Tárgyszavak: szociális segély; minimálbér; foglalkoztatáspolitika; munkanélküliség; OECD; munkaerőpiac.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyszavak: szociális segély; minimálbér; foglalkoztatáspolitika; munkanélküliség; OECD; munkaerőpiac."

Átírás

1 MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK Több és jobb állást A függőség csökkentésének és a foglalkoztatottság növelésének egyik módja a segélyek folyósításának megszigorítása, mivel sok segélyezett ember tudna és szeretne dolgozni. Az aktiválási programok segíthetik az ő munkába állításukat. A kormányok azonban jóval többet tehetnének annak érdekében, hogy megérje dolgozni. Tárgyszavak: szociális segély; minimálbér; foglalkoztatáspolitika; munkanélküliség; OECD; munkaerőpiac. Bevezetés Az állástalanság és nem csupán a munkanélküliség csökkentése társadalmi és gazdasági célokat is szolgál. Számos rosszul kidolgozott politika, amely úgy próbálta a munkanélküliségi rátát csökkenteni, hogy távol tartotta az embereket a munkaerőpiactól, a visszájára sült el. A megfelelő bátorítással és támogatással azonban számos olyan aktív korú ember tudna munkát vállalni, akik jelenleg szociális segélyekből élnek. Mind ők, mind pedig a társadalom jól járna, ha sikerülne őket nagyobb arányban integrálni a munkaerőpiacra. Egyre öregebbek leszünk, de vajon betegebbek és kevésbé foglalkoztathatók is? Általában nem. Ennek azonban ellentmondani látszanak a jelenlegi trendek. Az 1990-es években számos OECD-tagországban tovább növekedett azoknak a száma, akik jövedelemkiváltó járadékban, elsősorban öregségi, rokkantsági, egyedülálló szülői és szociális támogatási segélyekben részesültek. Egyes országokban azoknak az embereknek a többsége, akik nem dolgoznak vagy tanulnak, valamilyen jövedelempótló támogatásban részesül. Vannak jelei annak, hogy ez a növekvő tendencia lassul, a munkanélküli-segélyek esetében bizonyos országokban, például Dániában és az Egyesült Királyságban, már meg is fordult. Ennek ellenére még mindig széles körben elterjedt a feltételek nélküli segélyezés.

2 Hogyan használhatjuk jobban a segélyeket? A szociális segélyek nyolc fő kategóriára oszthatók: öregségi; özvegyi és árvasági (ez az egyetlen olyan járadékfajta, amelynek folyósítása 1980 óta csökkent); betegségi; rokkantsági; anyasági és gyermekgondozási; ápolási és egyéb (pl. alkotói) szabadság; munkanélküli; szociális támogatás (pl. egyedülálló szülőknek). Az aktív korú (15 64 év közötti) népességből a segélyezettek aránya országonként eltérő: Japánban és Spanyolországban 11%, míg Franciaországban 24%, a Szlovák Köztársaságban pedig eléri a 34%-ot ben a rokkantsági járadékban (4,6%) és munkanélküli-segélyben (4,1%) részesülők voltak a legtöbben, az anyasági/gyermekgondozási (0,8%), illetve az alkotói szabadság típusú (0,2%) támogatásban részesülők pedig a legkevesebben. Ezek a támogatások valamennyi országban a szociális védelem alappilléreit képezik. A segélyezettek közül azonban sokan képesek lennének dolgozni. Ha a segélyek arra szolgálnak, hogy távol tartsák az embereket a munkaerőpiactól, azzal más fontos területektől vonnak el erőforrásokat, miközben egyre kevesebb aktív keresőnek kell finanszíroznia a támogatási rendszert. Mit lehet itt tenni? A kézenfekvő válasz a segélyek mértékének csökkentése. Ez azonban azt is eredményezheti, hogy az emberek egyszerűen átjelentkeznek egy másik rendelkezésre álló járadékra, vagy végképp kivonulnak a munkaerőpiacról, és teljesen elszegényednek. Ezért válnak egyre népszerűbbé azok az aktivizálási programok, amelyek a munkaképes embereket igyekeznek a segélyezés helyett munkába állítani. Erre számos követendő példát ismerünk. Itt vannak például azok a sokszor dicsért, egyenlőségre törekvő országok (pl. Svédország), amelyek közismerten szigorú feltételekhez kötik a munkanélküli-segély folyósítását. A munka kötelesség ez az alapelv állt mindig is a svéd politika középpontjában. A svéd munkanélkülieket rövid időn belül bevonják valamilyen képzési vagy munkahelyteremtő programba. Ezt a rendszert a közelmúltban némileg aláásta az ún. körhinta-effektus, ami azt jelenti,

3 hogy az emberek a segélyek és az aktivizálási programok között ingáznak, miközben nem vállalnak rendszeres állást. Egyértelmű, hogy az aktivizálási programok sikerében fontos szerepe van annak, hogy milyen feltételekhez kötik a segélyre való jogosultságot. Számos olyan segélyezési forma létezik (korengedményes nyugdíj, egyes rokkantsági és egyedülálló szülőknek járó segélyek), amely nem készteti álláskeresésre a munkaképes embereket. Ezen, ahol arra lehetőség van, feltétlenül változtatni kell. Az aktivizálási programok egyik vonzerejét költséghatékonyságuk jelenti. Az aktív munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos összes ráfordítás a GDP 0,1% (Mexikó), 0,2%-a (USA) és 1,6% (Dánia), 1,7%-a (Hollandia) között mozog. Azon OECD-országok közül, ahol átlagon felüli az összes ráfordítás, csupán Írország, Norvégia és Svédország költ az átlagot jóval meghaladóan többet az aktív foglalkoztatási programokra, mint a passzív munkanélküli-segélyekre. Bizonyos csoportokat azonban kiszoríthatnak a munkaerőpiacról azzal, ha csupán nyomásgyakorlással próbálják a munkanélkülieket rászorítani arra, hogy minél előbb munkát vállaljanak. Ahol nincs segélyezés, vagy túl szigorúak a jogosultság feltételei, ott különösen a fiatalok és a férjes asszonyok általában más családi bevételekre támaszkodnak. Ez a tendencia elkerülhető, ha a segélyek mértékét elégséges szinten tartják. A nyomásgyakorlásnak más veszélyei is vannak. Egy angliai vizsgálat kimutatta, hogy a munkanélküli-segély szigorítását követően az álláskereső férfiak átlagjövedelme az új munkahelyen egyötödével alacsonyabb volt. Ez azonban nem szükségszerű. Intenzív karriertanácsadással és képzési programokkal meg lehet tanítani az embereket arra, hogyan találják meg a számukra legmegfelelőbb, esetenként magasabb jövedelmet biztosító, új állást. A szociális járadéktípusok közül a legnagyobb gondot a rokkantsági segélyek jelentik, amelyeknek az aránya folyamatosan növekszik az OECD-n belül, különösen Kanadában, Írországban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban, noha semmilyen adat nem utal arra, hogy az emberek általános egészségi állapota romlana. A múltbéli tapasztalatok alapján azonban megállapítható, hogy minél többen részesülnek segélyben mentális vagy fizikai problémák miatt, annál többen fognak jelentkezni hasonló problémákkal. Megfelelő foglalkoztatáspolitikával ezeknek az embereknek egy részét, akár részmunkaidőben is, de tovább lehet foglalkoztatni.

4 Több állást, jobb fizetést Bármilyen jó aktivizálási programokat dolgoznak is ki, jelentősen csökkentheti azok hatását, ha a magas bérköltségek vagy a túl szigorú felvételi szabályok miatt az álláskínálat nem megfelelő. Közhelynek számít, hogy a munkát meg kell fizetni. De tényleg meg is fizetik? Ez az a probléma, amivel a kormányoknak szembe kell nézniük, amikor megpróbálják az embereket a segélyezés helyett munkába állítani. Hogyan érheti el a politika, hogy a fizetések vonzóbbak legyenek? Történetesen elég sokat tehet, különösen az alacsonyan képzett emberek esetében. Az országok helyzetéttől függően két általános megközelítés létezik. Az egyik azokra az országokra jellemző, ahol a minimálbérek viszonylag magasak (pl. Franciaország, Hollandia); itt a politika erőfeszítései arra összpontosulnak, hogy a szociális védelem fenntartása mellett alacsonyan tartsák a munkaadókat terhelő társadalombiztosítási járulékokat, és olcsóbbá tegyék a munkaerőt. Ugyanakkor azokban az országokban, ahol alacsonyabbak a minimálbérek és alacsonyak a munkaadók terhei (Nagy-Britannia, USA), a politika az egyéni nettó jövedelmek növelésére törekszik adóhitelek, jóváírások és egyéb eszközök révén. Melyik megközelítés az eredményesebb? Az attól függ. Ami jó a briteknek, nem biztos, hogy Németországban is beválik, és viszont. A teljesítmények összevetését kézenfekvőnek látszik a költségekkel kezdeni. Az alkalmazotti kedvezmények rendszere első látásra költségesebbnek tűnik. A brit program például éves szinten a GDP 1%-ába kerül, és noha új állást eredményezett, a hasonló eredményt hozó, a munkaadó kedvezményeket preferáló francia rendszer csak feleannyi ráfordítást igényel. Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy a brit rendszer egy jóval szélesebb körű, az alacsony és közepes jövedelemszintű családok támogatását célzó újraelosztási politika része, ezért annak eredményességét nem lehet csupán a költségek alapján megítélni. Vegyük először szemügyre az alkalmazotti kedvezményeket. Ezek az 1970-es években jelentek meg az USA-ban és Nagy-Britanniában, és inkább a jövedelmek újraelosztására, semmint a foglalkoztatottság növelésére használták őket. A munkaviszonyhoz kapcsolódó juttatásokkal általában az alacsony jövedelmű, elsősorban gyermekes családokat kívánják támogatni. A jogosultság megszerzéséhez egy meghatározott minimális óraszámot kell ledolgozni. Az adóhitelek hatékonynak bizonyultak azoknak az egyedülálló szülőknek az esetében, akik egyébként nem dolgoznának. Ez nem rossz dolog, mivel az egyedülálló szülők számos OECD-tagországban azon csoportok közé tartoznak, amelyek körében a

5 legnagyobb az állástalanok aránya. Nagy-Britanniában például az egyedülálló anyák ma már határozottan többet dolgoznak, hogy elérjék az adóhitel feltételéül szabott minimális (heti 24 órás) munkaidőt. A rendszernek azonban vannak hátulütői is. Mind az USA-ban, mind Nagy- Britanniában csökkent a férjes asszonyok foglalkoztatási rátája, mivel a juttatások jövedelemfüggőek, és a családi adózás miatt a szerény jövedelemszintet meghaladó családok esetén a második kereső jövedelme nagyobb adóterheket eredményez. Ezért ezek a családok jobban járnak egy keresővel, mert ha a bruttó bevételük növekszik, elveszítik az adókedvezményt. Franciaország és Hollandia a viszonylag magas munkaadói terhek csökkentését részesíti előnyben. A támogatás fő kedvezményezettjei a nagyon alacsonyan képzett rétegek. Ennek a rendszernek is vannak azonban hátrányai. A járulékcsökkentés ugyanis nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a régóta munkaviszonyban állókra is kiterjedhet, jelentősen csökkentve ezzel az államháztartás bevételeit. A támogatást esetenként olyan munkaadók is igénybe veszik, akiknek nincs igazán szükségük rá. A bérköltségek támogatása ugyanakkor szemmel láthatólag új munkahelyeket teremt. Franciaországban a kedvezmények évi bevezetése (más számítások szerint ) új munkahelyet eredményezett, és ez mindössze a GDP évi 0,5%-ába került. A holland helyzet elemzése azonban a várttal ellentétben nem mutatott ilyen egyértelmű javulást a foglalkoztatás terén, bár lehet, hogy ennek az azóta háromszorosára növelt támogatás alacsony szintje volt az oka. A fent említett problémák kiküszöbölésének egyik módja az lehet, ha pontosabban behatárolják a támogatás célcsoportjait, ha leállítják azoknak a munkaadóknak a támogatását, akik visszaélnek a rendszerrel, illetve ha olyan képzési feltételekhez kötik a támogatást, amelyek hoszszabb távon kötik a munkavállalókat a munkaadóhoz. Hogyan tehető igazán kifizetődővé a munka? A stratégia kiválasztása függ a kontextustól és a helyzetmegítéléstől. Két tanulság azonban mindenképpen levonható a különböző megközelítésekből: valamilyen minimálbérre feltétlenül szükség van. Ez azonban kétélű fegyver, mert bár segítheti a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentését, a túl magas minimálbér miatt a nagyon alacsonyan képzett munkaerő bérköltségei irreálisan megnőhetnek, tartósítva ezzel az érintett csoport munkanélküliségét. Másrészt viszont a minimálbérek

6 csökkentése sokakat arra ösztönözhet, hogy ne is vállaljanak állást. Erre megint csak az lehet a megoldás, ha a munkaadók nem bérjellegű költségeinek csökkentésével maximalizálják a nettó fizetéseket anélkül, hogy az a cégeknek pénzbe kerülne. Meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt a munka és a magánélet között, különösen ha hátrányos helyzetű társadalmi csoportokról van szó. Vegyük például a nőket. Azokban az országokban, ahol a legnagyobb az általános munkaerő-piaci részvétel, a nők foglalkoztatási rátája is magasabb. Bár nem minden nő kíván állást vállalni, mégis szükség van olyan foglalkoztatáspolitikára, amely segít összehangolni a munkát a családi élettel, és segíti azokat a kisgyermekes anyákat, akik dolgozni szeretnének. A gyermekgondozási támogatás is egy ilyen eszköz. Ez a fajta szemlélet szinte minden hátrányos helyzetű vagy kisebbségi csoportra vonatkozik, legyenek azok betegek, idősek vagy etnikai kisebbségek. Az ő sajátos igényeiket is figyelembe kell venni egy olyan átfogó politikai csomag kidolgozásakor, amelynek az a célja, hogy a munkát kifizetődővé tegye. Túlórák és fejfájás Az elmúlt néhány évben ismét élénk érdeklődés mutatkozik a munkakörülmények iránt. Ez annak a félelemnek is köszönhető, hogy a munkavégzés gyakorlatát érintő változások, a rugalmasabb munkabeosztás, a szokásostól eltérő munkaszerződések, és az egyre magasabb szaktudást igénylő munkakörök miatt rosszabbodhatnak a munkavégzés bizonyos feltételei. Az OECD-tagországokban általánosságban javultak a munkakörülmények, bár egyes ártalomhoz, illetve stresszhez kapcsolódó betegségek előfordulása ma már jóval gyakoribb, mint 1990-ben. Egy európai felmérés szerint a dolgozók 42%-a nem gondolja úgy, hogy 60 éves korában képes lesz vagy szeretné a jelenlegi munkáját végezni. A hosszú munkaidő nagyon megterhelő lehet, veszélyeztetheti a dolgozók egészségét, és akadályozhatja őket abban, hogy eleget tegyenek a családi kötelezettségeiknek. Noha a munkaidő lerövidítéséért már egy évszázada folyik a harc, ez a tendencia az elmúlt évtizedekben lassulni, egyes országokban megállni látszik. A leggyakoribb a 38 órás munkahét, de meglehetősen nagy azoknak a dolgozóknak az aránya, akik több mint 45 órát teljesítenek hetente: Görögországban, Írországban és az Egyesült Királyságban például a dolgozó férfiaknak több mint 40%-a. Az OECD-tagországok csaknem felében az elmúlt évtizedben nőtt a heti 45 óránál többet dolgozó férfiak aránya. A legnagyobb arányú

7 emelkedés Izlandon, Dániában, Finnországban és Belgiumban következett be. Ez a tendencia a nőkre kevésbé érvényes, mint a férfiakra. Egyes országokban, különösen Dániában, Finnországban, Izlandon és az Egyesült Királyságban azonban a nagyon sok túlórát teljesítő nők aránya is emelkedett az elmúlt évtized során. Több állást, nagyobb választékot A kormányoknak, a dolgozóknak és az üzletembereknek az összefogására van szükség ahhoz, hogy új munkahelyeket lehessen teremteni. Az üzletemberek általában gyakorlatiasan gondolkodnak, és szeretik a kihívásokat. Ha egy konkrét feladat elé állítják őket, nagy valószínűséggel tíz stratégiát is kidolgoznak a kitűzött cél elérésére, illetve túlszárnyalására. Az elvont célokkal azonban nem nagyon tudnak mit kezdeni. Egy vállalkozás vezetője számára a jó állás és rossz állás túlságosan szubjektív kategóriák. A több állás és a nagyobb választék azonban már olyan cél, amely számukra is értelmezhető. Ezekre már ki lehet dolgozni hatékony módszereket. A foglalkoztatási helyzet javításának elsődleges feltétele a gazdasági növekedés, amely beruházások nélkül nem lehetséges. A társaságok olyan keretek között tudnak jól működni, amelyek beruházásokra és terjeszkedésre ösztönzik őket. A munkahelyteremtésnek azonban számos strukturális akadálya van. A közelmúltban a BIAC (az OECD üzleti és ipari tanácsadó testülete) elkészített egy, a tagországokban működő több száz vállalkozásra kiterjedő tanulmányt, amely azt mérte fel, hogy a munkaadók a saját országukban miben látják a foglalkoztatás bővítésének legfőbb akadályait. A válaszadók leggyakrabban a hatalmas adó- és járulékterheket, a munkaerőpiac túlszabályozottságát és rugalmatlanságát, a vállalkozás szükségletei és a rendelkezésre álló munkaerő szakképzettsége közötti különbségeket, a jövedelemtámogatásban részesülők munkába állásra ösztönzésének elégtelen voltát, az ideiglenes munkaerő alkalmazásával kapcsolatos túl bürokratikus jogszabályokat, a mikro-, kis- és középvállalkozások létrehozását gátló bürokráciát és a népesség bizonyos rétegeinek alacsony aktivitását említették. Miért fontos a nagyobb választék? A válasz egyszerű: a rugalmasság miatt. Egy folyamatosan változó piacon a vállalkozások vezetőinek a manőverezéshez mozgástérre van szükségük, hogy a dolgozók tehetségét minél szélesebb körben tudják kiaknázni. A mai globális piacon különösen elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez az, hogy a

8 vállalkozások képesek legyenek gyorsan reagálni az új kihívásokra. A foglalkoztatási szabályok merevsége hátráltatja a társaságokat, árt az üzletnek és a munkahelyeknek. Ezen felül a dolgozóknak is jobb, ha bővebb kínálatból választhatnak. A részmunkaidő, a rugalmas munkabeosztás, az újszerű szabadságolási megoldások és a távmunka segíthet a munkavállalóknak abban, hogy a munkájukat saját igényeikhez igazítsák; pl. a kisgyermekesek jobban összehangolhassák a munkájukat és a családi életüket, a fogyatékkal élők és az idősebbek pedig a lehetőségeiknek megfelelő munkarendet alakítsanak ki. A rugalmasság jó a munkaadóknak, és jó a munkavállalóknak. A vállalkozásoknak azonban mind az állam, mind pedig a dolgozók támogatására szükségük van ahhoz, hogy olyan munkafeltételeket alakíthassanak ki, amelyek a piac változó igényeinek és az egyén szükségleteinek is megfelelnek. Összeállította: Csépán Lilla Johnston, D. J.: Towards more and better jobs. = Observer, sz. szept. p. 3. Grubb, D.: Making benefits work. = Observer, sz. szept. p St. Martin, A.; Whiteford, P.: More jobs and better pay. = Observer, sz. szept. p Vant, R.: More jobs, greater choice. = Observer, sz. szept. p. 29.

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Az OECD Foglalkoztatási Stratégia átértékelése

Az OECD Foglalkoztatási Stratégia átértékelése OECD Employment Outlook: 2004 Edition Summary in Hungarian OECD Foglalkoztatási Kilátások: 2004-es kiadás Összefoglalás magyarul Az OECD Foglalkoztatási Stratégia átértékelése John P. Martin Foglalkoztatási,

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése

Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése INTRODUCTION I. Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése I. Bevezető II. Elemzés III. Kihívások IV: Az európai szociális partnerek ajánlásai 2007. október I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Bevezetés I. Válságkezelő politika az Európai Unióban 1. Mi történt eddig? 2. A sikeres válságkezelés receptje 3. Az állami foglalkoztatás

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...7

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Gazdaság - munkanélküliség

Gazdaság - munkanélküliség Gazdaság - munkanélküliség Növekedésről szóló elméletek: Ciklikus növekedéselmélet: 1950-es évekig: hosszú távú növekedés, rövidtávú hullámvölgyekkel 1960-as években: 1970-es évek közepétől : technológiai

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861 Dr. Vukovich Gabriella: Flexicurity: rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 1 Bevezetés Munkaerőpiaci szakértők

Részletesebben

Miért nem kell választanunk a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés között? Az egyenlõség hatékonyság kompromisszum mítosza

Miért nem kell választanunk a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés között? Az egyenlõség hatékonyság kompromisszum mítosza ANDREW JACKSON * Miért nem kell választanunk a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés között? Az egyenlõség hatékonyság kompromisszum mítosza A tanulmány célja az, hogy empirikus és elméleti

Részletesebben

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A gyermektámogatási rendszer Magyarországon Készítette: Zsiray Borbála Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. április 28. A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

DOKUMENTUM. Családpolitika és a családi támogatások különbözõ formái Európában 1 A család intézményének értelmezése Európában

DOKUMENTUM. Családpolitika és a családi támogatások különbözõ formái Európában 1 A család intézményének értelmezése Európában dokumentum 473 DOKUMENTUM Az Európai Bizottság 1990 óta rendszeresen közöl információkat a szociális biztonság tárgykörében (MISSOC Mutual Information System on Social Protection). 2000 óta a jelentések

Részletesebben