Vállalatok gazdálkodásának elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatok gazdálkodásának elemzése"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ és AJÁNLOTT IRODALOM Vállalatok gazdálkodásának elemzése című szakdolgozati témakörhöz A témakör rövid tartalma A viszonylag standard téma meglehetősen tág területet ölel fel. Ide tartozik a vállalatok, vállalakozások gazdálkodásának, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének, piaci pozíciójának átfogó elemzése vagy valamely konkrét gazdálkodási részterület (pl. tárgyi eszköz gazdálkodás, beruházások megtérülése, készletgazdálkodás, kintlévőségek és tartozások időbeli szerkezete, likviditási helyzet alakulása, pénzeszközökkel való gazdálkodás és befektetések, tőkeszerkezet és finanszírozás, költséggazdálkodás, bevételstruktúra, egyes termékek jövedelmezősége, termékszerkezet stb.) részletes vizsgálata a beszámoló részei (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet) alapján, valamint belső kimutatások és gazdálkodási adatok (!) felhasználásával. Az elemzés célja Az elemzés soha nem lehet cél nélküli!!! Mind az átfogó, mind az egyes részterületekre vonatkozó elemzéseknek, valamilyen előzetesen megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) kell keresniük a választ! Pl.: Milyen gazdálkodásbeli problémákra vezethető vissza a vállalkozás egyre romló vagy egy adott időszakban kedvezőtlen eredménye, vagyonvesztése? Vagy fordítva, mivel magyarázható egyes időszakok kiemelkedő eredménye? Mi az oka a kialakult kedvezőtlen likviditási helyzetnek? Hogyan befolyásolta/befolyásolja egy korábban elindított/tervezett beruházási projekt a termelés hatékonyságát, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezési helyzetet? Milyen területeken mutathatók ki hatékonytalanságok és rejtett tartalékok, amelyek megszűntetésével illetve kiaknázásával a vállalat gazdálkodási jellemzői és piaci pozíciója jelentősen javíthatók? Hogyan alakítható át a termékszerkezet az üzemi eredmény növelése érdekében? Milyen a vállalat számára optimális termékszerkezet? Hogyan optimalizálható pénzeszközökkel való gazdálkodás? stb. A felsorolásból jól látszik, hogy az elemzési eredményeknek alkalmasaknak kell lenniük a korábbi döntések értékelésére, valamint a felmerült gazdálkodási problémákra adandó megoldási javaslatok megfogalmazására! Az alkalmazott gazdasági és módszertani tudás Az elemzések során fel kell használni a megszerzett számviteli, pénzügyi és gazdálkodási, valamint módszertani (számítástechnika, operációkutatás, mikroökonómiai vállalatmodellek) ismereteket! A feltárt tendenciákat a mutatószámok alakulását táblázatokban és a változásokat, összefüggéseket jól szemléltető diagramokon kell bemutatnia! Az elemzések időhorizontja, időbeli és ágazati összehasonlítások Figyelembe kell venni, hogy a gazdálkodási folyamatok megítélése csakis több periódusra (éves adatok esetén több évre, havi adatok esetén több hónapra, sok esetben itt is csak több évre) kiterjedő elemzéssel lehetséges! Egy csupán egyetlen év adatain alapuló mutatóelemzésnek semmi értelme: ebben az esetben nem tudunk viszonyítani semmihez, nem látszik, hogy a korábbi évekhez képest javulás vagy kedvezőtlen változás mutatkozik a mutatók értékében. Egy igazán jó elemzés (ehhez persze még több adatra, információra van szükség) a vizsgált vállalat adatait a versenytársak, az adott ágazatban tevékenykedő más vállalatok mutatóival, azok átlagos értékével is összehasonlítja, s ez alapján is levon következtetéseket. 1

2 Ajánlott kiinduló(!) irodalom A következő szakirodalmi tételek csupán a kiinduláshoz elegendőek. Ez főleg érvényes olyan esetben, amikor valaki valamely gazdálkodási részterület elemzését kívánja elvégezni, vagy valamilyen nagyon speciális profilú termelő vagy szolgáltató vállalkozással foglalkozik. Az ajánlott kiinduló irodalmat több csoportba sorolva küldöm: a) Átfogó, a pénzügyi beszámolók (éves beszámolók, éves-negyedéves jelentések) adatain alapuló elemzéshez o Koppány Krisztián Kovács Norbert (2011): Fundamentális elemzés. (www.tankonytar.hu) o Koppány Krisztián (2011): Komplex pénzügyi tervezés és elemzés esettanulmányok. (www.tankonyvtar.hu) o Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre (2007): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt, Budapest o Éva Katalin (2006): Számvitelelemzés I. Perfekt Zrt Budapest. o Trautmann János Papacsek János (2003): Mérlegelemzési mutatók. SALDO, Budapest o Dr. Sztanó Imre Korom Erik (2002): Amit a mérleg mutat I-II, Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt, Budapest. (lehet, hogy van frissebb kiadás is; CD-mellékletként egy elemző szoftver is rendelkezésre áll, bár Excelben ennél jobb is készíthető önállóan) o Otto H. Jacobs Andreas Oestreicher (2004): Mérlegelemzés. Kossuth Kiadó, Budapest o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. (főként fejezetek) o Fazakas Gergely (2007): Vállalati pénzügyi döntések. Tanszék Kft., Budapest o Fazakas Gergely (2001): Vállalati pénzügyek. TRI-MESTER, Tatabánya. (főként 8-9. fejezet) letölthető az elektronikus változat, főként 2. fejezet) o Brealey Myers (2005): Modern vállalati pénzügyek. PANEM Kft., Budapest (főként a pénzügyi beszámoló elemzésével, mutatószámokkal foglalkozó 17. fejezet) o Bodie-Kane-Marcus (2005): Befektetések. Aula Kiadó, Budapest (a témakörhöz kapcsolódó fejezetek, főként 19. fejezet) o Damodaran, Aswath (2006): A befektetések értékelése. Módszerek és eljárások. Panem, Budapest. (a témakörhöz kapcsolódó fejezetek) o Virág Miklós (2004): Pénzügyi elemzés, csõdelõrejelzés. Aula Kiadó, Budapest. Panem, Budapest o Rappaport, A. (2002): A tulajdonosi érték - Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea o Copeland, Tom Koller, Tim Murrin, Jack (1999): Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem o Pratt, Shannon (1992): Üzletértékelés. Kossuth Könyvkiadó, Budapest Megjegyzések: Jól látható, hogy a felsorolás elején a hazai terminológiát tartalmazó magyar szakirodalom, a vége felé pedig a nemzetközi, főleg angolszász szakirodalom került felsorolásra. Ez utóbbi több olyan piaci mutatószámot is bemutat, amelyek elsősorban nagyvállalatok, nyilvános, tőzsdei részvénytársaságok értékeléséhez, fundamentális elemzéséhez használhatók. Még abban az esetben is érdemes megnézni az angolszász szakirodalmat, ha piaci mutatók számítására az általunk elemzett 2

3 vállalkozás esetében nincs lehetőség. Ezek a könyvek számos, a hazai terminológiában nem vagy kissé pontatlanul szereplő (és kisebb vállalatok esetén is számítható) mutatót (pl. ROA, ROE, ROCE, EBITDA stb.) bemutatnak, illetve helyére tesznek. A felsorolás vége felé több, a hagyományos elemzési terminológián jóval túlmutató, inkább látókörbővítő, de bizonyos esetekben nagyon jól használható és hivatkozható irodalom is szerepel. A dolgozatban a mutatószámok tekintetében sosem mennyiségi, hanem minőségi szempontokat kell követni. Ömlesztve, a rendszerezési szempontokat, kapcsolódási pontokat, összefüggéseket figyelmen kívül hagyva sosem szabad közölni a mutatókat. Elemző készség nem a mutatók kiszámításához, hanem az alkalmazandó mutatók körültekintő megválasztásához, s a közöttük fennálló kapcsolatok átlátásához és bemutatásához kell. A dolgozatban szisztematikusan és világos struktúra szerint kell végigmenni a vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet (ezen belül eladósodottság, likviditás, cash-flow), valamint a jövedelmezőség és a hatékonyság elemzésén. b) Egy-egy gazdálkodási részterület elemzéséhez (tényleg csupán kiindulópontként) A témaválasztás előkészítéséhez, a témakörrel kapcsolatos átfogó kép kialakításához ajánlom: tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT o Illés Istvánné (2007): Vállalkozások pénzügyi alapjai. SALDO, Budapest. o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. o Brealey Myers (2005): Modern vállalati pénzügyek. PANEM Kft., Budapest. Az alábbiakban nevesítek néhány lehetséges részterületet egy-két szakirodalmi hivatkozással. Tárgyi eszköz gazdálkodás, beruházások, befektetések értékelése, megtérülése tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT (5.2. A tárgyieszközgazdálkodás kiemelt elemzési feladatai) o Illés Istvánné (2007): Vállalkozások pénzügyi alapjai. SALDO, Budapest (III. fejezet: Beruházások értékelése) o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. (14. fejezet: Tárgyi eszköz gazdálkodás) o Brealey Myers (2005): Modern vállalati pénzügyek. PANEM Kft., Budapest (a választott területtel foglalkozó fejezetek, pl. 5-6., fejezet) o Fazakas Gergely (2001): Vállalati pénzügyek. TRI-MESTER, Tatabánya. (7. Megtérülési mutatószámok) letölthető az elektronikus változat, 4. fejezet) o Fiala Tibor (1999): Pénzügyi modellezés Excellel. Kossuth Kiadó, Budapest. (5. fejezet: A beruházások megtérülésének elemzése) Finanszírozás és tőkeszerkezet o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. (13. Hosszú távú tőkefunkciók) o Illés Istvánné (2007): Vállalkozások pénzügyi alapjai. SALDO, Budapest (IV. fejezet: Tőkeköltség, tőkeszerkezet, osztalékpolitika) o Brealey Myers (2005): Modern vállalati pénzügyek. PANEM Kft., Budapest (a választott területtel foglalkozó fejezetek, pl , fejezetek) 3

4 o Fazakas Gergely (2001): Vállalati pénzügyek. TRI-MESTER, Tatabánya. ( fejezet) letölthető az elektronikus változat, 7. fejezet) Forgótőke gazdálkodás és likviditás menedzsment o Koppány Krisztián (2011): Komplex pénzügyi tervezés és elemzés esettanulmányok. (3. fejezet) (www.tankonyvtar.hu) o Illés Istvánné (2007): Vállalkozások pénzügyi alapjai. SALDO, Budapest (V. fejezet: Forgótőke menedzsment) o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. (11. fejezet: Forgótőke gazdálkodás) o Brealey Myers (2005): Modern vállalati pénzügyek. PANEM Kft., Budapest (a választott területtel foglalkozó fejezetek, pl , fejezetek) o Fazakas Gergely (2001): Vállalati pénzügyek. TRI-MESTER, Tatabánya. (2. A pénzforgalom előrejelzése, 15. Pénzügyi tervezés) letölthető az elektronikus változat, 9. fejezet) o Sinkovics Alfréd (2002): Pénzügyi kontrolling. KJK-Kerszöv, Budapest. o Fiala Tibor (1999): Pénzügyi modellezés Excellel. Kossuth Kiadó, Budapest. (7. fejezet: A cash-menedzselés optimalizációja) Keresletelemzés, árképzés, értékesítés, bevételek tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT (2. Piaci tevékenység elemzése, 4.2. Az áruforgalom elemzése) o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. (10. fejezet: Árképzés) Panem, Budapest (főként 5. fejezet) o Bartók Nagy András (1997): Vezetői számvitel. Saldo, Budapest Költséggazdálkodás o Körmendi Lajos (2010): Értékelemzés. Saldo, Budapest. o Wileman, A. (2009) Költségmenedzsment. HVG Kiadó, Budapest. o Katits Etelka (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. SALDO, Budapest. (9. fejezet: Költséggazdálkodás) Panem, Budapest o Dr. Bíró Tibor Krasalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre (2007): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt, Budapest (A témakörhöz kapcsolódó fejezetrészek.) tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT (A témakörhöz kapcsolódó fejezetrészek.) o Trautmann János Papacsek János (2003): Mérlegelemzési mutatók. SALDO, Budapest 4

5 Vezetői számvitel, controlling, vállalati tervezés o Koppány Krisztián (2011): Komplex pénzügyi tervezés és elemzés esettanulmányok. (www.tankonyvtar.hu) o Kresalek Péter (2011): Teljesítmény- és erőforrás controlling. Oktatási segédanyag. Saldo, Budapest. o Sinkovics Alfréd (2010): Vállalati pénzügyi tervezés. Complex Kiadó, Budapest. o Bosnyák János Gyenge Magdolna Pavlik Lívia Székács Péterné (2010): Vezetői számvitel. Saldo, Budapest. o Hanyecz Lajos (2009): Controlling és üzleti tervezés. Saldo Kiadó, Budapest. o Horváth & Partners (2008): Controlling. Út egy hatékony controlling rendszerhez. Complex Kiadó, Budapest. o Kardos Barbara Sztanó Imre Veress Attila (2007): A vezetői számvitel alapjai. Saldo, Budaptest. o Sinkovics Alfréd (2007): Költség- és pénzügyi kontrolling. KJK-Kerszöv, Budapest. o Hanyecz Lajos (2006): A controlling rendszere. SALDO, Budapest. o Boda György Szlávik Péter (2005): Kontrolling rendszerek. KJK-Kerszöv, Budapest. o Körmendi Lajos Tóth Antal (2003): A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása. Perfekt Kiadó, Budapest. o Halmos Körmendi (2000, 2002): Controlling. PSzF, Budapest. o Bartók Nagy András (1997): Vezetői számvitel. Saldo, Budapest. Emberi erőforrás gazdálkodás o Dr. Birher Ilona Dr. Pucsek József Sándor Lászlóné dr. Dr. Sztanó Imre (2006): A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése. Perfekt. (5.1. Az emberierőforrásgazdálkodás elemzése.) o Ambrus Tibor Lengyel László (2006): Humán controlling számítások. Complex, Budapest. o Dr. Lindner Sándor és szerzőtársai (2003): Humán controlling. Szókratész, Budapest. o Dr. Lindner Sándor Dihen Lajosné (2006): Személyügyi controlling gyakorlata. ZsKF: L Harmattan, Budapest. Panem, Budapest ( fejezet) Innovációs tevékenység tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT (3. Az innovációs tevékenység kiemelt témaköreinek elemzése) Panem, Budapest (főként 12. fejezet) Kockázatelemzés, kockázatkezelés o dr. Asztalos László György dr. Farkas Szilveszter: A kockázati menedzsment alapjai. o Farkas Szilveszter Szabó József (1998): Kockázatmenedzsment; PMS Mérnöki Társaság. o Farkas Szilveszter Szabó József (2005): A vállalati kockázatkezelés kézikönyve; Dialóg Campus. o Dr. Galambos Péter Dr. Fekete István (2005): Kockázatelemzés lépésről lépésre; ETK Szolgáltató RT., Budapest. 5

6 o Jorion, Philippe (1999): A kockáztatott érték. Panem, Budapest. o Jorion, Philippe (2003): Financial Risk Manager Handbook. Wiley, Hoboken, NJ Termelési-logisztikai tevékenység elemzése, termelésprogramozás és készletgazdálkodás, gazdasági optimalizálás tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT (4.1. A termelő-szolgáltató tevékenység elemzési sajátosságai, 5.3. A készletgazdálkodás kiemelt témakörei) Panem, Budapest (A témakörhöz kapcsolódó részek.) o Koltai Tamás (2006): Termelésmenedzsment. Typotex Kiadó, Budapest. o Vörös József (1999): Termelési-szolgáltatási rendszerek vezetése. Gazdálkodástani Doktori Program. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs. o Vörös József (1999): Termelési-szolgáltatási rendszerek irányítása. o Vörös József (1993): Termelésmenedzsment. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs. o Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József (2008): A logisztika elmélete és gyakorlata. SALDO, Budapest. o Raffai Mária (szerk.) (1997): Döntéselőkészítés. Esettanulmányok. NOVADAT Bt., Győr. (A témakörhöz kapcsolódó fejezetek) o Dósa György (1994): Lineáris algebra és alkalmazásai. NOVADAT Bt., Győr. o Ferenczi Zoltán (1997): Alkalmazott operációkutatás. NOVADAT Bt., Győr. o Tóth Irén (szerk.) (1999): Operációkutatás I. Matematika közgazdászoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. o Meszéna György Szép Jenő (1995): Matematikai és operációkutatási alapismeretek. BKE Gazdálkodási Kar, Budapest. Megjegyzés: Itt természetesen alaposan el kell mélyedni a választott gazdálkodási részterület szakirodalmában, s további, alapos irodalomkutatást kell végezni. c) Az elemzés számítástechnikai támogatásához o Koppány Krisztián (2011): Számítógépes elemzési technikák. (www.tankonyvtar.hu) o Somogyi Edit (2008): Gazdasági számítások Excel 2007-ben. Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest. o Lévayné Lakner Mária Baksa-Haskó Gabriella (2009): Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban. 120 feladattal. ComputerBooks, Budapest o Fiala Tibor (1999): Pénzügyi modellezés Excellel. Kossuth Kiadó, Budapest. o Reidmacher, Heinz Peter (2000): Excel közgazdászoknak. Aula Kiadó, Budapest. o Rappai Gábor (2001): Üzleti statisztika Excellel. KSH, Budapest. o Kovalcsik Géza (2005): Az Excel programozása. ComputerBooks Kiadó. o A Microsoft magyar nyelvű honlapján, valamint az Excel súgójában megtalálható oktatási segédanyagok és útmutatások (pl. diagramok, kimutatások, adattáblák készítéséhez, egyes gazdasági, pénzügyi függvényekhez stb.) o Raffai Mária (szerk.) (1997): Döntéselőkészítés. Esettanulmányok. NOVADAT Bt., Győr. 6

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Madácsi Roland

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Madácsi Roland Gazdálkodástani Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Madácsi Roland Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban A KÁT rendszer hatása a GCHP kiserőmű beruházásokra című Ph.D értekezéséhez Témavezető:

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez 499 Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez ALVINCZ JÓZSEF KISS ÁRPÁD Kulcsszavak: beszámoló, vállalkozások gazdasági elemzése, számvitel, eredménykategóriák,

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

INFORMÁCIÓRENDSZEREK ÜZLETI ÉRTÉKE ERŐFORRÁS-ALAPÚ ÉRTÉKTEREMTÉS-VIZSGÁLAT MAGYAR

INFORMÁCIÓRENDSZEREK ÜZLETI ÉRTÉKE ERŐFORRÁS-ALAPÚ ÉRTÉKTEREMTÉS-VIZSGÁLAT MAGYAR ARANYOSSY MÁRTA INFORMÁCIÓRENDSZEREK ÜZLETI ÉRTÉKE ERŐFORRÁS-ALAPÚ ÉRTÉKTEREMTÉS-VIZSGÁLAT MAGYAR E-KERESKEDŐ VÁLLALKOZÁSOK PÉLDÁJÁN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEI TANSZÉK TÉMAVEZETŐK:

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELEM- SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN

A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELEM- SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN 1985.8.17. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 220. szám DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM-

Részletesebben

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW-

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola dr. Veit József A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. habil SARUDI CSABA CSc. MTA doktora, a közgazdaságtudomány

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta, 2003 2 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Controlling-esettanulmányok

Controlling-esettanulmányok Dr. Böcskei Elvira Fabricius Ferke György Gácsi Roland Dr. Kandikó József Dr. Komáromi Kálmán Kristóf Péter Küsz András Seremet Anna Tirvol Tamás Dr. Tóth Antal Dr. Zéman Zoltán Controlling-esettanulmányok

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben