Népmûvészeti délután az alapi óvodában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népmûvészeti délután az alapi óvodában"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság március XVI. évf. 11. szám 20 oldal, 150 Ft Napló 2-3 Abai álmok 5 Gazdafórum 6 Tar néni mesél 4. 7 A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Kitüntetettjeink Népmûvészeti délután az alapi óvodában Izgalmas népmûvészeti programok várták elsõsorban a gyerekeket az alapi óvodában a megyei mûvelõdési központnak köszönhetõen március 12-én, szombaton. A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával tíz, kulturálisan hátrányos helyzetû megyei településen kerül(t) megrendezésre egyegy ilyen délután. Berta Mária kézmûves foglalkozásán rafiából fontunk kis koszorút, amire nemzeti szalagot kötöttünk, és már kész is volt a kokárdánk a nemzeti ünnepünkre. Élmény volt látni, ahogy nemcsak a kisebbek, de a nagyobbak is belefeledkeztek az alkotás örömébe. Ezt követõen játékos táncra, danolászásra hívott minket Kneifelné Laczkó Kriszta és a Szedtevette zenekar. A gyerekek és felnõttek a tánc végére alig fértek már el a tornaszoba falai között, de szerencsére nagy kedvükben nem rúgták ki a ház oldalát. Az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportjának zárómûsora elõtt ki-ki a szülõk készítette finomságokból meríthetett új erõt. Meghívó A tinódi fiúk nagy sikerû szilveszteri kötélhúzó-versenyét húsvétkor megismételjük. A Csillagok háborúja második része következik. A Birodalom visszavág. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és nevezõ csapatot a HÚSVÉTI KÖTÉLHÚZÓ-VERSENYRE március 27-én, a tinódi presszó elé. Csapatok jelentkezése 9 órától. A verseny 10 órakor kezdõdik. Értékes díjak! A legerõsebbek között szkanderverseny. Tinódi Fiúk Hargitai Kiss Virág Sárbogárd is ünnepelt Nemzeti ünnepünkön hagyományosan fáklyákkal vonultak a sárbogárdiak a Hõsök terén lévõ emlékmû-együtteshez. A Sárbogárdi Rezesek hívogatták az ünnepségre gyülekezõket vidám trombitaszóval. A Himnusz és a szavalatok elhangzása után dr. Szabó Gábor, a megyei közgyûlés elnöke mondott ünnepi beszédet, majd megkoszorúzták a 48-as emlékkövet. Ezt követõen az ünneplõk a Petõfi-emléktáblához vonultak, és ott is koszorúkat helyeztek el. /H/

2 2 KÖZÜGYEK március 17. Bogárd és Vidéke N A P L Ó a sárbogárdi képviselõ-testület március 11-i nyílt ülésérõl Kivételesen dr. Szabadkai Tamás alpolgármester vezényelte le az ülést, mivel Juhász János polgármester azon a napon vett át egy a helyi védelmi bizottság elnökeként eddig kifejtett tevékenységéért járó kitüntetést a honvédelmi minisztertõl Budapesten, a Stefánia palotában. Közbiztonság anyagi nehézségek A város közbiztonságával kapcsolatos napirendi pontnál jelen volt Sándor Miklós megyei közbiztonsági igazgató és dr. Horváth Zoltán, Sárbogárd rendõrkapitánya, aki írásos beszámolójában a következõkrõl adott számot: A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén 2004-ben 39,6%-kal csökkent az ismertté vált bûncselekmények száma. Csökkent a vagyon-, a személy elleni, a közlekedési, a közterületen elkövetett bûncselekmények és a halálos áldozatok száma, azonban emelkedett a (fõképp éves magyar állampolgárok okozta, gyorshajtásból eredõ) halálos balesetek, az erõszakos garázdaságok, a közrend elleni bûncselekmények, az ismertté vált elkövetõk, a gyermek- és fiatalkorú elkövetõk száma. Az ismeretlen tettesek felderítésében 5%-nyi csökkenés mutatkozott, melynek oka a rendõrség létszámgondja és növekvõ munkaterhei. A nyomozás eredményessége viszont alig változott. (A megyében ezekkel a mutatókkal egyébként így is harmadikak lettek a sárbogárdiak.) Múlt évben 190 ezer Ft üzemanyag-támogatást adott a sárbogárdi önkormányzat a rendõrségnek, Pusztaegresen támogatást nyújtott a körzeti megbízotti iroda mûködéséhez, valamint egy közhasznú munkással segítette a kapitányság mûködését. Több önkormányzattól is kapnak támogatást az õrsök és a körzeti megbízotti irodák mûködtetéséhez. A rendõrkapitány kiemelte a sárkeresztúri, sárszentágotai, de különösen a kálozi önkormányzatok segítségét, akik a bevételeikhez képest sokat áldoznak a közbiztonságra. Szólt a polgárõrségek jelentõségérõl is, méltatva a sárbogárdi, kálozi és sárosdi polgárõrség példaértékû tevékenységét. Szigorították a közlekedési szabálysértések megelõzésére, megszakítására tett intézkedéseket, a közterület védelmét. Ezzel együtt nõtt a szabálysértési eljárások száma is. Kilométer-felhasználásuk km-rel csökkent. A takarékosság eredményéhez hozzájárult, hogy a Fejér megyei RFK üzemtöltõ állomásán kedvezõbbek a tankolási lehetõségek. Azonban a jó minõségû megelõzõ tevékenységhez, megítélésük szerint, kevés a rendelkezésükre álló km keret. Ráadásul a kapitányság épülete szûkös, ráférne egy alapos felújítás. Egy pályázatnak köszönhetõen ugyan jó minõségû burkolatot kapott a faház, a fõépületben kicserélték a nyílászárókat, de a falak, a víz-, szennyvízberendezések és a bútorzat állapota továbbra is gond. A HEMO-ba szerettek volna átköltözni, de nem sikerült. Több képviselõ is dicsérte a rendõrség munkáját. Bódai Gábor: A gépkocsipark eléggé le van amortizálódva. Van-e lehetõség 2005-ben ennek javítására? Nedoba Károly: Az utak készülnek, táblákat helyeztek ki, de a lakosság nem tartja be õket. Nem sûrûn látja a rendõröket járõrözni, viszont bizonyos helyeken parkolnak. Ennek az az oka, hogy ez a feladatuk, vagy az, hogy nincs pénz benzinre? Mivel idén több támogatást kap a rendõrség, ezért szeretné, ha egy kicsit hatékonyabban dolgoznának, és jobban kint lennének a lakók közt, az utakon meg a parknál. Etelvári Zoltán: Ha a 4-es választókörzet adna 50 ezer Ft-ot üzemanyagra, lehetne-e sûríteni a járõrözések számát? Mert itt csinálták meg a legtöbb utat, és többen nem veszik figyelembe a tiltótáblákat. Ferencz Kornél: Várható-e, hogy a vidéki kapitányságok jobb anyagi helyzetbe kerülnek? Horváth Tibor: Dicsérni tudnak a képviselõtársai, de közben követelõzni is. Ígérnek mindent, de semmit nem adnak meg. Mi az a 190 ezer Ft egy éves támogatásra? Ha egy hónapra adnának annyit, azt is szégyellné. Dr. Horváth Zoltán és Sándor Miklós:Az idén kap a rendõrség új gépkocsikat, de hogy ebbõl Sárbogárdra mennyi jut, azt nem lehet tudni. Jelenleg egy gépkocsi le van állítva, ezt biztosan pótolják. A gépkocsik javítása sok pénzt visz el, amit benzinre lehetne fordítani. Mindent megtesznek, hogy visszaszorítsák a közlekedési balesetek számát ben a helyszíni bírságok száma volt. Szigorítani próbálnak, de sajnos vannak visszaesõ autósok. A létszámhiány miatt nem tudja megígérni a kapitány, hogy többet kint lesznek közterületen. Ha támogatást kapnak egy városrésztõl, akkor arra õk is többet tudnak fordítani. A rendõrség rendkívül takarékos gazdálkodásra van kényszerülve. A kistérségi együttmûködésben és a pályázatokban nagyon nagy lehetõségek vannak, erre kellene a jövõben odafigyelni. Dr. Berzeviczy Gábor érdeklõdött a HEMO épületének megszerzésérõl. Dr. Horváth: millió Ft-ba került volna. Dr. Szabadkai: Az önkormányzat igényelte a Honvédelmi Minisztériumtól a HEMO tulajdonjogát. Ez jelenleg folyamatban van. Ha meglesz, akkor az önkormányzat eldöntheti, hogy mit tesz vele. Az is egy lehetõség a többi közül, hogy a rendõrség ott mûködjön. Õri Gyula: A 10-es választókörzet 50 ezer Ft üzemanyag-támogatást fog biztosítani. Pedagógus Varga László: Javasolja a többi egyéni képviselõnek, hogy a saját keretükbõl támogassák hasonló mértékben a rendõrséget. A Sárbogárdi Napok programjai Döntött a testület a június én megrendezésre kerülõ Sárbogárdi Napok programjáról, melyben a már hagyományos programok (Pro Urbe díj átadása, fõzõverseny, utcai kosárlabda, kézmûves vásár és játszóház, borkóstoló és gasztronómiai bemutató, mazsorett és modern tánc, közös ebéd, tûzijáték, utcabál), a helyi zeneiskola, Black Time tánccsoport, Vidám Rezesek és vegyes kar mellett helyet kap egy ipartörténeti kiállítás, asztalitenisz vándorkupa, sakkverseny, a Hair címû musical részletei a kaposvári Roxinház társulatának elõadásában, a Republic, a Los Andinos, a Crystal, az Apostol, az EDDA, ír és amerikai country muzsika, bábszínház, valamint vásári ügyességi játék minden korosztálynak. Szó volt arról is, hogy a mûszaki osztály bízzon meg egy tervezõt annak kidolgozá- Folytatás a következõ oldalon

3 Bogárd és Vidéke március 17. KÖZÜGYEK 3 Folytatás az elõzõ oldalról sával, hogy mennyi lenne a költsége az Ifjúsági parkban szükséges beruházásnak. Nedoba: A Hõsök terén valóban rossz helyen van a rendezvény, ezért arra kéri a testületet, hogy jövõre oldják meg ezt a kérdést. Útfelújítások Útüzemeltetésre, -felújításra mintegy 44 millió Ft-ot különített el a költségvetésben az önkormányzat. Ebbõl a következõk valósulnának meg a tervek szerint: Vezér és Gárdonyi u. útalap, Ady E. út, Tury M. u. sarkán lévõ parkoló aszfaltozása, Tüzér u. alappal rendelkezõ részének aszfaltozása, járdaépítés a Köztársaság út keleti oldalán a házszámig. A Temetõ u. csatlakozását a Köztársaság útra ebben az évben el kell végezni pályázati pénzek felhasználásával. Pusztaegres külterületén két útcsatlakozás csak pályázati pénzek segítségével valósulhat meg. A szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására ugyancsak pályázatot kívánnak benyújtani az Árpád, Tury M. és Kisfaludy u. által határolt úthálózati szakaszt illetõen (mivel a pályázat feltétele, hogy a vízelvezetés megoldott legyen a felújításra kerülõ utakon). Ennek önrészére 20 millió Ft-ot tettek félre. A fennmaradó összegbõl az utak rangsorolását követõen választókerületenként kerülne sor az utak felújítására. A salakos, felületzárt makadám utak üzemeltetésére 2 millió Ft-ot fogadtak el, azzal a kitétellel, hogy azok javítását minimális anyagfelhasználással, gréder és úthenger alkalmazásával végezzék el. A testület késõbb még visszatér a témára. Sportköri beszámolók elfogadva Elfogadták a képviselõk a sportkörök beszámolóit, ám több képviselõ kifogásolta, hogy a labdarúgó klubok támogatást várnak, de a tagok nem fizetik be rendesen a minimális tagdíjat. A Sárszentmiklósi SE kérésére, hogy emeljék az önkormányzati támogatás összegét, akkor tér vissza a testület, ha aktuálissá válik a megyei I. osztályba való felkerülés. Ebben az esetben a civil bizottság tárgyalást kezdeményez az SE további finanszírozásáról és mûködésérõl. Változások a szociális rendeletben Változnak az adósságkezelési szolgáltatás szabályai egy törvénymódosítás következtében. Így például bizonyos feltételek mellett lehetõség nyílik magasabb támogatási összeg (400 ezer Ft) nyújtására, és a szolgáltatás idõtartamát legfeljebb 60 hónapra is megállapíthatják. Ugyanazon adósságtípusnál a kérelmezõ a kiegyenlítést követõ egy éven belül nem részesíthetõ a szolgáltatásban újra. Ha az adós 3 hónapig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vissza kell térítenie a számára kifizetett összeget. Az önkormányzat pontosította a közgyógyellátási igazolványok kiadása tekintetében a méltányosság és különös méltányosság jelentését. Feltöltötték a két csonka bizottságot Sor került a már régóta üres bizottsági helyek feltöltésére. Még az ülés elején h. Varga László azt javasolta, hogy a bizottsági tagok megválasztását zárt ülésen tárgyalják, de ezt a testület többsége elvetette. Az ügyrendi és jogi, valamint a civil kapcsolatok, ifjúsági és sport bizottság tagjának Horváth Tibort javasolta a Fidesz MPP, míg az ü.j.b. külsõs tagjának (dr. Sükösd Tamás helyére) Németh Józsefnét (Kereszt u.). Horváth emlékeztette képviselõtársait: Azért maradt távol a bizottsági munkától, mert úgy vette észre, hogy önkényuralmat folytatnak a városban, és ehhez õ nem szívesen asszisztál. De sokan mondták neki, hogy ne hagyja magát félretúrni a kommunisták által, úgyhogy nem tudja, paktáljon-e velük, vagy se. Sz.r az egész hülyeség, az én bizottsági munkám is egy nagy sz.r. Dr. Szabadkai: Figyelmeztette Horváthot, hogy tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Horváth: Ha beválasztják, odamegy, ha nem, akkor nem. Csináljanak, amit akarnak. A testület egyhangúan megválasztotta a jelölteket a bizottságok tagjainak. Nedoba: Tibi, én nagyon örülök, hogy újra visszatérsz. Ismerjük az építõ jellegû felszólalásaidat, meglepetést nem fogsz okozni. Önkritikád van, és a munkád olyan, amilyennek értékelted. Örülök neki, hogy bebizonyítottad a nagy nyilvánosság elõtt, hogy a babaruhát visszakérted, és hogy milyen kemény vagy, milyen tartásod van, amikor cselekedni kell. Szövegben jó vagy. Énelõttem már olyan mélyre süllyedtél, hogy neked már csak a vakond tud köszönni. H. Varga: Kéri az alpolgármestert, hogy Nedobát is figyelmeztesse. Dr. Szabadkai: Azt hiszi, hogy a két felszólalás között azért volt némi különbség. Nedobáé egy személyre vonatkozott, Horváth viszont többszörösen lekommunistázza õket a képviselõ-testület elõtt. Ezt õ kikéri magának. Másrészt csúnya, trágár szavakat használt, ezért volt kénytelen figyelmeztetni. De természetesen eleget tesz a kérésnek: Nedobát is megkéri, hogy a személyre vonatkozó kijelentésektõl tartózkodjon. Nedoba: Elnézést kér. Krupa Rozália: A külsõs bizottsági tag akkor tudja a munkáját ténylegesen gyakorolni, ha a képviselõ-testület elõtt leteszi az esküt. Európa Nap május 1-jén Részt vesz a város a Miniszterelnöki Hivatal Európa Napok címû pályázatán. A május elsején tartandó rendezvények tervezett költsége 1 millió Ft, melyhez az önkormányzat 300 ezer Ft-ot biztosít. A megye felújítaná a gimnáziumot Teljesen fel kívánja újítani, valamint bõvíteni szeretné négy tanteremmel és a hozzá tartozó szertárakkal a sárbogárdi gimnázium épületét az intézmény tulajdonosa és fenntartója: a megyei önkormányzat. Ehhez címzett támogatásra pályázik. A képviselõ-testület egyetértõ nyilatkozatát adta a megyei önkormányzat elképzeléseihez. Egyebek Az önkormányzat korábban csatlakozott a közép-dunavidéki regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében létrehozott konzorciumhoz, egyben kötelezettséget vállat arra, hogy a lakosságszámnak megfelelõ mûködési hozzájárulást fizet, melynek összege idén 100 Ft/fõ/év. A múlt évihez képest magasabb összeg 545 ezer Ft-tal növeli az önkormányzat dologi kiadásait. Projektor és hangosító berendezés beszerzésére pályázatot kíván benyújtani a Madarász József Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakkollégiumához, melyhez az eszközök vételárának felét, 400 ezer Ft-ot, az önkormányzat biztosítja önrészként az intézmény részére. Mint arról már korábban hírt adtunk, a város mintegy 45 millió Ft-ot nyert pályázaton a városközpont térkövezésére és utcabútorokkal való berendezésére a megyei területfejlesztési tanácstól. Az utcabútorok beszerzésére kiírt pályázat eredményesen lezárult, azonban az építési beruházásra beérkezett ajánlatok lényegesen meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat. Emiatt az önkormányzat kérelmezi a tanácstól, hogy a létrehozandó térkõburkolat ne 1890,8 fm hosszan és 3298,75 m 2 -en, hanem 1210 fm hosszan és 3650 m 2 -en valósulhasson meg. Bejelentések Rigó László: A gabonától lefelé egyre rosszabb a 63-as út. Értesíteni kellene a KPM-et, hogy közel 30 cm-es gödrök vannak a fedelek mellett. Gábris István: Nagyon sok lakossági panasz érkezik hozzá, hogy bejelentenek egy problémát, és nem történik semmi változás. Az orvosi ügyelet volt gépkocsivezetõi keresték meg, hogy szerintük törvénysértõ volt az elbocsátásuk. Kérdi, miért történt ez. Nedoba szóvá tette az önkormányzat honlapját és a közterület-felügyelõk munkáját. Etelvári:AMészöly Géza Általános Iskolánál a közben lévõ táblát helyezzék át 5 m-rel hátrébb, mert így mindenki szabálysértést követ el. Schmidt Lóránd: A kátyúkat most még kis ráfordítással meg lehetne csinálni. Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

4 4 KÖZÉLET március 17. Bogárd és Vidéke Többszörös ünnep a gimnáziumban Többszörösen is megünnepelték a gimnáziumban március 15-ét. Pénteken a diákönkormányzat által szervezett programok közül válogathattak a diákok: volt szavalóverseny, sport, film, számítógépes, játékos, valamint nagy irodalmi felkészültséget igénylõ vetélkedõk. Kedden a Petõfi-szobor megkoszorúzását követõen az egész iskola a mûvelõdési házba vonult, ahol a Petõfi-pályázatok eredményhirdetésére került sor. Az iskola szellemi erõpróbáján több száz pályamûvel vettek részt kisebbek és nagyobbak egyaránt, szinte minden tantárgyból. A legjobban sikerült munkákat dicséret, illetve könyvutalvány illette. Váratlan mozzanatként ekkor került sor Leszkovszki Albin elsõ könyvének ünnepélyes átadására is (melyrõl külön részletes tudósítást olvashatnak). Hargitai Kiss Virág Leszkovszki tanár úr elsõ könyve Felemelõ és megható pillanatnak lehettek tanúi a Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárai és diákjai március 15-i ünnepségükön. Dr. Fülöp Gyula, a Fejér Megyei Múzeumok igazgatója, az iskola öregdiákja (vagy más néven elsõlancelot ) ugyanis ekkor adta Leszkovszki Albin tanár úr kezébe elsõ regényének elsõ példányát Kompországi szerelmek címmel. A meglepetésrõl senki nem tudott, csupán Fülöp Gyula, a szerzõ lánya, Leszkovszki Anna, Neményi László kiadó (aki korábban a megyei könyvtár igazgatója és az Árgus munkatársa volt) és a Kotsis és Társa Bt. nyomdája. A regény kéziratát az Árgus folyóirat szerkesztõségének adta oda Leszkovszki Albin elõször. A kötet már 1999-ben megjelenhetett volna, de erre (különbözõ okokból) egészen máig mégsem került sor. Neményi az Árgus megszûnése után megörökölte ezt a munkát. Amikor Fülöp Gyula tavaly ezt megtudta, nagyon megörült, és vállalta, hogy az ezer példányban megjelenõ könyv kiadását saját zsebbõl finanszírozza. Örülök, hogy mint diákja, most meghálálhatom Neki valamivel azt, amit Tõle kaptam itt, a sárbogárdi gimnáziumban mondta Fülöp Gyula. Hogy mire tanította õt Albin tanár úr? A kérdésre így válaszolt: Az albinizmusra. Albin tanár úr az õt vastapssal ünneplõ közönségnek csak annyit mondott: Most már hagyjátok abba. Majd belelapozott a könyvbe és így szólt: Nem is gondoltam, hogy ilyen vastag. Aztán levonult a színpadról. A ma 70 éves Leszkovszki Albin, a Bogárdi Polgár, lapunk elsõ számától kezdve, immár 15 éve publikál újságunkban hétrõl-hétre. Kompországi szerelmek címû regénye is a Bogárd és Vidéke hasábjain jelent meg elõször részletekben. Régóta terveztük, hogy ezt a regényt kiadjuk. Azonban erre, megfelelõ anyagiak híján, nem kerülhetett sor. Fülöp Gyula nagylelkû gesztusának köszönhetõen most végre megjelent a kötet. Nagy öröm számunkra kézbe fogni azt a könyvet, amelynek születését hétrõl-hétre figyelemmel kísérhettük. Gratulálunk a szerzõnek, és kívánjuk, hogy sokáig legyen még ereje hétrõl-hétre szólni a Mezõföld népéhez! A könyv megvásárolható szerkesztõségünkben. Rövidesen megrendezzük Leszkovszki Albin szerzõi estjét, ahol lehetõség lesz könyvének dedikálására is. Hargitai Kiss Virág és Hargitai Lajos

5 Bogárd és Vidéke március 17. KÖZÜGYEK 5 Abai álmok Különös esemény részesei lehettünk március 14-én Abán. Az abai polgárok ezen a napon kötötték meg a település felvirágoztatására társadalmi szerzõdésüket. Ezt megelõzõen alapos elõkészítõ munka folyt, amit külsõ szemlélõként alig érthetünk meg. Nem abai polgárként mi is ünneplõbe öltöztünk feleségemmel, mert megtiszteltetésnek éreztük, hogy e közösség életének egyik legjelentõsebb eseményének részesei lehetünk. Ahogy sétálunk végig a 63-as úttól a községen végig, szinte a szemünk elõtt elevenedett meg egy jövõbeli otthonos, szép kisváros képe. Széles, térkövekkel kirakott sétányon lépkedtünk. Ez már a mai valóság. Az út két oldalán harmadéves fácskák nyújtogatják az égnek az ágaikat. Képzeletben láttuk ezeket a fákat ötvenévesen. Hatalmas lobjuk sátora alatt jutunk be a központba. Az út mellett szebbnél-szebb épületek. A régi százéves házak homlokzata felújítva hirdeti, hogy az itt élõk tisztelik a múltat, és a múlt mély gyökereire terebélyesedik mint lombkorona a jövõ emberléptékû, otthonos kisvárosa. Minden abai polgár személyes meghívót kapott a nagy eseményre, amely az õsök emléke elõtti tiszteletadással kezdõdött a református templom elõtti parkban az 1848-as kopjafánál. Itt a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola növendékei néptánccal köszöntötték az ünnepet. Kossa Lajos polgármester így szólt az ünnep jelentõségérõl megnyitó beszédében március 15-e és március 14-e két történelmi pillanat. Az elsõ a magyar nemzet, benne Aba sorsfordulója. A második Aba sorsfordulója, amely magával hozhatja a nemzet XXI. századi megújulását március 14-én szintén március idusának elõestéjén avattuk és szenteltük fel Aba címerét és zászlóját. Az akkor az elsõ igen fontos lépéseink egyike volt, önazonosságunk, önbecsülésünk és magabiztosságunk megtalálása irányában. Ezen ünnepi alkalomból is kifejeztük azon szándékunkat, hogy méltó örököseiként szeretnénk zászlónkra tûzni és sikerre vinni annak eszméit. Ma 13 év elteltével halkan már elmondhatjuk a reformkor nagyjainak Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, Deák Ferencnek, Wesselényi Miklósnak, Petõfi Sándornak és Batthyány Lajosnak a példáját követve megtaláltuk a közösség felemelkedéséhez vezetõ utat. Megtanultuk tõlük és a hétköznapokban sem felejtettük el, hogy a jövõnket erõs sziklára kell felépíteni. Legyen Aba újra a miénk! Ki ne emlékezne ezen kimondott szavakra, amelyek sok ember lelkében hagytak maradandó nyomot. Az azóta eltelt 15 évben Abán megtapasztaltuk az igazságát mindannak, amit Vass Albertre nagyapja hagyott örökül: Tudjuk, hogy a szó az ember legnagyobb kincse. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel, mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, megértsük egymást és a világ békességét szolgáljuk. Az Abát jellemzõ, az élet szinte minden területére kiterjedõ építkezés, példát adott egyre több közösség számára. Szövetségeseink száma évrõl évre nõ, példát adtunk, amelybõl újra meg újra erõt merítettünk, hogy a mai napon belevághassunk, minden eddiginél nagyobb vállalásunkba. E vállalásunk, amelyet hamarosan kimondott szavunkkal, eskünkkel fogunk megerõsíteni 1848 szabadságeszményét szándékozik kiteljesíteni. Aba Nagyközség Képviselõ-testülete kezdeményezésének köszönhetõen a mai napon meghirdetjük az Abai Társadalmi Szerzõdést, amely által hitünk szerint mindenkit felemelhetünk a részvételi szabadság állapotába. Olyan Abát építünk, amely megteremti az öntudattal bíró, saját értékeivel, erejével, lehetõségeivel tisztában lévõ és az azokkal tudatosan gazdálkodni tudó, egymással együttmûködõ kisközösségek láncolatát. Olyan közösség megszületésénél bábáskodunk, amely képes a természet és társadalom, egyén és közösség, közösség és közösség közötti kapcsolatok újrafogalmazására. Az ünnepség után az abaiak zászlót lengetõ magyar ruhás lányok és a fúvószenekar felvezetésével elindultak a Kultúr Közösségi ház elé a XXI. század emlékkövének felavatására. Az avatóbeszédet a jövõnek üzenetet vivõ emlékkõ ötletadója Fehér Csaba tanár úr mondta el december 31-én Aba polgárai elvetettek itt, ezen a helyen egy kis magot. Ástak egy nagy gödröt, ahová üzeneteiket, vágyaikat ásták el 50 évre, hogy majd gyermekeik és unokáik kiássák onnan. Ennek az 5 évvel ezelõtti eseménynek a jelentõsége azonban fontosabb, mint elsõ pillantásra gondolnánk. Nem egyszeri jókívánságokat fogalmaztunk meg akkor, az ide elhelyezett tárgyainkkal, emlékeinkkel, hanem a hitet alapoztunk meg, hogy 50 év múlva büszkék lehetünk rá, hogy abaiak vagyunk. Ezt a gödröt fedtük le egy szoborral. Ez a szobor egy magot ábrázol, amely a kicsírázás állapotában van. Teleszívta magát vízzel, fénnyel, élettel, mindegy, hogy milyen talajra hullott, megpróbál gyökeret ereszteni, életben maradni. Nekünk pedig segíteni kell ebben, mi vagyunk a magvetõk. Rajtunk múlik elõször a növény sorsa, aztán már az utánunk jövõnkön. Ezért a magot beléjük is el kell vetni, hogy a mi céljaink nekik is fontosak legyenek, hogy teremtsünk egy virágzó, erõs és büszke települést. A szobor jelentse a közösség összefogásának a fontosságát! Akárhogy is számolom, legalább három generáció következetes munkája kell ahhoz, hogy ne sorvadjon el az abai gondolat. Az emlékkövet Varga Csaba, a stratégiai kutatóintézet igazgatója leplezte le. Az emlékkõ avatása után a szabadtéri színpadnál gyülekeztek az abai polgárok. Hetekkel ezelõtt minden abai utca megválasztotta a maga társadalmi képviselõjét. A társadalmi képviselõk és az önkormányzati képviselõk felmentek a színpadra. Felolvasták egymást váltva a képviselõk az abai 12 pontot, a szövetség alkotmányát, majd Kossa Lajos, Aba polgármestere olvasta az esküt. Annak szavait mondták vele együtt a színpadon és a téren összegyûlt abai polgárok. A levegõ felforrósodott. Ebben a pillanatban nagyon sajnáltuk, hogy mi nem vagyunk abai polgárok. Az eskü után hatalmas taps, lelkes ováció köszöntötte az új szövetséget. Az eskü kinagyítva ki volt téve egy táblára a színpad oldalánál. Ide gyülekeztek az abaiak hosszú sorokban, hogy ki-ki kézjegyével ellássa a szövetség tábláját. Eközben ránk borult az este. Különös, szinte misztikus hangulat lett úrrá rajtunk. Megnõttek az árnyékok. Mintha egy ezer évvel ezelõtti ázsiai falu fõterén állnánk. Körülöttünk a nemzetségfõk és a nép tesz ünnepélyes esküt együvé tartozására. A messzi jövõbe vetett tekintetek tüzében egy közösség reményvirágai szöknek szárba. Aztán valóban megszólalt a sámándob és Sólyomfi Nagy Zoltán regös táltos mély torokhangú énekét hallhattuk az összefogás, a testvériség erejérõl. Közben a színpad mögül sorra villantak föl a tûzijáték fényei. Aztán egy utolsó piros-fehér-zöld rakéta robbant a fejek fölött amely mint egy óriási korona hullt, borult le ránk. Errõl minden szó üres fecsegés csupán. Hogy tudjátok, mi történt, ahhoz ott kellett lenni. Ez nem csupán Magyarországnak, Európának lesz példa. Hargitai Lajos

6 6 KÖZÜGYEK március 17. Bogárd és Vidéke GAZDAFÓRUM Március 11-én Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ gazdafórumra hívta a környékbeli gazdákat. Ezen tájékoztatást adott arról, hogy mit tett annak érdekében a parlamentben, hogy a gazdák megkapják azt, ami jogosan megilleti õket. A mûvelõdési központ színháztermében 200-nál több érdeklõdõ gyûlt össze. Várakozás közben mindenki a gazdatüntetésrõl és a mezõgazdaság gondjairól beszélt. A képviselõ késve érkezett. Elnézést kért, majd mondandójába kezdett. Átéltük az évszázad legnagyobb botrányát. Szégyen, gyalázat, egyetlen fillért sem adtak aszálykárenyhítés címen. Hol a pénz? Mindenki ezt kérdezi. A gazdák jelentõs része a mai napig nem kapta meg az állatjóléti támogatást, ráadásul januártól elõre kell fizetni az utána járó áfát január 20-ig. A támogatást pedig nem fizették ki, és ezek után csodálkoznak, hogy a gazdák végsõ elkeseredésükben beülnek a traktorba, és fölmennek Budapestre. Semmi másért, hogy beszéljenek a miniszterükkel mert az õ kezében van a döntés lehetõsége, ha szóba állna velük. Ez a herce-hurca folyik már harmadik hete. Közben kormányzati baklövések sorozata történik ben az uniós csatlakozást követõen át kell térnünk a közös agrárköltségvetésre és agrárpolitikára, és csak engedélyezett támogatásokat kell fizetni, míg azt megcsinálták a MEGÚJULT!!! A Delta Testépítõ Klub új szolgáltatásokkal várja vendégeit: AEROB GÉPEK (KARDIÓ), SZAUNA, MASSZÁZS. Nyitva tartás: H-P: és , Szo.-V: és Ct.: Horváth Tibor. Cím: Delta Testépítõ Klub 7000 Sárbogárd, Ady E. út 114., telefon 06 (25) Szolgáltatói áraink: KONDI napijegy 500 Ft; napijegy+szauna Ft, 1 havi kondibérlet Ft; 1 havi kombinált kondibérlet Ft (korlátlan szauna+4 alkalom szolárium használat); SZOLÁ- RIUM: alkalmi jegy 10 perc 300 Ft; 15 perc 400 Ft; 20 perc 500 Ft, 30 perc 700 Ft, bérlet (10x20 perc) Ft; SZAUNA: 1 alkalom 500 Ft; bérlet (10 alkalom) Ft; MASSZÁZS: 1 óra Ft; 1/2 óra 800 Ft; CELLULITIS-KE- ZELÉS Ft (Klein Mária gyógymasszõr, 06 (70) ). szlovákok, megcsinálták a lengyelek, adtak pénzt a gazdáknak, hogy ne legatyásodva menjenek az unióba, nálunk nem tették meg. Azt se adták oda, ami jár. A gazdák nem kérnek semmi mást, csak azt, ami jár nekik, a tartozást meg kell fizetni. A mai napig eszükben sincsen rendezni a tartozásukat. Hozzávetõlegesen 15 milliárd forint átcsoportosításról lenne szó, amivel ezt a kérdést meg lehet oldani. Egyik felszólaló a kiegészítõ támogatások mértékérõl érdeklõdött. Egy másik az alábbiakban összegezte a gazdák gondjait: Kizárólag a saját nevemben tudok beszélni, mert egy telepnek vagyok a vezetõje. Akkor lesz nagyon rossz nekünk, ha tényleg ez az állatlétszám megmarad. Ma ugyanis nem 4 millió sertés van, nincs 3 millió se, és ha ezt is leépítik, akkor fizetjük meg majd igazán a sertésnek az árát, mert akkor majd nem tudunk mit csinálni az árakkal. Ma disznót vágnak egy héten Magyarországon, abból t úgy hoznak be külföldrõl, csak azért, hogy megtartsák a Ft-os kilónkénti árakat. A képviselõ urat kérem, legyen szíves, mondja el odafönt, hogy a paraszt dolgavégezetlenül nem jön haza, ezt nekik is kell tudni, bármit is csináljanak. Jó lelkûek, tiszta szívûek, de egy bizonyos dolgon túl nem fognak engedni, ez biztos. Több hozzászólásban is azt erõsítették, ha a kormány nem áll a gazdák ügye mellé, ennek az egész ország fogja kárát látni. Ha tönkreteszik a magyar mezõgazdaságot, az országot teljesen kiszolgáltatják a külsõ érdekeknek. A következõ napokban felgyorsultak az események. Miután egyre több helyen kezdõdtek el a teljes útelzárások, hirtelen a kormány tárgyalni kezdett, és megegyezett a gazdák képviselõivel, hogy a nemzeti ünnepre ne legyenek traktorok Budapesten. A gazdák hazamentek, és mindenki zavartalanul ünnepelhetett, szónokolhatott. Aztán a miniszterelnök egy könnyelmû nyilatkozatában azt mondta, hogy a gazdák meghátráltak. Ekkor a gazdák majdnem visszafordultak a fõvárosba, annak ellenére, hogy már nagyon elegük volt a huzavonából. Hargitai Lajos Lengyel Zoltán ehhez az alábbi közlemény közzétételét kérte: Közlemény Alig lélegzett fel az ország, alig száradt meg a tinta a gazdák és a kormány között kötött megállapodáson, Gyurcsány Ferenc ma reggel a gazdák meghátrálásáról beszélve folytatja a hazudozást. A kormány sikerérõl beszél, és ismét feszültséget keltve próbálja meg szembeállítani egymással az embereket, ahelyett, hogy azon törné a fejét, hogy a gazdák a törvény szerint nekik járó támogatásokat minél elõbb megkapják, illetve, hogy a kormány a tegnap megkötött megállapodást ne rúgja fel, ahogy ezt egy évvel ezelõtt tette. Gyurcsány Ferenc hazudott, amikor azt mondta, hogy a gazdák meghátráltak. Ha a kormány kellõ felelõsséggel állt volna hozzá a gazdák jogos követelésihez, akkor a megállapodást már három héttel ezelõtt is meg lehetett volna kötni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megállapodáshoz nem volt szükség sem adóemelésre, sem gyógyszeráremelésre, sõt még a családi pótlékot sem kellett megszüntetni, szemben Gyurcsány Ferenc korábbi riogatásaival. Határozottan kérjük, hogy Gyurcsány Ferenc hagyja abba a hazudozást és a riogatást, viselkedjen végre felelõs kormányfõként annak érdekében, hogy a gazdák még egyszer ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy az utcákon traktorokkal felvonulva tudják csak kikényszeríteni azt, ami a törvény és a politikai megállapodás szerint jár nekik. Budapest, március 14. Lengyel Zoltán kabinetvezetõ, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyûlési Képviselõcsoport, Mezõgazdasági Kabinet

7 Bogárd és Vidéke március 17. RIPORT 7 Tar néni mesél 4. rész Folytatás elõzõ számunkból Tar Istvánné Juliska néni: Hát, úgy összejöttünk, hogy egyszerre lett meg mind a kettõnknél a gyerek. Hargitai Kiss Virág: Akkor hogyan tudott ott lenni a bába? A másik asszonynál egy picivel elõbb megszületett a gyerek, mint énnálam. Ott csak elõsegítette a bába, hogy legyen meg a gyerek, aztán otthagyta a lepedõn. (Dupla lepedõ volt, abba fogták bele a gyereket.) Ráhajtogatta a lepedõt a kis testére, csak a fejét hagyta ki, aztán szaladt át. Amikor minálunk meglett a Pityu, egy kicsikét éleszteni is kellett, mert, ugye, már reggel elment a vizem, és éjfélig húztam. A Gólya néni mindjárt észhez hozta egy kicsikét, amikor elkezdett sírni, engem takart be, hogy ne mozogjak, aztán szaladt vissza a másik asszonyhoz, hamar megfürdette a gyereket, odaadta az anyja mellé, aztán szaladt hozzánk. A mosdatást ki csinálta? Amíg fel nem tudtam kelni az ágyból, a Gólya néni egy hétig kijárt. Ment érte a kocsi, mindegyikõnknél megfürdette a kisgyereket, rendbe tett, lemosott bennünket; csak annyi volt a kérése, hogy meleg víz legyen, mert utána ment az orvos mellé asszisztensnõnek. Ezért kellett fizetni? Nem kért sose pénzt, õneki ez volt a hivatása, de azért szoktunk neki adni. Rá egy hétre megvolt a keresztelõ, és akkor meghívtuk ebédre. Amik kellettek a szüléshez (lepedõ, lavór), azokat a hétköznapokon is, vagy csak szüléshez használták? Nem használtuk. Azokat a lepedõket, ágyruhákat ki szokta fertõtleníteni a Gólya néni, mi meg kimostuk, aztán amikor megszáradt, kivasaltuk, szépen összehajtottuk és a többi holmival együtt eltettük a szekrénybe. Egy év múlva újra kellett. Megvan még az a lepedõ vagy ágyruha? Nincsen. Lacika már a szülõotthonban született. Õ miért ott született? Megszüntették a bábás szülést, akkor már nem lehetett a Gólya néninek kimenni házhoz. Emlékszem, az uram nem szokott sose hazajönni délben ebédre, hanem ha egyre ért haza vagy kettõre, õ akkor evett. Amikor a Lacikával rosszul lettem, éppen délre jött haza. Sosem felejtem el, bableves volt meg fánk. A gyerekeket berendeztem az asztalhoz, kimertem nekik a levest, a fánkot odatettem tálban az asztalra, mondtam: egyetek, én olyan nem jól vagyok. Aztán fogtam magam, és beindultam a szoba felé. A szobaajtónál elment a vizem. Ezek a fránya ajtók mindig közbejönnek. A papa gyorsan biciklire ült, eltekert a Gólya néniért, aki azt mondta neki: pesti ember, nem tudok elmenni, mert most már nem szabad, telefonáljon a mentõért. Jött a mentõ keresztül-kasul mindenen. Úgy volt, hogy a Lacika nem lehet meg simán, hanem császárral, mert elõtte már volt egy mûtétem. Bevittek, aztán nem sok idõ múlva meg is lett a Laci. Egyéves koráig mindegyiket szoptattam. Minden gyerekkel volt valami probléma a szülésnél, vagy csak kettejüknél? A többivel nem volt semmi gond. A Jancsival úgy volt, hogy felkeltem jó korán, elsöpörtem az egész udvart, kieregettem a tyúkokat, még este elmentünk a papával borsót lopni. Borsót lopni? A tsz-be. A kötényemet felfogtam, teleszedtük az urammal, mert borsólevest akartam enni meg túrós lepényt. Anyám akkorra már ki is öntötte a túrót. Reggel kifejtettem korán a borsót, aztán lefeküdtem egy kicsit. A Jancsi, pillanatok alatt meglett, semmi beavatkozás nem kellett. A Pityu viszont nehezen született. A Gólya néni mondta, hogy tegyem bele a lábaimat meleg vízbe. Na, mikor beleraktam a lábaimat a meleg vízbe, megindította úgy a fájásokat, hogy nem gyõztem az asztal körül menni. Az uram csak a gyerekért rendezkedett, aztán azt mondta a bába, hogy ha nem gyerek lesz, akkor teszünk neki, pesti ember, sárgarépát. Aztán mégiscsak gyerek lett. Hamar nekiállt dolgozni a szülések után? Az ikrek születése után egy héttel hazaengedtek, másnap reggel már mentem répát egyelni. Nem volt nagyon megterhelõ a gyerekeket ellátni, mellette dolgozni meg a háztartás is vezetni? Anyámék nem messzi laktak hozzánk, szerencsés voltam. Egy kataszteri cukorrépánk volt, ott várt a rengeteg egyelni való, muszáj volt kimennem. Mindenki mondta, hogy vas a fejed Juli, szidtak. Nem voltam kint egész nap, csak úgy délig. Délután fõzni kellett meg a gyerekeket ellátni. A Marika délután három órára lett meg, amikor elaludt, szépen fogtam magam, fölvettem a pongyolát, és mentem összeszedni a tojást. Sokat dolgoztam, de bírtam is, mert hozzá voltam szokva, hogy mindig futottam, siettem, mindig csinálni kellett valamit. Most is ilyen, hogy nem bír megülni egyhelyben? Nem, észreveszi az ember az éveket, a papa is meg én is. Õ is olyan volt, mint a sajtkukac: kifejte a teheneket az istállón, hazajött, megvacsorázott, és elmentek Cecére kirakni a vagont vagy a cementet. Említette korábban, hogy elég gyorsan jött össze a papával az esküvõ. Milyen volt Juliska néniék esküvõje? Nagyon szép kis ruhám volt, sötétkék. Egy kalocsai asszony mesélte, hogy néhány vidéken Magyarországon nem fehér, hanem sötét színû mennyasszonyi ruhában esküdtek. Errefelé mások is esküdtek sötét ruhában akkoriban? Volt, aki kosztümben esküdött, énnekem egy idõs varrónõ varrta a ruhát, aki ott lakott a pusztán. Hogyan nézett ki a ruha? Fél lábszárig érõ szövetruha volt, az alja bõvebb, deréknál passzos volt egy kicsit, övvel, hosszú ujjú volt mandzsettával, gömbölyû nyakkal, néhány fényes kis csillag díszítette. Fátylam nem volt, se csokrom. Egyszerû esküvõnk volt. Volt templomi esküvõ is? Igen. Akkoriban a polgári esküvõ megvolt pénteken vagy szombaton. A mienken csak a násznagyok vettek részt. A templomban aztán mindenki ott volt. Vasárnap délután esküdtünk, este meg volt a vacsora, ott nálunk, bent a szobában. Nem sokan voltunk, csak a rokonság. Mik voltak a fogások? Disznót, tyúkot vágtak édesapámék, csináltak jó húslevest, volt pörkölt, rántott hús, fasírozott, megsütötték a tyúkokat. És az esküvõi torta? Azt is magunk csináltuk. Sütöttünk piskótát kis lábosban és nagy lábosban, hogy emeletes legyen, a vajat kikevertük cukorral és tojássárgájával, diót, mákot vagy kávét tettünk bele, kis süteményeket készítettünk. No, és hogy volt a nászéjszaka? Nem volt lehetõség, hogy elmenjünk ide vagy oda. Hatan voltunk testvérek, és mihozzánk mentünk lakni. De hát, hogyan lehetett akkor magánéletet élni? Csöndben. Elaludtak az öregek meg a gyerekek, mi meg még fenn voltunk, hát, mást nem tudtunk csinálni. Amikor régen a Pávakörben beszélgettünk, hogy így a nászéjszaka meg úgy a nászéjszaka, meg szokták kérdezni tõlem, hogy Tar néni, maguk hol voltak nászúton. Mondom: fenn a padláson, a lucernában, azóta is mindig vetek a kertbe egy kis lucernát, hogy az emlék megmaradjon. Folytatás a következõ számban Hargitai Kiss Virág

8 8 KÖZÜGYEK március 17. Bogárd és Vidéke Oly korban éltünk Emberhalászat A fiatalok közt már igen korán megkezdték a leendõ ügynökök beszervezését. Ezzel kapcsolatban több élményem is van a 60-as, 70-es évekbõl. A módszerek a legváltozatosabbak, olykor iszonyúan gyalázatosak voltak. A fiatal lélek még védtelen a felnõtt világ aljasságaival szemben, különösen akkor, ha ez az aljasság a megértõ, kedves, segítõkész felnõtt képében jelentkezik. Ennek példájával szolgálhatok saját életembõl. A középiskolát egy alföldi kisvárosban végeztem. Vidéki fiúként a középiskola diákkollégiumában laktam. Amikor harmadéves lettem, a kollégiumba új nevelõtanárt helyeztek. Az illetõ korábban a járási pártbizottságon dolgozott. Szimpatikusnak, jó fejnek látszott. Beszélgetett a diákokkal, úgy tûnt, hogy érdekelte a kamaszok világa. Ha valamelyikünk valamilyen okból lelki válságba került, beszélgetett vele. Olykor lehívta a kollégium udvarán lévõ lakásába is egyik-másik társunkat, ott süteménnyel kínálta, ha cigizett a gyerek, akkor cigivel is. Nem gondoltuk, hogy informátorokra, leendõ ügynökökre vadászott köztünk. Ez csak jóval késõbb derült ki. A serdülõkori nagy változásaimnak és a középiskolai követelményeknek való megfelelés nyomasztó súlyának is köszönhetõen, harmadikos koromban volt egy idegösszeroppanásom; sírógörcs, negyven fokos láz stb. Az idegorvos B12-kúrát írt föl és délutáni sziesztát. Õ hívta fel a figyelmemet a jóga és a reggeli hidegzuhany jótékony hatására, aminek végül köszönhettem, hogy sérülések nélkül kimásztam minden jövõbeli bajból. Nos, a fenti kedves nevelõtanárunk nekem is a hónom alá nyúlt. Beszélgetett velem, s mivel akkor még cigiztem, cigarettával kínált. Még azt is megengedte, hogy a délutáni pihenõt a kollégium udvarán lévõ lakásán töltsem, mert ott nyugodtabban tudok pihenni. Itt aztán a hosszú beszélgetések során mindenrõl kérdezett. Mit beszélnek a társaim, mirõl tanítanak a tanáraim, mi a szüleim véleménye a rendszerrõl. K-ra több olyan tanárt számûztek 1956 után, akik valamilyen formában részt vettek a forradalomban. Ezek a tanárok különösképpen érdekelték. Persze teljesen gyanútlanul beszéltem neki mindenrõl, amit csak tudni akart, hiszen nem tudtam, hogy ezzel mi a célja. Történt egy alkalommal, hogy éppen aludtam a tanár úr lakásán, amikor õ megérkezett. Mondta, hogy nagyon fázik, lefekszik mellém, és megmelegszik. Mire bármit mondhattam volna, már be is bújt mellém az ágyba, és simogatni kezdett. Nem tudtam mire vélni a dolgot, de a tanár iránti tisztelet miatt mukkanni se mertem. Õ meg ezen felbátorodva érzékenyebb tájakon kezdett simogatni. Amikor a nemi szervemhez nyúlt, akkor szakadt el bennem a cérna. Hadonászva próbáltam kibújni ösztönösen az ölelésébõl, eközben levertem a lámpát. A hirtelen támadt sötétségben kiugrottam az ágyból, és elmenekültem. Mély lelki válságba kerültem. Nem tudtam, hogy mit csináljak. Másnap a tanár úr nagyon kedvesen szólt hozzám, és invitált, továbbra is járjak le a lakására. Nemet mondtam. Erre õ megfenyegetett, hogy ha nem mûködöm vele együtt, nagy bajba kerülök. Nagy lelki tusa után bementem a kollégium igazgatójához, és elmondtam neki mindent. Elõször nem akarták elhinni a dolgot. De aztán kiderült, nem én vagyok az egyetlen sértett. Kollégista társaim közül már heten estek a cukros tanár bácsi áldozatául, de õk nem mertek szólni, csak miután én följelentést tettem. Akkor elkezdõdött a vizsgálat, de nagy titokban. Elõször mindenféle pártemberek jöttek le. Hosszú tárgyalások voltak az igazgatónál, természetesen zárt ajtók mögött. Többször kihallgattak bennünket. Úgy kezeltek, mint egy bûnözõt. Azután kórházba kerültem. Máig döbbenetes számomra, hogy a kórházban is többször meglátogattak a belügyesek. Az orvosok, ápolónõk nem mertek szólni nekik. Folyamatosan zaklattak, hogy vonjam vissza az állításaimat, mert ha nem, akkor kivágnak a középiskolából. De én megmakacsoltam magam. Állandóan azt hajtogattam, hogy csak azt tudom mondani, ami valóban megtörtént. Úgy tûnt, teljesen magamra maradok, senki nem tud és nem is mer megvédeni ezekkel a vadállatokkal szemben. Egy-egy ilyen látogatás után persze újabb sírógörcs következett. Elgondolkodtató volt az engem vallató belügyes egyik mondata: Pedig ha visszavonnád az aljas kis állításaidat, ígéretes, szép karrier várna rád. Ha együttmûködsz, mi a hónod alá nyúlunk, ha pedig makacskodsz, hatalmunkban áll, hogy derékba törjük a pályádat. Nem tágítottam, végül leszálltak rólam. Sokáig csönd volt. Visszatértem az iskolába, és tanultam tovább. Aztán a pályámat mégse törték derékba. A botrány után a nevelõtanárt elhelyezték K-ról. Szerencsémre a kollégium igazgatója, a gimnázium igazgatója és a tanáraink a politikai nyomással szemben csöndes ellenállással a sértett diákok pártjára álltak. Édesanyámat a gimnázium igazgatója a következõ szülõi értekezleten behívta az igazgatói irodába, és négyszemközt azt mondta neki: Asszonyom, köszönöm, hogy ilyen gyerekeket nevelt nekünk! Ezt édesanyám csak sok év múlva mondta el nekem. Õk is megrémültek a szexuális zaklatás számukra ismeretlen módjától, és nem mertek errõl beszélgetni velem akkoriban. A kollégium igazgatója az ügy után egy beszélgetés alkalmával azt mondta nekem: Az emberi szabadság megõrzése csak rajtunk múlik. Nagyon könnyû elbukni, mert sok a kísértés. Lehet azonban bármilyen helyzet, bármilyen kísértés, a legdrágábbat, az emberi szabadságot, ha olykor nehéz is, meg lehet és meg is kell õrizni. Ezek a szavak mélyen beégtek a lelkembe. Abban az évben a gimnázium igazgatója egy ártatlannak tûnõ Huszka-daljátékot rendezett. Úgy éreztük akkor, hogy ezzel a darabbal nekünk üzentek a tanáraink. Ezt az üzenetet máig sem felejtettem. A darab címe: Szabadság, szerelem. Ebben én egy komikus szerepet kaptam. Petõfi Sándor megzenésített verse ennek a darabnak a nagyáriája, amit aztán a szüleinknek rendezett díszelõadáson együtt énekelt a tömeg, vagyis az egész diáksereg: Szabadság, szerelem! E kettõ kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet. (Pest, január 1.) Az egyik iskolatársamból viszont belügyes SZT-tiszt lett. Kiváló koponya volt, és nagy karriert csinált belügyi vonalon. Errõl egyik kollégiumi találkozónkon mesélt nagy keserûséggel, mert pokol volt az élete. A rendszerváltás után õt is szemétdombra vetették. Két hónapja halt meg rákban. Hány fiatal életét tették tönkre így egy nyomorult rendõrállam érdekében!? Ezen a kollégiumi találkozón volt igazgatónk egy Wass Albert verset idézve emlékezett, hogy csepegtették belénk a diktatúra körülményei között is a helytállás üzenetét: És lészen csillagfordulás megint és miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad. (Wass Albert: Üzenet haza részlet) Hargitai Lajos

9 Bogárd és Vidéke március 17. KÖZÉLET 9 Kitüntetettjeink Györök Ágnes dr. Jarabin János Zámbó Tibor A nemzeti ünnep alkalmából a megyeházán kitüntetéseket adtak át. Dr. Jarabin János sárbogárdi háziorvos Dr. Berzsenyi Zoltán-díjat kapott. A róla szóló ismertetõben elmondták, hogy Jarabin doktor 1970-ben a pécsi orvostudományi egyetem általános orvosi karán szerzett diplomát tõl 73-ig Alap községben volt körzeti orvos. Sárbogárdra 1973 áprilisában került, ahol körzeti, illetve háziorvosként dolgozik még jelenleg is. Több mint 30 éve dolgozik a településen, a rendszerváltást követõen az önkormányzat személyellátási tanácsadója lett. A körzeti, majd a háziorvosi ellátási rendszer, a szakterület privatizációjának egyik kidolgozója. A város lakói, betegei szeretik határozottságát, világos, õszinte beszédét, emberi jóságát. Igazi közéleti ember, az orvosi kamara tagja, jelenleg a megyei orvosi kamara alelnöke, vezetõ háziorvos, amely annak a bizalomnak, szakmai elismerésnek a kifejezése, amelyet a körzetben levõ munkatársai nyilvánítottak ki iránta. Györök Ágnes, a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola igazgatója Németh László-díjat kapott. Érdemei ismertetésében elmondták, hogy olyan iskolai légkört teremtett, amelyben a felnõtt, a gyermek jól érezheti magát, ahol az emberi társas kapcsolatok a kölcsönös tisztességen alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékû emberként élheti meg önmagát, a különösséget, a másságot is elfogadva. Lehetõséget biztosított az informatikai oktatás megvalósítására, a számítógépes terem kialakítására, ezzel is megkönnyítve az értelmi fogyatékos tanulók társadalmi szocializációját. Tapasztalatait közreadja a régió területén dolgozó kollégáknak is, mint közoktatási szakértõ. Zámbó Tibor a Terstyánszky Ödön-díjat kapta. Zámbó Tibor pályája különleges, látványos, eredményekben gazdag. Neve a Bogárd és Vidéke újság olvasóinak ismerõsen cseng. Kiváló sportember, a kézilabda szakág kiváló, országos hírû mûvelõje és kiváló oktatási szakember. Zámbó Tibor alapi születésû. Ott járt általános iskolába is. Az alapi kézilabda csapatban szerezte elsõ nagy sportélményeit ben a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán szerzett diplomát magyar-történelem szakon. Kisdiák kora óta elkötelezettje a minõségi sportnak. A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézilabdásaival több országos bajnoki címet ért el tõl Mezõszilason tanít, és a kézilabda szakkör vezetõje. Jelen iskolaévtõl õ az iskola igazgatója. Sok külföldi versenyen részt vettek tanítványai nagy sikerrel. Több mint 14 neves nemzetközi és hazai tornán nyertek díjakat. 5 évig volt a Cece-Simontornya csapatánál, akik bejutottak az NB I-be, és három évig bent is maradtak. Ezt követõen még háromszor került ez a csapat országos döntõbe. Olyan edzõi munkát végzett, hogy volt játékosai ma korosztályos NB I-es és NB I. B-s csapatokban játszanak, illetve van, aki tagja lett a serdülõ válogatott keretnek. Országos kitüntetés Persány Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át Lévai Ferencnek, a rétimajori Aranyponty Halászati Részvénytársaság elnök-vezérigazgatójának. A kitüntetetteknek gratulálunk! Hargitai Lajos Tud6sz A Dunamenti Regionális Népfõiskola Tud6sz Programjának keretében azokat a év közötti fiatalokat, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak, alkalmassá teszik az iskolai és munkaerõ-piaci tevékenységekre, kitartó, megbízható tanulásra, munkára, társas kapcsolatok létesítésére, fenntartására. A program ellátási területe: a sárbogárdi, dunaújvárosi, adonyi kistérségek, Dunaföldvár és vonzáskörzete. A népfõiskola tevékenységei közé tartozik az egyéni és csoportos mentális (lelki) felkészítés a probléma feltérképezésével, beszélgetéssel, tanácsadással, pszichológus segítségével, képzési és munkaerõ-piaci információk gyûjtésével, átadásával, képességfejlesztéssel, pályaorientációval, álláskeresési technikák elsajátításával. A gyakorlati felkészítés során lehetõség van munkahely-látogatásokra, tanulási módszerek kialakítására, korrepetálásra, felvételire, vizsgákra való felkészítésre, önéletrajzírásra. Ezen kívül szabadidõs programokat is biztosítanak fejlesztõ jelleggel (kézmûvesség, sport, kulturális programok, számítógép-használat). Érdeklõdni lehet: Trambulin (Tud6sz) Projektiroda, 2400 Dunaújváros, Petõfi liget 3., tel., fax: 06 (25) , , Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

10 10 HÍREK, ESEMÉNYEK március 17. Bogárd és Vidéke A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el lopás vétség megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki március 2-án, az éjszakai órákban a Sárbogárd, Ady E. út Fanni presszóból eltulajdonította P. G. sárbogárdi lakos Sony Ericson T100 típusú mobiltelefonját. Az okozott kár Ft. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult R. I. mezõszilasi lakos ellen, aki december 22-én N. I. szintén mezõszilasi lakos földjérõl eltulajdonított 2 db kb. 60 cm átmérõjû akácfát (kb. 30 q). Az okozott kár Ft. Nyomozás indult közúti baleset gondatlan okozása megalapozott gyanúja miatt D. T. szlovák állampolgár ellen, mivel nevezett a munkaadója tulajdonát képezõ jármûszerelvénnyel Sárbogárd belterületén, a Köztársaság út 161. számú ház elõtt késõn észlelte a vele azonos irányba haladó kerékpárost, F. J.-né sárbogárdi lakost, akit a szerelvény jobb elejével elütött. A baleset következtében a kerékpáros 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettesek ellen, akik február 3-án, óra és február 4-én, óra közötti idõben a Vadex Mezõföldi Rt. soponyai erdészet tulajdonát képezõ, Sárkeresztúr 6D erdõrész területérõl kifûrészeltek és elszállítottak 13 db cm átmérõjû, 53 éves tölgy élõfát, 4-5 m 3 mennyiségben. Az okozott kár Ft. Nyomozás indult sikkasztás vétség megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki a Coca-Cola Beverages Kft. tulajdonában lévõ hûtõt ismeretlen körülmények között értékesítette K. D. sárkeresztúri lakosnak. Nyomozás indult lopás vétség gyanúja miatt L. I. sárosdi lakos és M. E. sárbogárdi lakosok ellen, akik március 9-én, óra körüli idõben a Budapestrõl Pécs felé tartó gyorsvonaton eltulajdonították B. I. martonosi lakos csomagjait, amíg õ a mellékhelyiségben tartózkodott. Az okozott kár kb Ft. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki március 4. és 9. közötti idõpontban a Sárbogárd MÁV PFT. bekerített telepérõl fém fedlapokat tulajdonított el. Az okozott kár kb Ft. Nyomozás indult lopás vétség megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik március 9-re virradóra eltulajdonítottak G. Z. sárbogárdi lakostól több mûszaki cikket. Az okozott kár kb Ft, rongálással okozott kár kb Ft. Sárbogárdi Rendõrkapitányság Fáklyás felvonulás Cecén Hagyományosan fáklyás felvonulással emlékeztek meg a ceceiek az es szabadságharc és forradalom eseményeirõl, áldozatairól Cecén. A nagyszámú ünneplõ tömeg az Árpád úti iskolánál gyülekezett, ahol a pedagógusok szép mûsort adtak. Ezt követõen megindult a hosszú menet, hogy gyertyákat gyújtsanak és koszorúkat helyezzenek el a Deák Ferenc úti világháborús emlékmûnél. Az emlékmûnél Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ mondott rövid beszédet, melyben a pártatlan összefogás, összetartás fontosságát hangsúlyozta. Ezt követõen õ, az önkormányzat, az oktatási intézmények és a református egyház képviselõi fejet hajtottak a hazáért vérüket ontott hazafiak emléke elõtt. Hargitai Kiss Virág Húsvéti kézmûves vásár Cecén A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét megszervezi húsvéti kézmûvesvásárát Cecén az Illyés Gyula Általános Iskola szülõi közössége. A maguk készítette húsvéti kézmûves ajándékokat március 16-án, szerdán a piacon, 17-én, csütörtökön az alsó tagozat épületében, a Deák úton és 18-án, pénteken az Árpád úti iskolában árusítják délelõttönként. A befolyt összeget az általuk szervezett programok többek között a gyermeknap finanszírozására kívánják fordítani. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

11 Bogárd és Vidéke március 17. SPORT 11 Öregfiúk nagypályás labdarúgó-bajnokság A Légió 2000 Security Kft. szervezésében március 12-én megrendezésre került a Sárbogárdi Öregfiúk labdarúgó-bajnokságának elsõ fordulója. A rendezvényt Tóth Zoltán önkormányzati-képviselõ nyitotta meg. A megnyitón a résztvevõ csapatok mellett részt vett Juhász János, Nedoba Károly, Pozsár László, Weisz György, Barabás József és Németh Attila. A bajnokságban szereplõ csapatok: Sárbogárd, Sárszentmiklós, Sárkeresztúr, Cece, Simontornya, Elõszállás, Nagykarácsony, Kölesd, Bölcske, Paks. A sárbogárdi csapat bemutatkozása sajnos nem jól sikerült, a 80. percben az ellenfél betalált a hálóba, és ezzel kialakult a végeredmény. Sárbogárd Paks 0-1 A rendezvény után a játékosok közös ebéden vettek részt. /H/ SÍC íjász hírek, eredmények Az Alsóõrsön megrendezett évi Teremíjász Magyar Bajnokságon senior felnõtt férfiak mezõnyében egyesületünk versenyzõje, Gilicze Ferenc szerezte meg az országos bajnoki címet. A versenyen résztvevõ versenyzõink további eredményei: ifjúsági cadet fiúk mezõnyében indult serdülõ versenyzõnk Lovász Balázs az 5. helyezést érte el, felnõtt nõi mezõnyben Horváth Csilla a 4. helyezést érte el; felnõtt férfiak mezõnyében válogatott versenyzõnk, Krencz Szabolcs a 6. helyezett lett. A senior férfiak mezõnyében induló két versenyzõnk közül Gilicze Ferenc lett a év terembajnoka, míg a másik versenyzõnk, Gilicze László a 4. helyen végzett. SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB, Sárbogárd Tájékoztató A Mészöly Géza Általános Iskolában az alábbi szombatokon lesz nyitva az iskola SPORTCSARNOKA március 26.; A SZABADTÉRI PÁLYÁK: április 16., május 7., május 28. Asztalitenisz hírek A hazai mérkõzés után az elmúlt héten pénteken Székesfehérvárra látogatott a SAK csapata a Kodolányi fõiskola csapatához. Az eddig lejátszott 5 mérkõzés során még nem született gyõzelem, minden esetben döntetlen lett az eredmény. A mostani mérkõzésen a Kodolányisok voltak az esélyesebbek, mivel az õszi fordulót a második helyen fejezték be. Hogy mégsem így történt, és a hagyományok ápolása folytatódjon, arról a SAK játékosai gondoskodtak. A Lovász Lajos Dörögdi Gábor és a Papp László ifj. Papp László párosok a két páros mérkõzést megnyerték. Az egyéni mérkõzések során Lovász Lajos fiatalos játékkal, sima négy gyõzelemmel, Papp László három gyõzelemmel járult a végeredményhez. Ez azonban már nem mondható el a két fiatal játékosról, ifj. Papp Lászlóról és Dörögdi Gáborról, akik nem tudtak mérkõzést nyerni, csak szetteket, de ez sajnos Sárbogárdi polgármesteri fórumok Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak értelmében március e közötti idõben az alpolgármesterrel (és az érintett települési képviselõvel) közösen városrészi fórumokat tartok. A városrészenkénti fórumok helye, idõpontja: 1. Töbörzsök, klubkönyvtár: március 23., óra, 2. Sárbogárd, mûvelõdési központ: március 31., óra, kevés volt a végsõ gyõzelemhez, és megszületett a hatodik döntetlen. Az utánpótlás korú újonc versenyzõknek március 14-én, Móron került megrendezésre az egyéni verseny. A SAK játékosai közül Tósoki Fanni, Ócsai Ramon, Baki Ádám és Gubik Géza vettek részt a versenyen. Tósoki Fanni hozta a kötelezõt, és megnyerte a versenyt, ami nem mondható el Ócsai Ramonról, mivel csak második lett. Baki Ádám biztató játékkal a négy közé jutásért vérzett el. Gubik Gézának ez a verseny csak tanulás és tapasztalatszerzés volt, majd az õszi versenyeken kell már eredményt elérni. A felnõtteknek március 18-án, pénteken az örök riválishoz, Csákvár csapatához látogatnak, a gyõzelemhez azonban a mutatott játék kevés lesz. Továbbra is mindent érdeklõdõt vár a SAK. Vezetõség 3. Sárszentmiklós, klubkönyvtár: március 24., óra, 4. Rétszilas, klubkönyvtár: március 29., óra, 5. Pusztaegres, mûvelõdési ház: március 22., óra, 6. Sárhatvan, klubhelyiség: március 22., óra, 7. Kislók, kultúrterem: március 30., óra. Hivatalos fórumaimra ezúton is tisztelettel és szeretettel hívom és várom a városrészek minden lakóját. Juhász János polgármester

12 12 FÓKUSZ március 17. Bogárd és Vidéke Frankhon Frankhon. Vidám, könnyelmû nép. Mennyi kirakat, mennyi kép! Mekkora nyüzsgés, mennyi hang Talán ez a Babits-idézet fejezi ki a legjobban azt, amit most, franciaországi utunk elõtt érzünk. Sokan közülünk még csak találgatják, hogy milyen lehet Frankhon, de néhányan vagyunk olyan szerencsések, hogy már megtapasztalhattuk ezt a szédítõ kavalkádot. És most még jobban vágyunk vissza, hogy új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodjunk. Már sokszor és sokféleképp leírtuk a cserekapcsolatunkat, programjainkat, terveinket és vágyainkat, de ezt igazán csak az érezheti át, akinek volt alkalma belekóstolni ebbe. Máshogy éli át az úti elõkészületeket, a mûsorpróbákat az, aki már a franciául elhangzó mondatokat próbálgatja magában, és alig várja, hogy élesben próbálhassa ki nyelvtudását, és hogy testközelbõl láthassa a francia tankönyv csillogó fényképein szereplõ híres épületeket és helyeket. A fények városa román és gótikus katedrálisok eldugott középkori falvak.vad és titokzatos óceánparti tájak Mire ezek a sorok megjelennek, mi már úton leszünk. Péntek délután érünk migennes-i barátainkhoz. A franciaországi egy hét során megnézzük majd Strasbourgot, Párizs nevezetességeit és a Fontainebleau-i kastélyt, ellátogatunk egy középkori hangulatú kisvárosba, Joigny-ba, valamint fellépünk a hagyományos francia-magyar esten, a Soirée-en is. Erre csakúgy, mint az eddigi évek folyamán külön mûsort viszünk. Idén egy francia jelenettel, magyar néptáncokkal és népszerû chansonokkal készülünk. Ez a rendezvény jó alkalmat ad az ismerkedésre, személyes kapcsolatok kiépítésére, melyek remélhetõleg a visszautazás után sem szûnnek meg. Az est másik célja a két ország hagyományainak bemutatása és a közös értékek ápolása. Nekünk ez a cserekapcsolat erre nyújt lehetõséget: látni, megtapasztalni, önmagunkat kipróbálni, ismerkedni. Ezt tûzte ki céljául akkor is, amikor még egy világ választott el minket a Nyugattól. Azóta sok minden megváltozott: már a határtalan Európához tartozunk, mely az egységesedést és integrációt a kulturális sokszínûség megõrzésével akarja elérni. A mai fiatalság elõtt tehát nincs többé fal: legfontosabb feladatunk az összekötés, a hídépítés lett, melyet csak így nyitottan, nyelveket tanulva, utazva és egymást tanítva lehet megtenni. Azt hiszem, csak ennek fényében lehet egy ilyen régóta mûködõ cserekapcsolatot igazán értékelni, és a szervezõmunkát dicsérni. Köszönet érte tanárainknak, akik ezt lehetõvé tették számunkra a felmerülõ (anyagi) nehézségek ellenére is! Németh Krisztina, Petõfi Sándor Gimnázium Meleg helyzet Üzleti kapcsolatba kerültem egy budapesti úrral, Szép Tamással. Bizonyos dokumentumokat kértem tõle, és nekem is adnom kellet néhány nyomtatványt. Én azt javasoltam, küldjük el ezeket postán. Szép úrnak jobb ötlete támadt. Azt mondta, neki úgyis Kaposvárra kell utaznia, leszáll Fehérváron a vonatról, az állomáson ki tudjuk cserélni papírjainkat, sõt, néhány kérdésrõl részletesebben tudunk beszélgetni, aztán õ egy másik vonattal megy tovább. Jónak ítéltem a javaslatát, még futólag megemlítettem, a megbeszélt idõpontban a jegypénztárak elõtt találkozzunk. Sajnos, arról nem esett szó, mirõl ismerjük meg egymást. Mert ugye, a régi szép illegalitásos idõkben az embereknek a ruháján, vagy a kezében volt valami hétköznapi de titkos jelként használt ismertetõ. Virág a zakó gomblyukában, napilap a kézben, stb. Akkoriban a felek megállapodtak egy jelszóváltásban is, amirõl beazonosíthatták egymást. Például az egyik azt közölte a másikkal: A lónak négy lába van. Mire emez bólintott, és higgadtan közölte azt a sajnálatos tényt: De mégis megbotlik. Kész, ennyi, és máris egymás nyakába borulhattak az elvtársak. A fehérvári vasútállomáson ilyesmikre gondoltam, miközben Szép úrra várakoztam. Jó, nekünk van telefonunk, azzal majd beazonosítjuk egymást. De nem így lett, mert készülékem lefagyott, azaz egyetlen egy funkcióra sem volt képes. Ilyen esetekben ki kell vennem az akkumulátort, majd vissza, és beütnöm a PIN kódot. A kódomat nem tudom, ezért alakultak a dolgok a továbbiakban nem várt módon. A pénztárak elõtt elkezdtem figyelni a magányosan várakozó urakat. Mi több, szemezni kezdtem velük, néha megeresztettem egy-egy biztató mosolyt. Ezek az urak nem vették adásomat, elfordultak. Késõbb felbátorodtam, és leszólítottam néhány várakozót: Szép úr? De ezek másra gondoltak. Az egyik kikérte magának, közölte velem, mit képzelek, õ családos ember. A másik verést helyezett kilátásba. A harmadik a liberális kormányunkat kezdte szidni, miszerint ez az oka annak, hogy a melegek egyre pofátlanabbak. Egy másik ideges férfi rendõrt akart hívni, amikor megkérdeztem tõle, õ szép e. Azért az én idegeim sincsenek ilyen helyzetre hangolva, nagyon megviselt a férfi társaim közötti kutakodás. Bementem a forgalmi irodába, és kértem mondják be a hangosbeszélõbe, hogy Szép Tamás urat ide várom. A forgalmista azt mondta, ilyesmit nem mondhatnak be, csak a forgalommal kapcsolatos információkat, meg a szolgálati közleményeket. Kérésem pedig egyikhez sem tartozik. Nekem már nem volt veszteni valóm, hát azt mondtam, Szép úr beteg, a kísérõjével itt keresnek engem az állomás területén. Erre megenyhült a forgalmista, a mikrofon után nyúlt, és teljes hangerõvel szétröpítette a székesfehérvári vasútállomáson: Szép Tamást és ápolóját várják a forgalmi irodában! Messzirõl kiszúrtam az iroda felé vánszorgó Szép urat. Zaklatottságát nem akarta, és talán nem is tudta volna palástolni. Amikor beültünk egy étterembe beszélgetni, magyarázatot követelt arra nézve, hogy mit képzelek én róla. Ráadásul nem egyedül érkezett Budapestrõl, a fõnökei is itt vannak, és már jelezték neki, nagyon kíváncsiak az õ szokatlan fehérvári kapcsolataira. Mindezt tetézi, hogy Kaposvárra egy nagyszabású üzlet ügyében utaznak, itt vannak a partnercég képviselõi is. Most, hogy hallották, amit a hangosbemondó szétröpített Szép úrral kapcsolatban, azt közölték, egyenlõre nem idõszerû az üzlet, azonnal visszautaznak Budapestre mint fogalmazták további belsõ megfontolás céljából. Bizonytalan idõre részükrõl az üzletkötés nem aktuális. Nagyon nehéz percek zuhantak rám. Az már csak természetes, hogy ebben a sajnálatos helyzetben szóba sem került a Szép úr és köztem sarjadozó üzletkötés. Amikor hideg fejbiccentéssel elváltam Szép úrtól, az utcán mély lélegzeteket vettem, és megállapítottam, az életem sokkal szebb Szép úr nélkül, mert életemben még nem kerültem ilyen meleg helyzetbe. Borbély József

13 Bogárd és Vidéke március 17. KÖZÖSSÉG / AJÁNLÓ 13 Óvodás bál A Zengõ Óvoda szülõi közössége bált rendezett szombaton a Mészöly Géza Általános Iskola aulájában. A mûsorban bemutatkozott a nemzetközi hírû sárbogárdi Black Time tánccsoport, valamint az óvónõk énekkara. A vacsora utáni táncmulatság hajnalig tartott. /H/ Még kaphatók szerkesztõségünkben az alábbi, Sárbogárdon készült könyvek. Demeter Zsófia: Lajoskomárom, a legelsõ rendes falu Ft; Hargitai nagymama ételreceptjeinek gyûjteménye 800 Ft; Horváth Lajos: Kések 150 Ft; Horváth Lajos: Komárom 800 Ft; Magony Imre: Székesfehérvári olvasókönyv Ft. Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba! 18-án, pénteken, 19 órakor: Lucky Luck és a Daltonok Színes, szinkronizált, francianémet-spanyol filmvígjáték A vadnyugat rettegett gonosztevõi, a Dalton-testvérek egy balul sikerült balhéjuk után a börtönben kötnek ki. Itt fülükbe jut, hogy egy mexikói falut terrorizál egy zsarnok, akinek valamiféle csodás erejû kalap van a fején. Nosza, rögtön megszöknek a hûvösrõl. 19-én, szombaton, 19 órakor: Ocean s twelve - Eggyel nõ a tét Színes amerikai krimi Három év telt el azóta, hogy Danny Ocean és csapata 160 millió dollárt rabolt el Terry Benedict Las Vegas-i páncéltermébõl. De az egyikük most megszegi az egyes számú szabályt, és beköpi a társaságot Benedictnek, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy visszakapja pénzét. Ráadásul nem õ az egyetlen nagyhatalmú ember, aki Oceanék nyomába ered. Nézzetek rá, mint Bárányra! Részletek J. S. Bach Máté passiójából. Zenehallgatás és áhítat Bõjtösné Fûke Veronika és Bõjtös Attila szolgálatával március 20-án, virágvasárnap, 16 órakor a sárszentmiklósi református gyülekezeti teremben (Köztársaság út 181.). Mindenkit szeretettel várunk! Sárszentmiklósi református és evangélikus gyülekezetek Meghívó dr. Czeke András elõadására Titkos (tiltott) magyar TörtÉnElem, avagy mi maradt ki a hagyományos történelemírásból? címmel. Az elõadás idõpontja: március 17., csütörtök, óra. Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház, Sárbogárd. Belépõ: 200 Ft. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Fénysugár Klub HÚSVÉTI HALVÁSÁR Értesítjük kedves halvásárlóinkat és fogyasztóinkat, hogy gazdaságunk március ig HALVÁSÁRT tart Sáregres, Rétimajorban. Telefon: 06 (25) Nyitva tartás: kizárólag munkanapokon (hétfõtõl pénteking), 8-15 óráig. Utolsó nyitva tartási nap: március 25., 15 óráig. Hal áraink: ponty: 600 Ft/kg, busa: 250 Ft/kg, amur: 480 Ft/kg.

14 14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK március 17. Bogárd és Vidéke Nagymama receptjei BECSEI SAJTOS KIFLI Hozzávalók: 1 kg liszt, 0,5 l tej, 5 dkg élesztõ, 2 dkg cukor, 2 dl joghurt, 29 dkg margarin, 32 dkg Pannónia sajt, 10 dkg köményes reszelt Pannónia sajt, 1 db tojás, só. Az élesztõt a cukros, meleg tejben felfuttatjuk, a liszttel, a joghurttal, a sóval és 4 dkg margarinnal összedagasztjuk. Ezután meleg helyen hagyjuk megkelni. A tésztát 2x8 részre osztjuk, és ismét pihentetjük. A cipókat kinyújtjuk, nyolcat-nyolcat egymásra teszünk, közben a margarint egyenletesen a lapok közé kenjük. Folyamatosan addig nyújtjuk, míg kb. 4 mm-es tésztát kapunk részre vágjuk, ahogy a tortaszeleteket szokás. Mindegyik szelet tetejére egy-egy csík Pannónia sajtot teszünk, és feltekerjük. A tésztákat egy tepsibe fektetjük, tetejüket megkenjük a felvert tojással, meghintjük sóval és szezámmaggal. Elõmelegített sütõben, takaréklángon aranysárgára sütjük, s még forrón megszórjuk köményes reszelt Pannónia sajttal. SAJTOS-ALMÁS SERTÉSCOMB Hozzávalók: 1 kg sertéscomb, 25 dkg Pannónia sajt, 5 dkg Karaván sajt, 2 db savanykás alma, 2 dl tejszín, 2 db tojássárgája, 5 dkg vaj, fûszeres só. A sertéscombot kb. 1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, oly módon, hogy az alján kb. 1 cm vastagságban a hús egyben maradjon. Fûszeres sóval mindenhol besózzuk, majd a tejszín felével mindenhol a szeletek között is átkenjük. A sajtot kb. 2 mm vastagra szeleteljük, az almákat meghámozzuk és 8 szeletre vágjuk. Egy-egy szelet sajtot és almát teszünk minden hússzelet közé, majd az egészet összesimítjuk. Vastagon kivajazott tûzálló edénybe helyezzük, és elõmelegített sütõben megsütjük. Víz nem kell alá, mert levet enged. Ha már összesült, fóliával lefedjük a gyorsabb puhulás miatt. Finom puhára, porhanyósra sütjük. Sütés után a húst teljesen felszeleteljük, úgy, hogy a szeleteken maradjon a sajt és az alma. A sült hús levét turmixgépben összekeverjük a tejszín másik felével, a lereszelt Karaván sajttal és a két tojássárgájával (ha kevés a húslé, 1-1,5 dl vizet öntünk hozzá). A hússzeleteket tûzálló tálra helyezzük, leöntjük a mártással és visszatesszük a forró sütõbe. Kb. 5 percig sütjük, amíg a teteje egy kis színt kap. Párolt rizzsel vagy burgonyafánkkal tálaljuk. Hargitai nagymama KEDVES DIÁKLÁNY! Szeretnék nyugodtan írni neked, de nem lesz könnyû, mert bevallom, meglehetõsen indulatos lelkiállapotba kerültem néhány ellesett mondatod miatt. Te a buszon néhány társad elõtt felháborodottan beszéltél arról, hogy március tizenötödikére berendeltek az iskolába koszorúzásra. Magadból kikelve mondtad, hogy az alkotmány biztosította számodra a munkaszüneti napot, és senkinek nincs joga, hogy ezt a törvényes jogodat sértse, és elrabolja tõled azt az idõt, amely a tiéd, és kizárólag a tiéd. Mikor valamelyik társad azt kérdezte tõled, hogy mit akartál csinálni az iskolai program helyett, megint fennhangon kijelentetted, hogy nem ez az érdekes. A szabad napodon azt csinálsz, amihez kedved van. Lehet, hogy egyszerûen heverészni akartál az ágyban, lehet, hogy meg akartad nézni a szappanopera sorozat folytatását, lehet, hogy mosni vagy vasalni akartál, elutazni a nagymamádhoz, senkinek nincs semmi köze hozzá, a szabadnap, az legyen szabad. Elképzelem azt a bizonyos koszorúzást. A Petõfi-szobor körül felsorakozik az iskola diáksága a kis ötödikesektõl a nagy langaléta tizenkettedikesekig. Mindenki ünneplõben van, a kabátokon ott virít a nemzetiszín kokárda. Ott vannak a komoly tanárok az osztályok élén, a csoport közepén szél lengeti az iskolazászlót. Gondolom, bevezetésül a nép elénekli a Himnuszt. Majdnem biztos, hogy ezután valamelyik fiú elszavalja a Nemzeti dalt. Az ünnepségeken elkerülhetetlen, hogy néhány ünnepi szó is elhangozzék, bizonyára szó esik a márciusi ifjakról, Petõfi Sándorról, a tizenkét pontról, meg amirõl ilyenkor beszélni szoktak. A gyerekek közül számosan unatkoznak, nem igazán HÚSVÉTI HALVÁSÁR! Ponty: kárász: amur: busa: 550 Ft/kg, 250 Ft/kg, 500 Ft/kg, 300 Ft/kg. Vásárlóinkat március ig várjuk. Killer Gábor, Sárbogárd, Köztársaság út 199. Telefon: 06 (25) élik át azt, ami történik. Nézik a felhõket, nézik egymást, megbámulják a versmondó ruháját. Biztos vannak olyanok is, akikben némi visszhangot kelt a jelenet, az ünnepélyesség, a vers és a szónoklat szövege. Elképzelik a Pilvax kávéházban szavaló Petõfit, elgondolják, hogy milyen az, ha valaki verset mond a kávéházban, eltöprengenek azon, hogy mit is akartak ezek a fiatalok, miért kellett esõs, zimankós tavaszi délelõttön csoportban vonulgatni. Aztán következik a koszorúzás. Nyilván lassú zenére odamegy három fiatal a szoborhoz, a középsõnek a kezében van egy virágboltban vásárolt, felszalagozott koszorú, amelyet megfelelõ helyre odatesz. Egy pár másodpercig ott állnak õk hárman, aztán gondolom megbiccentik kicsit a fejüket, és visszamennek oda, ahonnan jöttek. A diákság nézi az eseményt, legtöbben nem gondolnak semmire. Mi is történt itt? Néhány percet szentelt vagy kétszáz fiatal arra, hogy együtt emlékezzen egy eseményre, amelyik a modern Magyarországot megteremtette. Fontos, hogy együtt volt a közösség, az ilyesmit nem lehet szólóban csinálni. Na és persze a koszorú Tudjuk, hogy mi az, de nem igazán tudjuk, mire való. Gondolkozz el ezen a koszorún! Koszorúk és himnuszok nélkül nyugodtan visszamehetnénk az õserdõbe a majmok közé. Mert ezek fejezik ki azt, hogy kik vagyunk, és hova tartozunk. Ez nekünk ünnepi dolog, ehhez vers és zászló kell, nem azon a síkon helyezkedik el, mint a mosás és a vasalás. Ez valahogy fontosabb. Nem kell bután szájalni a buszon. (L. A.) HÚSVÉTI VÁSÁR a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti SZÕNYEGÜZLETBEN. Szõnyegpadlók m, PVC-padlók m, futószõnyegek 0,67-1,33 m, sárkaparók 0,65-1,0 m szélességig. Szegett szõnyegek, mennyezeti burkolók % engedménnyel! Nyitva: H-P: 9-12, ig, szo.: 8-12-ig. Telefon: 06 (25)

15 Bogárd és Vidéke március 17. GYEREKSAROK 15 Rejtvény A RÚT KISKACSA 5. Keresd meg a betûrácsban az elrejtett 10 fiúnevet, majd ábécé sorrendbe állítva írd le õket! Az elõzõ szám megfejtése: A háromszögekkel díszített és a fekete alapon fehér pöttyös labdából van csak egy darab Süni Samunak. A következõ gyerekek küldtek be helyes megfejtést: Sallai Attila, Sárbogárd, Jókai M. u. 9.; Sallai Dalma, Sárbogárd, Jókai M. u. 9. Szerencsés heti megfejtõnk: Sallai Attila Sárbogárd, Jókai M. u. 9. Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben. Várjuk továbbra is megfejtéseiteket. Heti idõjárás A tavaszias hõmérsékletnek egy hidegfront vet véget szombaton, amely ugyan csak kevés csapadékot hoz, de mögötte erõs széllel, lehûlés veszi kezdetét. A hétvégétõl ismét keményebb éjszakai fagyokra kell felkészülni, és a délutáni hõmérséklet a ragyogó napos idõ ellenére jócskán elmarad az ilyenkor szokásostól. A jövõ hét elsõ napjaiban lassú melegedés kezdõdik, de éjszakánként továbbra is sokfelé kell fagyra számítani. A reggeli hõmérséklet -1, 9, a nappali 1, 17 fok körül alakul. Egy este csodálatos színekben bukott le a nap, s a rózsás fényben egy sereg pompás, nagy madár szállt föl egy bokrosból. A kiskacsa még sohasem látott efféle madarakat: ragyogó fehér volt a tolluk, a nyakuk karcsú és szépen ívelõ hattyúk voltak. Különös volt a hangjuk is, az is, ahogy meglendítették karcsú szárnyukat, és szálltak a hideg ég alól meleg ég alá, tengerek partjára. Magasan repültek, igen magasan, s a rút kiskacsát különös érzés járta át, szédelegve forgott a vízben, nyakát nyújtogatta a pompás madarak után, s felrikoltott, de olyan furcsa hangon, hogy maga is megrémült tõle. Nem tudott másra gondolni, csak a ragyogó tollú, boldog madárseregre; amikor eltûntek a szeme elõl, lebukott a mélybe, s amikor felmerült, egészen különös érzések kerítették hatalmukba. A nevüket sem tudta azoknak a madaraknak; azt se sejtette, hová repültek, mégis úgy megszerette õket, mint még senkit a világon. Nem irigyelte õket, hogy is vágyakozhatott volna arra, hogy hasonló legyen hozzájuk! Hiszen azzal is beérte volna a szegény, rút kiskacsa, ha a baromfiudvar népe megtûri! Aztán lehullott a hó, beköszöntött a hideg-hideg tél. A kiskacsának szakadatlan úszkálnia kellett, hogy be ne fagyjon körülötte a víz, de a lék, ahol úszkált, minden éjjel keskenyebb lett. Olyan kemény Sárbogárdi KÉPESLAPOK kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron. Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött). Telefon: 06 (25) hideg volt, hogy a jég ropogott, mint az üveg, s a kiskacsa már a lábával törögette a lék vékony jéghártyáját. A végén minden ereje elhagyta, s belefagyott a jégbe. Másnap reggel egy paraszt ment arra, meglátta, fabocskorával föltörte a jeget, és hazavitte a kiskacsát a feleségének. Ott a melegben aztán feléledt a dermedt kis jószág. A gyerekek játszani akartak vele, de a kiskacsa azt hitte, hogy õk is bántani akarják, riadtan fölröppent, de egyenesen a tejes köcsögbe esett, és szétloccsantotta belõle a tejet. Az asszony sápítozott, összecsapta a kezét; a kiskacsa akkor a vajasbödönbe röpült ijedtében, onnan a lisztesszuszékba, s újra ki. Ó, istenem, milyen tépázottan került elõ! Az asszony mérgesen vágta utána a piszkavasat, a gyerekek egymás hegyén-hátán rohantak, hogy megfogják, kacagtak és visongtak; szerencse, hogy az ajtó nyitva volt, s a szerencsétlen kiskacsa kimenekülhetett a bokrok alá, a frissen esett hóba. Ott kimerülten leroskadt. (Folytatás a következõ számban.) Andersen ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓVÁSÁR lesz Sárbogárdon, március 19-én, szombaton. KÖZÉV Kft. Sárbogárd, Árpád u Tel.: 06 (25)

16 16 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR március 17. Bogárd és Vidéke MÁRCIUS 19., SZOMBAT MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Egy vízcsepp kalandjai 9.25 Az igazság nyomában Heti mozaik Hírek A találkozó Stílus TS Delta Századunk TS Luxor-show Híradó Az elefánt A Nagy Könyv Más világ Híradó este McCabe és Mrs. Miller 1.05 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 5.45 Forma Kölyökklub 9.40 Disney-rajzfilmek A GEO bemutatja Ötletház Híradó Játék Autómánia Forma Largo Winch Az igazságtevõ Részeges karatemester Híradó Fókusz plusz Szeress most! Jackie, a villám Heti hetes Halálos szépség 1.20 A GEO bemutatja TV2: 6.00 TV2-matiné 9.30 Vad világ Így készült a szépség és a szörnyeteg Babaház Laktérítõ Totalcar Kobra Kulcsember Jake Sliders Rex felügyelõ Tények Magellán Activity TV2-ring Stephen King: Ragyogás 1.05 Gyilkossági csoport KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem Családi tükör 9.35 Kézjegy Szombat délelõtt Déli Krónika Kontinensek Új zenei újság Oxigén Világstúdió Irodalmi újság Tizenhat óra Népzenei portré Esti Krónika Színház az egész világ! Szemle Sportvilág Ötöslottó-sorsolás Mese Szülõföldünk Aranyemberek: Trogmayer Ottó régész Dallamkeresõ Késõ Esti Krónika A 23 óra Hírek Diszkotéka 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka MÁRCIUS 20., VASÁRNAP MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Fõtér Magyar elsõk Telesport Így szól az Úr Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet Hírek Úton Politour Mindentudás egyeteme Csellengõk Örömhír Telesport Új szörnyetegek Berlin, Berlin A Nagy Könyv Híradó NÉVshowR Friderikusz Hírek Telesport magazin Héthatár 0.10 Reménysziget 0.55 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.05 Airwolf 6.45 Dibu, a kistesó 7.30 Forma Megaman Arany Ászok liga Arany Ászok liga Forma Hatoslottó-sorsolás Papás-mamás Eltûntnek nyilvánítva V. I. P Híradó Medicopter Halálos fegyver A háború csak a kezdet 0.05 Fókusz portré 0.35 Átváltozás TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné Egyrõl a kettõre Stahl konyhája Xena Knight Rider Team Országutak õrangyala Kaland Bt Pacific Blue Walker, a texasi kopó J. A. G Tények Napló Irigy Hónaljmirigy A specialista Kundun KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra Istentisztelet közvetítés Gondolat-jel Déli Krónika Harminc perc alatt a Föld körül Vasárnapi levél Névjegy Szonda Népdalkörök pódiuma Kard és kereszt Mûvészlemezek A szódavíztõl a spriccerig A mi idõnk Esti Krónika Sportvilág Mese My Fair Lady Egy rádiós naplójából Pjotr Csajkovszkij Rádiószínház Késõ Esti Krónika Magyar kamarazenekarok lemezeibõl 0.00 Himnusz MÁRCIUS 21., HÉTFÕ MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik Parlamenti napló Híradó Roma magazin Nemzetiségi magazin Az ígéret földje Kachorra Telitalálat Ne játssz a szívemmel! Híradó délután Híradó Pláza Híradó Kékfény A Nagy Könyv T. Akta Hétfõ este Híradó Nyugtató Kárpáti krónika Az ördög és a tízparancsolat 1.35 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Gagyi tanár néni Játék Disney-rajzfilmek Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Gyõzike Krokodil Találkozások Lökött cowboy akcióban 1.30 Autómánia 2.00 Fókusz TV2: 6.00 Magellán 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Latin pofonok Teleshop Játszd újra, Joel! Charlie majom a családban Egy argentin New Yorkban Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Banánhéj-avagy túlélni Bagi-Nacsát Szulák Andrea show Nyom nélkül 0.00 Dolce Vita 0.30 Jó estét, Magyarország! 1.00 A bûn nyomában KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30 Hírek 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Szonda Biblia, Kazinczy Ferenc szavaival Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene-szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Pénz, piac, profit Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Mese Aranyemberek: Szõke Mátyás régész A mi utcánk J. Ch. F. Bach: d-moll szimfónia A Szabó család Értsünk szót! Késõ Esti Krónika Emlékek szárnyain A Budapesti Filmharmóniai Társaság Zenekara játszik 0.00 Himnusz MÁRCIUS 22., KEDD MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.05 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazinok Az ígéret földje Kachorra Telitalálat Maradj velünk! Katolikus krónika Híradó Híradó Pláza Híradó Önök kérték A Nagy Könyv Kamera Hungária díjkiosztó gála Kedd este Híradó Allegro Kárpáti krónika Felforgatók 1.30 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Állati nyomozás Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen ön is milliomos! Barátok közt Vészhelyzet Desszert Kóma 0.45 Találkozások-este 1.00 Egy csipet lélek 2.25 Fókusz TV2: 6.00 Laktérítõ 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Latin pofonok Teleshop Charlie majom a családban Tóparti víkend Norbi titok Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos A terror oskolája Tények és tanúk Így készült 0.15 Szeret, nem szeret 0.30 Jó estét, Magyarország! 0.50 Propaganda 1.30 Norbi titok 1.35 Szép halál volt KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben Délelõtti krónika Biblia, Kazinczy Ferenc szavaival Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Európa-klub Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Vargyas Gábor néprajzkutató A mi utcánk Mesélõ krónikák Élõ népzene Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Tér-idõ Operákból 0.00 Himnusz MÁRCIUS 23., SZERDA MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazinok Az ígéret földje Kormányváró Fogadóóra Telitalálat Baptista ifjúsági mûsor Az utódok reménysége Híradó Híradó Pláza Híradó A tévé ügyvédje A Nagy Könyv Interoperett Szerda este Híradó Lapozó Kárpáti krónika Redvas Amal 1.20 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Palimadarak Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt A birodalom visszavág XXI. század a legendák velünk élnek Az elnök emberei 0.40 Találkozások 0.55 Harmadik mûszak 1.45 Antenna 2.10 Fókusz TV2: 6.00 Propaganda 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Latin pofonok Teleshop Játszd újra, Joel! Charlie majom a családban Udvari bolond Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Columbo Nyomtalanul Így készült A zûrhajó 0.10 Jó estét, Magyarország! 0.40 Apám angyala KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Délelõtti krónika Beszélni nehéz! Biblia, Kazinczy Ferenc szavaival Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Digitális Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Sebestyén Márta népdalénekes A mi utcánk Verdi: A szicíliai vecsernye Szülõföldünk Késõ Esti Krónika Mérleg Nagy mesterek világhírû elõadómûvészek 0.00 Himnusz

17 Bogárd és Vidéke március 17. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 17 Coop a jó szomszéd már 10 éve! A sárbogárdi Coop Áruházunk ünnepi ajánlata március ig: kristálycukor Coop liszt Coop füstös baromfi párizsi Coop lecsókolbász Coop virsli 200 g Mizo szögletes trappista sajt friss csirkecomb friss csirkeszárny friss csontos csirkemell füstölt fõtt tarja füstölt kötözött sonka füstölt hátsó csülök Coop Cola 2 l Coop margarin 250 g Coop csemegekukorica 340 g 195 Ft/kg, 57 Ft/kg, 349 Ft/kg, 439 Ft, 119 Ft, 949 Ft, 519 Ft, 409 Ft, 899 Ft, 990 Ft, 950 Ft, 729 Ft, 99 Ft, 69 Ft, 69 Ft. Ezen kívül folyamatosan újabb és újabb akciókkal várjuk Önöket. Törzsvásárlóinknak 3% engedményt adunk minden vásárlásból. Térjen be hozzánk, érdemes! Minden kedves vásárlónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.03 Napi mozaik Panorama Europe A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazin Együtt Az ígéret földje Kachorra Telitalálat A 12-es körzet Híradó Híradó Pláza Híradó Csillagjegyek A Nagy Könyv Rejtélyes bûnügyek Csütörtök este Híradó Világkép Kárpáti krónika Varian háborúja 1.45 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Lóvá tett szerencse Játék Disney-rajzfilm Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Esti showder Fábry Sándorral Házon kívül Végveszélyben 0.00 Találkozások 0.15 Moziklub 0.50 Infománia 1.20 Fókusz TV2: 6.00 Totalcar 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.10 Latin pofonok Teleshop Charlie-majom a családban Tízparancsolat Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Csaó, Darwin! Bennfentes Dragnet Gyilkossági akták 0.30 Strucc 1.00 Jó estét, Magyarország! 1.25 Norbi titok 1.30 Drága testek KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben A Szabó család Biblia, Kazinczy Ferenc szavaival Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Vállalkozásklinika Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Kalmár Ágnes múzeumigazgató A mi utcánk Kopogtató Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Iskolapélda Ez is, az is 0.00 Himnusz MÁRCIUS 25., PÉNTEK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik Nagypénteki református istentisztelet A sivatag szerelmesei Hírek Körzeti magazinok Az ígéret földje Kachorra Telitalálat A maláji tigris Híradó Híradó Pláza Híradó Csillagjegyek A Nagy Könyv Rejtélyes bûnügyek Péntek este Híradó Bestseller Kárpáti krónika Az Arany-tónál 1.10 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Max Q Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Benne leszek tévében A 200 éves ember 0.50 Találkozások 1.05 Harmadik mûszak 1.50 Fókusz TV2: 6.00 Strucc 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.10 Latin pofonok Teleshop Játszd újra, Joel! Charlie majom a családban Tízparancsolat Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Áll az alku! Ha eljön Joe Black 1.15 Jó estét, Magyarország! 1.40 Norbi titok 1.45 A csend fogságában KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Istentisztelet Cigányfélóra Biblia, Kazinczy Ferenc szavaival Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Péntek kávéház Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Holnaprakész Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Mese Aranyemberek: Halmos Béla népzene-pedagógus A mi utcánk Giacomo de Brescia Mershi: Duetto terzo Tetten ért szavak A 23. óra Késõ Esti Krónika Fórum Egy hazában nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) , Honlap: Internetes kiadás: a gondozásában. Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán, Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor, Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Ambrózi Miklós, Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az»observer«budapest MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. Tel.: 06(1) , fax: 06(1)

18 18 HIRDETÉSEK március 17. Bogárd és Vidéke FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon. 06 (25) , 06 (70) ( ) UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út (22) , 06 (30) ( ) Könyvelõ- és pénzügyi tanácsadó iroda Sárbogárdon. Szolgáltatásaink: teljes körû könyvelés egyéni vállalkozók és társaságok részére; APEH, tb ügyintézés, szja-bevallások készítése; hitelügyintézés magánszemélyek és vállalkozások részére sikerdíj nélkül (lakáshitelek, személyi kölcsönök). Tel.: 06 (30) ( ) Építtetõk figyelem! Családi házak építése: tervezéstõl gázfûtéssel kulcsrakész állapotig (szoc. pol, hitelügyintézés), akár 10% önerõtõl. Téglaépület: Ft+áfa/m 2. Könnyûszerkezetes: Ft+áfa/m 2. Tel.: 06 (20) ( ) Hiteliroda Sárbogárdon! Vegyen fel hitelt sorbaállás nélkül, bízza ránk hitelének ügyintézését! Otthonteremtõ hitelek+szoc.pol Ft-nál Ft/hó. Szabadfelhasználású jelzáloghitelek (hitelkiváltásra is) Ft-nál Ft/hó. Tel.: 06 (30) , 06 (30) Iroda: Sárbogárd, Ady E. u. 158/A. ( ) Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) , 06 (25) ( ) Ház eladó Cecén, az óvodához közel. Érdeklõdni: 06 (70) Malacvásárlás! Tel.: 06 (30) ( ) Gravírozás! Sokféle betûtípus- és tábla kiválasztási lehetõséggel. Több mint 20 éve a lakosság szolgálatában. Kulcsmásolás azonnal, törött, kopott kulcsról is. Lakatok, zárak, MABISZ minõsített is. Réz- és krómkilincsek nagy választékban. Sárbogárd, Rózsa u. 7/B. Telefon: 06 (25) ( ) Sárbogárd-Töbörzsökön háromszobás, 100 m 2 -es, összkomfortos családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) Építõipari szakmunkásokat, segédmunkásokat keresünk Sárbogárdról és környékérõl. Tel.: 06 (20) ( ) MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK áprilisi belépéssel vízfolyások fenntartásához. 2 FÕ GÉPIKASZA- KEZELÕT határozott idõtartamú munkaszerzõdéssel felveszünk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) Gázszerelési tervek készítése, kivitelezéssel is. Megbízhatóan, teljes körû ügyintézéssel. Tel.: 06 (30) ( ) Tetõkészítéshez értõ ács jelentkezését várom Sárbogárdról. Tel.: 06 (30) ( ) Családi ház eladó vagy panellakásra cserélhetõ. Érdeklõdni este a 06 (25) telefonszámon. Lakás eladó az Árpád-lakótelepen, elsõ emeleti, erkélyes, kétszobás. Tel.: 06 (20) Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes magasföldszinti lakás eladó. Tel.: 06 (20) , 06 (25) ( ) Egyéni vállalkozók, õstermelõk könyvelését vállalom, hatóság elõtti teljes körû képviselettel. Szja bevallások készítését és üzletviteli tanácsadást vállalok. Fazekas Gábor, Cece, Eötvös u. 19. Tel.: 06 (25) , 06 (30) ( ) Aprított tûzifa ingyen házhozszállítással eladó. Tel.: 06 (20) Sárbogárdon Kazinczy utca 19. szám alatt 5 éves, háromszobás, gázfûtéses, garázsos, családi ház eladó. Tel.: 06 (30) ( ) 83 m 2 -es irodahelyiség kiadó az üzletközpontban. Tel.: 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen háromszobás, igényesen felújított lakás (esetleg bútorozottan) eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Kislókon összkomfortos, családi ház eladó. Telefon: 06 (30) ( ) Jogosítvány! BABI Autósiskola személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel március 18-án, 17 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. Jelentkezni lehet a helyszínen. Bõvebb felvilágosítás a 06 (30) telefonszámon. ( ) Árpád-lakótelepen lakás sürgõsen eladó. Telefon: 06 (30) ( ) Biatorbágyi munkahelyre vagyonõrök jelentkezését várjuk, órabér 410 Ft. Tel.: 06 (70) ( ) Árpád-lakótelepen téglaépületben lévõ lakás két garázzsal, két tárolóval egyben vagy külön eladó, illetve elcserélhetõ. Tel.: 06 (30) , 06 (30) ( ) Baross u. 9 szám alatt ház eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Eladó finom borral teli pince, 400 négyszögöl területtel, épülettel, villany és kút van. Tel.: 06 (30) ( ) Tollpaplan készítés Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b., Pákolicz Árpádné. Sárbogárdon 1000 m 2 -es telken, négyszobás, összkomfortos családi ház, két garázzsal az Árpád utcában eladó. Tel.: 06 (70) ( ) GYÜMÖLCSFAVÁSÁR! Gyümölcsfák akciós áron: 695 Ft/db március 21-tõl, amíg a készlet tart! Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd, Ady E. út 224., telefon: 06 (25) Családi ház eladó Sárbogárdon. Tel.: 06 (30) ( ) ABC felett albérlet kiadó. Tel.: 06 (30) ( ) Építési telek eladó Sárszentmiklóson a Miklós utcában 1111 m 2. Tel.: 06 (30) ( ) Családi ház eladó Sárbogárdon, Árpád úton. Tel.: 06 (20) , 06 (70) ( ) Pucolt, bontott tégla eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárdon négyszobás, alápincézett családi ház, kerttel eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Családi ház 600 négyszögöl telekkel, Sárszentmiklós központjában eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Sárbogárdon a nagyipari szõlõhegyen 300 négyszögöl lugas szõlõ eladó. Présház, pince, villany, víz van. Tel.: 06 (25) ( ) Lakás kiadó hosszútávra, rezsi+1 hó kaució. Tel.: 06 (30) Sütnivaló csirke kapható. Tinódy u. 52. Tel.: 06 (25) Csõvázas étkezõszékek és csõvázas bárszékek. Több típusban és színben eladók. Tel.: 06 (20) , 06 (20) ( ) Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20) ( ) Munkát keresek eladó+számítógépes, pénztárosi végzettséggel, számítástechnikai vizsgával. Tel.: 06 (70) Pecsenyekacsa április elejétõl kapható. Elõjegyzésre házhoz szállítjuk, 1000 Ft/db. Tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárd központjában, négyszobás családi ház, nagy kerttel eladó. Tel.: 06 (20) Sárbogárdon, központhoz közel 300 négyszögöles, közmûvesített telek eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárd központjában üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 (20) ( ) Elõnevelt tojó- és húshibrid csirke kapható áprilistól folyamatosan. Tel.: 06 (25) ( ) Cardo szekrénysor eladó. Irányár: Ft. Tel.: 06 (25) ( ) Daihatsu személyautó 12 éves, km-rel, megkímélt állapotban eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Cecén m 2 -es telek eladó. Érdeklõdni lehet a 06 (30) es telefonon vagy a cecei festékboltban. ( ) Lakás kiadó az üzletközpontban. Tel.: 06 (30) Szabadfelhasználású, lakáscélú, személyi hitelek, hitelkiváltás, BAR-lista nem akadály. Törlesztõrészletek Ft-tól. Tel.: 06 (70) Veszélyes fák kivágását, gallyazását vállalunk (számlával). Tel.: 06 (20) ( )

19 Bogárd és Vidéke március 17. HIRDETÉSEK 19 Hölgyeim, figyelem! KOSZTÜMVÁSÁR csak egy napig, féláron! KIS MÉRETTÕL EXTRA MÉRETIG Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdési Központban március 19-én, szombaton, óráig. Nõi szoknyás kosztüm Ft helyett Ft-ig; nõi nadrágkosztüm Ft helyett Ft-ig; nõi szoknyák, nadrágok Ft-tól. Import használt cipõ bálabontás! Nõi, férfi, gyerekcipõk és bakancsok REKLÁMÁRON Sárbogárdon, a mûvelõdési házban március 21-én, de óráig. Mindenkit szeretettel várunk! LAKÁSHITELEK minimálbérrel, elõzetes költségek nélkül: 1-30 millió forintig! * Hitelkiváltás terhelt ingatlanra is! * 1 millió Ft lakáscélú hitel törlesztõrészlete: Ft. * Építési hitel + szoc. pol. ügyintézése 15 munkanap alatt! * Szabad-felhasználású jelzáloghitelek már havi Ft-tól! Telefon: 06 (25) , 06 (20) , 06 (20) Iroda: Dunaújváros, Vasmû út 41., fszt. 15. Csak CSÜTÖRTÖKÖN (17-én) és PÉNTEKEN (18-án) egyes cipõk 900,- forintért kaphatók a MENÕ MANÓBAN, az OTP-vel szemben. TÉLVÉGI LEMOSÓ- PERMETSZER AKCIÓ! 20% kedvezmény lemosó szerekre március ig. Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd, Ady E. út 224., telefon: 06 (25)

20 20 NYÍLT TÉR március 17. Bogárd és Vidéke KeyTec Nem tudom, hogy az igazgató urak a KeyTec-nél meddig szíveskednek még azzal példálózni, hogy elõttük milyen hibákat követtek el valakik, hogy milyen helyzetben van a gyár. Neveket már nem is merek mondani, mert a legutolsó kolléga ezt elfelejtette (vagy nem is akarta) közölni. A KeyTec cég nehéz helyzetben van, az egyszer biztos, hiszen óriási nagy veszteségállományával és adósságaival jött át Sárbogárdra, új lehetõségeket keresni. Sok hibát elkövet az ember, hogyha dolgozik, de én azt hiszem, hogy a legnagyobb hibáim közé azt sorolom, hogy hittem a holland vezetõségnek. Hittem, hogy a bevétel az annyi, amennyit õk elõre jeleztek. Hittem, hogy jó lesz a cégnek, hogyha a fémalkatrész-gyártó tevékenység mellett még a mûanyag-fröccsöntõ tevékenységet is végezzük; nem is beszélve a kettõ kombinációjában rejlõ nagyszerû lehetõségekrõl. Most már nem hiszem, hanem biztosan tudom azt, hogy ez csak egy szép álom maradt, hiszen amit a mûanyagos területre hoztak, közel sem fedezte, és ma sem fedezi a kiadásokat. A munka pedig ami annyira biztos volt szépen lassan eltûnik a gyárból, köszönhetõen olyan termékeknek, amelyek elavultak, korszerûtlenek, és rövid idõn belül teljesen eltûnnek a piacról. Hiszen a mûanyagos terület tönkreteszi a fémes területet is! Remélem, hogy az igazgató úr tovább marad a cégnél, mint elõdei, ahova magamat is sorolom, mert a KeyTec-nél jönnek-mennek az igazgatók, válságmenedzserek. Konkrétumot nem mond és nem ígér senki, csak annyit tudnak mondani, hogy a cég nehéz helyzet elõtt áll, de a kezdeti nehézségeken már túl vannak. Aztán érdekes módon jön egy új megbízott vezetõ, aki ismét ugyanazt kezdi elölrõl. Uram! Nem kellene már elkezdeni dolgozni? Miért is van, hogy a KeyTec már Zalaegerszegen is veszteséges volt? Miért Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZOPORI JÓZSEF életének 93. évében elhunyt. Temetése március 18-án, 14 órakor lesz a sárszentmiklósi temetõben. Ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak, akik temetésén részt vesznek, fájdalmunkban osztoznak, valamint a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak. Gyászoló család nem oldották már ott meg a problémákat? Pedig a holland vezetõk ugyanazok voltak, akik most is osztogatják a parancsokat! Miért van az, hogy a holland cég oly sok holland szakértõt küld (persze nem ingyen) Magyarországra, és mégsem történik semmi? Talán azért, mert a jó szakemberek Hollandiában is találnak munkát? Miért van az, hogy a cég eddigi vevõi közül senki nem jó? Talán nem ezek a vevõk és itt a fémes területen van a hangsúly tették lehetõvé, hogy tíz gép helyett ma már több, mint kétszer annyi gép dolgozzon? Vagy talán nem ezek a vevõk tették lehetõvé, hogy a KeyTec cég a bérleti díjat a fémes területre kifizesse? Mert hiszen nem tulajdonosról beszélünk a KeyTec esetében, hanem csak bérlõrõl! Mindenesetre azt kívánom kollégámnak, hogy legalább ugyanannyi idõt töltsön el itt Sárbogárdon ebben az üzemben, mint amennyit mi eltöltöttünk. A ránk való sárdobálás és öntömjénezés helyett pedig azzal foglalkozzon, hogy ennek a cégnek új vevõket találjon. Mi négy évig megfeleltünk a Broadway vezetõségnek, pedig ott is történtek komoly változások minden területen az évek során. Véleményem szerint azonban az igazgató úr nem tud itt annyi idõt eltölteni a KeyTec magyarországi üzeme élén, köszönhetõen a cég hagyományainak. Amennyiben pedig velem akar név nélkül folyamatosan példálózni, akkor azt megteheti a munkaügyi bíróság elõtt. Windeisen Zoltán Szerkesztõi megjegyzés A KeyTec új igazgatójának, Czakó Tibornak a neve az én hibámból nem szerepelt a két héttel ezelõtt lapunkban megjelent interjúban. Ezért elõzõ lapszámunkban elnézést kértünk a szerkesztõség nevében riportalanyunktól, és nevét helyesbítésként közöltük. Az elõzõ igazgató, Windeisen úr fenti véleményét változtatás nélkül közöljük. A fentiekhez hozzá kell még tennem, hogy az új igazgatóval készült interjúban nem fogalmazódott meg kritika a korábbi vezetõ személyével szemben, csupán a megoldandó helyzethez kapcsolódó tényekrõl esett szó. Úgy látom, hogy célratörõ, a gyár megújítására határozott elképzelésekkel rendelkezõ, a problémákra nyitott vezetõje lett a gyárnak. Azt kívánom ismételten, hogy a múlt gondjain túllépve sikerüljön mielõbb dinamikus fejlõdést indítani a KeyTec gyárban, mert mindenkinek ez az érdeke! Hargitai Lajos Szép ünnepünk volt Nyílt tér A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola idei március 15-i ünnepsége emlékezetes volt számunkra. Az iskola 7. osztályosai osztályfõnökük vezetésével nem magáról a szabadságharcról, nem eseményeirõl, nem a szabadságharc kiemelkedõ vezetõjérõl, hanem dramatikus mûsor keretében, iskolájuk névadójáról, Kossuth Zsuzsannáról emlékeztek meg. A sok gonddal, figyelmességgel megjelenített színpadkép (a Meszlényi család nappalija) is sejtette már, hogy nem a szokványos mûsorral találkozunk. Csodálkozva láttam a színpadon az iskola tanulóit, hisz õket én is tanítom testnevelésórákon. Néztem õket, és irigyeltem az osztályfõnöküket, nevelõiket, igazgatójukat, de legjobban magukat a gyerekeket. Nem izgultak, jól érezték magukat a színpadon, velünk nézõkkel pedig elhitették, hogy õk a Kossuth Zsuzsannák, a Meszlényi grófok, õk korának fiataljai, nõi, férfijai. Nem volt ünnepi beszéd, nem volt ágyúdörgés, de a színpadon életre kelt egy fiatalasszony, aki helytállt a kolerajárvány idején, aki nõ létére ápolta a sebesült, haldokló katonákat, aki tüdõbetegen a börtönben is élni akart, hisz még oly fiatal volt. Ám halni is tudott, ahogy egy asszonyhoz, ahogy egy Kossuthhoz illett. Az iskola tanulóira, a hallgatóságra nem kellett vigyázni a pedagógusoknak, mindenkit magával ragadott, amit a színpadon látott engem is! A gyerekek egy enyhén értelmi fogyatékos iskola tanulói. Köszönöm a sorsnak, hogy pedagógusként megismerhettem ennek az iskolának tanulóit, tanárait. Kossuth Zsuzsanna emlékét Sárbogárdon is õrzik. Szobra a szakorvosi rendelõintézet elõkertjében látható. Sárközi László

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Hétfő: a hetet a zártsorú beépítésben lévő épület homlokzatának

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben