J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: március 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5."

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: március 5. Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,szomor Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy megválasztott 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban közölt napirendi pontot kiegészíti, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: /2014. (III.5.) Kt.számú Határozati javaslat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása 2./ Ráckevei TDM-hez történő csatlakozás Szavazásban résztvevők száma: 9 fő A Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 21/2014. (III.5.) Kt.számú Határozat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása 2./ Ráckevei TDM-hez történő csatlakozás

2 2 1./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása Előadó: Bencze István polgármester (Írásbeli előterjesztés 3. sz. melléklet jegyzőkönyvhöz csatolva.) Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt év végére viszonylag rendeződtek az önkormányzat anyagi gondjai, egyrészt az képviselőtestület intézkedéssorozatának, másrészt a konszolidációnak köszönhetően. Szembesültek azzal, amennyiben a bevételek nagysága nem változik, úgy minden év végén és nyár elején likviditási gondok lesznek. Az adók nem folynak be időben, a számlák viszont folyamatosan jönnek. Januárban olyan kevés az állami támogatás és az egyéb bevételek, hogy nem tudják a közületi számlákat fizetni. Tavaly ugyanezen időszakban 45 millió Ft. volt a folyószámla hitel, ma 15 millió Ft. Számításokat végeztek arra, mikor járnak jobban, ha a megduplázzák a folyószámla hitel, vagy kifizetik a késedelmi kamatokat. Nagyságrendekkel előnyösebb a folyószámla hitel megduplázása. A felhalmozott számlák kifizetését követően végig tudják vinni az évet különösebb nehézség nélkül, a 30 millió Ft. folyószámla hitel kamata nem haladja meg az önkormányzat erejét. Március végén kezd befolyni az adó, az állami támogatások, s megpróbálnak a kintlévőségekből is behajtani. A kintlévőségek behajtásán folyamatosan dolgoznak, két terület, amely eredménytelenebb, az étkezési térítési díj hátralék. A felszólítások kiküldése most van folyamatban, aki március 31-ig nem fizeti be a tartozást, áprilistól a gyermek nem étkezhet. Másik terület: a bérlakás állomány tekintetében mutatkozik tartozás. A tartozás összege 4-5 bérlő esetében jelentősebb, az eddigi álláspont szerint nem keletkeztetnek nagyobb problémát, ha elindítják és végig viszik a kilakoltatási folyamatot, de véleménye szerint ez hosszú távon nem tartható, mert ez tisztességtelen a fizető bérlőkkel és a magántulajdonosokkal szemben. Ma kimentek a felszólítások, a lakóknak 8 nap áll rendelkezésre a tartozás rendezésére. Az előző felszólítás eredményeképp született megállapodás alapján egyetlen bérlő fizeti rendszeresen a bérleti díjat. A felszólítást követő 8 nap elteltével a bérleti jogviszony felmondható, melynek csak akkor van értelme, ha végig viszik a folyamatot. Abban kéri a képviselő-testület iránymutatását, hogy a 200 ezer Ft-ot meghaladó lakbérhátralékosokkal mit csináljanak. Véleménye szerint végig kellene csinálni az egész folyamatot. Egyet lehet még csinálni, - aki elhagyja a lakást, a tartozását be kell hajtani, átadni a közjegyzőnek, ha a fizetési meghagyás alapján nem fizet, bírósági végrehajtást kérni. A többségüknek van letiltható jövedelme. Azok esetében érdemes ezt végig csinálni, akik esetében van esély a tartozás befolyására, egyébként csak a költség lesz az eljárással. Bencze István polgármester: Március 19-én lesz a soron következő ülés, akkor napirendként beterjesztik a testület elé. Ispán Ignác képviselő kérdezi, hogy van olyan bérlő, akitől láthatóan a tartozást be lehet hajtani? dr. Bencze Zoltán jegyző: Igen, van. Lázár József képviselő: Ezek a tartozások nem egy év alatt jöttek össze, 10 év alatt semmit nem csináltak? Bencze István polgármester: A felszólításokat kiküldték, megegyeztek a bérlőkkel a törlesztés tekintetében, a felbontásig azonban nem mentek el soha.

3 3 Szomor Dezső alpolgármester: Nem lehet hagyni, mert végül senki nem fizet lakbért, majd nem fizetnek adót sem, ha látják, hogy ezt meg lehet csinálni. Varsányi Antal alpolgármester: Az adóbehajtásra megvan a lehetőség. Varsányi Antal alpolgármester: nem feltétlen híve, hogy mindenkit kilakoltassanak, de hogy soha ne fizessenek, ezt nem lehet megengedni. Bencze István polgármester: Elindult a folyamat a felszólítások kiküldésével, a továbbiakról tájékoztatja a képviselőket a testületi ülésen. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a hitelkeret felemelésére vonatkozó alábbi határozati javaslatot: /2014. (III.5.) Kt.számú Határozati-javaslat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2013. (XII.19.) Kt.számú határozattal módosított 186/2013. (XI.20.) Kt.számú határozatára hivatkozva a fenti számú határozatok alapján az OTP Bank NyRt-vel megkötött folyószámlahitel szerződést módosítani kívánja az alábbiak szerint. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla hitelkeret összegét a január 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban Ft összegről Ft-ra kívánja módosítani. A folyószámlahitel szerződés egyéb feltételei változatlanul maradnak hatályban. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon. Szavazásban résztvevők száma: 9 fő A Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 22/2014. (III.5.) Kt.számú Határozat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2013. (XII.19.) Kt.számú határozattal módosított 186/2013. (XI.20.) Kt.számú határozatára hivatkozva a fenti számú határozatok alapján az OTP Bank NyRt-vel megkötött folyószámlahitel szerződést módosítani kívánja az alábbiak szerint.

4 4 Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla hitelkeret összegét a január 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban Ft összegről Ft-ra kívánja módosítani. A folyószámlahitel szerződés egyéb feltételei változatlanul maradnak hatályban. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon. 2./ Ráckevei TDM-hez történő csatlakozás Előadó: Bencze István polgármester Bencze István polgármester: A Ráckevei TDM hasonló a Leader mozgalomhoz, a célok ugyanazok, állami vidékfejlesztési pénzekre lehet pályázni. A Ráckevei Városszépítő Egyesület, aki felkarolta a Leader mozgalmat, a mostani egyesület tagjai úgy gondolták, hogy a TDM keretén belül hasonló egyesületet hoznak létre, mint a ráckevei egyesület, pályáznak az MVH kiírásában lévő pályázatokra. Ez az új egyesület is pályázna a HACS címre, ők fognák össze, mint most a ráckevei Városszépítő Egyesület, tehát a térség 9 településén az önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek a pályázatát koordinálnák, az MVH felé közvetítenék. A Városszépítő Egyesület is benyújtja pályázatát, aki pályázatát pozitívan bírálja el az MVH, azok fogják ezt működtetni, ha nem a Városszépítő Egyesület lesz az, ők is beállnak a sorba. Bencze István polgármester a továbbiakban ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta:../2014. (III.5.) Kt.számú Határozati-javaslat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tagként csatlakozni kíván a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülethez. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. Felelős: Bencze István polgármester

5 5 Szavazásban résztvevők száma: 9 fő A Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 23/2014. (III.5.) Kt.számú Határozat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tagként csatlakozni kíván a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülethez. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. Felelős: Bencze István polgármester Bencze István polgármester a továbbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet az orvosi ügyelettel kapcsolatos lépésekről. Az orvosi ügyelet helyben történő lebonyolításához 3 cégtől kértek árajánlatot. A három cég közül egy küldött ajánlatot, a másik kettővel többszöri telefonos keresésre sem sikerült kapcsolatba lépni. A jelenlegi ügyeleti ellátást biztosító Morrow Medical Kft. adott árajánlatot, melyet ismertetett. Ismertette a mentőtiszttel történő sürgősségi betegellátásra vonatkozó ajánlatot, annak tartalmát, költségeit, mely a jelenlegi ráckevei központi ügyelet mellett működne. Az ÁNTSZ. vezetőjével folytatott megbeszélésen felvetették a korábban működtetett központi háziorvosi ügyeleti rendszer lehetőségét, melyre számításokat is végeztek. Ismertette a számításokat. A gondot a sürgősségi ellátás okozza, ha életveszély van és az orvos Makádon van éppen, negyven perc, mire ideér dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Ilyen esetben a mentőket kell hívni, egy rendszeren vannak mentők és az ügyelet. Ez nem csak Dömsödi probléma, Budapest bármely kerületében előfordul, hogy a kerület egyik részéről a másik részbe átérni hosszabb időt vesz igénybe. Ott sem 30 orvos ügyel, 6000 emberre sehol sem tartanak fenn ügyeletet azért, mert ennyire ráfizetéses. Bencze István polgármester: A két-két milliós variáció kiesik, mert ennyit nem tudnak előteremteni, ami megfontolandó, a mentőtiszti, ápoló gépkocsi vezetős összetétel, az sem kevés, éves szinten 15 millió Ft., ezt az önkormányzat saját erőből nem fogja tudni hozzá tenni, csak valamely intézmény bezárásával. Ezt kell meggondolni, foglalkozzanak ezzel egyáltalán, vagy elmondani, hogy nincs hozzá anyagi ereje az önkormányzatnak. Van-e az önkormányzat olyan gazdag, hogy az esetleg kéthavonta előforduló eset miatt ezt a lépést meglépje. dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Ha van az önkormányzatnak pénze, elsősegélynyújtó tanfolyamot, újraélesztő tanfolyamot szervezzenek, hogy amíg ideér a mentő vagy az orvos,

6 6 addig életben tartsák a beteget. Ezt kellene propagálni, minél többen vegyenek részt a tanfolyamon, merjenek segíteni, amíg odaér az orvos, mert az itteni orvos sem tud négy perc alatt kiérni a beteghez. Szomor Dezső alpolgármester: A lakosság igényli, adják össze a pénzt, ha összeadják a pénzt meg lesz csinálva, de úgy nem lehet, hogy nincs pénzt. dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Ha valami, a mentőtiszti variáció lenne reményteljes, azonban ez is dupla ügyeletet jelentene. Bencze István polgármester: A Dömsödi Hírnökben fog erről írni, s ha bármi érdemleges dolog lesz, hozza a testület elé. A továbbiakban ismertette az országos rendőrfőkapitány köszönő levelét, melyben megköszönte a rendőrség működési feltételeinek javítása érdekében vásárolt gépkocsit. Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. Kmf. Bencze István polgármester dr. Bencze Zoltán jegyző

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 2012-ES HATÁROZATOK TÁRA Sorszám 1. 1/2012 szám (2012. 2. 2/2012 szám (2012. 3. 3/2012 szám (2012. Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre válogatott minőségben, a szövetség által

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben