a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás"

Átírás

1 GUBICZA ILONA Gubicza Antal ( ) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás 1

2 Gubicza Antal, a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás, Bakonyszentlászlón született január 15-én Gubicza Ferenc és Varga Izabella szülőktől. A bakonyszentlászlói Gubicza családok a Dunántúl közepén elhelyezkedő Olaszfaluból származnak. Az 1700-as évek elejétől Olaszfaluban élő népes Gubicza család gyermekei a környező kis községekben alapítottak családot, telepedtek le. Így Bakonyszentlászló, Sóly, Tés, Úrkút községekben élő Gubicza családok valamennyien Olaszfaluból származnak. Gubicza Antal ükapja Josephus Gubitza június 20-án, ükanyja Elisabetka Dobos december 30-án születettek Olaszfaluban. Kilenc gyermekükből egy lány, Teréz és két fiú Antal és István költözött Bakonyszentlászlóra. Bakonyszentlászló kisközség a Bakony dombos, erdős vidékén. A feljegyzések szerint korábban Bakony-Újfalu néven szerepelt, (de hajdan) majd Bakony-Magyar- Szentlászló néven volt ismert. A községnek 1851-ben 1242 lakója volt, s leginkább földműveléssel foglalkoztak. Az Olaszfaluból Bakonyszentászlóra költözött testvérek, valamint családjaik mindig segítették egymást, egymásra mindig számíthattak. Leszármazottaik ma is nagy számban élnek Bakonyszentlászlón. Gubicza Antal nagyapja Gubicza Antal (született: Olaszfalu, június 3.) február 8-án Bakonyszentlászlón kötött házasságot Kovács gyura Eleonórával (született: Bakonyszentlászló, február 16-án), ekkor telepedett le Bakonyszentlászlón. Házasságukból tizennégy gyermek született, viszont csak három gyermek élte meg a felnőttkort: Ferenc, Eleonóra és Katalin. Gubicza Antal édesapja Gubicza Ferenc (született: Bakonyszentlászló, október 4.) és édesanyja Varga Izabella (született: Gicz, november 6.) volt. 2

3 Gubicza Ferenc iskoláit Bakonyszentlászlón végezte, majd Nagygannán a német nyelvet sajátította el, ezután a gazdasági élet tanulmányozásának szentelte idejét ban kezdte meg közéleti ténykedését, ekkor a törvényhatósági bizottsági tagok sorába választották. Tizenhárom esztendeig szülőfalujának bírája volt. Gubicza Ferenc neve, mint népszerű kisgazdavezéré, már ez időben ismert volt a vármegyében.veszprém vármegyének huszonnégy évig törvényhatósági bizottsági tagja. Tagja az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, azon kívül tíz évig gazdasági tudósítóként is munkálkodik. A háború alatt községi bíró Bakonyszentlászlón. Tagja a Zirc vidéki Takarékpénztár felügyelő bizottságának, igazgatóságának ben választották meg országgyűlési képviselővé. Az új nemzetgyűlésbe a keresztény Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt programjával választották meg Zirc körzetében. Két cikluson át ( és ) volt országgyűlési képviselő. Hat éven át a Ház jegyzője. A közgazdasági és a kérvényi bizottság tagja volt. Gubicza Ferenc családjával Bakonyszentlászlón élt, ahol a képviselőtársai gyakran felkeresték, főleg vadász szezonban. Ő alapította Bakonyszentlászlón az erdészeti gazdaközösséget és gondoskodott az erdő gondozásáról, fairtásról, faültetésről. Nagyon büszke volt az állatállományára. Irodájának fala tele volt első díjat nyert lovas-fogatai, szarvasmarhái okleveleivel. Hét gyermekük közül három érte meg a felnőttkort: Antal (1899. január 15.), Mária (1901. január 7.) és Ferenc (1906. június 10.). Ferenc (1906. június 10.) életének 24-ik évében március 5- én halt meg. A fiatalon meghalt Ferenc fényképe mindig bátyja ágyánál volt. Ferenc halálát követően Antal egyetlen testvére, Mária ( ) Tóth Lászlóval ( ) kötött házasságot és három gyermekük született: Éva, László és Izabella. ifj. Gubicza Ferenc 3

4 Gubicza Antal a veszprémi piarista gimnáziumba járt 1910-től. Osztályfőnöke Dr. Szabó Mihály volt. Mindvégig jeles tanuló volt. Rendkívüli tantárgyként a művészeti rajzot választotta től a kisszeminárium növendéke lett. Gubicza Antal érettségi bizonyítványa (1918) 4

5 Az as tanévben a piarista gimnázium VIII. osztályának 34 tanulójából 25 fő katonai szolgálatban állt. A VKM. 7/1918. eln. sz. r. alapján szervezett VIII. osztály és érettségi előkészítő tanfolyam elvégzését követően érettségizhettek a tanulók áprilisában. A Magyar Királyi 20. Honvédosztag, Géppuska kiképző csoportjánál 1917-től teljesített katonai szolgálatot. Innen több levelet írt haza, Bakonyszentlászlóra. Levele húgának, Máriának 1918-ban: Kedves Marinkó. A Józsit úgyis mindig havasi gyopárért kínoztad, hát én küldök neked itt e levélben. A Bözsinek is küldtem. Csak te is írj ám nekem. Én hála Isten elég jól érzem magam. Hogy vagytok ti otthon. Kérlek kedves Testvér a könyveimet, melyeket Veszprémből hazavittek tedd el, különösen a katonai jegyzeteimet, egy fekete és egy pepita táblájú füzet. Hogy, ha majd esetleg szükség lenne rá, elküldhessétek. Ugye már megkezdődik a nyári szezon. Tesztek nagy kirándulásokat, vagy talán megint akartok Böskével együtt rendezni valami táncmulatságot. Csak rajta. Már írtam néhányszor haza, nem tudom megkaptátok-e. Csókol bátyád: Tóni V. 8. Gubicza Antal levele Gubicza Máriának (1918) 5

6 1922. július 2-án Bakonyszentlászlón, szülőfalujában szentelték pappá. A szertartáson a meghívott neves vendégek, a család, a nagyszámú rokonság, a falu apraja-nagyja részt vett. A családi háztól a templomba hosszú menetben a résztvevők között 15 koszorúslány kísérte a papszentelésre. Nagy ünnep volt ez a szülőfalujában! A koszorúslányok között a legkisebb e fejezet írójának édesanyja, Soós Eleonóra, aki akkor 9 éves volt. Soós Eleonóra felnőtt korában is sokat mesélt gyermekeinek Pappá szentelése (1922) Szüleivel és paptársaival (1922) 6

7 Gubicza Antal pappá szenteléséről, a számára felejthetetlen élményről, a falu nevezetes eseményéről. Pappá szentelését követően káplán volt 1922 júliustól Gelsén, Budapesten a Regnum Marianum plébánián 1923 júliustól. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök így emlékezik róla: három igen kedves káplánom volt. Rott püspök úr, egykori prefektusom küldte hozzám Gubicza Antalt, aki finom modorával, kedves szeretetreméltó egyéniségével az egész Regnum,,Gubicza atyja'' lett. Kaposvárott 1924 júliustól volt káplán, Bakonyszombathelyen adminisztrátor 1928 júliustól. Zsinati vizsgát tett: október 17-én. Plébános volt Bakonyszombathelyen 1931-től, a bakonyszombathelyi kerület helyettes esperes tanfelügyelője lett február 3-tól. A bakonyszombathelyi plébánia minden iskolájában könyvtárat hozott létre, hogy a tanulók ingyenes tankönyvekhez juthassanak. Megszervezte a szegény gyermekek tejakcióját. Sümegcsehin az idős plébánost 1940-től Gubicza Antal plébános követte. Az első plébánosi látogatásának tapasztalatairól jelentést tett: Nagyméltóságú Püspök Úr! Kegyelmes Atyám! Most már bejártam mindegyik faluját új plébániámnak, ahonnan mély tisztelettel küldöm fiúi köszöntésemet Püspökatyámnak. A vegyes vallástól mentes, tiszta katolikus zalai nép lelkülete úgy hat rám, mintha zakatoló gépekkel teli, poros levegőjű gyárból virágos, ózondús, erdős vidékre kerül az ember. Sok szeretettel és lelkipásztori szívem őrködő imádságaival gondolok vissza bakonyszombathelyi, szófogadó, derék jó híveimre, akik oly derekasan vívták a harcot minden katolikus szent ügyért. Segítse őket új lelkipásztorukkal együtt és vigyázzon reájuk a szentségi Úr Jézus, akit nov. 8-án az egész napos szentségimádásban oly szépen köszöntöttek. Sümegcsehi plébániához tartozó új híveim, akiket Püspökatyám gondjaimra bízott, jó lelkek, csak nagyon szegények. Különösen szegények a sümegprágai híveim, majdnem minden udvar 3-4 lakásból áll, 1-2 hold földbirtokkal. Ha Püspökatyánk valahol gondol kisbérletekre, vagy házhely akciókra, úgy elsősorban sümegprágai híveit ajánlom főpásztori szíve atyai jóságába a bazsi híveimmel együtt, ahol hasonló a helyzet. Nagyon hiszem, hogy ez a szegény nép nagyon hálás tudna lenni, akik minden vasárnap az utolsó helyig megtöltik templomaikat és könnyekig megható, amikor vasárnap az egyik községből a másikba vezető út tele van néppel, akik mind sietnek a szentmisére. Az esp. ker. tanfelügyelői megbízatást hálásan köszönöm, iparkodni fogok azonnal meg is felelni, hiszem, hogy az esp. ker. Tanítósága itt is meg fog érteni és sokat dolgozhatunk az egyház és haza ügyében. Híveimet, káplánomat és magamat Kegyelmes Püspökatyánk imádságaiba és jóságába ajánlom hálás szeretettel kezét csókolja engedelmes fia Sümegcsehi, november 7. Gubicza Antal esp.pleb. 7

8 1943 márciusában Babics Endre esperes kanonokká történt kinevezése folytán megürült a balatonfüredi plébánia, ennek meghirdetése a II. számú körlevélben 986. szám alatt jelent meg. Dr. Czapik Gyula megyéspüspökhöz öt pályázat érkezett be március 12-én kelt 1068/1943. számú levelével Dr. Czapik Gyula megyéspüspök a balatonfüredi plébánia ideiglenes vezetésével Gubicza Antal esperest bízta meg. Sümegcsehin, a plébánián, már Gubicza Antal érkezése előtt is Kulcsár Ilona volt a házvezetőnő. Az értesítés kézhezvételekor azonnal csomagoltak. A csomagolásban a házvezetőnőnek Veninger Katica néni segített. Gubicza Antal kérésére Kulcsár Ilona házvezetőnő Balatonfüredre is követte a Piros templom plébániára, ahova április 2-án költöztek. Eközben Dr. Czapik Gyula megyéspüspök Gubicza Antal esperes, lelkész balatonfüredi plébániára történő végleges kinevezését felterjesztette XII. Pius pápához Rómába. A megyéspüspök május 7-én kelt 1966/1943. számú levelével értesítette az esperes, lelkészt, hogy XII. Pius pápa a balatonfüredi plébániát neki adományozta és a kinevezésről szóló bullát és okmányt csatolta. Így Gubicza Antal a balatonfüredi esperesi kerület esperese, tanfelügyelője és hitoktatási felügyelője lett. A balatonfüredi plébániára történő kinevezése (1943) 8

9 A balatonfüredi plébánia anyakönyveiből kitűnik, hogy Gubicza Antal Balatonfüreden elsőként április 15-én, Borsos János és Németh Matild, János nevű fiát keresztelte; május 8-án Rihai János erdőmérnököt és Darab Lenke Magdolnát eskette; Beléncs Sándorné Tóth Katalint temette május 14-én. Buzgó ember volt. Isten megáldotta nagyon jó név- és arcmemóriával és közvetlenséggel. Atyja volt egész Balatonfürednek. Mindenkit ismert, mindenkit nevén szólított. Tudta a születések, esketések dátumait. Utcán találkozva figyelmeztette híveit, hogy ne feledkezzenek meg a közelgő évfordulóról, stb. Nem lehetett megelőzni a köszönésben, ő köszönt előre mindenkinek. Együtt élt a fürediekkel, nagyon szerették és tisztelték a jó modorú, közvetlen plébánost. Pápai kamarás lett 1948-ban. A háborút követő hónapokban gyorsan és sokoldalúan kibontakozott az egyesületi élet és az érdekképviseleti szervek is hallatták hangjukat. Előtérbe került a karitatív tevékenység, a szegények, elesettek támogatása, elhagyott gyermekek felkarolása, hadirokkantak, volt hadifoglyok segítése stb. Az emberek együttérzésének kifejezésére, a másokon is segíteni kész és segíteni tudó egyesület alakult, amely Gubicza Antal esperes-plébános elnökletével működő Vöröskereszt balatonfüredi fiókja volt as év az egyesületek megszüntetésének éve is volt, ekkor a Vöröskereszt éléről eltávolították től igazgatósági tagja volt a Balatonfüredi Járási Hitelszövetkezetnek ben az igazgatóság valamennyi tagját leváltották. A kor hangulatára jellemző volt, hogy Gubicza Antal esperes-plébános az május 8-i bérmáláshoz elöljárósági hozzájárulást kényszerült kérni. Az március 24-i alispáni körlevél szerint április 4-e, hazánk felszabadulásának 5. évfordulója, népünk legnagyobb nemzeti ünnepe, amelyről a templomokban is meg kell emlékezni, amit Gubicza Antal esperes egyébként nem teljesített. Balatonfüreden a Piros templom két manuálos orgonáját 1954-ben ő építtette. A házvezetőnő, Kulcsár Ilona, Gubicza Antalt 1940-től Sümegcsehin, majd 1943-tól januárjáig Balatonfüreden szolgálta. Ilonka néni jól főzött, a plébános úr szerette a főztjét. Kulcsár Ilona (1947) Kulcsár Ilona (2006) 9

10 A házvezetőnő, Kulcsár Ilona visszaemlékezése: A háborús évek alatt a sütőben sütötte Ilonka néni a kenyeret. Egyik alkalommal Gubicza Antal plébános leszólt az ételszállító liften: Ilonka úgy süsse a kenyeret, hogy egy kis vakarcs is maradjon. Abból lángost süssön 10 órára. Az iskolából áthívtam a tanítókat, és ezzel kínáljuk meg őket. A lángossal kínált vendégek: Baán László igazgató, Márkus Dezső kántor-tanító és Dornay Erzsébet, Perepatits Gizella tanítók voltak. A háborús évek alatt a Jézus Szíve néplányok a plébániára menekültek, ahol a mosókonyhában aludtak a földre terített holmikon, nehéz körülmények között. Ilonka néni a továbbiakban még elmondta, hogy a plébános úr, Holczinger József káplánjával, az almás pincében az almáspolcokra terített pokrócokon, plédeken aludt. Az oltári szentséget is gondosan becsomagolva oda vitték magukkal, ott rejtették el. A szenes pincében egy kis hordó bort ástak el, majd letakarták szénnel. Így maradt meg a misebor. A háború alatt a frontról elszökött Borbély József szentbékálai lakost elfogták és Balatonfüreden a Katonai Bíróság halálra ítélte. A kivégzést a zsidó temetőben hajtották végre, ahol plébános úrnak is részt kellett vennie. Ez az esemény mélyen lesújtotta, sajnálta a kivégzett katonát, többször is emlegette. Az 1950-es években erős vallás-ellenesség uralkodott, s emiatt többször jöttek vidékiek az esti órákban esketésre. Egyik alkalommal a plébános úr a házvezetőnőt, Ilonkát kérte meg, hogy segédkezzen a menyasszonynak az öltözésben. (A mennyasszonyi ruhát bőröndbe csomagolva hozták és vitték is el.) Ekkor Ilonka néni tanú is volt. A keresztelő is több alkalommal titokban történt a plébánián. Gubicza Antal Balatonfüreden Egyszer a keresztelésre nem jött meg a keresztmama, Gubicza Atya beszólt a konyhába Ilonkának, hogy öltözzön át és jöjjön a templomba keresztelésre, így ő lett a gyermek keresztanyja. 10

11 Kulcsár Ilona az Imakönyv katolikus nők számára c. imakönyvet kapta Gubicza Atyától karácsonyán emlékül Ilonkának Gubicza Atya bejegyzéssel, amit máig is őriz. Kulcsár Ilona január 29-én ment férjhez Lakatos István balatonfüredi lakoshoz. Az esketést Gubicza Atya végezte, Kulcsár Ilona szülőfalujában, Sümegcsehin. Édesapja, Gubicza Ferenc augusztus 9-én, 75 évesen halt meg. Halála előtti éjszakán Gubicza Antal Soós Pállal (e fejezet írójának anyai nagyapjával) virrasztottak együtt. Antal a hosszas virrasztástól, fáradtságtól elaludt. Soós Pál látva a haldokló rosszabbodott állapotát felébresztette Antalt, hogy édesapjának elkövetkezett az utolsó órája, majd együtt imádkoztak Édesanyja, Varga Izabella 69 évesen, október 25-én halt meg, a szülők mindketten a bakonyszentlászlói temetőben nyugszanak. Öccse, Ferenc halálát követően most már szeretett szüleit is elveszítette. Számára a családot a továbbiakban húga, Gubicza Mária, és annak gyermekei és unokái jelentették. Gubicza Mária, Tóth-Szabó nagymama, Szabó Margit, Tóth Laci, Gubicza Antal, Gubicza nagymama, Tóth Bella és Tóth Éva Gyakran látogatott haza szülőfalujába, ahol együtt volt Mária testvére családjával, kiment szülei sírjához. Többször misézett a bakonyszentlászlói templomban, ahol keresztelték, és ahova gyerekkora óta erősen kötődött. Nagyon szerette a bakonyszentlászlói esperes, plébánost, Dr. Kis Györgyöt, akivel gyakran leveleztek, és a hazalátogatásokkor találkoztak is. 11

12 Gubicza Antalt 1965-ben nyugdíjazták. Ekkor Balatonfüreden a Blaha L. u. 3. számú épületbe költözött. Nyugdíjaztatásához az is hozzájárult, hogy nem volt békepap, (így nevezték a rendszert lelkesen támogató egyházi személyeket) s hívei szerették. Nyugdíjazását követően visszavonultan élt. Gubicza Antal aranymiséje augusztus 6-án a bakonyszentlászlói templomban volt. A család házától, Karvas Antaléktól, hosszú, ünnepélyes menetben, zászlókkal kisérték az aranymisés papot, a falu szülöttét a templomba. Az Aranymisén részt vettek a faluból és a környező községekből érkező hívek, a nagyszámú rokonság. Ismét nagy ünnep volt ez szülőfalujának is! A szertartáson részt vettek paptársai, Tölgyesi Kálmán székesfehérvári kanonok, Sallai László kanonok, a balatonakali plébános, akik külön is köszöntötték a jubiláns -t. A bakonyszentlászlói templom zsúfolásig megtelt, és sokan a templomon kívülről követték a megható, felejthetetlen szertartást. A szentmise után a bakonyszentlászlói hívek nevében: Eszlinger József, a képviselőtestület elnöke, és a fiatalság nevében: Salamon János VIII. osztályos és Volf Mária VI. osztályos tanuló köszöntötte az aranymisést. A bakonyszombathelyi hívek képviseletében: Papst Zoltán, volt római katolikus tanító-kántor és a Kerékteleki egyházközség nevében: Nagy Ferenc köszöntötte az ünnepeltet. Az aranymisés megáldotta unokahúgát: Karvas Antalné Tóth Évát, kishúgát Horváth Istvánné Karvas Zsuzsa tanítónőt és paptársait. Külön áldásban részesültek a távolabbi rokonok, jó ismerősök. 12

13 A szertartást követően az ünnepi ebéd Karvas Antaléknál volt, ahol Sallai kanonok mondott köszöntőt. Dr. Kis György, bakonyszentlászlói plébános feljegyzése a Historia Paroeciae Bakonyszentlászló Ab Anno 1972-ben: augusztus 6.-án volt Gubicza Antal ny. balatonfüredi plébános, pápai kamarás aranymiséje templomunkban. Gubicza Antal mint már megemlékeztem róla, Bakonyszentlászló szülötte s az egyetlen innét származó pap. Édesapja Gubicza Ferenc jómódú gazda volt s a háború előtt a községnek megválasztott kormánypárti képviselője. Hozzám nagyon ragaszkodott a jó Tóni bácsi. Mindig felkeresett, ha hazajött. (Unokahúga él itt: Karvas Antalné, Tóth Éva, elhalt nővérének leánya) s ilyenkor nem győzte mondani nekem, hogy milyen gondviselőszerű, hogy én kerültem a szülőfalujába, hogy rendbe hoztam a templomot s a plébánialakot is. Mint ő mondta, - kézben tartom a híveket. Már elutazása előtt jelezte, hogy itt is akar aranymisét tartani, ezért is iparkodom hazajönni, hogy ezt szépen megrendezzük. Az idő kedvező volt. Sok pap érkezett Tóni bácsi ünnepére és a község híveit is kellőképp felkészítettem az ünneplésre. 13

14 Rokoni visszaemlékezések: Ahogy a rokonok ismerték és látták Gubicza Antal unokahúga, özvegy Vásárhelyi Józsefné, Tóth Izabella (Kanada): Nagybátyám, Gubicza Antal nagyon finom, csendes, mélyen vallásos lelkületű volt, amit Édesanyjától örökölt. Már gyermek korában is a játéka volt, hogy ő volt a pap, és misézett a testvéreinek. Legkedvesebb olvasmánya volt a Szentek élete. A könyv kiolvasása után meditált róla. Később mikor gimnazista korában odaállt szülei elé, és engedélyt kért, hogy pap lehessen, édesapja, Gubicza Ferenc először hallani sem akart róla. Mivel Tóni bácsi volt a legidősebb fia, és mint hagyományként, a legidősebb fiú örökli a birtokot. Mivel már testvére, ifj. Gubicza Ferenc beteges volt, így a jövő örökös Tóni bácsi lett volna. Közben 1914-ben a világháború kitörésekor az embereknek be kellett vonulni, de Tóni bácsit csak korára való tekintettel később sorozták be. Mindenkor és mindenhol a jó Isten vele volt. Kint harcolt az olasz fronton és Piavénál nagy támadást kaptak és golyózápor közepette vissza kellett vonulniuk. A nagy fejetlenség és pánik közepette Tóni bácsi elszakadt a hadtestétől. Így egyedül maradt magára, mikor is elérkezett egy útelágazáshoz, ahol nem tudta merre vegye menekvő útját. Ahogy megtorpant egy pillanatig, egy hangot hallott: Erre fiam, ezt az utat válaszd. A gondviselés nem hagyta el és így menekült meg és érte el a hadosztályát, ahol már elveszettnek nyilvánították. Gubicza Antal bevonuláskor (1917) Már akkor is a jó Isten gondoskodása vezette Őt, ami hitében még erősebben megerősítette. Ezt nagyon sokszor elmesélte Tóni bácsi is és anyukám, Gubicza Mária is. Természetesen ezek után édesapja, Gubicza Ferenc sem ellenezte, hogy szemináriumban folytassa tanulmányát. Sőt, büszke volt rá, hogy lesz egy pap fia. Ez 14

15 egy nagy kitüntetést jelentett egy családnak. Édesanyja legnagyobb boldogságára, köszönte meg a jó Istennek adományát, hogy adott neki egy pap fiút. Ahányszor Tóni bácsi hazaérkezett a szülői házba látogatóba, édesanyja egész lakodalmat készített hogy jön a pap fia. Mindenkinek keze-lába mozgott a házban, nem ülhetett karba tett kézzel! Sütés-főzés, baromfivágás, futás-lótás követte a hírt! A ház egy méhkassá változott pillanatok alatt. Mint gyerekek, mi is nagyon örültünk az eseménynek, mert a kocsis nevén Kecskés János aki évekkel előbb a Tóni bácsi kocsisa volt Bakonyszombathelyen, rögtön abbahagyta munkáját és hozzálátott a szerszámpucolás és hintómosáshoz, mert az esperes úr érkezik haza. Persze ebben nekünk gyerekeknek az volt az öröm, hogy mi is kikocsikázhattunk Tóni bácsi elé a romándi állomásra, ahová a vonat érkezett. Én egy kicsit fifikás voltam, mert azt mondtam a drága kis nővérkémnek, hogy oda felé én hajtom a lovakat, és visszafelé te. Szegénykém mindig elhitte, pedig Tóni bácsi a világkincséért sem engedte volna nekünk hajtani azt a gyönyörű fiatal pár lipicai fogatot. Ott kellett hátul ülni mellette. Minden nyáron több ízben is hazalátogatott és kért nagypapától tanácsot a gazdaság vezetésében. Még lovas fogatokat is küldött nagypapa, ha arra volt szükség. Nagyon szoros családi összefogás volt a Gubicza családban. Nyáron az aratás, cséplés és más munkálatokban is az unokatestvérekkel, István bácsi leszármazottaival közösen egymást segítették. Tóni bácsi most már egyetlen testvére Gubicza Mária (Tóth Lászlóné) házasságuk után Győrben telepedtek le és alapítottak családot. Ide is sokszor ellátogatott Tóni bácsi és persze táskájában mindig egy kacsa, pulyka és valami finomság volt. Egy alkalommal mikor jött, bátyám Laci, aki akkor csak 3 éves volt és mikor Anyukám kinyitotta az ajtót Tóni bácsinak, Laci meglátta Tóni bácsi kezében a táskát és rámutatott kicsi ujjával és kérdezte: Van benne Tacsa? Ezután szinte szállóigévé vált a családban ez a gyerekszájból eredő kérdés. Tóni bácsi legkedvesebb szórakozása volt, hogy megfigyelje és gyönyörködjék az állatállományban, kicsiben, nagyban. Mindenben a jó Isten alkotását, tökéletes teremtését látta. Kiszemelt magának egy kis törpe kakast és magához szelídítette, elnevezte Gyurikának. Mindenhova követte őt, és akkor Tóni bácsi feltette az asztalra és mondta neki: Gyurka kukorékoljál! Erre a kis kakas kihúzta büszkén magát és egy szép hangosat kukorékolt. Ha százszor kérte Tóni bácsi, a kis kakast százszor kukorékolt, de csak a Tóni bácsinak! Volt egy szeretett kis kutyája is, hófehér spitz fajta, Pajtinak hívták. Ő volt az egyetlen, aki a szalonba is bemehetett és az íróasztal alatt a Tóni bácsi lábánál feküdt. Minden este a Pajti kutyussal sétált a jegenyesor úton, ahol egyben a Brevicerumot imádkozta, ahol senki más nem létezett számára, mint a jó Isten. Itt a fasoron tudott igazán békében a jó Istennel beszélni, ahol nem zavarta senki és semmi. 15

16 A Felvidék visszacsatolásakor behívták a hadseregbe, mint katonalelkészt. Tóni bácsi az észak-keleti Kárpátok egyik kis falujában volt, ahol nagy szegénységet tapasztalt. Ez nagy szívfájdalmat okozott neki, mivel nagyon sajnálta a szegény magyar népet és nem volt módjában segíteni rajtuk. Amikor XII. Pius Pápa Tóni bácsit kinevezte pápai kamarásnak. Jött boldogan hozzánk Pestre és mutatta a kinevezését. Balatonfüreden mindenki szerette és tisztelte. Még az állandó, évről-évre visszatérő nyaralók is szeretettel köszöntötték őt. Gubicza Antal katonatársaival Egyik nyáron a templom perselyét mindig feltörték, és a benne lévő pénzt kilopták. Nem tudták elkapni az illetőt, és így Tóni bácsi elhatározta, - nem szólva senkinek -, hogy ő majd elkapja a tolvajt. Beült a sötét gyóntatószékbe, egy kis rést hagyva, ami pont a nevezett perselyre látott és várt. Nem sokáig kellett várnia, mikor hallotta a persely feszegetését. Észrevétlenül ott termett a tolvaj háta mögött és rászólt csendesen: Fiam, Te mit csinálsz itt? Nem tudod, hogy a híveim ezt a pénzt a szegények javára adományozták? És Te ellopod? Már több ízben megtetted ezt a nagy bűnt! Az illető tolvaj kővé meredt, se szólni, se mozdulni nem tudott! Ekkor azt mondta Tóni bácsi neki: Most fogd a feltört perselyt a pénzzel, és kövess engem fiam, mert a rendőrségre megyünk. Erre megfordult és így mentek az utcán a rendőrségre, elől Tóni bácsi, háta mögött a tolvaj követte. Utólag a tolvaj bevallotta, hogy nem tudta mi történt vele, de nem volt ereje, hogy megszökjön. Persze egész Füred mosolygott ezen, a rendőrfőnökkel együtt, hogy az esperes úr tolvajt fogott, de úgy nézett ki, mintha a tolvaj fogta volna az esperes urat. Bármilyen esemény történt a családban, Tóni bácsi mindig köztünk volt. Születés, keresztelés, házasság, együtt ünnepeltük az eseményeket. Búcsúkor teljes létszámmal ültük körül az asztalt Gubicza Tóth Szabó családok és a jó baráti kör. A jó Isten megáldotta a mi kis családunkat sok örömmel és szeretettel. A háborút követő évek Tóni bácsit sem kímélték. Állandóan zaklatták, hogy legyen békepap, és a népet térítse el az Istentől. Lelkileg ez nagyon megviselte, de ő erősen visszautasította, és ezért nap, mint nap követték őt az iskolába, templomba, 16

17 hogy mit prédikál, kivel beszél, mit tanít hittanórán, és kik járnak hozzá. Mikor egyszer felismert egy ilyen pribéket a templomban, mise után odament az illetőhöz és kedvesen üdvözölte, hogy Örömmel látom, hogy ön is részt vett a szentmisén, a jó Isten áldása legyen önön és családján. Nagyon elszégyellte magát az illető, de azért továbbra is áskálódtak ellene, ő pedig csendben viselte a keresztjét tovább, amit a jó Isten a vállára rakott. Erős hite és buzgó imái a jó Istenhez, átsegítették a nehéz életén. Tóni bácsi helyzete egy kicsit könnyebb lett az 1956-os forradalom után. Soha egy zokszóval nem panaszkodott még a családban sem. Egész életén át lehetett látni, érezni, milyen erős védelme alatt volt a Szűzanyának és a jó Istennek. Még ebben a nehéz helyzetben is inkább igyekezett levenni a keresztet a mások válláról és az övével együtt vitte az élet útján. Mi 56-ban elhagytuk Magyarországot és csak 1970-ben tudtunk először visszalátogatni. Tóni bácsi már nyugdíjban volt, és a füredi Kerek templom gondozó papja lett, ahol az élete utolsó pillanatáig a jó Isten hűséges szolgájaként ápolta a lelkeket. Mikor meghallotta, hogy jövünk haza Kanadából, rögtön eljött Szentlászlóra, hogy találkozhasson velünk, mert akkor már volt egy fiam 10 éves, aki már Kanadában született. Az újbóli találkozás felejthetetlen lett számomra. Ahogy őt megláttam, a kis törékeny alakját, a szívem összeszorult, de az ő arcán a krisztusi szeretet áradt felénk és szeme tele lett könnyel. Az enyém sem maradt szárazon és szó nem jött ki a számon. Pillanatok alatt átfutott rajtam egy élet, mint egy film. Gubicza Antal unokahúga, Horváth Istvánné, Karvas Zsuzsanna, (Bakonyszentlászló): Gubicza Antal nagyanyámnak, Gubicza Máriának volt a bátyja. Nagyanyámnak pedig én voltam a legidősebb unokája, és én éltem a környezetében. Ezért, ha utazott valahova szívesen vitt el magával. Így én kislány koromban is meglehetősen sokat utaztam. Nyaranként a Balatonfüredi Plébánián nyaraltam 1-1 hetet Nagyanyámmal együtt. Nagyon szerettem ezeket a nyaralásokat, mert noha volt regula, de mindig voltak pajtásaim is, akikről Tóni Bátyja gondoskodott. Számomra, vidéki kislány számára élmény volt az emeletes, több szintű plébánia épület. Ételliften jött fel az alagsori konyhából a fenti ebédlőbe az ebéd, ami mindig nagyon szertartásos volt. Erről a szintről, a folyosó végéről nyílt egy ajtó a templomba. Napközben mindig nyitva volt és én gyakran beszöktem oda, és csodálattal néztem a képeket és a szobrokat és azt is, hogy napközben is mennyi ember és csoportok látogatták a templomot. Ezek a beszökéseim sosem derültek ki. Szerettem játszani a plébánia udvarán, ahol csörgedezett egy kedves kis patak. Csináltam tutajokat fadarabkákból, építettem gátakat a patakon. Nagyon jól el tudtam tölteni itt az időt akkor, ha nem volt játszótársam. Ezen a helyszínen, ha kint volt Tóni Bátyja könyvvel a kezében sétált és olvasott, akkor tudtam, hogy nem szabad hangoskodnom. Ezt betartanom a patak segített. 17

18 Rendszeresen látogatott el hozzánk Ő úgy mondta, hogy a családjához -, Bakonyszentlászlóra. A legfinomabb csokikat hozta nekünk. Nagyon szerettük az eljöveteleit, mert ilyenkor drága jó Anyukánk a legfinomabb ebédeket főzte, utána pedig kaptuk a csokikat. Ebéd előtt, a délelőtt folyamán mindig felkereste a helyi plébánián a plébánost, Dr. Kis Györgyöt és mindig mondott a templomban egy csendes misét. Itt mindig voltak a misén, mert valahogyan megtudták az emberek, hogy Gubicza esperes úr hazajön, és misét mond holnap. Ez alkalmakkor is mindig én voltam a kísérője. Gubicza Antal testvérével, Máriával, unokahúgaival, Karvas Zsuzsival és Évivel Az emberek csodálatát és tiszteletét ő nagyon kivívta, mert sem füredi sétáinkon, sem bakonyszentlászlói utcai közlekedésünkkor a kalapját nem tudta fejére tenni, mert a sok üdvözlés fogadása miatt mindig a kezében kellett tartania. Mikor megtudta rólam, hogy tanítónő szeretnék lenni, nagyon örült és sok-sok tanáccsal látott el. Ezek nagyon emlékezetes beszélgetések a számomra. Az idősebb húgommal együtt volt az esküvőnk. A polgári esküvő után volt mindjárt az egyházi, de én csak beülhettem menyasszonyi ruhában az első padba, és nem esküdhettem templomban akkor ott, mert akkor nem taníthattam volna tovább. Fájó szívvel végignézhettem menyasszonyi ruhában a húgom esküvőjét, amit Tóni Bátyja celebrált. Végig éreztem az ő szomorúságát is miközben gyakran rám nézett szánakozó, és ugyanakkor biztatást sugalló arccal. Utána a gondolatait szavakba is öntötte egy-két nappal később. Nyugdíjas éveiben, a füredi Kerek templomban teljesítette egyházi szolgálatát. Itt is gyakran meglátogattam húgaimmal együtt. Ilyenkor főzött, ő maga nekünk olyan finom teákat, amilyet, azóta sem ittam. Az aranymiséje nagyon szép volt, az ebéd nálunk, a szülői házban volt. A húgaimmal együtt mi szolgáltuk fel az ebédet, Édesapánk és a férjeink pedig kínálták az italokat, köztük Édesapánk nagyon finom borát. Tóni Bátyja ezt annyiszor köszönte és hálás szívvel emlegette nekünk. Testvéreim közül bennem volt a legnagyobb ragaszkodás a szülőfalunkhoz. Így én itt maradtam, hosszú évtizedek óta itt tanítok, és ahol tudom, a kultúra útjait egyengetem. Tóni Bátyja végakarata is az volt, hogy itt a szülőfalujában 18

19 nyugodhasson. Nekem pedig az a megtiszteltetés jutott, hogy a sírját ápolhatom. Nem váltunk el, most is közel vagyunk egymáshoz. Az aranymisét követőn Gubicza Antal Balatonfüreden a Kerek templomban misézett továbbra is, ahol a nagyszámú üdülővendégek és a szívkórház betegei, valamint a környékbeliek látogatták a szentmiséit. Halálát megelőzően pár héttel a balatonfüredi Szívkórházba került január 3-án agyvérzés következtében halt meg. Szülőfalujában, Bakonyszentlászlón temették el január 6-án. Dr. Kis György, bakonszentlászlói plébános feljegyzése Historia Paroeciae Bakonyszentlászló Ab Anno 1973-ban: január 2. Börzsey János balatonfüredi plébános esperes levélben értesít, hogy Gubicza Antal volt füredi plébánost, aki a balatonfüredi Kerek-templom lelkésze volt nyugállományban, Bakonyszentlászló szülötte, súlyos agyvérzéssel a füredi szívkórházba kellett szállítani. Állapota válságos. Kérdi Börzsey hová kíván Gubicza temetkezni? Ismerem-e? Kérdezem itteni unokahúgát Karvas Antalnét. Az mondja: Bakonyszentlászlóra, szülei s itteni rokonai közelébe. Alig érdeklődöm, már is jön Börzsey telefonja: Gubicza Antal meghalt. Szervezzük a szentlászlói temetést. 6-án lesz, a püspök úr fogja temetni január 5. 19

20 Lékai László püspök számára legépeltem az egész temetési szertartást, még kottáztam is, hogy minden szépen menjen. Mindent elküldtem futárral Veszprémbe. Lékai ugyancsak egyszerűen intézett el mindent. Pár tollvonással áthúzott szövegeket, dallamokat! Izente: Klempa Sándor Ordo premontrei nyugalmazott püspök jön temetni az elhunytat január 6. a temetés napja. Jeges, hideg idő. A halottat előző nap ideszállították. A templomban ravataloztuk fel a mellékoltár mellett, illetve előtt. ¾ 2-kor du. érkezett meg Klempa püspök Beöthy István prelátussal s Hegedűs Arnold József, zirci plébánossal. Az Egyházméltóság kívánságra gyászmisét én kezdtem 2 órakor. Mise alatt Klempa püspök beszélt. Elmondta, hogy a balatonfüredi szívkórházban volt: készült fel püspökké való felszentelésére. Gubicza Antal tartotta neki a lelkigyakorlatot. A temetésre eljöttek a bakonyszombathelyiek, keréktelkiek s ismét, ahol a megboldogult egykor plébánosként működött. Ugyanazok a hívek, illetve képviselőik, akik nemrég az Elhunyt itteni arany miséjén vettek részt. Sok pap, lilán dekorált dignitarius is jelen volt. A havas, jeges úton kísértük a koporsót imádkozva, énekelve, a templomtól a temetőig. A sírnál még többen beszéltek röviden. Többek között én is (= Dr. Kis György plébános). Mindennel sietni kellett, részben az útviszonyok miatt, részben, mert Beöthy prelátus (92 éves) este 5-kor még Veszprémben misézni kívánt egyik templomban. A temetési menet (1973) 20

Gubicza Antal ( ) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás

Gubicza Antal ( ) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás Gubicza Ilona Gubicza Antal (1899 1973) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás (Elek Miklós (szerk): Márványtábla helyett Emlékezés füredi polgárokra, családokra Balatonfüred, 2008.) 390 Gubicza

Részletesebben

Gubicza családok kapcsolódása Veszprémhez

Gubicza családok kapcsolódása Veszprémhez VESZPRÉMI SZEMLE 2013/2 GUBICZA ILONA Családkutatásaim eredményét a GUBICZA CSALÁDOK ÉVSZÁ- ZADAI című, 2012 szeptemberében megjelent könyvemben mutatom be. Az elmúlt tizenkét évben családom három ágát

Részletesebben

AZ ÖSSZETARTOZÁS ERSÍTÉSE A BAKONYBAN OTTHONRA TALÁLT CSALÁDOK MÚLTJA ÉS JELENE

AZ ÖSSZETARTOZÁS ERSÍTÉSE A BAKONYBAN OTTHONRA TALÁLT CSALÁDOK MÚLTJA ÉS JELENE Gubicza Ilona AZ ÖSSZETARTOZÁS ERSÍTÉSE A BAKONYBAN OTTHONRA TALÁLT CSALÁDOK MÚLTJA ÉS JELENE Unokatestvérem, Horváth István, 1998-ban Soós famíliatalálkozót szervezett Bakonyszentlászlón. A Soósok nekem

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Megfakult ünnepek Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Megfakult ünnepek Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2013 november 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Édesanyám november 7-én született. Mesélte, gyermekkorában meg volt róla győződve,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Leitold családok kutatása Magyarországon Barnag - Vöröstó

Leitold családok kutatása Magyarországon Barnag - Vöröstó családok kutatása Magyarországon Barnag - Vöröstó 2015. augusztus Kutatta, feldolgozta: Gubicza Ilona, Veszprém Magyarország iparosainak és kereskedőinek címjegyzéke 1891 családok kutatás, adatgyűjtés

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben