Jegyzőkönyv. Készült: november 30-án Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2010. november 30-án Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: november 30-án Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak: - 5 fő helyi képviselő - Pál Gyula polgármester - dr. Behan Anett Éva jegyző - tanácskozási joggal résztvevők a csatolt jelenléti ív szerint Pál Gyula: Köszönti a megjelent képviselőket és az ülésre meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülésen 5 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ismerteti a lejárt idejű határozatokat. Napirend : I. Tájékoztató Karancsalja község Önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítéséről Előterjesztő : Pál Gyula polgármester II. III. IV. Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testületének évre vonatkozó költségvetési koncepciója Előterjesztő : Pál Gyula polgármester Tájékoztató Karancsalja község adóbevételeinek II. félévi alakulásáról Előterjesztő : dr. Behan Anett Éva jegyző Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testületének helyi adókra vonatkozó rendeleteinek módosítása Előterjesztő : dr. Behan Anett Éva jegyző V. Intézményi és közétkeztetés lehetőségeinek vizsgálata Előterjesztő : Pénzügyi Bizottság VI. VII. Járdaépítés lehetőségeinek vizsgálata Előterjesztő : Zsidai Ferenc képviselő Egyebek

2 2 A Képviselő testület az elhangzottakat tudomásul veszi és 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat. Ezek után megkezdi a napirendek tárgyalását. I. Tájékoztató Karancsalja község Önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítéséről Előterjesztő : Pál Gyula polgármester Pál Gyula: A tájékoztatót írásbeli előterjesztésként kiküldtük. Felkérem a Pénzügyi Bizottság Elnökasszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét az előterjesztéshez kapcsolódóan. Tóthné Bucsek Ildikó : A Pénzügyi Bizottság pénteki ülésén tárgyalta a napirendet, azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadni javasolja. Godó Gyuláné : Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az előterjesztés címe helytelenül szerepel, hisz ott csak III. negyedév található. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnak mennyi a gyermekekre jutó összege? Telek Sándorné : Tömbösítve utalják egy évben kétszer, júniusban és novemberben, minden érintett egyforma összeget kap. Pál Gyula : Javaslom a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselő testület a tájékoztatót tudomásul veszi. A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. II. Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testületének évre vonatkozó költségvetési koncepciója Előterjesztő : Pál Gyula polgármester Pál Gyula: A koncepciót írásbeli előterjesztésként kiküldtük. Felkérem a Pénzügyi Bizottság Elnökasszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét az előterjesztéshez kapcsolódóan. Tóthné Bucsek Ildikó : A Pénzügyi Bizottság pénteki ülésén tárgyalta a napirendet, azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadni javasolja. Megállapította a Bizottság azt, hogy a kieső normatívákat jövőre nehéz lesz pótolni. Jelenleg még nagyon sok normatíva nem ismert, a kieső bevételek pótlásán komolyan el kell gondolkoznia a Testületnek. Akinek van erre vonatkozóan ötlete, javaslata, azt mindenképp ossza meg velünk. Telek Sándorné : Ez még tényleg csak javaslat. Az anyagban a Kiadások b. 6. pontjánál az iskola villámvédelmét kívántuk szerepeltetni, nem a Polgármesteri Hivatalét. Zsidai Ferenc : Nehéz úgy bármit is terveznünk, hogy még a nagy költségvetés sincs elfogadva. Szerintem is sok normatíva fog még változni. Gondot fog okozni a munkanélküli foglalkoztatottak támogatásának átalakítása is. Nagyon nehéz év lesz a 2011-es év. Sasvári József : Egyetértek az előttem szólókkal.

3 3 Godó Gyuláné : Most csak a törvényi előírásnak teszünk azzal eleget, hogy koncepciót alkotunk. Mivel azonban még sarokszámok sincsenek, ennek nem sok értelmét látom, hisz ezek az összegek változni fognak, szerintem csak a fölösleges munka van vele. Pál Gyula : Javaslom a koncepció elfogadását. A Képviselő testület a koncepciót 6 igen szavazattal elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva. III. Tájékoztató Karancsalja község adóbevételeinek II. félévi alakulásáról Előterjesztő : dr. Behan Anett Éva jegyző dr. Behan Anett Éva : Az írásbeli anyagot azzal egészíteném ki, hogy az 5 év óta fennálló, tehát a halmozott adótartozások összege nem mutat szép képet, 12 millió Ft így a kintlévőség. Azokat a nagy összegű tartozásokat, amelyeket évek óta nem tudunk behajtani, a jövőben önálló bírósági végrehajtóval fogjuk megpróbálni rendezni, ez irányban megkerestem a végrehajtót. Pál Gyula : Javaslom a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselő testület a tájékoztatót tudomásul veszi. A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. IV. Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testületének helyi adókra vonatkozó rendeleteinek módosítása Előterjesztő : dr. Behan Anett Éva jegyző dr. Behan Anett Éva : Írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint az iparűzési adó emelését az idén nem javaslom, hisz már elég magas összegű és sok olyan vállalkozást veszítettünk el az utóbbi évben, akik fizették is a kiszabott adót. A kommunális adó növelésének összegére vonatkozó indítványt a Pénzügyi Bizottság tudomásom szerint módosítani kívánja. Tóthné Bucsek Ildikó : A Pénzügyi Bizottság meglátása szerint ez az az adónem, ami olyan kötelezően ellátandó feladat fedezetét adja, amit az Önkormányzatnak el kell látnia, és a bevételeink előre láthatóan olyan mértékben fognak csökkenni- sőt folyamatosan is csökkennek- ami a nagyobb volumenű emelést indokolja. A Pénzügyi Bizottság a kommunális adó mértékét évben Ft-ban kívánja meghatározni. Az iparűzési adó szinten tartásával a Bizottság egyet ért, hisz nagy a kísértés a vállalkozók számára, hogy átjelentkezzenek olyan településre, ahol ez a mérték alacsonyabb. Godó Gyuláné : Úgy gondolom, a kommunális adó mértékének emelése nagyon magas, több, mint 20 %. Félek, hogy emiatt még kevesebben fogják fizetni, mint az idén. Tóthné Bucsek Ildikó : Sajnos nagyon sok olyan feladatunk van, aminek finanszírozása gondot fog okozni. Godó Gyuláné: A kintlévőségek behajtására az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni.

4 4 Tóthné Bucsek Ildikó : A Kisebbségi Önkormányzat Elnökének mi a véleménye? Botos Sándor : Van,aki eddig sem bírta fizetni, az ezután sem fogja. Paulik Tamás : Ez félévente Ft-os emelést jelent. Ha ezt tovább bontjuk havi szintre, nem nagy összeg jön ki. Pál Gyula : Sajnos az Önkormányzat működőképességét fent kel tartani és ez mindenkire nagyobb terhet fog róni, mint az idén. Tóthné Bucsek Ildikó : Ez még mindig kisebb teher a családokra nézve, mint ami az Önkormányzatra rakódik. Godó Gyuláné : Ha mindenki befizetné, akkor az éves szinten 1,5 millió Ft pluszbevételt jelentene. Zsidai Ferenc : A végrehajtásra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Pál Gyula : Javaslom, hogy 2011-ben az iparűzési adó mértéke változatlanul 1,5 % maradjon. A Képviselő testület az iparűzési adó mértékének ez évi szinten tartásával 6 igen szavazattal egyet ért. Pál Gyula : Javaslom, hogy 2011-ben a kommunális adó mértéke Ft / év összegű legyen. A Képviselő testület az elhangzottakat tudomásul veszi és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2005. ( XI.29.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. ( XI.30.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyvhöz mellékelve. V. Intézményi és közétkeztetés lehetőségeinek vizsgálata Előterjesztő : Pénzügyi Bizottság Tóthné Bucsek Ildikó : Az intézményi étkeztetés szolgáltatójának váltására irányuló megkeresésünkre szép számú ajánlat érkezett. A Bizottság a kérdéskör tárgyalását 2 részre bontotta. Először azt vizsgálta, érdemes e hatályában fenntartani a jelenleg szolgáltatási szerződést. A szerződés áttanulmányozása során a Bizottság azt állapította meg, hogy az hátrányos az Önkormányzatra nézve, azért azt felbontani javasolja. Második körben vizsgálta a Bizottság a beérkezett ajánlatokat. A szolgáltató váltásban egyenlőre még nem javasolja a Bizottság a döntést. Úgy gondoljuk alaposan utána kel járni annak, ki milyen minőségű ételt szállít, esetlegesen bizottságot felállítani a testületi tagokból és az intézményvezetőkből és nekik szúrópróba szerűen meg kellene látogatni az ajánlattevőket, hisz bár szolgáltatási ár a legfontosabb döntési tényező, de az sem mindegy, hogy a szolgáltatott étel milyen minőségű, hisz főleg gyermekeket étkeztetünk vele. Az áron kívül egyéb olyan kritériumokat is ki kellene dolgozni, ami a döntést segíti. A vállalási árak között egyébként találhatóak nagyon

5 5 meglepő összegek is, amik valóságalapjára majd oda kell figyelnünk. Lehetőségként kellene azt is vizsgálni, hogy mennyibe kerülne az önkormányzat számára a saját konyháját ismét üzembe helyezni és az étkeztetést saját magunknak megoldva esetleg még munkahelyet is teremteni. Zsidai Ferenc : Az etesi ajánlat szerintem el van írva. A legtöbbet a Nagy Arany Bt ajánlata szerint spórolnánk, ez 2,5 millió ft lenne, utána az etesi ajánlat jön 2,2 millió Ft-tal, majd a Dézsa és a Sodexho 1,2-1,2 millió Ft-tal. A Táncsics ajánlatával Ft-ot spórolnánk. Mi, Sasvári Józseffel több éve mondjuk, hogy a mostani szállító drága és hogy ezen pénzt tudnánk spórolni. Én is úgy gondolom, hogy a mostani szerződést legelső lépésként fel kell mondani, azután pedig le kell ülni az ajánlattevőkkel tárgyalni. Sasvári József : Szerintem is el van írva az etesi ajánlat. Én csak a számok alapján tudok dönteni, a minőségről a két intézményvezetőt kell majd megkérdezni. Godó Gyuláné : Én úgy gondolom, a Nagy Arany Bt. 460 Ft-os ajánlata sem helytálló, hihetetlenül olcsónak tűnik a többihez képest. Nem csak az ár, hanem a minőség is fontos és erről az intézményvezetőknek kell majd dönteniük. Azt is meg kellene nézni, máshova mennyiért szállítanak az ajánlattevők. Paulik Tamás : A saját konyhánkat milyen feltétellel lehetne újra üzembe helyezni? Pál Gyula : Erre vonatkozóan megkerestem az illetékes hatóságokat, akik hamarosan ezt meg fogják nekünk mondani. Szerintem a tárgyi eszközök 90 %-ban a rendelkezésünkre is állnak. Paulik Tamás : Ha újra üzembe helyeznénk a konyhát, hány főt tudnánk alkalmazni? Pál Gyula : Minimum 4 embert kellene felvennünk az üzemeltetéshez. Godó Gyuláné : Úgy gondolom, hogy az új szerződést maximum 3 hónapos felmondási idővel kellene kötnünk. Tóthné Bucsek Ildikó : Az új szerződést határozott időre, egy évre javaslom kötni és minél rövidebb felmondási idővel. dr. Behan Anett Éva: A felmondást írásban kell közölni a szolgáltatóval. Úgy gondolom, sok időt a kritériumok megszabásával nem szabadna tölteni, hisz az ajánlattevők várják a visszajelzésünket. A kritériumok kidolgozását vállalom. A kritériumok alapján kiválasztott ajánlattevőkkel pedig valóban ráér a Testület a jövő évben is tárgyalni, hisz addig kirajzolódik az is, van e lehetőségünk a konyhánkat újra üzembe helyezni. Zsidai Ferenc : A közbeszerzési szakértő is azt javasolta, hogy egy évre kössük meg, mert ez előnyösebb közbeszerzési szempontból, hisz így nem tartozna a vonatkozó törvény hatálya alá. Godó Gyuláné : Az ár is fontos tényező, de az intézményvezetők véleménye is fontos e kérdésben. Én tisztességes árak alapján szeretnénk dönteni. Tóthné Bucsek Ildikó : A saját konyha felállításának lehetőségét mindenképpen vizsgálni kell.

6 6 Pál Gyula : Javaslom, hogy a decemberi ülésre a Jegyző asszony készítse el a kritériumokat. A jelenlegi szolgáltatóval való szerződés felmondását javaslom. A Képviselő testület az elhangzottakat tudomásul veszi és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Sz.: 58/2010. ( XI.30.) Tárgy : Vállalkozási szerződés felmondása HATÁROZAT 1./Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testülete a Manusek Béla egyéni vállalkozóval ( 3100 Salgótarján, Sebaji út 6. ) Karancsalján, április 30-án kötött vállalkozási szerződést, melyben a vállalkozó az Önkormányzat intézményeiben az étkeztetést biztosítja, a szerződés 3. pontja alapján június 30. napjára felmondja. 2./A Képviselő testület megbízza Pál Gyula polgármestert, hogy döntéséről Manusek Béla vállalkozót értesítse. Felelős: Pál Gyula polgármester Határidő: december 31. VI. Járdaépítés lehetőségeinek vizsgálata Előterjesztő : Zsidai Ferenc képviselő Zsidai Ferenc : Az előterjesztéshez csak egy vázrajzot kaptam, így azt nem tudtam megcsinálni. Pál Gyula : Úgy érted, hogy a rendelkezésedre álló anyagokból nem tudtál felkészülni? Zsidai Ferenc : Igen úgy, mert kétszer kértem a tervet és nem kaptam meg. Tóthné Bucsek Ildikó : Miért nem kapta meg? Titkos dolog van benne, hogy ennyire nem akarjátok odaadni. dr. Behan Anett Éva : Nincs benne titkos dolog, csak ezek szerint nem egyértelmű számunkra, hogy a képviselő úr mit szeretne. Ő terveket kért előzőleg, de maga a terv az csak a rajz. Amire ezek szerint ő gondol az a költségvetési tervezet. Ez két külön dolog. Ha holnap délután bejön, lemásolom neki a költségvetést és amit még kér. Pál Gyula : Ennél sokkal nagyobb gond az, hogy úgy néz ki, jövőre nem is lesz kiírva járdapályázat. Önerőből pedig nem tudunk járdát építeni. Zsidai Ferenc : Én úgy gondoltam, hogy a most tervezett 2 szakaszt még tovább kellene bontanunk és a legkönnyebben megépíthető szakaszt kellene elkezdenünk. Számítok a CTK Kft képviselője, Sáfár Sándor által megígért nagy iparűzési adó bevételre is.

7 7 VII. Egyebek 1./ Arany János Tehetséggondozó Program Tóthné Bucsek Ildikó : Az iskola kérte, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban támogassa a Testület 2 tanuló : Tóth Ivett és Hetei Martin részvételét. Elég az is, ha elvi támogatást ad a Képviselő testület, nem szükséges hozzá anyagi támogatás. Paulik Tamás : Mit jelent számukra az elvi támogatás? dr. Behan Anett Éva : Felolvassa a pályázati feltételeket és a javasolt határozattervezetet. Tóthné Bucsek Ildikó : Én mindenképp javaslom legalább az elvi szintű támogatást. Pál Gyula : Az elvi hozzájárulás szerintem megoldható. Zsidai Ferenc : Nem tudom, hogy szabad e 5 évre elköteleznünk magunkat. Paulik Tamás : Ha a Bursa Hungarica ösztöndíjat is támogatjuk őket is támogathatjuk egy évre mondjuk Ft-tal 10 hónap időtartamra. Godó Gyuláné : A 2000 Ft-os támogatással én is egyet értek. Tóthné Bucsek Ildikó : Én is egyet értek a 2000 Ft-tal, de ha az igények megszaporodnak, ezt újra felül kel bírálni. dr. Behan Anett Éva: A támogatást javaslom, hogy a Polgármester úr adja saját keretéből szülői igénylés alapján. Pál Gyula : Javaslom, hogy az elvi hozzájárulást mindkét tanuló estében adjuk meg. A Képviselő testület az elhangzottakat tudomásul veszi és 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza : Sz.: 59 /2010. ( XI.30.) Tárgy : Arany János Tehetséggondozó Program HATÁROZAT 1. Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 2. A Képviselő testület támogatja, hogy Tóth Ivett 8. osztályos tanuló ( sz.: Salgótarján, an.: Dudás Anett, lakóhely : 3181 Karancsalja, Szabadság út 46. ) Karancsalja település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

8 8 3. Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, a pályázatban való részvételhez anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 4. A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Felelős: Pál Gyula polgármester Határidő: december 10. Sz.: 60 /2010. ( XI.30.) Tárgy : Arany János Tehetséggondozó Program HATÁROZAT 5. Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 6. A Képviselő testület támogatja, hogy Hetei Martin Péter 8. osztályos tanuló ( sz.: Salgótarján, , an.: Menczel Zsuzsanna, lakóhely : 3181 Karancsalja, Kossuth út 14. ) Karancsalja település képviseltében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 7. Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, a pályázatban való részvételhez anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 8. A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Felelős: Pál Gyula polgármester Határidő: december / Pál Gyula : Ismerteti Pintér Sándor köszöntő levelét. Budapesten voltunk értekezleten, ott sem mondtak semmi lényeges információt. Átadja a Karancsaljai Munkás Sportegyesület meghívóját a testületi tagoknak. Tóthné Bucsek Ildikó : Felmerült a Pénzügyi Bizottsági ülésen az a lehetőség is, hogy a vendéglátó egységeknél a nyerőgépek elhelyezését tiltsuk meg. Kérdés az, hogy mennyi bevétele van ebből a vendéglátónak és ezáltal nálunk ez hogyan jelentkezik iparűzési adó tekintetében.

9 9 Godó Gyuláné: A vendéglátós ebből nem nagy hasznot hajt be, hisz gépenként Ft-ot be kell adóként fizetni a tulajdonosnak. De ne legyünk naivak, ha elviszik a gépeket, aki játszik velük, át fog menni más községekbe és így a forgalom és az ebből származó bevétel is csökkenni fog. Tóthné Bucsek Ildikó : Szorgalmazom, hogy gondolkozzunk el közösen, milyen termelő beruházást tudnánk a községbe telepíteni bevételszerzés céljából. Mikor lesz az idősek napja? dr. Behan Anett Éva : Pénteken 11-órától. Pál Gyula : Kérdés az, hogy az ebéd mellé kapjanak e csomagot az idősek. Godó Gyuláné : Én úgy gondolom, minden évben kapnak és a költségvetésünkből azt a fejenként Ft-ot rá tudjuk szánni az idősekre. Zsidai Ferenc : A műsor össze van állítva? Pál Gyula : Igen, műsort adnak az óvodás és iskolás gyerekek, a Népdalkör és Bíró Gábor fog zenélni. Paulik Tamás : Én is úgy gondolom,tiszteljük meg az öregeket ajándékkal is az ebéden kívül. Godó Gyuláné : Gyermekek karácsonyi szaloncukráról is gondoskodnunk kell majd. Pál Gyula : Javaslom, hogy a idősek Ft értékű csomagot kapjanak idősek napja alkalmából. A Képviselő testület az elhangzottakat tudomásul veszi és 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza : Sz.: 61 /2010. ( XI.30.) Tárgy : Idősek napja HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testülete dönt arról, hogy a december 3 án megrendezésre kerülő Idősek napja alkalmából a községben lakóhellyel rendelkező 70 év feletti időseknek Ft / fő összegű ajándékcsomagot juttat. Felelős: Pál Gyula polgármester Határidő: december 3. Godó Gyuláné : Többen kifogásolták, hogy a Sportkör jóval nagyobb összegű támogatást élvez, mint a Népdalkör és a Sportkör vállalását a közmunkások teljesítették a CTK Kft. felé. Pál Gyula : A sportolók becsülettel el is kezdték vágni a füvet és amikor nem boldogultak vele, én segítettem nekik.

10 10 Zsidai Ferenc : Azt is mondogatom évek óta, hogy a civil szervezetek támogatását tételesen tüntessük fel. Godó Gyuláné : A Népdalkör jövőre 10 éves lesz, erre oda kell figyelnünk. Tóthné Bucsek Ildikó : A LEADER pályázatunkat elutasították. Pótigényt kellene benyújtanunk, mert úgy tudom, van még ki nem osztott pénz benne. A védőnőt hány órában foglalkoztatjuk? Mi kapjuk utána az OEP támogatást? Telek Sándorné : Nyolc órában foglalkoztatjuk, mi kapjuk a támogatást, de ez nem fedezi a szakfeladat kiadásait. Tóthné Bucsek Ildikó : A bérjellegű kiadásokat fedezi? Telek Sándorné : Azt igen, csak a dologit nem. Godó Gyuláné : Az óvodai gyereklétszámok nagyon csökkennek. Tóthné Bucsek Ildikó : Az iskolatársulást is vizsgálnunk kell. Zsidai Ferenc : A honlapot aktualizálni kell. Kmf Pál Gyula dr. Behan Anett Éva polgármester jegyző Godó Gyuláné Paulik Tamás jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről

Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 6-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Halászné

Részletesebben