Milanovce (Nagykér) község krónikája [1944ig]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milanovce (Nagykér) község krónikája [1944ig]"

Átírás

1 Bevezető A krónikás és kollektívájának életrajza 10. Járásunk térkép vázlata Falunk földrajzi fekvése Milanovce (Nagykér) község krónikája [1944ig]... odlaltól... oldalig (év) Tartalmi mutató 17. Bevezető A templom és annak története 18. Kiskér és a nemesek Kiskér és a pálosok Ásatások Ásatások a Kövecsesen Ulánus katonák községünkben 19. A falu régi fekvése Cholera járvány Kurucok és labancok 20. Utcák 21. Vízimalom Dézsmakert Vermek Gabona őrlése 22. A Földművelése Csordapásztorok 23. Karácsonyi szokások Község kovácsa Mecka beszolgáltatás Iskola 24. Iskolalátogatások A falu baktere és a sztrázsák Hegypásztorok 25. Határi csőszök 1863 Földek tagosítása Megyei és járási képviselő választás

2 Kolerajárvány 26. A dolgozók munkaviszonya Tűzvész Vasút 27. Országút 1912 Óvoda 1914 I. világháború kitörése 28. Mozgósítás és annak lefolyása 1914-ben Jegyrendszer - rekvirálás 29. Zsidók szerepe a háborúban 1916 Orosz hadifoglyok a faluban Lombard kölcsön Osztrák-magyar hadsereg összeomlása 30. I. világháború vége Hangya fogyasztói szövetkezet alakulása Uzsoráskodások Első Csehszlovák állam megalakulása 31. Vörösök betörése Munkásviszony a demokráciában 1913 Gyep leégése gyakori tűzesetek Új harangok 1924 Ünnepély (harangok megáldása) 1924 Színmű előadások 1926 Tragikus halálesetek 1927 Emeletes iskola avatása és a templom megáldása 33. (1911) 1938 Kiskéri iskola építése 1928 Vízáradás 1936/37 Vízszabályozás 1938 Kultúrház avatása 1938 Villany bevezetése Sztrájk Földhöz juttatás Öngyilkosság Halálos balesetek Nyitra folyó szabályozása /38 Száraz József és Zórád Elek primíciája A II.-ik világháború kitörése

3 36. Felvidék magyar megszállása Német megszállások 1940 Postahivatal felállítása Baleset és behívások 1941 Erős hideg tél Vízáradás 1942 Kis és Nagykér egyesítése Vonatgázolás és öngyilkosság 38 Sorozások Zsidó kérdés Nagykér krónikája 1944-től 1963-ig Zsidóság felszámolása Halálos balesetek 40. Horthy menekülése Nyilas párt hatalomra jutása Nyilasok kegyetlenkedései 41. Ifjúságunk bujdosása a terror elől 42. Lövészárkok a peresi és csapási dűlőkben Németek támadása Hidak felrobbantása 43. Robbantás által keletkezett károk Közelharcok a faluban 44. Katonák kutatása a lakóházakban Téves légi támadás Váratlan légi támadás Halálos áldozatok a harcok alatt 47. A nők védelmére alakult polgárőrség a faluban Komisárság felállítása a front után 1945

4 48. A II. világháború vége 49. A frontharcoskatonák hazatérése A község megszállása a Čsl. partizánok által 50. Dojcsán Ernő primíciója falunkban 51. A polgárok elhurcolása Magyar ajkú lakósok meghurcolása Deportálás Csehországba 54. A deportálás beszüntetése 55. Háborús károk rendbehozatala A magyarok reszlovakizálása 56. Szlovák Istentisztelet Szlovák iskolai oktatás 57. Tragikus balesetek Falunk utolsó dudása 59. Elődeink szórakozásai, babonás hiedelmei a boszorkányokról 60. Búcsújárások 61 A falu vallásossága és szokásai 62. Népviselet falunkban a XX. század elején Termelő munka fokozása Gyilkosság 64. Főutcai betonjárda 1948

5 65. Csehszlovák kommunista párt hatalom átvétele 66. Benes kórmány bukása Felszabadulás az imperialista hatalom alól 67. Egyházi iskolák államosítása Községünk nevének változtatásai Halálos baleset III. fokú E F Sz. megalakulása 69. Népszámlálás Magyar nyelvű alapfokú középiskola Nagy Lajos plébános halála 70. Dian Dénes plébánossá való kinevezése 71. Bende Tivadar a község plébánosa (1960) Nyitra folyó kiáradása 72. Talajmenti fagyok Cétényke áradása JRD-be tagok toborzása Május 1 ünneplése 74. Üzemi baleset

6 A ČSM és a Csemadok megalakulása 75. Az amerikai szövőlepke terjedése Az egységes földművelő szövetkezet évzáró ülése 77. A Kčs stabilizálása 78. Pénzreform Burgonya bogár elszaporodása Május 1 megünneplése 80. Falunk legöregebbje Burgonya bogár pusztítása 81. Szövőlepkék elszaporodása Vízáradás 83. Aratóünnepély az E. F. Sz.-ben 84. Templomos búcsújárások megtartása régente 85. Fiataljaink mulatsága búcsúkor Termés eredmények és az időjárás Közbiztonsági szerv felállítása Öngyilkosság szerelmi csalódás 87. Cukorrépa kampány A község kezdeti fejlődése

7 Új tanácselnök A község határának felmérése ellenőrzése 89. A kiskéri Jednota élelmiszer üzlet megnyitása 90. Rendkívüli időjárás Orvosi rendelő Tejbegyűjtő 92. Egyes üzletek megnyitása Kenyérrel való ellátás A falu szocializálása 94. A hanyatló gazdálkodók felszámolása Spekulációk a rendeletek kijátszására Belépések a JRD-be 95. A földműves szövetkezet gyarapodása állami szubvenció A felrobbantott hidak újraépítése Cétényke folyó kiáradása Újabb kolektivizálások 97. A JRD munkamenete nagyüzemi gazdálkodás Aratóünnepség a JRD-ben Hangszórók felszerelése

8 Egységes földm. szöv. évzáró gyűlése 99. Kántor Dénes és az örökmozgó Évzáró gyűlés az E.F.Sz.-ben 101. Önkiszolgáló bolt Vízbefulladás a Céténykébe 102. Gyilkosság a Cseri kocsma előtt Halálos balesetek Évzáró gyűlés az EFSz-ben 104. Jednota gyűlése Magán kézben lévő földek fölmérése Dojcsán Elek promoválása 105. Öngyilkosság Kiskéren Népszínmű előadás N.F. jelöltjeinek bemutatása 106. Újabb belépések az EFSZ-be H.N.B. leváltása 107. Krónikás zárója 1963-ig Krónikás életrajza 1964 Nagykér krónikája 1964-től 1990-ig

9 108. Évzáró taggyűlés az EFSz-ben Plenáris ülés 110. Öntözőmű megépítése Új iskola építése és az alapkő elhelyezése 113. Öntöző csatorna megépítése Időjárás 114. Választások a N B-ba Halálos (baleset) 115. Templom és a kápolna tatarozása 116. Őszi határi munkák elvégzése , Plenáris ülés Községünk fejlődése Száj és körömfájás 124, Állatorvos avatás Jednota taggyűlés Vízáradások 128. Arató ünnepély 129. Önkéntes véradás Az új iskola ünnepélyes megnyitása 131. Rossz szőlőtermés 132. Termés eredmények 133. Vízkárosultak megsegítése Plenáris ülés a kultúrházban 138. Vöröskereszt akció - véradás 139. Határi munkák Községi útak kikövezése Tanácsház átalakítása orvosi és fogászati rendelőre Fray Béla tanító halála 1966

10 144. Időjárás 145. Statisztika Polgári védelem - oktatás 147. Vízáradás EFSz évzáró taggyűlése Népi fogyasztói szövetkezet évzáró gyűlése A helyi nemzeti bizottság gyűlése 152. Futbal pálya építése Sport élet fejlődése 156. Szabadtéri színpad Üzletépítés 157. Csehszlovák magyar dolgozók szervezete és működése 158. Újabb száj és körömfájás Gyümölcs és kertészet egyesület alakulása 159. Bratislavai dalárda vendég szereplése Merénylet a plébánián 160. Hullikánok garázdálkodásai 161. Neon lámpák felszerelése Vidám műsoros est 162. Csemadok produkciói Nagymértékű vízáradás 165. Színdarab bemutató Tragikus halálos balesetek 166. Tömeges kivándorlások életviszony alakulása Községi krónikások gyűlése Párkányban Halálos balesetek 171. Őszi betakarítás az EFSz-ben Halottak előestéje a temetőben Önkéntes tűzoltó testület évzáró gyűlése Cétényke szabályozásával kapcsolatban Egységes földműves szövetkezet beszámolója 184. Színelőadás 185. Újabb vízöntés 185. Az 1966 év befejező része 1967

11 186. Influenza járvány Szaporulati arány 187. Polgári védelem előadása 188. Iskola és népművelési komisszió gyűlése Helyi vöröskereszt évzáró gyűlése Nőszövetség gyűlése Az EFSz évzáró gyűlése 193. Plébános változás községünkben Kommunistapárt évzáró gyűlése Évzáró taggyűlés a fogyasztási szövetkezetben 197. Nők napja 198. Véradási akció 199. Kultúr előadás Iskolásaink esztrád műsora 202. Hideg május 203. Öngyilkosság Műkedvelő gárda fejlődése Arató ünnepség 206. Motoroskerékpár baleset Helyi vöröskereszt vesztesége 207. Népi fogy. szöv. taggyűlése Nyilvános plenáris ülés Lakodalmak községünkben Régi lakodalmas szokások Halott virrasztás 226. Villany vez. rongálása 227. Mélyfuratú kút létesítése 228. Népi fogyasztói szöv. taggyűlés 229. Helyi képviselő testület beszámolója A helyi Csemadok évzáró gyűlése 1968

12 232. Januári időjárás Új H.N.B. hivatala Helyi kommunista párt évzáró gyűlése Egységes földm. Szöv. évzáró gyűlése 236. Csehszlovák vöröskereszt évzáró gyűlése 237. Jednota népi fogy. szöv. évzáró gyűlése 238. A nemzetközi nőnap megünneplése 239. Krónikás tanfolyam 240. Csemadok rendkívüli taggyűlése 241. Hideg május 242. Véradás Búcsújárás Šaštínban (Sásvár) 243. ČSM egyesülése a Csemadokkal Plenáris ülés 244. Templom festése 245. Sorozatos betörések az üzletekben 246. A helyi képviselők jelölése Rendkívüli plenáris gyűlés 249. Csemadok gyűlése 250. Köztársaság 50. évfordulója Jednota évzáró gyűlése 252. Testnevelési sportegyesület évzáró gyűlése Ismerd meg faludat (+régi iratok a plébánia padlásáról) 261. E.F.Sz. évzáró gyűlése Helyi kom. párt taggyűlése Kom. párt évzáró taggyűlése 264. Betörés a templomban Népszínmű 265. Influenza járvány 266. Forró május Jednota évzáró taggyűlése Hangya fogy. szöv. megalakulása Tragikus öngyilkosság

13 Bérmálás Villanytávvezeték építése 274. Tragikus haláleset az EFSz-ben 275. Motorest megnyitása Szüreti borkóstoló 277. Halálos baleset 50 éves házassági évforduló ünneplése Község orvosának halálos balesete Csemadok évzáró taggyűlése 281. Évzáró Hong-kong nátha 283. Tüdőszűrő vizsgálat Véradó akció 284. Egy csalódott gyermek esete EFSZ évzáró taggyűlése 287. Nemzetközi nőnap 288. Új közorvos és fogorvos 289. Autóbusz járat Gyümölcs és kertészet évzáró gyűlése Nagy októberi forradalom 53. évforduló megünneplése Népszámlálás Tűzoltó testület évzáró gyűlése Csemadok évzáró gyűlése 297. Földalatti villanykábelek lefektetése Az 1970 év eredményeinek kiértékelése 299. Szovjet vendégek falunkban Lenin elvtárs 100 éves megünneplése Bevezető időjárás - véradás

14 301. Benzinkút Évzáró szöv. zárszámadás Községünk eseményei (pálosok, zsidók, stb.) Községünk szociális fejlődése 307. Méhészet Gyümölcs és kertészet 308. Népi fogyasztói szövetkezet évi taggyűlése A csehszlovák kom. párt 50. évfordulója 311. Csemadok szereplése vidéken Szőlészet az EFSz-ben 312. EFSz kertészete 313. Gyümölcs és kertészet egyesületének évzárója 314. Ezüstmise a faluban Tanulmányi kirándulások külföldre 316. Képviselő jelöltek bemutatása és azok megválasztása évesek jubileuma Halálos baleset EFSz évzáró taggyűlése 320. Évzáró Az év időjárásáról Az Egységes Földműves Szövetkezet eredményei 1972-ben 325. A H N B működése 326. Az öreg iskola lebontása 327. Tragikus események Zöldségüzlet megnyitása A Nemzetközi Nőnap megünneplése 328. Május elsejei ünneplés, felvonulás Fő utca parkírozása Az év folyamán végzett politikai, kultúrális és nevelő munka Testnevelési egyesület munkája 333. A kertész egyesület munkája Nőszövetség munkája 334. A helyi Vöröskereszt tevékenysége

15 335. Népi könyvtár A helyi alapiskola életéből Visszatekintés 1972 politikai eseményeire Időjárás Szlintavka száj és körömfájás betegség 342. Az 1948-as februári eseményekről való megemlékezés 343. Az új kultúrház építésének megkezdése Járdák építése 344. A hirhedt súgó csendőrlaktanya lebontása A volt pékség épületének beomlása Szövetkezeti lakás építése A falu teljes szocializálása A tejcsarnok beszüntetése 345. Az itató betöltése Az állandó fogorvos A polgári ügyeket intéző bizottság létrehozása 346. Motorizmus terjedése községünkben Új diplomások A temetőben levő kápolna újra festése Az EFSZ-ben elért gazdasági eredmények Az iskola életéről 353. Az ovodákban folyó munka Szovjet vendégek községünkben 354. Tetanusz elleni védőoltás Kultúrmunka falunkban az év folyamán 355. A testnevelési Egyesület működéséről A Vöröskereszt szervezetének működéséről 356. A Szocialista Nőszövetségről A Szocialista Ifjúsági Szövetségről A helyi Népi könyvtár tevékenysége 357. Tragikus baleset Falunk kézbesítőjének balesete Statisztikai adatok

16 Az 1974-es év bel- és külpolitikai jellemzése 361. Köztársasági elnök egészségi állapota Az év időjárása A helyi Egységes Földműves szövetkezet munkája Politikai és kultúrális munka községünkben 374. A tömegszervezetek tevékenysége 375. Testnevelési egyesület tevékenysége Szocialista Ifjúsági szervezet tevékenysége 376. Szocialista Nőszövetség helyi szervezetének tevékenysége 377. Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének tevékenysége 377. Csehszlovák Szovjet Barátság helyi szervezetének tevékenysége 378. A helyi Tűzoltó Egyesület tevékenysége A csemadok helyi szervezetének tevékenysége 379. A helyi Vadászegyesületről A kertész egyesület tevékenységéről 380. A Népkönyvtár tevékenysége 381. Polgári ügyek bizottságának tevékenysége, munkája Diplomások főiskolát végzettek 382. Az új kultúrház építése Fásítási akció falunkban Telefon kábelek lefektetése 383. Színes televízió községünkben A Pionír szervezet megalakulásának 25. évfordulója 384. Az I. számú ovoda renoválása Az iskola életéről 386. Az év statisztikai adatai A Szlovák Nemzeti Felkelésről való megemlékezés 388. Autóbusz megállók létesítése 1975

17 Az 1975 év bel- és külpolitikai jellemzése Köztársasági elnök választása Időjárás Az Egységes Földművelő Szervezet tevékenységéről A H N B munkájáról 402. Helyi Sportegyesület munkájáról 403. A Szocialista Ifjúsági Szervezet helyi egyesületéről A helyi Tűzoltó szervezet munkájáról 405. Tűzoltó zenekar létrehozása - megszervezése A Csehszlovák Szovjet Barátság szervezetének tevékenysége A helyi Vöröskereszt tevékenysége 406. A helyi Nőszövetség munkássága A zöldség és gyümölcstermelők egyesületéről 407. A Vadászegyesületről A Jednota fogyasztói szövetkezet vezetőségének üléséről A Csemadok munkájáról 408. A népi könyvtár falunkban 409. Községünk felszabadulásának 30. évfordulója Az I. számú ovoda renoválásának befejezése Községünk telefon hálózatának átkapcsolása Volt pékség kéményének ledőlése Ezüstlakodalom Diplomások 410 Betörések Balesetek 411. Öngyilkosság Iskolánk életéből 413. Statisztikai adatok Az év politikai jellemzése 415. Időjárás Választások 422. A tömegszervezetek által végzett kultúrpolitikai munkáról az év folyamán

18 423. A helyi nőszervezet munkájáról A tűzoltó szervezet munkájáról 424. A Szocialista Ifjúsági Szövetség munkájáról A Szovjet barátok egyesületének tevékenysége 425. A Csemadok munkájáról A helyi Népi könyvtár munkájáról 426. Mozi munkájáról Az Egységes Földműves Szövetkezet munkájáról 429. Építkezési akciók községünkben Elektrosvit fiók üzeme A Kilencéves Alapiskola életéből, munkájáról 432. Építkezési területek kiosztása a vasút és az országút között Politikai események Időjárás Az Egységes Földműves Szövetkezet eredményei 437. A Szocialista Ifjúsági Szövetség tevékenysége Sportegyesület tevékenysége 438. Tűzoltó szervezet tevékenysége Vöröskereszt helyi szervezetének tevékenysége 439. Honvédelmi Szövetség munkája A csemadok helyi szervezetének munkája Egyéb szervezetek tevékenysége A helyi alapiskola életéből 441. A Nagy októberi Szocialista Forradalom 60.-ik évfordulójának megünneplése 442. A Helyi Nemzeti Bizottság munkájáról Tragikus esemény Időjárás

19 Községünk fejlesztése 444. Új kultúrház építése és befejezése 445. Cétényi utca útjának építése Szőlőhegy belső útszakaszának építése 446. Az új hegyi szőlők megsemmisítése - kiszántása A helyi iskola életéről 447. Februári események 448. A Csehszlovák Köztársaság kikiáltásának 60. évfordulója A Nemzeti Frontba tömörülő tömegszervezetek munkájáról Az Egységes Földműves Szövetkezet helyi részlegének munkájáról és eredményeiről 454. Statisztika Politikai események Időjárás jellemzése 458. A község fejlesztése A tejüzlet, hentesüzlet és a textil üzletek átépítése 459. Bölcsödei osztály nyitása A Nemzeti Frontba tömörülő tömegszervezetek munkájáról, eredményeiről, tevékenységéről a községben 461. A helyi Csemadok évi munkájáról 462. Szövetkezeti klub tevékenysége Körzeti orvos cserélése 463. Januári hirtelen lehűlés következményei Gyermekév 464. A Csehszlovák Kommunista Párt tagjainak tagkönyvcserére való előkészülete Nyári időszámítás bevezetése hazánkban A helyi Egységes Földműves Szövetkezet részlegének eredményei, munkája 467. Baleset Az iskola életéből 469. Statisztikák 1980

20 Politikai események Időjárás 475. A nyári idő bevezetése 475. Falu építése terén elért eredmények 477. Változások a faluban 481. Népszámlálás 482. A H N B költségvetése Az 1979/1980-as iskolaévről 487. Az Egységes Földműves Szövetkezet gazdasági tervének teljesítéséről Politikai értékelés Időjárás Választások (H N B működésének kiértékelése és tervei) 499. Az öreg tanítói lakás és a vele egybekötött osztály lebontása Járási népművelők napjának megrendezése a kultúrházban 500. Kézimunka és képkiállítás az új kultúrházban Csemadok nap megtartása a kultúrházban A helyi Csemadok ez évi munkájának értékelése 501. Kiskőrösi kultúrcsoport szereplése községünkben Nyári időszámítás bevezetése 502. Népi könyvtár áthelyezése új otthona Az új kultúrház átadása Új temető és ravatalozó Politikai események Az év időjárása 507. Hiedelmek az időjárásról hőmérsékleti kilengések

21 Helyi Nemzeti Bizottság tevékenysége 511. Statisztika Község kulturális életéből 512. Egészségügyi téren levő változások Az Egységes Földműves Szövetkezet életéről, munkájáról 513. Az iskola életéből, valamint az óvodákról 514. A helyi Csemadok tevékenységéről 515. A Nemzeti Frontba tömörülő tömegszervezetek tevékenysége 516. Az új árakról Politikai események H N B tevékenysége 518. Pósta áthelyezése Egészségügyi központ átadása 519. Környezet védelem 520. Nyári időszámítás bevezetése Kultúrális események Polgárügyek bizottságának statisztikája 522. Csemadok munkája Az iskola életéből Időjárás 1984 Oldal Hónap Tartalom 527. Január Időjárás, politikai események, halottak községünkben 527. Február Gyertyaszentelő, politikai események, időjárás, 50 éves házassági jubileum, szentségimádás, öngyilkosság 528. Március Iskolai szünet, politikai esemény, óra átállítás 528. Április Közös gyónás, időjárás 528. Május Május elseje, külföldi események, temetés, időjárás 529. Június Elsőáldozás, pünkösdvasárnap, beiratkozás hittanra 529. Július Időjárás, esküvő, Dojcsán Ernő kanonok szüleinek házassági jubileuma

22 529. Augusztus Időjárás, pionírtábor, magyar szentmise a nyitrai kálvárián 530. Szeptember Készület a Spartakiádára, falunk búcsúja, időjárás 530. Október Időjárás, járási szövetkezeti kongresszus, külügyi esemény Gandi meggyilkolása November Időjárás, külpolitikai események 531. December Belügyi események, karácsony ünnepe-időjárás 1985 Oldal Hónap Tartalom 531. Január időjárás 531. Február Időjárás, Gyertyaszentelő ünnepe 532. Március Időjárás, belügyi esemény, bolgár kultúrcsoport falunkban 532. Április Időjárás, belügyi események 532. Május Időjárás, Cyril-Metód évfordulója 532. Június Szt. Metód ünnepség, Malom utca aszfaltozása, időjárás Július Ünnepség Velehradon, búcsú Lőcsén, időjárás, aratás megkezdése 533. Augusztus Időjárás, munkálatok a templomban, földrengés 533. Szeptember Templombúcsú falunkban, téli időszámítás 533. Október Időjárás, mezőgazdasági gondok, disco a kultúrházban 534. November Mindenszentek ünnepe időjárás, Malom utca aszfaltozásának befejezése, havazás, tűzhányó-kitörés külföldön 534. December Halley üstökös, időjárás karácsonykor 1986 Oldal Hónap Tartalom 535. Január Időjárás, Challenger-űrhajó katasztrófája 535. Február Balázsáldás, Merénylet a pápa ellen, időjárás, szentségimádás falunkban 535. Március Időjárás, közös gyónás, belpolitikai események, óra-átállítás 30.-án regrúták bevonulása 536. Április időjárás 536. Május Időjárás, munkaszüneti napok, Csernobili katasztrófa, választások új HNB vezetőség, új utca a vasút mellett 536. Június Időjárás, munkálatok a templomon és a plébánián 536. Július Időjárás, templomfestés befejezése, új 10-koronás

23 Augusztus 537. Szeptember 537. Október 537. November Barusz Katalin halála századik évében (nem élte meg), utcák aszfaltozása, időjárás-változás Iskolaév kezdete, falu búcsúja - időjárás, óra átállítása, regrúták bevonulása Gáz bekötésének kezdete falunkban, politikai esemény, időjárás Időjárás, halottak napja, gázvezeték kiterjesztése, esküvők szombatonként, házassági jubileumok 537. December Első hó leesése, csöndes, nyugodt Karácsony és Szilveszter 1987 Oldal Hónap Tartalom 538. Január Újév ünnepe, időjárás, nagy havazás-iskolaszünet, közlekedési gondok 538. Február Időjárás, lopás a szövetkezetben, szentségimádás, temetések 538. Március Önkéntes véradás, regruták, templomatya halála, időjárás 539. Április Csebík legény mesterkedése 539. Május Májusi munkaszünet, Pápa látogatása NSZK-ban, külföldi események, elsőáldozás 539. Június Bérmálás 28.-án, új templomatya 539. Július Időjárás, tragikus esemény - vízbefulladás 539. Augusztus Időjárás, gyilkosság sodrófával 540. Szeptember Iskolaév megkezdése a kultúrházban, templom búcsúja 540. Október Új papír 50 koronás 540. November Házassági évfordulók 540. December 50 évesek ünneplése 1988 Oldal Hónap Tartalom 541. Január időjárás 541. Január és Február Mozgalmas politikai események - tüntetések 541. Március Tüntetés Pozsonyban 541. Április Küldöttség Vatikánban új püspök szenteléséről tárgyalnak 541. Május Nem volt máj. 1. ünnepség, ítéletidő falunkban 541. Június Püspökszentelés Nagyszombaton, időjárás

24 541. Július Apáca temetés falunkban maga az új püspök temette 542. Szeptember Új kereszt felállítása egyelőre nincs felszentelve, nincs harangozó, se sekrestyés 542. Október 28.-a évek után állami és munkaszüneti nap 542. November Külpolitikai események, az új temető keresztje ügyének elrendezése 542. December Tragikus események falunkban 1989 Oldal Hónap Tartalom 543. Bevezető Nagy politikai változások kezdete 543. Február Tragédia Surányban malom felrobbanása: 1 nagykéri halott 543. Március Nagy politikai események kezdete 543. Április Koller Gyula fellépése a MTV-ben, Csehországi események, időjárás 544. Május Csöndes május 1., öngyilkosság, elsőáldozás, szökés Nyugatra, időjárás 544. Július Kádár János temetése, Mons. Ján Sokol kinevezése 544. Augusztus Megmozdulások Csehországban 544. Szeptember A régi kultúrház kigyulladása November Nagy politikai társadalmi események, Csemadok gyűjtése a Romániai károsultaknak 545. December Gyűjtés a templomban, támadások a HNB elnöknőjére 1990 Oldal Hónap Tartalom 546. Újév ünnepe, politikai változások, MKDM alakuló gyűlés

HEGYSÚR KÖZSÉG TÖRTÉNELME ÉS JELENE

HEGYSÚR KÖZSÉG TÖRTÉNELME ÉS JELENE HEGYSÚR KÖZSÉG TÖRTÉNELME ÉS JELENE Hegysúr történelme és jelene Készítették: id. Putz Tibor Mgr. Orbanová Irena ThLic.Šuplatová Alžbeta Ing.Kiss Štefan Fényképek: id. Putz Tibor és a községi hivatal archívuma

Részletesebben

Pilismaróti Hírek. Helytörténeti ünnepi szám

Pilismaróti Hírek. Helytörténeti ünnepi szám Pilismaróti Hírek Pilismaróti Hírek 2006. augusztus 20. A Maróti Hírek jogutódja XV. évfolyam 1. szám Helytörténeti ünnepi szám Tartalomjegyzék: - Toronyóra, amire büszkék voltak őseink - A katolikus templom

Részletesebben

A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945 1946) 1

A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945 1946) 1 Orosz Júlia A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945 1946) 1 A történelem folyamán a nők a társadalmi- és a politikai élet minden területén

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Kedves polgáraink! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Kedves polgáraink! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak! V. évfolyam A község közéleti lapja 2011-es év eseményei Tartalomból: A rimaszécsi képviselőtestület tevékenysége, Polgárainkhoz, Ellenőriztük, Baráti találkozás, Szépül Rimaszécs, Régi dicsőségünk...,pósa

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben

f:átt OTal^e -^Tartalomból TAT TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

f:átt OTal^e -^Tartalomból TAT TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TAT f:átt OTal^e TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Számadás helyett bocsánatkérés kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 MEGHÍVÓK Minden négy év után, a választási időszak végén számadásról olvashattak újságunk

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XIX. évfolyam 5. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2012. május A tartalomból: IN MEMORIAM: Imre Mária ny. pedagógus - 4. oldal Rendezvénynaptár

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft 100. születésnapját ünnepelte Podmaniczki Gáborné Eseménynaptár 2013. május június hónapra május 19. 11 00 Elsőáldozás

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben

Tápiógyörgye. Szent Anna napi búcsú. Dr. Varga Imre Kapisztrán atya ezüstmiséje. szentségében, és szerzetes lett. Ezüstmisét

Tápiógyörgye. Szent Anna napi búcsú. Dr. Varga Imre Kapisztrán atya ezüstmiséje. szentségében, és szerzetes lett. Ezüstmisét Faluújság Tápiógyörgye XXI. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2012. július Minden faluban évente megünneplik a búcsút. Ez az a nap, amikor a templom védőszentjének az ünnepét ünnepli a falu népe.

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Tartalomjegyzék: ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉRTÉKEK FEGYVERNEKEN...4 1) Épített környezet...4 - Nepomuki Szent János szobor:...4 - Orvos lakás...4

Részletesebben

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK tájékoztató lap DIÓSZEGI ÉLET kiadja Diószeg városa XVIII. évfolyam 3. szám 2010. június A hulladékgyűjtő udvar bővítése és a szelektív Meghívó hulladékgyűjtés támogatása Diószegen A mai kor társadalmának

Részletesebben

A szám mellékletében interjú látható Hanák Péter történésszel, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulásáról.

A szám mellékletében interjú látható Hanák Péter történésszel, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulásáról. 1988 CIVIL TECHNIKÁK (Fidesz) I. évf. 1. szám 80 perc Kameráink fél esztendőn át követték annak a néhány fiatalembernek az útját, akiknek kezdeményezéséből jött létre a Fiatal Demokraták Szövetsége, a

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! IV.évfolyam A község közéleti lapja 2010-es év eseményei A TARTALOMBÓL Tájékoztatás a képviselőtestület üléseiről. Polgárainkhoz Falunap Iskolánk életéből Szavalóverseny Régi dicsőségünk Kovács Attila

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2011. december Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A könyvtárépület Megjelenik

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben