CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990."

Átírás

1 CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA o Omájus Ingyenes 17. évf. 5. sz. Gyermeknapra Nemrég ünnepeltük az édesanyák napját, amikor a gyermekek tisztelegtek édesanyjuk elõtt. Megköszöntük nevelésünket, a velünk töltött idõt, gondoskodást. Ám most következik a Gyermeknap, ahol a szülõk köszöntik csemetéiket, legyenek bármilyen idõsek, és együtt élik át az eddig eltöltött szép éveket. Forgó Klára tanítónõ, a Mátyás király általános iskola pedagógusa, aki a tavalyi év pedagógusi címét nyerte el, a Csömöri Fórum kérésére megfogalmazta, hogy számára mit is jelent a gyermek: Nekem semmi sem olyan szép, mint az ártatlan gyermeki arc - írta Gárdonyi Géza. Vallom én is - e szinte varázserõt nyújtó szavakat. Ez hitet, lendületet, értelmet ad az életemnek. Mindig tanító szerettem volna lenni. Most is azt mondom: jól döntöttem. 28 év-300 tanítvány. Eszembe jut az elsõ szeptember, amikor tanítóként, szorongó szívvel, elõször léptem át az iskola küszöbét. Anyukákba csimpaszkodó pici kezek, félénk, fürkészõ tekintetek fogadtak. Vajon megtalálom-e a gyermekekhez vezetõ helyes utat? Elfogadnak, megszeretnek-e? Visszhangzottak bennem ezek a kérdések. Nem könnyû feladat megtalálni a gyermekek lelkéhez vezetõ utat. Ha megérintjük énjüket, átéljük, észrevesszük problémáikat, SZERETJÜK õket, akkor nyert ügyünk van. Szeretni kell a gyermekeket, méghozzá feltétel nélkül. A mindenekfelett való elfogadás, a tudat, hogy minden körülmények között szeretik, ez ad biztonságérzetet a gyermekeknek. Amikor tanítványaim szemébe nézek, azt látom, amit én adok. Érzelmeink kölcsönösek. Amikor már ismerjük egymást, kevés szó is elég, hogy értsünk belõle. Egy tekintet, egy apró érintés, egy simogatás. Egy szál virág, az õszinte tisztelet, szeretet és hála, ami a gyerekek szívében van, kárpótol engem mindenért. Ez az én igazi, legszebb, legfõbb fizetségem. Ezekért a pillanatokért érdemes élni és dolgozni. A fenti szép mondatok apropóján ezúton szeretném megköszönni Forgó Klára és a többi csömöri pedagógus munkáját. A közelgõ Pedagógus nap alkalmából szeretnék jelképesen átnyújtani - a magam és az egész önkormányzat nevében egy szál virágot minden pedagógusnak. Köszönöm Vella Nándor alpolgármester 10 éves a GKRTE Április végén tartotta ünnepi közgyûlését a Gödöllõ és környéke Regionális Turisztikai Egyesület. Az esemény apropója volt, hogy éppen tíz esztendõvel ezelõtt alakult meg a szervezet. Dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere volt az ötletadó, így természetes volt, hogy õ is felszólalt az összejövetelen. Mint elmondta, örül, hogy az elmúlt évtizedben sikerült néhány fontos eredményt elérni és több pályázatban résztvenni. Folyamatosan fejlesztik a szolgáltatási lehetõségeket, amelyek révén bõvül az egyesület ismertsége is. Bátovszki György, az egyesület elnöke is arról beszélt, hogy az eddigi eredmények örömteliek, de fontos, hogy a következõ években is legalább ilyen ütemben tudjanak fejlõdni. Dr. Boross Péter, tiszteletbeli elnök országos számvetést tartott az idegenforgalom, és a turizmus helyzetének változásáról. Elõadásában kifejtette, hogy az elmúlt idõszak gazdasági változásai ellenére, sok fejlõdés történt, egyre több az országba látogatók száma. A fejlõdés remélhetõleg töretlen marad, így az egyesület életében is pozitív változások lehetnek. Az elõadások végén a szervezet munkájában aktív szerepet játszó vezetõk, mint Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, Bátovszki György elnök, és Vella Nándor választmányi tag, Tóth Mihály a Báló Lipót Kulturális Egyesület vezetõje, Bordás Mihályné csuhéfonó népmûvész, valamint Csömör települése is kitüntetést kapott. gété A tartalomból: - Önkormányzati figyelõ /2. oldal/ - Önkormányzati tükör, 1999 /2. oldal/ - Választási eredmények /3. oldal/ - Álljunk meg 1 szóra /3. oldal/ -Abuszközlekedésrõl /5. oldal/ - M0 keleti szektor /5. oldal/ - Aranyszemû fátyolka /5. oldal/ - Rendõrségi felhívás /5. oldal/ - Ping-pong bajnokság /6. oldal/ - Aközbiztonság érdekében! /6. oldal/ - Zeneiskolai hírek /6., 8. oldal/ - Felhívás rászorultaknak - Koncert az emlékmûért /6. oldal/ /6. oldal/ - Kézilabda eredmények /6. oldal/ - Évfordulók: a medve tó /8. oldal/ - Terített asztal, receptek /10. oldal/ - Miért venne kutyát... /10. oldal/ PÜNKÖSDI FESZTIVÁL, IX. LAKODALMAS TALÁLKOZÓ, CSÖMÖRI FALUNAPOK 2006 JÚNIUS 2-5.

2 2 Költségvetési beszámoló és testület Április 27-én tartotta a képviselõtestület a soron következõ ülését. Az elsõ napirendi pontban Bátovszki György polgármester beszélt a 2005-ös évi költségvetés teljesülésérõl. Örömmel hangsúlyozta, hogy a helyi adók emelkedésének köszönhetõen nõtt a tavalyi évre tervezett bevétel. Igaz, hozzátette, hogy néhány képviselõ véleményével ellentétben minden forintnak megvan a kiadási oldala is. A beérkezõ pénzeket folyamatosan visszafordítják, vagy fejlesztésekre, vagy hitelek törlesztésére. Krizsán Pál, a pénzügyi bizottság elnöke is azt emelte ki, hogy továbbra is biztosítva van a kiegyensúlyozott mûködés, bár néhány nem várt probléma, mint a tavalyi nagy esõzés, okozhat átmeneti kilengéseket. Ezután tárgyaltak a képviselõk a Majorszegi településrész csatornázásáról. Ennek kapcsán felajánlottak egy finanszírozási konstrukciót, amelyet a terület jelenlévõ képviselõi elfogadhatónak tartottak. CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Ezután tárgyaltak a szilárd hulladék közbeszerzési eljárásának lebonyolítására beadott ajánlatokról is. Ennek kapcsán Mladoniczki Mihály, jegyzõ jelezte, hogy fontos a szelektív hulladékgyûjtés költségvonzatainak megvizsgálása is. A Belügyminisztérium felhívására egymillió forintot ajánlott fel a testület a Magyar Önkormányzatok Fejlesztési Közalapítványa számára, melyet, az árvízkárokat szenvedett települések kapnak meg. Atestület tárgyalt a 198-as tábla tulajdonosainak beadványáról is, amelynek kapcsán a döntést elnapolták a háttér szükséges megismeréséig. A polgármester ismertette a területet érintõ Pannon-torony ügyét. Sikerült az építtetõvel megállapodni abban, hogy arrébb helyezik a tornyot egy olyan területre, amely nem fogja zavarni az ott lakókat. Vita alakult ki a folyékony hulladék elhelyezés tervérõl, és mivel nem született egységes döntés, így a határozathozatalt elnapolták. Döntöttek két elárverezett ingatlan megvásárlásáról, és az oktatási intézmények energiaracionalizálási lehetõségeirõl.aker-hu bányával kapcsolatos problémákkal összefüggésben Bátovszki György jelezte, hogy probléma esetén a szakminisztériumot, illetve a Környezetvédelmi Felügyelõséget is meg kellene keresni. A két ülés közötti idõszakról a polgármester elmondta, hogy az orvosi ügyelet jól mûködik Kistarcsán, aláírásra került a zajtérképpel kapcsolatos szerzõdés, illetve jelentke-zett egy vállalkozó, aki komposztáló edények árusítására adott ajánlatot. Folyik a Hunyadi utca, Gorkij fasor felújítására kiírt pályázat elbírálása is. A betonüzem területét a falugondnokság átvette, és elkezdõdött az átalakítás, és a beköltözés. Az Állami Számvevõszék vizsgálta az önkormányzat mûködését, és egy kisebb korrigálni valótól eltekintve mindent rendben talált. gété Önkormányzati tükör 1999 Emlékek a képviselõ-testület életébõl Az esztendõ január 21-én kezdõdött, a '99-es év költségvetési koncepciójának tárgyalásával. Vella Nándor felhívta a képviselõk figyelmét, hogy kemény év SUZUKIGUSZTÁV SUZUKI Bp. Gusztáv u.89., Tel.: (06-1) , Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo, V: 9-13-ig, SUZUKI GUSZTÁV HASZNÁLT AUTÓ 1155 Budapest, Késmárk u Tel.: (06-1) , , Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo, V: 9-13-ig MSZ EN ISO 9001:2001

3 elõtt állnak, mivel az állami bevételek nem nõttek úgy, ahogy kellett volna. A legkeményebb feladat az lesz, hogy a meghatározott feltételek mellett, szigorúan be kell tartaniuk a költségvetési kereteket. Az év folyamán azért számos fejlesztésre jutott lehetõség. A közvilágítás korszerûsítését hitelbõl oldotta meg a testület, vitáztak a sóderbánya minél jobb kihasználásáról, és szóba került az Idõsek Napközi Otthonának bõvítése is. Megtörtént az elsõ ebösszeírás is a településen, amely után folyamatos maradt az állatállomány figyelése. Évközben számos adórendelet került módosításra. Az egyik legfontosabb a helyi vagyonrendelet és az iparûzési adó rendeletének változtatásai voltak. A 198-as tábla belterületbe vonása is több esetben szóba került. A döntést a képviselõk azzal a feltétellel hozták meg, hogy minden szükséges fejlesztést a tulajdonosi közösségnek kell kifizetnie. Mladoniczki Mihály, jegyzõ ismertette azt a törvényt, amely a közterületfelügyelet létrehozását határozza meg.a feladat megvalósításáról többször tárgyalt a testület. Szintén fontos kérdés volt az évben a helyi gyermekvédelmi rendelet megalkotása. Ebben meghatározták a községi gyermekvédelmi feladatokat, és emellett elfogadták a gyermekjóléti szolgálat munkájáról készült beszámolót is. Szóba került a 406-os tábla csatornáztatása is, elindult az útépítési program elõkészítése is. Ez utóbbival kapcsolatban Vella Nándor alpolgármester vezetésével létrejött az ideiglenes Útépítési Programot Elõkészítõ Koordinációs Csoport is. Mivel többször ellátogattak a képviselõk és a csömöriek Erdélybe, és mindig pozitív élményekben volt részük, így a testület úgy döntött, hogy egy ottani településsel, Torockóval felveszik a testvérvárosi kapcsolat fonalát. Az év közepén döntöttek a könyvtár és az iskola vezetõjének posztjára kiírt pályázatokról. Dr. Gémesi György a település önkormányzati képviselõje, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, kérte a képviselõket, hogy Csömör is lépjen be a szervezetbe, mert így még hatékonyabban tudnák a település és az önkormányzatok érdekeit képviselni. Ezt a jelenlévõk elfogadták, és az esztendõ végén Csömör is belépett a szövetségbe. gété CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Álljunk meg 1 szóra! A 2006-os parlamenti választás választókerületi eredményei Fogarasiné Deák Valéria 227 szavazattal többet kapott, mint Gémesi György, így megnyerte a választást. A választókerülethez tartozó települések közül négyben Gémesi György nyert (Gödöllõ, Pécel, Kistarcsa és Nagytarcsa). Három településen Fogarasiné Deák Valéria szerezte meg az elsõséget (Csömör, Kerepes, és Isaszeg). A képviselõ asszony ígéretei a következõk voltak: Azért fogok dolgozni, hogy Csömör fejlõdjön, gyarapodjon. Azért, hogy végre jusson pénz a HÉV átjárónál a Major utca átépítésére. Azért, hogy zajos, poros üzem ne zavarja többé az itt élõk nyugalmát, a szállító autók ne járjanak a házak között. Azért, hogy az új óvodát, amihez megkapta Csömör az állami támogatást - minél hamarabb vegyék birtokukba a kicsik. Azért, hogy környezetszennyezõ létesítmények a település határában se mûködhessenek. Válaszok: A HÉV átjáróra megvan a pénz, de addig amíg esély van pályázati pénz elnyerésére nem érdemes saját forintjainkat elkölteni. Idén nyáron írják ki azokat az EU-s pályázatokat, melyek keretében pályázhatunk a HÉV átjáró átépítésére. Addig rendõrök és biztonsági szakemberek segítik a gyalogátkelést. Azajos üzem március elején elköltözött, így a szállító autók sem járnak a volt betonüzem területére. Az új óvoda építéséhez valóban nyertünk állami támogatást, de három évre elosztva ban csak 23 millió forintot ad a költségvetés. Az állami támogatás elnyeréséért sokat tett Gémesi György, ezt tavaly nyáron a Csömöri Hírmondó és a Csömöri Fórum is megírta. Környezetszennyezõ létesítmények ne mûködjenek Csömörön, ezzel egyet lehet érteni. Amennyiben a kommunális hulladék lerakóban keletkezett tûzre gondol a képviselõ asszony, akkor azt azzal a gödöllõi vállalkozóval kell lerendeznie, aki választási kampányának támogatója volt. Hiszen a tûz idején, ez a vállalkozó résztulajdonosa volt a lerakónak. 3 Közeledik az óvoda építésének napja. Kiírásra került a pályázat, amelynek elbírálása után a nyári hónapokban elkezdõdik a munka. Az elmúlt hetekben többen igyekeztek magukévá tenni az elnyert pályázat sikerét, amelynek eredményeként jelentõs állami támogatást kap az intézmény felépítése. A lényeg azonban nem ez. A feladat ugyanis nem tavaly kezdõdött, hanem már évekkel ezelõtt. Ugyanis, 2005-ben csak a harmadik próbálkozás után mondott igen-t a kormány a munkálatok részbeni finanszírozására. Viszont a második fiaskó után a testület tagjainak egy része azon a véleményen volt, hogy inkább hitelbõl kell elkészíteni, mert nem valószínû, hogy az önkormányzat pénzt fog erre a célra valaha is kapni. Ám, Bátovszki György polgármester, és még néhányan azon a véleményen voltak, hogy érdemes egy utolsó próbát tenni. Így beadtuk utoljára a pályázatot. Napi kapcsolatot tartottunk a beadás körül segédkezõkkel, és figyeltünk azokra az igényekre, amelyek közelebb vihetnek minket a gyõzelemhez. Magam terjesztettem egy tavalyi testületi ülésen elõ, hogy mekkora saját erõt ajánljunk fel. Támogatóink szerint így hatásosabb lehet a beadványunk. Volt persze országgyûlési képviselõ is, aki segített, de úgy gondolom, hogy nélkülünk mégsem jutott volna tovább az ügy. Ezt nem is azért írtam le, mert külön kitüntetést kérnénk az eredményért. A lényeg ugyanis nem az, hogy ki, hol, mit segített, hanem az, hogy egyáltalán sikerült az, amit elterveztünk. Ehhez viszont szükség volt annak a néhány embernek az összefogására, akik név nélkül naponta figyelték ügyünket, és szóltak, ha valamire szükségük volt. Õk nincsenek a reflektorfényben, viszont pártállástól függetlenül pártolnak minden olyan kezdeményezést, amelyet arra jónak találnak. Én elsõsorban nekik köszönöm meg a segítséget. Remélem, hogy a mostani sikeres együttmûködésünk a késõbbiekben is folytatódhat, és függetlenül az országgyûlési képviselõ személyétõl, elérhetünk még további eredményeket. Vella Nándor alpolgármester Újságunk pdf formátumban is letölthetõ a internet oldalról

4 4 CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS LOTTÓZÓ CSÖMÖR, SZABADSÁG ÚT 41. (a Béke tértõl 250 m-re) Tel.: A Szerencsejáték Zrt összes játéka és kaparós sorsjegyei! AJÁNDÉK, - Igényes, széles áruválasztékú plüss és indonéz ajándéktárgyak, édességek, 1400 fajta apró háztartási cikk, kávéfõzõk és tartozékaik igen kedvezõ áron, dilisarok, játékok, fonott kosarak, kaspók stb. Zippo öngyújtók, tartozékok, alkatrészek! TIGER tûzijátékok, tréfás pirotechnikai eszközök forgalmazása, tortatûzijáték is! Nyitva: Hétfõ-Péntek: 8-18 óráig, Szombat: 8-16 óráig, Vasárnap: ZÁRVA ÉLELMISZER 2-60 m -en: kenyér-péksütemények, tej-tejtermékek, felvágottak, zöldség-gyümölcs, konzervek, édességek, vegyiáruk, elektronikus mobilkártyafeltöltés, T-COM telefonkártya, újság, mirelitáruk stb. Nyitva: Hétfõ-Péntek: 7-20 óráig Szombat: 7-17 óráig, Vasárnap: 7-14 óráig GÁZCSERETELEP 100 Ft-OS ÁRUK BOLTJA VEGYESBOLT Nyitva: az élelmiszerbolt nyitvatartási ideje alatt JOKER PRESSZÓ Légkondicionált presszónkba és hangulatos kerthelyiségünkbe várjuk régi és új vendégeinket! - Segafredo kávék, röviditalok, üdítõk, forró csokoládék, csapolt és üveges sörök. - Biliárd, darts, flipper, zenegép-karaoke, nyerõautomaták NYITVA: mindennap: 8-22 óráig

5 CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Lesz buszközlekedés! Április végén eredménytelennek nyilvánították a csömöri helyközi buszközlekedésre kiírt pályázatot. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fõosztályának vezetõ fõtanácsosa, dr. Szörényi Péter az ezt követõ idõszak tennivalóiról tájékoztatta a Csömöri Fórumot: - A Bíráló Bizottság valóban eredménytelennek minõsítette a pályázatot, mivel egyetlen jelölt sem felelt meg maradéktalanul a kiírásban rögzítetteknek. A döntés meghozatalánál szakmai követelményeket kellett figyelembe vennünk. - Lesz-e ennek ellenére június 1-jétõl helyközi buszközlekedés? - Természetesen megnyugtathatom a csömörieket, hogy a település nem marad buszközlekedés nélkül. A törvény szerint eredménytelen pályázat esetén újabb pályázatot kell kiírni és az új pályázati eljárás lebonyolításához elegendõ idõtartamra, de legfeljebb egy évre a minisztérium feladata megbízni egy vállalkozást, amely ideiglenes jelleggel végzi a feladatot. Már tettünk javaslatot ilyen irányban, ám a végsõ szót miniszter úr mondja ki. Remélhetõleg ez néhány napon belül megtörténik, és ezután hivatalosan is tájékoztatni fogjuk az önkormányzatot. - A csömöriek nagy része nem volt maradéktalanul elégedett a jelenlegi mûködtetõvel. Elképzelhetõ, hogy az ideiglenes idõszak alatt, a minisztérium továbbra is engedi a buszait Csömörön mûködtetni? - A jelenleg koncessziós szerzõdés alapján mûködõ szolgáltatóval kapcsolatosan kifogásokat nem kaptunk, azonban minden olyan híresztelés, amely a Csömör-Budapest buszjárat jövõbeni mûködtetõjeként valamely vállalkozást nevesít, mint új szolgáltatót, jelenleg teljesen megalapozatlan. gété M0 keleti szektor Csömör és Árpádföld közötti szakasz A Nemzeti Autópálya Zrt. az M0 keleti szektorának tervezése, építése kapcsán nagyon fontosnak tartotta, tartja a jogos lakossági észrevételeket, kéréseket. Éppen lakossági kérésre kerül Csömör és Árpádföld között a fõpálya nyomvonala bevágásban vagy zajvédõ töltések között megépítésre, amely megoldás minimalizálja az új gyorsforgalmi út negatív hatásait. A zajvédõ töltések miatt lehet, hogy valaki a jövõben nem látja majd a Hármashatárhegyet, helyette azonban újonnan telepített véderdõt és növényzetet fog látni, de semmiképpen sem a nagy forgalmú autóutat Csömör és Árpádföld között az autóút nyomvonala és az ott alkalmazott zajvédelmi technikák az alábbi módon valósulnak meg. Az autóút a 3. sz. fõutat alul keresztezve, kb. 1,5 km hosszon még Budapest XVI. kerületi területen halad, egy nyújtott S betû alakot követve. Az elsõ 700 m hosszon a pálya változó (15-4 m) mélységû bevágásban fekszik, majd egy 100 m-es alacsony töltéses szakasz után újra bevágásba kerül kb. 400 m hosszon. Innen változó (max. 3,5 m) magasságú töltéses szakasz következik a Szabadság u.-ig, amely a 3-as úttól az M0 nyomvonalán haladva kb. 1,8 km-re van. Már csömöri területen, a Szabadság u. egy korrekciós szakasszal, felüljárón fogja keresztezni az M0-t. Innen a Csömöri HÉV-ig és a mellette haladó Major u.-ig bevágásban halad újra az autóút. A bevágás mélységét növeli a Csömör és Árpádföld felõli oldalon is, az autóút két oldalán, a jelenlegi terepre elhelyezett védõ töltés. A Csömör felõli töltés teteje és a pályaszint között mintegy 7 m különbség van. Ez a különbség (mélység) ezen a szakaszon szinte végig állandó, mivel a terepre épített töltés magassága úgy változik, ahogy a pályaszint mélysége változik a jelenlegi terep alatt. A védõtöltés zajvédelmi funkciót is ellát, illetve a töltésre és a mögé telepített növényzettel együtt optikai takarását is biztosítja az autóútnak a lakóterület felõl! A növényzet, mint zajvédelem is funkcionál. A szembejövõ forgalom az autópályákon megszokott középsõ, 3,60m széles elválasztó sávval lesz elválasztva. Hosszú nyélen ülõ tojások Aranyszemû fátyolka Kertünkben az egyik legszembetûnõbb kárt a különféle levéltetû fajok okozzák. Szerencsére e kártevõknek számos természetes ellensége van, ezek közé tartoznak a fátyolkák is. Méretükbõl adódóan tetszetõs küllemük csak közelrõl Aranyszemû fátyolka figyelhetõ meg, de érdemes e hasznos rovarokat alaposabban szemrevételezni. A fátyolkák talán legismertebb faja az aranyszemû fátyolka. Nyugalmi állapotban lévõ szárnyaival együtt mintegy két és fél centiméter hosszú; törékenynek tûnõ SÉRTETTEK JELENT- KEZÉSÉT VÁRJUK! 5 teste fûzöld. Szivárványszerûen csillogó szárnyainak erezete ugyancsak zöld, csápjai pedig igen hosszúak. Aranyfényû szemei erõsen kidomborodnak a fején. Az aranyszemû fátyolka az egyik leghasznosabb rovar, egész élete során levéltetvekkel táplálkozik. Fõként a gyümölcsfákon élõ tetveket pusztítja. Petéit a tetves levelekre rakja, mégpedig úgy, hogy elõször egy gyorsan szilárduló fehér fonalat présel ki magából, majd ennek végére ragasztja zöld színû tojását. E hosszú nyélen ülõ tojásokat általában csoportosan helyezi el. A kikelõ lárvák lapos testûek, színük sárgás vagy barnás. Fejükön ívelt, belül üreges fogóállkapcsok vannak, ezekkel ragadják meg a levéltetvek lárváit, majd ezeken keresztül kiszívják a testnedveiket. Amikor a fátyolka lárva megfelelõen kifejlõdött, gömb alakú fehér gubót szõ, amiben kifejlett rovarrá alakul. E fajnak két nemzedéke fejlõdhet évente. A lárva a gubóban telelhet át, a kifejlett rovar pedig színét sárgára váltva kéregrepedésekbe vagy akár lakóházak félreesõ sarkaiba húzódva vészelheti át a telet. E hasznos és szép rovar megérdemli a kíméletet, közelrõl tekintve pedig érdekes élményt nyújthat a figyelmes szemlélõnek. Kelen Endre A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat elõzetes letartóztatása mellett a képen látható W. Ferenc Gábor 20 éves csömöri férfi ellen rablás bûntett megalapozott gyanúja miatt. W. Ferenc Gábor a nyomozás eddigi adatai alapján alaposan gyanúsítható azzal, hogy április 05-én Budapesten a XVI. kerületben, illetve 06-án és Csömörön a Petõfi S. utca és a HÉV állomás közötti úton a délutáni órákban az iskolából hazafelé tartó helyi lakhelyû gyerekeket - erõszak alkalmazásával - a náluk lévõ mobiltelefonok átadására kényszerítette. Feltehetõen W. Ferenc Gábor a fenti két bûncselekményen kívül még több, hasonló módszerrel elkövetett bûncselekményt valósíthatott meg, ezért kérjük, hogy aki sérelmére a fényképen szereplõ férfi bármilyen jellegû bûncselekményt követett el, jelentkezzen a Gödöllõi Rendõrkapitányságon személyesen, illetve a 06 28/ , vagy az ingyenesen hívható 107, 112-es telefonszámok egyikén.

6 6 CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Kistérségi éjszakai FELHÍVÁS pingpong bajnokság RÁSZORULTAKNAK Május 26-án, pénteken este kerül megrendezésre Csömörön, a kistérségi éjszakai pingpongbajnokság következõ fordulója. A 20 órától kezdõdõ versenyen résztvesznek a környezõ települések játékosai. Az estén a csömöriek részére a belépés ingyenes, és lehetõség nyílik a megmérettetésen való részvételre is. A közbiztonság érdekében! Pest Megye Közgyûlésének április 28-i ülésén, rövid egyeztetést tartottak csömöri Körzeti Megbízott ügyében. Ignácz István tábornok Pest Megye Fõkapitánya és Vella Nándor alpolgármester, megállapodtak abban, hogy Csömörön szükséges az állandó rendõri jelenlét. A tárgyalások folytatásaként Bátovszki György polgármester részt vett a rendõrség gödöllõi állománygyûlésén. Juhász István kapitányságvezetõ ígéretet tett a csömöri KMB iroda személyi állományának megerõsítésére. Az állománygyûlésen adta át polgármesterünk a pénzjutalmat annak a rendõrnek, aki a lovarda gyújtogató felderítésében döntõ szerepet játszott. Zeneiskolai felvételi A Krammer Teréz Zeneiskola felvételi vizsgát hirdet május 24-én és 25- én óráig a Zeneiskolában. Az alábbi tanszakokra lehet jelentkezni: hegedû, cselló, fuvola, rézfúvó hangszerekre, továbbá korlátozott számban magánének és gitár tanszakra. Cím: 2141, Csömör, Szabadság út 3. Telefon: 28/ Érdeklõdni lehet személyesen vagy telefonon a zeneiskola titkárságán, hétfõtõl csütörtökig 10 és 12 óra között, délután 13 és 17 óra között Nagy Lászlóné iskolatitkárnál. A férfi kézilabda NB-I rájátszásának állása NBI férfi felnõtt 9-12 helyért H. Név Pont. 1. Csömör KSK Gyõri Tento ETO KC 8 3. Erste-Békési FKC 7 4. Kemabo-Hargita KC 1 A Családsegítõ Szolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat támogatásának köszönhetõen 7328 kg, jó minõségû lisztet oszt szét a község nagycsaládosai, nyugdíjasai, és rászorulói között. Kérjük, hogy az igényeket a szolgálat központjában, a Kossuth Lajos utcában jelezzék. Köszönettel: a Családsegítõ Szolgálat munkatársai Koncert az emlékmûért Egy elnyomó rendszer áldozataira szeretnénk emlékezni mondta a zenekar vezetõje. A nézõk egyetértõen felmorajlottak. A Sportcsarnok udvarán összegyûlt tömeg tagjai, egy emlékmû felállítása miatt gyûltek össze. A csömöri Gloria Victis Alapítvány a kommunizmus üldözötteinek és áldozatainak emlékére kíván szobrot állítani ezév októberében. Az anyagi Mátyás Sándor, a koncer szervezõje fedezet biztosítására tartottak koncertet, ahol Mátyás Sándor az alapítvány vezetõje is felszólalt. Elmondta, hogy tavaly fogant az ötlet, amely mostanra a megvalósítás végsõ stádiuma felé közelít. A kiválasztott mûvész készíti a szakmai zsûri döntése alapján elnyert mûvet. Koncertjük legfontosabb eleme, hogy a külföldi támogatók mellett tovább növeljék a hazai, a csömöri adományozók számát is. Ez már helyben sikerült is, mivel a kiváló magyar zenekarok jó hangulatot varázsoltak, amelynek eredményeként számos, a helyszínre kilátogató érezhette magát kellemesen, és emellett támogatták a mû elkészültét is. Támogatásra a késõbbiekben is nyílik lehetõség. A felajánlani kívánt összeget a: GLORIA VICTIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet Csömöri Kirendeltség, A nõi kézilabda NB-I/b állása (Az elsõ 7 helyezett) H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P. 1. Németh Toll Makó Tajtavill-Derecske KK Csömör KSK Szeged KKSE Hajdúnánás Termál SC Túrkevei VSE-Lechler Mátészalkai MTK Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott, Gy. - Gyõzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett, Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám A férfi kézilabda NB-I rájátszásának eredményei Szint Idõpont Hazai Vendég Végeredm :00 Erste-Békési FKC Csömör KSK 28: :00 Kemabo-Hargita KC Csömör KSK 18: :00 Gyõri Tento ETO KC Csömör KSK : (:) :00 Csömör KSK Kemabo-Hargita KC 38 : :00 Csömör KSK Gyõri Tento ETO KC 27 : :00 Csömör KSK Erste-Békési FKC : (:)

7 CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS 7

8 8 CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Zeneiskolai hírek Május 22-én kezdõdik meg a vizsgaidõszak a Krammer Teréz zeneiskolában. A diákok mindenki számára nyitott koncerteken adnak számot tudásukról. A pontos menetrendet a Csömöri Hírportálon ( lehet elolvasni. Május 26-án, pénteken gyermeknapi koncertre várják az Összefogás Ipari Szövetkezet lakói a zeneiskolásokat. A délután 3-kor kezdõdõ egyórás programban a fúvósok lépnek fel, akik nemcsak a zene, de a hangszerek megismertetésére is figyelmet fordítanak. A nézõknek lehetõségük lesz a hangszereket kézbe fogni, kipróbálni. Június 15-én, délután a mûvelõdési ház nagytermében, zenés évzáróval fejezõdik be a zeneiskola idei tanéve. gété Évfordulók 131 éve, május 27-én keletkezett a Medve tó. A Medve tó Magyarország keleti részén a Görgényi havasok délnyugati lejtõjén, a 912 m magas Cseresznyés-hegy lábánál fekvõ Szováta községben jött létre. Itt ömlik a Küküllõbe a Juhod vize, a Sebes vize és a Szováta patak. Itt vannak a sóhegyek észak-déli irányban, melyeket különbözõ vastagságban földréteg takar, de a hegyek gyûrõdéseképpen sok helyen tömör kõsótömbök emelkedtek a felszínre, így Szovátán is közel egy négyzetkilométernyi területen csak só látható. Nem csoda, hogy ezen a vidéken egymást érik a sósforrások és sóstavak. Az itt található SALIX sómennyiség egész Európa sóigényét ki tudná elégíteni. Innen már a rómaiak is bányásztak sót, a középkorban a terület gazdáját gazdagította e kincs, majd ban állami monopóliummá vált a kitermelés. Szováta ma Romániához tartozik Maros megye keleti oldalán van, de a lakossága több, mint 80 év után is magyar, csak a köztisztviselõk, állami alkalmazottak a román anyanyelvûek, de õk is kénytelenek voltak elsajátítani a magyar nyelvet. A hegyoldalból lezúduló patakok gyorsan formálják a felszínt. Amikor az édesvizû patak egy tömény sósvizû tó felszínén folyik át, a sóstó heliotermikus jelenséget mutat. Ez abból áll, hogy a napsugarak az édesvíz alatti nagyobb sûrûségû sós vizet felmelegítik, ám az nem tud a felszínre emelkedni, hanem kialakul a felsõ és az alsó hideg víz között egy közel két méter vastag magasabb hõmérsékletû vízréteg, ami kedvezõ esetben néhány hónap alatta 60 C-t is elérheti. Orbán Balázs a Székelyföld leírásában így emlékszik vissza az itteni tavakra: Hol van az a két roppant tó, mely bár egymás közelében volt, egyiknek vize jéghideg, míg a másiknak vize /csak másfél lábnyira is a vízfelület alatt/ égetõ meleg volt, s melyben annyit fürödtem én is gyermekkoromban? E meleg tó partjára építetek 1844-ben két fürdõlakot, ám 1850-ben egy nagyobb esõ elmosta a tavat, s egy ideig nem volt Szovátának heliotermikus tava ben azután a természet újra produkált egyet. Az eseményeket Kis Sándor nyugalmazott sóõr a következõképpen mondta jegyzõkönyvbe: Jól emlékszem, éppen Úrnapja délelõttje volt néhai Simon András sóõr társammal a mostani Illyés tó fenekén lévõ réten szénát gyûjtöttünk. Délelõtt 11 órakor a hirtelen gyülemlett felhõkbõl borzalmas égiháború mellett nagy záporesõ keletkezett, a Cseresznyés-hegy felõl jövõ két patak (Kõrös és Toplica) rohamosan felnõtt s magával sodorta az általunk boglyákba gyûjtött szénát, s levitte az u.n. Zoltán hegy alá, mely alatt a patak vize ömlött, s a sóüregbe lefolyást nyert. A hatalmas felhõszakadás után tapasztaltuk, hogy a víz nem folyik le, hanem terjedelmes tóvá gyûlt össze. Merem állítani, hogy a víz azután többé sohasem folyt le, hanem terjedve, szaporodva mostani tömegét nyerte.... A tó a megszületése után mohón oldotta fel a környezõ só sziklákat, köztük azt is, amelyik elválasztotta a Kõrös-Toplica és az Aranybánya patakok medrét. A sóolvadásnak egy 1879-es sziklaomlás lett az eredménye. A sziklaomlásról október 30-án a szovátai közjegyzõ elõtt Szõts Antal sóõr a következõ nyilatkozatott tette: 1878-ban lettem sóõr és így határozottan állíthatom, hogy a következõ évben tehát 1879-ben néhai Lõrinczi István társammal a sóhegyek õrzése végett körjáratra indultunk. A Pálné gödrét megkerülve utunkat megint az õrház felé vettük, s midõn e nevezett gödör keleti oldalán, a szélétõl lépésnyire haladtunk el, megrázkódott lábunk alatt a föld, s mi egyensúlyt vesztve elestünk... tömör sóból álló fal meredek szélû tátongó sötét szakadék képzõdött.... Ugyanezt az eseményt László János szovátai lakos a következõképpen diktálja jegyzõkönyvbe:...mint akkori vármegye erdõõr, a havasi õrfavágásból tértem haza, s elhaladva azon a helyen, hol most KERTÉSZETI ÁRUDA XVI.Cinkota,Magtár u. 40. Tel.: 30/ ,T/Fax: 1/ , H-P: 8-18, Szo: 8-17, Vas: web: Széles növényválasztékkal, a környéken a legnagyobb területen, 8000 nm-en válogathat kedvére! AUTOMATA ÖNTÖZÕ RENDSZEREK TERVEZÉSE, TELEPÍTÉSE Telifa termékek Termõföld szállítás FENYÕ ÉS TUJA VÁSÁR! Kültéri kaspók, mûkõ és cserép virágtartók, kerámiák Tavirózsa Megrendelésre GYEPSZÕNYEG Dísznövények, Cserjék, rózsák, lombosfák. Sziklakerti örökzöldek, évelõk, vizinövények, sziklák Talajjavító anyagok, virágföldek, sziklák Vizinövények és tavihalak Állandó kertészeti tanácsadás Kert- sziklakert és kertitó építés. Térburkoló kövek és tipegõk Gyümölcsoltvány, bogyósgyümölcsûek, szõlõoltványok kedvezõ áron Kertépítõket is kiszolgálunk 10-20% közötti kedvezménnyel!

9 a ferencrendi szerzet kápolnája áll, minden elõzetes ok nélkül hatalmas dörgés keletkezett, mely a földet a lábam alatt megingatta. Körültekintve borzadva látom, hogy a só szikla, mely a Pálné gödre fölött magasan állott, a rajta lévõ sóõr kalibával együtt hirtelen alázuhant, és a mélyben szemem elõtt eltûnt, utána pedig hatalmas füst illetõleg lehetséges, por szállott fel. Ezután már az Aranybánya patak vize is az 1875-ben kialakult tóba ömlött. A három patak együttesen óriásivá duzzasztotta a tavat, mely 1881-re elérte a mai medvebõrre emlékeztetõ alakját. Ezért kapta a Medve tó nevet. A tóból kifolyó víz elöntötte az alatta levõ kisebb nagyobb sóbányákat s így létrehozta a Mogyorosi, a Veres és a Zöld tavat. Ez utóbbiakat is használják a fürdõzõk, de ezek talaja nagyon iszapos, s e gyógyiszappal bekent emberek gyakran félelmet keltenek a látogatókban. A Medve tóban nem szabad iszapozni. Ez egy szép környezetû, öltözõkkel, zuhanyzókkal, napozóterekkel, büfékkel 2 ellátott fürdõhely. A tó felszíne 40225m, a legnagyobb mélysége 17,5m. (Valószínû, hogy itt van a szénaboglyákkal eltömött lefolyó). A víz hõmérséklete a mélységgel változik, de függ attól is, hogy mennyi ideje használják a fürdõzõk. Pl nyarán 132 cm mélységben 71 C-ot mértek. manapság a nyitásra, mely június végén van, már csak C-ra tud felmelegedni másfél méter mélységben. (Tavaly július végén 2 méter mélységben 28C, 3 m-en 30 C volt a víz hõmérséklete.) A víz melegen tartása érdekében a fürdõzõknek 13 és 15 óra között ki kell jönni a tóból. A víz sótartalma 150 cm-es mélységben 10-16%, s ez a mélységgel fokozatosan növekszik egészen mg/literig. Ebben a vízben gyakorlatilag nem lehet elsüllyedni, nem kell tudni úszni sem, csupán a só csípi egy kicsit a szemünket. A sósvizes fürdõ a gyógyiszapkezeléssel együtt különféle betegségekben szenvedõknek jelent megkönnyebbülést. A szovátai Medve tó a világ egyetlen olyan sós vizû fürdõje, ahol a víz környékét buja zöld vegetáció borítja. CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Pingpong péntek estén- CAPTAIN ként a mûvelõdési házban a CREDIT CSAK Egyesület szervezésében! Vöõ Ferenc KÚTVÍZ MINÕSÉGVIZSGÁLAT A vizsgálatból megállapítható, hogy a víz milyen használatra alkalmas (ivásra, locsolásra, autómosásra stb.) IPARI- ÉS IVÓVÍZ VIZSGÁLAT Tel.: 06-70/ Hitelközvetítõ és Tanácsadó Kft. * Jelzáloghitelek: Kamatcsökkenés!!! 1mFt/10év 10800Ft/hó /20év 6800Ft/hó * Otthonszépítõ hitel (értékbecslési és közjegyzõi díj nélkül), kamat: 4%! * Vállalkozói hitelek, Széchényi kártya Kapitány Andrea: Kapitány József: Újságunk pdf formátumban is letölthetõ a internet oldalról

10 10 Terített asztal Mélyhûtõs torták Elkészítés: 8 tojásból piskótát sütünk és ha kihûlt, kettévágjuk. Állandó kevergetés mellett kemény krémmé fõzünk 5 tojást, 4 dl tejet és 5 púpos kanál réteslisztet. Közben 2 margarint 1/2 kg porcukorral habosra keverünk. Ha a fõzött krém kihûlt, kanalanként hozzákeverjük a margarinos masszához. Belekeverünk 10 dkg mandulát vagy diót apróra vágva, 10 dkg mazsolát, 10 dkg zselécukrot felvagdosva, 10 dkg csokoládét beletördelve, meggyet. Akrémet két részre osztjuk, egyikbe kakaót keverünk. A tortalap egyik felét megkenjük a fehér krémmel, majd a kakaóssal és az egészet bevonjuk kókuszreszelékkel. A torta másik felével ugyanígy járunk el. A mélyhûtõbe tesszük. 2 torta lesz belõle. Epres tortácska, avagy a híres "Strawberry Shortcake" Ez a süti az amerikainak nagy kedvence. Már a tizenötödik században is ismerték, neve: "short", készítésének módjából ered, azaz gyorsan elkészül, mert egy egyszerû kevert vajas tésztából kell kisütni. Hozzávalók: 2 csésze liszt, 3 teáskanál sütõpor, 1/2 teáskanál só, 3/4 csésze cukor, 1 tojás, 3 evõkanál vaj vagy margarin, 1 csésze tej, eper, cukor ízlés szerint, tejszínhab, vaníliás jégkrém. Elkészítése: a sütõt elõmelegítjük. A lisztet elkeverjük a sütõporral, a sóval és a cukorral. Hozzáadjuk a tojást, belemorzsoljuk a vajat, és a tejet is hozzáöntjük. Alaposan összekeverjük. Kis kerek (6 cm) sütõformákat kivajazunk, és félig megtöltjük tésztával. Addig sütjük, amíg világosbarna nem lesz (25-30 perc). Kivesszük a formából a tésztát, és hagyjuk kihûlni. A töltelék nem más mint friss eper, melyet az ízlés szerinti mennyiségû cukorral jól elkeverünk egy tálban. Többször keverjük fel, hogy a cukor jól felolvadjon. A sütiket vágjuk ketté. Az egyik darabot rajuk a tányérra, és kenjünk rá tejszínhabot, vagy jégrémet vagy sajtkrémet, erre tornyozzunk az eperszószból, és tegyük rá a süti másik felét. De az sem baj, ha elõbb jön az eper és utána a krém, és juthat az eperbõl a tortácskák tetejére is. CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS Apróhirdetések ELKÖLTÖZTÜNK!!! SZIGETELÕ- ANYAGOK, DRYVIT rendszer, GIPSZKARTON % kedvezmény. NAP 19 Kft. Kerepes, Szabadság u Tel.: (28) , (30) Automata mosógép, bojlerszerviz. Tel.: 30/ Eladó KPM leírás alapján készült vizsga nélküli utánfutó, vagy jó állapotban lévõ robogóra cserélném. Tel.: 20/ , 28/ Kistarcsán eladó szemes és takarmánykeverék, széna, jó minõségû trágya, 11kg gázpalack, jonathan és golden alma. Tel.: , 20/ Gyûjtõ keres régi telefont, régi fényképezõgépet, zsebórát. Kereskedõ kíméljen. Tel.: 30/ Garázst vennék Csömörön, a HÉVvégállomás, Gorkij fasor, Hunyadi János utca környékén. Tel.: 30/ Friss nyúlhús rendelhetõ õstermelõtõl! Csömör, Vörösmarty u.5. Tel.: 30/ vagy az esti órákban a 28/ Diplomás nyelvtanárnõ német nyelvtanítást, korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést vállal délelõtti órákban is. Igény szerint házhoz megyek. Vidám órák, hatékony módszerek. Tel.: Gyorsszolgálat! Hûtõgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/ Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerû gépparkkal. Víz-gázfûtésszerelés. Tel.: 70/ Parabola antenna szett, AM mikró sugárzásra alkalmas eladó. Tel.: 30/ , Petõ György. Szakképzett szociálisgondozó idõs ember otthoni ápolását vállalja. Tel.: 70/ Parkettás szakember teljeskörû parkettázási munkákat vállal. Tel.: 70/ Kerepesen komfortos üzlethelyiség kiadó. Raktározás, esetleg lakás céljára is. Érdeklõdni: as telefonon. Eladó fényképezõgép, tip. Praktica PL,VLC-2, B-100, BCA, MTL-5, TL, EXAI.b. Tel.:70/ , 28/ Csömörön 3 szobás összkomfortos, 100 nm-es családi ház, összközmûvesen, tehermentesen 215 négyszögöles telekkel eladó! Tel.: , 70/ Kerepesen a Galamb u-ban 897 nm-es telek kis faházzal 3,7MFt-ért eladó. Tel.: 20/ Kerepesen a Galamb u-ban 787 nm-es telek 112nm házalappal 4,7MFt-ért eladó. Tel.: 20/ db beton kerítés oszlop olcsó áron eladó. Tel.: 20/ , 30/ Tapasztalt oktató matematika és angol oktatást vállal. Tel.: 30/ Kiadó vállalkozásnak kerepesi 60 nm felújítandó házrész 550nm telekkel, nagy utcai parkolási lehetõséggel. Tel.: Kerepesen másfél szoba összkomfort hosszú távra albérletbe kiadó. Tel.: Csömörön 10 lóhoz lovászt keresek. Érdeklõdni: Csömör, Palotai u. 5. Tel.: Mellékjövedelem 50e-80eFt, családosoknak is, kötetlen rugalmas idõbeosztással, otthonából irányítva, ügynökösködés és korhatár nélkül, budapesti központtal! Tel.: 70/ , Kerepes Szilasligeten, egy szoba összkomfortos különbejáratú albérlet kiadó egy vagy két személy részére. Tel.: 30/ , db Tondach cserép + kúpcserép kedvezõ áron eladó. Tel.:30/ Olcsón eladó 1-1 db Energomat mosógép, hátsó kifolyású WC (lapos öblítésû) és bidé lakásfelújítás miatt. Tel.: 30/ Függönyvarrás Csömörön! cipzárcsere, ruhaalakítás, nadrág, szoknya felhajtás Tel.:70/ , 28/ Legjobb Legszebb Legolcsóbb FOTO: SAXA a kistarcsai OTP-vel szemben Rövid határidõ Korszerû technika KODAK minõség igazolványkép azonnal! , (06 20) Miért venne kutyát, ha örökbe is fogadhat? "Vigyél haza!" Ingyen örökbe fogadható kutyák ügyében keresse a Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédõ Egyesület gödöllõi tagszervezetét! Tel.: (20) /Pintér Zoltán/ Terveink között szerepel Gödöllõn felépíteni egy minden igényt kielégítõ állatotthont. Céljaink eléréséhez kérjük az Ön és állatszeretõ barátai erkölcsi és akár legcsekélyebb anyagi támogatását! Bankszámlaszám: Emelt díjas adomány sms-vonal: (Az sms-küldés díja 400 Ft+ÁFA, és csak T-mobile hálózatról érhetõ el! Egy sms küldésével 375 Ft-tal járul hozzá a gödöllõi állatotthon felépítéséhez.) CSÖMÖRI FÓRUM - A DEMOKRATA KÖR EGYESÜLET CSÖMÖRÉRT HAVILAPJA Alapító szerkesztõ: Harmath Józsefné Kiadó és Fõszerkesztõ: Vella Ádám, Fotó: Saxa Annamária, Lektorálta: Dr. Rédei István, Levelezési cím: 2141 Csömör, Nagy Sándor u. 37., Tel.: 70/ , Fax: 70/ ,, Nyomda: ANLAG-AB Bt, A sokszorosítás helye: Kerepes, A sokszorosítás ideje : 2006, megrendelés száma: 106/06, Nyomdavezetõ: Juhász Attila ügyvezetõ, web: Nytsz: B/PHF/784/p/91, Megjelenik 2500 példányban

11 CSÖMÖRI FÓRUM MÁJUS 11 SUZUKI BENKÕ MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ VÉGRE ITT A TAVASZ! HOZZON A CSALÁDNAK EGY JÓ DÖNTÉST! HASZNÁLTAUTÓ BESZÁMÍTÁSI AKCIÓ! TÖBB, MINT NEGYED MILLIÓS TÁMOGATÁSSAL! április 1-tõl május 31-ig, vagy amíg a készlet tart* *Az ajánlat új Suzuki Swift vásárlása esetén értendõ. Szalon: Kistarcsa SUZUKI BENKÕ A GONDTALAN AUTÓZÁS Gödöllõ Ifjúság tér Dózsa Gy. út 69. Tel./fax: (28) , Tel.fax: (28) Szerviz: Kistarcsa Szabadság út 32. Tel.: (28) , Nyitva: H-P 8-18, Szo, V: 8-13 óráig Az év kiemelkedõ kereskedése ISO 9002

12 CSÖMÖRI FÓRUM

KRÓNIKA. A Pest-megyei képviselõ. Az MDF most magabiztosan kerülne be a parlamentbe. Lassan véget ér egy fontos idõszak

KRÓNIKA. A Pest-megyei képviselõ. Az MDF most magabiztosan kerülne be a parlamentbe. Lassan véget ér egy fontos idõszak KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2006. augusztus Ingyenes kiadvány 9. évfolyam 8. szám A Pest-megyei képviselõ Lassan véget ér egy fontos idõszak az életemben. Tizenhat évnyi önkormányzati képviselõség mellett

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2007. Ofebruár Ingyenes 18. évf. 2. sz. Nõ a súly a vállunkon! Február 15-én szavaz Csömör képviselõtestülete a 2007-es költségvetésrõl. Furcsa és szokatlan

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2008. O. február Ingyenes 19. évf. 2. sz. NÉPSZAVAZÁS március 9-én Március 9-én lesz a népszavazás a kórházi napidíjról, a vizitdíjról és az egyetemi

Részletesebben

KRÓNIKA. Tisztelt választópolgárok! Tisztelt kistarcsaiak!

KRÓNIKA. Tisztelt választópolgárok! Tisztelt kistarcsaiak! KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2006. szeptember Ingyenes kiadvány 9. évfolyam 9. szám Tisztelt választópolgárok! Tisztelt kistarcsaiak! Mindennapjaink színtere az a szûkebb környezet, melyet a megye, egy-egy

Részletesebben

KRÓNIKA. Vétkesek vagyunk, vagy csak áldozatok? A KEREPESI TELEHÁZ kálváriája. Visszaéltek az ÁNTSZ nevével Lejáratás

KRÓNIKA. Vétkesek vagyunk, vagy csak áldozatok? A KEREPESI TELEHÁZ kálváriája. Visszaéltek az ÁNTSZ nevével Lejáratás KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2004. szeptember Ingyenes kiadvány 7. évfolyam 9. szám Vétkesek vagyunk, vagy csak áldozatok? A KEREPESI TELEHÁZ kálváriája A Kerepesi Teleház számítógépei egy sarokban várják,

Részletesebben

KRÓNIKA. Egy kulturális és emlékpark a kerepesi kálvária hegyen. Zászlóadományozási ünnepség és szoboravatás

KRÓNIKA. Egy kulturális és emlékpark a kerepesi kálvária hegyen. Zászlóadományozási ünnepség és szoboravatás KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2004. október Ingyenes kiadvány 7. évfolyam 10. szám Egy kulturális és emlékpark a kerepesi kálvária hegyen 2004. júniusában ismeretlen rongálók döntöttek és törtek össze

Részletesebben

KRÓNIKA. Jégpálya Gémesi György segítségével. esõvizét és a kialakított medencébe vezettük. Így kb. 100 köbméter vizet spóroltunk meg.

KRÓNIKA. Jégpálya Gémesi György segítségével. esõvizét és a kialakított medencébe vezettük. Így kb. 100 köbméter vizet spóroltunk meg. KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2005. február Ingyenes kiadvány 8. évfolyam 2. szám Jégpálya Gémesi György segítségével A Szilasligeti Teleház Egyesület 2001 õszén alakul meg. 2 évre rá az egyesületen belül

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken. Indul a zöldhulladékgyűjtés

Csömöri Hírmondó. Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken. Indul a zöldhulladékgyűjtés Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken 5. oldal Indul a zöldhulladékgyűjtés 11. oldal Mire ügyeljünk nyáron?

Részletesebben

KRÓNIKA. Tûnhet véletlennek, de az élet úgy hozta, hogy az uniós taggá válásunk utáni elsõ nap anyák napja, amikor is természetességgel,

KRÓNIKA. Tûnhet véletlennek, de az élet úgy hozta, hogy az uniós taggá válásunk utáni elsõ nap anyák napja, amikor is természetességgel, KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2004. április Ingyenes kiadvány 7. évfolyam 4. szám MDF kampánynyitó nagygyûlés A normális Magyarországért A parlamenti pártok között elsõként a Magyar Demokrata Fórum tartotta

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

KRÓNIKA AZ IRAKI MAGYAR RÉSZVÉTELRÕL. Tisztelt Választópolgárok!

KRÓNIKA AZ IRAKI MAGYAR RÉSZVÉTELRÕL. Tisztelt Választópolgárok! KEREPESI ÉS KISTARCSAI KRÓNIKA 2004. május Ingyenes kiadvány 7. évfolyam 5. szám AZ IRAKI MAGYAR RÉSZVÉTELRÕL A Magyar Demokrata Fórum, ismét a parlamenthez fordult a magyar katonák hazahozatala ügyében.

Részletesebben

Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta

Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 7. szám 2005. február 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Habsburg Ottó a Református Líceumban Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő

Részletesebben

Több, mint négyszáz ballagó Véget ért a tanév a középfokú oktatási intézmények végzős diákjai számára,

Több, mint négyszáz ballagó Véget ért a tanév a középfokú oktatási intézmények végzős diákjai számára, 050512_adam.qxd 2005.05.12. 11:47 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 18. szám 2005. május 12. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Szombaton elbúcsúztak a véndiákok... Több, mint

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. A litván és Kisvirág Tánccsoport lépett fel a Tánc világnapján

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. A litván és Kisvirág Tánccsoport lépett fel a Tánc világnapján 2008. ÁPRILIS KEREPESI VÉLEMÉNY Köszöntjük az édesanyákat május elsõ vasárnapján! KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA A TARTALOMBÓL 3 Buszjárat a kórházhoz Aláírták a kötvénykibocsátási

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 39. szám 2005. október 27. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Még megválaszolásra várnak a kérdések Emlékezés az 56-os áldozatokra Fenyő és kopjafa fogadja

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 041007_TATAR_1_1014_16.qxd 2004.10.05. 15:40 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 36. szám 2004. október 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 43. szám 2005. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sztárvendéggel emlékeztünk Tisztelt Polgárok! Erzsébet-napok Gödöllőn A magyarok kedvenc

Részletesebben

melyiket A KETTŐ KÖZÜL? A gyermekek kevéssé ismerik Monor Városi Önkormányzat Lapja Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés.

melyiket A KETTŐ KÖZÜL? A gyermekek kevéssé ismerik Monor Városi Önkormányzat Lapja Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés. 1000 Ft-os vásárlási utalvánnyal! részletek a 27. oldalon XVI. évfolyam 9. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja A gyermekek kevéssé ismerik Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés.

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. ÁPRILIS Szentendrei HÉV-talpfából turai utcakõ? Idén legalább öt utca szilárd burkolatot kaphat A március 28-i képviselõtestületi ülés elején Nagy-Tóth István,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben