Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Kedves Olvasó! 2 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének menete 2 3. A javaslat elkészítése a gyakorlatban 3 4. A probléma részletes feltárása Szabályozási háttér Szabályozás mögött meghúzódó eredeti szándékok Jelenlegi adminisztrációs folyamat Az egyszerűsítés módja A javaslat megvalósíthatósága Társadalmi-politikai támogatottság Az igazgatás megnyerése Akadályok 6 5. A javaslat összeállítása Vezetői összefoglaló A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai A javaslat tartalma A javaslat pozitív hatásai Az adminisztratív egyszerűsödés módja A javaslat költségcsökkentő hatása A javasolt egyszerűsítés ismertetése Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata A javasolt adminisztrációs folyamat Szükséges szabályozási változtatások A változtatások résztvevői A változtatás költségei A javaslat háttere Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története Az adminisztráció jelenlegi szabályozásának okai Az ügy adminisztrációja külföldön Az egyszerűsítés alternatívái Az egyszerűsítés lehetőségei A javaslat megvalósíthatósága A javaslat esetleges negatív hatásai Kommunikációs javaslatok Kommunikációs terv a javaslat elfogadását követően: Segédletek Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése Foglalkozási csoportok Érdekvédelmi szervezetek Egyéb Közvetlen költségek becslése Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra Sablon a sajtóközleményhez 17 1

2 1. Kedves Olvasó! A vállalkozói ügyintézés során számtalan észszerűtlen, túlbonyolított szabályozással találkozunk, aminek egyszerűsítése fontos és megvalósítható lenne. Sok ötlet merül fel az egyszerűsítési eljárásokkal kapcsolatban, ám ezek zömmel elvesznek, és nem jutnak el a végrehajtási szintig, hiszen nem elég kiérleltek ahhoz, hogy komolyabb támogatást élvezhessenek. Nemzetközi tapasztalatok alapján az adminisztratív terhek csökkentése nem működhet kizárólag fentről lefelé, hanem éppen ellenkezőleg, az alulról jövő kezdeményezéseknek kell teret adni. Kiadványunk a hazai közszféra szereplőit célozza meg. Elsősorban helyi polgármestereknek, hivatali szereplőknek, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, helyi közszolgáltatásokat nyújtó cégek vezetőinek, helyi civil szereplőknek, közösségi szerepre törekvő helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy elsajátítsák az adminisztrációs tehercsökkentéssel kapcsolatos legfontosabb praktikákat és mozgósítsa a szereplőket ilyen irányú javaslatok megfogalmazására. Az adminisztrációcsökkentés eszköze egy jól felépített javaslat, ami nemcsak a problémát taglalja, hanem a gyakorlati megoldást is magába foglalja. Egy javaslat kidolgozásának bárki nekiláthat, hiszen azok, akik nap, mint nap szembesülnek egy feleslegesnek bizonyuló adminisztratív intézkedéssel, saját tapasztalatuk alapján tudnak gyakorlatban is megvalósítható megoldást a probléma kezelésére. Ehhez viszont olyan javaslatok kidolgozására van szükség, amelyek nem csupán kívánságokat fogalmaznak meg, hanem konkrétumokat tartalmaznak, valamint érvelni tudnak a javaslat jelentősége és kivitelezhetősége mellett. Fontos, hogy javaslatunk költségeit, várható hatásait minél inkább számszerűsíteni is tudjuk. Ennek megfelelően jelen anyagunk célja, hogy az adminisztratív tehercsökkentő javaslattal rendelkező emberek kezébe eszközt adjunk az egyszerűsítési ötletek kidolgozására. Léteznek olyan egyszerűbb adminisztrációs akadályok, amelyek felszámolására ha racionálisan és strukturáltan végiggondoljuk a jelen segédlet segítségével különösebb előképzettség nélkül is lehet és érdemes javaslatot kidolgozni. Léteznek ugyanakkor olyan komplex társadalmi-gazdasági meghatározottságú adminisztrációs terhek, amelyeknek a körbejárása, elemzése, költségeinek felmérése és hatásainak felbecsülése komoly szakértelmet, időt és csapatmunkát igényel. Ebben az esetben a megfelelő szakmai megalapozás mindenféleképpen többszereplős együttműködést kíván meg. A figyelmet azonban fel kell hívnunk arra is, hogy az adminisztráció nem minden esetben felszámolandó akadály: a nem megfontolt adminisztráció-csökkentés visszaélésekre adhat lehetőséget és komoly társadalmi problémákat okozhat. 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének menete Magyarországon a Deloitte 2010-es felmérése 1 szerint a GDP 10,5%-át teszik ki az adminisztratív terhek. A felesleges, tehát megtakarítható adminisztrációs költség ugyanakkor a GDP 3%- ára rúg. Ezzel jelentősen elmaradunk az uniós átlagtól, ami 1,5-2,5% között mozog. Mindez a gyakorlatban jelentős terhet ró a magyar vállalkozások működésére. Éppen ezért több kezdeményezést követően a Széll Kálmán Terv bürokráciacsökkentő program 2 vállalásának megfelelően 2014-ig 500 milliárd forinttal kell csökkenteni a felesleges adminisztratív költségek nagyságát. Ennek keretében a 2011-ben elindított Egyszerű Állam Program 3 lehetőséget ad a vállalkozóknak arra, hogy az adminisztrációs terhek csökkentéséhez saját javaslatokkal járuljanak hozzá. Ehhez konkrét és jól artikulált javaslatok megírására van szükség, amihez jelen útmutató segítséget kíván nyújtani. Ennek megfelelően anyagunk célja, hogy az adminisztratív tehercsökkentő javaslattal rendelkező emberek kezébe eszközt adjunk az egyszerűsítési ötletek kidolgozására. A javaslat megírása számos előnnyel járhat, ezek közül néhány főbb szempont: 1 Deloitte Zrt (2010): Áttekintő vizsgálat az államigazgatási szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes köréről, illetve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes felmérések elkészítése. 2 Ld. Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv%20 B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf ( ) 3 Ld. ( ) 2

3 Az adott probléma ismerői életszerű megoldási javaslatot adhatnak az ügy egyszerűsítésére. A választásokra történő előkészületekkel a politika egy befogadóbb szakaszba lép. Ennek megfelelően egy jó problémafelvetés és annak megoldási javaslata könnyen programmá válhat és a választások után megvalósulhat. Egy megvalósítható és kidolgozott javaslat kevés teret hagy az adminisztráció változtatásainak, így nagyobb eséllyel kerülhet végrehajtásra a változtatás az általunk javasolt módon. Ennek eredményeképpen az egyes vállalkozások számára: Egyszerűbbé és olcsóbbá válhat az ügyintézés; Csökkenhet adminisztratív előírások száma és azok ésszerűbbé válhatnak; Kiszámíthatóbbá válhatnak a hatósági ellenőrzések, Stb. 3. A javaslat elkészítése a gyakorlatban Mivel adminisztratív egyszerűsítést bárki kezdeményezhet, jelen útmutató célja technikai tanácsokkal segíteni ezt a folyamatot. Egy javaslat kidolgozásának két fő szakasza van: a probléma szabályozási környezetének megismerése és ezt követően a javaslat kidolgozása. Ez különböző mélységekben történhet: az első esetben egy megalapozott problémafelvetést és arra adott megoldási javaslatot nyújtunk be az ezzel foglalkozó szervnek, míg a második esetben szakértőkkel multidiszciplináris javaslat kidolgozására vállalkozunk. A javaslat kidolgozásához jelen dokumentum a következő pontok vizsgálatával kíván segítséget adni: 1. A probléma szabályozási környezetének megismerése a) Szabályozási háttér b) Jelenlegi adminisztrációs folyamat c) Az egyszerűsítés módja d) A javaslat megvalósíthatósága 2. A javaslat összeállítása e) Vezetői összefoglaló f) A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai I. A javaslat tartalma II. A javaslat pozitív hatásai III. Az adminisztratív egyszerűsítés módja IV. A javaslat költségcsökkentő hatása g) A javaslat kidolgozása I. Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata II. A javasolt adminisztrációs folyamat III. Szükséges szabályozási változtatások IV. A változtatások résztvevői V. A változtatás költségei h) A javaslat háttere I. Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története II. A jelenlegi szabályozás, adminisztratív eljárás logikája III. Az ügy adminisztrációja külföldön IV. Az egyszerűsítés alternatívái V. Az egyszerűsítés lehetőségei i) A javaslat megvalósíthatósága j) A javaslat esetleges negatív hatásai k) Kommunikációs javaslatok 3. Segédletek a) Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése b) Közvetlen költségek becslése c) Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra d) Sablon a sajtóközleményhez Mielőtt nekikezdünk a javaslat kidolgozásának, érdemes szem előtt tartani a következő szempontokat: A jó javaslat kritériumai közé tartozik, hogy megvalósítható, konkrét, a megvalósításának kockázata nem nagyobb az általa eredményezett előnyöknél és élvezi bizonyos csoportok támogatását. Érthető és szemléletesen összegzi az egyszerűsítés okát, módját és várt eredményeit. Ennek megfelelően Jól strukturált és tagolt A várható pozitív hatásokra és az egyszerűsítés módjára teszi a hangsúlyt Könnyen érthető költségszámítást tartalmaz 4. A probléma részletes feltárása Adminisztrációs teher csökkentésére vonatkozó javaslatunk jöhet az élet bármely területéről, de kötődhet az Egyszerű Állam Programban meghatározott intézkedési pontokhoz. 4 4 Ld. ( ) 3

4 A javaslat megírása előtt célszerű átgondolni, hogy mely intézkedést/szabályozást látjuk problematikusnak és miért. Ezt követően kezdhetjük a témával kapcsolatos szabályok és a jelenlegi működés feltérképezését. Mindezek birtokában tudjuk megtenni javaslatunkat az egyszerűsítésre és számba venni annak megvalósíthatóságát Szabályozási háttér A probléma definiálása során szükséges a pontos szabályozási háttér áttekintése: milyen szinte(ke)n működik az adott ügy szabályozása és ezekből melyek megváltoztatására van szükség. Ezek alapján tudunk javaslatot tenni a szabályozási háttér módosítására, egyszerűsítésére. Egy szabályozás megváltoztatása három igazgatási szintet érinthet. Ezek a következők: 1. Jogalkotási szint: itt szerepelnek a törvényalkotási, törvénymódosítási, rendeletalkotási vagy rendeletmódosítási javaslatok. 2. Kormányzati szint: itt szerepelnek a kormányzati és miniszteri döntések, és azok módosítási javaslatai. 3. Hatósági szint: itt az adott hatóság saját szabályozásai szerepelnek. 4. Egyéb Az adott kérdést szabályozó törvények, rendeletek és jogszabályok az alábbi portálokon kereshetőek. Nemzeti Jogszabálytár: Jogszabálykereső: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó jogszabálykeresője: Az Európai Unió joganyaga az EUR-Lex portálon érhető el szintén ingyenesen: Az így kapott törvények, rendeletek és jogszabályok közül vizsgáljuk meg, hogy melyek azok, amelyek megváltoztatását szükségesnek látjuk. Ezek megváltozatására, kiiktatására, és/vagy ésszerűsítésére érdemes jogászok segítségével javaslatot tenni Szabályozás mögött meghúzódó eredeti szándékok A szabályozási háttér áttekintése során azt is gondoljuk végig, hogy mi lehetett a jogalkotók, a szabály megfogalmazóinak eredeti célja, milyen felmerülő társadalmi problémát kívántak megoldani ezzel. Ami ugyanis adminisztrációs teher az egyik félnek, az könnyebbség lehet a másiknak. Például amióta nem csak a termék árát, hanem a megfelelő mértékegységre (liter, kiló, darab stb.) vetített egységárat is ki kell írni a kiskereskedelemben, a vevő mentesül a fejszámolási feladatoktól, amikor össze szeretné hasonlítani a különböző kiszerelésű termékeket. Amikor az adminisztráció-csökkentési javaslatunk kidolgozását elkezdjük, fontos, hogy ne romboljunk le olyan adminisztrációs kötelezettségeket, amelyek érdemi társadalmi vagy környezetvédelmi funkcióval bírnak. Senki sem vonja kétségbe például, hogy a veszélyes áruk fuvarozására jogosan vonatkozik komoly nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettség. Gondoljuk meg, milyen komoly környezeti károkat okozhat és akár tragédiákhoz vezethet ha meggondolatlanul egyszerűsítjük a telephely-létesítési engedélyezést vagy az építési engedélyezést. Tehetünk ugyanakkor racionalizálási, módosítási javaslatokat. Egyes adminisztrációs kötelezettségek esetében például javasolhatjuk, hogy papír alapú dokumentáció helyett legyen elektronikus, vagy hogy különböző űrlapok tartalmát össze lehessen vonni, csökkentve így a jelentési kötelezettségeket Jelenlegi adminisztrációs folyamat Ahhoz, hogy megfelelően megalapozott és konkrét javaslatot tudjunk előterjeszteni, szükségünk van az ügy jelenleg érvényben lévő adminisztrációs folyamatának feltérképezésére. Ez alapján tudjuk majd kidolgozni javaslatunkat az egyszerűsítésre: tehát melyek azok a folyamatok vagy lépések, amelyeket szerintünk ki kell iktatni a rendszerből Az egyszerűsítés módja Gondoljuk át, hogy a jelenlegi adminisztrációs folyamatot milyen módon lehetne egyszerűsíteni: mely szabályozási szinteket, területeket vagy párhuzamos intézkedéseket lehetne kiiktatni, melyek azok az adminisztrációs terhek, amelyeket a hatóságok át tudnának vállalni az ügy elektronikus útra terelése mennyiben könnyítené az ügyintézést stb. 4

5 4.5. A javaslat megvalósíthatósága Célszerű javaslatunk megvalósíthatóságát a lehető legtöbb szempont szerint megvizsgálni. Minden javaslatnak kritériuma ugyanis, hogy megfelelően konkrét és körültekintő legyen. Ehhez a következő szempontrendszer ajánlott: Az előnyök és hátrányok komplex felmérése Javaslatunk megvalósíthatóságának feltérképezése során szem előtt kell tartani, hogy minden változtatás következményékkel jár. Ezek a javaslat által érintett, különböző oldalon lévő csoportok szempontjából lehetnek pozitívak és negatívak. Fontos, hogy mérjük fel a pozitív hatások mellett a negatívokat is. Elsősorban azt tekintsük át, hogy az adott adminisztrációs teher felszámolásával nem keletkezik-e jóval nagyobb mértékű társadalmi kár, mint amekkora az adminisztrációs teher maga. Ne felejtsük el, hogy a szabály eredeti megfogalmazásának idején jelen volt egy kézzelfogható igény, amely egy akkor jelentkező problémát kívánt megoldani. Gondoljuk végig: Ha megszüntetjük az adott adminisztrációs terhet, várható-e, hogy megnő a negatív hatás? Például, ha lazítunk a mozgássérültigazolvány kiadásának adminisztrációs szabályain, több visszaélés történhet-e, és azok milyen károkat okoznak? Ha úgy látjuk, hogy nem lehet megszüntetni az adminisztrációs kötelezettséget anélkül, hogy komolyabb társadalmi kár keletkezne, még mindig megfontolhatjuk az adott adminisztrációs feladat átalakítását, átszervezését.. Például egyes csoportokat kivonhatunk az adminisztrációs kötelezettség alól, továbbra is meghagyva az adminisztrációt azon csoportok esetében, ahol a nagyságrend vagy tevékenység azt indokolja (például: irodai munkavégzés esetében üzemorvosi vizsgálatok szigorúsága csökkenthető, szélsőséges körülmények közt nehéz fizikai munkát végzők esetében nem. Szintén megfontolhatjuk az adminisztráció elektronizálását, vagy a különböző adminisztrációs folyamatok öszszevonását. A javaslat kidolgozását kísérő kutatási-elemzési munka során éppen ezért nagyon fontos, hogy minden érintett csoport képviselőjét vonjuk be (interjúk, felmérések stb. keretében). Gyűjtsünk be minden olyan információt, adatot, ami a költségek és hasznok, a várható pozitív és negatív hatások felméréséhez szükséges Társadalmi-politikai támogatottság Ezt a gondolatot szem elől nem tévesztve, szükséges felmérni azt, hogy milyen lehet a javaslatunk társadalmi-politikai támogatottsága. Annak érdekében, hogy javaslatunk elfogadásához megszerezzük a megfelelő támogatókat, át kell gondolnunk, hogy kik azok a potenciális támogatók, akiket megkereshetünk és meggyőzhetünk az ügy jelentőségéről, valamint a számukra kínálkozó haszonról. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a társadalmi-gazdasági szféra egyes csoportjainak relatív hasznát eredményező intézkedésnek mely csoportok lehetnek a vesztesei, és ezeket a veszteségeket hogyan lehet minimalizálni. Ezzel párhuzamosan arról sem tanácsos megfeledkezni, hogy egy intézkedés megváltoztatása a társadalom jelentős részének minimális megtakarítással járhat, ugyanakkor bizonyos politikai, igazgatási szereplők számára jelentősebb anyagi, presztízsbeli veszteséget okozhat, ami miatt a javaslat ellenérdekeltjévé válhatnak. Ennek kiküszöbölésére a következő megoldások léteznek: a) Szövetségesek keresése Javaslatunk támogatói a társadalmi-politikai szféra legkülönbözőbb szereplői lehetnek. Magas szintű politikus /közéleti személy/ adott szféra ismert képviselője Egy ismert társadalmi-politikai szereplő bevonása jelentős mértékben javíthatja esélyeinket az adminisztratív egyszerűsítés elfogadásában és véghezvitelében. A szereplő megkeresése előtt azonban számba kell venni, hogy számára milyen közvetlen és közvetett költséggel, haszonnal jár a javaslat támogatása. Társadalmi, gazdasági szervezetek, amelyek a javaslat haszonélvezői lehetnek Minél inkább sikerül egyes társadalmi vagy gazdasági szervezetek támogatását megnyerni, lobbierőnk annál jelentősebbé válik. b) A javaslat szimbolikussá tétele Társíthatunk javaslatunkhoz értékrenddel, gazdasági-társadalmi alapkérdéssel kapcsolatos szimbolikus jelentőséget, amely mellé megéri az egyes szereplőknek beállni. c) A javaslatban lévő potenciál hangsúlyozása Érdemes megvizsgálni, hogy a javaslat kimenete miképpen járul hozzá valamely intézkedés, operatív program vagy kormányprogramban kitűzött cél eléréséhez (a lehetséges opciókat ld. a 8.3 pont Kapcsolódó intézkedések és programok alatt). 5

6 Az igazgatás megnyerése Célszerű szem előtt tartani, hogy az igazgatásban dolgozók számára a meglévő viszonyok megváltoztatására irányuló törekvések a munkájukkal szembeni támadásként jelenhetnek meg. Ezért érdemes részletes információval rendelkeznünk az ellenérvek gyengítésének érdekében. a) Hivatalnoki érdekek A hivatalnoki érdekek hatástalanítása többféleképpen történhet. Először is fontos hangsúlyozni, hogy adott ügyintézők feladata nem válik jelentéktelenné, rájuk és munkájukra továbbra is szükség lesz. Hivatkozhatunk továbbá egy meghatározó szereplő támogatására is: semlegesíteni, de legalábbis csökkenteni lehet a változtatással szembeni ellenállást, amennyiben javaslatunk rendelkezik az előző pontban már említett, jelentősebb politikai-társadalmi szereplő támogatásával. Érvelhetünk azzal is, hogy a változtatás a hivatalnokok számára csupán formai, a lényegi változás az ügyfeleket érintően történik. Káruk nem származik a javaslat bevezetéséből, tehát nem eredményez leépítést, jelentős átszervezést, stb., az őket érő irritáció az ügyfelek részéről viszont jelentősen csökkenni fog. b) Autonómia megőrzése Mivel az igazgatás számára fontos saját autonómiájának megőrzése, meg kell találni azokat a garanciákat, amikkel ezek nem vagy minimálisan sérülnek. Ennek a legjobb példája az, hogy bebizonyítjuk, hogy az adminisztratív terhek csökkentése nem eredményezi a működés pontosságának, kiszámíthatóságának és szabályozottságának gyengülését Akadályok A javaslat megvalósítása során számos további akadállyal is szembesülhetünk. A technikai akadályok elsősorban a javaslat megalapozottságával, körültekintő elkészítésével és bizonyos technikai követelményekkel függenek össze. a) A javaslat elkészítéséhez szükséges költséges felkészülés Javasolt feltérképezni az egyszerűsítésre váró eljárás összetettségét (milyen lépésekből áll), logikáját (mire miért van szükség) és szereplőit. Ennek fényében tudjuk garantálni, hogy a javaslat összeállítása során minden egyes pontban a lehető legtöbb szempontot figyelembe vettük és összegyűjtöttük a szükséges információkat. Meglehet, hogy a javaslat elkészítése költségigényessé válik, ugyanakkor a kellő adatok, jogszabályi környezet és érvelés hiányában megalapozatlanná válhat javaslatunk. b) Kellő információk hiánya Az eljárás folyamatának feltérképezése során előfordulhat, hogy nem jutunk hozzá a kellő információhoz, például belső eljárásrendi szabályok miatt. Ebben több lehetőségünk is van a probléma áthidalására: külföldi példa bemutatásán keresztül érvelünk az egyszerűsítés mellett radikális változtatást javaslunk az egyszerűsítés célját nevezzük meg mindössze, a módját pedig kellő ismeretek híján rábízzuk az illetékes hatóságokra, igazgatási szervre. c) Törekvés a konzisztens átvezetésre Az adott ügy szabályozási környezetének feltérképezését követően a javasolt egyszerűsítést horizontálisan (a különböző hatások mentén) és vertikálisan (törvényi, rendeleti, jogszabályi szinteken) is meg kell valósítani. d) Finanszírozás Általában minden változatásnak van költségés munkaerő igénye. Javaslatunkban térjünk ki arra is, hogy milyen módon és milyen forrásból biztosítható a változtatáshoz szükséges pénzügyi háttér. e) Költségek a másik oldalon Elsüllyedt költségek Az egyszerűsítés célja elsősorban az, hogy megkönnyítse elsősorban az ügyfelek számára az adott ügy intézését. A változtatás számukra is teherrel jár még abban az esetben is, amennyiben a bonyolult ügyintézés egyszerűbbé válik. Különösen az elsüllyedt költségek esetén kell átgondolni, hogy mekkora terhet jelent az egyszerűsítő intézkedés: jelentheti egy új szoftver megvásárlását, ami nem kényszeríthető ki egyik pillanatról a másikra. Közvetítő ügynök szerepe Egy adminisztrációs folyamat egyszerűsítése nyomán feleslegessé válhatnak az addig közvetítő ügynökként funkcionáló külső szereplők, tanácsadók. Érdemes végiggondolni, hogy az egyszerűsítéssel szembeni ellenállásuk mivel gyengíthető. f) Nemzetközi kötelezettségek A javaslat jogtechnikai megvalósíthatóságánál arra is legyünk tekintettel, hogy az adminisztrációs terhek javasolt csökkentése nem mond-e ellent valamely, a nemzetközi szerződésekben 6

7 vállalt kötelezettségeknek vagy az Európai Unió joganyagának. g) Ütemezés A javaslat megvalósíthatóságához szorosan hozzátartozik a megfelelő ütemezés. A változtatásnak van egy bizonyos időbeli szükséglete: ez ne legyen se túl rövid, se túl hosszú. Amennyiben nincs elég idő az átállásra, az mind a bürokraták, mind az ügyfél oldalán további terhekkel és irritációval jár. Ha viszont túlságosan elhúzódik és köztes megoldások bevezetésével jár, akkor nehezebb és bonyolultabb lesz az átállás. h) Szezonalitás Javaslatunk elfogadását és gyakorlatba ültetését jelentős mértékben befolyásolhatja a politikai szezonalitás. Javasolt figyelembe venni a választások közelségét, aktuális intézkedési láz menetét és a témák alakulását is. i) Szerződések fogságában Javaslatunk érinthet olyan adminisztratív folyamatot, amely ügyben adott hatóságot vagy közigazgatási szervet szerződéses kötelezettség köt hosszabb időre, például adott adatbázis szerzői jogai, stb.. Ez esetben javaslatunk hiába tartalmaz ésszerű egyszerűsítést, a szerződés lejártáig nem léphet életbe. j) Infrastrukturális akadály Azt is meg kell vizsgálni, hogy az adott intézkedés milyen infrastrukturális rendszerbe van beágyazva (szoftverigény) és annak megváltoztatása mivel jár (új szoftver beszerzése). Amennyiben az egyszerűsítésre irányuló javaslatunk az elektronikus ügyintézést szorgalmazza, javasolt számba venni az adott célcsoport hozzáférési lehetőségét elektronikus eszközökhöz (internethez). 5. A javaslat összeállítása A javaslat összeállítását a következőkben felsorolt pontok mentén célszerű elvégezni korábbi vizsgálataink és az egyéb szükséges szempontok mentén Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglaló a javaslat rövid és tömör bemutatására szolgál. A javaslat fontosabb elemeinek lényegre törő bemutatása mellett javasolt összefoglalni az aktuális szabályozás észszerűtlenségének okát, az egyszerűsítés fő módszerét és az elérhető költségmegtakarítást. Mivel a döntéshozók nagy része csupán ezt az összefoglalót olvassa el, ezért az egyszerűsítést alátámasztó érvek, valamint az egyszerűsítés megvalósíthatósága legyen kellően megalapozott és meggyőző. A vezetői összefoglalót nem javasolt fél oldalnál hosszabbra nyújtani és a javaslat megírását követően elkészíteni A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai A javaslat tartalma Fogalmazzuk meg szabatosan, hogy mit tartalmaz javaslatunk. Írjuk le pontosan mi a célunk, milyen jelenlegi szabályozásra irányul a javaslatunk. Minden szabályozást pontos jogszabályi hivatkozással szükséges alátámasztani. A megfogalmazáskor két dologra koncentráljunk: mit és miért kívánunk megváltoztatni. A változtatás módja itt ne kerüljön részletes kifejtésre, mivel azt a következő pontban tárgyaljuk. A javaslat tartalmát maximum fél oldalban tanácsos összefoglalni A javaslat pozitív hatásai Foglaljuk össze előzetes vizsgálataink alapján, hogy a célcsoport és egyéb érintettek számára milyen közvetlen és közvetett pozitív következményekkel járna a javaslat életbe léptetése. Gondoljuk végig, hogy összességében milyen pozitív hatásai lennének a javaslat megvalósításának a vállalkozások és az igazgatás, illetve az ország egésze szempontjából. Írjunk le négy-öt gondolatot, ami eszünkbe jut pozitív következményként. A javaslat témájától függően felhasználhatóak az alábbiak közül relevanciával bíró tételek, de a fejezet természetesen saját mondatokkal is bővíthető. Javuló adómorál Javuló foglalkoztatottság és munkahelyteremtés Javuló versenyképesség Esélykiegyenlítés: minél több cégnek nyíljon lehetősége az adott tevékenység végzésére Kiemelt csoportok helyzetének javítása KKV-k; gyermekvállaló nők; védett korú munkavállalók; pályakezdők; romák. Vállalkozások piacra lépésének egyszerűsödése, belépési korlátok csökkentése Vállalkozások gazdasági aktivitásának ösztönzése 7

8 Az adminisztratív egyszerűsödés módja Fogalmazzuk meg, hogy miben várjuk az adminisztráció javulását a javaslat megvalósulásának hatására. Írjuk le, hogy a javaslat hatására mi fog megszűnni, milyen ügyintézés lesz rövidebb, stb. Írjuk le azt is, hogy milyen csoportokra hat pozitívan a javaslat (csoportot képezhetünk fő tevékenység, jogi kategória, méret stb. alapján). Ezt a pontot elegendő egy-két bekezdésben taglalni A javaslat költségcsökkentő hatása Próbáljuk meg megbecsülni és számszerűsíteni, hogy javaslatunkkal milyen mértékű költségcsökkenés érhető el. 5 Célszerű minél több szempontot számba venni és ezzel növelni a közvetlen/közvetett megtakarítás összegét. Ha ez nem releváns a javaslat esetében, akkor is törekedjünk arra, hogy arányosítással vagy egyéb módszerrel minél látványosabb adatokkal szolgáljunk. A költségcsökkentő hatás kimutatásához meg kell becsülni az érintett költségcsoportok nagyságát is. A költségek két nagy csoportba sorolhatók: a) Közvetlen költségek Közvetlen költségekhez tartozik minden olyan összeg, ami a vállalkozásnak az előírásoknak való megfelelés miatt merül fel. Ilyen például a papírköltség, fénymásolási-nyomtatási díj, postaköltség, telefonköltség, a feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő, illetve ide tartozik a várakozási idő is, amíg az eredmény vagy a hivatal visszajelzése megérkezik a vállalkozóhoz, és munkáját tudja folytatni az adott ügyre vonatkozóan. Számításainkat az adminisztrációval járó költségek csökkentéséről célszerű szemléletesen, táblázatba foglalva elvégezni. b) Közvetett költségek Az adminisztráció során nemcsak közvetlen, de közvetett költségek is felmerülnek, amelyek nem forintosíthatók, egyértelműen nem meghatározhatók, de jól jelzik, milyen módon hátráltatják a vállalkozást a fejlődésben. Ezek az alábbiak lehetnek: 5 A költségek kiszámításának részletes módszertanát tartalmazza a Nemzetgazdasági Minisztérium A vállalkozói adminisztratív költségekre gyakorolt hatások vizsgálata c. anyaga. A dokumentum letölthető: hatasvizsgalat.kormany.hu/download/0/48/20000/vallatcs.pdf Vállalkozói irritáció: a napi működés során felmerülő értelmetlen/bosszantó bürokratikus teher, amikor a megfeleléshez befektetett idő és energia sem a vállalkozó, sem az állam számára nem hasznos. Noha ez a faktor nehezen fejezhető ki költségekkel, mégsem szabad alábecsülni. Próbáljuk meg körültekintően bemutatni, hogy a jelenlegi adminisztratív szabályozás milyen intenzitású irritációt vált ki. Vállalkozóra terhelt kockázatok: ilyen kockázat, amikor az adott szabályozás bonyolultságából fakadóan hiába próbál a vállalkozó a szabályozásnak megfelelően eljárni, előfordulhat, hogy valamilyen előírást megsért, és akár valamilyen mulasztás miatt megbüntetik. Optimalizációs stratégiák szükségessége: ez akkor merül fel, amikor a vállalkozó a meglévő szabályozásoknak köszönhetően úgy hozza létre a céget, hogy minél jobban ki tudja használni a jogszabályok kiskapuit, és ne kerüljön hátrányba a rá vonatkozó szabályozás miatt. Szürkegazdaságban való működés kényszere. Vannak olyan esetek, amikor az adott tevékenységre vonatkozó szabályozás lehetetlenné teszi a szabályos működést, így a vállalkozó kénytelen azt a szürkegazdaságban megvalósítani. Az adminisztráció miatt nem megvalósuló fejlesztések költségei is a közvetett költségekhez tartoznak, például egy beruházásra fordítandó tőkemennyiség elmaradt hozama. Versenyképességet korlátozó hatás: az adminisztratív szabályok kötelező betartása sok esetben hátráltathatja, főként a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét a multinacionális cégekkel szemben. Innovációt korlátozó hatás: adminisztratív szabályozások gátolhatják a vállalkozások motivációját valamely termék előállítására, ezzel együtt az innovatív termékek bevezetését A javasolt egyszerűsítés ismertetése Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata Vázoljuk fel, hogy a kiválasztott ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata hogyan zajlik. Mutassuk be folyamatábrával az adminisztráció egyes lépéseit, vagy soroljuk fel a folyamat 8

9 Archiválásra váró bizonylat Papír alapú iktatás és tárolás Archivált bizonylat Elektronikus, hiteles, archív másolat Archivált papír és elektronikus bizonylat 1. ábra: Az ábra a számviteli bizonylatok tárolási lehetőségét mutatja. Mivel a törvény nem mondja ki explicit, hogy az elektronikusan archivált bizonylatok elfogadhatók hatósági és jogi eljárásban, ezért a papír alapú bizonylatok megőrzése az elektronikus változat mellett is tanácsos. résztvevőit, és rendeljük melléjük, hogy mit csinálnak. Nézzük meg, hogy ezek az eljárások mire szolgálnak (például jogi személy védelme, adószedés, szabályellenőrzés, adatgyűjtés stb.). A javaslat mechanizmusának illusztrálásához célszerű elemeire bontva ábrázolni az adott szabályozási terület jelenlegi, illetve javasolt működését. Az ábrákban elegendő az érintett, illetve releváns szereplők és viszonyaik megállapítása. A folyamatábra készülhet Wordben, a draw.io segítségével, de akár kézzel is, amit fényképként illesztünk be a javaslatba. (1. ábra) A javasolt adminisztrációs folyamat Mutassuk be, hogy hogyan nézne ki az általunk javasolt adminisztrációs folyamat miben változna a gyakorlatban eddig alkalmazott folyamathoz képest. Szemléltetésképpen alakítsuk át az előző pontban felvázolt folyamatábrát, hogy egyértelmű legyen az egyszerűsödést. Emellett foglaljuk össze, melyik résztvevőnek hogyan változik a tevékenysége a folyamat során. Írjuk le azt is, mi az, ami a jelenlegi folyamatszabályozásban előnyös és nem érdemes változtatni rajta. (lásd 3. ábra) Szükséges szabályozási változtatások Előzetes vizsgálataink alapján foglaljuk össze, hogy a jelenlegi szabályozást milyen szinteken szükséges módosítani. 2. ábra: Az ábrán a jelenlegi jövedékiletét-biztosítási szabályozás három fő érintettje szerepel, mindegyikük esetében azt jelenítve meg, milyen lépéseken kell keresztülmenniük a szabályozás egyszerűsítését célzó javaslat elfogadása esetén A változtatások résztvevői Vizsgáljuk meg, hogy az előző pontban felsorolt lépések végrehajtásában kik vesznek részt. Az ábrák elkészítése során az alábbi szempontokat tartsuk szem előtt: A folyamat leírása/ábrázolása legyen képes átadni a lineárisan és a párhuzamosan zajló lépéseket egyaránt, amennyiben relevánsak. A folyamatok iránya, a lépések sorrendje egyértelműen legyen megállapítható. Szerepeljen minden érdemben érintett szereplő. Minden lépésnél legyen egyértelműen megállapítható annak tartalma. Szerep Döntés-előkészítő Döntésben résztvevő A döntést jóváhagyó A döntést végrehajtó Ügynökként résztvevő Érdekelt Motiváció Ellenérdekelt Semleges Archiválásra váró bizonylat Papír alapú iktatás és tárolás Archivált papír alapú bizonylat Elektronikus, hiteles, archív másolat Archivált papír és elektronikus bizonylat 3. ábra: A javaslat szerint az adminisztrációs terhek csökkentése megvalósítható lenne, amennyiben a törvény kimondaná az elektronikusan archivált számviteli bizonylatok elfogadását hatósági ellenőrzés és bírósági eljárásban is. Így egy költségigényes lépés, az archivált papír alapú bizonylatok tárolását felváltaná az elektronikus archív másolatok megőrzése. Ez jelentős terhektől szabadítaná meg a vállalkozásokat. 9

10 Amint azt a táblázat is mutatja, vizsgáljuk meg, hogy ezeknek a résztvevőknek mi az érdekük, van-e olyan szereplő, aki a javaslat megvalósulásának ellenérdekeltje. Válasszuk külön a legitim és az öncélú szervezeti érdekeket, és a továbbiakban csak az előbbiekkel foglalkozzunk érdemben A változtatás költségei Az egyszerűsített adminisztráció bevezetésével szemben 3 fő érvvel találkozhatunk: (1) a bevezetés nehézkessége és elhúzódása; (2) a bevezetés költségigénye; valamint (3) a bevezetéssel járó kockázatok. Tekintsük át az egyszerűsített adminisztrációra való átállás feladatait, és becsüljük meg azok költség- és időigényét, valamint kockázatait. A bevezetés nehézkességét és elhúzódását illetően a következő tételeket érdemes számításba venni: Gyenge koordináció Ügyintézők betanítása Ügyfelek tájékoztatása és átállása Hivatalközi kapcsolatok átalakítása Kapcsolódó rendeletek és jogszabályok összehangolása Az adminisztráció egyszerűsítésének véghezvitele jelentős energiákat von el, más, fontosabb területekről A bevezetés költségigényével kapcsolatosan a következő tételek merülhetnek fel: Intézmények belső működésének átalakítása Formanyomtatványok átírása és egyéb nyomdai költségek Informatikai (szoftver, honlapfrissítés) költségek Szervezeti egységek átszervezésével járó költségek Információs kampány költségei A felmerülő kockázatok pedig többek között az alábbiak lehetnek: Az intézkedés bevetésével a hatóságokra hárul az adminisztrációs teher Átmeneti bizonytalanság Előre nem látható hiányosságok Vesztesek ellenállása Egyéb Itt is legyünk körültekintőek, ugyanakkor próbáljuk meg reálisan minimalizálni ezeket a költségtételeket és összevetni a megtakarítható költségekkel. Az sem kizárt sok esetben, hogy tényleges költsége nincs a változtatásnak, csupán egy jogszabály- és/vagy törvénymódosítás A javaslat háttere Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története Nézzünk utána, korábban milyen törekvések voltak az ügy adminisztrációjának egyszerűsítésére. Ha tudunk, kérdezzünk meg könyvelőket, ügyvédeket vagy az adminisztratív egyszerűsítéssel foglalkozó szervezeteket is, hogy az ügy kapcsán milyen változások léptek életbe korábban és rögzítsük a fontosabbakat. Tekintsük át az ügy adminisztrációjával kapcsolatban készült elemzéseket, kutatásokat, háttéranyagok eredményeit, lényeges üzeneteit Az adminisztráció jelenlegi szabályozásának okai Gondoljuk végig, hogy a jelenlegi szabályozás miért rossz, mi az oka a bonyolult ügyintézésnek. Nézzük meg, adódhat-e bonyolult vagy szükségtelen szabályozás az alábbiak közül: a) kockázatminimalizálásra törekedtek, ezért túlbiztosították és többszörös garanciákkal védték le a problémát b) elavult megoldásokat alkalmaznak, azóta már van jobb technológia; elektronikus megoldások hiánya c) hiányzik a hivatali együttműködés, ebből kifolyólag párhuzamos folyamatok működtetése d) többszörös információszolgáltatási kötelezettség e) a költségek áthárítása az ügyfélre f) túlzottan általános a jogszabály nagy teret hagyva a hatósági értelmezésnek g) tévesen állapították meg a problémát, így a szabályozás rossz elgondoláson nyugszik h) az eljárás logikája elsősorban a nem tisztességes magatartáson alapul i) a szabályozás célja rossz j) a szabályozás szokásjogon alapszik, de ma már senkinek nem érdeke azt betartani k) az egyszerűbb szabályozásnak ellenérdekeltje van l) uniós keretszabály túlzottan szigorú átültetése a magyar joganyagba m) szegmentálás hiánya miatt ugyanazok az elvárások vonatkoznak a mikro-, kis- és nagyvállalatokra is Ezt a kérdést azért érdemes végiggondolni, hogy gazdagítsuk érvrendszerünket. Így jobban be 10

11 tudjuk mutatni, hogy a javaslatunk miben jobb a jelenleginél, milyen társadalmi, gazdasági előnyök származhatnak megvalósításából Az ügy adminisztrációja külföldön Érdemes bemutatni nemzetközi példákat a kiválasztott ügyre vonatkozóan. Nézzük meg, más országokban hogyan szabályozzák az ügy adminisztrációjának folyamatát, vagy hogyan sikerült egyszerűsíteni azt. A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséről számos OECD és uniós tanulmány született, valamint ezek áttekintéseként az irodalomjegyzékben bemutatott Nemzetközi bürokrácia-csökkentési gyakorlatok című, a Jó Kormányzás Program szakmai háttéranyaga. 6 Ezek célja, hogy a jó példák összegyűjtésével segítséget nyújtsanak további bürokráciacsökkentési programokhoz. Érdemes ezekből hivatkozni 1-2 jó gyakorlatra néhány mondatos összefoglalóban Az egyszerűsítés alternatívái Javasolt továbbá felvázolni az egyszerűsítésre alternatívákat. Például egy radikális, egy széleskörű és egy gyors alternatívát. Ez segít kiválasztani a leghatékonyabb megoldást, és hozzásegít ahhoz, hogy a későbbiekben érvelni tudjunk javaslatunk mellett. Itt érdemes kreatívan több, kevésbé ideális példát is bemutatni Az egyszerűsítés lehetőségei Érdemes sorra venni a szabályozás egyszerűsítésének általános módjait. Nézzük meg, alkalmazható-e a kiválasztott ügy valamely fázisában az egyszerűsítési módszerek valamelyik formája. Gondoljuk végig, hogy az alábbi hüvelykujj szabályok közül beépíthető-e valamelyik a javaslatunkba: a) Az elvárások egyértelműsítése. b) Adjunk mentességet valamely csoportnak a szabályozás alól. c) Tereljük a papír alapú kommunikációt és ügyintézést elektronikus vonalra. d) Kérjék el minél ritkábban az adott információt a vállalkozótól (például havi bontás helyett negyedéves bontás vagy az információ más forrásból történő beszerzése javasolt). 6 Elérhető: cs%c3%b6kkent%c3%a9s_issn.pdf e) Engedjük becsülni a vállalkozókat bizonyos információk megadásánál. f) Ne kérjük el többször ugyanazt az információt a vállalkozótól. g) Ne szabjunk ki határidőt feleslegesen, ha annak nincsen szankciója. h) Ahol lehet, terheljük át a bizonyítási kényszert a hatóságra. i) Néhány visszaélő miatt ne büntessük a szabályozás alá esők többségét. j) Bizalom a tisztességes működést tanúsítókkal szemben. k) Torz ösztönzők (bevételszerzés, munkahely-megőrzés) kikapcsolása. 5.5 A javaslat megvalósíthatósága Egy javaslat megvalósításának hét főbb fázisa van: Fázis 1. Intézkedés kidolgozása 2. Igazgatási előkészítés 3. Javaslat beterjesztése döntéshozóknak, egyeztetések 4. Döntés 5. Végrehajtás 6. Gyakorlati megvalósítás 7. Gyakorlati megvalósításra adott reakciók Társadalmipolitikai támogatottság Az igazgatás megnyerése Akadályok elhárítása Mindegyik fázisban felmerülhetnek olyan kockázati tényezők, melyek akadályozhatják a javaslat megvalósíthatóságát és új fázisba lépését. A 4.5-ös fejezetben felsorolt szempontok alapján javasolt összesíteni a javaslat megvalósíthatóságával kapcsolatos szempontokat. 5.6 A javaslat esetleges negatív hatásai A javaslat megvalósíthatósága kapcsán már megvizsgáltuk, hogy a javaslat közvetve vagy 11

12 közvetlenül negatívan hat-e valamilyen csoportra. Gondoljuk át, hogy ez a hatás milyen mértékű, és okoz-e olyan intézményi vagy politikai folyamatokat, melyek a javaslat megvalósíthatóságát veszélyeztethetik. Érdemes összefoglalni néhány mondatban, hogy lehetne ezeket a negatív hatásokat kezelni. 5.7 Kommunikációs javaslatok Gondoljuk át, milyen reakciókat vált majd ki a kommunikációs szintéren a javaslat és annak megvalósulása, milyen kommunikációs folyamatokra lehet számítani. Vizsgáljuk meg azt is, hogy a nem érintett csoportok milyen kifogással élhetnek a javaslat ellen. Ha van lehetőségünk dolgozzunk ki ennek megfelelően kommunikációs stratégiát is. Minimális költségráfordítással lehet médiavisszhangot kelteni, különösen, ha a javaslat elfogadásából következő megtakarítás költségekben, irritációban és időben jelentős megtakarítást eredményez, és ezt kommunikálni is tudjuk. Amennyiben nagyobb megtakarítást tudunk előre vetíteni javaslatunkkal, és az a társadalom széles körű csoportjait érinti, érdemes információs kampány megvalósítását is tervezni. Ha erre még sincs lehetőség összegezzünk öt gondolatot, amit érvként lehet felhozni. 6. Kommunikációs terv a javaslat elfogadását követően: Gondoljuk át, milyen reakciókat vált majd ki a kommunikációs szintéren a javaslat és annak megvalósulása, milyen kommunikációs folyamatokra lehet számítani. Vizsgáljuk meg azt is, hogy a nem érintett csoportok milyen kifogással élhetnek a javaslat ellen. Az egyes kommunikációs elemek áttekintése során két alapvető irányt érdemes szem előtt tartani: Mikroszint: a javaslat kedvezményezettjeinek mindennapi életét miként könnyíti meg az intézkedés Makroszint: országos szinten milyen eredménnyel jár a javaslat elfogadása Összegezzük azokat a gondolatokat, amikre a javaslat elfogadtatása során érdemes figyelemmel lenni: Kommunikációban kiemelendő elemek: költségmegtakarítás; igazságosság-méltányosság; egyszerűsítés. Kommunikációban kerülendő elemek: hivatali önérdekek korlátozása; ügynökszerepek súlyának csökkenése (pl. adótanácsadók). Kommunikációs célcsoportonként eltérő üzenetek: Döntéshozók; Bürokraták; Haszonélvezők; Ellenérdekeltek. Kommunikációs eszközök Sajtóközlemény Sajtótájékoztató Internetes megjelenés Információs kampány és kiadványok 4-5 érv a nem érintett csoportok kifogásaival szemben, ld. keretes rész: A meglévő szabályozás, a megkövetelt adminisztratív dokumentumok/intézkedések feleslegesek. Mindenkinek érdeke, hogy ezeken túllépve növeljük a közigazgatás és a közszféra hatékonyságát és versenyképességét. A javaslat minimális munkaerő/pénzügyi ráfordítással jár (számszerű adatok), miközben jóval nagyobb megtakarítás (számszerű adatok) érhető el mind az emberi és pénzügyi erőforrások terén. Nemcsak az adott célcsoport, de a közigazgatás számára is megtakarítás érhető el. Az eddig.. üggyel foglalkozó referensek munkája is lényegesen egyszerűsödni fog, ezáltal lehetővé téve, hogy más, munkaigényesebb tevékenységek elvégzésére koncentráljanak. Az adott szektorban végrehajtandó javaslat kidolgozása és végrehajtása után lehetőség lesz a szóban forgó egyszerűsítés más szektorokban történő bevezetésére is. 12

13 7. Segédletek 7.1. Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése Foglalkozási csoportok Nemzetgazdasági ágak és foglalkoztatási főcsoportok szerint a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011: 3.1. fejezet Munkaerőpiac). Ágazaton belüli eloszlások a Statisztikai évkönyv CD-mellékletein találhatóak (például. ipar-alágazatok, 2011: ). Benchmark-adatok (ezer fő, 2012): mezőgazdaság: 77,8 feldolgozóipar: 609,4 ipar összesen: 678,0 építőipar: 112,5 kereskedelem: 332,1 szállítás, raktározás: 184,5 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 79,9 pénzügy: 64,2 tudományos tevékenység: 78,6 adminisztratív-támogató tevékenység: 135,6 közigazgatás: 260,0 oktatás: 254,3 egészségügy, szociális ellátás: 263, Érdekvédelmi szervezetek Az alábbiakban néhány általános, valamint az egyes szektorokhoz kötődő érdekvédelmi szervezet kerül felsorolásra a teljesség igénye nélkül. Általános vállalkozói szervezetek Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ): Menedzserek Országos Szövetsége: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ): Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ): Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége: Mezőgazdaság FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács: Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége: Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége: Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME): Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ): Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége: Vidékfejlesztés Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége: mttsz.lapunk.hu Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége: Kereskedelem Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara (MKIK): Gépjármű-Márkakereskedők Országos Szövetsége: 13

14 Gyógyszerészet Magángyógyszerészek Országos Szövetsége: Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége: Ipar Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ): Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség: Ipartestületek Országos Szövetsége: Mezőgépgyártók Országos Szövetsége: Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége: Dohánytermelés Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége (MADOSZ): Építész Magyar Építész Kamara: Zöldtetőépítők Országos Szövetsége: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ): Turizmus, vendéglátás Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ): Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség: Magánszállásadók Országos Szövetsége: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ): Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ): Fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége (FEOSZ): Multinacionális Cégek Károsultjainak Egyesülete: Közlekedés, fuvarozás Magyar Hajózási Országos Szövetség: Fuvarozó Vállalkozások Országos Szövetsége: Szociális Nagycsaládosok Országos Egyesülete: Tanácsadás, könyvelés Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége: Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ): Magyar Könyvelők Országos Egyesülete: Könyvelőirodák Országos Szövetsége: Adótanácsadók Egyesülete: Közszolgáltatás Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége: Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete: 14

15 7.1.3 Egyéb Életkori és szociális csoportok Elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011, korcsoportok: 2.2. fejezet, családi állapot: 2.6. fejezet). Kis- és középvállalkozások ágazat, foglalkoztatottak száma, bruttó hozzáadott értéke, és megvalósított beruházások szerinti megoszlása Elérhető a KSH által publikált, A kis- és középvállalkozások szerepe a régiókban (2011) című publikációban. 7 Vállalkozások csoportjai Méret, tevékenységi terület, cégforma szerint elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011: 4.2. fejezet Gazdasági és nonprofit szervezetek, beruházások). Benchmark-adatok (2012): Korlátolt felelősségű társaság: db Részvénytársaság: 5593 db Szövetkezet 2976 db Közkereseti társaság: 5471 db Betéti társaság: db Egyéni vállalkozás: db Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó: db Tulajdonosok csoportjai Eszköz, ingatlan, föld stb. szerint elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011, lakásállomány: fejezet, földterületek gazdálkodási forma szerint: fejezet, járművek: fejezet) Benchmark-adatok (2012): Lakások száma összesen: db Mezőgazdasági terület összesen (gazdasági szervezetek): ha Mezőgazdasági terület összesen (egyéni gazdaságok): ha Szántóterület (gazdasági szervezetek): ha Szántóterület (egyéni gazdaságok): ha Személygépkocsi-állomány: db Tehergépkocsi-állomány: db Önkormányzatok csoportjai Elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011: 7.1. fejezet). Civil szervezetek csoportjai Elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben, darabszám és önkéntesek szerint (2011: fejezet) Közvetlen költségek becslése Anyagköltségek Munkaidő Nemzetgazdasági ágak szerint: KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvben (2011: ) Benchmark-adatok (havi nettó átlagjövedelem összesen, a szellemi, illetve a fizikai foglalkozásúak esetében, 2012): 7 Ld. ( ) 15

16 Iparág Összesen Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak mezőgazdaság Ft Ft Ft feldolgozóipar Ft Ft Ft ipar összesen Ft Ft Ft építőipar Ft Ft Ft kereskedelem Ft Ft Ft szállítás, raktározás Ft Ft Ft szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Ft Ft Ft pénzügy Ft Ft Ft tudományos tevékenység Ft Ft Ft adminisztratív-támogató tevékenység Ft Ft Ft közigazgatás Ft Ft Ft oktatás Ft Ft Ft egészségügy, szociális ellátás Ft Ft 177 Ft 7.3. Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra Nemzeti Együttműködés Program kormányprogram 8 Cél az egyszerű, átlátható és hatékony államszervezet megteremtése. Egyszerű Állam Program 9 - Széll Kálmán Terv bürokráciacsökkentő program I és 2014 között a Széll Kálmán-terv mentén kitűzött magyar vállalás szerint 500 milliárd forintos csökkentést irányzott elő a bürokratikus terhek leépítése érdekében. Célja, hogy elérjük az uniós átlagot és teljesítsük a 25%-os nemzetközi vállalást, és ezáltal csökkentsük a magyar vállalkozásokra, de ugyanígy a közszférára rótt terheket és növeljük az ország versenyképességét. ÁROP Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 11 Személyzeti intézkedések: köztisztviselői életpálya-modell. E-közigazgatás fejlesztési intézkedés, amely digitális megoldásokat kínál az adminisztratív terhek csökkentésére, a folyamatok egyszerűsítésére, igény alapú és állampolgárt bevonó programok megvalósítására, közszolgáltatások fejlesztésére és az információs- és tudásvagyon menedzsment és gazdálkodás támogatására. Magyarország Nemzeti Reform Program 12 A Nemzeti Reform Program üzleti környezet javítására irányuló intézkedésének megfelelően a bürokráciacsökkentő program keretén belül a Magyarország által tett 25%-os vállalás eléréséhez elengedhetetlenül szükséges intézkedés. Nemzeti Munka Terv: 13 Egyik fő beavatkozási terület a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció csökkentése és a munkaerőpiac kifehérítése. 8 Ld. programja.pdf ( ) 9 Ld. utan_final.pdf ( ) 10 Ld. B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf ( ) 11 Ld. ( ) 12 Ld. ( ) 13 Ld. ( ) 16

17 7.4. Sablon a sajtóközleményhez Az adott javaslat célja, hogy segítse / leegyszerűsítse / tehermentesítse / megkönnyítse Az eddig megszokott gyakorlattal szemben ugyanis ügy intézése.(szám) lépéssel könnyebb lesz, hiszen csupán beregisztrálásával / elkészítésével / stb. kiállítják / nyilvántartásba veszik / stb. az adott.. Az érintett vállalkozások így évi. Ft megtakarítást érhetnek el az. ügy kezelésére fordított adminisztratív költségek megtakarításával. Az így elért megtakarítás / kötelező előírások csökkentése /.. könnyebbé teszi a vállalkozások életét, amelyek így kapacitásaikat további fejlesztésekre / beruházásokra / munkaerő felvételére /. tudják fordítani. Ezáltal a szférában / szektorban (szám) érintett számára lesz egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb a(z) -vel járó ügyintézés. A javaslatba foglalt intézkedés megvalósítása esetén hozzávetőlegesen évi. Ft közvetlen és. Ft közvetett költség takarítható meg a. és az közigazgatás számára. Az intézkedésnek köszönhetően egy lépéssel közelebb kerülünk a Magyarország által 2014-ig vállalt 25 százalékos adminisztratív tehercsökkentéshez, továbbá előnyös helyzetbe hozhatjuk a területén működő vállalkozásokat, hozzájárulva az eredményesebb működésükhöz és további munkahelyek teremtéséhez. Jelen kiadvány a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ÁROP Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekt keretében készült. A projekt során öt fontos, egymáshoz szervesen kapcsolódó témában készültek anyagok: Közösségi versenyképesség Közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítása Versenyképességi szerződések Mikroinnováció Adminisztráció-csökkentő javaslatok kidolgozása Amennyiben érdeklődését felkeltette jelen anyagunk, keresse a többit is a kih.gov.hu honlapon!

VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához

VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához Tartalomjegyzék 1. Előszó 2 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének

Részletesebben

A vállalkozói adminisztratív

A vállalkozói adminisztratív A vállalkozói adminisztratív Hatásvizsgálati költségekre gyakorolt kézikönyv hatások vizsgálata mellékleteként csatolandó hatásvizsgálati lap megfelelő kitöltéséhez Útmutató az előterjesztések hatásvizsgálatához

Részletesebben

egyszeruallam.kormany.hu

egyszeruallam.kormany.hu 1 Olda A tájékoztató és a teljes program letölthető az egyszeruallam.kormany.hu oldalról. Az Egyszerű Állam Program célja, hogy a jó állam kormányzási koncepcióját a vállalkozások és az igazgatás viszonyában

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv II. kötet: Hatásvizsgálat szervezőknek Készítette: Szepesi Balázs A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Kutatásvezetők: A kutatásban részt vettek:

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Kutatásvezetők: A kutatásban részt vettek: Vállalkozásbarát adórendszer: A mikro- és kisvállalkozások adózással kapcsolatos adminisztratív terhelésének felmérése és az adminisztratív terhelések csökkentésére szolgáló javaslatok kidolgozására Pécsi

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADMINISZTRATÍV TERHEK MAGYARORSZÁGON 1. BEVEZETŐ 2. MIÉRT ÉS MENNYIRE KÁROS AZ ADMINISZTRATÍV TEHER

A FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADMINISZTRATÍV TERHEK MAGYARORSZÁGON 1. BEVEZETŐ 2. MIÉRT ÉS MENNYIRE KÁROS AZ ADMINISZTRATÍV TEHER Megjelent: Balás Gábor (2011)(szerk): A magyar foglalkoztatáspolitika kívánatos fókuszai, A jövő munkahelyeiért c. kutatás zárótanulmányának II. kötete, TÁMOP 2.5.2. kiemelt projekt A FOGLALKOZTATÁSSAL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Kedves Olvasó! 1. I. Általános definíció 1

Kedves Olvasó! 1. I. Általános definíció 1 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 1 I. Általános definíció 1 II. A mikro-innováció természete 2 2.1 A mikro-innováció beágyazottsága a közszférába 2 2.2 A mikro-innováció technológiai és nem-technológiai

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

Nemzeti Átállási Terv

Nemzeti Átállási Terv Nemzeti Átállási Terv Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság Nemzeti Átállási Terv Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság Általános információk tartalom Elsô fejezet Általános információk az euróra való felkészüléshez

Részletesebben

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I.

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok TÁMOP 5.4.1 projekt IV. pillér Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben