HR HÍRLEVÉL December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL. 2010. December"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL December

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások Szakemberek kiválasztása speciális szakmai teszteléssel Egyedi szakmai, pszichológiai tesztelés Munkaerő-közvetítés Munkaerő-kölcsönzés Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció Hivatalos dokumentumok intézése Otthon keresés Költöztetés Segítség a hétköznapokban 1 Decemberi köszöntő Tény, hogy a bérezéssel kapcsolatos szabályok közül talán a távolléti díj alkalmazásával, összegének meghatározásával kapcsolatos gyakorlati problémák okozzák az egyik legtöbb fejtörést a munkaügyi ügyvitelért felelős munkatársaknak. A téma tárgyalásának különös hangsúlyt ad az a tény, hogy a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény értelmében a munkaügyi ellenőrzések hatásköre kiterjed a munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó összes rendelkezés ellenőrzésére is. Erre való tekintettel gyűjtöttük össze a legjellemzőbb távolléti díj számítással kapcsolatos tévhiteket. Előző számunkban bemutattuk az Európai Gazdasági Térség kialakulását, és az EGT állampolgárok magyarországi tartózkodására és munkavállalására vonatkozó hatályos törvényeket, jogszabályokat, és a munkáltató számára fontos teendőket. Ahogyan erre akkor utaltunk is, decemberi hírlevelünkben ezeket a lépéseket a harmadik országbeli állampolgárok esetére vonatkozólag bontjuk ki. A január 1-jétől hatályos jogszabályok módosítják a béren kívüli juttatások rendszerét. Rövid összefoglalónkban bemutatjuk a legfontosabb változásokat annak érdekében, hogy a munkáltatóknál működtetett cafeteria rendszer 2011-ben is a plusz juttatások hatékony eszköze maradhasson. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY Öt tévhit a távolléti díj számítással kapcsolatosan tévhit 1# A távolléti díj összege megegyezik az átlagkereset összegével A távolléti díj intézményét a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) évi módosítása (1995. évi LV. törvény) vezette be, ezzel mintegy felváltva az átlagkereset intézményét azokban az esetekben, amikor a munkában nem töltött időre a korábbi szabályok átlagkereset fizetését írták elő. Az Mt. szerint ha a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni, részére a távollét idején érvényes személyi alapbére, rendszeres bérpótléka, valamint a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár. Ezzel szemben az átlagkereset kapcsán az Mt. minden egyes munkabérként kifizetett díjat az átlagkereset számításának alapjává tesz és kimondja: ha a munkavállalónak átlagkeresetet kell fizetni, akkor részére az átlagszámítás alapjául szolgáló időszakra kifizetett munkabér időarányos átlaga jár. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 2

3 Az átlagkereset és a távolléti díj összegének eltérő bázisából is látszik, hogy ezen kifizetések összegükben nem feltétlenül felelnek meg egymásnak (BH ). A távolléti díj számításához a jogszabály pontosan meghatározza, hogy mely bérelemeket milyen feltételekkel és milyen módon kell figyelembe venni. Bár a távolléti díj évi bevezetésével a jogszabályalkotó célja részben az volt, hogy távollét esetén az átlagkereset számítás sajátosságai miatt a munkavállaló több juttatásban ne részesüljön, mint munkavégzése esetén, azonban mindezek ellenére sem állíthatjuk, hogy az átlagkereset összege mindig több, mint a munkavállaló távolléti díja. Lényegében akkor megy biztosra a foglalkoztató, ha mindent átlagkeresettel számol. tévhit 2# A távolléti díj számítása során nincs jelentősége annak, hogy a munkavállaló foglalkoztatása milyen munkarendben, milyen munkaidő beosztás alapján történik Az Mt. kimondja, hogy a munkavállalót rendszeresen megillető bérpótlékokat figyelembe kell venni a távolléti díj számítása során. A rendszeres bérpótlékokat a felek a munkaszerződésben és a kollektív szerződésben is rögzíthetik, ugyanakkor ezen bérpótlékok jogcíme és %-os mértéke alapvetően a munkavállalóra irányadó munkarend függvénye és külön megállapodás nélkül - jogszabály alapján járna a munkavállaló részére. Ezzel kapcsolatosan fontos kitérni az Mt (1) bekezdésében foglaltakra, mely kimondja, hogy a munkarendet, munkaidőkeretet, a napi munkaidőbeosztásának szabályait a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a munkáltató állapítja meg, tehát a munkavállaló előzetes vagy utólagos hozzájárulása nem szükséges. Ez lényegében a munkaviszonyból származó olyan alapvető munkáltatói jog, amely szorosan kapcsolódik az irányítási, utasítási jogokhoz. A távolléti díj számításánál a törvény meghatározza a többműszakos, illetve a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók kapcsán kötelezően alkalmazandó műszakpótlékok %-os mértékét, melyeket az átlagos műszakpótlék szerinti mértékben [Mt. 151/A. (3)] kell a távolléti díj számításánál figyelembe venni. Többműszakos munkarendben történő foglalkoztatás esetén a délutáni műszakpótlék mértéke 15%, az éjszakai műszakpótlék mértéke 30%. Az Mt. 151/A. (3) bekezdése kimondja, hogy távolléti díj számításánál műszakpótlékként a munkavállaló kétműszakos munkaidőbeosztásban történő foglalkoztatása esetén a személyi alapbére 7,5 százalékát, kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén ha az éjszakai műszak aránya a heti, illetőleg havi munkaidőkeret 30 százalékát meghaladja, valamint három műszakos munkaidőbeosztásban történő foglalkoztatása esetén a személyi alapbére 15 százalékát kell figyelembe venni. Megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatás esetén a délutáni műszakpótlék mértéke 20%, az éjszakai műszakpótlék mértéke 40%. Megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatás esetén műszakpótlékként a személyi alapbér 20%-át kell figyelembe venni. megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók kapcsán kötelezően alkalmazandó műszakpótlékok %-os mértékét, melyeket az átlagos műszakpótlék szerinti mértékben [Mt. 151/A. (3)] kell a távolléti díj számításánál figyelembe venni. tévhit 3# A távolléti díj számítása során az előző évi túlórák figyelmen kívül hagyhatók A távolléti díj számításánál a rendszeres bérpótlékokon felül az Mt. 151/A. (4) bekezdés szerinti rendkívüli munkavégzések kapcsán kiegészítő pótlék alkalmazása is szükséges lehet. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 3

4 A távolléti díj összegének pontos meghatározásához nem elég a munkarend, a munkaidő-beosztás és esetlegesen a munkaszerződésben, illetve kollektív szerződésben meghatározott munkavállalót folyamatosan megillető bérpótlékok ismerete, ugyanis a rendkívüli munkavégzések kapcsán alkalmazandó kiegészítő pótlékok az előző évi rendkívüli munkavégzések munkavállalónkénti nyilvántartásai alapján határozhatók meg [Mt. 140/A. ]. A munkavállaló személyi alapbérének 3%-át kell kiegészítő pótlékként figyelembe venni a távolléti díj megállapításánál, ha az előző évi rendkívüli munkavégzés az 50 órát meghaladta. Ha a tárgyévet megelőző évben a rendkívüli munkavégzés a 100 órát is elérte, illetve azt meghaladta, a kiegészítő pótlék mértéke a munkavállaló személyi alapbérének 5%-a. tévhit 4# A távolléti díj számítása során minden egyes előző évi túlórát figyelembe kell venni A távolléti díj számításánál mindenképpen kiegészítő pótlékot kell alkalmazni, ha a munkavállaló a tárgyévet megelőző évben több, mint 50 óra rendkívüli munkavégzést teljesített. Ugyanakkor általános tapasztalat, hogy a foglalkoztatók az előző évi rendkívüli munkavégzéssel töltött munkaórák összesítése során minden egyes rendkívüli munkavégzéssel töltött munkaórát figyelembe vesznek függetlenül annak alapjától. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a távolléti díj kapcsán alkalmazandó kiegészítő pótlék csak és kizárólag a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli munkavégzések alapján kötelező, egyéb rendkívüli munkavégzés kapcsán nem. Így ez alapján nem számít bele a kiegészítő pótlékot megalapozó 50 órába például a készenlét vagy az ügyelet alatti rendkívüli munkavégzés sem. tévhit 5# A távolléti díj számítása során a jutalom és a prémium a távollét idejére számított időarányos átlagát is figyelembe kell venni, ha az rendszeres Tipikus tévhit, hogy a jutalom és a prémium távollét idejére számított időarányos átlagát is figyelembe kell venni a távolléti díj összegének meghatározása során. Ezen tévhit az átlagkereset és a távolléti díj számítására vonatkozó szabályok keveredéséből ered. Mint az ismeretes, az átlagkereset számítás alapját az irányadó időszakban kifizetett munkabérek képezik, melyekbe beletartoznak a vonatkozó időszakban jutalom vagy prémium jogcímén kifizetett munkabérek is (BH.1995/6/377.). Megjegyezzük, hogy például jutalom kapcsán munkaügyi vita sem kezdeményezhető tekintettel arra, hogy az lényegében a munkáltató mérlegelésétől függő juttatás (BH. 1979/9/407). Ugyanakkor mivel a jutalom és a prémium is olyan, az Mt. által közelebbről nem szabályozott alapbéren felüli változó összegű és mértékű díjazás, mely folyamatosan a munkavállalót nem illeti meg, továbbá rendeltetését tekintve sem minősül bérpótléknak, a távolléti díj számítás során figyelmen kívül kell hagyni. Máriás Attila BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 4

5 2EXPAT Hogy is van ez: harmadik országbeli állampolgár, Schengen? Harmadik országbeli állampolgároknak nevezzük azokat az állampolgárokat, akik az EGT tagállamok állampolgárai közé nem sorolhatóak. A harmadik országbeli meghatározásnál ahhoz, hogy a későbbi eljárások könnyebben értelmezhetőek legyenek fontos megemlítenünk a Schengeni övezetet is. A Schengeni megállapodásban - melyet a luxemburgi Schengenben június 14-én az Európai Gazdasági Térség öt tagja írta alá - megállapodtak, hogy a közös határon való ellenőrzést fokozatosan megszüntetik. A Schengeni végrehajtási egyezmény keretein belül pedig már a külső határellenőrzés megerősítésében és a személyforgalom belső határokon való ellenőrzésének megszüntetésében is megállapodtak. Ezeket a vívmányokat később az Amszterdami Szerződéssel vitték be az EU-ba (az Egyesült Királyság és Írország kivételével). Ez azt jelenti, hogy a Schengeni térség belső határállomásain való átkelés személyazonosság igazolása nélkül megtehető, és a kívülről érkező állampolgár kiváltott vízuma minden schengeni országban érvényes. Hazánk december 21-én csatlakozott a Schengeni övezethez december 21-től 25 tagot foglal magába: 22 EU tag: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia; EGT tag: Norvégia és Izland; valamint Svájc. A 27 EU tagállamból az alábbi 5 nem alkalmazza az egyezményt: Bulgária, Ciprus, Románia, Egyesült Királyság és Írország. Miután a hátteret tudjuk, már csak a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodására és munkavállalására vonatkozó teendőket kell megismernünk. Mely országok állampolgárai számára kell vízum? Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU illetve EGT tagállamok állampolgárai, az EGT tagállamok állampolgárainak családtagjai, amennyiben rendelkeznek az EGT állampolgár családtagja számára kiállított tartózkodási kártyával, vagy valamely schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel. Ezen felül vízummentesen utazhatnak be az alábbi államok állampolgárai is: az Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Argentína, Ausztrália, Brazilia, Brunei, Chile, Costa Rica, Dél-Korea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Horvátország, Izrael, Japán, Kanada, Malajzia, Mexikó, Monaco, Nicaragua, Panama, Paraguay, San Marino, Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela állampolgárainak, valamint az Apostoli Szentszék (Vatikán Állam), Hong Kong és Makaó Különleges Közigazgatási Térség által kibocsátott úti okmánnyal rendelkezők (539/2001/EK tanácsi rendelet). Amennyiben a tartózkodás időtartama meghaladja a 90 napot, úgy tartózkodási engedélyt kell igényelni. A keresőtevékenység céljából történő tartózkodáshoz az általánosan megkövetelt dokumentumokon túl szükség van mind a munkavállaló, mind a munkáltató által beszerzett engedélyek és igazolások benyújtására. Mivel az ügyintézés időtartamát nem csak a hosszas eljárási folyamatok, hanem az előre nem sejtett buktatók és hiánypótlások is megnövelhetik, érdemes a külföldi munkavállalónak az ügyintézést már indulása előtt a magyar külképviseleten elindítania. A tartózkodási engedély megszerzése során állítják ki a szállás bejelentésről szóló igazolást is. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló szabályokat a 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet határozza meg. A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása esetében fontos, hogy mielőtt elindításra kerülne a munkavállalási engedély igénylése, a munkáltatónak jeleznie kell felmerülő munkaerőigényét, és ezután 16 nap várakozási idővel is számolnia kell. Van olyan eset is, amikor az egyéni engedély a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül (SZMMr. 10. ) kerül kiadásra. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 5

6 Talán hírlevelünk olvasói számára fontos lehet, hogy a munkavállalási engedély megszerzésének kötelezettsége alól a 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése alapján vannak kivételek (pl. külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság - nemzetközi szerződés által meghatározott - fiók és képviselet vezetője). Ezeken felül természetesen a harmadik ország állampolgárai számára is ugyanúgy, mint az EGT állampolgárok esetében szükség van az adóazonosító jel és a TAJ-szám megszerzésére. Reméljük, hogy novemberi és jelen cikkünkkel rálátást tudtunk nyújtani azok számára, akik munkájuk során szembesülnek a külföldi munkavállalóra vonatkozó adminisztrációs feladatok és teendők végeláthatatlan rengetegével. De ez még csak a kezdet! Hiszen a külföldi munkaerő esetében a hivatalos eljárás, az engedélyek és dokumentumok megszerzése csak az alapfeltétel. Ezen felül természetesen gondolnunk kell olyan dolgokra is, amik számunkra teljesen egyértelműek: hol fognak lakni, hol folytatják kötelező tanulmányaikat gyerekeik, hova fordulhatnak orvosi ellátásért? Nem szabad lebecsülni az ezekkel járó teendőket sem, mert a külföldi munkavállaló otthonérzetéhez, kényelméhez és ezáltal az elégedettségéhez erősen hozzájárulnak. Zórándy Nóra BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 6

7 3CAFETERIA Cafeteria 2011 Ahogyan korábbi hírleveleinkben már részben összefoglaltuk, a január 1-jétől életbe lépő adó- és járuléktörvény változások módosítják a béren kívüli juttatási rendszereket és az egyes juttatási elemeket. A várható változásokat korábbi cikkeinkben egy tárgyalás alatt lévő törvényjavaslat információira tudtuk csak alapozni, mely javaslatot azóta elfogadták, és a Magyar Közlöny 177. számában november 19-én kihirdetésre is került. Időközben december első napjaiban megszületett a évi minimálbér összege is: a 4-6%-ra prognosztizált emelkedés helytállónak bizonyult, így a minimálbér a jelenleg hatályos Ft-ról január elsejétől Ft-ra emelkedik. Ennek jelentősége, hogy a cafeteria rendszerek népszerű juttatási elemeinek kedvezményes adózású határai többségükben a mindenkori minimálbér meghatározott százalékában kerülnek megállapításra. Kivételt képez ez alól a helyi utazásra szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel, amelynek értéke nem az adó- és járuléktörvények valamint a minimálbér értéke által szabályozott. Azonban napokon belül ezek értékére is fény derül (a BKV Zrt. díjszabása például már ismert, a társaság re vonatkozóan nem emel árat). Az adó- és járuléktörvény módosítások kihirdetésével és a 2011-ben hatályos minimálbér értékének ismeretében lehetőségünk nyílik megtervezni évi cafeteria rendszerünket. Fogalmi változások és adózás Megszűnik a természetbeni juttatás fogalma. A jellemzően nem pénzbeli juttatások három csoportja a jövőben: a béren kívüli juttatások, a béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások. Béren kívüli juttatások A juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizetőt 16% SZJA terheli (19,04%) Például: üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, étkezési juttatás, Széchenyi Pihenő Kártya, stb. Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások A juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizetőt 16% SZJA és 27% EHO terheli (51,17%) Például: cégtelefon használat, csoportos életbiztosítás, évente 3 alkalommal csekély értű ajándék, stb. Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások Ezek a juttatások az összevont adóalap részeként adóznak. Például: művelődési intézményi szolgáltatás, a kifizető által biztosított ingyenes vagy kedvezményes személyszállítási szolgáltatás, stb. Egyes juttatási elemek 2011-ben Tekintsük át röviden a legnépszerűbb juttatási elemekkel kapcsolatos fontosabb információkat! Egységes étkezési utalvány Január elsejétől megszűnik a hideg és meleg étkezési utalvány közötti differenciálás. A havonta Ft értékben (adóévben utólagosan is) adható juttatás felhasználható fogyasztásra kész ételek vásárlására is. Üdülési csekk A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben ben nem szűnik meg az üdülési csekk, mint juttatás. 19,04%-os adóteher mellett továbbra is adható lesz Ft értékben, melyet közeli hozzátartozók részére is igényelhetnek a munkavállalók. Ne felejtsük el a kötelező nyilatkozatot kitöltetni munkavállalóinkkal! Széchenyi Pihenő Kártya Ez a juttatás (több munkáltatótól együttesen is) maximum Ft értékben adható kedvezményes adózási feltételekkel. A felhasználhatóságát egy későbbi kormányrendelet szabályozza majd, amely várhatóan nem készül el a évi cafeteria nyilatkozatok kitöltésének és leadásának határidejéig. Rengeteg teendő van még a juttatás bevezetése előtt: ki kell választani, hogy ki bocsátja majd ki a kártyát, ki kell építeni az elfogadó hálózatot és annak infrastruktúráját. Mindez három-négy hónapot is igénybe vehet, csak ezek után indulhat el élesben a kártya. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 7

8 3 Ez azt jelenti, hogy információk hiányában áprilismájus előtt nem lesz lehetőségünk a juttatás kihasználására, így nehéz, sőt szinte lehetetlen vele tervezni évi cafeteria rendszerünk kialakításakor. Igazi funkcióját várhatóan 2012-ben tölti majd be. Internet támogatás A juttatás 2011-től sajnos elveszti adómentességét. A számla segítségével utólagosan vagy utalvány formájában juttatott bevétel Ft értékig 19,04%-os terhet visel, az e feletti rész után 51,17%-os adóterhet köteles fizetni a munkáltató. Újdonság a juttatással kapcsolatban, hogy közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére is adható, és legfeljebb három hónapon belül utólagosan is elszámolható. Csekély értékű ajándék A 2009-ben népszerű, majd magas adóterhe miatt 2010-ben háttérben szoruló juttatás 2011-ben visszatérhet a cafeteria rendszerekbe. Évente három alkalommal a mindenkori minimálbér 10%- ának megfelelő értékig (2011-ben 3 x Ft = Ft) adhatjuk munkavállalóinknak, valamint azok közeli hozzátartozóinak is. Jelentős változás, hogy a közös háztartásban élés feltételét a törvény nem említi, így szélesítve azt a kört, akik részesülhetnek a juttatásban. Kitétel csupán a közeli hozzátartozói viszony megléte. Adóterhe ugyan magasabb (51,17%), azonban érdemes elgondolkozni azon, hogy ennek ellenére visszaépítsük cafeteria rendszerünkbe ezt az elemet. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 8

9 3 Sportesemény látogatása Múlt havi hírlevelünkben összefoglaltuk az évente Ft értékben adómentesen adható juttatással kapcsolatos legfontosabb információkat. A sportesemények látogatására felhasználható utalványt adómentes elemként mindenképpen javasolt felvenni a választható juttatási elemek közé. Önkéntes kölcsönös egészség- és nyugdíjpénztári befizetések 19,04%-os adóterhükkel továbbra is stabil pontjai maradhatnak cafeteria rendszerünknek. A minimálbér emelkedésével ezek kedvezményes adózású értékhatárai is emelkednek, a juttatások feltételei pedig változatlanok maradnak. Megéri cafeteria rendszert működtetni A 2010-ben hatályos jogszabályok szerint a kedvezményesen adózó juttatásokat 25%-os adó terheli, ez 2011-ben 19,04%-ra csökken, míg a kedvezményes adózású körön kívül eső juttatások adózása 97,8%-ról 51,17%-ra mérséklődik. A minimálbér emelkedésével 2011-ben magasabbak lesznek a juttatások értékhatárai, könnyebb lesz az étkezési utalványok felhasználása, és szintén plusz lehetőségeket biztosít a szélesebb körben adható csekély értékű ajándék még rugalmasabbá téve cafeteria rendszerünket; megéri tehát 2011-ben is cafeteria rendszert üzemeltetni Nemes János Választható elemek Helyi utazásra szolgáló bérlet december 31-ig január 1-től értékhatár adóteher értékhatár adóteher a bérlet árának a bérlet árának 25% 19,04% erejéig erejéig Meleg étkezési utalvány Ft 25% Hideg étkezési utalvány korlátlan 97,8% Kultúra utalvány korlátlan 97,8% Internetszolgáltatás a szolgáltatás értékének erejéig Iskolakezdési támogatás Ft 25% Csekély értékű ajándék korlátlan 97,8% Változások összefoglalása % Üdülési csekk Ft 25% Önkéntes kölcsönös egészségpénztár Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár Ft 25% Ft 25% Széchenyi Pihenő Kártya - - Sporteseményre szóló belépőjegy Ft 19,04% korlátlan bérként adózik Ft 19,04% Ft 19,04% 3x7.800 Ft 51,17% Ft 19,04% Ft 19,04% Ft 19,04% Ft 19,04% Ft 0% Megjegyzés január 1-től január 1-jétől megszűnik a hideg és meleg étkezési utalvány közötti különbség. Elvesztette korábbi adómentességét, az Ft kedvezményesen adózó értékhatárig a juttatás 1,19- szerese után a kifizetőnek 16% SZJA-t és 27% EHO-t kell fizetnie. Közös háztartásban élő, közeli hozzátartozó nevére szóló számla elszámolására is van lehetőség. Legfeljebb három hónapon belül utólagosan is elszámolható. Évente három alkalommal a minimálbér 10%-ának megfelelő értékben adható közeli hozzátartozók részére is, a juttatás értékének 1,19-szerese után fizetett 16% SZJA és 27% EHO mellett. Közeli hozzátartozók részére is igényelhető. Felhasználhatóságát egy külön kormányrendelet szabályozza. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél December 9

10 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország Tanácsadó Kft Budapest, Nagy Jenő u. 10. Telefon: Fax: Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nemes János HR menedzser, cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. November

HR HÍRLEVÉL. 2010. November HR HÍRLEVÉL 2010. November MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Október

HR HÍRLEVÉL. 2010. Október HR HÍRLEVÉL 2010. Október MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK ExPat SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február HR HÍRLEVÉL 2011. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

HR hírlevél 2010. január

HR hírlevél 2010. január HR hírlevél 2010. január januári KÖSZÖNTŐ Év eleji munkaügyi cikkünkben a szabadságolási terv készítésével foglalkozunk, mely a szabadságok tervezhetősége által jelentősen hozzájárul a munkajogi szabályoknak

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2013. Augusztus

HR HÍRLEVÉL. 2013. Augusztus HR HÍRLEVÉL 2013. Augusztus MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Szeptember

HR HÍRLEVÉL. 2012. Szeptember HR HÍRLEVÉL 2012. Szeptember MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. December

HR HÍRLEVÉL. 2011. December HR HÍRLEVÉL 2011. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2013. Február

HR HÍRLEVÉL. 2013. Február HR HÍRLEVÉL 2013. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2013. Április

HR HÍRLEVÉL. 2013. Április HR HÍRLEVÉL 2013. Április MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 4.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 Névszerinti nyilvántartást csak azokról a juttatásokról kell vezetni: a)

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben