HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság június XVI. évf. 26. szám 20 oldal, 150 Ft Szentiván-éji álom Svédületes napok Cecén.. 4 A nemesember 5. rész... 5 A nád nem nõ tovább A harcias asszony és a söprûnyél A Dél-Mezõföld független hetilapja MEGHALT LACI BÁCSI Horváth László, Cece község volt kanonok esperes plébánosa gyorslefolyású betegség után június 19-én, vasárnap adta vissza lelkét teremtõjének. Végsõ búcsúztatása június 30- án lesz a cecei római katolikus templomban. Akik ravatalánál elõzetesen le akarják róni tiszteletüket, ezen a napon délelõtt 9-11 óráig megtehetik. A búcsúztató gyászmise ugyanitt 11 órakor kezdõdik. A gyászmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálja. A gyászmise után a ceceiek szeretett plébánosukat kikísérik a cecei temetõbe, hogy ott örök nyugalomra helyezzék. /H/ - HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN MEGHÍVÓ játszótéravatóra Új játszótér a városközpontban is! Örömmel tudatjuk, hogy elkészült városunk negyedik új játszótere. Ebbõl az alkalomból szeretettel hívunk minden gyermeket és szülõt július 3-án (vasárnap), órára a Mikes közbe (Ady-lakótelep mögött), hogy együtt vegyük birtokba és adjuk át a gyerekeknek a játszóteret. Legyenek vendégeink ezen a délelõttön! Etelvári Zoltán képviselõ, Juhász János polgármester, Schmidt Lóránd képviselõ Ez az a hely, ahol mindig történik valami. Ezzel a jelmondattal jellemezhetnénk leginkább a rétimajori halgazdaságot. Alig néhány hete az új Wellness-központ átadásáról számolhattunk be, aztán a tavasznyitó fesztiválról és még sokféle eseményrõl. Mert itt szinte minden héten történik valami. A Szent Péter-napi halászbúcsúnak több éves hagyománya van. Az idei halászbúcsút most szombaton és vasárnap rendezték. A szombat a szakmai programoké volt, amelyen a halászattal foglalkozó szakmabeliek találkoznak évrõl-évre. Erre az ökoturisztikai fogadóközpont különtermében került sor. Dr. Váradi László, a szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet igazgatója a magyarországi vízgazdálkodás lehetséges formáiról, Lévai Ferenc, az Aranyponty Rt. elnök vezérigazgatója természetvédelem és vízgazdálkodás címmel tartott elõadást. Ezt követõen a lengyel haltermelõk szövetségének tagjai beszéltek az édesvízi haltenyésztésrõl. Courney Hough, az Európai Haltermelõk Szövetségének fõtitkára az európai halászati stratégiáról adott tájékoztatót, dr. Orosz Sándor, a Haltermelõk Országos Szövetségének és Terméktanácsának igazgatója pedig a magyar halászat eu-s helyzetérõl értekezett. A rendezvény védnökei Persányi Miklós vízügyi miniszter és Gráf József, az FVM minisztere, voltak. Másnap a nagyközönséget várták kirakodóvásárral, látványos bemutatókkal, íjászattal, állatsimogatóval, zenei- és gyermekprogramokkal. Meghívásos halászléfõzõ-versenyt rendeztek két helyszínen is. A horgásztónál a horgászsport hívei alkottak mûvészi étkeket. Itt a legjobbnak a Dala István vezette Aranykeszeg csapata bizonyult, második lett a Silver Boy, Folytatás a 2. oldalon

2 2 KÖZÖSSÉG június 30. Bogárd és Vidéke HALÁSZBÚCSÚ RÉTIMAJORBAN Folytatás az 1. oldalról Tóth István csapata. Tóth István különdíjat is kapott a különleges korhelyhalászlé ételkölteményére. Harmadik helyezést ért el a Sano, Sztupa Zoltán csapata. A rendezvények többségének helyet adó Rétimajorban eközben Varga Sándor Oscar-díjas mesterszakács zsûrizte az országos profi halfõzõk remekeit. Itt készült tiszai, dunai, bajai, kömlõdi, battai halászlé. A legkülönlegesebb alkotást (afrikai harcsapörköltet galuskával) Farkas István sárbogárdi versenyzõ és csapata készítette. Ezzel harmadikak lettek a mesterek között. A közönség viszont készítményüket elsõ helyen díjazta azzal, hogy az étel egy szempillantás alatt elfogyott. Volt, aki egy órával hamarabb beállt a sorba, hogy kaphasson a csodálatos illatokat árasztó, szemre is mutatós pörköltbõl. A sátraknál lehetett vásárolni kecskesajtot, csuhéból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl font dísztárgyakat és használati eszközöket. Lehetett gyertyát önteni, gyöngyfûzésre, arcfestésre, diótörésre és még sok más érdekes programra várták a legkisebbeket a nádi iskolában. A színpadon Templombúcsú Sárbogárdon ezalatt kórusoknak, hastáncosoknak, néptáncosoknak és neves mûvészeknek tapsolhatott a közönség. A másik nagy eseményre, Huszár Péter Nepomuki Szent János szobrának felavatására délután került sor. A szobrot Persányi Miklós vízügyi miniszter leplezte le. Érdekes, a környezethez illõ sportprogramokra is sor került. Rendeztek egy 40 kilométeres és egy 13 kilométeres terepkerékpárversenyt, 13 km-es gyalogos teljesítménytúrát és 7 kilométeres tájékozódási futóversenyt. A rendezvények iránt óriási volt az érdeklõdés. Akik ott voltunk, tapasztalhattuk, hogy Rétimajor fokozatosan a hétvégi családi programok egyre népszerûbb, sokszínû helyszínévé válik. Hargitai Lajos Június 26-án délután zenés áhítatra invitálták a híveket a Szent László Római Katolikus Templomba. Erre meghívták a sárkeresztúri Violinkulcs énekkart Molnárné Bereczk Hedvig vezényletével. A kórus elõadásában Taizé francia ifjúsági közösségi énekek hangzottak el Jacques Bertier szerzõtõl. A zenés áhítat nyitányaként különleges hatású volt a karzatról hallani Molnár László és Hepp Attila trombitakettõsét. Manfredini kettõsversenyét játszották Jákob Zoltán orgonakíséretével. Sepsi Etelka gyönyörû fuvolajátékával örvendeztette meg a közönséget. Ifj. Pátkai Imre énekfeldolgozását játszotta el. A darab címe: Jézus ölében. Moravecz Attila klarinéton játszott zongorakísérettel. Bereczk Hedvig pedig Vivaldi hegedûversenyének egy tételét adta elõ. Molnár László Cappelen: Pastorale és Esküvõi induló címû darabjait mutatta be trombitán orgonakísérettel. A zenés áhítat befejezéseként Jákob Zoltán Pachelbel: Fúgáját játszotta orgonán. Hargitai Lajos

3 Bogárd és Vidéke június 30. KÖZÖSSÉG 3 Szentiván-éji álom Õsi tüzek lángját élesztették újra az alsószentivániak június 23-án este, és a tûz lángja mellett töltötte együtt a falu lakossága a szent éjszakát. A falu története a messzi, homályos múltba nyúlik vissza. Az õslakosság a keltáktól eredezteti magát, de a falu mögötti Dögvölgy titokzatos, 9 kilométer hosszú barlangrendszere egy különös, alacsony termetû, ismeretlen néprõl regél. Ez a barlangrendszer nevében is õrzi rendeltetését, Bújóliknak nevezik. Ki tudja, hányszor mentette meg a falu népét a nomádok támadásaitól. A betörõ hordák elõl ide menekültek jószágaikkal, ingóságaikkal együtt, majd a veszedelem múltával visszatelepültek a falujukba. De honnan ered a falu neve? Nos, a legenda szerint a római korban itt élõ kelta lakosság õskeresztény hiten volt. Védõszentjük, Szent Iván tiszteletére gyújtották meg a tüzet minden évben a nyári napforduló idején, Szent Iván-nap éjjelén. Körültáncolták a tüzet, a legények, lányok párban átugrották azt, hogy elûzzék az ártó szellemeket. Az õsi hagyományt most újították meg. Kitelepült erre az éjszakára a falu lakossága az iskola mögötti dombtetõre. Már délután tábort vertek a fák hûvösében a családok. Tüzet raktak, fölé bográcsokat akasztottak, és fõzték a vacsorát, ki birkából, ki borjúból, ki sertésbõl. Közben egymást kínálgatták a tavalyi termésû borokkal. Az iskolában eközben a gondolat vert tanyát. Itt elõadásokat hallgattak az érdeklõdõk. A falu szülötte, dr. Szentiványi Péter professzor, a diónemesítés világhírû tudósa a szentiváni diófajta nemesítésérõl tartott elõadást. Szántó József tanár úr, a falu õstörténetének lelkes kutatója a település múltjáról beszélt. A nagy eseményre meghívott vendégeket a szentiváni asszonyok kitûnõen elkészített marhapörkölttel kínálták, hozzá jóféle szentiváni bort tettek az asztalra. A szomszédos hardi képviselõk is tiszteletüket tették az eseményen. Hard dûlõúton alig 5 kilométer Szentivántól. Közösen terveznek körjegyzõséget. Ennek csak a bürokrácia és a megyehatár jelenleg az akadályozója. Míg a bográcsokban fõtt az étel, a fiatalság a sportpályán mérte össze erejét. A családok, átlátogatva a szomszédba, minden vetélkedést félretéve kóstolgatták egymás fõztjét. Az elöljáróság minden fõzõ családnak a nap emlékére emléklapot adott. Eközben lassan beesteledett. A hold hatalmas tányérja felbukott a déli horizonton, és akkor jött a nagy pillanat: meggyújtották a hasábfákból összerakott máglyát. Körülállták a nagy tüzet, és nézték, hogy csapnak föl a lángok az egekbe, elûzve az ártó és rontó szellemeket. Amikor már elfogyott az összes fa, és összeroskadt a tûz, a fiatalok átugrálva a tüzet tisztelték meg a régi hagyományt. Voltak, akik fogadkoztak, hogy táncot járnak mezítláb a parázson. Erre azonban, tudomásom szerint, nem került sor. Aztán a keleti égen lassan pirosra festette a kelõ nap az eget, elhalványítva a tûz parazsát. A virradatban ballagtak haza a szentivániak azzal a boldog tudattal, hogy igazi szép Szent Iván-éjszakát töltöttek együtt. Ezzel tettek hitet amellett, hogy ez a falu tovább él hitében, hagyományaiban. Hiába a mostani iskolabezárós divat, õk megtartják iskolájukat, megtartják ünnepeiket, egyben tartják szeretetben a faluközösséget. Hargitai Lajos

4 4 KÖZÖSSÉG június 30. Bogárd és Vidéke Svédületes napok Cecén A svéd labdarúgó modellt mutatta be az érdeklõdõ magyar szakembereknek a Svédországban élõ, Cecérõl származó Móré Imre kétnapos program keretében, június én, a cecei Happy Centrumban és a sportpályán. Életpálya Móré Imre ekképpen emlékezett vissza életének fontosabb állomásaira: Kanálispart vásártér a református iskola udvara Kakas köz, késõbb a focipálya. Ezeken a helyeken ismerkedtem meg a harisnyaszárban kitömött rongylabdán keresztül a foci örömeivel hasonszõrû barátaim társaságában. Mezítláb kergettük a rongyot de szép is volt 1946 után nagyot léptem, a Cecei SE piros-fehér színeiben a felnõttek között, 15 évesen, a NAGY csapatban játszhattam. Innét Cecérõl indultam el a (foci)pályára, mely késõbb oly sok szépet adott nekem: tanulást, felejthetetlen élményeket, világjárást, gondtalan életet, és egy boldog családi fészket Svédországban. Móré Imre 25 évig volt edzõ, dolgozott az FF Malmöben és az IK Bragéban ben elvégezte a kölni futballakadémiát, késõbb megszerezte a legmagasabb svéd edzõi engedélyt, majd a stockholmi sportfõiskola menedzseri szakát is elvégezte. Az utóbbi években, ha valamelyik svéd klubcsapat vagy a válogatott magyar érdekeltségû meccset játszik, a szövetség rendre õt kéri fel nagykövetnek. 74 évesen heti háromszor gyermekjátékosokkal foglalkozik és az elsõ osztályú Assyriska nõi csapatát trenírozza. Számos játékosa az élvonalban futballozik. A neves edzõnek márciusban adományozták oda a skandináv ország sportjában kapható legmagasabb kitüntetést, a Sport Szolgálati Érem aranyfokozatát. Egy lehetséges út: cél az élvonal A Svédületes napokat Varga Gábor, Cece polgármestere nyitotta meg. Elsõként köszöntötte a rendezvény segítõit: távollétében az esemény fõ szponzorát, dr. Móré Attilát, az ALPHA- VET Állatgyógyászati Kft. tulajdonos ügyvezetõ igazgatóját, Móré Tamást és családját, valamint a meghívott és az érdeklõdõ vendégeket és a rendezvény fõszereplõjét, Cece örökifjú díszpolgárát, a futball megszállottját. Elmondta: egy éve vetõdött fel a szakmai napok gondolata. Aki a mai és a holnapi naptól csodákat vár, biztosan csalódni fog. Csodák, titkok nincsenek, viszont van munka, szervezettség, rövid és hosszú távú program, elhivatottság, rend, fegyelem, kiszámíthatóság és hit. Hit abban, hogy egy célzatos munkával egyrõl a kettõre lehet jutni. Reméli, ez a két nap bemutat a szakmának egy lehetséges utat, amellyel ismét emelkedõ pályára juthat a magyar utánpótlás és labdarúgás. Szabóné Várady Katalin alpolgármester dr. Szõke László, a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetének ez alkalomból írott levelét olvasta föl. Móré Imre: A labdarúgást itt szerettem meg édesapám, Móré Imre, és nagybátyám, Móré Pál révén, akik 1922-ben alakították meg a cecei csapatot. A labdarúgás alapjai, bizony, a gyerekekkel kezdõdnek. Õket szeretni kell, támogatni, megölelni, és soha nem szidni. A játékon keresztül kell megszerettetni velük a focit. Fontos ehhez a szülõk támogatása, hogy a gyermekek szépen nevelkedjenek, mindent megkapjanak otthon és a pályán is. Az edzõknek egyben tanítóknak is kell lenniük: nemcsak a labdarúgás szeretetére kell megtanítaniuk az ifjúságot, hanem arra is, hogyan kell viselkedni. Ez az alapja a svéd labdarúgásnak, és ez kellene, hogy legyen a magyarnak is. Magyarországon a gyerekekre a szülõk hihetetlen nagy terhet rónak. Válaszút elé állítják õket már évesen is: vagy sportolnak, vagy tanulnak. Pedig a kettõnek együtt kellene mûködnie. A szülõk után a labdarúgás oktatásának második legfontosabb alapja Svédországban az iskola és a testnevelõ tanárok. Ha megvan ez az alap, akkor arra lehet stabilan építeni. Szeretném átadni azt, amit 45 év alatt összegyûjtöttem a világ különbözõ országaiban. Nem a személyem fontos, hanem az, amit Svédországban csinálnak. Egyik ismerõsöm azt mondta nekem egyszer: Ezek a magyarok még mindig hogy tudnak mulatni, milyen ételeik vannak, milyen élet van bennük! Miért nem tudnak úgy focizni, mint régen? A régi jó magyar labdarúgásra az élvonalban szükség van ezt az a svéd ellenfél mondja, aki 3-0-ra legyõzte Magyarországot. És el is várja a világ, hogy Magyarország feljöjjön. De ne csak a múltból éljünk! Nem lehet elfelejteni, amit Puskásék csináltak, gyönyörû volt, de van jövõ. Mindenkin múlik, hogyan tudjuk a jövõt kihasználni, hogy elõbbre lépjünk, és ott legyen a magyar labdarúgás, ahol a helye van. Ezt követõen a résztvevõk a péntek majd szombat délelõtt folyamán megismerkedhettek a svéd labdarúgás oktatásának elméleti részével. Délután aztán a gyakorlatban is megfigyelhették Imre bácsi sikeres módszerét a különbözõ korcsoportú helyi gyermekek lelkes közremûködésével. A csemeték a játékos tanóra után ajándékot is kaptak ügyességükért. Hargitai Kiss Virág

5 Bogárd és Vidéke június 30. PORTRÉ 5 A nemesember (5. befejezõ rész) Hargitai Kiss Virág: A felesége ott volt már Bécsben, amikor Ön oda került? Zichy Aladár: Nem, hanem egy tanyán Felsõ-Ausztriában, amit azért vettünk, mert nem bírtuk ki magányosság nélkül, és nem akartunk városban lakni. Én hétvégeken jártam haza, mert mindig nagyon sok munkám volt. A felesége honnan származik? Osztrák. Õ is az ENSZ munkatársa volt? Igen, de õ az atomszervezetnél dolgozott Bécsben ben volt a fogyatékosok éve, majd két világkonferencia, amiknek én voltam az egyik fõszervezõje. Úgyhogy két évig én is Bécsben nyüzsögtem. Ám akkor jött egy távirat, hogy azonnal menjek Angolába, ahová nem lehetett a családot vinni, mert egyrészt nagyon lõttek, másrészt nem volt mit enni. Lefogytam ott négy hét alatt hat kilót. Nem lehetett elõre tudni, mennyi ideig lesz ott rám szükség. A felesége ezeket a hosszú távolléteket hogy viselte? Ha az ember elszegõdik az ENSZ-hez, akkor felvállalja, hogy õ nemcsak a fõvárosokban ül, hanem elmegy vidékre is. Sõt, van olyan hülye, mint én, hogy megírja az ENSZ-nek, hogy engem pedig csak kellemetlen vagy nehéz helyre tegyenek, mert ott történnek dolgok, ott lehet segíteni, és ott az ember érdekes dolgokat csinálhat. Volt esetleg egy csapat, akikkel állandóan együtt dolgozott? Nem, az ember állandóan más csapatban van. Ha van egy betanult erõsségem, akkor mindegy, hova dobnak, feltalálom magam. Pillanatok alatt meg kell ismerni az embereket, fel kell ismerni a helyzetet, meg kell látni a problémákat, meg kell találni a célokat, lelkesedés, fegyelem kell. Angolában például portugálul kellett dolgozni. Táviratoztam az ENSZ-nek, Tájékoztató A Madarász József Városi Könyvtár tájékoztatja kedves olvasóit, hogy július hónapban szombati napokon július 2-án, 9-én, 16-án, 23-án zárva lesz. A nyári szabadságolások miatti évenkénti zárva tartás ideje: július 25. augusztus 21. A zárva tartás ideje alatt késedelmi díjat nem számolunk fel. Nyári szünet utáni elsõ kölcsönzési nap: augusztus 23. (kedd) hogy én nem megyek oda, mert nem tudok portugálul. Erre visszatáviratoztak, hogy de tudok spanyolul, majd megtanulom a portugált. Nemsokára az ENSZ belátta, hogy nem lehet ilyen lehetetlen helyre küldeni egy családot három gyerekkel, akiket kitiltanak a trópusról az orvosok, mert érzékenyek valamire, úgyhogy büszkén közölték, hogy mehetek Líbiába. Viszont oda sem lehetett családot vinni az ottani helyzet miatt. Igyekeztem minden hatodik héten hazakerülni hétnyolc napra, de egy év után megsokalltam, és azt mondtam az ENSZ-nek, hogy otthagyom õket, mire õk azt javasolták, hogy inkább keressek magamnak egy állást valamelyik szakosított szervezetnél, és akkor kölcsönadnak. Mivel már ismerték a híremet (mert Etiópiában is volt egy éhínség, ahol én voltam a pénzek adminisztrátora), Rómában az ENSZ élelmezésügyi szervezete kapott rajtam. A katasztrófaosztályon helyezkedtem el. Az elsõ feladatom az volt, hogy szervezzem át az osztályt. De mire érdemben nekiláttam volna, kitört az éhínség Etiópiában és Szudánban 1984-ben. Egyik reggel találtam egy cédulát az asztalomon a fõnökömtõl: Holnaptól kezdve te vagy a világsegély koordinátora Afrikában. Sok jó szerencsét! Attól kezdve õszül a hajam, mert akkor két évig nagy hajtás volt. Az embernek az volt az érzése este, amikor lefeküdt aludni, hogy párezer embernek nem lesz ennivaló, mert én nem küldtem el egy táviratot, hogy milyen élelem kell ide vagy oda. Megvásároltuk az élelmiszereket a világpiacon, szállítás a kikötõbe, aztán a kontinens belsejébe. Minden mozdonyt megjavíttattam Afrikában, hidakat építettünk, a szudáni sivatagon keresztül 121 hatalmas dupla kamion vitte az élelmet. Meg kellett szervezni a kommunikációt is, hogy az ember egyáltalán tudja, hol van az éhezõk zöme. 35 emberem adta a híreket, hova mennyi zsír, fehérje vagy szénhidrát kell, melyik nép mit eszik, hogy lehet szállítani stb. Nagy sikerünk volt, a fõnök kapott egy gratuláló táviratot Reagan elnök aláírásával. Persze, ki tudja, hány százezren mégis meghaltak. Mindenesetre azt hiszem, hogy ez jó munka volt. De akkor én már úgy ki voltam csavarva, mint egy citrom, és a feleségem miatt is próbáltam egy nyugodtabb állást szerezni. Az ENSZ világagrárpolitikai koordinátora lettem Rómában. Az volt életem legnyugalmasabb ideje hat évig. Magyarországon is munkálkodott? Valakinek egyszer eszébe jutott Magyarországon, hogy nem lesz olyan könnyû az európai pénzeket adminisztrálni, és kellene valakit keresni, aki ehhez ért. Így kerültem ide egyik napról a másikra kölcsönkértek az ENSZ-tõl 14 hónapra. A számos országban, ahol dolgozott, volt, aki folytassa a megkezdett munkát? Nem veszett kárba a sok befektetett energia? Nigerben, ahol két és fél évig ásványt kutattunk, szenzációs utódot sikerült kinevelnem gazdasági vezetõnek. Azt a fekete embert, akit ma is a testvérének tekint? Igen, és aki késõbb maga is ENSZ-es lett. Indonéziában (ahol szintén ásványt kutattunk, csak a tengerben) szintén sikerült kinevelni valakit, aki Ambon szigetérõl származik. Az amboniak nagyon értelmes, kiváló tehetségû emberek, jó zenészek, és mivel jó kapcsolatuk volt a holland gyarmatosítókkal, így sokan beszélnek hollandul, illetve angolul is. Élvezet volt velük dolgozni. Kamerunban (ahol egy nemzetközi kereskedelmi és közlekedési hálózatfejlesztési koncepciót kellett kidolgozni) nem kellett utódot kinevelni. Utána ENSZ-képviselõként dolgoztam etiópokkal, burundiakkal, tongóiakkal, líbiaiakkal, tárgyaltam a miniszterekkel, és megbeszéltük, hogy szociális területen, az oktatásban, mezõgazdaságban, iparban vagy környezetvédelemben milyen fejlesztésre van szükség. Elmesélne egyet azok közül a történetek közül, amit kalandos élete során a tarsolyába gyûjtött? Etiópia történelmének elsõ népszámlálás-tervezetét én készítettem, bár az nem egyszerû dolog. A nomádok ugyanis ide-oda mászkálnak, és nagyon meg kell gondolni, hogy az ember hol tudja õket elkapni. Ráadásul elõfordulhatnak e- gyéb meglepetések is, mint amilyen Líbiában esett meg. Líbiában még 1951-ben tartották meg az elsõ népszámlálást, amikor az ország ENSZ-védnökség alatt állt. Idrisz királynak csak úgy villámlott a valószínûtlenül kék szeme, amikor kiderült, hogy az õ törzse csak feleannyi embert számlál, mint amit addig hittek. Ezzel a királysága alapjai rendültek meg. Ráordított az ENSZ-fõnökre, hogy azonnal menjenek vissza számolni, mert biztos, hogy nem számoltak eleget. Nem mondhattak ellent a királynak, holott meg voltak gyõzõdve arról, hogy jól végezték a dolgukat. Egy sivatagos területre mentek számolni, ahol végre találtak egy falut rengeteg emberrel. Hatalmas ujjongásban törtek ki, hogy tényleg van ember. Ám egyszer csak megjelent a csendõrség, és elfogták õket, mert kisült, hogy már nem Líbiában, hanem Csádban vannak. Vége Hargitai Kiss Virág

6 6 HÍREK, ESEMÉNYEK június 30. Bogárd és Vidéke Sikertelen kísérletek B. K. német állampolgár feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 26-án, 3.55 órakor vajtai lakásba a fürdõszobaablakot kifeszítve akart bemenni, azonban a zajra a tulajdonos felébredt, így a behatoló a helyszínrõl elmenekült. A rongálási kár kb Ft. A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el lopás vétség megalapozott gyanúja miatt R. J. sárkeresztúri lakos ellen, aki június 25-én, órakor a Sárkeresztúr, Dózsa Gy. u. 82. szám alatt lévõ élelmiszerbolt elõtt álló, C. J.-né tulajdonát képezõ személygépkocsi nyitott állapotát kihasználva eltulajdonította N. J.-né szintén sárkeresztúri lakos kézi táskáját, melyben bolti cikkek és különféle iratok voltak, valamint Ft készpénz. A táskát a benne lévõ értékekkel és iratokkal együtt az elkövetõ hozzátartozói a sértett lányának visszaadták, az okozott kár így megtérült. A fuksz és a lé a sztár Ny. Z. sárbogárd-kislóki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 18-ra virradóra behatolt nyitott családi házába, és onnan az éjjeli szekrény fiókjából eltulajdonította pénztárcáját, a benne lévõ Ft nyugdíjával. H. L. siófoki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 18-án az esti órákban a Mezõszilas, Rákóczi utcánál lévõ temetõ parkolójában álló, Renault Clio típusú személygépkocsija mindkét Felhívás A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Sárbogárd, Ady E. út 162.) ruhaadomány osztást szervez július 1-jén, pénteken, 9.00 órától óráig. (Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!) Felhívás A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál a tavalyi évhez hasonlóan szerdánként gyermekek felügyeletét vállaljuk egy-egy órára, míg szüleik elfoglaltságaik miatt nem tudják ezt megoldani. A játékos foglalkozásainkra, hasznos idõtöltésre ezeken a napokon 9-15 óráig várjuk a gyermekeket. Iványi Zsuzsa oldali ajtó zárszerkezetét kifeszítette, és eltulajdonította válltáskáját, melyben különféle iratai, kulcscsomója, pénztárcája voltak. Lopási kár kb Ft. H. L.-né mezõszilasi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 23-án, 8.00 és óra közötti idõben álkulcs használatával bement lakásába, és a szobai szekrényben kutatást végzett, mely során arany ékszereket tulajdonított el egy táskából (nyaklánc, karikagyûrû, fülbevaló), ezen kívül még 4 db ágynemûgarnitúra eltûnését is észlelte. A lopási kár kb Ft. Magyar Harlem Nyomozás indult visszaélés lõfegyverrel, lõszerrel bûntett megalapozott gyanúja miatt T. K. mezõszilasi lakos ellen. Nevezett június 19-én, órakor lakásán eddig ismeretlen típusú lõfegyvert fogott Sz. J. mezõszilasi lakosra, megfenyegetve, és így figyelmeztetve õt lányával való kapcsolatára, majd nyomatékként mellé célozva egy lövést adott le. Ezután a lõfegyvert a szomszédos lakóház padlásán rejtette el 2 db lõszerrel együtt. A Székesfehérvári Városi Ügyészség nyomozást rendelt el K. J. sárbogárdi lakos sérelmére elkövetett garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt P. J., valamint fia, ifj. P. J. sárbogárdi lakosok ellen. Nevezett személyek összeszólalkoztak a gyermekek hangoskodása miatt. Rendõri intézkedésre is sor került, amit P. úr nehezményezett, tettlegességre is sor került. K. J.-t ellökték, megrugdosták, 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el közokirat-hamisítás bûntett megalapozott gyanúja miatt P. F. ellen. Nevezettet június 17-én Sárbogárd, Köztársaság úton (KITE bejárónál) igazoltatták, mely során egy hamisított (érvényességi idõ bejegyzésnél javított) vezetõi engedélyt adott át. M. T. cecei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a cecei futballpálya körül az alumínium drótot lecsavarozta és kifûzte, majd eltulajdonította. A lopási kár kb Ft. Garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult K. Gy. alsószentiváni lakos ellen, aki június 22-én, órakor az alsószentiváni Fehér presszóban az üzlet alkalmazottjával, D. J. sárbogárdi lakossal történõ elõzetes szóváltást követõen (mivel zárási idõ volt, az alkalmazott megkérte, hogy távozzon) kiment a vendéglátó helyiségbõl, majd D. J.-t egy sörösüveggel arcul ütötte, akinek orrcsonttörése lett. N. I. sárbogárdi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 27-re virradóra Sárbogárd, Árpád-lakótelep parkolójában álló, lezárt Lada Samara személygépkocsijának bal elsõ ajtaját kinyitotta, a mûanyag szélterelõt elmozdította, az ablakot félig lehúzta, és eltulajdonította a Philips rádiós magnót a hozzá csatlakoztatott Mercury típusú Pendrive MP 3-as lejátszóval. A lopási kár kb Ft, míg rongálással kb Ft kár keletkezett. Óra, traktor nyista A Mezõszilasi Mezõföld Mg. Szövetkezet feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 23-ra virradóra kapuról lakatlefeszítés módszerével bement a szövetkezet bekerített telephelyére, és a gépmûhely elõtt parkoló, lezárt Belorusz MTZ-82.1 vontató zárját feltörve azt eltulajdonította. A lopási kár kb. 2 millió Ft, míg rongálással kb Ft kár keletkezett. M. J.-né és Sz. J. sárkeresztúri lakosok feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki június 26-ra virradóra M. J.-né udvarára bement, és több melléképületbe lakatlefeszítés módszerével behatolt. Sz. J. nyári konyhájából 1 db pb gázpalackot és ébresztõórát tulajdonított el. A rongálási és lopási kár összesen kb Ft. P. I.-né cecei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 23-ra virradóra sáregresi, felújítás alatt álló, lakatlan házába zártörés módszerével bement, és különféle mûszaki cikket (kenyérszeletelõ, konyhamérlegek, tojásfõzõ, kenyérpirító, gõzölõs vasaló, klaviatúra), a hûtõládából 7 db kacsát, 3 db pulykát, 7 csomag hasábburgonyát, különféle edénykészleteket, csaptelepeket, villanyvezetéket, villanykapcsolókat tulajdonított el. A lopási kár kb Ft. A bûnügyi osztály nyomozást rendelt lopás vétség megalapozott gyanúja miatt B. T., valamint B. L. ellen. Nevezettek június 20-án a délutáni órákban megjelentek a sárbogárdi V. T. lakásán. A sértett záratlan nyári konyhájából annak figyelmét elterelve eltulajdonítottak 1 db Crova készletet, valamint 1 db kb. 25 m hosszúságú lengõcsatlakozót kb Ft értékben. Tették ezt annak ellenére, hogy sértett megengedte nekik, hogy az udvarban felgyûlt hulladékot elszállítsák. Micimackó színre lép G. F. sárbogárdi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki június 22-re virradóra Sárbogárd külterületén, az 50-es objektum mellett lévõ dûlõút mellé elhelyezett 90 db méhkaptárból 15 db-ot méhekkel együtt eltulajdonított. A lopási kár kb Ft.

7 Bogárd és Vidéke június 30. KÖZÜGYEK 7 A nád nem nõ az égig Gépbemutatót tartottak a Sárréti Vízi Társulat telepén, majd ezt követõen terepen is bemutatták a cég saját fejlesztésû permetezõgépét, amellyel a társulati árkokban vegyszeres eljárással irtják a vízinövényt. A bemutatóra eljött Fehér Ferenc, a Vízgazdálkodási Társulások Országos Szövetségének fõtitkára, Gyökös Sándor, a Farmgép ügyvezetõ igazgatója az õ mezõgazdasági gépgyárukban készítették el a permetezõ adaptert, valamint Bogáth Jenõ, a Dunaújvárosi Vízi Társulás igazgatója. Õk már megrendelést is adtak a sárbogárdiaknak az õ területükön az árkok vízinövény-mentesítésére. Az FM Hivatalt Vágner Mária hivatalvezetõ, a Vízügyi Igazgatóságot annak vezetõje, Szabó Zoltán képviselte. Rövid idõre megjelent Juhász János, Sárbogárd polgármestere is. Dr. Sághi Zoltán, a Sárréti Vízi Társulat elnöke köszöntötte a vendégeket, és ismertette a gépek mûködését. Elmondta, hogy hat héttel ezelõtt végezték el a referencia-permetezést. Az eredmény látványos. Ahol nem permeteztek, ott már kétméteres nád lengedez a víz fölött, ahol permeteztek, ott kiszáradt a nádtorzsa, a régi nád kidõlt, és látszik a víztükör. Míg a csatorna egyik oldalán az erõgép hosszú karját a meder fölé hajlítva közvetlenül permetezte a nádat, a másik parton a korábban lapunkban már ismertetett speciális, terepjáró, többcélú géppel vágták a füvet. A vendégek, miután mûködés közben terepen is láthatták a munkát és annak eredményét, nagy elismeréssel nyilatkoztak a masinákról és az új fejlesztésrõl. Külön kiemelték, hogy ezekkel olcsón, gyorsan és rendkívül eredményesen lehet dolgozni. A vegyszeres nádirtás elõnye, hogy a vegyszer halakra, víziállatokra teljesen veszélytelen. Ezt példázta az is, hogy a kezelt részen a vízben nagy halrajok úszkáltak. Hargitai Lajos A harcias asszony és a söprûnyél Évek óta háborúságtól hangos a Tinódy utca. Az egyik házból délután, este, de gyakran éjjel is a viszálykodás zaja hallatszik. A szomszédoknak emiatt sokszor késõ éjjel sincs nyugalmuk. Az állandósuló balhék miatt a rendõrök szinte mindennapos vendégek voltak a háznál. A harcias háziasszony hol a gyerekekkel, hol a férjével, hol a szomszédokkal kiabált. Az egyre súlyosabb incidensek láttán a rendõrség arra figyelmeztette a feleket, hogy ha nem változtatnak a helyzeten, elõbb-utóbb bekövetkezhet olyan esemény, ami miatt valamelyik fél ellen büntetõeljárást kell indítani. A folyamatos veszekedések végül válással végzõdtek. Ezzel azonban nem szûntek meg a rendszeres esti, éjszakai csetepaték. A nõ, annak ellenére, hogy a ház kizárólagosan a férj tulajdona, kiüldözte õt a saját lakásából. A férfi, hogy nyugta legyen, hátramenekült az istállóba, de innen is elûzte az asszony a folyamatos zaklatásaival. Emiatt a férfi az anyjához költözött. Békére csak a végleges különköltözés után volt remény. Ezt belátva a ház értékesítésérõl közös megegyezés született a két fél között. Vevõ is akadt. Úgy tûnt, ezzel végleg rendezõdni fog a különösképpen a háztartásban élõ két kiskorú gyermekre nézve áldatlan állapot. Szombaton délután azonban bekövetkezett az, amitõl a szomszédok és a rendõrök is okkal tartottak. Ekkor ugyanis az egyébként az édesanyjánál tartózkodó férj ellátogatott a házához. Bement az udvarra megnézni, hogy minden rendben van-e, majd átment a szomszédba ismerõseihez. A lakásban tartózkodó volt feleség észrevette az udvarról távozó férjét. Egyik gyermeküket megkérte, hívja föl telefonon az édesapját, hogy jöjjön át, mert beszélni akar vele. A férj átment. A volt feleség a férj által fizetett közüzemi számlák befizetését igazoló csekkeket akarta elkérni, hogy azokkal igazolhasson egy kölcsönt, amit egy székesfehérvári áruházban megrendelt akciós úszómedencére kívánt felvenni. A férfi ezt a kérést megtagadta azzal az indokkal, hogy a ház már úgyis eladó, rövidesen elköltöznek innen, minek akkor ide az úszómedence. Ebbõl aztán szóváltás lett. A férfi sérelmezte, hogy az asszony távollétében feltörte a garázst, és telefonon õt és az ismerõseit rendszeresen zaklatja. A telefonos zaklatást az asszony tagadta. A férj mondta, hogy akkor a nõ mutassa meg a telefonjának a híváslistáját. Mivel a nõ a telefont nem akarta odaadni, azt a férfi elvette tõle, és földhöz vágta, majd felállt, és elhagyta a lakást. A nõ ekkor felkapott egy seprûnyelet, volt férje után rohant, és ütlegelni kezdte. A volt férj visszafordult, és ellökte magától az õt támadó asszonyt, aki ennek következtében a bokornak esett. Az ütlegelés következtében a férfi a fején, karján és lábán megsérült. A szomszédok hívására ekkor érkeztek meg a rendõrök. A rendõrök a történtek után mindkét személyt kihallgatásra elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon. A kihallgatás után a harcias asszonnyal szemben súlyos testi sértés kísérlete miatt büntetõeljárást indítottak. Hargitai Lajos

Elkészült az új posta. Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza lázadások 4 Sárga Taxi 5 Orvosi ügyeletek 8-9 Mezõföld kupa 10

Elkészült az új posta. Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza lázadások 4 Sárga Taxi 5 Orvosi ügyeletek 8-9 Mezõföld kupa 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. március 31. - XVI. évf. 13. szám 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza

Részletesebben

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK...

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK... A Dél-Mezõföld független hetilapja A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. február 2. - XVII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5 Albin tanár úr a színpadon..

Részletesebben

Karácsony. Kedves Olvasóink!

Karácsony. Kedves Olvasóink! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2004. december 22. - XV. évf. 52-53. szám 28 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja FALINAPTÁR-MELLÉKLET SZILVESZTERI MELLÉKLET

Részletesebben

A lepsényi szõlõhegyen

A lepsényi szõlõhegyen A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. március 2. - XVII. évf. 9. szám 20 oldal, 150 Ft Felértékelõdik a déli térség. 3 Fergeteges néptáncbemutató 5 Maszkabál Nagylókon... 5 Gimisarok.......

Részletesebben

Eredmények. Akadályhajtás (20 akadály):

Eredmények. Akadályhajtás (20 akadály): A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. augusztus 26. - XXI. évf. 35. szám 20 oldal, 200 Ft Az államalapítás ünnepén.... 2 Felavatták a megújult iskolát... 2 Önkormányzati választások...

Részletesebben

Konfirmáció. Gyermeknap Vajtán. Gyermeknap és játszótéravató. AVajtáért Egyesület a strand melletti területen rendezte. Pedagógusnapi köszöntõ

Konfirmáció. Gyermeknap Vajtán. Gyermeknap és játszótéravató. AVajtáért Egyesület a strand melletti területen rendezte. Pedagógusnapi köszöntõ A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. május 31. - XVIII. évf. 22. szám 20 oldal, 150 Ft XII. Bruzsa Miklós-emléktorna. 3 Pedagógiai szakmai nap Sárszentmiklóson...... 4 Kõkemény

Részletesebben

CAPOEIRA Sárbogárdon. AFidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel

CAPOEIRA Sárbogárdon. AFidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. február 1. - XVIII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ.......... 2 ÁTVÁLTOZÁSOK...... 3 GÖRÉNYVIHAR A BILIBEN. 5 GIMISAROK....... 6-7 KÖZÉRDEKÛ

Részletesebben

Féktelenül. Forró csokoládé

Féktelenül. Forró csokoládé A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. január 16. - XXV. évf. 3. szám 20 oldal, 200 Ft Féktelenül sárbogárdi verzió... 2 Dakar: 46. helyen Bognárék.... 2 Megemlékezés a doni hõsökrõl...

Részletesebben

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. május 4. - XVII. évf. 18. szám 20 oldal, 150 Ft Családi majális Alapon... 2 Fõzõverseny....... 2 Napló.......... 3 Karate-edzõtábor..... 4

Részletesebben

Sárbogárd Velencéje. Kék hírek. Címek a rendõrségi krónikából:

Sárbogárd Velencéje. Kék hírek. Címek a rendõrségi krónikából: A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. március 26. - XX. évf. 13. szám 20 oldal, 200 Ft Botrány a cecei Fidesz-gyûlésen.. 2 Pályakép Interjú Sárközi Lászlóval.... 4-5 Az alapi kézilabda

Részletesebben

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben

Jurtanapok Hantoson (8. oldal)

Jurtanapok Hantoson (8. oldal) A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 34. szám 2004. augusztus 18. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft

Részletesebben

Életüket és vérüket. Jutalomutazás Kínába

Életüket és vérüket. Jutalomutazás Kínába A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. február 5. - XX. évf. 6. szám 24 oldal, 200 Ft A juhásznak jól megy dolga.. 4-5 Pilátus a krédóba?...... 2 Tanácsadás 5 millióért?.... 3 Furcsa

Részletesebben

Itt vannak a vándorok

Itt vannak a vándorok A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. július 20. - XVII. évf. 29-30. szám 20 oldal, 150 Ft A polgármester válasza... 3 Képzeld el.......... 4 Túrák a Mezõföldön.... 5 Londonból

Részletesebben

Házi mozi. Halászbúcsú Rétimajorban. Ceceiek Erdélyben. A fúvósok Balatonföldváron

Házi mozi. Halászbúcsú Rétimajorban. Ceceiek Erdélyben. A fúvósok Balatonföldváron A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. július 17. - XIX. évf. 29. szám 20 oldal, 200 Ft Parkból parkoló?........ 4 Családi nap a rendõrségen.... 5 Ezer éves Szent Ágota faluja magyar

Részletesebben

Nyári nyitva tartás. 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft

Nyári nyitva tartás. 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 A sportkomplexum állása..... 3 Leragasztott postaláda...... 5 Razzia

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

FOGATHAJTÓ. Hûsítõ csobbanás Rétimajorban. vihar elõtt, vihar után CECÉRE A SZTÁROK IS HAZAJÁRNAK. Megnyílt a természetes vizû strand!

FOGATHAJTÓ. Hûsítõ csobbanás Rétimajorban. vihar elõtt, vihar után CECÉRE A SZTÁROK IS HAZAJÁRNAK. Megnyílt a természetes vizû strand! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. július 23. - XX. évf. 30. szám 20 oldal, 200 Ft Hat nap és lejár a határidõ!... 5 Csilléryek találkozója..... 6-7 Kék hírek........... 7 A

Részletesebben

Június 20-án, szombaton

Június 20-án, szombaton A Dél-Mezõföld független hetilapja Június 20-án, szombaton tartottuk a tanévzáró ünnepélyt és a ballagást a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. A 2008/2009-es tanévben 476 tanuló elevensége töltötte be

Részletesebben

Veszélyes hulladék a volt szovjet laktanyában?

Veszélyes hulladék a volt szovjet laktanyában? A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 41. szám 2004. október 7. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft Félévre:...3500

Részletesebben

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. október 22. - XIX. évf. 43. szám 20 oldal, 200 Ft Búcsú dr. Pál Istvántól..... 2 Új vírus támad!........ 2 Osztálytalálkozó Sárszentmiklóson

Részletesebben

Tanévnyitó a Mészölyben

Tanévnyitó a Mészölyben A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. szeptember 3. - XX. évf. 36. szám 20 oldal, 200 Ft Aranylakodalom meglepetéssel.. 2 Domján János Sárbogárd díszpolgára.......... 3 Hittel és

Részletesebben

Forró búcsú. Mit csiripelnek a madarak?

Forró búcsú. Mit csiripelnek a madarak? A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. július 12. - XXIII. évf. 28. szám 20 oldal, 200 Ft Forró búcsú.......... 2 20 éves barátság........ 3 A Kézmûves Kuckó kincsei.... 4 Spoilerveszély!.........

Részletesebben

ÁLLJ KÖZÉJÜK, TE KAPOD A SISKÁT

ÁLLJ KÖZÉJÜK, TE KAPOD A SISKÁT A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. szeptember 8. - XVI. évf. 36. szám 20 oldal, 150 Ft Borbarátok összejövetele.. 2 Bemutatjuk Resch Krisztinát 3 Forrás fakad....... 4 Felújítják

Részletesebben

KITÜNTETETTJEINK. 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság.

KITÜNTETETTJEINK. 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft Kitüntetések augusztus 20-án... 2 István király dicsértessék!..... 3 Mezõszilas is ünnepelt......

Részletesebben

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. augusztus 16. - XVIII. évf. 33. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ......... 2-3 Jurtanap Hantoson..... 5 Vigasságok Kálozon..... 6 Ezüstös kézisek.......

Részletesebben

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ........... 2-4 A Magyar Posta válasza..... 5 EP-választás 2014........ 5 Óvodás és iskolás

Részletesebben

Folyók hangja. Zenében egybeolvadva A zene világnapja alkalmából rendezett koncertet megelõzõen a kórusok közremûködtek

Folyók hangja. Zenében egybeolvadva A zene világnapja alkalmából rendezett koncertet megelõzõen a kórusok közremûködtek A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. október 11. - XXIII. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft Séta az Úri utcában....... 2 Zenében egybeolvadva...... 3 Határtalanul Miklóson...... 7

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben