A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat"

Átírás

1 XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos érkezett november 14-én a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságára, hogy megismerjék a cég hitelesít laboratóriumaiban folyó munkát, valamint részt vegyenek a szakmai körökben rendkívülinek számító új fejlesztés, a világszínvonalú óriási vízmér hitelesít pad mszaki átadásán. A vendégeket Tóth István vezérigazgató és Máté László igazgató fogadta. Megdöbbent kép fogadta az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttségét november 14-én a Gépészeti Igazgatóságon. A hatalmas szerelcsarnok tetejét is ki kellett vágni ugyanis ahhoz, hogy elférjen benne az a vízméróra-hitelesít pad, amely Európában is egyedülálló módon képes nagyteljesítmény vízórák pontos bemérésére, hitelesítésére. A szinte mamutnyi szerkezet három emeletnyi magassága, bonyolult mszaki megoldásai, számítógépes adatrögzítése mind a széplaki csarnokban készült el, számtalan ötlet és kipróbálás után. Dr. Pataki Péter, az OMH elnökhelyettese is szinte csodálattal szemlélte a hatalmas berendezést, amelynek központjához fából ácsolt lépcsn lehetett csak felkapaszkodni. A vízmér hitelesít pad mszaki átadásának alkalmából érkezett a küldöttség Széplakra. - Nagy várakozás elzi meg az új hitelesít, kalibráló berendezés hazai és nemzetközi sikerét, hiszen az igazgatóság szakemberei német partner megrendelésére, velük együttmködve, a német mérésügyi hivatal tanácsai és jóváhagyása alapján készítették el ezt a hatalmas, egyedi padot - foglalta össze lapunknak legfontosabb észrevételeit dr. Pataki Péter. Látogatásunk célja, hogy megismerjük ezt a berendezést, amely a nagy sorozatban gyártott áramlásmérk, vízmérk hitelesítésére szolgál. Ezen évente sok tízezer darab mér hitelesíthet. A világon sehol sem sorozattermék, egy-egy országban csak néhány ilyenre van szükség. A német Zenner céggel, amely az egész világon jelen van a vizes szakmában, jó esélye van a DRV Gépészeti Igazgatóságnak arra, hogy még több ilyen egyedi termékük vevre találjon. Mi üzletileg nem tudunk segíteni a cégnek, de a

2 hivatal igen sok nemzetközi szervezetnek a tagja, s ezeken keresztül népszersíthetjük a magyarországi eredményeket, így a DRV egyedi fejlesztését is. - A vízmér hitelesít padot itt szereltük össze, próbáltuk ki, mértük be, hogy aztán Németországba szállítsuk az ottani megrendelhöz, a velünk régóta kiváló üzleti kapcsolatban álló Zenner céghez, ahol várhatóan a jöv év elején tudjuk majd véglegesen üzembe helyezni - újságolta Máté László, a Gépészeti Igazgatóság vezetje. - Különösen büszkék lehetünk erre a padra, hiszen a mi szellemi és fizikai termékünk, amilyen Európában, de talán a világon sehol sincsen. Nem titok, hogy szakmai körökben rendkívül nagy iránta az érdekldés, s reméljük, érkezik majd megrendelés hozzánk a világ más tájairól is. Annál is inkább, hiszen már eddig is sok helyre szállítottunk ennél jóval kisebb hitelesít padokat számtalan országba. Máté László, Dr. Pataki Péter, Tóth István Gyarmati László Stabil foglalkoztatást és európai béreket szeretnénk - vallja Tóth István vezérigazgató a bérpolitikai elképzelésekrl Szeptember végén fogadta el a cégvezetés a DRV Rt re kidolgozott foglalkoztatás- és bérpolitikai koncepcióját, amelynek lényegérl, a várható irányokról kérdeztük Tóth István vezérigazgató urat, valamint egy dolgozót, Pintér Zoltánt, a Gépészeti Igazgatóság autószereljét, akikkel közös eszmecserét folytattunk az elképzelésrl, mindjárt szembeállítva - vagy megersítve??? - a dolgozók véleményével. - A mai kor igényeihez igazodó foglalkoztatás- és bérpolitika megvalósítása minden cég életében alapvet változásokat - is - jelent. Így van ez a DRV Rt. esetében is? Tóth István: - Minden új dolog bizonytalanságot, olykor félelmet is kelthet a dolgozókban, ez természetes emberi tulajdonság. Szeretném azonban gyorsan megnyugtatni a munkatársakat, hogy nálunk nem alapvet változásokról van szó, hanem a korábban már elkezdett korszersítési folyamat

3 folytatásáról. Mint ismeretes, cégünk az utóbbi években számtalan területen megkezdte az európai követelményekhez való igazodást, az általunk végzett munkák minségének emelését. Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a technikai fejlesztések és szervezeti átalakítások után az emberek bére, munkája is terítékre kerüljön. Pintér Zoltán: - Ha több a munkánk, akkor több lesz a bevétel, és nekünk is több juthat. Ezért tehát ki kell használnunk lehetségeinket, hogy a legkisebb munkáktól a legnagyobbakig mindent megragadjunk. Ahhoz viszont, hogy több munkánk legyen, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hanem rá kell szerveznünk, meg kell keresnünk a lehetségeket. Én úgy gondolom, hogy mozdulnunk kell, s nem csak a vállalaton belüli, de a küls munkalehetségeket is fel kell derítenünk és jobban kihasználnunk. Tóth István: -A korábbi átlagbérszabályozás azt jelentette, hogy alacsony kereset dolgozókat is alkalmazni kellett ahhoz, hogy a jól dolgozó, képzett szakembereinknek megfelel bért tudjunk biztosítani. A cég vezetése azért küzdött, hogy ez megsznjön, s az idei üzleti tervben már végre a bértömeg szabályozásra térhettünk át. A nyáron volt egy szakszervezeti nagyválasztmányi küldöttközgylés, ahol elmondtam: a vízdíjon belül a bérek aránya olyan magas, amelyet nem lehet tovább emelni. A díjakat csak hat százalékkal emelhettük, ugyanakkor az átlagkereset növekedése az elmúlt két évben több, mint tíz százalékos volt. Tudjuk, hogy ez még mindig kevés, de - akkor is úgy fogalmaztam-: Ha a festnek nem tudunk festéket és ecsetet biztosítani, csak bért, akkor az csdhelyzetetet eredményez. A bértömeg gazdálkodást három évre garantálta a többségi tulajdonos, s ezalatt megvalósítjuk a foglalkoztatási és bérpolitikai koncepciót. Ennek lényege, hogy a cég szintjén kialakítsuk a lehet legoptimálisabb helyzetet, azaz mindenhol annyian dolgozzanak, ahány emberre szükség van a munka színvonalas ellátáshoz, s aki dolgozik, az viszont megkapja a munkájáért járó megfelel fizetést. Ennek értelmében tehát a dolgozói létszámunkat ésszersíteni szükséges. Meg kell találni azokat a pontokat, ahol racionálisabban el tudjuk végezni a feladatainkat. A cégvezetés ezt írta le abban a koncepcióban, amelyet a szakszervezettel megvitatott, az üzemi tanáccsal véleményeztetett, s ezek után került kiadásra a vezérigazgatói utasítás. A híre már elterjedt a cégen belül, de magát a lényeget sokan nem ismerik. A célunk nem az, hogy nagyszabású leépítésekbe kezdjünk, s ilyen utasítást a mostani tulajdonosok sem adtak a cégvezetés számára. Viszont józanul, magunktól belátva ezt az igényt, szeretnénk a folyamatainkat átvilágítani, a dolgozókkal egyeztetve lehetnek olyan munkakörök, amelyekre nincsen szükség, össze lehet vonni ket, esetleg kevesebb munkaidben el lehet végezni. Körülbelül ezt tartalmazza a bérpolitikai koncepció.

4 Az elképzelések megvalósítása nem lesz könny, hisz bármilyen szinten kiderülne valakirl, hogy az munkájára nincsen szükség, nagyon nehéz lenne egyszeren megválni tle. Senkit nem szeretnénk fölöslegesen utcára tenni, végs esetben azonban akár erre is sor kerülhet, hiszen a többiek, s a cég egészének érdeke az, hogy a ténylegesen munkát végzk jó fizetést kapjanak. Ha a helyzet továbbra is így maradna, akkor nem tudnánk a dolgozók béreit megfelel szintre fejleszteni. Így ha tetszik, ha nem, a cégvezetknek meg kell találniuk a azokat a tartalékokat, amelyek segíthetik az átszervezést. A DRV Rt.-nél jelenleg nagyon alacsonyak a bérek, s most, hogy például a közalkalmazottak is jelents fizetésemelést kaptak, különösen lemaradtunk. Pintér Zoltán: - Egyszeren siralmas, hogy például egy takarítón és egy jó szakember közötti fizetéskülönbség alig több, mint tízezer forint, s nem azért, mintha a takarítón bére lenne túl magas... Tóth István: - A létszámmal már a 2002-es évben is nagyon szigorúan gazdálkodtunk, de az egész folyamat végigvitelére három évünk van. Már az eddigi lépéseink is eredményt hoztak, hiszen ennek köszönhet, hogy a gazdasági nehézségeink ellenére a 10,5 százalékos átlagkereset növekedést jövre meg tudjuk valósítani. Ráadásul ez az adat a tervezett létszámra vonatkozik, pedig mintegy ötven fvel kevesebben leszünk. Ennek figyelembe vételével valószín, hogy még nagyobb keresetfejlesztésre is módunk nyílhat. Pintér Zoltán: - A dolgozót nem igen érdekli, hogy öt, tíz, vagy hány százalékos a fizetésemelés, t az érdekli, hogy az eddigi ötvenkétezer forint helyett, amit fizetéskor a kezébe kap, ezentúl ötvenhat, vagy ötvennyolc ezer forintot vihet haza. Ha látja, hogy a pénze például ötezer forinttal több, akkor azt mondja: lám, a vezérigazgató amit megígért, be is tartotta. Ilyen egyszer a dolog! A létszámleépítést máshol is igyekeznek humánusan megoldani, hogy például a nyugdíjas korúakat küldik el elször. Arról nem is beszélve, hogy sokaknak szúrja a szemét, amikor olyan nyugdíjasok dolgoznak a cégnél, akik megkapják a nyugdíjukat, s mellette még a cégnél is felvesznek nem is kevés fizetést! Így fordulhat el, hogy amíg egy ilyen nyugdíjas esetleg hazavisz egy hónapban ezer forintot, addig egy családfenntartó ennek csak a felét. Tóth István: - A koncepcióban megfogalmazódtak az elvek, de igaza van Pintér Zoltánnak abban, hogy mindebbl akkor válik valóság, ha a dolgozó ezt saját zsebén meg is érzi. Természetesen mi is azt a szemléletet szeretnénk követni, hogy elször a nyugdíjasok, s a nyugdíj eltt állók helyzetét mérjük fel. Ami azonban talán a legfontosabb: a cégvezetés úgy foglalt állást, hogy mindenek eltt a munkaügyi folyamatot vizsgáljuk, s a munkaügy területét világítsuk át. Ennek az az oka, hogy k viszik majd végig az összes többi terület átvilágítását, s így nem vádolhatják meg ket azzal, hogy mindenütt racionalizálni akarnak, csak a saját területüket felejtik el. Erre vonatkozóan készült is már egy átvilágítás. A cégvezetés ugyanis elssorban az adminisztrációs munkakörökre, nem pedig a termel létszámra gondol a leépítéseknél. A drága pénzért bevezetett számítógépes rendszerünkbl adódik, hogy összességében kevesebb létszámmal, pontosabb munkát kell végezni a modern technika segítségével.

5 Pintér Zoltán: - Ezt örömmel hallom, s velem együtt örömmel hallja nagyon sok ember, hiszen szerintünk is azokat a munkaköröket kell elssorban megszüntetni, amelyeket kiváltottak a számítógépek, ahol igazából már nem maradt munkájuk az irodai dolgozóknak. A fizikai munkára továbbra is szükség van, a cstöréseknél le kell menni a gödörbe, megjavítani a csövet, betemetni az árkot, és elvégezni azokat a feladatokat, amiket irodából, számítógépen keresztül nem lehet. Tóth István: - Még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az idén januártól bevezettük a besorolás és bértarifa rendszert, ami azt jelenti, hogy a DRV-nél nem egy minimálbér, hanem tizenkét fajta minimálbér létezik. Ezt az indokolta, hogy az egységek között jelents különbségek vannak. Az egységek hajlamosak egymás bérhelyzetét összehasonlítani, ugyanakkor például egy Déli Igazgatóságnál teljesen más a fizikai, szellemi dolgozók aránya, mint a Gépészetnél, vagy más egységnél. Így ahol több az alacsony jövedelm dolgozó, ott természetesen az átlagbér is alacsony. Ezért döntött úgy a cégvezetés, hogy az egyes szakmákat, feladatokat tekintsék összehasonlíthatónak. Hiszen egy titkárn, vagy egy gépkocsivezet mindenütt hasonló munkát végez, az jövedelmük egymással összehasonlítható. A cégvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a bértarifa rendszer legoptimálisabb szintjeit minél hamarabb elérjük. Gyarmati László Eredményes évet zárhatunk Lesz 13. havi bér... Az els tíz hónap bevételi és kiadási adatai alapján minden esély megvan arra, hogy a DRV Rt. eredményes évet zárjon, s ennek köszönheten a dolgozók megkaphassák a 13. havi fizetésüket is. Ez volt talán olvasóink számára a legfontosabb az alábbi beszélgetésbl, amelyet a szerkesztség Csuport László gazdasági vezérigazgató-helyettessel készített. - Az eddigi eredmények figyelembe vételével milyen gazdasági eredményre számíthat az idei év végén a DRV Rt.? - tettük fel a kérdést Csuport Lászlónak. - Mieltt a kérdésre konkrétan válaszolnék, szeretnék kitérni arra a vezeti értekezletre, amelyre november közepén Keszthelyen került sor. Itt összegz eladások hangzottak el a dolgozói, és a fogyasztói elégedettség felméréssel kapcsolatban. A kérdésre tehát úgy válaszolnék: ha a fogyasztók, a dolgozók, valamint a cég tulajdonosai elégedettek lesznek, akkor sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Az év els tíz hónapjának mutatói kedvezek, s úgy tnik, hogy teljesíteni tudjuk a tervet. Például a Társaság értékesített vízmennyisége az els tíz hónapban néhány százalékkal meghaladja a tervet. Az év els hét-nyolc hónapjában az eladott víz mennyisége jelentsen ntt az elz év adataihoz képest, majd utána a rossz idjárás miatt csökkenés mutatkozott. Ennek ellenére az értékesített víz mennyisége összességében ntt, s így a bevételekben is többletet értünk el. Az árbevételben október végéig mintegy 170 milliós többletbevételt sikerült realizálnunk. A cég tevékenységét a szezonalitás jellemzi, a

6 bevételeket az idjárás és sok egyéb tényez is nagyban befolyásolja. Az említett többletbevétel épp ezért valószínleg csökkenni fog valamennyivel, de bízunk abban, hogy a kitzött tervet év végére sikerül teljesítenünk, s elérjük majd a 35 millió forintos adózás eltti eredményt. - Minek köszönhet, hogy a cég továbbra is stabil, s kiszámítható eredményt tud elérni? - Sok mindennek, például annak is, hogy az értékesítési különbözet csökkent, tehát az értékesített vízmennyiség úgy növekedett, hogy közben nem kellett többlet vízmennyiséget elállítanunk, csupán a már megtermelt mennyiségbl többet adtunk el. A nagyobb bevétel mellett viszont a ráfordításaink a tervezettnél kisebb mértékben emelkedtek, tehát itt is érvényesült egyfajta hatékonyság növekedés. Ezek alapján gondolom úgy, hogy a dolgozók idén megkaphatják a 13. havi bérüket is. - Jóllehet az idei év még véget sem ért, a folyamatosság jegyében a cégnek már a jöv év gazdálkodását kell - a tervezés szintjén - elkészíteni. - Igen ez így van, az év utolsó két hónapjában már a jövt tervezzük. Most is, akárcsak az elz évi elképzeléseknél, bizakodva tekintünk elre. Szoros kapcsolatban kell dolgozni az igazgatóságokkal, a gazdasági vezetkkel gyakrabban szeretnék találkozni, hogy folyamatosan értékelhessük a munkát, milyen jó módszereket kellene átvennünk egymástól, és gondolkodunk azon is, miként lehet összehasonlítani egymással az igazgatóságokat, bizonyos mutató számok segítségével. Szeretnénk ugyanis objektíven megállapítani, hogy az adott mennyiség feladathoz milyen szakemberekre, s hány dolgozóra van egyáltalán szükség. Nem titkoljuk: elssorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy például ugyanazt a feladatot az egyes igazgatóságaink milyen módon, s hány emberrel hajtják végre. Azaz: a folyamatosan korszersöd ügyvitel, számítógéppark és rendszer következtében milyen ésszer munkaer gazdálkodást alakíthatunk ki. A létszám-racionalizálás eredményeként több bért tudnánk fizetni a dolgozóknak. A jöv évi tervezést már elkezdtük, s bizonyos alapfeltételezésekbl szükséges kiindulnunk az értékesítésre kerül ivóvíz és szennyvíz tekintetében. Fejlesztenünk kell a tervezési módszerünket annak érdekében, hogy jó hatékonysággal elre tudjuk becsülni a cég gazdálkodását. Most már nagy segítséget ad ehhez az SAP rendszer, amely egy éve mködik, s a 2002-es

7 év tényszámai alapján már jobban tervezhet a 2003-as év. Nyilvánvalóan a bizonytalan idjárási tényezvel is számolnunk kell, de úgy gondolom, jobban lehet irányítani a céget és reagálni a változásokra, ha pontosabb információkra építhetünk. Én azt szeretném, ha már január végére elkészülne az igazgatóságok operatív terve - a bevételi és kiadási adataik -, tehát ismernék azt a kottát, amelybl az év során zenélniük kell. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy a munkánk során mindig az egész céget vegyük figyelembe. Nem csak a központban zajló folyamatokat vizsgáljuk át, hanem az egész céget. Erre jó példa a bérszámfejtés és a társadalombiztosítás centralizálása, amelynek révén kevesebb ember is el tudja látni - remélhetleg ugyanolyan színvonalon - a feladatokat. Tehát, ha hatékonyságban is tovább akarunk javulni - márpedig ez is az egyik célunk - akkor a folyamatokat az üzemvezetségektl, igazgatóságoktól a központig, az elejétl a végéig át kell tekintenünk. Nyilvánvaló, hogy a feladat rendkívül nagy, körültekintést igényl, így nem fog az egyik napról a másikra megtörténni, de el kell kezdenünk, hisz ez szolgálja a cég, és az itt dolgozók érdekeit is. Ugyancsak fontos mérföldknek tekintem, hogy elkészült az üzletpolitikánk, amely a cég stratégiájára épül, s amelyet a november 20-i igazgatósági ülés fogadott el. Ez alapján dolgozik a következ évben a Társaság. Az üzletpolitika olyan, korábban már érintett kérdésekkel foglalkozik, mint például a hatékonyság, az ügyfélszolgálati tevékenység javítása, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely egyik oldalról nagy lehetség a cégnek, a másikról viszont jelents szigorítást, költségnövekedést jelenthet, amelyre fel kell készülnünk. - Gy - Csvágó szerszámok bemutatója október 9-én a Varga és Hartmann Kft. - a Reed Manufactoring Co. magyarországi mszaki és kereskedelmi képviselje - szakmai bemutatót tartott Társaságunk Gépészeti Igazgatóságán. A DRV Rt. képviseletében részt vett a bemutatón Molnár Béla fejlesztési igazgató, valamint Máté László igazgató. Scott Wright, a cég amerikai elnöke és egyben kereskedelmi és marketing igazgatója az eladás kezdetén bemutatta a REED Részvénytársaságot, mely már több mint 100 éve foglalkozik a különféle professzionális csvágó és csszerel szerszámok gyártásával, valamint korszersítésével. Az elnök szavaiból megtudtuk, hogy az újításokat mindig az adott szakterület igényeihez igazodva hajtják végre, folyamatosan konzultálva a felhasználók szakembereivel. A termékeik nagy részét elssorban a víziközm vállalatok részére fejlesztették ki, melyek alkalmazkodnak a különböz életkorú, anyagú és méret csövek használatából fakadó speciális európai igényekhez is. Valamennyi eszköz sajátossága, hogy kis helyigény mellett, gyorsan, precízen és könnyen végezhet velük egy-egy munkafolyamat. A munkát az is könnyíti, hogy a vágószerszámok pengéi a legjobb minség amerikai acélból készülnek. A nagy átmérj csszerszámok megfelelnek a legszigorúbb beruházási követelményeknek, és örök élettartam garanciával rendelkeznek.

8 Az elhangzottakról a résztvev szakemberek egy látványos gyakorlati bemutató folyamán szereztek bizonyosságot, amikor megtekintették a szerszámok mködését is. Kollégáink kíváncsi tekintettel figyelték, amint Fedor Zakusilo, a cég európai értékesítési vezetje, körülbelül 10 perc leforgása alatt elvágott egy 219 mm küls átmérj, 6mm cement- habarccsal bélelt acél csövet. Egy ilyen munkafolyamat elvégzése a gyakorlati életben a hagyományos szerszámok alkalmazásával és több ember egyidej munkája mellett is akár órákat vehet igénybe. Molnár Béla fejlesztési igazgató említést tett arról, hogy lehetségeink szerint Társaságunk fontolóra veszi a REED Rt. által forgalmazott csvágó és csszerel szerszámok beszerzését. Drescherné Jelentsebb csatorna beruházások a DRV Rt. mködési területén Hosszú meneteléssel végre célban! Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata tíz évvel ezeltt döntött arról, hogy megoldja a településen a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztítás gondját. 50%-os állami támogatás elnyerése után a beruházás kivitelezése 1994-ben kezddött meg. Már a kezdetnél gond jelentkezett, hiszen az önkormányzat az 50%-os önert csak hitel felvételével tudta biztosítani, a megítélt támogatást is egy éves csúszással folyósították. A beruházás els üteme 1996-ban befejezdött, de forráshiány miatt továbblépni csak a lakossági összefogással létrejött víziközm társulat révén és az általa felvett újabb hitellel lehetett. Elkészült a szennyvíztisztító telep, a csatornahálózat II. üteme, de a kivitelez szakszertlen munkája miatt használni nem lehetett. Pereskedés kezddött, a munka állt. Forráshiány miatt úgy látszott, hogy az eddig felhasznált félmilliárd Ft ellenére a település szennyvízelvezetési gondja továbbra is megoldatlan. A Pusztaszabolcs községi víz- és szennyvízközmveket a DRV Rt április 1-vel vette át üzemeltetésre a HIDROCOM Kft-tl. Ezt követen a DRV Rt. Fejér megyei Igazgatósága a szennyvízhálózat problémáinak megoldására programjavaslatot tett le az önkormányzatnak. Ennek keretében elször a szennyvízcsatorna hálózat mszaki állapotának felmérése történt meg, majd az Igazgatóság elkészítette a csatorna javításának tervdokumentációját. A javítási tervdokumentáció képezte a csatorna-beruházás III. ütemének pályázati alapját. A kilátástalanságból való kiutat egy új pályázati lehetség, a vízügyi szervek és az üzemeltet DRV Rt. szakmai segítségével elnyert 200 millió Ft állami támogatás jelentette 2001-ben. Az önkormányzat a DRV Rt-vel kötött lebonyolítási szerzdést, amely a szerzdés keretében lefolytatta a közbeszerzési eljárást. A beruházás III. üteme a DUVIÉP 2000 Kft. kivitelezésében szeptember 30-án fejezdött be. Az üzemeltet DRV Rt. Fejér megyei Igazgatóság folyamatosan ellenrizte a kivitelezési munkát, hogy a korábbi hibák meg ne ismétldhessenek.

9 Keservesen megkínlódott évek után 750 millió Ft összérték beruházást adhatott át október 14-én dr. Hajós Béla, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium akkori helyettes államtitkára. Most már csak abban bízunk, hogy a lakosság értékeli az erfeszítéseket, és életminségének javulása érdekében mind többen kötnek rá az elkészült csatornarendszerre október 11-én -Tóth István Társaságunk vezérigazgatójának jelenlétében - a kivitelez ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadta a lakosság számára az elkészült csatornahálózatot Sümegen, Bazsiban és Sümegprágán. E három településrl a szennyvíz nyomóvezetéken keresztül, egy átemel segítségével érkezik a sümegi telepre. A beruházás összértéke 1,2 milliárd Ft volt. Elkészült fm gravitációs csatorna, 7356 fm szennyvíz nyomóvezeték és 1304 db. házi bekötés. Ezzel teljessé vált a közmvesítés Sümegen, Sümegprágán és Bazsiban. Bazsi településsel bvült Társaságunk mködési területe évben koncessziós szerzdéssel üzemeltetjük Csabrendeken a szennyvízmvet. Az átvett létesítmény 870 millió Ft-os költséggel készült el. A DRV Rt. az üzemeltetés jogát versenytárgyaláson nyerte el, mivel Társaságunk ajánlata volt a legkedvezbb. A Sümegi Üzemvezetség a mvek üzemeltetését egy f beállítása mellett a meglév állományával és eszközeivel oldotta meg. Múlt és jelen Portré Éri László üzemvezetrl, Sümeg Vizes Kapitányáról Október 11-én adták át Sümegen a több mint egy milliárd forintos beruházással elkészült szennyvízcsatorna hálózatot, tudhatta meg mindenki a megyei Napló címoldaláról. Ahogy mondani szokták, már ez megérne egy misét, én azonban szeretném még megtoldani egy igaz mesével is, amivel már régóta tartoztam Éri Lászlónak. A jelennel kezdtem, de bennünket Éri Lászlóval a múlt hozott össze egy beszélgetésre. Igaz ez korábban volt, amikor a régi DRV-s eldök dokumentumait, emlékeit kerestem. - Nekem van egy pár régi tervrajzom és készítettem egy kis írásos anyagot is a kezdetektl napjainkig. - szólt a bíztató meghívás hozzájuk, melyet örömmel fogadtam el, bár akkor még nem sejtettem, hogy egy valóságos mesébe csöppenek majd bele azon a kora nyári estén. Mesés volt már maga a környezet, a barátságos nagy kert közvetlenül a Sümegi Vár szomszédságában.

10 Írhatnám úgy is: árnyékában, mely az eltelt évszázadok látható emlékeivel méltó komolyságot adott a terasz asztalán elém kitett sárgult, míves öreg tervrajzoknak, engedélyeknek. Ezekbl kiderült többek között az is, hogy az els vízvezeték 1930-ban készült el Sümegen. Hasonlóan az ország többi településéhez (a Vastelepi vízm kiépítését kivéve), csak az ötvenes évek elején történt újabb fejlesztés, melyrl szerencsére szintén maradt (ha nem is olyan szép) térkép a gyjteményében. Az anyag egy ismerse útján került hozzá, azóta becsüli és vigyáz is rá, mivel szeretné, ha minél többen láthatnák. De folytassuk tovább az elzmények felsorolását, hogy végre eljussunk oda, amikor a regionális vízellátás kiépülésének dandárjában érkezik a képbe 1976-ban egy fiatalember a Bajai fiskoláról, talán kitalálták: Éri László, aki üzemvezet helyettes lesz. - Mozgós ember voltam, vagyok, az irodában csak annyi idt töltök, amit muszáj. Jobban szeretek kint lenni a hálózaton. Miközben az els idben a szakma gyakorlati részét itt tanultam, Baján elvégeztem egy vízellátási-, víztechnológiai szakmérnökit is. Úgy érzem, késbb hasznát is vettem mindenféle tanulásnak, nemcsak azért mert 1980-tól kineveztek üzemvezetnek, hanem mert a cég stratégiájának megfelelen jelents mértékben sikerült bvítenünk az ellátási területünket is. Öt településsel indultunk 76-ban, és mára ez már elérte a tizennégyet, kb. ötezer állandó fogyasztói bekötésünk van. Mindez ezer embert jelent, akiknek ellátása nem egyszer dolog, lévén a területünk két széls pontja közt legalább ötven km a távolság. Az idáig vezet utat persze úgy sorolja, hogy nem is kell sokat gondolkodnia rajta, hiszen leírta a Vízellátás múltja, jelene Sümeg és térségében cím tanulmányában. Ebbl kiderül, hogy a térség vízellátásában minségi változás 1990-ben kezddött. Ekkor indult meg a DRV beruházásában egy nagyszabású program, melynek eredményeként elkészült egy korszer, megfelel irányítástechnikával ellátott vízm rendszer, amely megalapozta a már említett hálózatfejlesztés lehetségét. Aztán 1992-ben elkészült az új üzemvezetségi épület, melyben helyet kapott az új irányítástechnikai központ, és javultak a dolgozók munkafeltételei is ban an dolgoztak itt 1300 fogyasztói helyet ellátva. Ma ugyanennyien vagyunk - mondja büszkén Éri László 5000 fogyasztóhelyre. Persze ehhez nélkülözhetetlen volt a sokkal jobb technikai háttér: szerszámok, eszközök, közlekedés, na és a számítógépek. Az eddig elmondottakat és a kellemes hangulatot alátámasztandó, megszólal a templom harangja. Elbb hangosan, majd halkabban, de sokáig kongatva jelzi azt is, amit a beszélgetésbe belemerülve addig észre sem vettünk, hogy beesteledett. És valahol majd mégiscsak ideje lesz abbahagyni, mert (saját statisztikája szerint) társaságunk legrégebbi üzemvezetje akár reggelig is tudna beszélni arról, ami a szakmája, vagy talán számára a hivatása is. Kérem ezért valami végszóra, lezárásra, figyelembe véve a bevezetben leírtak szerint megtörtént októberi csatorna beruházás átadását is. - Megelégedett soha nem vagyok, mert mindig tovább kell lépni. Ambícióim is vannak, ugyanis ha nincs, mindig csak a maradék jut, ha viszont valaki

11 megy a dolgok után, akkor, ha csak kicsit is, de el tud érni valamit. Nálunk az üzemvezetségen úgy érzem, jól mennek az ügyek, összeszokott csapat vagyunk, nincs nagy vándorlás. A mi munkánk eredményeként nálunk a legkisebb a vízveszteség az igazgatóságon. Örülök, hogy itt dolgozhatom, de viszonzásul én is megteszek mindent a cégért. Én azt írom ide a végére: talán még annál is többet, hiszen még az utánpótlásról sem feledkezett meg. A fia ugyanis a Társaság ösztöndíjasaként az YBL Miklós Mszaki Fiskola elvégzése után szintén nálunk fog dolgozni. Így aztán remény van rá, hogy édesapját követi, és képességeiben utol-éri egy másik ÉRI! Szabó Gábor DRV-s világszabadalom a bz ellen Három éves kitartó munka eredményeként világszínvonalú eljárást dolgozott ki a DRV Rt. a szennyvízszállításnál - s különösen az átemelk környékén - tapasztalható bzhatások csökkentése érdekében. Errl tartott tájékoztatót és bemutatót Társaságunk szeptember 19-én az ország minden tájáról érkezett szakértknek, önkormányzati vezetknek, minisztériumi képviselknek a Dél-balatoni Igazgatóságon, Balatonszéplakon. Az új eljárást egyetemi szakértkkel együtt fejlesztettük ki, s ez jelentsen segít megoldani a szennyvízcsatornákban hosszú úton, gyakran több tíz kilométereken át szállított szennyvíz szagképzdésének hatékony csökkentését, biokémiai módszerrel. Az automatikus adagoló és figyelrendszer kiépítését három éve kezdtük meg - egy elnyert OMFB (OM) pályázat segítségével - azért, hogy a csatornarendszerekben és átemelknél a szaghatások létrejöttét, valamint ezzel egy idben a szennyvízrothadás melléktermékeként (savasodás) képzd fémés betonkorróziót megelzzük. A módszer neve hivatalosan: Szennyvízelvezet rendszerek szagcsökkentése és rothadás-, illetve korrózió-megelzése, számítógépes szoftverrel kontrollált és szabályozott, limitált nitrát adagolásos rendszerrel. Köztudott, hogy az összegyjtés és elszállítás során a szennyvizek állapota, a tartózkodási id és a szennyvíz fizikai és kémiai/biokémiai változásainak függvényében fokozatosan romlik. A hmérséklet és a tartózkodási id növekedése az oldott oxigénszint lecsökkenéséhez, majd teljes elfogyásához vezethet. Eközben a szennyvíz szervesanyagtartalmának lebontását végz mikroorganizmusok típusa is megváltozik, amelyek egyre több, kellemetlen szaganyagot tartalmazó gázt juttatnak a levegbe.

12 A Dunántúli Regionális Vízm Rt. már több mint tíz éve alkalmazza sikeresen a limitált nitrát adagolásos szolgálati szabadalmi módszerét. Több mint 120 adagoló berendezés sikeres üzeme tanúskodik arról Társaságunknál - és más cégek üzemeltetésében is -, hogy a legkülönfélébb típusú kommunális szennyvizekre könnyen adaptálható ez a módszer. Az adagoló berendezések kivitele alkalmazkodik a környezet adta lehetségekhez, lehet térszín felett, kis épületben elhelyezve, esetleg részben, vagy egészben földbe süllyesztve, ahogy azt az építésügyi, ill. tájvédelmi hatóságok elrendelik. Az adagoló rendszer számítógépes vezérlési és kontroll mechanizmusát a DRV Rt. küls partnerek bevonásával és az Oktatási Minisztérium K+F Helyettes Államtitkárság anyagi támogatásával a években fejlesztette ki, és 2002-ben szabadalmaztatásra is bejelentette kül- és belföldön egyaránt. A 200 millió forintos beruházás egy részére a DRV Rt. pályázaton nyert pénzt, a többit saját beruházásból fedezte. A megvalósításhoz szakmai segítséget a Budapesti Mszaki Egyetem kutatóintézete nyújtott. A számítógépes program elkészítésére a szakma egyik legelismertebb cégét kértük fel, mely szintén egyetemi kutatói tapasztalatokkal rendelkezik a folyamatirányításban. Így sikerült olyan eredményt elérni, amely megfelel a hazai és nemzetközi követelményeknek, valamint itthon és világszerte is jól értékesíthet. Ezt jelzi az angol, német és görög üzemeltet szakcégek érdekldése is, a Balatonnál kidolgozott rendszer-szemlélet szagtalanítás iránt. Bennünket, balatoni embereket mindenesetre már az a tény is örömmel tölt el, hogy - mint saját orrunkkal tapasztaljuk - megsznt az egykor oly sok gondot okozó bzártalom a Balatonszárszó és Balatonvilágos közötti partszakaszon, ahol néhány éve még a legkritikusabb volt a helyzet. Hálózatszerelk versengése elméletben és gyakorlatban A Víz - és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége által immár másodszor megszervezett rendezvénynek idén az Északmagyarországi Regionális Vízmvek Rt. adott otthont október 3-4. között. A rangos rendezvényen 20 víziközm vállalat képviseltette magát 3-3 fs csapatokkal. Társaságunk színeiben a Fejér megyei Igazgatóság Velencei Üzemvezetségének csapata indult, ifj. Mekota István, Rózsa László és Varga László hálózatszerelk részvételével. A csapat vezetje ezúttal is Sass Gyula, üzemvezet-helyettes volt, a versenyzket pedig Hullay Gyula igazgató is elkísérte. Az els napon az elmélet játszotta a fszerepet, hiszen a résztvevk kétszer húsz kérdésbl álló tesztfeladat megoldásával, valamint egy szóbeli verseny keretében adtak számot szakmai felkészültségükrl. A kérdések témája a vízm és vízmhálózat üzemeltetésére, a vízminségre és a hálózatszerelési

13 munkavédelemre vonatkozó elírások voltak. Érdemes megemlítenünk, hogy a szóbeli versenyen a DRV-s csapat a megszerzett 35 pontjával - holtversenyben ugyan, de - els helyen végzett október 4-én, a borongósnak induló kora reggeli órákban autóba ültünk, és mintegy 4 és fél óra múlva elértük utunk célját, Miskolcot, ahol a II. Országos Víziközmhálózat Szerelverseny gyakorlati része zajlott. Szerencsére az idjárás a kegyeibe fogadta a versenyzket, mert az otthonival ellentétben, itt kellemes meleg volt és ragyogóan sütött a nap. Mikor megérkeztünk, már javában folyt a verseny, a csapatok éppen egy házi ivóvízbekötés kivitelezésén fáradoztak, nyomás alatti megfúrással. A feladatot nehezítette, hogy a szakszer és pontos munkavégzés mellett - éppen úgy, mint a valós életben a fogyasztó kérdéseire is választ kellett adniuk a munkavégzés közben. Mint azt megtudtuk a fiúktól, az els feladatot már sikeresen elvégezték, mely egy meghibásodott 100-as KM PVC csszakasz javítása volt. A harmadik próbatétel, ami a legbonyolultabbnak bizonyult, egy ejektoros közkifolyóban, illetve a hozzá tartozó szerelvényeken és vezetékszakaszon található három hiba felderítésébl és szakszer kijavításából állt. A gyakorlati megmérettetés folyamán ügyelniük kellett a hiba gyors felderítésére, a szakmai kivitelezésre, és a megfelel anyagok raktárból történ beszerzésére. A versenyzknek különösen oda kellett figyelniük a gazdaságosságra és a korszer termékek alkalmazására is. Az értékelésnél beszámította a zsri a fogyasztókkal való kapcsolattartás minségét, valamint a munkavédelmi elírások betartását is. Az eredményhirdetés eltt nagy volt az izgalom, hiszen a fdíj az INTEREX WAGA Kft. felajánlásaként, egy háromnapos tanulmányút volt Hollandiába, a GKV rozsdamentes idomokat és csbilincseket gyártó üzemébe. A jutalomút programját Rotterdami és Amszterdami városnézés is színesíti majd. A gyakorlati feladatok értékelése során a zsri igen nehéz helyzetben volt, mert jól kivitelezett, precíz munkákat kellett minsíteniük. Hosszas mérlegelés, tanakodás után azonban meghozták döntésüket. A szoros meznyben kollégáinknak az elért 184 ponttal az ötödik helyet sikerült megszerezniük, ami a tavalyi nyolcadik helyezéshez képest jelents elrelépést jelentett. Reméljük, hogy a javuló tendencia folytatódik, és a DRV Rt. csapatát hamarosan a dobogó valamelyik fokán üdvözölhetjük. Az els helyen egyébként a Fejérvíz Rt. csapata végzett 197 ponttal, második helyezett lett az Északdunántúli Vízm Rt. 196 ponttal, a dobogó harmadik fokát pedig a házigazda Északmagyarországi Regionális Vízmvek Rt. csapata foglalhatta el.

14 Ezúton gratulálunk az Északmagyarországi Regionális Vízmvek Részvénytársaságnak a verseny sikeres és színvonalas lebonyolításához, valamint csapatuk eredményéhez. Sok sikert kívánunk a gyztes Fejérvíz Rt.-nek, aki a hagyományokat folytatva a 2003-as rendezvény házigazdája lesz Székesfehérvárott. Drescherné H. Andrea 1. Elszó 30 éves a középfokú vízügyi szakemberképzés a barcsi Dráva Völgye Középiskolában Ha csak az elmúlt évek aszálykáraira, a 2002-es augusztusi dunai árvízre vagy a Fels-Tiszai árvízkárokra gondolunk, egybl megértjük a mondást: A víz áldás, vagy átok? Áldás, ha egy aszály sújtotta területet ment meg a pusztulástól, átok, ha oda árad ki, ahova nem kellene. Évtizedek emberi munkáját teheti tönkre mérhetetlen szomorúságot okozva. Rajtunk, vízügyi szakembereken is múlik, hogy melyik arcát mutatja, hiszen szakértelem kérdése is, hogyan bánunk a vízzel. A szakértelem alapjait mint minden szakma esetében- az iskolában lehet megszerezni. A vízügyi szakma olyan sokoldalúan képzett szakembert igényel, hogy ma egy vízügyi technikusnak a vízgazdálkodás mellett legalább számítástechnikusnak, környezetvédnek, építnek és vállalkozónak is kell lennie. Ennek próbálunk megfelelni és nem is sikertelenül, hiszen a szakmai megmérettetésnél ott vagyunk a legjobbak között. Kiváló eredményeket értek el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen diákjaink, immár egy évtizede ott vannak az elsk között. Nem egyszer többen is a legjobbak között végeztek. A szakirányban továbbtanulók az alapozó idszakon túljutva könnyen veszik a szakmai ismeretek elsajátítását. Ez is azt jelzi, hogy jó úton haladunk immáron 30 éve. Az eltelt 30 év alatt közel 800 f tanuló végzett nappali, és közel 100 f levelez tagozaton, és szerzett középfokú vízügyi szakmai végzettséget. A következkben ezt a vízügyi képzést mutatnám be a kedves olvasónak. Teszem ezt azért, mert ebben az évben ünnepeljük a vízügyi középfokú képzés 30. évfordulóját. Közös szakmánkat ünnepeljük, és mivel az ünnep úgy szép, ha annak örömét megoszthatjuk barátainkkal, ismerseinkkel, a vizes családdal.

15 2. Szakma megnevezése és tartalma Az elmúlt 30 évben a vízügyi szakmák megnevezése és tartalma sok változáson ment át. A környezetvédelem ersödése megjelent helyesen a szakmai képzésünkben. Kezdetben középfokú vízépít és vízgazdálkodókat, majd a specializálódás következtében, területi, illetve települési vízgazdálkodó technikusokat, és rövid ideig környezetvédelmi, vízgazdálkodási technikusokat is képeztünk. Jelenleg környezet-és vízgazdálkodási technikus képzés folyik, mely az Országos Képzési Jegyzékben számon nyilvántartott képesítés. A képzés során a vízgazdálkodás és a környezetvédelem teljes spektrumát tanítjuk, oktatjuk. Az érintett f témacsoportok: vízellátás, víztisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, fürdk, tározás, folyó-, tó- és patakszabályozás, vízrendezések, öntözés, halászat, árvíz-, belvíz- és vízminségvédelem, vízlépcsk, hajózás, vízer-hasznosítás. A környezetvédelem tárából: vízminség, talaj-, leveg-, természet-, zaj-, rezgésvédelem, hulladékkezelés. A jelenleg oktatott szakmán belül kell hangsúlyt kap az építés, azon belül is a víz és a mélyépítés. A szakma elsajátításában fontos szerepet kapnak az alapozó tantárgyak: az építanyagok, a mszaki rajz, a statika, a géptan, geodézia, talajmechanika, automatika. Tanulnak továbbá jogi, igazgatási, gazdasági ismereteket is. Az elméleti képzés mellett az iskolai és az üzemi szakmai gyakorlatokban gyarapíthatják tudásukat a tanulók. 3. A képzés rendje A képzés során két képzési szakaszt lehet megkülönböztetni, az általános és a szakképzési szakaszt. Az általános képzési szakaszon (9-12. évfolyam) az oktatás célja az érettségi vizsgára való felkészítés mellett a szakmai orientálás. Emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, a számítástechnikát és a fizikát. Heti átlag tíz órában történik a szakmacsoportos alapozó ismeretek elsajátítása. A 11. évfolyam végén az iskola által szervezett mérgyakorlaton vesznek részt tanulóink. A 12. év elvégzése után kéthetes üzemi gyakorlaton ismerkednek a szakmával, a napi munkával. A szakképzési szakasz (13. évfolyam) az érettségi bizonyítvány megszerzésétl a technikusi oklevél megszerzéséig tart. A képzési id: 4+1 év. Természetesen az érettségi vizsga letétele után a diákok nemcsak iskoláinkban folytathatják tanulmányaikat, hanem bármely felsfokú intézményben is, amennyiben teljesítik a felvételi követelményeket. Sok esetben a sikeres felvételi után évhalasztást kérve, iskolánkban maradnak, hogy megszerezzék a technikusi oklevelet. 4. Feltételrendszer Tagozatunkon a feltételrendszer mind személyi, mind tárgyi, technikai oldalról biztosított.

16 A szakmai oktatást fállású, többdiplomás, szakmájukban elismert mérnöktanárok végzik. Tevékenységüket segítik a modern eszközök, gépek, berendezések, modellek, mszerek, számítógéptermeink, a jól felszerelt laborok, a tanpálya valódi mtárgyaival. Ezen technikai hátteret igyekszünk folyamatosan fenntartani, illetve a fejldésnek megfelelen kibvíteni, átalakítani. Az iskola rendelkezik továbbá saját könyvtárral, konditeremmel, sportcsarnokkal. Országos beiskolázású iskola lévén minden vidéki gyermeknek tudunk kollégiumot biztosítani. A pihenést, kikapcsolódást biztosítják a különböz szakkörök, sportkörök, színházlátogatások az iskolában és kollégiumban. A nyelvtanulást segítik a külföldi iskolai cserekapcsolatok. Az iskolai életet színesítik a hagyományos rendezvényeink: a diáknapok, a szecskaavató, a szalagavató és ballagási ünnepünk, a kollégiumi karácsonyi ünnepség. 5. Elhelyezkedési lehetség, továbbképzés A végzett technikusok munkalehetségei szakirányban: vízmvállalatok, vizitársulatok, csatornam társulatok, mezgazdasági üzemek, önkormányzatok, mszaki és hatósági osztály, vízügyi igazgatóságok, építipari magánvállalkozások, társaságok (saját vagy idegen), nemzeti parkok, környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások, üzemek, gyárak környezetvédelmi eladóként, környezetvédelmi felügyelségek. Az elmúlt idszakban évente mintegy f végezett tagozatunkon. Ebbl többen továbbtanultak a technikusi oklevél megszerzése után, elssorban szakirányban. Megtalálhatók tanítványaink a Budapesti Mszaki Egyetem, az Eötvös József Fiskola Mszaki Fakultásán Baján, a Pécsi Egyetemen (PMMF, Tudományegyetemek), mszaki fiskolákon, a tanárképz fiskolákon, az Államigazgatási Fiskolán. Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntjébe került versenyzk felvételi nélkül vagy felvételi kedvezménnyel kerültek, illetve kerülnek be a szakirányú egyetemre, fiskolára. Több szakmában, így a vízügyi szakmában is fellelhet azon tradíció, hogy a szakma, a jó értelemben vett szakmai beütés, apáról fiúra száll. Amennyiben e jelenség, elképzelés az Önök családjában ismerseik, barátaik körében is megmutatkozik, kérem, válasszák iskolánkat, érveljenek a vízügyi szakma, vízügyi szakmánk mellett. Címünk: Dráva Völgye Középiskola 7570 Barcs, Latinca S.u.13. OM azonosító: Elérhetségeink: tel/fax: Web címünk: A tagozat webcíme: Hideg Tamás gyak.okt.vezet

17 DRV Aranykerék Sajnos, az idjárás nem fogadta kegyeibe a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságán megrendezett autós kiállítást és az els alkalommal megrendezett DRV Aranykerék autós ügyességi versenyt, valamint kispályás labdarúgó tornát. Az ess id ellenére az autós ügyességi versenyre 37-en neveztek. Az autógumikkal és bólyákkal kijelölt pályán bszen bgtek az autók, s a sofrök nem egyszer kivételes vezeti tudásukról is számot adtak, hiszen a gyorsaság mellett a hibátlan vezetésre is ügyelnie kellett annak, aki nyerni akart. A verseny kategóriánkénti gyztesei: 900 cm3: Reifer László, cm3: Gyarmati Ariel, cm3: Gyarmati Ariel, 1500 cm3 fölött: Tuncsik Balázs, Nk: 1. Wolf Béláné. Az abszolút sorrend: 1. Gyarmati Ariel, 2. Szabó Nándor, 3. Reifer László. A kispályás labdarúgó csapatok sem riadtak meg az estl, s végül a házigazda DRV együttese nyert a Renault és a Peugeot csapatai eltt.

18 Velence Rózsája - díj Velence Nagyközség polgármestere a Velence Rózsája díjat adományozta a Fejér megyei Igazgatóság vezetjének, Hullay Gyulának, a nagyközség termálvíz kincsének hasznosításával kapcsolatos pályázati és közbeszerzési eljárásokban nyújtott hatékony közremködéséért. A díjat Velence Nagyközség Önkormányzata 2001-ben alapította, amikor az Európai Környezetszépít Versenyen 10 ország települései közül ezüstérmet kapott. A megtisztel kitüntetést minden évben maximum három magánszemély kaphatja meg. A Velence Rózsájá-t azoknak az embereknek adományozzák, akik Velence kultúrált környezetéért, szépítéséért, ápoltságáért és általános összképének javításáért kiemelkeden hasznos munkát végeztek, és ennek eredményeként a település küls megjelenése számotteven javult. A kitüntetés egy rózsát formázó tzzománcból, kitzbl és oklevélbl áll. Hullay Gyulának, aki a díjat ünnepélyes keretek között október 7-én az Európa park avatási ünnepségén vette át, ezúton is gratulálunk Társaságunk vezeti és dolgozói nevében.

19 II. IAWD Konferencia a Duna-menti Vízmvek szakmai kérdéseirl (2002. szept Opatija/Horvátország) Idén a festi szépség tengerparti üdülhelyen, Opatijában tartotta második konferenciáját a Duna-vízgyjt Vízmveinek Nemzetközi Munkaközössége (IAWD). A tavalyi, nagysiker siófoki rendezvény kapcsán határozta el a vezetség, hogy ezentúl minden évben, más-más ország egyik tagszervezetének rendezésében bonyolítja le éves konferenciáját. Az Opatijában tartott második szimpóziumon, már jórészt ismersként üdvözölték egymást a tagszervezetek küldöttei. Bár a térség országainak az együttgondolkodásra az alapot a Duna, - mint vízgyjt terület szolgáltatta, de egyben alkalmunk nyílt megismerni a kutató- és üzemeltet szervezetek problémáit, illetve elért eredményeit, a dél-német tartományok szakembereitl kezdve, egészen a befogadó országokig, Bulgáriáig, illetve Romániáig. A legtöbb eladó, - a szervezet titkárságát is adó Ausztriából érkezett. Hazánkat ezúttal is a Fvárosi Vízmvek Rt. és Társaságunk képviselte. A szakmai eladások több szekcióban zajlottak, az els napon inkább az elméleti kutatások eredményeirl, fleg az ivóvizekben eddig nem vizsgált paraméterek élettani hatásairól, illetve ezek eliminálási lehetségeirl esett szó. Ezek kutatásában elssorban a németországi DVGW. Karlsruhe-i Technológiai Kutatócentrum munkatársai járnak élen. A második nap már a közvetlen gyakorlatba átültetett technológiai megoldások ismertetésével telt. Itt tartotta meg eladását Társaságunk is. Dolgozatunk a rákhegyi víztisztítóm részvízlágyító reaktorainak technológiai tervezési szempontjait ismertette, amelyet német és holland megvalósítási példákkal illusztráltunk. A dolgozatot a német ALWIN EPPLER Mérnökiroda, illetve hazai részrl Hullay Gyula igazgató, illetve Varga Gyula István ftechnológus jegyezte. Az eladást a ftechnológus tartotta, de az esetleg felmerül kérdések megválaszolása miatt mindkét magyar szerz jelen volt. Az eladás témája még a nyugat-európai kollégákat is meglepte, mert nem feltételezték, hogy ilyen távlatos gondolkodás alapján is terveznek már víztisztító mvet egy reform-országban. A rész-vízlágyítás lényege ugyanis az, hogy az emberi egészség szempontjából igen fontos magnézium-ionokat nem vonja el a vízbl, míg a nátriummal való kálciumioncsere is csak limitáltan megy végbe! Mindezen szempontok figyelembevételével kell elérni a kívánt vízkeménységi értéket. Megjegyzend, hogy a nátrium részleges rehabilitálása az Unió fejlettebb országaiban már megkezddött, valószínleg a határérték felfelé korrigálása is várható. Sok résztvevt megkapott az a filozófia, hogy a hálózati- és fogyasztói rendszerek, illetve berendezések védelme érdekében, (illetve egy amúgy nagyon jó minség, alacsony TOC-vel jellemezhet ivóvíz szállíthatósága miatt) hosszabb távon érdemes központi beavatkozással, relatíve olcsón orvosolni egy olyan másodlagosnak tn problémát is, mint az ivó-

20 vízkeménység csökkentése. Természetesnek tnik ezek után, hogy a konkrét érdekldések elssorban a reform-országok vízmveitl érkeztek. Bulgáriából egy konkrét szakmai érdekld kért részletesebb anyagot az eladásról, míg egy romániai vízm - a vetített képek alapján - elssorban a regionális és önkormányzati vízellátó rendszerek tapasztalatainak kicserélése kapcsán ajánlott fel közelebbi együttmködést. Az ilyen fórumokon való részvétel - a szakmai tapasztalatcserén túlmenen mindig alkalmat ad a régióban mköd szakembereknek a személyes kapcsolatteremtésen alapuló, további együttmködések kialakítására is. Reméljük, hogy az opatijai konferencia, hasonlóan a tavalyihoz, ilyen tekintetben is sikeresnek mondható lesz majd Társaságunk nemzetközi kapcsolatainak gyarapításában, amire az eddigi érdekldések alapján, minden esély megvan. Varga Gyula István ftechnológus BÚCSÚ a 2002-ben nyugdíjba vonulóktól A hagyományokkal szakítva idén Székesfehérváron, a Fejér megyei Igazgatóság közremködésével került megrendezésre a nyugdíjasok búcsúztató ünnepsége november 27-én. Részvénytársaságunk vezetése ünnepélyes keretek között elköszönt attól a 62 dolgozótól, akik ebben az évben fejezik be aktív munkájukat Társaságunknál. Közülük 50-en vonulnak öregségi, 12-en pedig egészségügyi okok miatt rokkantsági nyugdíjba. A vacsorát és a baráti beszélgetést követen színházi program, a Csárdáskirályn Nagyoperett megtekintése zárta az ünnepséget. A nyugdíjba vonulók névsora: Pécsi Igazgatóság 1./ Nagy Antal 2./ Käsz Antal 3./ Leidecker Ádám Észak-balatoni Igazgatóság 1./ Jánosházi László 2./ Németh Géza 3./ Borbély Lajos 4./ Mátrai Lajos 5./ Hajdú Ottóné Fejér megyei Igazgatóság 1./ Andrási Ferenc 2./ Bíró László 3./ Czikai Lajos 4./ Keller József 5./ Szabó József 6./ Krausz Ferenc 7./ Szentgáli Lajos 8./ Kovács Lajosné

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010.

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. február Télből, vagy télbe? Fotó: Bálint István Megállapodtunk Kongresszus éve Román vendégek A regisztrációs

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. AUGUSZTUS 12. Dübörögtek a motorok Pakson tartották a Nemzetközi Junior Motokrossz Kupa utolsó állomását. Az elõzõ fordulókat Szlovákiában és Csehországban

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14.

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. Ára: 150 Ft 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÜNNEPÉN BURZON LOVASVERSENY NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK www.gordiusz95zrt.hu AUGUSZTUS

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

TAVASZI HADJÁRAT. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

TAVASZI HADJÁRAT. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

ÁLDOTT ÜNNEPEKET! 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

ÁLDOTT ÜNNEPEKET! 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben