Orbán Viktor és a jelentések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orbán Viktor és a jelentések"

Átírás

1 Nagy Attila Tibor Orbán Viktor és a jelentések (összefoglaló) A magyar kormány és az Európai Unió egyes intézményei közötti csatározások újabb fordulatot vettek a Tavares jelentés elfogadásával, és az arra adott magyar parlamenti válasszal. Az EU - hoz való viszony várhatóan a 2014-es választási kampány egyik témája lesz, hiszen az Orbán kormány már megalakulása óta fontos szerepet szán a szabadságharcnak, amely az EU-hoz való viszonyt is konfliktusosabbá tette. Ennek hátterének, kevésbé ismert motívumok felfedését szolgálja a tanulmány, amely az utóbbi hónapok releváns dokumentumait kritikailag elemzi, ezek : a Velencei Bizottság véleménye, a Tavares - jelentés, a magyar külügyminiszter által megrendelt szakvélemény, és a kormány memoranduma. A dolgozat végén az olykor heves parlamenti viták elemzésére kerül sor. 1. A dokumentumok elemzése A Velencei Bizottság (VB) véleménye kritikus a magyar kormány közjogi változtatásaival szemben. A kritikákban számos eddig ismert elem található, és ezek lényege, hogy az Orbán - kormányzat nem fordít kellő figyelmet kétharmados többsége gyakorlásakor a fékek és ellensúlyok elvére, vagyis az önkorlátozásra. A VB szerint Magyarország szuverenitását a nemzetközi jog, a demokrácia, a jogállamiság fenntartásának kötelezettsége, és az emberi jogok tisztelete korlátozza. A VB a kormánnyal szembeni egyik legfontosabb ellensúly, az Alkotmánybíróság súlyos meggyengülését veti a Fidesz szemére, kifogásolva a korábbi ABhatározatok hatályon kívül helyezését, amelyeket a magyar alkotmányfejlődés értékes jellemzőjének tart. A VB nem helyesli azt sem, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhat felül minden törvényt. A Velencei Bizottság megállapítja, hogy a negyedik Alaptörvény- 1

2 módosítás több rendelkezése (kommunista múlt, egyházak elismerése, magyar nemzet méltósága védelme, politikai reklámok korlátozása) nem áll összhangban az európai normákkal. A Velencei Bizottság egyeztetéseket, és széles körű politikai konszenzust vár el a magyar kormánytól, amely viszont úgy gondolta, hogy mivel úgysem lehet megegyezésre jutni az ellenzéki politikai erőkkel Magyarország közjogi berendezkedéséről, legjobb, ha ő maga alakítja azt ki, élve a 2010-es parlamenti választásokon kapott kétharmados felhatalmazásával. A közjogi rendszer az új hatalmi rendszer megszilárdítását, másfelől az ország átalakítását is szolgálta, ezek lényeges elemeiről emiatt a magyar fél nem kíván lemondani. Ez a magyar kormány, és európai kritikusaik, és hazai bírálói közötti konfliktus lényege. A Tavares - jelentés még a VB-nél is határozottabban fogalmazza még a véleményét a magyarországi állapotokról, igaz, ellentétben a Velencei Bizottsággal, ezt az anyagot egy politikai testület, az Európai Parlament illetékes bizottsága készítette el. A jelentés szemlélete egyértelmű, olyan a Velencei Bizottságéhoz hasonló jogállami felfogást vesz fel, amely a VB-hez hasonlóan a kormánnyal szembeni fékek és ellensúlyok szükségességét vallja, megelőzendő egy önkényuralom kialakulását. Ahogy Tavares többször is, és ebben a jelentésben is megfogalmazta, a magyarországi változások rendszerszerűek, és ezek nem illenek be a jelentés szemléletébe, ennek megfelelően kormányzati túlhatalmat látnak. Az Orbán- kormány, és a Tavares - jelentés megközelítései ebből fakadóan kibékíthetetlenek. A Tavares - jelentés is korlátozva látja az Alkotmánybíróság hatáskörét, bírálja ezen kívül az egyházak elismerésére, a bírósági igazgatásra, a médiaszabályozásra, a hajléktalankérdésre, a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó alkotmányjogi rendelkezéseket. Kifejti, hogy az országban erősödik a rasszizmus. Fő újdonsága abban foglaltatik, hogy az Orbán féle közjogi rendszer lényeges elemeinek elhagyását, megváltoztatását követeli, és ez ügyben a magyar hatóságokat is be akarja számoltatni. Ennek érdekében felállítana egy konzultációs mechanizmust, illetve az EU alapító szerződésben nem szereplő ún. koppenhágai bizottságot, amelynek a tagállamokban (ez esetben Magyarországon) lévő emberi jogi helyzet felügyelete lenne a feladata. Ez alapvető 2

3 paradigmaváltást hozna el, de úgy tűnik, a jelentés megfogalmazói ezt szükségesnek tartják a szerintük az európai, és jogállami elvekkel szembemenetelő, a fékeket és ellensúlyokat leromboló Orbán-kormánnyal szemben, ennek a meglehetősen szokatlan közjogi eszköznek a használatát. Érdekessége még a Tavares - jelentésnek, hogy a magyar helyzet kapcsán az EU kormányfőit tömörítő Európai Tanácsot is bírálja annak hallgatása miatt, emellett a Barroso - féle EU Bizottságot is feladatokkal bízza meg a magyar helyzettel összefüggésben. A szakértői bizottság szakvéleménye Martonyi János külügyminiszter megrendelésére készült, amelyet külföldi nemzetközi jogászok állítottak össze.. Bár a dokumentum a legtöbb kérdésben összeegyeztethetőnek tartja a negyedik Alaptörvény - módosításokat az európai normákkal, de többször keményen is bírálja azt, pl. az elévülés megszakítására, a véleménynyilvánítás korlátozására, az AB korábbi határozatai hatályon kívüli helyezésére vonatkozó rendelkezéseket. Ez is lehet az oka annak, hogy az Orbán - kormány nem nagyon hivatkozott a szakvéleményre. A kormány angol nyelvű memoranduma éles hangon utasítja vissza a Tavares - jelentést, hangneme agresszív. Több kifejezés is jól mutatja ezt: az unfounded (megalapozatlan) szó hétszer, az ignore (figyelmen kívül hagy) négy alkalommal, a false (hamis) kétszer, a misleading (félrevezető) szintén kétszer fordul elő sőt, egy ízben a seriously misleading (súlyosan félrevezető) is megtalálható. A serious (súlyos) melléknév is hozzájárul a szöveg keménységéhez, hatszor fordul elő, pl. a serious charge against Hungary (Magyarország elleni súlyos vád) szóösszetételben. A memorandum szerint a Tavares - jelentés hamis látszatot kelt és olyan következtetéseket von le, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a tényekkel. A rasszizmus - vádat pedig az ország tisztessége elleni legveszélyesebb támadásként aposztrofálja. A memorandum szerint vissza kell utasítani azt is, hogy a Tavares - jelentés Magyarországot a rasszizmus hazájának bélyegzi ilyen kitétel azonban abban nem szerepel. A kormány memorandumának legerősebb, és legkomolyabban veendő része az, amikor a Tavares - által felállítani kívánt új eljárások, köztük az ún. koppenhágai bizottságnak az EU alapító szerződéseinek való megfelelését vonja kétségbe. A magyar kormány kihasználta 3

4 azt, hogy a Tavares - jelentés nem jelölte meg az EU szerződéseinek azon pontjait, amelyekre hivatkozva elindítaná az új mechanizmusokat A memorandum mondanivalója a későbbi fideszes kommunikációban többször is visszaköszönt. 2. Parlamenti csaták Az Európai Parlament július 2-án fogadta vitatta meg a Tavares - jelentést, amelyet másnap fogadott el viszonylag nagy többséggel. A plenáris ülésen keveset idéztek a fenti dokumentumokból, elsősorban az egyes frakciók közötti harcokká alakult át a Magyarországról szóló vita. Orbán Viktor érzékeltette, nem tekinti Magyarország barátainak a Tavares - jelentés megszavazóit, amelynek el nem fogadását be is jelentette. Utóbbin nem lehet csodálkozni, hiszen az a kormány számára kulcsfontosságú közjogi változtatásokba kíván tevőlegesen beleszólni, méghozzá nem a magyar kormány szja íze szerint. A magyar parlament július 5-i, a Tavares - jelentést elutasító határozata ezen motivációból is adódik, de annak megfogalmazása kommunikációs célt is szolgál. Orbán, és a kormányoldal a parlamenti viták kapcsán megint ismertették az EU-val kapcsolatos víziójuk egy fontos szeletét, amikor is érzékeltették, hogy ellen kívánnak állni az Unió további föderalizálásának, és a magyar szuverenitásból csak annyit kívánnak feladni, ami még feltétlenül szükséges az EU működéséhez, amelyet az általuk megfogalmazott, és értelmezett magyar érdekek érvényesítésének eszközéül kívánnak használni. Az Országgyűlés július 4-i vitájából, és a későbbi megnyilatkozásokból kiderült, hogy az ún. demokratikus ellenzéknek továbbra sincs az Orbánékkal szembeállítható ellenvíziója EU-s kérdésekben. Ez azért is lehet problémás számukra, hiszen láthatóan a kormányoldal az EU kérdések saját szája szerinti bemutatását a hazai nyilvánosságban fontosnak tartja, és vélhetően a későbbi kampányban is fontosnak fogja tartani. Ugyanakkor a kormány kommunikációjának meg érdemes figyelembe vennie hogy az uniós intézményekkel szembeni túlzottnak ítélt fellépésnek, vagy a túl durvának ítélt hangnemnek még a magyar politikában is megvannak a korlátai: a Medián nemrég közzétett közvélemény - kutatása 4

5 szerint a kormány által vívott szabadságharcnak igen mérsékelt a támogatottsága, a szavazóknak csak negyede helyesli azt. Az EU -val való konfliktusokat a tanulmány ugyanakkor nem ítéli eleve elítélőnek, de szükségesnek tartja azok megtérülésének folyamatos vizsgálatát. 5

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Még sok tekintetben nem tisztázott, hogyan

Még sok tekintetben nem tisztázott, hogyan Léteznek egyetemes emberi jogi standardok, amelyeket mindenképpen be kell tartani A r m i n von Bogda n dy n é m et Eu rópa-jogá sz professzor r a l Halmai Gábor és Salát Orsolya beszélget Az európai elvek

Részletesebben

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Policy Solutions elemzése a magyar európai parlamenti képviselők munkájáról 2012. augusztus Tartalomjegyzék 1. Az év magyar európai parlamenti képviselője

Részletesebben

VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült.

VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült. VAN-E ÉRTELME AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LÉTÉNEK? Ez a kérdés Magyarországon az elmúlt két évtizedben már többször is felmerült. Legelőször a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások megkezdésekor abban a munkacsoportban,

Részletesebben

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Pf. 16. 1363 Budapest

Fővárosi Törvényszék Pf. 16. 1363 Budapest Fővárosi Törvényszék Pf. 16. 1363 Budapest Tárgy: Magyar Helsinki Bizottság Felperes (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.; képviseli: dr. Kádár András Kristóf társelnök) keresete Fidesz

Részletesebben

Láncos Petra Lea. A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésének új, uniós keretéről

Láncos Petra Lea. A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésének új, uniós keretéről Pázmány Law Working Papers 2014/5 Láncos Petra Lea A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésének új, uniós keretéről Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában Prof. dr. Szigeti Péter (DSc.) Széchenyi István Egyetem Jogelmélet tanszék vezetője A magyar választási rendszer átalakítása összehasonlító perspektívában Előszó. 1. A választási rendszer és a választójog

Részletesebben

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István zásáról a jogalkalmazó közigazgatási hatóságok dönthetnek. Továbbá, ezek a döntések csak jogszerűségük miatt lehetnek érvényesek. Ha jogszerűtlenek lennének, azokról a jog alapján bíróság dönthet. A közigazgatási

Részletesebben

Az országgyûlési biztos valóban személyes intézmény

Az országgyûlési biztos valóban személyes intézmény A POLGÁRI BÍRÁSKODÁS ÉS AZ ALKOTMÁNYOS ALAPJOGVÉDELMI SZEMLÉLET MÉG NINCS SZINKRONBAN LENKOVICS BARNABÁSSAL, AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁVAL SOMODY BERNADETTE BESZÉLGET Az országgyûlési

Részletesebben

balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták

balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták balegyenes most A www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták 225. szám 2014. február 27. Kéri László Új rendszer kovácsa Tőlem

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 31 141. AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) LAPSÁNSZKY ANDRÁS egyetemi docens (SZIE DFK, ELTE ÁJK) I.

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

Mi maradt a Jobbiknak?

Mi maradt a Jobbiknak? Mi maradt a Jobbiknak? Belpolitikai háttérelemzés a Jobbik lehetőségeiről a Fidesz kormányzása alatt 2010. december 17. Vezetői összefoglaló A Fidesz 2010-es hatalomra kerülését követően a Jobbik nehéz

Részletesebben

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen Fodor-Lukács Krisztina l Kádár András Kristóf Kovács Judit l Körtvélyesi Zsolt l Nagy Gusztáv A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen A Független

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben