Számítóközpontok energiaigénye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítóközpontok energiaigénye"

Átírás

1 RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG Számítóközpontok energiaigénye Tárgyszavak: számítóközpont; energiaigény; túlméretezés; teljesítményfelvétel; teljesítménysűrűség; fogyasztás. Bevezetés A tanulmány először közöl mért adatokat egy számítóközpont energiaigényéről, amit a korábbiakban gyakran 1 W/m 2 -nek a szokványos irodaépületek energiaigénye 1-szeresének vettek. Ebből kiindulva egy nagyobb számítóközpont leköthetné egy erőmű teljesítményének zömét. A teljesítmény-túlbecslés növeli a beruházási költséget, túlzott erőművi és hálózati kapacitások épülnek ki, de nem lesznek kihasználva, ezért drágul a villamos energia. Ennek elkerülése végett fontos a létesítmények, ebben az esetben a számítóközpont, tényleges teljesítményfelvételének (a továbbiakban fogyasztás) meghatározása. A túlzott becslések okai A tanulmány tíz okot talált a számítóközpontok energiafogyasztásának túlbecslésére. Érdekes ezeket számba venni. A fogalmak tisztázatlansága A számítóközpontokat általában W/m 2 -ben megadott ún. teljesítménysűrűséggel jellemzik, ami vonatkozhat számítóközpontban számítógépes eszközökkel zsúfolt állványokkal berendezett szobára vagy többféle funkciójú helyiségekből álló épületre. Ha például a számítógépes állvány 1 W/m 2 értékéből számítják ki az egész épület fogyasztását, a többszörös túlméretezés hibájába esnek, mert az épület legtöbb része (irodák, folyosók, hallok, pihenők, mellékhelyiségek) sokkal kevesebb teljesítményt vesz fel, mint a számítógépes helyiségek. 1

2 Névleges és tényleges fogyasztás eltérése Az épület fogyasztását sokszor a gépek adattábláján, gépkönyvében feltüntetett un. névleges (azaz legnagyobb elméleti) fogyasztások összegeként adják meg, holott annak a gépek legfeljebb 8%-át veszik föl (a számítógépek még kevesebbet). Adattábláikon és más hálózati berendezésekén is (útválasztók, kapcsolók, multiplexerek, mikroerősítők, hangátalakítók) a tényleges teljesítményfelvételüknek kb. háromszorosa szerepel. Ha ezek, és nem a tényleges fogyasztásuk szerint tervezik az épület villamosenergia-ellátó rendszerét, és annak ellátó (erőmű, transzformátor, távvezeték) hátterét, akkor a többszörös túlméretezés hibájába esnek. Beépített és tényleges hálózati teljesítmény Az épület villamos hálózatát gyakran a berendezések összeadott legnagyobb fogyasztására méretezik, ami a gyakorlatban soha nem fordulhat elő. Nincs olyan üzemviteli állapot, hogy minden gép egyszerre és ráadásul csúcsteljesítménnyel menjen. Ezért meg kell állapítani (a magyar tervezési gyakorlatban egyébként kötelező; fordító megjegyzése) az egyidejűségi tényezőt, ami 1-nél mindig kisebb viszonyszám, és azt fejezi ki, hogy a villamos berendezések együttes teljesítményének hányadrészére van szükség egyszerre. A másik buktató, hogy a villamos törvény szerint a hálózat csak 75%-ig terhelhető (pl. 2 A-es áramkörön csak 15 A-t szabad fogyasztani, ami annyit tesz, hogy minden áramkört legalább 33%-kal túl kell méretezni. A gépek és a hálózati teljesítmény lényeges eltérésének másik nyomós oka, hogy sokszor az épület terve és az épület jóval előbb elkészül, mint ahogy döntenek a benne elhelyezendő számítástechnikai eszközök összetételéről. Kettős energiaellátás A szerverekhez áramkimaradás kivédésére külön tartalékáramkör jár, azaz egy 6 A-es szerverhez két 6 A-es külön vezeték. Így például három szerverhez 3 x 2 x 6 A=36 A, azaz kerekítve 2 különálló 2A-es tápvezeték kell, ami több mint kétszeres túlméretezés, még akkor is, ha a szerverek a névleges 6 A-es teljesítménnyel működnének. Régi szerverek alkalmazása Az épülettervezők feltételezik, hogy a számítógépszobában a legújabb típusú kisméretű szerverek lesznek, amelyekből egy szabványos (kb. 1,8 m hosszú) állványon már 4 darab, ún. 1 U nagyságú szerver elfér. Egy mostani 1 U méretű szerver (1 U = 4,445 cm) annyi számítógépet kiszolgál, mint a régiekből 4 U vagy 5 U nagyságú szerver, ezért az új szerverekhez betervezett 2

3 állvány villamosenergia-ellátása 4 5-ször akkora lesz, mint a régié. A legtöbb számítóközpontot ennek ellenére még mindig a régi kisebb fogyasztású, 4 5- szörös méretű régi szerverekkel telepítik be, ezért a villamos hálózat túlméretezett lesz. Állvány- és eszközkihasználás A szabványos állvány 4 U egységnyi helyén nincs mindig villamosenergia-fogyasztó eszköz. A vizsgált számítóközpontokban az állványok átlagosan 3%-ig voltak tele, 47%-ukban pedig egyáltalán nem volt villamos berendezés. Ezt a helyzetet az üzemeltetésiköltség- és a haszonszámítások már figyelembe is veszik, de a számítóközpont villamos teljesítményét a villamos tervezők gyakran 1%-os kihasználásból kiindulva számolják (tévesen). Nagy jövőbeni terhelések feltételezése Tizenöt számítógépgyártó 2-ről 25-re szerverekkel teli polcokat és kétszeresére növő fogyasztást jövendölt, de ebben a már bevezetésre került és egyre gyorsabban terjedő kis fogyasztású számítógépek, eszközök, szerverek és teljesítményszabályozott szerverek következtében nem valószínű, hogy igazuk lesz. Túlméretezett fűtés, szellőzés és légkondicionálás A számítástechnikai berendezések villamos teljesítményfelvételének túlbecslésével jár, hogy az általuk fejlesztett hőt is a ténylegesnél többnek feltételezik. Következésképpen a légkondicionálást túlméretezik, amely emiatt soha nem működhet a legkedvezőbb munkaponton, azaz legjobb hatásfokkal. A túl nagy villamos motorok nem kellő terhelése rontja a rendszerek hatásfokát, és pocsékolja a villamos energiát. Összegeződő biztonsági tényezők Az ipar nagyra tartja a biztonságot, ezért túlméretezi a gépeket, amelyekből persze túlméretezett villamos ellátó rendszerek állnak össze, főleg azért, mert a gépész, számítógépes, villamos tervező szakágak kellőképpen nem egyeztetnek. Túl sok létesítmény feltételezése A gazdaság lelassulása miatt a várhatóan épülő számítóközpontok számára és alapterületére vonatkozó előjelzések nagyon túlzottnak bizonyulnak, mi több, az is előfordul, hogy a statisztika ugyanazt a létesítmény kétszer is 3

4 leltárba veszi. A torz adatokból kiinduló villamosenergia-ellátó rendszerbővítés teljesítményfelesleget teremthet. A felsorolt okokból látható, hogy a meglévő számítóközpontok villamos energiaigénye a ténylegesnél többnek mutatkozik. A számítóközponttulajdonosok üzemeltetési körülményeiket, költségeiket bizalmasan kezelik, pl. tényleges villamosenergia-fogyasztásukról sem szívesen nyilatkoznak. Úgy érzik, az üres polcok léte csökkentené megbízhatóságukat. Így mostanáig nem álltak rendelkezésre megbízható adatok a számítóközpontok teljesítményfelvételéről. Mérések a szilíciumvölgyi számítóközpontban E rész méréseken, villamos és gépészeti terveken, beruházási számokon, gépkönyveken és villanyszámlákon alapuló, így is csak megközelítő becslései képet adnak az számítóközpontban lévő sokféle eszköz villamosenergia-fogyasztásáról, bemutatják a számítóközpontok méretezésének sajátosságait és összetettségét. Általános ismertetés A szilíciumvölgyi számítóközpontot meglévő m 2 -es épületbe telepítették be, hogy gyorsan beindulhasson. A számítógépterem ebből 2555 m 2, 22%, volt (1. ábra). Az egyéb terület a szociális helyiségek (mosdó, WC-k, folyosók, előterek) együttes neve. A számítógépes szobákat bérbe adták, általában az állványok harmadrésze volt kihasználva (gépekkel betelepítve). A jól látható számítógépes berendezéseket a felmérési nyilvántartásba vették, a fülkékben lévő állványokét nem, mert azokhoz nem lehetett hozzáférni, viszont a bérlők polcos szekrényeiben lévőket igen, ezért a felmérés a kisebb bérlőket némileg nagyobb részaránnyal tartalmazza. Az állványok 47%-ában nem volt villamosenergia-fogyasztó, a többiben sokféle és különböző fogyasztású eszköz volt, az 1. táblázat szerinti számban és részarányban. 1. táblázat A szekrényes helyiségekben lévő berendezések jegyzéke Berendezés Mennyisége, db Hely, U-ban kifejezve, 1 U = 4,45 cm Szerver Kapcsoló Lemez Útválasztó Tűzfalak Egyéb Összesen A polctér kihasználtsága 61% 18% 9% 8% 2% 2% 1% 4

5 százalék (%) számítógép szoba elsődleges használat berendezésszoba iroda egyéb terület helyiségek 1. ábra Az épület területmegoszlása A számítógépszoba teljesítményigényének meghatározása A berendezéseket fázisonként mért feszültségű és áramú háromfázisú elosztószekrény táplálta. A számítógépszobában lévő eszközök mért látszólagos fogyasztása 445 kw volt, amelyből,97 teljesítménytényezővel szorozva kapták a tényleges hasznos teljesítményt. A szoba fogyasztása 432 kw, teljesítménysűrűsége pedig 17 W/m 2 -re jött ki. Az elsődleges terület teljesítményfelvétele Az egész épület kb. 1%-át teszi ki az elsődleges terület. Az átlagos teljesítménysűrűségét villanyszámlák alapján állapították meg. Az együttes (a világítást, szellőzést és a fali dugaljakból levett teljesítményeket is tartalmazó) teljesítménysűrűsége 215 W/m 2 volt. Az irodaterekben lévő számítógépek teljesítményfelvétele Egy irodai számítógép 55 W, egy közepes méretű képernyő 9 W hőt fejleszt működő (nem képernyőkímélő) állapotban. Persze nem dolgozik 24 órán át, s a hordozható számítógép kevesebbet fogyaszt. Egy irodai számítógépre összesen 145 W teljesítményt számítottak, és az irodaterületen dolgozó 12 gép 174 W-os összteljesítményéből 1,3 W/m 2 -t kaptak az 133 m 2 -es területre vetítve. Világítás A villamos tervek alapján a világítás teljesítménysűrűsége a számítógépszobákban 12 W/m 2, a műhelyekben, géptermekben, a szokásosan kissé gyengébb megvilágításnak megfelelő, 8 W/m 2 volt. A szokványos irodahelyi- 5

6 ségek világítási villamos teljesítményigénye 19 W/m 2. Ezekből összesen a világításra kb. 117 kw teljesítményfelvétel adódott. Egyéb fogyasztók Közéjük tartoznak a másolók, faxok, szkennerek és a nyomtatók, átlagban kb. 11, 3, 25 ill. 55 W (nagy irodai lézeres nyomtató) teljesítményfelvétellel. A teljesítménykímélő készenléti helyzet figyelembevétele nélkül ezek helyiségeire 3 W/m 2 -t vettek. Villamos elosztó és hálózati veszteségek A trafók és az elosztók alkotóelemein áthaladó villamos energia teljesítménytényezője 95 ill. 98%, ha teljes terheléssel működnek, mivel terhelésük a teljesnél jóval kisebb, a becslés a trafókon 7%, az elosztókon 5% (22 ill. 32 kw) összesen 55 kw veszteséggel számolt. Ehhez jön még a hálózati veszteség, az épület tűzvédelmi és riasztórendszerének, telefonhálózatának fogyasztása, amelyekkel már ez a tétel elérte a 1 kw-ot, amit a működő számítógépszobákra osztottak fel, mert főként a számítógépszobákat szolgálták ki. Központi fűtő, szellőztető és légkondicionáló egység A üzem 8 tonnás hűtője 32 tonna (4%-os) teljesítménnyel,,52 kw/t fajlagos teljesítményfelvétellel, azaz 166 kw teljesítménnyel dolgozott (volt egy ugyanakkora tartalék is). A hűtőtorony is csak 4%-kal ment, 22 kw-os motorja 2,2 kw-os munkapontján dolgozott, a keringtető szivattyú pedig 45 kw-tal, tehát az üzem összes teljesítményfelvétele 213 kw volt. Levegőellátás teljesítményfelvétele A számítógépszobák légkondicionálását 12 darab 5 tonnás és 6 darab 3 tonnás CRAC levegőellátó egység szolgálta ki (4 tartalék volt), átlagban 3%- os terheléssel úgy, hogy az egységek ventillátorai állandóan működtek (teljesítményfelvételük mindkét egységben 7,5 kw). Egy egységnek a nedvességelvonóval és utánmelegítővel együtt teljesítményfelvétele mintegy 3 kw, de mivel csak 5 ilyen egység van, a többi csak hűt, a 18 üzemelő egység összteljesítmény-felvétele kb. 215 kw volt. Ehhez hozzászámítva az irodák saját légellátó egységeit, a teljes levegőellátó rendszerre 25 kw-tal lehet számolni. Együttes teljesítményigény A számítógépszobákat úgy alakították ki, hogy a számítógépek 646 W/m 2 fajlagos teljesítményt vehetnének fel, holott a tényleges teljesítménysűrűség 6

7 csak 169 W/m 2 volt (2. táblázat), ami nem tartalmazza az ellátó rendszerek teljesítményigényét. 2. táblázat Számítóközpont energiafogyasztási jellemzői Fogalom Meghatározás Eredmény, W/m 2 Számítógépszoba teljesítménysűrűsége Épület teljesítménysűrűsége Számítógépszoba együttes teljesítménysűrűsége A számítógépes berendezések által felvett teljesítmény (Watt), osztva a számítógépszoba területével (m 2 ) Az épület összes teljesítményfelvétele, osztva a teljes épület területével A számítógépes berendezések és az összes ellátó rendszerek, villamos elosztó, hálózat, fűtés, hűtés és világítás által felvett teljesítmény, osztva a számítógépszoba területével. Az együttes teljesítményigény a m 2 -es területre számolva a 3. és 4. táblázatból olvasható ki. Az adatokat az egyes épületrészek teljesítménysűrűségének és területének szorzatából képezték és összegezték, az eredmény 1374 kw. Ez kerekítve 1,4 MW, ami összhangban van az áramszolgáltatónak fizetett havi áramszámlákkal. 3. táblázat Teljesítménysűrűség felhasználók szerint a szilíciumvölgyi számítóközpontban Helyiségek Teljesítménysűrűség, W/m 2 Számítógépszoba Elsődleges használat Berendezés szoba Irodák Egyéb terület Épület összesen m Közvetlen fogyasztás teljesít- Segédberendezések teljesítményménysűrűsége, W/m 2 sűrűsége, W/m 2 Alapterület, Számítógép vagy elsődleges használat a Egyéb Világítás Kiegészítő berendezések 39 9 Központi hűtőüzem Ventilátor, levegőellátás, nedvességelvonás a A 215 W/m 2 az elsődleges használat -ban maradt épületrészek világítási, kiegészítő berendezések és ventillátorok teljesítménysűrűségét tartalmazza

8 Felhasználók szerinti teljesítményfelvétel a szilíciumvölgyi m 2 -es épületben 4. táblázat Helyiségek Számítógépszoba Elsődleges használat Berendezés szobák Irodák Egyéb terület Épület összesen Közvetlen teljesítményfelvétel, kw Számítógép vagy eredeti használat Világítás Egyéb Ellátó berendezések teljesítményfelvétele, kw Kiegészítő berendezés 1-1 Központi hűtőüzem Ventilátor, levegőellátás, nedvesség elvonás Összteljesítményfelvétel, kw A számítógépszoba fajlagos teljesítmény-felhasználásából a számítógépeké és eszközöké csak 48%, a többi a kiszolgáló eszközöké és berendezéseké (2. ábra). Ezeket az adatokat érdemes a számítóközpontok tervezésekor használni százalék (%) számítógép és tartozékai világítás kiegészítő berendezések központi hűtőterem ventilátorok, levegőellátás, nedvességelvonók teljesítmény 2. ábra A számítógépszoba összteljesítmény-felvételének megoszlása 8

9 A teljesítményigény tervezésekor egész épületre vonatkozó teljesítménysűrűségből nem szerencsés kiindulni, mert az épület jellegétől, elrendezésétől függően nagyon eltérő lehet a teljesítménysűrűség. Más helyzet, ha a számítógépszoba egyetlen sűrűn betelepített helyiségben, földszintes vagy néhány szintes nagy kiterjedésű épület több helyiségében, elszórtan van. Mindkét esetben érzékelhetően más a számítógépszoba és az összes terület aránya, következésképpen a teljesítménysűrűség is. Ezért e tanulmány a számítógépterem teljesítménysűrűségéből indul ki (2. táblázat), ami a számítógépes eszközök, a villamos elosztók, a fűtés-hűtés és a világítás együttes teljesítményfelvétele osztva a számítógépszoba területével: 355 W/m 2. Ezt az értéket jól igazolta az összehasonlítás a további 4 számítógépközpont villanyszámlájával, amely szerint a számítógépszobák teljesítménysűrűsége nem haladja meg a 42 W/m 2 értéket. (Herczegh József) Mitchell-Jackson J.; Koomey J.: Data center power requirements: measurements from Silicon Valley. = Energy, 28. k. 8. sz. 23. jún. p Mitchell-Jackson, J.; Koomey, G. J. stb.: National and regional implications of internet data center growth in the US. = Resources, Conservation and Recycling, 36. k. 3. sz. 22. okt. p Wood, G.; Newborough, M.: Dynamic energy-consumption indicators for domestic appliances: environment, behaviour and design. = Energy and Buildings, 35. k. 8. sz. 23. szept. p Röviden A primerenergia-szükséglet kissé csökken Németország primerenergia-szükséglete a munkacsoport előzetes számításai szerint PJ, ami az előző évi felhasználáshoz képest 1,9%-os csökkenést jelent. Ennek magyarázatát az enyhébb tél, és 22 kisebb gazdasági növekedése (21-hez képest csak,2%) adja. Részletes áttekintést nyújt a következő táblázat: Energiahordozó Kőolaj Földgáz Kőszén Barnaszén Atomenergia Víz- és szélenergia Külkereskedelmi áramszaldó Egyéb Felhasznált primer energia (PJ) (PJ) Részarány (%) (%) 38,2 37,5 21,4 21,7 13,2 14,2 11,2 11,6 12,8 12,6,8,9,, 2,4 2,5 Összesen , 1, 9

10 A fosszilis energiahordozók közül egyedül a barnaszén felhasználása növekedett 1,8%-kal 1659 PJ értékre. A megújuló energiák terén a szélenergia alkalmazásának növekedése jelentős az előző évhez képest: 5%. A vízenergia alkalmazása mintegy 2%-kal növekedett. Az egyéb energiahordozók ezek között elsősorban a fa felhasználása 21-hez képest közel 2%-kal növekedett. (BWK das Energie Fachmagazin, 55. k. 3. sz. 23. p. 14.) 1

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

2011 NEGAJOULE 2020 A magyar lakóépületekben rejlő energiahatékonysági potenciál Kutatási jelentés NEGAJOULE2020 A MAGYAR LAKÓÉPÜLETEKBEN REJLŐ ENERGIAHATÉKONYSÁGI POTENCIÁL Kutatási jelentés www.negajoule.hu

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése. Szakdolgozat

Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése. Szakdolgozat MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése Szakdolgozat Energetikai mérnöki alapszak (Bsc) Gépészeti Szakirány

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2014. október A tanulmány a LOCSEE

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről Hamupipőkéből királyné A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről 1 A korszerű távfűtést második évtizede szorgalmazza a Levegő Munkacsoport. Környezeti és szociális szempontok mellett műszaki

Részletesebben

Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület

Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Döntés előkészítő rendszer napelemes beruházásokhoz Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Hidasnémeti, 2014. július 1. Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben

Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának

Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának átalakítására Budapest, 2012. szeptember Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának átalakítására Írta: dr. Kiss

Részletesebben

Kistérségi régiós megújuló energetikai stratégia

Kistérségi régiós megújuló energetikai stratégia Kistérségi régiós megújuló energetikai stratégia 2012 REBE Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén Végh Szilárd ZALAINFEL Kft. Keszthely Georgikon u 19.

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András 2015. február-március Tartalom 1. Modul: NZEB Építészet... 4 1.1 Bevezetés...

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Szabó Márta, PhD 2012. július Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP 4.1.3 Napjaink egyik legfontosabb kérdése a környezetszennyező és egyre drágább fosszilis energiahordozók felhasználásának

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2012.4.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben