A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN KÖZÖTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT"

Átírás

1 A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN KÖZÖTT Nagy István SZTE BTK. Történelem III. PhD.

2 A zsidók története Kecskeméten 1938 ig 1746 ig Kecskeméten a zsidók csak az országos vásárokon jelentek meg. 1 Leghamarabb a vásárok előtt három nappal, és legkésőbb a vásár után három nappal volt szabad a városban tartózkodniuk, amikor is már csak venniük volt szabad. Ez alatt a hat nap alatt összevásárolhattak mindenféle nyersterméket a lakosságtól ban a város kizárólagos engedélyt adott négy óbudai zsidónak nyersbőr felvásárlására, de tartózkodásuk a városban csak a fentebb említett kikötések betartásával volt lehetséges ben a zsidók már nem ingyen kapták meg a tartózkodási engedélyt, hanem a város pénztárába fizetendő évi 80 f. haszonbér fejében. 3 Az évek folyamán a Kecskemétre betelepedett, idegennek nyilvánított zsidók megélhetését a bőr illetve a gyapjúkereskedelem jelentette ben az úriszék eltiltotta a görög kompániát a bőrkereskedelemtől akik 1721 óta jelen voltak a városban és kereskedtek, így a zsidók monopolhelyzetbe kerültek, mely ellenkezést váltott ki a kecskeméti tanácsban. Ennek eredményeképpen a Magyar Kancelláriának levélben tiltakoztak a zsidók bőrvásárlási egyedárusága miatt. 5 Szerintük ugyanis a haszon csak néhány zsidó kezében összpontosult, s ez a vád nem volt teljes mértékben alaptalan ben a zsidók engedélyt kaptak arra, hogy most már végelegesen betelepedjenek, de csak azoknak a zsidóknak adtak letelepedési hozzájárulást, akik már korábban is tartózkodási jóváhagyást szereztek a városban. 7 A hitközség 1801 ben alakult, 1810 ben lélekszámuk már elérte a 150 főt, így egy magánházat vásároltak a ma is álló zsinagóga közelében, melyet zsinagógaként használtak április 20 án megtört a görögök még megmaradt monopóliuma, a tanács ugyanis ekkor engedte meg először, hogy egy bizonyos Schwartz László nevű zsidó árusít 1 Hornyik János: A kecskeméti zsidók története. Levéltári füzetek, Gyula old. (továbbiakban: Hornyik) 2 A négy óbudai zsidó kereskedő: Hersli Bernát, Lebel Márk, Hersli Josep, Mandli Lebel. Ö. Kovács József: Izraeliták a Duna Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVIII XIX. század. Kiadja a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége. Kecskemét, old. (továbbiakban: Ö. Kovács). 3 Hornyik. 13. old. 4 Ö. Kovács. 69. old. 5 Uo. 69. old. 6 Schweiger József és Salamon 1839 ben azt állították, hogy 800 mázsa gyapjút is összevásároltak. Hasonló forgalma volt Büchler Sándornak is, aki mázsáról tett említést. Uo old. 7 Somodi Henrietta: Zsidók Bács Kiskun megyében. Makkabi, Budapest, old. (továbbiakban: Somodi) ben kérték, hogy ezt a házat írják a hitközség nevére, a tanács azonban megtagadta a hitközség nevére írni a zsinagógaként használt házat, a zsidók ingatlanszerzési tilalmára hivatkozva, csupán a további békés használati jogot engedélyezte. Ö. Kovács old. 2

3 zett ban már rabbija is volt a hitközségnek, Braun Gábor személyében. A hitközség hasson a heti vásárokon. 9 A görögök az 1820 as évektől sűrűbben voltak kénytelenek átadni boltjaikat az árendás zsidóknak. 10 Ezek után Hornyik János most már túlzás nélkül állíthatta, hogy a város kereskedelmét már évszázadok óta két néposztály tartotta fenn: t. i. a görögök és zsidók. 11 A XVIII. században a kecskeméti görögök virágzó kompániája lassú hanyatlásnak indult a század vége felé, és ezzel együtt egy látványos görög zsidó kereskedelmi vetélkedésnek lehettünk tanúi. 12 A helybeli zsidóság a kereskedés mellett egyéb jövedelemforrást is igyekezett megszerezni. 13 Elsőként, augusztus 13 án Schweiger Márton és a városi tanács megkötötte első szerződését, melynek értelmében Schweiger olajmalom felállítására kapott engedélyt. 14 Másodikként, mészárszéktartási jogot gyakorolhattak a zsidók 1831 től 1837 ig, majd 1840 ben Fischer Jakab egyedül megvásárolt 24 kocsmáltatási jogot, mely mellé kettő újabbat szer zsinagóga építésére szánta el magát, melynek alapjait 1817 végén tették le. 16 Ennek eredményeképpen 1823 ban már templomuk is volt a zsidóknak. 17 Szent Egyletet 1828 ban alapítottak. 18 Izraelita vallású Kecskeméten házat 1823 ban vehetett először, és az 1850 es évek második felében már 55 zsidónak volt a tulajdonában lakóház ig a városi tanács véleménye a következő volt a zsidók befogadásáról: Egyedül tehát a kereskedés előmozdítása és annak virágoztatása lévén a városba való betétetéseknek célja, csak azok vétethetnek tekintetbe, akiknek módjuk van tulajdon tehetségek által előmozdíttatni kereskedéseket [ ] 20 9 Ö. Kovács. 52. old. 10 Uo. 73. old. 11 Hornyik. 27. old. 12 Ö. Kovács. 73. old. 13 Uo. 72. old. 14 Uo. 75. old. 15 Uo. 75. old. 16 Hornyik old. 17 Ö. Kovács old. 18 A jótékonysági és temetkezési feladatokat ellátó Szent Egylet alapításának időpontját a források két időpontra helyezik: 1828 és Ö. Kovács old tól 1848 ig csak egyéni elbírálás alapján, hivatalos engedéllyel vagy zálogcímen szerezhettek házakat. Ö. Kovács 85. old. 20 Ö. Kovács. 50. old. 3

4 Az XXIX. törvénycikk végleg elhárította a legfőbb akadályt a zsidók társadalmi beilleszkedése elöl. 21 A törvény értelmében az a zsidó, aki Magyarországon született, vagy bevándorolt, és akik az itt lakásra törvényes engedélyt nyertek, a bányavárosok és határőrvidékek kivételével bárhol letelepedhettek. 22 Az 1840 es évektől a zsidóság folyamatosan bekapcsolódott a város vérkeringésébe ban már működött Kecskeméten Polgári Kaszinó, melynek alapítási időpontját sajnos pontosan nem ismerjük. 23 A korabeli krónikás beszámolója így szólt: [ ] e század ötödik tizede kezdetén egy külön, és az első Cassinónál tágasb, nevezetesen a köz Izrealitákat is készen befogadó körű Polgári Casinó alakult. Ebben az évben már 96 főt számlált a tagság. 24 A helyi zsidóság vagyoni gyarapodása folyamatos volt. A XVIII. század végén, de főként a XIX. század elején a város pénzhiánnyal küszködött, így kénytelen volt az egyházi intézményeken kívül a magánszemélyektől is kölcsönt felvenni, többek között a zsidóktól is ben négyosztályos zsidó népiskola nyílt, négy tanítóval, amelyet 1877 ben átadtak a városnak és ettől kezdve a hitközség csak a hitoktatást látta el és 1848 között a kecskeméti zsidóság száma megtízszereződött ben még csak 81 főt, majd 1848 ban már 808 főt számlált a korabeli összeírás. 28 Kecskeméten a zsidók 1858 tól szőlő és termőföldet is vásárolhattak. 29 A helyi zsidó kereskedők folyamatosan építették ki kapcsolataikat a külföldi vásárlókkal, amelyekből minden bizonnyal a város is jól profitált. A baromfi és gyümölcskereskedők 21 Ö. Kovács. 58. old. 22 A törvénycikk még csak egy korlátozott emancipációt mondott ki, az izraeliták szabad költözködésére igent mondott a fentebb említett korlátozások mellett de az izraelita vallás továbbra sem lett bevett vallás. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris kiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Gyurgyák) 23 Péterné Fehér Mária Mikolajcsik Lászlóné: Egyesületek iratai a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában (1651) (1979). Kecskemét, old. (továbbiakban: Péterné Fehér Mária Mikolajcsik Lászlóné) Az első Kaszinót 1830 ban alapították. Ö. Kovács. 33. old ben izraelita tagok voltak: Bekker Simon, Brükler Mihály, Csillag Ignác, Csillag Gábor, Csillag Sándor, Hakker Izrael, Schlesinger Vilmos, Schweiger Bernát, Schwarz József, Schwarz Márton, Fleischer Bernát, Spitzer József, Fux Adolf, Hakker Salamon. Ö. Kovács. 97. old. 25 Ilyen volt például, amikor 1829 ben a városi perceptor 5000 váltóforintot vett fel Hellsinger Izsáktól egy zálogügy rendezése miatt. Ö. Kovács. 77. old. 26 Somodi. 96. old. 27 Ö. Kovács. 59. old. 3. Táblázat. A kecskeméti zsidóság létszáma A zsidók tizedenkénti elhelyezkedése is ismert a városban ban 10, 1827 ben 11 tized volt a városban. Az 1787 ben 81 zsidót jegyeztek föl, akik 16 családban éltek. [ ] A legtöbben, kilenc család (41 fő) az első tizedben (városközpont) élt, négy család (19 fő) a hatodik tizedben (a városháza melletti rész, a piachoz közel), két család (11 fő) pedig a hetedik, illetve egy család a második tizedben lakott. [ ] A nyolcadik tized nagy tömegekben zsellérek által lakott városrészben nem jelöltek zsidó lakást. Uo. 64. old. 29 Somodi. 96. old. 4

5 vált. 32 A hitközség 1869 ben neológnak nyilvánította magát. 33 A növekvő számú népesség igen aktív munkát folytattak. 30 A baromfikereskedők közül kiemelkedik Kohn Mór, aki Bécsben biztosított magának elárusító helyet az 1850 es évek elején, ennek köszönhetően Kecskemétről vagonszámra mentek a tömött ludak külföldre. Az 1860 as évtizedtől kezdve Kecskeméthy Herz gyümölcskereskedő beutazta az osztrák német, francia és lengyel városokat és Péterváron is járt üzleti kapcsolatok céljából. 31 A fia, Kecskeméti Mihály tovább fojtatta apja tevékenységét, melynek hatására a gyümölcs és borkereskedelem egyik úttörőjévé hatására a meglévő zsinagóga szűknek bizonyult, így egy nagyobb építését határozták el, melynek a felavatására 1871 ben került sor. 34 A zsinagóga udvarában megtalálható volt a kóser vágó, a kultúrterem és az iskola tantermei is. A fürdőház és az öt szobából álló kórház is itt kapott helyet. 35 A vallásos életben tapasztalt ellentétek már az 1840 es években is éreztették hatásukat. 36 A hitközség lassan két pártra szakadt. Az egyik oldalon a tehetősebb, kereskedésben egyeduralmat élvező zsidók foglaltak helyet, akik a vallási normákat egyre kevésbé követték. A másik oldalon a kereskedésből, a vagyonszerzésből kiszorult zsidók helyezkedtek el, akik sokkal jobban kötődtek ortodox vallási kötelmeikhez. A hitközség a mai használatban lévő temetőt 1875 ben nyitotta meg, a megelőző években a helyi zsidók a város egy másik temetőjét használták, de ennek nyomait ma már nem lehet megtalálni Ö. Kovács 112. old. 31 Uo old. 32 [ ]1892 ben Külsőballószögben árverésen megvette Bán szabó 12 holdas szőlőjét, melyhez még 10 holdat telepített. Különösen szép Cseresnye fái híresek, melyek úgy vannak megválogatva és ültetve, hogy májustól kezdve minden héten más más fajta érik és kerül eladásra. A legújabb telepítésű szőlőjében két fajta van: Saszla és Passatuti. A Bán félében Rizling és Zöldszilváni. [ ] Bende László: A Kecskeméti Szőlő és Gyümölcstermelés fejlődéstörténete. Kecskeméti Közlöny Nyomda és Lapkiadó Vállalat Kiadása. Kecskemét, old. 33 Somodi. 96. old. 34 Forrás: A zsidók létszámának gyarapodása nem állt meg ben 939 főt, 1869 ben 1514 főt számlált a hivatalos, pontatlan és gyakran ellentmondásos népszámlálás. A számok azonban rávilágítanak arra, hogy mekkora mértékű volt a növekedés. Ö. Kovács old. Az 1850 es évekbeli adatoknál érezhető a pontatlanság. Kovács Alajos statisztikájában ez a szám 613 fő volt. Kovács Alajos: Kecskemét város statisztikai megvilágításban. Budapest, Horványszky Viktor R. T. M. Kir. Udvari Könyvnyomda. 4. Táblázat. Kecskemét népességének megoszlása vallás szerint. 9. old. (továbbiakban: Kovács Alajos Kecskemét) 35 A Kórház Egyesületet 1841 ben hozták létre Milhoffer István kezdeményezésére, melynek elsődleges feladata a szegények gondozása volt. Ö. Kovács. 98. old. 36 Uo. 97. old. 37 Forrás: Az első 28 négyszögölnyi helyet 1774 ben jelölték ki, melyet 1879 ben zártak be. Ö. Kovács old. 5

6 A kecskeméti zsidóság beilleszkedését a fiatalokon keresztül segítették. Egyre több zsidó fiatalt írattak a piarista vagy a református gimnáziumba. 38 A felnőttek körében meg kell említenünk a névmagyarosítási törekvéseket is. Az 1841 és 1895 között születettek és közülük felnőtté válók 11% a magyarosította a nevét. 39 A zsidók további vagyonosodását is jól mutatja, hogy az 1873 as virilisek közül kike rült 104 tagú törvényhatósági bizottsági jegyzékben már kilenc zsidó bizottsági tag nevével találkozhattunk. 40 A dualizmus korában egyre több létrejövő cégnél, banknál, üzemnél alapító tagként vagy igazgatósági tagként megtalálhatóak voltak a zsidók. A létrejövő üzemek a város gazda sági életében fontos szerephez jutottak. Többek között ilyen volt az október 7 én alakult Kecskeméti Kereskedői Kaszinó, melynek elnöke a zsidó származású Fischer Miksa lett. 41 Az 1880 as években Kecskeméten érezhetőek voltak a korabeli antiszemitizmus első hullámai, melyek jóval enyhébbek voltak, mint a közel 60 évvel későbbi események. Ekkor ugyanis a legnagyobb problémát a zsidóság asszimilációjának hiányában látták. 42 Ezzel szemben az 1800 as évek első felében nem egy alkalommal előfordult, hogy még a tehetősebb 38 Ö. Kovács old. 13. táblázat és a 126. old. 14. táblázat alapján. 39 Uo old és 1918 között a névváltozások (közel 490 fő) majdnem 90% a a zsidósághoz tartozott. 40 Uo old. A kilenc törvényhatósági bizottsági zsidó tag: 1. Schwartz József, 2. Schweiger Fülöp, 8. Schwartz Dávid, 9. Schweiger József, 33. Milhoffer Frigyes, 44. Schwartz Mór, 52. Fantó Lipót. Egyéb okok miatt azután négy tag nevét kihúzták az ideiglenes listáról: Schwartz József (városi bor és sörkimérése miatt nem lehetett bizottsági tag), Milhoffer Frigyes (városi utcai világítás bérlője volt), Schwartz Móric (vásári és helyi piac helypénzszedés javadalmait bérelte) és Fantó Lipót (családjával már két éve Bécsbe költözött). 41 A kaszinó kereskedelmi dolgokban irányt adó szerepet játszott. Aktívan részt vett egyéb, kereskedők érdekeit képviselő egyesületekben is, ilyen volt például az 1904 ben alakult OMKE (Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés). A Kecskeméti Kaszinó 1904 es vezetői: Brachfeld Vilmos elnök (az OMKE kerületi elnöke, s egyben az országos központi választmány tagja), Fispán Mór alelnök és Fuchs Samu választmányi tag, akik mindannyian izraelita vallásúak voltak. Péterné Fehér Mária Mikolajcsik Lászlóné old. A Fischer család az 1850 es években az egyik legtehetősebb család közé tartozott. Ö. Kovács old. A zsidók tevékenyen részt vettek egyéb gazdasági területeken is: 1870 ben alakult a Benedek József és Fia Hűtőház és Jéggyár Rt. Péterné Fehér Mária Tánczos Tiborné: A Bács Kiskun Megyei Levéltárban őrzött gazdasági szervek iratai Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Kecskemét, old. (továbbiakban: Péterné) ben Goitein Miksa alapította a Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bankot. Uo old ban a Kecskeméti Egyesült Gőztéglagyár vezetői között megtalálható volt Fispán Mór. Uo. 54. old ban az Első Kecskeméti Nyomda és Hírlapkiadó Rt. igazgatóságában helyet foglalt Fispán Mór, Adler Imre és Lőwy Gyula. Uo. 22. old ben Schiffer Gyula bőrkereskedő cipőgyárat alapított. Uo. 21. old ban a Kecskeméti Központi Takarékpénztár vezetői között is jelen voltak a zsidók, mint például: Fodor Miklós, Fodor Sándor és Kecskeméti Lajos. Uo old. A gazdasági válság után is újabb cégeknél találunk zsidó neveket: 1935 ben a Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület vezetői között megtalálható volt Kecskeméti Mihály. Uo old ban alakult a Kecskemét Városi Közhűtőház melynek egyik ügyvezetője Dr. Kenéz Zoltán volt. Uo. 50. old. 42 Bővebben Ö. Kovács József már idézett munkájából old. 6

7 zsidókat is tettlegesen bántalmazták ban az ország több pontján alakult antiszemita egyesület, melyhez a nevezetes Kecskeméti Magyar Védegylet is tartozott. 44 A január 21 i gyűlési beszédekre jellemző volt, hogy csak körülírásokkal próbálkoztak, nem használták a zsidó szót. A gyűlésen jelen volt a kor két legnagyobb parlamenti antiszemitája, Istóczy Győző és Ónody Géza is. A helyi antiszemita képviselők nem voltak hosszú életűek. Az júniusi választások első fordulójában az antiszemita képviselőjelöltek még győzni tudtak, de a második fordulóban végül elbuktak. Kecskeméten a hitközség kebelébe tartozó ortodox imaházi egyesület 1917 ben kivált, és az autonóm ortodox hitközség alapjait teremtették meg, amelyeknek alapszabályát 1918 ban Kecskeméti Izidor hitközségi elnök írta alá. 45 A neológ zsidók kétharmados többséget élveztek az ortodoxokkal szemben ban az ortodox hívek az addig bérelt épületet megvásárolták, és még abban az évben zsinagógává alakították át. 47 Kecskeméten is, hasonlóan a többi nagyvároshoz, a cionizmus jelentéktelen maradt a zsidók körében nyarán a román csapatok néhány napig megszállva tartották a várost. A fehérterror idején a hitközség egyes vezetőit a románokkal való összeesküvésekkel vádolták. Vagyonukat elvették és egy hónapra a hajmáskéri táborba zárták őket. Egy zsidó értelmiségit a kommünnel való rokonszenvezéssel vádoltak, majd szörnyű kínzások után a közeli Orgoványon felakasztották. 49 A Héjjas Iván féle különítmény még 1920 ban is rettegés alatt tartotta a várost és környékét Uo old. 44 Uo old. 45 Forrás: 46 Somodi. 98. old. Pontos adat nem állt a rendelkezésünkre, csak az 1910 es és az 1920 as népszámlálási adatok. Ennek alapján 1910 ben 2022, 1920 ban 1857 fő zsidó volt Kecskeméten. A számok alapján a neológok száma 1910 ben 1350 fő, 1920 ban 1250 fő, az ortodoxoké 1910 ben 670 fő, 1920 ban 610 fő lehetett. Kovács Alajos Kecskemét: 4. Táblázat. Kecskemét népességének megoszlása vallás szerint. 9. old. alapján. 47 Somodi. 99. old. 48 Uo old. 49 Uo old. A Duna Tisza közén Héjjas Iván különítménye garázdálkodott. Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. I. kötet. Belvárosi Könyvkiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Braham) 50 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris kiadó. Budapest, old. (továbbiak ban: Romsics) 7

8 1921 őszétől a zsidó fiatalokat a numerus clausus miatt kevesebb számban vették fel az egyetemekre, így többen a jómódúak közül külföldre küldték gyermekeiket. Ahhoz, hogy ezt a kevésbé tehetősek is megtehessék, a hitközség segélyegyletet hozott létre ben a korábbi szarvasi és nagyatádi rabbit, Borsodi Józsefet választották meg a neológ hitközség rabbijának. Fő műve a több kötetes Commentarius Maimuni volt. 52 Az ortodox hitközség vezetője ekkor Rubinstein József volt. 53 Az alábbi táblázat is jól mutatja, hogy a zsidó lakosság 1910 és 1930 között az úgynevezett szabadfoglalkozásban és a kereskedelemben töltött be fontos szerepet. A magyarországi viszonylatban ez a szám a kereskedelemben (beleértve a bankszektort is) és az iparban (a közlekedéssel együtt) közel százalék volt. 54 Zsidók alkalmazása az egyes foglalkozási ágakban Kecskeméten között 55 Megnevezés 1910 Zsidó % 1920 Zsidó % 1930 Zsidó % I. Őstermelés , , ,09 II. Bányászat és kohászat, ipar, kereske , , ,27 delem és hitel, közlekedés. II/A Bányászat és kohá , szat II/B Ipar , , ,97 II/C Kereskedelem és hitel , , ,12 II/D. Közlekedés , , ,98 III. Véderő , , ,16 IV. Házicselé , , ,32 dek V. Ügyvédek , ,19 VI. Orvos , , ,08 VII. Színészek , , ,63 VIII. Magánmérnökök , és 1920 között folyamatos csökkenés volt érzékelhető Kecskeméten a zsidók ál tal űzött egyes foglalkozási ágakban, amelyhez minden bizonnyal hozzájárult az első világhá 51 Somodi old. 52 Uo old. 53 Forrás: 54 Gyurgyák old. 55 Magyar Statisztikai Közlemények évi népszámlálása alapján. A további részletes táblázatok a mellékletben találhatóak. 56 A véderő, a házicselédek és a színészek adatai Kovács Alajos dr. Kecskemét lakosságának összetétele című munkája alapján. 8

9 ború, a háborút követő kikeresztelkedés, az elvándorlás és a kivándorlás is. Ennek ellenére növekedés tapasztalható némely foglalkozási ágban, mint például az őstermelésnél, a véderőnél, a házicselédeknél, az orvosoknál és a magánmérnököknél és 1930 között csak kevés foglalkozási ágnál érezhető hasonló mértékű növekedés: ügyvédek, színészek, magánmérnökök. Az orvosok száma stagnált, ezzel szemben százalékos arányuk csökkent és 1930 között viszont drasztikus fogyás is megfigyelhető: őstermelés, közlekedés, véderő. Az imént felsorolt foglalkozási ágakban, a házicselédek kivételével még az 1910 es számot sem tudta elérni a zsidóság. Figyelembe kell venni azonban a zsidóság fogyását is. Ez alatt a 20 év alatt 1910 és 1930 között 455 fővel lett kevesebb a zsidó lakosság, mégis a már említett néhány foglalkozási ágban emelkedni vagy stagnálni tudott a zsidók száma. Az országos adatok is fogyásról tanúskodtak, melyhez az első világháború és az azt lezáró trianoni béke is hozzájárult. Magyarország lakossága 20,8 millióról 7,6 millió főre csökkent ben a zsidók száma főről, 1930 ban főre csökkent. 58 A teljes lakosságon belül, az izraeliták 5% os számaránya nem változott. Kecskemét lakossága 1825 és 1941 között, tehát 116 év alatt a két és félszeresére nőtt, és az ország hetedik legnagyobb városa lett. 59 A zsidóság száma viszont nem mutatja ezt a tendenciát. A legnagyobb arányszámot az 1880 as népszámlálás idején érte el a zsidóság, amikor is a teljes lakosság ( fő) 3,9% a volt zsidó. Az 1820 as évek közepétől mintegy 10 évig tartó stagnálás következett be a népesség növekedésében, melynek az évi XXIX. tc. vetett véget. 60 Minden bizonnyal az 1825 és 1880 között eltelt 55 év alatt végbement zsidó népesség szaporulathoz hozzájárult az 1869 után érzékelhető belső migráció is. Ugyanis míg a magyarországi zsidó lakosság 60 % a 1825 ben a határ menti főleg északkeleti megyékben élt, úgy 1880 ban ez az arány 40% ra csökkent. 61 Az elsődleges vándorlási cél a főváros volt, de hasonló változásokat érzékelhetünk a többi törvényhatósági jogú városban, így Kecskeméten is. 57 Kádár Gábor Vági Zoltán: Aranyvonat. Osiris kiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Kádár Vági) 58 Romsics. 51. és 188. old. 59 A XIX. század elején Kecskemétre a legtöbben 60% Pest Pilis Solt Kiskun vármegyéből jöttek, különösen Gyón, Dabas, Irsa volt a fő kibocsátóhely. Népességük 28% a északról, 9% a észak nyugati irányból telepedett le. Az országhatáron túlról csupán csak 6,4% jött Kecskemétre. Kecskemét tekintetében a zsidók bevándorlás egyik fő oka az állat és bőrkereskedelem, valamint a gabonaforgalom. Ö. Kovács. 63. old. Az január 31 ei népszámlálás alapján a városok sorrendje: Budapest: , Szeged: , Debrecen: , Kolozsvár: , Szabadka: , Nagyvárad: 92798, Kecskemét: fő. Magyar Statisztikai Évkönyv Budapest, Uo. 64. old. 61 Gyurgyák. 64. old. 9

10 Izraelita vallású népesség Kecskeméten között 62 Év Összes Izraelita Izraelita Abszolút szám Százalékban , , , , , , , , , , ,5 A táblázat szerint a legtöbb izraelita vallású lakosa Kecskemétnek 1910 ben volt, de a lakossághoz mérten arányszámuk már csak 3%. Ettől az évtől kezdve az izraelita vallásúak száma folyamatosan csökkent. Amellett, hogy a zsidóság fogyása folyamatos volt az 1920 as és 1930 as években, a zsidók bevándorlása tovább folytatódott. A helybeli izraeliták alig több mint 40% a volt csak a bennszülött, a többi Pest Pilis Solt Kiskun vármegyéből, vagy az ország más részeiből vándorolt be. Kecskemét lakosságának szülőhelye összevetve a vallással 1920 és 1930 ban 64 Pest P. Solt Más ma Horvát Vallás Összesen Helybeli Külföldi Kk. vm. gyarországi Szlavónországi Abszolút szám Izraelita Összes népesség Százalék Izraelita 2,5 1,9 1,4 1,1 4,8 2,8 7,2 6,4 2,1 1,3 10,6 4,8 A Kecskemétre betelepülni kívánó zsidó lakosság a több évszázados letelepedési szokásán nem változtatott, továbbra is a város belterületén vásárolt magának lakást ban Kecskemét város belterületét tíz részre osztották, ennek alapján a legtöbben a III., IV. és V. 62 Kovács Alajos Kecskemét: 4. Táblázat. Kecskemét népességének megoszlása vallás szerint. 9. old. 63 Központi Statisztikai Hivatal: A zsidó népesség száma településenként ( ) Budapest, Szerkesztette dr. Kepecs József old. Az izraelita vallásúak száma és aránya törvényhatóságonként az 1941 ben Magyarországhoz tartozott területen, alapján. (továbbiakban: Kepecs) 64 Kovács Alajos Kecskemét. 5. táblázat. 10. old. 10

11 tizedben helyezkedtek el. 65 A belterületen lévő lakosság 4,4% a (1517 fő), és a külterületen élők csupán csak 0,1% a (50 fő) volt zsidó. Kecskeméten 1910 és 1930 között a bevándorlás mellett egy nagyarányú kivándorlás is megfigyelhető és 1910 között 66, 1920 és 1930 között, pedig 210 főre ugrott a vándorlási különbözet, ráadásul az utóbb vizsgált időszakban a természetes szaporulat száma is mínuszos előjelet mutat ( 80 fő) után az ország területén a városokba áramlás megállt mint láthattuk Kecskeméten ez nem így történt, és már az itt élők vándorolnak el külföldre, leginkább az Amerikai Egyesült Államokba. 67 A magyarországi zsidóság becslések szerint 120 ezer fővel járult hozzá a több milliós amerikai zsidósághoz. A folyamatos vándorlások miatt, és a betelepülések ellenére 1910 és 1941 között több mint 600 fővel lett kevesebb a kecskeméti zsidóság, ami 33% os fogyásnak felel meg, mely nagysága nem elhanyagolható. Az 1941 es népszámláláshoz azonban hozzá kell venni azt a 174 főt is, akit vallása ellenére zsidónak minősítettek. 68 Így a végeredmény 1520 főre módosult, amely számarányt tekintve 1,7%. Magyarország sikeres revíziós törekvéseinek eredményeképpen az ország nagysága és lakossága is megnövekedett. Az 1941 es népszámlálás alapján az országban izraelita vallású élt, amihez még hozzá kell adni a közel 100 ezer zsidónak minősített keresztényt is. 69 A 825 ezer zsidó lakos az ország teljes lakosságának ( fő) 5,6% át adta. Ennek alapján a kecskeméti zsidó hitközség az ország zsidó lakosságának 0,18% alkotta. 65 Kovács Alajos Kecskemét 6. táblázat. A népesség megosztás a négy fő vallásfelekezet szerint 1930 ban a belterület kerületeiben és külterületeken. 11. old. III. Széchenyiváros Összes népesség: 4117 fő izraelita: 229 (5,6%) IV. Bethlenváros Összes népesség: 5507 fő izraelita: 466 (8,5%) V. Rákócziváros Összes népesség: 5558 fő izraelita: 389 (7,0%) 66 Uo. 4. Táblázat. 9. old. 67 Gyurgyák old. 68 Kepecs old. 69 Kádár Vági old. 11

12 Kecskemét története és gazdasága 1938 ig Kecskemét a Duna Tisza homokhátságán fekszik, 85 km re mind Szegedtől, mind Budapesttől. 70 A város több ezer éves múltra tekint vissza, már a Kr. e. III. évezredben is laktak ezen a területen. A XVIII. század végén és a XIX. század elején már valamennyi kortárs Kecskemétet a legnagyobb mezővárosi címmel illette. 71 A város nem csupán csak a környék, hanem a távolabbi települések lakóinak is itt kínálta adás vételre állatait és a kiskunsági lakosság többségének a gabonát. 72 Kecskemét városa 1832 től egy összegben fizethette ki hűbéri összegét. Ekkor kezdett kialakulni a mai napig jellemző homokháti kertészkedés és a szőlőkultúra. 73 Az 1850 es évektől a város gyors ütemű fejlődésnek indult. 74 Kialakult a belváros szerkezete, utak, vasútvonalak épültek, a város nagy területeket vásárolt, hatalmas határra tett szert. Kecskeméten egyre inkább a belterjes kertgazdálkodás és a tanyás gazdálkodás lett a mérvadó ben rendezték meg a városban az első magyarországi gyümölcskiállítást ban megnyitották a kecskeméti budapesti vasúti vonalat, amelyet sűrű egymásutánban követte a többi. 77 Az XLII. tc. 88. a értelmében Kecskemét megkapta a törvényhatósági jogú városi címet. 78 Jelentősebb nehézipari hagyományokkal nem rendelkezett Kecskemét. 79 Nagyipara földrajzi adottságoknak köszönhetően az élelmiszer feldolgozásra épült (konzervipar, szeszfőzés, malomipar, stb.). Az első konzervüzemet a századfordulón, a másodikat 1926 ban alapították (az ún. Platter János féle konzervgyárat) Forrás: 71 Ö. Kovács 17. old. 72 Uo. 27. old. 73 Forrás: 74 Forrás: as évektől Kecskemét az ország legtanyásabb helyei közé tartozott. A város területén kb tanya helyezkedett el. Ö. Kovács. 19. old. 76 Erdei Ferenc: Futóhomok. Akadémiai Kiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Erdei) 77 Uo. 26. old XLII. tc. A köztörvényhatóságok rendezéséről. Az 1870 ik évi törvények gyűjteménye. Kiadja Róth Mór. Pest, old. 79 Forrás: 80 Az első Kecskeméti Konzervgyár 1900 ban létesült osztrák kezdeményezésre, osztrák tőkével. A gyár 1901 májusában kezdte meg a termelést. Az üzem hivatalos címe: Gyümölcs és Főzelékkonzerv Készítő Rt. Első Kecskeméti Konzervgyár lett. Jelentős fejlődést az első világháború alatt ért el, amikor a katonaság részére különféle, 12

13 Az első világháború kitörése után Kecskemét város fejlődése megakadt. 81 A kezdődő háborús hangulatot egy idő után a szomorúság váltotta fel, ugyanis augusztus folyamán már 600 sebesültet ápoltak a városban, amely később a duplájára növekedett. A hősi halottak száma elérte a 3600 főt. Az 1930 as években az akkori vezetés úgy gondolta, hogy ezen a vidéken a szőlő és gyümölcstermesztésnek nagy jövője lehet, és azon fáradoztak, hogy ezt megteremtsék. Nem is tévedtek, hiszen ez a szemlélet segítette átvészelni a gazdasági válságot is. 82 A választott szemlélet olyan sikeresnek bizonyult, hogy a válság idején, 1934 ben az országból exportált friss gyümölcsnek Kecskemét és környéke adta a 43% át. 83 A korabeli magyar irodalmi élet nagyjai jelentették meg a városban munkáikat; köztük Németh László, Hont Ferenc, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Kassák Lajos. Itt látott napvilágot a Tanú, a Válasz, a Magyarságtudomány, az Apolló és a Magyar Sakkvilág című folyóirat, 1937 ben pedig a Márciusi Front kiáltványa. 84 A népdalgyűjtés egyik nagy alakja is a városhoz köthető, aki nem volt más, mint az 1882 es évben született Kodály Zoltán május végén Kecskemétre folyamatosan repülőszázadok érkeztek, majd 1938 elején Kecskemét lassan, de biztosan átalakult repülőhelyőrséggé. 85 főleg hús és kávékonzerveket gyártottak, de jelentős mennyiségű szárított főzelékfélét is előállítottak. A gyárban dolgozók száma ekkor fő között volt. A gyár történetében igen fontos esemény szeptember 8. Ezen a napon vette meg az eddigi tulajdonostól a részvények döntő többségét a Labor Bizalmi Rt., a Weiss család pénzügyi vállalata ben a gyár Weiss Manfréd érdekeltsége lett. A 30 as években kezdték meg a paradicsom feldolgozást. Péterné. 38. old. 81 Székelyné Kőri Ilona: Kecskeméti évszázadok. Kecskemét, old. (továbbiakban: Székelyné) 82 Székelyné. 58. old. 83 Romsics old. 84 Székelyné. 60. old. 85 Tobak Tibor: Pumák és Boszorkányok. Zrínyi Kiadó. Budapest, old. 13

14 Az első zsidótörvény és annak hatása Kecskemétre Magyarország úttörő szerepet játszott Európában (a numerus clausussal N. I.) írja Karsai László könyvében, de 1938 ig nem hozott újabb törvényt a magyar alsó és felsőház. 86 A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról címet viselő évi XV. törvénycikket, amelyet az első zsidótörvénynek hív a szakirodalom és az akkori törvényhozás, április 8 án nyújtotta be a képviselőházba Mikecz Ödön igazságügyminiszter. 87 Az első zsidótörvény tervezetét április 27 én, illetve május 20 án mind a képviselőház, mind pedig a felsőház elfogadta. 88 A törvény indoklása szerint a gazdasági élet egyensúlyát hatályosabban kell biztosítani, ugyanis Magyarországon a kapitalizmus mintegy fél évszázaddal később kezdődött el, mint Nyugat Európában, és a zsidóság kivételével a fennálló helyzetből senki nem tudott előnyt kovácsolni. 89 Az így felhalmozott tőkét, az indoklás szerint, a zsidóság felhasználta arra, hogy a magasabb szellemi képesítéshez kötött szabad kereseti pályákat, úgymint orvos, ügyvéd, mérnök, sajtó és színház nagyobb arányban megszálljon. A törvény kihirdetése május 29 én megtörtént. Az első zsidótörvény 20% ban határozta meg a zsidók arányát a sajtókamarában, az ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarában, színház és mozi, valamint egyes vállalatok értelmiségi munkaköreiben. A törvény végrehajtására öt évet, kivételes esetben tíz évet határoztak meg. 90 A törvény hatálya alól felmentést nyertek a hadirokkantak, frontharcosok, a hősi halált halt izraeliták gyermekei és özvegyei, az augusztus 1 je előtt kikeresztelkedettek és ezek nem izraelita vallású leszármazottai. Kecskemét a gazdasági válság után tovább fejlődött ban 10 bankintézet, 14 ipari és kereskedelmi részvénytársaság, 26 magángyári gépi üzem, 17 biztosító társaság, hat mezőgazdasági szövetkezet és 51 társadalmi és gazdasági egyesület működött Kecskeméten, melyek tulajdonosai és vezetői között zsidók is voltak, köszönhetően egyre nagyobb befolyásuknak. 91 A gazdasági befolyásuk növekedését jól mutatja, hogy az 1938 as évre érvényes ipartestületi kiadványban, a vezetőségben már három zsidó testületi tag is megtalálható volt Karsai László: Holokauszt. Pannónica Kiadó, old. (továbbiakban: Karsai) XV. tc. Magyar Törvénytár évi törvénycikkek. Franklin Társulat. Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Kiadása. Budapest, old. Gyurgyák old. 88 Uo old. 89 Uo old. 90 Uo old. 91 Kecskemét törvényhatósági jogú város Teljes Polgári név és címtára alapján. Az közönséges évre IV. teljesen átdolgozott kiadás. Szerkesztette: dr. Bodócs Gyula (továbbiakban: Kecskemét név és címtára 1938) és a Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz évre XIV. évfolyam I II. kötet Szerkeszti: Kallós János a 14

15 pesti tőzsde főszerkesztője A Pesti Tőzsde kiadása. Budapest, II. kötet. alapján. (továbbiakban: Gazdasági, tőzsdei, pénzügyi kompasz ) A vastagon kiemelt nevekről egyértelműen nem lehet eldönteni, hogy született izraelitákról van szó az izraelita hitközség névsorán kívül, kikeresztelkedettekről vagy zsidónak minősítettekről, de viszonyítási alapnak megfelelő, hogy összehasonlítási alapunk legyen a későbbi törvények végrehajtásához. Ha egy név többször is szerepel, akkor csak egyszer közlöm azt az iratot, ahol megtalálható. Izraelitákat foglalkoztató bankok: 1. Magyar Nemzeti Bank kecskeméti fiókintézet. Főnök: Fejér Ernő. Főnökhelyettes: dr. Nagymarjay István. Bírálótestületi tag: Gaál József, Katona József, Dr. Nagy Mihály, Kecskeméti Mihály, Papp György, Réthey Gyula, Sárkány Béla, Dr. Sárközy Jenő, Ségner Lipót, Dr. Szabó Iván, Tiringer Ferenc, Dr. Vaja Béla. 2. Magyar Általános Takarékpénztár Rt. kecskeméti fiókja. Igazgatótanács: Dr. Adorján Imre, Dr. Balázs István. Halász Manó, Héjjas Pál, Dr. Horváth Lipót, ifj. Móczár Gábor. Igazgató: Vajda Lajos. 3. Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület. Elnök: Sárkány Béla. Alelnök: Papp György. Vezérigazgató: Gerber Ferenc. Igazgatósági tag: Bodri Béni, Dékány László, Héjjas István, Kecskeméti Mihály, Koncz József, Kuczka János, Dr. Nagy Mihály, ifj. Szendrey Zsigmond, Zimay Pál. 4. Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. Elnök, vezérigazgató: Dr. Szabó Iván. Alelnökök: Dr. Bóka Béla, Dr. Donáth József. Igazgatósági tag: Balogh József, Csősz József, Dr. Kenéz Zoltán, V. Nagy István, Székely Ignác, Bíró Artúr, Dr. Hári Géza, Dr. Pekár Imre, Dr. Kecskeméti Miklós, Dr. Kertész Miksa, Kemény Sándor. 5. Kecskeméti Magyar Bank Rt. Igazgatósági elnök: Sándor István. Igazgatósági tagok: Aszódi József, Dr. Kerekes József, Kertész Dezső, Dr. Markó Imre, Dr. Révész László, Spitzer Bernát, Szél János, Dr. Szigeti Mihály. Felügyelőbizottsági elnök: Dr. Nagy Sándor. Tagok: Fekete Mihály, Fleischmann Benő, Sipos Ferenc. 6. Kecskeméti Hitelszövetkezet mint az OKH tagja. Elnök: Füredi Lajos. Alelnök: Győrffy Pál. Igazgatósági tag: Hatvani Pál, Székely Sándor, Szinnyai Mihály, Teölgyes Árpád. Felügyelőbizottsági tagok: Szél János, vitéz Szabó Mihály, Dr. Rosenauer Miklós. Dr. Adorján Imre, Aszódi József, Balázs István, Dr. Donáth József, Fekete Mihály, Dr. Kenéz Zoltán, Székely Ignác, Dr. Kertész Dezső, Dr. Kertész Miksa, Dr. Markó Imre, Ségner Lipót, Spitzer Bernát, Dr. Szigeti Mihály, Vajda Lajos neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Kecskeméti Mihályról korábban volt szó. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Fleischmann Benő, Dr. Kecskeméti Miklós, Kemény Sándor, Dr. Rosenauer Miklós, Sipos Ferenc, Székely Sándor. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató iparvállalatok: 1. Első Kecskeméti Konzervgyár Igazgatósági tagok: Dr. Halasy Tibor, báró Weiss Alfonz, báró Weiss Jenő, Gross Károly. (Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz old.) Igazgató: Lebovits Sándor. Tisztviselő: Bóka Papp Gyula, Csibra Gézáné, Deskó Pál, Erdélyi Károly, Gergely László, ifj. Juhász József, Knaute Béla, Kovanda Vendel, Laczy Julianna. 2. Magyar Általános Gyufaipari Rt. Kecskeméti Gépgyár Rt. Igazgató: Tauber Dezső. Üzemi tisztviselő: Pál Armand. Üzemmérnök: Goitein Géza. Irodai tisztviselő: Weisz Miklós. 3. Kecskeméti Forgalmi Rt. Igazgatósági tagok: Kecskeméti Adolf, Kecskeméti Mihály, Kecskeméti Sándor. Felügyelőbizottsági tagok: Kecskeméti Izidor, Kecskeméthy Hugó, Dr. Kecskeméti László. 4. Kecskeméti Bútoriparosok Áruértékesítő Rt. Elnök: id Rigó Zsigmond. Igazgatósági tagok: Ségner Lipót, Sárközy Endre, Ségner József, Ségner Károly. Üzletvezető: Ségner Károly (a két személy egy és ugyanaz). Könyvelő: Schrötter Erzsébet. Ügyész: Dr. Fritz Imre. Kecskeméti Izidor, Kecskeméti Sándor, Tauber Dezső neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Dr. Fritz Imre, Gergely László, Goitein Géza, Kecskeméthy Hugó, Lebovits Sándor, Ségner József, Ségner Károly, Weisz Miklós. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. A felhasznált listák nem tartalmaznak bizonyos neveket, habár arról tudni lehet, vagy sejteni, hogy izraelitával van dolgunk: Kecskeméti Adolf, Dr. Kecskeméti László neve sehol sem szerepelt. 1. Benedek József és Fia. Cégtulajdonosok: Benedek Sándor, Benedek László és Benedek György (izraeliták). 2. Kecskemét th. városi Központi Szeszfőzde és Szeszfinomító. Vezető: Führer Izidor, H. vezető: Klein Gáspár. 3. Városi Közhűtőház. Ügyvezetők: Dr. balásfalvi Kiss Endre, Dr. Kenéz Zoltán. 4. Közhűtőház Hasznosító Kft. Ügyvezetők: Dr. Szabó Iván, Dar óczi Dezső, Mester László, Dr. Nóta István. 15

16 A lábjegyzetet végignézve megállapíthatjuk, hogy számos bank és vállalat a törvényben előírt 20% ot túllépte. Tíz kecskeméti bankból négynél érezhető a zsidóság többsége. A legnagyobb arányban a zsidók a Kecskeméti Magyar Bank Rt. nél voltak jelen amely a város legkisebb helyi alapítású (1922) bankja volt a maga 120 ezer pengős alaptőkéjével, ahol arányszámuk a 66% ot is meghaladta. 93 A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. kecskeméti fiókjánál a város legnagyobb és legkorábbi (1867) helyi alapítású bankja, 900 ezer pengő 5. Első Kecskeméti Cement és Műkőgyár. Tulajdonos: Rosenbaum A. cég. Cégtulajdonosok: Fispán Géza, Hay Árpád. Tisztviselők: Balázs Ferenc, Kaufmann Zsuzsanna, Kircz Mária, Rózsa Erzsébet, Török Kató, Gémes István. 6. Schiffer Cipőgyár. Cégtulajdonosok: Székely Ignác, Székely Gyula, Székely István, Székely Imre. Irodai és raktári tisztviselők: Barta Mihályné, Csupor Sándor, Dékány Árpádné, Harlacher Károlyné, Horváth Judit, Horváth Mária, Kertész Mária, Knöpfler Lászlóné, Leiicht Magda, Nagy Jenő, Sándor Gyula, Virágh István, Winkler Anna. 7. Muth Sándor sírkőgyár. Cégtulajdonos: Markó István. Könyvelő: Winkler László. 8. Petőfi könyvnyomda és könyvkötészet. Tulajdonos: Spitzer Vilmos. Üzemvezető: Spitzer Dezső. Üzletvezető: Spitzer József. Fispán Géza neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Führer Izidor, Klein Gáspár, Hay Árpád, Kaufmann Zsuzsanna, Kircz Mária, Markó István, Sándor Gyula, Spitzer Dezső, Spitzer József, Spitzer Vilmos, Székely Imre, Székely István, Winkler Anna, Winkler László. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. Daróczi Dezső, Kertész Mária, Székely Gyula, neve csak a BKMÖL Kecskemét, IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. duplumok között szerepelt. A felhasznált listák nem minden esetben tartalmazták az összes nevet, amelyről tudni lehet, hogy izraelita: Benedek Sándor, Benedek László és Benedek Sándor neve sehol sem szerepelt. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató biztosítók: 1. Astra Biztosító Rt. Titkár: Goitein Pál. 2. Fonciere Általános Biztosító Intézet. Fiókfőnökök: Sipos Ferenc, Ury László. Fiókfőnökhelyettes: Neményi Miklós. 3. Trieszti Általános Biztosító Társulat kecskeméti fiókügynöksége. Vezető titkár: Kecskeméti Hugó. Tisztviselő: Gyenes Etelka. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Goitein Pál. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató mezőgazdasági szövetkezet: 1. Kecskeméti Mezőgazdasági Szövetkezet. Elnök: Bakacsi István. Igazgató: Fispán Géza. Ig. tag.: Felföldi Sándor. Felügyelőbizottság. Elnök: Dr. Bende László. Tagok: Laczi István, Pogány Imre, Poór István Sipos Ferenc, Zombory István. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató egyesületek: 1. Háztulajdonosok Szövetsége. Elnök: dr. Fritz Imre. Társelnök: dr. Koncz Mihály. Főtitkár: Szabó József. 2. Kereskedői Kaszinó. Elnök: dr. Schönberger Dezső. Titkár: dr. Gruder János ügyvéd. 3. OMKE kecskeméti fiókja. Elnök: Kecskeméti Mihály. Alelnök: dr. Schönberger Dezső. Titkárok: dr. Kertész Miksa és Gerő Miksa. 4. Magyar Kiviteli Cégek Orsz. Szöv. kecskeméti fiókja. Elnök: dr. Kertész Miksa. 5. Országos Ügyvédszövetség helyi csoportja. Elnök: dr. Markó Imre. Titkár: Dr. Szívós Béla. Gerő Miksa neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Dr. Gruder János, Dr. Schönberger Dezső, Dr. Szívós Béla neve a felsorolt zsidó ügyvédek neve között található meg. BKMÖL Kecskemét, IX.235/a BKMÖL Kecskemét, IX /1939. Elöljárósági, rendes tagok közül: Schrötter Béla lakatos. Póttagok közül: Feldmann Sándor vízvezeték szerelő. Az ipartestületi szék tagjai közül: Hay Árpád alelnök. 93 Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz II. kötet old. 16

17 alaptőkével és a Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. nél a város második legnagyobb helyi alapítású (1895) bankja, alaptőkéje pengő a zsidók arányszáma 42,85% volt. 94 A fenti számokat összevetve Kovács Alajos munkájával megállapítható, hogy az országos átlagtól, amely 60 70%, a kecskeméti bankok nem tértek el. 95 A Kecskeméti Hitelszövetkezetben a zsidók aránya 22,22% volt, amely a törvény értelmében sok, de az as évek országos 50 60% os arányát nem produkálta. 96 Az ipari részvénytársaságoknál és a magánvállalatoknál legfőképp az igazgatói székben, vagy mint tulajdonosok (főrészvényesek) voltak többségben a zsidók. Zsidó igazgatója volt (zárójelben jelzem, ha zsidó a tulajdonos, és arányszámukat a vezetésben): Első Kecskeméti Konzervgyár (a zsidók arányát nem lehet egyértelműen megállapítani, mert a cég székhelye Budapesten volt, akikről nincs információm); Magyar Általános Gyufaipari Rt. Kecskeméti Gépgyár Rt. (a zsidók aránya a vezetésben 66%); Kecskeméti Forgalmi Rt. (alaptőkéje: pengő, a Kecskeméti család tulajdonában volt a vállalat, így a zsidók aránya a vezetésben közel 100%); 97 Kecskeméti Bútoriparosok Áruértékesítő Rt. (a Ségner család tulajdona, a zsidók aránya a vezetésben 60%); Benedek József és Fia (a Benedek család tulajdona, zsidók aránya a vezetésben 100%); Kecskemét th. városi Központi Szeszfőzde és Szeszfinomító (zsidók arányszáma a vezetésben 100%); Városi Közhűtőház (zsidók aránya a vezetésben 50%); Közhűtőház Hasznosító Kft. (zsidók arányszáma a vezetésben 25%); Első Kecskeméti Cement és Műkőgyár (a Rosenbaum A. cég tulajdona, a zsidók arányszáma a vezetésben 50%); Schiffer Cipőgyár (a Székely család tulajdona, a zsidók arányszáma a vezetésben 50%); Muth Sándor Sírkőgyár (a zsidók arányszáma a vezetésben 100%); Petőfi könyvnyomda és könyvkötészet (a Spitzer család tulajdona, a zsidók arányszáma a vezetésben 100%). A biztosító társaságoknál mindössze háromnál foglaltak el vezető szerepet a zsidók, úgymint az Astra Biztosító Rt. nél, ahol a titkár volt zsidó; a Foincere Általános Biztosító 94 Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz II. kötet old. 95 Kovács Alajos: A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében. Budapest, Kiadja az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga old. (továbbiakban: Kovács Alajos) 96 Kovács Alajos old. 97 Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz IV. kötet 793. old. 17

18 Intézetnél a két vezető közül egyik volt zsidó és végezetül a Trieszti Általános Biztosító Társulatnál, ahol a vezető titkár volt zsidó. A mezőgazdasági szövetkezetek közül csak a Kecskeméti Mezőgazdasági Szövetkezetnél található zsidó tag, de ott az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban is jelen voltak. A gazdasági egyesületeknél öt esetben találhatunk zsidó többséget, egy kivételével Háztulajdonosok Szövetsége az arány 100% os. Ezek közül is kiemelkedő az OMKE kecskeméti fiókja és a Kereskedői Kaszinó, amelyek vezetősége zsidókból tevődött össze. Ez a két egyesület volt az, amelynek nagy szerepe volt a város gazdaságában, mint ahogy azt már eddig is láthattuk. A közel 200 éve 1746 óta Kecskeméten lévő izraelita közösségnek is számos egylete és egyesülete létezett, segítve ezzel a hitközség tagjait. 98 Az első zsidótörvény tervezetének megjelenésekor a város hivatalos (kormánypárti) lapjának tekintendő Kecskeméti Közlöny behatóan tanulmányozta a törvény végrehajtásának leendő hatásait, és elemezte a helyi zsidó közösség foglalkoztatottságát a törvényben meghatározott foglalkozási ágakban. 99 Az április 9 i szám szerint az orvosok között a zsidók 98 Kecskemét név és címtára old. Izraelita Jótékony Nőegylet. Elnök: özv. Fodor Jenőné. Ügyvezető elnök: Dr. Fritz Miklósné. Titkár: Székely Jenő tanító. Izr. Szegény Tanulókat Segélyező Egyesület. Elnök: dr. Balázs István orvos. Titkárok: Székely Jenő és Gerő Miksa. Izraelita Szent Egylet. Elnök: Szigeti Mihály fogorvos. Titkár: Virányi Gyula. Szeretet és Testvériség Egylet. Elnök: Kecskeméti Izidor. Templomi énekkar. Karnagy: Székely Jenő. Az izraelita hitközség Uo old. Tb. elnökök: Dr. Fodor Sándor ügyvéd, Dr. Kenéz Zoltán ügyvéd. Elnök: Dr. Donáth József ügyvéd. Tb. alelnök: Goiten Jónás ékszerész. Alelnök: Dr. Holczer Zsigmond orvos. Ügyész: Dr. Dékány Aladár ügyvéd, Klapka u. 12. Főrabbi: Dr. Borsodi József. Főkántor: Leichner Herman. Segédkántor: Katz Miklós. Főtitkár: Virányi Gyula. Jegyző: dr. Lajtai Sándor ügyvédjelölt. Pénztáros: Steiner Juliska. Házmester: Sz. Varga Béla. Hitoktatók: Rácz Mór, Székely Jenő. Karvezető: Székely Jenő. Orgonista: M. Fehérvári Judit. Elöljárók: Aszódi Samu kereskedő, Dr. Fritz Miklós ügyvéd, Gerő Miksa kereskedő, Gichner Jenő kereskedő, Kozma Andor kereskedő, Littauer Mór kereskedő, Dr. Moskovits Lajos orvos, Spitzer Bernát földbirtokos, Dr. Szigeti Mihály orvos, Vajda Lajos bankigazgató, Varga Adolf műsz. főtanácsos. Tb. templomgondnok: Fisher Izsák kerekedő. Templomgondnok: Braun Pál magánzó, Kohn Elek kereskedő. Képviselőtestületi tb. tagok: Bleyer Ferenc magánzó, Virányi Gyula főtitkár. Képviselőtestületi rendes tagok: Dr. Adorján Imre, Adorján Károly, Aszódi József, Aszódi Samu, dr. Augner Rezső, dr. Balázs István, Deutsch József, Feldmann Sándor, dr. Feldmeier Géza, Feldstein Zsigmond, Fekete Mihály, Fispán Géza, Goitein Miksa, Hegedűs Sándor, Kertész Dezső, Kertész Menyhért, dr. Kertész Miksa, Kőrösi János, dr. Krausz Béla, Leitner László, dr. Markó Imre, Pataki Albert, Rácz Mór, Révész János, Révész Márton, Schillinger Dezső, Schrötter Béla, Ségner Lipót, Spitzer Bernát, Stein Lajos, Szeles Emil, Székely Ignác, Tauber Dezső, Timár Dezső. Az ortodox izraelita hitközség. Uo old. Főrabbi: Sussmann Viktor (Budapest). Elnök: Kecskeméti Izidor. Elöljáróság: Ábrahám Márton nyomdatulajdonos, Grünfald Gyula kereskedő, Kecskeméthy Mihály kereskedő, Steinherz Adolf földbirtokos. Képviselőtestület: Adler Aladár utazó, Bunzlau József kereskedő Budapest, Davidovics Manó kereskedő, Kecskeméti Sándor kereskedő, Kertész Farkas kereskedő, Schlesinger Vilmos kereskedő, Schreiber Márton bádogosmester, Steinherz Jenő kereskedő, Steinherz Lajos szikvízgyáros, Weisz Menyhért kereskedő. 99 Kecskeméti Közlöny. Politikai napilap. Felelős főszerkesztő: dr. Horváth Ödön. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. 18

19 számaránya azért volt csak 26 százalék, mert a numerus clausus már megtette a hatását. 100 A legmagasabb arányban a zsidók az ügyvédek között voltak, számarányuk 28 százalék (78:22) volt. 101 A főszerkesztő, Dr. Horváth Ödön a törvényt történelmi jelentőségű változás elindítójaként üdvözölte. 102 Úgy gondolta, hogy [ ] Nagy időkhöz minden magyar sorskérdés megoldásához hasonlóan bátor és nagy lépések illenek. A törvénytervezet hatására a már 1919 óta létező zsidóellenes orvosi szövetség, a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (MONE) mozgásba lendült. 103 A Pestvármegyei és a Kecskeméti Orvosi Kamara zsidó orvosainak háttérbe szorítása érdekében a MONE április 10 én a Pestvármegyei és Kecskeméti Orvosi Kamara területén létrehozta helyi fiókját. 104 A rendezvényen jelen volt többek között: Dr. balázsfalvi Kiss Endre polgármester, vitéz Dr. Endre László alispán és Dr. Liszka Béla tanácsnok. 105 A neveket olvasva világossá válik, hogy a hírhedt pestvármegyei alispán mellett a kecskeméti vezetés is antiszemita érzelmeket táplált. A MONE igyekezete ellenére, sem a helyi, sem az országos fiókjuk nem tudott átütő eredményt elérni a zsidók eltávolításában, ugyanis október folyamán az országos orvosi kamarában választások voltak, ahová zsidókat is beválasztottak. 106 Kecskemétről négy orvost jutattak a kerületi választmányba, akik közül kettő zsidó volt. 107 A zsidóellenes megnyilvánulások immár ténylegesen a felszínre kerültek április 17 re virradó reggelen számos zsidó üzlet ajtajára (A Nagykőrösi utcában, ahol a zsidó üzletek többségben voltak N. I.) zsidó vagyok és enyém a hatalom feliratú röplapokat ragasztottak. 108 A rendőrség összegyűjtötte a röplapokat, és elindította a nyomozást. 100 Kecskeméti Közlöny április old. 75 orvos közül 19 volt zsidó. A megállapítás helyénvaló volt azon a téren, hogy az országból sokan mentek külföldre tanulni a törvény miatt, Szabad György szavaival élve szellemi harakirit követett el az ország, de a törvény antiszemita passzusát (3. 3. bek.) 1928 ban hatályon kívül helyezték. Karsai old. Ezek alapján nem valószínű, hogy csak a numerus clausus miatt volt kevés zsidó orvos Kecskeméten. A zsidók fogyásához sok körülmény közrejátszott, amit az előzőekben már kifejtettem. 101 A Kecskeméti Ügyvédi Kamara választmányi tagjai között is voltak zsidók, az elnökségben azonban nem. Kecskeméti név és címtára old. Választmányi rendes tagok: Dr. Donáth József. Választmányi póttagok: Dr. Augner Rezső. Fegyelmi bírósági rendes tagok: Dr. Fritz Imre, Dr. Markó Imre, Dr. Szívós Béla. Összeférhetetlenségi bizottsági rendes tagok: Dr. Aszódi Géza. 102 Kecskeméti Közlöny április old. 103 Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. Helikon kiadó, old. (továbbiak ban: Kovács M. Mária) 104 BKMÖL Kecskemét, IV/1910/c 23770/ július 11 től Dr. Kiss Endre a főipán és Dr. Liszka Béla a polgármester. Kecskemét polgármesterei Kecskemét, Szerkesztette: Péterné Fehér Mária. 106 Mivel az első zsidótörvény semmiféle szankciókat nem tartalmazott, így a választásokon a zsidó közgyűlési tagok a helyükön maradtak, az orvosi kamara országos közgyűlésnél 142 tagból 35 zsidó volt. Kovács M. Mária old. 107 Kecskeméti Közlöny október old. A két zsidó orvos: Dr. Holczer Zsigmond és Dr. Szigeti Mi hály. 108 Kecskeméti Közlöny április old. 19

20 Ahogy a törvénytervezet vitája mindjobban előrehaladt, az anyakönyvi hivatalok munkája is megnőtt: 1039 fő kért kivonatot négy hónap alatt azért, hogy megtudják, a családjukban volt e már korábban izraelita vallású és 15 áttérés történt. 109 A Kecskeméti Közlöny főszerkesztője, Dr. Horváth Ödön, mint láthattuk, támogatta a törvényt, így a zsidókérdéshez való hozzáállása nem kétséges. Talán csak akkor változtatta meg a véleményét, hogyha anyagi ellenszolgáltatásban részesült. Ugyanis a napilap hosszú éveken keresztül a zsidó kereskedők hirdetéseitől volt hangos, mely anyagilag minden bizonnyal mind az újságnak, mind a főszerkesztőnek előnyére vált. 110 Ezzel szemben a Hajnalodik megjelenésétől kezdve 1938 nem közölt zsidó kereskedői hirdetést, lévén, hogy ténylegesen antiszemita havi lapról van szó. 111 A fentiek szellemében szeptember 14 én a Kecskeméti Közlöny gyászjelentésben tájékoztatta az olvasókat Dr. Donáth József haláláról, aki a város és az izraelita hitközség meghatározó tagja volt. 112 Igaz, ő volt az utolsó zsidó, akinek a haláláról a napi sajtó beszámolt. Kecskemét legfőbb vezetőin kívül a törvényhatósági bizottság is támogatta a zsidók háttérbe szorítását a gazdasági életben. A bizottság szeptember 29 én egyhangúlag (sic!) csatlakozott ahhoz az indítványhoz, amelyet Zala vármegye küldött a május 12 i üléséről. Ebben az iratban kifejtik, hogy a keresztény iparosokat védeni kell, a numerus clausus mielőbbi bevezetését kérték, és minden állami támogatást meg akartak vonni azoktól a gyáraktól, amelyek termékeiket [ ] alacsonyabb áron adják a zsidó fajhoz tartozó kisiparosok, és kiskereskedőknek, mint a magyar fajhoz tartozó kisiparosok és kiskereskedőknek.[ ]. 113 A közgyűlés jegyzőkönyve azonban nem számol be arról, hogy a zsidó tagok hogyan reagáltak a döntéshez, ugyanis ekkor még 13 zsidó törvényhatósági bizottsági tagja volt a közgyűlésnek (róluk később még lesz szó), akik közül hat kereskedő volt. 114 Egy hónappal később megismétlődött a ragasztgatás a zsidó üzletekre. Az antiszemita vignettán két beszivárgott arc mellett Ezeknek egy fillért se! felirat volt olvasható. Kecskeméti Közlöny május old. 109 Kecskeméti Közlöny április old. 110 A legtöbbet hirdető zsidó kereskedők: Aszódi testvérek, Feldstein és Deutsch, Fehér Dávid, Fodor Antal, Fodor Antalné, Fuchs Samu, Gerő Ignác, Goitein Jónás, Haász Zoltán, Kellermann Jenő, Kemény István, Klein Győző, Kovács Sándor, Lebovics Erzsébet, Ségner Lipót és fiai, Steinherz testvérek, Steinherz Gyula. 111 Hajnalodik. Az Alföldi Fiatal Értelmiség Nemzetpolitikai Szemléje. Főszerkesztő: dr. Kiss Barnabás. Első Kecskeméti Hírlapkiadó ás Nyomda Rt. Igazgató Tóth László. Kiadja a Turul Szövetség Kecskeméti Kerülete. 112 Kecskeméti Közlöny szeptember 14. Gyászjelentés. Dr. Donáth József tisztségei: ügyvéd, a kecskeméti izraelita hitközség elnöke, Kecskemét törvényhatósági város tiszteletbeli tiszti főügyésze és törvényhatósági bizottsági tagja, a Kecskeméti Ügyvédi Kamara Választmányi tagja, a Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltóbank Rt. alelnök ügyésze, a Kecskeméti Kereskedői Kaszinó igazgatója. 113 BKMÖL Kecskemét, IV/1910/c 20874/ Aszódi József kereskedő, Gerő Miksa kereskedő, Kecskeméti Mihály kereskedő, Kertész Menyhért kereske dő, dr. Schönberger Dezső kereskedő. BKMÖL Kecskemét, IV/1910/c 1988/

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM. PhD. értekezés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM. PhD. értekezés SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM PhD. értekezés A KECSKEMÉTI ZSIDÓSÁG 1919 1944 KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HORTHY-KORSZAKRA Témavezető:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917 Családfa Apai nagyapa Kertész (Klein) József 1875 1957 Apai nagyanya Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56 Anyai nagyapa Fischer Péter 1888 1917 Anyai nagyanya Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)?

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

a magyar zsidóság életében

a magyar zsidóság életében 1848-1849 a magyar zsidóság életében Szerkesztette Zsoldos Jenő MÚLT ts JÖVŐ KÖNYVE K 304 Tartalomjegyzék Lap Előszó 5 Bevezetés 7 1848-1849 a magyar zsidóság életében 33 Pest város izraelita lakosságának

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 OU VZÍ Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 1. Mezőkovácsháza története vázlatosan (1) Mezőkovácsháza Magyarország egyik legnagyobb megyéjében, az 5669 km2 területű Békés

Részletesebben

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története 1947-ig A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel

Részletesebben

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa.

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Wagner Adolf? 1915/16 Anyai nagyanya Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül Apa S. (Sprerlinger) Jenő 1890 1941 Anya S. Jenőné

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)??

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)?? Családfa Apai nagyapa Bauer Sámuel?? Apai nagyanya Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) 1857 1920 Anyai nagyapa Kellermann??? Anyai nagyanya Kellermann?-né (szül.?)?? Apa Bauer Izidor 1879 1944 Anya Bauer

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár Pre-modern zsidó közösségek Communitas Judaeorum Autonóm közösségek, egy összegben fizetnek adót az államnak; Önálló belső

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

3/2009. (04. 29.) sz. határozat

3/2009. (04. 29.) sz. határozat AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2009. (04. 29.) sz. határozat

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kerekes (Kleinberger) Arnold Interjúalany. Bence (Braun) Miklósné (szül. Wechsler Vera) 1918.

Családfa. Anyai nagyapa. Kerekes (Kleinberger) Arnold Interjúalany. Bence (Braun) Miklósné (szül. Wechsler Vera) 1918. Családfa Apai nagyapa Wechsler??? Apai nagyanya Wechsler?-né (szül. Spitzer Teréz)? 1880-as évek Anyai nagyapa Kerekes (Kleinberger) Arnold 1859 1937 Anyai nagyanya Kerekes (Kleinberger) Arnoldné (szül.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE 1 2. Zsidó szimbólumok a dunacsébi téglatöredékeken (Menore iz Čelareva, 151. p.) 3 4. Ezüstdénárok IV. Béla korából (ZVM Numizmatikai gyűjtemény) 5. Az imaház telke a Halász-birtokkönyvben,

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz??? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek 1944 Apa Anya Müller Volf 1880-as évek 1944 Müller Volfné (szül.

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28.

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28. Page 1 of7, Közigazgatási és Igazságagyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat... A Cg.03-09-109888 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben