A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN KÖZÖTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT"

Átírás

1 A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN KÖZÖTT Nagy István SZTE BTK. Történelem III. PhD.

2 A zsidók története Kecskeméten 1938 ig 1746 ig Kecskeméten a zsidók csak az országos vásárokon jelentek meg. 1 Leghamarabb a vásárok előtt három nappal, és legkésőbb a vásár után három nappal volt szabad a városban tartózkodniuk, amikor is már csak venniük volt szabad. Ez alatt a hat nap alatt összevásárolhattak mindenféle nyersterméket a lakosságtól ban a város kizárólagos engedélyt adott négy óbudai zsidónak nyersbőr felvásárlására, de tartózkodásuk a városban csak a fentebb említett kikötések betartásával volt lehetséges ben a zsidók már nem ingyen kapták meg a tartózkodási engedélyt, hanem a város pénztárába fizetendő évi 80 f. haszonbér fejében. 3 Az évek folyamán a Kecskemétre betelepedett, idegennek nyilvánított zsidók megélhetését a bőr illetve a gyapjúkereskedelem jelentette ben az úriszék eltiltotta a görög kompániát a bőrkereskedelemtől akik 1721 óta jelen voltak a városban és kereskedtek, így a zsidók monopolhelyzetbe kerültek, mely ellenkezést váltott ki a kecskeméti tanácsban. Ennek eredményeképpen a Magyar Kancelláriának levélben tiltakoztak a zsidók bőrvásárlási egyedárusága miatt. 5 Szerintük ugyanis a haszon csak néhány zsidó kezében összpontosult, s ez a vád nem volt teljes mértékben alaptalan ben a zsidók engedélyt kaptak arra, hogy most már végelegesen betelepedjenek, de csak azoknak a zsidóknak adtak letelepedési hozzájárulást, akik már korábban is tartózkodási jóváhagyást szereztek a városban. 7 A hitközség 1801 ben alakult, 1810 ben lélekszámuk már elérte a 150 főt, így egy magánházat vásároltak a ma is álló zsinagóga közelében, melyet zsinagógaként használtak április 20 án megtört a görögök még megmaradt monopóliuma, a tanács ugyanis ekkor engedte meg először, hogy egy bizonyos Schwartz László nevű zsidó árusít 1 Hornyik János: A kecskeméti zsidók története. Levéltári füzetek, Gyula old. (továbbiakban: Hornyik) 2 A négy óbudai zsidó kereskedő: Hersli Bernát, Lebel Márk, Hersli Josep, Mandli Lebel. Ö. Kovács József: Izraeliták a Duna Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVIII XIX. század. Kiadja a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége. Kecskemét, old. (továbbiakban: Ö. Kovács). 3 Hornyik. 13. old. 4 Ö. Kovács. 69. old. 5 Uo. 69. old. 6 Schweiger József és Salamon 1839 ben azt állították, hogy 800 mázsa gyapjút is összevásároltak. Hasonló forgalma volt Büchler Sándornak is, aki mázsáról tett említést. Uo old. 7 Somodi Henrietta: Zsidók Bács Kiskun megyében. Makkabi, Budapest, old. (továbbiakban: Somodi) ben kérték, hogy ezt a házat írják a hitközség nevére, a tanács azonban megtagadta a hitközség nevére írni a zsinagógaként használt házat, a zsidók ingatlanszerzési tilalmára hivatkozva, csupán a további békés használati jogot engedélyezte. Ö. Kovács old. 2

3 zett ban már rabbija is volt a hitközségnek, Braun Gábor személyében. A hitközség hasson a heti vásárokon. 9 A görögök az 1820 as évektől sűrűbben voltak kénytelenek átadni boltjaikat az árendás zsidóknak. 10 Ezek után Hornyik János most már túlzás nélkül állíthatta, hogy a város kereskedelmét már évszázadok óta két néposztály tartotta fenn: t. i. a görögök és zsidók. 11 A XVIII. században a kecskeméti görögök virágzó kompániája lassú hanyatlásnak indult a század vége felé, és ezzel együtt egy látványos görög zsidó kereskedelmi vetélkedésnek lehettünk tanúi. 12 A helybeli zsidóság a kereskedés mellett egyéb jövedelemforrást is igyekezett megszerezni. 13 Elsőként, augusztus 13 án Schweiger Márton és a városi tanács megkötötte első szerződését, melynek értelmében Schweiger olajmalom felállítására kapott engedélyt. 14 Másodikként, mészárszéktartási jogot gyakorolhattak a zsidók 1831 től 1837 ig, majd 1840 ben Fischer Jakab egyedül megvásárolt 24 kocsmáltatási jogot, mely mellé kettő újabbat szer zsinagóga építésére szánta el magát, melynek alapjait 1817 végén tették le. 16 Ennek eredményeképpen 1823 ban már templomuk is volt a zsidóknak. 17 Szent Egyletet 1828 ban alapítottak. 18 Izraelita vallású Kecskeméten házat 1823 ban vehetett először, és az 1850 es évek második felében már 55 zsidónak volt a tulajdonában lakóház ig a városi tanács véleménye a következő volt a zsidók befogadásáról: Egyedül tehát a kereskedés előmozdítása és annak virágoztatása lévén a városba való betétetéseknek célja, csak azok vétethetnek tekintetbe, akiknek módjuk van tulajdon tehetségek által előmozdíttatni kereskedéseket [ ] 20 9 Ö. Kovács. 52. old. 10 Uo. 73. old. 11 Hornyik. 27. old. 12 Ö. Kovács. 73. old. 13 Uo. 72. old. 14 Uo. 75. old. 15 Uo. 75. old. 16 Hornyik old. 17 Ö. Kovács old. 18 A jótékonysági és temetkezési feladatokat ellátó Szent Egylet alapításának időpontját a források két időpontra helyezik: 1828 és Ö. Kovács old tól 1848 ig csak egyéni elbírálás alapján, hivatalos engedéllyel vagy zálogcímen szerezhettek házakat. Ö. Kovács 85. old. 20 Ö. Kovács. 50. old. 3

4 Az XXIX. törvénycikk végleg elhárította a legfőbb akadályt a zsidók társadalmi beilleszkedése elöl. 21 A törvény értelmében az a zsidó, aki Magyarországon született, vagy bevándorolt, és akik az itt lakásra törvényes engedélyt nyertek, a bányavárosok és határőrvidékek kivételével bárhol letelepedhettek. 22 Az 1840 es évektől a zsidóság folyamatosan bekapcsolódott a város vérkeringésébe ban már működött Kecskeméten Polgári Kaszinó, melynek alapítási időpontját sajnos pontosan nem ismerjük. 23 A korabeli krónikás beszámolója így szólt: [ ] e század ötödik tizede kezdetén egy külön, és az első Cassinónál tágasb, nevezetesen a köz Izrealitákat is készen befogadó körű Polgári Casinó alakult. Ebben az évben már 96 főt számlált a tagság. 24 A helyi zsidóság vagyoni gyarapodása folyamatos volt. A XVIII. század végén, de főként a XIX. század elején a város pénzhiánnyal küszködött, így kénytelen volt az egyházi intézményeken kívül a magánszemélyektől is kölcsönt felvenni, többek között a zsidóktól is ben négyosztályos zsidó népiskola nyílt, négy tanítóval, amelyet 1877 ben átadtak a városnak és ettől kezdve a hitközség csak a hitoktatást látta el és 1848 között a kecskeméti zsidóság száma megtízszereződött ben még csak 81 főt, majd 1848 ban már 808 főt számlált a korabeli összeírás. 28 Kecskeméten a zsidók 1858 tól szőlő és termőföldet is vásárolhattak. 29 A helyi zsidó kereskedők folyamatosan építették ki kapcsolataikat a külföldi vásárlókkal, amelyekből minden bizonnyal a város is jól profitált. A baromfi és gyümölcskereskedők 21 Ö. Kovács. 58. old. 22 A törvénycikk még csak egy korlátozott emancipációt mondott ki, az izraeliták szabad költözködésére igent mondott a fentebb említett korlátozások mellett de az izraelita vallás továbbra sem lett bevett vallás. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris kiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Gyurgyák) 23 Péterné Fehér Mária Mikolajcsik Lászlóné: Egyesületek iratai a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában (1651) (1979). Kecskemét, old. (továbbiakban: Péterné Fehér Mária Mikolajcsik Lászlóné) Az első Kaszinót 1830 ban alapították. Ö. Kovács. 33. old ben izraelita tagok voltak: Bekker Simon, Brükler Mihály, Csillag Ignác, Csillag Gábor, Csillag Sándor, Hakker Izrael, Schlesinger Vilmos, Schweiger Bernát, Schwarz József, Schwarz Márton, Fleischer Bernát, Spitzer József, Fux Adolf, Hakker Salamon. Ö. Kovács. 97. old. 25 Ilyen volt például, amikor 1829 ben a városi perceptor 5000 váltóforintot vett fel Hellsinger Izsáktól egy zálogügy rendezése miatt. Ö. Kovács. 77. old. 26 Somodi. 96. old. 27 Ö. Kovács. 59. old. 3. Táblázat. A kecskeméti zsidóság létszáma A zsidók tizedenkénti elhelyezkedése is ismert a városban ban 10, 1827 ben 11 tized volt a városban. Az 1787 ben 81 zsidót jegyeztek föl, akik 16 családban éltek. [ ] A legtöbben, kilenc család (41 fő) az első tizedben (városközpont) élt, négy család (19 fő) a hatodik tizedben (a városháza melletti rész, a piachoz közel), két család (11 fő) pedig a hetedik, illetve egy család a második tizedben lakott. [ ] A nyolcadik tized nagy tömegekben zsellérek által lakott városrészben nem jelöltek zsidó lakást. Uo. 64. old. 29 Somodi. 96. old. 4

5 vált. 32 A hitközség 1869 ben neológnak nyilvánította magát. 33 A növekvő számú népesség igen aktív munkát folytattak. 30 A baromfikereskedők közül kiemelkedik Kohn Mór, aki Bécsben biztosított magának elárusító helyet az 1850 es évek elején, ennek köszönhetően Kecskemétről vagonszámra mentek a tömött ludak külföldre. Az 1860 as évtizedtől kezdve Kecskeméthy Herz gyümölcskereskedő beutazta az osztrák német, francia és lengyel városokat és Péterváron is járt üzleti kapcsolatok céljából. 31 A fia, Kecskeméti Mihály tovább fojtatta apja tevékenységét, melynek hatására a gyümölcs és borkereskedelem egyik úttörőjévé hatására a meglévő zsinagóga szűknek bizonyult, így egy nagyobb építését határozták el, melynek a felavatására 1871 ben került sor. 34 A zsinagóga udvarában megtalálható volt a kóser vágó, a kultúrterem és az iskola tantermei is. A fürdőház és az öt szobából álló kórház is itt kapott helyet. 35 A vallásos életben tapasztalt ellentétek már az 1840 es években is éreztették hatásukat. 36 A hitközség lassan két pártra szakadt. Az egyik oldalon a tehetősebb, kereskedésben egyeduralmat élvező zsidók foglaltak helyet, akik a vallási normákat egyre kevésbé követték. A másik oldalon a kereskedésből, a vagyonszerzésből kiszorult zsidók helyezkedtek el, akik sokkal jobban kötődtek ortodox vallási kötelmeikhez. A hitközség a mai használatban lévő temetőt 1875 ben nyitotta meg, a megelőző években a helyi zsidók a város egy másik temetőjét használták, de ennek nyomait ma már nem lehet megtalálni Ö. Kovács 112. old. 31 Uo old. 32 [ ]1892 ben Külsőballószögben árverésen megvette Bán szabó 12 holdas szőlőjét, melyhez még 10 holdat telepített. Különösen szép Cseresnye fái híresek, melyek úgy vannak megválogatva és ültetve, hogy májustól kezdve minden héten más más fajta érik és kerül eladásra. A legújabb telepítésű szőlőjében két fajta van: Saszla és Passatuti. A Bán félében Rizling és Zöldszilváni. [ ] Bende László: A Kecskeméti Szőlő és Gyümölcstermelés fejlődéstörténete. Kecskeméti Közlöny Nyomda és Lapkiadó Vállalat Kiadása. Kecskemét, old. 33 Somodi. 96. old. 34 Forrás: A zsidók létszámának gyarapodása nem állt meg ben 939 főt, 1869 ben 1514 főt számlált a hivatalos, pontatlan és gyakran ellentmondásos népszámlálás. A számok azonban rávilágítanak arra, hogy mekkora mértékű volt a növekedés. Ö. Kovács old. Az 1850 es évekbeli adatoknál érezhető a pontatlanság. Kovács Alajos statisztikájában ez a szám 613 fő volt. Kovács Alajos: Kecskemét város statisztikai megvilágításban. Budapest, Horványszky Viktor R. T. M. Kir. Udvari Könyvnyomda. 4. Táblázat. Kecskemét népességének megoszlása vallás szerint. 9. old. (továbbiakban: Kovács Alajos Kecskemét) 35 A Kórház Egyesületet 1841 ben hozták létre Milhoffer István kezdeményezésére, melynek elsődleges feladata a szegények gondozása volt. Ö. Kovács. 98. old. 36 Uo. 97. old. 37 Forrás: Az első 28 négyszögölnyi helyet 1774 ben jelölték ki, melyet 1879 ben zártak be. Ö. Kovács old. 5

6 A kecskeméti zsidóság beilleszkedését a fiatalokon keresztül segítették. Egyre több zsidó fiatalt írattak a piarista vagy a református gimnáziumba. 38 A felnőttek körében meg kell említenünk a névmagyarosítási törekvéseket is. Az 1841 és 1895 között születettek és közülük felnőtté válók 11% a magyarosította a nevét. 39 A zsidók további vagyonosodását is jól mutatja, hogy az 1873 as virilisek közül kike rült 104 tagú törvényhatósági bizottsági jegyzékben már kilenc zsidó bizottsági tag nevével találkozhattunk. 40 A dualizmus korában egyre több létrejövő cégnél, banknál, üzemnél alapító tagként vagy igazgatósági tagként megtalálhatóak voltak a zsidók. A létrejövő üzemek a város gazda sági életében fontos szerephez jutottak. Többek között ilyen volt az október 7 én alakult Kecskeméti Kereskedői Kaszinó, melynek elnöke a zsidó származású Fischer Miksa lett. 41 Az 1880 as években Kecskeméten érezhetőek voltak a korabeli antiszemitizmus első hullámai, melyek jóval enyhébbek voltak, mint a közel 60 évvel későbbi események. Ekkor ugyanis a legnagyobb problémát a zsidóság asszimilációjának hiányában látták. 42 Ezzel szemben az 1800 as évek első felében nem egy alkalommal előfordult, hogy még a tehetősebb 38 Ö. Kovács old. 13. táblázat és a 126. old. 14. táblázat alapján. 39 Uo old és 1918 között a névváltozások (közel 490 fő) majdnem 90% a a zsidósághoz tartozott. 40 Uo old. A kilenc törvényhatósági bizottsági zsidó tag: 1. Schwartz József, 2. Schweiger Fülöp, 8. Schwartz Dávid, 9. Schweiger József, 33. Milhoffer Frigyes, 44. Schwartz Mór, 52. Fantó Lipót. Egyéb okok miatt azután négy tag nevét kihúzták az ideiglenes listáról: Schwartz József (városi bor és sörkimérése miatt nem lehetett bizottsági tag), Milhoffer Frigyes (városi utcai világítás bérlője volt), Schwartz Móric (vásári és helyi piac helypénzszedés javadalmait bérelte) és Fantó Lipót (családjával már két éve Bécsbe költözött). 41 A kaszinó kereskedelmi dolgokban irányt adó szerepet játszott. Aktívan részt vett egyéb, kereskedők érdekeit képviselő egyesületekben is, ilyen volt például az 1904 ben alakult OMKE (Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés). A Kecskeméti Kaszinó 1904 es vezetői: Brachfeld Vilmos elnök (az OMKE kerületi elnöke, s egyben az országos központi választmány tagja), Fispán Mór alelnök és Fuchs Samu választmányi tag, akik mindannyian izraelita vallásúak voltak. Péterné Fehér Mária Mikolajcsik Lászlóné old. A Fischer család az 1850 es években az egyik legtehetősebb család közé tartozott. Ö. Kovács old. A zsidók tevékenyen részt vettek egyéb gazdasági területeken is: 1870 ben alakult a Benedek József és Fia Hűtőház és Jéggyár Rt. Péterné Fehér Mária Tánczos Tiborné: A Bács Kiskun Megyei Levéltárban őrzött gazdasági szervek iratai Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Kecskemét, old. (továbbiakban: Péterné) ben Goitein Miksa alapította a Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bankot. Uo old ban a Kecskeméti Egyesült Gőztéglagyár vezetői között megtalálható volt Fispán Mór. Uo. 54. old ban az Első Kecskeméti Nyomda és Hírlapkiadó Rt. igazgatóságában helyet foglalt Fispán Mór, Adler Imre és Lőwy Gyula. Uo. 22. old ben Schiffer Gyula bőrkereskedő cipőgyárat alapított. Uo. 21. old ban a Kecskeméti Központi Takarékpénztár vezetői között is jelen voltak a zsidók, mint például: Fodor Miklós, Fodor Sándor és Kecskeméti Lajos. Uo old. A gazdasági válság után is újabb cégeknél találunk zsidó neveket: 1935 ben a Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület vezetői között megtalálható volt Kecskeméti Mihály. Uo old ban alakult a Kecskemét Városi Közhűtőház melynek egyik ügyvezetője Dr. Kenéz Zoltán volt. Uo. 50. old. 42 Bővebben Ö. Kovács József már idézett munkájából old. 6

7 zsidókat is tettlegesen bántalmazták ban az ország több pontján alakult antiszemita egyesület, melyhez a nevezetes Kecskeméti Magyar Védegylet is tartozott. 44 A január 21 i gyűlési beszédekre jellemző volt, hogy csak körülírásokkal próbálkoztak, nem használták a zsidó szót. A gyűlésen jelen volt a kor két legnagyobb parlamenti antiszemitája, Istóczy Győző és Ónody Géza is. A helyi antiszemita képviselők nem voltak hosszú életűek. Az júniusi választások első fordulójában az antiszemita képviselőjelöltek még győzni tudtak, de a második fordulóban végül elbuktak. Kecskeméten a hitközség kebelébe tartozó ortodox imaházi egyesület 1917 ben kivált, és az autonóm ortodox hitközség alapjait teremtették meg, amelyeknek alapszabályát 1918 ban Kecskeméti Izidor hitközségi elnök írta alá. 45 A neológ zsidók kétharmados többséget élveztek az ortodoxokkal szemben ban az ortodox hívek az addig bérelt épületet megvásárolták, és még abban az évben zsinagógává alakították át. 47 Kecskeméten is, hasonlóan a többi nagyvároshoz, a cionizmus jelentéktelen maradt a zsidók körében nyarán a román csapatok néhány napig megszállva tartották a várost. A fehérterror idején a hitközség egyes vezetőit a románokkal való összeesküvésekkel vádolták. Vagyonukat elvették és egy hónapra a hajmáskéri táborba zárták őket. Egy zsidó értelmiségit a kommünnel való rokonszenvezéssel vádoltak, majd szörnyű kínzások után a közeli Orgoványon felakasztották. 49 A Héjjas Iván féle különítmény még 1920 ban is rettegés alatt tartotta a várost és környékét Uo old. 44 Uo old. 45 Forrás: 46 Somodi. 98. old. Pontos adat nem állt a rendelkezésünkre, csak az 1910 es és az 1920 as népszámlálási adatok. Ennek alapján 1910 ben 2022, 1920 ban 1857 fő zsidó volt Kecskeméten. A számok alapján a neológok száma 1910 ben 1350 fő, 1920 ban 1250 fő, az ortodoxoké 1910 ben 670 fő, 1920 ban 610 fő lehetett. Kovács Alajos Kecskemét: 4. Táblázat. Kecskemét népességének megoszlása vallás szerint. 9. old. alapján. 47 Somodi. 99. old. 48 Uo old. 49 Uo old. A Duna Tisza közén Héjjas Iván különítménye garázdálkodott. Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. I. kötet. Belvárosi Könyvkiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Braham) 50 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris kiadó. Budapest, old. (továbbiak ban: Romsics) 7

8 1921 őszétől a zsidó fiatalokat a numerus clausus miatt kevesebb számban vették fel az egyetemekre, így többen a jómódúak közül külföldre küldték gyermekeiket. Ahhoz, hogy ezt a kevésbé tehetősek is megtehessék, a hitközség segélyegyletet hozott létre ben a korábbi szarvasi és nagyatádi rabbit, Borsodi Józsefet választották meg a neológ hitközség rabbijának. Fő műve a több kötetes Commentarius Maimuni volt. 52 Az ortodox hitközség vezetője ekkor Rubinstein József volt. 53 Az alábbi táblázat is jól mutatja, hogy a zsidó lakosság 1910 és 1930 között az úgynevezett szabadfoglalkozásban és a kereskedelemben töltött be fontos szerepet. A magyarországi viszonylatban ez a szám a kereskedelemben (beleértve a bankszektort is) és az iparban (a közlekedéssel együtt) közel százalék volt. 54 Zsidók alkalmazása az egyes foglalkozási ágakban Kecskeméten között 55 Megnevezés 1910 Zsidó % 1920 Zsidó % 1930 Zsidó % I. Őstermelés , , ,09 II. Bányászat és kohászat, ipar, kereske , , ,27 delem és hitel, közlekedés. II/A Bányászat és kohá , szat II/B Ipar , , ,97 II/C Kereskedelem és hitel , , ,12 II/D. Közlekedés , , ,98 III. Véderő , , ,16 IV. Házicselé , , ,32 dek V. Ügyvédek , ,19 VI. Orvos , , ,08 VII. Színészek , , ,63 VIII. Magánmérnökök , és 1920 között folyamatos csökkenés volt érzékelhető Kecskeméten a zsidók ál tal űzött egyes foglalkozási ágakban, amelyhez minden bizonnyal hozzájárult az első világhá 51 Somodi old. 52 Uo old. 53 Forrás: 54 Gyurgyák old. 55 Magyar Statisztikai Közlemények évi népszámlálása alapján. A további részletes táblázatok a mellékletben találhatóak. 56 A véderő, a házicselédek és a színészek adatai Kovács Alajos dr. Kecskemét lakosságának összetétele című munkája alapján. 8

9 ború, a háborút követő kikeresztelkedés, az elvándorlás és a kivándorlás is. Ennek ellenére növekedés tapasztalható némely foglalkozási ágban, mint például az őstermelésnél, a véderőnél, a házicselédeknél, az orvosoknál és a magánmérnököknél és 1930 között csak kevés foglalkozási ágnál érezhető hasonló mértékű növekedés: ügyvédek, színészek, magánmérnökök. Az orvosok száma stagnált, ezzel szemben százalékos arányuk csökkent és 1930 között viszont drasztikus fogyás is megfigyelhető: őstermelés, közlekedés, véderő. Az imént felsorolt foglalkozási ágakban, a házicselédek kivételével még az 1910 es számot sem tudta elérni a zsidóság. Figyelembe kell venni azonban a zsidóság fogyását is. Ez alatt a 20 év alatt 1910 és 1930 között 455 fővel lett kevesebb a zsidó lakosság, mégis a már említett néhány foglalkozási ágban emelkedni vagy stagnálni tudott a zsidók száma. Az országos adatok is fogyásról tanúskodtak, melyhez az első világháború és az azt lezáró trianoni béke is hozzájárult. Magyarország lakossága 20,8 millióról 7,6 millió főre csökkent ben a zsidók száma főről, 1930 ban főre csökkent. 58 A teljes lakosságon belül, az izraeliták 5% os számaránya nem változott. Kecskemét lakossága 1825 és 1941 között, tehát 116 év alatt a két és félszeresére nőtt, és az ország hetedik legnagyobb városa lett. 59 A zsidóság száma viszont nem mutatja ezt a tendenciát. A legnagyobb arányszámot az 1880 as népszámlálás idején érte el a zsidóság, amikor is a teljes lakosság ( fő) 3,9% a volt zsidó. Az 1820 as évek közepétől mintegy 10 évig tartó stagnálás következett be a népesség növekedésében, melynek az évi XXIX. tc. vetett véget. 60 Minden bizonnyal az 1825 és 1880 között eltelt 55 év alatt végbement zsidó népesség szaporulathoz hozzájárult az 1869 után érzékelhető belső migráció is. Ugyanis míg a magyarországi zsidó lakosság 60 % a 1825 ben a határ menti főleg északkeleti megyékben élt, úgy 1880 ban ez az arány 40% ra csökkent. 61 Az elsődleges vándorlási cél a főváros volt, de hasonló változásokat érzékelhetünk a többi törvényhatósági jogú városban, így Kecskeméten is. 57 Kádár Gábor Vági Zoltán: Aranyvonat. Osiris kiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Kádár Vági) 58 Romsics. 51. és 188. old. 59 A XIX. század elején Kecskemétre a legtöbben 60% Pest Pilis Solt Kiskun vármegyéből jöttek, különösen Gyón, Dabas, Irsa volt a fő kibocsátóhely. Népességük 28% a északról, 9% a észak nyugati irányból telepedett le. Az országhatáron túlról csupán csak 6,4% jött Kecskemétre. Kecskemét tekintetében a zsidók bevándorlás egyik fő oka az állat és bőrkereskedelem, valamint a gabonaforgalom. Ö. Kovács. 63. old. Az január 31 ei népszámlálás alapján a városok sorrendje: Budapest: , Szeged: , Debrecen: , Kolozsvár: , Szabadka: , Nagyvárad: 92798, Kecskemét: fő. Magyar Statisztikai Évkönyv Budapest, Uo. 64. old. 61 Gyurgyák. 64. old. 9

10 Izraelita vallású népesség Kecskeméten között 62 Év Összes Izraelita Izraelita Abszolút szám Százalékban , , , , , , , , , , ,5 A táblázat szerint a legtöbb izraelita vallású lakosa Kecskemétnek 1910 ben volt, de a lakossághoz mérten arányszámuk már csak 3%. Ettől az évtől kezdve az izraelita vallásúak száma folyamatosan csökkent. Amellett, hogy a zsidóság fogyása folyamatos volt az 1920 as és 1930 as években, a zsidók bevándorlása tovább folytatódott. A helybeli izraeliták alig több mint 40% a volt csak a bennszülött, a többi Pest Pilis Solt Kiskun vármegyéből, vagy az ország más részeiből vándorolt be. Kecskemét lakosságának szülőhelye összevetve a vallással 1920 és 1930 ban 64 Pest P. Solt Más ma Horvát Vallás Összesen Helybeli Külföldi Kk. vm. gyarországi Szlavónországi Abszolút szám Izraelita Összes népesség Százalék Izraelita 2,5 1,9 1,4 1,1 4,8 2,8 7,2 6,4 2,1 1,3 10,6 4,8 A Kecskemétre betelepülni kívánó zsidó lakosság a több évszázados letelepedési szokásán nem változtatott, továbbra is a város belterületén vásárolt magának lakást ban Kecskemét város belterületét tíz részre osztották, ennek alapján a legtöbben a III., IV. és V. 62 Kovács Alajos Kecskemét: 4. Táblázat. Kecskemét népességének megoszlása vallás szerint. 9. old. 63 Központi Statisztikai Hivatal: A zsidó népesség száma településenként ( ) Budapest, Szerkesztette dr. Kepecs József old. Az izraelita vallásúak száma és aránya törvényhatóságonként az 1941 ben Magyarországhoz tartozott területen, alapján. (továbbiakban: Kepecs) 64 Kovács Alajos Kecskemét. 5. táblázat. 10. old. 10

11 tizedben helyezkedtek el. 65 A belterületen lévő lakosság 4,4% a (1517 fő), és a külterületen élők csupán csak 0,1% a (50 fő) volt zsidó. Kecskeméten 1910 és 1930 között a bevándorlás mellett egy nagyarányú kivándorlás is megfigyelhető és 1910 között 66, 1920 és 1930 között, pedig 210 főre ugrott a vándorlási különbözet, ráadásul az utóbb vizsgált időszakban a természetes szaporulat száma is mínuszos előjelet mutat ( 80 fő) után az ország területén a városokba áramlás megállt mint láthattuk Kecskeméten ez nem így történt, és már az itt élők vándorolnak el külföldre, leginkább az Amerikai Egyesült Államokba. 67 A magyarországi zsidóság becslések szerint 120 ezer fővel járult hozzá a több milliós amerikai zsidósághoz. A folyamatos vándorlások miatt, és a betelepülések ellenére 1910 és 1941 között több mint 600 fővel lett kevesebb a kecskeméti zsidóság, ami 33% os fogyásnak felel meg, mely nagysága nem elhanyagolható. Az 1941 es népszámláláshoz azonban hozzá kell venni azt a 174 főt is, akit vallása ellenére zsidónak minősítettek. 68 Így a végeredmény 1520 főre módosult, amely számarányt tekintve 1,7%. Magyarország sikeres revíziós törekvéseinek eredményeképpen az ország nagysága és lakossága is megnövekedett. Az 1941 es népszámlálás alapján az országban izraelita vallású élt, amihez még hozzá kell adni a közel 100 ezer zsidónak minősített keresztényt is. 69 A 825 ezer zsidó lakos az ország teljes lakosságának ( fő) 5,6% át adta. Ennek alapján a kecskeméti zsidó hitközség az ország zsidó lakosságának 0,18% alkotta. 65 Kovács Alajos Kecskemét 6. táblázat. A népesség megosztás a négy fő vallásfelekezet szerint 1930 ban a belterület kerületeiben és külterületeken. 11. old. III. Széchenyiváros Összes népesség: 4117 fő izraelita: 229 (5,6%) IV. Bethlenváros Összes népesség: 5507 fő izraelita: 466 (8,5%) V. Rákócziváros Összes népesség: 5558 fő izraelita: 389 (7,0%) 66 Uo. 4. Táblázat. 9. old. 67 Gyurgyák old. 68 Kepecs old. 69 Kádár Vági old. 11

12 Kecskemét története és gazdasága 1938 ig Kecskemét a Duna Tisza homokhátságán fekszik, 85 km re mind Szegedtől, mind Budapesttől. 70 A város több ezer éves múltra tekint vissza, már a Kr. e. III. évezredben is laktak ezen a területen. A XVIII. század végén és a XIX. század elején már valamennyi kortárs Kecskemétet a legnagyobb mezővárosi címmel illette. 71 A város nem csupán csak a környék, hanem a távolabbi települések lakóinak is itt kínálta adás vételre állatait és a kiskunsági lakosság többségének a gabonát. 72 Kecskemét városa 1832 től egy összegben fizethette ki hűbéri összegét. Ekkor kezdett kialakulni a mai napig jellemző homokháti kertészkedés és a szőlőkultúra. 73 Az 1850 es évektől a város gyors ütemű fejlődésnek indult. 74 Kialakult a belváros szerkezete, utak, vasútvonalak épültek, a város nagy területeket vásárolt, hatalmas határra tett szert. Kecskeméten egyre inkább a belterjes kertgazdálkodás és a tanyás gazdálkodás lett a mérvadó ben rendezték meg a városban az első magyarországi gyümölcskiállítást ban megnyitották a kecskeméti budapesti vasúti vonalat, amelyet sűrű egymásutánban követte a többi. 77 Az XLII. tc. 88. a értelmében Kecskemét megkapta a törvényhatósági jogú városi címet. 78 Jelentősebb nehézipari hagyományokkal nem rendelkezett Kecskemét. 79 Nagyipara földrajzi adottságoknak köszönhetően az élelmiszer feldolgozásra épült (konzervipar, szeszfőzés, malomipar, stb.). Az első konzervüzemet a századfordulón, a másodikat 1926 ban alapították (az ún. Platter János féle konzervgyárat) Forrás: 71 Ö. Kovács 17. old. 72 Uo. 27. old. 73 Forrás: 74 Forrás: as évektől Kecskemét az ország legtanyásabb helyei közé tartozott. A város területén kb tanya helyezkedett el. Ö. Kovács. 19. old. 76 Erdei Ferenc: Futóhomok. Akadémiai Kiadó. Budapest, old. (továbbiakban: Erdei) 77 Uo. 26. old XLII. tc. A köztörvényhatóságok rendezéséről. Az 1870 ik évi törvények gyűjteménye. Kiadja Róth Mór. Pest, old. 79 Forrás: 80 Az első Kecskeméti Konzervgyár 1900 ban létesült osztrák kezdeményezésre, osztrák tőkével. A gyár 1901 májusában kezdte meg a termelést. Az üzem hivatalos címe: Gyümölcs és Főzelékkonzerv Készítő Rt. Első Kecskeméti Konzervgyár lett. Jelentős fejlődést az első világháború alatt ért el, amikor a katonaság részére különféle, 12

13 Az első világháború kitörése után Kecskemét város fejlődése megakadt. 81 A kezdődő háborús hangulatot egy idő után a szomorúság váltotta fel, ugyanis augusztus folyamán már 600 sebesültet ápoltak a városban, amely később a duplájára növekedett. A hősi halottak száma elérte a 3600 főt. Az 1930 as években az akkori vezetés úgy gondolta, hogy ezen a vidéken a szőlő és gyümölcstermesztésnek nagy jövője lehet, és azon fáradoztak, hogy ezt megteremtsék. Nem is tévedtek, hiszen ez a szemlélet segítette átvészelni a gazdasági válságot is. 82 A választott szemlélet olyan sikeresnek bizonyult, hogy a válság idején, 1934 ben az országból exportált friss gyümölcsnek Kecskemét és környéke adta a 43% át. 83 A korabeli magyar irodalmi élet nagyjai jelentették meg a városban munkáikat; köztük Németh László, Hont Ferenc, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Kassák Lajos. Itt látott napvilágot a Tanú, a Válasz, a Magyarságtudomány, az Apolló és a Magyar Sakkvilág című folyóirat, 1937 ben pedig a Márciusi Front kiáltványa. 84 A népdalgyűjtés egyik nagy alakja is a városhoz köthető, aki nem volt más, mint az 1882 es évben született Kodály Zoltán május végén Kecskemétre folyamatosan repülőszázadok érkeztek, majd 1938 elején Kecskemét lassan, de biztosan átalakult repülőhelyőrséggé. 85 főleg hús és kávékonzerveket gyártottak, de jelentős mennyiségű szárított főzelékfélét is előállítottak. A gyárban dolgozók száma ekkor fő között volt. A gyár történetében igen fontos esemény szeptember 8. Ezen a napon vette meg az eddigi tulajdonostól a részvények döntő többségét a Labor Bizalmi Rt., a Weiss család pénzügyi vállalata ben a gyár Weiss Manfréd érdekeltsége lett. A 30 as években kezdték meg a paradicsom feldolgozást. Péterné. 38. old. 81 Székelyné Kőri Ilona: Kecskeméti évszázadok. Kecskemét, old. (továbbiakban: Székelyné) 82 Székelyné. 58. old. 83 Romsics old. 84 Székelyné. 60. old. 85 Tobak Tibor: Pumák és Boszorkányok. Zrínyi Kiadó. Budapest, old. 13

14 Az első zsidótörvény és annak hatása Kecskemétre Magyarország úttörő szerepet játszott Európában (a numerus clausussal N. I.) írja Karsai László könyvében, de 1938 ig nem hozott újabb törvényt a magyar alsó és felsőház. 86 A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról címet viselő évi XV. törvénycikket, amelyet az első zsidótörvénynek hív a szakirodalom és az akkori törvényhozás, április 8 án nyújtotta be a képviselőházba Mikecz Ödön igazságügyminiszter. 87 Az első zsidótörvény tervezetét április 27 én, illetve május 20 án mind a képviselőház, mind pedig a felsőház elfogadta. 88 A törvény indoklása szerint a gazdasági élet egyensúlyát hatályosabban kell biztosítani, ugyanis Magyarországon a kapitalizmus mintegy fél évszázaddal később kezdődött el, mint Nyugat Európában, és a zsidóság kivételével a fennálló helyzetből senki nem tudott előnyt kovácsolni. 89 Az így felhalmozott tőkét, az indoklás szerint, a zsidóság felhasználta arra, hogy a magasabb szellemi képesítéshez kötött szabad kereseti pályákat, úgymint orvos, ügyvéd, mérnök, sajtó és színház nagyobb arányban megszálljon. A törvény kihirdetése május 29 én megtörtént. Az első zsidótörvény 20% ban határozta meg a zsidók arányát a sajtókamarában, az ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarában, színház és mozi, valamint egyes vállalatok értelmiségi munkaköreiben. A törvény végrehajtására öt évet, kivételes esetben tíz évet határoztak meg. 90 A törvény hatálya alól felmentést nyertek a hadirokkantak, frontharcosok, a hősi halált halt izraeliták gyermekei és özvegyei, az augusztus 1 je előtt kikeresztelkedettek és ezek nem izraelita vallású leszármazottai. Kecskemét a gazdasági válság után tovább fejlődött ban 10 bankintézet, 14 ipari és kereskedelmi részvénytársaság, 26 magángyári gépi üzem, 17 biztosító társaság, hat mezőgazdasági szövetkezet és 51 társadalmi és gazdasági egyesület működött Kecskeméten, melyek tulajdonosai és vezetői között zsidók is voltak, köszönhetően egyre nagyobb befolyásuknak. 91 A gazdasági befolyásuk növekedését jól mutatja, hogy az 1938 as évre érvényes ipartestületi kiadványban, a vezetőségben már három zsidó testületi tag is megtalálható volt Karsai László: Holokauszt. Pannónica Kiadó, old. (továbbiakban: Karsai) XV. tc. Magyar Törvénytár évi törvénycikkek. Franklin Társulat. Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Kiadása. Budapest, old. Gyurgyák old. 88 Uo old. 89 Uo old. 90 Uo old. 91 Kecskemét törvényhatósági jogú város Teljes Polgári név és címtára alapján. Az közönséges évre IV. teljesen átdolgozott kiadás. Szerkesztette: dr. Bodócs Gyula (továbbiakban: Kecskemét név és címtára 1938) és a Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz évre XIV. évfolyam I II. kötet Szerkeszti: Kallós János a 14

15 pesti tőzsde főszerkesztője A Pesti Tőzsde kiadása. Budapest, II. kötet. alapján. (továbbiakban: Gazdasági, tőzsdei, pénzügyi kompasz ) A vastagon kiemelt nevekről egyértelműen nem lehet eldönteni, hogy született izraelitákról van szó az izraelita hitközség névsorán kívül, kikeresztelkedettekről vagy zsidónak minősítettekről, de viszonyítási alapnak megfelelő, hogy összehasonlítási alapunk legyen a későbbi törvények végrehajtásához. Ha egy név többször is szerepel, akkor csak egyszer közlöm azt az iratot, ahol megtalálható. Izraelitákat foglalkoztató bankok: 1. Magyar Nemzeti Bank kecskeméti fiókintézet. Főnök: Fejér Ernő. Főnökhelyettes: dr. Nagymarjay István. Bírálótestületi tag: Gaál József, Katona József, Dr. Nagy Mihály, Kecskeméti Mihály, Papp György, Réthey Gyula, Sárkány Béla, Dr. Sárközy Jenő, Ségner Lipót, Dr. Szabó Iván, Tiringer Ferenc, Dr. Vaja Béla. 2. Magyar Általános Takarékpénztár Rt. kecskeméti fiókja. Igazgatótanács: Dr. Adorján Imre, Dr. Balázs István. Halász Manó, Héjjas Pál, Dr. Horváth Lipót, ifj. Móczár Gábor. Igazgató: Vajda Lajos. 3. Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület. Elnök: Sárkány Béla. Alelnök: Papp György. Vezérigazgató: Gerber Ferenc. Igazgatósági tag: Bodri Béni, Dékány László, Héjjas István, Kecskeméti Mihály, Koncz József, Kuczka János, Dr. Nagy Mihály, ifj. Szendrey Zsigmond, Zimay Pál. 4. Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. Elnök, vezérigazgató: Dr. Szabó Iván. Alelnökök: Dr. Bóka Béla, Dr. Donáth József. Igazgatósági tag: Balogh József, Csősz József, Dr. Kenéz Zoltán, V. Nagy István, Székely Ignác, Bíró Artúr, Dr. Hári Géza, Dr. Pekár Imre, Dr. Kecskeméti Miklós, Dr. Kertész Miksa, Kemény Sándor. 5. Kecskeméti Magyar Bank Rt. Igazgatósági elnök: Sándor István. Igazgatósági tagok: Aszódi József, Dr. Kerekes József, Kertész Dezső, Dr. Markó Imre, Dr. Révész László, Spitzer Bernát, Szél János, Dr. Szigeti Mihály. Felügyelőbizottsági elnök: Dr. Nagy Sándor. Tagok: Fekete Mihály, Fleischmann Benő, Sipos Ferenc. 6. Kecskeméti Hitelszövetkezet mint az OKH tagja. Elnök: Füredi Lajos. Alelnök: Győrffy Pál. Igazgatósági tag: Hatvani Pál, Székely Sándor, Szinnyai Mihály, Teölgyes Árpád. Felügyelőbizottsági tagok: Szél János, vitéz Szabó Mihály, Dr. Rosenauer Miklós. Dr. Adorján Imre, Aszódi József, Balázs István, Dr. Donáth József, Fekete Mihály, Dr. Kenéz Zoltán, Székely Ignác, Dr. Kertész Dezső, Dr. Kertész Miksa, Dr. Markó Imre, Ségner Lipót, Spitzer Bernát, Dr. Szigeti Mihály, Vajda Lajos neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Kecskeméti Mihályról korábban volt szó. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Fleischmann Benő, Dr. Kecskeméti Miklós, Kemény Sándor, Dr. Rosenauer Miklós, Sipos Ferenc, Székely Sándor. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató iparvállalatok: 1. Első Kecskeméti Konzervgyár Igazgatósági tagok: Dr. Halasy Tibor, báró Weiss Alfonz, báró Weiss Jenő, Gross Károly. (Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz old.) Igazgató: Lebovits Sándor. Tisztviselő: Bóka Papp Gyula, Csibra Gézáné, Deskó Pál, Erdélyi Károly, Gergely László, ifj. Juhász József, Knaute Béla, Kovanda Vendel, Laczy Julianna. 2. Magyar Általános Gyufaipari Rt. Kecskeméti Gépgyár Rt. Igazgató: Tauber Dezső. Üzemi tisztviselő: Pál Armand. Üzemmérnök: Goitein Géza. Irodai tisztviselő: Weisz Miklós. 3. Kecskeméti Forgalmi Rt. Igazgatósági tagok: Kecskeméti Adolf, Kecskeméti Mihály, Kecskeméti Sándor. Felügyelőbizottsági tagok: Kecskeméti Izidor, Kecskeméthy Hugó, Dr. Kecskeméti László. 4. Kecskeméti Bútoriparosok Áruértékesítő Rt. Elnök: id Rigó Zsigmond. Igazgatósági tagok: Ségner Lipót, Sárközy Endre, Ségner József, Ségner Károly. Üzletvezető: Ségner Károly (a két személy egy és ugyanaz). Könyvelő: Schrötter Erzsébet. Ügyész: Dr. Fritz Imre. Kecskeméti Izidor, Kecskeméti Sándor, Tauber Dezső neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Dr. Fritz Imre, Gergely László, Goitein Géza, Kecskeméthy Hugó, Lebovits Sándor, Ségner József, Ségner Károly, Weisz Miklós. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. A felhasznált listák nem tartalmaznak bizonyos neveket, habár arról tudni lehet, vagy sejteni, hogy izraelitával van dolgunk: Kecskeméti Adolf, Dr. Kecskeméti László neve sehol sem szerepelt. 1. Benedek József és Fia. Cégtulajdonosok: Benedek Sándor, Benedek László és Benedek György (izraeliták). 2. Kecskemét th. városi Központi Szeszfőzde és Szeszfinomító. Vezető: Führer Izidor, H. vezető: Klein Gáspár. 3. Városi Közhűtőház. Ügyvezetők: Dr. balásfalvi Kiss Endre, Dr. Kenéz Zoltán. 4. Közhűtőház Hasznosító Kft. Ügyvezetők: Dr. Szabó Iván, Dar óczi Dezső, Mester László, Dr. Nóta István. 15

16 A lábjegyzetet végignézve megállapíthatjuk, hogy számos bank és vállalat a törvényben előírt 20% ot túllépte. Tíz kecskeméti bankból négynél érezhető a zsidóság többsége. A legnagyobb arányban a zsidók a Kecskeméti Magyar Bank Rt. nél voltak jelen amely a város legkisebb helyi alapítású (1922) bankja volt a maga 120 ezer pengős alaptőkéjével, ahol arányszámuk a 66% ot is meghaladta. 93 A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. kecskeméti fiókjánál a város legnagyobb és legkorábbi (1867) helyi alapítású bankja, 900 ezer pengő 5. Első Kecskeméti Cement és Műkőgyár. Tulajdonos: Rosenbaum A. cég. Cégtulajdonosok: Fispán Géza, Hay Árpád. Tisztviselők: Balázs Ferenc, Kaufmann Zsuzsanna, Kircz Mária, Rózsa Erzsébet, Török Kató, Gémes István. 6. Schiffer Cipőgyár. Cégtulajdonosok: Székely Ignác, Székely Gyula, Székely István, Székely Imre. Irodai és raktári tisztviselők: Barta Mihályné, Csupor Sándor, Dékány Árpádné, Harlacher Károlyné, Horváth Judit, Horváth Mária, Kertész Mária, Knöpfler Lászlóné, Leiicht Magda, Nagy Jenő, Sándor Gyula, Virágh István, Winkler Anna. 7. Muth Sándor sírkőgyár. Cégtulajdonos: Markó István. Könyvelő: Winkler László. 8. Petőfi könyvnyomda és könyvkötészet. Tulajdonos: Spitzer Vilmos. Üzemvezető: Spitzer Dezső. Üzletvezető: Spitzer József. Fispán Géza neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Führer Izidor, Klein Gáspár, Hay Árpád, Kaufmann Zsuzsanna, Kircz Mária, Markó István, Sándor Gyula, Spitzer Dezső, Spitzer József, Spitzer Vilmos, Székely Imre, Székely István, Winkler Anna, Winkler László. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. Daróczi Dezső, Kertész Mária, Székely Gyula, neve csak a BKMÖL Kecskemét, IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. duplumok között szerepelt. A felhasznált listák nem minden esetben tartalmazták az összes nevet, amelyről tudni lehet, hogy izraelita: Benedek Sándor, Benedek László és Benedek Sándor neve sehol sem szerepelt. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató biztosítók: 1. Astra Biztosító Rt. Titkár: Goitein Pál. 2. Fonciere Általános Biztosító Intézet. Fiókfőnökök: Sipos Ferenc, Ury László. Fiókfőnökhelyettes: Neményi Miklós. 3. Trieszti Általános Biztosító Társulat kecskeméti fiókügynöksége. Vezető titkár: Kecskeméti Hugó. Tisztviselő: Gyenes Etelka. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Goitein Pál. BKMÖL Kecskemét IV/1928/a Kimutatások a zsidókról 2. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató mezőgazdasági szövetkezet: 1. Kecskeméti Mezőgazdasági Szövetkezet. Elnök: Bakacsi István. Igazgató: Fispán Géza. Ig. tag.: Felföldi Sándor. Felügyelőbizottság. Elnök: Dr. Bende László. Tagok: Laczi István, Pogány Imre, Poór István Sipos Ferenc, Zombory István. Kecskemét név és címtára old. Izraelitákat foglalkoztató egyesületek: 1. Háztulajdonosok Szövetsége. Elnök: dr. Fritz Imre. Társelnök: dr. Koncz Mihály. Főtitkár: Szabó József. 2. Kereskedői Kaszinó. Elnök: dr. Schönberger Dezső. Titkár: dr. Gruder János ügyvéd. 3. OMKE kecskeméti fiókja. Elnök: Kecskeméti Mihály. Alelnök: dr. Schönberger Dezső. Titkárok: dr. Kertész Miksa és Gerő Miksa. 4. Magyar Kiviteli Cégek Orsz. Szöv. kecskeméti fiókja. Elnök: dr. Kertész Miksa. 5. Országos Ügyvédszövetség helyi csoportja. Elnök: dr. Markó Imre. Titkár: Dr. Szívós Béla. Gerő Miksa neve megtalálható az Izraelita Hitközség elöljáróinak nevei között. Kecskemét név és címtára old. Az évre érvényes zsidó választók névsorában szerepelt: Dr. Gruder János, Dr. Schönberger Dezső, Dr. Szívós Béla neve a felsorolt zsidó ügyvédek neve között található meg. BKMÖL Kecskemét, IX.235/a BKMÖL Kecskemét, IX /1939. Elöljárósági, rendes tagok közül: Schrötter Béla lakatos. Póttagok közül: Feldmann Sándor vízvezeték szerelő. Az ipartestületi szék tagjai közül: Hay Árpád alelnök. 93 Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz II. kötet old. 16

17 alaptőkével és a Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. nél a város második legnagyobb helyi alapítású (1895) bankja, alaptőkéje pengő a zsidók arányszáma 42,85% volt. 94 A fenti számokat összevetve Kovács Alajos munkájával megállapítható, hogy az országos átlagtól, amely 60 70%, a kecskeméti bankok nem tértek el. 95 A Kecskeméti Hitelszövetkezetben a zsidók aránya 22,22% volt, amely a törvény értelmében sok, de az as évek országos 50 60% os arányát nem produkálta. 96 Az ipari részvénytársaságoknál és a magánvállalatoknál legfőképp az igazgatói székben, vagy mint tulajdonosok (főrészvényesek) voltak többségben a zsidók. Zsidó igazgatója volt (zárójelben jelzem, ha zsidó a tulajdonos, és arányszámukat a vezetésben): Első Kecskeméti Konzervgyár (a zsidók arányát nem lehet egyértelműen megállapítani, mert a cég székhelye Budapesten volt, akikről nincs információm); Magyar Általános Gyufaipari Rt. Kecskeméti Gépgyár Rt. (a zsidók aránya a vezetésben 66%); Kecskeméti Forgalmi Rt. (alaptőkéje: pengő, a Kecskeméti család tulajdonában volt a vállalat, így a zsidók aránya a vezetésben közel 100%); 97 Kecskeméti Bútoriparosok Áruértékesítő Rt. (a Ségner család tulajdona, a zsidók aránya a vezetésben 60%); Benedek József és Fia (a Benedek család tulajdona, zsidók aránya a vezetésben 100%); Kecskemét th. városi Központi Szeszfőzde és Szeszfinomító (zsidók arányszáma a vezetésben 100%); Városi Közhűtőház (zsidók aránya a vezetésben 50%); Közhűtőház Hasznosító Kft. (zsidók arányszáma a vezetésben 25%); Első Kecskeméti Cement és Műkőgyár (a Rosenbaum A. cég tulajdona, a zsidók arányszáma a vezetésben 50%); Schiffer Cipőgyár (a Székely család tulajdona, a zsidók arányszáma a vezetésben 50%); Muth Sándor Sírkőgyár (a zsidók arányszáma a vezetésben 100%); Petőfi könyvnyomda és könyvkötészet (a Spitzer család tulajdona, a zsidók arányszáma a vezetésben 100%). A biztosító társaságoknál mindössze háromnál foglaltak el vezető szerepet a zsidók, úgymint az Astra Biztosító Rt. nél, ahol a titkár volt zsidó; a Foincere Általános Biztosító 94 Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz II. kötet old. 95 Kovács Alajos: A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében. Budapest, Kiadja az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga old. (továbbiakban: Kovács Alajos) 96 Kovács Alajos old. 97 Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz IV. kötet 793. old. 17

18 Intézetnél a két vezető közül egyik volt zsidó és végezetül a Trieszti Általános Biztosító Társulatnál, ahol a vezető titkár volt zsidó. A mezőgazdasági szövetkezetek közül csak a Kecskeméti Mezőgazdasági Szövetkezetnél található zsidó tag, de ott az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban is jelen voltak. A gazdasági egyesületeknél öt esetben találhatunk zsidó többséget, egy kivételével Háztulajdonosok Szövetsége az arány 100% os. Ezek közül is kiemelkedő az OMKE kecskeméti fiókja és a Kereskedői Kaszinó, amelyek vezetősége zsidókból tevődött össze. Ez a két egyesület volt az, amelynek nagy szerepe volt a város gazdaságában, mint ahogy azt már eddig is láthattuk. A közel 200 éve 1746 óta Kecskeméten lévő izraelita közösségnek is számos egylete és egyesülete létezett, segítve ezzel a hitközség tagjait. 98 Az első zsidótörvény tervezetének megjelenésekor a város hivatalos (kormánypárti) lapjának tekintendő Kecskeméti Közlöny behatóan tanulmányozta a törvény végrehajtásának leendő hatásait, és elemezte a helyi zsidó közösség foglalkoztatottságát a törvényben meghatározott foglalkozási ágakban. 99 Az április 9 i szám szerint az orvosok között a zsidók 98 Kecskemét név és címtára old. Izraelita Jótékony Nőegylet. Elnök: özv. Fodor Jenőné. Ügyvezető elnök: Dr. Fritz Miklósné. Titkár: Székely Jenő tanító. Izr. Szegény Tanulókat Segélyező Egyesület. Elnök: dr. Balázs István orvos. Titkárok: Székely Jenő és Gerő Miksa. Izraelita Szent Egylet. Elnök: Szigeti Mihály fogorvos. Titkár: Virányi Gyula. Szeretet és Testvériség Egylet. Elnök: Kecskeméti Izidor. Templomi énekkar. Karnagy: Székely Jenő. Az izraelita hitközség Uo old. Tb. elnökök: Dr. Fodor Sándor ügyvéd, Dr. Kenéz Zoltán ügyvéd. Elnök: Dr. Donáth József ügyvéd. Tb. alelnök: Goiten Jónás ékszerész. Alelnök: Dr. Holczer Zsigmond orvos. Ügyész: Dr. Dékány Aladár ügyvéd, Klapka u. 12. Főrabbi: Dr. Borsodi József. Főkántor: Leichner Herman. Segédkántor: Katz Miklós. Főtitkár: Virányi Gyula. Jegyző: dr. Lajtai Sándor ügyvédjelölt. Pénztáros: Steiner Juliska. Házmester: Sz. Varga Béla. Hitoktatók: Rácz Mór, Székely Jenő. Karvezető: Székely Jenő. Orgonista: M. Fehérvári Judit. Elöljárók: Aszódi Samu kereskedő, Dr. Fritz Miklós ügyvéd, Gerő Miksa kereskedő, Gichner Jenő kereskedő, Kozma Andor kereskedő, Littauer Mór kereskedő, Dr. Moskovits Lajos orvos, Spitzer Bernát földbirtokos, Dr. Szigeti Mihály orvos, Vajda Lajos bankigazgató, Varga Adolf műsz. főtanácsos. Tb. templomgondnok: Fisher Izsák kerekedő. Templomgondnok: Braun Pál magánzó, Kohn Elek kereskedő. Képviselőtestületi tb. tagok: Bleyer Ferenc magánzó, Virányi Gyula főtitkár. Képviselőtestületi rendes tagok: Dr. Adorján Imre, Adorján Károly, Aszódi József, Aszódi Samu, dr. Augner Rezső, dr. Balázs István, Deutsch József, Feldmann Sándor, dr. Feldmeier Géza, Feldstein Zsigmond, Fekete Mihály, Fispán Géza, Goitein Miksa, Hegedűs Sándor, Kertész Dezső, Kertész Menyhért, dr. Kertész Miksa, Kőrösi János, dr. Krausz Béla, Leitner László, dr. Markó Imre, Pataki Albert, Rácz Mór, Révész János, Révész Márton, Schillinger Dezső, Schrötter Béla, Ségner Lipót, Spitzer Bernát, Stein Lajos, Szeles Emil, Székely Ignác, Tauber Dezső, Timár Dezső. Az ortodox izraelita hitközség. Uo old. Főrabbi: Sussmann Viktor (Budapest). Elnök: Kecskeméti Izidor. Elöljáróság: Ábrahám Márton nyomdatulajdonos, Grünfald Gyula kereskedő, Kecskeméthy Mihály kereskedő, Steinherz Adolf földbirtokos. Képviselőtestület: Adler Aladár utazó, Bunzlau József kereskedő Budapest, Davidovics Manó kereskedő, Kecskeméti Sándor kereskedő, Kertész Farkas kereskedő, Schlesinger Vilmos kereskedő, Schreiber Márton bádogosmester, Steinherz Jenő kereskedő, Steinherz Lajos szikvízgyáros, Weisz Menyhért kereskedő. 99 Kecskeméti Közlöny. Politikai napilap. Felelős főszerkesztő: dr. Horváth Ödön. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. 18

19 számaránya azért volt csak 26 százalék, mert a numerus clausus már megtette a hatását. 100 A legmagasabb arányban a zsidók az ügyvédek között voltak, számarányuk 28 százalék (78:22) volt. 101 A főszerkesztő, Dr. Horváth Ödön a törvényt történelmi jelentőségű változás elindítójaként üdvözölte. 102 Úgy gondolta, hogy [ ] Nagy időkhöz minden magyar sorskérdés megoldásához hasonlóan bátor és nagy lépések illenek. A törvénytervezet hatására a már 1919 óta létező zsidóellenes orvosi szövetség, a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (MONE) mozgásba lendült. 103 A Pestvármegyei és a Kecskeméti Orvosi Kamara zsidó orvosainak háttérbe szorítása érdekében a MONE április 10 én a Pestvármegyei és Kecskeméti Orvosi Kamara területén létrehozta helyi fiókját. 104 A rendezvényen jelen volt többek között: Dr. balázsfalvi Kiss Endre polgármester, vitéz Dr. Endre László alispán és Dr. Liszka Béla tanácsnok. 105 A neveket olvasva világossá válik, hogy a hírhedt pestvármegyei alispán mellett a kecskeméti vezetés is antiszemita érzelmeket táplált. A MONE igyekezete ellenére, sem a helyi, sem az országos fiókjuk nem tudott átütő eredményt elérni a zsidók eltávolításában, ugyanis október folyamán az országos orvosi kamarában választások voltak, ahová zsidókat is beválasztottak. 106 Kecskemétről négy orvost jutattak a kerületi választmányba, akik közül kettő zsidó volt. 107 A zsidóellenes megnyilvánulások immár ténylegesen a felszínre kerültek április 17 re virradó reggelen számos zsidó üzlet ajtajára (A Nagykőrösi utcában, ahol a zsidó üzletek többségben voltak N. I.) zsidó vagyok és enyém a hatalom feliratú röplapokat ragasztottak. 108 A rendőrség összegyűjtötte a röplapokat, és elindította a nyomozást. 100 Kecskeméti Közlöny április old. 75 orvos közül 19 volt zsidó. A megállapítás helyénvaló volt azon a téren, hogy az országból sokan mentek külföldre tanulni a törvény miatt, Szabad György szavaival élve szellemi harakirit követett el az ország, de a törvény antiszemita passzusát (3. 3. bek.) 1928 ban hatályon kívül helyezték. Karsai old. Ezek alapján nem valószínű, hogy csak a numerus clausus miatt volt kevés zsidó orvos Kecskeméten. A zsidók fogyásához sok körülmény közrejátszott, amit az előzőekben már kifejtettem. 101 A Kecskeméti Ügyvédi Kamara választmányi tagjai között is voltak zsidók, az elnökségben azonban nem. Kecskeméti név és címtára old. Választmányi rendes tagok: Dr. Donáth József. Választmányi póttagok: Dr. Augner Rezső. Fegyelmi bírósági rendes tagok: Dr. Fritz Imre, Dr. Markó Imre, Dr. Szívós Béla. Összeférhetetlenségi bizottsági rendes tagok: Dr. Aszódi Géza. 102 Kecskeméti Közlöny április old. 103 Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. Helikon kiadó, old. (továbbiak ban: Kovács M. Mária) 104 BKMÖL Kecskemét, IV/1910/c 23770/ július 11 től Dr. Kiss Endre a főipán és Dr. Liszka Béla a polgármester. Kecskemét polgármesterei Kecskemét, Szerkesztette: Péterné Fehér Mária. 106 Mivel az első zsidótörvény semmiféle szankciókat nem tartalmazott, így a választásokon a zsidó közgyűlési tagok a helyükön maradtak, az orvosi kamara országos közgyűlésnél 142 tagból 35 zsidó volt. Kovács M. Mária old. 107 Kecskeméti Közlöny október old. A két zsidó orvos: Dr. Holczer Zsigmond és Dr. Szigeti Mi hály. 108 Kecskeméti Közlöny április old. 19

20 Ahogy a törvénytervezet vitája mindjobban előrehaladt, az anyakönyvi hivatalok munkája is megnőtt: 1039 fő kért kivonatot négy hónap alatt azért, hogy megtudják, a családjukban volt e már korábban izraelita vallású és 15 áttérés történt. 109 A Kecskeméti Közlöny főszerkesztője, Dr. Horváth Ödön, mint láthattuk, támogatta a törvényt, így a zsidókérdéshez való hozzáállása nem kétséges. Talán csak akkor változtatta meg a véleményét, hogyha anyagi ellenszolgáltatásban részesült. Ugyanis a napilap hosszú éveken keresztül a zsidó kereskedők hirdetéseitől volt hangos, mely anyagilag minden bizonnyal mind az újságnak, mind a főszerkesztőnek előnyére vált. 110 Ezzel szemben a Hajnalodik megjelenésétől kezdve 1938 nem közölt zsidó kereskedői hirdetést, lévén, hogy ténylegesen antiszemita havi lapról van szó. 111 A fentiek szellemében szeptember 14 én a Kecskeméti Közlöny gyászjelentésben tájékoztatta az olvasókat Dr. Donáth József haláláról, aki a város és az izraelita hitközség meghatározó tagja volt. 112 Igaz, ő volt az utolsó zsidó, akinek a haláláról a napi sajtó beszámolt. Kecskemét legfőbb vezetőin kívül a törvényhatósági bizottság is támogatta a zsidók háttérbe szorítását a gazdasági életben. A bizottság szeptember 29 én egyhangúlag (sic!) csatlakozott ahhoz az indítványhoz, amelyet Zala vármegye küldött a május 12 i üléséről. Ebben az iratban kifejtik, hogy a keresztény iparosokat védeni kell, a numerus clausus mielőbbi bevezetését kérték, és minden állami támogatást meg akartak vonni azoktól a gyáraktól, amelyek termékeiket [ ] alacsonyabb áron adják a zsidó fajhoz tartozó kisiparosok, és kiskereskedőknek, mint a magyar fajhoz tartozó kisiparosok és kiskereskedőknek.[ ]. 113 A közgyűlés jegyzőkönyve azonban nem számol be arról, hogy a zsidó tagok hogyan reagáltak a döntéshez, ugyanis ekkor még 13 zsidó törvényhatósági bizottsági tagja volt a közgyűlésnek (róluk később még lesz szó), akik közül hat kereskedő volt. 114 Egy hónappal később megismétlődött a ragasztgatás a zsidó üzletekre. Az antiszemita vignettán két beszivárgott arc mellett Ezeknek egy fillért se! felirat volt olvasható. Kecskeméti Közlöny május old. 109 Kecskeméti Közlöny április old. 110 A legtöbbet hirdető zsidó kereskedők: Aszódi testvérek, Feldstein és Deutsch, Fehér Dávid, Fodor Antal, Fodor Antalné, Fuchs Samu, Gerő Ignác, Goitein Jónás, Haász Zoltán, Kellermann Jenő, Kemény István, Klein Győző, Kovács Sándor, Lebovics Erzsébet, Ségner Lipót és fiai, Steinherz testvérek, Steinherz Gyula. 111 Hajnalodik. Az Alföldi Fiatal Értelmiség Nemzetpolitikai Szemléje. Főszerkesztő: dr. Kiss Barnabás. Első Kecskeméti Hírlapkiadó ás Nyomda Rt. Igazgató Tóth László. Kiadja a Turul Szövetség Kecskeméti Kerülete. 112 Kecskeméti Közlöny szeptember 14. Gyászjelentés. Dr. Donáth József tisztségei: ügyvéd, a kecskeméti izraelita hitközség elnöke, Kecskemét törvényhatósági város tiszteletbeli tiszti főügyésze és törvényhatósági bizottsági tagja, a Kecskeméti Ügyvédi Kamara Választmányi tagja, a Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltóbank Rt. alelnök ügyésze, a Kecskeméti Kereskedői Kaszinó igazgatója. 113 BKMÖL Kecskemét, IV/1910/c 20874/ Aszódi József kereskedő, Gerő Miksa kereskedő, Kecskeméti Mihály kereskedő, Kertész Menyhért kereske dő, dr. Schönberger Dezső kereskedő. BKMÖL Kecskemét, IV/1910/c 1988/

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

A KOHNER CSALÁD VÁLLALKOZÁSAI

A KOHNER CSALÁD VÁLLALKOZÁSAI HLBOCSÁNYI NORBERT A KOHNER CSALÁD VÁLLALKOZÁSAI ELŐSZÓ A Kohner család Lipcséből Csehországon keresztül vándorolt Pestre az 1830-as évek végén. A család a pénzügy és az ipar fellendülésével, a gründolás

Részletesebben

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Ebből a nevezetes alkalomból az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület a RÁKOSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Részletesebben

Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből

Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből I. A magyar zsidó együttélés 1867 ig, a polgárosodás koráig A zsidók és keresztények közötti együttélés a kereszténység kialakulásától kezdve problémákkal

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

Sztellázs-ügylet ultimóra

Sztellázs-ügylet ultimóra Korányi G. Tamás Sztellázs-ügylet ultimóra A Budapesti Áru- és Értéktőzsde története 1864 1948 A Budapesti Értéktőzsde jubileumi kiadványa Budapest, 2014 A könyvet a Budapesti Áru és Értéktőzsde megalakulásának

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 2012 1 Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham- palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor DSc Intézetvezető egyetemi tanár Pázmány

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

Két választás Magyarországon

Két választás Magyarországon PAP JÓZSEF Két választás Magyarországon Az országgyűlési képviselők társadalmi összetétele a 20. század első éveiben Tanulmányunkban a 20. század eleji magyar politikai elit társadalmi összetételét szándékozunk

Részletesebben

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Szmodits László, Dobson Szabolcs A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG 4

Részletesebben

III. Székelyföld a vasútépítés korszakában

III. Székelyföld a vasútépítés korszakában III. Székelyföld a vasútépítés korszakában Székelyföld két természetföldrajzi tájegység, a Keleti-Kárpátok és az Erdélyimedence területén helyezkedik el. A hagyományos történelmi, közigazgatási egységek,

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A menhelyektõl a minta-építkezésig

A menhelyektõl a minta-építkezésig 94 Dömsödi Balázs A menhelyektõl a minta-építkezésig Dömsödi Balázs A menhelyektõl a minta-építkezésig A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep Két dologgal tartozik minden embernek

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE Összeállította és szerkesztette Gaucsík István Novák Veronika Galambos Sándor, Robert Hoza, Hudi József, Jakab Réka, Martin Korčok, Rudolf

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Az oktatás története Csengelén

Az oktatás története Csengelén Az oktatás története Csengelén Lantos István Lantosné Horváth Irén Bevezető A község lakosaiként, és a csengelei Általános Iskolában dolgozó pedagógusokként, élénken érdeklődünk az iskola története, jelene

Részletesebben

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 9 770039 809004 1 4 0 0 6 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM Romsics Ignác: A Numerus Clausustól a Holokausztig Molnár Judit: A zsidók utazásának korlátozásától korlátlan deportálásukig

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben