A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat"

Átírás

1 XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos érkezett november 14-én a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságára, hogy megismerjék a cég hitelesít laboratóriumaiban folyó munkát, valamint részt vegyenek a szakmai körökben rendkívülinek számító új fejlesztés, a világszínvonalú óriási vízmér hitelesít pad mszaki átadásán. A vendégeket Tóth István vezérigazgató és Máté László igazgató fogadta. Megdöbbent kép fogadta az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttségét november 14-én a Gépészeti Igazgatóságon. A hatalmas szerelcsarnok tetejét is ki kellett vágni ugyanis ahhoz, hogy elférjen benne az a vízméróra-hitelesít pad, amely Európában is egyedülálló módon képes nagyteljesítmény vízórák pontos bemérésére, hitelesítésére. A szinte mamutnyi szerkezet három emeletnyi magassága, bonyolult mszaki megoldásai, számítógépes adatrögzítése mind a széplaki csarnokban készült el, számtalan ötlet és kipróbálás után. Dr. Pataki Péter, az OMH elnökhelyettese is szinte csodálattal szemlélte a hatalmas berendezést, amelynek központjához fából ácsolt lépcsn lehetett csak felkapaszkodni. A vízmér hitelesít pad mszaki átadásának alkalmából érkezett a küldöttség Széplakra. - Nagy várakozás elzi meg az új hitelesít, kalibráló berendezés hazai és nemzetközi sikerét, hiszen az igazgatóság szakemberei német partner megrendelésére, velük együttmködve, a német mérésügyi hivatal tanácsai és jóváhagyása alapján készítették el ezt a hatalmas, egyedi padot - foglalta össze lapunknak legfontosabb észrevételeit dr. Pataki Péter. Látogatásunk célja, hogy megismerjük ezt a berendezést, amely a nagy sorozatban gyártott áramlásmérk, vízmérk hitelesítésére szolgál. Ezen évente sok tízezer darab mér hitelesíthet. A világon sehol sem sorozattermék, egy-egy országban csak néhány ilyenre van szükség. A német Zenner céggel, amely az egész világon jelen van a vizes szakmában, jó esélye van a DRV Gépészeti Igazgatóságnak arra, hogy még több ilyen egyedi termékük vevre találjon. Mi üzletileg nem tudunk segíteni a cégnek, de a

2 hivatal igen sok nemzetközi szervezetnek a tagja, s ezeken keresztül népszersíthetjük a magyarországi eredményeket, így a DRV egyedi fejlesztését is. - A vízmér hitelesít padot itt szereltük össze, próbáltuk ki, mértük be, hogy aztán Németországba szállítsuk az ottani megrendelhöz, a velünk régóta kiváló üzleti kapcsolatban álló Zenner céghez, ahol várhatóan a jöv év elején tudjuk majd véglegesen üzembe helyezni - újságolta Máté László, a Gépészeti Igazgatóság vezetje. - Különösen büszkék lehetünk erre a padra, hiszen a mi szellemi és fizikai termékünk, amilyen Európában, de talán a világon sehol sincsen. Nem titok, hogy szakmai körökben rendkívül nagy iránta az érdekldés, s reméljük, érkezik majd megrendelés hozzánk a világ más tájairól is. Annál is inkább, hiszen már eddig is sok helyre szállítottunk ennél jóval kisebb hitelesít padokat számtalan országba. Máté László, Dr. Pataki Péter, Tóth István Gyarmati László Stabil foglalkoztatást és európai béreket szeretnénk - vallja Tóth István vezérigazgató a bérpolitikai elképzelésekrl Szeptember végén fogadta el a cégvezetés a DRV Rt re kidolgozott foglalkoztatás- és bérpolitikai koncepcióját, amelynek lényegérl, a várható irányokról kérdeztük Tóth István vezérigazgató urat, valamint egy dolgozót, Pintér Zoltánt, a Gépészeti Igazgatóság autószereljét, akikkel közös eszmecserét folytattunk az elképzelésrl, mindjárt szembeállítva - vagy megersítve??? - a dolgozók véleményével. - A mai kor igényeihez igazodó foglalkoztatás- és bérpolitika megvalósítása minden cég életében alapvet változásokat - is - jelent. Így van ez a DRV Rt. esetében is? Tóth István: - Minden új dolog bizonytalanságot, olykor félelmet is kelthet a dolgozókban, ez természetes emberi tulajdonság. Szeretném azonban gyorsan megnyugtatni a munkatársakat, hogy nálunk nem alapvet változásokról van szó, hanem a korábban már elkezdett korszersítési folyamat

3 folytatásáról. Mint ismeretes, cégünk az utóbbi években számtalan területen megkezdte az európai követelményekhez való igazodást, az általunk végzett munkák minségének emelését. Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a technikai fejlesztések és szervezeti átalakítások után az emberek bére, munkája is terítékre kerüljön. Pintér Zoltán: - Ha több a munkánk, akkor több lesz a bevétel, és nekünk is több juthat. Ezért tehát ki kell használnunk lehetségeinket, hogy a legkisebb munkáktól a legnagyobbakig mindent megragadjunk. Ahhoz viszont, hogy több munkánk legyen, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hanem rá kell szerveznünk, meg kell keresnünk a lehetségeket. Én úgy gondolom, hogy mozdulnunk kell, s nem csak a vállalaton belüli, de a küls munkalehetségeket is fel kell derítenünk és jobban kihasználnunk. Tóth István: -A korábbi átlagbérszabályozás azt jelentette, hogy alacsony kereset dolgozókat is alkalmazni kellett ahhoz, hogy a jól dolgozó, képzett szakembereinknek megfelel bért tudjunk biztosítani. A cég vezetése azért küzdött, hogy ez megsznjön, s az idei üzleti tervben már végre a bértömeg szabályozásra térhettünk át. A nyáron volt egy szakszervezeti nagyválasztmányi küldöttközgylés, ahol elmondtam: a vízdíjon belül a bérek aránya olyan magas, amelyet nem lehet tovább emelni. A díjakat csak hat százalékkal emelhettük, ugyanakkor az átlagkereset növekedése az elmúlt két évben több, mint tíz százalékos volt. Tudjuk, hogy ez még mindig kevés, de - akkor is úgy fogalmaztam-: Ha a festnek nem tudunk festéket és ecsetet biztosítani, csak bért, akkor az csdhelyzetetet eredményez. A bértömeg gazdálkodást három évre garantálta a többségi tulajdonos, s ezalatt megvalósítjuk a foglalkoztatási és bérpolitikai koncepciót. Ennek lényege, hogy a cég szintjén kialakítsuk a lehet legoptimálisabb helyzetet, azaz mindenhol annyian dolgozzanak, ahány emberre szükség van a munka színvonalas ellátáshoz, s aki dolgozik, az viszont megkapja a munkájáért járó megfelel fizetést. Ennek értelmében tehát a dolgozói létszámunkat ésszersíteni szükséges. Meg kell találni azokat a pontokat, ahol racionálisabban el tudjuk végezni a feladatainkat. A cégvezetés ezt írta le abban a koncepcióban, amelyet a szakszervezettel megvitatott, az üzemi tanáccsal véleményeztetett, s ezek után került kiadásra a vezérigazgatói utasítás. A híre már elterjedt a cégen belül, de magát a lényeget sokan nem ismerik. A célunk nem az, hogy nagyszabású leépítésekbe kezdjünk, s ilyen utasítást a mostani tulajdonosok sem adtak a cégvezetés számára. Viszont józanul, magunktól belátva ezt az igényt, szeretnénk a folyamatainkat átvilágítani, a dolgozókkal egyeztetve lehetnek olyan munkakörök, amelyekre nincsen szükség, össze lehet vonni ket, esetleg kevesebb munkaidben el lehet végezni. Körülbelül ezt tartalmazza a bérpolitikai koncepció.

4 Az elképzelések megvalósítása nem lesz könny, hisz bármilyen szinten kiderülne valakirl, hogy az munkájára nincsen szükség, nagyon nehéz lenne egyszeren megválni tle. Senkit nem szeretnénk fölöslegesen utcára tenni, végs esetben azonban akár erre is sor kerülhet, hiszen a többiek, s a cég egészének érdeke az, hogy a ténylegesen munkát végzk jó fizetést kapjanak. Ha a helyzet továbbra is így maradna, akkor nem tudnánk a dolgozók béreit megfelel szintre fejleszteni. Így ha tetszik, ha nem, a cégvezetknek meg kell találniuk a azokat a tartalékokat, amelyek segíthetik az átszervezést. A DRV Rt.-nél jelenleg nagyon alacsonyak a bérek, s most, hogy például a közalkalmazottak is jelents fizetésemelést kaptak, különösen lemaradtunk. Pintér Zoltán: - Egyszeren siralmas, hogy például egy takarítón és egy jó szakember közötti fizetéskülönbség alig több, mint tízezer forint, s nem azért, mintha a takarítón bére lenne túl magas... Tóth István: - A létszámmal már a 2002-es évben is nagyon szigorúan gazdálkodtunk, de az egész folyamat végigvitelére három évünk van. Már az eddigi lépéseink is eredményt hoztak, hiszen ennek köszönhet, hogy a gazdasági nehézségeink ellenére a 10,5 százalékos átlagkereset növekedést jövre meg tudjuk valósítani. Ráadásul ez az adat a tervezett létszámra vonatkozik, pedig mintegy ötven fvel kevesebben leszünk. Ennek figyelembe vételével valószín, hogy még nagyobb keresetfejlesztésre is módunk nyílhat. Pintér Zoltán: - A dolgozót nem igen érdekli, hogy öt, tíz, vagy hány százalékos a fizetésemelés, t az érdekli, hogy az eddigi ötvenkétezer forint helyett, amit fizetéskor a kezébe kap, ezentúl ötvenhat, vagy ötvennyolc ezer forintot vihet haza. Ha látja, hogy a pénze például ötezer forinttal több, akkor azt mondja: lám, a vezérigazgató amit megígért, be is tartotta. Ilyen egyszer a dolog! A létszámleépítést máshol is igyekeznek humánusan megoldani, hogy például a nyugdíjas korúakat küldik el elször. Arról nem is beszélve, hogy sokaknak szúrja a szemét, amikor olyan nyugdíjasok dolgoznak a cégnél, akik megkapják a nyugdíjukat, s mellette még a cégnél is felvesznek nem is kevés fizetést! Így fordulhat el, hogy amíg egy ilyen nyugdíjas esetleg hazavisz egy hónapban ezer forintot, addig egy családfenntartó ennek csak a felét. Tóth István: - A koncepcióban megfogalmazódtak az elvek, de igaza van Pintér Zoltánnak abban, hogy mindebbl akkor válik valóság, ha a dolgozó ezt saját zsebén meg is érzi. Természetesen mi is azt a szemléletet szeretnénk követni, hogy elször a nyugdíjasok, s a nyugdíj eltt állók helyzetét mérjük fel. Ami azonban talán a legfontosabb: a cégvezetés úgy foglalt állást, hogy mindenek eltt a munkaügyi folyamatot vizsgáljuk, s a munkaügy területét világítsuk át. Ennek az az oka, hogy k viszik majd végig az összes többi terület átvilágítását, s így nem vádolhatják meg ket azzal, hogy mindenütt racionalizálni akarnak, csak a saját területüket felejtik el. Erre vonatkozóan készült is már egy átvilágítás. A cégvezetés ugyanis elssorban az adminisztrációs munkakörökre, nem pedig a termel létszámra gondol a leépítéseknél. A drága pénzért bevezetett számítógépes rendszerünkbl adódik, hogy összességében kevesebb létszámmal, pontosabb munkát kell végezni a modern technika segítségével.

5 Pintér Zoltán: - Ezt örömmel hallom, s velem együtt örömmel hallja nagyon sok ember, hiszen szerintünk is azokat a munkaköröket kell elssorban megszüntetni, amelyeket kiváltottak a számítógépek, ahol igazából már nem maradt munkájuk az irodai dolgozóknak. A fizikai munkára továbbra is szükség van, a cstöréseknél le kell menni a gödörbe, megjavítani a csövet, betemetni az árkot, és elvégezni azokat a feladatokat, amiket irodából, számítógépen keresztül nem lehet. Tóth István: - Még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az idén januártól bevezettük a besorolás és bértarifa rendszert, ami azt jelenti, hogy a DRV-nél nem egy minimálbér, hanem tizenkét fajta minimálbér létezik. Ezt az indokolta, hogy az egységek között jelents különbségek vannak. Az egységek hajlamosak egymás bérhelyzetét összehasonlítani, ugyanakkor például egy Déli Igazgatóságnál teljesen más a fizikai, szellemi dolgozók aránya, mint a Gépészetnél, vagy más egységnél. Így ahol több az alacsony jövedelm dolgozó, ott természetesen az átlagbér is alacsony. Ezért döntött úgy a cégvezetés, hogy az egyes szakmákat, feladatokat tekintsék összehasonlíthatónak. Hiszen egy titkárn, vagy egy gépkocsivezet mindenütt hasonló munkát végez, az jövedelmük egymással összehasonlítható. A cégvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a bértarifa rendszer legoptimálisabb szintjeit minél hamarabb elérjük. Gyarmati László Eredményes évet zárhatunk Lesz 13. havi bér... Az els tíz hónap bevételi és kiadási adatai alapján minden esély megvan arra, hogy a DRV Rt. eredményes évet zárjon, s ennek köszönheten a dolgozók megkaphassák a 13. havi fizetésüket is. Ez volt talán olvasóink számára a legfontosabb az alábbi beszélgetésbl, amelyet a szerkesztség Csuport László gazdasági vezérigazgató-helyettessel készített. - Az eddigi eredmények figyelembe vételével milyen gazdasági eredményre számíthat az idei év végén a DRV Rt.? - tettük fel a kérdést Csuport Lászlónak. - Mieltt a kérdésre konkrétan válaszolnék, szeretnék kitérni arra a vezeti értekezletre, amelyre november közepén Keszthelyen került sor. Itt összegz eladások hangzottak el a dolgozói, és a fogyasztói elégedettség felméréssel kapcsolatban. A kérdésre tehát úgy válaszolnék: ha a fogyasztók, a dolgozók, valamint a cég tulajdonosai elégedettek lesznek, akkor sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Az év els tíz hónapjának mutatói kedvezek, s úgy tnik, hogy teljesíteni tudjuk a tervet. Például a Társaság értékesített vízmennyisége az els tíz hónapban néhány százalékkal meghaladja a tervet. Az év els hét-nyolc hónapjában az eladott víz mennyisége jelentsen ntt az elz év adataihoz képest, majd utána a rossz idjárás miatt csökkenés mutatkozott. Ennek ellenére az értékesített víz mennyisége összességében ntt, s így a bevételekben is többletet értünk el. Az árbevételben október végéig mintegy 170 milliós többletbevételt sikerült realizálnunk. A cég tevékenységét a szezonalitás jellemzi, a

6 bevételeket az idjárás és sok egyéb tényez is nagyban befolyásolja. Az említett többletbevétel épp ezért valószínleg csökkenni fog valamennyivel, de bízunk abban, hogy a kitzött tervet év végére sikerül teljesítenünk, s elérjük majd a 35 millió forintos adózás eltti eredményt. - Minek köszönhet, hogy a cég továbbra is stabil, s kiszámítható eredményt tud elérni? - Sok mindennek, például annak is, hogy az értékesítési különbözet csökkent, tehát az értékesített vízmennyiség úgy növekedett, hogy közben nem kellett többlet vízmennyiséget elállítanunk, csupán a már megtermelt mennyiségbl többet adtunk el. A nagyobb bevétel mellett viszont a ráfordításaink a tervezettnél kisebb mértékben emelkedtek, tehát itt is érvényesült egyfajta hatékonyság növekedés. Ezek alapján gondolom úgy, hogy a dolgozók idén megkaphatják a 13. havi bérüket is. - Jóllehet az idei év még véget sem ért, a folyamatosság jegyében a cégnek már a jöv év gazdálkodását kell - a tervezés szintjén - elkészíteni. - Igen ez így van, az év utolsó két hónapjában már a jövt tervezzük. Most is, akárcsak az elz évi elképzeléseknél, bizakodva tekintünk elre. Szoros kapcsolatban kell dolgozni az igazgatóságokkal, a gazdasági vezetkkel gyakrabban szeretnék találkozni, hogy folyamatosan értékelhessük a munkát, milyen jó módszereket kellene átvennünk egymástól, és gondolkodunk azon is, miként lehet összehasonlítani egymással az igazgatóságokat, bizonyos mutató számok segítségével. Szeretnénk ugyanis objektíven megállapítani, hogy az adott mennyiség feladathoz milyen szakemberekre, s hány dolgozóra van egyáltalán szükség. Nem titkoljuk: elssorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy például ugyanazt a feladatot az egyes igazgatóságaink milyen módon, s hány emberrel hajtják végre. Azaz: a folyamatosan korszersöd ügyvitel, számítógéppark és rendszer következtében milyen ésszer munkaer gazdálkodást alakíthatunk ki. A létszám-racionalizálás eredményeként több bért tudnánk fizetni a dolgozóknak. A jöv évi tervezést már elkezdtük, s bizonyos alapfeltételezésekbl szükséges kiindulnunk az értékesítésre kerül ivóvíz és szennyvíz tekintetében. Fejlesztenünk kell a tervezési módszerünket annak érdekében, hogy jó hatékonysággal elre tudjuk becsülni a cég gazdálkodását. Most már nagy segítséget ad ehhez az SAP rendszer, amely egy éve mködik, s a 2002-es

7 év tényszámai alapján már jobban tervezhet a 2003-as év. Nyilvánvalóan a bizonytalan idjárási tényezvel is számolnunk kell, de úgy gondolom, jobban lehet irányítani a céget és reagálni a változásokra, ha pontosabb információkra építhetünk. Én azt szeretném, ha már január végére elkészülne az igazgatóságok operatív terve - a bevételi és kiadási adataik -, tehát ismernék azt a kottát, amelybl az év során zenélniük kell. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy a munkánk során mindig az egész céget vegyük figyelembe. Nem csak a központban zajló folyamatokat vizsgáljuk át, hanem az egész céget. Erre jó példa a bérszámfejtés és a társadalombiztosítás centralizálása, amelynek révén kevesebb ember is el tudja látni - remélhetleg ugyanolyan színvonalon - a feladatokat. Tehát, ha hatékonyságban is tovább akarunk javulni - márpedig ez is az egyik célunk - akkor a folyamatokat az üzemvezetségektl, igazgatóságoktól a központig, az elejétl a végéig át kell tekintenünk. Nyilvánvaló, hogy a feladat rendkívül nagy, körültekintést igényl, így nem fog az egyik napról a másikra megtörténni, de el kell kezdenünk, hisz ez szolgálja a cég, és az itt dolgozók érdekeit is. Ugyancsak fontos mérföldknek tekintem, hogy elkészült az üzletpolitikánk, amely a cég stratégiájára épül, s amelyet a november 20-i igazgatósági ülés fogadott el. Ez alapján dolgozik a következ évben a Társaság. Az üzletpolitika olyan, korábban már érintett kérdésekkel foglalkozik, mint például a hatékonyság, az ügyfélszolgálati tevékenység javítása, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely egyik oldalról nagy lehetség a cégnek, a másikról viszont jelents szigorítást, költségnövekedést jelenthet, amelyre fel kell készülnünk. - Gy - Csvágó szerszámok bemutatója október 9-én a Varga és Hartmann Kft. - a Reed Manufactoring Co. magyarországi mszaki és kereskedelmi képviselje - szakmai bemutatót tartott Társaságunk Gépészeti Igazgatóságán. A DRV Rt. képviseletében részt vett a bemutatón Molnár Béla fejlesztési igazgató, valamint Máté László igazgató. Scott Wright, a cég amerikai elnöke és egyben kereskedelmi és marketing igazgatója az eladás kezdetén bemutatta a REED Részvénytársaságot, mely már több mint 100 éve foglalkozik a különféle professzionális csvágó és csszerel szerszámok gyártásával, valamint korszersítésével. Az elnök szavaiból megtudtuk, hogy az újításokat mindig az adott szakterület igényeihez igazodva hajtják végre, folyamatosan konzultálva a felhasználók szakembereivel. A termékeik nagy részét elssorban a víziközm vállalatok részére fejlesztették ki, melyek alkalmazkodnak a különböz életkorú, anyagú és méret csövek használatából fakadó speciális európai igényekhez is. Valamennyi eszköz sajátossága, hogy kis helyigény mellett, gyorsan, precízen és könnyen végezhet velük egy-egy munkafolyamat. A munkát az is könnyíti, hogy a vágószerszámok pengéi a legjobb minség amerikai acélból készülnek. A nagy átmérj csszerszámok megfelelnek a legszigorúbb beruházási követelményeknek, és örök élettartam garanciával rendelkeznek.

8 Az elhangzottakról a résztvev szakemberek egy látványos gyakorlati bemutató folyamán szereztek bizonyosságot, amikor megtekintették a szerszámok mködését is. Kollégáink kíváncsi tekintettel figyelték, amint Fedor Zakusilo, a cég európai értékesítési vezetje, körülbelül 10 perc leforgása alatt elvágott egy 219 mm küls átmérj, 6mm cement- habarccsal bélelt acél csövet. Egy ilyen munkafolyamat elvégzése a gyakorlati életben a hagyományos szerszámok alkalmazásával és több ember egyidej munkája mellett is akár órákat vehet igénybe. Molnár Béla fejlesztési igazgató említést tett arról, hogy lehetségeink szerint Társaságunk fontolóra veszi a REED Rt. által forgalmazott csvágó és csszerel szerszámok beszerzését. Drescherné Jelentsebb csatorna beruházások a DRV Rt. mködési területén Hosszú meneteléssel végre célban! Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata tíz évvel ezeltt döntött arról, hogy megoldja a településen a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztítás gondját. 50%-os állami támogatás elnyerése után a beruházás kivitelezése 1994-ben kezddött meg. Már a kezdetnél gond jelentkezett, hiszen az önkormányzat az 50%-os önert csak hitel felvételével tudta biztosítani, a megítélt támogatást is egy éves csúszással folyósították. A beruházás els üteme 1996-ban befejezdött, de forráshiány miatt továbblépni csak a lakossági összefogással létrejött víziközm társulat révén és az általa felvett újabb hitellel lehetett. Elkészült a szennyvíztisztító telep, a csatornahálózat II. üteme, de a kivitelez szakszertlen munkája miatt használni nem lehetett. Pereskedés kezddött, a munka állt. Forráshiány miatt úgy látszott, hogy az eddig felhasznált félmilliárd Ft ellenére a település szennyvízelvezetési gondja továbbra is megoldatlan. A Pusztaszabolcs községi víz- és szennyvízközmveket a DRV Rt április 1-vel vette át üzemeltetésre a HIDROCOM Kft-tl. Ezt követen a DRV Rt. Fejér megyei Igazgatósága a szennyvízhálózat problémáinak megoldására programjavaslatot tett le az önkormányzatnak. Ennek keretében elször a szennyvízcsatorna hálózat mszaki állapotának felmérése történt meg, majd az Igazgatóság elkészítette a csatorna javításának tervdokumentációját. A javítási tervdokumentáció képezte a csatorna-beruházás III. ütemének pályázati alapját. A kilátástalanságból való kiutat egy új pályázati lehetség, a vízügyi szervek és az üzemeltet DRV Rt. szakmai segítségével elnyert 200 millió Ft állami támogatás jelentette 2001-ben. Az önkormányzat a DRV Rt-vel kötött lebonyolítási szerzdést, amely a szerzdés keretében lefolytatta a közbeszerzési eljárást. A beruházás III. üteme a DUVIÉP 2000 Kft. kivitelezésében szeptember 30-án fejezdött be. Az üzemeltet DRV Rt. Fejér megyei Igazgatóság folyamatosan ellenrizte a kivitelezési munkát, hogy a korábbi hibák meg ne ismétldhessenek.

9 Keservesen megkínlódott évek után 750 millió Ft összérték beruházást adhatott át október 14-én dr. Hajós Béla, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium akkori helyettes államtitkára. Most már csak abban bízunk, hogy a lakosság értékeli az erfeszítéseket, és életminségének javulása érdekében mind többen kötnek rá az elkészült csatornarendszerre október 11-én -Tóth István Társaságunk vezérigazgatójának jelenlétében - a kivitelez ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadta a lakosság számára az elkészült csatornahálózatot Sümegen, Bazsiban és Sümegprágán. E három településrl a szennyvíz nyomóvezetéken keresztül, egy átemel segítségével érkezik a sümegi telepre. A beruházás összértéke 1,2 milliárd Ft volt. Elkészült fm gravitációs csatorna, 7356 fm szennyvíz nyomóvezeték és 1304 db. házi bekötés. Ezzel teljessé vált a közmvesítés Sümegen, Sümegprágán és Bazsiban. Bazsi településsel bvült Társaságunk mködési területe évben koncessziós szerzdéssel üzemeltetjük Csabrendeken a szennyvízmvet. Az átvett létesítmény 870 millió Ft-os költséggel készült el. A DRV Rt. az üzemeltetés jogát versenytárgyaláson nyerte el, mivel Társaságunk ajánlata volt a legkedvezbb. A Sümegi Üzemvezetség a mvek üzemeltetését egy f beállítása mellett a meglév állományával és eszközeivel oldotta meg. Múlt és jelen Portré Éri László üzemvezetrl, Sümeg Vizes Kapitányáról Október 11-én adták át Sümegen a több mint egy milliárd forintos beruházással elkészült szennyvízcsatorna hálózatot, tudhatta meg mindenki a megyei Napló címoldaláról. Ahogy mondani szokták, már ez megérne egy misét, én azonban szeretném még megtoldani egy igaz mesével is, amivel már régóta tartoztam Éri Lászlónak. A jelennel kezdtem, de bennünket Éri Lászlóval a múlt hozott össze egy beszélgetésre. Igaz ez korábban volt, amikor a régi DRV-s eldök dokumentumait, emlékeit kerestem. - Nekem van egy pár régi tervrajzom és készítettem egy kis írásos anyagot is a kezdetektl napjainkig. - szólt a bíztató meghívás hozzájuk, melyet örömmel fogadtam el, bár akkor még nem sejtettem, hogy egy valóságos mesébe csöppenek majd bele azon a kora nyári estén. Mesés volt már maga a környezet, a barátságos nagy kert közvetlenül a Sümegi Vár szomszédságában.

10 Írhatnám úgy is: árnyékában, mely az eltelt évszázadok látható emlékeivel méltó komolyságot adott a terasz asztalán elém kitett sárgult, míves öreg tervrajzoknak, engedélyeknek. Ezekbl kiderült többek között az is, hogy az els vízvezeték 1930-ban készült el Sümegen. Hasonlóan az ország többi településéhez (a Vastelepi vízm kiépítését kivéve), csak az ötvenes évek elején történt újabb fejlesztés, melyrl szerencsére szintén maradt (ha nem is olyan szép) térkép a gyjteményében. Az anyag egy ismerse útján került hozzá, azóta becsüli és vigyáz is rá, mivel szeretné, ha minél többen láthatnák. De folytassuk tovább az elzmények felsorolását, hogy végre eljussunk oda, amikor a regionális vízellátás kiépülésének dandárjában érkezik a képbe 1976-ban egy fiatalember a Bajai fiskoláról, talán kitalálták: Éri László, aki üzemvezet helyettes lesz. - Mozgós ember voltam, vagyok, az irodában csak annyi idt töltök, amit muszáj. Jobban szeretek kint lenni a hálózaton. Miközben az els idben a szakma gyakorlati részét itt tanultam, Baján elvégeztem egy vízellátási-, víztechnológiai szakmérnökit is. Úgy érzem, késbb hasznát is vettem mindenféle tanulásnak, nemcsak azért mert 1980-tól kineveztek üzemvezetnek, hanem mert a cég stratégiájának megfelelen jelents mértékben sikerült bvítenünk az ellátási területünket is. Öt településsel indultunk 76-ban, és mára ez már elérte a tizennégyet, kb. ötezer állandó fogyasztói bekötésünk van. Mindez ezer embert jelent, akiknek ellátása nem egyszer dolog, lévén a területünk két széls pontja közt legalább ötven km a távolság. Az idáig vezet utat persze úgy sorolja, hogy nem is kell sokat gondolkodnia rajta, hiszen leírta a Vízellátás múltja, jelene Sümeg és térségében cím tanulmányában. Ebbl kiderül, hogy a térség vízellátásában minségi változás 1990-ben kezddött. Ekkor indult meg a DRV beruházásában egy nagyszabású program, melynek eredményeként elkészült egy korszer, megfelel irányítástechnikával ellátott vízm rendszer, amely megalapozta a már említett hálózatfejlesztés lehetségét. Aztán 1992-ben elkészült az új üzemvezetségi épület, melyben helyet kapott az új irányítástechnikai központ, és javultak a dolgozók munkafeltételei is ban an dolgoztak itt 1300 fogyasztói helyet ellátva. Ma ugyanennyien vagyunk - mondja büszkén Éri László 5000 fogyasztóhelyre. Persze ehhez nélkülözhetetlen volt a sokkal jobb technikai háttér: szerszámok, eszközök, közlekedés, na és a számítógépek. Az eddig elmondottakat és a kellemes hangulatot alátámasztandó, megszólal a templom harangja. Elbb hangosan, majd halkabban, de sokáig kongatva jelzi azt is, amit a beszélgetésbe belemerülve addig észre sem vettünk, hogy beesteledett. És valahol majd mégiscsak ideje lesz abbahagyni, mert (saját statisztikája szerint) társaságunk legrégebbi üzemvezetje akár reggelig is tudna beszélni arról, ami a szakmája, vagy talán számára a hivatása is. Kérem ezért valami végszóra, lezárásra, figyelembe véve a bevezetben leírtak szerint megtörtént októberi csatorna beruházás átadását is. - Megelégedett soha nem vagyok, mert mindig tovább kell lépni. Ambícióim is vannak, ugyanis ha nincs, mindig csak a maradék jut, ha viszont valaki

11 megy a dolgok után, akkor, ha csak kicsit is, de el tud érni valamit. Nálunk az üzemvezetségen úgy érzem, jól mennek az ügyek, összeszokott csapat vagyunk, nincs nagy vándorlás. A mi munkánk eredményeként nálunk a legkisebb a vízveszteség az igazgatóságon. Örülök, hogy itt dolgozhatom, de viszonzásul én is megteszek mindent a cégért. Én azt írom ide a végére: talán még annál is többet, hiszen még az utánpótlásról sem feledkezett meg. A fia ugyanis a Társaság ösztöndíjasaként az YBL Miklós Mszaki Fiskola elvégzése után szintén nálunk fog dolgozni. Így aztán remény van rá, hogy édesapját követi, és képességeiben utol-éri egy másik ÉRI! Szabó Gábor DRV-s világszabadalom a bz ellen Három éves kitartó munka eredményeként világszínvonalú eljárást dolgozott ki a DRV Rt. a szennyvízszállításnál - s különösen az átemelk környékén - tapasztalható bzhatások csökkentése érdekében. Errl tartott tájékoztatót és bemutatót Társaságunk szeptember 19-én az ország minden tájáról érkezett szakértknek, önkormányzati vezetknek, minisztériumi képviselknek a Dél-balatoni Igazgatóságon, Balatonszéplakon. Az új eljárást egyetemi szakértkkel együtt fejlesztettük ki, s ez jelentsen segít megoldani a szennyvízcsatornákban hosszú úton, gyakran több tíz kilométereken át szállított szennyvíz szagképzdésének hatékony csökkentését, biokémiai módszerrel. Az automatikus adagoló és figyelrendszer kiépítését három éve kezdtük meg - egy elnyert OMFB (OM) pályázat segítségével - azért, hogy a csatornarendszerekben és átemelknél a szaghatások létrejöttét, valamint ezzel egy idben a szennyvízrothadás melléktermékeként (savasodás) képzd fémés betonkorróziót megelzzük. A módszer neve hivatalosan: Szennyvízelvezet rendszerek szagcsökkentése és rothadás-, illetve korrózió-megelzése, számítógépes szoftverrel kontrollált és szabályozott, limitált nitrát adagolásos rendszerrel. Köztudott, hogy az összegyjtés és elszállítás során a szennyvizek állapota, a tartózkodási id és a szennyvíz fizikai és kémiai/biokémiai változásainak függvényében fokozatosan romlik. A hmérséklet és a tartózkodási id növekedése az oldott oxigénszint lecsökkenéséhez, majd teljes elfogyásához vezethet. Eközben a szennyvíz szervesanyagtartalmának lebontását végz mikroorganizmusok típusa is megváltozik, amelyek egyre több, kellemetlen szaganyagot tartalmazó gázt juttatnak a levegbe.

12 A Dunántúli Regionális Vízm Rt. már több mint tíz éve alkalmazza sikeresen a limitált nitrát adagolásos szolgálati szabadalmi módszerét. Több mint 120 adagoló berendezés sikeres üzeme tanúskodik arról Társaságunknál - és más cégek üzemeltetésében is -, hogy a legkülönfélébb típusú kommunális szennyvizekre könnyen adaptálható ez a módszer. Az adagoló berendezések kivitele alkalmazkodik a környezet adta lehetségekhez, lehet térszín felett, kis épületben elhelyezve, esetleg részben, vagy egészben földbe süllyesztve, ahogy azt az építésügyi, ill. tájvédelmi hatóságok elrendelik. Az adagoló rendszer számítógépes vezérlési és kontroll mechanizmusát a DRV Rt. küls partnerek bevonásával és az Oktatási Minisztérium K+F Helyettes Államtitkárság anyagi támogatásával a években fejlesztette ki, és 2002-ben szabadalmaztatásra is bejelentette kül- és belföldön egyaránt. A 200 millió forintos beruházás egy részére a DRV Rt. pályázaton nyert pénzt, a többit saját beruházásból fedezte. A megvalósításhoz szakmai segítséget a Budapesti Mszaki Egyetem kutatóintézete nyújtott. A számítógépes program elkészítésére a szakma egyik legelismertebb cégét kértük fel, mely szintén egyetemi kutatói tapasztalatokkal rendelkezik a folyamatirányításban. Így sikerült olyan eredményt elérni, amely megfelel a hazai és nemzetközi követelményeknek, valamint itthon és világszerte is jól értékesíthet. Ezt jelzi az angol, német és görög üzemeltet szakcégek érdekldése is, a Balatonnál kidolgozott rendszer-szemlélet szagtalanítás iránt. Bennünket, balatoni embereket mindenesetre már az a tény is örömmel tölt el, hogy - mint saját orrunkkal tapasztaljuk - megsznt az egykor oly sok gondot okozó bzártalom a Balatonszárszó és Balatonvilágos közötti partszakaszon, ahol néhány éve még a legkritikusabb volt a helyzet. Hálózatszerelk versengése elméletben és gyakorlatban A Víz - és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége által immár másodszor megszervezett rendezvénynek idén az Északmagyarországi Regionális Vízmvek Rt. adott otthont október 3-4. között. A rangos rendezvényen 20 víziközm vállalat képviseltette magát 3-3 fs csapatokkal. Társaságunk színeiben a Fejér megyei Igazgatóság Velencei Üzemvezetségének csapata indult, ifj. Mekota István, Rózsa László és Varga László hálózatszerelk részvételével. A csapat vezetje ezúttal is Sass Gyula, üzemvezet-helyettes volt, a versenyzket pedig Hullay Gyula igazgató is elkísérte. Az els napon az elmélet játszotta a fszerepet, hiszen a résztvevk kétszer húsz kérdésbl álló tesztfeladat megoldásával, valamint egy szóbeli verseny keretében adtak számot szakmai felkészültségükrl. A kérdések témája a vízm és vízmhálózat üzemeltetésére, a vízminségre és a hálózatszerelési

13 munkavédelemre vonatkozó elírások voltak. Érdemes megemlítenünk, hogy a szóbeli versenyen a DRV-s csapat a megszerzett 35 pontjával - holtversenyben ugyan, de - els helyen végzett október 4-én, a borongósnak induló kora reggeli órákban autóba ültünk, és mintegy 4 és fél óra múlva elértük utunk célját, Miskolcot, ahol a II. Országos Víziközmhálózat Szerelverseny gyakorlati része zajlott. Szerencsére az idjárás a kegyeibe fogadta a versenyzket, mert az otthonival ellentétben, itt kellemes meleg volt és ragyogóan sütött a nap. Mikor megérkeztünk, már javában folyt a verseny, a csapatok éppen egy házi ivóvízbekötés kivitelezésén fáradoztak, nyomás alatti megfúrással. A feladatot nehezítette, hogy a szakszer és pontos munkavégzés mellett - éppen úgy, mint a valós életben a fogyasztó kérdéseire is választ kellett adniuk a munkavégzés közben. Mint azt megtudtuk a fiúktól, az els feladatot már sikeresen elvégezték, mely egy meghibásodott 100-as KM PVC csszakasz javítása volt. A harmadik próbatétel, ami a legbonyolultabbnak bizonyult, egy ejektoros közkifolyóban, illetve a hozzá tartozó szerelvényeken és vezetékszakaszon található három hiba felderítésébl és szakszer kijavításából állt. A gyakorlati megmérettetés folyamán ügyelniük kellett a hiba gyors felderítésére, a szakmai kivitelezésre, és a megfelel anyagok raktárból történ beszerzésére. A versenyzknek különösen oda kellett figyelniük a gazdaságosságra és a korszer termékek alkalmazására is. Az értékelésnél beszámította a zsri a fogyasztókkal való kapcsolattartás minségét, valamint a munkavédelmi elírások betartását is. Az eredményhirdetés eltt nagy volt az izgalom, hiszen a fdíj az INTEREX WAGA Kft. felajánlásaként, egy háromnapos tanulmányút volt Hollandiába, a GKV rozsdamentes idomokat és csbilincseket gyártó üzemébe. A jutalomút programját Rotterdami és Amszterdami városnézés is színesíti majd. A gyakorlati feladatok értékelése során a zsri igen nehéz helyzetben volt, mert jól kivitelezett, precíz munkákat kellett minsíteniük. Hosszas mérlegelés, tanakodás után azonban meghozták döntésüket. A szoros meznyben kollégáinknak az elért 184 ponttal az ötödik helyet sikerült megszerezniük, ami a tavalyi nyolcadik helyezéshez képest jelents elrelépést jelentett. Reméljük, hogy a javuló tendencia folytatódik, és a DRV Rt. csapatát hamarosan a dobogó valamelyik fokán üdvözölhetjük. Az els helyen egyébként a Fejérvíz Rt. csapata végzett 197 ponttal, második helyezett lett az Északdunántúli Vízm Rt. 196 ponttal, a dobogó harmadik fokát pedig a házigazda Északmagyarországi Regionális Vízmvek Rt. csapata foglalhatta el.

14 Ezúton gratulálunk az Északmagyarországi Regionális Vízmvek Részvénytársaságnak a verseny sikeres és színvonalas lebonyolításához, valamint csapatuk eredményéhez. Sok sikert kívánunk a gyztes Fejérvíz Rt.-nek, aki a hagyományokat folytatva a 2003-as rendezvény házigazdája lesz Székesfehérvárott. Drescherné H. Andrea 1. Elszó 30 éves a középfokú vízügyi szakemberképzés a barcsi Dráva Völgye Középiskolában Ha csak az elmúlt évek aszálykáraira, a 2002-es augusztusi dunai árvízre vagy a Fels-Tiszai árvízkárokra gondolunk, egybl megértjük a mondást: A víz áldás, vagy átok? Áldás, ha egy aszály sújtotta területet ment meg a pusztulástól, átok, ha oda árad ki, ahova nem kellene. Évtizedek emberi munkáját teheti tönkre mérhetetlen szomorúságot okozva. Rajtunk, vízügyi szakembereken is múlik, hogy melyik arcát mutatja, hiszen szakértelem kérdése is, hogyan bánunk a vízzel. A szakértelem alapjait mint minden szakma esetében- az iskolában lehet megszerezni. A vízügyi szakma olyan sokoldalúan képzett szakembert igényel, hogy ma egy vízügyi technikusnak a vízgazdálkodás mellett legalább számítástechnikusnak, környezetvédnek, építnek és vállalkozónak is kell lennie. Ennek próbálunk megfelelni és nem is sikertelenül, hiszen a szakmai megmérettetésnél ott vagyunk a legjobbak között. Kiváló eredményeket értek el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen diákjaink, immár egy évtizede ott vannak az elsk között. Nem egyszer többen is a legjobbak között végeztek. A szakirányban továbbtanulók az alapozó idszakon túljutva könnyen veszik a szakmai ismeretek elsajátítását. Ez is azt jelzi, hogy jó úton haladunk immáron 30 éve. Az eltelt 30 év alatt közel 800 f tanuló végzett nappali, és közel 100 f levelez tagozaton, és szerzett középfokú vízügyi szakmai végzettséget. A következkben ezt a vízügyi képzést mutatnám be a kedves olvasónak. Teszem ezt azért, mert ebben az évben ünnepeljük a vízügyi középfokú képzés 30. évfordulóját. Közös szakmánkat ünnepeljük, és mivel az ünnep úgy szép, ha annak örömét megoszthatjuk barátainkkal, ismerseinkkel, a vizes családdal.

15 2. Szakma megnevezése és tartalma Az elmúlt 30 évben a vízügyi szakmák megnevezése és tartalma sok változáson ment át. A környezetvédelem ersödése megjelent helyesen a szakmai képzésünkben. Kezdetben középfokú vízépít és vízgazdálkodókat, majd a specializálódás következtében, területi, illetve települési vízgazdálkodó technikusokat, és rövid ideig környezetvédelmi, vízgazdálkodási technikusokat is képeztünk. Jelenleg környezet-és vízgazdálkodási technikus képzés folyik, mely az Országos Képzési Jegyzékben számon nyilvántartott képesítés. A képzés során a vízgazdálkodás és a környezetvédelem teljes spektrumát tanítjuk, oktatjuk. Az érintett f témacsoportok: vízellátás, víztisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, fürdk, tározás, folyó-, tó- és patakszabályozás, vízrendezések, öntözés, halászat, árvíz-, belvíz- és vízminségvédelem, vízlépcsk, hajózás, vízer-hasznosítás. A környezetvédelem tárából: vízminség, talaj-, leveg-, természet-, zaj-, rezgésvédelem, hulladékkezelés. A jelenleg oktatott szakmán belül kell hangsúlyt kap az építés, azon belül is a víz és a mélyépítés. A szakma elsajátításában fontos szerepet kapnak az alapozó tantárgyak: az építanyagok, a mszaki rajz, a statika, a géptan, geodézia, talajmechanika, automatika. Tanulnak továbbá jogi, igazgatási, gazdasági ismereteket is. Az elméleti képzés mellett az iskolai és az üzemi szakmai gyakorlatokban gyarapíthatják tudásukat a tanulók. 3. A képzés rendje A képzés során két képzési szakaszt lehet megkülönböztetni, az általános és a szakképzési szakaszt. Az általános képzési szakaszon (9-12. évfolyam) az oktatás célja az érettségi vizsgára való felkészítés mellett a szakmai orientálás. Emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, a számítástechnikát és a fizikát. Heti átlag tíz órában történik a szakmacsoportos alapozó ismeretek elsajátítása. A 11. évfolyam végén az iskola által szervezett mérgyakorlaton vesznek részt tanulóink. A 12. év elvégzése után kéthetes üzemi gyakorlaton ismerkednek a szakmával, a napi munkával. A szakképzési szakasz (13. évfolyam) az érettségi bizonyítvány megszerzésétl a technikusi oklevél megszerzéséig tart. A képzési id: 4+1 év. Természetesen az érettségi vizsga letétele után a diákok nemcsak iskoláinkban folytathatják tanulmányaikat, hanem bármely felsfokú intézményben is, amennyiben teljesítik a felvételi követelményeket. Sok esetben a sikeres felvételi után évhalasztást kérve, iskolánkban maradnak, hogy megszerezzék a technikusi oklevelet. 4. Feltételrendszer Tagozatunkon a feltételrendszer mind személyi, mind tárgyi, technikai oldalról biztosított.

16 A szakmai oktatást fállású, többdiplomás, szakmájukban elismert mérnöktanárok végzik. Tevékenységüket segítik a modern eszközök, gépek, berendezések, modellek, mszerek, számítógéptermeink, a jól felszerelt laborok, a tanpálya valódi mtárgyaival. Ezen technikai hátteret igyekszünk folyamatosan fenntartani, illetve a fejldésnek megfelelen kibvíteni, átalakítani. Az iskola rendelkezik továbbá saját könyvtárral, konditeremmel, sportcsarnokkal. Országos beiskolázású iskola lévén minden vidéki gyermeknek tudunk kollégiumot biztosítani. A pihenést, kikapcsolódást biztosítják a különböz szakkörök, sportkörök, színházlátogatások az iskolában és kollégiumban. A nyelvtanulást segítik a külföldi iskolai cserekapcsolatok. Az iskolai életet színesítik a hagyományos rendezvényeink: a diáknapok, a szecskaavató, a szalagavató és ballagási ünnepünk, a kollégiumi karácsonyi ünnepség. 5. Elhelyezkedési lehetség, továbbképzés A végzett technikusok munkalehetségei szakirányban: vízmvállalatok, vizitársulatok, csatornam társulatok, mezgazdasági üzemek, önkormányzatok, mszaki és hatósági osztály, vízügyi igazgatóságok, építipari magánvállalkozások, társaságok (saját vagy idegen), nemzeti parkok, környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások, üzemek, gyárak környezetvédelmi eladóként, környezetvédelmi felügyelségek. Az elmúlt idszakban évente mintegy f végezett tagozatunkon. Ebbl többen továbbtanultak a technikusi oklevél megszerzése után, elssorban szakirányban. Megtalálhatók tanítványaink a Budapesti Mszaki Egyetem, az Eötvös József Fiskola Mszaki Fakultásán Baján, a Pécsi Egyetemen (PMMF, Tudományegyetemek), mszaki fiskolákon, a tanárképz fiskolákon, az Államigazgatási Fiskolán. Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntjébe került versenyzk felvételi nélkül vagy felvételi kedvezménnyel kerültek, illetve kerülnek be a szakirányú egyetemre, fiskolára. Több szakmában, így a vízügyi szakmában is fellelhet azon tradíció, hogy a szakma, a jó értelemben vett szakmai beütés, apáról fiúra száll. Amennyiben e jelenség, elképzelés az Önök családjában ismerseik, barátaik körében is megmutatkozik, kérem, válasszák iskolánkat, érveljenek a vízügyi szakma, vízügyi szakmánk mellett. Címünk: Dráva Völgye Középiskola 7570 Barcs, Latinca S.u.13. OM azonosító: Elérhetségeink: tel/fax: Web címünk: A tagozat webcíme: Hideg Tamás gyak.okt.vezet

17 DRV Aranykerék Sajnos, az idjárás nem fogadta kegyeibe a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságán megrendezett autós kiállítást és az els alkalommal megrendezett DRV Aranykerék autós ügyességi versenyt, valamint kispályás labdarúgó tornát. Az ess id ellenére az autós ügyességi versenyre 37-en neveztek. Az autógumikkal és bólyákkal kijelölt pályán bszen bgtek az autók, s a sofrök nem egyszer kivételes vezeti tudásukról is számot adtak, hiszen a gyorsaság mellett a hibátlan vezetésre is ügyelnie kellett annak, aki nyerni akart. A verseny kategóriánkénti gyztesei: 900 cm3: Reifer László, cm3: Gyarmati Ariel, cm3: Gyarmati Ariel, 1500 cm3 fölött: Tuncsik Balázs, Nk: 1. Wolf Béláné. Az abszolút sorrend: 1. Gyarmati Ariel, 2. Szabó Nándor, 3. Reifer László. A kispályás labdarúgó csapatok sem riadtak meg az estl, s végül a házigazda DRV együttese nyert a Renault és a Peugeot csapatai eltt.

18 Velence Rózsája - díj Velence Nagyközség polgármestere a Velence Rózsája díjat adományozta a Fejér megyei Igazgatóság vezetjének, Hullay Gyulának, a nagyközség termálvíz kincsének hasznosításával kapcsolatos pályázati és közbeszerzési eljárásokban nyújtott hatékony közremködéséért. A díjat Velence Nagyközség Önkormányzata 2001-ben alapította, amikor az Európai Környezetszépít Versenyen 10 ország települései közül ezüstérmet kapott. A megtisztel kitüntetést minden évben maximum három magánszemély kaphatja meg. A Velence Rózsájá-t azoknak az embereknek adományozzák, akik Velence kultúrált környezetéért, szépítéséért, ápoltságáért és általános összképének javításáért kiemelkeden hasznos munkát végeztek, és ennek eredményeként a település küls megjelenése számotteven javult. A kitüntetés egy rózsát formázó tzzománcból, kitzbl és oklevélbl áll. Hullay Gyulának, aki a díjat ünnepélyes keretek között október 7-én az Európa park avatási ünnepségén vette át, ezúton is gratulálunk Társaságunk vezeti és dolgozói nevében.

19 II. IAWD Konferencia a Duna-menti Vízmvek szakmai kérdéseirl (2002. szept Opatija/Horvátország) Idén a festi szépség tengerparti üdülhelyen, Opatijában tartotta második konferenciáját a Duna-vízgyjt Vízmveinek Nemzetközi Munkaközössége (IAWD). A tavalyi, nagysiker siófoki rendezvény kapcsán határozta el a vezetség, hogy ezentúl minden évben, más-más ország egyik tagszervezetének rendezésében bonyolítja le éves konferenciáját. Az Opatijában tartott második szimpóziumon, már jórészt ismersként üdvözölték egymást a tagszervezetek küldöttei. Bár a térség országainak az együttgondolkodásra az alapot a Duna, - mint vízgyjt terület szolgáltatta, de egyben alkalmunk nyílt megismerni a kutató- és üzemeltet szervezetek problémáit, illetve elért eredményeit, a dél-német tartományok szakembereitl kezdve, egészen a befogadó országokig, Bulgáriáig, illetve Romániáig. A legtöbb eladó, - a szervezet titkárságát is adó Ausztriából érkezett. Hazánkat ezúttal is a Fvárosi Vízmvek Rt. és Társaságunk képviselte. A szakmai eladások több szekcióban zajlottak, az els napon inkább az elméleti kutatások eredményeirl, fleg az ivóvizekben eddig nem vizsgált paraméterek élettani hatásairól, illetve ezek eliminálási lehetségeirl esett szó. Ezek kutatásában elssorban a németországi DVGW. Karlsruhe-i Technológiai Kutatócentrum munkatársai járnak élen. A második nap már a közvetlen gyakorlatba átültetett technológiai megoldások ismertetésével telt. Itt tartotta meg eladását Társaságunk is. Dolgozatunk a rákhegyi víztisztítóm részvízlágyító reaktorainak technológiai tervezési szempontjait ismertette, amelyet német és holland megvalósítási példákkal illusztráltunk. A dolgozatot a német ALWIN EPPLER Mérnökiroda, illetve hazai részrl Hullay Gyula igazgató, illetve Varga Gyula István ftechnológus jegyezte. Az eladást a ftechnológus tartotta, de az esetleg felmerül kérdések megválaszolása miatt mindkét magyar szerz jelen volt. Az eladás témája még a nyugat-európai kollégákat is meglepte, mert nem feltételezték, hogy ilyen távlatos gondolkodás alapján is terveznek már víztisztító mvet egy reform-országban. A rész-vízlágyítás lényege ugyanis az, hogy az emberi egészség szempontjából igen fontos magnézium-ionokat nem vonja el a vízbl, míg a nátriummal való kálciumioncsere is csak limitáltan megy végbe! Mindezen szempontok figyelembevételével kell elérni a kívánt vízkeménységi értéket. Megjegyzend, hogy a nátrium részleges rehabilitálása az Unió fejlettebb országaiban már megkezddött, valószínleg a határérték felfelé korrigálása is várható. Sok résztvevt megkapott az a filozófia, hogy a hálózati- és fogyasztói rendszerek, illetve berendezések védelme érdekében, (illetve egy amúgy nagyon jó minség, alacsony TOC-vel jellemezhet ivóvíz szállíthatósága miatt) hosszabb távon érdemes központi beavatkozással, relatíve olcsón orvosolni egy olyan másodlagosnak tn problémát is, mint az ivó-

20 vízkeménység csökkentése. Természetesnek tnik ezek után, hogy a konkrét érdekldések elssorban a reform-országok vízmveitl érkeztek. Bulgáriából egy konkrét szakmai érdekld kért részletesebb anyagot az eladásról, míg egy romániai vízm - a vetített képek alapján - elssorban a regionális és önkormányzati vízellátó rendszerek tapasztalatainak kicserélése kapcsán ajánlott fel közelebbi együttmködést. Az ilyen fórumokon való részvétel - a szakmai tapasztalatcserén túlmenen mindig alkalmat ad a régióban mköd szakembereknek a személyes kapcsolatteremtésen alapuló, további együttmködések kialakítására is. Reméljük, hogy az opatijai konferencia, hasonlóan a tavalyihoz, ilyen tekintetben is sikeresnek mondható lesz majd Társaságunk nemzetközi kapcsolatainak gyarapításában, amire az eddigi érdekldések alapján, minden esély megvan. Varga Gyula István ftechnológus BÚCSÚ a 2002-ben nyugdíjba vonulóktól A hagyományokkal szakítva idén Székesfehérváron, a Fejér megyei Igazgatóság közremködésével került megrendezésre a nyugdíjasok búcsúztató ünnepsége november 27-én. Részvénytársaságunk vezetése ünnepélyes keretek között elköszönt attól a 62 dolgozótól, akik ebben az évben fejezik be aktív munkájukat Társaságunknál. Közülük 50-en vonulnak öregségi, 12-en pedig egészségügyi okok miatt rokkantsági nyugdíjba. A vacsorát és a baráti beszélgetést követen színházi program, a Csárdáskirályn Nagyoperett megtekintése zárta az ünnepséget. A nyugdíjba vonulók névsora: Pécsi Igazgatóság 1./ Nagy Antal 2./ Käsz Antal 3./ Leidecker Ádám Észak-balatoni Igazgatóság 1./ Jánosházi László 2./ Németh Géza 3./ Borbély Lajos 4./ Mátrai Lajos 5./ Hajdú Ottóné Fejér megyei Igazgatóság 1./ Andrási Ferenc 2./ Bíró László 3./ Czikai Lajos 4./ Keller József 5./ Szabó József 6./ Krausz Ferenc 7./ Szentgáli Lajos 8./ Kovács Lajosné

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE B u d a ö r s BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE T a r t a l o m j e g y z é k Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 2. szám február

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 2. szám február A K I Borpiaci információk III. évfolyam / 2. szám február 14. 4- Bor piaci jelentés Borpiaci információk 1-4. táblázat, 1-4. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 5. táblázat: Hazai fogyasztói

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

XIX. Évfolyam 1. szám

XIX. Évfolyam 1. szám XIX. Évfolyam 1. szám Hosszú hetek óta a Népszabadság 2004. január 14-ei számának "Egy pohár víz a Klenity-dlben" cím ironikus hangvétel cikke jár a fejemben. A történet fszereplje - egy a fvárostól mindössze

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrl: név: Város Önkormányzata székhely: 2000, Városház tér 1-3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 adószám: 15395364-2-13

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó ülését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján 2014. január 23-án (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Testületi ülés helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Erasmus+-program, április Weiden - Neustadt

BESZÁMOLÓ. Erasmus+-program, április Weiden - Neustadt BESZÁMOLÓ Erasmus+-program, 2016. április 12-19. Weiden - Neustadt 2014. április 12-19. között Varga László és Sima Péter kollegák Németországban jártunk az Erasmus3-program keretén belül. Látogatásunk

Részletesebben

nyt. szám Adatszolgáltatás címe, köre KSH-ba beküldési határidő

nyt. szám Adatszolgáltatás címe, köre KSH-ba beküldési határidő nyt. szám Adatszolgáltatás címe, köre KSH-ba beküldési határidő 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése Értékesített mennyiség,a megfigyelésbe bevont kategóriába 1023 Éves építőipar-statisztikai

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II.

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. A Gyr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2006. szeptemberi Hírek mellékleteként valamennyi iskola megkapta

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-2/101-15/2009. TÁRGY: KIEGÉSZÍT FORRÁS BIZTOSÍ- TÁSA A PKK KIVITELEZÉSI KÖZBESZERZÉSÉHEZ MELLÉKLET: E LTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Iskolánk a XVI. kerület zöldövezetében, tömegközlekedéssel (HÉV, busz) könnyen megközelíthető helyen található.

Iskolánk a XVI. kerület zöldövezetében, tömegközlekedéssel (HÉV, busz) könnyen megközelíthető helyen található. Iskolánk a XVI. kerület zöldövezetében, tömegközlekedéssel (HÉV, busz) könnyen megközelíthető helyen található. Örömmel értesítjük a honlap látogatóit, hogy 2015. 09. 01-től iskolánk gimnázium is! 1/8

Részletesebben

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján SITÁNYI LÁSZLÓ Vállalkozói Innováció a Dunántúlon szakmai konferencia

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Tükör ( Múlt Jelen Jöv )

Tükör ( Múlt Jelen Jöv ) Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány V. Diákjogi Szektorkonferencia 2008. november 28-30. Esztergom Milicz Ákos Tükör ( Múlt Jelen Jöv ) Els blikk Mit vártok ettl az eladástól? 1 A tükör A tükör

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN

RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN KAPCS A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója LAT RSOE A GÁTON ÖSSZEFOGÁSSAL A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT A VÍZI KÖZLEKEDÉSÉRT MIT M VELNEK MOST? JUBILEUM A RÁBÁN A Rádiós

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola A felsoktatás, mint szolgáltatás Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola Témaválasztás indoklása A felsoktatási intézmények csak akkor válhatnak szolgáltató intézményekké, ha ismerik és képesek kielégíteni a

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2/E/TDF/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 2005. augusztus 31-i ülésére J A V A S L A T A 9. ÉS 13. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben