RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")"

Átírás

1 FAZEKAS ÁRPÁD RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam") Nyíregyháza megyei jogú város 1956-os vezetőjének az emléke majdnem teljesen feledésbe merült. Az 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban" címen májusában megjelent 1 kötetemben még csak futólag említettem a Szilágyi László és 19 társa ellen indított büntető per II. rendű vádlottjaként Rácz István 52 éves gimnáziumi tanárt. Ekkor sem fényképet, sem megragadó egyéniségét és gazdag hagyatékát nem tudtam bemutatni. Szerencsére, a Kelet-Magyarország című napilap szeptember 21-i számában közölt Tanár a forradalom katedráján " című írásom nyomán 2 megkeresett a szétszóródott család legidősebb tagja, Rácz Tibor Kisvárdáról, s így hozzájuthattam az addig titokban és féltve őrzött forrásanyagokhoz, Rácz István gazdag szellemi hagyatékához. 3 Ezen elsőrendű 56-os dokumentumok alapján újabb közleményeket 4 írhattam, s kialakíthattuk a megfelelő kultuszát annak a Rácz Istvánnak, akinek eddig csupán a vádirata Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, (a továbbiakban Fazekas, 1994.) kép, atib kiadása. Fazekas Árpád: Tanár a forradalom katedráján. Emlékezés Rácz Istvánra, a nyíregyházi városi munkástanács egykori elnökére. Kelet-Magyarország, LI. évf, sz. szept. 21. Rácz István: KARCOLATOK feliratú, összefűzött 1 46 merített lapon (21 x 30 cm) illusztrált versek (Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: Rajfüzet (20 x 28 cm, kockás füzet, kemény fedelű, 81 számozott lapon és 3 külön lap mindkét oldalán is akvarell, összesen tehát: 87 db. Rácz Tibor tulajdonában). Rácz István akvarelljeinek forrása: w.w.w.tit.online.hu/1956htm.; Uö: Önéletrajz (kézzel írott, 33., oldalanként 35 soros, keltezése: jan. 7., Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: (Kisvárda): I. levelei: okt. 12-én és 25-én II. látogatása lakásomon: nov. 5-én (Jenővel) és dec. 17-én (feleségével). Fazekas Árpád: Rácz István hagyatéka Pedagógiai Műhely, XX. évf, szám (december) ; Uő: Akinek meghasadt a szíve Márványtáblát kap Rácz István. Nyíregyháza 56-os vezetője. Kelet-Magyarország, LII. évf, sz. 11. okt. 21.; Uő: Ungvári börtönök mélyén, Rácz István Nyíregyházáról deportált forradalmár emlékezéseiből Kelet-Magyarország, LIII. évf, sz., 7. (nov. 8.; Uő: A forradalmár Dandos Sírját a Kahler bizottság sem találta a Dunántúlon Kelet-Magyarország, LIV. Évf., sz., 9. febr. 12.; Uő: Lapok a forradalom szabolcsi nagyjairól (Utcakő volt a fegyverük. Sebesülten. Hallgattak rá a katonák. Műtéti napló a kisvárdai kórházban). Kelet-Magyarország, LIV. évf, 1997, 247. sz., 10. egész oldalon okt. 22.; Uő: Rácz István és a cigányok. Kelet-Magyarország, dec. 10., 10.; Uő: Forradalmunk utóélete. Kelet-Magyarország, okt. 22., 3. és okt. 22., 9.

2 került szóba, 5 sőt október 23-án Nyíregyházán a Vasvári Pál u. 16. sz. alatt felavathattuk szép emléktábláját is. 6 A helyzet annyira megváltozott, hogy ma már Rácz István a legjobban megismerhető 56-os forradalmi vezetők közé sorolható. Váratlanul került elő március 2-án a 4. gyermek, Rácz Jenő (szül: december 24. Érmihályfalva) tulajdonában lévő jegyzetfüzete, amelyet a következőkben ismertetni fogok. Éppen csak megemlítem, hogy Rácz István (1904. december 23. Szalacs, Bihar vm augusztus 2. Nyíregyháza) magyar-francia nyelvszakos gimnáziumi tanár szeptember 1-től tanított Nyíregyházán. Büntetésből helyezték ide a nagykállói Budai Nagy Antal Gimnáziumból ( ). Életrajzi adataiból tudjuk, hogy Rácz István a Szilágyi László és társai elleni bűnper (1957. október december 13.) előtt, már április 8-tól kezdve 7 hónapig az AHVnyíregyházi börtönében sötétzárkában volt (Nyíregyháza, Sóstói út 4. sz.; 13. cella), s csak bírósági tárgyalásra szállították át a Megyei Börtönbe. Itt végre napfényt, világosságot kaptam, bár az sem volt emberséges. A sok smasszer között alig akadt emberséges. " Itt azonban már jegyzetelgethetett, főleg a vészbírósági tárgyalás előtt. Az unoka, Rácz Brigitta 17 éves gimnazista március 3-án mutatta meg ezt a börtönben használt iskolai vonalas füzetet, amelybe Rácz István 34 oldalnyi feljegyzést készített. Ennek a szerény kinézésű, kopott füzetnek eddig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. A szabványos iskolai vonalas füzet, 14.4 cm x 20.5 cm méretű, kékfedelű, s 34 oldalon tartalmaz grafit ceruzával írott feljegyzéseket és rajzokat, díszítéseket. A fedőlapján a címke területén: II. Rácz István 1957 nov. " felirat olvasható, amiből az előző, I. sz. füzetre joggal következtethetünk. Más füzet azonban nem került elő eddig. Rácz Istvánnak a börtönben használt ezen jegyzetfüzete a bírósági tárgyalás november 28-a és december 4-e közötti szakaszára vonatkozó adatokat és feljegyzéseket tartalmaz. Az írás viszonylag jól olvasható, s a jellege azonos 10 évvel későbbi Önéletrajza (1965) kézírásával. 5 6 Az ellenforradalom Szabolcs-Szatmárban. Megyei Fehér Könyv I., Szabolcs-Szatmári Nyomda, Nyíregyháza, és 54. kép, Megyei Tanács VB. kiadása).; - Fazekas Árpád: 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok Kelet Magyarország, XLVI, évf, szám 10. könyvismertetés.; - Németh Petemé: Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dokumentumok. Nyíregyháza, MPI soksz.; októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Szerk. Vida István. Dokumentumok. Gyűjtötte, válogatta és a jegyzeteket készítette: Németh Péterné. Nyíregyháza, az MSZMP kiadása, 372. és Előszó: I-VII. Dandos Gyula (?): Egy magyar tanár - Rácz István - Új Kelet, okt (vers dr. Fazekas Árpád gyűjtéséből).; Fazekas Árpád: Dandos Gyula diákvezér. Az 1956-os mártír, akitől halála után is félt a hatalom. Kelet-Magyarország, L. évf, sz. 11. jan. 2.; Uő. A vértanú diákvezér Dandos Gyula ( ) emlékezete. Kelet-Magyarország, L. évf, sz. 5. okt. 25.; Uö. Suhancok a forradalomban. Pedagógiai Műhely, ; - Felhős Szabolcs (Vásárosnamény): levélbeli közlés, jan. 22.; - Jóni Jenő: Dandos Gyula cigánymártír és diákvezér a Vásárosnaményi Unitárius Cigányegylet névadója. In: Partium, évi tavaszi száma

3 Rácz István arcképe I. Félszáz név A jegyzetfüzetben összesen 51 személy neve szerepel, sorszámmal megjelölve, mégpedig az alábbi tagozódásban: November 28-án délelőtt 16 és délután 19 személy, s november 29-én délelőtt 11 illetve délután 5 személy neve. Rácz István sorszámozása szerint így következnek: 1. Antal Pál (rendőrség) 2. Fodor Józsefné 3. Faragó András 4. Dr. Moskovits Károly (orvos) 5. Bernáth Erzsébet 6. Rudi Béla 7. Székely Sándor 8. Dr. Molnár Jenő 9. Dr. Horváth Pál (ügyvéd) 10. Végh György (rendőr őrnagy) II. Branovits Ferenc (rendőr százados) 12. Szűrös Károly (rendőr, volt áv. tiszt) 13. Mester Gyula

4 14. Szabó István (vasutas) [tévesen Lajosnak írta]* 15. Székely János (vasutas) 16. Laskó István Továbbá november 28-án délután 17. Kökényest Miklós 18. Mankó János (sofőr) 19. Gombos Kálmán (sütősegéd) 20. Pivarnyik András (villanyszerelő) 21. Sipos Béla (Autóközl. Váll.) 22. Bajzát István (rendőr százados) 23. Hankovszki András 24. Fehér József (rendőr) 25. Hanász Mihály (volt rendőr) 26. Pusztai Józsefné (gépírónő rendőrség) 27. Glükmann László (szds., rendőr) 28. Porzsolt István 29. Görömbei Béla 30. Spisák József (bírósági statisztikus, azelőtt rendőr) 31. Gulya Imre (műszaki vezető) 32. Dr. Pártos Imre 33. Nagy Lajos lakatos 34. Szántó János 35. Hajdú Mihály (rendőr törzsőrmester) November 29-én délelőtt 1. Mester Gyuláné, megyei személyzeti előadó 2. Kiss Zoltánné tanárnő 3. Rudnai József 4. Nádasi József 5. Frick György 6. Dr. Álmos Iván 7. Machel Sándor 8. Tóth Sándor szds. (katona) 9. Pál Ferenc 10. Straub József 11. File Délután 1. Sós István főhadnagy, katona 2. Pál István: *hadnagy, (katona) 3. Dr. Gál István orvos [helyesen: Gaál]* 4. Horváth Gyula 5. Orosz Ferenc A szerző kiegészítése

5 Ez a hosszú névsor a Debreceni Katonai Bíróság külön tanácsának (elnök: Barta Kálmán hb. alezr.) nyíregyházi nyilvános tárgyalása november i tanúkihallgatásává utal. A rengeteg rendőrtiszt (köztük sok volt államvédelmi tiszt) és katonatiszt, továbbá pártfunkcionárius és tanácsi vezető szerepeltetése" a vád megalapozottságát volt hivatva igazolni". Hiszen a katonai bíróságok is a Kádár-féle kegyetlen megtorlás igen engedelmes eszközei voltak. Ebben a perben külön cinizmus, hogy a forradalom /. évfordulóját követő napon kezdték el a 1 1/2 hónapig elhúzódó bírósági komédiát". A bírák már a forradalmi ezred új egyenruhájában feszítettek, s ez a külsőség, díszlet" is megfélemlítő volt. Ellentéte volt ennek a 16 civil forradalmár, akiknek nagy részét az ávón naponta megverték, akik ápolatlanok és kopottak voltak. Rácz István II. rendű vádlottat végül mégis az ún. népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett miatt 5 év börtönre mint főbüntetésre, továbbá 1000 Ft vagyonelkobzásra és az egyes jogok gyakorlatától való 5 évi eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélték. 7 Az egyes személyek neve után olykor találó jellemzés is olvasható. Például Antal Pál őrnagy, megyei rendőrkapitány esetében: Nem volt kiforrott vezető. Az ellenforradalom előtt nem vett észre semmit. Ellenforradalom után passzív volt. Megtört. " 8 Filé György rendőr százados volt a rendőrségi Forradalmi Bizottság elnöke, akiről ilyen jellemzést hagyott ránk Rácz István: Szakmailagjól képzett volt. Nem volt népszerű, inkább liberális volt. Parancs ellen nem lépett fel. " 9 A füzet nagy terjedelme miatt a továbbiakban néhány jobban kirajzolódó személyt és eseményt emelünk ki, mint: a börtön megnyitása, a pártszékház elfoglalása, tanácsi elbocsátások, a győri út és főleg Rácz Istvánnak a perről alkotott véleményét. II. Börtönkiszabadítás és az ÁVH orvlövészei A börtönnapló 3-5. oldalain, Végh György áv. őrnagy (az ÁVH megyei parancsnoka) vallomása alapján foglalkozik a börtönkiszabadítással" vagyis a Megyei Börtön megnyitásával. 10 Ez október 26-án (pénteken) kora délután történt. Hatalmas tömeg jött a Kossuth térről: Ott nem volt ellenállás, kiszabadították a foglyokat, fegyvert nem vittek el. Utána rohantak az épület felé. " Ez az épület a rendőrpalota volt, ahol Végh fogadta a tüntetők küldöttségét: azt is mondta, hogy elítéli, ami a börtönnél történt. Beszélt a tömegnek, hogy csak egy gyilkos van, kérte őket, menjenek haza. Utána Oláh szds. is beszélt a tömeghez. A küldöttség megijedt. " Ezután szétszéledtek. A tüntetők azonban másnap: 27-én (már) megtámadták a szovjet egységeket. Ekkor tüzeltek az A VH-sok először a tömeg felé, aztán bele. " Szitha Mária: Útitársunk a könyv. Hívogató, II. évf., szám 17. A napló 1. oldalán. Uo. Szmolnik Lajos: Ahogy átéltem 1956-ot. Magyar Élet (Ausztrália), okt. 24, 14.

6 Az ávósok végül: 28-án 10 h 10-kor elmentek. Bálint ales utasítása szerint elhagyták a laktanyát. Elmentek a határra, ott felvették a szovjettel a kapcsolatot. A kormány feloszlatta az államvédelmi szervezeteket (28-án) ". III. Elbocsátások a megyei és a városi tanácsnál Ezek az adatok a börtönnapló 1-2. és 13. oldalain olvashatók. A megyei munkástanács titkára Rátonyi Gábor volt. Ő tett javaslatot az elbocsátásokra, november 2-án és 3-án. Összesen osztályvezetőt javasoltak elbocsátásra. Rátonyiék ezt előzetesen megtárgyalták és úgy hozták nyilvánosságra. Azok, akik maradtak, belépőjegyet kaptak: hogy a megyei tanács dolgozója. " így Mester Gyulánét, a megyei tanács személyzeti előadóját sem bocsátották el. Ezzel szemben dr. Moskovits Károly, a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője 1 napig (november 2-án), alacsonyabb munkakörben a Köjálban dolgozott: Hogy ezt Szilágyi tette, nem tudja... A szovjet csapatok bevonulása után bocsánatot kért tőlük " (Dr. Moskovits ezt nem tudta elfelejteni, s így dr. Dohnál Jenő, dr. Babicz Béla, és dr. Gábriel Aurél börtönbe, míg dr. Major László, dr. Gloviczky Zoltán és Blanár Mihály főkönyvelő, a Megyei Nemzeti Bizottság titkára pedig elbocsátásra került a kórházból a megtorláskor). IV. A pártszékház védelme és elfoglalása A Magyar Dolgozók Pártja megyei székházának védelmét Tóth Sándor honvéd százados vezette: O volt a párt biz. fegyveres csoportjának a parancsnoka... Önként vállalta a megyei pártbizottság védelmét, meg is szervezte. Okt ig tartotta magát. 29- én éjjel Varga bejelentette, hogy a megyei tanácsháza átállt. Átment a megyei tanácsra, hogy lefegyverezze az ott lévőket... Foglalják vissza a rádiót. Ó vezette volna. Partizán egységeket szervezzenek. Ez nem sikerült. Okt. 30-án délelőtt felkeltik. Rakják a fegyvereket lefelé. Az Ó parancsára kellett volna leadni, de Szabó és Kocsány adta ki utasítást, így rakták le a fegyvereket. " 11 A börtönnapló 21. oldala őrizte meg Orosz Ferenc (akkor a Megyei Tanács Művelődési Osztályának a dolgozója, később az MSZMP megyei első titkára) tanúvallomását, ekként: jelen volt a pártbizottság lefegyverzésénél, okt. 30-án a déli órákban, bent voltak a pártban. Kabai és egy hadnagy ment be. Kabai felszólította őket, hogy a pártbizottságot hagyják el. Van-e erre írás? Kabai azt mondta, írás nincs. A forr. Munkástanács nevében cselekszik. Pál hdgy. a pisztolyt rájuk fogta. Kiadták a felhívást, hogy a magánjellegű fegyvereket is le kell adni. Az igazolványt is felmutatták, Pál nem adott írást. Aztán fegyvert le, kimentek onnan. Tettleg nem bántottak senkit (de nov. 4-e után tudta meg, hogy Tótfalusi Erzsit Pál hátba ütötte). Megelőző lefegyverzést: csak ne kerüljön a csőcselék kezébe. " 11 A napló 15. és 19. oldalán.

7 Ezen idő alatt 12 fegyveres forradalmár (4 honvéd, 4 rendőr, és 4 nemzetőr) a pártbizottság épületének a főkapujánál őrködött. 12 V. A győri út Az november 23-án délelőtt a 16. tanúként szereplő Leskó István elmondta, hogy beteg volt Kósa" a győri út alkalmával. Ez magyarázatra szorul. A Győri Nemzeti Bizottság meghívására november 1-én (csütörtökön) megyénk népes küldöttséggel képviseltette magát, dr. Molnár Jenő vezetésével. Három gépkocsival indultak kor. Az első gépkocsiban: Illés Lajos gépkocsivezető, Ombódi Károly honvéd százados (felszólalt), dr. Molnár Jenő küldöttségvezető és Pásztor József (Szoc. Dem. Párt) utazott. A második személygépkocsiban: Szilágyi et. pártbizottsági gépkocsivezető és Kósa András, a Megyei Nemzeti Bizottság tagja (a Független Kisgazda Párt megyei vezetője) ült. A harmadik gépkocsiban Kalezics Kristóf pártbizottsági gépkocsivezető valamint Papp Simon György vasutas és két fiatal nemzetőr (Cselényi Sándor és Gál Márton) utazott. Vácnál keltek át a Dunán, s kor érkeztek Győrbe (még ig tartott a gyűlés). Visszautazáskor Esztergomban (Diákotthonban) aludtak, s november 2-án között Budapesten voltak, ahonnan 12 órakor indultak Nyíregyházára. Az első autó 17 órára, a második gépkocsi 19 órakor érkezett haza, míg a harmadik autó csak november 3-án. A küldöttség már november 2-án (pénteken) beszámolt a győri tapasztalatokról. Ezeket a tényeket ismertük eddig. 13 Fontos utalás azonban, ami Rácz István feljegyzéseiből tűnik ki csupán, hogy Kósa András a Független Kisgazda Párt vezető egyénisége betegen indult útnak. A betegség részletei nincsenek megemlítve. VI. Rácz István véleménye a perről A börtönnapló 24. oldalának tanúsága szerint a vádbeszéd: december 3-án hangzott el. Rácz István feljegyzései azonban már az előző napokon is tartalmaztak személyes vonatkozásokat. így november 28-án délután a 21. sorszámú Sipos Béla (rendőrség) vallomása kapcsán a következőket írta: Ő hívta be 4-e után azávh-sokat a rendőrségre. Nov. 6-án este kiadta a parancsot, hogy lefogjanak közülünk egyeseket. Tomasovszkyt és még 2-őt". ]4 A vádbeszéd elhangzásakor feljegyezte: Egy szó sincs az okok (ti. a forradalomhoz vezető okok) felsorolásáról... Soviniszta beszéd nem volt... BHÖ 1/1 (ti. a vád) nem nyert bizonyítást... Mindenről szó van itt, csak az előzményekről nincs!... A Kossuth címer nem osztályharc... Nem tudom, hogy lehet a nép szeretete sovinizmus? " A napló 18. oldalán. Fazekas, A napló 8. oldalán.

8 December 4-én 15 már így írt: Causa finita est\" vagyis: az ügy be van fejezve, vége a komédiának! A lényeget így összegezte: iya fegyveres hatalom nem volt a kezemben, s így nem is adhattam utasítást nekiv Rácz István eleinte azt sem hitte, hogy egyáltalán perbe foghatják. A védőbeszédek december 4-i elhangzása után így írt. Most, mikor vége a háborúnak, mindenki hős, okos, előrelátó volt!... Sors bona, nihil aliud. Nihil! Nihil!". Xü A 33. oldalon pedig így folytatta: álláspontom az volt, minden maradjon úgy, ahogy van, majd jön a kormány, az intézkedik?'. O vissza akart menni a Vasvári Pál Gimnáziumba tanítani a forradalom után. Rácz István tehát a bizonyítást megalapozatlannak tartotta, nem érzete magát bűnösnek, nem volt bűntudata, s ez kiderül börtönben készített jegyzetfüzetének utolsó, 34. oldaláról. Ezt végig idézem: Engedjék meg, hogy kacaghassak. Nekem lakást a 12 év alatt senki nem adott, csak odút, s most mikor egyedül felépítettem egy konyhát, azért mert mások életét igyekeztem menteni, most elveszik! (dr. Fazekas Árpád megjegyzése: Rácz István itt a Damjanich u. 3. sz. alatti kis házára utal; családja börtönidőszak alatt annyira nélkülözött, hogy az egyik gyermeke állami gondozásba került.) Vegyék! Legyenek vele boldogok Egy megkínzott ember két keze munkáját dobják prédának, dobják ki a családomat, engem pedig akasszanakfel, mert ezt érdemlem. Szégyellem emberi voltomat, sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam, inkább lettem volna barom, mint ember olyan társadalomban, melynek csak szennye lehettem, a sok-sok embertelen bánásmód után, amit kaptam. " Egyáltalán nem kell azon csodálkozni, hogy ilyen jelentős 56-os dokumentum magánkézben van. Sajátságos, hogy a forradalom sok-sok elsőrendű dokumentumát (igazolványok, röplapok, jegyzőkönyvek, fényképek stb.) maguk a forradalmárok voltak kénytelenek megsemmisíteni - önvédelemből. A nyomozó hatóságoknak (rendőrség, ÁVH, pufajkások) mindennapos eljárása volt akkor, hogy az előkerült vagy előcsalt dokumentumokat előszeretettel felhasználták a tulajdonosa vagy birtoklója ellen. Volt is ennek érdekében töméntelen házkutatás és elkobzás országszerte (törvénytelen is). Érthető ezek után, hogy a forradalmárok és családjuk, rokonságuk a legnagyobb bizalmatlanággal viselkedtek a Kádár-féle hivatalok és intézmények iránt. Ezért inkább veszélyt és kockázatot vállalva sok család kegyelettel megőrizte, megmentette ezeket az értékeket. így tett Rácz István szellemi hagyatékával a felesége és az öt gyermeke is. Végezetül megemlítem, hogy az Erdélyből származó Rácz István magyar-francia nyelvszakos tanár börtönnaplójának van egy különös jellemvonása is: elvétve idegen nyelvű rövid részleteket, megjegyzéseket is tartalmaz. Nevezetesen: 25 francia, 2 német és 1 román nyelvű rövid kiegészítést. Például: Se hideg, se meleg", nem tud semmit" vagy úgy ittak, mint a csizmadia-mester". Ezek tehát tényszerű adatokat nem hordoznak, inkább hangulatot vagy benyomást tükröznek. Köszönettel tartozom dr. Margócsy Józsefnek, a Levéltár helytörténeti tanácsadójának a francia bejegyzések átnézéséért A napló 30. oldalán. A napló 32. oldalán.

Nagy Imre tamizdat 1

Nagy Imre tamizdat 1 Révész Béla tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1 1. A Nagy Imre-per 1958. június 9-én (újra)kezdett tárgyalásán egy kevésbé lényegesnek látszó,

Részletesebben

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között Borvendég Zsuzsanna Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között A levélellenőrzés megszervezése, 1945 1950 A második világháború után,

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Egy ember az embertelenségben vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Nemrég hagytuk magunk mögött a XX. századot, amely során a Kárpát-medencében két

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat!

Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat! Ára: 289 Forint Toroczkai László lapja 16. o. Dalriada Igény nincs rá, mégis negyedik a listán www.magyar-jelen.com VIII. évfolyam 6. szám 2007. március 29. 2. oldal Mi Magunk Toroczkai László A magyarság

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

AMIÉRT ÉRDEMES. Országos Mentőszolgálat II. füzet

AMIÉRT ÉRDEMES. Országos Mentőszolgálat II. füzet AMIÉRT ÉRDEMES Országos Mentőszolgálat II. füzet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ...4 DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓ...9 ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ...13 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ...16 KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.)

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Vitéz Nagy László élete és tevékenysége (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Boldog az a nép, melynek ilyen a gyermeke, és büszke az a gyülekezet, melynek ilyen szolgája van. 1 Bevezetés

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

NAGY IMRE ES BŰIITÉRSIII ELLENFORRADALMI ÖSSZEESKÜVÉSE

NAGY IMRE ES BŰIITÉRSIII ELLENFORRADALMI ÖSSZEESKÜVÉSE NAGY IMRE ES BŰIITÉRSIII ELLENFORRADALMI ÖSSZEESKÜVÉSE KIADJA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA TÁJÉKOZTATÁSI HIVATALA NAGY IMRE ÉS BŰNTÁRSAI ELLENFORRADALMI ÖSSZEESKÜVÉSE KIADJA. A MAGYAR NÉPKÖZT

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve 2014. MÁRCIUS ki néma volt netán s csak lelkesedni rest Károlyházy Frigyes eltávolítása az Eötvös Collegiumból 1949-ben RADNAI GYULA Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve jól ismert a természettudományosan

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

Egy tisztalelkû nép lázadása

Egy tisztalelkû nép lázadása XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2011. OKTÓBER 20. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Rendõrlakást adott át a polgármester Egy tisztalelkû

Részletesebben

Az ember (minden. Nemcsak kenyérrel él az ember. 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja

Az ember (minden. Nemcsak kenyérrel él az ember. 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám Nemcsak kenyérrel él az ember Havas Krisztus-kereszt az erdõn Holdas, nagy, téli éjszakában: Régi emlék. Csörgõs

Részletesebben

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery (halálának 100. évfordulójára 2000-ben emlékeztünk) Délibábok

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

ÍROTT EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL ACTA SICULICA 2007, 727 738 ÍROTT EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL Bevezető gondolatok Mindennapjaink emberekkel, tárgyakkal való találkozásokkal telnek, mindig újabb és újabb hatások érik az egyént. Minden

Részletesebben

Az 1914-es debreceni merénylet *

Az 1914-es debreceni merénylet * Az 1914-es debreceni merénylet * Ka t k ó Márton Áron Bevezetés Az 1914-es debreceni merénylet 1 a magyar történelem egy elfelejtett epizódja. A merényletre meglehetősen kaotikus bel- és külpolitikai viszonyok

Részletesebben

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 Városunk, Salgótarján TARTALOM KÖSZÖNTŐ 4 MÚLT, JELEN, JÖVŐ KÖZÉLET 5 CSAPATJÁTÉKOS A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNY 10 VÁROSFEJLESZTÉS: HOGYAN TOVÁBB? KULTÚRA 12

Részletesebben