Sásdi Általános Művelődési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sásdi Általános Művelődési Központ"

Átírás

1 Sásdi Általános Művelődési Központ TEREMBÉRLETI SZABÁLYZAT (A Sásdi ÁMK területén a helyiségek használatára, valamint rendezvények szervezésére, lebonyolítására) Sásd 2013

2 Bérbe adható helyek, helységek:... 3 I. A szabályozás hatálya... 3 II. A bérbeadás általános feltételei... 3 III. A bérleti jogviszony létesítésének szabályai... 4 A bérleti szerződések típusai:... 4 Bérlésére jogosult:... 4 Bérbeadás a felsorolt események céljából lehetséges:... 4 A kérelemben fel kell tüntetni:... 4 IV. Bérbeadás folyamata... 5 Általános szabályok:... 5 A.) Kiemelt, zenés (ünnepkörhöz kötött) rendezvények esetében... 6 Időpont ütközés esetére vonatkozó szabályozás:... 6 B) Egyéb rendezvények esküvő, családi rendezvény, előadás, gyűlés, konferencia.. 6 C) Sporthasználat esetében... 6 V. A terembérleti díjak megállapításának alapelvei... 7 VI. A bérleti díj megállapításának szabályai, a számítás módszerei... 8 VII. Egyéb rendelkezések... 8 Függelék: számú függelék Terembérleti díjak megállapítása... 9 Terembérleti díjak megállapítása számú függelék Terembérleti díjak megállapítása zenés rendezvényekre, bálokra /A számú függelék Bérbeadási kérelem rendezvényekhez /B számú függelék Bérbeadási kérelem küzdőtér sport célú használatához számú függelék Bérleti szerződés számú függelék Házirend számú függelék Lakodalom megrendezésének szabályzata számú függelék Eszköz bérleti szerződés

3 A Művelődési Központ és Könyvtár az Alapító Okiratban meghatározott céllal termeit, eszközeit bérbe adhatja. (1997. évi CXL. Tv. 78 (4) bek.) A terembérleti díjak mértéke függ a terem alapterületétől a bérbevétel időtartamától, az alapfelszereltségtől, a rendezvény jellegétől, az igényelt technikától. Az ÁMK területei, helyiségei és eszközei elsődlegesen az oktatási, nevelési feladatellátást kell, hogy szolgálják. Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés az oktatás feladatellátásban nem okoz zavart. Bérbe adható helyek, helységek: Próbaterem Előadóterem Szakkörterem Ebédlő Előtér Sportcsarnok I. A szabályozás hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az ÁMK kezelésében lévő épületekre és építményekre. A szabályzat hatálya kiterjed az ÁMK kezelésében lévő épületekre és építményekre, azok helyiségeire (aula, tantermek, előadók), létesítményeire (konyhák, sportlétesítmények), közterületeire, eszközeire. II. A bérbeadás általános feltételei 1. Az ÁMK területeit, helyiségeit ideiglenes használatra (továbbiakban: bérletre) a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az átengedés az ÁMK rendeltetésszerű működését nem zavarja, hírnevét a bérlő tevékenysége nem csorbítja. 2. Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni elsősorban hétvégén, illetve oktatási időszakon kívül lehet. 3

4 III. A bérleti jogviszony létesítésének szabályai A bérleti szerződések típusai: a) Eseti bérbeadás: Az egybefüggően 30 napot meg nem haladó, illetve meghatározott napokra történő bérbeadás. b) Tartós bérbeadás: Rendszeres és 1 hónapot meghaladóan folyamatos bérbeadás A bérlés (eseti és tartós) feltételeiről és a bérleti díjról az érvényes képviselőtestületi határozat értelmében az ÁMK igazgató dönt. Bérlésére jogosult: Jogi személy Jogi személyiség nélküli társaság Egyéni vállalkozó Magánszemély Bérbeadás a felsorolt események céljából lehetséges: Kulturális Társadalmi Oktatási Sport Egyéb Pártrendezvények A bérleti szándékot tartalmazó kérelmet az engedélyezésre jogosult vezetőhöz írásban kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni: a kérelmező adatait, elérhetőségét, az igényelt terület, helyiség megnevezését, a használat tervezett időtartamát, a bérbevétel célját. A bérlés igénylése az erre a célra kialakított igénylőlapon történik. 4

5 Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőivel az engedély megadásakor közölni kell. Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül az intézményi igényeket kell előnyben részesíteni. Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető. A bérleti szerződés megkötésére jogosult vezető: az ÁMK igazgatója. IV. Bérbeadás folyamata Általános szabályok: A bérlő által benyújtott kérelmet az írásos kérelem alapján a (intézményegység - vezető, illetve a könyvtáros) felelős további ügyintézésre megküldi az ÁMK vezetője részére. A létesítményt az igénybevevő írásbeli kérelme (benyújtása legkevesebb 15 nappal az igénybe vétel előtt az ÁMK igazgatóhoz) alapján kapja meg, mely elbírálása e szabályozás alapján történik. Az ÁMK vezetője a saját hatáskörben dönt a kérelem engedélyezéséről. A tulajdonos önkormányzatok intézményei elsőbbséget élveznek a bérleti jogviszony megkötésében, időpont ütközés esetén. Az igénylő a rendezvény megkezdése előtt pénzügyi bizonylat ellenében befizetik egy összegben a bérleti díjat. A bérlő a rendezvény típusától függően az esetleges károk megtérítésére kauciót helyez le, melynek összege a bérleti díj 10%-a, zenés rendezvények esetében Ft, melyet a rendezvény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való átadása után visszakap. Rendkívüli esetben az ÁMK igazgató - a Fenntartó, TOT Tanács, Önkormányzat rendezvényeit figyelembe véve eltérhet a szabályzattól. Rendezvény lemondása esetén a bérlőnek lehetősége van a rendezvény átütemezésére, illetve átadhatja a rendezvény lebonyolításának jogát, de az 50%-os foglalót nem kapja vissza. Minden esetben a bérlő köteles megnevezni egy felelős szervezőt. 50 fő feletti rendezvény estében minimum kettő, 100 fő feletti rendezvénynél minimum 3 fő, 200 fő feletti rendezvénynél minimum 4 fő biztonsági személyzet megnevezése kötelező. 5

6 Zenés, táncos rendezvényt maximum 300 fő részére lehet tartani, a Sásdi ÁMK rendezvénytartási engedéllyel nem rendelkezik. E figyelemelhívását a bérleti szerződésben fel kell tűntetni. A konyha bérbevételekor csak ÁMK dolgozó foglalkoztatható. A.) Kiemelt, zenés (ünnepkörhöz kötött) rendezvények esetében Az ÁMK igazgatója a tárgyévben két alkalommal január, június hónapban - egyeztető megbeszélést tart, melynek idejét, helyét meghirdeti a Közösségi Ház és a Városháza hirdetőfalán, illetve az ÁMK honlapján. Felméri az igényeket a kiemelt rendezvények szervezésére. Az igényeket írásban kell benyújtani. A szerződés akkor válik valóssá, ha a bérlő a rendezvény megrendezése előtt 30 nappal az aláírt szerződés mellett a bérleti díj 50%-át, mint foglalót befizeti. Időpont ütközés esetére vonatkozó szabályozás: Az ÁMK igazgató fenntartja a jogot, hogy az ÁMK és a tulajdonos önkormányzatok intézményei elsőbbséget élveznek a bérleti jogviszony megkötésében, Előnyt élvez az ÁMK számára kedvezőbb bérleti ajánlat Ha a lehetséges bérlők nem tudnak megegyezni, akkor egyeztető tárgyaláson (melyről jegyzőkönyv készül) szerezhetik meg a rendezvény megszervezésének jogát. B) Egyéb rendezvények esküvő, családi rendezvény, előadás, gyűlés, konferencia Ezekre a rendezvényekre az általános szabályok vonatkoznak. A lakodalmak megrendezését külön szabályzat szabályozza. (lsd. Függelék) C) Sporthasználat esetében A létesítményt az igénybevevő írásbeli kérelme (benyújtása legkevesebb 3 nappal az igénybe vétel előtt az ÁMK igazgatóhoz) alapján kapja meg, mely elbírálása e szabályozás alapján történik. 6

7 Az önkormányzat intézményei elsőbbséget élveznek a terem bérlésére időpont ütközés esetén. A kérelmet az írásos adatlap alapján a (intézményegység - vezető, illetve a könyvtáros) felelős további ügyintézésre megküldi az ÁMK vezetője részére. Az ÁMK vezetője saját hatáskörben dönt a kérelem engedélyezéséről. Az ÁMK felelőse (GONDNOK) gondoskodik az írásban kért termek, felszerelések rendelkezésre állásáról legalább 15 perccel az igénylő számára. A kérelemben megjelölt felelős rendező számára átadja a helyiségeket. Az igénylő a sportfoglalkozás megkezdése előtt pénzügyi bizonylat ellenében befizeti egy összegben a bérleti díjat. Havi több alkalomra szóló bérleti díj egy összegű befizetése esetén a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az eredeti szerződés kézhezvételét követően előírja a követelést, a kiállított számla alapján a pénzügyi teljesítést kézpénzes befizetéssel történik az ÁMK házipénztárába, illetve csekken. Az ÁMK felelőse (GONDNOK) gondoskodik a termek ellenőrzéséről, zárásáról 15 perccel a használatot követően. Az sporthasználati igény visszamondása legkésőbb 24 órával a megjelölt időpont előtt lehetséges. Ellenkező esetben a terembérleti díj minimális (2000.-Ft/óra) költségének megtérítése kötelező az igénylő részéről. V. A terembérleti díjak megállapításának alapelvei 1. A Művelődési Központ a helyi alapítású egyesületeknek, civil szervezeteknek, valamint helyi közösséggel rendelkező egyházaknak évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az igényelt termet rendezvényük megtartásához. Ennek feltétele a 2 hónappal korábban történő egyezetés. 2. A Művelődési Központ az alább felsorolt intézményeknek évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a teremhasználatot. Ennek feltétele az 1 hónappal korábban történő egyeztetés. Ezek a következők: A helyi Általános Iskola, Középiskola ( KLIK-kel kötött megállapodás értelmében évente többször ) Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás és Szervei 7

8 3. A helyi Társadalmi szervezetek rendezvényeikhez évente egy alkalommal 50%-os kedvezményes terembérleti díjjal vehetik igénybe az intézmény termeit. Ezen kívül az egyházak az évi egyszeri ingyenes bérleten felül szintén 50%-os kedvezményben részesülnek. 4. A nem helyi egyesületek, szervek, szervezetek, gazdasági társaságok stb. teljes árú bérleti díjat fizetnek. VI. A bérleti díj megállapításának szabályai, a számítás módszerei A bérleti díj meghatározásánál az ÁMK helyiségekre vonatkozó előző évi a Költségvetési Törvényben a tárgyévre előzetesen jelzett, várható szolgáltatási inflációval növelt fenntartási és üzemeltetési önköltségszámítást kell figyelembe venni. A terembérleti díj eseti mérséklése, vagy növelése az ÁMK igazgató jogosultsága. A teljes árú, az ingyenes, illetve a mérsékelt árú terembérlet esetén keletkező jogdíjak ( pl. szerzői jogdíj ) megfizetése a bérlőt terheli. A terembérleti díjak összegét minden év januárjában felül kell vizsgálni, és szükség esetén az aktuális önköltségekhez kell igazítani. VII. Egyéb rendelkezések A termek használatára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend tartalmazza. Függelék: 1. sz. Termek bérleti díjai 2. sz. Termek bérleti díjai zenés rendezvényekre, bálokra 3./A sz. Bérbeadási kérelem rendezvényekhez 3./B sz. Bérbeadási kérelem küzdőtér sport célú használatához 4. sz. Bérleti szerződés 5 sz. Házirend 6 sz. Lakodalom megrendezésének szabályzata 7 sz. Eszközök bérbeadása 8

9 1. számú függelék Terembérleti díjak megállapítása Ft/óra Terem I. magánszemély II. nem magánszemély III. oktatási célra Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Sportcsarnok+öltöző Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Étkező Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Előcsarnok Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Étkező előcsarnok egyben Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett

10 Terembérleti díjak megállapítása Terem I. magánszemély Ft/óra II. nem magánszemély III. oktatási célra Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Sportcsarnok étkező együtt Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Előadóterem Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Szakkörterem Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Próbaterem Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Politikai rendezvény 200 főig Politikai rendezvény sportcsarnok esetén

11 2. számú függelék Terembérleti díjak megállapítása zenés rendezvényekre, bálokra Ft/óra Terem I. II. magánszemély nem magánszemély Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Sportcsarnok Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Étkező Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Étkező előcsarnok egyben Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Sportcsarnok, előcsarnok és étkező együtt Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Próbaterem Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett

12 3./A számú függelék Bérbeadási kérelem rendezvényekhez BÉRBEADÁSI KÉRELEM (rendezvényhez) A rendező szerv Megnevezése:... Címe:... Adószáma:... Számlaszáma:... Tel/Fax/ cím:... Felelős rendező személy:.. Felelős rendező személy tel/ ... Zenés rendezvényeknél a szabályzatban foglaltak szerint: o rendezvénybiztosítás módja: o biztonsági személyzet létszáma:.. A rendezvény részletes programja: A rendezvényre meghívottak köre, a résztvevők várható száma: A rendezvénnyel kapcsolatos technikai igények és feltételek: A rendezvény kért helyszíne: A rendezvény időpontja, időtartama:... A rendezvény jellege: politikai, zenés-táncos, családi, egyéb A rendezvénnyel kapcsolatos technikai igények: Külön megállapodás alapján történik (a terembérleti díj nem tartalmazza) A házirendet megismertem, betartásáért a felelősséget vállalom. Dátum:...,20...év...hó...nap A terembérletet engedélyezem a szabályzatban foglaltak szerint Dátum:...,20...év...hó...nap... Rendező (szervező) szerv cégszerű aláírása P.H.... ÁMK részéről

13 3./B számú függelék. Bérbeadási kérelem küzdőtér sport célú használatához KÉRELEM KÜZDŐTÉR SPORT CÉLÚ HASZNÁLATÁHOZ Igénylő neve: Címe: Tel/Fax/ száma: Felelős szervező: Felelős szervező tel/ száma: Időpont: Sportprogram megnevezése: Rendezvénybiztosítás módja (50 fő felett):.. Biztonsági személyzet száma:... Résztvevők összes száma:... fő Küzdőtéren kívüli helységhasználati igények: fiú öltöző zuhanyzó lány öltöző zuhanyzó A házirendet megismertem, betartásáért a felelősséget vállalom. Dátum:...,200...év...hó...nap... igénylő aláírása A terembérletet engedélyezem a szabályzatban foglaltak szerint Dátum:...,200...év...hó...nap P.H.... ÁMK részéről 13

14 4. számú függelék. Bérleti szerződés TEREMBÉRLETI SZERZŐDÉS A BÉRLÉS TÍPUSA: ESETI VAGY FOLYAMATOS (a megfelelő aláhúzandó) Amely létrejött egyrészről név:. cím: adóazonosító: mint bérlő, másrészről név: SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT cím: 7370 Sásd, Szent Imre út adószám: bankszámlaszám: mint bérbeadó között, az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződés tárgya: Helyiség bérbeadása 2.) A teljesítés körülményei: Helyiség pontos megnevezése, felsorolása:.. Szerződés időbeli hatálya. 3.) A Bérbeadó biztosítja a kérelemben feltüntetett eszközöket (asztal, székek), a fűtést valamint a világítást, illetve férfi és női illemhelyek használatát. 4.) A Bérbevevő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások betartásáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről. 5.) A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, valamint az épület gondnokát haladéktalanul értesíteni. 14

15 6.) Az 1. pontban megjelölt szolgáltatásért a bérbeadót.-ft +. Ft ÁFA egyszeri/havi bérleti díj illeti, mely magában foglalja teljesítéssel járó költségeket, amely az alábbiakból tevődik össze: terembérlet...ft/óra személyzet:.ft étkeztetés:..ft egyéb (hangosítás ) Összesen: Ft +. ÁFA 7.) A bérlő a Terembérleti szabályzatban foglaltak szerint kauciót helyezz le, melynek összegét az esemény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való átadása után visszakap. Kaució összege:... 8.) A bérlő köteles betartani a Rendezvényház nyitvatartási idejét. 9.) Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérlő részéről, ha: - A Házirendben foglaltakat súlyosan megsérti - a bérleti díj határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja, A Bérbeadó részéről: - A bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 10.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A Szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egyetértésük jeléül aláírják. Kelt:Sásd, 20 hó nap Bérbeadó képviseletében: Bérlő képviseletében: 15

16 5 számú függelék. Házirend Sásdi ÁMK Közösségi Ház Házirend Általános információk Az Intézmény címe: 7370 Sásd, Szent Imre u Az Intézmény tel./fax száma: 72/ Az Intézmény címe: Az Intézmény honlapja: Az Intézmény fenntartója: Települések Oktatási Társulása Fenntartó elérhetősége: 7370 Sásd, Dózsa György utca A házirend A házirend célja, hogy megállapítsa - az intézményt használók jogainak és kötelességeinek gyakorlásának módját, A házirend hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed: - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyekre, - az intézményt bármilyen formában használóra. A házirend időbeli hatálya: - az intézménybe lépéskor, egészen távozásig - kiterjed a teljes évre, beleértve a szüneteket is. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet a Sásdi ÁMK vezetője készíti el, és az intézményegység dolgozói véleményezik és a TOT Tanács fogadja el. A házirendet az intézmény részéről az ÁMK vezető írja alá. 16

17 A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt az intézmény látogatói szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni: - az intézményt bármilyen módón való bérlés, használat előtt - valamennyi foglalkoztatottnak, A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. Általános szabályok: Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a Közösségi Ház bármely termét, helységét igénybe veszi. Ennek betartásáért az igénybevevő, az ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár valamennyi dolgozója felelős. Bérlés eseten a bérlő az egyszemélyi felelős a házirend betartásáért. A tűz- és munkavédelemi szabályok betartása mindenkire kötelező érvényű. 1. Nyitva tartási idő: rendes nyitva tartás hétfőtől péntekig, 8-20 óráig. Hétvégéken, szabad- és munkaszüneti napokon zárva, kivéve rendezvényeken. A nyitva tartási idő alatt felügyelet működik a házban. 2. Évente egy alkalommal, a nyár folyamán általában 2-3 hét időtartamban el kell végezni az egész épületre kiterjedő nagytakarítási, karbantartási és leltározási munkálatokat. Ennek időpontjáról a fenntartót, az igazgatótanácsot, a partner civil szervezeteket és a látogatókat május 31-ig az intézményegység vezetőjének tájékoztatni kell. Ez alatt az időszak alatt az intézmény a látogatók és a használók előtt zárva tart. 3. Engedélyezett férőhely: maximum 400 fő, zenés-táncos rendezvényen max.300 fő. 4. Az intézmény igénybevételére bárki jogosult, ha betartja az intézmény házirendjét és szabályait. A látogató magatartásával, viselkedésével nem akadályozhatja az intézményben folyó tevékenységet, köteles megőrizni a tisztaságot és ügyelni a rendre. Nyitva tartási idő alatt a nyilvánosság elől elzárt helyiségekben, zárást követően az intézmény teljes területén illetéktelen személy nem tartózkodhat. 5. A Közösségi Ház dolgozóinak utasításait mindenkinek és mindenkor be kell tartani. 17

18 6. Az intézményben külső szervezet, magánszemély rendezvényt csak az intézményvezető engedélyével szervezhet, az intézmény belső szabályzatainak betartásával. Valamennyi szervezet, illetve magánszemély felelősséget visel az általa, továbbá az általa bérelt idő alatt okozott károkért, azokat köteles megtéríteni. A bérleti szerződés megkötését és a terem-, illetve eszközbérlet bérlő általi befizetését a Sásdi ÁMK titkársága intézi.(sásd, Rákóczi út 3.) 7. Az intézmény nyitása és zárása a rendes nyitva tartás utáni rendezvényekkor és hétvégén is a gondnok, portás feladata. Az épülethez kulcsot csak az intézményvezető engedélyével kaphat a bérlő, aki ebben az esetben a bérleti szerződésben is rögzítetten teljes felelősséget vállal az épületért. Az intézmény meghatározott területein kamerarendszer működik, melyről az előírásoknak megfelelően tájékoztatva van a látogató. 8. Az intézmény teljes területén a dohányzás tilos. (A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény alapján től közoktatási intézményben zárt légtérben és az intézmény területén nyílt légtérben is tilos a dohányzás!) 9. Szeszesital árusítása az intézmény területén csak az intézményvezető jóváhagyásával lehetséges. A szeszesitalok árusítására vonatkozó jogszabályokat betartani ezen engedély mellett is az azt árusító köteles. 10. Az intézmény működési rendjét zavaró magatartást tanúsító személlyel szemben A Közösségi Házban dolgozói fellépnek.súlyos esetben fenntartói jóváhagyással adott szervezetek, természetes személyek, indokolt esetben egyedi döntés alapján kitilthatók. 11. Az intézmény területén hirdetés, plakát, szórólap csak az intézményegység- vezető jóváhagyásával helyezhető el. 12. A Közösségi Házban őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért felelősséget az intézmény nem vállal. 13. Szöget vagy bármilyen más tárgyat a falba verni illetve bármilyen típusú ragasztóval tárgyakat a falra, ajtóra, ablakra ragasztani kizárólag az intézményegység vezető engedélyével lehet. Az ennek megszegéséből fakadó károkat mindenki köteles megtéríteni. 14. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. Gyermekek részére szervezett rendezvényen szülő kísérőként részt vehet! 15. A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket! 18

19 16. A Sportcsarnok sportszereit, berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az esetleges balesetekért felelősséget nem vállalunk. 17. A küzdőtér műanyag borítására tilos minden olyan lábbelivel rámenni, amely a burkolatot megsértheti. 18. A csarnok állagának és értékeinek védelme mindenkinek az érdeke. Az okozott kárt minden esetben meg kell téríteni 19. Parkolásra vonatkozó szabályok: Parkolni csak a kövezett parkolóban szabad. A csarnok bejárata előtt a parkolás TILOS! Ezt a területet fenn kell tartani azon járművek részére, amelyek az adott rendezvényhez kapcsolódó szállítási tevékenységet végzik Sásd, igazgató Sásdi ÁMK Az intézmény dolgozói véleményezték... a...sz határozatával Fenntartó jóváhagyta... a...sz. határozatával: 19

20 6. számú függelék Lakodalom megrendezésének szabályzata BÉRLETI SZABÁLYZAT A közösségi házban megrendezett (étkezéssel egybekötött) lakodalmak lebonyolításának általános rendje 150 fő-ig: Bérleti díj, mely tartalmazza az étkező és előtér használatát, a berendezési tárgyakat (asztal, szék), szervírozási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb..), konyhahasznált miatt felmerült energia költségeket (víz, villany, gáz) FT A konyhai személyzet létszáma a rendezvény létszámának függvényében egyeztetés alapján történik. A konyhai személyzetet és a takarító személyt a lakodalmat tartó család közvetlenül is foglalkoztathatja, egyetlen kikötés, hogy ezek a személyek csak a Sásdi ÁMK dolgozói lehetnek (tekintettel arra, hogy konyhai gépek és berendezések működtetésére vonatkozóan ők már részt vettek oktatáson, ezek rendeltetésszerű működtetésével tisztában vannak). Felszolgáló személyzetet a Sásdi ÁMK nem tud biztosítani. A Közösségi Ház bérlésére az általános szabályok szerint szerződést kell kötni, egyúttal a foglalót Ft - be kell fizetni a rendezvény tervezett időpontja előtt legkésőbb 30 nappal, mely a végösszegből levonásra kerül. A bérbeadó étkeztetés szolgáltatást nyújt, amelyhez egy személyre lebontva a költségekről előzetes tájékoztatást ad. A rendezvény megtartását követően a szolgáltatásról számlát állít ki. Az így kalkulált étkezési költséghez a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal a bérbeadó előleget kér, amely a számla végösszegénél beszámításra kerül. Amennyiben a rendezvény meghiúsul, ezen a címen befizetett előlegen vásárolt nyersanyag a bérlő részére átadásra kerül, vagy külön megegyezés alapján a bérbeadó visszafizeti, ha hasznosítani tudja. A terem dekorálása a bérlő feladata. 20

21 7 számú függelék Eszköz bérleti szerződés ESZKÖZ BÉRLETI SZERZŐDÉS A BÉRLÉS TÍPUSA: ESETI VAGY FOLYAMATOS (a megfelelő aláhúzandó) Amely létrejött egyrészről név:. cím: adóazonosító: mint bérlő, másrészről név: SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT cím: 7370 Sásd, Szent Imre út adószám: bankszámlaszám: mint bérbeadó között, az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződés tárgya: Eszköz bérbeadása 2.) A teljesítés körülményei: Eszköz pontos megnevezése, felsorolása:.. Szerződés időbeli hatálya. 3.) A Bérbevevő gondoskodik a használatba vett eszközök és tartozékainak állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről. 4.) A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, valamint az épület gondnokát haladéktalanul értesíteni. 6.) Az 1. pontban megjelölt szolgáltatásért a bérbeadót.-ft +. Ft ÁFA egyszeri/havi bérleti díj illeti. Tételesen: (eszköz megnevezése) Ft/db Összesen: Ft +. ÁFA 21

22 7.) A bérlő kauciót helyezz le, melynek összegét a bérlés lebonyolítása után az eszközök eredeti állapotában való átadása után visszakap. Kaució összege:... 8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A Szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egyetértésük jeléül aláírják. Kelt:Sásd, 20 hó nap Bérbeadó képviseletében: Bérlő képviseletében: 22

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. ...... (közoktatási intézmény Óvoda megnevezése) Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve: Mesevár Óvoda HÁZIREND Az óvoda székhelye: 2028 Pilismarót, Iskola u.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND 2014. szeptember AZ INTÉZMÉNY neve: Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde OM- azonosítója: 031346 székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi út 73. 1.) Erőműi Óvoda 3022

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben