Az alulfizetettség kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alulfizetettség kezelése"

Átírás

1 Kollektív tárgyalások és szociális párbeszéd a közszolgálatokban Az alulfizetettség kezelése EPSU Politikai Dokumentum

2

3 Bevezetés A stabil és tartós gazdasági növekedés és az életszínvonal emelkedése ellenére, az alulfizetettség továbbra is probléma elé állítja a szakszervezeteket. Az Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat adatai 1 alapján az alulfizetettség mintegy 20 millió munkavállalót érint. A szegénység ugyancsak súlyos problémaként jelentkezik Európa minden részében. Az Eurostat által készített legfrissebb elemzések azt mutatják, hogy ban 2 körülbelül 72 millió EU polgárt fenyegetett a szegénység veszélye. Egyedül a közszolgálati szektor mondhatja el magáról, hogy sikerült elfogadható szinten tartania az alulfizetettséget azáltal, hogy ott a magánszektorban alkalmazottnál egyenlobb fizetési struktúrát alkalmaznak. A fizetési struktúrákra azonban gyakran eros nyomást gyakorolnak a kiszervezések (outsourcing) és humáneroforrás-kezelési politikák, amelyek egy, a piaci szabályokhoz jobban igazodó és individualizáltabb bértarifa rendszer kialakításának igényével lépnek fel. Az EPSU úgy véli, hogy az alulfizetettség mind a szövetség egésze, mind az egyes tagszervezetek számára központi prioritás kell legyen. Az alulfizetettség már önmagában is gondot jelent, ráadásul rendszerint az emberek magán-, illetve családi életének egyes elemeire is negatív hatást gyakorol. A munkahelyen az alacsony fizetéssel rendelkezok a képzési lehetoségekbol és más ellátásokból (például táppénz és nyugdíj) is kisebb arányban részesülnek. A munkahelyen kívül is valószínu, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezoknél rosszabb egészségügyi körülmények között élnek. A legjelentosebb kampánytevékenységet folytató szervezetnek és az ETUC keretén belül a legnagyobb ágazati szövetségnek számító EPSU úgy véli, hogy ha a tagszervezetek mind politikai szinten, mind kolletív tárgyalási politikájuk területén fokozzák tevékenységüket, akkor az EPSU képes tényleges változásokat hozni az alulfizetett munkavállalók ezrei számára szerte Európában. Figyelembe véve, hogy az alulfizetett dolgozók dönto többsége noi munkavállaló, egy sikeres kampány, amelyhez más szakszervezeti szövetségek és kampányszervezetek is csatlakoznának, nagymértékben elomozdítaná egyben a férfiak és nok fizetése közötti szakadék áthidalását is. A kérdés megvitatása az EPSU-ban Az EPSU általános közgyulése 2000-ben egy kollektív tárgyalásokról szóló politikai nyilatkozatot 3 fogadott el, amelyben a bérekre vonatkozóan számos fontos megállapítást tett és a kollektív tárgyalásokon belüli koordínáció erosítését sürgette: Az EPSU egy szolidaritáson alapuló európai bérpolitika kialakítását szorgalmazza, amelynek célja a jövedelmek közötti egyre nagyobb különbségek elsimítása lenne. A nyilatkozat központi témája volt az egyenlo javadalmazás is, mivel a noi munkavállalók aránytalanul nagyobb mértékben érintettek az alulfizetettség tekintetében. Sok noi munkavállaló dolgozik a közszolgálatokban és használja ezeket a szolgáltatásokat. Azok az állami hatóságok, amelyek szukítik az állami költségvetést és a béreket alacsonyan és/vagy a magánszektorban alkalmazott bérszint alatt tartják, aránytalanul hátrányosab helyzetet teremtenek a noi dolgozók számára. Az esélyegyenloség biztosítása az EPSU kollektív tárgyalási politikájának szerves részét fogja képezni. A nyilatkozat kiemelte: a bérpolitikai célkituzések koordinálásának, a kollektív tárgyalásokra vonatkozó

4 információcserének és egy ágazati és összágazati szintu európai cselekvési program kidolgozásának fontosságát. Az EPSU 2004-ben tartott hetedik kongresszusán elfogadott kollektív tárgyalásokra vonatkozó állásfoglalás 4 megállapítja, hogy: Néhány országban, a minimálbér alkalmazása jelentos mértékben hozzájárult az alulfizetettség problémájának kezeléséhez és a férfiak és nok javadalmazása közötti eltérések elsimításához. Összehangolt stratégia révén biztosítani kell, hogy a kollektív megállapodások azonos irányvonalat követnek és nem egymás ellen hatnak. Állásfoglalásában az EPSU kötelezettséget vállalt arra is, hogy az alulfizetettséget a legfontosabb prioritások között kezeli a 2009-ben esedékes következo kongresszusi ülésig hátralévo idoszakban. Az alulfizetettség problémájának megvitatására eloször októberében, az EPSU harmadik kollektív tárgyalásokról szóló konferenciáján került sor, amely konferencián nagybritanniai, németországi és norvégiai EPSU tagszervezetek mutatták be, miként kezelik a problémát. Az ETUI-REHS, az európai szakszervezetek kutatóintézete további információkkal szolgált a kérdés közép és kelet-európai helyzete tekintetében. Ezekben az új tagállamokban a jogszabályban eloírt kötelezo minimálbér, a kollektív tárgyalások által kötött megállapodásokkal történo lefedettség kisebb mértéke miatt, nagyon fontos tényezo a bérszínvonal fenntartásában. A konferenciát követoen az EPSU titkársága az alulfizetettség tekintetében elkészítette ennek a politikai dokumentum-tervezetnek a vázlatát, amelyet áprilisában a kollektív tárgyalásokkal foglalkozó munkacsoport megvitatott és módosított. Ez a dokumentum kerül megvitatásra majd decemberében, az EPSU kollektív tárgyalásokról szóló konferenciáján és, a megbeszélések eredményétol függoen, majd egy politikai javaslat kerül az EPSU végrehajtó bizottsága elé 2006 elején. 4

5 Az alulfizetettség, mint európai és globális jelenség Tisztességes fizetések az Egyesült Nemzetek Szervezete és az ILO álláspontja Nemzetközi szinten mind az Egyesült Nemzetek Szervezete, mind a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményei és állásfogklalásai kitérnek a tisztességes díjazás jelentoségére: Az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Nyilatkozatának 23. cikke (3) bekezdése megállapítja, hogy: Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégíto fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelo létet biztosít és amelyet megfelelo esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki. Az ENSZ általános közgyulése által 1966-ban elfogadott gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló egyezségokmány 7. cikke megerosíti: mindenkinek a jogát az igazságos és kedvezo munkafeltételekhez, amelyek különösen az alábbiakat biztosítják: a) olyan díjazást, amely minden dolgozó számára legalább a következoket jelenti; i) méltányos munkabért és az egyenlo munkáért minden megkülönböztetés nélkül járó egyenlo díjazást, különösen pedig a nok számára olyan munkakörülmények biztosítását, amelyek - ugyanazon munkáért való ugyanazon díjazás mellett - nem maradnak el a férfiak munkakörülményeitol; ii) tisztességes megélhetést maguk és családjuk számára, az Egyezségokmány rendelkezéseivel összhangban. A tripartit felépítésu Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, amely olyan egyezményeket köt, amelyeknek a tagállamok részesei lehetnek, a minimálbér tekintetében két olyan egyezményt fogadott el, amelyhez néhány európai tagállam csatlakozott (lásd a függelékben található listát). Az Európai Bizottság és az Európai Parlament Az Európai Unión belül, a munkavállalók szociális alapjogainak chartája, amelyet 1989-ben fogadtak el, megállapította, hogy minden munkavállalónak joga van a méltányos díjazáshoz: minden alkalmazottat méltányos díjazásban kell részesíteni. E célból, az egyes országokban alkalmazott megállapodásokkal összhangban, a munkások számára méltányos díjazást, azaz olyan munkabért kell biztosítani, amely tisztességes megélhetést tesz lehetové számukra. Az Európai Bizottság egyik 1993-i fn véleménye szerint, a méltányos díjazást a termelékenység és foglalkoztatás elomozdítására, valamint a szociális partnerek közötti jó kapcsolatok erosítésére irányuló célkituzés elérésére is figyelemmel kell kezelni. A tagállamokat arra ösztönözték, hogy a méltányos díjazás elérése érdekében olyan politikát határozzanak meg, amelyben valamilyen formában kötelezettséget vállalnak a díjazás átláthatóbbá tételére a munkaeropiacon. A szociális partnereket is felkérték, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban. Véleményében a Bizottság olyan kutatások elvégzését vállalta, amelyek elomozdítják a méltányos díjazás elérésére irányuló politikák konvergenciáját, és amelyek eredményét 1997-ben tette közzé. Csak néhány tagállam tett eleget a véleményben leírtaknak, a legtöbb ország ellenezte a bérpolitikába történo beavatkozást. Egyes országokban Auszriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában és Nagy-Britanniában bizonyíthatóan nottek a díjazásbeli eltérések a vizsgált idoszak 5 alatt. 5

6 A foglalkoztatásról és a szociális politikákról szóló egyik 2001-es közleményében 6 a Bizottság inkább általánosságban a munka minoségével foglalkozott, és nem tért ki a bérszínvonalat érinto részletkérdésekre. A közlemény általános célként annak biztosítását tuzte, hogy: a munka, a munkát végzo személy elvárásainak megfelelo, szaktudásával és képességeivel összeegyeztetheto legyen és megfelelo jövedelmet biztosítson. A szociálpolitikai menetrendrol szóló idei közleményében 7 a Bizottság közvetett módon említi a díjazást. Elsosorban a foglalkoztatás minoségével és minimális jövedelmet biztosító jogszabályi rendszerekkel vagyis olyan rendszerekkel, amelyben az adójóváírások és juttatások, vagy egyéb intézkedések kombinációjából biztosítható egy minimális jövedelmi szint foglalkozik, és nem tér ki közvetlenül az alulfizetettséggel és minimálbérekkel kapcsolatos kérdésekre. A munka minosége azonban szorosan kapcsolódik a bérszinvonalhoz. Az alulfizetett munkák egyben rosszabb munkakörülményekkel, az ellátások (például a nyugdíj) alacsonyabb szintjével, és a képzési és átképzési lehetoségek ritkulásával, vagy teljes hiányával párosulnak. Az Európai Parlament az alulfizetettség kérdésében ellenorzo és kezdeményezo szerepet játszik. Egyik 2002-es állásfoglalásában 8 az alapjogok tiszteletben tartása tekintetében vizsgálta meg a tagállamok helyzetét. Ebben kiemelte a méltányos minimálbér bevezetésének szerepét a diszkrimináció megszüntetésében és külön felhívta a figyelmet Irországra, Spanyolországra és Görögországra, ahol az érvényes minimális bérszint az átlagkereset 50%-a alatt van. Az Európa Tanács Az Európa Tanács nem az Európai Unió intézménye ben hozták létre, és egyik fo céljának az emberi jogok védelme, valamint a jogi és szociális védelem elomozdítása tekinheto a 46 tagállam területén. Az Európa Tanács Szociális Chartája ben lépett hatályba. A Charta 4. cikkének (1) bekezdése a méltányos díjazáshoz való jogra vonatkozik és arra kéri az aláíró államokat, hogy: Ismerjék el a munkavállalók jogát egy olyan díjazáshoz, amely maguk és családjuk számára tisztességes megélhetést biztosít. A Tanács ellenorizheti a tagállamok fizetési rendszerét és megvizsgálhatja, hogy az adott tagállam, az Európa Tanács által megállapított méltányossági köszübértéknek (lásd késobb) megfeleloen tisztességes béreket biztosít-e vagy sem. Az Európa Tanács 2002-ben például megállapította, hogy az országos minimálbér Nagy-Britanniában (a 2000-ben érvényes tarifa alapján) alacsonyabb volt a 4. cikkben eloírt megfelelo szintnél. Megjegyezte továbbá, hogy tudott megfelelo helyzetértékelést készíteni, mert Nagy-Britanniában nem álltak rendelkezésre azok az adatok, amelyek az egy fore eso nettó minimálbérre vonatkoznak. Nagy-Britannia példája azonban nem egyedi. A 4. cikk (1) bekezdésére vonatkozó határozatokról készített legutóbbi kimutatásában, az Európa Tanács szociális jogokkal foglalkozó európai bozottsága Ausztria, Görögország, Hollandia, a Szlovák Köztársaság és Spanyolország esetében is megállapította, hogy azok nem teljesítették a megfelelo díjazási iránymutatást További adatokra várva, Dánia, Németország, Izland és Norvégia tekintetében a bizottság még nem nyilatkozott. A Szociális Chartában eloírtak megsértése esetén, az adott országnak ütemtervet és programtervezetet kell készítenie arról, hogy miként és mikorra teljesíti ezen kötelezettségét. A bizottság figyelmeztetések, ajánlások és megerosített ajánlások révén biztosíthatja, hogy az országok teljesítik kötelezettségeiket. Meg kell jegyezni, hogy a szociális jogok helyzetének ez az Európa-szerte rendszeresen elvégzett vizsgálata nem ad teljes képet. A 4. cikk (1) bekezdésében eloírtak elmulasztásáról szóló jelentésekben sok olyan országot is felsorolnak, amely országok mulasztása a Charta 6

7 más részeire vonatkozik, és az is kétséges, hogy az európai szakszervezetek ezt figyelembe veszik-e. A méltányossági küszöbérték (lásd késobb) kérdéséhez hasonlóan, a küszöbértékrol folytatott megbeszéléseket és a küszöbértéket módosító határozatot az Európa Tanács szociális jogokkal foglalkozó európai bizottsága belso ügyként kezelte, és azokat szélesebb körben nem ismertették. Szolidáris bértárgyalások A kollektív tárgyalások elsodleges célja az, hogy a munkavállalók fizetését megvédjék az inflációval szemben, és hogy számukra a termelékenység növekedésébol valamilyen részesedést biztosítsanak. Ez az alapja az ETUC és több európai ágazati szövetség által elfogadott koordinációs iránymutatásoknak. Ipari szövetségek Ezekben a hangsúlyt elsosorban az országos szintu, általános termelékenységi mutatók javítására, és nem az egyes ágazatok termelékenységének megváltoztatására helyezték. Ennek oka, hogy az alacsony termelékenységu ágazatok ne maradjanak le a termelékenység tekintetében jelentos növekedést mutató iparágak mögött. Ez különösen a közszolgálatok számára fontos tényezo, ahol még az általánosan elfogadható termelékenységi szint elérése is kihívást jelent. A közszolgáltatások keretébe tartozik több olyan, nagyon fontos tevékenység, mint például a szociális gondozás, amely tevékenységek ugyanakkor a hagyományos szempontok alapján alacsony termelékenységunek minosülnek. A szolidáris bértárgyalásokra az utóbbi években nagy nyomás nehezedett, mivel a kormányok és a munkaadók a központi országos és ágazati tárgyalások során egyre inkább elotérbe helyezték a bértárgyalások helyi elemeit. A közszolgáltatások terén végbement dereguláció és privatizáció ugyancsak erosítette azt a tendenciát, amely inkább a helyi szintu bértárgyalások felé hat és nagyban hozzájárult a kollektív megállapodások jelemtosségének csökkenéséhez, mivel a kiszervezett dolgozókat olyan szervezetek foglalkoztatják, amelyek alacsonyabb fizetéssel és rosszabb munkafeltételekkel megkötött kollektív megállapodásokat alkalmaznak, vagy tartózkodnak mindenféle kollektív megállapodás végrehajtásától. Mindent egybevetve, az 1970-es évek óta tartósan kimutatható az a tendencia, hogy a munkabérek részesedése a nemzeti jövedelembol csökken, mivel a béremelések mértéke sok európai országban elmaradt a gazdasági növekedés 10 mértékétol. Ez a tendencia a gazdaság egészére kihat, és Németországban az alulfizetettségrol és a minimálbérrol folytatott viták legfontosabb témájává vált. Szakszervezetek által támogatott kutatók Németországban, Franciaországban és Svájcban hívták fel a figyelmet a bérek gazdasági szerepére Az európai minimálbér-politika alapvetése 11 címu munkájukban. Ebben rámutattak arra, hogy a gazdasági szereplok egyre inkább úgy tekintenek a munkabérekre, mint amelyek pusztán költségtényezok és változók a gazdasági helyszínekért folyó nemzetközi versenyben. Ez: háttérbe szorította a munkabérnek a nemzetgazdasági kereslet meghatározó elemeként betöltött gazdasági funkcióját, amely nélkül jóléti gazdaság nem képzelheto el. Felmerül még továbbá a méltányos jövedelem biztosításának kérdése, valamint az, hogy a munkavállalók nem termékek, akiknek díjazását egyszeruen az állandóan változó piacra lehetne bízni. A neoliberális nézet szerint a piacokat dolgozni kell hagyni és ez a nézet mutatkozik meg a maga szélsoséges formájában azon a német internetes oldalon (http://jobdumping.de), amely arra bíztatja az embereket, hogy licitáljanak a munkákért, és ígérjenek alá más munkavállalóknak. Még a köszszolgálati munkaadók közül is felismerték néhányan, hogy a bérképzést nem lehet egyszeruen a piaci viszonyokra bízni. Nagy-Britanniában, a bipartit felépítésu helyi közigazgatási bizottságnak (Local Government Commission) a brit községi és városi önkormányzatoknál alkalmazott díjazás 12 tekintetében elvégzett vizsgálata rávilágított arra, 7

8 hogy: Az alulfizetettség problémája a piaci tarifával történo bármely összehasonlítást megfelelo érzékenységgel kell végezni. Az, hogy az ajánlatban szereplo tarifánál olcsóbban lehet munkaerohöz jutni, nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ajánlatban megállapított tarifa volt túl magas. Az, hogy munkaerot a felajánlottnál alacsonyabb bérért is lehet szerezni, nem jelenti feltétlenül, hogy a felajánlott bér túl magas. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal is felhívja figyelmet azokra az érvekre, amelyek alapján a munkaadói oldal is támogathatja a minimálbér bevezetését, mivel eh yilyen intézkedés a dolgozók motiválása révén hozzájárul a termelékenység növeléséhez, és amely elomozdítja a vállalatok 13 számára igen költséges munkaero-fluktuáció visszaszorítását. Az alulfizetettség meghatározása Európa Tanács és OECD küszöbértékek Az Európa Tanács szociális jogok európai bizottsága (ECSR) a bruttó medián keresetek 68%-ában egy olyan referenciaértéket állapított meg amely alapján az Európa Tanács egy adott ország tekintetében meg tudja állapítani, hogy a bérszínvonal megfelelo-e vagy sem. Ez az érték nagyjából azonos a Gazdasági Együttmuködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által megállapított referenciaértékkel a teljes munkaidoben foglalkoztatottak medián keresetének 2/3-ával. Az Európa Tanács definícóját bevezették néhány országban, Nagy-Britanniában pedig a kampányszervezetek az alulfizetettség tekintetében irányadó célkituzésként alkalmazták. Az Európai Tanács szerint azonban, annak megállapítása például, hogy egy nemzeti minimálbér-tarifa a küszöbérték alatt vagy felett van, nem kizárólag ezen méréseken alapul. Az ECSR-nek más tényezoket például az adót és a jóléti ellátásokat is figyelembe akart venni. Ez lehetetlen feladatnak bizonyult és az ECSR beismerte, nem tudja felmérni, hogy az egyes országok megfelelo jövedelmet biztosítanak-e, vagy sem. A bizottság ezt követoen egy másik referenciaértéket állapított meg a nettó átlagkereset 60%-ában. A referenciaérték megváltoztatásáról szóló határozatot megtámadták az alulfizetettséget célzó kampánytevékenységet folytató szervezetek Nagy-Britanniában. A skót Low Pay Unit (alulfizetettséggel foglalkozó egység) részérol Carol Murray a következoképpen foglamazott: Az egységnél úgy véljük, hogy az új referenciaérték meghatározása egyrészt akadályozza a méltányossági küszöbérték általános érvényesülését, mint a szegényebb európai polgárok számonkérési eszközét a kormányokkal szemben, másrészt csökkenti annak analitikai értékét, mivel olyan felesleges bonyodalmakat okoz, amelyeket csak a tagállamok szolgálatában álló statisztikusok képesek feloldani. 14 A javasolt célkituzések tekintetében tehát a legfontosabb szempont, hogy azok könnyen értelmezhetoek, és a bérszínvonalak ellenorzése szempontjából könnyen mérhetoek legyenek. Ezen szempontok szem elott tartása különösen a kollektív tárgyalások, a lobbitevékenység vagy az európai méretu kampányok tárgyának vagy céljainak meghatározása során bír nagy jelentosséggel. Az Eurostat mutatói Az Európai Bizottság Statisztikai Hivatala, az Eurostat 15 kétféle módon méri az alulfizetettség mértékét, amelyet egyrészt az országos medián havi alapbér 60%-a, másrészt az országos medián díjazás 60%-a alatt határozott meg. Az elso mutató nem veszi figyelembe a munkaidot és így sok részmunkaidoben 8

9 foglalkoztatott munkaválalló esik ebbe a kategóriába. Az Eurostat adatai alapján az alkalmazottak közel kétharmada azért dolgozik részmunkaidoben, mert háztartásbeli elfoglaltsága ezt teszi lehetové, vagy mert nem találnak teljes munkaidos állásokat. Ebbol a szempontból valóban szükséges egy olyan alulfizetettségi mutató, amely ezen kényszerrészmunkaidos dolgozókat is magában foglalja. Mindazonáltal fontos, hogy az alulfizetettség szintjét a ledolgozott órák számától függetlenül is mérni lehessen, annak megállapítása érdekében, hogy milyen lépések megtétele szükséges az órabér-tarifák emeléséhez. Megoldásként alapvetoen két politikai megközelítés alkalmazható. Egy olyan, amelyik arra törekszik, hogy teljes munkaidos állásokat biztosítson azon alkalmazottak számára, akik nem akarnak részmunkaidoben dolgozni, és egy olyan, amelyik az alacsony bérszintekre figyelemmel arra próbál megoldást találni, hogy miként lehet a bérstruktúrákat átalakítani. Néhány fontosabb definíció Az Európa Tanács (jelenlegi) Az Európa Tanács (elozo) Eurostat OECD a nettó átlagkereset 60%-a a bruttó medián kereset 68%-a az országos medián díjazás 60%-a a medián kereset 2/3-a Az alulfizetettség és a létminimum meghatározása Az alulfizetettségrol szóló 2002-es 16 tanulmányában az EIRO munkakapcsolatokkal foglalkozó kutatóintézet megállapította, hogy az Európai Unió több államában, Ausztriában, Franciaországban, Görögországban, Írországban Olaszországban és Portugáliában a kétharmados definíciót alkalmazzák. Dániában az Eurostat 60%-os meghatározását használják, míg néhány országban saját mutatókat alkalmaznak Németországban az alulfizetettséget az országos átlag munkabér 75%-ában állapították meg, és az átlagjövedelem 50%-a alatt éloket sorolják a szegények közé. Norvégiában a referenciaérték a feldolgozóiparban alkalmazott órabér 85%-a. Ezek a definíciók a bérmegoszláson alapulnak, és az alulfizetettségi mutatót az általános bérszinthez képest határozzák meg. Egy másik megközelítés azon bérszínvonal meghatározására törekszik, amely a tisztességes életszínvonal biztosításához szükséges. Nagy-Britanniában az UNISON közszolgálati szakszervezet már hosszú ideje folytat kampánytevékenységet az alulfizetettség és a minimálbér vonatkozásában. A szakszervezet a Family Budget Unit (családi költségvetési egység) független kutatói által rendelkezésre bocsátott adatok alapján egy létminimumra 17 vonatkozó mutatót határoz meg. Másszóval, az általános átlagkeresethez viszonyított alulfizetettségi definíció helyett egy olyan mutatót alkalmaz, amely az emberek számára az alapveto életszínvonal biztosításához szükséges jövedelmi szintet határozza meg, és amelyet alacsony költségvetésu de még elfogadható szintnek nevezett el. A mutatót az egyedül élok, a gyermekeket nevelo egyedülállók és házaspárok stb. szerint határozzák meg ben a Family Budget Unit az egyedülállók tekintetében 5,69 -os, a partnerkapcsolatban élo és két gyermeket nevelo egyedüli keresok tekintetében 7,74 -os órabért állapított meg országos szinten. Ezek a fizetések az alapveto életszínvonal biztosítására elegendoek a munkahelyi ellátások igénybevétele nélkül. A 7,74 -os órabér az országos átlag 75%-át teszi ki. Az USA-ban a szakszervezeti mozgalom átvette a létminimum meghatározásának elképzelését, és az 1997 óta tartó kampánytevékenységük eredményeképpen mintegy 100 városban 18 fogadtak el létminimumra vonatkozó helyi rendeleteket. Ezen rendeletek hatálya a helyi közigazgatási hatóságokra terjed ki, melyekben eloírják, hogy az önkormányzat által közvetlenül vagy az önkormányzattal szerzodésben álló valamely szervezet által foglalkoztatott minden dolgozó számára biztosítani kell a létminimumhoz szükséges 9

10 jövedelmet. Ennek kiszámítása a négyfos család eltartásához szükséges megélhetési költségekre vonatkozó hivatalos statisztikák alapján történik. Jelenleg országos szinten a létminimum órabérben megállapított számszerusített értéke 8,20$, ami jóval meghaladja az 5,15$-os szövetségi minimálbér-tarifát. Az alulfizetettség mértéke Az európai alulfizetettségrol szóló legutóbbi Eurostat tanulmányt ben tették közzé, azonban azt olyan, különbözo országokból származó statisztikai adatokra alapozták, amely adatok közül néhány még az 1995-ös állapotokat tükrözte. Az alulfizetettség aktuális helyzetének feltérképezése tekintetében ezért az abban szereplo adatokat megfelelo óvatossággal kell kezelni. Mivel számos ország tekintetében nem álltak rendelkezésre megfelelo adatok, a jelentés mindössze 13 országra terjedt ki. A havi bér 60%-ában megállapított referenciaérték alapján, az Eurostat felmérése szerint a munkavállalók 15%-a esik az alulfizetettek kategóriájába ami a heti 15 órát, vagy annál többet dolgozó munkavállalók 15%-át jelenti. A munkában töltött órák számát is figyelembe véve azonban ez az arány 11%-ra esik vissza, amely mintegy 20 millió munkavállalót tesz ki. Az egyes országok tekintetében az alulfizetettség mértéke jelentos eltéréseket mutat; az Eurostat adatai alapján ennek százalékos aránya, a Portugáliában mért 6% és a Nagy- Britanniában mért 21% között mozog. A munkaidot is figyelembe véve ezek a határértékek a Belgiumban és Dániában mért 4%-ra, illetve a Görögországban mért 16%-ra módosulnak. Tanulmányában az Eurostat felsorolja az alulfizetett munkavállalókra vonatkozó legfontosabb tulajdonságokat, amely megállapításait az alulfizetettséggel foglalkozó nemzeti tanulmányok is igazolják. Az alulfizetett munkavállalók leginkább nok, fiatalok, migráns munkavállalók, részmunkaidoben, határozott ideju szerzodéssel foglalkoztatottak és/vagy a szolgáltatási ágazatban dolgozók illetve ezek kombinációi. Az Eurostat tanulmánya azt is vizsgálta, hogy az egyes ágazatokban, a gazdaság egészéhez képest mekkora a valószínusége annak, hogy valaki alulfizetetté válik. Az erre vonatkozó valószínuségi szorzó 0,1 (a gazdaság egészéhez képest 10-szer kisebb a valószínusége az alulfizetettségnek) és 0,9 (9/10-szer kisebb a valószínusége az alulfizetettségnek) közötti mozog. A tanulmányban vizsgált 13 ország között egy olyan sincs, ahol a közszolgálati alkalmazottak esetében, az összágazati szinten mérthez képest, nagyobb lenne az alulfizetettség valószínusége. Az Eurostat tanulmánya, más felmérésekhez hasonlóan, megerosítette, hogy leginkább a tipikusan noi foglalkozásokra, vagyis a gyermek- és idosgondozásra, a fogyatékossággal élok gondozására, valamint a takarítói szolgáltatásokra jellemzo az alulfizetettség. Az említett szolgáltatásokat rendszerint közszolgálati keretek között nyújtják, vagy privatizálják oket. Általában ezek nem elismert szakmák, amelyek esetében, rendes körülmények között a béreket nem formális bérstruktúra alapján szabályozzák. Néhány országban az említett tevékenységek az informális szektor részét képezik, és azokat migráns munkavállalók látják el. Az Eurostat tanulmánya hozzáteszi: a közszektor nyújtotta elonyök jóval markánsabban jelentkeznek, ha a munkabérek helyett a javadalmazási tarifát vesszük figyelembe. Továbbá, hogy: Az alulfizetettség kockázata a közszektorban lényegesen kisebbnek tunik a déli országokban és Írországban; a koncentrációs mutatók szerint (0,2 és 0,3) ezekben az országokban a közszektorban foglalkoztatottak az összes foglalkoztatotthoz képest 3 5-ször kevésbé érintettek az alulfizetettség tekintetében. Az Eurostatnak a különbözo ágazatokban dolgozó férfiak és nok átlagkeresetére vonatkozó adatai alapján levonható néhány következtetés a közszolgálati bérszintek tekintetében, és arra vonatkozóan, hogy a többi ágazathoz képest a közszolgáltatások ágazatában alkalmazott bérszintek mennyiben tekinthetoek magasnak vagy alacsonynak. A közüzemi szolgáltatások (villamosenergia, gáz és víz) például általában a magas fizetést 10

11 biztosító ágazatok közé tartoznak, és az Eurostat adatai 20 azt mutatják, hogy a közüzemekben dolgozó férfiak átlagkeresete, a tanulmányban vizsgált 13 ország mindegyikében magasabb az összes többi ágazatban foglalkoztatottak fizetéséhez képest. Az eltérés a legtöbb országban legalább 10%-os, de Belgium (61%), Görögország (65%) és Portugália (67%) esetében még nagyobb. A közüzemi szolgáltatások a nok átlagkeresetét illetoen is a magasabb fizetéseket biztosító ágazatok közé tartoznak, bár az Eurostat szerint Finnországban az ágazatban dolgozó nok átlagfizetése megegyezik az összes többi ágazatban foglalkoztatottak fizetésével. A helyzet sokkal ennél összetettebb a közigazgatásban, amely területen a belga, francia és nagy-britanniai átlagfizetések mindegyik ország tekintetében az országos átlag alatt maradnak. Ezzel szemben, a ciprusi, görögországi, magyarországi és svájci közigazgatásban foglalkoztatottak az országos átlagnál 20%-kal magasabb átlagjövedelemmel rendelkeznek. Az egészségügyi és szociális szolgáltatások területén jóval nagyobb mértékben jelentkezik az alulfizetettség problémája és az Eurostat tanulmánya által vizsgált 13 országból 10 esetében, az említett két ágazatban foglalkoztatott nok fizetése az országos átlagnál alacsonyabb. Az egyenlotlen díjazás és az alulfizetettség közötti összefüggés Tanulmányában az Eurostat, a munkaválallók legalacsonyabb fizetéssel rendelkezo 10%- ának bérét az egyes országokban érvényes medián bérekkel összehasonlítva megállapítja, hogy: az említett különbségek a leghatározottabb mértékben általában azokban az országokban jelentkeznek, amelyekben az alulfizetettség százalékos aránya a legmagasabb. Az Eurostat megállapítása szerint: Minél szélesebb a keresetek közötti szakadék, annál valószínubb, hogy magasabb az alulfizetettség százalékos aránya. Görögországban például, ahol a munkavállalók 16%-a tartozik az alulfizetettek kategóriájába, a medián munkabér, a munkavállalók legrosszabbul fizetett 10%-ának fizetésénél 2,6-szor magasabb. Ezzel szemben, ugyanez a szorzó 1,5-szörös Dániában, ahol a munkavállalóknak csak 4%-a esik az alulfizetettek csoportjába. Az országos szinten megállapítottak igazak az egyes ágazatok tekintetében is. Több tanulmány is felhívta a figyelmet arra a kontrasztra, amely a közszektor és a magánszektor között az egyéni fizetési különbségek terén mutatkozik:...tapasztalatok igazolják, hogy a közszektor a magánszektorral szemben tisztességesebb munkaadó, mind a férfiak és nok bérezése közötti eltérések elsimítása, mind az egyéni fizetési különbségek csökkentése tekintetében. 21 Nagy-Britanniában, a Local Government Pay Commission (helyi közigazgatásban dolgozók díjazásával foglalkozó bizottság), amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy az ágazati bérstruktúrát ellenorizze, 2004-ben egy jelentést készített, amelyben a következoket állapította meg: A helyi közigazgatási szerveken belül azt figyeltük meg, hogy azokban néhány más ágazathoz képest hatékonyabban alkalmazzák a bérkompressziót. Ezáltal az egyes foglalkozási csoportokon belül csökken a legmagasabb és legalacsonyabb kereset közötti különbség. A 2002-ben megkötött bérmegállapodás, amelyben az alacsonyabb béreket nagyobb arányban emelték, tovább erosítette a szolidárisabb bérrendszer kialakítását. Dicséret illeti a helyi közigazgatást a magánszektorra egyre inkább jellemzo egyenlotlen jövedelem-eloszlás ellen ható lépéseiért. A helyi közigazgatási megállapodás és az országos egészségügyi bérmegállapodás (Agenda for Change) azon ritka pédák közé tartozik, amelyeket még országos szintu ágazati tárgyalásokkal kötöttek Nagy-Britanniában. A legtöbb ágazatban a vállalati szintu bértárgyalások váltak rendszeressé és ez a fo oka annak, hogy Nagy-Britannia lassan, a jövedelem-eloszlás szempontjából a legnagyobb egyenlotlenségeket felmutató EUtagországgá válik. 11

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei Tartalom 1. Kollektív alku tipikus szintek,

Részletesebben

Minimális Szociális Standardok meghatározása európai szinten. Az elso év kutatásainak és anyagainak összefoglalása. www.eapn.

Minimális Szociális Standardok meghatározása európai szinten. Az elso év kutatásainak és anyagainak összefoglalása. www.eapn. Minimális Szociális Standardok meghatározása európai szinten Az elso év kutatásainak és anyagainak összefoglalása Setting Minimum Social 2006 Standards nyár across Europe www.eapn.ie/standardok Projekt

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Egyesült Királyság Prof. Sonia McKay Working Lives Research Institute

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése

Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése INTRODUCTION I. Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése I. Bevezető II. Elemzés III. Kihívások IV: Az európai szociális partnerek ajánlásai 2007. október I. BEVEZETŐ

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Working Paper A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái és terjedésének tényezői az Európai Unióban és magyarországon

Working Paper A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái és terjedésének tényezői az Európai Unióban és magyarországon econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Seres,

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban

A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban DS-31-11-259-HU-C A nők és a férfiak közötti bérszakadék áthidalása az Európai Unióban A nők és a férfiak közötti bérszakadékkal foglalkozó kampány http://ec.europa.eu/equalpay Európai Bizottság A nők

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelős szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Szakszervezetek Németországban

Szakszervezetek Németországban ELEMZÉS Szakszervezetek Németországban Szervezet, keretfeltételek, kihívások HEINER DRIBBUSCH ÉS PETER BIRKE Március 2012 A német szakszervezetek, és a szociális partnerség és együttdöntés rendszerei az

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) -

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) - GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - Szerkesztette: Svéhlik Csaba GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - TANULMÁNYKÖTET

Részletesebben

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó: Zachár László igazgató

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez 1 Dr. Balázs István Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez Bevezetés A közszolgálat hatékonyságának és minőségének javítását célzó és a 90-es évek közepétől

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben