Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Kedves Olvasó! 2 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének menete 2 3. A javaslat elkészítése a gyakorlatban 3 4. A probléma részletes feltárása Szabályozási háttér Szabályozás mögött meghúzódó eredeti szándékok Jelenlegi adminisztrációs folyamat Az egyszerűsítés módja A javaslat megvalósíthatósága Társadalmi-politikai támogatottság Az igazgatás megnyerése Akadályok 6 5. A javaslat összeállítása Vezetői összefoglaló A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai A javaslat tartalma A javaslat pozitív hatásai Az adminisztratív egyszerűsödés módja A javaslat költségcsökkentő hatása A javasolt egyszerűsítés ismertetése Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata A javasolt adminisztrációs folyamat Szükséges szabályozási változtatások A változtatások résztvevői A változtatás költségei A javaslat háttere Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története Az adminisztráció jelenlegi szabályozásának okai Az ügy adminisztrációja külföldön Az egyszerűsítés alternatívái Az egyszerűsítés lehetőségei A javaslat megvalósíthatósága A javaslat esetleges negatív hatásai Kommunikációs javaslatok Kommunikációs terv a javaslat elfogadását követően: Segédletek Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése Foglalkozási csoportok Érdekvédelmi szervezetek Egyéb Közvetlen költségek becslése Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra Sablon a sajtóközleményhez 17 1

2 1. Kedves Olvasó! A vállalkozói ügyintézés során számtalan észszerűtlen, túlbonyolított szabályozással találkozunk, aminek egyszerűsítése fontos és megvalósítható lenne. Sok ötlet merül fel az egyszerűsítési eljárásokkal kapcsolatban, ám ezek zömmel elvesznek, és nem jutnak el a végrehajtási szintig, hiszen nem elég kiérleltek ahhoz, hogy komolyabb támogatást élvezhessenek. Nemzetközi tapasztalatok alapján az adminisztratív terhek csökkentése nem működhet kizárólag fentről lefelé, hanem éppen ellenkezőleg, az alulról jövő kezdeményezéseknek kell teret adni. Kiadványunk a hazai közszféra szereplőit célozza meg. Elsősorban helyi polgármestereknek, hivatali szereplőknek, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, helyi közszolgáltatásokat nyújtó cégek vezetőinek, helyi civil szereplőknek, közösségi szerepre törekvő helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy elsajátítsák az adminisztrációs tehercsökkentéssel kapcsolatos legfontosabb praktikákat és mozgósítsa a szereplőket ilyen irányú javaslatok megfogalmazására. Az adminisztrációcsökkentés eszköze egy jól felépített javaslat, ami nemcsak a problémát taglalja, hanem a gyakorlati megoldást is magába foglalja. Egy javaslat kidolgozásának bárki nekiláthat, hiszen azok, akik nap, mint nap szembesülnek egy feleslegesnek bizonyuló adminisztratív intézkedéssel, saját tapasztalatuk alapján tudnak gyakorlatban is megvalósítható megoldást a probléma kezelésére. Ehhez viszont olyan javaslatok kidolgozására van szükség, amelyek nem csupán kívánságokat fogalmaznak meg, hanem konkrétumokat tartalmaznak, valamint érvelni tudnak a javaslat jelentősége és kivitelezhetősége mellett. Fontos, hogy javaslatunk költségeit, várható hatásait minél inkább számszerűsíteni is tudjuk. Ennek megfelelően jelen anyagunk célja, hogy az adminisztratív tehercsökkentő javaslattal rendelkező emberek kezébe eszközt adjunk az egyszerűsítési ötletek kidolgozására. Léteznek olyan egyszerűbb adminisztrációs akadályok, amelyek felszámolására ha racionálisan és strukturáltan végiggondoljuk a jelen segédlet segítségével különösebb előképzettség nélkül is lehet és érdemes javaslatot kidolgozni. Léteznek ugyanakkor olyan komplex társadalmi-gazdasági meghatározottságú adminisztrációs terhek, amelyeknek a körbejárása, elemzése, költségeinek felmérése és hatásainak felbecsülése komoly szakértelmet, időt és csapatmunkát igényel. Ebben az esetben a megfelelő szakmai megalapozás mindenféleképpen többszereplős együttműködést kíván meg. A figyelmet azonban fel kell hívnunk arra is, hogy az adminisztráció nem minden esetben felszámolandó akadály: a nem megfontolt adminisztráció-csökkentés visszaélésekre adhat lehetőséget és komoly társadalmi problémákat okozhat. 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének menete Magyarországon a Deloitte 2010-es felmérése 1 szerint a GDP 10,5%-át teszik ki az adminisztratív terhek. A felesleges, tehát megtakarítható adminisztrációs költség ugyanakkor a GDP 3%- ára rúg. Ezzel jelentősen elmaradunk az uniós átlagtól, ami 1,5-2,5% között mozog. Mindez a gyakorlatban jelentős terhet ró a magyar vállalkozások működésére. Éppen ezért több kezdeményezést követően a Széll Kálmán Terv bürokráciacsökkentő program 2 vállalásának megfelelően 2014-ig 500 milliárd forinttal kell csökkenteni a felesleges adminisztratív költségek nagyságát. Ennek keretében a 2011-ben elindított Egyszerű Állam Program 3 lehetőséget ad a vállalkozóknak arra, hogy az adminisztrációs terhek csökkentéséhez saját javaslatokkal járuljanak hozzá. Ehhez konkrét és jól artikulált javaslatok megírására van szükség, amihez jelen útmutató segítséget kíván nyújtani. Ennek megfelelően anyagunk célja, hogy az adminisztratív tehercsökkentő javaslattal rendelkező emberek kezébe eszközt adjunk az egyszerűsítési ötletek kidolgozására. A javaslat megírása számos előnnyel járhat, ezek közül néhány főbb szempont: 1 Deloitte Zrt (2010): Áttekintő vizsgálat az államigazgatási szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes köréről, illetve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes felmérések elkészítése. 2 Ld. Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv%20 B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf ( ) 3 Ld. ( ) 2

3 Az adott probléma ismerői életszerű megoldási javaslatot adhatnak az ügy egyszerűsítésére. A választásokra történő előkészületekkel a politika egy befogadóbb szakaszba lép. Ennek megfelelően egy jó problémafelvetés és annak megoldási javaslata könnyen programmá válhat és a választások után megvalósulhat. Egy megvalósítható és kidolgozott javaslat kevés teret hagy az adminisztráció változtatásainak, így nagyobb eséllyel kerülhet végrehajtásra a változtatás az általunk javasolt módon. Ennek eredményeképpen az egyes vállalkozások számára: Egyszerűbbé és olcsóbbá válhat az ügyintézés; Csökkenhet adminisztratív előírások száma és azok ésszerűbbé válhatnak; Kiszámíthatóbbá válhatnak a hatósági ellenőrzések, Stb. 3. A javaslat elkészítése a gyakorlatban Mivel adminisztratív egyszerűsítést bárki kezdeményezhet, jelen útmutató célja technikai tanácsokkal segíteni ezt a folyamatot. Egy javaslat kidolgozásának két fő szakasza van: a probléma szabályozási környezetének megismerése és ezt követően a javaslat kidolgozása. Ez különböző mélységekben történhet: az első esetben egy megalapozott problémafelvetést és arra adott megoldási javaslatot nyújtunk be az ezzel foglalkozó szervnek, míg a második esetben szakértőkkel multidiszciplináris javaslat kidolgozására vállalkozunk. A javaslat kidolgozásához jelen dokumentum a következő pontok vizsgálatával kíván segítséget adni: 1. A probléma szabályozási környezetének megismerése a) Szabályozási háttér b) Jelenlegi adminisztrációs folyamat c) Az egyszerűsítés módja d) A javaslat megvalósíthatósága 2. A javaslat összeállítása e) Vezetői összefoglaló f) A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai I. A javaslat tartalma II. A javaslat pozitív hatásai III. Az adminisztratív egyszerűsítés módja IV. A javaslat költségcsökkentő hatása g) A javaslat kidolgozása I. Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata II. A javasolt adminisztrációs folyamat III. Szükséges szabályozási változtatások IV. A változtatások résztvevői V. A változtatás költségei h) A javaslat háttere I. Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története II. A jelenlegi szabályozás, adminisztratív eljárás logikája III. Az ügy adminisztrációja külföldön IV. Az egyszerűsítés alternatívái V. Az egyszerűsítés lehetőségei i) A javaslat megvalósíthatósága j) A javaslat esetleges negatív hatásai k) Kommunikációs javaslatok 3. Segédletek a) Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése b) Közvetlen költségek becslése c) Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra d) Sablon a sajtóközleményhez Mielőtt nekikezdünk a javaslat kidolgozásának, érdemes szem előtt tartani a következő szempontokat: A jó javaslat kritériumai közé tartozik, hogy megvalósítható, konkrét, a megvalósításának kockázata nem nagyobb az általa eredményezett előnyöknél és élvezi bizonyos csoportok támogatását. Érthető és szemléletesen összegzi az egyszerűsítés okát, módját és várt eredményeit. Ennek megfelelően Jól strukturált és tagolt A várható pozitív hatásokra és az egyszerűsítés módjára teszi a hangsúlyt Könnyen érthető költségszámítást tartalmaz 4. A probléma részletes feltárása Adminisztrációs teher csökkentésére vonatkozó javaslatunk jöhet az élet bármely területéről, de kötődhet az Egyszerű Állam Programban meghatározott intézkedési pontokhoz. 4 4 Ld. ( ) 3

4 A javaslat megírása előtt célszerű átgondolni, hogy mely intézkedést/szabályozást látjuk problematikusnak és miért. Ezt követően kezdhetjük a témával kapcsolatos szabályok és a jelenlegi működés feltérképezését. Mindezek birtokában tudjuk megtenni javaslatunkat az egyszerűsítésre és számba venni annak megvalósíthatóságát Szabályozási háttér A probléma definiálása során szükséges a pontos szabályozási háttér áttekintése: milyen szinte(ke)n működik az adott ügy szabályozása és ezekből melyek megváltoztatására van szükség. Ezek alapján tudunk javaslatot tenni a szabályozási háttér módosítására, egyszerűsítésére. Egy szabályozás megváltoztatása három igazgatási szintet érinthet. Ezek a következők: 1. Jogalkotási szint: itt szerepelnek a törvényalkotási, törvénymódosítási, rendeletalkotási vagy rendeletmódosítási javaslatok. 2. Kormányzati szint: itt szerepelnek a kormányzati és miniszteri döntések, és azok módosítási javaslatai. 3. Hatósági szint: itt az adott hatóság saját szabályozásai szerepelnek. 4. Egyéb Az adott kérdést szabályozó törvények, rendeletek és jogszabályok az alábbi portálokon kereshetőek. Nemzeti Jogszabálytár: Jogszabálykereső: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó jogszabálykeresője: Az Európai Unió joganyaga az EUR-Lex portálon érhető el szintén ingyenesen: Az így kapott törvények, rendeletek és jogszabályok közül vizsgáljuk meg, hogy melyek azok, amelyek megváltoztatását szükségesnek látjuk. Ezek megváltozatására, kiiktatására, és/vagy ésszerűsítésére érdemes jogászok segítségével javaslatot tenni Szabályozás mögött meghúzódó eredeti szándékok A szabályozási háttér áttekintése során azt is gondoljuk végig, hogy mi lehetett a jogalkotók, a szabály megfogalmazóinak eredeti célja, milyen felmerülő társadalmi problémát kívántak megoldani ezzel. Ami ugyanis adminisztrációs teher az egyik félnek, az könnyebbség lehet a másiknak. Például amióta nem csak a termék árát, hanem a megfelelő mértékegységre (liter, kiló, darab stb.) vetített egységárat is ki kell írni a kiskereskedelemben, a vevő mentesül a fejszámolási feladatoktól, amikor össze szeretné hasonlítani a különböző kiszerelésű termékeket. Amikor az adminisztráció-csökkentési javaslatunk kidolgozását elkezdjük, fontos, hogy ne romboljunk le olyan adminisztrációs kötelezettségeket, amelyek érdemi társadalmi vagy környezetvédelmi funkcióval bírnak. Senki sem vonja kétségbe például, hogy a veszélyes áruk fuvarozására jogosan vonatkozik komoly nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettség. Gondoljuk meg, milyen komoly környezeti károkat okozhat és akár tragédiákhoz vezethet ha meggondolatlanul egyszerűsítjük a telephely-létesítési engedélyezést vagy az építési engedélyezést. Tehetünk ugyanakkor racionalizálási, módosítási javaslatokat. Egyes adminisztrációs kötelezettségek esetében például javasolhatjuk, hogy papír alapú dokumentáció helyett legyen elektronikus, vagy hogy különböző űrlapok tartalmát össze lehessen vonni, csökkentve így a jelentési kötelezettségeket Jelenlegi adminisztrációs folyamat Ahhoz, hogy megfelelően megalapozott és konkrét javaslatot tudjunk előterjeszteni, szükségünk van az ügy jelenleg érvényben lévő adminisztrációs folyamatának feltérképezésére. Ez alapján tudjuk majd kidolgozni javaslatunkat az egyszerűsítésre: tehát melyek azok a folyamatok vagy lépések, amelyeket szerintünk ki kell iktatni a rendszerből Az egyszerűsítés módja Gondoljuk át, hogy a jelenlegi adminisztrációs folyamatot milyen módon lehetne egyszerűsíteni: mely szabályozási szinteket, területeket vagy párhuzamos intézkedéseket lehetne kiiktatni, melyek azok az adminisztrációs terhek, amelyeket a hatóságok át tudnának vállalni az ügy elektronikus útra terelése mennyiben könnyítené az ügyintézést stb. 4

5 4.5. A javaslat megvalósíthatósága Célszerű javaslatunk megvalósíthatóságát a lehető legtöbb szempont szerint megvizsgálni. Minden javaslatnak kritériuma ugyanis, hogy megfelelően konkrét és körültekintő legyen. Ehhez a következő szempontrendszer ajánlott: Az előnyök és hátrányok komplex felmérése Javaslatunk megvalósíthatóságának feltérképezése során szem előtt kell tartani, hogy minden változtatás következményékkel jár. Ezek a javaslat által érintett, különböző oldalon lévő csoportok szempontjából lehetnek pozitívak és negatívak. Fontos, hogy mérjük fel a pozitív hatások mellett a negatívokat is. Elsősorban azt tekintsük át, hogy az adott adminisztrációs teher felszámolásával nem keletkezik-e jóval nagyobb mértékű társadalmi kár, mint amekkora az adminisztrációs teher maga. Ne felejtsük el, hogy a szabály eredeti megfogalmazásának idején jelen volt egy kézzelfogható igény, amely egy akkor jelentkező problémát kívánt megoldani. Gondoljuk végig: Ha megszüntetjük az adott adminisztrációs terhet, várható-e, hogy megnő a negatív hatás? Például, ha lazítunk a mozgássérültigazolvány kiadásának adminisztrációs szabályain, több visszaélés történhet-e, és azok milyen károkat okoznak? Ha úgy látjuk, hogy nem lehet megszüntetni az adminisztrációs kötelezettséget anélkül, hogy komolyabb társadalmi kár keletkezne, még mindig megfontolhatjuk az adott adminisztrációs feladat átalakítását, átszervezését.. Például egyes csoportokat kivonhatunk az adminisztrációs kötelezettség alól, továbbra is meghagyva az adminisztrációt azon csoportok esetében, ahol a nagyságrend vagy tevékenység azt indokolja (például: irodai munkavégzés esetében üzemorvosi vizsgálatok szigorúsága csökkenthető, szélsőséges körülmények közt nehéz fizikai munkát végzők esetében nem. Szintén megfontolhatjuk az adminisztráció elektronizálását, vagy a különböző adminisztrációs folyamatok öszszevonását. A javaslat kidolgozását kísérő kutatási-elemzési munka során éppen ezért nagyon fontos, hogy minden érintett csoport képviselőjét vonjuk be (interjúk, felmérések stb. keretében). Gyűjtsünk be minden olyan információt, adatot, ami a költségek és hasznok, a várható pozitív és negatív hatások felméréséhez szükséges Társadalmi-politikai támogatottság Ezt a gondolatot szem elől nem tévesztve, szükséges felmérni azt, hogy milyen lehet a javaslatunk társadalmi-politikai támogatottsága. Annak érdekében, hogy javaslatunk elfogadásához megszerezzük a megfelelő támogatókat, át kell gondolnunk, hogy kik azok a potenciális támogatók, akiket megkereshetünk és meggyőzhetünk az ügy jelentőségéről, valamint a számukra kínálkozó haszonról. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a társadalmi-gazdasági szféra egyes csoportjainak relatív hasznát eredményező intézkedésnek mely csoportok lehetnek a vesztesei, és ezeket a veszteségeket hogyan lehet minimalizálni. Ezzel párhuzamosan arról sem tanácsos megfeledkezni, hogy egy intézkedés megváltoztatása a társadalom jelentős részének minimális megtakarítással járhat, ugyanakkor bizonyos politikai, igazgatási szereplők számára jelentősebb anyagi, presztízsbeli veszteséget okozhat, ami miatt a javaslat ellenérdekeltjévé válhatnak. Ennek kiküszöbölésére a következő megoldások léteznek: a) Szövetségesek keresése Javaslatunk támogatói a társadalmi-politikai szféra legkülönbözőbb szereplői lehetnek. Magas szintű politikus /közéleti személy/ adott szféra ismert képviselője Egy ismert társadalmi-politikai szereplő bevonása jelentős mértékben javíthatja esélyeinket az adminisztratív egyszerűsítés elfogadásában és véghezvitelében. A szereplő megkeresése előtt azonban számba kell venni, hogy számára milyen közvetlen és közvetett költséggel, haszonnal jár a javaslat támogatása. Társadalmi, gazdasági szervezetek, amelyek a javaslat haszonélvezői lehetnek Minél inkább sikerül egyes társadalmi vagy gazdasági szervezetek támogatását megnyerni, lobbierőnk annál jelentősebbé válik. b) A javaslat szimbolikussá tétele Társíthatunk javaslatunkhoz értékrenddel, gazdasági-társadalmi alapkérdéssel kapcsolatos szimbolikus jelentőséget, amely mellé megéri az egyes szereplőknek beállni. c) A javaslatban lévő potenciál hangsúlyozása Érdemes megvizsgálni, hogy a javaslat kimenete miképpen járul hozzá valamely intézkedés, operatív program vagy kormányprogramban kitűzött cél eléréséhez (a lehetséges opciókat ld. a 8.3 pont Kapcsolódó intézkedések és programok alatt). 5

6 Az igazgatás megnyerése Célszerű szem előtt tartani, hogy az igazgatásban dolgozók számára a meglévő viszonyok megváltoztatására irányuló törekvések a munkájukkal szembeni támadásként jelenhetnek meg. Ezért érdemes részletes információval rendelkeznünk az ellenérvek gyengítésének érdekében. a) Hivatalnoki érdekek A hivatalnoki érdekek hatástalanítása többféleképpen történhet. Először is fontos hangsúlyozni, hogy adott ügyintézők feladata nem válik jelentéktelenné, rájuk és munkájukra továbbra is szükség lesz. Hivatkozhatunk továbbá egy meghatározó szereplő támogatására is: semlegesíteni, de legalábbis csökkenteni lehet a változtatással szembeni ellenállást, amennyiben javaslatunk rendelkezik az előző pontban már említett, jelentősebb politikai-társadalmi szereplő támogatásával. Érvelhetünk azzal is, hogy a változtatás a hivatalnokok számára csupán formai, a lényegi változás az ügyfeleket érintően történik. Káruk nem származik a javaslat bevezetéséből, tehát nem eredményez leépítést, jelentős átszervezést, stb., az őket érő irritáció az ügyfelek részéről viszont jelentősen csökkenni fog. b) Autonómia megőrzése Mivel az igazgatás számára fontos saját autonómiájának megőrzése, meg kell találni azokat a garanciákat, amikkel ezek nem vagy minimálisan sérülnek. Ennek a legjobb példája az, hogy bebizonyítjuk, hogy az adminisztratív terhek csökkentése nem eredményezi a működés pontosságának, kiszámíthatóságának és szabályozottságának gyengülését Akadályok A javaslat megvalósítása során számos további akadállyal is szembesülhetünk. A technikai akadályok elsősorban a javaslat megalapozottságával, körültekintő elkészítésével és bizonyos technikai követelményekkel függenek össze. a) A javaslat elkészítéséhez szükséges költséges felkészülés Javasolt feltérképezni az egyszerűsítésre váró eljárás összetettségét (milyen lépésekből áll), logikáját (mire miért van szükség) és szereplőit. Ennek fényében tudjuk garantálni, hogy a javaslat összeállítása során minden egyes pontban a lehető legtöbb szempontot figyelembe vettük és összegyűjtöttük a szükséges információkat. Meglehet, hogy a javaslat elkészítése költségigényessé válik, ugyanakkor a kellő adatok, jogszabályi környezet és érvelés hiányában megalapozatlanná válhat javaslatunk. b) Kellő információk hiánya Az eljárás folyamatának feltérképezése során előfordulhat, hogy nem jutunk hozzá a kellő információhoz, például belső eljárásrendi szabályok miatt. Ebben több lehetőségünk is van a probléma áthidalására: külföldi példa bemutatásán keresztül érvelünk az egyszerűsítés mellett radikális változtatást javaslunk az egyszerűsítés célját nevezzük meg mindössze, a módját pedig kellő ismeretek híján rábízzuk az illetékes hatóságokra, igazgatási szervre. c) Törekvés a konzisztens átvezetésre Az adott ügy szabályozási környezetének feltérképezését követően a javasolt egyszerűsítést horizontálisan (a különböző hatások mentén) és vertikálisan (törvényi, rendeleti, jogszabályi szinteken) is meg kell valósítani. d) Finanszírozás Általában minden változatásnak van költségés munkaerő igénye. Javaslatunkban térjünk ki arra is, hogy milyen módon és milyen forrásból biztosítható a változtatáshoz szükséges pénzügyi háttér. e) Költségek a másik oldalon Elsüllyedt költségek Az egyszerűsítés célja elsősorban az, hogy megkönnyítse elsősorban az ügyfelek számára az adott ügy intézését. A változtatás számukra is teherrel jár még abban az esetben is, amennyiben a bonyolult ügyintézés egyszerűbbé válik. Különösen az elsüllyedt költségek esetén kell átgondolni, hogy mekkora terhet jelent az egyszerűsítő intézkedés: jelentheti egy új szoftver megvásárlását, ami nem kényszeríthető ki egyik pillanatról a másikra. Közvetítő ügynök szerepe Egy adminisztrációs folyamat egyszerűsítése nyomán feleslegessé válhatnak az addig közvetítő ügynökként funkcionáló külső szereplők, tanácsadók. Érdemes végiggondolni, hogy az egyszerűsítéssel szembeni ellenállásuk mivel gyengíthető. f) Nemzetközi kötelezettségek A javaslat jogtechnikai megvalósíthatóságánál arra is legyünk tekintettel, hogy az adminisztrációs terhek javasolt csökkentése nem mond-e ellent valamely, a nemzetközi szerződésekben 6

7 vállalt kötelezettségeknek vagy az Európai Unió joganyagának. g) Ütemezés A javaslat megvalósíthatóságához szorosan hozzátartozik a megfelelő ütemezés. A változtatásnak van egy bizonyos időbeli szükséglete: ez ne legyen se túl rövid, se túl hosszú. Amennyiben nincs elég idő az átállásra, az mind a bürokraták, mind az ügyfél oldalán további terhekkel és irritációval jár. Ha viszont túlságosan elhúzódik és köztes megoldások bevezetésével jár, akkor nehezebb és bonyolultabb lesz az átállás. h) Szezonalitás Javaslatunk elfogadását és gyakorlatba ültetését jelentős mértékben befolyásolhatja a politikai szezonalitás. Javasolt figyelembe venni a választások közelségét, aktuális intézkedési láz menetét és a témák alakulását is. i) Szerződések fogságában Javaslatunk érinthet olyan adminisztratív folyamatot, amely ügyben adott hatóságot vagy közigazgatási szervet szerződéses kötelezettség köt hosszabb időre, például adott adatbázis szerzői jogai, stb.. Ez esetben javaslatunk hiába tartalmaz ésszerű egyszerűsítést, a szerződés lejártáig nem léphet életbe. j) Infrastrukturális akadály Azt is meg kell vizsgálni, hogy az adott intézkedés milyen infrastrukturális rendszerbe van beágyazva (szoftverigény) és annak megváltoztatása mivel jár (új szoftver beszerzése). Amennyiben az egyszerűsítésre irányuló javaslatunk az elektronikus ügyintézést szorgalmazza, javasolt számba venni az adott célcsoport hozzáférési lehetőségét elektronikus eszközökhöz (internethez). 5. A javaslat összeállítása A javaslat összeállítását a következőkben felsorolt pontok mentén célszerű elvégezni korábbi vizsgálataink és az egyéb szükséges szempontok mentén Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglaló a javaslat rövid és tömör bemutatására szolgál. A javaslat fontosabb elemeinek lényegre törő bemutatása mellett javasolt összefoglalni az aktuális szabályozás észszerűtlenségének okát, az egyszerűsítés fő módszerét és az elérhető költségmegtakarítást. Mivel a döntéshozók nagy része csupán ezt az összefoglalót olvassa el, ezért az egyszerűsítést alátámasztó érvek, valamint az egyszerűsítés megvalósíthatósága legyen kellően megalapozott és meggyőző. A vezetői összefoglalót nem javasolt fél oldalnál hosszabbra nyújtani és a javaslat megírását követően elkészíteni A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai A javaslat tartalma Fogalmazzuk meg szabatosan, hogy mit tartalmaz javaslatunk. Írjuk le pontosan mi a célunk, milyen jelenlegi szabályozásra irányul a javaslatunk. Minden szabályozást pontos jogszabályi hivatkozással szükséges alátámasztani. A megfogalmazáskor két dologra koncentráljunk: mit és miért kívánunk megváltoztatni. A változtatás módja itt ne kerüljön részletes kifejtésre, mivel azt a következő pontban tárgyaljuk. A javaslat tartalmát maximum fél oldalban tanácsos összefoglalni A javaslat pozitív hatásai Foglaljuk össze előzetes vizsgálataink alapján, hogy a célcsoport és egyéb érintettek számára milyen közvetlen és közvetett pozitív következményekkel járna a javaslat életbe léptetése. Gondoljuk végig, hogy összességében milyen pozitív hatásai lennének a javaslat megvalósításának a vállalkozások és az igazgatás, illetve az ország egésze szempontjából. Írjunk le négy-öt gondolatot, ami eszünkbe jut pozitív következményként. A javaslat témájától függően felhasználhatóak az alábbiak közül relevanciával bíró tételek, de a fejezet természetesen saját mondatokkal is bővíthető. Javuló adómorál Javuló foglalkoztatottság és munkahelyteremtés Javuló versenyképesség Esélykiegyenlítés: minél több cégnek nyíljon lehetősége az adott tevékenység végzésére Kiemelt csoportok helyzetének javítása KKV-k; gyermekvállaló nők; védett korú munkavállalók; pályakezdők; romák. Vállalkozások piacra lépésének egyszerűsödése, belépési korlátok csökkentése Vállalkozások gazdasági aktivitásának ösztönzése 7

8 Az adminisztratív egyszerűsödés módja Fogalmazzuk meg, hogy miben várjuk az adminisztráció javulását a javaslat megvalósulásának hatására. Írjuk le, hogy a javaslat hatására mi fog megszűnni, milyen ügyintézés lesz rövidebb, stb. Írjuk le azt is, hogy milyen csoportokra hat pozitívan a javaslat (csoportot képezhetünk fő tevékenység, jogi kategória, méret stb. alapján). Ezt a pontot elegendő egy-két bekezdésben taglalni A javaslat költségcsökkentő hatása Próbáljuk meg megbecsülni és számszerűsíteni, hogy javaslatunkkal milyen mértékű költségcsökkenés érhető el. 5 Célszerű minél több szempontot számba venni és ezzel növelni a közvetlen/közvetett megtakarítás összegét. Ha ez nem releváns a javaslat esetében, akkor is törekedjünk arra, hogy arányosítással vagy egyéb módszerrel minél látványosabb adatokkal szolgáljunk. A költségcsökkentő hatás kimutatásához meg kell becsülni az érintett költségcsoportok nagyságát is. A költségek két nagy csoportba sorolhatók: a) Közvetlen költségek Közvetlen költségekhez tartozik minden olyan összeg, ami a vállalkozásnak az előírásoknak való megfelelés miatt merül fel. Ilyen például a papírköltség, fénymásolási-nyomtatási díj, postaköltség, telefonköltség, a feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő, illetve ide tartozik a várakozási idő is, amíg az eredmény vagy a hivatal visszajelzése megérkezik a vállalkozóhoz, és munkáját tudja folytatni az adott ügyre vonatkozóan. Számításainkat az adminisztrációval járó költségek csökkentéséről célszerű szemléletesen, táblázatba foglalva elvégezni. b) Közvetett költségek Az adminisztráció során nemcsak közvetlen, de közvetett költségek is felmerülnek, amelyek nem forintosíthatók, egyértelműen nem meghatározhatók, de jól jelzik, milyen módon hátráltatják a vállalkozást a fejlődésben. Ezek az alábbiak lehetnek: 5 A költségek kiszámításának részletes módszertanát tartalmazza a Nemzetgazdasági Minisztérium A vállalkozói adminisztratív költségekre gyakorolt hatások vizsgálata c. anyaga. A dokumentum letölthető: hatasvizsgalat.kormany.hu/download/0/48/20000/vallatcs.pdf Vállalkozói irritáció: a napi működés során felmerülő értelmetlen/bosszantó bürokratikus teher, amikor a megfeleléshez befektetett idő és energia sem a vállalkozó, sem az állam számára nem hasznos. Noha ez a faktor nehezen fejezhető ki költségekkel, mégsem szabad alábecsülni. Próbáljuk meg körültekintően bemutatni, hogy a jelenlegi adminisztratív szabályozás milyen intenzitású irritációt vált ki. Vállalkozóra terhelt kockázatok: ilyen kockázat, amikor az adott szabályozás bonyolultságából fakadóan hiába próbál a vállalkozó a szabályozásnak megfelelően eljárni, előfordulhat, hogy valamilyen előírást megsért, és akár valamilyen mulasztás miatt megbüntetik. Optimalizációs stratégiák szükségessége: ez akkor merül fel, amikor a vállalkozó a meglévő szabályozásoknak köszönhetően úgy hozza létre a céget, hogy minél jobban ki tudja használni a jogszabályok kiskapuit, és ne kerüljön hátrányba a rá vonatkozó szabályozás miatt. Szürkegazdaságban való működés kényszere. Vannak olyan esetek, amikor az adott tevékenységre vonatkozó szabályozás lehetetlenné teszi a szabályos működést, így a vállalkozó kénytelen azt a szürkegazdaságban megvalósítani. Az adminisztráció miatt nem megvalósuló fejlesztések költségei is a közvetett költségekhez tartoznak, például egy beruházásra fordítandó tőkemennyiség elmaradt hozama. Versenyképességet korlátozó hatás: az adminisztratív szabályok kötelező betartása sok esetben hátráltathatja, főként a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét a multinacionális cégekkel szemben. Innovációt korlátozó hatás: adminisztratív szabályozások gátolhatják a vállalkozások motivációját valamely termék előállítására, ezzel együtt az innovatív termékek bevezetését A javasolt egyszerűsítés ismertetése Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata Vázoljuk fel, hogy a kiválasztott ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata hogyan zajlik. Mutassuk be folyamatábrával az adminisztráció egyes lépéseit, vagy soroljuk fel a folyamat 8

9 Archiválásra váró bizonylat Papír alapú iktatás és tárolás Archivált bizonylat Elektronikus, hiteles, archív másolat Archivált papír és elektronikus bizonylat 1. ábra: Az ábra a számviteli bizonylatok tárolási lehetőségét mutatja. Mivel a törvény nem mondja ki explicit, hogy az elektronikusan archivált bizonylatok elfogadhatók hatósági és jogi eljárásban, ezért a papír alapú bizonylatok megőrzése az elektronikus változat mellett is tanácsos. résztvevőit, és rendeljük melléjük, hogy mit csinálnak. Nézzük meg, hogy ezek az eljárások mire szolgálnak (például jogi személy védelme, adószedés, szabályellenőrzés, adatgyűjtés stb.). A javaslat mechanizmusának illusztrálásához célszerű elemeire bontva ábrázolni az adott szabályozási terület jelenlegi, illetve javasolt működését. Az ábrákban elegendő az érintett, illetve releváns szereplők és viszonyaik megállapítása. A folyamatábra készülhet Wordben, a draw.io segítségével, de akár kézzel is, amit fényképként illesztünk be a javaslatba. (1. ábra) A javasolt adminisztrációs folyamat Mutassuk be, hogy hogyan nézne ki az általunk javasolt adminisztrációs folyamat miben változna a gyakorlatban eddig alkalmazott folyamathoz képest. Szemléltetésképpen alakítsuk át az előző pontban felvázolt folyamatábrát, hogy egyértelmű legyen az egyszerűsödést. Emellett foglaljuk össze, melyik résztvevőnek hogyan változik a tevékenysége a folyamat során. Írjuk le azt is, mi az, ami a jelenlegi folyamatszabályozásban előnyös és nem érdemes változtatni rajta. (lásd 3. ábra) Szükséges szabályozási változtatások Előzetes vizsgálataink alapján foglaljuk össze, hogy a jelenlegi szabályozást milyen szinteken szükséges módosítani. 2. ábra: Az ábrán a jelenlegi jövedékiletét-biztosítási szabályozás három fő érintettje szerepel, mindegyikük esetében azt jelenítve meg, milyen lépéseken kell keresztülmenniük a szabályozás egyszerűsítését célzó javaslat elfogadása esetén A változtatások résztvevői Vizsgáljuk meg, hogy az előző pontban felsorolt lépések végrehajtásában kik vesznek részt. Az ábrák elkészítése során az alábbi szempontokat tartsuk szem előtt: A folyamat leírása/ábrázolása legyen képes átadni a lineárisan és a párhuzamosan zajló lépéseket egyaránt, amennyiben relevánsak. A folyamatok iránya, a lépések sorrendje egyértelműen legyen megállapítható. Szerepeljen minden érdemben érintett szereplő. Minden lépésnél legyen egyértelműen megállapítható annak tartalma. Szerep Döntés-előkészítő Döntésben résztvevő A döntést jóváhagyó A döntést végrehajtó Ügynökként résztvevő Érdekelt Motiváció Ellenérdekelt Semleges Archiválásra váró bizonylat Papír alapú iktatás és tárolás Archivált papír alapú bizonylat Elektronikus, hiteles, archív másolat Archivált papír és elektronikus bizonylat 3. ábra: A javaslat szerint az adminisztrációs terhek csökkentése megvalósítható lenne, amennyiben a törvény kimondaná az elektronikusan archivált számviteli bizonylatok elfogadását hatósági ellenőrzés és bírósági eljárásban is. Így egy költségigényes lépés, az archivált papír alapú bizonylatok tárolását felváltaná az elektronikus archív másolatok megőrzése. Ez jelentős terhektől szabadítaná meg a vállalkozásokat. 9

10 Amint azt a táblázat is mutatja, vizsgáljuk meg, hogy ezeknek a résztvevőknek mi az érdekük, van-e olyan szereplő, aki a javaslat megvalósulásának ellenérdekeltje. Válasszuk külön a legitim és az öncélú szervezeti érdekeket, és a továbbiakban csak az előbbiekkel foglalkozzunk érdemben A változtatás költségei Az egyszerűsített adminisztráció bevezetésével szemben 3 fő érvvel találkozhatunk: (1) a bevezetés nehézkessége és elhúzódása; (2) a bevezetés költségigénye; valamint (3) a bevezetéssel járó kockázatok. Tekintsük át az egyszerűsített adminisztrációra való átállás feladatait, és becsüljük meg azok költség- és időigényét, valamint kockázatait. A bevezetés nehézkességét és elhúzódását illetően a következő tételeket érdemes számításba venni: Gyenge koordináció Ügyintézők betanítása Ügyfelek tájékoztatása és átállása Hivatalközi kapcsolatok átalakítása Kapcsolódó rendeletek és jogszabályok összehangolása Az adminisztráció egyszerűsítésének véghezvitele jelentős energiákat von el, más, fontosabb területekről A bevezetés költségigényével kapcsolatosan a következő tételek merülhetnek fel: Intézmények belső működésének átalakítása Formanyomtatványok átírása és egyéb nyomdai költségek Informatikai (szoftver, honlapfrissítés) költségek Szervezeti egységek átszervezésével járó költségek Információs kampány költségei A felmerülő kockázatok pedig többek között az alábbiak lehetnek: Az intézkedés bevetésével a hatóságokra hárul az adminisztrációs teher Átmeneti bizonytalanság Előre nem látható hiányosságok Vesztesek ellenállása Egyéb Itt is legyünk körültekintőek, ugyanakkor próbáljuk meg reálisan minimalizálni ezeket a költségtételeket és összevetni a megtakarítható költségekkel. Az sem kizárt sok esetben, hogy tényleges költsége nincs a változtatásnak, csupán egy jogszabály- és/vagy törvénymódosítás A javaslat háttere Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története Nézzünk utána, korábban milyen törekvések voltak az ügy adminisztrációjának egyszerűsítésére. Ha tudunk, kérdezzünk meg könyvelőket, ügyvédeket vagy az adminisztratív egyszerűsítéssel foglalkozó szervezeteket is, hogy az ügy kapcsán milyen változások léptek életbe korábban és rögzítsük a fontosabbakat. Tekintsük át az ügy adminisztrációjával kapcsolatban készült elemzéseket, kutatásokat, háttéranyagok eredményeit, lényeges üzeneteit Az adminisztráció jelenlegi szabályozásának okai Gondoljuk végig, hogy a jelenlegi szabályozás miért rossz, mi az oka a bonyolult ügyintézésnek. Nézzük meg, adódhat-e bonyolult vagy szükségtelen szabályozás az alábbiak közül: a) kockázatminimalizálásra törekedtek, ezért túlbiztosították és többszörös garanciákkal védték le a problémát b) elavult megoldásokat alkalmaznak, azóta már van jobb technológia; elektronikus megoldások hiánya c) hiányzik a hivatali együttműködés, ebből kifolyólag párhuzamos folyamatok működtetése d) többszörös információszolgáltatási kötelezettség e) a költségek áthárítása az ügyfélre f) túlzottan általános a jogszabály nagy teret hagyva a hatósági értelmezésnek g) tévesen állapították meg a problémát, így a szabályozás rossz elgondoláson nyugszik h) az eljárás logikája elsősorban a nem tisztességes magatartáson alapul i) a szabályozás célja rossz j) a szabályozás szokásjogon alapszik, de ma már senkinek nem érdeke azt betartani k) az egyszerűbb szabályozásnak ellenérdekeltje van l) uniós keretszabály túlzottan szigorú átültetése a magyar joganyagba m) szegmentálás hiánya miatt ugyanazok az elvárások vonatkoznak a mikro-, kis- és nagyvállalatokra is Ezt a kérdést azért érdemes végiggondolni, hogy gazdagítsuk érvrendszerünket. Így jobban be 10

11 tudjuk mutatni, hogy a javaslatunk miben jobb a jelenleginél, milyen társadalmi, gazdasági előnyök származhatnak megvalósításából Az ügy adminisztrációja külföldön Érdemes bemutatni nemzetközi példákat a kiválasztott ügyre vonatkozóan. Nézzük meg, más országokban hogyan szabályozzák az ügy adminisztrációjának folyamatát, vagy hogyan sikerült egyszerűsíteni azt. A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséről számos OECD és uniós tanulmány született, valamint ezek áttekintéseként az irodalomjegyzékben bemutatott Nemzetközi bürokrácia-csökkentési gyakorlatok című, a Jó Kormányzás Program szakmai háttéranyaga. 6 Ezek célja, hogy a jó példák összegyűjtésével segítséget nyújtsanak további bürokráciacsökkentési programokhoz. Érdemes ezekből hivatkozni 1-2 jó gyakorlatra néhány mondatos összefoglalóban Az egyszerűsítés alternatívái Javasolt továbbá felvázolni az egyszerűsítésre alternatívákat. Például egy radikális, egy széleskörű és egy gyors alternatívát. Ez segít kiválasztani a leghatékonyabb megoldást, és hozzásegít ahhoz, hogy a későbbiekben érvelni tudjunk javaslatunk mellett. Itt érdemes kreatívan több, kevésbé ideális példát is bemutatni Az egyszerűsítés lehetőségei Érdemes sorra venni a szabályozás egyszerűsítésének általános módjait. Nézzük meg, alkalmazható-e a kiválasztott ügy valamely fázisában az egyszerűsítési módszerek valamelyik formája. Gondoljuk végig, hogy az alábbi hüvelykujj szabályok közül beépíthető-e valamelyik a javaslatunkba: a) Az elvárások egyértelműsítése. b) Adjunk mentességet valamely csoportnak a szabályozás alól. c) Tereljük a papír alapú kommunikációt és ügyintézést elektronikus vonalra. d) Kérjék el minél ritkábban az adott információt a vállalkozótól (például havi bontás helyett negyedéves bontás vagy az információ más forrásból történő beszerzése javasolt). 6 Elérhető: cs%c3%b6kkent%c3%a9s_issn.pdf e) Engedjük becsülni a vállalkozókat bizonyos információk megadásánál. f) Ne kérjük el többször ugyanazt az információt a vállalkozótól. g) Ne szabjunk ki határidőt feleslegesen, ha annak nincsen szankciója. h) Ahol lehet, terheljük át a bizonyítási kényszert a hatóságra. i) Néhány visszaélő miatt ne büntessük a szabályozás alá esők többségét. j) Bizalom a tisztességes működést tanúsítókkal szemben. k) Torz ösztönzők (bevételszerzés, munkahely-megőrzés) kikapcsolása. 5.5 A javaslat megvalósíthatósága Egy javaslat megvalósításának hét főbb fázisa van: Fázis 1. Intézkedés kidolgozása 2. Igazgatási előkészítés 3. Javaslat beterjesztése döntéshozóknak, egyeztetések 4. Döntés 5. Végrehajtás 6. Gyakorlati megvalósítás 7. Gyakorlati megvalósításra adott reakciók Társadalmipolitikai támogatottság Az igazgatás megnyerése Akadályok elhárítása Mindegyik fázisban felmerülhetnek olyan kockázati tényezők, melyek akadályozhatják a javaslat megvalósíthatóságát és új fázisba lépését. A 4.5-ös fejezetben felsorolt szempontok alapján javasolt összesíteni a javaslat megvalósíthatóságával kapcsolatos szempontokat. 5.6 A javaslat esetleges negatív hatásai A javaslat megvalósíthatósága kapcsán már megvizsgáltuk, hogy a javaslat közvetve vagy 11

12 közvetlenül negatívan hat-e valamilyen csoportra. Gondoljuk át, hogy ez a hatás milyen mértékű, és okoz-e olyan intézményi vagy politikai folyamatokat, melyek a javaslat megvalósíthatóságát veszélyeztethetik. Érdemes összefoglalni néhány mondatban, hogy lehetne ezeket a negatív hatásokat kezelni. 5.7 Kommunikációs javaslatok Gondoljuk át, milyen reakciókat vált majd ki a kommunikációs szintéren a javaslat és annak megvalósulása, milyen kommunikációs folyamatokra lehet számítani. Vizsgáljuk meg azt is, hogy a nem érintett csoportok milyen kifogással élhetnek a javaslat ellen. Ha van lehetőségünk dolgozzunk ki ennek megfelelően kommunikációs stratégiát is. Minimális költségráfordítással lehet médiavisszhangot kelteni, különösen, ha a javaslat elfogadásából következő megtakarítás költségekben, irritációban és időben jelentős megtakarítást eredményez, és ezt kommunikálni is tudjuk. Amennyiben nagyobb megtakarítást tudunk előre vetíteni javaslatunkkal, és az a társadalom széles körű csoportjait érinti, érdemes információs kampány megvalósítását is tervezni. Ha erre még sincs lehetőség összegezzünk öt gondolatot, amit érvként lehet felhozni. 6. Kommunikációs terv a javaslat elfogadását követően: Gondoljuk át, milyen reakciókat vált majd ki a kommunikációs szintéren a javaslat és annak megvalósulása, milyen kommunikációs folyamatokra lehet számítani. Vizsgáljuk meg azt is, hogy a nem érintett csoportok milyen kifogással élhetnek a javaslat ellen. Az egyes kommunikációs elemek áttekintése során két alapvető irányt érdemes szem előtt tartani: Mikroszint: a javaslat kedvezményezettjeinek mindennapi életét miként könnyíti meg az intézkedés Makroszint: országos szinten milyen eredménnyel jár a javaslat elfogadása Összegezzük azokat a gondolatokat, amikre a javaslat elfogadtatása során érdemes figyelemmel lenni: Kommunikációban kiemelendő elemek: költségmegtakarítás; igazságosság-méltányosság; egyszerűsítés. Kommunikációban kerülendő elemek: hivatali önérdekek korlátozása; ügynökszerepek súlyának csökkenése (pl. adótanácsadók). Kommunikációs célcsoportonként eltérő üzenetek: Döntéshozók; Bürokraták; Haszonélvezők; Ellenérdekeltek. Kommunikációs eszközök Sajtóközlemény Sajtótájékoztató Internetes megjelenés Információs kampány és kiadványok 4-5 érv a nem érintett csoportok kifogásaival szemben, ld. keretes rész: A meglévő szabályozás, a megkövetelt adminisztratív dokumentumok/intézkedések feleslegesek. Mindenkinek érdeke, hogy ezeken túllépve növeljük a közigazgatás és a közszféra hatékonyságát és versenyképességét. A javaslat minimális munkaerő/pénzügyi ráfordítással jár (számszerű adatok), miközben jóval nagyobb megtakarítás (számszerű adatok) érhető el mind az emberi és pénzügyi erőforrások terén. Nemcsak az adott célcsoport, de a közigazgatás számára is megtakarítás érhető el. Az eddig.. üggyel foglalkozó referensek munkája is lényegesen egyszerűsödni fog, ezáltal lehetővé téve, hogy más, munkaigényesebb tevékenységek elvégzésére koncentráljanak. Az adott szektorban végrehajtandó javaslat kidolgozása és végrehajtása után lehetőség lesz a szóban forgó egyszerűsítés más szektorokban történő bevezetésére is. 12

13 7. Segédletek 7.1. Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése Foglalkozási csoportok Nemzetgazdasági ágak és foglalkoztatási főcsoportok szerint a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011: 3.1. fejezet Munkaerőpiac). Ágazaton belüli eloszlások a Statisztikai évkönyv CD-mellékletein találhatóak (például. ipar-alágazatok, 2011: ). Benchmark-adatok (ezer fő, 2012): mezőgazdaság: 77,8 feldolgozóipar: 609,4 ipar összesen: 678,0 építőipar: 112,5 kereskedelem: 332,1 szállítás, raktározás: 184,5 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 79,9 pénzügy: 64,2 tudományos tevékenység: 78,6 adminisztratív-támogató tevékenység: 135,6 közigazgatás: 260,0 oktatás: 254,3 egészségügy, szociális ellátás: 263, Érdekvédelmi szervezetek Az alábbiakban néhány általános, valamint az egyes szektorokhoz kötődő érdekvédelmi szervezet kerül felsorolásra a teljesség igénye nélkül. Általános vállalkozói szervezetek Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ): Menedzserek Országos Szövetsége: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ): Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ): Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége: Mezőgazdaság FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács: Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége: Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége: Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME): Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ): Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége: Vidékfejlesztés Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége: mttsz.lapunk.hu Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége: Kereskedelem Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara (MKIK): Gépjármű-Márkakereskedők Országos Szövetsége: 13

14 Gyógyszerészet Magángyógyszerészek Országos Szövetsége: Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége: Ipar Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ): Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség: Ipartestületek Országos Szövetsége: Mezőgépgyártók Országos Szövetsége: Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége: Dohánytermelés Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége (MADOSZ): Építész Magyar Építész Kamara: Zöldtetőépítők Országos Szövetsége: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ): Turizmus, vendéglátás Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ): Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség: Magánszállásadók Országos Szövetsége: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ): Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ): Fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége (FEOSZ): Multinacionális Cégek Károsultjainak Egyesülete: Közlekedés, fuvarozás Magyar Hajózási Országos Szövetség: Fuvarozó Vállalkozások Országos Szövetsége: Szociális Nagycsaládosok Országos Egyesülete: Tanácsadás, könyvelés Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége: Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ): Magyar Könyvelők Országos Egyesülete: Könyvelőirodák Országos Szövetsége: Adótanácsadók Egyesülete: Közszolgáltatás Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége: Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete: 14

15 7.1.3 Egyéb Életkori és szociális csoportok Elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011, korcsoportok: 2.2. fejezet, családi állapot: 2.6. fejezet). Kis- és középvállalkozások ágazat, foglalkoztatottak száma, bruttó hozzáadott értéke, és megvalósított beruházások szerinti megoszlása Elérhető a KSH által publikált, A kis- és középvállalkozások szerepe a régiókban (2011) című publikációban. 7 Vállalkozások csoportjai Méret, tevékenységi terület, cégforma szerint elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011: 4.2. fejezet Gazdasági és nonprofit szervezetek, beruházások). Benchmark-adatok (2012): Korlátolt felelősségű társaság: db Részvénytársaság: 5593 db Szövetkezet 2976 db Közkereseti társaság: 5471 db Betéti társaság: db Egyéni vállalkozás: db Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó: db Tulajdonosok csoportjai Eszköz, ingatlan, föld stb. szerint elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011, lakásállomány: fejezet, földterületek gazdálkodási forma szerint: fejezet, járművek: fejezet) Benchmark-adatok (2012): Lakások száma összesen: db Mezőgazdasági terület összesen (gazdasági szervezetek): ha Mezőgazdasági terület összesen (egyéni gazdaságok): ha Szántóterület (gazdasági szervezetek): ha Szántóterület (egyéni gazdaságok): ha Személygépkocsi-állomány: db Tehergépkocsi-állomány: db Önkormányzatok csoportjai Elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben (2011: 7.1. fejezet). Civil szervezetek csoportjai Elérhető a KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvekben, darabszám és önkéntesek szerint (2011: fejezet) Közvetlen költségek becslése Anyagköltségek Munkaidő Nemzetgazdasági ágak szerint: KSH honlapján, illetve a Statisztikai évkönyvben (2011: ) Benchmark-adatok (havi nettó átlagjövedelem összesen, a szellemi, illetve a fizikai foglalkozásúak esetében, 2012): 7 Ld. ( ) 15

16 Iparág Összesen Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak mezőgazdaság Ft Ft Ft feldolgozóipar Ft Ft Ft ipar összesen Ft Ft Ft építőipar Ft Ft Ft kereskedelem Ft Ft Ft szállítás, raktározás Ft Ft Ft szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Ft Ft Ft pénzügy Ft Ft Ft tudományos tevékenység Ft Ft Ft adminisztratív-támogató tevékenység Ft Ft Ft közigazgatás Ft Ft Ft oktatás Ft Ft Ft egészségügy, szociális ellátás Ft Ft 177 Ft 7.3. Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra Nemzeti Együttműködés Program kormányprogram 8 Cél az egyszerű, átlátható és hatékony államszervezet megteremtése. Egyszerű Állam Program 9 - Széll Kálmán Terv bürokráciacsökkentő program I és 2014 között a Széll Kálmán-terv mentén kitűzött magyar vállalás szerint 500 milliárd forintos csökkentést irányzott elő a bürokratikus terhek leépítése érdekében. Célja, hogy elérjük az uniós átlagot és teljesítsük a 25%-os nemzetközi vállalást, és ezáltal csökkentsük a magyar vállalkozásokra, de ugyanígy a közszférára rótt terheket és növeljük az ország versenyképességét. ÁROP Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 11 Személyzeti intézkedések: köztisztviselői életpálya-modell. E-közigazgatás fejlesztési intézkedés, amely digitális megoldásokat kínál az adminisztratív terhek csökkentésére, a folyamatok egyszerűsítésére, igény alapú és állampolgárt bevonó programok megvalósítására, közszolgáltatások fejlesztésére és az információs- és tudásvagyon menedzsment és gazdálkodás támogatására. Magyarország Nemzeti Reform Program 12 A Nemzeti Reform Program üzleti környezet javítására irányuló intézkedésének megfelelően a bürokráciacsökkentő program keretén belül a Magyarország által tett 25%-os vállalás eléréséhez elengedhetetlenül szükséges intézkedés. Nemzeti Munka Terv: 13 Egyik fő beavatkozási terület a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció csökkentése és a munkaerőpiac kifehérítése. 8 Ld. programja.pdf ( ) 9 Ld. utan_final.pdf ( ) 10 Ld. B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf ( ) 11 Ld. ( ) 12 Ld. ( ) 13 Ld. ( ) 16

17 7.4. Sablon a sajtóközleményhez Az adott javaslat célja, hogy segítse / leegyszerűsítse / tehermentesítse / megkönnyítse Az eddig megszokott gyakorlattal szemben ugyanis ügy intézése.(szám) lépéssel könnyebb lesz, hiszen csupán beregisztrálásával / elkészítésével / stb. kiállítják / nyilvántartásba veszik / stb. az adott.. Az érintett vállalkozások így évi. Ft megtakarítást érhetnek el az. ügy kezelésére fordított adminisztratív költségek megtakarításával. Az így elért megtakarítás / kötelező előírások csökkentése /.. könnyebbé teszi a vállalkozások életét, amelyek így kapacitásaikat további fejlesztésekre / beruházásokra / munkaerő felvételére /. tudják fordítani. Ezáltal a szférában / szektorban (szám) érintett számára lesz egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb a(z) -vel járó ügyintézés. A javaslatba foglalt intézkedés megvalósítása esetén hozzávetőlegesen évi. Ft közvetlen és. Ft közvetett költség takarítható meg a. és az közigazgatás számára. Az intézkedésnek köszönhetően egy lépéssel közelebb kerülünk a Magyarország által 2014-ig vállalt 25 százalékos adminisztratív tehercsökkentéshez, továbbá előnyös helyzetbe hozhatjuk a területén működő vállalkozásokat, hozzájárulva az eredményesebb működésükhöz és további munkahelyek teremtéséhez. Jelen kiadvány a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ÁROP Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekt keretében készült. A projekt során öt fontos, egymáshoz szervesen kapcsolódó témában készültek anyagok: Közösségi versenyképesség Közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítása Versenyképességi szerződések Mikroinnováció Adminisztráció-csökkentő javaslatok kidolgozása Amennyiben érdeklődését felkeltette jelen anyagunk, keresse a többit is a kih.gov.hu honlapon!

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06. 1 VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. A vállalkozások adminisztrációs költsége Uniós összehasonlításban is magas, MOon nem csökken, inkább növekszik 2 Adminisztrációs teher az adminisztrációs költségek

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Headline Verdana Bold Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa-elhárítás Felkészülés a ritkán bekövetkező, magas kockázatú eseményekre Szöllősi Zoltán Szenior Menedzser, 2016. október 11. Üzletmenet-folytonosságot

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FEJLESZTÉSPOLITIKA SZABÁLYOZÁSÁBAN

VÁLTOZÁSOK A FEJLESZTÉSPOLITIKA SZABÁLYOZÁSÁBAN VÁLTOZÁSOK A FEJLESZTÉSPOLITIKA SZABÁLYOZÁSÁBAN UNIÓS JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA Várható javaslatok: 2014-2020 többéves pénzügyi keret (Multiannual financial framework, MFF) félidei felülvizsgálata kötelező,

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Tarcsai Zoltán Szabályozási szakértő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Infomédia szabályozási

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben