Többfejes gyalugépek rezgésvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többfejes gyalugépek rezgésvizsgálata"

Átírás

1 a.) Nedvességtartalom [%] kezdeti állapot közelítés végső állapot lineáris közelítéssel közelítésvégső állapot parabolikus b.) Sajátfeszültség [MPa] lineáris parabolikus közelítéssel 3. ábra Három rétegű szalagparketta nedvességtartalmának kiinduló és végállapot értékei, lineáris és parabolikus megközelítés esetén (a). A nedvességtartalom változásból származó belső feszültségek eloszlása a két megközelítés alapján (b). h 1 h 2 h 3 nagyságában. A vetemedés (a görbületi sugár) változásának mértékét a nedvességtartalmi modell csak jelentéktelen mértékben befolyásolja. Nagyságrendben azonos nedvességtartalomváltozás eloszlások hasonló vetemedést idéznek elő. A kidolgozott parabolikus modell a nedvességtartalom és hőmérséklet rétegeken belüli eloszlását a valóságot jobban megközelítő módon követi, ugyanakkor tartalmazza a lineáris megadás lehetőségét is. Végeredményben tehát elmondhatjuk, hogy a gyakorlati számításoknál a parabolikus modell alkalmazása a saját feszültségek és alakváltozások értékére pontosabb eredményt ad. A megalkotott modell alkalmas tetszőleges rétegszámú és tulajdonságú rétegelt ragasztott tartó vagy egyéb réteges faszerkezetek klímaváltozás hatására létrejött alakváltozásainak és sajátfeszültségeinek számítására. Irodalmi hivatkozások 1. Henrici, D Zur Mechanik des vielfach geschichteten Verbundstabes unter Temperaturund Feuchtigkeitsbeanspruchung. Die Bautechnik 5, Szalai J Rétegelt ragasztott íves fatartók gyártás és klimatikus igénybevétel során fellépő sajátfeszültségeinek és alakváltozásának meghatározása. Sopron. EFE old. 3. Szalai J Theoretische und experimentelle Untersuchung der Herstellungsbedingten Eigenspannungen von gekrümmten Brettschichtträgern. Holz Roh Werkst Szalai J A faszerkezetek méretezését és gyártását befolyásoló sajátosságok. Wittman Gy. szerk. Mérnöki faszerkezetek II., 18 fejezet Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest Szalai J., Kánnár A Réteges felépítésű faszerkezeti elemek klímaváltozás során bekövetkező vetemedésének és sajátfeszültségeinek számítása I. rés.: elméleti összefoglaló. Faipar 50(1): Többfejes gyalugépek rezgésvizsgálata Csanádi Etele, Németh Szabolcs Vibrations of multi-head planers - Part 2. Earlier studies have established basic relationships concerning the vibrations of moulders. Two 5-head moulders were studied based on these relationships. The study included the vibrations of the machines and the oscillations of the material. Results showed little variation when compared between the two machines. Standard evaluations were also attempted, but no straightforward method was found. The first part of the article contained the theoretical background, methodology and part of the experimental results. The second instalment describes the rest of the results, the evaluation and concludes the study. A dolgozat első része a mérések elméleti hátterét és a vizsgálati módszereket, valamint egy Griggio típusú ötfejes marógép vizsgálatát ismertette. A második rész egy másik ötfejes megmunkáló berendezés vizsgálati eredményeit, és azok értékelését tartalmazza, valamint értékeli és összefoglalja a kapott eredményeket. Dr. Csanádi Etele CSc., egy.doce;, Németh Szabolcs okl. faipari mérnök, NyME Gépészeti Intézet DECEMBER

2 Weinig Profimat 23E típusú ötfejes gyalugép ismertetése A Weinig Profimat 23E öt fejes kivitelű, azonban az ötödik fej nem univerzálisan dönthető, hanem fix kialakítású. A gép tömörfa teljes keresztmetszetének megmunkálására alkalmas. A gép alapja az öntvényből készült nehéz géptest (2300 kg), mely rezgésmentes, és stabil. A tengelyek és az előtoló rendszert tartó gerenda a gépvázhoz kapcsolódik. A tengelyek csapágyazása szűkített hézagú amiből a nagy szerszámfutási pontosság adódik. A gerendán rögzítettek az előtoló hengerek tengelyei és az azokat hajtó szerkezet. A hajtó szerkezet első eleme a meghajtómotor, amely a gerenda etetőoldali végén van rögzítve. A motortól a hajtás közlőmű tengelyen jut az egyes hajtóműegységekhez. A közlőmű tengely a hajtóműházak között külön darabból áll és körmös tengelykapcsolón keresztül kapcsolódik azok ki- és behajtásához. A gerenda a gépvázhoz egy tartó konzolon keresztül kapcsolódik; ennek segítségével süllyeszthető és emelhető a kívánt faanyag vastagságnak megfelelően. Az előtológörgők és a kitológörgők a hajtóműházaktól kettős kardánhajtáson keresztül meghajtottak. A 1. ábrán látható az előtoló görgő kialakítása. Az előtoló görgők ( 140) a felső fej előtt speciálisan bordázottak, így biztosítva a pontos és nyugodt megvetetész a faanyag számára.a felső fej utáni kitoló felsőgörgő ( 140) gumi palástú, hogy a munkadarad felülete sima maradjon. Az alsó kitoló henger ( 101) sima acél henger, borítás nélkül. Az előtoló és a felső kitoló henger előfeszítését pneumatikus hengerek adják. Az előtoló és a felső kitoló henger előfeszítését pneumatikus hengerek adják. Az első előtoló henger előfeszítése külön állítható a többitől. Két oldalsó megvezető görgő a baloldali fej előtt van felszerelve. Ezek szabadon futók és rugós előfeszítésűek. A vastagoló fej előtt rugóterhelésű leszorító elem található. A fej után az előtolás irányából nézve egy leszorító papucs található, amely az alsó fejhez a megtámasztást biztosítja. A papucs pontos beállítása nagyon fontos mert a végső felület kialakítását jelentősen befolyásolja. Rossz beállítás esetén a faanyag elején és végén belekaphat a felületbe. Rezgésmérés a Weinig Profimat 23E típusú ötfejes gyalugépen Az érzékelőre felszereltük a mágneses rögzítő egységet. Folyamatos munka közben mértük a kitéréseket a gép 2. ábrán látható pontjain.a gép paraméterei a mérés közben fordulatszám: 6000 ford./perc, előtolás: 12 m/perc, behúzó henger: 1,4 bar, kitoló gumírozott henger: 2,4 bar, közbenső hengerek: 1,8 bar. A megmunkálás előtti anyag keresztmetszet 51 x 15 mm, a megmunkálás utáni 40x 10 mm. Fogásvételek az egyes fejeknél: egyengetés: 2 mm, jobb oldal: 5 mm, bal oldal: 4 mm, vastagolás: 2 mm, alsó fej: 1 mm. A vízszintes fejek hossza 240 mm, a függőlegeseké 130 mm. A fejek átmérője 125 mm. A mért eredmények a 1. táblázatban látha-tók. A mérések második szakaszában az előző mérés sorozathoz hasonlóan a faanyag lengését vizsgáltuk. A mintadarabok az előző méréseknél használt faanyagok voltak. A furatokat mélyíteni kellet, hogy az érzékelő ne sérüljön a forgácsolás során. 1. ábra Az előtológörgő kialakítása 2. ábra Mérési helyek a gépen FAIPAR L. ÉVF. 4. SZÁM 13

3 1. táblázat A Profimat gép rezgései Mérés helye Mérés iránya Amplitudó (µm) 1. Egyengető asztal Z 1,8 2. Egyengető asztal Y 2,4 3. Egyengető fejnél Z 3 4. Egyengető fejnél Y 8 5. Jobb oldali fej asztala Z 2 6. Jobb oldali fej asztala Y 2,1 7. Jobb oldali fej asztala Ferde XZ 2,1 8. Bal oldali fej tartószerkezet Z 1,8 9. Bal oldali fej tartószerkezet Y 2,1 10. Vastagoló fej tartószerkezet Z Vastagoló fej tartószerkezet X Vastagoló fej tartószerkezet Y alsó fej asztala Z 1, alsó fej asztala Y 2,4 15. Gépasztal vége X 2,4 16. Előtoló görgő tartó a ge-rendán Z Előtoló görgő tartó a ge-rendán Y Előtoló görgő tartó a gerendán X Gerenda Z 2,4 20. Gerenda Y 4 2. táblázat Felületi érdesség mérés Mérés helye Amplitudó (µm) Amplitudó ( µm) 1. mérés 2. mérés 1. Egyengető fejnél Jobboldali fejnél Baloldali fejnél Vastagoló fejnél Alsó fej A gép paraméterei a forgácsolás során: előtolás: 12 m/perc, fordulatszám: 6000 ford./perc, behúzó henger 1,4 bar, kitoló gumírozott henger 2,4 bar, közbenső hengerek 1,8 bar. A faanyagban az első mérés során függőleges helyzetben, a második mérés során vízszintes helyzetben volt az érzékelő a megmunkálás közben. Az értékek arra a pillanatra vonatkoznak, amikor a munkadarab elhalad a fej előtt. A faanyaglengéseket a 2. táblázatban soroltuk fel. A mérés menete és paraméterei megegyeztek a Griggio gyalugépnél használtakkal. Rezgéseredmények értékelése és összehasonlítása Igazán megfelelő szabványt a faipari gépek rezgéseinek értékeléséhez nem találtunk. A témakörhöz legjobban közelít az ISO /A1 1983(E) szabvány, amely a /s fordulatszámmal működő gépek mechanikus rezgéseinek kiértékelési normáit foglalja magában. Ezt a szabványt egy gerjesztőforrásos, szinuszos rezgésekre alkották, így az általunk vizsgált gépekre nem lehetne alkalmazni. A gépeket több motor hajtja, nem egy gerjesztőforrrásos, valamint az előtoló és megmunkáló motorok fordulatszáma eltér egymástól. Más módszer hiányában ennek ellenére ezt használtuk, s ezzel értékeltük az adatokat. A szabvány a gépeket a villamosmotorteljesítményük alapján VI. osztályba sorolja be. A két gyalugép az összes motorteljesítményük alapján a második csoportba sorolható, amelynek kritériuma kw összes villamosmotor teljesítmény. A Profimatról vannak pontos adatok: alsó vízszintes tengelyeknél: 4 kw felső vízszintes tengelynél: 5,5 kw függőleges tengelyek ( egy motor hajtja a kettőt ):7,5 kw előtolásnál: 2,2 kw összesen: 23,2 kw A Griggionál nem áll rendelkezésünkre pontos motor teljesítményadat, de ennél a gépnél minden szerszámtengelyt külön-külön motor hajt meg, így biztosan sorolhatjuk ugyanabba a csoportba. A gépek gerjesztő frekvenciája azonos, mivel mind a két gép azonos fordulatszámon üzemelt (100Hz). A Griggon mért rezgések átlagos amplitúdója: A = 3,5 µm. A Profimatnál mért rezgések átlagos amplitúdója: A = 3,07 µm. Az előző adatokból az ISO (E) szabvány diagrammjáról leolvasható a rezgések sebessége, amely a Griggio-nál: v = 1,8 mm/s. Profimatnál: v = 1,6 mm/s. A rezgések sebessége meghatározott osztály alapján ISO DECEMBER

4 1974 szabványban található táblázatok segítségével megállapítható a gépek állapota. Mindkét gép a táblázatok szerint a kielégítő állapotba sorolható. Jelentős különbség nem mutatható ki. A faanyagokon mért rezgéskitérések értékei kb. tízszeresei a gépen mért értékeknek. A szintírón készült regisztrátumokon nem csak a megmunkáló fejek előtt való elhaladáskor tapasztalható csúcs a görbéken hanem közbenső pontokban is. Ennek oka az lehet, hogy a mintadarabok hossza miatt rajtuk egyszerre több szerszám is végzett megmunkálást s így a kialakuló lengések nagyon bonyolultakká tették a stabilitási viszonyokat. A Felületi érdesség értékelése és az adatok összehasonlítása A megmunkált faanyagok felületén mindig keletkeznek egyenetlenségek, amelyeket a megmunkáló szerszámok és a faanyag tulajdonságai okoznak. Ezek közül megkülönböztethetünk hullámosságot (hullámhossza 1 mm-nél nagyobb), illetve érdességet (1 mm-nél kisebb hullámhosszal) (Fischherz 1997). Gyalulási, marási műveleteknél az egyik lejellemzőbb egyenetlenség a megmunkálás kinematikai okaiból keletkezik. A forgó szerszám az egyenes vonalban mozgó faanyagon ciklois íveket hagy hátra. Ezen hullámoknak két jellemző adata a hullám hossza és a hullám mélysége. Hullámhossz a megmunkálás alapvető paramétereiből számítható: v 1000 S z =, [1] n z ahol S z - hullám hossza (mm) v - előtolási sebesség (m/perc) n - fordulatszám (1 /perc) z -vágóélek száma A gyakorlatban azonban a vágóélek számát 1-re szokás venni (z=1), mert a hullámot mindig csak a legjobban kiálló él hozza létre. Az elméleti hullámmagasság meghatározásához az előzőleg kiszámított értékre és a szerszám élkörátmérőjére van szükség: 2 S z t =, [2] 4D ahol t - hullám magasság (mm) D - élkörátmérő (mm) S z - hullám hossza (mm) A hullám magasság azonban a számított értékeknél egy kicsit kisebb, mert a hullám csúcsa benyomódik, elnyíródik. A Griggo-nál számított értékek: S z = = 0, 83mm 6000 [3] 0,832 t = = 0, 0013mm [4] A Profimat-nál számított értékek: S z = = 2mm 6000 [5] 2 t = = 0, 0076mm [6] Az érdességmérő műszeren hossz irányban felvett regisztrátumoknak jó közelítéssel ezt kellene mutatnuk. Ez helyenként tapasztalható is, de más tényezők hatásai miatt a profil nem igazán alakul ki. Három alapvető csoportba sorolhatjuk ezeket a tényezőket: a megmunkált anyag tulajdonságai, a szerszám tulajdonságai, a forgácsleválasztás paraméterei. A jó felületi minőség eléréséhez általában az alábbi feltételekre van szükség: az éles szerszám, az él környezetében kialakuló nyomófeszültségek, a kis forgácsvastagság, az elegendően nagy kerületi sebesség, a szerszámfutás pontossága, a minimális rezgések. FAIPAR L. ÉVF. 4. SZÁM 15

5 Amplitudó ( m) Amplitudó ( m) ábra Felületi érdesség értékelő táblázat Mérés helyek Griggio Profimat 4. ábra Vizszíntes lengései adatok összehasonlítása Mérés helyek A Weinig kiadványában szereplő minőségi osztályzás a felületi hullámokat vizsgálja, az osztályokat a hullám magasság alapján állapítja meg, 3. ábra. Ez alapján a Griggio a legmagasabb minőségi osztályba sorolható, de az előtolás értéke itt alacsony volt. A Profimat a közepes minőségi osztályba sorolódik de az előtolás több mint kétszerese volt a Griggionak. A meghatározó a fordulatszám és az előtolás. 60 Griggio Profimat 1 Profimat 2 5. ábra Függőleges lengései adatok összehasonlítása 90 A késélek mérései során csorbulásokat lehetett megfigyelni. A regisztrátumokon látszott, hogy a hosszú késeken több és nagyobb kitörések vannak. A csorbulász összevetve a műszer kalibrálásával összevetve a csorbulásokat azt látjuk, hogy a hosszú késen kb µm nagyságúak a kitörések. Az egyik rövid késen szinte semmilyen kitörést nem találunk, míg a másikon 10 és egy 20 µm nagyságú kitörés észlelhető. A nagy élki-törés lényegesen rontja a felületi minőséget, és növeli a rezgéseket is. A Profimaton megmunkált faanyagokon keresztirányú érdességi mérések is készültek. Ezeken az ábrákon a késél csorbulásai miatt domborulatokat kell keresni. A vastagoló késsel megmunkált oldalakon lényegesen több dombot lehet találni, ami a kés érdességi eredményeit támasztja alá. Az ábrákon azonban sok völgy látható, amely a fa struktúrájából adódik. Az érdességmérőnél használt tűt elektromikroszkóppal bemértük. A tű csúcssugara 32 µm volt. A méréseknél használt munkadarabok nyír fafajból készültek. A nyír fa edényeinek átlagos átmérője µm, a korai pásztában azonban ennél még nagyobb is lehet. Így a felvételeken kimutathatók voltak az edények. Ez megnehezíti a regisztrátumok elemzését. A hosszirányú felvételeken még nagyobb tévedéseket idézhetnek elő az edények, mert a tű hegye ezekbe beleesve a mért iránytól esetleg kissé eltérhet. Bizonyos idő elteltével azonban a barázdából átugrik egy másikba, ilyenkor a regisztrátumon ez észlelhető, így nem a cikloisoknak megfelelő lesz az ábra. A két gépen mért faanyaglengések értékeit, külön a vízszintes és függőleges irányokat, egy-egy diagramon ábrázolva láthatjuk a 4. és 5. ábrán. A gépek értékeit így láthatóbban összevethetjük. A méréshelyek számai (1, 2, 3, 4) a gépek megmunkálófejeit jelentik DECEMBER

6 5. táblázat Géprezgések összehasonlításai (Horváth 2000) Amplitudó (µm) Mérés helye Mérés irány Griggio Profimat Hydromat Egyengető fejnél Vízszintes 1 8 3,0 Egyengető fejnél Függőleges 2 3 2,5 Jobb oldali fejnél Vízszintes 2,5 2,1 4 Jobb oldali fejnél Függőleges 2 2 2,0 Bal oldali fejnél Vízszintes 2,5 2,1 2,0 Bal oldali fejnél Függőleges 2,5 1,8 3 Vastagoló fejnél Vízszintes 7,5 4 3 Vastagoló fejnél Függőleges 7,5 5 3 A gépek végső összehasonlítása A gépekről nem sok különbség állapítható meg a szerkezeti felépítésükben. A motorok tekintetében, a Griggio-ban minden fejet külön motor hajtott, míg a Profimat-ban a két függőleges tengelyt egy motor hajt. A legnagyobb két különbség a két gép között talán a gerendák felszerelésében van és a csapágyazás fajtájában. A Griggo gerendáját két helyen az egyengető fejnél valamint a vastagoló fej után tartja oszlop a gépvázhoz erősítve. A profimatnál a gerendát egy helyen támasztják meg a gép közepén. A csapágyazás különbsége abban adódik, hogy míg a Grrigio normál (régebbi gyártmány), addig a Profimat szűkített hézagú csapágyazású. A szűkített hézagú csapágyazás nagyobb pontosságot eredményez a tengelyek futásánál, de szerelése és karbantartása is nagyobb fegyelmet és figyelmet követel meg. Ezért a Weinig gépen központi zsírzóhely van, hogy a karbantartás során egyetlen helyet se hagyjunk ki. Az ötödik fej is különböző, amiből az is adódik, hogy a Griggio súlya nagyobb. A méréseknél lényeges különbségek nem adódtak. A gép rezgéseinél a Profimat amplitúdója egy kicsivel jobb mint a másik gépé. A mérések során viszont az előtoló görgők leszorító ereje a Griggio-nál nagyobbra volt állítva. Méréseinket egyidőben egy Weinig Hydromat 8 fejes gyalugépet is mérés alá vettek ugyanazon műszerekkel. Ezen vizsgálat eredményei a 5. táblázatban láthatók. A vizsgálati irányok az előtolási irányra merőlegesek, vízszintesek vagy függőlegesek. A Hydromat alapvetően eltér a másik két géptől (8 fejes). Értékeiről azonban megállapítható, hogy nagyságrendjében nem különbözik a másik két kisebb méretű gép adataitól, de jóval kisebb az adatok szórása. Ez valószínűleg a jóval nagyobb szerkezetnek és ezáltal a jóval nagyobb saját tömegnek tudható be. Végezetül, érdekes megállapítani, hogy a mostani korszerű gépek pneumatikus leszorítása kisebb lengésamplitudókat adott a két-három évtizeddel ezelőtti gépekhez viszonyítva. Irodalom 1. A. Fischherz, W. Dax, K. Gundelfinger, W. Häffner, H. Itschner, G. Kotsch, M. Staniczek Fémtechnológiai táblázatok. B+V Kiadó, Budapest, Horváth L Weinig gyártmányú 8 fejes kereztmetszet megmunkáló gép műszaki ismertetése Szakdolgozat, NyME, Sopron FAIPAR L. ÉVF. 4. SZÁM 17

Szaklapunk a Faipar 50 éves

Szaklapunk a Faipar 50 éves Szaklapunk a Faipar 5 éves Tóth Sándor 1951-től jelenik meg a Faipari Tudományos Egyesület műszakitudományos folyóirata a Faipar. Azóta az egész fafeldolgozás számára kiemelkedő szerepet játszik a szakma

Részletesebben

Kánnár Antal, Szalai József

Kánnár Antal, Szalai József 5. táblázat A Pásztó 28A erdőrészletben mért adatok (mm) Jellemző I-214 Triplo Kéreg nélküli átmérő 247,4 247,8 Geszt átmérő 185,2 169,0 Szijács átmérő 62,2 78,8 Kéregvastagság 10,5 11,2 átmérő. Ezzel

Részletesebben

Többfejes gyalugépek rezgéseinek vizsgálata

Többfejes gyalugépek rezgéseinek vizsgálata Többfejes gyalugépek rezgéseinek vizsgálata Dr. Csanády Etele, Németh Szabolcs Vibrations of multi-head planers Earlier studies have established basic relationships concerning the vibrations of moulders.

Részletesebben

Powermat 600 Compact Handwerk - Kiváló ár-érték arány

Powermat 600 Compact Handwerk - Kiváló ár-érték arány Powermat 600 Compact Handwerk - Kiváló ár-érték arány P 600 Compact Handwerk Powermat 600 Compact Handwerk - Munkamagasság: 120 mm - Munkaszélesség: 230 mm - Frekvenciaszabályzott előtolás 3 KW (5-30 m/perc)

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel Fekete Éva Marási műveletek végzése fogazó marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Joó Balázs Designing olted connections according to European standards The suject of the article is the

Részletesebben

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN BHG Bevezetés A TV IV. sávi átjátszóprogram kiépítése szükségessé tette egy az ebben a sávban működő antennapanel kifejlesztését, amely úgy adó-, mint vevőantennaként

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombos József. Marógépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Gombos József. Marógépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Gombos József Marógépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-30

Részletesebben

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014 Méréstechnika 5. Galla Jánosné 014 A mérési hiba (error) a mérendő mennyiség értékének és a mérendő mennyiség referencia értékének különbsége: ahol: H i = x i x ref H i - a mérési hiba; x i - a mért érték;

Részletesebben

Csiszolás keskenyszalagú csiszológéppel, profilozott felületek csiszolása, élek. letörése, sarkok csiszolása

Csiszolás keskenyszalagú csiszológéppel, profilozott felületek csiszolása, élek. letörése, sarkok csiszolása Pelyhes Gábor Csiszolás keskenyszalagú csiszológéppel, profilozott felületek csiszolása, élek letörése, sarkok csiszolása A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

Müszaki könyv: Préstöltö szalaghoz. (8,5m-es sík)

Müszaki könyv: Préstöltö szalaghoz. (8,5m-es sík) Müszaki könyv Préstöltö szalag (8,5m-es sík) Tervezö: ENTRA-SYS Kft. Szeged Rigó u 29 Gyártó, kivitelezö: Honoritas Kft Hódmezövásárhely, Szántó Kovács János u. 10. Villeroy & Boch Magyarország Rt Padlóportöltö

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

MB-sorozat: sokoldalúan felhasználható mágnestalpas fúrógépek - nagy átmérő, gazdaságos és gyors fúráshoz

MB-sorozat: sokoldalúan felhasználható mágnestalpas fúrógépek - nagy átmérő, gazdaságos és gyors fúráshoz Optimum katalógus 2015-16 Metallkraft további információkért látogasson el weboldalunkra: www.optiweb.hu MB-sorozat: sokoldalúan felhasználható mágnestalpas fúrógépek - nagy átmérő, gazdaságos és gyors

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: Sydorkó György Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Aszfalttömörítés. Első osztályú eredmények a Wacker Neuson nagy teljesítményű vibrációs készülékeivel.

Aszfalttömörítés. Első osztályú eredmények a Wacker Neuson nagy teljesítményű vibrációs készülékeivel. Megbízhatóság, lelkiismeretesség, minőség, gyors reagálás, rugalmasság és innováció ebben bízhatnak a vevőink. És nem csak az aszfalttömörítésnél. Az építőipar más területein, például a talajtömörítésnél

Részletesebben

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép

Részletesebben

Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok

Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok Eredmények összefoglalva: 1. táblázat. Felületi érdesség jelzıszámok átváltása Ismeretlen Ismert jelzıszám jelzıszám Átváltás a z z a = a = 0, 13 z 7,5

Részletesebben

Szabó Márk, Takáts Péter! The influence of cutting direction on drying rate

Szabó Márk, Takáts Péter! The influence of cutting direction on drying rate A vágásirány befolyásoló hatása a száradás mértékére Szabó Márk, Takáts Péter! The influence of cutting direction on drying rate The purpose of the research described in the article was to assess the effect

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság Dzúró Zoltán Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság és felületminőség ellenőrzése, dokumentálása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti

Részletesebben

BMBS 240x280 HA-G - Félautomatikus keretes fémszalagfűrészek gérvágásokhoz 60 - ig, F-variáció frekvenciaátalakítóval

BMBS 240x280 HA-G - Félautomatikus keretes fémszalagfűrészek gérvágásokhoz 60 - ig, F-variáció frekvenciaátalakítóval 920 1500-1900 Új BMBS 240x280 HA-G - Félautomatikus keretes fémszalagfűrészek gérvágásokhoz 60 - ig, F-variáció frekvenciaátalakítóval pl. nemesacél, szerszámacél, üreges profilok és telianyagok fűrészeléséhez

Részletesebben

A LEGJOBB TOVÁBBFEJLESZTVE. Az új DEUTZ-FAHR 6. széria Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190

A LEGJOBB TOVÁBBFEJLESZTVE. Az új DEUTZ-FAHR 6. széria Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190 A LEGJOBB TOVÁBBFEJLESZTVE Az új DEUTZ-FAHR 6. széria Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190 TELJESÍTMÉNY TOVÁBBFEJLESZTVE IntellIgencIától vezérelve A legújabb technológiák intelligens felhasználása

Részletesebben

Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony*

Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony* Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony* VIZELYI GYÖRGY 248 A mozdony rendeltetése és főadatai A gyártás alatt álló, M601 MÁV sorozatszámú 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony nehéz tehervonatok és nehéz személy-,

Részletesebben

E[M]CONOMY: jelentése: A stabilitás és dinamika tökéletes összjátéka. LINEARMILL 600. Nagy teljesítményű 5-tengelyes megmunkáló központ

E[M]CONOMY: jelentése: A stabilitás és dinamika tökéletes összjátéka. LINEARMILL 600. Nagy teljesítményű 5-tengelyes megmunkáló központ [ E[M]CONOMY: ] jelentése: A stabilitás és dinamika tökéletes összjátéka. LINEARMILL 600 Nagy teljesítményű 5-tengelyes megmunkáló központ Linearmill 600 [Szerszámtár] - 40 szerszámhely - A tár feltöltése

Részletesebben

EURO1. Euro1. Lineáris ablakmozgató motor (DECK és végállásos) Beépítési dokumentáció

EURO1. Euro1. Lineáris ablakmozgató motor (DECK és végállásos) Beépítési dokumentáció 1 Euro1 Lineáris ablakmozgató motor (DECK és végállásos) Beépítési dokumentáció 2 Beépítési méretek: Kiegészítők 2700064 Támadási pont a rudazat végén 2700393 Forgáspont a motortesten 2700693 Csatlakozószem

Részletesebben

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA 1. A berendezés leírása:... 1 2. Marószerszámok és azok felszerelésének munkabiztonsági előírásai... 1 3. A marószerszámok felszerelésének általános munkabiztonsági

Részletesebben

Jól illeszkednek. CLAAS betakarítási rendszerek.

Jól illeszkednek. CLAAS betakarítási rendszerek. Rendterítő VOLTO Jól illeszkednek. CLAAS betakarítási rendszerek. Ha Ön nap mint nap gazdaságban dolgozik, akkor többre van szüksége mint erőteljes gépezet. Szüksége van olyan technológiára, amellyel öröm

Részletesebben

KOMBINÁLT GYALUGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA

KOMBINÁLT GYALUGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA KOMBINÁLT GYALUGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA 1. A berendezés leírása: Különböző faanyagok keresztmetszeti kialakítására szolgáló faipari gépi berendezés. A forgó főmozgást mindkét állásban a nagy sebességgel

Részletesebben

20 35 34 43 36 34 18 39 42 37 38 43 42 B C 25 44 A B C D 46 23 45 26 26A 48 47 D E 28 20 7 50 51 49 27 53 F G 4

20 35 34 43 36 34 18 39 42 37 38 43 42 B C 25 44 A B C D 46 23 45 26 26A 48 47 D E 28 20 7 50 51 49 27 53 F G 4 522101-39 H DE2000 2 3 20 43 35 34 36 34 18 37 38 42 39 43 42 B C 44 23 A B C D 25 46 45 26 26A 48 47 D E 20 7 50 51 49 28 27 53 F G 4 5 6 7 NAGYFELSŐMARÓ ASZTAL DE2000 Szívből gratulálunk Önnek, hogy

Részletesebben

EUROTRACK klubok által használt modulszabvány

EUROTRACK klubok által használt modulszabvány EUROTRACK klubok által használt modulszabvány 1. Bevezetés 1980 óta dolgozza ki a "SYSTENE MODULAIRE H0 CLASSIC" az ajánlásait és szabványait, amelyek figyelembevételével egységes és szállítható modulokból

Részletesebben

Egészségügyi- és ápolási termékek katalógusa

Egészségügyi- és ápolási termékek katalógusa Egészségügyi- és ápolási termékek katalógusa 2016. Április Katalógus sorszáma: 2016/004 Tartalomjegyzék I. Ápolási ágyak, éjjeliszekrények 1. Mechanikus ápolási ágyak 2. Hidraulikus ápolási ágyak 3. Elektromos

Részletesebben

Kivágás és lyukasztás

Kivágás és lyukasztás Metallkraft_01-71.qxp 2007.08.13. 13:06 Page 20 Kivágás és lyukasztás Kivágógép fix szöggel AKM 200-40 AKM 250-60 Sarokkicsípő gép változtatható szöggel AKM 200-40 V AKM 200-60 V Hidraulikus profilacélollók

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Faipari

Részletesebben

Hagyományos és új fejlesztésű fűrészszalagok összehasonlító vizsgálata Dr. Gerencsér Kinga, Varga Erzsébet A cikkben a szerzők a különböző szalagfűrészlapok összehasonlítását mutatják be. A vizsgálatok

Részletesebben

T250/T250H Kompakt lánctalpas rakodók

T250/T250H Kompakt lánctalpas rakodók T250/T250H Kompakt lánctalpas rakodók Copyright 2000-2010 Bobcat Europe 03/04/2010 A5GT 20001 A5GT 99999 Méretek N M O L A K B T250 I J C H D F E P G Q (A) Üzemi magasság... 3978 mm (B) Magasság kezelőfülkével...

Részletesebben

Állványos fűrészek. Gérfűrészek. 216 mm-es kihúzható gérfűrész. 216 mm-es kihúzható gérfűrész. 216 mm-es kihúzható gérfűrész

Állványos fűrészek. Gérfűrészek. 216 mm-es kihúzható gérfűrész. 216 mm-es kihúzható gérfűrész. 216 mm-es kihúzható gérfűrész Gérfűrészek 6 mm-es kihúzható gérfűrész DW 777 Új generációs nagynyomatékú gérfűrész, magas motorteljesítménnyel Keresztvágások, szögvágások, dupla gérvágások egyaránt könnyen elvégezhetők a géppel, köszönhetően

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

Mechanikai Megmunkálás

Mechanikai Megmunkálás Mechanikai Megmunkálás VI.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

2013.04.01. hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger.

2013.04.01. hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger. Magágy kultivátor 1 Alapfelszereltség: 3 pontos csatlakozó, 325 mm-es elülső laposvas henger, 2 sor egyenes vagy hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger. - Kések

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék FOKOZATNÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰVEK (Forgácsoló szerszámgépek fokozatnélküli főhajtóművei) Oktatási segédlet Dr.

Részletesebben

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó Szerelési és karbantartási utasítása Verzió: 2009-10-01 Fordította: Dvorák László Dátum: 2007 október - 2-1. TECHNIKAI JELLEMZŐK Opciós tételek az alap összeállításhoz

Részletesebben

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I.

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. LÉPCSŐ I. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. 1 1. ALAPFOGALMAK: Rendeltetése: - áthidalása - függőleges irányú közlekedés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése: Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

ROSCAMAT. Szériaszám. Gépszám. Gyártási év TECNOSPIRO, S.A.

ROSCAMAT. Szériaszám. Gépszám. Gyártási év TECNOSPIRO, S.A. KEZELÉSI UTASÍTÁS ROSCAMAT Szériaszám. Gépszám. Gyártási év TECNOSPIRO, S.A. Pol. Ind. Pla dels Vinyats, nau 2 08250 St.Joan de Vilatorrada (Barcelona) Spain 938764359 938764242 938767738 938764044 E-mail:

Részletesebben

Müszaki könyv: Silók alatti szalaghoz. (7m-es vályús)

Müszaki könyv: Silók alatti szalaghoz. (7m-es vályús) Müszaki könyv Silók alatti szalag (7m-es vályús) Tervezö: ENTRA-SYS Kft. Szeged Rigó u 29 Gyártó, kivitelezö: Honoritas Kft Hódmezövásárhely, Szántó Kovács János u. 10. Villeroy & Boch Magyarország Rt

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Takarmányok erjesztéses tartósításának műszaki kérdései 1. Szálastakarmányok aprításának gépei és

Részletesebben

Kettős V-hajtogatógép. Útmutató

Kettős V-hajtogatógép. Útmutató Útmutató Tartalom Felelősség...1 Biztonság...2 Biztonsági fedelek...2 Telepítés...3 Kényszerkapcsolás...3 Kezelőpanel...4 Nip kezelőpanelje...4 A gép működése...5 A gép részei...5 1. Hajtogatóegység...5

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása Szám János Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

Részletesebben

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Jakab Endre egyetemi docens Dr. Zsiga Zoltán foiskolai docens Miskolc, 2001 1. Általános ismerteto A bemutatandó

Részletesebben

LT-52 ÉS LT-65 CNC ESZTERGA GÉPKÖNYV

LT-52 ÉS LT-65 CNC ESZTERGA GÉPKÖNYV NCT Ipari Elektronikai Kft. 1/36 Dátum: 2015. 09. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ESZTERGA FŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI... 5 3. FŐ MŰSZAKI ADATOK... 6 4. MÉRETEK ÉS RAJZOK... 8 4.1. Az LT sorozatú

Részletesebben

(az állvány tartozék)

(az állvány tartozék) Fém szalagfűrészek PPS-170TH megr. szám: 15000171 Visszahúzó rendszer kézi fűrészelés esetén (az állvány tartozék) Kezelőpanel Külön tartozékok a PPS-170TH-hoz: fűrészszalag, rugóacél, szél.: 20/ 8 fog/1

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és Palotainé Békési Katalin Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és villamos (korlátozottan) területen. A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sydorkó György. Fakötések: toldások, keretkötések ábrázolása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sydorkó György. Fakötések: toldások, keretkötések ábrázolása. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sydorkó György Fakötések: toldások, keretkötések ábrázolása A követelménymodul megnevezése: Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok A követelménymodul száma: 2274-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 62. Melléklet: 63. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.62 1985. június 24. ENSZ-EGB 63. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Váltókerekek felhelyezése

Váltókerekek felhelyezése Meghajtás és a váltókerekek Váltókerekek felhelyezése Ki-be kapcsolókar, előtolás / menetvágáshoz. A gép hátsó része a motorral. A gép faládában lapra szerelve, a tokmány felszerelése nélkül kerül az üzletbe.

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA Javítási technológiák Javítás A javítás feladata az üzemképesség, az előírt megbízhatósági szint helyreállítása. javításkor részleges vagy teljes szétszerelés és alapos tisztítása után

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 525 01 Autótechnikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) Tengelyek fogalma, csoportosítása Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. A tengelyeket

Részletesebben

INFORMÁCIÓ. Oldalszám. Karos láncos emelők 14-21. Kézi láncos emelők 22-35. Korrózióvédelem 36. Haladóművek & Rögzíthető haladóművek 35, 37-43

INFORMÁCIÓ. Oldalszám. Karos láncos emelők 14-21. Kézi láncos emelők 22-35. Korrózióvédelem 36. Haladóművek & Rögzíthető haladóművek 35, 37-43 EMELŐBERENEZÉSEK 9 Emelőerendezések Tartalomjegyzék Oldalszám Yale és Pfaff-silerlau megízható és világszerte ismert emelőerendezései számos ipari, kereskedelmi és szervizelési művelethez használhatók.

Részletesebben

E[M]CONOMY. jelentése: Minden igényt kielégítő tökéletes megoldások marásra. www.emco-world.com

E[M]CONOMY. jelentése: Minden igényt kielégítő tökéletes megoldások marásra. www.emco-world.com [ E[M]CONOMY ] jelentése: Minden igényt kielégítő tökéletes megoldások marásra. www.emco-world.com Együttműködések megteremtése és kihasználása. Emco csoport. Az EMCO-csoport a szerszámgépgyártó szektor

Részletesebben

Professzionális szalagcsiszolók kisipari és ipari alkalmazásokhoz.

Professzionális szalagcsiszolók kisipari és ipari alkalmazásokhoz. FÉM Professzionális szalagcsiszolók kisipari és ipari alkalmazásokhoz. GRIT GX / GI GRIT szalagcsiszoló gépek egy rendszer, tele lehetőségekkel. GRIT by FEIN kompetencia és elpusztíthatatlanság a szalagcsiszológépek

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Összeállította: Dr. Kovács Zsolt NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet http://tgyi.fmk.nyme.hu NYME FMK TGYI 2006.08.28. 7/1.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

That s E[M]CONOMY: Képzés munka közben. CONCEPT MILL 450. Ipari szintű CNC-oktatás

That s E[M]CONOMY: Képzés munka közben. CONCEPT MILL 450. Ipari szintű CNC-oktatás [ That s ] E[M]CONOMY: Képzés munka közben. CONCEPT MILL 450 Ipari szintű CNC-oktatás Concept MILL 450 Forgácsolás kompromisszumok nélkül. A Concept MILL 450 egy teljes értékű termelő gép CNC-marás oktatásához:

Részletesebben

Betonpadlók felületmegmunkálása.

Betonpadlók felületmegmunkálása. A Wacker Neuson találmánya: HÉZAGVÁGÓ AUTOMATA FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÓVAL. Megbízhatóság, lelkiismeretesség, minőség, gyors reagálás, rugalmasság és innováció ezekre garantáltan számíthatnak a vevőink.

Részletesebben

Pöttinger LION. Forgóboronák 97+231.10.0610

Pöttinger LION. Forgóboronák 97+231.10.0610 Pöttinger LION Forgóboronák 97+231.10.0610 LION 251 / 301 / 3002 / 4002 Forgóboronák 2,5 m-től 6 m munkaszélességig A talajművelés mindenesei A forgóborona fontos szerepet játszik a Pöttinger földművelési

Részletesebben

Tökéletes famegmunkálás. Gyalugépek. www.felder.hu

Tökéletes famegmunkálás. Gyalugépek. www.felder.hu Tökéletes famegmunkálás Gyalugépek 2011 www.felder.hu A FELDER családban a gépgyártás és a fémmegmunkálás már generációk óta hagyomány. A mai vállalkozást Johann Felder 1956 ban alapította. Az első faipari

Részletesebben

eredményeként svájci kutatók a mesothelioma szignifikánsan magasabb halálozási arányára hívják fel a figyelmet. Nagy-Britanniában és Ausztráliában

eredményeként svájci kutatók a mesothelioma szignifikánsan magasabb halálozási arányára hívják fel a figyelmet. Nagy-Britanniában és Ausztráliában Szakmai beszámoló A kutatómunkát szinte teljes egészében a munkatervben megfogalmazottak szerint végeztük. Tekintettel arra, hogy e témában ezidáig elsősorban külföldi és csak csekély mértékű hazai kutatások

Részletesebben

Perpeto Basic Játszótéri eszközök műszaki leírása

Perpeto Basic Játszótéri eszközök műszaki leírása Perpeto Basic Játszótéri eszközök műszaki leírása A játszóeszközök rendelkeznek kijelölt minőségellenőrző szervezet által kiadott, 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet, és MSZ EN 1176:2008 szabványok szerinti

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Új! Ezekkel mindenki szívesen dolgozik. Az iparosok fűrészei.

Új! Ezekkel mindenki szívesen dolgozik. Az iparosok fűrészei. Az iparosok fűrészei. Ezekkel mindenki szívesen dolgozik. Új! Új és már bevált modellek: Daraboló fűrészek Gérvágó és daraboló fűrészek Gérvágó, daraboló és asztali körfűrészek A világ fűrészei. Az Elektra

Részletesebben

890,- 329,- 1.350,- 1.449,- Kegészítők fúrókhoz. BF 16 Vario - Kis méretű, kedvező árfekvésű fúró-maró gép az igényes modellépítők részére

890,- 329,- 1.350,- 1.449,- Kegészítők fúrókhoz. BF 16 Vario - Kis méretű, kedvező árfekvésű fúró-maró gép az igényes modellépítők részére Kegészítők fúrókhoz Fémmegmunkálás ipari és kereskedelmi célra mill BF 16 Vario - Kis méretű, kedvező árfekvésű fúró-maró gép az igényes modellépítők részére Sokoldalú alkalmazási lehetőség Minden vezeték

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II.

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. Hervay Péter Gyalugép, gyalulás A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul száma: 0227-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA Termék: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor

Részletesebben

Körfűrész és formatizáló körfűrész

Körfűrész és formatizáló körfűrész Tökéletes famegmunkálás Körfűrész és formatizáló körfűrész 2011 www.felder.hu Pro řadu generací rodiny FELDER je výroba strojů a kovoobrábění mnohholetou tradicí. A mai vállalkozást Johann Felder 1956

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv NCT Ipari Elektronikai Kft. 1 / 32 Dátum:2013.06.14. 1. FEJEZET: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. A szerszámgép kizárólag fém munkadarabok

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Az ön mezogazdaságának piros pontja

Az ön mezogazdaságának piros pontja proizvodnja strojev in orodij predelava gume in plastike Az ön mezogazdaságának piros pontja Szárzúzás Mezogazdasági területek muvelése Burgonya termelés Szárzúzás A szárzúzó mulcser manapság nem hiányozhat

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben 1. Ismertesse a levegő sűrűség meghatározásának módját a légnyomás és a levegő hőmérséklet alapján! Adja meg a képletben szereplő mennyiségek jelentését és

Részletesebben

Új lehetőségek az akác faanyag hidrotermikus kezelésénél

Új lehetőségek az akác faanyag hidrotermikus kezelésénél Bevezetés Új lehetőségek az akác faanyag hidrotermikus kezelésénél Varga Dénes 1 Takáts Péter 2 Tolvaj László 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Fizika Intézet 2 Nyugat-Magyarországi

Részletesebben