20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata május oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten"

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Etnikai tisztogatás Országosan nagy felháborodást váltott ki az intézményvezetõk leváltása. A Szilágy megyei helyzetet kérésünkre Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke ismerteti. Sajnos, a Boc-kormány legutóbbi Szilágyságkutatás El lehet- e veszíteni a múltat? Dr. Egyed Ákos akadémikus szinte lehetetlen feladatra vállalkozott az Erdélyi Múzeum Egyesület Szilágyságkutatással foglalkozó ülésszakán. Az elmúlt hét péntekén teljesen megtelt a zilahi EMKE-ház, hiszen az elõadások döntõ többsége a Szilágysághoz kapcsolódik. Dr. Egyed Ákos a szilágysági önazonosságtudatot végül nem tudta sürgõsségi rendelete szerint a megyei közintézmények vezetõit politikai szempontok szerint nevezik ki. Egyértelmû, hogy nem a kompetencia, a hozzáértés vagy a tapasztalat, hanem a párttagság az elsõ számú kritérium. Ha valaki érvényesülni akar, akkor elsõsorban a párt kapuján kell kopogjon. Ez a legcsúnyább dolog, ami a román demokráciában történt az elmúlt 20 év alatt, hiszen 1999-ben az EU-s követelményeknek megfelelõen és az unió szakembereinek segítségével dolgoztuk ki a közalkalmazottak státusát szabályzó törvényt. Õk elsõsorban a közönség szolgálatában állnak, tehát nem a politikai pártokat kell szolgálják, hanem a közösséget, hiszen közpénzekbõl fizetik õket. A különbözõ területeken a közösséget szolgálják, tehát kinevezésük a szakmai hozzáértés, felkészültség és nem a párttagság kellene legyen. Az ilyen szakembereknek stabilitást kell biztosítani, másképpen aligha találunk megfelelõ jó szakembereket az intézményekben. Az összetartozás tudata meghatározni, azt hiszem lehetetlen is, nagyobb szociológiai vizsgálatra lenne szükség, de rengeteg kérdést vetett fel, amelyek megválaszolása már egyéni feladat. Évek óta a Szilágyság történelmét, földrajzát, hagyományait, népmûvészetét szorgalmasan kutatja ez a társaság, és sok eredményt közöltek a Hepehupában. Mikor fordul egy nép korjóslata aggasztóra? kérdi Német László. Amikor természetes szaporodása megáll, mikor közügyei nem érdeklik többet mondja az államférfi. Ha szabadságáért gyáva fegyvert fogni mondja a szabadsághõs. Vagy ha a múltját elveszti tesszük hozzá mi. De mit õriz meg a történelmi adattár? Egy néppel is meg lehet tenni azt, hogy torzítják történelmét. Egy néphez is sok múlt fabrikálható, de csak az igaz, amelyik igazán hozzá tartozik, amelybõl ösztönzést, tanulságot és lelket merít a jövõre. Az identitás is összetett kérdés, hiszen van általános nemzeti identitás, de ezen belül a földrajzi sajátosságok között élõ csoportoknak külön világuk, jellegzetes kultúrájuk van. Gondoljunk csak a Kalotaszegre, a Mezõségre vagy akár a Székelyföldre, bár az is tagolódik, azonnal szembeötlõk a sajátosságok. De mindenikben (Folyatás az 5. oldalon) Mindezt most a Boc-kormány felrúgta. Retorikájában enyhíteni próbálja az intézkedés élét, a kompetencia biztosítására hivatkozik, de ez messzemenõen hazugság, hiszen már hetekkel a vizsgák elõtt a pártok a sajtóban nyilvánosságra hozták, melyik intézményt ki fogja vezetni. Elõre meghírdették, ki fogja megnyerni a versenyvizsgát. Így volt ez ezelõtt 20 évvel is a diktatúra alatt, csak nem ennyire nyilvánosan. A kompetenciára való hivatkozással is baj van, hiszen mit keres egy tanfelügyelõ a mezõgazdasági kifizetési ügynökség élén, ahol az európai pénzeket, támogatásokat kell irányítani és ellenõrizni? Még tartanak a versenyvizsgák, és kértem az igazgatókat, vállalják a részvételt. Kíváncsi Meghívók kaphatók az RMDSZ Szilágy megyei szervezeténél (Zilah, Kossuth utca 33. sz.), a helyi RMDSZ szervezeteknél valamint a helyszínen. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt követeli a kormánytól, hogy hagyjon fel az intézményvezetõk etnikai és politikai alapú eltávolításával. Kéri továbbá a központosítás folyamatának beszüntetését, a decentralizáció nevében. Emlékek a múzeumról 1877-ben, az akkori Szilágy vármegyében múzeumi statutumot fogadtak el, az induláshoz alapot a szilágysámsoni származású Szikszai Lajos adománya, saját gyûjteménye nyújtotta. Tiltakoznak a magyar vállalkozók Az átalányadónak is nevezett minimáladó elsõsorban azokat a kisvállalkozókat sújtja, akik beruházásokat eszközöltek vagy az elmúlt idõszakban bankkölcsönbõl fejlesztették tevé-kenységüket vagyok az eredményre, mert vannak kirívó esetek is: Csutak Nagy Erzsébet alig pár hete kapott kitûnõ minõsítést a minisztériumi ellenõrzésen, utána pár héttel leváltották. Vagy Lakatos Sándor, aki a semmibõl építette fel a kataszteri hivatalt, és kitûnõen mûködtette, több éven derekasan megállta a helyét. Most mindenkit menesztettek, egyedül Szabó István fõtanfelügyelõ-helyettes nem kapta még meg a felmondását. Minden törvényes és parlamentáris lehetõséget kihasználunk a kormánypártok szándékai ellen, mert esetünkben nyilvánvaló, hogy ez etnikai tisztogatás. A megye mintegy 24%-a magyar, most egyetlen magyar sem maradt vezetõ beosztásban. (Folyatás a 3. oldalon) A luxusnyug-díjak vége? A közepes közalkalmazotti nyugdíjasok listájának elején a pilótáknak állnak több mint 9 ezer lejes havi nyugdíjjal, 7433 lejes nyugdíjukkal a bírák következnek, 3786 lej pedig a diplomatáké.

2 2. Közérdekû Szilágyság/20. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! május 22., péntek: Júlia, Rita május 23., szombat: Dezsõ május 24., vasárnap: Eszter, Eliza május 25., hétfõ: Orbán május 26., kedd: Fülöp, Ervin május 27., szerda : Hella május 28., csütörtök: Emil, Csanád Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Nyáron újabb költségvetéskiigazítás A kormány a nyári parlamenti szünet alatt ismét módosítani kívánja az idei állami és a társadalombiztosításti költségvetést. A kormány ugyanis kidolgozott egy törvénytervezetet, amellyel felhatalmazást kér a parlamenttõl, hogy a szünet alatt rendeleteket bocsájthasson ki pénzügyi, szociális, közigazgatási, belügyi, szállítási, egészségügyi, mezõgazdasági és költségvetési téren. Az idei, egyébként is késõn, 2009-ben elfogadott költségvetést a kormány az IMFhitelegyezmény miatt egyszer már módosította. Nyáron a kormány rendeletileg módosítani kívánja a hõenergia helyi referenciaárait, az útlevélkiadás, a gépkocsivezetõi engedélyek és a forgalmi engedélyek kibocsátásának megszervezését. Szintén rendeletek útján kerülne át több létesítmény az ifjúsági és sportminisztériumtól a helyi közigazgatáshoz. Gazdasági téren a kormány a parlament jóváhagyását kéri ahhoz, hogy felmentsék a Petrozsényi Kõszénipari Vállalatot pénzügyi kötelezettségeinek kifizetése alól, hogy módosítsák a közegészségügyben dolgozó szerzõdéses alkalmazottak bérezését, és hogy felgyorsíthassák a mezõgazdaság támogatására szánt EU-s alapok lehívását. (manna.ro/mediafax) Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap A XX. Szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedõt június 6-án Szilágyperecsenben rendezzük, I-IV; V-VIII; IX-XII. osztályos tanulók és felnõtt korosztályok elõadói számára. Versenyzõink tíz szilágysági népdallal, magyar népballadával jelentkezhetnek levélben vagy en, melyek közül az elõadó egyet választhat ki elõadásra, a másikat a zsûri jelöli ki. Levélcímünk: Asociatia culturala Szilágy Társaság Ro Zalau, str Kossuth L. Nr BIBLIOGRÁFIA: Almási István: Szilágysági magyar népzene; Kallós Zoltán: Balladák könyve; Gáspár Attila: Mint a rozmaring a jó földbe; Szilágysági gyerek vagyok; Balogh Dezsõ: Szilágysági népdalcsokor; Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok; Magyar Zoltán: Dalol Szilágyi Ferenc. Csökkent a gázfogyasztás A válság miatt 33 százalékkal csökkent országos szinten a földgázfogyasztás év elejétõl, jelentette be az Országos Energiaszabályozási Ügynökség (ANRE) elnöke, Petru Lificiu. Így fedezni tudja az ország a szükséges földgázt, és akár 30 százalékkal is csökkenhet annak ára Iulian Iancu, a képviselõház ipar- és szolgáltatásügyi bizottságának elnöke szerint. A gázfogyasztáshoz hasonlóan kevesebb áramot használt a lakosság az év elsõ harmadában, mint tavaly ugyanebben az idõszakban a statisztikai hivatal adatai szerint. Az áramfogyasztás csökkenése 7,4 százalékos. Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF A luxusnyugdíjak vége? Egységes rendszer szerint számolják majd ki a nyugdíját az arra jogosultaknak a hozzájárulás és a munkaévek függvényében, s kötelezõvé válik az úgynevezett foglalkoztatási nyugdíj-hozzájárulás. Errõl a következõ ülésén dolgoz ki stratégiát a kormány, amelynek bevallott célja, hogy kiküszöbölje a különbözõ közalkalmazotti kategóriáknak járó, sokszor több tízezer lejes luxusnyugdíjakat. Ezeket különleges törvények alapján kapják a bírák, ügyészek, katonák és más foglalkoztatási kategóriák. Kötelezõ nyugdíjárulék A munkaügyi minisztérium munkacsoportja a hétvégén már elfogadta az egységes nyugdíjazási törvény nyolc alapelvét, melyekre rá kell majd bólintania a kormánynak. A terv szerint azonos lesz a nyugdíjak kiszámításának módja, és a teljes szolgálati idõt veszik figyelembe, nemcsak az utolsó hónapokat, mint a speciális törvény esetében. Ötezer lejes nyugdíjukkal csak kilencedikek a listán a hadseregben szolgáltak Az egységes nyugdíjtörvény egyenlõ bánásmódot ír elõ, valamint a generációk közötti és az egy generáción belüli szolidaritást, mondta el Mihai ªeitan, a kormány tanácsosa a Cotidianul napilapnak. Emellett az egységes hozzájárulás lesz kötelezõ minden szinten, vagyis az alkalmazott és a munkaadó számára egyaránt, azzal ellentétben, hogy jelenleg bizonyos intézmények, mint például a hadsereg, nem fizetnek nyugdíjjárulék az alkalmazottak után. Az összegek kiosztását is szabályozza a pénteken megegyezett elvek egyike, azaz ami ma bejön a járulékból, azt adják ki szintén ma a nyugdíjasoknak magyarázta ªeitan. A nyolcadik elv szerint kötelezõ lesz a kiegészítõ foglalkoztatási nyugdíj fizetése, melyet azonos módon számolnak ki, de különbözõ, szakmák szerinti hozzájárulásokra, legyen szó rendõrrõl, tanárról vagy köztisztviselõrõl, fejtette ki a tanácsos. Hozzátette, uniós direktívák írják elõ a foglalkoztatási nyugdíj bevezetését. A rendszer pedig az egységes nyugdíjtörvény része lesz, és gyakorlatilag két nyugdíjat kapnak az idõsek: egyet a klasszikus, 2000/19-es törvény alapján, a másikat pedig az alapján, melybe bekerül a foglalkoztatási nyugdíj. Lehet, hogy nem minden intézménynek lesz forrása a foglalkoztatási többletnyugdíjt kifizetni mutatott rá. Elmondta, a kormány dönt majd a törvény kidolgozásának határidejérõl, és szakértõk fogják vizsgálni, hogy mindez anyagilag hogyan érinti a költségvetést. Havi 700 eurós nyugdíj Jelenleg egyébként a speciális rendszerbe tartozó mintegy 200 ezer nyugdíjas átlag 700 euró nyugdíjat kap havonta, azaz négyszer többet, mint a közalkalmazotti szféra 4,5 millió nyugdíjasa. A 700 eurós nyugdíjat pedig nagyrészt nem az idõs személy nyugdíjalapba befizetett hozzájárulásából, hanem a költségvetésbõl fizetik ki. A közepes közalkalmazotti nyugdíjasok listájának elején a pilótáknak állnak több mint 9 ezer lejes havi nyugdíjjal, 7433 lejes nyugdíjukkal a bírák következnek, 3786 lej pedig a diplomatáké. (ÚMSZ) Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/20. Közéletünk 3. Az RMDSZ Európában is tiltakozik Az RMDSZ számára teljességgel elfogadhatatlan a magyar intézményvezetõk leváltása; jövõ héten, Hargita megyében nagy tiltakozó akciót tartanak, az RMDSZ ugyanakkor az Európa Tanácsba és az Európai Unióba is tovább kívánja vinni a kérdést - jelentette be Markó Béla pénteken, Marosvásárhelyen, a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának (TEKT) ülését követõen. Elvi álláspontunk az, hogy ezáltal összeomlik az a köztisztviselõi rendszer, amelyet az elmúlt tíz esztendõben kiépítettünk, most pedig megszüntették az intézményvezetõk köztisztviselõi státuszát, annak érdekében, hogy könnyen, egyik pillanatról a másikra leválthassák õket, és másokat nevezhessenek ki helyettük. Ez meg is történt, és ennek sok magyar szakember is áldozatául esett - mondta az RMDSZ elnöke, egyben leszögezve: ez a kormányzati politika rendkívül negatív hatással van a nemzetiségek közötti együttélés alakulására. A két kormánypárt annyira elvakultan küzd egymással, és annyira elvakultan folytatnak dominanciaharcot minden elérhetõ funkcióért, hogy észre sem veszik, milyen óriási kárt okoznak: mert a magyar jelenlét a különbözõ intézményekben az egyik alapvetõ feltétele a jó együttélésnek románok és magyarok között - hangsúlyozta Markó Béla, aki szerint elfogadhatatlan az, hogy például a 85 százaléknyi magyar lakosságú Hargita megyében, ahol így is csupán 50 százalékos volt a magyar szakemberek jelenléte az intézmények élén, most ezeket a tisztviselõket is leváltják. Teljes képtelenségnek tartom - és ilyen még a 89 elõtti Ceausescu- rezsim idején is elképzelhetetlen volt -, hogy egy olyan megyében, mint Maros megye, ahol 39 százaléknyi magyar él, a fõtanfelügyelõk vagy helyetteseik között egy se legyen magyar - mutatott rá az RMDSZ elnöke. A TEKT-ülés kapcsán elmondta, a kampányról is tárgyaltak a területi elnökökkel, de emelett távlatibb kérdésekrõl, elsõsorban az államelnök-választásról is. Vannak olyan vélemények, hogy nem kellene saját jelöltet indítani, de a területi elnökök többsége amellett van, hogy legyen az RMDSZ-nek államelnökjelöltje. Ez most még egy nyitott kérdés, de júniusban, rögtön az EP-választások után döntenünk kell - tette hozzá Markó. (rmdsz-tájékoztató) Tiltakoznak a magyar vállalkozók Temesváron Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ Temesváron a Romániai Magyar Üzleti Egyesület vezetõségével folytatott megbeszélést vasárnap. A találkozón elhangzott, a bánsági magyar vállalkozók tiltakoznak a bukaresti kormány adópolitikája ellen, mert felmérték a nemrégiben sürgõsségi kormányrendelettel bevezetett minimáladó következményeit és rendkívül károsnak tartják az egész üzleti szférára. Az átalányadónak is nevezett minimáladó elsõsorban azokat a kisvállalkozókat sújtja, akik beruházásokat eszközöltek vagy az elmúlt idõszakban bankkölcsönbõl fejlesztették tevékenységüket, és akik ezért nem jegyeznek az éves mérlegben nyereséget. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkáltatók társuljanak és szövetkezzenek érdekeik érvényesítésére, hiszen azoknak a hangját is számba kell venni, akik tevékenységük által új munkahelyeket teremthetnek. A jelenlegi nagykoalíciós médiakormányzás következménye az átláthatatlanság, ugyanakkor rendkívül káros az, hogy semmi sem kiszámítható. Oda kellene figyelnie a kormánynak a válság kezelésére, az Európai Unió intézkedéseire, ez sajnos nem történik meg. Azt tapasztalom, hogy Romániában az elmúlt fél évben a kormányzati tevékenység nem tudott megoldásokat javasolni a válság kezelésére, sõt hozzájárult a válság súlyosbodásához fejtette ki Winkler Gyula a találkozón. A Romániai Magyar Üzleti Egyesület vezetõi elmondták, hogy a tagok nevében beadvánnyal fordulnak a miniszterelnökhöz, a pénzügyminiszterhez és a parlament két házának gazdasági bizottságaihoz, azt kérve, hogy az új adónem, a minimáladó bevezetését vonja vissza a kormány. Etnikai tisztogatás (Folyatás az 1. oldalról) Az alkotmány, a törvények biztosítják az anyanyelvhasználatot, tiltják a diszkriminációt. Most politikai indoklással pont ezt szegi meg a kormány. Most már prefektúrán, és a megyei földosztó bizottságban sincsen magyar. Ilyen furcsán alakul ez a román demokrácia. Megyei szinten is tiltakoztunk ez ellen, és valamilyen formában csatlakozunk a székelyföldi megmozdulásokhoz is, és nemzetközi fórumokon is tiltakozunk, mert számunkra elfogadhatatlan a demokrácia ilyen sajátos értelmezése, miszerint az a többség diktatúrája a kisebbség fölött. Kiket érintett a megyében ez a rendelet? A mezõgazdasági igazgatóságon három aligazgatót veszítettünk el: Luka Pétert, Fogolyán Istvánt és Zsigmond Sándort. Az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hivatal eligazgatójának, Csutak Nagy Lászlónak is felmondtak, aki államtitkár is Aláírták a kivitelezõvel az utolsó iratot is, kezdõdhet Zilah utcáinak csatornázása és vízvezeték rendszerének felújítása. A Szilágyság olvasói számára Sojka Attila alpolgármester részletezi a folyamatot. Sokáig húzódott az ügy, mert euró garanciát kértünk a kivitelezõtõl arra, hogy a munkálatok befejezése után helyreállítják a feltört utat, az aszfaltot. Végül beleegyeztek. Kezdõdnek a munkálatok a Mice patakon a vízhálózat a volt iskola körzetében, ahol a terelõút alatt kell átvezetni a csöveket. A Liget negyedben a Malomdombon (Dealul Morii), a katonai gyakorlótér közelében teljesen ki kell építeni mindkét hálózatot, mert itt új lakónegyed született. Ugyancsak az Észak-Liget negyedben a Dragalina és a Nichita utca részein a piac és a pünkösdista imaház környékén, a Traian negyedben a Nárcisz utcában. Teljesen lezárjuk a forgalmat a prefektúra hátánál a Nicolae Titulescu utcában, addig a Liliom (Crinului) utcára terelik a forgalmat. Nagyon fontos, hogy sikerült ezeken kívül még két utcát is befogni a most elkezdeõdõ szakaszba: az Avram Iancu utcát a Fenyves negyedben, ahol az autóbuszok járnak, és az Ady Endre utcát a Király utca Verseny Tõkés László: a verseny nem egy független jelölt és az RMDSZ között, hanem románok és magyarok között van A Körösfõn az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett majálison Tõkés László EP-képviselõ, a Magyar Összefogás Listájának vezetõje elmondta: most a verseny nem egy független jelölt és az RMDSZ között van, hanem románok és magyarok között. De nem a románok ellen, hanem a magyarokért. Nem mindegy ugyanis, hogy a Romániának jutó 33 mandátumból hányat sikerül megszerezni Erdély magyarságának. Nem mindegy, hogy kik képviselik az erdélyi magyarságot. Még az irányukba legnyitottabbnak bizonyuló román képviselõk sem tudják úgy felvállalni ügyüket, ahogyan azt mi tehetjük, hiszen nem értik, vagy nem akarják érteni, mirõl van szó, vélekedett. - Ha a vízbe bedobnak, tetszik, nem tetszik, úszni kell. Így vagyunk az unióval is. Ha már benne vagyunk, használjuk ki a lehetõségeket. Mindenképpen jobb ez, mint a Szovjetunió. Jobb Brüsszelbe menni, mint Moszkvába... - hangzott el. volt saját területén, utána visszakerült aligazgatónak, most itt sem felel meg? A kataszteri hivatal élérõl távozni kényszerült Lakatos Sándor, csakúgy, mint a környezetvédelmi felügyelõség vezetõje, Csutak Nagy Erzsébet. A család- és munkaügyi hivatal élérõl Matolcsi Erzsébet távozott, a mezõgazdasági kifizetési ügynökségtõl Szeredai Gyöngyvér ment, az egészségbiztosító pénztár aligazgatója, Nae Gábor megkapta a felmondását. A vízügynél Püsök András sem aligazgató már. Egyedül Szabó István maradt egyelõre meg. A Területi elnökök Konzultatív Tanácsában határozat született arról, hogy ezt minden lehetséges nemzetközi fórumon ezt szóvá tesszük, felhívjuk a figyelmet e sajátos román gyakorlatra, amely mindenki számára roppant veszélyes, mert azt példázza, hogy a törvényeket nem feltétlenül kell betartani, ebben maga kormány jár az élen. Lejegyezte: Józsa László Csatorna- és vízhálózat bõvítés és a Kossuth utca között. Ezek a munkálatok kisebbek, ezért ezzel kezdtük, hogy minél kevesebb kényelmetlenséget okozzunk a lakosságnak. Naponta minden reggel ott találkozunk a munkálatok helyszínén a kivitelezõvel és a rendõrséggel, hetente pedig kiértékeljük a folyamatot, hogy gördülékenyebben haladjon a munka és a forgalom is. Már most bocsánatot kérek a kényelmetlenségekért, de ha befejezõdnek a munkálatok, akkor mindenki fogja élvezni a folyamatos vízellátás és a csatornázás elõnyeit. A forgalmat nem mindenütt zárjuk le, ez attól függ, hogy mekkora vágatot igényel a vezeték, és milyen széles az utca. A munkálatok az utca hosszától függõen napig tartanak, ha nem ütközünk nehézségekbe. Mert telefon- és villanykábelek is vannak a föld alatt, meg gázvezetékek. Emiatt kell minden reggel egyeztetni, hogy valami gond merül fel, azonnal vegyük fel a kapcsolatot az illetékesekkel. A kivitelezõ vállalta, hogy átlag havonta 1800 méter vezetéket fektet le, de már késtünk a grafikonnal, mert április elsején kellett volna kezdeni, de remélem be tudjuk tartani a terveket, mert felgyorsítottuk az ütemet. J.L. Újabb ellentét Fölöslegesnek nevezte a Románia és Moldova közötti országhatár-egyezmény aláírását Traian Bãsescu államfõ, aki ismét bírálta a moldovai hatóságokat amiatt, hogy a román állampolgárokkal szemben vízumkötelezettséget vezettek be. Rámutatott: a chiºinãui hatalom a kishatárforgalmi egyezmény aláírását az országhatár-egyezmény aláírásához köti, ami szerinte érthetetlen feltétel. A kishatárforgalmi egyezmény aláírását Bukarest szorgalmazza, hogy megkönnyítse a moldovaiaknak a Romániába való belépését. Hangsúlyozta: csak az gondolhatja, hogy egy román államfõ aláírhatja a Ribbentrop Molotov paktum szentesítését jelentõ országhatár-egyezményt, aki nem érti, mit jelent a román államfõ felelõssége. Moldova a Ribbentrop Molotov paktum révén került a Szovjetunió fennhatósága alá, a két világháború között Romániához tartozott. Bãsescu hozzátette: Románia 1990 után elismerte az egykori Szovjetunió határait, amelynek Moldova is az örököse, ezért fölöslegesnek tekinti az országhatáregyezmény aláírását.

4 4. Vidékeink Szilágyság/20. IN MEMORIAM MESZESI LAJOS Pünkösdi Harangszó (2009/10.) A Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. Ezt sokan körülöttünk ma már nem is tudják. Isten Szentlelke ma is gazdagon árad, ebbe a folyóba bele lehet lépni. Isten Lelke indítson minket, mi meg engedjünk neki, és lépjünk bele elõször csak bokáig, késõbb egészen odáig, hogy egész lényünket átjárja Isten Szentlelke írja igemagyarázatában Sipos Miklós szatmári esperes. Igazi pünkösdi örömként éljük meg, hogy a mi Urunk, Istenünk vigyázókat állított védelmünkre - Tõkés László püspök ünnepi pásztorlevelét Isten Szentlelkének megtartó közösségében címen jegyzi. A ünnepi lapszám Dsida Jenõ és Reményik Sándor verseit közli. A marosfõi országos lelkészértekezletrõl, valamint a lelkészértekezleti elnökségi tanács aradi ülésérõl Püsök Sándor Csaba tudósít. Bekõ István az Országos Református Tanáregyesület székelyudvarhelyi konferenciájáról számol be. A felsõhegyközi presbiterkonferenciáról Tóth Zsigmond, a partiumi vonatkozásokkal is bíró gyulai presbiterkonferenciáról pedig Dr. Tóth János küldött beszámolót. Részletek olvashatók még a Magyarországon élõ erdélyiek találkozójáról, valamint a Harangszó mezõtúri bemutatkozásáról is. A lap hitmélyítõ rovatában ezúttal Sass Kálmán mártírlelkész Református testvér, köszöntelek... címû írása olvasható. A Mozaik-oldal Barabás Zoltán Kányádiköszöntõjét közli. Ötödik részével folytatódik Boros J. Attila Isten és a tudósok címû sorozata. Adorjáni László karikatúrája a Harapós szív címet viseli. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenõ gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhetõ a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a harangszo.blogspot.com címen olvasható. MAJÁLIS Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját az RMDSZ szilágysomlyói szervezete, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SzIT) és a S. Bãrnuþiu Fõgimnázium Magyar Diáktanácsának közösen szervezett majálisára május 23-án, szombaton, órai kezdettel a Henrietta turisztikai központba (Szilágysomlyó, Nap Soarelui utca). Programok: ifjúsági- és gyerekprogramok, sportrendezvények, ügyességi vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, karaoke, néptáncegyüttesek fellépése, politikai sátor, horgászati lehetõség, esti party, jókedv és közös szórakozás. A személyszállítást biztosítjuk óra között, óránként, a Bíróság melletti parkolóból. Információk személyesen vagy telefonon a Magyar Házban és a es telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk! Évek múlnak, évek telnek s lassan észre sem vesszük, hogy röpke tíz év telt el azóta, mikor utolsó útjára kísértük Meszesi Lajcsi bácsit. Korának meghatározó személyisége volt, aki mindent megtett azért, hogy a zilahi magyarságban minél nagyobb öntudatot ébresszen. Fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a 89-es változások után kulturális életünk fellendüljön. Be kell ismerjem, hogy a zilahi néptánc-oktatás az õ határozott ösztökélésének köszönhetõen indult el és vált rendszeressé. A röpke életû színjátszócsoport beindulása is az õ következetességének volt köszönhetõ, ahol szerzõként, szereplõként, Május 18-a és 20-a között Nagy Csaba nyíregyházi tárogatómûvész rendhagyó irodalom- történelem- és zeneórával örvendeztette meg a partiumi tanulókat. Az elõadássorozatok a Rákóczi szabadságharc 300 éves évfordulója tiszteletére kerülnek bemutatásra. A Rákóczi Tárogató Együttes és az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Partiumi Alelnöksége közös szervezésében,, Hej, Rákóczi, Bercsényi magyar vitézek nemes vezéri címû díszlet -és jelmeztervezõként a fõ mozgató rugó volt. Hivatásának tartotta a gyermekek és a fiatalság egészséges és edzett, fegyelmezett keretek közötti nevelését. Ki ne emlékezne minden március 15-re, ahol a cserkészek produkciói voltak a mûsor fénypontjai, melyen a jelmezek, díszletek saját keze munkáját dicsérték. A színjátszócsoport és a cserkészcsapat sajnos, már a múlté, hogy mindkettõ megszûnt nem az õ hibája, nem talált méltó követõkre. Ez a tény sajnos igazolja mai közönyünket, mely által nem vagyunk képesek megõrizni értékes hagyományainkat. Nagy Csaba tárogatómûvész nyílt órát tartott Szilágycsehben elõadásával ez alkalommal Muzsnay Árpád kíséretében Máramaros, Szilágy és Bihar megyei iskolákba is ellátogatott. Az elsõ nap délelõttjén Nagy Csaba Bogdánd, Hadad és Szilágycseh vendége volt, este pedig a szatmárnémeti Szent Alajos konviktus diákjaival találkozott. Másnap délelõtt Sárközújlakon, Szinérváralján és Nagybányán lépett fel. Szilágycsehben május 18-án, a helyi Magyar Házban bemutatott elõadás során a kuruc korszakról, fõként II. Rákóczi Ferenc életérõl és a kor fontosabb eseményeirõl esett szó a jellegzetes hangszer, a tárogató bemutatásával és megszólaltatásával. Nagy Csaba két hangszert mutatott be a diákok számára: a modernebb tárogatót, melyet napjainkban használnak, és lágyabb hangja van, valamint a történeti tárogatót, melynek hangja éles és külalakban is különbözik a napjainkban használt hangszertõl. A korabeli dalok felcsendülése mellett az elõadás során láthattunk egy 300 éves pisztolyt is, melyet a szabadságharc idején használtak a kuruc harcok során, s az elõadó egy Rákóczi korabeli kabátot is magára öltött. A találkozón részt vettek a Gyulaffy László Általános Iskola VII. és VIII. osztályos tanulói valamint a Szilágycsehi Iskolacsoport diákjai, tanárok, városunk polgármestere, Varga András valamint a szilágycsehi RMDSZ elnöke, Domokos Ferenc. Bogya György Zilahi diákok Váradon A nagyváradi Varadinum 2009 ünnepségsorozat keretein belül került megrendezésre május án az Ady Endre Líceum szervezésében a Hol sírjaink domborulnak történelmi vetélkedõ. A verseny témája: az es szabadságharc volt. Zilahot a Gheorghe ªincai Pedagógia Líceum három fõs csapata képviselte: Bogya Johanna, Mészáros Endre és Pap Edina. A csapatot Biró Judit történelem tanárnõ készítette fel. A határon innen és túlról érkezett csapatok színes programokon vehettek részt: történelmi séta Nagyvárad 48-as emlékhelyein; plakátkiállítás, Dr. Katona Tamás budapesti történész és Dr. Fleisz János helytörténész elõadásai a szabadságharcról. A verseny szombat délelõtt került megrendezésre a szervezõ líceum dísztermében. A versenyzõk tudását és felkészültségét többféle feladattípus alapján mérték fel. A versenyen elsõ ízben résztvevõ zilahi csapat a megmérettetésen jelenlévõ tizenkilenc csapat közül a tizedik helyezést érte el. A mai rohanó világban megfeledkezünk arról, hogy kik is vagyunk, magyarság tudatunkért nem sokat teszünk. Ma sok Lajcsi bácsira lenne szükség, hogy ez ne így legyen. Élete, munkássága mindig példa kell legyen számunkra! Szellemiségébõl ha mindannyiunkra csak egy csöppnyi is ráragadt volna, talán ma sokkal elõrébb volnánk. Tudott szigorú lenni, de dorgálásai mögött is mindig ott volt huncut mosolya, mely által maga körül mindig derült légkört teremtett. Lajcsi bácsi, emléked szívünkben továbbra is legyen örök és áldott! Matyi István Tavasz és ünnepei Az elmúlt héten a Szilágycsehi 1-es számú óvodások,óvónõk és szülõk reszt vehettünk és együtt ünnepelhettünk a Család Nemzetközi Napján. Íme,az Úrnak öröksége: a fiak,az anyaméh gyümölcse:jutalom. (Zsoltár :123,3) Jutalom a gyermek, áldás a család számára, a pedagógus számára, az egyházak számára, és nem utolsó sorban a nemzet számára. A Nagyvárad-Réti Református Egyházközség, a Csillagocska Alapítvány, a Csillagocska zeneóvoda segítségével együttmûködési lehetõségeket ismerhetünk meg a család, az óvoda és az egyház kommunikációs módszereibõl, a családdal való kommunikáció alapelveibõl, a család részvételének elõsegítésébõl. Kölcsönös felelõsség számunkra is a közös munka, az együttmûködés a kommunikáció, a tisztelet, a különbségek elfogadása és a gyerekek érdeke adja ennek a jó viszonynak az alapját. Láng Mária, Szilágycseh. A versenyzõ csapat az emléklap mellett új barátokkal, élményekkel gazdagodott, s a szervezõk kifejezték azon reményüket, hogy egy év múlva ismét találkozni fognak. Biró Judit

5 Szilágyság/20. Kultúra 5. Emlékek a múzeumról Elsõ alkalommal szervezték meg Zilahon a Megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeumban a közintézmény napjait május 14. és 18. között. A napok programja egybeesett a múzeumi világnappal, amikor szerte Európában mintegy ezer múzeumban belépti díj nélkül hajnalig tartóan ismerkedhettek a látogatók a kiállított, rendezett tárgyakkal, gyûjteményekkel, világhírû mûalkotásokkal. A múzeum a meghatározás szerint olyan Az összetartozás tudata (Folyatás az 1. oldalról) fontos: a közösségen belüli összetartás tudata. Identitás: annak tudatosítása, hogy ki és mi vagyok. Ez a társadalom különbözõ szintjein alakul ki. Hogyan jön létre, milyen alkotóelemei vannak? Ebben a legfontosabb a csoport összetartozás tudata. Van nemzeti tudatunk, vallási tudatunk, kulturális és kisebbségi tudatunk. Sõt, van szórványtudatunk is, ahol szétszórtan élünk. De most már európai tudatunk is van. De most a területi tudatunkról van szó: miért van szilágysági tudatunk. Gyökerei a földrajzi tájhoz, a szülõföldhöz kapcsolódnak, ez erõs érzelmi kötõdést jelent. Évszázadok alatt kialakultak a vidékek sajátosságai, a Szilágysággal is így van. Ezt a változatosságot kell megõrizni a globalizációval szemben. A sokszínûség is benne van az identitásban. Ebben fontos a hagyomány, a helyismeret, a kultúra árnyalatai, ezt próbálja felderíteni a szilágyságkutatás is. Hogyan is határoznánk meg magunkat a Szilágyságban? Milyen kulturális intézmény, ahol régi korszakok régészeti leleteit, néprajzi tárgyait, ipartörténeti és más szakmák jellemzõ eszközeit, ritkaságokat gyûjtenek, azokat közszemlére állítják, restaurálják szükség esetén és kommunikációban áll széles közönséggel. A múzeumok ezért is az idegenforgalom célpontjai; ezeket az intézményeket évente sok millióan tekintik meg a világ országaiban. A zilahi rendezvény az elmúlt hét csütörtökétõl vasárnappal bezárólag nem sajátosságaink vannak nem csak a múlttal kapcsolatban, hanem a jelennel kapcsolatban is? Fontos ezt tisztázni, hova tartozunk, hol vannak kötõdéseink. Pedig ez öntudat a megmaradás feltétele. A nagyközösségi és a lokális tudatok viszonyát is kellene vizsgálni. A legerõsebb identitásképzõ faktorok a nemzeti hovatartozás, de már vallásilag különbözünk, de döntõ az, hogy magyarok vagyunk, ebben a nyelv kapott nagyon fontos szerepet. Több dologban különbözünk egymástól, de a legfontosabb az összetartozás tudata. Ugyanezt a szerepet vállalta Csók Zsolt muzeológus is, aki a Kraszna vármegye mûemlékeirõl tartott nagyon érdekes elõadást. Kevesek által ismert viszonylag újkori történelmi emlékekrõl beszélt László László történelemtanár, aki azt próbálta bemutatni, hogyan élték meg a szilágyságiak az utóbbi kilencven évet. Gáspár Attila zenetanár pedig a jellegzetes szilágysági kultúra zenei emlékeirõl és jellegzetességeirõl, nevezetes személyiségeirõl tartott zenei aláfestéssel is illusztrált elõadást. Külön színfoltja volt az elõadásoknak dr. Vekov Károly és dr. Bajusz István egyetemi tanárok egymásnak feleselõ elõadásai, hiszen mindketten a régen elfeledett Meszes-kapui monostor történetét kutatták. Az antiochiai Szent Margitról elnevezett talán benedekrendi monostorról kevesen tudnak, nyomait hiába keresnénk, csak feltételezett helyrõl beszélhetünk. Még 1108 elõtt alapította Álmos herceg, Könyves csak alkalmi kiállítással várta a közönséget. Különbözõ korosztályhoz tartozó látogatókat vonzott változatos programmal: koncerttel, középkori zenével és reneszánsz tánccal, divatbemutatóval, gyermekeknek szánt foglalkozásokkal. A nyitónapon kellemes meglepetést jelentett a közönségnek a Dulcis Anonymus sikeres mikroelõadása, amelyen apa és lánya: Kõvári László orgonista és karnagy valamint Kõvári Aranka fuvolán, hegedûn középkori német, holland és romantikus francia zeneszerzõk mûveit szólaltatták meg. Eddig több fesztiválon, versenyen léptek fel, hazaiakon kívül Budapesten, Bécsben, Visegrádon. Emlékek a múzeumról címmel dokumentum-kiállítást és vetítettkép elõadást tartottak az intézmény szakemberei, azaz a muzeológusok. Mindezt megelõzõen emlékeztessünk arra: a zilahi megyei múzeum hivatalos születésnapjának május 15. tekinthetõ Lakóné Hegyi Éva régészettel foglalkozott nyugalmazott muzeológus szerint. Manoil Pripon rövid vissszatekintõjében elevenítette fel a szilágysági múzeumalapítási törekvéseket. Az ötletet 1873-iog vezette vissza, régiséggyûjtõk egyesületének létesítésérõl akkortól van adat ben, az akkori Szilágy vármegyében múzeumi statutumot fogadtak el, az induláshoz alapot a szilágysámsoni származású Szikszai Lajos adománya, saját gyûjteménye nyújtotta, a vármnegyeházában állították ki. A gyûjtemény egy része 1918-ban elveszett, a maradék az Astra gyûjteménnyel gyarapodott Leontin Gherghariunak köszönhetõen; 1940-ben három helyiséget töltöttek meg a tárgyak. Ám azokból is sok elveszett az utóbbi világháború végén. Végül az 1951-ben alakult múzeum alapítói a szamosudvarhelyi Vasile Lucãcel Kálmán király öccse, valahol Karika vagy Nyirsid környékén lehetett. Korabeli dokumentumokban szerepel a monostor, 1165-ben a Meszes kapun át szállított só után fizetendõ vám egyötödét kapja. A tatárjárást megsínyli a monostor, 1235-ben pedig már a pálosok kezén van. Hamar elnéptelenedik, 1361-ben Nagy Lajos a kusalyi Jakcsoknak adományozza a a puszta és mindenestõl elhagyott meszesi monostort A tájegységek és önazonosságtudatok különbözõségeit Péntek Pici László illusztrálta a kalotaszegi életrõl tartott elõadásával. Az elõadások után Szõke Anna ismertette a szilágysági népmesegyûjteményt, amelyhez a szilágysomlyói Mitruly Miklóûs is megjegyzéseket fûzött. Szabó Csaba igen érdekes könyvébõl, a (elsõ igazgató) és Lakóné Hegyi Éva régész, a Bolyai Tudományegyetem végzõsei voltak. A dokumentumkiállítást Marin Pop mutatta be, amelyeken közel félévszázad múzeumi rendezvényeit népszerûsítõ plakátok mellett párszáz dokumentumfotó ábrázolta a múzeumi tevékenységet, kutatásokat, a megye területén folytatott ásatásokat. Az intézmény jelenlegi igazgatója, dr. Matei Alexandru régész névsorolvasásában mintegy 90 név hangzott el. Nem mindenki válaszolt jelennel, nagyon sokan már nem élnek, és nem kevesen máshol élnek illetve külföldön dolgoznak. Egyikük, zilahi magyar hölgy Budapesten a Román Kulturális Intézet munkatársa jelenleg. Az alkalomból a még élõ munkatársak, az intézménnyel egykor együttmûködõ személyeknek és a,,múzeum barátainak emléklapot adtak át. Állítható, Szilágy megye országos és határokon túl ismert legrangosabb kulturális intézete a zilahi múzeum. Havi rendszerességgel tematikus valamint képzõmûvészeti tárlatokon kívül hazai és nemzetközi mûvelõdési rendezvények házigazdája. Irányítja a volt Római Birodalom határvidékének (limes) régészeti feltárását, legismertebb bizonysága a porolissumi castrum. Kapcsolatot tart Nyíregyháza múzeumával; nem egy alkalommal szervezett Zilahon nemzetközi kongresszust. A limesszel foglalkozóan például 35 államból közel 400 régész, tudományos kutató vett részt pár évvel korábban. Az intézmény munkatársai kutatásaikról szakkiadványokban számoltak be, tudománytos munkájukról több tucat vaskos évkönyvben megjelent tanulmányok a bizonyítékok. A múzeum kapuja nyitott, be kell lépni rajta! Fejér László,,Jó Sándor margarétáiból kiderülnek Alexandru cel Bun erdélyi gyökerei, kapcsolatai. A Hepehupa legfrissebb számát Fejér László ismertette, aki ezúttal nem úszta meg a kitüntetést, hiszen elállták elõle az ajtóhoz vezetõ utat. Születésnapjára Szabó Vilmos festményét kapta, és átvehette a Petri Mórról elnevezett díjat. Ugyanezt a díjat post mortem ítélték oda Szabó Vilmos képzõmûvésznek, amelyet unokája vett át és köszönt meg. Sok vendég volt, de egyöntetû véleményként hangzott el a Bukarestbõl eljöttek illetve a kolozsváriak részérõl is, hogy ritka tartalmas és színvonalas rendezvény volt amint az a Szilágyságban lenni szokott. Ez is a szilágysági tudatunk része. Józsa László

6 6. Életmód Étkezéskor fél pohár bor meghosszabbítja az életet Azok az idõs holland urak, akik naponta fél pohár bort ittak, átlagosan öt évvel tovább éltek, mint azok, akik egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt - a négy évtizedes vizsgálat eredményeit a Journal of Epidemiology and Community Health szakfolyóirat közölte. Zutphen holland kisváros, amely a XVI. században még fontos spanyol erõdítmény volt, de aztán Hollandia egyik kereskedelmi központja lett. Egy nemzetközi tanulmány többek között az ott élõk rendszeres vizsgálata útján igyekezett összefüggést találni a táplálkozás, életmód és a szív-érrendszeri betegségek között. A holland kisvárosban 1373 idõs urat vontak be a tanulmányba. Ezek a holland férfiak 1900 és 1920 között születtek, és a negyvenéves vizsgálat során rendszeresen és igen részletesen beszámoltak étkezésükrõl, alkoholfogyasztásukról, általában életvitelük minden fontos elemérõl. Az így kapott adatokból már az elõzõ években is érdekes eredmények láttak napvilágot. Kiderült például, hogy Zutphenben azoknak a férfiaknak, akik rendszeresen ettek fekete csokoládét, általában alacsonyabb volt a vérnyomásuk, és ezzel párhuzamosan közöttük ritkábban fordult elõ szívroham, mint azok között, akik nem ettek - vagy ha igen, akkor nem a nagy kakaótartalmú csokoládét, hanem a tejcsokit szerették. Martinette Streppel és munkacsoportja most arról számolt be, hogy a mérsékelt borfogyasztás igen kedvezõen befolyásolta az étkezéshez naponta legfeljebb fél pohárnyi boritalt magukhoz vevõ urak egészségét. Azokhoz képest, akik alkoholt egyáltalán nem ittak, az elõbbiek átlagosan öt esztendõvel élhettek tovább. A jelentõs különbség elsõsorban annak köszönhetõ, hogy a kevés bort elszopogatók között lényegesen ritkább volt a szívroham, az infarktus. A kutatók megvizsgálták a koszorúérbetegségre vonatkozó, egyéb kockázati tényezõk elõfordulását is, de a kevés bor szívvédõ hatása akkor is érvényesült. A két csoport közötti eltérést a vizsgált személyek társadalmi vagy gazdasági helyzete sem magyarázta. A kutatók óvatosan fogalmaznak: a számadatok világosan mutatják a különbséget, de ezek alapján még nem állítható, hogy a hosszabb élet lehetõsége egyértelmûen a napi fél pohárnyi bor elfogyasztásának köszönhetõ. További vizsgálatokra van szükség. Sárkányosodnak a nõk avagy két dudás egy csárdában Anyák és lányaik korosodva egyre gyakrabban veszekednek A szülõk és felnõtt gyermekeik konfliktusai a kor elõrehaladtával súlyosbodnak - derül ki egy amerikai kutatásból. A szülõ-gyermek viszony az egyik legtartósabb szociális kapocs, amely emberek között létrejöhet. A kapcsolat gyakran pozitív és támogató, de általában irritáció és feszültség is tarkítja - fogalmazott Kira Birditt, a Michigani Egyetem pszichológusa. Hogy jobban megértse e kapcsolatot, Birditt 474 szülõt és felnõtt gyermeket vizsgált meg, akik egymástól legfeljebb nyolcvan kilométerre laktak. A szülõk többnyire rosszabbul osztályozták gyermekeikkel való viszonyukat, mint amazok, a viszályok fõ okaként pedig utódaik életmódját és viselkedését említették. Birditt ezt azzal magyarázza, hogy az apák és anyák többet fektettek a kapcsolatba, és jobban aggódnak gyermekeik elõrehaladásáért. Feltûnt, hogy a szülõk lányaikhoz fûzõdõ viszonyukat általában rosszabbul értékelték, mint a fiaikhoz fûzõdõt. Birditt szerint ez arra vezethetõ vissza, hogy a nõk szorosabb viszonyt ápolnak szüleikkel, mint a férfiak. A gyerekek nemtõl függetlenül rosszabbnak értékelték anyjukkal való viszonyukat, mint az apjukhoz fûzõdõt. A pszichológus meglepetésére a problémák a korral súlyosbodtak. Lehetséges, hogy a korosodó szülõk több gondoskodást várnának el gyermekeiktõl, míg azoknak saját kötelességeiket kell teljesíteniük a munka és család terén - írta a Die Welt címû német lap online kiadása (www.welt.de). A legnagyobb problémákat az okozta, ha a két generáció életfelfogása öszszeegyeztethetetlen volt, vagy ha a szülõk kérés nélkül beleavatkoztak a gyerek dolgaiba. A jó hír az, hogy többnyire a szülõk és gyermekek egyaránt konstruktívan álltak hozzá a problémákhoz, és megpróbálták figyelembe venni a másik kéréseit és megérteni nézõpontját - mondta Birditt. Azonban a feszültség növekedésével egyre nehezebb konstruktívan kezelni azt. A kutató nem tanácsolja, hogy elhallgassuk konfliktusainkat. A kikerülés stratégiája nem mûködik a konfliktusok kezelésében. Úgy tûnik, csak olaj a tûzre - mondta. Mezítlábas nyár - egészséges vagy veszélyes? Sokan szeretünk nyáron mezítláb járnikelni, amennyit csak lehet. Sõt, ha lúdtalpa van, még ajánlatos is alkalmanként mezítláb sétálni. Mégis vigyáznunk kell, mert ez növeli a sérülések kockázatát - könnyen szerezhetünk vágott, szúrt sebeket, sõt, növekszik a fertõzés veszélye is. Ajánlatos megszívlelni az alábbi tanácsokat: - Figyeljen oda a tetanusz elleni védõoltásokra! A tizenéveseknek és a felnõtteknek 10 évente kell erõsítõ injekciót kapniuk. - Kenjen naptejet lábfejére és és talpára, hogy megelõzze a leégést. - A medencék, öltözõk, illetve strandok környékén viseljen vietnámi papucsot vagy szandált. Ez segít megóvni lábát a durva, csúszásgátló felületek, illetve a földön megbújó éles tárgyak által okozott vágásoktól, horzsolásoktól. Ily módon könnyebben elkerülhetjük a lábgombásodást, szemölcsöt okozó vírusokkal, baktériumokkal való érintkezést is, és az egyéb lábbetegségeket. - A cukorbetegeknek semmiképpen nem ajánlatos mezítláb járniuk-kelniük, még a lakásban sem, mert elõfordulhat, hogy nem veszik észre, ha megsérül a lábuk. - Hallgasson a józan észre, és ne nyírjon füvet mezítláb, valamint legyen óvatos a tábortüzek környékén! Szilágyság/20. Hogyan kezeljük a nyári sérüléseket? Ha munkahelyrõl van szó, manapság az jut mindenki eszébe, hogy legyen egyáltalán. Pedig válság ide vagy oda, az lenne az ideális, ha minden munkahelyen felhívnák a dolgozók figyelmét az egészség fontosságára, és tennének is érte. Léteznek ilyen országok - és léteznek ilyen vállalatok, nálunk is, bár nem túl sok. Az Ericsson Magyarország 2004 óta minden tavasszal egy rendhagyó programsorozattal, az úgynevezett feltöltõdõ héttel ösztönzi a dolgozókat az egészséggel való törõdésre. Tavaszi kertészkedés, közösen elfogyasztott finom falatok, csapatsportok, masszázs... Ezek felszabadíthatják az energiákat, és közelebb hozzák az embereket - véli a svéd világcég magyarországi vállalatának vezérigazgatója, Éry Gábor. Öt évvel ezelõtt határozták el a cégnél, hogy legyen egy hét az évben, amikor munkaidõben adnak lehetõséget a feltöltõdésre. Az aktív munkavállalókat így még idejekorán lehet figyelmeztetni, hogy jobban figyeljenek és vigyázzanak magukra. Ezen túlmenõen is foglalkoznak ezekkel a témákkal: az utóbbi öt évben az Ericcson kampányolt a dohányzás ellen, felhívta dolgozói figyelmét a mozgásszervi betegségekre, táplálkozási tanácsokat adott. Az alkalmazottak megismerkedhettek a távol-keleti sajátos tornával, a tajcsival, kipróbálhatták a gerinctornát, részt vehettek fizikai állapotfelmérésen, stresszkezelési tréningen, és megkóstolhatták a bioélelmiszereket. Az idén a vállalat a mozgás fontosságát tartja szem elõtt. Mindkét telephelyükön egy-egy délután sportnapot szerveztek, ahol számos sportágban próbálhatták ki magukat a kollégák az íjászattól a csocsóig, a - Ha szúrt sebet szerez, 24 órán belül keresse fel orvosát! Az ilyesfajta sérülések könnyen fertõzéshez vezethetnek, illetve kárt tehetnek a láb inaiban és izmaiban. - Vizsgálja meg lábait rendszeresen, hogy észrevegye az esetleges bõrproblémákat, mint pl. szemölcsök, bõrkeményedések, benõtt körmök, gyanús anyajegyek, pattanások vagy szeplõk. Minél elõbb felfedezi a problémát, annál könnyebb kezelni. Vigyázzon tehát testi épségére és lábai egészségére ezen a nyáron is! Elérhetetlen álom az egészséges munkahely? streetballtól a fociig. Nem hiányzott a programok közül a talpnyomásmérés, különféle vizsgálatok és edzések sem. A feltöltõdõ hét reggelijei elsõsorban gyümölcsbõl, zöldségbõl és müzlibõl álltak. Nem csak egészségesebb, de tisztább és zöldebb környezetért is munkálkodtak az ericssonosok: fákat, virágokat, bokrokat ültettek és szemetet szedtek. Egészségközpontú szemlélet Az alapelv világos: a munkáltató támogatása nagyban elõsegítheti a betegségek megelõzését, és ez nem csak az ott dolgozók, hanem a cég számára is fontos, hiszen a jó vállalati teljesítményhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, egészséges, a munkáját koncentráltan és figyelmesen végzõ alkalmazott. Vajon svédországi példa nyomán döntöttek így? Miként a nagyvállalat marketing és kommunikációs igazgatója, Jakab Roland az MTI munkatársának elmondta, ez teljesen helyi, hazai ötlet. A cél egyértelmû: az egészségközpontú életmód kialakítása. A programok megtervezésében besegített az üzemorvos is. A feltöltõdõ hét elnevezést azért választották, hogy oldottabb hangulatot teremtsenek, és vonzóbbá tegyék a programokat. Mennyibe kerülhet egy ilyen, sokak szemében luxusnak tûnõ feltöltõs hét? Mint az MTI munkatársa megtudta, a változatos és jó program összeállítása nem pénzkérdés, hanem a munkahelyi kultúra és akarat függvénye, hiszen nem vesz mindenki részt minden programban, van, aki az elõadásokat hallgatja, mások tornáznak, a fiúk fociznak. Számos vállalatnál létezik hasonló, tudatos egészségfejlesztés, ha nem is olyen játékos módon, de évrõl-évre tudatosan megtervezett formában.

7 Szilágyság/20. Fórum 7. Baklövések kormányszinten Kelemen Hunor napirend elõtti felszólalása a Képviselõházban: Semmi nem változott, csak éppen a lényeg nem a régi. A Caragiale ihlette kijelentés tökéletesen illik a Boc-kormányra, különösen annak oktatási stratégiájára. A kormány még nem vetette rá magát a romániai magyar közösség 20 év alatt kivívott jogaira, csupán lefejezi legfontosabb intézményeit. Azokat is, amelyeknek még megmaradtak vezetõi a nagy tisztogatás után. Jelen pillanatig ez a tisztogatás volt a kormány egyetlen dicsõségesen véghezvitt cselekedete. Az intézményvezetõk leváltását a kormánypártok politikusai azzal indokolták, hogy a dekoncentrált intézmények hatalomátvétel elõtt már tisztségben lévõ vezetõi képtelenek gyakorlatba ültetni a kormány ágazati politikáit. Ezzel az indokkal csak egyetlen nagy gond van: megint a szekér került a lovak elé. Hiszen a kormánynak nincsenek ágazati politikái, ennélfogva nem is ültethették gyakorlatba az intézmények vezetõi. Magyarán: alkalmuk sem volt bizonyítani rátermettségüket e téren. A kormányon lévõ urak azonban vettek néhány szabad napot mert, ugye, nyakunkon a gazdasági és pénzügyi válság így jutott idejük arra is, hogy aggódjanak a Hargita megyei oktatás sorsa és jövõje iránt, aggodalmukat pedig a megyei fõtanfelügyelõ leváltásával tetézték. Tehát semmi nem változott, csupán a lényeg nem a régi. A magyar fõtanfelügyelõ mert egy 85 százaléknyi magyar lakosú megyében azért elõfordul, hogy a fõtanfelügyelõ szintén magyar ember helyébe román tanfelügyelõt helyeztek a központból, a decentralizáció elve alapján. Ennyiben merült ki az elsöprõ többségû kormánykoalíció mindent felülmúló tanügyi decentralizációja. Gratulálok! Férfimunka volt ez az elõírásszerû központosítás, amely által azt is megtudhattuk, ha az RMDSZ ellenzékben van, hirtelen a magyar lakosság számaránya is megváltozik Hargita megyében. A 85 százalék hirtelen 15 százalékká változik, és fordítva. Ragyogó, hatékony, példátlan és tagadhatatlanul ceausista ihletésû stratégiai gondolkodással kell önöket meggyanúsítanom, tisztelt kormánypárti kollégák! Hiszen ezzel az eljárással önök nem akarhatnak mást, csupán befejezni a méltó elõd, Nicolae Ceausescu elvtárs erõszakos homogenizációs politikáját. A kivitelezésben pedig ugyanazt a kifinomult, számunkra ismerõs eszközt használják: a magyar többségû megyék tanügyi vezetõinek eltávolítását. Mert egy magyar fõtanfelügyelõ nem szúr szemet, ugye, kedves kollégák? Elvégre itt csak oktatásról beszélünk a jelenlegi kormány halmozottan fogyatékos árva gyermekérõl. Számunkra viszont, magyar politikusok számára nem mellékes ügy fiatal nemzedékeink jövõje. Mi nem tekintjük az oktatást elhanyagolható ügynek. Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy az önök által tisztségbe helyezett új Hargita megyei fõtanfelügyelõ azzal kezdte pályafutását, hogy büszkén kijelentette: nem tud magyarul. Utoljára ugyanezt az oktalanul öntelt kijelentést Vrabie elvtárstól, az egykori fõtanfelügyelõtõl hallottuk a 80-as évek végén. Dicséretes fejlõdés, joggal büszkélkedhetnek ezzel! Csupán két évtizedet haladtunk visszafelé az idõben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt követeli a kormánytól, hogy hagyjon fel az intézményvezetõk etnikai és politikai alapú eltávolításával. Kéri továbbá a központosítás folyamatának beszüntetését, a decentralizáció nevében. Ez ügyben az európai fórumokon is hallatni fogjuk a hangunk, és felhívjuk az önök figyelmét arra is, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik feltétele volt az, hogy a helyi közigazgatás és a dekoncentrált intézmények vezetõit, tisztségviselõit ne politikai alapon nevezzék ki. Ez a feltétel önöket ma már nem érdekli, hiszen csatlakoztunk már az Európai Unióhoz, egy ilyen apróság miatt már nem vonják meg tõlünk klubtagságunk. És ez önöket megnyugtatni látszik. Politikailag feddhetetlen? Ha nem is mind gonoszok, de heten vannak. Miniszterek. Ellenük nyomoz az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség, mert feljelentették õket: nincs minden rendben a vagyonnyilatkozatukkal. Két eset lehetséges. Az egyik az, hogy jogállamban élünk és a vizsgálatoknak semmi köze a politikához. A másik ennek az ellenkezõje, vagyis hogy politikai megrendelésre indult nyomozás a közméltóságokkal szemben. Az elsõ lehetõséget nem zárhatjuk ki, de valószínûtlen. Elsõsorban azért, mert a szóban forgó vizsgálatokra alkalmat adó vagyonbevallásokat a mai miniszterek még tavaly tették, azóta bõven lett volna idõ az esetleges visszaélések kiderítésére. Másodsorban azért, mert a nyomozásról szóló információk meg nem nevezett forrásokra hivatkozva kerültek ki a sajtóba. Vagyis csakis az országosan feddhetetlen ügynököket tömörítõ intézetbõl vagy a nekik megrendelést adó politikusoktól származhattak, mert mint kiderült azok, akiket kivizsgálnak, maguk is a sajtóból értesültek az ellenük megindított nyomozásról, következésképp az információ ilyetén kiszivárogtatása politikai célzatú. Ha viszont politikai akcióról van szó, akkor több egymást nem mindig kizáró indítéka is lehet a korrupcióellenes harc újabb fejezetének. Az elsõ az, hogy a romániai igazságügyi reformról szóló, jövõ hónapban esedékes európai bizottsági jelentés elõtt valaki piros pontokat akart szerezni a korrupcióellenesség frontján. S hogy ne derüljön ki, kirõl is van szó, a demokrata liberális miniszterek abszolút többségben vannak a vizsgáltak körében. A második lehetõség az, hogy az europarlamenti választási kampányban akarták egyesek bebizonyítani, hol lakoznak a korruptak. A harmadik az, hogy a lakosság figyelmét kívánták elterelni a gazdasági és szociális gondokról, amelyeknek társadalmi visszhangja elsõsorban a kormánypártokat sújtja. A negyedik az, hogy a PD-L renitenseinek akarták megmutatni a macskát. A spekuláció folytatható, a lényeg azonban nem az, hogy melyik változatnak van nagyobb valószínûsége. Az Országos - Az RMDSZ változatlanul folytatja a tiltakozást a kormány azon meggondolatlan döntése ellen, amellyel lefejezte a dekoncentrált intézményeket, leváltva ezzel az ezek élén álló magyar nemzetiségû szakértõket hangzott el Markó Béla szövetségi elnök heti, bukaresti sajtótájékoztatóján. Elmondta, legközelebb pénteken, Csíkszeredában szervez tiltakozó megmozdulást az RMDSZ, amelyen õ maga is részt vesz, de az Európai Unió nagyköveteivel folytatandó megbeszélésén is jelezni fogja az RMDSZ álláspontját a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségi elnök közölte: a pénteki tüntetés nemcsak a Hargita megyei, hanem a Kovászna, Maros, Szatmár vagy Bihar megyében leváltott tisztségviselõk melletti kiállás is. Meglátásában a helyzet hosszútávú megoldását az jelentené, ha ezeket az intézményeket áthelyeznék a megyei vagy helyi tanácsokhoz, amelyek választott testületek, így egyúttal megszûnne a reprezentativitás hiányának kérdése. Az elhamarkodott kormányzati döntés következményeire példaként a Kovászna megyei helyzetet említette: itt 45%-ról 14%-ra zuhant a magyar nemzetiségû vezetõk aránya a decentralizált intézményekben, ez pedig álláspontja szerint elfogadhatatlan. Míg a megyében 74%-os a magyarság aránya, a vezetõ funkciók átpolitizálásának pillanatáig a 37 dekoncentrált intézménybõl 17 élén állt magyar szakértõ, innen a 45%, a leváltáshullámot követõen pedig ezekbõl megmaradt 6, tehát 16%, magyarázta az RMDSZ elnöke. Hozzátette, az etnikai megoszlást nem lehet teljesen hûen követni, de ha abból indulunk ki, hogy mind a magyar, mind a román szakemberek egyformán felkészültek, akkor akár spontán módon is ki kellene alakuljon egy hozzávetõlegesen reprezentatív arány. Nem hiszem, hogy egy 74 %-ban magyarok lakta megyében csak 16%-nyi magyar képes vezetõ funckió betöltésére szögezte le. Az RMDSZ elsõrangú prioritása az európai parlamenti választás Az RMDSZ elsõrangú prioritása jelenleg az európai parlamenti választások és a választók minél jobb mozgósítása jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Markó Béla szövetségi elnök. Hozzátette, az Erdély-járó karavánok alkalmat nyújtanak arra, hogy, akárcsak más kampányok alkalmával, az RMDSZ leltárt készítsen az Feddhetetlenségi Ügynökség eredendõ bûne (amiért jelen formájában sohasem lesz hiteles intézmény) létrejöttének, szervezésének módja. Az intézmény ugyanis még formálisan sem független, tekintettel arra, hogy az elnökét és az alelnökeit a Szenátus nevezi ki, Tiltakozás erdélyi magyar közösség problémáiról, mélyrehatóbban megismerje a társadalom gondjait is. Mint mondta, látható, hogy az emberek nincsenek tisztában az Európai Unió és az Európai Parlament mûködési mechanizmusaival, illetve ezek fontosságával, ugyanakkor többen érdeklõdnek olyan kérdésekben, amelyek Brüsszelbõl oldhatók meg, ilyen például mezõgazdasági támogatások ügye. Markó Béla újfent bírálta a pártokat, amelyek az EP-kampányt keverik az elnökválasztással, az államelnökjelöltekkel kampányolva az EP-jelöltek rovására. Véleménye szerint az európai parlamenti jelenlétnek önmagában is jelentõsége van, azt tehát nem szabad alárendelni más politikai eseményeknek. - Az RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy a kormány a büntetõ és polgári törévnykönyveket felelõsségvállalással fogadja el - nyilatkozta az aktuális belpolitikai kérdés kapcsán az RMDSZ elnöke. Rámutatott, az RMDSZ nagy általánosságban sem ért egyet azzal, hogy a kormány törvényhozási tevékenységet folytasson, bár az Alkotmány lehetõséget ad erre, a kormányzati felelõsségvállalás, illetve a sürgõsségi kormányrendelet intézménye révén. Nem értünk egyet a sürgõsségi kormányrendeletek sokaságával, és nem értünk egyet azzal, hogy ezeket a törvénykönyveket a kormány felelõsségvállalással fogadja el - fogalmazott, hozzátéve: attól függetlenül, hogy az Alkotmány megengedi, a kormányzat fenntartással kellene kezelje ezt a jogot, fõként akkor, amikor ekkora horderejû, az egész társadalomra kiható jogszabályokról van szó, amely ráadásul egy olyan fontos intézmény felépítését befolyásolja, mint az igazságügy. Kifejtette azt is, az RMDSZ ragaszkodik ehhez az álláspontjához, a kormány által vélhetõen elfogadandó projekt tartalmi vonzatán túl is: ugyanis a jogi bizottságban elfogadott módosításokkal egyetértett a Szövetség is. A nagy horderejû kérdéseket mindenképp a parlamentben kell megvitatni, akkor is, ha ez, természetébõl adódóan módosíthat az eredeti elképzeléseken. Ha egy demokratikus rendszert akarunk, akkor el kell fogadnunk, hogy az ország törvényhozó fóruma a parlament monda az RMDSZ elnöke. következésképp politikai elvû válogatás után kerülnek tisztségbe. A konkrét esetben viszont az OFÜ egyértelmûen Monica Macovei és Traian Bãsescu szellemiségét viseli magán. Politikai fegyverként hozták létre, de nem kizárt, hogy mások fogják használni talán épp azok ellen, akik kitalálták. Székely Ervin

8 8. Autósoknak Az autózás iránt érdeklõdõk száma nap mint nap növekvõben van, ezért a megfelelõ gépjármû kiválasztása a legtöbb kezdõ autósnak nem kis problémát jelent, hogy mibõl és mennyi idõ alatt fogják összerakni a választott új vagy használt gépkocsi vétel árát, mivel a gépkocsi üzemben tartása is komoly havi összegeket tesz ki. Írásunkban szeretnénk néhány jó, használható tanácsot nyújtani olvasóink számára, melyeket minden bizonnyal hasznosítani tudnak, amikor a gépkocsi kiválasztására és megvásárlására kerül sor. Autóvásárlás esetén, legyen az új vagy használt, alapvetõ kérdés elsõként a vétel ára, utána hogy milyen célokra fogjuk használni a gépjármûvet. Itt már több szempontot kell figyelembe venni, hányan utazunk általában, hány fõs a család, van-e kutya, ebben az esetben a kombi-gépjármû tûnik a legmegfelelõbbnek, reprezentatív, munka vagy inkább családiautót szeretnénk, városi vagy országúti közlekedésre használjuk majd többször. Fontos szempont a gépkocsi gazdaságossága. A városi közlekedésben figyelembe kell venni a parkolási nehézségeket, a magas üzemanyag árakat. Az ideális választás egy alacsony fogyasztású, jól manõverezhetõ, alsó esetleg középkategóriás kisautó. Városon kívül hosszabb utak megtételéhez viszont kényelmes, biztonságos, nagyobb teljesítményû gépkocsik közül célszerû választani, melyek inkább felsõbb kategóriába tartoznak. Milyen autótípust válaszunk? Ez talán leginkább szubjektív kérdés. Vannak márka hû autósok vagy vásárlok, akik egy bizonyos márkára esküsznek, el sem tudják képzelni, Kaleidoszkóp Eligazítás autóvásárlás terén hogy hasonló felszereltségû és minõségû személygépkocsi lényegesen kedvezõbb áron is megkapható. Ha nincs konkrét elképzelésünk a márkát illetõen, érdemes megkérdezni olyan mûszaki szakértõket, akik a garanciális okokból fellépõ peres ügyekben járatosak. Hasznos tanácsokat kaphatunk még a jól képzett márkát ismerõ autószerelõktõl is, akik pontosan ismerik melyek a megbízható, alacsony szervizköltségû márkák. Használt vagy új gépkocsit válasszunk? Abban az esetben, amikor a vásárlónak a gépkocsi ára nem döntõ szempont, és a gépjármûvet készpénzben ki tudja fizetni, akkor az új gépkocsi vásárlásakor a vevõ több elõnyt élvezhet pl. senki nem használta a gépjármûvet, nem hajtották szét a jármû motorját, nincs rajta eltitkolt karosszériasérülés és a típustól függõen 3-6 évig a gyári garanciát élvez a tulajdonos, csak az idõszakos karbantartásra kel költenie. Ne felejtsük el, hogy az elsõ években a legjelentõsebb a gépkocsi árának a vesztesége, bár márkától függõen nagy ár eltérések mutatkozhatnak. Ha a tulajdonos 3-4 éven belül a jótállás lejártával tervezi a gépkocsi cseréjét, akkor javasolt az új gépkocsi vásárlása, csak abban az esetben, ha a tulajdonosnak az értékcsökkenés okozta anyagi veszteség nem jelent keleti kérdést. Használt autó vásárlásakor több tényezõt kell szem elõtt tartani. Mivel nagyon sok autós számára az autó általában életük második legnagyobb befektetése, természetes, hogy gondoskodik az új és a használt autó vásárlása között. Általában a mérleg a gazdaságos megoldás érdekében a használt autók vásárlására billen. Ezzel megspórohatók a márka szervizek által az a költséges kiadás, amelyet a tulajdonos rákölt a kicsaló és ámító kötelezõ karbantartásokra. De a használt autók vásárlásakor azonban kell egy nagy adag szerencse. Véleményem szerint a gépkocsiknál van egy olyan állapot, amikor még mûszakilag szinte tökéletes a jármû, de a piaci ára már lényegesen kedvezõbb, mint egy 0 km- ben lévõ társáé. Az ilyen autók általában 3-6 évesek és 40- töl km futottak. Na ide kell a nagy adag szerencse. Aki úgy dönt, hogy 6-8 vagy 10 évesnél idõsebb autót vásárol, annak a tulajdonosnak számolnia kell azzal, hogy olyan váratlan mûszaki problémák, rendszerek hibásodnak meg vagy már hibásak, amelyek miatt mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Dízel, vagy benzines gépkocsit válasszunk? Bármelyik választás mellett számos érvet lehet felsorakoztatni, ellenérvet pedig legalább annyit. Manapság egyre népszerûbbek a dízelmotorokkal hajtott személygépkocsik. A korszerû dízelmotorok gyorsulása ma már nem tekinthetõk lassúnak, sõt a közös nyomáscsõvel és turbófeltötõvel ellátott porlasztó rendszerekkel szerelt dízelmotorok semmiben sem maradnak el a benzines társaitól. A dízelmotorok sok jó tulajdonságai mellett vannak egyes hátrányok is elsõként, említeném a gépkocsi vételárát. Egy középkategóriás új gépkocsinál akár lejjel is tõbbe kerülhet, mint egy ugyanolyan felszereltségû és teljesítményû benzinmotoros változat. A magasabb vételár mellett fel kell készülni, hogy az idõszakos karbantartások is magasabbak lesznek. Tehát a dízel gépkocsi vásárlása annak éri meg, aki az átlagosnál többet közlekedik. Szerintem a dízel gépkocsit elsõsorban haszongépjármûként gazdaságos üzemeltetni. Befejezésként szeretném minden vásárló figyelmébe ajánlani! Amíg vannak gerinctelen embertársaink, akik kezet emelnek mások kemény becsületes munkával megszerzett pénzére, a jó érzés és erkölcsi gátlás nélkül, a férgek nem törõdnek azzal, hogy kinek mekkora lelki és anyagi kárt okoznak. Ajánlanám 3 fõ tényezõre odafigyelni. 1 nem lopott- e a gépjármû, illetve az alváz és a motorszám gyári beütésû-e? Erre való az eladóval közösen végrehajtott eredetvizsgálat. A gépkocsit kifizetni mindig csak ezután a mûvelet után szabad. Természetesen az eladó a tulajdonos legyen. 2 Ellenõrizzék, ha volt és hányszor törve a gépkocsi, milyen mértékben, és milyen szakserûséggel voltak kijavítva az esetleges sérülések. 3 Mivel országunk lassan egy nagy crosspályává alakul, az utak minõsége romlása miatt komoly figyelmet kell fordítani a futómûvek és a felfüggesztések állapotára. Rendbetétele komoly összegekbe kerül. Tímár József, autószerelõ mester Isten a barátunk egy kutatás szerint Istenhez fordulni olyan, mint amikor valaki a barátjával beszélget - ezt állapította meg Uffe Schjodt dán kutató, az aarhusi egyetem tanára. A New Scientist címû tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy imádságban nincsen semmi misztikus. Az agy számára az Istennel való kommunikáció olyan, mintha egy hús-vér jó baráthoz szólna. A kutatók ugyanis hívõ keresztények agyát vizsgálták meg olyan pillanatban, amikor azok éppen spirituális megnyugvást kerestek Istennel folytatott párbeszéd révén és felfedezték, hogy az agynak ugyanazok a területei aktivizálódnak, mint egy teljesen hétköznapi beszélgetés során. Ugyanakkor ez nem érvényes akkor, amikor valaki a Télapóhoz fordul kívánságaival. Ha pedig a hívõ emlékezetbõl mond el egy imát, olyankor a memóriának csak azok a zónái lépnek mûködésbe, amelyek az ismétlést szolgálják. Schjodt professzor húsz hívõt kért meg elõször arra, hogy mondjon el a Miatyánkot vagy pedig egy gyerekmondókát. A mágneses rezonancia mindkét esetben azt mutatta, hogy agyukban az ismétléshez kapcsolódó zónák gyúlnak ki. Aztán az volt a feladat, hogy beszélgessenek Istennel személyes imáik által, vagy pedig fogalmazzák meg karácsonyi vágyaikat a Télapónak. Az elsõ esetben a beszélgetés zónái élénkültek meg, mindenekelõtt a homloklebeny azon területei, amelyek mások szándékainak és érzelmeinek megértésére szolgálnak - úgy, ahogy egy valódi beszélgetõpartnerrel szemben mindig történik. Ez azonban nem következett be a Télapóhoz intézett kívánságok során. Schjodt ennek alapján megállapította: aki Istennel társalog, olyan, mintha egy valós személlyel beszélgetne, ugyanakkor a Télapó nem vált ki hasonló hatást, mert az ember tisztában van ez utóbbi szimbolikus jellegével és inkább tárgynak, legendának tekinti. Szilágyság/20. Horoszkóp Vízöntõ Sok bosszúságban lesz részed a héten, jönnek a gondok, s bár apró kellemetlenségek lennének külön-külön, így együtt igencsak megviselhetnek. Otthon is, a munkahelyeden (vagy az iskolában) szinte mindenki ellentmond, akadékoskodik. Halak Valakivel most komolyabbra fordulhatna a kapcsolatod, te mégis félsz közelebb engedni magadhoz, tartasz az újabb csalódástól. Nos, most is nagyon jók a megérzéseid, hallgass bátran az ösztöneidre: nem ez a fiú a megfelelõ. Ha mégis belevágsz, borítékolható a kudarc. Nyilas Sajnos, akármennyire is azt hiszed, hogy tévedhetetlen vagy, jó ha számolsz azzal a lehetõséggel, hogy most rosszul méred fel a terepet, a szituációt. A pénzed, az értékeidet helyezd biztonságba, mert meglophatnak! Bak Most ne számíts támogatásra, motivációra, biztatásra ezen a héten csak magadra számíthatsz, akár a munkában, akár a tanulásban. Jó hír viszont, hogy ha mostanában vizsgázol, felelsz, nincs mitõl félned: minden nagyon jól sikerül. Szûz A hét elsõ fele jó hangulatban telik majd, számtalan segítõd, jóakaród akad, és te sem fukarkodsz a segítségnyújtással, olyannyira, hogy jóindulatodnak köszönhetõen egy új barátság is kialakulhat a napokban, amelyre késõbb nyugodtan támaszkodhatsz, alapozhatsz. Skorpió Bármilyen megállapodást is kötsz majd a héten, arra nagyon ügyelj, hogy legyen róla papírod!. Írjatok le mindent tételesen, hogy nyoma legyen, különben hogyan fogsz reklamálni, ha nem azt kapod, mint amit ígértek?! Elég nagy a veszélye annak, hogy félrevezetnek, valamit eltitkolnak elõled. Oroszlán Nem akarlak elkeseríteni, de nagyon úgy tûnik, hogy a napokban csalódni fogsz. És sajnos egy nõnemûben. Eddig a barátnõdnek tartottad, de sajnos csak eddig. Sokáig rágódsz majd ezen, pedig nem érdemes bánkódni miatta. Mérleg A héten igen hatékonyan tudod majd keresztülvinni az akaratodat bármilyen közegben. Tele leszel lendülettel, tenni akarással a következõ napokban, ráadásul másokra is jó hatással lesz a lendületed. Ikrek Ne akarj most mindent azonnal, mert döntéseid nélkülözik a józanságot. Túl nagy kockázatot vállalnál, amit talán a türelmetlenséged miatt most nem is érzékelsz. Érdemes lenne egy kívülálló véleményét kikérned, nehogy késõbb megbánd a döntésed. Rák Ne legyél túlzottan zárkózott, mert ez a tulajdonságod mármint a zárkózottság egyébként is problémát szokott okozni, de most kifejezetten emiatt lehetnek problémáid a közvetlen környezetedben. Merj beszélni a gondjaidról, érzéseidrõl! Bika Lehet, hogy kicsit túlvállaltad magad az elmúlt napokban, és ennek most érzed káros hatását. Kapkodsz, szétszórt vagy, és emiatt feszült és elkeseredett is. Ezen a héten próbálj meg visszavenni a tempóból! Kos Gyûlnek a viharfelhõk feletted, a hét második felében komoly összetûzésekre kerülhet sor. Kikerülni nem tudod ezeket, de ha felkészülsz rájuk, nem lesz olyan nagy baj. Ne indulatból vitázz majd, hanem ésszel. Érvelj okosan és csendben!

9 Szilágyság/20. Sportvilág - Humor 9. Cannavaro a Juventusban folytatja Az Öreg Hölgy szurkolói nem örülnek a világbajnok hátvéd visszatérésének. Az olasz Juventus csapata kedd délelõtt hivatalosan is bejelentette, hogy a következõ idényben a csapatot erõsíti majd a Fabio Cannavaro, a spanyol Real Madrid világbajnok hátvédje. A 35 esztendõs védõnek idén nyáron lejár a szerzõdése a királyi gárdánál, akik a továbbiakban nem tartottak igényt a játékára, így õ ingyen térhet vissza korábbi egyesületéhez. A 124-szeres olasz válogatott játékos a Napoli, a Parma és az Inter után 2004-ben érkezett Torinóba, amit két évvel késõbb a csapat kizárásával véget érõ bundabotrány miatt hagyott el a Real kedvéért. A spanyol csapat akkor 11,5 millió eurót fizetett az azon a nyáron rendezett világbajnokság legjobbjának választott bekkért. Cannavaro egy éves szerzõdést kötött a Juventussal és hétfõ este máris pályára lépett, igaz, csak egy jótékonysági mérkõzésen. Itt azonban a szurkolók folyamatosan kifütyülték és sértõ transzparensekkel jelezték, nem bocsátották meg neki, hogy három éve elhagyta süllyedõ hajót. Ez azonban nem tántorította el az olasz válogatott csapatkapitányát, aki örül, hogy visszatérhetett. Torino mindig is nagyon fontos hely volt számomra. Hiszem, hogy a legszkeptikusabb szurkolókat is meg tudom gyõzni kemény munkával és hozzáállásommal, mondta Cannavaro. Egyenlített a Manchester United A ManU megszerezte történelme 18. bajnoki címét, ezzel utolérve a Liverpoolt. Az angol labdarúgó Premier League utolsó elõtti fordulójának nagy kérdése az volt, hogy a Manchester United bebiztosítja-e a bajnoki címét, vagy a Liverpool az utolsó pillanatig reménykedhet. A címvédõnek elég volt egy pontot szereznie az Arsenal ellen és ezt el is érték. A mérkõzés nem hozott igazán jó játékot, a két csapat elõtt kevés lehetõség adódott, a gyõzelemhez, az Ágyúsok álltak közelebb, gólt mégis a ManU szerzett. Ám ezt a játékvezetõ, tévesen, nem adta meg. Ettõl függetlenül az ördögök megszerezték az egy pontot és történelmük 18. bajnoki címét, amivel beérték az örökranglista élén a Liverpoolt. Ez volt Sir Alex Ferguson (fotó) 11. elsõsége a MU kispadján, összességében pedig a 31. trófeája, amivel minden idõk legsikeresebb brit edzõjévé vált. A Liverpool tehát úgy léphetett pályára a West Bromwich otthonában, hogy tudta, ismét lemaradt az aranyról. Ettõl függetlenül nem lazsálta el a dolgot, Gerrard és Kuyt góljaival nyerni tudott, aminek komoly következménye lett: a hazai csapat kiesett az elsõ osztályból. A második helyrõl lassan lemaradó Chelsea sem okozott csalódást szurkolóinak és két francia csatárának, Maloudának és Anelkának köszönhetõen legyõzte a Blackburn együttesét. A tabella élén a Manchester United (87 pont) tehát már bajnok, a Liverpool 83 egységgel vélhetõen már második. A Chelsea 80 ponttal a harmadik, az Arsenal 69-el a negyedik. A bennmaradásért a Hull, a Sunderland, a Middlesbrough és a Newcaslte küzd, ám utolsó két együttesnek vajmi kevés esélye van. Eredmények: Manchester United-Arsenal 0-0 Bolton-Hull 1-1 (a vendégeknél Halmosi a 83. percben lépett pályára) Everton-West Ham 3-1 Middlesbrough-Aston Villa 1-1 Newcastle-Fulham 0-1 (a vendégeknél Gera végig a pályán volt) Stoke-Wigan 2-0 Tottenham-Manchester City 2-1 West Bromwich-Liverpool 0-2 Chelsea-Blackburn 2-0 Kocsis Zoltán Menesztették Ranierit Verseny A nyári szünetben Móricka felmegy játszani Pistikéhez, azok 10. emeleti lakásába. Délután hazajönnek Pistike szülei, és kérdezik a gyereküket: - Pistike, mit csináltatok Mórickával? - Versenyeztünk, hogy melyikünk mer messzebbre kihajolni az ablakomból! - És hol van Móricka? - Õ nyert. Egyetemisták Egy asszony dicsekszik a szomszédjénak az egyetemista fiával: - Az én fiam olyan okos, hogy ahányszor levelet kapunk tõle, mindig elõ kell vennünk a szótárt. - Jó maguknak! Ha az én fiamtól levelet kapunk, mindig el kell mennünk a bankba. Tûzoltó - Gyerekek, mondjatok a rendõrök, tûzoltók, mentõsök munkájával kapcsolatos mondatokat! - mondja a tanító néni az elsõsöknek. Pistike jelentkezik: - A tûzoltó terhesen szalad ki az égõ házból. - Pistike, tudod te, mit jelent az, hogy terhes? - Igen, tanító néni. Azt, hogy kihord egy gyereket. Trolin Trolin utazik a gyerek.egy ember odaszól neki: - Fiacskám, add át a helyedet a bácsinak az akváriummal! A gyerek körbe néz: - De bácsi, hol van itt akvárium? - Itt a hasamban - simogatja meg a hasát az ember. - 2 hal és 4 liter sör! Fogpiszkáló - Pincér, hozzon egy fogvájót! - Sajnos nincsen, uram. - Milyen étterem ez, hogy még fogvájó sincsen? - Eleinte volt, de a vendégek soha nem adták vissza. Anyja lánya Egy anyuka szidja a lányát: - Már megint az én esõkabátomat vetted fel?!!! - Igen, de csak azért, mert nem akartam hogy elázzon az új pulcsid! Felirat a kocsmában Felirat a kocsmai pult fölött: Kérjük, ha azért jönnek ide, hogy felejtsenek, fizessenek elõre! Apróhirdetések * 45 éves feleségem ugyanilyen méretû cipõre cserélném. * Balatonparti játszótér hintázó kislánnyal eladó. * Ukrán turisztikai hirdetés: Jöjjön hozzánk nyaralni - az autója már úgyis itt van! * Pszichopata gyilkos keres lányt rövid távú kapcsolatra. * Félénk fiú keres... hmmm... izé... nem érdekes. * Kedves bulldogot cserélek mûkézre. * Gprónõt kersek hiánys rógéphz. * Szelíd, csinos, okos nõ keres... Mindegy! * Fiatal, jóképû vagyok, anyagilag bebiztosítva, hat kocsim van,két mobilom, és egy villám a Karib tengeri szigeten.senkit nem keresek, csak dicsekedni akartam. Hirdetés a bazárban: Nokia 3510 eladó dobozában, karcmentes megkímélt hölgy tulajdonostól... Tizenkét kötetes enciklopédia jutányos áron eladó. Alig használt. Jelige: Az asszony mindent jobban tud. A Phoenixben megjelenõ Arizona Republic újság hirdetése: Külsõ munkaerõt keresünk gázkamra kipróbálására. A Battle Creekben megjelenõ Enquirerbõl: Ha tortát sütsz, ne hagyd ki belõle a gyerekeket! Útlevél - Mi lesz az útlevélbõl ha kimossák? -??? -Vízum. Bicikli - Mit csinál a szõke nõ a szobabiciklizés közben? -??? - Elesik. Pincér - Hé, pincér! - kiabál a vendég az étteremben. - Ez az abrosz olyan koszos, hogy rajta van az egész étlap! - És választott már? Köd - Mi az abszolút nagy köd? - Amikor a rendõr a közlekedési lámpa tetejére mászik, és onnan kiabálja a színeket. A torinói klub vezetõsége elégedetlen a csapat eredményeivel, ezért menesztette a római trénert. Az olasz Juventus meglepõ lépésre szánta el magát, két fordulóval az olasz labdarúgó SerieA vége elõtt: menesztette a csapat edzõjét, Claudio Ranierit. A Juventus köszöni Ranieri utóbbi két évben elvégzett munkáját, áll a szûkszavú hivatalos közleményben a klub honlapján. Az Öreg Hölgy azért döntött Ranieri menesztése mellett, mert a vezetõség elégedetlen a csapat idei teljesítményével. A fekete-fehérek ugyanis jelenleg csak a harmadik helyen találhatóak a tabellán, egy ponttal megelõzve a Fiorentinát és hárommal Milan mögött. Mindemellett a Juventus az utóbbi idõben nagyon rossz passzban van, az elmúlt hét bajnokin nem tudott nyerni és az Olasz Kupa elõdöntõben is alulmaradt a Lazio ellen, míg a Bajnokok Ligájában a Chelsea már a nyolcaddöntõkben megálljt parancsolt. A Napoli, a Fiorentina, a Valencia, az Atletico Madrid, a Chelsea és a Parma korábbi trénerének a helyét az egykori legendás védõ, Ciro Ferrara veszi át, aki 1994 és 2005 között 253 meccsen lépett pályára a Zeb (Impulzus)

10 10. *Eladó ház Ippon a Barcãului utca 12 szám alatt. Ár: euró. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Összkomfortos családi ház eladó Budapesten, IX.ker. Tóth K. u. 25. sz. alatt. 110m 2, 3 szoba, az erkély a belsõ kertre néz. (a Dunától, a Nemzeti Színháztól könnyen elérhetõ).telefon: * Eladó szárítóban szárított jó minõségû tölgyfa deszka. Hossz 2-3 m, szél cm, vastagság 2,5-2,8 cm. Tel , Irányár 1500 lej/négyzetméter. * Megbizható, házias tapasztalatokkal rendelkezõ fiatal hölgy gyerekfelügyelést, betegápolást, idõsgondozást vállal. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. *Idõs asszony mellé felvigyázót keresünk Zilahról vagy a környékrõl. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet, óra között. * Eladó két darab gázkonvektor és gázzal mûködõ vízmelegítõ (bojler). Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * 2 szobás lakás kiadó Kolozsváron. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet! * Kiadó tömbházlakás Szilágycsehben. Ugyanott eladó vaseszterga. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Eladó felújított kertes ház Szilágysomlyón. Érdeklõdni a , vagy es telefonszámon lehet. Hirdetés * Eladó Zilah fõterén 3 szobás emeleti lakás. Irányár euró. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Egy 49. éves nõtlen férfi élettársat keres. Egy komoly, õszinte nõt 33-tól 55-évig. Jelentkezni a es telefonszámon lehet óra között. * Eladó földszinten 3 szobás hõszigetelt apartman. Érdeklõdni lehet: es vagy a os telefonszámokon. *Krasznán eladó ház a Csucsai út 702. szám alatt. 3 szoba, elõszoba és mellékhelyiségek, 15 ár területen. Irányár 35 ezer euró. Alkudható! Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó Szilágycsehben új építésû 2 szobás, konyha, fürdõ, nappalis ház, 5 ár telekkel, elõnyös áron. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó Zilahon a Kraszna utca 148. szám alatti 3 szobás ház 13 ár telekkel. Érdeklõdhetnek a ; illetve a telefonszámon. * Eladó Rátonban széna, sarjú, lucerna 70 mázsa fedél alatt. Az ár alkudható. Tel.: órától. * Irodák, orvosi magánrendelõk, lépcsõházak takarítása, gyermekfelügyelet, mosás, vasalás, bevásárlás, beteggondozás, bármilyen munkalehetõség érdekel! Tel.: Részvétnyílvánitásemlékezés Osváth Dávidra Az EME szombari rendezvényének szervezõiként kénytelenek voltunk koporsódtól távol maradni. Itt hagytad fiatal életed hirtelen halállal, s itt hagytál bennünket ledöbbenve, azokta akik téged tisztelettel makulátlan viselkedésedért és mindig mindent tudó eszedért. Hiányozni fog kedves ábrázatod, társaidat jóra intõ szavad és mindenkor felelésre emelt bkezed. Tudjad utolsó, ki nem osztott dolgozatodra is, történelembõl (reneszánsz, humanizmus és reformáció) csillagos 10-est kaptál. Reméljük a Menyben is hasonló az osztályozásod! Nyugodj békében Dávid, mindig szeretettel gondolunk rád! Kuruc tanárbácsiék Figyelem! Figyelem! Sarmaságon eladóak német gyármányú följavított mosógépek. Nagy választék: Zanussi, Privileg, Zanker típusokban, 1 éves garanciával. Verhetetlen áron. Ugyanitt szervíz is rendelkezésére áll. Érdeklõdni: vagy Sarmaság vasut utca 50. Órarend 12:00-19:00 Sarmaság TÜNDE KFT elad 1-5 éves részletre bútort, építõanyagot, háztartási termékeket. Érdeklõdni Kocsis Ildikónál lehet a es telefonszámon. ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38 szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon EURO POP Szilágyság/20. CAROL SERVICE Autójavító mûhely és mosoda * mechanikus és villanyszerelési javítások * futószög-beállítás * mûszaki ellenõrzés * elektronikus ellenõrzés (teszter) * motorbeállítás * fékrendszer ellenõrzés és beállítása * légkondicionáló beállítása Szilágyballa 210. szám Szilágy megye. Elérhetõség: , Kapcsolattartó személy: Árpi Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: Nemzetközi és belföldi személyszállítás Naponta menetrendszerinti járatokkal közlekedik Zilahról Budapestre (a repülõtérre is). - Indulás Zilahról órakor az autóbusz-állomásról, - Indulás vissza Budapestrõl kor a Népliget buszpályaudvar 19-es peronjáról. Helyfoglalásért hívjon minket: 0260/619019, 0744/ (RO), 0670/ (HU) ÚJ ÚTVONALAK!!! Spanyolország - Madrid - 90 euró, Ausztria, Olaszország és Németország A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Számítógépes gyakorlási lehetõség a cég székhelyén. Elérhetõség: telefonon. A cég titkársága a Ciobanca-kabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket!

11 Szilágyság/ lejes minimálbér bevezetését kérik a szakszervezetek A minimálbér fejlesztését és új munkahelyek létesítését követelik a szakszervezeti tömbök. Fõként ezeket a témákat érintik a munkaügyi miniszterrel és a magánszféra képviselõivel folytatott megbeszélésen. A szakszervezetisek szerint a vásárlóerõ úgy tartható meg, ha a minimálbér összegét 600-ról 800 lejre fejlesztik, vagyis az idei drágulásokhoz igazítják. Az új munkahelyek létesítésére pedig a szakszervezetek szerint azért van égetõ szükség, mivel áprilisban a munkanélküliségi ráta egy év leforgása alatt szinte a duplájára ugrott, jelenleg 5,7 százalékosra tehetõ. A kialakult helyzet miatt a tiltakozási akciók sem maradnak el: június 5-én a Cartel Alfa szakszervezeti tömbhöz tartozók 15 perces szolidaritási sztrájkot tartanak, továbbá Bukarestben a hónap végén felvonulnak. Mint ismeretes, az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) múlt héten felvonulást tartott, amelyen különbözõ megyékbõl mintegy 8 ezer személy vett részt. (realitatea) Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát! Információ 11. Ingyenes bõrgyógyászati vizsgálat országszerte Negyedik alkalommal szervezi meg a Román Bõrgyógyászok Társasága május 25- én az Euromelanoma Day-t, azaz a melanóma diagnosztizálásának európai napját, melynek keretében bõrrák ellenes kampányt is indítanak. Az egy foltocska véget vethet az életednek, egy vizsgálat azonban megmentheti azt szlogenû kampánnyal a bõrrák megelõzésére és korai felfedezésére hívják fel a figyelmet. A rendezvényre az ország minden részébõl jelentkeztek bõrgyógyászok, hogy részt vennének a programban, mely 26 európai országban fut egyszerre, és ingyenes bõrgyógyászati vizsgálatot biztosít. A pácienseknek elõzetesen május között a ingyenes telefonszámon kell programáltatniuk magukat. Minden jelentkezõt megvizsgálnak és informálnak arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha túlzottan kitesszük magunkat az ultraibolya sugárzásnak. Az orvosok egy standard kérdõív alapján gyûjtik össze az adatokat, hogy majd országos és nemzetközi szinten egyaránt összesíthessék azokat. A végzõsök csupán 5 százaléka talál munkahelyet Válságnemzedéknek nevezik a es tanévben egyetemi tanulmányaikat befejezõ diákokat. A Business Standard gazdasági lap által végzett felmérés szerint az idén végzõs egyetemistáknak csupán 5 százaléka számíthat munkahelyre, mivel az alkalmazók inkább a jelenlegi alkalmazottaik megtartására, mintsem új állások teremtésére koncentrálnak. Idén országszerte mintegy 200 ezer romániai fiatal végez valamely felsõoktatási intézményben. Számuknak közel fele közgazdasági, jogi, mérnöki vagy informatikai szakon, amely gazdasági ágakat leginkább érinti a válság. A Business Standard elemzése szerint idén ezeken a területeken mintegy 4500 szabad munkahely lesz, így több mint 20- an versenyeznek egy-egy állásért. Az alkalmazás esélyeit rontja az is, hogy az elemzõk jóslata alapján a munkanélküliek száma idén 800 ezerre növekszik, ami április hónap folyamán már meghaladta az 500 ezret. A válság által sújtott területek a legtöbb fiatalt vonzották eddig, hiszen a krízis elõtt a jól fizetõ, biztos munkahely reményével kecsegtették õket. ELLENÕRIZZE EGÉSZSÉGÉT DIAGNOSZTIZÁLÁS A BIOREZONANCIA SEGÍTSÉGÉVEL - A legbiztonságosabb és korszerûbb módszer; - Fájdalom, sugárzás és rizikómentes diagnosztizálási módszer; - A teszt elvégezhetõ bármely életkorban (0-80 év, akár ez életkor felett is), valamint terhes nõknél is. TUDNI SZERETNÉD A BETEGSÉGED KIVÁLTÓ OKÁT? - Biorezonanciás teszt alkalmával választ kaphatsz minden kérdésedre és még annál többet is, - A kezelési ajánlatok 100 százalékos növényi eredetû készítmények, mellékhatás nélküliek, kezelvén a betegség okát és felerõsítve a szervezetet. Információ és programálás: Megnyitottam pszichológiai kabinetemet Zilahon a Kolozsvári úton 109 számnál, a gyógyszertár felett (str. Gheorghe Doja, 109) -pszichológiai tanácsadás és terápia gyerekeknek és felnõtteknek, - pszichológiai teszt gépkocsivezetõknek. Elõjegyzésért hívja es telefonszámot vagy érdeklõdni lehet Fuchs Réka pszichológusnál a es telefonszámon! HOSU Szélvédõközpont GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtóablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg 20./2009 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

12 12. Június 7-én szavazzon a tulipánra! Szilágyság/20.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009" Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4.

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009 Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4. Szilágyság/27. 1. 27. 3. Ma MAmoldalon Ára: 1,1 lej Viharos Szilágy megye Szilágysomlyón Hétfõn este nyolc körül kataszrófafilmet lehetett volna forgatni Szilágysomlyón. Egy felhõszakadás epicentrumába

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

Rest(itúciós) törvény

Rest(itúciós) törvény 2009. augusztus 7. 1. 2009.augusztus 7. 32. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Rest(itúciós) törvény Az Országos Restitúciós Hatóság elnöke, Anca Opre Kolozs és Szilágy megyében tájékozódott az elmúlt hét végén.

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51.

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51. Szilágyság/51. 2009. december 18. 1. 2009. december 18. 51. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok (részletek) * Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

új magyar szó Méhnyakrákoltásból lett veszélyes hulladék

új magyar szó Méhnyakrákoltásból lett veszélyes hulladék www.maszol.ro 2011. február 18 20., péntek vasárnap új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VII. évfolyam, 34. (1354.) szám BNR-valutaárfolyamok

Részletesebben

A barátság és együttmûködés fája

A barátság és együttmûködés fája Székhely: Ady Endre u. 9/1. Kézdivásárhely, Románia e-mail: office@szekelyujsag.ro Székelyföld közéleti hetilapja Új sorozat, III. évfolyam, 62. (125.) szám 2011. március 24 30. Telefon: + 40 267 364 000

Részletesebben

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. 1. 2011. június 3. 22. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Itthon 3. oldalon Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 12. szám 2013. december. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 12. szám 2013. december. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 12. szám 2013. december Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Kegyeleti emlékhely

Részletesebben

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni Boszorkányok és szellemek az iskolában Egy héttel a legkisebbek mulatsága után a nagyobbak is jelmezt öltöttek a 10-es Számú Általános Iskolában. Az álarcosok parádéja zárta az ez évi Halloweenmulatságokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7.

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. Törvényre várnak a hazai agrárkamarák INTERJÚ Idősnek való vidék ötvenen túl a munkaerőpiacon TÁRSADALOM

Részletesebben