RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")"

Átírás

1 FAZEKAS ÁRPÁD RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam") Nyíregyháza megyei jogú város 1956-os vezetőjének az emléke majdnem teljesen feledésbe merült. Az 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban" címen májusában megjelent 1 kötetemben még csak futólag említettem a Szilágyi László és 19 társa ellen indított büntető per II. rendű vádlottjaként Rácz István 52 éves gimnáziumi tanárt. Ekkor sem fényképet, sem megragadó egyéniségét és gazdag hagyatékát nem tudtam bemutatni. Szerencsére, a Kelet-Magyarország című napilap szeptember 21-i számában közölt Tanár a forradalom katedráján " című írásom nyomán 2 megkeresett a szétszóródott család legidősebb tagja, Rácz Tibor Kisvárdáról, s így hozzájuthattam az addig titokban és féltve őrzött forrásanyagokhoz, Rácz István gazdag szellemi hagyatékához. 3 Ezen elsőrendű 56-os dokumentumok alapján újabb közleményeket 4 írhattam, s kialakíthattuk a megfelelő kultuszát annak a Rácz Istvánnak, akinek eddig csupán a vádirata Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, (a továbbiakban Fazekas, 1994.) kép, atib kiadása. Fazekas Árpád: Tanár a forradalom katedráján. Emlékezés Rácz Istvánra, a nyíregyházi városi munkástanács egykori elnökére. Kelet-Magyarország, LI. évf, sz. szept. 21. Rácz István: KARCOLATOK feliratú, összefűzött 1 46 merített lapon (21 x 30 cm) illusztrált versek (Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: Rajfüzet (20 x 28 cm, kockás füzet, kemény fedelű, 81 számozott lapon és 3 külön lap mindkét oldalán is akvarell, összesen tehát: 87 db. Rácz Tibor tulajdonában). Rácz István akvarelljeinek forrása: w.w.w.tit.online.hu/1956htm.; Uö: Önéletrajz (kézzel írott, 33., oldalanként 35 soros, keltezése: jan. 7., Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: (Kisvárda): I. levelei: okt. 12-én és 25-én II. látogatása lakásomon: nov. 5-én (Jenővel) és dec. 17-én (feleségével). Fazekas Árpád: Rácz István hagyatéka Pedagógiai Műhely, XX. évf, szám (december) ; Uő: Akinek meghasadt a szíve Márványtáblát kap Rácz István. Nyíregyháza 56-os vezetője. Kelet-Magyarország, LII. évf, sz. 11. okt. 21.; Uő: Ungvári börtönök mélyén, Rácz István Nyíregyházáról deportált forradalmár emlékezéseiből Kelet-Magyarország, LIII. évf, sz., 7. (nov. 8.; Uő: A forradalmár Dandos Sírját a Kahler bizottság sem találta a Dunántúlon Kelet-Magyarország, LIV. Évf., sz., 9. febr. 12.; Uő: Lapok a forradalom szabolcsi nagyjairól (Utcakő volt a fegyverük. Sebesülten. Hallgattak rá a katonák. Műtéti napló a kisvárdai kórházban). Kelet-Magyarország, LIV. évf, 1997, 247. sz., 10. egész oldalon okt. 22.; Uő: Rácz István és a cigányok. Kelet-Magyarország, dec. 10., 10.; Uő: Forradalmunk utóélete. Kelet-Magyarország, okt. 22., 3. és okt. 22., 9.

2 került szóba, 5 sőt október 23-án Nyíregyházán a Vasvári Pál u. 16. sz. alatt felavathattuk szép emléktábláját is. 6 A helyzet annyira megváltozott, hogy ma már Rácz István a legjobban megismerhető 56-os forradalmi vezetők közé sorolható. Váratlanul került elő március 2-án a 4. gyermek, Rácz Jenő (szül: december 24. Érmihályfalva) tulajdonában lévő jegyzetfüzete, amelyet a következőkben ismertetni fogok. Éppen csak megemlítem, hogy Rácz István (1904. december 23. Szalacs, Bihar vm augusztus 2. Nyíregyháza) magyar-francia nyelvszakos gimnáziumi tanár szeptember 1-től tanított Nyíregyházán. Büntetésből helyezték ide a nagykállói Budai Nagy Antal Gimnáziumból ( ). Életrajzi adataiból tudjuk, hogy Rácz István a Szilágyi László és társai elleni bűnper (1957. október december 13.) előtt, már április 8-tól kezdve 7 hónapig az AHVnyíregyházi börtönében sötétzárkában volt (Nyíregyháza, Sóstói út 4. sz.; 13. cella), s csak bírósági tárgyalásra szállították át a Megyei Börtönbe. Itt végre napfényt, világosságot kaptam, bár az sem volt emberséges. A sok smasszer között alig akadt emberséges. " Itt azonban már jegyzetelgethetett, főleg a vészbírósági tárgyalás előtt. Az unoka, Rácz Brigitta 17 éves gimnazista március 3-án mutatta meg ezt a börtönben használt iskolai vonalas füzetet, amelybe Rácz István 34 oldalnyi feljegyzést készített. Ennek a szerény kinézésű, kopott füzetnek eddig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. A szabványos iskolai vonalas füzet, 14.4 cm x 20.5 cm méretű, kékfedelű, s 34 oldalon tartalmaz grafit ceruzával írott feljegyzéseket és rajzokat, díszítéseket. A fedőlapján a címke területén: II. Rácz István 1957 nov. " felirat olvasható, amiből az előző, I. sz. füzetre joggal következtethetünk. Más füzet azonban nem került elő eddig. Rácz Istvánnak a börtönben használt ezen jegyzetfüzete a bírósági tárgyalás november 28-a és december 4-e közötti szakaszára vonatkozó adatokat és feljegyzéseket tartalmaz. Az írás viszonylag jól olvasható, s a jellege azonos 10 évvel későbbi Önéletrajza (1965) kézírásával. 5 6 Az ellenforradalom Szabolcs-Szatmárban. Megyei Fehér Könyv I., Szabolcs-Szatmári Nyomda, Nyíregyháza, és 54. kép, Megyei Tanács VB. kiadása).; - Fazekas Árpád: 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok Kelet Magyarország, XLVI, évf, szám 10. könyvismertetés.; - Németh Petemé: Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dokumentumok. Nyíregyháza, MPI soksz.; októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Szerk. Vida István. Dokumentumok. Gyűjtötte, válogatta és a jegyzeteket készítette: Németh Péterné. Nyíregyháza, az MSZMP kiadása, 372. és Előszó: I-VII. Dandos Gyula (?): Egy magyar tanár - Rácz István - Új Kelet, okt (vers dr. Fazekas Árpád gyűjtéséből).; Fazekas Árpád: Dandos Gyula diákvezér. Az 1956-os mártír, akitől halála után is félt a hatalom. Kelet-Magyarország, L. évf, sz. 11. jan. 2.; Uő. A vértanú diákvezér Dandos Gyula ( ) emlékezete. Kelet-Magyarország, L. évf, sz. 5. okt. 25.; Uö. Suhancok a forradalomban. Pedagógiai Műhely, ; - Felhős Szabolcs (Vásárosnamény): levélbeli közlés, jan. 22.; - Jóni Jenő: Dandos Gyula cigánymártír és diákvezér a Vásárosnaményi Unitárius Cigányegylet névadója. In: Partium, évi tavaszi száma

3 Rácz István arcképe I. Félszáz név A jegyzetfüzetben összesen 51 személy neve szerepel, sorszámmal megjelölve, mégpedig az alábbi tagozódásban: November 28-án délelőtt 16 és délután 19 személy, s november 29-én délelőtt 11 illetve délután 5 személy neve. Rácz István sorszámozása szerint így következnek: 1. Antal Pál (rendőrség) 2. Fodor Józsefné 3. Faragó András 4. Dr. Moskovits Károly (orvos) 5. Bernáth Erzsébet 6. Rudi Béla 7. Székely Sándor 8. Dr. Molnár Jenő 9. Dr. Horváth Pál (ügyvéd) 10. Végh György (rendőr őrnagy) II. Branovits Ferenc (rendőr százados) 12. Szűrös Károly (rendőr, volt áv. tiszt) 13. Mester Gyula

4 14. Szabó István (vasutas) [tévesen Lajosnak írta]* 15. Székely János (vasutas) 16. Laskó István Továbbá november 28-án délután 17. Kökényest Miklós 18. Mankó János (sofőr) 19. Gombos Kálmán (sütősegéd) 20. Pivarnyik András (villanyszerelő) 21. Sipos Béla (Autóközl. Váll.) 22. Bajzát István (rendőr százados) 23. Hankovszki András 24. Fehér József (rendőr) 25. Hanász Mihály (volt rendőr) 26. Pusztai Józsefné (gépírónő rendőrség) 27. Glükmann László (szds., rendőr) 28. Porzsolt István 29. Görömbei Béla 30. Spisák József (bírósági statisztikus, azelőtt rendőr) 31. Gulya Imre (műszaki vezető) 32. Dr. Pártos Imre 33. Nagy Lajos lakatos 34. Szántó János 35. Hajdú Mihály (rendőr törzsőrmester) November 29-én délelőtt 1. Mester Gyuláné, megyei személyzeti előadó 2. Kiss Zoltánné tanárnő 3. Rudnai József 4. Nádasi József 5. Frick György 6. Dr. Álmos Iván 7. Machel Sándor 8. Tóth Sándor szds. (katona) 9. Pál Ferenc 10. Straub József 11. File Délután 1. Sós István főhadnagy, katona 2. Pál István: *hadnagy, (katona) 3. Dr. Gál István orvos [helyesen: Gaál]* 4. Horváth Gyula 5. Orosz Ferenc A szerző kiegészítése

5 Ez a hosszú névsor a Debreceni Katonai Bíróság külön tanácsának (elnök: Barta Kálmán hb. alezr.) nyíregyházi nyilvános tárgyalása november i tanúkihallgatásává utal. A rengeteg rendőrtiszt (köztük sok volt államvédelmi tiszt) és katonatiszt, továbbá pártfunkcionárius és tanácsi vezető szerepeltetése" a vád megalapozottságát volt hivatva igazolni". Hiszen a katonai bíróságok is a Kádár-féle kegyetlen megtorlás igen engedelmes eszközei voltak. Ebben a perben külön cinizmus, hogy a forradalom /. évfordulóját követő napon kezdték el a 1 1/2 hónapig elhúzódó bírósági komédiát". A bírák már a forradalmi ezred új egyenruhájában feszítettek, s ez a külsőség, díszlet" is megfélemlítő volt. Ellentéte volt ennek a 16 civil forradalmár, akiknek nagy részét az ávón naponta megverték, akik ápolatlanok és kopottak voltak. Rácz István II. rendű vádlottat végül mégis az ún. népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett miatt 5 év börtönre mint főbüntetésre, továbbá 1000 Ft vagyonelkobzásra és az egyes jogok gyakorlatától való 5 évi eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélték. 7 Az egyes személyek neve után olykor találó jellemzés is olvasható. Például Antal Pál őrnagy, megyei rendőrkapitány esetében: Nem volt kiforrott vezető. Az ellenforradalom előtt nem vett észre semmit. Ellenforradalom után passzív volt. Megtört. " 8 Filé György rendőr százados volt a rendőrségi Forradalmi Bizottság elnöke, akiről ilyen jellemzést hagyott ránk Rácz István: Szakmailagjól képzett volt. Nem volt népszerű, inkább liberális volt. Parancs ellen nem lépett fel. " 9 A füzet nagy terjedelme miatt a továbbiakban néhány jobban kirajzolódó személyt és eseményt emelünk ki, mint: a börtön megnyitása, a pártszékház elfoglalása, tanácsi elbocsátások, a győri út és főleg Rácz Istvánnak a perről alkotott véleményét. II. Börtönkiszabadítás és az ÁVH orvlövészei A börtönnapló 3-5. oldalain, Végh György áv. őrnagy (az ÁVH megyei parancsnoka) vallomása alapján foglalkozik a börtönkiszabadítással" vagyis a Megyei Börtön megnyitásával. 10 Ez október 26-án (pénteken) kora délután történt. Hatalmas tömeg jött a Kossuth térről: Ott nem volt ellenállás, kiszabadították a foglyokat, fegyvert nem vittek el. Utána rohantak az épület felé. " Ez az épület a rendőrpalota volt, ahol Végh fogadta a tüntetők küldöttségét: azt is mondta, hogy elítéli, ami a börtönnél történt. Beszélt a tömegnek, hogy csak egy gyilkos van, kérte őket, menjenek haza. Utána Oláh szds. is beszélt a tömeghez. A küldöttség megijedt. " Ezután szétszéledtek. A tüntetők azonban másnap: 27-én (már) megtámadták a szovjet egységeket. Ekkor tüzeltek az A VH-sok először a tömeg felé, aztán bele. " Szitha Mária: Útitársunk a könyv. Hívogató, II. évf., szám 17. A napló 1. oldalán. Uo. Szmolnik Lajos: Ahogy átéltem 1956-ot. Magyar Élet (Ausztrália), okt. 24, 14.

6 Az ávósok végül: 28-án 10 h 10-kor elmentek. Bálint ales utasítása szerint elhagyták a laktanyát. Elmentek a határra, ott felvették a szovjettel a kapcsolatot. A kormány feloszlatta az államvédelmi szervezeteket (28-án) ". III. Elbocsátások a megyei és a városi tanácsnál Ezek az adatok a börtönnapló 1-2. és 13. oldalain olvashatók. A megyei munkástanács titkára Rátonyi Gábor volt. Ő tett javaslatot az elbocsátásokra, november 2-án és 3-án. Összesen osztályvezetőt javasoltak elbocsátásra. Rátonyiék ezt előzetesen megtárgyalták és úgy hozták nyilvánosságra. Azok, akik maradtak, belépőjegyet kaptak: hogy a megyei tanács dolgozója. " így Mester Gyulánét, a megyei tanács személyzeti előadóját sem bocsátották el. Ezzel szemben dr. Moskovits Károly, a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője 1 napig (november 2-án), alacsonyabb munkakörben a Köjálban dolgozott: Hogy ezt Szilágyi tette, nem tudja... A szovjet csapatok bevonulása után bocsánatot kért tőlük " (Dr. Moskovits ezt nem tudta elfelejteni, s így dr. Dohnál Jenő, dr. Babicz Béla, és dr. Gábriel Aurél börtönbe, míg dr. Major László, dr. Gloviczky Zoltán és Blanár Mihály főkönyvelő, a Megyei Nemzeti Bizottság titkára pedig elbocsátásra került a kórházból a megtorláskor). IV. A pártszékház védelme és elfoglalása A Magyar Dolgozók Pártja megyei székházának védelmét Tóth Sándor honvéd százados vezette: O volt a párt biz. fegyveres csoportjának a parancsnoka... Önként vállalta a megyei pártbizottság védelmét, meg is szervezte. Okt ig tartotta magát. 29- én éjjel Varga bejelentette, hogy a megyei tanácsháza átállt. Átment a megyei tanácsra, hogy lefegyverezze az ott lévőket... Foglalják vissza a rádiót. Ó vezette volna. Partizán egységeket szervezzenek. Ez nem sikerült. Okt. 30-án délelőtt felkeltik. Rakják a fegyvereket lefelé. Az Ó parancsára kellett volna leadni, de Szabó és Kocsány adta ki utasítást, így rakták le a fegyvereket. " 11 A börtönnapló 21. oldala őrizte meg Orosz Ferenc (akkor a Megyei Tanács Művelődési Osztályának a dolgozója, később az MSZMP megyei első titkára) tanúvallomását, ekként: jelen volt a pártbizottság lefegyverzésénél, okt. 30-án a déli órákban, bent voltak a pártban. Kabai és egy hadnagy ment be. Kabai felszólította őket, hogy a pártbizottságot hagyják el. Van-e erre írás? Kabai azt mondta, írás nincs. A forr. Munkástanács nevében cselekszik. Pál hdgy. a pisztolyt rájuk fogta. Kiadták a felhívást, hogy a magánjellegű fegyvereket is le kell adni. Az igazolványt is felmutatták, Pál nem adott írást. Aztán fegyvert le, kimentek onnan. Tettleg nem bántottak senkit (de nov. 4-e után tudta meg, hogy Tótfalusi Erzsit Pál hátba ütötte). Megelőző lefegyverzést: csak ne kerüljön a csőcselék kezébe. " 11 A napló 15. és 19. oldalán.

7 Ezen idő alatt 12 fegyveres forradalmár (4 honvéd, 4 rendőr, és 4 nemzetőr) a pártbizottság épületének a főkapujánál őrködött. 12 V. A győri út Az november 23-án délelőtt a 16. tanúként szereplő Leskó István elmondta, hogy beteg volt Kósa" a győri út alkalmával. Ez magyarázatra szorul. A Győri Nemzeti Bizottság meghívására november 1-én (csütörtökön) megyénk népes küldöttséggel képviseltette magát, dr. Molnár Jenő vezetésével. Három gépkocsival indultak kor. Az első gépkocsiban: Illés Lajos gépkocsivezető, Ombódi Károly honvéd százados (felszólalt), dr. Molnár Jenő küldöttségvezető és Pásztor József (Szoc. Dem. Párt) utazott. A második személygépkocsiban: Szilágyi et. pártbizottsági gépkocsivezető és Kósa András, a Megyei Nemzeti Bizottság tagja (a Független Kisgazda Párt megyei vezetője) ült. A harmadik gépkocsiban Kalezics Kristóf pártbizottsági gépkocsivezető valamint Papp Simon György vasutas és két fiatal nemzetőr (Cselényi Sándor és Gál Márton) utazott. Vácnál keltek át a Dunán, s kor érkeztek Győrbe (még ig tartott a gyűlés). Visszautazáskor Esztergomban (Diákotthonban) aludtak, s november 2-án között Budapesten voltak, ahonnan 12 órakor indultak Nyíregyházára. Az első autó 17 órára, a második gépkocsi 19 órakor érkezett haza, míg a harmadik autó csak november 3-án. A küldöttség már november 2-án (pénteken) beszámolt a győri tapasztalatokról. Ezeket a tényeket ismertük eddig. 13 Fontos utalás azonban, ami Rácz István feljegyzéseiből tűnik ki csupán, hogy Kósa András a Független Kisgazda Párt vezető egyénisége betegen indult útnak. A betegség részletei nincsenek megemlítve. VI. Rácz István véleménye a perről A börtönnapló 24. oldalának tanúsága szerint a vádbeszéd: december 3-án hangzott el. Rácz István feljegyzései azonban már az előző napokon is tartalmaztak személyes vonatkozásokat. így november 28-án délután a 21. sorszámú Sipos Béla (rendőrség) vallomása kapcsán a következőket írta: Ő hívta be 4-e után azávh-sokat a rendőrségre. Nov. 6-án este kiadta a parancsot, hogy lefogjanak közülünk egyeseket. Tomasovszkyt és még 2-őt". ]4 A vádbeszéd elhangzásakor feljegyezte: Egy szó sincs az okok (ti. a forradalomhoz vezető okok) felsorolásáról... Soviniszta beszéd nem volt... BHÖ 1/1 (ti. a vád) nem nyert bizonyítást... Mindenről szó van itt, csak az előzményekről nincs!... A Kossuth címer nem osztályharc... Nem tudom, hogy lehet a nép szeretete sovinizmus? " A napló 18. oldalán. Fazekas, A napló 8. oldalán.

8 December 4-én 15 már így írt: Causa finita est\" vagyis: az ügy be van fejezve, vége a komédiának! A lényeget így összegezte: iya fegyveres hatalom nem volt a kezemben, s így nem is adhattam utasítást nekiv Rácz István eleinte azt sem hitte, hogy egyáltalán perbe foghatják. A védőbeszédek december 4-i elhangzása után így írt. Most, mikor vége a háborúnak, mindenki hős, okos, előrelátó volt!... Sors bona, nihil aliud. Nihil! Nihil!". Xü A 33. oldalon pedig így folytatta: álláspontom az volt, minden maradjon úgy, ahogy van, majd jön a kormány, az intézkedik?'. O vissza akart menni a Vasvári Pál Gimnáziumba tanítani a forradalom után. Rácz István tehát a bizonyítást megalapozatlannak tartotta, nem érzete magát bűnösnek, nem volt bűntudata, s ez kiderül börtönben készített jegyzetfüzetének utolsó, 34. oldaláról. Ezt végig idézem: Engedjék meg, hogy kacaghassak. Nekem lakást a 12 év alatt senki nem adott, csak odút, s most mikor egyedül felépítettem egy konyhát, azért mert mások életét igyekeztem menteni, most elveszik! (dr. Fazekas Árpád megjegyzése: Rácz István itt a Damjanich u. 3. sz. alatti kis házára utal; családja börtönidőszak alatt annyira nélkülözött, hogy az egyik gyermeke állami gondozásba került.) Vegyék! Legyenek vele boldogok Egy megkínzott ember két keze munkáját dobják prédának, dobják ki a családomat, engem pedig akasszanakfel, mert ezt érdemlem. Szégyellem emberi voltomat, sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam, inkább lettem volna barom, mint ember olyan társadalomban, melynek csak szennye lehettem, a sok-sok embertelen bánásmód után, amit kaptam. " Egyáltalán nem kell azon csodálkozni, hogy ilyen jelentős 56-os dokumentum magánkézben van. Sajátságos, hogy a forradalom sok-sok elsőrendű dokumentumát (igazolványok, röplapok, jegyzőkönyvek, fényképek stb.) maguk a forradalmárok voltak kénytelenek megsemmisíteni - önvédelemből. A nyomozó hatóságoknak (rendőrség, ÁVH, pufajkások) mindennapos eljárása volt akkor, hogy az előkerült vagy előcsalt dokumentumokat előszeretettel felhasználták a tulajdonosa vagy birtoklója ellen. Volt is ennek érdekében töméntelen házkutatás és elkobzás országszerte (törvénytelen is). Érthető ezek után, hogy a forradalmárok és családjuk, rokonságuk a legnagyobb bizalmatlanággal viselkedtek a Kádár-féle hivatalok és intézmények iránt. Ezért inkább veszélyt és kockázatot vállalva sok család kegyelettel megőrizte, megmentette ezeket az értékeket. így tett Rácz István szellemi hagyatékával a felesége és az öt gyermeke is. Végezetül megemlítem, hogy az Erdélyből származó Rácz István magyar-francia nyelvszakos tanár börtönnaplójának van egy különös jellemvonása is: elvétve idegen nyelvű rövid részleteket, megjegyzéseket is tartalmaz. Nevezetesen: 25 francia, 2 német és 1 román nyelvű rövid kiegészítést. Például: Se hideg, se meleg", nem tud semmit" vagy úgy ittak, mint a csizmadia-mester". Ezek tehát tényszerű adatokat nem hordoznak, inkább hangulatot vagy benyomást tükröznek. Köszönettel tartozom dr. Margócsy Józsefnek, a Levéltár helytörténeti tanácsadójának a francia bejegyzések átnézéséért A napló 30. oldalán. A napló 32. oldalán.

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés PPKE BTK 2012 I. Kutatás előzményei, témaválasztás. Az 1956-os forradalom világtörténeti

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 7- i rendkívüli ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 190. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: l.) Nagyhalász Város

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t 1. sz. honvéd-kórház parancsnokság Bpest, XII., Királyhágó u. 1. sz. Ksz. 02/[1957.] 2. 1. sz. Honvéd Kórház Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben