BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos március 01. napjától visszavonásig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig"

Átírás

1 Használat feltételei BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos március 01. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság és Alapítói, mint magánemberek, az egészséges táplálkozás és életmód népszer sítésének elkötelezett hívei, minden er nkkel azon munkálkodunk, hogy az elmúlt évtizedekben a természetben, tágabb és közvetlen környezetünkben és az emberben magában végbement negatív változások kivédésére illetve ellensúlyozására a legújabb tudományos felfedezések eredményeinek alkalmazásával egészséges élethez segítsük és egészségtudatosságra tanítsuk az embereket. Tehát Küldetésünk abban áll, hogy - gyógyító szellemi ideáktól vezérelve elvigyük a Föld kincseit az emberekhez, ezzel teremtve lehet séget arra, hogy egyensúlyba és harmóniába hozhassák életüket; - gazdag tapasztalatok alapján együtt egész életre szóló stabil és dinamikusan fejl, egészségtudatos közösséget építsünk. Értelmezések és Fogalmak Klubtag az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), aki regisztrál a WEBoldalon és ezáltal a Biogenic klubtagsági bónusz program el nyeire is jogosult.

2 Vállalkozó klubtag az a természetes, vagy jogi személy, aki mint a) aktív Klubtag az ajánlói munka eredményként forgalom alapján min sül az els - -majd a kés bbiekben, lehet ség szerint további - vállalkozói szint(ek)re; b) az új klubtag az indulásnál vállalkozói csomagot vásárol, így azonnal vállalkozói státuszba kerül. (A regisztrációt követ 60 naptári napon belül lehet ség van a megvásárolt kezd csomag szintjének emelésére (upgrade)). Aktív Klubtag A regisztrált klubtag csak akkor tekinthet aktívnak és csak akkor szerez az adott hónapra jutalékjogosultságot, ha a személyes kódszámára az adott hónapban minimálisan nettó Ft értékben vásárol a BIOGENIC termékei közül. Inaktív Klubtag Inaktív klubtag, aki a tárgyhóban saját vásárlói kódjára nem vásárolt Személyes regisztrációs kódszám egyedi azonosító, melyet a rendszer generál a klubtag részére a regisztráció során. Klubszervez Az a klubtag, aki új klubtagot regisztrál a Társasághoz, ezzel fels kapcsolati mentorrá válik. Mások regisztrálását és a klubtaggá váláshoz szükséges teend k elvégzését összefoglaló néven regisztrálásnak nevezzük. BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB TAGSÁGI RENDSZER Egy tudományos és gazdasági modell, melynek f célja az egészségtudatos életmóddal kapcsolatos tudás eljuttatása a klubtagokhoz, továbbá vásárlási el nyök biztosítása klubtagjai részére. Felbontás A klubtag vállalkozásának megszüntetése. A felbontás történhet önkéntes vagy szükségszer formában, ha a klubtagot ÁSZF szegés miatt a Társaság törli klubtagjai sorából. Hivatalos BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB anyag Társasági dokumentáció, audio- vagy videofelvételek és egyéb, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által a klubtagoknak fejlesztett, nyomtatott, kiadott és értékesített anyagok.

3 Kiskereskedelmi ár BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által saját és a klubtagok részére rögzített ár a termékek kiskereskedelmi értékesítéséhez. ÁSZF - A Társaság és a klubtagok között létrejött ÁSZF magában foglalja az érvényes BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Szabályzatokat, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB klubtagsági bónusz programot, és a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB egyes együttm ködési szintekre vonatkozó általános megállapodásait. Toborzás A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB jelen ÁSZF-ben foglalt összeférhetetlenségi szabályzatának 11(pont) a) szakasza alapján a toboroz fogalom egy másik BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Klubtag tényleges vagy megkísérelt átcsábítását, regisztrálását, ösztönzését jelenti akár közvetlenül vagy egy harmadik félen keresztül arra, hogy regisztráljon vagy vegyen részt egy másik hálózati marketinges, vagy közvetlen értékesítési tevékenységben. Társaság A Társaság kifejezés a ÁSZF-ben a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB -ra utal. Disztribútori megállapodás. ((Ld A.) pont) Viszonteladói megállapodás ((Ld B.) pont)) BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB KLUBTAGSÁGI BÓNUSZ PROGRAM(Ld. 34. pont) Jogosulatlan kijelentések vagy állítások A klubtag olyan állítása vagy kijelentése, amely nem tükröz dik a hivatalos Társasági és egyéb anyagokban annak megismétlését is beleértve, és amit valaki mástól (akár a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB vezet ségét l) hallott. Klubról szóló jelentés (Ld pont) Klubáthelyezési rlap (Ld. 5.2.b pont) 1. CÉLJAINK 1.1 KÜLDETÉSÜNK

4 A BIOGENIC szó jelentése: életteremt, életalkotó. A Társaság küldetésének tekinti a min ségi életre oktatás feladatát és az ehhez kapcsolódó oktatások, ismeretterjeszt el adások szervezését, a min ségi életet támogató kiegészít táplálékok és táplálék kiegészít k, valamint kozmetikai és testhigiéniai termékek ismertetését, gyártatását és ezek eljuttatását azokhoz a személyekhez, akiknek erre kifejezett szükségük van. Ezen küldetésünk teljesítésében támaszkodunk a legújabb kutatási eredményekre és technológiai fejlesztésekre. Kutatási munkánkat külföldi elismert tudósok bevonásával, kutatási eredményeik engedélyezett felhasználásával végezzük. 1.2 JÖV KÉPÜNK Ha a világ lakosságának egészségügyi helyzetét megvizsgáljuk jól látható, hogy az ún. "nyugati" típusú társadalmakban a kóros elhízástól és a krónikus degeneratív megbetegedésekt l szenved a népesség jelent s része, míg más társadalmakban a kóros alultápláltság és szegénység sújtja az embereket. A fejlett társadalmakra jellemz, hogy tagjai az apróbb vagy jelent sebb egészségügyi panaszaikra tüneti kezelést alkalmaznak ahelyett, hogy a panaszok okát jelent életmódbeli vagy civilizációs ártalmakat küszöbölnék ki az életükb l, ezzel esélyt adva a testnek, hogy regenerálja saját magát és megszabaduljon a tünetekt l. A nagyszámú, helytelen életmóddal összefügg megbetegedés rendkívüli módon megterheli az egészségügyet, az egész társadalmat és az egyéneket egyaránt. Azon szemléletünket kívánjuk népszer síteni, mely szerint testünk megfelel táplálékbevitellel, rendszeres testmozgással és a mérgez anyagok bevitelének elkerülése révén képes egészséges maradni és az egészséget helyreállítani. Társaságunk els rend feladatának tekinti a táplálkozástudományi ismeretek széleskör elterjesztését, melynek nyomán az egyén önmaga képes arra, hogy táplálkozását és életmódját tudatosan alakítva teljes és egészséges életet élhessen mind fizikai, mind lelki értelemben. Az egészség tudományának körében fellelhet hiteles információk rendszerezésével és értelmezésével széles körök számára elérhet vé tesszük az egészségtudatos élethez szükséges alapvet ismereteket. Ezzel segítjük a tisztánlátást és eligazodást napjaink információ áradatában. Célunk a tanítás és az ismeret révén irányt t adni az emberek kezébe, amely megmutatja a helyes utat az egészséggel kapcsolatos információk sokszor egymásnak is ellentmondó tengerében. Célunk az egészség meg rzése és helyreállítása olyan fogyasztói klub modell megteremtésével, melynek keretei között klubtagjaink kedvez feltételek mellett hozzá

5 tudnak jutni a szükséges ismeretekhez, gyakorlati tudnivalókhoz, a kiegészít táplálékokhoz és a táplálék kiegészít khöz, ugyanakkor jutalmazzuk is azokat az aktív klubtagokat, akik mások bevonásával b vítik azon emberek körét, akik a tudatos életvitellel célozzák meg a min ségi és egészséges életet. Feladatunknak tekintjük, hogy jótékonysági tevékenységet fejtsünk ki, ezzel hozzásegítve a társadalom kevésbé tehet s rétegének tagjait a tartalmas, aktív és egészséges léthez. 1.3 ÉRTÉKEINK Széleskör tudományos, ismeretterjeszt munkánk, szakadatlan kutatásaink és ezek eredményeinek szolgálatba állítása az emberek javára. 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2.1 A JELEN ÁSZF-BEN FOGLALT SZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK ÉS BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB KLUBTAGSÁGI BÓNUSZ PROGRAMJÁNAK MEGISMERÉSE Általános szabályok: minden klubtag saját felel ssége és érdeke, hogy elolvassa, megértse és betartsa az ÁSZF rendelkezéseit, továbbá a Társaság egyéb Szabályzatait, és hogy ezen szabályzatok éppen aktuális változata szerint tevékenykedjen Új klubtag regisztrálása esetén az ajánló klubtag feladata az ÁSZF, a Társaság egyéb Szabályzatainak köztük a bónuszrendszer aktuális változatának megismertetése az új klubtaggal a regisztráció aláírása és ezzel az ÁSZF elfogadása el tt Azon klubtagjaink, akik önállóan regisztrálnak WEBoldalunkon, saját hatáskörben és felel sségükre ismerik meg az ÁSZF és a Társaság egyéb Szabályzatainak tartalmát még a regisztrálás el tt. A regisztrálás során minden klubtag személyes klubtagsági kódszámot kap, amely kód alatt személyes adatait a Társaság nyilvántartja mindaddig, amíg err l ellenkez en írásban nem rendelkezik a regisztrált klubtag. 2.2 A SZABÁLYZATOK RENDELTETÉSE

6 2.2.1 A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tudományos ismeretterjeszt tevékenysége mellett közvetlen értékesítési rendszert alkalmaz, amely klubtagok közrem ködésével értékesíti termékeit. A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB és a klubtagok közti jogviszony pontos szabályozása, valamint a színvonalas üzletvitel fenntartásához szükséges szabályok meghatározása érdekében a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB a regisztrált klubtagoktól elvárja és azok feladatának tekinti az ÁSZF-ben foglalt szabályok, szabályzatok és rendelkezések betartását Mivel a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB nemzetközi környezetben és egyidej leg több országban m köd vállalkozás, ezért klubtagjaira országonként eltér üzleti jogviszonyokat szabályozó jogszabályok (törvények, rendeletek és egyéb jogszabályi el írások) vonatkozhatnak A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB egységes üzletvitelre törekszik minden országban, ahol azonban a helyi jogszabályok (törvények, rendeletek és egyéb jogi el írások) megkívánják, ott az ÁSZF-et érint változtatásokat külön függelékben teszi közzé A Társasággal együttm köd klubtagoknak teljesíteniük kell az ÁSZF rendelkezéseit, védeniük kell a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB nevét és jó hírét, valamint a munkavégzés és az üzletmenet során be kell tartaniuk az adott országban hatályos jogszabályi el írásokat A klubtagok független jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, akik nem állnak a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB alkalmazásában. Az ÁSZF-ben szerepl Szabályok és Szabályzatok világosan meghatározzák a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB és a klubtagok együttm ködésére vonatkozó megállapodási feltételeket, azonban nem szabályozzák a klubtagok mindennapi üzleti tevékenységeit; mindazonáltal útmutatást nyújtanak a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tulajdonában álló szellemi termékek védelméhez (beleértve a védjegyek és egyéb tulajdonolható marketingeszközök felhasználását), és ahol szükséges, ott elfogadható üzleti gyakorlatok alapjául szolgálnak a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB és a klubtagok közötti kölcsönös érdekek védelmében A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB arra törekszik, hogy klubtagjainak életviteli modellt kínáljon, amely lehet vé teszi, hogy járulékos költségek nélkül, kedvez áron beszerezhessék az egészséges életvitelükhöz szükséges aktív étrend kiegészít ket és kiegészít táplálékokat, valamint kozmetikai és higiénés termékeket, továbbá olyan bónuszprogramot, amely egyéb anyagi el nyökhöz juttatja ket.

7 2.2.7 A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB biztosítja klubtagjai részére a szükséges tudományos ismereteket és a hatékony kommunikációs stratégia megismerését, melynek segítségével maguk is aktív tevékenységet fejthetnek ki új klubtagok bevonása útján, mely végeredményben - az életmódbeli változások mellett - jelent s anyagi el nyökhöz juttathatja ket Az ÁSZF megismerése azért is fontos, mert elfogadása és aláírása után a klubtagoknak lehet ségük van arra, hogy saját személyes, általuk szervezett klubjuk szervezése során szabályozott feltételek mellett felhasználják a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB kommunikációs, promóciós és ismeretterjeszt anyagait, és egyes esetekben a Társaság logóját is. 2.3 AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA A hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek, akárcsak a gazdasági környezet id l id re változhatnak, ezért a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF-et és árait egyoldalúan és teljes kör en, indokolás nélkül megváltoztassa, amennyiben ezt a gazdasági környezet változása, vagy a hatályos jogszabályok, rendeletek módosulása indokolttá teszi Az ÁSZF módosításai a klubtagok el zetes értesítése után lépnek hatályba az értesítésben megjelölt id pontban. A módosításokról szóló értesítést a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB hivatalos anyagaiban teszi közzé. A Társaság gondoskodik arról, hogy a módosított rendelkezések teljes listáját közzé tegye vagy elérhet vé tegye a klubtagok számára az alábbi módok valamelyikén: - a Társaság hivatalos weboldalán közzétéve; - elektronikus levélben ( ben) elküldve; - a Társaság id szakos kiadványaiban megjelentetve; - a megrendel lapokon feltüntetve, vagy - egyéb személyre szóló küldeményben elküldve. Az ÁSZF módosított rendelkezéseit a klubtagokkal közöltnek kell tekinteni a közleménynek a Társaság hivatalos weboldalán történ közzétételét követ napon; a közlemény elektronikus

8 levélben ( ben) történ megküldését követ napon; a Társaság id szakos kiadványainak megjelenését követ napon; valamint az egyéb személyre szóló küldemény megküldését követ napon. Ha az ÁSZF módosított rendelkezéseinek fentiek szerinti közlését követ en klubtag fenntartja a Társasággal az üzleti kapcsolatot és ezzel egyidej leg elfogadja klubtagsági-, és a bónuszrendszer esetlegesen módosuló szabályait is, következésképp elfogadja az ÁSZF feltételeinek módosításait is. Az ÁSZF módosításait a klubtag által elfogadottnak kell tekinteni abban az esetben is, ha az ÁSZF változásainak és módosításainak fentiek szerinti közlését követ kett napon belül a klubtag írásban (levélben, vagy olvasási igazolással ellátott e- mailben) nem jelent be kifogást a módosításokkal szemben. 2.4 VIS MAJOR A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB nem vállal felel sséget olyan késedelmes teljesítésért, vagy kötelezettségeinek be nem tartásáért, ha azok kereskedelmi szempontból ésszer keretek között bizonyos, a Társaság felel sségi-, és hatáskörén kívül es körülmények miatt nem teljesíthet k (Vis major) Vis majornak tekintend k különösen, de nem kizárólagosan a sztrájkok, pontosan körülírható munkavégzési nehézségek, lázadások, háborúk, t zesetek, halálesetek, hackertámadások, a számítógépes gerinchálózatban fellép rendellenességek, bármelyik félnél felmerül ellátási nehézségek, illetve újonnan megjelen kormányzati rendeletek vagy törvények, melyek kihatnak a Társaság m ködési feltételeire. A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBa vis majornak min sül körülményr l a másik felet a körülmények által lehet vé tett legrövidebb id n belül értesíti. 2.5 A SZABÁLYZATOK ÉS EL ÍRÁSOK ÉRVÉNYTELENSÉGE VAGY VÉGREHAJTHATATLANSÁGA Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a kapcsolódó Szabályzatok bármely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a kapcsolódó Szabályzatok többi részének érvényességét. A felek ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehet legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés által elérni kívánt célnak. Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a felek kötelezik magukat, hogy jelen szabályozás értelmében megfelel kiegészít

9 megállapodást kötnek. A fent rögzített szabályozás értelemszer en érvényes, ha a kiegészít megállapodás végrehajtásánál vagy értelmezésénél joghézag lenne. 2.6 LEMONDÁS JOGIGÉNYR L A Társaság nem mond le arról a jogáról, hogy betartsa a ÁSZF-ben, valamint az üzletvitelt szabályozó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. Ha a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB az ÁSZF hatálya alatt nem tudja jogait vagy hatáskörét érvényesíteni, vagy a klubtagok nem tudnak eleget tenni a ÁSZF-ben el írt kötelezettségeiknek, továbbá a felek egyéni szokásai vagy gyakorlata nem felel meg a ÁSZF rendelkezéseinek, az nem jelenti azt, hogy a Társaság lemond a ÁSZF rendelkezéseinek betartása iránti igényér l A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB kizárólag írásban mondhat le jogairól, az arra jogosult ügyvezet igazgató cégszer aláírásával Ha a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB egy klubtag ÁSZF- szegése esetén méltányossági okok miatt lemond jogairól, akkor ez az egyszeri alkalom semmilyen módon nem érinti a további ÁSZF szegésekkel kapcsolatosan érvényesíthet jogait, illetve bármely más klubtag jogait vagy kötelezettségeit A fent írtak vonatkoznak azokra az esetekre is, amikor a Társaság nem azonnal, vagy egyáltalán nem érvényesíti az ÁSZF szegéssel kapcsolatos jogait. Bármely, a Társasággal szemben támasztott követelés vagy a Társaság ellen indított kereset nem eredményezi azt, hogy a Társaság nem érvényesítheti az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket vagy el írásokat. 3. KLUBTAGSÁGI REGISZTRÁCIÓ KÖVETELMÉNYEI 3.1 REGISZTRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK Csak azok válhatnak klubtaggá, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

10 a) A helyi (lakóhely/székhely szerinti) hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek alapján nagykorúak, illetve szabályosan bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek; b) Az adott ország törvényei, jogszabályai és rendeletei nem zárják ki, hogy regisztrált klubtagként jogosultak legyenek arra, hogy a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeket vásárolják, értékesítsék, illetve egyéb módon részt vegyenek a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által kínált együttm ködési lehet ségek kiaknázásában; c) Ha magánszemélyként rendelkeznek érvényes társadalombiztosítással, adóazonosítóval, illetve személyazonosító okmánnyal; jogi személyként, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságként vagy egyéb szervezetként pedig rendelkeznek érvényes adószámmal; A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az új klubtag jelentkezését vagy megújítási kérelmét elutasítsa abban az esetben, ha a jelentkez, vagy megújítást igényl klubtag nem felel meg az el írt regisztrációs követelményeknek vagy klubtagként történ nyilvántartása sérti, illetve veszélyezteti a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit A klubtag a regisztráció során az általa szolgáltatott adatok és információk valódiságáért és megfelel ségért teljes kör felel sséget vállal. 3.2 VÁSÁRLÁSI KÖTELEZETTSÉG A klubtaggá válásnak nem feltétele, hogy a jelentkez BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBtermékeket, -szolgáltatásokat, vagy -értékesítési segédeszközöket vásároljon, illetve regisztrációs díjat fizessen a Társaságnak. Aktív klubtaggá azonban csak az válhat, aki Biogenic terméket vásárol legalább nettó (tízezer HUF) forint értékben A Társaság nem ismeri és alkalmazza a regisztrációs díj fogalmát és gyakorlatát saját ködésében. 3.3 KLUBTAGSÁGI REGISZTRÁCIÓ Az új klubtagok a regisztráláshoz az alábbi lehet ségek közül választhatnak: a) a jelentkez a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB weboldalán vagy az ajánló klubtag személyes fiókján keresztül regisztrál, amely regisztráció

11 jognyilatkozatnak min sül a tekintetben, hogy megismerte és elfogadja az ÁSZF-et, a Társaság egyéb Szabályzatait, továbbá megismerte és elfogadja a Társaság Adatkezelési Szabályzatát; b) a jelentkez munkaid ben felhívja a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB irodáját, hogy személyes regisztrációs kódot kérjen és klubtagsági jogosultságot kapjon (a Társaság telefonszámai és nyitva tartási ideje és ÁSZF fed lapján szerepelnek). Ekkor a jelentkez t átirányítják a regisztrációt intéz felel s személyhez, aki a regisztrációt foganatosítja A klubtagok személyes adatait a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelel en a Társaság öt évig tárolja. Ezt követ en adatai törl dnek, ha a klubtag err l ellenkez en nem rendelkezik A Társaság azt követ en, hogy rögzítette az új klubtag tagságát, haladéktalanul átadja az új klubtagnak személyes kódját. 3.4 KLUBTAGSÁGI EL NYÖK Ha a Társaság elfogadja az új klubtag regisztrációját, akkor a klubtag az ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezés által kínált el nyökre jogosult és köteles betartani az abban foglalt szabályokat és szabályzatokat. Ezek az el nyök a következ k: a) A klubtag jogosult a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeinek értékesítésére és az abból származó nyereség megtartására; b) A klubtag részesülhet a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB bónuszprogramja nyújtotta el nyökb l; c) Klubtagként új reménybeli klubtagokat hívhat meg a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB rendezvényeire; d) A klubtag id szakos BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB kiadványokat és egyéb tájékoztató anyagokat kap; e) A klubtag részt vehet a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által az érdekl k számára megrendezett ismeretterjeszt és tudományos rendezvényeken és programokon; f) A klubtag jogosult a BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER által kínált el nyök kiaknázására.

12 3.5 A KLUBTAGSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA A klubtagság a regisztrált klubtagok részére ötéves id tartamra szól, attól a naptól kezdve, amikor a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB befogadja regisztrációjukat. A Társaság ez id alatt jogosult arra, hogy a klubtag személyes adatait a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelel en tárolja és kezelje A klubtag regisztrációjától számított öt év elteltével Társaság köteles kérni a klubtagtól hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adatait a Társaság tovább kezelje. Ez egyben a klubtagság meghosszabbítását is jelenti további öt évre. 4. SAJÁT BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB VÁLLALKOZÁS M KÖDTETÉSE 4.1 AZ EGYÜTTM KÖDÉS FORMÁI: BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB VÁLLALKOZÁS Külön egyedi, a Társasággal kötött megállapodás alapján a klubtag jogosult arra, hogy saját vállalkozást m ködtessen, melynek keretében különböz szint jogosultságot szerezhet saját Biogenic Egészségklub vállalkozás m ködtetésére. Az egyes együttm ködési szintek a következ k: A.) Disztribútori megállapodás. A Disztribútori megállapodás keretében a klubtag megfelel volumen saját szervezés forgalom elérése esetén kvalifikálja magát és jogosultságot szerez arra, hogy egyes országokra, vagy régiókra kizárólagos értékesítési hatáskört szerezzen. Az ehhez szükséges saját szervezés forgalomnak igazoltan el kell érnie a felek között létrejöv szerz désben kikötött, országonként változó szintet. Ebben az esetben olyan jelleg kizárólagosságot szerez, mely garantálja, hogy a Társaság által jóváhagyott és a Partneri megállapodásban szerepl adott országban vagy régióban dolgozhat a legkedvez bb termékárakkal. Abban az esetben, ha egy adott országra a Társaság már kötött disztribútori megállapodást, akkor második disztribútori szerz dést már nem köt. B.) Viszonteladói megállapodás A Viszonteladói megállapodás abban az esetben köthet a Társasággal, ha viszonteladó esetenként legalább 1000 (egyezer) Euros vásárlást eszközöl. Ebben az esetben szintén kedvez árakkal, dolgozhat, melyek a partneri áraknál magasabbak, ugyanakkor lényegesen alacsonyabbak, mint a klubtagság révén elérhet kiskereskedelmi árak.

13 C.) Klubtagsági megállapodás Ez a fajta megállapodás nem más, mint jelen ÁSZF elfogadása a Klubtagsági Regisztrációs Adatlap aláírásával. 4.2 A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB TAGSÁGI RENDSZER ÁLTAL ALKALMAZOTT BÓNUSZPROGRAM BETARTÁSA A klubtagoknak be kell tartaniuk a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB dokumentációiban meghatározott bónuszprogram szabályzatának el írásait A klubtagok nem kérhetik fel vagy bátoríthatják sem közvetlenül sem közvetve a jelenlegi vagy lehetséges jöv beni klubtagokat arra, hogy olyan vásárlásokat vagy kifizetéseket teljesítsenek, amelyek eltérnek a BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER-t l. vagy a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB hivatalos dokumentációiban ajánlott vagy megkövetelt rendelkezésekt l. 4.3 REKLÁMOZÁS A klubtagok a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB kereskedelmi védjegyeit, márkáit, üzleti modelljeit, klubtagsági információit és egyéb szellemi tulajdonát csupán az ÁSZF-ben leírt, korlátozott engedély szerint használhatják fel. Ennek megfelel en független klubtagként valamennyi klubtag köteles védeni és támogatni a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB és termékeinek jó hírét A BIOGENIC termékek forgalomba hozatalának, reklámozásának, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB kínálta lehet ségeknek, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB bónuszrendszere ismertetésének mindenkor meg kell felelniük az ÁSZF-ben foglaltaknak A klubtagoknak kerülniük kell az udvariatlan, megtéveszt, félrevezet, etikátlan, vagy erkölcstelen üzletszerzési formákat és megnyilvánulásokat A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeinek népszer sítésére és a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB üzletszerzési tevékenysége során kizárólag a BIOGENIC EGÉSZSÉG

14 KLUB által készített vagy jóváhagyott értékesítési segédeszközök vagy segédanyagok használhatók fel (a tevékenységek vagy anyagok jóváhagyását a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB bármilyen okból megtagadhatja). A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tagjai a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tulajdonában álló szellemi termékeket véd jogszabályokon kívül a Társasági szabályzatokat is kötelesek maradéktalanul betartani A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB gondosan megtervezett termékeket, termékcímkéket, bónuszrendszert, valamint reklámanyagokat biztosít klubtagjainak, hogy a Társaság üzletszerzési tevékenysége minden szempontból tisztességes, megbízható és megalapozott legyen, valamint megfeleljen a különböz joghatóságok törvényeiben, jogszabályaiban és rendeleteiben meghatározott összetett követelményrendszereknek Azok a klubtagok, akik az általuk kidolgozott értékesítési segédeszközökkel és reklámanyagokkal (beleértve az internetes reklámokat is) népszer sítik a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeit, tisztességes és jó szándékuk ellenére is akaratlanul megsértik/megsérthetik a Társaság és a klubtagok tevékenységét szabályozó jogszabályokat és rendeleteket Azok ellen a klubtagok ellen, akik megsértik a Társaság szellemi tulajdonjogait különösen, de nem kizárólagosan ha az általuk kidolgozott és a Társaság által el zetesen, írásban jóvá nem hagyott értékesítési segédeszközökkel és reklámanyagokkal (beleértve az internetes reklámokat is) népszer sítik a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeit, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeivel kapcsolatban nem helyénvaló követelésekkel lépnek fel, vagy más módon folytatnak jogtalan vagy helytelen tevékenységet (súlyos szerz désszegés) a Társaság szankciókat kezdeményezhet, továbbá polgári peres eljárást vagy büntet eljárást indíthat, valamint harmadik személy által kezdeményezett polgári peres eljárásba vagy büntet eljárásba bekapcsolódhat. 4.4 WEBHELY HASZNÁLAT A klubtagok saját webhelyeiken keresztül népszer síthetik vállalkozásukat, kivéve azokat az eseteket, amikor a Társaság és a klubtag között ezzel ellentétes külön megállapodás születik. Az ehhez elindított BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB program lehet vé teszi, hogy a klubtagok interneten keresztül népszer sítsék szervez Biogenic EGÉSZSÉG KLUBjukat, testre szabhassák saját oldalukat, személyes üzeneteket adhassanak meg és feltüntethessék elérhet ségüket a felületen.

15 4.4.2 A klubtagok nem adhatnak fel a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeire, valamint a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által kínált lehet ségekre vagy a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB bónuszrendszerére bármilyen módon utaló internetes hirdetéseket termék- vagy jövedelemigény megnevezésével Szigorúan tilos olyan anyagokat közzétenni, amelyek a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB megítélése szerint pornográfnak, diszkriminatívnak, vagy egyéb módon sért nek min sülnek! Az ilyen cselekedet a klubtagsági jogviszony azonnali megszüntetését eredményezi. A klubtagsági jogviszony akkor is azonnal megsz ntethet, ha a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeir l információkat tartalmazó weboldal olyan oldalra hivatkozik, amely nem odaill információkat tartalmaz. 4.5 JOGI SZEMÉLYEK, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozót is) (ebben a szakaszban a továbbiakban: nem természetes személyek ) folyamodhatnak BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB klubtaggá válásért a következ dokumentumoknak a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBhoz történ benyújtásával: cégkivonat/a hatályos adatokat tartalmazó kivonat, cégbejegyzést/nyilvántartásba vételt igazoló okirat, vezet tisztségvisel /képvisel hiteles aláírási nyilatkozata, társasági ÁSZF vagy egyéb dokumentumok (ebben a szakaszban a továbbiakban nem természetes személyek dokumentumai ) Ha egy klubtag az interneten regisztrál, a nem természetes személyek dokumentumait az internetes regisztrációt követ 30 napon belül kell a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBnak benyújtani Egy BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB-vállalkozás ugyanazon regisztrációs szám alatt természetes személy regisztrációjából nem természetes személy regisztrációra módosítható, illetve adott nem természetes személy státuszból egy másikra módosíthatja a státuszát. A tulajdonosi érdekeltségr l nyilatkozó rlapot valamennyi tulajdonosnak (részvényesnek, tagnak, társnak vagy vagyonkezel nek stb.) alá kell írnia

16 4.6 A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB-VÁLLALKOZÁSOKBAN BEÁLLT VÁLTOZÁSOK Minden klubtagnak haladéktalanul, írásban értesítenie kell a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBot minden, a személyére vonatkozó információkat/adatokat érint változásról. A klubtagok meglév klubtagsági regisztrációjukat írásbeli kérelem, teljeskör en megadott adatok, továbbá megfelel kiegészít dokumentáció beadásával módosíthatják (ilyen többek között a társadalombiztosítási szám, adóazonosító vagy a tulajdoni forma egyéni vállalkozóról a klubtag tulajdonában lév gazdálkodó szervezetre történ módosítása). A Társaság az adatváltozásokat a fenti iratok szabályszer benyújtást követ 30 napon belül vezeti át. 5. KLUBVÁLTÁS 5.1 A direkt értékesítési szervezetek és rendszerek feddhetetlenségének és a klubtagok munkájának védelme érdekében a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB helyteleníti azt, hogy klubtagjai klubtagsági hovatartozásukat megváltoztassák. A hovatartozás és az ajánló klubtag érdekeinek védelme minden klubtag sikere szempontjából kritikus fontosságú. Ennek megfelel en ritkán kerül sor a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB vállalkozások egyik klubtól a másikhoz történ átvitelének engedélyezésére A klubmódosítási kérelmet írásban kell benyújtani a Társaságnak, amelyhez az áthelyezés okának részletes indokolását is mellékelni kell. Áthelyezési kérelmet csak az alábbi két (2) feltétel együttes teljesülése esetén veszi figyelembe a Társaság: a) Hamis indítékok vagy etikátlan magatartás esetén a klubtag kérheti, hogy helyezzék át egy másik szervezetbe úgy, hogy a teljes saját maga által szervezett klubja sértetlen maradjon. A csalárd regisztrációs gyakorlatra vonatkozó áthelyezési kérelmeket eseti alapon, egyenként kell elbírálni. b) Az áthelyezést kér klubtag benyújt egy megfelel en alátámasztott és minden érintett által aláírt klubáthelyezési kérelmet, amely minden olyan fél írásos jóváhagyását tartalmazza, akiknek a jutalmát az áthelyezés érinteni fogja. 6. JOGOSULATLAN ÁLLÍTÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

17 6.1 KÁRTALANÍTÁS A klubtag teljes mértékben felel s minden szóbeli és írásbeli kijelentéséért, amit a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékeivel és a bónuszrendszerrel kapcsolatban tett, és ezeket a hivatalos BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB-anyagok kifejtve nem tartalmazzák A hivatalos BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB-anyagok nem tartalmaznak olyan szóbeli kijelentéseket, amelyek telefonon vagy a Társasági dolgozók részvételével rendezett értekezleteken hangzottak el. Ha a klubtag olyan állítást vagy kijelentést tesz, amely nem tükröz dik a hivatalos Társasági anyagokban, annak megismétlését is beleértve, amit valaki mástól (akár a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB vezet ségét l) hallott, a klubtag teljes felel sséget vállal ezen kijelentésekért vagy állításokért. Ezek a jogosulatlan kijelentések vagy állítások. A klubtagok elfogadják, hogy kártalanítják és minden felel sség így többek között az ítéletek, polgári peres büntetések, visszatérítések, ügyvédi és bírósági költségek, valamint a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által a klubtag jogosulatlan ismertetése vagy intézkedése eredményeként elszenvedett üzletvesztések alól is mentesítik a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBot és a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB igazgatóit, vezet tisztségvisel it, alkalmazottait és ügynökeit. Ez a rendelkezés a klubtagsági regisztráció megszüntetésén túl is érvényben marad 5 évig. 7. A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÁLLÍTÁSOK 7.1 A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB által kínált termékekr l (amelyekr l személyes terméktapasztalatok is rendelkezésre állnak) nem állítható, hogy terápiás, gyógyhatású, vagy el nyös tulajdonságokkal bírnak kivéve a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB hivatalos dokumentációiban található termékeket. 7.2 A klubtagok nem állíthatják, hogy a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB termékei betegségek gyógyításában, kezelésében, diagnosztizálásában, enyhítésében vagy megel zésében hasznosak. Ilyen utalások csak orvosi vagy gyógyszerészeti készítményekr l tehet k. Az ilyen állítások sértik a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB szabályzatait, a helyi törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat. 8. JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÁLLÍTÁSOK

18 A lehetséges klubtagok regisztrálása érdekében el fordulhat, hogy az ajánló klubtagok jövedelemre vonatkozóan túlzó állításokat tesznek, valamint a direkt értékesítés el nyeit a kereseti lehet ségek ismertetésével mutatják be. Ezzel azonban épp a kívánt hatással ellentétes hatást érhetnek el akkor, ha az új klubtagok nem érnek el olyan látványos és gyors eredményt, mint társaik. A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB klubtagjaként kereshet jövedelem összege a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB hivatalos dokumentációiban foglalt adatok alapján is elégséges ahhoz, hogy a lehetséges jelöltek átfogó képet kapjanak e kereseti formában rejl lehet ségekr l. 9. TERMÉKBEMUTATÓK, KIÁLLÍTÁSOK ÉS EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉSI FÓRUMOK 9.1 A klubtagok kiállíthatják és/vagy értékesíthetik a BIOGENIC termékeket termékbemutatókon és szakmai kiállításokon. A klubtagnak feltétlenül, írásban kell egyedi engedélyt kérnie a Társaságtól, miel tt a rendezvény promóciós ügynökének el leget fizet, mivel a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB rendezvényenként csak egy klubtagsági vállalkozás részvételét engedélyezheti. 9.2 A végleges jóváhagyást az a klubtag kaphatja meg, aki els ként nyújtotta be az adott rendezvényre hivatalos reklámanyagát, valamint egy elfogadható kérelmet a rendezvényen történ részvételhez. Az engedély csak az adott rendezvényre vonatkozik. Minden jöv beni rendezvényhez új kérvényt kell benyújtani a Társasághoz. 9.3 A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB fenntartja a jogot arra, hogy elutasítsa a részvételi kérelmet, ha úgy ítéli meg, hogy az adott rendezvény nem megfelel a termékei, valamint üzleti lehet ségei reklámozásához. A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB nem ad engedélyt kirakodóvásárokon, kiárusításokon, bolhapiacokon, vagy termel i vásárokon való részvételre, mivel ezek az események nem felelnek meg annak a szakmai képnek, amelyet BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB képvisel és képviselni szeretne. 10. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG (A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZATA) 10.1 ÜZLETSZERZÉS TILALMA

19 Klubtagként a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB btagjai közrem ködhetnek más közvetlen értékesítést végz, vagy hálózati marketing, illetve multi-level marketing (együttesen hálózati marketing ) vállalkozásokban, és végezhetnek nem BIOGENIC -termékeket és szolgáltatásokat értékesít tevékenységeket is, ha úgy kívánják, a jelen ÁSZF-ben és a Társaság egyéb Szabályzataiban foglalt el írások szigorú betartása mellett Ha a klubtag úgy dönt, hogy részt vesz egy másik vállalkozás hálózati marketingtevékenységében, az összeférhetetlenségi és lojalitási problémák elkerülése érdekében tilos a jogosulatlan toborzás, amely pl. a következ ket foglalja magában: a) Nem kívánatos közvetve vagy közvetlenül arra ösztönözni a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tagait, hogy csatlakozzanak más üzleti vállalkozáshoz; b) Nem kívánatos más hálózati marketing-vállalkozás számára olyan dokumentációt, hanganyagot vagy promóciós anyagot készíteni vagy felajánlani, amelyet a klubtag vagy bármilyen küls személy BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUBnál új klubtagok meghívásánál használ fel; c) Nem kívánatos a BIOGENIC -termékeket más, nem BIOGENIC vállalkozás által gyártott, vagy gyártatott termékekkel, Társasági szolgáltatásokkal, üzleti tervvel, lehet séggel vagy bónusszal együtt reklámozni és értékesíteni. d) Tilos a nem BIOGENIC termékeket, szolgáltatásokat, üzleti tervet, lehet séget vagy bónuszrendszert BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB értekezleten, konferencián, termékbemutatón, kongresszuson, vagy egyéb BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB összejövetelen vagy közvetlenül az ilyen eseményt követ en reklámozni és értékesíteni. 11. A BÓNUSZRENDSZERBEN ELÉRT EREDMÉNYEK HOZZÁFÉRHET SÉGE 11.1 Minden egyes regisztrált klubtag számára hozzáférhet ek és elérhet ek a bónuszrendszerben elért eredményei a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB hivatalos webhelyén A bónuszrendszerben minden klubtag a személyét illet információt jelszóval védett fájlban találja és érheti el. Minden ezzel kapcsolatos információ bizalmas jelleg és a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tulajdonában lév információkat és üzleti titkokat tartalmazzák. A klubtag köteles a jelszavát titokban tartani, a jogosulatlan használatból ered károkért a klubtag felel.

20 11.3 A klubtag és a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB megállapodnak abban, hogy a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB kizárólag az ÁSZF titoktartási hatálya értelmében biztosít a klubtagnak adatokat az általa szervezett klub által elért eredményekr l A klubtag sem saját nevében, sem pedig bármely más személy nevében nem teheti a következ ket: a) Nem fedheti fel az általa szervezett klubról szóló információt közvetlenül vagy közvetett módon magánszemélyeknek, társulásoknak, szervezeteknek, Társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, vagy egyéb harmadik személyeknek. b) Nem fedheti fel az általa szervezett klubról szóló jelentés hozzáféréséhez rendelt jelszavát vagy kódját közvetlenül vagy közvetett módon magánszemélyeknek, társulásoknak, szervezeteknek, Társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, vagy egyéb harmadik személyeknek. c) Klubtag köteles 10 munkanapon belül megsemmisíteni minden olyan iratot, amelyet az általa szervezett klub által eredményekkel kapcsolatosan kinyomtatott, vagy egyéb úton kézhez kapott A BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB havi jelentést készít, amely tartalmazza az értékesítési információkat és az egyes klubtagok marketingszervezete regisztrációs tevékenységének részleteit (Klub tevékenységér l szóló jelentés). A jelentés bizalmas dokumentum és a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB tulajdonában lév üzleti titkokat tartalmaz. 12. KERESZTREGISZTRÁLÁS, REGISZTRÁLÁS AZ ÁSZF ÉS/VAGY A SZABÁLYZATOK MEGKERÜLÉSÉVEL Klubtagoknak el kell kerülniük a keresztregisztrálást. A keresztregisztrálás egy olyan természetes személy vagy nem természetes személy regisztrálása, aki már regisztrált klubtag volt a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB-ban a megel hat naptári hónapban egy másik klubon keresztül. A klubtagok nem kelthetik más BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB klubtagok rossz hírét, nem rágalmazhatják ket és nem kelthetik rossz hírnevüket azért, hogy bizonyos klubtagokat áttérítsenek saját klubszervezetükhöz. Ez a szabályzat nem tiltja a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB-vállalkozás 5.2 szakasz értelmében történ áthelyezését. 13. HIBÁK VAGY KÉRDÉSEK

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET. Általános határozatok

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET. Általános határozatok A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET Általános határozatok 1. A korszerű piacgazdaság kiépítésére irányuló törekvések sikere érdekében alapvető gazdasági érdekek fűződnek

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER

BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER 1. Csatlakozás az egészségklub tagsági rendszerhez Kettő lehetőség van a juttatás programban való részvételre. a) Klubtag (ingyenes regisztráció) b) Vállalkozói klubtag

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek Az ÁSZF a Gitwi.hu (gitwi.com,stb.) szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a Felhasználók és az üzemeltetés végző Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. FOGALMAK:

Részletesebben

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb információk A DMGO Korlátolt Felelősségű Társaságtól

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RUN Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.runmotorsport.com

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) üzleti (céges) előfizetők részére Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Amennyiben a webáruház működésével kapcsolatban

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a www.bleyer.hu internetcímen (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni web-áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Preambulum: az IVEEN Kft. (1077 Budapest, Almássy tér 17. 1. em. 5.; adószám: 25180367-2- 42., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Etikai Alapelvek Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben