Számítóközpontok energiaigénye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítóközpontok energiaigénye"

Átírás

1 RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG Számítóközpontok energiaigénye Tárgyszavak: számítóközpont; energiaigény; túlméretezés; teljesítményfelvétel; teljesítménysűrűség; fogyasztás. Bevezetés A tanulmány először közöl mért adatokat egy számítóközpont energiaigényéről, amit a korábbiakban gyakran 1 W/m 2 -nek a szokványos irodaépületek energiaigénye 1-szeresének vettek. Ebből kiindulva egy nagyobb számítóközpont leköthetné egy erőmű teljesítményének zömét. A teljesítmény-túlbecslés növeli a beruházási költséget, túlzott erőművi és hálózati kapacitások épülnek ki, de nem lesznek kihasználva, ezért drágul a villamos energia. Ennek elkerülése végett fontos a létesítmények, ebben az esetben a számítóközpont, tényleges teljesítményfelvételének (a továbbiakban fogyasztás) meghatározása. A túlzott becslések okai A tanulmány tíz okot talált a számítóközpontok energiafogyasztásának túlbecslésére. Érdekes ezeket számba venni. A fogalmak tisztázatlansága A számítóközpontokat általában W/m 2 -ben megadott ún. teljesítménysűrűséggel jellemzik, ami vonatkozhat számítóközpontban számítógépes eszközökkel zsúfolt állványokkal berendezett szobára vagy többféle funkciójú helyiségekből álló épületre. Ha például a számítógépes állvány 1 W/m 2 értékéből számítják ki az egész épület fogyasztását, a többszörös túlméretezés hibájába esnek, mert az épület legtöbb része (irodák, folyosók, hallok, pihenők, mellékhelyiségek) sokkal kevesebb teljesítményt vesz fel, mint a számítógépes helyiségek. 1

2 Névleges és tényleges fogyasztás eltérése Az épület fogyasztását sokszor a gépek adattábláján, gépkönyvében feltüntetett un. névleges (azaz legnagyobb elméleti) fogyasztások összegeként adják meg, holott annak a gépek legfeljebb 8%-át veszik föl (a számítógépek még kevesebbet). Adattábláikon és más hálózati berendezésekén is (útválasztók, kapcsolók, multiplexerek, mikroerősítők, hangátalakítók) a tényleges teljesítményfelvételüknek kb. háromszorosa szerepel. Ha ezek, és nem a tényleges fogyasztásuk szerint tervezik az épület villamosenergia-ellátó rendszerét, és annak ellátó (erőmű, transzformátor, távvezeték) hátterét, akkor a többszörös túlméretezés hibájába esnek. Beépített és tényleges hálózati teljesítmény Az épület villamos hálózatát gyakran a berendezések összeadott legnagyobb fogyasztására méretezik, ami a gyakorlatban soha nem fordulhat elő. Nincs olyan üzemviteli állapot, hogy minden gép egyszerre és ráadásul csúcsteljesítménnyel menjen. Ezért meg kell állapítani (a magyar tervezési gyakorlatban egyébként kötelező; fordító megjegyzése) az egyidejűségi tényezőt, ami 1-nél mindig kisebb viszonyszám, és azt fejezi ki, hogy a villamos berendezések együttes teljesítményének hányadrészére van szükség egyszerre. A másik buktató, hogy a villamos törvény szerint a hálózat csak 75%-ig terhelhető (pl. 2 A-es áramkörön csak 15 A-t szabad fogyasztani, ami annyit tesz, hogy minden áramkört legalább 33%-kal túl kell méretezni. A gépek és a hálózati teljesítmény lényeges eltérésének másik nyomós oka, hogy sokszor az épület terve és az épület jóval előbb elkészül, mint ahogy döntenek a benne elhelyezendő számítástechnikai eszközök összetételéről. Kettős energiaellátás A szerverekhez áramkimaradás kivédésére külön tartalékáramkör jár, azaz egy 6 A-es szerverhez két 6 A-es külön vezeték. Így például három szerverhez 3 x 2 x 6 A=36 A, azaz kerekítve 2 különálló 2A-es tápvezeték kell, ami több mint kétszeres túlméretezés, még akkor is, ha a szerverek a névleges 6 A-es teljesítménnyel működnének. Régi szerverek alkalmazása Az épülettervezők feltételezik, hogy a számítógépszobában a legújabb típusú kisméretű szerverek lesznek, amelyekből egy szabványos (kb. 1,8 m hosszú) állványon már 4 darab, ún. 1 U nagyságú szerver elfér. Egy mostani 1 U méretű szerver (1 U = 4,445 cm) annyi számítógépet kiszolgál, mint a régiekből 4 U vagy 5 U nagyságú szerver, ezért az új szerverekhez betervezett 2

3 állvány villamosenergia-ellátása 4 5-ször akkora lesz, mint a régié. A legtöbb számítóközpontot ennek ellenére még mindig a régi kisebb fogyasztású, 4 5- szörös méretű régi szerverekkel telepítik be, ezért a villamos hálózat túlméretezett lesz. Állvány- és eszközkihasználás A szabványos állvány 4 U egységnyi helyén nincs mindig villamosenergia-fogyasztó eszköz. A vizsgált számítóközpontokban az állványok átlagosan 3%-ig voltak tele, 47%-ukban pedig egyáltalán nem volt villamos berendezés. Ezt a helyzetet az üzemeltetésiköltség- és a haszonszámítások már figyelembe is veszik, de a számítóközpont villamos teljesítményét a villamos tervezők gyakran 1%-os kihasználásból kiindulva számolják (tévesen). Nagy jövőbeni terhelések feltételezése Tizenöt számítógépgyártó 2-ről 25-re szerverekkel teli polcokat és kétszeresére növő fogyasztást jövendölt, de ebben a már bevezetésre került és egyre gyorsabban terjedő kis fogyasztású számítógépek, eszközök, szerverek és teljesítményszabályozott szerverek következtében nem valószínű, hogy igazuk lesz. Túlméretezett fűtés, szellőzés és légkondicionálás A számítástechnikai berendezések villamos teljesítményfelvételének túlbecslésével jár, hogy az általuk fejlesztett hőt is a ténylegesnél többnek feltételezik. Következésképpen a légkondicionálást túlméretezik, amely emiatt soha nem működhet a legkedvezőbb munkaponton, azaz legjobb hatásfokkal. A túl nagy villamos motorok nem kellő terhelése rontja a rendszerek hatásfokát, és pocsékolja a villamos energiát. Összegeződő biztonsági tényezők Az ipar nagyra tartja a biztonságot, ezért túlméretezi a gépeket, amelyekből persze túlméretezett villamos ellátó rendszerek állnak össze, főleg azért, mert a gépész, számítógépes, villamos tervező szakágak kellőképpen nem egyeztetnek. Túl sok létesítmény feltételezése A gazdaság lelassulása miatt a várhatóan épülő számítóközpontok számára és alapterületére vonatkozó előjelzések nagyon túlzottnak bizonyulnak, mi több, az is előfordul, hogy a statisztika ugyanazt a létesítmény kétszer is 3

4 leltárba veszi. A torz adatokból kiinduló villamosenergia-ellátó rendszerbővítés teljesítményfelesleget teremthet. A felsorolt okokból látható, hogy a meglévő számítóközpontok villamos energiaigénye a ténylegesnél többnek mutatkozik. A számítóközponttulajdonosok üzemeltetési körülményeiket, költségeiket bizalmasan kezelik, pl. tényleges villamosenergia-fogyasztásukról sem szívesen nyilatkoznak. Úgy érzik, az üres polcok léte csökkentené megbízhatóságukat. Így mostanáig nem álltak rendelkezésre megbízható adatok a számítóközpontok teljesítményfelvételéről. Mérések a szilíciumvölgyi számítóközpontban E rész méréseken, villamos és gépészeti terveken, beruházási számokon, gépkönyveken és villanyszámlákon alapuló, így is csak megközelítő becslései képet adnak az számítóközpontban lévő sokféle eszköz villamosenergia-fogyasztásáról, bemutatják a számítóközpontok méretezésének sajátosságait és összetettségét. Általános ismertetés A szilíciumvölgyi számítóközpontot meglévő m 2 -es épületbe telepítették be, hogy gyorsan beindulhasson. A számítógépterem ebből 2555 m 2, 22%, volt (1. ábra). Az egyéb terület a szociális helyiségek (mosdó, WC-k, folyosók, előterek) együttes neve. A számítógépes szobákat bérbe adták, általában az állványok harmadrésze volt kihasználva (gépekkel betelepítve). A jól látható számítógépes berendezéseket a felmérési nyilvántartásba vették, a fülkékben lévő állványokét nem, mert azokhoz nem lehetett hozzáférni, viszont a bérlők polcos szekrényeiben lévőket igen, ezért a felmérés a kisebb bérlőket némileg nagyobb részaránnyal tartalmazza. Az állványok 47%-ában nem volt villamosenergia-fogyasztó, a többiben sokféle és különböző fogyasztású eszköz volt, az 1. táblázat szerinti számban és részarányban. 1. táblázat A szekrényes helyiségekben lévő berendezések jegyzéke Berendezés Mennyisége, db Hely, U-ban kifejezve, 1 U = 4,45 cm Szerver Kapcsoló Lemez Útválasztó Tűzfalak Egyéb Összesen A polctér kihasználtsága 61% 18% 9% 8% 2% 2% 1% 4

5 százalék (%) számítógép szoba elsődleges használat berendezésszoba iroda egyéb terület helyiségek 1. ábra Az épület területmegoszlása A számítógépszoba teljesítményigényének meghatározása A berendezéseket fázisonként mért feszültségű és áramú háromfázisú elosztószekrény táplálta. A számítógépszobában lévő eszközök mért látszólagos fogyasztása 445 kw volt, amelyből,97 teljesítménytényezővel szorozva kapták a tényleges hasznos teljesítményt. A szoba fogyasztása 432 kw, teljesítménysűrűsége pedig 17 W/m 2 -re jött ki. Az elsődleges terület teljesítményfelvétele Az egész épület kb. 1%-át teszi ki az elsődleges terület. Az átlagos teljesítménysűrűségét villanyszámlák alapján állapították meg. Az együttes (a világítást, szellőzést és a fali dugaljakból levett teljesítményeket is tartalmazó) teljesítménysűrűsége 215 W/m 2 volt. Az irodaterekben lévő számítógépek teljesítményfelvétele Egy irodai számítógép 55 W, egy közepes méretű képernyő 9 W hőt fejleszt működő (nem képernyőkímélő) állapotban. Persze nem dolgozik 24 órán át, s a hordozható számítógép kevesebbet fogyaszt. Egy irodai számítógépre összesen 145 W teljesítményt számítottak, és az irodaterületen dolgozó 12 gép 174 W-os összteljesítményéből 1,3 W/m 2 -t kaptak az 133 m 2 -es területre vetítve. Világítás A villamos tervek alapján a világítás teljesítménysűrűsége a számítógépszobákban 12 W/m 2, a műhelyekben, géptermekben, a szokásosan kissé gyengébb megvilágításnak megfelelő, 8 W/m 2 volt. A szokványos irodahelyi- 5

6 ségek világítási villamos teljesítményigénye 19 W/m 2. Ezekből összesen a világításra kb. 117 kw teljesítményfelvétel adódott. Egyéb fogyasztók Közéjük tartoznak a másolók, faxok, szkennerek és a nyomtatók, átlagban kb. 11, 3, 25 ill. 55 W (nagy irodai lézeres nyomtató) teljesítményfelvétellel. A teljesítménykímélő készenléti helyzet figyelembevétele nélkül ezek helyiségeire 3 W/m 2 -t vettek. Villamos elosztó és hálózati veszteségek A trafók és az elosztók alkotóelemein áthaladó villamos energia teljesítménytényezője 95 ill. 98%, ha teljes terheléssel működnek, mivel terhelésük a teljesnél jóval kisebb, a becslés a trafókon 7%, az elosztókon 5% (22 ill. 32 kw) összesen 55 kw veszteséggel számolt. Ehhez jön még a hálózati veszteség, az épület tűzvédelmi és riasztórendszerének, telefonhálózatának fogyasztása, amelyekkel már ez a tétel elérte a 1 kw-ot, amit a működő számítógépszobákra osztottak fel, mert főként a számítógépszobákat szolgálták ki. Központi fűtő, szellőztető és légkondicionáló egység A üzem 8 tonnás hűtője 32 tonna (4%-os) teljesítménnyel,,52 kw/t fajlagos teljesítményfelvétellel, azaz 166 kw teljesítménnyel dolgozott (volt egy ugyanakkora tartalék is). A hűtőtorony is csak 4%-kal ment, 22 kw-os motorja 2,2 kw-os munkapontján dolgozott, a keringtető szivattyú pedig 45 kw-tal, tehát az üzem összes teljesítményfelvétele 213 kw volt. Levegőellátás teljesítményfelvétele A számítógépszobák légkondicionálását 12 darab 5 tonnás és 6 darab 3 tonnás CRAC levegőellátó egység szolgálta ki (4 tartalék volt), átlagban 3%- os terheléssel úgy, hogy az egységek ventillátorai állandóan működtek (teljesítményfelvételük mindkét egységben 7,5 kw). Egy egységnek a nedvességelvonóval és utánmelegítővel együtt teljesítményfelvétele mintegy 3 kw, de mivel csak 5 ilyen egység van, a többi csak hűt, a 18 üzemelő egység összteljesítmény-felvétele kb. 215 kw volt. Ehhez hozzászámítva az irodák saját légellátó egységeit, a teljes levegőellátó rendszerre 25 kw-tal lehet számolni. Együttes teljesítményigény A számítógépszobákat úgy alakították ki, hogy a számítógépek 646 W/m 2 fajlagos teljesítményt vehetnének fel, holott a tényleges teljesítménysűrűség 6

7 csak 169 W/m 2 volt (2. táblázat), ami nem tartalmazza az ellátó rendszerek teljesítményigényét. 2. táblázat Számítóközpont energiafogyasztási jellemzői Fogalom Meghatározás Eredmény, W/m 2 Számítógépszoba teljesítménysűrűsége Épület teljesítménysűrűsége Számítógépszoba együttes teljesítménysűrűsége A számítógépes berendezések által felvett teljesítmény (Watt), osztva a számítógépszoba területével (m 2 ) Az épület összes teljesítményfelvétele, osztva a teljes épület területével A számítógépes berendezések és az összes ellátó rendszerek, villamos elosztó, hálózat, fűtés, hűtés és világítás által felvett teljesítmény, osztva a számítógépszoba területével. Az együttes teljesítményigény a m 2 -es területre számolva a 3. és 4. táblázatból olvasható ki. Az adatokat az egyes épületrészek teljesítménysűrűségének és területének szorzatából képezték és összegezték, az eredmény 1374 kw. Ez kerekítve 1,4 MW, ami összhangban van az áramszolgáltatónak fizetett havi áramszámlákkal. 3. táblázat Teljesítménysűrűség felhasználók szerint a szilíciumvölgyi számítóközpontban Helyiségek Teljesítménysűrűség, W/m 2 Számítógépszoba Elsődleges használat Berendezés szoba Irodák Egyéb terület Épület összesen m Közvetlen fogyasztás teljesít- Segédberendezések teljesítményménysűrűsége, W/m 2 sűrűsége, W/m 2 Alapterület, Számítógép vagy elsődleges használat a Egyéb Világítás Kiegészítő berendezések 39 9 Központi hűtőüzem Ventilátor, levegőellátás, nedvességelvonás a A 215 W/m 2 az elsődleges használat -ban maradt épületrészek világítási, kiegészítő berendezések és ventillátorok teljesítménysűrűségét tartalmazza

8 Felhasználók szerinti teljesítményfelvétel a szilíciumvölgyi m 2 -es épületben 4. táblázat Helyiségek Számítógépszoba Elsődleges használat Berendezés szobák Irodák Egyéb terület Épület összesen Közvetlen teljesítményfelvétel, kw Számítógép vagy eredeti használat Világítás Egyéb Ellátó berendezések teljesítményfelvétele, kw Kiegészítő berendezés 1-1 Központi hűtőüzem Ventilátor, levegőellátás, nedvesség elvonás Összteljesítményfelvétel, kw A számítógépszoba fajlagos teljesítmény-felhasználásából a számítógépeké és eszközöké csak 48%, a többi a kiszolgáló eszközöké és berendezéseké (2. ábra). Ezeket az adatokat érdemes a számítóközpontok tervezésekor használni százalék (%) számítógép és tartozékai világítás kiegészítő berendezések központi hűtőterem ventilátorok, levegőellátás, nedvességelvonók teljesítmény 2. ábra A számítógépszoba összteljesítmény-felvételének megoszlása 8

9 A teljesítményigény tervezésekor egész épületre vonatkozó teljesítménysűrűségből nem szerencsés kiindulni, mert az épület jellegétől, elrendezésétől függően nagyon eltérő lehet a teljesítménysűrűség. Más helyzet, ha a számítógépszoba egyetlen sűrűn betelepített helyiségben, földszintes vagy néhány szintes nagy kiterjedésű épület több helyiségében, elszórtan van. Mindkét esetben érzékelhetően más a számítógépszoba és az összes terület aránya, következésképpen a teljesítménysűrűség is. Ezért e tanulmány a számítógépterem teljesítménysűrűségéből indul ki (2. táblázat), ami a számítógépes eszközök, a villamos elosztók, a fűtés-hűtés és a világítás együttes teljesítményfelvétele osztva a számítógépszoba területével: 355 W/m 2. Ezt az értéket jól igazolta az összehasonlítás a további 4 számítógépközpont villanyszámlájával, amely szerint a számítógépszobák teljesítménysűrűsége nem haladja meg a 42 W/m 2 értéket. (Herczegh József) Mitchell-Jackson J.; Koomey J.: Data center power requirements: measurements from Silicon Valley. = Energy, 28. k. 8. sz. 23. jún. p Mitchell-Jackson, J.; Koomey, G. J. stb.: National and regional implications of internet data center growth in the US. = Resources, Conservation and Recycling, 36. k. 3. sz. 22. okt. p Wood, G.; Newborough, M.: Dynamic energy-consumption indicators for domestic appliances: environment, behaviour and design. = Energy and Buildings, 35. k. 8. sz. 23. szept. p Röviden A primerenergia-szükséglet kissé csökken Németország primerenergia-szükséglete a munkacsoport előzetes számításai szerint PJ, ami az előző évi felhasználáshoz képest 1,9%-os csökkenést jelent. Ennek magyarázatát az enyhébb tél, és 22 kisebb gazdasági növekedése (21-hez képest csak,2%) adja. Részletes áttekintést nyújt a következő táblázat: Energiahordozó Kőolaj Földgáz Kőszén Barnaszén Atomenergia Víz- és szélenergia Külkereskedelmi áramszaldó Egyéb Felhasznált primer energia (PJ) (PJ) Részarány (%) (%) 38,2 37,5 21,4 21,7 13,2 14,2 11,2 11,6 12,8 12,6,8,9,, 2,4 2,5 Összesen , 1, 9

10 A fosszilis energiahordozók közül egyedül a barnaszén felhasználása növekedett 1,8%-kal 1659 PJ értékre. A megújuló energiák terén a szélenergia alkalmazásának növekedése jelentős az előző évhez képest: 5%. A vízenergia alkalmazása mintegy 2%-kal növekedett. Az egyéb energiahordozók ezek között elsősorban a fa felhasználása 21-hez képest közel 2%-kal növekedett. (BWK das Energie Fachmagazin, 55. k. 3. sz. 23. p. 14.) 1

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata Hozzájárulás a Virtuális erőmű építéséhez 22,27 kw. Hőközponti fűtési energiahatékonysági csereprogramja (rekonstrukció) Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu 2009.11.17. Az épületek, mint villamos fogyasztók 1 Bevásárlóközpontok energiafogyasztása Az épületek üzemeltetési

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre IE1 IE2 IE3 EuP IEC 2011 2015 Az EU és a hatékonyság Az EU klíma-és energiapolitikájának alapvető elemei közé tartozik az energiahatékonyság

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Molnárné Dőry Zsófia 2. éves doktorandusz hallgató, energetikai mérnök (MSc), BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Magyar Energetikai Társaság

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

Mérési és Értékelési Bizonylat

Mérési és Értékelési Bizonylat VILLBITSZOLG VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 1141 BUDAPEST Gödöllői u. 71 sz. T/F : 3 427-135 M:06 70 2116617 ; e-mail: villbit.ravai@t-online.hu Munkaszám:0000 Telephely:1 4 oldal értékelés

Részletesebben

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet Hatályos: 2021.01.02-39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített környezet

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Bevezetés Az elmúlt években a nagyobb városokban, valamint azok külső részein igen sok

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató 2016.11.25. Német-Magyar Tudásközpont, 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tartalom HGD Kft.

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14.

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14. AZ ISO 50001 ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) 2013. Május 14. MI IS AZ ENERGIA? Energia: Villamos energia, gáz, üzemanyag, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló energiahordozó. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Magyarország kereskedelmi áruházai

Magyarország kereskedelmi áruházai Kaszkád hőtéstechnikai rendszer és hıszivattyús főtési-hőtési rendszer együttmőködése Magyarország kereskedelmi áruházai A B C D E F G H I J össz db m2 átlag össz m2 Diszkont áruházak 190 83 153 65 1500

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületrész vagy lakás tanúsítása 7/2006 TNM rendelet: Nincs egyértelmű előírás Minden szövegkörnyezetben:

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus É 009-06/1/4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Magyar Biogáz Egyesület közgyűlése 2017. május 4. 1 EU Klímacsomag:

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek témája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Határoló szerkezetek: Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög [ ] U [W/m 2 K] A [m 2 ] Ψ [W/mK] L [m] A ü [m 2 ]

Részletesebben

Stirling-motor mint a decentralizált energiatermelés egy lehetősége. Meggi 2003 Kht. KKK Sopron Ökoenergetikai Kutatási Főirány

Stirling-motor mint a decentralizált energiatermelés egy lehetősége. Meggi 2003 Kht. KKK Sopron Ökoenergetikai Kutatási Főirány Stirling-motor mint a decentralizált energiatermelés egy lehetősége Meggi 2003 Kht. KKK Sopron Ökoenergetikai Kutatási Főirány Hallgató Ferenc ügyvezető, okl. erdőmérnök Sopron, 2006. március 3. Energiaellátás

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT A hidrológiai ciklus és a vízenergia

Részletesebben

Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja

Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja Energy Check Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja Kérje Energy Check szolgáltatásunkat Szakképzett mérnökeink a helyszínen végzik

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

Az épületenergetikai követelmények

Az épületenergetikai követelmények Az épületenergetikai követelmények Dr. Szalay Zsuzsa. Baumann Mihály, Dr. Csoknyai Tamás 2015.09.27. Hová tart az épületenergetikai szabályozás? Közel nulla követelmények 2016.02.15. 34. / Közel nulla

Részletesebben

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Közel nulla energiaigényű épületek EPBD definíció: 1.

Részletesebben

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC Nagy Roland mérnök tanácsadó VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák Hővisszanyerős VRV rendszer felépítése 2 Hővisszanyerős VRV rendszer főbb jellemzői

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, 2012. május 15. Galambos Erik Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Páter K. u. 1., H-2103 Gödöllő

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «B» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence Magyarországi geotermikus energia hasznosítás eredményei, lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Bányászat és Geotermia 2009,

Részletesebben

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek témája

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE Szükséges tennünk a éghajlatváltozás ellen! Az energiaszektor nagy

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i = 0,24 A/m fázisonként egyenlő

Részletesebben

Energiahatékonyság. EN 13779, egy új szabvány a szellőztető rendszerek tervezéséhez: 03 I 2008

Energiahatékonyság. EN 13779, egy új szabvány a szellőztető rendszerek tervezéséhez: 03 I 2008 Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Az EN 13779 szellőztető és légkondícionáló rendszerekre vonatkozó EU szabvány az egyik első az Épületenergetikai Direktívával (EPBD)

Részletesebben

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Talamon Attila Szent István Egyetem 2014.03.13. Bevezetés Tények: A lakossági energiafogyasztás Magyarország teljes energiafelhasználásának

Részletesebben

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012 TERVEZŐI KONFERNCIA 2012 EuP LOT10 előadja: Katona István 2012 A BIZOTTSÁG 206/2012/EU RENDELETE (2012. március 6.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések

Részletesebben

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MŰSZAKI-TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI-TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ FVM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET 2100 GÖDÖLLŐ, TESSEDIK S. U. 4. MŰSZAKI-TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a mezőgazdasági üzemek átlagos hőigényének és effektív hőenergia termelésének meghatározásához [78/2007.

Részletesebben

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében HTÉKONYSÁG NYER Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében 20%... több megújuló energia... kevesebb elsődleges energiafelhasználás... kisebb CO 2 -kibocsátás z Európai Unió magas célokat

Részletesebben

Kazánok energetikai kérdései

Kazánok energetikai kérdései Kazánok energetikai kérdései Baumann Mihály óraadó PTE PMMK Épületgépészeti Tsz. Épületenergetika konferencia 1 2002/91/EK direktíva Szabályozás kidolgozása új épületek tervezéséhez (felújításokra is kiterjedő

Részletesebben

Vörös Miklós 2013 június 21

Vörös Miklós 2013 június 21 Vörös Miklós 2013 június 21 Mit értünk a fenntartható fejlődés alatt Takarékoskodás az energiával és anyagokkal, az emberi erőforrásokkal, az egyszeri és folyamatosan felmerülő költségekkel. Hogyan tud

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló

Részletesebben

A háztartási energiafogyasztás nemzetközi trendjei a dán, norvég és svéd tapasztalatok alapján

A háztartási energiafogyasztás nemzetközi trendjei a dán, norvég és svéd tapasztalatok alapján AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 A háztartási energiafogyasztás nemzetközi trendjei a dán, norvég és svéd tapasztalatok alapján Tárgyszavak: fűtés; háztartási energia; fogyasztás; fajlagos fogyasztás.

Részletesebben

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere EWEA Hungary Policy Workshop, Budapest, 2013 A remény hal meg utoljára avagy Milyen lehetne a jövő energiarendszere Magyarországon? dr. Munkácsy Béla ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Erre van előre!

Részletesebben

Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek

Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek csökkentése Miért kell az energiagazdálkodással foglalkozni?

Részletesebben