HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság június XVI. évf. 26. szám 20 oldal, 150 Ft Szentiván-éji álom Svédületes napok Cecén.. 4 A nemesember 5. rész... 5 A nád nem nõ tovább A harcias asszony és a söprûnyél A Dél-Mezõföld független hetilapja MEGHALT LACI BÁCSI Horváth László, Cece község volt kanonok esperes plébánosa gyorslefolyású betegség után június 19-én, vasárnap adta vissza lelkét teremtõjének. Végsõ búcsúztatása június 30- án lesz a cecei római katolikus templomban. Akik ravatalánál elõzetesen le akarják róni tiszteletüket, ezen a napon délelõtt 9-11 óráig megtehetik. A búcsúztató gyászmise ugyanitt 11 órakor kezdõdik. A gyászmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálja. A gyászmise után a ceceiek szeretett plébánosukat kikísérik a cecei temetõbe, hogy ott örök nyugalomra helyezzék. /H/ - HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN MEGHÍVÓ játszótéravatóra Új játszótér a városközpontban is! Örömmel tudatjuk, hogy elkészült városunk negyedik új játszótere. Ebbõl az alkalomból szeretettel hívunk minden gyermeket és szülõt július 3-án (vasárnap), órára a Mikes közbe (Ady-lakótelep mögött), hogy együtt vegyük birtokba és adjuk át a gyerekeknek a játszóteret. Legyenek vendégeink ezen a délelõttön! Etelvári Zoltán képviselõ, Juhász János polgármester, Schmidt Lóránd képviselõ Ez az a hely, ahol mindig történik valami. Ezzel a jelmondattal jellemezhetnénk leginkább a rétimajori halgazdaságot. Alig néhány hete az új Wellness-központ átadásáról számolhattunk be, aztán a tavasznyitó fesztiválról és még sokféle eseményrõl. Mert itt szinte minden héten történik valami. A Szent Péter-napi halászbúcsúnak több éves hagyománya van. Az idei halászbúcsút most szombaton és vasárnap rendezték. A szombat a szakmai programoké volt, amelyen a halászattal foglalkozó szakmabeliek találkoznak évrõl-évre. Erre az ökoturisztikai fogadóközpont különtermében került sor. Dr. Váradi László, a szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet igazgatója a magyarországi vízgazdálkodás lehetséges formáiról, Lévai Ferenc, az Aranyponty Rt. elnök vezérigazgatója természetvédelem és vízgazdálkodás címmel tartott elõadást. Ezt követõen a lengyel haltermelõk szövetségének tagjai beszéltek az édesvízi haltenyésztésrõl. Courney Hough, az Európai Haltermelõk Szövetségének fõtitkára az európai halászati stratégiáról adott tájékoztatót, dr. Orosz Sándor, a Haltermelõk Országos Szövetségének és Terméktanácsának igazgatója pedig a magyar halászat eu-s helyzetérõl értekezett. A rendezvény védnökei Persányi Miklós vízügyi miniszter és Gráf József, az FVM minisztere, voltak. Másnap a nagyközönséget várták kirakodóvásárral, látványos bemutatókkal, íjászattal, állatsimogatóval, zenei- és gyermekprogramokkal. Meghívásos halászléfõzõ-versenyt rendeztek két helyszínen is. A horgásztónál a horgászsport hívei alkottak mûvészi étkeket. Itt a legjobbnak a Dala István vezette Aranykeszeg csapata bizonyult, második lett a Silver Boy, Folytatás a 2. oldalon

2 2 KÖZÖSSÉG június 30. Bogárd és Vidéke HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN Folytatás az 1. oldalról Tóth István csapata. Tóth István különdíjat is kapott a különleges korhelyhalászlé ételkölteményére. Harmadik helyezést ért el a Sano, Sztupa Zoltán csapata. A rendezvények többségének helyet adó Rétimajorban eközben Varga Sándor Oscar-díjas mesterszakács zsûrizte az országos profi halfõzõk remekeit. Itt készült tiszai, dunai, bajai, kömlõdi, battai halászlé. A legkülönlegesebb alkotást (afrikai harcsapörköltet galuskával) Farkas István sárbogárdi versenyzõ és csapata készítette. Ezzel harmadikak lettek a mesterek között. A közönség viszont készítményüket elsõ helyen díjazta azzal, hogy az étel egy szempillantás alatt elfogyott. Volt, aki egy órával hamarabb beállt a sorba, hogy kaphasson a csodálatos illatokat árasztó, szemre is mutatós pörköltbõl. A sátraknál lehetett vásárolni kecskesajtot, csuhéból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl font dísztárgyakat és használati eszközöket. Lehetett gyertyát önteni, gyöngyfûzésre, arcfestésre, diótörésre és még sok más érdekes programra várták a legkisebbeket a nádi iskolában. A színpadon Templombúcsú Sárbogárdon ezalatt kórusoknak, hastáncosoknak, néptáncosoknak és neves mûvészeknek tapsolhatott a közönség. A másik nagy eseményre, Huszár Péter Nepomuki Szent János szobrának felavatására délután került sor. A szobrot Persányi Miklós vízügyi miniszter leplezte le. Érdekes, a környezethez illõ sportprogramokra is sor került. Rendeztek egy 40 kilométeres és egy 13 kilométeres terepkerékpárversenyt, 13 km-es gyalogos teljesítménytúrát és 7 kilométeres tájékozódási futóversenyt. A rendezvények iránt óriási volt az érdeklõdés. Akik ott voltunk, tapasztalhattuk, hogy Rétimajor fokozatosan a hétvégi családi programok egyre népszerûbb, sokszínû helyszínévé válik. Hargitai Lajos Június 26-án délután zenés áhítatra invitálták a híveket a Szent László Római Katolikus Templomba. Erre meghívták a sárkeresztúri Violinkulcs énekkart Molnárné Bereczk Hedvig vezényletével. A kórus elõadásában Taizé francia ifjúsági közösségi énekek hangzottak el Jacques Bertier szerzõtõl. A zenés áhítat nyitányaként különleges hatású volt a karzatról hallani Molnár László és Hepp Attila trombitakettõsét. Manfredini kettõsversenyét játszották Jákob Zoltán orgonakíséretével. Sepsi Etelka gyönyörû fuvolajátékával örvendeztette meg a közönséget. Ifj. Pátkai Imre énekfeldolgozását játszotta el. A darab címe: Jézus ölében. Moravecz Attila klarinéton játszott zongorakísérettel. Bereczk Hedvig pedig Vivaldi hegedûversenyének egy tételét adta elõ. Molnár László Cappelen: Pastorale és Esküvõi induló címû darabjait mutatta be trombitán orgonakísérettel. A zenés áhítat befejezéseként Jákob Zoltán Pachelbel: Fúgáját játszotta orgonán. Hargitai Lajos

3 Bogárd és Vidéke június 30. KÖZÖSSÉG 3 Szentiván-éji álom Õsi tüzek lángját élesztették újra az alsószentivániak június 23-án este, és a tûz lángja mellett töltötte együtt a falu lakossága a szent éjszakát. A falu története a messzi, homályos múltba nyúlik vissza. Az õslakosság a keltáktól eredezteti magát, de a falu mögötti Dögvölgy titokzatos, 9 kilométer hosszú barlangrendszere egy különös, alacsony termetû, ismeretlen néprõl regél. Ez a barlangrendszer nevében is õrzi rendeltetését, Bújóliknak nevezik. Ki tudja, hányszor mentette meg a falu népét a nomádok támadásaitól. A betörõ hordák elõl ide menekültek jószágaikkal, ingóságaikkal együtt, majd a veszedelem múltával visszatelepültek a falujukba. De honnan ered a falu neve? Nos, a legenda szerint a római korban itt élõ kelta lakosság õskeresztény hiten volt. Védõszentjük, Szent Iván tiszteletére gyújtották meg a tüzet minden évben a nyári napforduló idején, Szent Iván-nap éjjelén. Körültáncolták a tüzet, a legények, lányok párban átugrották azt, hogy elûzzék az ártó szellemeket. Az õsi hagyományt most újították meg. Kitelepült erre az éjszakára a falu lakossága az iskola mögötti dombtetõre. Már délután tábort vertek a fák hûvösében a családok. Tüzet raktak, fölé bográcsokat akasztottak, és fõzték a vacsorát, ki birkából, ki borjúból, ki sertésbõl. Közben egymást kínálgatták a tavalyi termésû borokkal. Az iskolában eközben a gondolat vert tanyát. Itt elõadásokat hallgattak az érdeklõdõk. A falu szülötte, dr. Szentiványi Péter professzor, a diónemesítés világhírû tudósa a szentiváni diófajta nemesítésérõl tartott elõadást. Szántó József tanár úr, a falu õstörténetének lelkes kutatója a település múltjáról beszélt. A nagy eseményre meghívott vendégeket a szentiváni asszonyok kitûnõen elkészített marhapörkölttel kínálták, hozzá jóféle szentiváni bort tettek az asztalra. A szomszédos hardi képviselõk is tiszteletüket tették az eseményen. Hard dûlõúton alig 5 kilométer Szentivántól. Közösen terveznek körjegyzõséget. Ennek csak a bürokrácia és a megyehatár jelenleg az akadályozója. Míg a bográcsokban fõtt az étel, a fiatalság a sportpályán mérte össze erejét. A családok, átlátogatva a szomszédba, minden vetélkedést félretéve kóstolgatták egymás fõztjét. Az elöljáróság minden fõzõ családnak a nap emlékére emléklapot adott. Eközben lassan beesteledett. A hold hatalmas tányérja felbukott a déli horizonton, és akkor jött a nagy pillanat: meggyújtották a hasábfákból összerakott máglyát. Körülállták a nagy tüzet, és nézték, hogy csapnak föl a lángok az egekbe, elûzve az ártó és rontó szellemeket. Amikor már elfogyott az összes fa, és összeroskadt a tûz, a fiatalok átugrálva a tüzet tisztelték meg a régi hagyományt. Voltak, akik fogadkoztak, hogy táncot járnak mezítláb a parázson. Erre azonban, tudomásom szerint, nem került sor. Aztán a keleti égen lassan pirosra festette a kelõ nap az eget, elhalványítva a tûz parazsát. A virradatban ballagtak haza a szentivániak azzal a boldog tudattal, hogy igazi szép Szent Iván-éjszakát töltöttek együtt. Ezzel tettek hitet amellett, hogy ez a falu tovább él hitében, hagyományaiban. Hiába a mostani iskolabezárós divat, õk megtartják iskolájukat, megtartják ünnepeiket, egyben tartják szeretetben a faluközösséget. Hargitai Lajos

4 4 KÖZÖSSÉG június 30. Bogárd és Vidéke Svédületes napok Cecén A svéd labdarúgó modellt mutatta be az érdeklõdõ magyar szakembereknek a Svédországban élõ, Cecérõl származó Móré Imre kétnapos program keretében, június én, a cecei Happy Centrumban és a sportpályán. Életpálya Móré Imre ekképpen emlékezett vissza életének fontosabb állomásaira: Kanálispart vásártér a református iskola udvara Kakas köz, késõbb a focipálya. Ezeken a helyeken ismerkedtem meg a harisnyaszárban kitömött rongylabdán keresztül a foci örömeivel hasonszõrû barátaim társaságában. Mezítláb kergettük a rongyot de szép is volt 1946 után nagyot léptem, a Cecei SE piros-fehér színeiben a felnõttek között, 15 évesen, a NAGY csapatban játszhattam. Innét Cecérõl indultam el a (foci)pályára, mely késõbb oly sok szépet adott nekem: tanulást, felejthetetlen élményeket, világjárást, gondtalan életet, és egy boldog családi fészket Svédországban. Móré Imre 25 évig volt edzõ, dolgozott az FF Malmöben és az IK Bragéban ben elvégezte a kölni futballakadémiát, késõbb megszerezte a legmagasabb svéd edzõi engedélyt, majd a stockholmi sportfõiskola menedzseri szakát is elvégezte. Az utóbbi években, ha valamelyik svéd klubcsapat vagy a válogatott magyar érdekeltségû meccset játszik, a szövetség rendre õt kéri fel nagykövetnek. 74 évesen heti háromszor gyermekjátékosokkal foglalkozik és az elsõ osztályú Assyriska nõi csapatát trenírozza. Számos játékosa az élvonalban futballozik. A neves edzõnek márciusban adományozták oda a skandináv ország sportjában kapható legmagasabb kitüntetést, a Sport Szolgálati Érem aranyfokozatát. Egy lehetséges út: cél az élvonal A Svédületes napokat Varga Gábor, Cece polgármestere nyitotta meg. Elsõként köszöntötte a rendezvény segítõit: távollétében az esemény fõ szponzorát, dr. Móré Attilát, az ALPHA- VET Állatgyógyászati Kft. tulajdonos ügyvezetõ igazgatóját, Móré Tamást és családját, valamint a meghívott és az érdeklõdõ vendégeket és a rendezvény fõszereplõjét, Cece örökifjú díszpolgárát, a futball megszállottját. Elmondta: egy éve vetõdött fel a szakmai napok gondolata. Aki a mai és a holnapi naptól csodákat vár, biztosan csalódni fog. Csodák, titkok nincsenek, viszont van munka, szervezettség, rövid és hosszú távú program, elhivatottság, rend, fegyelem, kiszámíthatóság és hit. Hit abban, hogy egy célzatos munkával egyrõl a kettõre lehet jutni. Reméli, ez a két nap bemutat a szakmának egy lehetséges utat, amellyel ismét emelkedõ pályára juthat a magyar utánpótlás és labdarúgás. Szabóné Várady Katalin alpolgármester dr. Szõke László, a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetének ez alkalomból írott levelét olvasta föl. Móré Imre: A labdarúgást itt szerettem meg édesapám, Móré Imre, és nagybátyám, Móré Pál révén, akik 1922-ben alakították meg a cecei csapatot. A labdarúgás alapjai, bizony, a gyerekekkel kezdõdnek. Õket szeretni kell, támogatni, megölelni, és soha nem szidni. A játékon keresztül kell megszerettetni velük a focit. Fontos ehhez a szülõk támogatása, hogy a gyermekek szépen nevelkedjenek, mindent megkapjanak otthon és a pályán is. Az edzõknek egyben tanítóknak is kell lenniük: nemcsak a labdarúgás szeretetére kell megtanítaniuk az ifjúságot, hanem arra is, hogyan kell viselkedni. Ez az alapja a svéd labdarúgásnak, és ez kellene, hogy legyen a magyarnak is. Magyarországon a gyerekekre a szülõk hihetetlen nagy terhet rónak. Válaszút elé állítják õket már évesen is: vagy sportolnak, vagy tanulnak. Pedig a kettõnek együtt kellene mûködnie. A szülõk után a labdarúgás oktatásának második legfontosabb alapja Svédországban az iskola és a testnevelõ tanárok. Ha megvan ez az alap, akkor arra lehet stabilan építeni. Szeretném átadni azt, amit 45 év alatt összegyûjtöttem a világ különbözõ országaiban. Nem a személyem fontos, hanem az, amit Svédországban csinálnak. Egyik ismerõsöm azt mondta nekem egyszer: Ezek a magyarok még mindig hogy tudnak mulatni, milyen ételeik vannak, milyen élet van bennük! Miért nem tudnak úgy focizni, mint régen? A régi jó magyar labdarúgásra az élvonalban szükség van ezt az a svéd ellenfél mondja, aki 3-0-ra legyõzte Magyarországot. És el is várja a világ, hogy Magyarország feljöjjön. De ne csak a múltból éljünk! Nem lehet elfelejteni, amit Puskásék csináltak, gyönyörû volt, de van jövõ. Mindenkin múlik, hogyan tudjuk a jövõt kihasználni, hogy elõbbre lépjünk, és ott legyen a magyar labdarúgás, ahol a helye van. Ezt követõen a résztvevõk a péntek majd szombat délelõtt folyamán megismerkedhettek a svéd labdarúgás oktatásának elméleti részével. Délután aztán a gyakorlatban is megfigyelhették Imre bácsi sikeres módszerét a különbözõ korcsoportú helyi gyermekek lelkes közremûködésével. A csemeték a játékos tanóra után ajándékot is kaptak ügyességükért. Hargitai Kiss Virág

5 Bogárd és Vidéke június 30. PORTRÉ 5 A nemesember (5. befejezõ rész) Hargitai Kiss Virág: A felesége ott volt már Bécsben, amikor Ön oda került? Zichy Aladár: Nem, hanem egy tanyán Felsõ-Ausztriában, amit azért vettünk, mert nem bírtuk ki magányosság nélkül, és nem akartunk városban lakni. Én hétvégeken jártam haza, mert mindig nagyon sok munkám volt. A felesége honnan származik? Osztrák. Õ is az ENSZ munkatársa volt? Igen, de õ az atomszervezetnél dolgozott Bécsben ben volt a fogyatékosok éve, majd két világkonferencia, amiknek én voltam az egyik fõszervezõje. Úgyhogy két évig én is Bécsben nyüzsögtem. Ám akkor jött egy távirat, hogy azonnal menjek Angolába, ahová nem lehetett a családot vinni, mert egyrészt nagyon lõttek, másrészt nem volt mit enni. Lefogytam ott négy hét alatt hat kilót. Nem lehetett elõre tudni, mennyi ideig lesz ott rám szükség. A felesége ezeket a hosszú távolléteket hogy viselte? Ha az ember elszegõdik az ENSZ-hez, akkor felvállalja, hogy õ nemcsak a fõvárosokban ül, hanem elmegy vidékre is. Sõt, van olyan hülye, mint én, hogy megírja az ENSZ-nek, hogy engem pedig csak kellemetlen vagy nehéz helyre tegyenek, mert ott történnek dolgok, ott lehet segíteni, és ott az ember érdekes dolgokat csinálhat. Volt esetleg egy csapat, akikkel állandóan együtt dolgozott? Nem, az ember állandóan más csapatban van. Ha van egy betanult erõsségem, akkor mindegy, hova dobnak, feltalálom magam. Pillanatok alatt meg kell ismerni az embereket, fel kell ismerni a helyzetet, meg kell látni a problémákat, meg kell találni a célokat, lelkesedés, fegyelem kell. Angolában például portugálul kellett dolgozni. Táviratoztam az ENSZ-nek, Tájékoztató A Madarász József Városi Könyvtár tájékoztatja kedves olvasóit, hogy július hónapban szombati napokon július 2-án, 9-én, 16-án, 23-án zárva lesz. A nyári szabadságolások miatti évenkénti zárva tartás ideje: július 25. augusztus 21. A zárva tartás ideje alatt késedelmi díjat nem számolunk fel. Nyári szünet utáni elsõ kölcsönzési nap: augusztus 23. (kedd) hogy én nem megyek oda, mert nem tudok portugálul. Erre visszatáviratoztak, hogy de tudok spanyolul, majd megtanulom a portugált. Nemsokára az ENSZ belátta, hogy nem lehet ilyen lehetetlen helyre küldeni egy családot három gyerekkel, akiket kitiltanak a trópusról az orvosok, mert érzékenyek valamire, úgyhogy büszkén közölték, hogy mehetek Líbiába. Viszont oda sem lehetett családot vinni az ottani helyzet miatt. Igyekeztem minden hatodik héten hazakerülni hétnyolc napra, de egy év után megsokalltam, és azt mondtam az ENSZ-nek, hogy otthagyom õket, mire õk azt javasolták, hogy inkább keressek magamnak egy állást valamelyik szakosított szervezetnél, és akkor kölcsönadnak. Mivel már ismerték a híremet (mert Etiópiában is volt egy éhínség, ahol én voltam a pénzek adminisztrátora), Rómában az ENSZ élelmezésügyi szervezete kapott rajtam. A katasztrófaosztályon helyezkedtem el. Az elsõ feladatom az volt, hogy szervezzem át az osztályt. De mire érdemben nekiláttam volna, kitört az éhínség Etiópiában és Szudánban 1984-ben. Egyik reggel találtam egy cédulát az asztalomon a fõnökömtõl: Holnaptól kezdve te vagy a világsegély koordinátora Afrikában. Sok jó szerencsét! Attól kezdve õszül a hajam, mert akkor két évig nagy hajtás volt. Az embernek az volt az érzése este, amikor lefeküdt aludni, hogy párezer embernek nem lesz ennivaló, mert én nem küldtem el egy táviratot, hogy milyen élelem kell ide vagy oda. Megvásároltuk az élelmiszereket a világpiacon, szállítás a kikötõbe, aztán a kontinens belsejébe. Minden mozdonyt megjavíttattam Afrikában, hidakat építettünk, a szudáni sivatagon keresztül 121 hatalmas dupla kamion vitte az élelmet. Meg kellett szervezni a kommunikációt is, hogy az ember egyáltalán tudja, hol van az éhezõk zöme. 35 emberem adta a híreket, hova mennyi zsír, fehérje vagy szénhidrát kell, melyik nép mit eszik, hogy lehet szállítani stb. Nagy sikerünk volt, a fõnök kapott egy gratuláló táviratot Reagan elnök aláírásával. Persze, ki tudja, hány százezren mégis meghaltak. Mindenesetre azt hiszem, hogy ez jó munka volt. De akkor én már úgy ki voltam csavarva, mint egy citrom, és a feleségem miatt is próbáltam egy nyugodtabb állást szerezni. Az ENSZ világagrárpolitikai koordinátora lettem Rómában. Az volt életem legnyugalmasabb ideje hat évig. Magyarországon is munkálkodott? Valakinek egyszer eszébe jutott Magyarországon, hogy nem lesz olyan könnyû az európai pénzeket adminisztrálni, és kellene valakit keresni, aki ehhez ért. Így kerültem ide egyik napról a másikra kölcsönkértek az ENSZ-tõl 14 hónapra. A számos országban, ahol dolgozott, volt, aki folytassa a megkezdett munkát? Nem veszett kárba a sok befektetett energia? Nigerben, ahol két és fél évig ásványt kutattunk, szenzációs utódot sikerült kinevelnem gazdasági vezetõnek. Azt a fekete embert, akit ma is a testvérének tekint? Igen, és aki késõbb maga is ENSZ-es lett. Indonéziában (ahol szintén ásványt kutattunk, csak a tengerben) szintén sikerült kinevelni valakit, aki Ambon szigetérõl származik. Az amboniak nagyon értelmes, kiváló tehetségû emberek, jó zenészek, és mivel jó kapcsolatuk volt a holland gyarmatosítókkal, így sokan beszélnek hollandul, illetve angolul is. Élvezet volt velük dolgozni. Kamerunban (ahol egy nemzetközi kereskedelmi és közlekedési hálózatfejlesztési koncepciót kellett kidolgozni) nem kellett utódot kinevelni. Utána ENSZ-képviselõként dolgoztam etiópokkal, burundiakkal, tongóiakkal, líbiaiakkal, tárgyaltam a miniszterekkel, és megbeszéltük, hogy szociális területen, az oktatásban, mezõgazdaságban, iparban vagy környezetvédelemben milyen fejlesztésre van szükség. Elmesélne egyet azok közül a történetek közül, amit kalandos élete során a tarsolyába gyûjtött? Etiópia történelmének elsõ népszámlálás-tervezetét én készítettem, bár az nem egyszerû dolog. A nomádok ugyanis ide-oda mászkálnak, és nagyon meg kell gondolni, hogy az ember hol tudja õket elkapni. Ráadásul elõfordulhatnak e- gyéb meglepetések is, mint amilyen Líbiában esett meg. Líbiában még 1951-ben tartották meg az elsõ népszámlálást, amikor az ország ENSZ-védnökség alatt állt. Idrisz királynak csak úgy villámlott a valószínûtlenül kék szeme, amikor kiderült, hogy az õ törzse csak feleannyi embert számlál, mint amit addig hittek. Ezzel a királysága alapjai rendültek meg. Ráordított az ENSZ-fõnökre, hogy azonnal menjenek vissza számolni, mert biztos, hogy nem számoltak eleget. Nem mondhattak ellent a királynak, holott meg voltak gyõzõdve arról, hogy jól végezték a dolgukat. Egy sivatagos területre mentek számolni, ahol végre találtak egy falut rengeteg emberrel. Hatalmas ujjongásban törtek ki, hogy tényleg van ember. Ám egyszer csak megjelent a csendõrség, és elfogták õket, mert kisült, hogy már nem Líbiában, hanem Csádban vannak. Vége Hargitai Kiss Virág

6 6 HÍREK, ESEMÉNYEK június 30. Bogárd és Vidéke Sikertelen kísérletek B. K. német állampolgár feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 26-án, 3.55 órakor vajtai lakásba a fürdõszobaablakot kifeszítve akart bemenni, azonban a zajra a tulajdonos felébredt, így a behatoló a helyszínrõl elmenekült. A rongálási kár kb Ft. A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el lopás vétség megalapozott gyanúja miatt R. J. sárkeresztúri lakos ellen, aki június 25-én, órakor a Sárkeresztúr, Dózsa Gy. u. 82. szám alatt lévõ élelmiszerbolt elõtt álló, C. J.-né tulajdonát képezõ személygépkocsi nyitott állapotát kihasználva eltulajdonította N. J.-né szintén sárkeresztúri lakos kézi táskáját, melyben bolti cikkek és különféle iratok voltak, valamint Ft készpénz. A táskát a benne lévõ értékekkel és iratokkal együtt az elkövetõ hozzátartozói a sértett lányának visszaadták, az okozott kár így megtérült. A fuksz és a lé a sztár Ny. Z. sárbogárd-kislóki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 18-ra virradóra behatolt nyitott családi házába, és onnan az éjjeli szekrény fiókjából eltulajdonította pénztárcáját, a benne lévõ Ft nyugdíjával. H. L. siófoki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 18-án az esti órákban a Mezõszilas, Rákóczi utcánál lévõ temetõ parkolójában álló, Renault Clio típusú személygépkocsija mindkét Felhívás A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Sárbogárd, Ady E. út 162.) ruhaadomány osztást szervez július 1-jén, pénteken, 9.00 órától óráig. (Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!) Felhívás A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál a tavalyi évhez hasonlóan szerdánként gyermekek felügyeletét vállaljuk egy-egy órára, míg szüleik elfoglaltságaik miatt nem tudják ezt megoldani. A játékos foglalkozásainkra, hasznos idõtöltésre ezeken a napokon 9-15 óráig várjuk a gyermekeket. Iványi Zsuzsa oldali ajtó zárszerkezetét kifeszítette, és eltulajdonította válltáskáját, melyben különféle iratai, kulcscsomója, pénztárcája voltak. Lopási kár kb Ft. H. L.-né mezõszilasi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 23-án, 8.00 és óra közötti idõben álkulcs használatával bement lakásába, és a szobai szekrényben kutatást végzett, mely során arany ékszereket tulajdonított el egy táskából (nyaklánc, karikagyûrû, fülbevaló), ezen kívül még 4 db ágynemûgarnitúra eltûnését is észlelte. A lopási kár kb Ft. Magyar Harlem Nyomozás indult visszaélés lõfegyverrel, lõszerrel bûntett megalapozott gyanúja miatt T. K. mezõszilasi lakos ellen. Nevezett június 19-én, órakor lakásán eddig ismeretlen típusú lõfegyvert fogott Sz. J. mezõszilasi lakosra, megfenyegetve, és így figyelmeztetve õt lányával való kapcsolatára, majd nyomatékként mellé célozva egy lövést adott le. Ezután a lõfegyvert a szomszédos lakóház padlásán rejtette el 2 db lõszerrel együtt. A Székesfehérvári Városi Ügyészség nyomozást rendelt el K. J. sárbogárdi lakos sérelmére elkövetett garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt P. J., valamint fia, ifj. P. J. sárbogárdi lakosok ellen. Nevezett személyek összeszólalkoztak a gyermekek hangoskodása miatt. Rendõri intézkedésre is sor került, amit P. úr nehezményezett, tettlegességre is sor került. K. J.-t ellökték, megrugdosták, 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el közokirat-hamisítás bûntett megalapozott gyanúja miatt P. F. ellen. Nevezettet június 17-én Sárbogárd, Köztársaság úton (KITE bejárónál) igazoltatták, mely során egy hamisított (érvényességi idõ bejegyzésnél javított) vezetõi engedélyt adott át. M. T. cecei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a cecei futballpálya körül az alumínium drótot lecsavarozta és kifûzte, majd eltulajdonította. A lopási kár kb Ft. Garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult K. Gy. alsószentiváni lakos ellen, aki június 22-én, órakor az alsószentiváni Fehér presszóban az üzlet alkalmazottjával, D. J. sárbogárdi lakossal történõ elõzetes szóváltást követõen (mivel zárási idõ volt, az alkalmazott megkérte, hogy távozzon) kiment a vendéglátó helyiségbõl, majd D. J.-t egy sörösüveggel arcul ütötte, akinek orrcsonttörése lett. N. I. sárbogárdi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 27-re virradóra Sárbogárd, Árpád-lakótelep parkolójában álló, lezárt Lada Samara személygépkocsijának bal elsõ ajtaját kinyitotta, a mûanyag szélterelõt elmozdította, az ablakot félig lehúzta, és eltulajdonította a Philips rádiós magnót a hozzá csatlakoztatott Mercury típusú Pendrive MP 3-as lejátszóval. A lopási kár kb Ft, míg rongálással kb Ft kár keletkezett. Óra, traktor nyista A Mezõszilasi Mezõföld Mg. Szövetkezet feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 23-ra virradóra kapuról lakatlefeszítés módszerével bement a szövetkezet bekerített telephelyére, és a gépmûhely elõtt parkoló, lezárt Belorusz MTZ-82.1 vontató zárját feltörve azt eltulajdonította. A lopási kár kb. 2 millió Ft, míg rongálással kb Ft kár keletkezett. M. J.-né és Sz. J. sárkeresztúri lakosok feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki június 26-ra virradóra M. J.-né udvarára bement, és több melléképületbe lakatlefeszítés módszerével behatolt. Sz. J. nyári konyhájából 1 db pb gázpalackot és ébresztõórát tulajdonított el. A rongálási és lopási kár összesen kb Ft. P. I.-né cecei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 23-ra virradóra sáregresi, felújítás alatt álló, lakatlan házába zártörés módszerével bement, és különféle mûszaki cikket (kenyérszeletelõ, konyhamérlegek, tojásfõzõ, kenyérpirító, gõzölõs vasaló, klaviatúra), a hûtõládából 7 db kacsát, 3 db pulykát, 7 csomag hasábburgonyát, különféle edénykészleteket, csaptelepeket, villanyvezetéket, villanykapcsolókat tulajdonított el. A lopási kár kb Ft. A bûnügyi osztály nyomozást rendelt lopás vétség megalapozott gyanúja miatt B. T., valamint B. L. ellen. Nevezettek június 20-án a délutáni órákban megjelentek a sárbogárdi V. T. lakásán. A sértett záratlan nyári konyhájából annak figyelmét elterelve eltulajdonítottak 1 db Crova készletet, valamint 1 db kb. 25 m hosszúságú lengõcsatlakozót kb Ft értékben. Tették ezt annak ellenére, hogy sértett megengedte nekik, hogy az udvarban felgyûlt hulladékot elszállítsák. Micimackó színre lép G. F. sárbogárdi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 22-re virradóra Sárbogárd külterületén, az 50-es objektum mellett lévõ dûlõút mellé elhelyezett 90 db méhkaptárból 15 db-ot méhekkel együtt eltulajdonított. A lopási kár kb Ft.

7 Bogárd és Vidéke június 30. KÖZÜGYEK 7 A nád nem nõ az égig Gépbemutatót tartottak a Sárréti Vízi Társulat telepén, majd ezt követõen terepen is bemutatták a cég saját fejlesztésû permetezõgépét, amellyel a társulati árkokban vegyszeres eljárással irtják a vízinövényt. A bemutatóra eljött Fehér Ferenc, a Vízgazdálkodási Társulások Országos Szövetségének fõtitkára, Gyökös Sándor, a Farmgép ügyvezetõ igazgatója az õ mezõgazdasági gépgyárukban készítették el a permetezõ adaptert, valamint Bogáth Jenõ, a Dunaújvárosi Vízi Társulás igazgatója. Õk már megrendelést is adtak a sárbogárdiaknak az õ területükön az árkok vízinövény-mentesítésére. Az FM Hivatalt Vágner Mária hivatalvezetõ, a Vízügyi Igazgatóságot annak vezetõje, Szabó Zoltán képviselte. Rövid idõre megjelent Juhász János, Sárbogárd polgármestere is. Dr. Sághi Zoltán, a Sárréti Vízi Társulat elnöke köszöntötte a vendégeket, és ismertette a gépek mûködését. Elmondta, hogy hat héttel ezelõtt végezték el a referencia-permetezést. Az eredmény látványos. Ahol nem permeteztek, ott már kétméteres nád lengedez a víz fölött, ahol permeteztek, ott kiszáradt a nádtorzsa, a régi nád kidõlt, és látszik a víztükör. Míg a csatorna egyik oldalán az erõgép hosszú karját a meder fölé hajlítva közvetlenül permetezte a nádat, a másik parton a korábban lapunkban már ismertetett speciális, terepjáró, többcélú géppel vágták a füvet. A vendégek, miután mûködés közben terepen is láthatták a munkát és annak eredményét, nagy elismeréssel nyilatkoztak a masinákról és az új fejlesztésrõl. Külön kiemelték, hogy ezekkel olcsón, gyorsan és rendkívül eredményesen lehet dolgozni. A vegyszeres nádirtás elõnye, hogy a vegyszer halakra, víziállatokra teljesen veszélytelen. Ezt példázta az is, hogy a kezelt részen a vízben nagy halrajok úszkáltak. Hargitai Lajos A harcias asszony és a söprûnyél Évek óta háborúságtól hangos a Tinódy utca. Az egyik házból délután, este, de gyakran éjjel is a viszálykodás zaja hallatszik. A szomszédoknak emiatt sokszor késõ éjjel sincs nyugalmuk. Az állandósuló balhék miatt a rendõrök szinte mindennapos vendégek voltak a háznál. A harcias háziasszony hol a gyerekekkel, hol a férjével, hol a szomszédokkal kiabált. Az egyre súlyosabb incidensek láttán a rendõrség arra figyelmeztette a feleket, hogy ha nem változtatnak a helyzeten, elõbb-utóbb bekövetkezhet olyan esemény, ami miatt valamelyik fél ellen büntetõeljárást kell indítani. A folyamatos veszekedések végül válással végzõdtek. Ezzel azonban nem szûntek meg a rendszeres esti, éjszakai csetepaték. A nõ, annak ellenére, hogy a ház kizárólagosan a férj tulajdona, kiüldözte õt a saját lakásából. A férfi, hogy nyugta legyen, hátramenekült az istállóba, de innen is elûzte az asszony a folyamatos zaklatásaival. Emiatt a férfi az anyjához költözött. Békére csak a végleges különköltözés után volt remény. Ezt belátva a ház értékesítésérõl közös megegyezés született a két fél között. Vevõ is akadt. Úgy tûnt, ezzel végleg rendezõdni fog a különösképpen a háztartásban élõ két kiskorú gyermekre nézve áldatlan állapot. Szombaton délután azonban bekövetkezett az, amitõl a szomszédok és a rendõrök is okkal tartottak. Ekkor ugyanis az egyébként az édesanyjánál tartózkodó férj ellátogatott a házához. Bement az udvarra megnézni, hogy minden rendben van-e, majd átment a szomszédba ismerõseihez. A lakásban tartózkodó volt feleség észrevette az udvarról távozó férjét. Egyik gyermeküket megkérte, hívja föl telefonon az édesapját, hogy jöjjön át, mert beszélni akar vele. A férj átment. A volt feleség a férj által fizetett közüzemi számlák befizetését igazoló csekkeket akarta elkérni, hogy azokkal igazolhasson egy kölcsönt, amit egy székesfehérvári áruházban megrendelt akciós úszómedencére kívánt felvenni. A férfi ezt a kérést megtagadta azzal az indokkal, hogy a ház már úgyis eladó, rövidesen elköltöznek innen, minek akkor ide az úszómedence. Ebbõl aztán szóváltás lett. A férfi sérelmezte, hogy az asszony távollétében feltörte a garázst, és telefonon õt és az ismerõseit rendszeresen zaklatja. A telefonos zaklatást az asszony tagadta. A férj mondta, hogy akkor a nõ mutassa meg a telefonjának a híváslistáját. Mivel a nõ a telefont nem akarta odaadni, azt a férfi elvette tõle, és földhöz vágta, majd felállt, és elhagyta a lakást. A nõ ekkor felkapott egy seprûnyelet, volt férje után rohant, és ütlegelni kezdte. A volt férj visszafordult, és ellökte magától az õt támadó asszonyt, aki ennek következtében a bokornak esett. Az ütlegelés következtében a férfi a fején, karján és lábán megsérült. A szomszédok hívására ekkor érkeztek meg a rendõrök. A rendõrök a történtek után mindkét személyt kihallgatásra elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon. A kihallgatás után a harcias asszonnyal szemben súlyos testi sértés kísérlete miatt büntetõeljárást indítottak. Hargitai Lajos

8 8 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK június 30. Bogárd és Vidéke Hatósági ügyeleti beosztás július hónapban I. sz. körzet, II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta július 2-3. dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1. Tel.: 06 (30) ; július dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62. Tel.: 06 (30) ; július dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) ; július dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság tér 1. Tel.: 06 (20) ; július dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) Betegellátási ügyelet július hónapban I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres július 2-3. dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út 226. Tel.: 06 (20) ; július dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62. Tel.: 06 (30) ; július dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) ; július dr. Kellner József, Sárbogárd, Ady E. út 162. Tel.: 06 (20) ; július dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza július 2-3. dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1. Tel.: 06 (30) ; július dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a. Tel.: 06 (30) ; július dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3. Tel.: 06 (20) ; július dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a. Tel.: 06 (30) ; július dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30. Tel.: 06 (30) Dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos, dr. Móré Attila, a kamara elnöke Vidéki ügyeletek július havi beosztása Sárvíz kistérség központi ügyelet: (Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház orvosi rendelõ. Telefon: 06 (22) Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig. Július 1-31.: Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) Cece ügyeleti kör július havi ügyeleti beosztása 1.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) , 06 (30) , 2.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) , 3.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) , 4.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) , 5.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) , 06 (30) , 6.: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) , , 7.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: 06 (30) , 8.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 9.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: 06 (30) , 10.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 11.: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) , , 12.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 13.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 14.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: 06 (30) , 15.: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) , , 16.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 17.: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) , , 18.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 19.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) , 20.: dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) , , 21.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 22.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 23.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) , 24.: dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: 06 (30) , 25.: dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 26.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) , 27.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) , 06 (30) , 28.: dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) , 29.: dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) , 30.: dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) , 06 (30) , 31.: dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) CÉLPONT A TEMPEL 1 ÜSTÖKÖS! Ifjúsági Csillagásztábor Ágasváron július 1-8. A Magyar Csillagászati Egyesület sok éve szervez csillagászati táborokat, megfigyelõ hétvégéket a Mátrában az ágasvári menedékházban. A rétet évrõl évre távcsövek lepik el, amatõrök sátrai színesítik. A zavaró fényektõl mentes megfigyelõhely kiváló lehetõséget tud nyújtani a csillagos éggel és a természettel való ismerkedésre. Idei ifjúsági táborunk egyik kiemelt észlelési feladata a Tempel 1 üstökös megfigyelése, és reményeink szerint a július 4-i Deep Impact becsapódást követõ felfényesedésének sikeres távcsöves megfigyelése lesz. (Az üstököst megközelítõ Deep Impact ûrszondáról egy egység válik le azzal a céllal, hogy becsapódjon az üstökösbe, és ezzel megbolygassa a felszínét. A felszabaduló anyagfelhõ amelyet mûszerekkel vizsgál az ûrszonda valószínûleg a Földrõl nézve is az üstökös kifényesedését fogja okozni.) Ifjúsági táborunkba elsõsorban a év közötti korosztályt várjuk, hogy az egy hét során megismertessük õket a csillagászati megfigyelési lehetõségekkel: az éjszakákat az ég alatt töltjük; napközben elõadásokat hallgatunk; kirándulunk a mátrai tájakon; ellátogatunk a Piszkés-tetõi Obszervatóriumba; és megtekintjük Nógrád megye csillagászati nevezetességeit is. Táborunkról és más nyári rendezvényeinkrõl bõvebben a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján: A Deep Impact ûrmisszióról részletesebben: További információk: Mizser Attila, tel.: 06-70/ ,

9 Bogárd és Vidéke június 30. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9 Orvosi rendelések Sárbogárdon Központi ügyelet: Ady Endre út Tel.: 06(25) , Háziorvosi körzetek I. Dr. Somogyvári Katalin Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) , 06 (20) : H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: II. Dr. Csanádi József Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. u Tel.: 06 (25) , 06 (30) H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: Nagyhörcsök, Tel.: 06 (25) : Sze.: III. Dr. Farkas János Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) : H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: IV. Dr. Jarabin János Sárbogárd, Köztársaság u Tel.: 06 (25) : H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: V. Dr. Oroszlány László Sárbogárd, Ady E. u Tel.: 06 (25) : H-K-Sze-Cs: 8-12, P: VI. Dr. Horváth Endre Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) , mobil: 06 (30) : H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: Sárhatvan: P: Gyermekorvosi körzetek I. Dr. Rácz Zoltán Sárbogárd, Ady E. u Tel.: 06 (25) , H: , K: 8-11, tanácsadás: 11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9, P: II. Dr. Mányoki Lídia Sárbogárd, Köztársaság u Tel.: 06 (25) : H: 8-12, K: , Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: Tel.: 06 (30) III. Dr. Abdalla Roshdi Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) , mobil: 06 (30) : K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) : H: 8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: *** Dr. Nemes Mária Rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: Tel.: 06(25) Állatorvosi rendelõ Sárbogárd, Hõsök tere 14. Dr. Bögyös Gábor, tel.: 06 (30) , Dr. Szénási Károly, tel.: 06 (30) Nyitva: H P: , Szo: Közérdekû telefonszámok Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj keletkezik, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: Hova forduljunk segítségért? Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...? Ha nem mûködik az utcai közvilágítás: Éjjel-nappali ügyelet: 06(25) , 06(80) Polgármesteri hivatal: 06(25) Ha a lakásban áramkimaradás van: DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés: 06(80) , mûszaki szolgáltatások: 06(80) (H-P: ), értékesítési- és számlázási ügyek: 06(40) (H-P: ). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85. Ha nem ég a gáz...! Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(40) Kékvonal: 06(40) : információ mérõállásról, leolvasással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról. Ha süket a telefon...! A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni. Minden más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a 198-as számon. Ha baleset szemtanúi vagyunk...! A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefonszámon hívhatók. Orvosi ügyelet: (Havonta közöljük) Ha kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy elütött állati tetemet fedezünk fel, Sárközy Károly gyepmester hívható a 06(30) es telefonszámon. Ha valahol tûz üt ki...! Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25) as számon. Ha hulladékégetést észlel: hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22) , 06(22) , 06(22) Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna: Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a Sárrétvíz KHT 06(25) telefonja hívható éjjel-nappal. Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a 06(25) , 06(25) , 06(25) es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25) , 06(30) , 06(30) , 06(30) es telefonokon. Ha nem viszik el a szemetet idõben, síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.: 06(25) , 06(25) , 06(25) Ha közúton... (61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közútkezelõ KHT Sárbogárd 06(25) Megyei utak esetén a 06(22) , országos útinform: 06(1) , 06(1) hívható éjjel-nappal. Ha megbetegszik háziállata: hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.) Tömegközlekedés menetrendi információk: távolsági busz: Alba Volán 06(25) , MÁV információ: 06(25) (állandó ügyelet). Helyi buszjáratok: Pemmer István, 06(20) Heti 2002 Kft Eger, Széchenyi u. 76. Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén: Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(25) , 06(25) , egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30) számon bármikor riasztható. Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) , Belgyógyászat: hétfõ-péntek: 8-14-ig. Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig, pénteken 7-13-ig. Fizikoterápia: hétfõ-péntek 7-14-ig. Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig. Gyermekgyógyászat: július 1-31-ig szabadság miatt szünetel. Laboratórium: hétfõ-péntek ig. Nõgyógyászat: hétfõ, péntek: 9-13-ig, szerdán a rendelések jún. 1-jétõl aug. 1-jéig elmaradnak. (Ultrahang rendelés után hétfõn és pénteken.) Reumatológia: július 4-15-ig szünetel, utána keddi napokon 9-12-ig. Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig. Sebészet: hétfõtõl péntekig ig. Szemészet: aug ig szabadság miatt szünetel, utána hétfõ 8-14-ig, szerda ig. Tüdõbeteg-gondozó: júl. 18-aug. 5-ig szabadság miatt szünetel. Szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13, szerda ig, (Tompa u. 2., tel.: 06 (25) ). Hasi ultrahang: minden második héten szerdán, 9-13-ig.

10 10 HIRDETÉS június 30. Bogárd és Vidéke

11 Bogárd és Vidéke június 30. BESZÁMOLÓ 11 Kóruskövetség Olaszországban ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK FIGYELEM! Akár önrész befizetése nélkül juthatnak lakáshoz kedvezõ kamattal: * A FÉSZEKRAKÓ PROGRAMMAL: Ft törlesztõrészlete Ft, Ft törlesztõrészlete Ft. * SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK 4,4% kamatozással, * ÉPÍTÉSI HITEL+szoc. pol.-ügyintézés 15 munkanap alatt. * LAKÁSCÉLÚ HITELEK 3,6% kamatozással, minimálbérrel igényelhetõk! * SZEMÉLYI HITELEK ügyintézése havi Ft-tól. TELJES KÖRÛ, GYORS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL! Iroda: Vasmû út 41., fsz. 15. Nyitva: H-CS: 8-16-ig, P: ig. Telefon: 06 (20) , 06 (20) , 06 (20) , 06 (25) fõs busz rendelhetõ bel- és külföldi utazásokhoz. Etelvári: 06 (70) A Victoria-Volksbanken Sárbogárdon! Munkatársaink INGYENES segítséget nyújtanak: * lakáshitelekben, * forint és deviza alapú hitelekben, * szabad felhasználású hitelekben, * biztosítások kiválasztásában, megkötésében. A hitelek közvetítése nálunk ingyenes! Idõpont-egyeztetés: Somogyvári Zsuzsa: 06 (30) , Hermann Tiborné 06 (30) Várjuk hívását, köszönjük bizalmát! Olaszország velencei tartományába, Pianiga városába látogatott a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar három napra (június 10-tõl 12-ig), a tizedik alkalommal megrendezett kórusfesztiválra, a nemrég nálunk járt Allegra Primavera nõi kar meghívására. A mintegy tízórás utat szerencsésen tettük meg Ausztrián keresztül úti célunkig. A határátkelõknél semmi várakozás! Tiszta vizû folyók, tavak szegélyezték utunkat, a busz hosszabb-rövidebb alagutakban bujkált velünk. Csattogtak a fotómasinák, rácsodálkozó felkiáltások vonták a tekintetet hol ide, hol oda. Pianiga 15 ezer lakosú kisváros. Sárbogárdhoz hasonlóan egy nagyobb és több kisebb településbõl áll. Küllemére mindegyik település beillene önmagában is egy kisvárosnak. Mint házigazdáinktól megtudtuk, ennek a területnek az a különlegessége, hogy úthálózata szabályos négyzetrácsos szerkezetû az aszfaltos utak a Római Birodalom idején kialakított parcellákat rajzolják ki elõttünk, amiket hajdan a császár adományozott hû katonáinak. Az olasz emberek sajátos életstílusát már megérkezésünkkor tapasztalhattuk: ráérõsek, kényelmesek, sõt, pontatlanok. Csodálkoztak, hogy mi az elõre jelzett idõpontban érkeztünk. (Õk bizony annak idején több órás késéssel érkeztek meg Sárbogárdra.) Náluk a délutáni sziesztát követõen indul a késõ éjszakába nyúló társasági élet. Kórusunkat családoknál szállásolták el. Az ismerkedést és a vendéglátás izgalmait a házigazdák kedvessége, figyelmessége segítette oldani. A nyelvi nehézségeket kölcsönös gesztikulálással küzdöttük le. Elsõ nem hivatalos fellépésünkre már az elsõ este sor került a közösen elfogyasztott spagetti, az azt követõ könnyû fogások és a bor után. Másnap idegenvezetõ segítségével megtekintettük Verona nevezetességeit (így például a Júlia-házat és az arénát), és a város legmagasabb pontján álló híres kegytemplomban énekeltünk. A város egyik éttermében elköltött bõséges ebéd után a személyzetet alkotó hölgytrió köszöntésére bordalt és udvarló nótát énekeltünk. Elõadásunk nagy sikert aratott az odasereglõ turisták körében is, akik tapssal követeltek ráadást. Mindez azonban csak fõpróbája volt a szombat esti fellépésnek. Este tíz óra körül léptünk színpadra vendéglátóink és egy másik olasz énekkar társaságában. (Volt már éjfélkor befejezett olasz hangversenye is kórusunknak!) Változatos mûsorunk mely magyar, olasz, dél-amerikai népdalfeldolgozásokból és klasszikus kórusmûvekbõl állt igazi nyári csemege volt. A siker nem maradt el, ráadásszámokra is szükség volt. Az elismerésben része volt karnagyainknak, Huszics Vendelnek és Huszics Vendelnének, a szólistáknak, Huszics Anikónak, dr. Gódányné Tóth Katalinnak és Virág Verának, valamint a kórus zongorakísérõjének, Huszics Ibolyának is. Megérte a sok próba; a felkészülés során sok új mûvel gazdagodtunk. Az olasz közönség joggal volt elégedett teljesítményünkkel, vendéglátóink pedig büszkék voltak ránk (ennek úton-útfélen jelét is adták gratulációikkal). Igazi élmény volt a kórusok közös vacsoráján együtt, egy nyelven énekelt híres Verdi mû, a Rabszolgák kórusa is. A vasárnap már a hazaindulás búsongásával, örömével indult. Annak reményében búcsúztunk pianigai barátainktól, hogy hamarosan talán ismét találkozhatunk. Az elválás után Velencébe indult a buszunk. A tengeri utat vaporettoval tettük meg. Sétáltunk a város utcáinak üzletekkel, turistákkal és galambokkal teli labirintusában, megcsodáltuk a híres tereket, reneszánsz palotákat, templomokat, hidakat, lagúnákat, kerülgettük a sikátorok kutyamegállóit, az utcai árusokat, a házak közt madzagon száradó fehérnemût. Hétfõn hajnalban értünk haza fáradtan, de lelkiekben feltöltõdve. Köszönet támogatóinknak: a városnak, a szövetkezetnek és a Rézkígyó gyógyszertárnak, akik lehetõvé tették az utazást és azt, hogy a magyar zenekultúrát méltóan és sikerrel képviselhettük Olaszországban sárbogárdiakként. Köszönet Hingyi Gabriella friss diplomás olasz nyelvtanárnak is, hogy elkísért minket, és segítségünkre volt az út során. Az énekkar a nyári szünet után szeptember 1-jén, csütörtökön folytatja próbáit. K. V.

12 12 HITÉLET június 30. Bogárd és Vidéke Igehirdetés száguldó Velorexrõl Rendkívüli megemlékezésre került sor június 26-án délután a kálozi református templomban. A gyülekezet Szabó Dezsõ református lelkész ( ) születésének századik évfordulóját ünnepelte, aki harminckilenc évet szolgált Kálozon. Soponyán született, teológiai tanulmányait Németországban és Hollandiában végezte. Igazi polihisztor volt, érdeklõdött a matematika, fizika, filozófia iránt. Jelentõs kapcsolatokat épített ki. Hollandiából több diákot is hozott Magyarországra néhány évre tanulni. Embersége, tiszta szeretete, jó humora, nyitottsága miatt sokan szerették. Jellegzetes színfoltja volt a falunak, ahogy alkalmanként megjelent háromkerekû Velorex kocsijával. A megemlékezés zenés áhítattal kezdõdött, majd Péntek László, a Mezõföldi Egyházmegye református esperese mondott beszédet. Az ünnep köszöntõkkel folytatódott a régi kollégák, magyar és holland barátok emlékeztek Szabó Dezsõre. Az istentisztelet végén Péntek László esperes és Nemes Gyula kálozi református lelkész helyezett el emléktáblát a templom bejáratához. Ezt követõen a parókia gyülekezeti termében Péterváriné Szabó Joli, Szabó Dezsõ lánya, nyitotta meg az édesapja képeibõl készült fotótárlatot. A szeretetvendégség után a gyülekezet és a család koszorút helyezett el Szabó Dezsõ sírjánál. A megemlékezés alatt hangzott el Ida Eldering, egy holland barát tolmácsolásában Hebe Kohlbrugge levele, amely élethûen megeleveníti Szabó Dezsõ alakját. Kávai Margó Egykori barátok, kollégák Hebe Kohlbrugge levele, Utrecht, június 15.: Kedves Joli, Kérted, hogy egy levélben írjak az édesapádról. Nem egyszerû egy olyan emberrõl írni, mint Szabó Dezsõ, de megpróbálom ban történt, hogy Bartha püspök meghívta nõvéremet, Hannát, és engem egy magyarországi látogatásra. Vonakodva fogadtuk el a meghívást. Talán bizalmatlanságot keltene irányunkban, ha Bartha meghívását elfogadnánk? Mi mégis mentünk. Semmit, vagy nagyon keveset tudtunk Magyarországról és szerettünk volna többet tudni róla. Budapestre érkezésünkkor megkérdezték, hogy a hegyekbe, vagy a Balatonra szeretnénk menni. A Balatont választottuk, de elutasítottuk azt a baráti kíséretet, melyet Budapestrõl akartak mellénk adni. A Balatonnál volt számunkra egy meglepetés, mivel a gyülekezeti otthonban volt egy papi konferencia. Nem volt könnyû a lelkészeket elérni. Mi, a vezetõ diakonissza, Erzsébet testvér szigorú felügyelete alatt álltunk. A papoknak megtiltották, hogy kapcsolatba lépjenek velünk, az étkezéseknél pedig Erzsébet testvér bal és jobb oldalán ültünk. Miközben a szobánk felé tartottunk, egy halk hangot hallottunk hollandul: négykor a sétányon. Természetesen 4 órakor a sétányon voltunk, és ott két lelkésszel találkoztunk: Szabó és Fejes lelkészek voltak. Mindketten beszéltek hollandul. Elmondták, hogy mi a helyzet Magyarországon, és mi van a gyülekezeti otthonban. Egy rövid, intenzív séta után feltûnés nélkül elváltunk egymástól. A püspökhöz intézett kérésünk, hogy a lelkészekhez szólhassunk, goromba visszautasításra került. Semmi kapcsolat. Szabó Dezsõ Ekkor meghívást kaptunk egy kis kirándulásra. Két autóval mentünk valami romokhoz. Az autóban nagy bizalmatlanság fogott el bennünket. A romok lényegtelenek voltak. Miért jöttünk ide? A visszaúton egyszerre csak a másik autóba kerültünk. Hogy hogyan történt, nem tudtuk, de így volt. Az autóban ült Szabó és Fejes lelkész és a balatonfüredi lelkész, aki szintén beszélt hollandul. Hogy Szabó lelkésznek hogyan sikerült bennünket a másik autóba toloncolni, az teljesen homályos volt számunkra, de együtt voltunk. Véletlenül még a balatonfüredi lelkészlakáshoz is eljutottunk, és egy csodálatos órát töltöttünk együtt. Ilyen módon ismertük meg Magyarországot! Ennek aztán számos következménye lett. Fejes lelkész meghívott bennünket a Balaton fölött lévõ kis kerti házába, hogy ott töltsük el szabadságunkat. És most ott voltunk és órakor megittuk a nekünk, hollandoknak kötelezõ kopje koffie -t, azaz csésze kávét és azután különbözõ lelkészek jöttek és ott maradtak. Ezek között volt elsõsorban Szabó Dezsõ, aztán természetesen Fejes lelkész és Kiss lelkész is. Ellátogattunk Kálozra, elmentünk a templomba, és megtudtuk, milyen nehéz az embereknek vasárnaponként templomba menni. Hallottunk másokról is, akiket meglátogattunk, és parókiáról parókiára mentünk. Káloz volt azonban a középpont. Kálozon megtudtuk, hol volt különösen nagy szükség, és Kálozon beszélgettünk a totalitárius rendszerekrõl és arról, hogyan maradhat valaki szavahihetõ anélkül, hogy kiszolgáltassa magát a hatóságoknak. Ezért történt, hogy amikor Hollandiából teológiai hallgatókat küldtünk Folytatás a következõ oldalon

13 Bogárd és Vidéke június 30. HITÉLET / PROGRAMAJÁNLÓ 13 Folytatás az elõzõ oldalról Magyarországra azért, hogy 1-2 évig ott tanuljanak teológiát, és megismerjék, hogyan élnek a testvérek Magyarországon, õk rendszeresen elmentek Kálozra tanácsot kérni. Olykor egy energikus nem parancsot kaptak, máskor, hogy hogyan kellene válaszolniuk, milyen magatartást kellene tanúsítaniuk. Ezek nagyon fontos kérdések voltak, és a Szabó Dezsõtõl kapott tanítások hihetetlenül fontosak voltak számukra. Egy napon Pap professzornál, az Ószövetség tudósánál jártam Budapesten, akit hivatalából felmentettek. Sok mindent megvitattunk, és felvetõdött Szabó lelkész neve is. Pap professzor ekkor ezt mondta: Õ az egyik legtehetségesebb filozófusunk. Amikor megint Kálozon voltam rossz idõ volt, és a rettenetes utak és a magányosság, ekkor megkérdeztem Szabó lelkészt: Miért nem vagy te egy nagy városban és nem ebben a porfészekben? A válasz ez volt: Mert az én feleségem nem nagyravágyó. Ilyen volt Szabó lelkész, így élt, így szeretett. Semmi hangzatos válasz, hanem a szerény magyarázat, hogy az én feleségem soha nem unszolt engem arra, hogy jobb helyre menjek, városba, melynek iskolája, orvosi ellátása van, nem, õ elégedett volt Kálozzal. És Szabó lelkésznek soha nem kellett megaláznia magát azzal, hogy jobb állásért kilincseljen. Hiszen egy ilyen megalázkodás egyben a hatalom elõtt való hajlongás, a császárkép elõtt való meghajlás lett volna! Neki mindig voltak tervei. Így építette fel azt a tervét is, hogy egy kis vityillót csinos kis lakóházzá alakítson, ami nem lesz nedves és hideg, mint amilyen a parókia volt. És teljes büszkeséggel ragyogott a szeme, amikor meglátogattuk õt ebben a csinos kis házikóban, tele büszkeséggel a fontos holland teológiai könyvekkel megrakott könyvszekrénye fölött, egész szeretete, egész munkája fölött. Számunkra õ egy gyöngyszem volt Magyarország átláthatatlan politikai zûrzavarában, a becsületesség, a derû és a humor gyöngyszeme, akihez mi mindig szívesen visszatértünk. Kedves Joli, Alig tudja valaki elképzelni, hogy mit jelent, amikor valaki elindul Hollandiából, és keresi az útját az ismeretlen Magyarországon, és akkor talál egy embert, aki minden tanáccsal mellette áll, hogy az ne essen bele az útjába állított csapdákba. Ilyen ember, ilyen vezércsillag volt számunkra a te apád. Ezt soha nem lehet elfelejteni!! A legszívélyesebb üdvözlettel: Hébe június 15. (Németbõl fordította: Péterváriné Szabó Joli) Miért ne? Handa István mûsora Ha a jó idõben nem tudod, mit csinálj, gyere el és kapcsolj ki egy órára, hallgass igényes zenét énekszóval, és láss fergeteges latin táncokat! Fellépõ vendégek: Zocskár Dóra, Cseke Edina és Wégner Richárd. Helyszín: Sárszentágota, a mûvelõdési ház elõtti tér (esõ esetén a mûvelõdési házban.) Idõpont: július 10., 16 óra. Gyere el és érezd jól magad! Miért ne? Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba! Július 2-án, szombaton, 19 órakor: CSAK LAZÁN Színes amerikai vígjáték Chilli Palmer kiábrándult a filmesek világából, ezért más területet keres: a popszakmát. Összeakad Edie Athensszel, a producernõvel, aki szintén hatalmat és pénzt akar a bizniszbõl egyúttal segíti Palmer karrierjét. JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A SÁRBOGÁRDI FOGYATÉKOS GYEREKEKÉRT 18 évvel ezelõtt lépett fel Sárbogárdon a bolgár FREEDOM együttes óta elõször zenél együtt a zenekar kizárólag a sárbogárdi koncertre utazik hozzánk a 4 zenész Bulgáriából, Ausztriából és Belgiumból. A zenekar tagjai: dr. Kiril Kalev (ének, gitár), Metodi Djondjourov (hegedû, gitár, vokál), Luben Pavlov (billentyûs hangszerek, vokál) és Peter Georgiev (gitár, vokál). Találkozzunk velük újra, s töltsünk együtt egy kellemes estét Sárbogárdon a mûvelõdési házban Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és zeneszeretõ embert, s kérjük, hogy részvételükkel és támogatásukkal segítsék a Sárbogárdon élõ fogyatékos gyerekeket július 6-án (szerdán). A koncert kezdési ideje: óra. Györök Ágnes, a Kossuth Zsuzsa Általános Iskola igazgatója; Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület elnöke; Csizmadiáné Boros Edit, az Egyenlõ Esélyt Alapítvány elnöke; Szabados Tamás országgyûlési képviselõ. A rendezvény támogatói: Hotel Kovács, József Attila Mûvelõdési Központ Horváth István, Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tájékoztató a Csipike Egyesület tevékenységérõl Egyesületünk 2000-ben jött létre autista gyermeket nevelõ szülõk elhatározásából. Megalakulása óta közhasznú szervezetként mûködik. Célja a környezetünkben élõ autista gyermekek érdekképviselete, helyzetük javítása volt. A késõbbiek során a szülõk igényei szerint módosítottuk alapító okiratunkat, kiterjesztettük tevékenységünket a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek körére is. Szolgáltatásaink megvalósításában gyógypedagógusok, gyermekgondozók, szülõk segítenek. Egyik legfõbb célunk a súlyos fogyatékos gyermekek napközbeni ellátásának megvalósítása, hogy az õket családban nevelõ szülõk némi szabadidõhöz juthassanak, munkába állhassanak. Szeretnénk, hogy a sérült gyermekek ugyanolyan jogokkal élhessenek városunkban, mint az egészségesek. Hogyan segítünk? Érdekvédelem: Információval, szaktanácsadással segítünk a súlyos fogyatékos gyermeket nevelõ szülõknek, képviseljük érdekeiket városi, térségi szinten. Fejlesztõ eszközöket kölcsönzünk térítésmentesen tagjaink számára. Szülõklubot mûködtetünk minden hónap utolsó péntekén, amin a szülõk gyermekeikkel együtt vesznek részt. Ezeken az alkalmakon mind a hétköznapi, mind a rendkívüli eseményeket megbeszéljük. Házi gyermekfelügyelettel segítünk a szülõknek némi szabadidõhöz jutni. Célzott pénzbeli támogatást nyújtunk tagjaink számára fejlesztõ eszközök vásárlásához. Pályázatfigyelõ szolgálatunk a szülõk számára is segítséget nyújt, hogy hozzájuthassanak a nekik címzett támogatásokhoz. Részt veszünk az ellátatlan gyermekek felkutatásában, a fejlesztés megvalósításának megszervezésében. Támogatóink: Sárbogárd Város Képviselõ-testülete, Fejér Megyei Önkormányzat, magánszemélyek.

14 14 CSALÁDI KÖR június 30. Bogárd és Vidéke Nagymama receptjei Zöldséges sült hús Hozzávalók: 60 dkg lapocka vagy oldalas (lehet vegyesen is), 60 dkg vegyes zöldség (borsó, kukorica, répa, paprika), 60 dkg krumpli, olaj, 1 fej hagyma, só, (cayenne) bors, delikát, fokhagymapor, paprika, õrölt kömény. Elkészítés: A húsokat apró kockákra vágjuk, illetve az oldalast csíkokra. Egy nagy tepsibe tesszük, jól bedörzsöljük a fûszerekkel. A nyers zöldségeket rászórjuk a húsra, a megtisztított krumplit pedig vékony hasábokra vágjuk, a hús és a zöldség közé keverjük. Meglocsoljuk olajjal, de csak annyira, hogy ne tocsogjon. (Hagymát is karikázhatunk rá.) Lefedjük fóliával, elõmelegített sütõben megsütjük és megpirítjuk. 1,5-2 óra alatt készül el, közben kb. kétszer kell megkavarni. Csirkemájas saláta Hozzávalók: 20 dkg csirkemáj, 4 fõtt tojás, 1 fej fodros saláta, 2 evõkanál metélõhagyma, 15 dkg császárszalonna, 1 evõkanál olaj; az öntethez: 1 mokkáskanál mustár (csípõs), 4 evõkanál olaj, 2 evõkanál borecet, õrölt bors, só. A leveleire szedett salátát megmossuk, lecsöpögtetjük. Az öntethez egy csészében villával összekeverjük a mustárt, az olajat és az ecetet. Megsózzuk, borsozzuk, hozzákeverünk 1 evõkanál metélõhagymát. Salátástálra tesszük a leveleket, és meghintjük a maradék metélõhagymával. Serpenyõben átsütjük a csíkokra vágott szalonnát, hozzáadjuk a feldarabolt májat, és nagy lángon, állandóan kevergetve 4-5 percig együtt pirítjuk. Amikor jól átsült, a szalonnával együtt a salátába keverjük. A tojásokat cikkekre vágjuk, és a salátára tesszük. Azonnal tálaljuk, az öntetet pedig tálkában adjuk mellé. Tigrisgyûrû (6 személyre) Hozzávalók: 15 dkg vaj vagy Rama margarin, 2 dl cukor, 3 tojás, 1,5 kiskanál sütõpor, 4 dl finomliszt, 1 dl tejszín. A töltelékhez: 10 dkg dió, 1,5 dl barna cukor (kristálycukor is lehet), 1,5 kiskanál õrölt fahéj, 2 evõkanál finomliszt, 2 evõkanál erõs feketekávé, 5 dkg vaj. A forma kikenéséhez: vaj, zsemlemorzsa. A vajat a cukorral habosra keverjük. Akkor jó, ha a cukor teljesen föloldódik benne. A tojásokat egyesével beledolgozzuk. A sütõport a lisztbe forgatjuk, a tejszínnel együtt az elõzõekhez adjuk. A diót durvára vágjuk, a barna cukorral, a fahéjjal, a liszttel, a kávéval meg az olvasztott vajjal összekeverjük. A tésztát egy 1,5 literes, kivajazott, zsemlemorzsával behintett gyûrûformába töltjük. A diós keverék felét rásimítjuk, erre kerül a maradék tészta, végül a többi töltelék. Villával vagy hústûvel óvatosan bele-belekeverünk, hogy keresztmetszete minél cirmosabb legyen. Elõmelegített sütõben, közepes lánggal (175 EC; légkeveréses sütõben 160 EC) kb. 60 percig sütjük. Tájékoztatás Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy július 1-jén a Köztisztviselõk Napján Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala zárva tart. Tájékoztatom továbbá a körzet lakosságát, hogy a Köztisztviselõi Nap miatta a gyámhivatali és okmányirodai ügyintézés is szünetel. Megértésüket köszönjük. Krupa Rozália, Sárbogárd Város jegyzõje Református tábor Miklóson E hét hétfõn vette kezdetét a sárszentmiklósi református gyülekezet napközis tábora a gyülekezeti teremben. A Hegedûsné Erdõdi Judit lelkész, Polgár Tünde hitoktató, Horváthné Szabó Judit, Ellenbruckné Kiss Aranka, a Makóról érkezett Patyi Krisztina, valamint Dizseri Katalin vezette programokon több mint harminc gyermek vesz részt, az óvodástól a nagy iskolásig. Minden nap játékkal, közös énekkel és egy kis reggeli tornával indul. Majd felidézik az elõzõ nap tanultakat, új bibliai tanítással és énekekkel ismerkednek meg. Ezt a tanultakra épülõ játékos foglalkozás követi. A gyülekezeti tagok által készített ebédet kötetlen játék elõzi meg. De a konyhai munkából a gyerekek is kiveszik a részüket: õk mosogatják el maguk után az edényeket. Délután aztán Gárdonyi Bernadett irányításával kézmûves foglalkozáson alkothatnak a gyerekek. Szerdán köszönhetõen a ragyogó idõnek Simontornyára ment fürdeni a csapat, pénteken pedig vetélkedõvel zárják a hetet. A szervezõk az utolsó napokon is szeretettel várják az érdeklõdõ gyerekeket. Hargitai Kiss Virág Nyári tábor Abán Kézmûves játszóházzal és szomszédolással várták múlt héten a gyerekeket az abai kultúrházba. Délelõttönként Greifenstein Jánosné óvónõ vezetésével gyöngyöt fûztek, kaspót és üveget festettek és díszítettek az apróságok, délután pedig Abán tettek közösen kirándulásokat a kovácsmûhelybe, festménykiállításra, lovas panzióba, református és katolikus templomba, méhészetbe, szíjgyártó, illetve cipészmûhelybe. Akinek még ez sem volt elegendõ, az filmet nézhetett, angolt tanulhatott, a könyvtárban találhatott magának elfoglaltságot, vagy különféle sportokban próbálhatta ki magát. Hargitai Kiss Virág

15 Bogárd és Vidéke június 30. GYEREKSAROK 15 A suszter manói Rejtvény Milyen szót írhatunk az alábbi szavak elé úgy, hogy újabb értelmes szavakat kapjunk? TAG, KOS, MACSKA, PARIPA, TAPS, ÚT Melyek az alábbi szavak szinonimái? GAZEMBER, BALGA, VAKME- RÕ Pótold a hiányzó betûket! (j, ly) kara., tava., sirá., muszá., taré., karé., Beküldési határidõ: július 5. Az elõzõ szám megfejtése kosár, évzáró, sóoldat, szünidõ, tábortûz, nyeremény, megfejtés, vakáció, Balaton Helyes megfejtést küldtek be: Fekete Kitti, Sárbogárd; László Alex, Sárbogárd; László Kata, Sárbogárd. Szerencsés heti megfejtõnk: Fekete Kitti Sárbogárd, József A. u. 11. II/4. Gratulálunk, nyereményedet átveheted a szerkesztõségben. FIGYELEM! A június 26. és augusztus 20. között megrendezésre kerülõ alapi kézmûvestáborra (melyrõl a múlt heti lapszámban olvashattak) a következõ, helyesbített telefonszámon lehet jelentkezni Csöndes Lászlóné Mártinál: 06 (30) Szervezõk Heti idõjárás A napsütés mellett gyakran lesz erõsen felhõs az ég és többfelé várható zápor, zivatar, helyenként jelentõs mennyiségû csapadék is kialakul. Vasárnaptól ismét egyre több lesz a napsütés, már csak szórványosan lehetnek zivatarok és az átmeneti visszaesés után ismét erõsödik a nappali felmelegedés. A reggeli hõmérséklet 14-21, a nappali fok körül alakul. Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipõre való bõre. Abból este kiszabta a cipõt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát a jövendõn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt. Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott állt készen az asztalán a pár cipõ. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipõt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs az a mestermunka, amelyik különb lehetett volna. Hamarosan vevõ is jött. Nagyon megtetszett neki a cipõ. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára. Mintha csak nekem készítették volna! mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan annyit, hogy éppen két párra való bõr tellett ki belõle. A suszter este ezeket is szépen kiszabta. A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel gondolta, ráérek a dolgomtól. De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipõ, neki a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevõ is akadt mind a kettõre, jól megfizettek értük, s a suszter a pénzen most már négy párra való bõrt vásárolhatott. Harmadnap reggel azt a négy pár cipõt is készen találta. S így ment ez tovább napról napra, hétrõl hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómódú ember lett belõle. Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipõkhöz a bõrt, aztán, mielõtt lefeküdtek, azt mondta a feleségének: Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a mûhelyünkben? Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert elõhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz. Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszercsak valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást hallottak; az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott bõröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán varrtak, tûztek, hogy a suszter azt sem tudta, hová legyen ámulatában. A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipõk el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! eltûntek. Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony: Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipõt. Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötõtû, csattogott az olló, készültek a kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipõket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bõr helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra; szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók. Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettõre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipõt, füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? Többet bizony nem is suszterkodunk! énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából. Nem is jöttek vissza soha többet. A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora, mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.

16 16 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR június 30. Bogárd és Vidéke JÚLIUS 2., SZOMBAT MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte Pipitér TS Korner Hol-mi? Hírek A 12-es körzet Autóvízió Stílus Úton Századunk Farkas Ágnes-portré Boldog születésnapot! József Attila Bakaruhában Cinecitta Luxor-show Híradó Ötöslottó számsorsolás Jack és Bobby Party-túra Híradó este Sporthírek Traffic A vallomás RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja: Cunami Gyilkos hullám; Sivatagi krokodilok nyomában 6.55 Gyerekeknek 9.15 Disney-rajzfilmek Receptklub Játék Ötletház Híradó Autómánia Forma Kapcsolat-koncert Dawson és a haverok John Doe A múltnélküli ember Fél lábbal a paradicsomban Híradó Fókusz plusz A függetlenség napja RTL Bokszklub kb Balázs-show kb A GEO bemutatja (ism.) TV2: 6.00 TV2-matiné Vad világ Így készült a Világok harca címû film Laktérítõ Totalcar Kobra Pacific Palisades Siker, pénz, csillogás Malibui szívtiprók Sliders Csillagkapu Rex felügyelõ Tények Magellán Activity Lökött testõrök Robotzsaru Az ösztönember 1.40 Drága testek KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Garam Zsuzsa zongorázik 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy csepp emberség 7.55 Programajánló 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem Családi tükör 9.35 Kézjegy Szombat délelõtt Meggyûrûztek A Karinthy-gyûrûvel 2005-ben kitüntetett mûvész mûsora Déli Krónika Kontinensek, szántóföldek Új Zenei Újság Oxigén Világstúdió Irodalmi újság Tizenhat óra Népzenei portré Esti Krónika Színház az egész világ! Szemle Sportvilág Ötöslottó-sorsolás Mese Szülõföldünk Aranyemberek: Lovag Zsuzsa régész Rádiószínház: Nõuralom Késõ esti krónika Elfelejtett sorsok Azok a rádiós évek 0.00 Himnusz JÚLIUS 3., VASÁRNAP MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér Kapcsoskönyv Nemzeti értékeink Így szól az Úr! Hírek Fõtér Héthatár Csellengõk Örömhír Médiamix TS magazin József Attila Wayne világa Cinecitta Híradó Dirty Dancing Friderikusz Híradó este Telesport magazin Aki bújt, aki nem, ölök Kárpáti krónika RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.55 Gyerekeknek 9.30 Megaman 9.50 Inuyasha Vasárnapi receptklub Játék Rendõr-akadémia Az elveszett világ Forma Hatoslottó-sorsolás Papás-mamás V. I. P Harmadik mûszak Híradó Undercover A titkos csapat Nekem A negyedik fázis Fókusz portré 0.25 Vészhelyzet 1.20 A filmcsináló TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné Egyrõl a kettõre Lökött lakótársak Stahl konyhája Xena Knight Rider Team Országutak õrangyala Flipper legújabb kalandjai Pacific Blue Walker, a texasi kopó J. A. G Tények Napló Jurassic Park Bumeráng 0.00 Pókerarcok KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra Római katolikus szentmise Gondolat-jel Déli Krónika Harminc perc alatt a Föld körül Vasárnapi levél Névjegy Szonda Mit üzen a rádió? Hajszálgyökerek Mûvészlemezek Ne mondd el senkinek! A mi idõnk Esti Krónika Sportvilág Mese Erõss Béla nótáiból Mi a titka? Közvetítés a Pesti Színházból: Tangó Késõ Esti Krónika Zongorázik: a szerzõ 0.00 Himnusz JÚLIUS 4., HÉTFÕ MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás és Rozsdás 9.30 Sandokan TS Vívó Eb Európa! Gazdagítunk! Parlamenti napló Híradó Roma magazin Nemzetiségi magazin Kórház a pálmák alatt Pláza Bûvölet Híradó délután József Attila József Attila Esti mese Szívek szállodája Híradó Kékfény Futballista-feleségek Hétfõ este Kultúrház A Nagy Könyv Híradó Sporthírek Vad Iris 1.15 Kárpáti krónika 1.30 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Lóvá tett szerencse Disney-rajzfilmek Játék Csacska angyal Sue Thomas FBI Seven Days Híradó Fókusz Egy rém rendes család Barátok közt Lángoló égbolt Octopus 0.30 Találkozások-este 0.45 Mónika 1.30 Autómánia 2.05 Fókusz TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop Salome Jó estét, Mrs. Campbell Norbi titok Játékidõ A szerelem ösvényei Modellügynökség Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Mr. Bean Pasik és csajok Beszólok Dopemannek! Jó estét, Magyarország! 0.10 Norbi titok 0.20 Kockázatos üzlet KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30 Hírek 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Szonda Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene-szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Pénz, piac, profit Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Jó éjszakát gyerekek! Aranyemberek: Szõke Mátyás régész Rádiószínház Szabó család Értsünk szót! Késõ Esti Krónika Pályám emlékezete Lemezmúzeum 0.00 Himnusz JÚLIUS 5., KEDD MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás és Rozsdás 9.25 Sandokan Egy rendes család Európa! Gazdagítunk! Szerelmek Saint Tropez-ban Gusztáv Híradó Nemzetiségi magazin Kórház a pálmák alatt Pláza Kövess Nógrád kövein! Maradj velünk! Katolikus krónika Híradó József Attila Esti mese Szívek szállodája Híradó Önök kérték Életképek Szórakoztató percek Kedd este Kultúrház Híradó Sporthírek Jelenetek a bábuk életébõl 1.25 Kárpáti krónika 1.40 Kachorra RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub A hajnal fényénél Híradó Disney-rajzfilmsorozat Játék Csacska angyal Sue Thomas-FBI Seven Days Híradó Fókusz Egy rém rendes család Barátok közt és megint dühbe jövünk Víz alatti terror 0.50 Találkozások-este 1.05 Igaz történetek 2.40 Fókusz TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.50 Teleshop Salome Fogd a nõt és ne ereszd! Norbi titok Játékidõ A szerelem ösvényei Modellügynökség Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Irigy Hónaljmirigy James Bond Nyomtalanul 0.30 Szeret, nem szeret 0.45 Jó estét, Magyarország! 1.10 Propaganda 1.45 Norbi titok 1.55 Az utolsó blues KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben Délelõtti krónika Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Európa-klub Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Agócs Gergely zenész, néprajzkutató Vargyas Gábor néprajzkutató Rádiószínház Mesélõ krónikák Népdalok, népdalfeldolgozások Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Tér-idõ Operákból 0.00 Himnusz JÚLIUS 6., SZERDA MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás és Rozsdás 9.30 Sandokan Egy rendes család Európa! Gazdagítunk! Szerelmek Saint Tropez-ban Gusztáv Híradó Nemzetiségi magazinok Kórház a pálmák alatt Kormányváró Pláza Kövess Nógrád kövein! Református ifjúsági mûsor Mai hitvallások Híradó József Attila Esti mese Szívek szállodája Híradó Dugipénz Szerda este Kultúrház Híradó Sporthírek Magyar filmmûhelyek 0.00 A Vávi úton 0.20 Glory, glory, halleluja Kárpáti krónika 0.55 Kachorra RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Város a pokol szélén Disney-rajzfilmsorozat Játék Csacska angyal Sue Thomas-FBI Seven Days Híradó Fókusz Egy rém rendes család Barátok közt Az elnök különgépe Drog háború Las Vegasban 0.45 Találkozások 1.00 Így készült: Farkasok birodalma 1.25 Antenna 1.55 Fókusz TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop Salome Folytassa, Kolombusz Norbi titok Játékidõ A szerelem ösvényei Modellügynökség Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Columbo A szomszéd nõje mindig zöldebb 0.20 Jó estét, Magyarország! 0.50 Norbi titok 1.00 Simpatico KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Délelõtti krónika Tetten ért szavak Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Digitális Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Sebestyén Márta népdalénekes Rádiószínház Szülõföldünk Késõ Esti Krónika Mérleg Nagy mesterek világhírû elõadómûvészek 0.00 Himnusz

17 Bogárd és Vidéke június 30. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 17 JÚLIUS 7., CSÜTÖRTÖK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás és Rozsdás 9.30 Sandokan Egy rendes család Európa! Gazdagítunk! Szerelmek Saint Tropez-ban Gusztáv Híradó Rondó Együtt Kórház a pálmák alatt Pláza Bûvölet Híradó József Attila Híradó Esti mese Szívek szállodája Híradó A misszionáriuslány Szórakoztató percek A holtsáv Csütörtök este Kultúrház Híradó A mi földi paradicsomunk 1.30 Kárpáti krónika 1.45 Kachorra RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Város a pokol szélén Disney-rajzfilm Játék Csacska angyal Sue Thomas-FBI Seven Days Híradó Fókusz Egy rém rendes család Barátok közt Heves jeges Logan bosszúja 0.10 Találkozások 0.25 Kapcsolat-koncert 0.55 Infománia 1.25 Fókusz TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop Salome Bunyós zsaruk Norbi titok Játékidõ A szerelem ösvényei Modellügynökség Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Banánhéj avagy túlélni Bagi-Nacsát Memphis Belle Bennfentes 0.05 Páran párban 0.35 Jó estét, Magyarország! 1.00 Norbi titok 1.10 Gyilkossági akták KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Délelõtti krónika A Szabó család Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Vállalkozásklinika Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Mese Aranyemberek: Kalmár Ágens múzeumigazgató Rádiószínház Kopogtató Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Iskolapélda Önarckép 0.00 Himnusz JÚLIUS 8., PÉNTEK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Bundás és Rozsdás 9.25 Sandokan Egy rendes család Kívül-belül Szerelmek Saint Tropez-ban Gusztáv Hírek Régi óra Õrangyal Kalandos nyár Pláza Bûvölet Híradó József Attila Esti mese Szívek szállodája Híradó A misszionáriuslány Szórakoztató percek A holtsáv Péntek este Kultúrház Koncertek az A38 hajón Híradó A vonzás szabályai 1.30 Kárpáti krónika 1.45 Kachorra RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub A majmok bolygója Disney-rajzfilmsorozat Játék Csacska angyal Sue Thomas-FBI Seven Days Híradó Fókusz Egy rém rendes család Barátok közt A lakatlan sziget kalandorai 0.25 Michael Flatley 1.05 Találkozások 1.20 Alias 2.10 Fókusz TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.50 Teleshop Salome A tûzjáró Norbi titok Játékidõ A szerelem ösvényei Modellügynökség Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Legjobb védekezés Intim részek 0.25 Jó estét Magyarország! 0.50 Norbi titok 1.00 A bûn nyomában KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Istentisztelet Cigányfélóra Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Péntek kávéház Szóljon hozzá! Délutáni krónika Magyarországról jövök Holnaprakész Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Mese Aranyemberek: Halmos Béla népzene-pedagógus Rádiószínház Beszélni nehéz Ítélet Késõ Esti Krónika Fórum Egy hazában nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka NYÁRI ÁRESÕ a Fair 2002 Kft.-nél! Kárpitos bútort CSAK a gyártótól NAGYKER. ÁRON! Akciónk: franciaágy: Ft Ft-tól, heverõ: Ft Ft-tól, fotelágy: Ft Ft-tól, rekamié (ágyazható) Ft Ft-tól, sarok ülõgarnitúra (ágyazható): Ft Ft-tól, ülõgarnitúra (ágyazható): Ft Ft-tól. Raktárkészletbõl azonnal, 650 db szövetmintából választva, 2 héten belül elviheti bútorát. Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását. FAIR 2002 KFT. SÁRBOGÁRD, KÖZTÁRSASÁG ÚT 93., TELEFON: 06 (20) Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) , Honlap: Internetes kiadás: a gondozásában. Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán, Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor, Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az»observer«budapest MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. Tel.: 06(1) , fax: 06(1)

18 18 HIRDETÉSEK június 30. Bogárd és Vidéke FOGYNI SZERETNÉL irányított zsírlebontó módszerrel? BB Fogyi-Klub. Tel.: 06 (30) FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon. 06 (25) , 06 (70) ( ) UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út (22) , 06 (30) ( ) KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS Sárbogárdon és környékén a kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj Ft-tól, a belépési díjból 50%-os kedvezmény a lakótelepeken. Tel.: 06 (20) , 06 (20) , 06 (25) AUTÓBUSZ-RENDELÉS. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárdi hitelügyintézõi iroda elköltözött! 1 millió Ft/hó szabad-felhasználású hitel (hitelkiváltás is), 1 millió Ft/hó lakáscélú hitelek. Akár elõzetes költségek nélkül! Elérhetõségek: 06 (30) , 06 (30) ( ) Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) , 06 (25) ( ) Malacvásárlás! Tel.: 06 (30) ( ) Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20) ( ) Pecsenyekacsa kapható Ft/db. Házhoz szállítjuk. Csak elõjegyzésre. Tel.: 06 (20) ( ) Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ péntekén órakor Sárbogárdon, a mûvelõdési házban. Jogosítványszerzés garantáltan 10 héten belül, akár 4 havi kamatmentes részletre! Fûrész József, Sárbogárd, Ady E. u Telefon: 06 (25) , 06 (30) Eladó 1 db kétszárnyas, duplaüveges, 180x120 cm-es ablak. Érdeklõdni: 06 (30) SPURI Kerékpárszaküzlet árukészlete elektromos kerékpárokkal bõvült. Sárbogárd, Ady E. út 213. (gazdabolttal szemben) 06 (25) Nyár-, fûz-, akácfát lábon és kitermelten, kisebb-nagyobb mennyiségben vásárolnék. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárd MÁV-lakótelepen 6. szám alatt, elsõ emeleti, kétszobás, összkomfortos lakás eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Sátortetõs, családi ház a Sávoly köz 1. szám alatt eladó. Tel.: 06 (25) , 06 (25) ( ) Sárbogárd belvárosában 3 szobás, komfortos, családi ház eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Sárbogárdon építési telek, 300 -öl, közmûvesített eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdeklõdni a helyszínen. 3 szekrény és kinyitható ágy jó állapotban, olcsón eladó. Tel.: 06 (25) Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes, lakás, saját pincerésszel eladó. Tel.: 06 (20) , 06 (25) ( ) Kevés kp + azonnal névre írva + vállalható részletre, kilenc helyiségbõl álló ház berendezéssel, nagy telekkel Sárbogárdon eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Cecén, fõút mellett, 3 szoba, összkomfortos ház eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Sárszentmiklóson a Vezér u. 41. szám alatt m 2 -es, összközmûvesített építési telek eladó. Tel.: 06 (20) ( ) AKCIÓ Coccolino 1 l Lenor 1 l Floren 1 l TOMI Kristály 3 kg Dosia mosógél 1,5 l 400 Ft, 460 Ft, 200 Ft, Ft, 650 Ft. DISZKONT Sárbogárd, Ady E. út 123. Sárbogárd központjában kétszintes, családi ház eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Németországból származó használt kerékpárok, fûnyírók, robogók, mûszaki cikkek eladók. Tel.: 06 (70) Sárszentmiklós, Rákóczi u. 28. ( ) Eladó 5 ajtós, 5 sebességes, 1994-es, Lada Samara megkímélt állapotban. Tel.: 06 (25) ( ) Régi, támlás ágyat vásárolnék. Tel.: 06 (20) Sárbogárdon négyszobás, alápincézett, családi ház kerttel eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Simson motorok olcsón eladók. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárdon szoba, konyhás, kertes ház gázzal eladó, 2,2 millióért. Tel.: 06 (20) ( ) Kisméretû, nagyszilárdságú, bontott, kéménytéglát, 300 db-ot vásárolnék. Tel.: 06 (20) Családi ház eladó Abai u. 3. Tel.: 06 (30) ( ) Lakóház építésére alkalmas 700 m 2 -es telekrész eladó. Tel.: 06 (30) ( ) 12 soros vetõgép (traktor után) apró magok vetésére alkalmas, nagyon jó állapotban lévõ eladó. Tel.: 06 (25) literes Gorenje fagyasztóláda helyhiány miatt olcsón eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Negyedik emeleti lakás eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Árpád-lakótelepi felújított lakás eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Citroën AX 1.0 I, 93-as, ötajtós, fehér, vonóhoroggal, tetõablakkal eladó. Ár: 449 ezer Ft. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárdon teljesen felújított családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió. Tel.: 06 (20) , 06 (20) ( ) Sürgõsen eladó Székesfehérváron egy elsõ emeleti, kétszobás panellakás. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 06 (20) ( ) Sürgõsen eladó Szegeden a központhoz közel 8. emeleti, háromszobás panellakás. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 06 (20) ( ) ABC felett albérlet kiadó. Tel.: 06 (30) Ady-lakótelepen, valamint az ABC felett lakás és a Mészöly G. utcában lakóház eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Eladó Babetta kismotor megkímélt állapotban. Tel.: 06 (30) ( ) Baba légzésfigyelõ és digitális mérleg bérelhetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) ( ) Egyszobás, földszinti lakás eladó vagy bérbe adó. Sárbogárd, Ady E. út 154. Tel.: 06 (25) ( ) MEGÚJULT!!! A Delta Testépítõ Klub új szolgáltatásokkal várja vendégeit: AEROB GÉPEK (KARDIÓ), SZAUNA, MASSZÁZS. Nyitvatartás: H-P: 8-13-ig és ig, Szo.-V: ig és ig. Ct: Horváth Tibor. Cím: Delta Testépítõ Klub 7000 Sárbogárd, Ady E. út 114., telefon: 06 (25) Szolgáltatói áraink: kondi napijegy 500 Ft, napijegy+szauna Ft, 1 havi kondibérlet Ft, 1 havi kombinált kondibérlet Ft (korlátlan szauna+4 alkalom szolárium-használat). SZOLÁRIUM: alkalmi jegy 10 perc 300 Ft, 15 perc 400 Ft, 20 perc 500 Ft, 30 perc 700 Ft, bérlet (10x20 perc) Ft. SZAUNA: 1 alkalom 500 Ft, bérlet (10 alkalom) Ft. MASSZÁZS: 1 óra Ft, 1/2 óra 800 Ft, cellulitis-kezelés Ft (Klein Mária gyógymasszõr, 06 (70) ). Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. szám alatt 2 szoba, összkomfortos, gázfûtéses, családi ház eladó, 80 m 2 -es melléképülettel, öl telekkel, pincével. Tel.: 06 (25) ( ) Alapon háromszobás, összkomfortos, alápincézett, családi ház eladó. Irányár: 9,2 millió forint. Érdeklõdni: 06 (70) ( ) Német, használt bútorkereskedés nyílik Sárbogárd, Ady E. út 121. szám alatt. Jó minõség, kedvezõ árak. Érdeklõdni: 06 (20) Bútorozatlan lakás albérletbe, hosszú távon kiadó július 1-jétõl. Tel.: 06 (30) Nõi karórát találtam a gimnázium elõtt. Tulajdonosa átveheti Damjanich u. 20. szám alatt. Tel.: 06 (25) Bontott tetõcserép olcsón kapható. Tel.: 06 (30) ( ) Hitel munkáltató igazolás nélkül 1,5 millió Ft-tól. További lehetõségekrõl érdeklõdjön: 06 (30) ( ) Irodahelyiség kiadó. Tel.: 06 (30) ( ) Családi ház + pékség eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Lakás kiadó. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárdon családi ház eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Kálozon, Fehérvári úton, 80 m 2 -es, szintes, családi ház eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Személyi hitelek kedvezõ feltételekkel. Nyugdíj, gyes nem akadály. Tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárd központjában tégla épületben, második emeleti, egyszobás lakás eladó. Irányár: 3 millió 500 ezer Ft. Tel.: 06 (20) ( ) 17 éves középiskolás diáklány gyermekfelügyeletet és angol korrepetálást vállal. Tel.: 06 (30) ( ) Az Andi kozmetikában (Sárbogárd, Berzsenyi u. 25.) a szoláriumban, új mélybarnítós csövek rövid idõ alatt tartós barnulás. Tel.: 06 (20)

19 Bogárd és Vidéke június 30. HIRDETÉSEK 19

20 20 NYÍLT TÉR június 30. Bogárd és Vidéke Nyílt tér Miért lopják a sírokról a virágokat? Kérdezték Porzik, porzik, sej, a Kossuth utca Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak JÉZUS KRISZTUSRÓL, Róla is mint a megfeszítettrõl. 1Kor 2,2. MEGHÍVÓ Az Alap Alsószentiváni Református Egyházközség ad otthont már évek óta a Vértesaljai Református Egyházmegyében megrendezendõ FÉRFI KONFERENCIA számára. A kényszerû szünet után ebben az esztendõben ismét szeretnénk erre sort keríteni. Idõpontja: július 2., szombat. A konferencia reggel 9.00 órakor kezdõdik, és várhatóan órakor zárul. A konferencián érdekes elõadások, bizonyságtételek és finom ebéd várja a résztvevõket! A részvétel ingyenes! Testvéri szeretettel a közeli találkozás reményében: Gottfried Richárd lelkipásztor A költõi kérdést sajnos már nem elõször tesszük fel lapunkban. Folyamatosan lopkodják a Huszár-temetõ sírjairól a virágokat (újabban a márványlapokkal együtt). A legújabb módszere a tolvajoknak az, hogy belocsolják a növényeket, úgy veszik ki õket a földbõl. Ezzel nemcsak a hozzátartozókat károsítják meg, hanem kegyeletet is sértenek, amiért viszont büntetnek. Az már csak idõ kérdése, mikor kapják rajta a ragadós kezû egyéneket. Ingyen fürdõ? A mentõállomással szemben, az egyik lakóház elõtt annyira meg van süllyedve a 63-as út aszfaltja, hogy esõzéskor nemcsak a biciklisávot, de a kapubejárót, sõt az udvar elejét is ellepi a víz. Az ott lakók ki sem merik cserélni a kerítésükön a fát, mert úgyis csak fölázik. Többször szóltak az önkormányzatnak, de intézkedés a közútkezelõ felé nem történt. Az így keletkezett tó akár ingyen fürdõ is lehetne, ha már a városnak nincs strandja meg uszodája. De lehet, hogy jobban járnának a lakók, ha szednének belépõdíjat is, amibõl aztán megjavíttathatnák az utat, ha már az illetékesek nem teszik meg. Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág A Kossuth utcaiaknak már régóta ígérték, hogy ha megépül a szennyvízcsatorna az utcában, az úttest rendes burkolatot kap majd. Elkészült a szennyvíz, aztán rendes burkolat helyett valamiféle fehér kõporral vegyes zúzalékkal terítették be az utat. A Kossuth utca a temetõ miatt nagyon forgalmas, ezért erre rengeteg autó jár. Amióta kõporozták az utcát, az autók mindent fehér kõporral terítenek be még akkor is, ha lassan mennek. Márpedig a többség nem megy lassan. Látjuk, hogy sok keskeny, 2-3 m széles utcácskát is aszfaltoztak a városban. Volt olyan utca is, amit az elmúlt években kétszer is burkoltak, mert egyes benne lakók közelebb voltak a tûzhöz. Azt kérdezzük, hogy meddig kell még nekünk a port nyelni? Mikor kap szilárd burkolatot az utca? Legyenek tekintettel arra, hogy ezt a rövid utcát az egész város használja, nem csak az itt lakók! A Kossuth utcaiak nevében: Diósi József Életveszélyes a Bogárd és Vidéke Az újságot minõsítik az olvasók ez az örökérvényû mondás Juhász Jánostól, Sárbogárd polgármesterétõl hangzott el a legutóbbi testületi ülésen. Nos, múlt csütörtökön az történt, hogy a polgármester urat újságolvasás közben majdnem halálra gázolta egyik autós lapterjesztõnk. Csak a vezetõ lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett tragédia. A polgármester úr ugyanis, miután vásárolt egy Bogárd és Vidéke újságot, azt azon melegében, ott az utcán olvasni kezdte. Úgy látszik, annyira megragadták az abban írtak, hogy fülig az újságba temetkezve, minden körültekintés nélkül lépett a járdáról az úttestre. Csikorgó fékek, füstölõ gumik, de a polgármester úr minderrõl tudomást se vett, csak ment rendületlenül, és olvasta elmélyülten a Bogárd és Vidékét. A látványos tetszésnyilvánítás eme megnyilatkozása büszkeséggel dagasztja keblünket, de a balesetek elkerülése érdekében ezután kénytelenek leszünk az újságra ráírni: Vigyázat! Életveszély! Az újságot csak székben ülve, ágyon fekve olvassák! Ámbár földön fekve lenne a legbiztonságosabb. A székrõl, ágyról való leesésért ugyanis felelõsséget nem vállalunk. Olvasás elõtt kérdezze meg háziorvosát vagy gyógyszerészét. Erre érzékenyeknél szédülés, enyhe szívdobogás, vérnyomáscsökkenés vagy emelkedés esetlegesen elõfordulhat. Hargitai Lajos

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Kedves Pestújhelyiek!

Kedves Pestújhelyiek! 1 Tartalom Kedves Pestújhelyiek! 2 Dalnoki Jenő emléktorna 3 Temetői séta 4 Ultibajnokság 4 Nosztalgia bál az Odeon zenekarral 5 Bakonyi Elek Sakkbajnokság 5 Kaláka koncert 5 Templomi koncert 6 Biciklis

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

www.velenceitoleader.eu

www.velenceitoleader.eu www.velenceitoleader.eu Folyamatosan bővülő adatbázis az Üdülési csekk elfogadóhelyeiről. Részletes ismertető a térség szálláshelyeiről, éttermeiről. Emelett hírek, információk, aktuális ajánlatok, programok

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések Ügyszám: 07000/176-46/2015. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Nap augusztus 1. szombat augusztus 2. vasárnap 2015. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Hétfő: a hetet a zártsorú beépítésben lévő épület homlokzatának

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság. XV. évf. 36. szám 2004. szeptember 2. 20 oldal, 150 Ft

A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság. XV. évf. 36. szám 2004. szeptember 2. 20 oldal, 150 Ft A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 36. szám 2004. szeptember 2. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések 2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Nap augusztus 2. péntek augusztus 3. szombat 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 09.00-11.00 Szfvár, Kadocsa út

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

B3 TAKARÉK Szövetkezet

B3 TAKARÉK Szövetkezet 4. sz. melléklet A B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfélszolgálati, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeinek elérhetősége (fióknév, cím, telefonszám), valamint nyitvatartási ideje Fiók neve Cím Telefonszám Nyitva

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

Tájékoztató. Sorszám: I.

Tájékoztató. Sorszám: I. Tájékoztató Sorszám: I. a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, értekezletekről Békés Város Képviselő-testületének 2015. augusztusi-27 i ülésére 1. 2015.06.20-án a Békés Megyei Szimfonikus

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer

Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer Debreceni Dózsa György Általános Iskola Kiss János Istvánné Barczikay Zsuzsanna 2015.november 15-20. A Tempus Közalapítvány Erasmus+ programjára

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28.

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Valahol az országban, rendõrök, és romák "szövetséget kötöttek". Szövetséget kötöttek arra, hogy közösen, kéz a kézben fognak fellépni mindenkivel szemben,

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben