Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: január 16. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária Botos András Palásti László Veres Dénes Ferenc Zsiga Istvánné Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató Zsírosné Becse Gizella óvodavezető Dr. Vass Éva fogorvos később érkezik Horváth Elemér CNÖ elnöke Gulyás Sándor CNÖ elnökhelyettes Kiss Zoltánné jegyző megbízottja, jegyzőkönyvvezető A lakosság köréből jelen van 125 fő évben közfoglalkoztatásban résztvevő A meghívottak közül távol van: Tóth Ferencné jegyző Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Az ülés első részéről felvétel készül, mely később a helyi kábel televízióban vetítésre kerül. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Tóth Ferencné jegyzőt más irányú elfoglaltsága miatt Kiss Zoltánné főtanácsos helyettesíti, akit egyúttal a jegyzőkönyv vezetésével is javasol megbízni. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét, kéri annak elfogadását. Kéri egyúttal a k hozzájárulását, hogy az ülésről képfelvétel készülhessen. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatokat, hozzájárul ahhoz, hogy az ülésről képfelvétel készüljön, és a következő napirend szerint ülésezik: NAPIREND 1.) évi Startmunka program értékelése Előadó: Tóth József polgármester 2.) Egyéb indítványok, bejelentések 3.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Zoltánné N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A I. NAPIREND évi Startmunka program értékelése Előadó: Tóth József polgármester

2 2 Tóth József polgármester a évi közfoglalkoztatást értékelve a következőket mondja el: Pénzügyi nehézségekkel küzd a világ, benne Magyarország is. Az elmúlt években az állami bevételek nem fedezték a kiadásokat, ez nemcsak az egyes országok gazdaságára, hanem a családokra is jellemző volt. A családok nagy része pénzügyi nehézségeit hitelfelvétellel ellensúlyozta. A kialakult nehéz helyzetért a nemzetközi pénzpolitika is felelős, sokszor kellő fedezet nélkül folyósították a hiteleket. Ezen a téren is fontos a szemléletváltás. Teljesítményalapú társadalomra van szükség, hitelekre nem lehet alapozni a jövőt. A kialakult helyzetre a legjobb megoldás a tartós munkahelyteremtés, amire a leghátrányosabb térségekben nincs túl sok esély, ezért fogalmazta meg a Kormány a közfoglalkoztatási programot, valamint biztosította hozzá a pénzügyi fedezetet. A közfoglalkoztatás megszervezése az önkormányzatok számára az elmúlt évben önként vállalt feladat volt, évtől kezdődően azonban kötelező a helyben lévő munkanélküliek foglalkoztatása érdekében a közfoglalkoztatási programok megvalósítása. A munkavállalók versenyszférában történő elhelyezkedésének ösztönzése céljából alacsonyabbak a bérjövedelmek a közfoglalkoztatásban évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott segédmunkások 71,8 eft., a szakmunkások 92 eft. bruttó jövedelemben részesültek. A családi kedvezményre nem jogosult teljes munkaidőben foglalkoztatottak 47 eft., a családi kedvezményre jogosultak 57 eft. nettó bérért dolgoztak. Garantált közfoglalkoztatási bérminimummal azokat a dolgozókat lehetett felvenni, akiknek a programhoz illeszkedő végzettsége volt, ők eft. közötti nettó jövedelemmel rendelkeztek. A foglalkoztatást helyettesítő Ft. összegű - támogatással összehasonlítva, lényegesen magasabb a közfoglalkoztatottak bére. A programban résztvevő családok anyagi helyzete javult, a mindennapi megélhetésük megnyugtató módon biztosítva volt. Az elmúlt évben összesen 7 projektelem keretében 132 fő foglalkoztatására került sor. Belvízelvezetésre 20 fő, téli és egyéb értékteremtő közmunkára 18 fő (5 hónap időtartamra), erdőtelepítésre 12 fő (9 hónap időtartamra), illegális hulladéklerakók felszámolására 5 fő (6 hónap időtartamra), közutak karbantartására 14 fő (6 hónap időtartamra), mezőgazdasági utak karbantartására 6 fő, (7 hónap időtartamra), növénytermesztésre 40 fő (10 hónap időtartamra) került foglalkoztatásra. Jelenleg 31 fő képzésben vesz részt, ezek a személyek a növénytermesztési programban teljes munkaidőben voltak foglalkoztatva, de a programban előírt képzés miatt, 2 hónapos időtartamra a 6 órás foglalkoztatási körbe kerültek. Problémát jelent, hogy az elmúlt évben nem alakult ki megfelelő vezetési, irányítási mechanizmus, nem találtak alkalmas személyeket a csoportvezetői feladatok ellátására. A program vezetője Béres Sándor alpolgármester, akinek segítségére volt Frankó Zoltán irodavezető. Brigádvezetők kijelölésére sor került, a programok azonban nem biztosítottak részükre magasabb bérezési lehetőséget. A évi programok ezzel ellentétben már lehetőséget biztosítanak magasabb bér megállapítására. A munkamorál nem volt megfelelő, nem mindenki tartotta be a munkaidőt, az ebédidőt, a munkafegyelmet, néhányan nem megengedhető hangnemet használtak, tiszteletlenül beszéltek a munkavezetőkkel, a munkatársakkal. Egymás tiszteletben tartása alapvető szabály, ezért annak betartását a jövőben meg fogják követelni. 1 fő közfoglalkoztatott jogviszonya fegyelemsértés miatt megszüntetésre került, ezért egy évig aktív korúak ellátására nem jogosult évben következetesen be kell tartani az előírásokat, minden közfoglalkoztatottaknak eleget kell tenni a munkaköri leírásban megfogalmazott elvárásoknak. Törekedni kell a munkaintenzitás növelésére, valamint a teljesítményorientált munkavégzésre. Komoly szankciókra lehet számítani abban az esetben, ha a munkavállaló eltulajdonít a megtermelt zöldségfélékből. Kéri, hogy a közfoglalkoztatásba bevont személyek évben táska nélkül járjanak munkába, akit fegyelemsértésen érnek, annak munkaviszonya azonnali hatállyal megszüntetésre kerül Jelentős értékteremtés valósult meg a településen, ezáltal élhetőbbé vált. Példaként említi a közutak kátyúmentesítését, nagy értékű gépek, egyéb eszközök (traktor, fóliasátor, lap vibrátor, aszfaltmaró, pótkocsi, utánfutó, fűkasza, rotációs kapa) beszerzésére került sor. Felújításra került a Fő út 15. szám alatti lakóépület, ahol a közeljövőben - szintén közfoglalkoztatás keretében - száraztészta készítésre, valamint zöldségtartósításra kerül sor.

3 évi közfoglalkoztatás megvalósítására benyújtásra került a pályázat, melynek keretében egyéb értékteremtő közmunkára összesen 37 fő, erdőterület gondozására, csemeték pótlására 18 fő, mezőgazdasági utak karbantartására 6 fő, közutak karbantartására 20 fő, belvízelvezetésre 20 fő, növénytermesztésre 50 fő, állattenyésztésre 10 fő, bio kazán programra 2 fő, összesen 163 fő kerülhet majd foglalkoztatásra. Ezen túlmentően a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány évben 12 főt foglalkoztat szintén növénytermesztésben. Az elmúlt évben a programok megvalósítását az állami költségvetés 100 millió Ft-al támogatta, melyből bérköltség 80 millió Ft. volt. A 132 fő részére biztosított szociális ellátás a bérköltség kb. 1/3-ad részét tette volna ki, ezáltal a közfoglalkoztatásban résztvevők háromszor annyi jövedelemben részesültek mint a szociális ellátás összege. Ebben az évben a programokra közel 150 millió Ft-ot terveztek, melyből bérköltség 100 millió Ft. Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, az elmúlt évben 2 lakóingatlant vásárolt, vagyongyarapítási szándéka jövőre nézve is van. Fontos, hogy a foglalkoztatottak érezzék át, hogy a munkalehetőség elősegíti az érintettek és családjuk anyagi helyzetének javítását, valamint azt, hogy felelősek az általuk elvégzett munka minőségéért. Médiában elterjedt ellenzéki politikusok véleménye szerint a közfoglalkoztatottak az állam és az önkormányzat rabszolgái. Megítélése szerint a településen foglalkoztatott személyekben ez a megállapítás fel sem merülhet, hiszen az Önkormányzat munkatársai valamennyi közfoglalkoztatottat egyenlő partnerként kezeltek. Mindenki a képzettségének megfelelő munkát végzett. Ezeket a feltételeket a jövőben is garantálja, emellett azonban követelményeket támasztanak a munkavállalók részére, aminek a betartását következetesen ellenőrizni fogják. Országos szinten is sikeres a halmaji közmunkaprogram, melynek következtében egy 22 települést érintő, 2 éves időtartamú, március 1. napján kezdődő, Műveld a kerted elnevezésű, országos mintaprogramba is bevonásra került a település. A szikszói kistérségben ez kizárólag Halmaj községet érinti. A program lényege, hogy a településen 10 fő közfoglalkoztatott a munkaidő ¾-ed részében közfoglalkoztatásban vesz részt, ¼-ed részében a saját kertjét műveli. A kert területe nem lehet kevesebb, mint 1000 m 2 A programban résztvevő vállalja, hogy a tulajdonát képező kertben önellátás céljából megtermeli a zöldségfélét, a család szükségletén túl megtermelt zöldségfélék értékesíthetők az iskolakonyhán, valamint a piacon. A program lehető leghatékonyabb megvalósulását mentor segíti. A program keretében 50.-Ft/m 2 támogatást biztosítanak vetőmag, palánta és a műveléshez szükséges eszközök beszerzéséhez. Kéri, hogy azok a személyek, akik részt kívánnak venni a programban, a mai napon jelezzék ez irányú szándékukat. A településen a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - pályázati támogatással - kecsketartási lehetőséget biztosít, 50 kecske kerül kihelyezésre 25 család részére. A részletekről a CNÖ elnöke nyújt bővebb tájékoztatást. 15 fő jelentkező esetén, festő mázoló és tapétázó szakképzés indul a településen. Feltétele alapfokú iskolai végzettség. A képzésre helyben, heti 2 alkalommal, a délutáni órákban kerül sor. A településen élő polgárok közül néhányan elégedetlenségüket fejezték ki a szociális ellátásokkal kapcsolatban. Az önkormányzat a pénzbeli, természetbeni támogatások körében többfajta programmal támogatta a szociálisan hátrányos helyzetben élő családokat. Érdemes lenne összegzést készíteni arra vonatkozóan, hogy évben milyen mértékű támogatást osztott szét a lakosság körében a Képviselőtestület. Gyakorlatilag nem létezik olyan program, amihez Halmaj község Önkormányzata nem kapcsolódott. Jelentős segítség a családok számára, a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány programja, az EU élelmiszersegély program, az Amerikai Ház és a Magyar Vöröskereszt Tej, kenyér, programja, a startmunka program és a természetbeni tűzifa támogatás. Az elmúlt év tavaszán 1500 q., az év végén, valamint az idei év elején összesen 600 q. tűzifa került szétosztásra a nehéz helyzetben lévő családok részére. Hallható volt több alkalommal a lakosság köréből elégedetlenség. Halmaj község Önkormányzata mindent megtett a támogatások igazságos, következetes elosztása érdekében. Megjegyzi, hogy a környező települések jelentős része nem pályázott a tűzifa támogatással összefüggő lehetőségre. Végezetül minden anyagilag nehéz helyzetben élő családot arra kér, hogy a helyi adottságokat kihasználva, kertjüket műveljék meg, önmaguk és családjuk szükségleteire termeljék meg a zöldségféléket, ezáltal is elősegítve a család mindennapi megélhetését, életminőségének javítását. A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

4 4 Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatással egyhangúlag egyetért. Medvéné Bárony Katalin iskolaigazgató, Zsírosné Becse Gizella óvodavezető, a CNÖ elnöke és tagjai, valamint a lakosság köréből megjelentek az ülésről eltávoztak. Dr. Vass Éva fogorvos az ülésre megérkezett. II. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRA Tóth József polgármester elmondja, hogy a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződésen túl, a jelenleg hatályos szabályozásnak való megfelelés érdekében, felül kell vizsgálni a fogorvosi praxisjoggal érintett egészségügyi vállalkozással június 26. napján kötött szerződés tartalmát is. Előző ülésen döntés született a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés elfogadásáról, az eltelt időben az új szerződés aláírására is sor került. A december 27-én megtartott ülésen Dr. Vass Éva fogorvos nem jelent meg, szóban arról tájékoztatta, hogy a szerződéstervezetről szakjogásszal egyeztetni kíván. A szerződéstervezet a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére is megküldésre került. Az Orvosi Kamara több ponton javasolja annak módosítását, kiegészítését. A Kamara javaslatot tett arra, kerüljön a szerződésbe foglalásra, hogy a megbízó, valamint a praxisjoggal érintett további hat település önkormányzatai finanszírozzák az orvosi működéshez szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzését, valamint azoknak az orvosi tevékenyég folyamatos végzéséhez szükséges állapotban tartását és a nagy értékű fogászati kezelőegység javítási költségeit is. A jelenleg hatályban lévő szerződés értelmében Halmaj község Önkormányzata biztosítja a rendelő épület karbantartását, valamint a minimumlistába tartozó eszközök beszerzését, azon túlmenő költségeket a megbízott viseli. A problémát elsősorban az jelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelező feladatként előírja az önkormányzatok részére az egészségügyi alapellátás biztosítását, azonban a fogászati ellátáshoz az állami költségvetésből normatív finanszírozás nem illeti meg az önkormányzatokat. A szerződésben javasolt változtatások pénzügyi vonzatának biztosításához az önkormányzatnak nincs meg a megfelelő fedezete. A Magyar Orvosi Kamara által a szerződéstervezetben javasolt további változtatásoknak pénzügyi kihatása nincs, az támogatható. Dr Vass Éva fogorvos tájékoztatásként elmondja, hogy az encsi térségben lévő települések lakosságarányosan járulnak hozzá a tevékenység ellátásához. Hozzáteszi, hogy a háziorvosi praxis különbözik a fogászati ellátástól, a háziorvosi feladat-ellátáshoz nincs szükség nagy értékű eszközökre. Tóth József polgármester elmondja, hogy az éjszakai orvosi ügyeleti szolgálat ellátása kistérségi szinten történik, melyhez az érintett települések önkormányzatai lakosságarányosan járulnak hozzá. A fogászati tevékenység ellátásához szükséges eszközöket évben rendelkezésre bocsátotta az Önkormányzat. Emellett azt vállalta, hogy az épület állagmegóvásáról, felújításáról, fejlesztéséről gondoskodik. Az ellátással összefüggő egyéb költség a megbízottat terheli. Dr. Vass Éva fogorvos elmondja, hogy a feladat-ellátás kezdetén évben vállalta a költségek megtérítését, azonban az új szabályozás ezt már nem teszi lehetővé, az önkormányzatoknak kell finanszírozni a minimumlistában lévő eszközök pótlásának, valamint a fogászati kezelőegység javításának, karbantartásának költségeit is, az OEP finanszírozást a betegellátáshoz szükséges anyagköltségre fordíthatja a már ismertetett javítás, karbantartás ebből nem finanszírozható. Megbízó önkormányzat törvényi kötelezettségnek eleget téve, köteles az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételeket a feladat-ellátás céljából külön térítés nélkül biztosítani. Ellenkező tartalmú szerződés esetén, az semmis. Tóth József polgármester elmondja, hogy a fogorvos OEP által finanszírozott és nem finanszírozott tevékenységet egyaránt végez, ezért véleménye szerint nem lehet elkülöníteni a térítésmentes és térítésköteles ellátásokhoz használt eszközök körét. Hangsúlyozza, hogy a évi költségvetésben a működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat, ezért az Önkormányzat a fogorvosi ellátást nem tudja támogatni. Botos András érdeklődik, hogy a feladat-ellátási szerződés Orvosi Kamara által javasolt módosítása a praxisjoggal érintett önkormányzatok számára milyen pénzügyi kötelezettséggel jár?

5 5 Dr. Vass Éva fogorvos elmondja, hogy az orvosi működéshez szükséges eszközök pótlása, javítása, a kezelőegység karbantartása kb. havi 100 ezer Ft. kiadást jelent. Tóth József polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a döntést napolja el a következő ülésre, mely időpontig szakértővel egyeztessenek a kérdésben. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és a döntéshozatalt elnapolja. Dr. Vass Éva fogorvos az ülésről eltávozott. Kiskinizs község Önkormányzata részére kölcsön biztosítása Tóth József polgármester Kiskinizs önkormányzata beruházás jellegű kiadásainak finanszírozása céljából, két hónapos visszafizetési határidővel 3,8 millió Ft. kölcsönt kér pályázati támogatás megelőlegezésére Halmaj község Önkormányzatától. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg lehetővé teszi a kölcsön biztosítását a társtelepülés részére, ezért azt támogatja. Az önkormányzat pénzintézeti tevékenységet nem folytathat, ezért az ügyletre kamat nem számítható. Amennyiben a javaslattal a Képviselő-testület is egyetért, megállapodást kell kötni Kiskinizs község Önkormányzatával a kölcsön biztosításáról, melyben rögzíteni kell, hogy azt az Önkormányzat két hónapon belül köteles visszafizetni, ellenkező esetben Halmaj község Önkormányzata inkasszó benyújtására jogosult. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.16.) Kt. határozata Kiskinizs község Önkormányzata részére kölcsön biztosításáról Halmaj község Önkormányzata Kiskinizs község Önkormányzata részére beruházás jellegű kiadásainak finanszírozása céljából, pályázati támogatás megelőlegezésére 3,8 millió Ft. kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön összegét, Kiskinizs község Önkormányzata a támogatás megérkezésével egy időben, de legkésőbb a megállapodás aláírását követő 2 hónapon belül köteles Halmaj község Önkormányzata részére visszafizetni, ellenkező esetben Halmaj község Önkormányzata a számlavezető pénzintézetnél inkasszó benyújtására jogosult. Halmaj község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a kölcsönügyletre vonatkozó megállapodás aláírására, valamint az ügylettel összefüggő egyéb intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester szociális tárgyú kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. K. m. f. Tóth Ferencné jegyző távollétében és megbízásából: Tóth József polgármester Kiss Zoltánné főtanácsos

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 900-15 / 2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2010. december 15-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben