Tájékoztatás a tájékozatlanságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a tájékozatlanságról"

Átírás

1 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁRCIUS 150 Ft Tájékoztatás a tájékozatlanságról Tisztelt Jászkiséri Lakosok! Ezt a lehetõséget csak a lakos, csak a saját lakás célú felhasználására igényelheti. Amennyiben ezt a Lakos Az elmúlt hetekben önkormányzatunk minden igénybe veszi, ehhez az önkormányzatnak semmi köze tisztességes, jól fizetõ lakos részére kiküldte az OTP nem lesz! Lakástakarékossági szerzõdésérõl szóló tájékoztatót, A mellékelt nyilatkozat csak az erre vonatkozó szándékot akinek a befizetési kötelezettsége a továbbiakban jelöli. megszûnt. Egyes lakos(ok) tudatlanságából, tájékozatlanságából és Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a buta, tájékozatlan és rosszindulatából kifolyólag, e levél tartalmát is valótlan rosszindulatú ember(ek) által mondottakat mérlegeljék és butaságokkal magyarázza. járjanak utána azok valóságtartalmának. Azt híreszteli, hogy az önkormányzat kíván a lakosok Kérdéseik esetén mindenkor szíves rendelkezésre állok, nevében hitelt felvenni. Ez szemen szedett rágalom és hazugság! ill. az önkormányzat munkatársai pontos információval szolgálnak. Amennyiben ezt ez az illetõ(k) tovább folytatja(ák), Kérem ne csak azt nézzék, hogy mit mondanak, hanem rágalmazásért, az önkormányzat jó hírnevének azt is, hogy ki mondja! megsértéséért peres úton fogunk elégtételt venni. Ez úton is köszönöm a tisztességes, becsületes jászkiséri lakosok megértését, vállalt kötelezettségük teljesítését, Aki figyelmesen elolvassa a kézhez kapott levelet, az hogy ezáltal is elõsegítették településünk fejlõdését. egyértelmûen láthatja, hogy további befizetési kötelezettsége nincs, az eddigi hozzáállását, teljesítését Tisztelettel: tisztelettel köszönjük, és egy, a Lakos számára adott Hajdú László kedvezményes kamatozású hitelfelvételi lehetõségre polgármester hívjuk fel a figyelmet. Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a évi tüdõszûrõ vizsgálatot április 03-tól (kedd) április 13-ig (péntek) végzik JÁSZKISÉREN. Szûrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti a Mûvelõdés Háza épülete. Szûrési idõpontok: hétfõ: kedd: 8-13 óráig szerda: óráig csütörtök: 8-13 óráig péntek: 8-13 óráig án (péntek) óráig! 1) A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00, illetve óráig jelenjen meg, ellenkezõesetben a vizsgálatot nem minden esetben tudják elvégezni! 2) Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szûrés elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges! 3) A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT! 4) A szûrés 40 év alattiak számára ELSÕSORBAN BEUTALÓ SZÜKSÉGES, és TÉRÍTÉSI DÍJ KÖTELES. A vizsgálati díj befizetésére vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást! 5) A 18 év alattiak szûrését csak szülõi beleegyezéssel, a szülõ személyes jelenléte mellett végzik. Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni! dr. Gócza Tamás jegyzõ

2 2 A Pedagógus Nõi Kar hírei Kedves Olvasó! A lap havonta 450 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XVIII. évfolyam 3. szám ISSN Fõszerkesztõ: Gál András Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Fazekas Lajos Gál Andrásné Hajagos Katalin Kiss Jánosné Nagypál Sándorné Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 4. Telefon/Fax: (57) Internet cím: hu/telehaz A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 150 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 4. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Eltelt egy pár hónap, mióta nem adtam hírt magunkról. Ennek több oka volt, de most igyekszem kicsit pótolni. Azonban, mindenekelõtt köszönöm, hogy oly sokan hallgatnak minket a hangversenyeinken! Ez erõt ad a munkához! nyarán volt egy-nem túl egyszerû gerincmûtétem. Kényszerpihenõt tartottunk, hiszen gyógyulnom, erõsödnöm kellett. A karácsonyt azonban már együtt ünnepelhettük. Jászkiséren a Mûvelõdés Házában tartottuk dec. 17-én szokásos karácsonyi hangverse-nyünket, ahol most is Balogh József zongoramûvész, korrepetitor volt a zongorakísérõnk. Ezúton is köszönjük csodálatos munkáját! Örömünkre a hangversenyünkre nagyon sokan eljöttek. Mottónk, hogy Ünnepeljünk együtt! valóra vált. Az együtt töltött este, a közös ének öröme sokunknak felejthetetlen maradt. Szeretettel gondolunk a kedves kis versekre, dalokra, amit az apróságok a kórustagok gyermekei, unokái mutattak be, és ugyancsak szép emlék a Csete Balázs Általános Iskola Énekkarával közösen énekelt dal. Még egyszer köszönet azoknak, akik velünk ünnepeltek. Dec. 20-án az Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola meghívásának eleget téve Jászladányra mentünk. Már több éve tesszük ezt nagy örömmel. Az iskola igazgatónõje Tóth Ibolya és a nevelõk mindegyike nagyon kedvesen, barátságosan fogadnak bennünket. A templomban amely zsúfolásig megtelt megtartott karácsonyi mûsorban az iskola tanulói egy szép betlehemes játékot mutattak be. Nagyon ügyes, szíveket melengetõ elõadás volt! A mûsor második felében mi énekeltünk. A Plébános Úr nagyon megtisztelõ, kedves szavakkal mutatott be minket, és köszönte, hogy újra ott vagyunk, újra hallhatja csodálatos énekünket. (Nagyon jól esett a sok szép, szívbõl jövõ szó.) Karácsony után újult erõvel nekilendültünk a munkának. Tanulunk, dolgozunk, készülünk a hagyományos tavaszi hangversenyünkre, valamint a nyári Pedagóguskórusok Országos Találkozójára, amely idén Pápán kerül megrendezésre. Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával segítettek bennünket! Nagyon köszönjük! Szeretnénk, ha ebben az évben is minél többen támogatnák kórusunkat. Nagy szükségünk van rá. KÓRUSUNK ADÓSZÁMA: Köszönjük szépen! Befejezésül pedig hívom Önöket a tavaszi hangversenyünkre, melynek: Helye: Katolikus templom Jászkisér Ideje: május órától Zongorán kísér: Balogh József zongoramûvész, korrepetitor Vezényel: Gócza Lászlóné Minden olvasónak kívánok szép tavaszt, boldog ünnepeket, jó egészséget, megértést és szeretetet! Gócza Lászlóné karnagy Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek!

3 3 Együtt a gyermekekért, együtt a családokért Akár ez a mondat is lehetett volna a mottója a február 7-én tartott elõadásnak, amelyet a Jászkiséri Városi Óvoda Kossuth téri épületében rendeztek meg. Az óvoda vezetõsége követendõ például szolgálva felkérte Muhiné Nagy Katalint a JNKSZ. Megyei Pedagógiai Intézet volt munkatársát, hogy az óvodás gyermekek pszichés fejlõdésérõl tartson elõadást, adjon tanácsot nekünk szülõknek és az óvónõknek. Az elõadás elsõ felében a 3-6 éves gyerekek általános ideális lelki fejlõdésérõl tudtunk meg információkat, majd érintve egyegy problémakört kaptunk értékes tanácsokat a tanárnõtõl. Az elõadás után a szülõk személyesen is kérhettek segítséget az egyéni problémák kezeléséhez. egy- két bátor jelentkezõ után szembesültünk azzal, hogy vannak olyan anyukák, akik hozzánk hasonló gondokkal küzdenek és bizony nemcsak mi nem vagyunk tökéletesek, akkor úgy gondolom, sokan megkönnyebbültünk. Amikor kezdtük megtalálni a közös pontokat, sajnos az immár beszélgetéssé módosult elõadás véget ért. A szülõk élénk érdeklõdését látva megkértük az elõadót és az óvoda vezetõit, hogy indítsanak elõadás- sorozatot, ahol a különbözõ témákról bõvebben kaphatunk információkat akár egy szülõi fórummal egybekötve. Nagyon örülök, hogy az óvoda partnerként segíti a szülõket többféle lehetõséget biztosítva a közös, sikeres gyermekneveléshez. A szülõk kezdeti félénksége fokozatosan feloldódott, amint látták egymás arcán az elhangzottakkal kapcsolatos egyetértést és kérdéseket. Igen a kérdéseket, mert amikor körülnéztem a Az elõadásról végül sok jó tanáccsal, talán még több új, eddig teremben láttam a tekintetekben a de mit tegyek akkor, ha még meg nem fogalmazott kérdéssel, de reményekkel telve kérdést. Mert minden gyermek más, más környezetbe született, térhettünk haza a gyermekeinkhez, a családunkhoz. másképp nevelik a szülõk, illetve a nagyszülõk. Senki sem K. H. beszél a nevelési problémáiról szívesen társaságban, de amikor szülõ Jó gyakorlat átvétele a Nádudvari Napfény Óvoda és Bölcsõde székhelyépületében Nevelõtestületünk március 02-án Nádudvar Napfény Óvodájába látogatott Jó gyakorlat átvétele céljából. Délelõtt tájékoztatást kaptunk az óvoda tevékenységérõl, majd bemutatták nekünk óvodájukat, ahol lenyûgözött bennünket a csoportszobák ízléses, dekoratív berendezése és az ide járó gyermekek csillogó szeme. Két csoportban hospitáláson vehettünk részt, bepillanthattunk az óvodai tevékenységek mindennapjaiba. A Jó gyakorlat célja, hogy biztosítsa a gyermekek életkorának megfelelõ testi, lelki szükségletek kielégítését. Gyermekközpontú pedagógiai eljárás, mert figyelembe ségüket amit irányunkba tanúsítottak. Szintén köszönet illeti az Oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézetet aki megszervezte a Jó gyakorlat átvételének programját, lebonyolítását. Makainé Deák Erika Farsang- Nõnap- Férfinap a nyugdíjas klubban március 5-én összevontan tartotta az Egyetértés nyugdíjas llub farsangi- nõnapi- férfinapi rendezvényét, mivel a hideg, havas, csúszós téli napok miatt késõbb tudtuk klubfoglalkozásainkat elkezdeni, valamint köszöntöttük a Veronika, Piroska, Zsuzsanna, Aranka nevû tagjainkat is. veszi a kisgyermek Klubtagjaink nagyon finom süteményekkel készültek erre a életkori sajátosságait és szükségleteit, az óvodás gyermek napra. Tagságunkból csak a betegek hiányoztak, akiknek életritmusára támaszkodik. Az ismeretek átadása utánzással ezúton is gyógyulást kívánunk. Mindenki szorgoskodott: ki történik, komplexen magába foglalva több tevékenységi a poharakat, ki a süteményeket rakta tányérokra, az területet. asztalokra, poharakat, üdítõket, ásványvizeket. A gyermekek örömteli közös tevékenységek során jutnak Elõször a farsangot köszöntöttük ismeretlen szerzõ élményekhez, sajátítanak el ismereteket. versével, majd Lukács Józsi köszöntötte a nõket Nõnapra Délután tréninget tartott Némethné Dávid Irén, melynek címû verssel. Mindenki kapott egy szerény ajándékot és egy címe:tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése az csokor hóvirágot. Közben fogyasztotta mindenki az asztalra óvodában. tálalt süteményeket, üdítõket, narancsot. A tehetségfejlesztõ munka célja felismerni és gondozni a Öröm volt látni a tagokat, ahogy beszélgetnek, kört alakítva tehetségcsírákat óvodai keretek között. az asztalokkal, hogy mindenki lássa egymást. Józsi elhozta Segíteni az óvodapedagógusokat a tehetséggondozás a harmonikáját is és elõször csak lassú zenét muzsikált, megvalósulásában külsõ szakember elõadásának megszervezésével, szakkönyvekkel, képzésekkel. tagsága. Közben vendég is érkezett, mégpedig Farkasné majd az énekkarosak bevonásával dalra fakadt a klub Segítve bevonni a szülõket a tehetségfejlesztõ munkába. Mártika az ÖNO vezetõje és meghívta klubunk tagjait a A délután zárásaként Fazekas Múzeumban ismerhettük meg a március 12-én megrendezésre kerülõ Farsangi térségre jellemzõ fekete kerámia készítését. rendezvényükre, melyet természetesen elfogadtunk. Nagyon gyorsan elszaladt a nap és feltöltõdve, bizakodva Köszönöm minden klubtagnak a segítséget, a sütemények elbúcsúztunk vendéglátónktól, A projekt akik az mindent Európai megtettek Unió, támogatásával, azért, készítését, a zenét. hogy jól érezzük magunkat. az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Kiss Jánosné Köszönjük a vendégszeretetüket, a türelmüket, figyelmes- nyugdíjasklub vezetõ

4 4 III. Hagyományõrzõ disznóvágás Az idei évben az elõzõleg meghirdetett disznóvágás a rendkívüli hideg idõ miatt egy hónappal késõbb március 3-án került megrendezésre a Tájházban. Sebõk Péter és Nagy Gyula kezdeményezésére és a Csete Balázs Honismereti Egyesület tagjainak közremûködésével zajlott le a rendezvény. Pénteken megkezdõdött a pakolás, az edények, üstök hordása, a kemence fûtéséhez szükséges anyagok elõkészítése. Másnap a házigazdák már hajnal 5 órakor gyülekeztek a Tájház udvarán, majd megérkeztek a böllérek, fogók és a nézelõdni, szórakozni vágyók. 6 órakor felsorakoztak a böllérek (korabeli ruhákban beöltözve: kucsma, kabát, csizmanadrág, csizma), Hajdú László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Sebõk Péter is üdvözölte a megjelent vendégeket, Nemes József pedig az alábbi verssel köszöntötte a disznóvágást: Nem riogat a kanász Messze még a reggel Alig lehet bírni mégis A gyereksereggel szalmával kezdték perzselni, majd fatüzeléses perzselõvel Kezük.lábuk majd lefagy fejezték be a munkát. Közben sûrûn kínálgatták a pálinkát, a Mégis vígan vannak, forralt bort a bölléreknek és a vendégeknek. Ezután a disznó mosása következett, majd a bontása, természetesen orjára, Öles hóban hemperegnek hiszen a parasztcsaládoknál ez volt a hagyományos bontás. A Föl-alá rohannak nézõ sereg körben állva figyelte a munkálatokat. Disznóölés készül itt, Csakhamar darabokban bekerült a disznó az asztalra: Vidám téli ünnep sonkák, szalonnák, háj, hasalja. A közösen elfogyasztott finom Nem csoda, ha örömükben reggeli után megkezdõdött a húsok feldolgozása. Az üstbe Táncra penderülnek kerültek a hurkába valók, darabolták pecsenyének a húsokat. Közben az asszonyok nekiláttak a bélmosásnak. A kemence Lobog a tûz, forr a víz fûtése is reggel óta történt, hogy jó meleg legyen, mire Gõzölög a kondér bekerülnek a húsok sülni. Antal Miklós és Guylás Miklós Öreg kését a küszöbön szakszerûen sütötték a húsokat, hurkát-kolbászt. A zsírszalonna Feni már a böllér darabolása után ledarálták a kolbásznak való húsokat, fateknõben bekavarták, majd megtöltötték a kolbászt. Közben Sírhat, ríhat a koca, üstben sült a zsír és fõzték a hurkába való rizst. Ez alatt az Oldalára döntik asszonyok feltették az orjalevesnek valót, felkészítették a finom Nyög egyet és vére máris töltött káposztát. A férfiak munkaközben énekeltek és pikáns Habot hányva ömlik szólásokkal, mondatokkal szórakoztatták az asszonyokat. Végül a hurka készítése következett, itt már az asszonyok is segítettek Kapják hamar a kocát tölteni, na meg peckelni, majd forró vízben kiabálták a Perzselik a lángon vastagbélbe töltött hurkákat, ezután a kemencébe kerültek sülni. Barna-piros bõrkéjénél A vendégek, nézelõdök folyamatában láthatták, Nincs jobb a világon hogyan készültek a disznótoros finomságok, melyeket végül meg is kóstolhattak. Délután két órakor kezdõdött az estebéd, No még forró vizet rá, mindenki asztal mellett fogyaszthatta el a napközben elkészült Mehet a rémfára finomságokat. Azonban tovább folytatódott a munka az Ha belsejét hamar bontják asszonyok feltakarítottak, elmosogattak, helyre rakták az Máj lesz uzsonnára edényeket. A férfiak összepakoltak, mindenkinek hazakerültek De jutni csak annak jut az edényei, tûzhelyei. Kellemesen elfáradva mentünk haza. Máj, meg véres hurka Köszönet illeti a szervezõket, elsõsorban Sebõk Pétert, Hurka mellé mézezett bor, aki anyagilag is megfinanszírozta, hogy megrendezésre kerüljön Nem sok, csak picurka a disznóvágás. Nagy Gyulát, valamint családtagjaikat, akik mind munkában, mind támogatásban kitartottak mellettük. Ezen Aki derék gyerek volt kívül köszönjük Balogh György mûvelõdés ház igazgatónak, Hordott vizet, s szalmát, hogy helyet ad a rendezvénynek a Tájházban, a Természtjárók S megfogta a kesedisznó Gyermek Egyesületének a sátrak biztosításáért, Stoszekné Kunkorodó farkát. Erzsikének az edényekért, egyesületünk tagjainak és mindenkinek, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény Aztán körbekínálták a pálinkát, s kezdõdhetett a disznóölés. Az lebonyolításához. ólból elõkerült a mangalica, a fogók gyorsan körbekapták és szakszerûen a földre döntötték, majd következett a szúrás. Reméljük továbbfolytatódik az elkezdett hagyomány. Természetesen a vért megszedték, amibõl elkészült reggelire a finom hagymás vér. A mangalicát Farkas Jani bácsi segítségével TM

5 5 A Szellemi Kulturális Örökség Jászsági fóruma február 27-én 15 órai kezdettel került sor a jászkiséri Mûvelõdés Házában a Szellemi Kulturális Örökség Jászsági fórumára, ahol szép számban jelentek meg a jászsági településekrõl, a megyébõl és a településrõl érkezett érdeklõdõk. Gecse Annabella megyei referens elmondta, hogy a fórum célja a gondolatébresztés, az érdeklõdés felkeltése, hiszen a néprajzilag gazdag Jászság még nem szerepel a nemzeti jegyzékben és ezen a területen is vannak olyan elemek, melyek érdemesek a jegyzékbe való felkerülésre. Benedek József a Csete Balázs Honismereti Egyesület elnöke köszönttöte a megjelenteket, majd Gyõri Jánosné nyugalmazott mûvelõdési ház igazgató az Apáról fiúra a múzeumpedagógia elõtt. A jászkiséri honismereti munka és a pedagógia kapcsolatának története c. elõadását hallgathatták meg a jelenlévõk. Pató Mária (múzeumpedagógus, megyei múzeumi koordinátor) a Múzeumi iránytû kiadványt ismertette a nagyközönség számára. Végezetül pedig Dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség magyarországi igazgatója A Szellemi Kulturális Örökség és magyarországi eredményei címmel tájékoztatta a résztvevõket az eddig történt lépésekrõl és a magyar jegyzékben szereplõkrõl ben született meg az UNESCO egyezmény a világ épített és természeti örökségének védelmére. A késõbbiekben rájöttek, hogy a kulturális és természeti örökséget is óvni kell, különben évszázadok évezredek kincsei tûnnek el örökre. Az UNESCO 2003-ban fogadta el a Szellemi Kulturális Örökség Megõrzésérõl szóló Egyezményt. Magyarország 2006 óta részese ennek az egyezménynek. A lista fõ feladata, hogy az UNESCO által biztosított nyilvánosság erejével a kulturális sokszínûséget fenyegetõ veszélyekre irányítsa a figyelmet. A sokszínûség fenntartásában a szellemi örökség kulcsfontosságú szerepet játszik: biztosítja a kulturális identitás megõrzésének és a kreativitás kibontakozásának feltételeit, s ezen túlmenõen a nemzetek, kultúrák közötti harmonikus viszony, a kölcsönös tolerancia zálogaként is szolgál. Az elõadást színesítette az épület elõterében rögtönzött kiállítás, melyen a magyar nemzeti jegyzékben szereplõ 11 Örökségelemrõl olvashattak, valamint a Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportjának munkáit is megtekinthették az érdeklõdõk. TM A Honismeret Napja A Honismereti Szövetség február 27-i elnökségi ülésén az egyik legkiválóbb szellemi elõdének tekintett Bél Mátyás születésnapját, március 24-ét a Honismeret Napjává nyilvánította. Ez alkalomból kerül megrendezésre Jászkiséren elsõ alkalommal a Honismeret Napja, a Csete Balázs Honismereti Egyesület és a Városi Könyvtár szervezésében március 24-én (szombaton) 9 órai kezdettel a Városi Könyvtárban. A rendezvény védnökségét Hajdú László polgármester látja el. A Honismeret Napjára Bél Mátyás életébõl és Jászkisér helytörténetébõl készült vetélkedõvel emlékeznek a Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak részvételével. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a rendezõk. TM Évnyitó a Csete Balázs Honismereti Egyesületnél március 10-én került megrendezésre egyesületünk évnyitó rendezvénye a Napközi otthon ebédlõjében. Az idei alkalommal Bácskossuthfalva testvértelepülés volt a vendégünk, abból az apropóból, hogy 225 évvel ezelõtt települtek ki Jászkisérrõl, Karcagról, Kunmadarasról õseink a Bácskába egy jobb élet reményében. A Himnusz közös eléneklése után Hajdú László polgármester mondott ünnepi köszöntõt, s egyben támogatása jeléül egy fényképezõgéppel ajándékozta meg egyesületünket. Majd Gyõri Jánosné Jucika néni, nyugalmazott mûvelõdési ház igazgató és egyesületünk tagja a Barátság örök c. elõadását hallhattuk, melyben az egyesület szerteágazó, sokrétû évtizedes kapcsolatait, barátságait elevenítette fel nekünk. Õt Gulyás László a bácskossuthfalvi Monográfiai Helytörténeti Egyesület elnöke követte. Bemutatta az egyesületük megalakulását és tevékenységét és az általuk írt könyvekbõl adott át egy csomagot az egyesület részére. Majd Talpra álltunk, megmaradtunk c. ismertette a jelenlévõkkel a 334 jászkiséri család letelepedését, újrakezdését és az elmúlt 225 év fontosabb állomásait. Jelen volt rendezvényünkön a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör, a Kocséri Népkör, a jákóhalmi, jászdózsai honismereti körök, az Ágóiak Baráti Egyesülete valamint a kolozsvári Kõvári László Honismereti Kör is. Jelenlétükkel megtisztelt bennünket Gecse Annabella, a Damjanich János Múzeum munkatársa és Nagy Molnár Miklós karcagi múzeumigazgató is. Ezt követõen a hozzászólások következtek, majd a sok elismerõ és dicsérõ szó után, a Szózat közös eléneklésével záródott a délelõtt hivatalos része. A pohárköszöntõ és az ebéd után baráti beszélgetéssel folytatódott a rendezvény. Bácskossuthfalvi vendégeink, Fazekas Róbert polgármester és Monográfiai Helytörténeti Egyesület vezetõsége még reggel megtekintette a felújított iskolaépületet, a gyönyörû tanmedencét és irigykedve szemlélték a rengeteg új dolgot az iskolában. Ebéd után pedig a hazautazás elõtt a Tájházat tekintették meg Szüle Katalin vezetésével. Tartalmas napot tudhatunk magunk mögött és új kapcsolatok, új tervek születtek a rendezvény ideje alatt. TM Húsvéti játszóház a Tájházban. A Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportja sok szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt március 30-án 15 órai kezdettel húsvéti játszóházi foglalkozására a Tájházba. Felelevenítésre kerül a tojásfestés hagyományos formái, illetve új technikákkal is megismerkedhetnek. Aki tud hozzon magával kifújt tyúktojást.

6 6 Az emberi természet általános etika Nádszál az ember semmi több, a természet leggyengébbike, de gondolkodó nádszál. (Pascal) Embernek lenni! Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek És Isten-lehelte szépnek! (Sík Sándor: Ember) Emberi életünk alapja erkölcsiségünk. Mindegyikünk kiskorától megtanulja, mi a jó és mi a rossz, mit szabad és mit nem. Választanunk kell életünk minden pillanatában, ha rosszul választunk viselnünk kell a következményeket is. Amíg élünk, minden elhibázott lépésünket helyre tudjuk hozni. Persze csak akkor, ha képesek vagyunk elismerni hibás cselekedeteinket. Ha bûnt követünk el, a bûnhõdés enyhíti a lelkiismeret- furdalás kínzó érzését. Ha rosszul döntünk, azzal szenvedést okozhatunk magunknak vagy másoknak. Talán elgondolkodik a Tisztelt Olvasó! Milyen érdekes, hogy embernek tartjuk magunkat, ugyanakkor milyen sokszor nem viselkedünk emberhez méltóan. A továbbiakban errõl lesz szó. Az ember hajlamos mindent félresöpörve, törtetõ módon átgázolni mindenkin és mindenen. Hajtja a hatalom vágya. Pedig nyilvánvalóan ez nem helyes. Az ember mégis kibeszél, lenéz, utál, zsarol, pletykál, átgázol, törtet, irigykedik, zsugori, kapzsi, haragszik, bosszúálló. Pedig nyilván senki nem ezeket a tulajdonságokat sajátítja el az iskolában vagy a családjában. A szenvedés emberi életünk velejárója. Ahogy Heller Ágnes filozófus mondja: Az állatoknak>>fájhat<<valami. A szenvedés azonban emberi kiváltság. Az emberi életünkhöz hozzátartozik a bûnök elkövetése. A bûnhõdés, az erkölcsi megtisztulás feltétele az emberhez méltó életnek. A bûn készség a rosszra. Bûnhöz tartozik a gyûlölet, oktalanság, gyávaság, mértéktelenség, igazságtalanság, közömbösség, érzéketlenség. Alapbûnnek tekinthetõ a gyûlölet. A karakter-meghatározottságú gyûlölet azt a fajta embert jellemzi, akiben állandóan gyûlölet lappang és eredendõen ellenséges beállítottságú. A gyûlölködõ ember mindamellett úgy tûnik, megkönnyebbülést érez, mintha örülne az alkalomnak, hogy az ellenségesség benne szunnyadó érzését végre kifejezheti. Az embernek van lelke, ami megkülönböztet más fajoktól. Mégis rengeteg a lelketlen, rosszindulatú ember. A belsõ erkölcsi tekintély hatását lelkiismeretnek nevezzük. A lelkiismeret ugyanúgy érzés, mint a szégyen, ám ez utóbbinál szorosabban kötõdik az érzelmi beállítottsághoz. Magától értetõdik, hogy miért. A >>lelkiismeret<< kifejezés a tudáshoz kapcsolódik, ami azt jelzi, hogy a szóban forgó erkölcsi érzés az észben gyökerezik. A lelkiismeret azonban nem látható belsõ hang. Szól hozzánk, figyelmeztet bennünket, tanácsot ad, orientáló érzés. Lelkiismeretünk szó szerint szól hozzánk, ha nem hallgatunk rá fájdalmat érzünk, még pedig sokkal kínzóbbat, mint amilyen a testi megfelelõje. Ha viszont ápoljuk lelkiismeretünket, hallgatunk rá, akkor örömet, megelégedettséget, boldogságot, békességet, nyugalmat és hasonlókat érzünk. Az elõítéletes gondolkodás az egyik legnagyobb ellensége a felvilágosult emberiségnek. Amíg az egyik faj elõtérbe helyezi magát a másikkal szemben, addig igazából messze vagyunk a fejlett civilizációtól. De az elõítélet nemcsak faji kérdésekben nyilvánul meg, elõjön vallási és minden egyéb, a többségtõl eltérõ másság jelenségénél is. Az elõítélethez végsõ soron gyûlölet is társul, amely végképp torzítja a személyiséget. Az elõítéletek egyidõsek az emberiséggel. Láthatjuk, hogy nekünk embereknek figyelnünk kellene egymásra és nem irigykedni, átgázolni a másik embertársunkon, nem megalázni, nem bántani, hanem segíteni rajta. Milyen érdekes és elgondolkodtató dolog, hogy az ember végsõ elkeseredésében Legerõsebb fegyver a toll elven lejárató cikkeket ír újságokba. Nem utolsó szempont, mégis etikátlannak tartom azt a fajta bántásmódot, amikor az ember a nálánál kisebbeket pécézi ki magának és kezdi el bántani. Nyilvánvalóan ebbõl is lehet tanulni: az ember alapvetõen rosszindulatú és mindent magának akar ez az élet. De a gondolkodó ember azt is tudja, hogy ez lelki megromlást okoz, szenvedést. Ez nem helyes dolog, sõt jó értelemben elítélendõ. Azt már nem is tárgyalom, hogy ha az ember egy jó pozícióban van, akkor, hogy el tud vele szaladni a ló. Gondoljunk csak bele, nagyon sok esetben: igazgatók, magasabb pozícióban lévõ vezetõk nem tudják a határt. Elszomorító. Az ember vigyázzon saját magára, és ha magára tud vigyázni, akkor tud vigyázni másokra is. A lélek egy nagyon bonyolult rendszer. Vigyázni kell rá. Az erõszak káros feszültséget és szorongást okozhat. Az ember alapvetõen békés fajta, akinek a lelke szép és jó dolog. Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, - hordozd szivedben. Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. (Radnóti Miklós) "Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre) Ma sem volt könnyû élni Nem lesz könnyû sosem. De érdemes volt! - s mindig Érdemes lesz, - hiszem! (Váci Mihály) takács

7 7 Farsangi mulatozás! Az idén is nagy izgalommal várták bölcsis gyermekeink a farsangot! A nagy eseményre már napokkal elõtte elkezdtük a készülõdést. Tájékoztató a Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület 1 %-os támogatás felhasználásáról Lufit fújtunk, színes álarcot, csákót készítettünk, ragasztottunk, közösen feldíszítettük a szobákat. Munka közben énekeltünk, mondókáztunk, a farsangról beszélgettünk. A gyerekek nagy élményekkel mondták el, milyen jelmezbe fognak felöltözni. Zenével köszöntöttük a várva várt napot, színes jelmez sereg töltötte be a szobát. Együtt táncolt a pillangó, katicabogár, a pókember, az elefánt, és még sorolhatnám tovább. Mulatozás közben, aki megéhezett, megszomjazott, falatozhatott, ihatott a szülõk által felajánlott finomságokból. Délben, a finom ebéd, a farsangi fánk elfogyasztása után hamar elnehezültek a szempillák, s talán mögöttük folytatódott a mulatság tovább február Szikszai Attiláné gondozónõ Magyarország 1956-os ember vesztségének Jászsági vonatkozású adatai. Forrás: Horváth Miklós- Tulipán Éva In memóriam 1956 Zrínyi kiadó Budapest Silye Sámuel kiséri születésû vasesztergályos 27 éves volt 1959-ben kivégezték Apró József kiséri születésû sorkatona 21 éves volt, 1956 nov. 4-én esett el Budapesten. Duka Gézáné /Tóth Mária Magdolna/ kiséri lakos, segédmunkás, okt. 25-i Kossuth téri sortûz áldozata lett. 27 éves volt. Kovács Ferenc kiséri születésû vasesztergályos okt.25-i Kossuth téri sortûz áldozata lett. 20 éves volt. A jászságban 34 áldozat volt, akik életüket áldozták a forradalomért. Ezen felül a halott katona nem ellenség, hangozzon el a két szovjet katona neve is. 1. Meljakov Iván Fjedojeszevics harcos 20 éves volt, 2.Medvegyev Valentin Mihájlovics harcos 20 éves volt. Jászberényben az orosz laktanya parancsnoka megegyezett a forradalmárokkal, hogy egyeztetés nélkül nem támadják meg egymást, folyamatos egyeztetést tartanak. Ennek az ellenfelek között is tisztességes magatartásnak vetett véget egy brutális támadás. A laktanya parancsnokát árulásért kivégezték az orosz szokás szerint kerek lyukba állítva eltemették. Jászkiséri 56-os áldozatok évi támogatás összege: ,- Ft 2010-ben felhasznált összeg: ,- Ft 2011-ben felhasznált összeg: ,- Ft november maradvány: ,- Ft Felhasznált támogatás részletezése: - tagdíjak: ,- - irodaszer: ,- - kommunikációs költségek: ,- - zongorakíséret: ,- - NCA önrész: ,- - szakmai kirándulás: ,- - reprezentáció: ,- összesen: ,- Jászkisér, március 1. Balog Ferencné Az 56-os szövetség kezdeményezte, hogy ezt az embert temessék el tisztességesen és legyen békés nyugalma a magyar földben. Kértük Göncz Árpád köztársasági elnök közbenjárását ez ügyben és a katona családjának felkutatásában. Az elnökkel három levélváltásunk volt. Elmondta, hogy a laktanya parancsnokát az oroszok árulónak tartják és semmi intézkedést nem tesznek kérésünk érdekében. A köztársasági elnök sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud eleget tenni kérésünknek, amit emberbaráti mintának tekint harcaira és harcosaira jellemzõ volt az emberség és az ellenfél tisztelete. Az elnök nagyra értékelte kezdeményezésünket, azt kérte, hogy saját belátásunk és lehetõségeink keretén belül tegyünk meg mindent, hogy a magyar ember és a forradalom tisztességes emberi szándéka érvényesüljön. Az oroszoktól ne reméljünk segítséget. Így a katona családja soha nem tudja meg, hol nyugszik hõs hozzátartozójuk, akit még az ellenfelei is tisztelnek és megõrzik emlékét: Eredeti iratok, okmányok, levelek nálam vannak. Az 56-os Szövetség Jászberényi szervezetének mûködésérõl készülõ könyvben több hasonló és meglepõ valóság kerül felszínre, ezért jártam utána a jászksiéri származású, a forradalomban elhunytak, pontos létszámának, személyének megismerése érdekében. Csomor András

8 8 SZÜLÕI KEREKASZTAL AZ ÓVODÁBAN Az Óvodai Fejlesztõ Program (OFP) pályázati támogatás lehetõvé tette, hogy Szülõi kerekasztal megbeszélést szervezhettünk február 7-én a Kossuth téri óvoda tornatermében. A résztvevõk gyermekeinek felügyeletét óvónõ látta el. Meghívott vendégünk: Muhiné Nagy Katalin oligofrén pedagógus, pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár volt. Téma: SNI prevenció, és az óvodás korú gyermekek fejlõdésének sajátosságai. Egy kisgyermek sem kéri az életet, a szülõk elhatározása segíti õket hozzá. Attól a pillanattól viszont, hogy egy ember a világra jön, kezdetét veszi a szülõk részérõl egy holtig tartó szolgálat: felelõsség azért az emberpalántáért, akit a világra szólított. Ez az elõadás ennek a ténynek a megerõsítésére épült. Arra, hogy milyen fontos a család óvó-nevelõ hatása, melyet mindig a következetességnek kell áthatnia. A gyermek cselekedetei reakciói, mint egy tükör, leképezik a felnõttek cselekedeteit, konfliktus kezeléseit. Tehát, ha valaki bírálja gyermeke viselkedését, elõször az elé tartott tükörbe nézzen bele a gyermek cselekedetén keresztül és lehet meg is látja a megoldás lehetõségét önmagában. A személyes példa minden esetben legyen olyan, hogy azt a gyermek bármikor példaértékûen kezelhesse! Elhangzott, hogy minél jobb szülõk vagyunk, annál jobb lesz a gyermekünk is. Tény, hogy a hasznosan együtt töltött idõ a legjobb nevelõje gyermekünknek. Õsi tudomány az asztrológia. Miért is ne hatna a kicsiny emberi szervezetre az égitestek állása, amikor erejük a tengerek vizét képes megmozgatni (ár-apály). Az, hogy ki melyik csillagjegyben született, meghatározza temperamentumát, érzelmi reakcióit, társas kapcsolatait, a munkához való viszonyát. Ezeket a jellemzõ születésünkkor kapott jegyeket a nevelés semmiképp nem tudja eltüntetni, csak dolgokat erõsíteni, másokat gyengíteni. Mindenki vágyik a szeretetre, nagyon nehéz okosan szeretni. Ez azt jelenti, hogy annyit óvni amennyit kell és annyit engedni, ami még nem veszélyes. Ez nagyon nehéz feladat. A gyermek is érzi ezt és a korlátokat, azokat feszegetve próbálja határait kitolni. A határokra szükség van, mert ezek mindenkori pontos tudása biztonságérzetet nyújt számára és az egészséges pszichés fejlõdéséhez elengedhetetlen. A gyermeket ha szeretettel irányítjuk messzebbre jutunk, mint ha parancsolgatva. A szeretet átadásának öt nyelve van, mindenkinek rá kell jönnie, hogy gyermeke melyik szeretetnyelvet reagálja le a legpozitívabban: 1. Pár kedves szó: Ne csak a hibákat keressük, dicsérjünk. Nem minden természetesnek tûnõ dologért, mert akkor az ellenkezõ hatást érjük el, nem lesz a dicséretnek valós tartalma. 2. Igazi együttlét: Ne csak mellette üljünk fizikálisan, hanem tényleges valójában legyünk ott, társasjátékozzunk, kártyáz-zunk, beszélgessünk. 3. Ajándékozás: Nem a mértéktelen ajándékozás a helyes út a szív felé! Ez esetben a mértéktelenség elértékteleníti az ajándékozás rítusát. A kis ajándék is lehet értékes pl. a hozzá fûzött szótól: szeretlek. 4. Figyelmesség: Amikor valami olyasmit csinálunk szülõként, ami különösen sokat jelent a gyermeknek, fûzzük is hozzá, hogy ezt azért tesszük, mert nagyon szeretjük. 5. Testi kontaktus: Az ölelgetés, puszilgatás, ringatás nagyon fontos a gyermek egészséges lelk fejlõdéséhez. Igyekezzünk a késõbbiekben is megõrizni a bátorítást jelzõ testi érintés jó szokását. Végezetül újra elhangzott ( az elõadás alatt többször is), hogy nagyon jó szülõ senki ne akarjon lenni, az már elég, ha elég jó szülõ lesz. A szülõk az elõadás végén elmondták, hogy rendkívül jól érezték magukat és szeretnék, ha ennek folytatása lenne, mert itt nagyon jó dolog történt velük: róluk szólt a felvetett téma. Akinek személyes kérdése volt az elõadóhoz, személyesen konzultálhatott. Mindannyiunk nevében köszönjük ezt az együtt töltött idõt. Üdvözlet Szeretnék angyal lenni, vállaimra szárnyat tenni, elrepülni messze hozzád, enyhíteni szíved gondját! Szeretnék angyal lenni, vágyaidat megfigyelni, lelkedet simogatni, minden szépet neked adni! Nem lett belõlem angyal, csak ember, aki téged nagyon kedvel gondolatban óv és szeret, üdvözletét küldi neked! Nagypál Sándorné Csillik Ferencné óvodavezetõ

9 9 Életjel Gratulálunk! Emlékezés Születések Balogh Dzamilla február 6-án Peták Rebeka február 7-én Szax István Patrik február 10-én Sebõk Edit február 16-án Molnár Sándorné (született Törõcsik Eszter) halálának 10. évfordulójára Múlnak az évek Te nem vagy már velünk, De szívünkben élsz, Soha nem feledünk. Szeretõ családja Házasság kötés Balogh Beatrix és Zagyi Tibor február 18-án Gratulálunk az ifjú párnak! FLORA - Virág-Ajándék Lakás dekorációk készítése Rendezvények díszítése Esküvõk egyszerû és modern díszítése Virágkosarak, csokrok készítése Temetési koszorúk, sírcsokrok, kegyeleti tárgyak készítése Ajándéktárgyak Várjuk érdeklõdésüket,megrendelésüket! Elérhetõségünk: , Jászkisér, Fõ út 9/A. Megemlékezés Bodor János halálának 5 évfordulójára Fájó szívvel emlékezik Szeretõ feleséged és családod Az orvosi rendelõ telefonszámai: Dr.Katona Róza Dr.Mike Miklós Dr.Kolláth Bálint Védõnõk Orvosi ügyelet Jászapáti, Kossuth L. út 10. Tel.: 06-57/ Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig Vasárnap és ünnepnap egész nap Halálozás Ládi Józsefné Zana Margit 81 éves korában február 3-án Id. Fülöp Dénes 93 éves korában február 8-án Buzás Sándor 60 éves korában február 14-én Nagy József 81 éves korában február 23-án Tamás Ferencné Toldi Rozália 97 éves korában február 28-án Jakab Tamásné Földvári Mária 69 éves korában február 29-én

10 10 Születések Hó Össz Fiú Lány 1. 3 = = = = = = = = = = = = Össz 60 = JÁSZKISÉR NÉPESSÉG ADATAI (Javítás) Házasság Hó Össz 10 Esküvõ Katolikus 1 Református 4 Polgári 5 Összesen: 10 Keresztelõ Össz: Fiú Lány Felnõtt Katolikus 49 = Református 19 = Összesen: 68 = Halálozás havi bontásban, neme, vallása, elszármazása szerint Férfi Hó Össz E F E K E R E P E = = = = = = = = = = = = Össz = Helyi = Elsz: = Nõ Össz E K E R E P E 4 1 = = = = = = = = = = = = = = = Vallás szerint Hó K E R E P E Ö E = = = = = = = = = = = = 8 2 Össz: = Helyi: = 63 - Elsz: = - 15 F = Férfi N = Nõ K = Katolikus R = Református P = Polgári E = Elszármazott

11 11 Halálozás (életkor, nem, vallás. elszármazott) F K E R E Ö E = = = = = = = = = = = = = = = = - - Össz: 39 = = 39 8 Helyi: 31 = = 31 - Elsz: 8 = = - 8 Nõ K E R E P E Ö E 1 = = = = = = 1-3 = = = = 4-10 = = = = = = = = = = 32-7 = = - 7 K E R E P E Ö E = = = = = = = = 4 3 Össz = Helybéli = 63 - Elszárm: = - 15 Legfiatalabb Férfi K = 47 éves R = 56 éves Legfiatalabb nõ K = 51 éves R = 3 éves Legidõsebb férfi K = 85 éves R = 89 éves Legidõsebb nõ K = 95 éves E R = 98 éves E Helyi K = 87 éves R = 91 éves Születések száma: 2-ves csökkent = 2 fiú Esküvõ szám: 6-tal csökkent Keresztelõ szám: 12-ves nõtt = 7 Kat + 5 Ref Halálozás szám: 4-gyel nõtt elszármazott Nem nõtt a helybéli. a statisztikát készítette: Gál Andrásné Adójának 1%-át a következõ helyi civil szervezeteknek ajánlhatja fel: Jazyges Íjász Egyesület 1% Jászkisériek Baráti Egyesülete Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Jászkiséri Mentõkért Alapítvány Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület Jászkiséri Polgárõr Egyesület Kis-Ér Sporthorgász Egyesület Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pendzsom Néptánc Egyesület Természetjárók Gyermek Egyesülete Támogatásukat elõre is köszönjük! Tisztelt Jászkisériek! A Csete Balázs Általános Iskola igazgatója értesíti mindazokat, kik szeretnének mozogni, úszni, hogy lehetõség van bérlet váltására a tanuszodában. Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk: 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es C medence használata 5 féle fittnes gép (14 db) használata Nyitvatartás: hétfõtõl-péntekig szombaton Bérlet ára: 8 alkalomra szóló bérlet: 4 alkalomra szóló bérlet: 1 alkalomra szóló bérlet: óráig 8-12 óráig óráig 4000 Ft 2400 Ft 800 Ft Bérleti ill. belépõ nyitvatartási idõben a helyszínen váltható az úszómestereknél. Felnõtt úszotanfolyam indításához várjuk a jelentkezõket az 57/ telefonszámon!

12 12 Felhívás Kedves Jászkiséri Lakosok! A Csete Balázs Honismereti Egyesület településünk történetét, életét szeretné feldolgozni a településrõl készült fotók alapján. Ehhez kérjük az Önök segítségét. Már idáig is nagyon sok értékes képet kaptunk Önöktõl, de szeretnénk minél többet beszerezni és egy kiadvány formájában megjelentetni. Lehet, úgy gondolják az Önök fotói nem érdekesek, higgyék el mind az és különleges. Az alábbi kategóriákban várunk fotókat Jászkisérrõl az 1850-es évektõl napjainkig: 1. egyházi épületek 2. egyházi élet (keresztelõ, konfirmálás, bérmálás, esküvõ, temetés stb.) - település régi épületei, utca részletek, szobrok, parkok, egyéb közterület - rendezvények (pl. szüreti mulatság) - mezõgazdasági élet (aratás, állattartás, TSZ-es élet, malom, palántázás, ültetés, szüretelés, betakarítás stb.) - tanyai élet - iparosok, mesteremberek (cipész, szûcs stb.) - hadifogság, katonai élet - óvodai, iskolai élet, pedagógusok, tanyasi iskolák - vásárok, piacok - egyesületek életébõl (pl. tablóképek, színjátszó kör, gazdakör, nõegylet stb.) - település híres szülötteirõl - tûzoltóság Ezen kívül minden egyéb településünkrõl, településünkön készült fotót, régi képeslapokat is várunk. A fotókra kérjük, írják rá ceruzával nevüket, a fotó készítésének idejét, a rajta látható eseményt. A fotókat a Polgármesteri Hivatalban Torma Mártánál lehet leadni. Segítõ munkájukat elõre is köszönjük! KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK, ELÉRHETÕSÉGEK MENTÕ 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG 107 Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala (5137 Jászkisér, Fõ út 7.) 57/ Közterület-felügyelet: 57/ /122 mellék Hívható: munkaidõben 8.00 h h, szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig. JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda: 57/ JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon: 30/ JÁSZKISÉR Tûzoltóság: 57/ JÁSZKISÉR Mentõállomás: 57/ Polgárõr ügyelet: Háziorvosok: Dr. Katona Róza 57/ Dr. Mike Miklós 57/ Dr. Kolláth Bálint 57/ ORVOSI ÜGYELET (5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.): 57/ JÁSZAPÁTI Rendõrõrs (éjjel nappal hívható) : 57/ Üléseztek a civilek március 13-án 16 órai kezdettel került sor az év elsõ Civil közhasznú jogállásúként nyilvántartásba vett szervezet Kerekasztal ülésére a Mûvelõdés Házában. A találkozón jelen május 31-ig közhasznú jogállású, ha letétbe helyezte volt a Mozgáskorlátozottak helyi csoportja, a '48-as Polgári Kör, beszámolóját. A 2012-es évben csak az a szervezet részesülhet a Pedagógus Nõi Kar, a Polgárõr Egyesület, az Önkéntes költségvetési támogatásban, amely letétbe helyezte a Tûzoltó Egyesület, a Csete Balázs Honismereti Egyesület, évrõl szóló beszámolóját, melyet a évre vonatkozó Pendzsom Néptánc Egyesület, Jazyges Íjász Egyesület szabályok szerint kell elkészíteni. Civil Információs képviselõi voltak jelen. Centrumokat hoznak létre, melyek szakmai támogatást Az esemény fõ témája a január 1. óta életbe lépett Civil nyújtanak a civil szervezetek mûködéséhez, erõsítik a Törvény, a civil szférát érintõ új jogszabályhoz kapcsolódó fenntarthatóságukat és elõsegítik az államháztartási legfontosabb gyakorlati tudnivalók ismertetése volt. A téma támogatások felhasználását. Megszûnik a Nemzeti Civil Alap és elõadója Kovács Béláné Petõ Magdolna civil referens volt a létrejön a Nemzeti Együttmûködési Alap, melynek testületeibe jászfényszarui Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaságtól, a civil szervezetek március 17-ig állíthatnak jelölteket, a aki férjével közösen ismertették az új jogszabály rendelkezéseit testületi tagok megválasztása közvetlen elektori részvétel útján illetve annak alkalmazásait. Legfontosabb elemek a történik meg, melynek során a szavazás bármely következõk: a civil szervezeteknek beszámolási kötelezettsége kormányablakban lehetséges lesz március között. Az van, amelynek határideje minden év május 31. Eddig az elsõ pályázati kiírások megjelenése a testületek megalakulását idõpontig minden civil szervezetnek el kell készítenie a követõen márciusban történik meg. mérleget, az eredménykimutatást, a közhasznúsági mellékletet Ezen kívül kiosztásra került az aktuális 2012-es és kettõs könyvvitel esetén a kiegészítõ mellékletet is, illetve ez rendezvénynaptár, mely az önkormányzati és civil év január elsejétõl a közhasznú jogállású szervezetek kizárólag rendezvényeket, programokat tartalmazza. Majd közösen kettõs könyvvitelt vezethetnek. Átmeneti szabály, hogy a határoztak a jelenlévõ civilek a Civil Majális megrendezésérõl. korábbi jogszabály alapján közhasznú, kiemelkedõen

13 13 Nõnapi köszöntõ Az ÖNO tisztelt szépséges fõnök asszonynak, Mártikának, éss helyettesének az örökké fiatal és csinos Barbarának! Virágot legszebb csokorral, köszöntést legszebb szavakkal, illik ma mondani, õt köszöntjük aki, emberré fölnevelt, aki magához emel, és ezer jót érdemel, ma õt köszöntjük õt, a drága, drága nõt! a szeretõ drága édesanyát, a mindig hûséges odaadó kedves, szeretõ feleséget azt a nõt köszöntjük, aki kedves vigasztaló szavaival reményt önt a néha elcsüggedõ férfiak szívébe és igyekszik segíteni és megoldani az idõs, beteg emberek, gondját és baját. Ezen nõnapi köszöntõt írta, az ÖNO egyik férfi tagja Csillik Tibor TISZTELT JÁSZKISÉRI LAKOSOK! TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET, HOGY én ( szerda ) 17 órától KÉPVISELÕI FOGADÓ ÓRÁT TARTOK. TISZTELETTEL VÁROM ÖNÖKET! Helyszín: Polgármesteri Hivatal Jászkisér, Fõ út 7. Pócs János országgyûlési képviselõ T Virág- ajándék Szálas virágok, temetésre koszorúk, sírcsokrok készítését vállaljuk, cserepes virágok nagy választékban Várom kedves vásárlóim! Jászkisér, Fõ út 34. Tel: Hajni 17 -os LG CRT monitor ELADÓ! ár: Ft érd.: 06-20/ Akar elegáns lenni? SARKIBA A kell menni! Vírusfutár! Helyszíni gyorsszerviz. Karbantartás, vírusirtás, telepítés. Új és használt számítógép adás-vétele 0-24-ig. Tel.: SARKI Bolt Kossuth Lajos út 30. Telefon:

14 14 A EGON Lakás,- vagyon.- élet.- utas és balesetbiztosítás. GFB megtakarítás, hitel. Lakáskassza. Lakossági ügyfélszolgálat, elõzetes egyeztetés után, az ügyfélnél. Egyszerû, gyors, kényelmes. Vegye igénybe a szolgáltatásaimat. Kárbejelentés, díjbefizetés, biztosításkötés, átdolgozás, online adatmódosítás. Gondoskodjon Ön a nyugdíjas éveirõl! Más nem fog. A biztos és nyugodt háttér mindennél fontosabb. Hívjon, hogy tájékozódjon lehetõségeirõl! Sebestyén Zoltán az Ön Területi képviselõje. Tel: TOTAL GÁZ PB GÁZ AKCIÓ 11,5 kg-os PB - Gázpalack: Ft / db Házhoz szállítva nyitvatartási idõben: Ft /db Nyitva tartás: H-P ig SZ ig V 8-12-ig Március 25-tõl Április 5-ig minden palackhoz garantált ajándék! Farkas Zsolt Jászkisér Szõlõ út 34. Rendelés felvétel: Továbbá a fenti címen: Vírusmentes Facsemete oltványok megrendelhetõk, Ft /db áron. Analóg és digitális fotókidolgozás! Ajándékkészítés saját fotó és ötlet felhasználásával! tel: 30/ / Jászapáti Árvai u. 2/a SCORPIO Biztonsági SSzolgálat Jászberény Hasznos internetes linkek civileknek VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA SCORPIO Biztonsági Szolgálat NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE? Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti szerzodést köt, AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK! Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól. Bovebb információ az alábbi telefonszámokon: (57) , (20) , (20) PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat szervezése az Övegesben

Iskolai Közösségi Szolgálat szervezése az Övegesben Iskolai Közösségi Szolgálat szervezése az Övegesben Készítette: Mézes József 2015. február 2012 a fogalom megjelenése szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben