Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület"

Átírás

1 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 14. Adószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /2001 Kettős könyvvitelt vezető egyesület egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, május 22. Dr. Ruszinkó Ádám elnök

2 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege: (adatok ezer forintban) Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke I. Induló tőke/ jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Céltartalékok E. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek F. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység 1. Értékesítési nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző tárgyév előz előző év tárgy előző év előző év tárgyév év helyes bítése ő év helyesbíté se év helyesbíté se Egyéb bevételek tagdíj, alapítóktól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek alapítóktól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai (A1és A2 a VII-hez) 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

4 C. Adózás előtti eredmény 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Koháziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó emghatározott rézének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel

5 Kiegészítő melléklet A Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (II.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el. A beszámoló egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből, eredmény-kimutatásából, kiegészítő mellékletből és közhasznúsági mellékletből áll. A beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet 2013.évben nem folytatott. Átlagos statisztikai létszám: 0 fő. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Tárgyi eszközök: évben vásárolt kiállítási stand, táblák, felszerelések 189 e Ft Követelések: Vevők: Szállítói túlfizetések: Pályázati támogatás: Összesen: e Ft, 22 e Ft, 890 e Ft e Ft Pénzeszközök: Pénztár: Bankszámla: Összesen: 151 e Ft, e Ft, e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók: Adótartozás (decemberi kifizetés járulékai) Összesen: 195 e Ft 620 e Ft 815 e Ft 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: Anyagjellegű ráfordítások: Irodaszer: Könyvelés, ügyvéd: 25 e Ft 342 e Ft,

6 Adminisztratív tevékenység: 499 e Ft, Utazási költség 186 e Ft Honlap karbantartás: 152 e Ft Egyéb szolgáltatás (illeték, bank ktg): 146 e Ft, Igénybevett szolgáltatás SH/6/4 gyógyító régió projekt: e Ft Egyéb igénybevett szolgáltatás (zsűrizés, Szlovéniai tanulmányút, tárhely szolgáltatás) 938 e Ft Összesen: e Ft Személyi jellegű ráfordítás Megbízási díjak: Személyi jellegű egyéb kifizetés: Bérjárulékok: e Ft 27 e Ft 388 e Ft Egyéb ráfordítások: Kerekítés: Összesen: 1 e Ft, 1 e Ft Pénzügyi bevételek és pénzügyi ráfordítások között a valutában/devizában kifizetett költségek árfolyamkülönbözetei jelenek meg. A beszámolót összeállította: Horváth Ilona nyilvántartási szám:

7 Közhasznúsági melléklet II. Kimutatás a költségvetési támogatásokról, a központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzati társulástól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről adatok forintban Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege A személyi jövedelemadó költségvetési meghatározott részének adózó támogatás rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. törvény alapján kiutalt összeg III. Értékelés a vagyon felhasználásához adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy év C) SAJÁT TŐKE I. Induló tőke 0 0 II. Eredménytartalék III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény 0 0 vállalkozási tevékenységből évben a tagdíjból származó bevételek fedezték a felmerült költségeket, az Egyesület meglévő forrásait úgy használta fel, hogy közhasznú tevékenység eredménye nyereség lett. IV. Cél szerinti juttatások Cél szerinti juttatásban az Egyesület senkit sem részesített. V. Vezető tisztségviselőknek nyújtott szolgáltatás Az Egyesület elnöke külföldi kiküldetésére 81 e Ft költségtérítésben részesült.

8 VI. A költségvetési támogatások felhasználása adatok forintban Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel Elszámolás Dátum Összeg összege határideje A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. törvény alapján kiutalt összeg A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. törvény alapján kiutalt összeg költségvetési támogatás költségvetési támogatás

9 VII. Közhasznú jogállás megállapításhoz szükséges mutatók: adatok ezer forintban Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. törvény alapján kiutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 10 3 G. Korrigált bevétel (B-(c+d+e+f)) H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 0 0 tevékenységet végzők számla (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LVIII. tv-nek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Ectv a. ((B1+B2)/ Ft) Ectv b. (K1+K2 0) Ectv c.((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25) Társadalmi támogatottság mutatói Ectv a. ((C1+C2)/(G1+G2) 0,02) Ectv b. ((J1+J2)/(H1+H2) 0,5) Ectv c. ((L1+L2)/2 10 fő).

10 VIII. Tartalmi beszámoló az Egyesület évi tevékenységéről Az Egyesület közhasznú tevékenysége: Tudományos tevékenység, kutatás, együttműködés a középtávú tudomány-, és innováció stratégia kialakításában a évi CIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3) jogszabály alapján. A tevékenység célcsoportja: Az Egyesület tevékenységét a hazai egészségturizmus szereplőinek érdekében, az ő sikeres piacra jutásukat és működésüket szolgálva végzi. Folyamatos tevékenységek: Részvétel a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatói tanácsadó testületének munkájában (az egészségturizmus képviseletében); Részvétel a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége tanácsadó testületének ülésein; Részvétel a Budapest Fővárosi Kerekasztal munkájában és értekezletein; Részvétel a Gyógyító régiók c. Svájci Hozzájárulás által támogatott projektben konzorciumi tagként; Részvétel az ECVET-projektben magyar konzorciumi tagként; Részvétel a V4 Spa Wellness Portal projektben (turisztikai projekt a nemzetközi visegrádi alap támogatásával), projektvezető: a Csehországi Balneológiai Egyesület. Eseti tevékenységek: Előadás tartása Egészségturizmus fejlesztések, menedzsment, jövőkép címmel a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által rendezett Gazdaságfejlesztési Konferencián Budapest, április 8. Szlovéniai tanulmányút: április Előadás tartása a hazai fürdők jövedelmezőségéről a Fürdővárosok konferencián, május 3-4., Kunszentmiklós; Szept. 23: Turizmus Világnapja, sajtótájékoztató (Széchenyi Gyógyfürdő); Okt. 3: előadás a Gyógyító régiók projekt keretében szervezett ukrán study tour résztvevőinek; Okt. 4: SPA-CE, Sárvár (kiállítás, sajtótájékoztató, előadás). Budapest, május 22. Dr. Ruszinkó Ádám elnök

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Magyar Nikoletta Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1074 Budapest, Dob u. 33. Adószám: 18107274-1-42 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2009 Budapest, 2010. május 26. Dr. Ruszinkó

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben