Népmûvészeti délután az alapi óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népmûvészeti délután az alapi óvodában"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság március XVI. évf. 11. szám 20 oldal, 150 Ft Napló 2-3 Abai álmok 5 Gazdafórum 6 Tar néni mesél 4. 7 A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Kitüntetettjeink Népmûvészeti délután az alapi óvodában Izgalmas népmûvészeti programok várták elsõsorban a gyerekeket az alapi óvodában a megyei mûvelõdési központnak köszönhetõen március 12-én, szombaton. A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával tíz, kulturálisan hátrányos helyzetû megyei településen kerül(t) megrendezésre egyegy ilyen délután. Berta Mária kézmûves foglalkozásán rafiából fontunk kis koszorút, amire nemzeti szalagot kötöttünk, és már kész is volt a kokárdánk a nemzeti ünnepünkre. Élmény volt látni, ahogy nemcsak a kisebbek, de a nagyobbak is belefeledkeztek az alkotás örömébe. Ezt követõen játékos táncra, danolászásra hívott minket Kneifelné Laczkó Kriszta és a Szedtevette zenekar. A gyerekek és felnõttek a tánc végére alig fértek már el a tornaszoba falai között, de szerencsére nagy kedvükben nem rúgták ki a ház oldalát. Az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportjának zárómûsora elõtt ki-ki a szülõk készítette finomságokból meríthetett új erõt. Meghívó A tinódi fiúk nagy sikerû szilveszteri kötélhúzó-versenyét húsvétkor megismételjük. A Csillagok háborúja második része következik. A Birodalom visszavág. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és nevezõ csapatot a HÚSVÉTI KÖTÉLHÚZÓ-VERSENYRE március 27-én, a tinódi presszó elé. Csapatok jelentkezése 9 órától. A verseny 10 órakor kezdõdik. Értékes díjak! A legerõsebbek között szkanderverseny. Tinódi Fiúk Hargitai Kiss Virág Sárbogárd is ünnepelt Nemzeti ünnepünkön hagyományosan fáklyákkal vonultak a sárbogárdiak a Hõsök terén lévõ emlékmû-együtteshez. A Sárbogárdi Rezesek hívogatták az ünnepségre gyülekezõket vidám trombitaszóval. A Himnusz és a szavalatok elhangzása után dr. Szabó Gábor, a megyei közgyûlés elnöke mondott ünnepi beszédet, majd megkoszorúzták a 48-as emlékkövet. Ezt követõen az ünneplõk a Petõfi-emléktáblához vonultak, és ott is koszorúkat helyeztek el. /H/

2 2 KÖZÜGYEK március 17. Bogárd és Vidéke N A P L Ó a sárbogárdi képviselõ-testület március 11-i nyílt ülésérõl Kivételesen dr. Szabadkai Tamás alpolgármester vezényelte le az ülést, mivel Juhász János polgármester azon a napon vett át egy a helyi védelmi bizottság elnökeként eddig kifejtett tevékenységéért járó kitüntetést a honvédelmi minisztertõl Budapesten, a Stefánia palotában. Közbiztonság anyagi nehézségek A város közbiztonságával kapcsolatos napirendi pontnál jelen volt Sándor Miklós megyei közbiztonsági igazgató és dr. Horváth Zoltán, Sárbogárd rendõrkapitánya, aki írásos beszámolójában a következõkrõl adott számot: A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén 2004-ben 39,6%-kal csökkent az ismertté vált bûncselekmények száma. Csökkent a vagyon-, a személy elleni, a közlekedési, a közterületen elkövetett bûncselekmények és a halálos áldozatok száma, azonban emelkedett a (fõképp éves magyar állampolgárok okozta, gyorshajtásból eredõ) halálos balesetek, az erõszakos garázdaságok, a közrend elleni bûncselekmények, az ismertté vált elkövetõk, a gyermek- és fiatalkorú elkövetõk száma. Az ismeretlen tettesek felderítésében 5%-nyi csökkenés mutatkozott, melynek oka a rendõrség létszámgondja és növekvõ munkaterhei. A nyomozás eredményessége viszont alig változott. (A megyében ezekkel a mutatókkal egyébként így is harmadikak lettek a sárbogárdiak.) Múlt évben 190 ezer Ft üzemanyag-támogatást adott a sárbogárdi önkormányzat a rendõrségnek, Pusztaegresen támogatást nyújtott a körzeti megbízotti iroda mûködéséhez, valamint egy közhasznú munkással segítette a kapitányság mûködését. Több önkormányzattól is kapnak támogatást az õrsök és a körzeti megbízotti irodák mûködtetéséhez. A rendõrkapitány kiemelte a sárkeresztúri, sárszentágotai, de különösen a kálozi önkormányzatok segítségét, akik a bevételeikhez képest sokat áldoznak a közbiztonságra. Szólt a polgárõrségek jelentõségérõl is, méltatva a sárbogárdi, kálozi és sárosdi polgárõrség példaértékû tevékenységét. Szigorították a közlekedési szabálysértések megelõzésére, megszakítására tett intézkedéseket, a közterület védelmét. Ezzel együtt nõtt a szabálysértési eljárások száma is. Kilométer-felhasználásuk km-rel csökkent. A takarékosság eredményéhez hozzájárult, hogy a Fejér megyei RFK üzemtöltõ állomásán kedvezõbbek a tankolási lehetõségek. Azonban a jó minõségû megelõzõ tevékenységhez, megítélésük szerint, kevés a rendelkezésükre álló km keret. Ráadásul a kapitányság épülete szûkös, ráférne egy alapos felújítás. Egy pályázatnak köszönhetõen ugyan jó minõségû burkolatot kapott a faház, a fõépületben kicserélték a nyílászárókat, de a falak, a víz-, szennyvízberendezések és a bútorzat állapota továbbra is gond. A HEMO-ba szerettek volna átköltözni, de nem sikerült. Több képviselõ is dicsérte a rendõrség munkáját. Bódai Gábor: A gépkocsipark eléggé le van amortizálódva. Van-e lehetõség 2005-ben ennek javítására? Nedoba Károly: Az utak készülnek, táblákat helyeztek ki, de a lakosság nem tartja be õket. Nem sûrûn látja a rendõröket járõrözni, viszont bizonyos helyeken parkolnak. Ennek az az oka, hogy ez a feladatuk, vagy az, hogy nincs pénz benzinre? Mivel idén több támogatást kap a rendõrség, ezért szeretné, ha egy kicsit hatékonyabban dolgoznának, és jobban kint lennének a lakók közt, az utakon meg a parknál. Etelvári Zoltán: Ha a 4-es választókörzet adna 50 ezer Ft-ot üzemanyagra, lehetne-e sûríteni a járõrözések számát? Mert itt csinálták meg a legtöbb utat, és többen nem veszik figyelembe a tiltótáblákat. Ferencz Kornél: Várható-e, hogy a vidéki kapitányságok jobb anyagi helyzetbe kerülnek? Horváth Tibor: Dicsérni tudnak a képviselõtársai, de közben követelõzni is. Ígérnek mindent, de semmit nem adnak meg. Mi az a 190 ezer Ft egy éves támogatásra? Ha egy hónapra adnának annyit, azt is szégyellné. Dr. Horváth Zoltán és Sándor Miklós:Az idén kap a rendõrség új gépkocsikat, de hogy ebbõl Sárbogárdra mennyi jut, azt nem lehet tudni. Jelenleg egy gépkocsi le van állítva, ezt biztosan pótolják. A gépkocsik javítása sok pénzt visz el, amit benzinre lehetne fordítani. Mindent megtesznek, hogy visszaszorítsák a közlekedési balesetek számát ben a helyszíni bírságok száma volt. Szigorítani próbálnak, de sajnos vannak visszaesõ autósok. A létszámhiány miatt nem tudja megígérni a kapitány, hogy többet kint lesznek közterületen. Ha támogatást kapnak egy városrésztõl, akkor arra õk is többet tudnak fordítani. A rendõrség rendkívül takarékos gazdálkodásra van kényszerülve. A kistérségi együttmûködésben és a pályázatokban nagyon nagy lehetõségek vannak, erre kellene a jövõben odafigyelni. Dr. Berzeviczy Gábor érdeklõdött a HEMO épületének megszerzésérõl. Dr. Horváth: millió Ft-ba került volna. Dr. Szabadkai: Az önkormányzat igényelte a Honvédelmi Minisztériumtól a HEMO tulajdonjogát. Ez jelenleg folyamatban van. Ha meglesz, akkor az önkormányzat eldöntheti, hogy mit tesz vele. Az is egy lehetõség a többi közül, hogy a rendõrség ott mûködjön. Õri Gyula: A 10-es választókörzet 50 ezer Ft üzemanyag-támogatást fog biztosítani. Pedagógus Varga László: Javasolja a többi egyéni képviselõnek, hogy a saját keretükbõl támogassák hasonló mértékben a rendõrséget. A Sárbogárdi Napok programjai Döntött a testület a június én megrendezésre kerülõ Sárbogárdi Napok programjáról, melyben a már hagyományos programok (Pro Urbe díj átadása, fõzõverseny, utcai kosárlabda, kézmûves vásár és játszóház, borkóstoló és gasztronómiai bemutató, mazsorett és modern tánc, közös ebéd, tûzijáték, utcabál), a helyi zeneiskola, Black Time tánccsoport, Vidám Rezesek és vegyes kar mellett helyet kap egy ipartörténeti kiállítás, asztalitenisz vándorkupa, sakkverseny, a Hair címû musical részletei a kaposvári Roxinház társulatának elõadásában, a Republic, a Los Andinos, a Crystal, az Apostol, az EDDA, ír és amerikai country muzsika, bábszínház, valamint vásári ügyességi játék minden korosztálynak. Szó volt arról is, hogy a mûszaki osztály bízzon meg egy tervezõt annak kidolgozá- Folytatás a következõ oldalon

3 Bogárd és Vidéke március 17. KÖZÜGYEK 3 Folytatás az elõzõ oldalról sával, hogy mennyi lenne a költsége az Ifjúsági parkban szükséges beruházásnak. Nedoba: A Hõsök terén valóban rossz helyen van a rendezvény, ezért arra kéri a testületet, hogy jövõre oldják meg ezt a kérdést. Útfelújítások Útüzemeltetésre, -felújításra mintegy 44 millió Ft-ot különített el a költségvetésben az önkormányzat. Ebbõl a következõk valósulnának meg a tervek szerint: Vezér és Gárdonyi u. útalap, Ady E. út, Tury M. u. sarkán lévõ parkoló aszfaltozása, Tüzér u. alappal rendelkezõ részének aszfaltozása, járdaépítés a Köztársaság út keleti oldalán a házszámig. A Temetõ u. csatlakozását a Köztársaság útra ebben az évben el kell végezni pályázati pénzek felhasználásával. Pusztaegres külterületén két útcsatlakozás csak pályázati pénzek segítségével valósulhat meg. A szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására ugyancsak pályázatot kívánnak benyújtani az Árpád, Tury M. és Kisfaludy u. által határolt úthálózati szakaszt illetõen (mivel a pályázat feltétele, hogy a vízelvezetés megoldott legyen a felújításra kerülõ utakon). Ennek önrészére 20 millió Ft-ot tettek félre. A fennmaradó összegbõl az utak rangsorolását követõen választókerületenként kerülne sor az utak felújítására. A salakos, felületzárt makadám utak üzemeltetésére 2 millió Ft-ot fogadtak el, azzal a kitétellel, hogy azok javítását minimális anyagfelhasználással, gréder és úthenger alkalmazásával végezzék el. A testület késõbb még visszatér a témára. Sportköri beszámolók elfogadva Elfogadták a képviselõk a sportkörök beszámolóit, ám több képviselõ kifogásolta, hogy a labdarúgó klubok támogatást várnak, de a tagok nem fizetik be rendesen a minimális tagdíjat. A Sárszentmiklósi SE kérésére, hogy emeljék az önkormányzati támogatás összegét, akkor tér vissza a testület, ha aktuálissá válik a megyei I. osztályba való felkerülés. Ebben az esetben a civil bizottság tárgyalást kezdeményez az SE további finanszírozásáról és mûködésérõl. Változások a szociális rendeletben Változnak az adósságkezelési szolgáltatás szabályai egy törvénymódosítás következtében. Így például bizonyos feltételek mellett lehetõség nyílik magasabb támogatási összeg (400 ezer Ft) nyújtására, és a szolgáltatás idõtartamát legfeljebb 60 hónapra is megállapíthatják. Ugyanazon adósságtípusnál a kérelmezõ a kiegyenlítést követõ egy éven belül nem részesíthetõ a szolgáltatásban újra. Ha az adós 3 hónapig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vissza kell térítenie a számára kifizetett összeget. Az önkormányzat pontosította a közgyógyellátási igazolványok kiadása tekintetében a méltányosság és különös méltányosság jelentését. Feltöltötték a két csonka bizottságot Sor került a már régóta üres bizottsági helyek feltöltésére. Még az ülés elején h. Varga László azt javasolta, hogy a bizottsági tagok megválasztását zárt ülésen tárgyalják, de ezt a testület többsége elvetette. Az ügyrendi és jogi, valamint a civil kapcsolatok, ifjúsági és sport bizottság tagjának Horváth Tibort javasolta a Fidesz MPP, míg az ü.j.b. külsõs tagjának (dr. Sükösd Tamás helyére) Németh Józsefnét (Kereszt u.). Horváth emlékeztette képviselõtársait: Azért maradt távol a bizottsági munkától, mert úgy vette észre, hogy önkényuralmat folytatnak a városban, és ehhez õ nem szívesen asszisztál. De sokan mondták neki, hogy ne hagyja magát félretúrni a kommunisták által, úgyhogy nem tudja, paktáljon-e velük, vagy se. Sz.r az egész hülyeség, az én bizottsági munkám is egy nagy sz.r. Dr. Szabadkai: Figyelmeztette Horváthot, hogy tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Horváth: Ha beválasztják, odamegy, ha nem, akkor nem. Csináljanak, amit akarnak. A testület egyhangúan megválasztotta a jelölteket a bizottságok tagjainak. Nedoba: Tibi, én nagyon örülök, hogy újra visszatérsz. Ismerjük az építõ jellegû felszólalásaidat, meglepetést nem fogsz okozni. Önkritikád van, és a munkád olyan, amilyennek értékelted. Örülök neki, hogy bebizonyítottad a nagy nyilvánosság elõtt, hogy a babaruhát visszakérted, és hogy milyen kemény vagy, milyen tartásod van, amikor cselekedni kell. Szövegben jó vagy. Énelõttem már olyan mélyre süllyedtél, hogy neked már csak a vakond tud köszönni. H. Varga: Kéri az alpolgármestert, hogy Nedobát is figyelmeztesse. Dr. Szabadkai: Azt hiszi, hogy a két felszólalás között azért volt némi különbség. Nedobáé egy személyre vonatkozott, Horváth viszont többszörösen lekommunistázza õket a képviselõ-testület elõtt. Ezt õ kikéri magának. Másrészt csúnya, trágár szavakat használt, ezért volt kénytelen figyelmeztetni. De természetesen eleget tesz a kérésnek: Nedobát is megkéri, hogy a személyre vonatkozó kijelentésektõl tartózkodjon. Nedoba: Elnézést kér. Krupa Rozália: A külsõs bizottsági tag akkor tudja a munkáját ténylegesen gyakorolni, ha a képviselõ-testület elõtt leteszi az esküt. Európa Nap május 1-jén Részt vesz a város a Miniszterelnöki Hivatal Európa Napok címû pályázatán. A május elsején tartandó rendezvények tervezett költsége 1 millió Ft, melyhez az önkormányzat 300 ezer Ft-ot biztosít. A megye felújítaná a gimnáziumot Teljesen fel kívánja újítani, valamint bõvíteni szeretné négy tanteremmel és a hozzá tartozó szertárakkal a sárbogárdi gimnázium épületét az intézmény tulajdonosa és fenntartója: a megyei önkormányzat. Ehhez címzett támogatásra pályázik. A képviselõ-testület egyetértõ nyilatkozatát adta a megyei önkormányzat elképzeléseihez. Egyebek Az önkormányzat korábban csatlakozott a közép-dunavidéki regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében létrehozott konzorciumhoz, egyben kötelezettséget vállat arra, hogy a lakosságszámnak megfelelõ mûködési hozzájárulást fizet, melynek összege idén 100 Ft/fõ/év. A múlt évihez képest magasabb összeg 545 ezer Ft-tal növeli az önkormányzat dologi kiadásait. Projektor és hangosító berendezés beszerzésére pályázatot kíván benyújtani a Madarász József Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakkollégiumához, melyhez az eszközök vételárának felét, 400 ezer Ft-ot, az önkormányzat biztosítja önrészként az intézmény részére. Mint arról már korábban hírt adtunk, a város mintegy 45 millió Ft-ot nyert pályázaton a városközpont térkövezésére és utcabútorokkal való berendezésére a megyei területfejlesztési tanácstól. Az utcabútorok beszerzésére kiírt pályázat eredményesen lezárult, azonban az építési beruházásra beérkezett ajánlatok lényegesen meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat. Emiatt az önkormányzat kérelmezi a tanácstól, hogy a létrehozandó térkõburkolat ne 1890,8 fm hosszan és 3298,75 m 2 -en, hanem 1210 fm hosszan és 3650 m 2 -en valósulhasson meg. Bejelentések Rigó László: A gabonától lefelé egyre rosszabb a 63-as út. Értesíteni kellene a KPM-et, hogy közel 30 cm-es gödrök vannak a fedelek mellett. Gábris István: Nagyon sok lakossági panasz érkezik hozzá, hogy bejelentenek egy problémát, és nem történik semmi változás. Az orvosi ügyelet volt gépkocsivezetõi keresték meg, hogy szerintük törvénysértõ volt az elbocsátásuk. Kérdi, miért történt ez. Nedoba szóvá tette az önkormányzat honlapját és a közterület-felügyelõk munkáját. Etelvári:AMészöly Géza Általános Iskolánál a közben lévõ táblát helyezzék át 5 m-rel hátrébb, mert így mindenki szabálysértést követ el. Schmidt Lóránd: A kátyúkat most még kis ráfordítással meg lehetne csinálni. Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

4 4 KÖZÉLET március 17. Bogárd és Vidéke Többszörös ünnep a gimnáziumban Többszörösen is megünnepelték a gimnáziumban március 15-ét. Pénteken a diákönkormányzat által szervezett programok közül válogathattak a diákok: volt szavalóverseny, sport, film, számítógépes, játékos, valamint nagy irodalmi felkészültséget igénylõ vetélkedõk. Kedden a Petõfi-szobor megkoszorúzását követõen az egész iskola a mûvelõdési házba vonult, ahol a Petõfi-pályázatok eredményhirdetésére került sor. Az iskola szellemi erõpróbáján több száz pályamûvel vettek részt kisebbek és nagyobbak egyaránt, szinte minden tantárgyból. A legjobban sikerült munkákat dicséret, illetve könyvutalvány illette. Váratlan mozzanatként ekkor került sor Leszkovszki Albin elsõ könyvének ünnepélyes átadására is (melyrõl külön részletes tudósítást olvashatnak). Hargitai Kiss Virág Leszkovszki tanár úr elsõ könyve Felemelõ és megható pillanatnak lehettek tanúi a Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárai és diákjai március 15-i ünnepségükön. Dr. Fülöp Gyula, a Fejér Megyei Múzeumok igazgatója, az iskola öregdiákja (vagy más néven elsõlancelot ) ugyanis ekkor adta Leszkovszki Albin tanár úr kezébe elsõ regényének elsõ példányát Kompországi szerelmek címmel. A meglepetésrõl senki nem tudott, csupán Fülöp Gyula, a szerzõ lánya, Leszkovszki Anna, Neményi László kiadó (aki korábban a megyei könyvtár igazgatója és az Árgus munkatársa volt) és a Kotsis és Társa Bt. nyomdája. A regény kéziratát az Árgus folyóirat szerkesztõségének adta oda Leszkovszki Albin elõször. A kötet már 1999-ben megjelenhetett volna, de erre (különbözõ okokból) egészen máig mégsem került sor. Neményi az Árgus megszûnése után megörökölte ezt a munkát. Amikor Fülöp Gyula tavaly ezt megtudta, nagyon megörült, és vállalta, hogy az ezer példányban megjelenõ könyv kiadását saját zsebbõl finanszírozza. Örülök, hogy mint diákja, most meghálálhatom Neki valamivel azt, amit Tõle kaptam itt, a sárbogárdi gimnáziumban mondta Fülöp Gyula. Hogy mire tanította õt Albin tanár úr? A kérdésre így válaszolt: Az albinizmusra. Albin tanár úr az õt vastapssal ünneplõ közönségnek csak annyit mondott: Most már hagyjátok abba. Majd belelapozott a könyvbe és így szólt: Nem is gondoltam, hogy ilyen vastag. Aztán levonult a színpadról. A ma 70 éves Leszkovszki Albin, a Bogárdi Polgár, lapunk elsõ számától kezdve, immár 15 éve publikál újságunkban hétrõl-hétre. Kompországi szerelmek címû regénye is a Bogárd és Vidéke hasábjain jelent meg elõször részletekben. Régóta terveztük, hogy ezt a regényt kiadjuk. Azonban erre, megfelelõ anyagiak híján, nem kerülhetett sor. Fülöp Gyula nagylelkû gesztusának köszönhetõen most végre megjelent a kötet. Nagy öröm számunkra kézbe fogni azt a könyvet, amelynek születését hétrõl-hétre figyelemmel kísérhettük. Gratulálunk a szerzõnek, és kívánjuk, hogy sokáig legyen még ereje hétrõl-hétre szólni a Mezõföld népéhez! A könyv megvásárolható szerkesztõségünkben. Rövidesen megrendezzük Leszkovszki Albin szerzõi estjét, ahol lehetõség lesz könyvének dedikálására is. Hargitai Kiss Virág és Hargitai Lajos

5 Bogárd és Vidéke március 17. KÖZÜGYEK 5 Abai álmok Különös esemény részesei lehettünk március 14-én Abán. Az abai polgárok ezen a napon kötötték meg a település felvirágoztatására társadalmi szerzõdésüket. Ezt megelõzõen alapos elõkészítõ munka folyt, amit külsõ szemlélõként alig érthetünk meg. Nem abai polgárként mi is ünneplõbe öltöztünk feleségemmel, mert megtiszteltetésnek éreztük, hogy e közösség életének egyik legjelentõsebb eseményének részesei lehetünk. Ahogy sétálunk végig a 63-as úttól a községen végig, szinte a szemünk elõtt elevenedett meg egy jövõbeli otthonos, szép kisváros képe. Széles, térkövekkel kirakott sétányon lépkedtünk. Ez már a mai valóság. Az út két oldalán harmadéves fácskák nyújtogatják az égnek az ágaikat. Képzeletben láttuk ezeket a fákat ötvenévesen. Hatalmas lobjuk sátora alatt jutunk be a központba. Az út mellett szebbnél-szebb épületek. A régi százéves házak homlokzata felújítva hirdeti, hogy az itt élõk tisztelik a múltat, és a múlt mély gyökereire terebélyesedik mint lombkorona a jövõ emberléptékû, otthonos kisvárosa. Minden abai polgár személyes meghívót kapott a nagy eseményre, amely az õsök emléke elõtti tiszteletadással kezdõdött a református templom elõtti parkban az 1848-as kopjafánál. Itt a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola növendékei néptánccal köszöntötték az ünnepet. Kossa Lajos polgármester így szólt az ünnep jelentõségérõl megnyitó beszédében március 15-e és március 14-e két történelmi pillanat. Az elsõ a magyar nemzet, benne Aba sorsfordulója. A második Aba sorsfordulója, amely magával hozhatja a nemzet XXI. századi megújulását március 14-én szintén március idusának elõestéjén avattuk és szenteltük fel Aba címerét és zászlóját. Az akkor az elsõ igen fontos lépéseink egyike volt, önazonosságunk, önbecsülésünk és magabiztosságunk megtalálása irányában. Ezen ünnepi alkalomból is kifejeztük azon szándékunkat, hogy méltó örököseiként szeretnénk zászlónkra tûzni és sikerre vinni annak eszméit. Ma 13 év elteltével halkan már elmondhatjuk a reformkor nagyjainak Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, Deák Ferencnek, Wesselényi Miklósnak, Petõfi Sándornak és Batthyány Lajosnak a példáját követve megtaláltuk a közösség felemelkedéséhez vezetõ utat. Megtanultuk tõlük és a hétköznapokban sem felejtettük el, hogy a jövõnket erõs sziklára kell felépíteni. Legyen Aba újra a miénk! Ki ne emlékezne ezen kimondott szavakra, amelyek sok ember lelkében hagytak maradandó nyomot. Az azóta eltelt 15 évben Abán megtapasztaltuk az igazságát mindannak, amit Vass Albertre nagyapja hagyott örökül: Tudjuk, hogy a szó az ember legnagyobb kincse. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel, mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, megértsük egymást és a világ békességét szolgáljuk. Az Abát jellemzõ, az élet szinte minden területére kiterjedõ építkezés, példát adott egyre több közösség számára. Szövetségeseink száma évrõl évre nõ, példát adtunk, amelybõl újra meg újra erõt merítettünk, hogy a mai napon belevághassunk, minden eddiginél nagyobb vállalásunkba. E vállalásunk, amelyet hamarosan kimondott szavunkkal, eskünkkel fogunk megerõsíteni 1848 szabadságeszményét szándékozik kiteljesíteni. Aba Nagyközség Képviselõ-testülete kezdeményezésének köszönhetõen a mai napon meghirdetjük az Abai Társadalmi Szerzõdést, amely által hitünk szerint mindenkit felemelhetünk a részvételi szabadság állapotába. Olyan Abát építünk, amely megteremti az öntudattal bíró, saját értékeivel, erejével, lehetõségeivel tisztában lévõ és az azokkal tudatosan gazdálkodni tudó, egymással együttmûködõ kisközösségek láncolatát. Olyan közösség megszületésénél bábáskodunk, amely képes a természet és társadalom, egyén és közösség, közösség és közösség közötti kapcsolatok újrafogalmazására. Az ünnepség után az abaiak zászlót lengetõ magyar ruhás lányok és a fúvószenekar felvezetésével elindultak a Kultúr Közösségi ház elé a XXI. század emlékkövének felavatására. Az avatóbeszédet a jövõnek üzenetet vivõ emlékkõ ötletadója Fehér Csaba tanár úr mondta el december 31-én Aba polgárai elvetettek itt, ezen a helyen egy kis magot. Ástak egy nagy gödröt, ahová üzeneteiket, vágyaikat ásták el 50 évre, hogy majd gyermekeik és unokáik kiássák onnan. Ennek az 5 évvel ezelõtti eseménynek a jelentõsége azonban fontosabb, mint elsõ pillantásra gondolnánk. Nem egyszeri jókívánságokat fogalmaztunk meg akkor, az ide elhelyezett tárgyainkkal, emlékeinkkel, hanem a hitet alapoztunk meg, hogy 50 év múlva büszkék lehetünk rá, hogy abaiak vagyunk. Ezt a gödröt fedtük le egy szoborral. Ez a szobor egy magot ábrázol, amely a kicsírázás állapotában van. Teleszívta magát vízzel, fénnyel, élettel, mindegy, hogy milyen talajra hullott, megpróbál gyökeret ereszteni, életben maradni. Nekünk pedig segíteni kell ebben, mi vagyunk a magvetõk. Rajtunk múlik elõször a növény sorsa, aztán már az utánunk jövõnkön. Ezért a magot beléjük is el kell vetni, hogy a mi céljaink nekik is fontosak legyenek, hogy teremtsünk egy virágzó, erõs és büszke települést. A szobor jelentse a közösség összefogásának a fontosságát! Akárhogy is számolom, legalább három generáció következetes munkája kell ahhoz, hogy ne sorvadjon el az abai gondolat. Az emlékkövet Varga Csaba, a stratégiai kutatóintézet igazgatója leplezte le. Az emlékkõ avatása után a szabadtéri színpadnál gyülekeztek az abai polgárok. Hetekkel ezelõtt minden abai utca megválasztotta a maga társadalmi képviselõjét. A társadalmi képviselõk és az önkormányzati képviselõk felmentek a színpadra. Felolvasták egymást váltva a képviselõk az abai 12 pontot, a szövetség alkotmányát, majd Kossa Lajos, Aba polgármestere olvasta az esküt. Annak szavait mondták vele együtt a színpadon és a téren összegyûlt abai polgárok. A levegõ felforrósodott. Ebben a pillanatban nagyon sajnáltuk, hogy mi nem vagyunk abai polgárok. Az eskü után hatalmas taps, lelkes ováció köszöntötte az új szövetséget. Az eskü kinagyítva ki volt téve egy táblára a színpad oldalánál. Ide gyülekeztek az abaiak hosszú sorokban, hogy ki-ki kézjegyével ellássa a szövetség tábláját. Eközben ránk borult az este. Különös, szinte misztikus hangulat lett úrrá rajtunk. Megnõttek az árnyékok. Mintha egy ezer évvel ezelõtti ázsiai falu fõterén állnánk. Körülöttünk a nemzetségfõk és a nép tesz ünnepélyes esküt együvé tartozására. A messzi jövõbe vetett tekintetek tüzében egy közösség reményvirágai szöknek szárba. Aztán valóban megszólalt a sámándob és Sólyomfi Nagy Zoltán regös táltos mély torokhangú énekét hallhattuk az összefogás, a testvériség erejérõl. Közben a színpad mögül sorra villantak föl a tûzijáték fényei. Aztán egy utolsó piros-fehér-zöld rakéta robbant a fejek fölött amely mint egy óriási korona hullt, borult le ránk. Errõl minden szó üres fecsegés csupán. Hogy tudjátok, mi történt, ahhoz ott kellett lenni. Ez nem csupán Magyarországnak, Európának lesz példa. Hargitai Lajos

6 6 KÖZÜGYEK március 17. Bogárd és Vidéke GAZDAFÓRUM Március 11-én Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ gazdafórumra hívta a környékbeli gazdákat. Ezen tájékoztatást adott arról, hogy mit tett annak érdekében a parlamentben, hogy a gazdák megkapják azt, ami jogosan megilleti õket. A mûvelõdési központ színháztermében 200-nál több érdeklõdõ gyûlt össze. Várakozás közben mindenki a gazdatüntetésrõl és a mezõgazdaság gondjairól beszélt. A képviselõ késve érkezett. Elnézést kért, majd mondandójába kezdett. Átéltük az évszázad legnagyobb botrányát. Szégyen, gyalázat, egyetlen fillért sem adtak aszálykárenyhítés címen. Hol a pénz? Mindenki ezt kérdezi. A gazdák jelentõs része a mai napig nem kapta meg az állatjóléti támogatást, ráadásul januártól elõre kell fizetni az utána járó áfát január 20-ig. A támogatást pedig nem fizették ki, és ezek után csodálkoznak, hogy a gazdák végsõ elkeseredésükben beülnek a traktorba, és fölmennek Budapestre. Semmi másért, hogy beszéljenek a miniszterükkel mert az õ kezében van a döntés lehetõsége, ha szóba állna velük. Ez a herce-hurca folyik már harmadik hete. Közben kormányzati baklövések sorozata történik ben az uniós csatlakozást követõen át kell térnünk a közös agrárköltségvetésre és agrárpolitikára, és csak engedélyezett támogatásokat kell fizetni, míg azt megcsinálták a MEGÚJULT!!! A Delta Testépítõ Klub új szolgáltatásokkal várja vendégeit: AEROB GÉPEK (KARDIÓ), SZAUNA, MASSZÁZS. Nyitva tartás: H-P: és , Szo.-V: és Ct.: Horváth Tibor. Cím: Delta Testépítõ Klub 7000 Sárbogárd, Ady E. út 114., telefon 06 (25) Szolgáltatói áraink: KONDI napijegy 500 Ft; napijegy+szauna Ft, 1 havi kondibérlet Ft; 1 havi kombinált kondibérlet Ft (korlátlan szauna+4 alkalom szolárium használat); SZOLÁ- RIUM: alkalmi jegy 10 perc 300 Ft; 15 perc 400 Ft; 20 perc 500 Ft, 30 perc 700 Ft, bérlet (10x20 perc) Ft; SZAUNA: 1 alkalom 500 Ft; bérlet (10 alkalom) Ft; MASSZÁZS: 1 óra Ft; 1/2 óra 800 Ft; CELLULITIS-KE- ZELÉS Ft (Klein Mária gyógymasszõr, 06 (70) ). szlovákok, megcsinálták a lengyelek, adtak pénzt a gazdáknak, hogy ne legatyásodva menjenek az unióba, nálunk nem tették meg. Azt se adták oda, ami jár. A gazdák nem kérnek semmi mást, csak azt, ami jár nekik, a tartozást meg kell fizetni. A mai napig eszükben sincsen rendezni a tartozásukat. Hozzávetõlegesen 15 milliárd forint átcsoportosításról lenne szó, amivel ezt a kérdést meg lehet oldani. Egyik felszólaló a kiegészítõ támogatások mértékérõl érdeklõdött. Egy másik az alábbiakban összegezte a gazdák gondjait: Kizárólag a saját nevemben tudok beszélni, mert egy telepnek vagyok a vezetõje. Akkor lesz nagyon rossz nekünk, ha tényleg ez az állatlétszám megmarad. Ma ugyanis nem 4 millió sertés van, nincs 3 millió se, és ha ezt is leépítik, akkor fizetjük meg majd igazán a sertésnek az árát, mert akkor majd nem tudunk mit csinálni az árakkal. Ma disznót vágnak egy héten Magyarországon, abból t úgy hoznak be külföldrõl, csak azért, hogy megtartsák a Ft-os kilónkénti árakat. A képviselõ urat kérem, legyen szíves, mondja el odafönt, hogy a paraszt dolgavégezetlenül nem jön haza, ezt nekik is kell tudni, bármit is csináljanak. Jó lelkûek, tiszta szívûek, de egy bizonyos dolgon túl nem fognak engedni, ez biztos. Több hozzászólásban is azt erõsítették, ha a kormány nem áll a gazdák ügye mellé, ennek az egész ország fogja kárát látni. Ha tönkreteszik a magyar mezõgazdaságot, az országot teljesen kiszolgáltatják a külsõ érdekeknek. A következõ napokban felgyorsultak az események. Miután egyre több helyen kezdõdtek el a teljes útelzárások, hirtelen a kormány tárgyalni kezdett, és megegyezett a gazdák képviselõivel, hogy a nemzeti ünnepre ne legyenek traktorok Budapesten. A gazdák hazamentek, és mindenki zavartalanul ünnepelhetett, szónokolhatott. Aztán a miniszterelnök egy könnyelmû nyilatkozatában azt mondta, hogy a gazdák meghátráltak. Ekkor a gazdák majdnem visszafordultak a fõvárosba, annak ellenére, hogy már nagyon elegük volt a huzavonából. Hargitai Lajos Lengyel Zoltán ehhez az alábbi közlemény közzétételét kérte: Közlemény Alig lélegzett fel az ország, alig száradt meg a tinta a gazdák és a kormány között kötött megállapodáson, Gyurcsány Ferenc ma reggel a gazdák meghátrálásáról beszélve folytatja a hazudozást. A kormány sikerérõl beszél, és ismét feszültséget keltve próbálja meg szembeállítani egymással az embereket, ahelyett, hogy azon törné a fejét, hogy a gazdák a törvény szerint nekik járó támogatásokat minél elõbb megkapják, illetve, hogy a kormány a tegnap megkötött megállapodást ne rúgja fel, ahogy ezt egy évvel ezelõtt tette. Gyurcsány Ferenc hazudott, amikor azt mondta, hogy a gazdák meghátráltak. Ha a kormány kellõ felelõsséggel állt volna hozzá a gazdák jogos követelésihez, akkor a megállapodást már három héttel ezelõtt is meg lehetett volna kötni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megállapodáshoz nem volt szükség sem adóemelésre, sem gyógyszeráremelésre, sõt még a családi pótlékot sem kellett megszüntetni, szemben Gyurcsány Ferenc korábbi riogatásaival. Határozottan kérjük, hogy Gyurcsány Ferenc hagyja abba a hazudozást és a riogatást, viselkedjen végre felelõs kormányfõként annak érdekében, hogy a gazdák még egyszer ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy az utcákon traktorokkal felvonulva tudják csak kikényszeríteni azt, ami a törvény és a politikai megállapodás szerint jár nekik. Budapest, március 14. Lengyel Zoltán kabinetvezetõ, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyûlési Képviselõcsoport, Mezõgazdasági Kabinet

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK...

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK... A Dél-Mezõföld független hetilapja A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. február 2. - XVII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5 Albin tanár úr a színpadon..

Részletesebben

Elkészült az új posta. Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza lázadások 4 Sárga Taxi 5 Orvosi ügyeletek 8-9 Mezõföld kupa 10

Elkészült az új posta. Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza lázadások 4 Sárga Taxi 5 Orvosi ügyeletek 8-9 Mezõföld kupa 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. március 31. - XVI. évf. 13. szám 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

Nyári nyitva tartás. 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft

Nyári nyitva tartás. 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 A sportkomplexum állása..... 3 Leragasztott postaláda...... 5 Razzia

Részletesebben

Jurtanapok Hantoson (8. oldal)

Jurtanapok Hantoson (8. oldal) A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 34. szám 2004. augusztus 18. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft

Részletesebben

Sárbogárd Velencéje. Kék hírek. Címek a rendõrségi krónikából:

Sárbogárd Velencéje. Kék hírek. Címek a rendõrségi krónikából: A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. március 26. - XX. évf. 13. szám 20 oldal, 200 Ft Botrány a cecei Fidesz-gyûlésen.. 2 Pályakép Interjú Sárközi Lászlóval.... 4-5 Az alapi kézilabda

Részletesebben

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát

Részletesebben

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ........... 2-4 A Magyar Posta válasza..... 5 EP-választás 2014........ 5 Óvodás és iskolás

Részletesebben

Tanévnyitó a Mészölyben

Tanévnyitó a Mészölyben A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. szeptember 3. - XX. évf. 36. szám 20 oldal, 200 Ft Aranylakodalom meglepetéssel.. 2 Domján János Sárbogárd díszpolgára.......... 3 Hittel és

Részletesebben

Veszélyes hulladék a volt szovjet laktanyában?

Veszélyes hulladék a volt szovjet laktanyában? A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 41. szám 2004. október 7. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft Félévre:...3500

Részletesebben

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. augusztus 16. - XVIII. évf. 33. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ......... 2-3 Jurtanap Hantoson..... 5 Vigasságok Kálozon..... 6 Ezüstös kézisek.......

Részletesebben

Eredmények. Akadályhajtás (20 akadály):

Eredmények. Akadályhajtás (20 akadály): A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. augusztus 26. - XXI. évf. 35. szám 20 oldal, 200 Ft Az államalapítás ünnepén.... 2 Felavatták a megújult iskolát... 2 Önkormányzati választások...

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pakson, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula. Írásunk a 19. oldalon Paksi

Részletesebben

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 39. szám 2005. október 27. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Még megválaszolásra várnak a kérdések Emlékezés az 56-os áldozatokra Fenyő és kopjafa fogadja

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben

N A P L Ó. Ha elönti a falut a víz. Tavaszköszöntõ a Kippkopp Óvodában BORVERSENYRE. Meghívó. 2009. május 1-jén 9 órakor rendezendõ

N A P L Ó. Ha elönti a falut a víz. Tavaszköszöntõ a Kippkopp Óvodában BORVERSENYRE. Meghívó. 2009. május 1-jén 9 órakor rendezendõ A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. április 16. - XX. évf. 16. szám 20 oldal, 200 Ft Református húsvét....... 4 Ez is megvan!......... 6 Hírek a gazdáknak....... 7 Húsvéti szent

Részletesebben

MADÁRVÉSZ. Fekete munka: fekete kenyér 3 Buszközlekedés... 3 Az Élõlánc fóruma Sárbogárdon... 4 Cecei hírek... 7 Nem lett árvíz Alapon...

MADÁRVÉSZ. Fekete munka: fekete kenyér 3 Buszközlekedés... 3 Az Élõlánc fóruma Sárbogárdon... 4 Cecei hírek... 7 Nem lett árvíz Alapon... A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. február 23. - XVII. évf. 8. szám 20 oldal, 150 Ft Fekete munka: fekete kenyér 3 Buszközlekedés...... 3 Az Élõlánc fóruma Sárbogárdon.......

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Életüket és vérüket. Jutalomutazás Kínába

Életüket és vérüket. Jutalomutazás Kínába A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. február 5. - XX. évf. 6. szám 24 oldal, 200 Ft A juhásznak jól megy dolga.. 4-5 Pilátus a krédóba?...... 2 Tanácsadás 5 millióért?.... 3 Furcsa

Részletesebben

Karácsony. Kedves Olvasóink!

Karácsony. Kedves Olvasóink! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2004. december 22. - XV. évf. 52-53. szám 28 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja FALINAPTÁR-MELLÉKLET SZILVESZTERI MELLÉKLET

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. október 22. - XIX. évf. 43. szám 20 oldal, 200 Ft Búcsú dr. Pál Istvántól..... 2 Új vírus támad!........ 2 Osztálytalálkozó Sárszentmiklóson

Részletesebben

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2012. szeptember Újra szól a csengő Ismét tanévnyitó ünnepélyre gyűltek kicsik és nagyok szeptember második napjának vasárnap

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. május 4. - XVII. évf. 18. szám 20 oldal, 150 Ft Családi majális Alapon... 2 Fõzõverseny....... 2 Napló.......... 3 Karate-edzõtábor..... 4

Részletesebben

A képzõmûvész tanszakosok bemutatták alkotásaikat

A képzõmûvész tanszakosok bemutatták alkotásaikat XXI. évfolyam 2. szám Ára: 2012. február 200 Ft A képzõmûvész tanszakosok bemutatták alkotásaikat A Temi Fried Mûvelõdési Házban egy hétig láthatták az alapfokú mûvészeti oktatásban részt vevõ tanulók

Részletesebben