A KREATÍV EURÓPA PROGRAM KULTÚRAÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KREATÍV EURÓPA PROGRAM 2014 2020 KULTÚRAÁGA"

Átírás

1 BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA A KREATÍV EURÓPA PROGRAM KULTÚRAÁGA ÖSSZEFOGLALÓ Kivonat Ez a feljegyzés elemző, elméleti és szakpolitikai magyarázatot nyújt a Kreatív Európa program kultúraágára vonatkozó javaslathoz. Figyelembe veszi a programmal kapcsolatban valamennyi hivatalos forrásokból és az érintett felek kiterjedt körétől származó rendelkezésre álló kommentárt, beleértve az IMO kutatócsoportnak a terület kulcsszereplőivel folytatott konzultációjának és nyomon követő megbeszéléseinek közzétett eredményeit. A hangsúly a politika átfogó szerkezetének hitelességére és következetességére, valamint az elismert érintett területekkel kapcsolatos kulcsfontosságú pontokra kerül. IP/B/CULT/FWC/ /LOT4/C1/SC2 PE szeptember HU

2 Ez a dokumentum az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának felkérésére készült. SZERZŐK IMO Institute for International Relations: Colin Mercer, Nina Obuljen, Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac. FELELŐS TISZTVISELŐ Ana Maria Nogueira B. Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák Európai Parlament B-1047 Brüsszel SZERKESZTŐ ASSZISZTENS Lyna Pärt NYELVI VÁLTOZATOK Eredeti: EN Fordítás: DE, FR INFORMAZIONI SULL'EDITORE A B. Tematikus Osztállyal a következő címen léphet kapcsolatba vagy iratkozhat fel a havi hírlevélre: Kézirat lezárva: szeptember Brüsszel, Európai Unió, A dokumentum a következő Internet címen érhető el: FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA Jelen dokumentumban megfogalmazott véleményért a szerző kizárólagos felelősséggel tartozik, és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása és a kiadó előzetes értesítése mellett megengedett, és annak egy példányát a kiadónak meg kell küldeni.

3 A Kreatív Európa program kultúraága A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE CCP Kulturális kapcsolattartó pontok CCS Kreatív és kulturális ágazat DG Főigazgatóság EACEA Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EU Európai Unió GDP Bruttó hazai termék IMO Institute for International Relations, Zágráb, Horvátország MFF Többéves pénzügyi keret MS Tagállam OMC Nyitott koordinációs módszer 3

4 B. Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák ÖSSZEFOGLALÓ Háttér E feljegyzés hátteréül az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága (CULT) által javasolt új Kreatív Európa keretprogramnak melyet jelenleg a Tanács és a Parlament vizsgál az Európai Bizottság közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre és az Európa 2020 stratégiára vonatkozó javaslatának következő vitája összefüggésében a már meghatározott és a javasolt kultúraágakkal kapcsolatos jellegéről és hatásairól szóló szakértői kommentárra vonatkozó felkérése szolgál. A Parlament a tanácskozások, konzultációk és kutatások során már számos aggályt megfogalmazott, többek között előtérbe került a kultúra- és médiaág javasolt összeolvasztása, valamint a támogatott és a kereskedelmi kulturális szereplők vonatkozásában ebből származó szakpolitikai és finanszírozási egyensúllyal kapcsolatos kérdések. Szorosan köthetőek mindehhez a javasolt pénzügyi mechanizmus jellegére vonatkozó kérdések és ezekhez kapcsolódóan a támogatásról a befektetés-központúságra történő átállás, a kisebb kulturális szereplők egyenértékűségének és egyenlő megítélésének hiánya vagy inkább ezek megszűnése, továbbá a Kulturális kapcsolattartó pontokra (CCP) és a javasolt új Kreatív Európa tájékoztató irodák Media Deskjei, továbbá nem utolsósorban a nyitott koordinációs módszer (OMC) keretein belüli nemzetek közötti szakpolitikai együttműködésre gyakorolt hatások. A Parlament CULT Bizottsága ebben az összefüggésben megbízta az Institute for International Relations-t (IMO) azzal, hogy a Parlament tájékoztatása céljából kommentárt, elemzést és ajánlásokat készítsen a kultúraágra vonatkozó javaslat várható hatásairól, valamint a javaslat pozitívumairól, gyenge pontjairól és a benne rejlő lehetőségekről és buktatókról. Ez a dokumentum e megbízás nyomán született, és 1.0. szakaszában a javaslat kritikai szemléletű áttekintése található, a 2.0. szakasz a különböző érintett felekre vonatkozó javaslat hatásainak mélyebb elemzését, a 3.0. szakasz a programra vonatkozó megfigyeléseket foglalja magában, a 4.0. szakasz pedig a megfontolás tárgyát képező részekre és intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmazza. A könnyebb olvashatóság érdekében ez az összefoglaló az áttekintő, az elemző, valamint az ajánlásokat tartalmazó részek rövidített és összegzett változatát foglalja magában. A javasolt Kreatív Európa program áttekintése A Kreatív Európa egy olyan egységes keretprogramra vonatkozó javaslat, amely a Bizottság kultúra területén folytatott fő tevékenységeinek eddig külön kezelt, de összefüggő kultúraés médiaágát mind a szakpolitikai, mind az erőforrásra vonatkozó hatáskörök tekintetében együtt kezeli és létrehoz egy ágazatközi szakpolitikai és támogatási szerkezetet, többek között egy, a jelenleg a háttér- és támogató dokumentáció, valamint a Tanács és a Parlament elé terjesztett rendelettervezet 2. cikkének meghatározásai szerinti teljes kreatív és kulturális ágazatra vonatkozó pénzügyi mechanizmust. A javaslatot az érintett felek egyrészt a cselekvések kívánatos ésszerűsítéseként és a Bizottság valamennyi kulturális tevékenységének az Európai Bizottság szavaival élve egyablakos kezeléseként, másrészt azonban zavart keltő és esetlegesen ijesztő lépésként fogadták, amely nem tartalmaz az alkalmazásra, kezelésre és költségvetésre vonatkozó részleteket, következésképpen a következményekkel kapcsolatban fenntartásokat és félelmeket idézhet elő elsősorban a kreatív és kulturális ágazat kisebb szereplői körében. Mindez különösen vonatkozik a javasolt pénzügyi mechanizmusra, valamint annak a 4

5 A Kreatív Európa program kultúraága támogatási stratégiát felváltó befektetési irányultságára. Aggályok merültek fel az erőforrás és a szakpolitika területén alkalmazott egyforma tisztelettel, egyenértékűséggel és egyenlő megítéléssel kapcsolatban is. E fenntartásokkal a feljegyzés első szakasza irányadó jelleggel, a 2.0. szakasza pedig részletesebben foglalkozik. A as időszakra vonatkozó javasolt költségvetés 37%-os, 1,8 milliárd euróra történő emelésével kapcsolatban, aminek a bejelentése jelentős figyelmet keltett az Unióban és a nemzetközi színtéren is, a feljegyzés az óvatosság és szerénység mellett foglal állást és az emelést az Európai Unió átfogó költségvetési javaslatának összefüggésébe helyezi. Ennek tükrében a javasolt Kreatív Európa program a tervezett összköltségvetés 0,002%át teszi ki. A hozzájárulást a kreatív és kulturális ágazat mértékére és jellegére vonatkozó közzétett mutatók szempontjából, valamint megelőzve a kohézióhoz és a regionális és digitális célkitűzésekhez való hozzájárulással kapcsolatos megfontolásokat a foglalkoztatáshoz és a GDP-hez, továbbá az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó átfogó Európa 2020 stratégia szempontjából is értékeli. A programjavaslat elemzésében az alábbi, a javaslat megfelelő értékelése szempontjából elengedhetetlen kulcsfontosságú tényezőkre és kérdésekre hívjuk fel a figyelmet: a szélesebb szakpolitikai környezet, amelyben a javaslatot el kell helyezni; a javaslat átfogó szakpolitikai szerkezete és gyakorlati megvalósíthatósága; az érdekelt felek részvételének feltételei. Szélesebb szakpolitikai összefüggések A Kreatív Európa javaslat keretét alkotó szélesebb szakpolitikai összefüggéseket, egy egyre inkább tudás- és tartalomalapú globális és digitális gazdaság kontextusában a kultúra új, fokozottabban stratégiai szemléletű és általános pozícionálása jellemzi, ami a kreatív gazdaság, a kreatív ökoszisztéma stb. és ehhez hasonló kifejezések és koncepciók használatában is megnyilvánul. Szakpolitikai és operatív szempontból az Unió összefüggésében mindez sokkal közelebb helyezi a kultúrát és a kreativitást a kohézióval és befogadással, az innovációval, valamint a digitális és regionális kérdésekkel összefüggő, kapcsolódó jóval kiterjedtebb napirendi pontokhoz. Ezekben az összefüggésekben és ez alatt a cím alatt a fellépésre vonatkozó legfontosabb ajánlások többek között a következők: a három, már létező program javasolt egyesítésének elfogadása szigorú nyomon követés mellett; egyenértékűség, egyforma tisztelet és egyenlő megítélés biztosítása a kreatív és kulturális ágazat nonprofit és kereskedelmi szereplőinek; a as pénzügyi válságot követő időszak tükrében a kreatív és kulturális ágazat jellegére, mértékére és hatásaira vonatkozó, folyamatban lévő kutatások; a javasolt költségvetési emelés támogatása, és az emelés megfelelő, átfogó költségvetési és gazdasági kontextusba történő helyezése a Bizottságtól a javasolt három ágra és azok szerepére vonatkozó pontos előirányzatokról kért kiegészítő információk függvényében, különös tekintettel a Kreatív Európa tájékoztató irodákról és a nemzetek közötti kulturális együttműködésről szóló kezdeményezésekre. 5

6 B. Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák A javaslat szakpolitikai szerkezete és megvalósíthatósága A Parlamentnek el kell ismernie a valamennyi érdekelt közösség széles körű támogatását élvező keretprogram-javaslatot, amely az Európa 2020 stratégia céljai és célkitűzései, különösen az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés központi témájának összefüggésében egy olyan stratégiai és összekötő területre vonatkozik, mint a kultúra. A fentiekkel kapcsolatban, és üdvözölve az új, átalakított célkitűzéseket és prioritásokat, amelyek jobban illeszkednek a kulturális ágazat realitásaihoz és egyben egyszerűbbé teszik a már létező eszközöket, valamint elismerve a rendeletjavaslat dán elnökség alatt megvalósult javításait, a megfontolás tárgyát képező kérdésekre és intézkedésekre vonatkozó főbb ajánlások a következők: a kultúra gazdasági és belülről fakadó értékeinek figyelembevételével megfelelő hatásköri egyensúly biztosítása, valamint a rendelkezésre álló, mindezt lehetővé tevő új elméleti, elemző és szakpolitikai keretek elismerése; a pályázók finanszírozása és támogatása folyamatosságának és stabilitásának biztosítása, beleértve a kapcsolódó finanszírozást és a tagállamoknak (MS) az OMCben betöltött szerepét; a kultúra- és médiaág, valamint a CCP-k és a Media Deskek javasolt egyesítésével kapcsolatban felmerülő problémák azonnali kezelése a tervekkel és a költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos részletesebb információk segítségével; a javasolt pénzügyi mechanizmusra, és különösen annak az Európai Beruházási Alaphoz és a bankokhoz fűződő kapcsolatára vonatkozó további operatív és pénzügyi részletek és tervek, valamint a kulturális-kreatív ág transznacionális alkotóelemére vonatkozó tervek további részletes kidolgozása, beleértve a célkitűzéseket, a programirányítást és a költségvetést. Az érdekelt felek részvételének feltételei Gyakran hangsúlyozzák, hogy a kultúrában mindannyian érdekelt felek vagyunk, és ez sehol nem érzékelhető olyan egyértelműen, mint az Unió jelenlegi gazdasági és politikai helyzetében. Ennek összefüggésében a Kreatív Európára vonatkozó javaslatnak és annak Bizottságon belüli vezető hivatalának, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek (EACEA) külön figyelmet kell fordítania az érdekelt felek már folyamatban lévő részvételére a javaslat és a program megalkotásában a következő módokon: a javaslatok e feljegyzésben kiemelt kulcselemeire mint az érdekelt felek legsürgetőbb problémáira vonatkozó egyértelműbb magyarázatok, meghatározások és érvek szolgáltatása; az érdekelt felekkel (nem csak a kulturális szereplőkkel) a már folyamatban lévő nyomon követésre és értékelésre, valamint a jelentősebb mutatókra és teljesítménymutatókra irányuló széles körű konzultációs folyamatok elindítása; az OMC keretein belül a kreatív és kulturális ágazattal kapcsolatos összekapcsoló szakpolitikára és programokra vonatkozó mechanizmusok és folyamatok létrehozása vagy összevonása; 6

7 A Kreatív Európa program kultúraága a kreatív és kulturális ágazat folyamatos mennyiségi és minőségi feltérképezésének kezdeményezése uniós és tagállami szintű, kutatásban illetékes szereplőknél és ügynökségeknél; az illetékes nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, többek között az Európa Tanáccsal, együttműködve mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatók finomítására irányuló munka folytatása. Záró észrevételek A Kreatív Európa javaslat átfogó célkitűzései összhangban vannak az Európa 2020 stratégia céljaival és célkitűzéseivel és lényegében választ adnak a globalizált és egyre inkább digitalizált kreatív gazdasági környezet kihívásaira. Itt azonban megjegyeznénk, hogy a Kreatív Európa szövegében pusztán egyszer említi meg az Európa 2020 stratégiát. Az Európa 2020 stratégia pedig magát a kultúra szót csak egyszer használja, míg a kreatív szót egyszer sem. Az ilyen és ehhez hasonló felső szintű keretdokumentumokban nem ez a módja az intelligens és fenntartható szinergiák létrehozásának vagy a szakpolitikai irányok összekapcsolásának és harmonizálásának. További információkra és kidolgozásra van szükség, különösen a két kulcsterületen, azaz (i) a különböző érintett felekre vonatkozó egyforma tiszteletre, egyenértékűségre és egyenlő megítélésre irányuló megközelítés filozófiája és (ii) a kulcsfontosságú intézkedési javaslatokra vonatkozó érvek, operatív részletek és költségvetési előirányzatok területén. Az Európai Parlamentnek szándékában állhat felhasználni az előterjesztett ajánlásokat a javaslat gyenge pontjainak vizsgálatához, illetve az ajánlásokat indikatív módon kezelve azok kijavításához. Szándékában állhat továbbá megragadni az alkalmat egy mélyrehatóbb vita kezdeményezésére a kreatív gazdaság/kreatív ökoszisztéma jellegéről és annak az Unióban és a tagállamokban az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel kapcsolatos vonzatairól, valamint arra, hogy az Unió egy jól elhatárolható, versenyképes pozíciót foglaljon el egy olyan globalizált és digitalizált világban, amely számos veszéllyel fenyegeti az európai identitást és az európai piacokat, ugyanakkor sok új lehetőséget is tartogat a számukra. 7

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁS Ezt

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBA VALÓ BEJUTÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK ÉS VIZSGÁK EURÓPÁBAN: ÖSSZEHASONLÍTÁS

A FELSŐOKTATÁSBA VALÓ BEJUTÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK ÉS VIZSGÁK EURÓPÁBAN: ÖSSZEHASONLÍTÁS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA A FELSŐOKTATÁSBA VALÓ BEJUTÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK ÉS VIZSGÁK EURÓPÁBAN: ÖSSZEHASONLÍTÁS ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA

AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KÖZLEKEDÉS ÉS TURIZMUS AZ UNIÓS KIKÖTŐKBE ÉRKEZŐ ÉS ONNAN KIINDULÓ TEHERSZÁLLÍTÁS MODÁLIS RÉSZARÁNYA ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.13. COM(2012) 658 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a tagállamok jelentései alapján az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AGRI 185 AGRISTR 31 CADREFIN 148 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2005.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben