Sásdi Általános Művelődési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sásdi Általános Művelődési Központ"

Átírás

1 Sásdi Általános Művelődési Központ TEREMBÉRLETI SZABÁLYZAT (A Sásdi ÁMK területén a helyiségek használatára, valamint rendezvények szervezésére, lebonyolítására) Sásd 2013

2 Bérbe adható helyek, helységek:... 3 I. A szabályozás hatálya... 3 II. A bérbeadás általános feltételei... 3 III. A bérleti jogviszony létesítésének szabályai... 4 A bérleti szerződések típusai:... 4 Bérlésére jogosult:... 4 Bérbeadás a felsorolt események céljából lehetséges:... 4 A kérelemben fel kell tüntetni:... 4 IV. Bérbeadás folyamata... 5 Általános szabályok:... 5 A.) Kiemelt, zenés (ünnepkörhöz kötött) rendezvények esetében... 6 Időpont ütközés esetére vonatkozó szabályozás:... 6 B) Egyéb rendezvények esküvő, családi rendezvény, előadás, gyűlés, konferencia.. 6 C) Sporthasználat esetében... 6 V. A terembérleti díjak megállapításának alapelvei... 7 VI. A bérleti díj megállapításának szabályai, a számítás módszerei... 8 VII. Egyéb rendelkezések... 8 Függelék: számú függelék Terembérleti díjak megállapítása... 9 Terembérleti díjak megállapítása számú függelék Terembérleti díjak megállapítása zenés rendezvényekre, bálokra /A számú függelék Bérbeadási kérelem rendezvényekhez /B számú függelék Bérbeadási kérelem küzdőtér sport célú használatához számú függelék Bérleti szerződés számú függelék Házirend számú függelék Lakodalom megrendezésének szabályzata számú függelék Eszköz bérleti szerződés

3 A Művelődési Központ és Könyvtár az Alapító Okiratban meghatározott céllal termeit, eszközeit bérbe adhatja. (1997. évi CXL. Tv. 78 (4) bek.) A terembérleti díjak mértéke függ a terem alapterületétől a bérbevétel időtartamától, az alapfelszereltségtől, a rendezvény jellegétől, az igényelt technikától. Az ÁMK területei, helyiségei és eszközei elsődlegesen az oktatási, nevelési feladatellátást kell, hogy szolgálják. Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés az oktatás feladatellátásban nem okoz zavart. Bérbe adható helyek, helységek: Próbaterem Előadóterem Szakkörterem Ebédlő Előtér Sportcsarnok I. A szabályozás hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az ÁMK kezelésében lévő épületekre és építményekre. A szabályzat hatálya kiterjed az ÁMK kezelésében lévő épületekre és építményekre, azok helyiségeire (aula, tantermek, előadók), létesítményeire (konyhák, sportlétesítmények), közterületeire, eszközeire. II. A bérbeadás általános feltételei 1. Az ÁMK területeit, helyiségeit ideiglenes használatra (továbbiakban: bérletre) a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az átengedés az ÁMK rendeltetésszerű működését nem zavarja, hírnevét a bérlő tevékenysége nem csorbítja. 2. Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni elsősorban hétvégén, illetve oktatási időszakon kívül lehet. 3

4 III. A bérleti jogviszony létesítésének szabályai A bérleti szerződések típusai: a) Eseti bérbeadás: Az egybefüggően 30 napot meg nem haladó, illetve meghatározott napokra történő bérbeadás. b) Tartós bérbeadás: Rendszeres és 1 hónapot meghaladóan folyamatos bérbeadás A bérlés (eseti és tartós) feltételeiről és a bérleti díjról az érvényes képviselőtestületi határozat értelmében az ÁMK igazgató dönt. Bérlésére jogosult: Jogi személy Jogi személyiség nélküli társaság Egyéni vállalkozó Magánszemély Bérbeadás a felsorolt események céljából lehetséges: Kulturális Társadalmi Oktatási Sport Egyéb Pártrendezvények A bérleti szándékot tartalmazó kérelmet az engedélyezésre jogosult vezetőhöz írásban kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni: a kérelmező adatait, elérhetőségét, az igényelt terület, helyiség megnevezését, a használat tervezett időtartamát, a bérbevétel célját. A bérlés igénylése az erre a célra kialakított igénylőlapon történik. 4

5 Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőivel az engedély megadásakor közölni kell. Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül az intézményi igényeket kell előnyben részesíteni. Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető. A bérleti szerződés megkötésére jogosult vezető: az ÁMK igazgatója. IV. Bérbeadás folyamata Általános szabályok: A bérlő által benyújtott kérelmet az írásos kérelem alapján a (intézményegység - vezető, illetve a könyvtáros) felelős további ügyintézésre megküldi az ÁMK vezetője részére. A létesítményt az igénybevevő írásbeli kérelme (benyújtása legkevesebb 15 nappal az igénybe vétel előtt az ÁMK igazgatóhoz) alapján kapja meg, mely elbírálása e szabályozás alapján történik. Az ÁMK vezetője a saját hatáskörben dönt a kérelem engedélyezéséről. A tulajdonos önkormányzatok intézményei elsőbbséget élveznek a bérleti jogviszony megkötésében, időpont ütközés esetén. Az igénylő a rendezvény megkezdése előtt pénzügyi bizonylat ellenében befizetik egy összegben a bérleti díjat. A bérlő a rendezvény típusától függően az esetleges károk megtérítésére kauciót helyez le, melynek összege a bérleti díj 10%-a, zenés rendezvények esetében Ft, melyet a rendezvény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való átadása után visszakap. Rendkívüli esetben az ÁMK igazgató - a Fenntartó, TOT Tanács, Önkormányzat rendezvényeit figyelembe véve eltérhet a szabályzattól. Rendezvény lemondása esetén a bérlőnek lehetősége van a rendezvény átütemezésére, illetve átadhatja a rendezvény lebonyolításának jogát, de az 50%-os foglalót nem kapja vissza. Minden esetben a bérlő köteles megnevezni egy felelős szervezőt. 50 fő feletti rendezvény estében minimum kettő, 100 fő feletti rendezvénynél minimum 3 fő, 200 fő feletti rendezvénynél minimum 4 fő biztonsági személyzet megnevezése kötelező. 5

6 Zenés, táncos rendezvényt maximum 300 fő részére lehet tartani, a Sásdi ÁMK rendezvénytartási engedéllyel nem rendelkezik. E figyelemelhívását a bérleti szerződésben fel kell tűntetni. A konyha bérbevételekor csak ÁMK dolgozó foglalkoztatható. A.) Kiemelt, zenés (ünnepkörhöz kötött) rendezvények esetében Az ÁMK igazgatója a tárgyévben két alkalommal január, június hónapban - egyeztető megbeszélést tart, melynek idejét, helyét meghirdeti a Közösségi Ház és a Városháza hirdetőfalán, illetve az ÁMK honlapján. Felméri az igényeket a kiemelt rendezvények szervezésére. Az igényeket írásban kell benyújtani. A szerződés akkor válik valóssá, ha a bérlő a rendezvény megrendezése előtt 30 nappal az aláírt szerződés mellett a bérleti díj 50%-át, mint foglalót befizeti. Időpont ütközés esetére vonatkozó szabályozás: Az ÁMK igazgató fenntartja a jogot, hogy az ÁMK és a tulajdonos önkormányzatok intézményei elsőbbséget élveznek a bérleti jogviszony megkötésében, Előnyt élvez az ÁMK számára kedvezőbb bérleti ajánlat Ha a lehetséges bérlők nem tudnak megegyezni, akkor egyeztető tárgyaláson (melyről jegyzőkönyv készül) szerezhetik meg a rendezvény megszervezésének jogát. B) Egyéb rendezvények esküvő, családi rendezvény, előadás, gyűlés, konferencia Ezekre a rendezvényekre az általános szabályok vonatkoznak. A lakodalmak megrendezését külön szabályzat szabályozza. (lsd. Függelék) C) Sporthasználat esetében A létesítményt az igénybevevő írásbeli kérelme (benyújtása legkevesebb 3 nappal az igénybe vétel előtt az ÁMK igazgatóhoz) alapján kapja meg, mely elbírálása e szabályozás alapján történik. 6

7 Az önkormányzat intézményei elsőbbséget élveznek a terem bérlésére időpont ütközés esetén. A kérelmet az írásos adatlap alapján a (intézményegység - vezető, illetve a könyvtáros) felelős további ügyintézésre megküldi az ÁMK vezetője részére. Az ÁMK vezetője saját hatáskörben dönt a kérelem engedélyezéséről. Az ÁMK felelőse (GONDNOK) gondoskodik az írásban kért termek, felszerelések rendelkezésre állásáról legalább 15 perccel az igénylő számára. A kérelemben megjelölt felelős rendező számára átadja a helyiségeket. Az igénylő a sportfoglalkozás megkezdése előtt pénzügyi bizonylat ellenében befizeti egy összegben a bérleti díjat. Havi több alkalomra szóló bérleti díj egy összegű befizetése esetén a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az eredeti szerződés kézhezvételét követően előírja a követelést, a kiállított számla alapján a pénzügyi teljesítést kézpénzes befizetéssel történik az ÁMK házipénztárába, illetve csekken. Az ÁMK felelőse (GONDNOK) gondoskodik a termek ellenőrzéséről, zárásáról 15 perccel a használatot követően. Az sporthasználati igény visszamondása legkésőbb 24 órával a megjelölt időpont előtt lehetséges. Ellenkező esetben a terembérleti díj minimális (2000.-Ft/óra) költségének megtérítése kötelező az igénylő részéről. V. A terembérleti díjak megállapításának alapelvei 1. A Művelődési Központ a helyi alapítású egyesületeknek, civil szervezeteknek, valamint helyi közösséggel rendelkező egyházaknak évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az igényelt termet rendezvényük megtartásához. Ennek feltétele a 2 hónappal korábban történő egyezetés. 2. A Művelődési Központ az alább felsorolt intézményeknek évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a teremhasználatot. Ennek feltétele az 1 hónappal korábban történő egyeztetés. Ezek a következők: A helyi Általános Iskola, Középiskola ( KLIK-kel kötött megállapodás értelmében évente többször ) Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás és Szervei 7

8 3. A helyi Társadalmi szervezetek rendezvényeikhez évente egy alkalommal 50%-os kedvezményes terembérleti díjjal vehetik igénybe az intézmény termeit. Ezen kívül az egyházak az évi egyszeri ingyenes bérleten felül szintén 50%-os kedvezményben részesülnek. 4. A nem helyi egyesületek, szervek, szervezetek, gazdasági társaságok stb. teljes árú bérleti díjat fizetnek. VI. A bérleti díj megállapításának szabályai, a számítás módszerei A bérleti díj meghatározásánál az ÁMK helyiségekre vonatkozó előző évi a Költségvetési Törvényben a tárgyévre előzetesen jelzett, várható szolgáltatási inflációval növelt fenntartási és üzemeltetési önköltségszámítást kell figyelembe venni. A terembérleti díj eseti mérséklése, vagy növelése az ÁMK igazgató jogosultsága. A teljes árú, az ingyenes, illetve a mérsékelt árú terembérlet esetén keletkező jogdíjak ( pl. szerzői jogdíj ) megfizetése a bérlőt terheli. A terembérleti díjak összegét minden év januárjában felül kell vizsgálni, és szükség esetén az aktuális önköltségekhez kell igazítani. VII. Egyéb rendelkezések A termek használatára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend tartalmazza. Függelék: 1. sz. Termek bérleti díjai 2. sz. Termek bérleti díjai zenés rendezvényekre, bálokra 3./A sz. Bérbeadási kérelem rendezvényekhez 3./B sz. Bérbeadási kérelem küzdőtér sport célú használatához 4. sz. Bérleti szerződés 5 sz. Házirend 6 sz. Lakodalom megrendezésének szabályzata 7 sz. Eszközök bérbeadása 8

9 1. számú függelék Terembérleti díjak megállapítása Ft/óra Terem I. magánszemély II. nem magánszemély III. oktatási célra Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Sportcsarnok+öltöző Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Étkező Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Előcsarnok Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Étkező előcsarnok egyben Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett

10 Terembérleti díjak megállapítása Terem I. magánszemély Ft/óra II. nem magánszemély III. oktatási célra Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Sportcsarnok étkező együtt Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Előadóterem Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Szakkörterem Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Próbaterem Egyedi megbeszélés alapján egész napos 6 órára rendezvényre 6 óra felett Politikai rendezvény 200 főig Politikai rendezvény sportcsarnok esetén

11 2. számú függelék Terembérleti díjak megállapítása zenés rendezvényekre, bálokra Ft/óra Terem I. II. magánszemély nem magánszemély Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Sportcsarnok Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Étkező Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Étkező előcsarnok egyben Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Sportcsarnok, előcsarnok és étkező együtt Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett Próbaterem Egyedi megbeszélés alapján 10 órára egész napos rendezvényre 10 óra felett

12 3./A számú függelék Bérbeadási kérelem rendezvényekhez BÉRBEADÁSI KÉRELEM (rendezvényhez) A rendező szerv Megnevezése:... Címe:... Adószáma:... Számlaszáma:... Tel/Fax/ cím:... Felelős rendező személy:.. Felelős rendező személy tel/ ... Zenés rendezvényeknél a szabályzatban foglaltak szerint: o rendezvénybiztosítás módja: o biztonsági személyzet létszáma:.. A rendezvény részletes programja: A rendezvényre meghívottak köre, a résztvevők várható száma: A rendezvénnyel kapcsolatos technikai igények és feltételek: A rendezvény kért helyszíne: A rendezvény időpontja, időtartama:... A rendezvény jellege: politikai, zenés-táncos, családi, egyéb A rendezvénnyel kapcsolatos technikai igények: Külön megállapodás alapján történik (a terembérleti díj nem tartalmazza) A házirendet megismertem, betartásáért a felelősséget vállalom. Dátum:...,20...év...hó...nap A terembérletet engedélyezem a szabályzatban foglaltak szerint Dátum:...,20...év...hó...nap... Rendező (szervező) szerv cégszerű aláírása P.H.... ÁMK részéről

13 3./B számú függelék. Bérbeadási kérelem küzdőtér sport célú használatához KÉRELEM KÜZDŐTÉR SPORT CÉLÚ HASZNÁLATÁHOZ Igénylő neve: Címe: Tel/Fax/ száma: Felelős szervező: Felelős szervező tel/ száma: Időpont: Sportprogram megnevezése: Rendezvénybiztosítás módja (50 fő felett):.. Biztonsági személyzet száma:... Résztvevők összes száma:... fő Küzdőtéren kívüli helységhasználati igények: fiú öltöző zuhanyzó lány öltöző zuhanyzó A házirendet megismertem, betartásáért a felelősséget vállalom. Dátum:...,200...év...hó...nap... igénylő aláírása A terembérletet engedélyezem a szabályzatban foglaltak szerint Dátum:...,200...év...hó...nap P.H.... ÁMK részéről 13

14 4. számú függelék. Bérleti szerződés TEREMBÉRLETI SZERZŐDÉS A BÉRLÉS TÍPUSA: ESETI VAGY FOLYAMATOS (a megfelelő aláhúzandó) Amely létrejött egyrészről név:. cím: adóazonosító: mint bérlő, másrészről név: SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT cím: 7370 Sásd, Szent Imre út adószám: bankszámlaszám: mint bérbeadó között, az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződés tárgya: Helyiség bérbeadása 2.) A teljesítés körülményei: Helyiség pontos megnevezése, felsorolása:.. Szerződés időbeli hatálya. 3.) A Bérbeadó biztosítja a kérelemben feltüntetett eszközöket (asztal, székek), a fűtést valamint a világítást, illetve férfi és női illemhelyek használatát. 4.) A Bérbevevő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások betartásáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről. 5.) A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, valamint az épület gondnokát haladéktalanul értesíteni. 14

15 6.) Az 1. pontban megjelölt szolgáltatásért a bérbeadót.-ft +. Ft ÁFA egyszeri/havi bérleti díj illeti, mely magában foglalja teljesítéssel járó költségeket, amely az alábbiakból tevődik össze: terembérlet...ft/óra személyzet:.ft étkeztetés:..ft egyéb (hangosítás ) Összesen: Ft +. ÁFA 7.) A bérlő a Terembérleti szabályzatban foglaltak szerint kauciót helyezz le, melynek összegét az esemény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való átadása után visszakap. Kaució összege:... 8.) A bérlő köteles betartani a Rendezvényház nyitvatartási idejét. 9.) Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérlő részéről, ha: - A Házirendben foglaltakat súlyosan megsérti - a bérleti díj határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja, A Bérbeadó részéről: - A bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 10.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A Szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egyetértésük jeléül aláírják. Kelt:Sásd, 20 hó nap Bérbeadó képviseletében: Bérlő képviseletében: 15

16 5 számú függelék. Házirend Sásdi ÁMK Közösségi Ház Házirend Általános információk Az Intézmény címe: 7370 Sásd, Szent Imre u Az Intézmény tel./fax száma: 72/ Az Intézmény címe: Az Intézmény honlapja: Az Intézmény fenntartója: Települések Oktatási Társulása Fenntartó elérhetősége: 7370 Sásd, Dózsa György utca A házirend A házirend célja, hogy megállapítsa - az intézményt használók jogainak és kötelességeinek gyakorlásának módját, A házirend hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed: - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyekre, - az intézményt bármilyen formában használóra. A házirend időbeli hatálya: - az intézménybe lépéskor, egészen távozásig - kiterjed a teljes évre, beleértve a szüneteket is. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet a Sásdi ÁMK vezetője készíti el, és az intézményegység dolgozói véleményezik és a TOT Tanács fogadja el. A házirendet az intézmény részéről az ÁMK vezető írja alá. 16

17 A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt az intézmény látogatói szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni: - az intézményt bármilyen módón való bérlés, használat előtt - valamennyi foglalkoztatottnak, A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. Általános szabályok: Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a Közösségi Ház bármely termét, helységét igénybe veszi. Ennek betartásáért az igénybevevő, az ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár valamennyi dolgozója felelős. Bérlés eseten a bérlő az egyszemélyi felelős a házirend betartásáért. A tűz- és munkavédelemi szabályok betartása mindenkire kötelező érvényű. 1. Nyitva tartási idő: rendes nyitva tartás hétfőtől péntekig, 8-20 óráig. Hétvégéken, szabad- és munkaszüneti napokon zárva, kivéve rendezvényeken. A nyitva tartási idő alatt felügyelet működik a házban. 2. Évente egy alkalommal, a nyár folyamán általában 2-3 hét időtartamban el kell végezni az egész épületre kiterjedő nagytakarítási, karbantartási és leltározási munkálatokat. Ennek időpontjáról a fenntartót, az igazgatótanácsot, a partner civil szervezeteket és a látogatókat május 31-ig az intézményegység vezetőjének tájékoztatni kell. Ez alatt az időszak alatt az intézmény a látogatók és a használók előtt zárva tart. 3. Engedélyezett férőhely: maximum 400 fő, zenés-táncos rendezvényen max.300 fő. 4. Az intézmény igénybevételére bárki jogosult, ha betartja az intézmény házirendjét és szabályait. A látogató magatartásával, viselkedésével nem akadályozhatja az intézményben folyó tevékenységet, köteles megőrizni a tisztaságot és ügyelni a rendre. Nyitva tartási idő alatt a nyilvánosság elől elzárt helyiségekben, zárást követően az intézmény teljes területén illetéktelen személy nem tartózkodhat. 5. A Közösségi Ház dolgozóinak utasításait mindenkinek és mindenkor be kell tartani. 17

18 6. Az intézményben külső szervezet, magánszemély rendezvényt csak az intézményvezető engedélyével szervezhet, az intézmény belső szabályzatainak betartásával. Valamennyi szervezet, illetve magánszemély felelősséget visel az általa, továbbá az általa bérelt idő alatt okozott károkért, azokat köteles megtéríteni. A bérleti szerződés megkötését és a terem-, illetve eszközbérlet bérlő általi befizetését a Sásdi ÁMK titkársága intézi.(sásd, Rákóczi út 3.) 7. Az intézmény nyitása és zárása a rendes nyitva tartás utáni rendezvényekkor és hétvégén is a gondnok, portás feladata. Az épülethez kulcsot csak az intézményvezető engedélyével kaphat a bérlő, aki ebben az esetben a bérleti szerződésben is rögzítetten teljes felelősséget vállal az épületért. Az intézmény meghatározott területein kamerarendszer működik, melyről az előírásoknak megfelelően tájékoztatva van a látogató. 8. Az intézmény teljes területén a dohányzás tilos. (A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény alapján től közoktatási intézményben zárt légtérben és az intézmény területén nyílt légtérben is tilos a dohányzás!) 9. Szeszesital árusítása az intézmény területén csak az intézményvezető jóváhagyásával lehetséges. A szeszesitalok árusítására vonatkozó jogszabályokat betartani ezen engedély mellett is az azt árusító köteles. 10. Az intézmény működési rendjét zavaró magatartást tanúsító személlyel szemben A Közösségi Házban dolgozói fellépnek.súlyos esetben fenntartói jóváhagyással adott szervezetek, természetes személyek, indokolt esetben egyedi döntés alapján kitilthatók. 11. Az intézmény területén hirdetés, plakát, szórólap csak az intézményegység- vezető jóváhagyásával helyezhető el. 12. A Közösségi Házban őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért felelősséget az intézmény nem vállal. 13. Szöget vagy bármilyen más tárgyat a falba verni illetve bármilyen típusú ragasztóval tárgyakat a falra, ajtóra, ablakra ragasztani kizárólag az intézményegység vezető engedélyével lehet. Az ennek megszegéséből fakadó károkat mindenki köteles megtéríteni. 14. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. Gyermekek részére szervezett rendezvényen szülő kísérőként részt vehet! 15. A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket! 18

19 16. A Sportcsarnok sportszereit, berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az esetleges balesetekért felelősséget nem vállalunk. 17. A küzdőtér műanyag borítására tilos minden olyan lábbelivel rámenni, amely a burkolatot megsértheti. 18. A csarnok állagának és értékeinek védelme mindenkinek az érdeke. Az okozott kárt minden esetben meg kell téríteni 19. Parkolásra vonatkozó szabályok: Parkolni csak a kövezett parkolóban szabad. A csarnok bejárata előtt a parkolás TILOS! Ezt a területet fenn kell tartani azon járművek részére, amelyek az adott rendezvényhez kapcsolódó szállítási tevékenységet végzik Sásd, igazgató Sásdi ÁMK Az intézmény dolgozói véleményezték... a...sz határozatával Fenntartó jóváhagyta... a...sz. határozatával: 19

20 6. számú függelék Lakodalom megrendezésének szabályzata BÉRLETI SZABÁLYZAT A közösségi házban megrendezett (étkezéssel egybekötött) lakodalmak lebonyolításának általános rendje 150 fő-ig: Bérleti díj, mely tartalmazza az étkező és előtér használatát, a berendezési tárgyakat (asztal, szék), szervírozási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb..), konyhahasznált miatt felmerült energia költségeket (víz, villany, gáz) FT A konyhai személyzet létszáma a rendezvény létszámának függvényében egyeztetés alapján történik. A konyhai személyzetet és a takarító személyt a lakodalmat tartó család közvetlenül is foglalkoztathatja, egyetlen kikötés, hogy ezek a személyek csak a Sásdi ÁMK dolgozói lehetnek (tekintettel arra, hogy konyhai gépek és berendezések működtetésére vonatkozóan ők már részt vettek oktatáson, ezek rendeltetésszerű működtetésével tisztában vannak). Felszolgáló személyzetet a Sásdi ÁMK nem tud biztosítani. A Közösségi Ház bérlésére az általános szabályok szerint szerződést kell kötni, egyúttal a foglalót Ft - be kell fizetni a rendezvény tervezett időpontja előtt legkésőbb 30 nappal, mely a végösszegből levonásra kerül. A bérbeadó étkeztetés szolgáltatást nyújt, amelyhez egy személyre lebontva a költségekről előzetes tájékoztatást ad. A rendezvény megtartását követően a szolgáltatásról számlát állít ki. Az így kalkulált étkezési költséghez a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal a bérbeadó előleget kér, amely a számla végösszegénél beszámításra kerül. Amennyiben a rendezvény meghiúsul, ezen a címen befizetett előlegen vásárolt nyersanyag a bérlő részére átadásra kerül, vagy külön megegyezés alapján a bérbeadó visszafizeti, ha hasznosítani tudja. A terem dekorálása a bérlő feladata. 20

21 7 számú függelék Eszköz bérleti szerződés ESZKÖZ BÉRLETI SZERZŐDÉS A BÉRLÉS TÍPUSA: ESETI VAGY FOLYAMATOS (a megfelelő aláhúzandó) Amely létrejött egyrészről név:. cím: adóazonosító: mint bérlő, másrészről név: SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT cím: 7370 Sásd, Szent Imre út adószám: bankszámlaszám: mint bérbeadó között, az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződés tárgya: Eszköz bérbeadása 2.) A teljesítés körülményei: Eszköz pontos megnevezése, felsorolása:.. Szerződés időbeli hatálya. 3.) A Bérbevevő gondoskodik a használatba vett eszközök és tartozékainak állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről. 4.) A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, valamint az épület gondnokát haladéktalanul értesíteni. 6.) Az 1. pontban megjelölt szolgáltatásért a bérbeadót.-ft +. Ft ÁFA egyszeri/havi bérleti díj illeti. Tételesen: (eszköz megnevezése) Ft/db Összesen: Ft +. ÁFA 21

22 7.) A bérlő kauciót helyezz le, melynek összegét a bérlés lebonyolítása után az eszközök eredeti állapotában való átadása után visszakap. Kaució összege:... 8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A Szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egyetértésük jeléül aláírják. Kelt:Sásd, 20 hó nap Bérbeadó képviseletében: Bérlő képviseletében: 22

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Bérbeadási szabályzat elfogadása Kovács

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata 2011. Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Újhartyán Község területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz.

Újhartyán Község területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz. Újhartyán Község Önkormányzatának 9/ 2011. (06.27.) számú önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. március 02. A szabályzattal az intézmény saját

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat az 1999. évi XLII. törvényt, valamint

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterejszti Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Tápióság Községi Klubház és Tornacsarnok a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Tápióság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2013. év hó.. napjától 2013. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2013. év hó.. napjától 2013. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS OLIMPIAI KÖZPONT MATY-ÉR LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

Lakókocsi bérleti szerződés

Lakókocsi bérleti szerződés Lakókocsi bérleti szerződés Szerződés száma : / Amely létrejött egyrészről: Név: Fazekas Zoltán Születési hely, idő: Mezőtúr, 1971 04 16 Anyja neve: Nagy Jolán Zsuzsanna szig.szám : 522623LA Lakhely: 5400

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

1.. Az Áfa törvény hatálya alá tartozó önkormányzati helyiségek bérleti dija:

1.. Az Áfa törvény hatálya alá tartozó önkormányzati helyiségek bérleti dija: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 20/2010.(XI.18.)sz.rendelettel módosított Szolgáltatási dijak megállapításáról szóló 11/2010/V.14./sz.rendelete. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

-^í-^-u^oíu Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

-^í-^-u^oíu Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály < > v ^uíet Kőbányai Budapest Főváros X. kerület ' ' ' ' ' > *i' -testület ülést Kőbányai Önkormányzat M / a Q o / a.r / 7o Polgármesteri Hivatal f -^í-^-u^oíu Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata, használatának rendje

Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata, használatának rendje Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata, használatának rendje Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat:

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e az egyes anyakönyvi, családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben