E MLÉ K E Z T E T Ő. Szakmai műhely, BKIK május 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E MLÉ K E Z T E T Ő. Szakmai műhely, BKIK 2013. május 3."

Átírás

1 E MLÉ K E Z T E T Ő Szakmai műhely, BKIK május 3. Részt vettek: Gönczöl Enikő (EduNet), Kovács Anikó (EduNet), Herman Katalin (EduNet), Elek Csaba (BKIK), Petz Gábor (BKIK), Fehér Ildikó (BKIK), Faragó András (TISZK), Kosik Ádám (Csepel-sziget), Barlai Katalin (OKNT), Bruckner László (NMH Szak és Felnőttképzési Igazgatóság) A találkozó célja: a műhelymunka-sorozat célja, hogy megfogalmazza azokat a policy ajánlásokat, amelyek a projekt tevékenységeinek eredményeként jönnek létre, illetve biztosítsa a projekt keretében születő eredmények disszeminálását. A találkozó eseményei, eredményei: köszöntő, bemutatás, bemutatkozás policy ajánlások, adaptálandó elemek beillesztése a mai magyar szakképzési rendszerbe ennek a munkának a megkezdése lesz ma CG-CW projekt bemutatása: közös célok, közös megoldások/útkeresés: nem csak Magyarországra jellemző, máshol Európában is hasonlókkal találkozhatunk. Úgy tűnik a külföldi partnerek is tudnak tanulni a projektből, mindenki megismerhet olyan tartalmakat, amelyeket saját tevékenységeiben hasznosítani tud majd. külföldi partnerek: ETC (magán fenntartású oktatási intézmény), Train d Up (magáncég), Krakkói Pedagógiai Egyetem (Gazdasági tanszék) magyar partnerek: BKIK, TISZK helyett Csepel-sziget iskola (nem állami fenntartású), T-Tudok A projekt keretében adaptálandó termékek: ProVib (pályaorientációs termék) volt az eredeti tervben, de a német partner ezt továbbfejlesztette, kiegészítette, tökéletesítette. Az új termék egy kompetenciákat mérő teszt ennek neve: Kompetenzfeststellung

2 Bildungsbegleiter: egy mentor/kísérő személy; a személyes problémáktól az iskolai és munkahelyi problémákig mindenben segítséget jelent a tanulóknak; egész Bajorországban alkalmazzák és finanszírozzák, nem ennek az iskolának a specialitása munkaerőpiac szükségletek és a képzési kínálat összehangolásának rendszere München környékén Resilience matrix: a hatékony tanuláshoz fontos, hogy a tanulók jól legyenek (egészségi, szociális, mentális szempontból biztonságban legyenek); ha ez nincs meg, az kockázatot jelent, és azt kezelni kell; meg kell határozni, hogy melyek a kockázati tényezők, és ezek milyen szükségleteket jelentenek. Partnership building: együttműködés a családdal, együttműködés a különböző szervezetekkel, szociális partnerekkel, de a központban a gyermek áll (integrált szemlélet) módszertani ötletek a lengyel partnertől: a szakképzés programja hogyan hangolható össze a kisebbségi kultúra sajátosságaival, a roma népesség szokásaival és igényeivel a projekt folyamata: a korábbi tervekkel ellentétben nem a müncheni nyitókonferenciával kezdtük szakirodalom feltárása volt az első lépés és egy problémajegyzék összeállítása fókuszcsoportos interjúkat folytattunk két szakképző intézményben 2-2 alkalommal a tervezett három külföldi látogatás közül egy már megtörtént (a németországi), a skóciai május közepén és a lengyelországi június elején lesz esedékes kétféle magyarországi műhelymunka kezdődik meg: az egyik a szakértői, melynek fő munkaterülete, hogy az adaptálandó termék eredeti és célországbeli környezete milyen eltéréseket mutat és ezek a különbségek hogyan kezelhetők; míg a másik az adaptációs folyamatot végzők, kipróbálók műhelye rövid továbbképzési program is készül az adaptált termékek alkalmazására való felkészítés céljából a következő ősz és tél a kipróbálás, a tesztelés időszaka lesz közben a projekt felénél egy nemzetközi partnertalálkozót tartunk majd Magyarországon, melyen az adaptált termékeket kipróbáló pedagógusok is rész vesznek majd és közvetlenül a nemzetközi partnerekkel, a származási helyről érkező szakértőkkel oszthatják meg tapasztalataikat, velük konzultálhatnak ezt követi majd a termékek korrekciója és véglegesítése végül a policy ajánlások is végleges formát nyernek

3 a projekt eredményeként a partnership building módszertana és a lengyelországi módszertan is leírva, 4 nyelven hozzáférhető lesz, mivel ezek európai hozzáadott értéket képviselnek a projekten belül. a projekt egy disszemináló zárókonferenciával ér véget. Az 5 adaptálandó elem egy integrált rendszerként is megállhatja a helyét, de egyenként is, mert úgy nem igényel túl nagy változásokat, és az által várhatóan könnyebben befogadja a szakképzési rendszer [K.A.] sok mindennek van kezdeménye, de nincs protokollja, nincs leírása, check list-je a magyar szakképzési rendszerben és ezt segítenék ezek az elemek [K.A.] kapcsolódási pontok lehetnek: a Tanodák, a Nagy Szivárvány Iskola Harlem programja, továbbá az épp kidolgozás alatt álló pályaorientáció rendszere a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál (TÁMOP ) [E.Cs.] további 10 iskolát lehet még bevonni a termékek kipróbálásába [K.A.] partnerkapcsolatok (kisebbségi önkormányzat) már működnek a Csepel-sziget iskolában, melytől azt várta az intézmény, hogy könnyebben megtalálják a hangot a roma tanulókkal, de ez nem alakult ki ehelyett a partner inkább felajánlotta, hogy szakértőket küldenek, akik az iskolában megjelenő tanulók identitásépítésébe tudnának bekapcsolódni [K.Á.] azt kellene előzetesen megvizsgálni, hogy az intézmények meglévő pedagógiai programjában hol lehet a helye ennek az 5 elemnek [B.K] ez segíti a fenntarthatóságot is [K.A.] Fehér Ildikó: a munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat összehangolása a két rendszer nem összehasonlítható: München környékén szinte nincs munkanélküliség, a munkáltatók célja, hogy kiképezzék saját maguk számára a munkavállalókat és meg is tartsák őket röghöz kötés nélkül, míg Magyarországon a munkavállalók képzik magukat, hogy megfeleljenek az elvárásoknak Magyarországon: negyedéves prognózisok készülnek a munkaügyi központok által kérdőíves módszerrel a kirendeltségek által (a munkáltatók nem szeretik ezeket a kérdőíveket, és az eredmények nem mindig helytállóak ), de erre épülnek a képzések, a kínálat a munkaügyi központok a beérkező munkanélkülieket pedig arról kérdezik meg, hogy melyik iskolá(k)ban végeztek az oktatási rendszer lassan reagál a változásokra, a piaci igényekre a munkavállalók a felelősek a megfelelő végzettségért, képzettségért

4 Németországban: a cégek felelnek a munkaerő megfelelő kvalitásáért, ezért pl. tréner cégeket alkalmaznak, assessment centereket működtetnek bár ez elsősorban a nagyobb cégekre jellemző (de ezekből arányaiban több van, mint Magyarországon, ahol a KKVk aránya a meghatározó); a kisebb cégek gyakran a munkaügyi központokhoz fordulnak segítségért; a munkaügyi központok vezetik, hogy kik vesznek részt gyakorlati képzésben, nyílt adatbázist működtetnek (a kereslet és a kínálat oldaláról egyaránt), közép és hosszú távú prognózisokat készítenek (nem negyedévest), és nem kötik jogi eszközökkel oda a munkavállalót a céghez csak azért, mert képzést adtak neki (kivéve az egyetemi ösztöndíjak esetét), inkább a MI érzést próbálják erősíteni a dolgozókban nem a hátrányos szociális helyzetűek adják a szakképzésben tanulók többségét; mentor rendszert működtetnek; a támogatás nem csupán az adott tanulót, későbbiekben munkavállalót illeti meg, hanem a befogadó munkahelyet is; ennek a fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációjának területén már vannak hagyományai Magyarországon is, sajnos más területeken még nem jelent meg ez a gyakorlat, holott fontos lenne kérdések: ld. F.I. vázlata Hozzászólások a hiányszakmák meghatározásának át kellene alakulnia Magyarországon (pl. a KKV-k nagyobb arányú bevonásával) [B.L.] úgy tűnik, a kis cégek jelenleg csak követő magatartást képesek tanúsítani, míg a nagy cégeknek van hosszabb távú stratégiája; így talán azt érdemes megnézni, hogy a német rendszerben ebből a szempontból milyen szerepet játszanak a kkv-k; Mo-on úgy tűnik, a hiányszakmák megállapításának gyakorlata kevésbé hatékony [B.L.] RFKB-k szerepe; Kamara több ezer vállalkozást kérdez meg évente, és ezekből is kitűnnek a KKV-k és a nagyvállalatok közötti különbségek, (nagyvállalatok közül főleg multik dominálnak), nagyon nagy eltérések mutatkoznak!!! a kisvállalatok kisszámíthatatlanok és nem tudnak hosszútávra tervezni. A döntés ez alapján készül (iskolák megkérdezésével). Az egyes időszakok között is nagyon nagy eltérések mutatkoznak ezért nem vihetők át az eredmények az iskolarendszerbe; bizonyos területeken, egy-két szolgáltatás, pl. kereskedelem, vendéglátás, lehet előre látni, hogy lesz igény, de többségében ez nem látható; szerencsés, hogy

5 Németország a példa, mivel hazánkban sok a német cég, és náluk észrevehető, hogy hosszabb távra terveznek előre, van stratégiájuk; [E.CS.] SPAR, Siemens Magyarországon is képezik a munkavállalókat [E.CS.] KKV-knak általános ismeretekkel rendelkező munkavállaló kell, sőt, lehetőleg több dologhoz is értsen a munkaerő, a multiknak meg elsősorban specialisták [F.I.] de nem mindegy, hogy milyen specialisták, mert több cégnél azt preferálják, ha az egész munkafolyamatot átlátja [E.CS.] megyei fejlesztési tervek elemzése is szükséges lenne olyan szempontból, hogy képesek voltake megvalósítani az eredeti célt, hogy az adott térség munkaerő-piaci igényeire is reflektáljon a képzési kínálat [B.K.] OKJ előírások, tantervek egyre inkább az általánosabb tartalmú képzések irányába mennek el [B.L.] lehet, hogy jobb mérési módszer kell a munkaügyi felmérésekhez [K.A.] a munkáltatók sok esetben nincsenek tisztában a munkaügyi felmérések jelentőségével [F.I.] 8 milliárd forint van egy olyan gyakornoki programra, amely azt tűzte ki célul, hogy a szakmájukban tudjanak elhelyezkedni a tanulók legalább fél évre, és ezzel munkatapasztalatot szerezzenek [B.L.] kik a diákok? 70% roma származású, nem tudják az alapműveleteket, nem tudnak írni-olvasni; mire képezzük őket? fogékony legyen, képes legyen időnként megújítani a tudását ez lenne egy jó cél; [F.A.] a munkaerő-piaci elvárások és az oktatási rendszert jellemző valóság közti eltérés arra világít rá, hogy az oktatásban (szakképzésben) a pedagógiai elemekben vannak hiányosságok [B.L.] a tanárok egyharmada évente cserélődik, ami nehezíti az eredményes oktatást [F.A.] ki az elfogadott ember az iskolában a kollégák között? ki lehet mentor? fontos, hogy tanítson is abban az osztályban, ahol mentorál; és fontos, hogy a tantestülettel is megértesse magát [B.K.] Németországban a Bildungsbegleiterek esetében nem feltétel a pedagógus végzettség [G.E.] az iskolákban a pedagógusok nehéz helyzetben vannak: megvan a saját bajuk, az ő vállukat nyomja a gyerekek gondja és van még a szabályzóknak való megfelelés terhe is; nem biztos, hogy rendelkezik a pedagógus azokkal a kompetenciákkal, nem biztos, hogy belefér az idejébe, hogy még egy ilyen szerepkört, mint a Bildungsbegleiter, elvállaljon; (bár az elfogadottság talán akkor nagyobb, ha belülről jön ez a személy), de mégis inkább egy külső szakember kell egy ilyen jellegű feladatra. [E.CS.] a Bildungsbegleitereknek vannak közösségi óráik is: identitásépítés, problémakezelés így kialakul valamilyen személyes kapcsolat az általuk támogatott tanulókkal, tanulócsoporttal [G.E.]

6 Elképzelhető, hogy a magyar szakképzés befogadna olyan személyeket erre a szerepkörre, akiknek nincs pedagógus végzettsége? Lehetne-e finanszírozást találni rá, az is nagy kérdés. [K.A.] NFSZ szolgáltatási funkcióit érdemes figyelembe venni, pl. TÁMOP [E.Cs.] információ hiánya van a tanulóknak, a családoknak, nem ismerik a szakmákat, lehetőségeket [E.Cs.] honnan is lenne információja, ha nincs intézményrendszer, ami foglalkozik velük? [F.I.] egy portugál szakképző példája, mely szerint néhány hónap alatt képesek reagálni a munkaerőpiaci igényekre, nem tartották magukat tanévhez, tantervhez, összeszedték a szükséges szakembereket megbízási szerződéssel arra az egy-másfél évre, ami a képzés elvégzéséhez szükséges, és másfél év múlva ott voltak a végzett szakemberek [K.Á.] nem csak a gyorsaság számít, hanem a minőség is, de nincs ott a munkáltató, mint a németeknél, aki ezt kikényszerítse, legfeljebb az iskola teheti meg, de neki meg nem mindig érdeke [B.L.] Németországban ennek biztosítására van Qualifizierungs Bausteine c. rendszer, pl. [G.E.] zárás, következő műhely lehetne május végén; kiket lehetne még bevonni a műhelymunkába?, [F.I.] vázlata kiegészíthető, bármilyen javaslatnak örülünk írásos formában is [K.A.]

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében zárótanulmány 1 Készítette: Dr. Tausz Katalin MS Concord Bt. Budapest, 2013 2 TARTALOM I. Nemzetközi jogi keretrendszer... 4 II. Helyzetkép...

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

MFF 2013 Problémák és megoldások

MFF 2013 Problémák és megoldások MFF 2013 Problémák és megoldások Készült a Veszprémi BEST Bizottság egyesület Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projektje keretében. Tartalom Mi a Munkanélküli

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

szerepkeresés szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában

szerepkeresés szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában Kovács zsuzsa szerepkeresés szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara a 2010/2011 tanévben indította el a Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel

Részletesebben

A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás

A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás SZAKLAPOZÓ A SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEK TANÁRAINAK LAPJA 2013. november www.muszakikiado.hu V. évfolyam II. szám KEDVES OLVASÓNK! A 2013/2014-es tanév első Szaklapozójában fontos változás történt: a Gazdasági

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély-Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási összefoglaló A kutatási programot az

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK JELENLEGI ÉS A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN VÁRHATÓ SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLETE A MAGYAR- SZLOVÉN HATÁRTÉRSÉGBEN ZALA MEGYÉBEN

MUNKÁLTATÓK JELENLEGI ÉS A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN VÁRHATÓ SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLETE A MAGYAR- SZLOVÉN HATÁRTÉRSÉGBEN ZALA MEGYÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt ZALA MEGYEI

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben