Az X/Open specifikációknak megfelelô nyílt rendszerű termékek útmutatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az X/Open specifikációknak megfelelô nyílt rendszerű termékek útmutatója"

Átírás

1 M i n i s z t e r e l n ö k i H i v a t a l I n f o r m a t i k a i K o o r d i n á c i ó s I r o d a Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Az X/Open specifikációknak megfelelô nyílt rendszerű termékek útmutatója XPG3, XPG4 és UNIX93 védjegyezett termékek katalógusa 6. számú ajánlás 5. (frissített), az szeptemberi állapot szerinti kiadás Budapest, november 1.

2 A közigazgatás korszerűsítésérôl szóló 1026/1992. (V.12.) Korm. határozat a közigazgatási informatika fejlesztésével összefüggô konkrét feladatokat fogalmazott meg. Ehhez kapcsolódóan a központi államigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek koordinálásáról szóló, a Kormány 1039/1993.(V.21.) Korm. határozata a következôket írja elô: Az informatika területén az Európai Közösségek elôírásaihoz igazodó kormányazati ajánlásokat kell kibocsátani, amelyek az államigazgatási informatikai fejlesztéseknél irányadóak. Az ajánlásoknak biztosítaniuk kell a nyílt rendszer elv érvényesítését, informatikai stratégiai tervek készítését, a tervezéshez minôségjavító módszerek bevezetését, a biztonsági adatvédelmi követelmények fokozott érvényre juttatását, a beszerzések megalapozottságának javítását. Felelôs: Informatikai Tárcaközi Bizottság elnöke A kormányhatározatban elôírtak alapján az Informatikai Tárcaközi Bizottság által elfogadott kormányzati ajánlásokat a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Irodája teszi közzé. Ez a dokumentum az X/Open Company Ltd. által kiadott XPG3 and XPG4 Branded Products Directory alapján, az X/Open engedélyével készült.

3 INFORMATIKAI TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG Az X/Open specifikációknak megfelelô nyílt rendszerű termékek útmutatója

4 A kiadvány a 6. számú ajánlás 5. (frissített) változata, amely az szeptemberi állapotot tükrözi. Szerkesztette és a bevezetô ismertetôt készítette a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Iroda megbízásából az MTA SZTAKI, a kiadványszerkesztési munkálatokat az Openinfo Kiadó végezte. A listában szereplô termékfelsorolásban az eredeti angol elnevezéseket használjuk.

5 Az Informatikai Tárcaközi Bizottság beszerzéspolitikai állásfoglalása A Magyar Köztársaság Kormányának 1039/1993. (V.21.) határozata a központi államigazgatási szervek informatikai fejlesztésének koordinálásáról 1. pontjában tárgyalja, hogy az informatika területén az Európai Közösség elôírásaihoz igazodó kormányzati ajánlásokat kell kibocsátani..., amelyeknek többek között...biztosítaniok kell a nyílt rendszer elv érvényesítését.... Ezzel összhangban és az szeptember 14-ei ülésen hozott határozatának megfelelôen az Informatikai Tárcaközi Bizottság a következô, fontossága miatt szó szerint idézett beszerzés-politikai állásfoglalást hozza nyilvánosságra: A kormányzati informatikai beszerzéseknél a tendereztetôknek versenytárgyalási felhívásaikban célszerű hangsúlyozniok, hogy a nyílt rendszerek szabványaira épülô termékeket kívánnak alkalmazni, amelyek megfelelnek a GOSIP valamint az X/Open XPG specifikációinak. A beszerzôknek tisztázniok kell potenciális szállítóikkal, hogy termékeik jelenleg és szándékaik szerint a jövôben milyen mértékben felelnek meg az említett szabványoknak és specifikációknak, s elônyben kell részesíteniök azokat a szállítókat, amelyek komolyan elkötelezték magukat a nyílt rendszerek iránt. A GOSIP kormányzati profilt illetôen az Egyesült Királyságban elfogadott GOSIP4, az X/Open XPG-vel kapcsolatban pedig az XPG3 és XPG4 specifikációk az irányadóak.

6 Az állásfoglalást támogató háttéranyagként adja ki az Informatikai Tárcaközi Bizottság kormányzati informatikai ajánlásai sorozatának 6. köteteként az XPG3 és XPG4 védjeggyel ellátott termékek ezen útmutatóját.

7 TARTALOM 1. Bevezetés Az X/OPEN és az XPG védjegyek Az X/Open és a nyílt rendszerek Az X/Open Szervezet Az X/Open működése A közös Alkalmazási Környezet specifikálása A hitelesítési eljárás A fejlesztési ciklus Az XPG dokumentumok Specifikációk A komponensek leírása A profilok tartalma További anyagok XPG Profilok Operációs rendszer felület Programnyelvek Adatkezelés Felhasználói felület Hálózati kommunikáció Forráskód átvitel XPG Profilok Az alapfelület Más programnyelvek Adatkezelés Felhasználói felület Általános együttműködés Együttműködés nagygépekkel Együttműködés PC-kkel Mágneses hordozók X/Open UNIX

8 Az egységes UNIX specifikáció Az X/Open UNIX védjegy Termékek szerinti lista XPG4: Alap Profil XPG3: Plusz Profil XPG3: Alap Profil UNIX Többnyelvűsített rendszerhívások és könyvtárak Parancsok és segédprogramok C nyelv COBOL nyelv PASCAL nyelv FORTRAN nyelv ADA nyelv Folyamatok közötti kommunikáció Relációs adatbázis ISAM SQL Ablakrendszer-megjelenítô Ablakrendszer-alkalmazási felület Terminálcsatoló Ablakkezelés (XLIB) BSFT X.400 átjáró X.400 üzenetelérés Katalóguselérés Hálózati állományrendszer Transport Szolgáltatások (XTI) Transport Interfész CPI-C (PC)NFS szerver LMX szerver Együttműködés PC-kkel Mágneses adathordozók Forráskódátvitel

9 4. Cégek szerinti lista AMDAHL AT&T BULL DEC DG FUJITSU HITACHI HP IBM ICL MOTOROLA NCR NEC NOVELL OLIVETTI SCO SEQUENT SGI SNI STRATUS SUN UNISYS Összefoglaló táblázat

10 1. Bevezetés A nyílt rendszer olyan gyártósemleges, általánosan elérhetô termékeket tartalmazó számítástechnikai környezet, amelynek tervezése és implementálása során széles körben elfogadott ipari szabványokra támaszkodtak. E szabványok kiválasztását és a hitelesítési eljárást a gyártók és a felhasználók által is elfogadott, garantáltan független szervezetnek kell felügyelnie. Erre a feladatra jött létre 1984-ben az X/Open Company. A szervezet célja nem elsôsorban szabványok kidolgozása, sokkal inkább a meglévô vagy éppen fejlesztés alatt álló szabványok beépítése egy átfogó, konzisztens rendszerbe. Ezt a Közös Alkalmazási Környezetet (Common Applications Environment, CAE) meghatározó specifikáció-készletet a folyamatosan megújított X/Open Portability Guide (XPG) dokumentumban írja le, amelyhez egy több szintre kiterjedô tesztelési/hitelesítési eljárást is kidolgozott. A specifikációk egyeztetése és terjesztése mellett az X/Open szervezet legfontosabb feladata a hitelesítési eljárás felügyelete, melynek során a számítógépgyártók, illetve alkalmazói szoftver fejlesztôk egy XPG védjegyet kaphatnak termékeikre. Ez igazolja, hogy azok eleget tesznek az X/Open Portability Guide ajánlásainak. Az X/Open védjegy az egész világon érvényes, és az elismert, megbízható nyílt rendszer specifikációk (XPG, vagyis X/Open Portability Guide) alapján implementált termékeknek adható. Az XPG jelenleg érvényben lévô két párhuzamos verziója az 1989-ben kiadott XPG3 és az 1992 ôszén kiadott XPG4. Manapság több mint 750 termék rendelkezik X/Open védjeggyel. Egyre több cég és állami szervezet ébred rá a nyíltrendszeres stratégia fontosságára, és a beszerzéskor X/Open védjegyes termékeket keres. Amikor a gyártó X/Open védjegyet kér a termékére, aminek feltételeit szigorú jogi megállapodás, a védjegy-licencszerzôdés szabályozza, akkor komoly elkötelezettséget vállal a nyílt rendszerek irányába és a vásárlók kiszolgálására. Ezen a szerzôdésen keresztül a gyártó bemutatja és garantálja, hogy a termék teljesíti és a jövôben is teljesíteni fogja az XPG Komponens és Profil Definíciók megfelelési követelményeit, tobábbá a problémák megoldására és a hibák kijavítására is biztosítékot ad.

11 Az X/Open megpróbálja a híd szerepét betölteni a gyártók és a felhasználók között azzal, hogy rendet teremt a hivatalos és nem hivatalos szabványok, szabványosítási szervezetek útvesztôjében. Ezzel a gyártók olyan szabványokra támaszkodhatnak, amelyeket a piac valóban elfogad, a felhasználók pedig ismert, hitelesített és hosszú távon is támogatott specifikációkhoz, nagyobb választási lehetôséghez jutnak vásárlásaik során. Ezért az XPG védjegyek jelentôsége nagymértékben megnôtt az utóbbi idôben, hiszen objektív, gyakorlati mércéje lett a számítástechnika alkalmazásánál ma már szinte alapkövetelménynek számító nyílt rendszer elv érvényesítésének. Amint az idézett állásfoglalás is jelzi, ezt a gyakorlati alkalmazhatóságot kívánja segíteni az Informatikai Tárcaközi Bizottság az XPG3 és XPG4 védjegyezett termékek listájának közreadásával. Ez az útmutató nagy segítséget nyújthat a felhasználóknak, mert lehetôvé teszi azon szállítók kiválasztását, amelyek ki tudják elégíteni az X/Open specifikációinak megfelelô nyílt rendszerekkel szemben támasztott követelményeket. Ezenfelül a felhasználó az útmutató révén ellenôrizheti a gyártó állítását a termék védjegyeire vonatkozóan. Az útmutató jelen kiadása azokat a termékeket tartalmazza, amelyek 1995 májusában már hivatalos X/Open védjeggyel rendelkeztek. A nyomtatott lista frissítését az ITB évente két alkalommal tervezi. A legfrissebb adatokat az X/Open Open Systems in Practice című újságjában, valamint elektronikus postán vagy World Wide Weben keresztül (http://www.xopen.org) lehet megtalálni. Az útmutató 2.fejezete rövid összefoglalót tartalmaz az X/Open szervezetrôl és az XPG védjegyezési mechanizmusáról. Ezt követi a részletes lista: A profil-védjegy bejegyzések (3.fejezet) az egyes XPG profiloknak megfelelô termékeket sorolják fel. Az egyes vállalatok alatt a termékek ábécésorrendben vannak feltüntetve. A fejezet elején található illusztráció megmutatja, hogyan kell értelmezni a bejegyzéseket. A termék-védjegy bejegyzések (4.fejezet) az XPG valamelyik komponens definíciójának megfelelô termékeket sorolják fel. Ezeket a termékek neve szerint rendeztük, és tárgykörök, valamint komponensek szerint csoportosítottuk. A fejezet elején található egy minta bejegyzés. Azok a komponensek, amelyek valamelyik profilban szerepelnek, vastagon vannak szedve. A vállalat bejegyzések a védjegyeztetô vállalat alapján csoportosítva adják meg azokat a termékeket, amelyek megfelelnek egy profilnak vagy komponensnek. A fejezet elején bemutatunk egy minta bejegyzést. A profilok és a profilokban szereplô komponensek vastagon vannak szedve.

12 A bejegyzésekben szereplô katalóguskód két betűbôl és három számjegybôl áll. A betűkombinációk egy komponenst vagy profilt azonosítanak, a számok pedig az egyes termékekhez tartoznak. A számkombináció csak az útmutató aktuális kiadásában érvényes, és a szakaszok közötti kereszthivatkozások megkönnyítésére szolgál. A kiadvány végén a vállalatok és komponensek mátrixát találjuk, amely a 31 itt szereplô vállalat termékeinek komponensek szerinti megoszlásáról ad áttekintést.

13 2. Az X/OPEN és az XPG védjegyek 2.1. Az X/Open és a nyílt rendszerek Az X/Open szervezet küldetése, hogy a nyílt rendszer elvet terjessze, és elôsegítse a nyílt rendszerek gyakorlati megvalósítását. Az X/Open meghatározása szerint az tekinthetô nyílt információs rendszernek, ami gyártófüggetlen számítástechnikai architektúrára épül, vagyis egyes komponensei között hivatalos, illetve széles körben elfogadott ipari szabványok írják le a kapcsolatot. Ezeknek az interfész-specifikációknak a támogatása teremti meg az alkalmazások hordozhatóságát (portability), a rendszerek együttműködôképességét (interoperability) és a folyamatos bôvíthetôséget (scalability). Az X/Open, gyártósemleges nemzetközi szervezetként, vállalta, hogy mind a gyártók, mind a felhasználók érdekeinek szem elôtt tartásával kiválasztja és ellenôrzött módon továbbfejleszti a hivatalos és nem hivatalos szabványok konzisztens kombinációját, amely lehetôleg a nyílt információs rendszerek egészét lefedi. Az X/Open egyben olyan hitelesítési eljárásokat is kidolgoz, amelyek révén ellenôrizhetô, hogy az egyes termékek eleget tesznek-e az elôírt specifikációknak. A nyílt rendszerek alapvetô elônye tehát a gyártófüggetlenség. Mivel a különbözô gyártóktól származó nyílt rendszerkomponensek kompatibilisek egymással, a felhasználó minden összetevôt attól szerezhet be, aki az adott területen a legjobb minôséget vagy ár/teljesítmény mutatót produkálja. Ráadásul késôbb is áttérhet másik szállítóra anélkül, hogy a gyártók közötti váltás kihatna az alkalmazói rendszer egészének működôképességére. Érdemes azonban néhány további elônyt jelentô szempontra is felhívni a figyelmet a nyílt rendszerekkel kapcsolatban: Megbízhatóság. Mivel elfogadott szabványokra épülnek, a nyílt rendszerek alaposan megtervezettek, teljesítményük megjósolható, és biztosított a kompatibilitás a következô verziókkal.

14 Nagyobb választék. Mivel több gyártó is kínál alkalmazást azonos feladatra, a felhasználó a kedvezôbb ár vagy a hozzáadott szolgáltatások alapján választhat. A felhasználói ismeretek nem évülnek el. A rendszer kezelése, a parancsok és segédprogramok, a felhasználói felület mind szabványosak, tehát amit a felhasználó az egyik rendszeren megtanult, a másik rendszeren is alkalmazhatja. Nyitottság más rendszerek felé. A nyílt rendszerek képesek egymással kommunikálni és adatokat cserélni. Fejlettebb rendszerek közösen oldanak meg egy feladatot. Az adatbázisok hordozhatóak. A régóta használt nagy adatbázisok a felújított rendszerben is használhatók maradnak. Ugyanígy adatbázisok átvihetôk egyik rendszerbôl a másikba. Az elônyöket áttekinthetjük az elônyt élvezôk szemszögébôl is. A rendszerek gyártói számára kedvezô, hogy: a nyílt rendszerekre készült termékek egyszerűen áttehetôk az ô rendszerükre, a rendszerük kommunikálni tud más nyílt rendszerekkel. Az alkalmazások gyártói számára elônyös, hogy: az alkalmazást több rendszerben is lehet használni, tehát nagyobb a piaca. A felhasználó számára elônyös, hogy: rendszertôl független és egységes a környezet, nagyobb a termékek választéka Az X/Open Szervezet Az X/Open Company egy független, non-profit szervezet, amelyet 1984-ben alapított az öt legnagyobb európai számítógépgyártó cég: a Bull, az ICL, az Olivetti, a Nixdorf és a Siemens. A konzorcium késôbb részvénytársasággá alakult át, és jelenleg 15 tulajdonos tagja van, az összes multinacionális számítógépgyártó óriásvállalat: Amdahl, Bull, DEC, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, ICL, NCR, NEC, Olivetti, Siemens, Sun Microsystems, Unisys. A 15. tulajdonos 1993 októbere óta a NOVELL, amely egyidejűleg úgy döntött, hogy a Unix System Laboratories (USL) tulajdonosaként a UNIX védjeggyel kapcsolatos jogokat az X/Openre ruházza át. A továbbiakban a UNIX operációs rendszer interfész specifikációinak a továbbfejlesztése is az X/Open felügyelete mellett történik.

15 Az X/Open igazgatótanácsa a részvényesek képviselôibôl, a Felhasználói, Rendszergyártói és Szoftvergyártói Tanács elnökeibôl és a vezérigazgatóból áll. Bár az X/Open megalakulásakor a gyártók konzorciuma volt, ma egyre inkább a felhasználói szempontok kerülnek elôtérbe, és erôsödik az X/Open híd szerepe a gyártók és a felhasználók között. Ennek biztosítására három tanácsot hoztak létre. A Felhasználói Tanács (User Council) feladata a nyílt rendszerekkel szemben támasztott követelményrendszer kidolgozása és a prioritások meghatározása annak érdekében, hogy a nyílt rendszerek valóban minél gyorsabban megtérülô beruházást jelentsenek a felhasználóknak. A tanácsban a világ legnagyobb ipari és államigazgatási felhasználói is megtalálhatók. Jelenleg a Tanácsnak két magyar tagja van ben a magyar kormány a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Irodája révén csatlakozott a szervezethez, majd ezt követte az MTA SZTAKI belépése a tanácsba 1993-ban. A Független Szoftvergyártók Tanácsa (Independent Software Vendors Council) a nagy szoftverházakat (pl. Novell, Oracle, Informix, Sybase stb.) tömöríti annak érdekében, hogy az X/Open specifikációknak eleget tévô platformokon minél hamarabb sok, jó minôségű alkalmazói szoftver álljon rendelkezésre. A Rendszergyártók Tanácsa (System Vendors Council) dolgozza ki, a részvényes tagvállalatokkal szorosan együttműködve, a technikai programok java részét. Ebben a Tanácsban rendelkeznek a szükséges szakmai háttérrel a gyártó-semleges specifikációk kidolgozásához, és végsô soron ôk készítik el a specifikációkat kielégítô rendszereket. A tanácsok, illetve a köréjük létrehozott munkacsoportok munkájának összehangolására 1989-ben beindítottak egy Xtra nevű programot. Ennek lényege, hogy ciklikusan, minden év végén összesítik a felhasználóktól érkezô tapasztalatokat és követelményeket, s a World Congress on Open Systems rendezvény keretében egybevetik azokat a munkacsoportokban folyó technológiai munkákkal. A tapasztalatok birtokában folyamatosan korrigált projektek állását évrôl évre publikálják az Open Systems Directive című kiadványban.

16 2.3. Az X/Open működése A Közös Alkalmazási Környezet specifikálása Mindenekelôtt az X/Open fejleszti és gondozza annak a Közös Alkalmazási Környezet (CAE) elnevezésű, nyílt informatikai rendszerkörnyezetnek a specifikációját, amely az operációs rendszer szintjétôl a felhasználói felületig, beleértve a hálózati kapcsolatokat is, egy teljes informatikai rendszer működését lefedi. Ez a specifikációgyűjtemény átfogó és konzisztens keveréke a már hivatalosan elfogadott nemzetközi és nemzeti, valamint a széles körben elterjedt ipari (de facto) szabványoknak. A specifikációkat egy folyamatosan frissített X/Open Portability Guide-ban (XPG) adja közre, amely lényegében ipari konszenzusnak tekinthetô arról, hogy mi is a nyílt rendszer. Az XPG specifikáció fontosabb témák szerint komponensekre van osztva. A komponensek szintjén valósul meg az az elv, hogy a nyílt rendszer létezô szabványokon alapuljon. Az egyes komponensekre vonatkozó szabványokon az X/Open csak annyit változtat, hogy szervesen be tudjanak illeszkedni az egész környezetbe. Az X/Open szabványpolitikáját a következôkkel lehet körvonalazni: az adott témakörben már létezô nemzetközi, területi és nemzeti szabványok alkalmazására törekszik, ha azok már elég széles körben elterjedtek; kész együttműködni a szabványok fejlesztôivel, és a késôbbiekben igyekszik az elkészült szabványokhoz igazodni; ha széles körű használatuk indokolja, akkor de facto szabványokat is felhasznál; ha a szabvány nem képes megfelelôen beilleszkedni az X/Open rendszerkörnyezetbe, akkor azt saját fejlesztésű vagy az iparban elterjedt bôvítésekkel látja el. Az X/Opennek szerteágazó kapcsolatai vannak a világ szabványosító szervezeteivel, amilyenek például az IEEE POSIX munkacsoportjai, az objektumorientált technológiát terjesztô és összefogó Object Management Group vagy az SQL Access Group.

17 Alkalmazások Rendszerfelügyelet Objektumkezelés Felhasználói felület PC-s hálózatok Tranzakciók Nagygépes együttmûködés Programnyelvek Adatok kezelése Adatcsere Munkamegosztás Rendszerbiztonság Többnyelvûség Alapkörnyezet Az 1992-es CAE vázlata jelzi a legfontosabb fejlesztési területeket A hitelesítési eljárás A specifikációk egyeztetése és terjesztése mellett az X/Open szervezet legfontosabb feladata annak a hitelesítési eljárásnak a felügyelete, melynek során a számítógépgyártók, illetve alkalmazóiszoftver-fejlesztôk egy XPG védjegyet kaphatnak termékeikre. Ez igazolja, hogy azok eleget tesznek az X/Open Portability Guide ajánlásainak. Ez a hitelesítô program természetesen nem csak a tagok részére nyitott. Ahhoz, hogy egy cég védjegyeket igényelhessen termékei számára, alá kell írnia a védjegy-licencszerzôdést (TMLA, Trade Mark Licence Agreement). Ezzel a szerzôdéssel a gyártó elkötelezi magát az X/Open ajánlások mellett, és vállalja, hogy ha egy hitelesített termékérôl kiderül, hogy valamely ponton mégsem felel meg az X/Open specifikációinak, akkor ezt szoftverhibaként kezeli, és mielôbb kijavítja. Ha ezt nem teszi meg egy bizonyos idôn belül, elveszíti a védjegyet. A védjegy érvényessége úgy is megszűnhet, hogy a hozzá fűzôdô specifikációk elavulnak, és az X/Open újakra cseréli ki ezeket. Ennek következtében az X/Open védjegyek hosszabb idôre is biztosítják a termék specifikációknak való megfelelését.

18 A hitelesítendô termékrôl megfelelési kérdôíveket (CSQ, Conformance Statement Questionnaire) kell kitölteni, amelyek a specifikációknak való megfelelés részleteire és módjára kérdeznek rá. A nyílt rendszereket általában profilokra hitelesítik (a profilok meghatározását lásd a pontban), míg egyes alkalmazások kérhetnek komponensekre szóló védjegyeket. A védjegy tartalmazza a hitelesített profil nevét, de a megfelelés pontosabb tanulmányozásához csak a CSQ ad elegendô információt. Az X/Open védjegy egy speciális fajtája a forráskód védjegy. Olyan forráskódú részletekre vonatkozik, amelyeket a gyártók saját fejlesztésű termékeikben felhasználva idôt és energiát takaríthatnak meg. Ilyen védjeggyel rendelkezik például a két alapvetô Unix-forrás is, az SVR4 és az OSF/1. A megfelelési kérdôívbôl derül ki, hogy a termék a kötelezô specifikációkon felül milyen további választható részleteket valósít meg. Az egyes specifikációknak való megfelelést szintekre osztják aszerint, hogy a tesztelés milyen laboratóriumban történt. A formális szabványok tesztelésére a szabványt kifejlesztô társaság módszereit használják, míg az ún. de facto szabványokéra az X/Open készít eljárásokat. A szoftverek egy harmadik kategóriáját nem célszerű tesztelni, de a gyártónak így is el kell köteleznie magát az X/Open ajánlás mellett. Ha a hitelesítés során kiderül, hogy a termék egyes pontokon nem felel meg az X/Open szabványnak, de ez nem befolyásolja jelentôsen a hordozhatóságot és együttműködôkészséget, akkor az X/Open úgy dönthet, hogy engedélyezi a hitelesítés folytatását. Ekkor az egy ideiglenes lemondó nyilatkozatot tesz, amely megengedi a védjegy használatát, de egy éven belül kötelezi a gyártót az eltérés kijavítására. Az ilyen hiányosságok nem derülnek ki a védjegybôl, de megtudhatók a megfelelési kérdôívbôl. Az eltérések kijavítását és az egyéb változásokat a gyártónak folyamatosan be kell jegyeznie a megfelelési kérdôívbe. Az XPG3 VSX3 elnevezésű tesztelôszoftvere több mint 5500 tesztet tartalmaz. Az Ada, Cobol és Fortran nyelvek tesztelésére külsô szabványosító szervezetek (NIST, AJPO) tesztjeit kell használni. A VSX3 a POSIX megfelelés tesztelésére is alkalmas.

19 A fejlesztési ciklus Az Xtra programot a fejlesztési ciklus kezdetének tekinthetjük, amikor összegyűjtik a felhasználók tapasztalatait és elvárásait. Ez kétéves folyamat, amelynek elsô évében a fentebb említett felhasználói véleménygyűjtés folyik, a másodikban pedig azt figyelik, hogyan válaszolnak a gyártók a felvetett igényekre. A vizsgálatok tapasztalatait az Xtra világkongresszuson szűrik le, és errôl egy kiadvány is készül Open Systems Directive címmel. A kongresszus a meghatározónak tartott területekhez munkacsoportokat nevez ki, amelyek folyamatosan vizsgálják azokat. A ciklus második fázisa az átfogó tanulmányok alapján kiegészített újabb XPG verzió. Az XPG elsô három verziója nagyjából kétéves idôközökkel követte egymást. Az 1988-ban megjelent hármas verzió (XPG3) volt az elsô, amely széles ipari elismerést kapott. Az XPG4-tôl kezdôdôen a frissítés folyamatos lesz, vagyis azonnal közlik az elfogadott specifikációkat. Ezzel lehetôvé teszik, hogy a gyártók hamarabb elkezdhessék a specifikációk megvalósítását, felgyorsítva az egész X/Open ciklust. A ciklus harmadik elemeként a gyártók elkészítik az XPG-nek megfelelô termékeiket, és negyedik elemként megtörténik azok hitelesítése. Az eközben felhalmozódott gyártói, felhasználói és hitelesítôi tapasztalat befolyásolja a ciklus újraindítását Az XPG dokumentumok Specifikációk A specifikációkban találhatók az X/Open által javasolt technológiák részletes leírásai és az interfészek pontos definíciói. A specifikáció alapulhat de jure szabványokon vagy de facto szabványok publikus leírásain. A komponensek már nem tartalmaznak technikai leírást, csak hivatkozásokat a megfelelô specifikációkra. A specifikációk külön kötetekben jelennek meg, nem tartoznak az ún. XPG dokumentumkészlethez, melynek részeit ezután ismertetjük.

20 A komponensek leírása A komponens egy jól különválasztható feladatcsoporthoz ad ajánlást (pl. C nyelv, grafikus felület). Ez a legkisebb egység, amely önállóan hitelesíthetô. Egy komponens négy felülettel írható le: ember-számítógép felület, hordozhatósági felület, adatcsere formátumok és kommunikációs felület. Ezek közül az értelemszerűen feleslegesek elhagyhatók. Az egyes felületeken belül szerepelnek a specifikáció-hivatkozások, a hordozhatósági környezet és a megfelelési feltételek. A specifikációhivatkozások mondják meg, hogy a komponensnek arra a felületére mely X/Open specifikációk vonatkoznak. A hordozhatósági környezet azokat a további interfészeket sorolja fel, amelyek a komponens adott felületének a működéséhez még szükségesek. A megfelelési feltételekbôl kiderül, hogyan igazolható az, hogy a termék megfelel a specifikációnak. Így egy komponenst összesen legfeljebb tizenkét bejegyzés ír le A profilok tartalma A profilok a számítógép egyes tipikus felhasználásához állítanak össze egy komponenscsomagot, összegyűjtve a felhasználás szempontjából hasznos komponenseket. Az XPG3 és XPG4 Alap Profilja tartalmazza a többnyelvűsített rendszerhívásokat és könyvtárakat, a parancsokat és segédprogramokat, valamint a C nyelvet. Ezt az Alap Profilt bôvíti ki a többi profil további komponensekkel. A profilok segítségével a vásárló egyszerűbben fogalmazhatja meg követelményeit. Az XPG3 és XPG4 profilokkal a késôbbiekben még részletesen foglalkozunk További anyagok Az XPG dokumentumkészlet a komponensek és profilok leírásán kívül egy útmutatót is tartalmaz a hitelesítéshez. A hitelesítés fontos részeit képezi a védjegy-licencegyezmény (TMLA, Trade Mark Licence Agreement) és az egyes komponensekhez tartozó megfelelési kérdôív (CSQ, Conformance Statement Questionnaire). Végül a hitelesített termékek jegyzéke és az X/Open kiadványainak listája következik, de ezek külön is hozzáférhetôk.

21 2.5. XPG3 Az XPG ban jelent meg, és fô célkitűzése az alkalmazások rendszerek közötti hordozhatósága volt. Az alkalmazások más rendszerre való átvitele úgy történik, hogy a forráskódot a másik rendszeren lefordítjuk. A legfôbb garancia arra, hogy ez sikerül, az operációs rendszer és a C fordító szabványossága. Háttértárolás Forráskódátvitel Adatkezelés ISAM SQL Operációs rendszer felület Többnyelvûsített rendszerhívások és könyvtárak Parancsok és segédprogramok Terminálcsatoló Folyamatok közötti kommunikáció Felhasználói felület Ablakkezelés Hálózati kommunikáció Transzport szolgáltatások (XTI) PC-s kapcsolódás Programnyelvek C Ada COBOL FORTRAN Pascal XPG3 komponensek Profilok Az XPG3 összesen 16 komponenst tartalmaz. A hitelesítés egyszerűsítése céljából a komponensekbôl két együtt védjegyeztethetô csoportot alkottak. Az Alap Profil biztosítja azt az alapkörnyezetet, amelyre a többi komponens épül. Komponensei: többnyelvű rendszerhívások és könyvtárak, parancsok és segédprogramok, C nyelv. A Plus Profil ezenfelül COBOL, Fortran és Pascal fordítókat, adatkezeléshez ISAM-ot és SQL-t, X Window ablakkezelést, adatkapcsolatot a hálózaton keresztül, valamint PC- és terminálkapcsolatot biztosít. További, egyik profilban sem szereplô komponensek: Ada fordító, folyamatok közötti kommunikáció és szabványos mágneses tárolás.

22 Forráskódátvitel Folyamatok közötti kommunikáció Ada Választható Ablakkezelés Transzport szolgáltatásokpc-s kapcsolódás Plusz profil ISAM SQL Terminálcsatoló COBOL FORTRAN Pascal Többnyelvûsítés Alap profil Rendszerhívások és könyvtárak Parancsok és segédprogramok C nyelv XPG3 profilok Operációs rendszer felület Ennek XSI (X/Open Systems Interfaces Specification) a neve, és alapja a POSIX, illetve a System V Interface Definition (SVID). A többnyelvűsített rendszerhívások és könyvtárak (Internationalised System Calls & Libraries) nevű komponens azokat a rendszerszintű szolgáltatásokat tartalmazza, amelyeket egy C nyelven írt programból el lehet érni. Lehetôvé teszi továbbá a programok többnyelvűsítését, azazhogy a program a felhasználó nyelvén és a helyi sajátosságokat figyelembe véve kommunikálhasson. Ezt a bôvítést az X/Opennél NLSnek (Native Language System) hívják. Az NLS eszközöket nyújt ahhoz, hogy a programok futás alatt választhassanak betűkészletet és nyelvet, beállíthassák a speciális formátumokat (dátum, pénzegység stb.), s ennek megfelelôen kezelhessék a szövegeket és reguláris kifejezéseket. A parancsok és segédprogramok (Commands & Utilities) címszó alatt felsorolt eszközök a parancsértelmezôbôl (például Unix shell) indíthatók el. A terminálcsatoló (Terminal Interfaces) a lokálisan csatlakoztatott terminálokat teszi elérhetôvé. Végül egy komponens a folyamatok közötti kommunikációra (Inter- Process Communication) ad lehetôséget.

23 Programnyelvek Egy X/Open nyelvi ajánlásnak megfelelôen írt program bármely X/Open környezetben hiba nélkül lefordítható. Az egyes nyelvi ajánlások a megfelelô ISO vagy ANSI szabványokon alapulnak, de tartalmazhatnak kiegészítéseket az X/Open környezetbe való teljes beillesztés céljából. A C nyelvnek kiemelt helye van, mert a nyílt rendszerek általában C nyelven íródnak. Az XPG3 még nem az ANSI szabványos C-t, hanem a régebbi ún. Common Usage C-t ajánlja. Támogatott nyelv még a COBOL, a FORTRAN, a Pascal és az Ada Adatkezelés Két komponens támogatja az adatkezelést a nyílt rendszerekben: Az ISAM az egyszerűbb alkalmazásokhoz indexszekvenciális adathozzáférést tesz lehetôvé. Az X/Open SQL az ANSI SQL egy változata, C és COBOL nyelvi beágyazást tartalmaz Felhasználói felület A felhasználói felület igen fontos mind a program hordozhatósága szempontjából, mind pedig amiatt, hogy a felhasználók egységes felületet lássanak a különbözô rendszerekben. Az XPG3 a felület alapjául az X Window Systemet választotta, és ehhez ad meg egy C nyelvi csatolót. A komponens neve ablakkezelés (Window Management) Hálózati kommunikáció Az XTI átviteli szolgáltatás (X/Open Transport Interface) felületen keresztül a különbözô gépeken futó alkalmazások összeköttetést létesíthetnek, és adatokat küldhetnek át egymásnak. Ez a működés különbözô hálózati protokollok felett is megvalósítható, a hálózat paraméterei közül csak az összeköttetés átviteli sebessége az, amelyre a programnak esetleg figyelnie kell. A PC-s együttműködés (PC Interworking) egyelôre csak terminálemulációt és állományátvitelt biztosít egy nyílt rendszer és PC-k között.

Beszerzési Ajánlások

Beszerzési Ajánlások Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Iroda Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Beszerzési Ajánlások Az X/Open XPG4 (XPG3) specifikációi és a GOSIP4 kormányzati OSI profil alapján 7.

Részletesebben

Számítógép rendszerek. 4. óra. UNIX fejlődéstörténet

Számítógép rendszerek. 4. óra. UNIX fejlődéstörténet Számítógép rendszerek 4. óra UNIX fejlődéstörténet 1960-as évek A Massachusetts Institute of Technology, az AT&T Bell Labs, és a General Electric közösen fejleszti a Multics (Multiplexed Information and

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

IT TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA

IT TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA RG_0140.fmx v.2.01 CD2E4A5EB23A9DB2DE2A4F95820958DFA4869790 RG_0150.fmx v.2.01 A288B76997952CA18C18316CE61A3D595EE071E5 RG_0151.fmx v.2.01 70F70BC8E467DC6E0F176FE64DB2295634E8533E rg_0157.fmx v.2.01 730016671CA42824C2D7CA504E44492AA390005F

Részletesebben

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben

DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása

DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása Frissítve: 2013. január SC22-1154-01 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása

Részletesebben

Novell Roadshow 2008. 2008. január március

Novell Roadshow 2008. 2008. január március Novell Roadshow 2008. 2008. január március Napirend 2 9.30 10.00 Megnyitó 10.00 10.45 Hatékony csoportmunka 10.45 11.15 Mobilkommunikáció 11.15 11.30 Szünet 11.30 12.15 Linux alapú infrastruktúra 12.15

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Történelem - a kezdetek 2 Mainframe-ek és terminálok Minden a központi gépen fut A

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer Operációs rendszerek X Windows rendszer Az X Window rendszer Grafikus felhasználói felületet biztosító alkalmazás és a kapcsolódó protokoll 1983-84: a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT, USA).

Részletesebben

Portfóliónk áttekintése

Portfóliónk áttekintése Accelerating Your Success Portfóliónk áttekintése 2012. szeptember Az Avnet Technology Solutions vállalati számítástechnikai megoldások, szolgáltatások, szoftver és hardver globális ITmegoldásdisztribútora.

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

Nyílt forráskódú technológiák központi és Önkormányzati környezetekben

Nyílt forráskódú technológiák központi és Önkormányzati környezetekben Nyílt Forráskódú Szoftverek a Közigazgatásban konferencia Nyílt forráskódú technológiák központi és Önkormányzati környezetekben Dr. Szentiványi Gábor ügyvezető ULX Open Source Consulting & Distribution

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection Adatlap: Védelem a végpontokon A vírusvédelmi technológia új generációja a Symantec-től Áttekintés Speciális, fenyegetések elleni védelem A a Symantec AntiVirus és a fejlett fenyegetésmegelőző technológia

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240 V2+2+0

Operációs rendszerek MINB240 V2+2+0 Operációs rendszerek MINB240 V2+2+0 Dr Iványi Péter Nagyváradi Anett Radó János Nagyváradi Anett Elérhetőségek Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék Boszorkány út B138 Tel.: 3634-es mellék anettn@morpheus.pte.hu

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240 V3+2+0-5 kredit KF Nagyváradi Anett 0. előadás Bevezetés

Operációs rendszerek MINB240 V3+2+0-5 kredit KF Nagyváradi Anett 0. előadás Bevezetés Üzleti környezetre k optimalizált lt rendszerek SANB107 IBM System i IBM System p rendszerének ismertetése Csütörtökönként 12:45-től blokkosítva A102-es teremben http://morpheus.pte.hu/~varady/ Várady

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

DB2 Connect v9.5. DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01

DB2 Connect v9.5. DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01 DB2 Connect v9.5 DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01 DB2 Connect v9.5 DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve 2012 júliusában. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-03

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve 2012 júliusában. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-03 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissíte 2012 júliusában SC22-1094-03 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja 1 / 15 Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja Vajna Miklós 2012. január 24. Tartalomjegyzék 2 / 15 1 Bevezető 2 Motiváció 3

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

UNIX / Linux rendszeradminisztráció

UNIX / Linux rendszeradminisztráció UNIX / Linux rendszeradminisztráció VIII. előadás Miskolci Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki Tanszékcsoport Általános Informatikai Tanszék Virtualizáció Mi az a virtualizáció? Nagyvonalúan: számítógép

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában MAROSI Attila Csaba MTA SZTAKI atisu@sztaki.hu 2011.07.26. Áttekintés Bevezető Grid rendszerekkel szembeni elvarások változása Web 2.0 rendszerek főbb jellemzői

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. InfoScope Kft. által kifejlesztett. Attribútum tanúsítványok érvényességét ellenőrző SDK InfoSigno AC SDK v1.0.0.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. InfoScope Kft. által kifejlesztett. Attribútum tanúsítványok érvényességét ellenőrző SDK InfoSigno AC SDK v1.0.0. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető

Részletesebben

SIRIUS SOROZAT. On-line UPS 10 20 kva egy/egy fázisú és három/egy fázisú 10 40 kva és 100 120 kva három/három fázisú

SIRIUS SOROZAT. On-line UPS 10 20 kva egy/egy fázisú és három/egy fázisú 10 40 kva és 100 120 kva három/három fázisú SIRIUS SOROZAT On-line UPS 10 20 kva egy/egy fázisú és három/egy fázisú 10 40 kva és 100 120 kva három/három fázisú HELYI ÉRDEKŰ HÁLÓZAT (LAN) PÉNZTÁR GÉPEK IPARI PLC-K SZERVEREK TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Részletesebben

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Áttekintés (1) A CANTO elnevezés a következő kifejezés rövidítése: Communication in Advanced New Technology for Outstations.

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 09. 06. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010, http://premierit.intel.com/docs/doc-5768

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

Dr. Schuster György október 30.

Dr. Schuster György október 30. Real-time operációs rendszerek RTOS 2015. október 30. Jellemzők ONX POSIX kompatibilis, Jellemzők ONX POSIX kompatibilis, mikrokernel alapú, Jellemzők ONX POSIX kompatibilis, mikrokernel alapú, nem kereskedelmi

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Elő szó a második kiadáshoz

Elő szó a második kiadáshoz Elő szó a második kiadáshoz Az első kiadás megjelenése óta eltelt fél évben sok minden történt, ami szükségessé tette a könyv felújítását. Ezek között a legfontosabb, hogy 1997 februárjában megjelent a

Részletesebben

Az Energia Biztonsága. Sirius series. UPS 10 20 kva egy / egy és három / egy fázis 10 40 kva és 100 120 kva három / három fázis.

Az Energia Biztonsága. Sirius series. UPS 10 20 kva egy / egy és három / egy fázis 10 40 kva és 100 120 kva három / három fázis. Az Energia Biztonsága Sirius series on-line UPS 10 20 kva egy / egy és három / egy fázis 10 40 kva és 100 120 kva három / három fázis HELYI HÁLÓZATOK (LAN) SZERVEREK ADATKÖZPONTOK PÉNZKIADÓ AUTOMATÁK TELEKOM

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Készítette: Juhász Sándor Csikvári András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve: 2009. november. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-01

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve: 2009. november. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-01 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissíte: 2009. noember SC22-1094-01 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ A Windows névfeloldási szolgáltatásai Jaszper Ildikó jaszper.ildiko@stud.u-szeged.hu Jaszper.Ildiko@posta.hu Budapest, 2007. május 19. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Névfeloldás...

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Összehasonlító tesztek használata a közbeszerzésben. Gacsal József Alelnök IVSZ

Összehasonlító tesztek használata a közbeszerzésben. Gacsal József Alelnök IVSZ Összehasonlító tesztek használata a közbeszerzésben Gacsal József Alelnök IVSZ Alapvető tudnivalók Mi az összehasonlító tesztelés? Eljárás a teljesítmény vizsgálatára és mérésére Referencia pontot ad az

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Pétery Tamás Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Procontrol RSC-E2. Kezelői, és telepítői kézikönyv. Ethernet - soros adatkonverter. Verzió: 1.0 2004.

Procontrol RSC-E2. Kezelői, és telepítői kézikönyv. Ethernet - soros adatkonverter. Verzió: 1.0 2004. Procontrol RSC-E2 Ethernet - soros adatkonverter Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 1.0 2004. 2004 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom Szoftver újrafelhasználás (Software reuse) Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 18. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 27. 2 Szoftver újrafelhasználás Szoftver

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

Novell és Oracle: a csúcsteljesítményű, költséghatékony adatközpont megoldás. Sárecz Lajos Értékesítési konzultáns

Novell és Oracle: a csúcsteljesítményű, költséghatékony adatközpont megoldás. Sárecz Lajos Értékesítési konzultáns Novell és Oracle: a csúcsteljesítményű, költséghatékony adatközpont megoldás Sárecz Lajos Értékesítési konzultáns lajos.sarecz@oracle.com A Linux fejlődése Oracle: A Linux elkötelezettje Linux története

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Operációs rendszerek - bevezető

Operációs rendszerek - bevezető Operációs rendszerek - bevezető Szabó Adrienn Informatika 1 2011 őszi félév Tartalom Operációs rendszerekről általában Bevezető Operációs rendszerek A Windows története Kezdetek Sikerek A Linux története

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra

Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra Szükséges elofeltétel Szükséges operációs rendszer: Windows 2003 SP1 Oracle kliens verzió: 9.2.0.1.0 (9R2) Valid SQLNet.ORA fájl, amely tartalmazza a céges

Részletesebben

Internetes térkép publikálási technikák, szabványok, trendek, nyílt forráskódú megoldások

Internetes térkép publikálási technikák, szabványok, trendek, nyílt forráskódú megoldások Internetes térkép publikálási technikák, szabványok, trendek, nyílt forráskódú megoldások dr. Siki Zoltán Áttekintés OGC, OSGeo szervezetek Szabványosítási irányok Nem szabványos megoldások (Google) OGC

Részletesebben

A Unix operációs rendszer és testvérei

A Unix operációs rendszer és testvérei A Unix operációs rendszer és testvérei Mi az a Unix? "Mi az a Unix?" 1994 -Charles Simonyi "Gyakran mondom a fejlesztőknek, hogy szerezzék meg, csináljanak jobbat. Jobbak akarunk lenni Unixban, mint maga

Részletesebben

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész A non-stop rendelkezésre állás megvalósítása Novell Cluster Services, NetWare Remote Management, Tárolási Szolgáltatások Az operációs rendszer továbbfejlesztései

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító: TAN-01.ST.ME-01 Projektazonosító: E-MS06T Microsec Kft. tan. 2006 MATRIX tanúsítási igazgató: Dr. Szőke Sándor Kelt: Budapest, 2006. október

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet A leírást készítette: Török Viktor (Kapitány) GAMF mérnökinformatikus rendszergazda FOSZK hallgató, Hálózatok II. tárgy Web: http://prog.lidercfeny.hu/ Források: Medgyes

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

RapidMiner telepítés i. RapidMiner telepítés

RapidMiner telepítés i. RapidMiner telepítés i RapidMiner telepítés ii COLLABORATORS TITLE : RapidMiner telepítés ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Jeszenszky, Péter 2014. szeptember 17. REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME iii Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztott Objektumarchitektúrák

Osztott Objektumarchitektúrák 1. Kliens szerver architektúra Osztott Objektumarchitektúrák Dr. Tick József Jól bevált architektúra Kliens-szerver szerepek rögzítettek Szerver szolgáltatást nyújt, vagy igénybe vesz Kliens csak igénybe

Részletesebben

DB2 9.5 változat for Linux, UNIX, Windows

DB2 9.5 változat for Linux, UNIX, Windows DB2 9.5 áltozat for Linux, UNIX, Windows Quick Beginnings for IBM Data Serer Clients Frissíte: 2009. április GC22-0450-02 DB2 9.5 áltozat for Linux, UNIX, Windows Quick Beginnings for IBM Data Serer Clients

Részletesebben

iphone és Android két jó barát...

iphone és Android két jó barát... iphone és Android két jó barát... Multiplatform alkalmazásfejlesztés a gyakorlatban Kis Gergely MattaKis Consulting 1 Tartalom Miért multiplatform fejlesztés? Multiplatform fejlesztési módszerek A közös

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Procontrol CDP-GDP Ethernet

Procontrol CDP-GDP Ethernet Procontrol CDP-GDP Ethernet Ethernet kijelzők Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 3.0 2005.04.05. 2005 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

Az EuroOffice léphet az OpenOffice helyébe?

Az EuroOffice léphet az OpenOffice helyébe? Az EuroOffice léphet az OpenOffice helyébe? 1/ 19 Az EuroOffice léphet az OpenOffice helyébe?, MultiRáció Kft. Open Source 2012 Az innováció motorja - 2012.03.07. Támogatott projektek: KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002

Részletesebben

Hálózati útmutató. A biztonságos és megfelelõ kezelés érdekében használat elõtt olvassa el az Általános Beállítási Útmutató biztonsági információit.

Hálózati útmutató. A biztonságos és megfelelõ kezelés érdekében használat elõtt olvassa el az Általános Beállítási Útmutató biztonsági információit. Hálózati útmutató 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bevezetés A hálózati kábel csatlakoztatása a hálózathoz A készülék beállítása a hálózaton A Windows konfigurálása A nyomtató funkció használata A SmartNetMonitor for

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt. Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap

Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt. Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap Projekt alapadatok Projekt név: Cloud akkreditációs szolgáltatás

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Sharpdesk Információs útmutató

Sharpdesk Információs útmutató Sharpdesk Információs útmutató Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz. Sharpdesk sorozatszámok Ez a termék csak a licencekkel megegyező számú számítógépre telepíthető.

Részletesebben

Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás

Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás IBM i Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás 7.1 IBM i Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás 7.1 Megjegyzés A kiadvány

Részletesebben

Informatikai Főosztály. Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala május 29.

Informatikai Főosztály. Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala május 29. Munkacsoport megoldások - Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Linux alapú csoportmunka megoldás GroupWise-zal és Open Enterprise Server-relrel Zibriczki Béla - főosztályvezető 2008. május 29.

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

IBM Data Server ügyfelek telepítése

IBM Data Server ügyfelek telepítése IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, Windows IBM Data Server ügyfelek telepítése GC22-1152-00 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, Windows IBM Data Server ügyfelek telepítése GC22-1152-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Rendszerfelügyelet A Kezelőközpont figyelőinek használata

Rendszerfelügyelet A Kezelőközpont figyelőinek használata IBM i Rendszerfelügyelet A Kezelőközpont figyelőinek használata 7.1 IBM i Rendszerfelügyelet A Kezelőközpont figyelőinek használata 7.1 Megjegyzés A kiadvány és a tárgyalt termék használatba vétele előtt

Részletesebben

Trendek a nyílt forráskódú térinformatikai fejlesztésekben

Trendek a nyílt forráskódú térinformatikai fejlesztésekben Trendek a nyílt forráskódú térinformatikai fejlesztésekben dr. Siki Zoltán siki@agt.bme.hu 5. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás Debrecen, 2014. május 29-31. Mérföldkövek GNU 1983 GDAL 2000 FOSS4G

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPRENDSZEREK SZOFTVERE

A SZÁMÍTÓGÉPRENDSZEREK SZOFTVERE A SZÁMÍTÓGÉPRENDSZEREK SZOFTVERE A SZÁMÍTÓGÉPRENDSZEREK SZOFTVERE 1. FOGALOM A számítógép teljes programállományát gyűjtőnéven szoftvernek nevezzük. 4 szintjét különböztetjük meg: Első szint: a számítógép

Részletesebben