RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")"

Átírás

1 FAZEKAS ÁRPÁD RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam") Nyíregyháza megyei jogú város 1956-os vezetőjének az emléke majdnem teljesen feledésbe merült. Az 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban" címen májusában megjelent 1 kötetemben még csak futólag említettem a Szilágyi László és 19 társa ellen indított büntető per II. rendű vádlottjaként Rácz István 52 éves gimnáziumi tanárt. Ekkor sem fényképet, sem megragadó egyéniségét és gazdag hagyatékát nem tudtam bemutatni. Szerencsére, a Kelet-Magyarország című napilap szeptember 21-i számában közölt Tanár a forradalom katedráján " című írásom nyomán 2 megkeresett a szétszóródott család legidősebb tagja, Rácz Tibor Kisvárdáról, s így hozzájuthattam az addig titokban és féltve őrzött forrásanyagokhoz, Rácz István gazdag szellemi hagyatékához. 3 Ezen elsőrendű 56-os dokumentumok alapján újabb közleményeket 4 írhattam, s kialakíthattuk a megfelelő kultuszát annak a Rácz Istvánnak, akinek eddig csupán a vádirata Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, (a továbbiakban Fazekas, 1994.) kép, atib kiadása. Fazekas Árpád: Tanár a forradalom katedráján. Emlékezés Rácz Istvánra, a nyíregyházi városi munkástanács egykori elnökére. Kelet-Magyarország, LI. évf, sz. szept. 21. Rácz István: KARCOLATOK feliratú, összefűzött 1 46 merített lapon (21 x 30 cm) illusztrált versek (Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: Rajfüzet (20 x 28 cm, kockás füzet, kemény fedelű, 81 számozott lapon és 3 külön lap mindkét oldalán is akvarell, összesen tehát: 87 db. Rácz Tibor tulajdonában). Rácz István akvarelljeinek forrása: w.w.w.tit.online.hu/1956htm.; Uö: Önéletrajz (kézzel írott, 33., oldalanként 35 soros, keltezése: jan. 7., Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: (Kisvárda): I. levelei: okt. 12-én és 25-én II. látogatása lakásomon: nov. 5-én (Jenővel) és dec. 17-én (feleségével). Fazekas Árpád: Rácz István hagyatéka Pedagógiai Műhely, XX. évf, szám (december) ; Uő: Akinek meghasadt a szíve Márványtáblát kap Rácz István. Nyíregyháza 56-os vezetője. Kelet-Magyarország, LII. évf, sz. 11. okt. 21.; Uő: Ungvári börtönök mélyén, Rácz István Nyíregyházáról deportált forradalmár emlékezéseiből Kelet-Magyarország, LIII. évf, sz., 7. (nov. 8.; Uő: A forradalmár Dandos Sírját a Kahler bizottság sem találta a Dunántúlon Kelet-Magyarország, LIV. Évf., sz., 9. febr. 12.; Uő: Lapok a forradalom szabolcsi nagyjairól (Utcakő volt a fegyverük. Sebesülten. Hallgattak rá a katonák. Műtéti napló a kisvárdai kórházban). Kelet-Magyarország, LIV. évf, 1997, 247. sz., 10. egész oldalon okt. 22.; Uő: Rácz István és a cigányok. Kelet-Magyarország, dec. 10., 10.; Uő: Forradalmunk utóélete. Kelet-Magyarország, okt. 22., 3. és okt. 22., 9.

2 került szóba, 5 sőt október 23-án Nyíregyházán a Vasvári Pál u. 16. sz. alatt felavathattuk szép emléktábláját is. 6 A helyzet annyira megváltozott, hogy ma már Rácz István a legjobban megismerhető 56-os forradalmi vezetők közé sorolható. Váratlanul került elő március 2-án a 4. gyermek, Rácz Jenő (szül: december 24. Érmihályfalva) tulajdonában lévő jegyzetfüzete, amelyet a következőkben ismertetni fogok. Éppen csak megemlítem, hogy Rácz István (1904. december 23. Szalacs, Bihar vm augusztus 2. Nyíregyháza) magyar-francia nyelvszakos gimnáziumi tanár szeptember 1-től tanított Nyíregyházán. Büntetésből helyezték ide a nagykállói Budai Nagy Antal Gimnáziumból ( ). Életrajzi adataiból tudjuk, hogy Rácz István a Szilágyi László és társai elleni bűnper (1957. október december 13.) előtt, már április 8-tól kezdve 7 hónapig az AHVnyíregyházi börtönében sötétzárkában volt (Nyíregyháza, Sóstói út 4. sz.; 13. cella), s csak bírósági tárgyalásra szállították át a Megyei Börtönbe. Itt végre napfényt, világosságot kaptam, bár az sem volt emberséges. A sok smasszer között alig akadt emberséges. " Itt azonban már jegyzetelgethetett, főleg a vészbírósági tárgyalás előtt. Az unoka, Rácz Brigitta 17 éves gimnazista március 3-án mutatta meg ezt a börtönben használt iskolai vonalas füzetet, amelybe Rácz István 34 oldalnyi feljegyzést készített. Ennek a szerény kinézésű, kopott füzetnek eddig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. A szabványos iskolai vonalas füzet, 14.4 cm x 20.5 cm méretű, kékfedelű, s 34 oldalon tartalmaz grafit ceruzával írott feljegyzéseket és rajzokat, díszítéseket. A fedőlapján a címke területén: II. Rácz István 1957 nov. " felirat olvasható, amiből az előző, I. sz. füzetre joggal következtethetünk. Más füzet azonban nem került elő eddig. Rácz Istvánnak a börtönben használt ezen jegyzetfüzete a bírósági tárgyalás november 28-a és december 4-e közötti szakaszára vonatkozó adatokat és feljegyzéseket tartalmaz. Az írás viszonylag jól olvasható, s a jellege azonos 10 évvel későbbi Önéletrajza (1965) kézírásával. 5 6 Az ellenforradalom Szabolcs-Szatmárban. Megyei Fehér Könyv I., Szabolcs-Szatmári Nyomda, Nyíregyháza, és 54. kép, Megyei Tanács VB. kiadása).; - Fazekas Árpád: 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok Kelet Magyarország, XLVI, évf, szám 10. könyvismertetés.; - Németh Petemé: Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dokumentumok. Nyíregyháza, MPI soksz.; októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Szerk. Vida István. Dokumentumok. Gyűjtötte, válogatta és a jegyzeteket készítette: Németh Péterné. Nyíregyháza, az MSZMP kiadása, 372. és Előszó: I-VII. Dandos Gyula (?): Egy magyar tanár - Rácz István - Új Kelet, okt (vers dr. Fazekas Árpád gyűjtéséből).; Fazekas Árpád: Dandos Gyula diákvezér. Az 1956-os mártír, akitől halála után is félt a hatalom. Kelet-Magyarország, L. évf, sz. 11. jan. 2.; Uő. A vértanú diákvezér Dandos Gyula ( ) emlékezete. Kelet-Magyarország, L. évf, sz. 5. okt. 25.; Uö. Suhancok a forradalomban. Pedagógiai Műhely, ; - Felhős Szabolcs (Vásárosnamény): levélbeli közlés, jan. 22.; - Jóni Jenő: Dandos Gyula cigánymártír és diákvezér a Vásárosnaményi Unitárius Cigányegylet névadója. In: Partium, évi tavaszi száma

3 Rácz István arcképe I. Félszáz név A jegyzetfüzetben összesen 51 személy neve szerepel, sorszámmal megjelölve, mégpedig az alábbi tagozódásban: November 28-án délelőtt 16 és délután 19 személy, s november 29-én délelőtt 11 illetve délután 5 személy neve. Rácz István sorszámozása szerint így következnek: 1. Antal Pál (rendőrség) 2. Fodor Józsefné 3. Faragó András 4. Dr. Moskovits Károly (orvos) 5. Bernáth Erzsébet 6. Rudi Béla 7. Székely Sándor 8. Dr. Molnár Jenő 9. Dr. Horváth Pál (ügyvéd) 10. Végh György (rendőr őrnagy) II. Branovits Ferenc (rendőr százados) 12. Szűrös Károly (rendőr, volt áv. tiszt) 13. Mester Gyula

4 14. Szabó István (vasutas) [tévesen Lajosnak írta]* 15. Székely János (vasutas) 16. Laskó István Továbbá november 28-án délután 17. Kökényest Miklós 18. Mankó János (sofőr) 19. Gombos Kálmán (sütősegéd) 20. Pivarnyik András (villanyszerelő) 21. Sipos Béla (Autóközl. Váll.) 22. Bajzát István (rendőr százados) 23. Hankovszki András 24. Fehér József (rendőr) 25. Hanász Mihály (volt rendőr) 26. Pusztai Józsefné (gépírónő rendőrség) 27. Glükmann László (szds., rendőr) 28. Porzsolt István 29. Görömbei Béla 30. Spisák József (bírósági statisztikus, azelőtt rendőr) 31. Gulya Imre (műszaki vezető) 32. Dr. Pártos Imre 33. Nagy Lajos lakatos 34. Szántó János 35. Hajdú Mihály (rendőr törzsőrmester) November 29-én délelőtt 1. Mester Gyuláné, megyei személyzeti előadó 2. Kiss Zoltánné tanárnő 3. Rudnai József 4. Nádasi József 5. Frick György 6. Dr. Álmos Iván 7. Machel Sándor 8. Tóth Sándor szds. (katona) 9. Pál Ferenc 10. Straub József 11. File Délután 1. Sós István főhadnagy, katona 2. Pál István: *hadnagy, (katona) 3. Dr. Gál István orvos [helyesen: Gaál]* 4. Horváth Gyula 5. Orosz Ferenc A szerző kiegészítése

5 Ez a hosszú névsor a Debreceni Katonai Bíróság külön tanácsának (elnök: Barta Kálmán hb. alezr.) nyíregyházi nyilvános tárgyalása november i tanúkihallgatásává utal. A rengeteg rendőrtiszt (köztük sok volt államvédelmi tiszt) és katonatiszt, továbbá pártfunkcionárius és tanácsi vezető szerepeltetése" a vád megalapozottságát volt hivatva igazolni". Hiszen a katonai bíróságok is a Kádár-féle kegyetlen megtorlás igen engedelmes eszközei voltak. Ebben a perben külön cinizmus, hogy a forradalom /. évfordulóját követő napon kezdték el a 1 1/2 hónapig elhúzódó bírósági komédiát". A bírák már a forradalmi ezred új egyenruhájában feszítettek, s ez a külsőség, díszlet" is megfélemlítő volt. Ellentéte volt ennek a 16 civil forradalmár, akiknek nagy részét az ávón naponta megverték, akik ápolatlanok és kopottak voltak. Rácz István II. rendű vádlottat végül mégis az ún. népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett miatt 5 év börtönre mint főbüntetésre, továbbá 1000 Ft vagyonelkobzásra és az egyes jogok gyakorlatától való 5 évi eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélték. 7 Az egyes személyek neve után olykor találó jellemzés is olvasható. Például Antal Pál őrnagy, megyei rendőrkapitány esetében: Nem volt kiforrott vezető. Az ellenforradalom előtt nem vett észre semmit. Ellenforradalom után passzív volt. Megtört. " 8 Filé György rendőr százados volt a rendőrségi Forradalmi Bizottság elnöke, akiről ilyen jellemzést hagyott ránk Rácz István: Szakmailagjól képzett volt. Nem volt népszerű, inkább liberális volt. Parancs ellen nem lépett fel. " 9 A füzet nagy terjedelme miatt a továbbiakban néhány jobban kirajzolódó személyt és eseményt emelünk ki, mint: a börtön megnyitása, a pártszékház elfoglalása, tanácsi elbocsátások, a győri út és főleg Rácz Istvánnak a perről alkotott véleményét. II. Börtönkiszabadítás és az ÁVH orvlövészei A börtönnapló 3-5. oldalain, Végh György áv. őrnagy (az ÁVH megyei parancsnoka) vallomása alapján foglalkozik a börtönkiszabadítással" vagyis a Megyei Börtön megnyitásával. 10 Ez október 26-án (pénteken) kora délután történt. Hatalmas tömeg jött a Kossuth térről: Ott nem volt ellenállás, kiszabadították a foglyokat, fegyvert nem vittek el. Utána rohantak az épület felé. " Ez az épület a rendőrpalota volt, ahol Végh fogadta a tüntetők küldöttségét: azt is mondta, hogy elítéli, ami a börtönnél történt. Beszélt a tömegnek, hogy csak egy gyilkos van, kérte őket, menjenek haza. Utána Oláh szds. is beszélt a tömeghez. A küldöttség megijedt. " Ezután szétszéledtek. A tüntetők azonban másnap: 27-én (már) megtámadták a szovjet egységeket. Ekkor tüzeltek az A VH-sok először a tömeg felé, aztán bele. " Szitha Mária: Útitársunk a könyv. Hívogató, II. évf., szám 17. A napló 1. oldalán. Uo. Szmolnik Lajos: Ahogy átéltem 1956-ot. Magyar Élet (Ausztrália), okt. 24, 14.

6 Az ávósok végül: 28-án 10 h 10-kor elmentek. Bálint ales utasítása szerint elhagyták a laktanyát. Elmentek a határra, ott felvették a szovjettel a kapcsolatot. A kormány feloszlatta az államvédelmi szervezeteket (28-án) ". III. Elbocsátások a megyei és a városi tanácsnál Ezek az adatok a börtönnapló 1-2. és 13. oldalain olvashatók. A megyei munkástanács titkára Rátonyi Gábor volt. Ő tett javaslatot az elbocsátásokra, november 2-án és 3-án. Összesen osztályvezetőt javasoltak elbocsátásra. Rátonyiék ezt előzetesen megtárgyalták és úgy hozták nyilvánosságra. Azok, akik maradtak, belépőjegyet kaptak: hogy a megyei tanács dolgozója. " így Mester Gyulánét, a megyei tanács személyzeti előadóját sem bocsátották el. Ezzel szemben dr. Moskovits Károly, a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője 1 napig (november 2-án), alacsonyabb munkakörben a Köjálban dolgozott: Hogy ezt Szilágyi tette, nem tudja... A szovjet csapatok bevonulása után bocsánatot kért tőlük " (Dr. Moskovits ezt nem tudta elfelejteni, s így dr. Dohnál Jenő, dr. Babicz Béla, és dr. Gábriel Aurél börtönbe, míg dr. Major László, dr. Gloviczky Zoltán és Blanár Mihály főkönyvelő, a Megyei Nemzeti Bizottság titkára pedig elbocsátásra került a kórházból a megtorláskor). IV. A pártszékház védelme és elfoglalása A Magyar Dolgozók Pártja megyei székházának védelmét Tóth Sándor honvéd százados vezette: O volt a párt biz. fegyveres csoportjának a parancsnoka... Önként vállalta a megyei pártbizottság védelmét, meg is szervezte. Okt ig tartotta magát. 29- én éjjel Varga bejelentette, hogy a megyei tanácsháza átállt. Átment a megyei tanácsra, hogy lefegyverezze az ott lévőket... Foglalják vissza a rádiót. Ó vezette volna. Partizán egységeket szervezzenek. Ez nem sikerült. Okt. 30-án délelőtt felkeltik. Rakják a fegyvereket lefelé. Az Ó parancsára kellett volna leadni, de Szabó és Kocsány adta ki utasítást, így rakták le a fegyvereket. " 11 A börtönnapló 21. oldala őrizte meg Orosz Ferenc (akkor a Megyei Tanács Művelődési Osztályának a dolgozója, később az MSZMP megyei első titkára) tanúvallomását, ekként: jelen volt a pártbizottság lefegyverzésénél, okt. 30-án a déli órákban, bent voltak a pártban. Kabai és egy hadnagy ment be. Kabai felszólította őket, hogy a pártbizottságot hagyják el. Van-e erre írás? Kabai azt mondta, írás nincs. A forr. Munkástanács nevében cselekszik. Pál hdgy. a pisztolyt rájuk fogta. Kiadták a felhívást, hogy a magánjellegű fegyvereket is le kell adni. Az igazolványt is felmutatták, Pál nem adott írást. Aztán fegyvert le, kimentek onnan. Tettleg nem bántottak senkit (de nov. 4-e után tudta meg, hogy Tótfalusi Erzsit Pál hátba ütötte). Megelőző lefegyverzést: csak ne kerüljön a csőcselék kezébe. " 11 A napló 15. és 19. oldalán.

7 Ezen idő alatt 12 fegyveres forradalmár (4 honvéd, 4 rendőr, és 4 nemzetőr) a pártbizottság épületének a főkapujánál őrködött. 12 V. A győri út Az november 23-án délelőtt a 16. tanúként szereplő Leskó István elmondta, hogy beteg volt Kósa" a győri út alkalmával. Ez magyarázatra szorul. A Győri Nemzeti Bizottság meghívására november 1-én (csütörtökön) megyénk népes küldöttséggel képviseltette magát, dr. Molnár Jenő vezetésével. Három gépkocsival indultak kor. Az első gépkocsiban: Illés Lajos gépkocsivezető, Ombódi Károly honvéd százados (felszólalt), dr. Molnár Jenő küldöttségvezető és Pásztor József (Szoc. Dem. Párt) utazott. A második személygépkocsiban: Szilágyi et. pártbizottsági gépkocsivezető és Kósa András, a Megyei Nemzeti Bizottság tagja (a Független Kisgazda Párt megyei vezetője) ült. A harmadik gépkocsiban Kalezics Kristóf pártbizottsági gépkocsivezető valamint Papp Simon György vasutas és két fiatal nemzetőr (Cselényi Sándor és Gál Márton) utazott. Vácnál keltek át a Dunán, s kor érkeztek Győrbe (még ig tartott a gyűlés). Visszautazáskor Esztergomban (Diákotthonban) aludtak, s november 2-án között Budapesten voltak, ahonnan 12 órakor indultak Nyíregyházára. Az első autó 17 órára, a második gépkocsi 19 órakor érkezett haza, míg a harmadik autó csak november 3-án. A küldöttség már november 2-án (pénteken) beszámolt a győri tapasztalatokról. Ezeket a tényeket ismertük eddig. 13 Fontos utalás azonban, ami Rácz István feljegyzéseiből tűnik ki csupán, hogy Kósa András a Független Kisgazda Párt vezető egyénisége betegen indult útnak. A betegség részletei nincsenek megemlítve. VI. Rácz István véleménye a perről A börtönnapló 24. oldalának tanúsága szerint a vádbeszéd: december 3-án hangzott el. Rácz István feljegyzései azonban már az előző napokon is tartalmaztak személyes vonatkozásokat. így november 28-án délután a 21. sorszámú Sipos Béla (rendőrség) vallomása kapcsán a következőket írta: Ő hívta be 4-e után azávh-sokat a rendőrségre. Nov. 6-án este kiadta a parancsot, hogy lefogjanak közülünk egyeseket. Tomasovszkyt és még 2-őt". ]4 A vádbeszéd elhangzásakor feljegyezte: Egy szó sincs az okok (ti. a forradalomhoz vezető okok) felsorolásáról... Soviniszta beszéd nem volt... BHÖ 1/1 (ti. a vád) nem nyert bizonyítást... Mindenről szó van itt, csak az előzményekről nincs!... A Kossuth címer nem osztályharc... Nem tudom, hogy lehet a nép szeretete sovinizmus? " A napló 18. oldalán. Fazekas, A napló 8. oldalán.

8 December 4-én 15 már így írt: Causa finita est\" vagyis: az ügy be van fejezve, vége a komédiának! A lényeget így összegezte: iya fegyveres hatalom nem volt a kezemben, s így nem is adhattam utasítást nekiv Rácz István eleinte azt sem hitte, hogy egyáltalán perbe foghatják. A védőbeszédek december 4-i elhangzása után így írt. Most, mikor vége a háborúnak, mindenki hős, okos, előrelátó volt!... Sors bona, nihil aliud. Nihil! Nihil!". Xü A 33. oldalon pedig így folytatta: álláspontom az volt, minden maradjon úgy, ahogy van, majd jön a kormány, az intézkedik?'. O vissza akart menni a Vasvári Pál Gimnáziumba tanítani a forradalom után. Rácz István tehát a bizonyítást megalapozatlannak tartotta, nem érzete magát bűnösnek, nem volt bűntudata, s ez kiderül börtönben készített jegyzetfüzetének utolsó, 34. oldaláról. Ezt végig idézem: Engedjék meg, hogy kacaghassak. Nekem lakást a 12 év alatt senki nem adott, csak odút, s most mikor egyedül felépítettem egy konyhát, azért mert mások életét igyekeztem menteni, most elveszik! (dr. Fazekas Árpád megjegyzése: Rácz István itt a Damjanich u. 3. sz. alatti kis házára utal; családja börtönidőszak alatt annyira nélkülözött, hogy az egyik gyermeke állami gondozásba került.) Vegyék! Legyenek vele boldogok Egy megkínzott ember két keze munkáját dobják prédának, dobják ki a családomat, engem pedig akasszanakfel, mert ezt érdemlem. Szégyellem emberi voltomat, sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam, inkább lettem volna barom, mint ember olyan társadalomban, melynek csak szennye lehettem, a sok-sok embertelen bánásmód után, amit kaptam. " Egyáltalán nem kell azon csodálkozni, hogy ilyen jelentős 56-os dokumentum magánkézben van. Sajátságos, hogy a forradalom sok-sok elsőrendű dokumentumát (igazolványok, röplapok, jegyzőkönyvek, fényképek stb.) maguk a forradalmárok voltak kénytelenek megsemmisíteni - önvédelemből. A nyomozó hatóságoknak (rendőrség, ÁVH, pufajkások) mindennapos eljárása volt akkor, hogy az előkerült vagy előcsalt dokumentumokat előszeretettel felhasználták a tulajdonosa vagy birtoklója ellen. Volt is ennek érdekében töméntelen házkutatás és elkobzás országszerte (törvénytelen is). Érthető ezek után, hogy a forradalmárok és családjuk, rokonságuk a legnagyobb bizalmatlanággal viselkedtek a Kádár-féle hivatalok és intézmények iránt. Ezért inkább veszélyt és kockázatot vállalva sok család kegyelettel megőrizte, megmentette ezeket az értékeket. így tett Rácz István szellemi hagyatékával a felesége és az öt gyermeke is. Végezetül megemlítem, hogy az Erdélyből származó Rácz István magyar-francia nyelvszakos tanár börtönnaplójának van egy különös jellemvonása is: elvétve idegen nyelvű rövid részleteket, megjegyzéseket is tartalmaz. Nevezetesen: 25 francia, 2 német és 1 román nyelvű rövid kiegészítést. Például: Se hideg, se meleg", nem tud semmit" vagy úgy ittak, mint a csizmadia-mester". Ezek tehát tényszerű adatokat nem hordoznak, inkább hangulatot vagy benyomást tükröznek. Köszönettel tartozom dr. Margócsy Józsefnek, a Levéltár helytörténeti tanácsadójának a francia bejegyzések átnézéséért A napló 30. oldalán. A napló 32. oldalán.

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2008. (III.3.) számú. h a t á r o z a t a. a LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2008.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2008. (III.3.) számú. h a t á r o z a t a. a LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2008. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2008. (III.3.) számú h a t á r o z a t a a LAKÓÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2008. évi módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a jelen határozat

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2 2 Kedves Bajtársak! Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 4400 Nyíregyháza Szent István u. 3. III./10. Tel. : 06-42-403563, FAX: 06-42-500-156 E-mail : postmaster@nyuk.t-online.hu Elnök: Dr. Halmos Tamás Elnökhelyettes: Dr. Huszti György

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) ISMERD MEG A KERESKEDELMI

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2013. január 1-jétől megváltozott a Szociális és Igazgatási Osztály (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási rendje:

2013. január 1-jétől megváltozott a Szociális és Igazgatási Osztály (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási rendje: 2013. január 1-jétől megváltozott a Szociális és Igazgatási Osztály (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási rendje: Kedd 8.00-12.00 óra között - 13.00-16.30 óra között - (birtokvédelem, hagyaték, működési

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.)

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék 1. Horváth József Csaba 1070 1967 Szászvári LE 180 1. 2.

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben