Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Kiegészítő Melléklete április 25.

10 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Tartalom A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 4 A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE... 4 A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI... 8 A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai... 8 A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei... 8 A.2.3. Főbb értékelési szabályok... 9 B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B.1.1. Immateriális javak B.1.2. Tárgyi eszközök B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök B.2. FORGÓESZKÖZÖK B.2.1. Készletek B.2.2. Követelések B.2.3. Értékpapírok B.2.4. Pénzeszközök B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA B.5. CÉLTARTALÉK B.6. KÖTELEZETTSÉGEK B.7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK C.1. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE C.1.1. Üzemi eredmény alakulása C.1.2. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése C.1.3. A rendkívüli eredmény értékelése C.2. A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNAK LEVEZETÉSE D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK D.1. A VAGYONI ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓSZÁMAI D.2. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK D.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA D.4. CASH FLOW KIMUTATÁS E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ E.1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK E.2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA E.3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG E.4. A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY, NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI

11 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) E.5. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK E.6. KÖNYVVIZSGÁLAT E.7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK F. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK F.1. ELEMZÉS A TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSÁRÓL F.1.1. Tevékenységek F.1.2. A szétválasztás módszere F.1.3. Tevékenységi mérlegek F.1.4. Tevékenységi eredménykimutatások G. MELLÉKLETEK

12 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE Cég: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út Alapítás időpontja: szeptember 2. A Társaság első üzleti éve: A Társaság alapításkori tőkéje: Alaptőke: év Ft Ft A Társaság jegyzett tőkéjének tulajdonosi szerkezetét részletesen az A.1. melléklet tartalmazza. Minősített többségi irányítást gyakorló tulajdonos: Név: Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út Szavazatok aránya: 100,00 % A Társaságban jegyzett tőke: Ft Elismert vállalatcsoport: Magyarország nemzeti villamos energia társaságcsoportja, a Magyar Villamos Művek Zrt. csoport június 1-től ú.n. elismert vállalatcsoportként működik. A Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat, MVM Zrt. immár egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport leányvállalatainak (Paksi Atomerőmű Zrt., Országos Villamostávvezeték ZRt., MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi ZRt., MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt., MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft., MVM Észak-Budai Kogenereációs Fűtőerőmű Kft., MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt., VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MVMI Informatika ZRt., MVM KONTÓ ZRt., Vértesi Erőmű ZRt.) üzleti tevékenységét. Az irányítási rendszer átalakításának jogi keretrendszerét a július 1-jével hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény biztosítja, amely az elismert vállalatcsoport intézményének bevezetésével lehetőséget ad arra, hogy az elkülönült anya

13 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) vállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhessenek. Ennek során az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a csoport stratégiai céljainak elérése érdekében egységes eszközrendszer alkalmazásával irányítja a társaságcsoport vállalatait. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést szabályozó szerződések, illetve a társaságok vezető testületei módosították az érintett cégek alapszabályait/alapító okiratait. Az új irányítási rendszer azonban semmiféle módon nem érinti az egyes leányvállalatok engedélyes tevékenységét, elsődleges célja a csoportszinten hatékony üzleti működés és a tulajdonosi jogok gyakorlásának biztosítása. A Társaság vezetésének bemutatása az A.2. mellékletben található, a társaságot jellemző legfőbb mutatókat az A.3. melléklet részletezi. A Társaság története Az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. magyarországi villamos energia piacon, szabadpiaci feltételek szerint történő kereskedés céljából a Magyar Villamos Művek Zrt. által létrehozott leányvállalat. A társaság szeptember 2-án 50 millió Ft alaptőkével alakult. A versenypiaci liberalizáció kezdete január 1. - óta rendelkezik a törvényes működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, azóta aktív kereskedelmi tevékenységet folytat belföldi és külföldi árampiacokon egyaránt évtől az MVM Partner ZRt. aktívan részt vesz a magyarországi kis- és középvállalkozások (KKV) villamos energiával történő ellátásában, valamint a Magyarországgal határos regionális villamos energia kereskedelemben. Az MVM Zrt., mint az MVM Partner ZRt. egyedüli részvényese a március 24-én megtartott alapítói ülésén döntött a jegyzett tőke E Ft-ra történő emeléséről az eredménytartalék terhére, melynek cégbírósági bejegyzése április 26-án történt meg. Az MVM Partner ZRt július 1-én megkezdte a földgáz-kereskedelmi tevékenységet. A tulajdonos Magyar Villamos Művek Zrt. vezetésének döntése alapján az MVM Trade ZRt július 1.-vel beleolvad az MVM Partner Zrt.-be, így a tulajdonában álló két villamosenergia-kereskedelmi társaság egyesülésével egy önmagában még nagyobb piaci részesedéssel bíró, a villamosenergia-kereskedelem és a fogyasztói értékesítés mellett földgáz-kereskedelemmel is foglalkozó energetikai Társaság jön létre. A Társaság tevékenysége A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: A Társaság fő tevékenysége: Villamosenergia-kereskedelem - 5 -

14 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) A Társaság egyéb tevékenységei: Villamosenergia-termelés Gázelosztás Gázkereskedelem Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt Villanyszerelés Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Vegyestermék-körű nagykereskedelem Piac- és közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Főbb kereskedelmi területek a villamos energia és földgáz vonatkozásában A Társaság két fő tevékenysége: fogyasztói értékesítés során közvetlenül a hazai energiafogyasztók lakossági felhasználók kivételével részére értékesít villamos energiát és földgázt, nagykereskedelmi tevékenység a magyar és külföldi villamos energia és földgáz piacokon. Villamos energia kiskereskedelmi tevékenység A végfelhasználók részére történő értékesítés volumene a év vonatkozásában 20 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. Sikerült a leszerződött portfolión belül a csekély fedezetű nagyvállalatok mellett nagyobb részarányt biztosítani a kedvezőbb nyereséget nyújtó kisebb fogyasztók számára. A évre szerződött fogyasztói portfolió tekintetében a tulajdonosi elvárások dinamikus piaci részesedés bővítést irányoztak elő, mely az értékesítési aktivitás és a belső fejlesztéseknek köszönhetően teljesült. A évben végzett értékesítési tevékenység eredményeképpen a évre a végfelhasználók által leszerződött villamos energia mennyisége közel a duplájára nőtt, mely a teljes piac méretének változatlanságát feltételezve hasonló relációjú piaci részesedés növekményt jelent. Az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében a év folyamán az értékesítési csatornák fejlesztésre kerültek. Egyrészt kialakításra került a külső ügynöki rendszer, mely során számos pilot együttműködés tapasztalatait is felhasználva az őszi időszakra már a KKV szegmensben jelentősnek számító ajánlatkérés és szerződéses volumen realizálódott. Másrészt új munkaszervezet került kialakításra a Call Center tevékenység optimalizálása érdekében

15 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Villamos energia nagykereskedelmi tevékenység A beszerzési portfolióban egyaránt szerepelnek hazai és külföldi kereskedőpartnerektől, valamint hazai erőművektől vásárolt energiaszállítások is. A cég valamennyi kereskedői platformon jelen van a liberalizált nagykereskedelmi piacon, mely által a transzparens nagykereskedelmi beszerzés biztosítható. Társaságunk aktívan részt vesz az MVM Trade ZRt., Powerforumon lebonyolított kapacitás árverésein is. Az esetleges import források behozatalához szükséges határkeresztező kapacitás használati jogot a rendszerirányítók aukcióján szerezzük be. A tevékenységek közül külön említést érdemel az intraday kereskedelem, mely a korábbi évekhez képest jelentős fejlődést mutat forgalom tekintetében. Napi szinten aktívan, meghatározó szereplőként vagyunk jelen a piac ezen szegmensén, nagy mértékben csökkentve ezáltal a cégcsoport kiegyenlítő energia szükségletét. A HUPX megerősödésének köszönhetően órás pozíciónk jelentősebb részét tudjuk lekereskedni Magyarországon, emellett igyekeztünk megőrizni jelenlétünket a környező országok tőzsdéin közepétől indult el a HUPX-en a határidős kereskedelem, ahol az MVM Partner ZRt. az indulástól képviseli az MVM csoportot. Regionális terjeszkedés A december 9-én MVM Partner Serbia d.o.o néven megalapított 100 %-ban MVM Partner ZRt. tulajdonában lévő - szerb leányvállalat év második felében megkezdte a villamos energia kereskedelemi tevékenységet. Az MVM Partner ZRt január 15-én MVM Partner d.o.o néven leányvállalatot alapított Horvátországban, melynek 100 %-ban tulajdonosa. A horvát kereskedelmi engedélyt az illetékes hatóság november 9-én adta ki a horvát leányvállalat részére. Az MVM Partner ZRt április 6-án MVM Partner Energija, druzba za energijo d.o.o néven megalapította a 100 %-ban tulajdonában álló társaságot. A szlovén kereskedelmi engedély a szlovén leányvállalat részére szeptember 9-én került kibocsátásra. A 100 %-ban MVM Partner ZRt. tulajdonában lévő MVM Partner Bucharest S.r.l nevű román leányvállalat április 8-án lett megalapítva novemberétől román székhelyű leányvállalatunkkal is tudunk kereskedelmi tevékenységet végezni a Transelectrica hálózatában. Társaságunk megkezdte a kereskedelmi engedély megszerzését Bulgáriában. Földgáz kereskedelem értékelése Az MVM Partner ZRt. a földgáz-kereskedelem elindításának az első évében sikeresen alapozta meg a későbbi intenzív növekedési szakaszt. A személyi állomány valamint az inrastruktúra 2011-ben a kellő mértékben kiépítésre került. Az első gázévben a társaság - a kormányzati szándéknak megfelelően a távhő, és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak tett nyílt földgáz-értékesítési ajánlatot. Ezt követően a társaság a gázév során kiterjesztette az ajánlatait egyéb fogyasztókra, valamint jelentős mennyiségű nagykereskedelmi ügyletet kötött

16 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai A Társaságnál előírt és alkalmazott általános számviteli elvek a évi a számvitelről szóló C. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásait tükrözik. A Társaság az Sztv. előírásainak megfelelően kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A Társaság a működése során előforduló, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről, a tulajdonában levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkéjében bekövetkezett változásokról folyamatos nyilvántartást vezet, melyet a naptári év végén lezár. A Társaság könyvvezetése során az 5-ös számlaosztályt, mint elsődleges költség elszámolást alkalmazza, de emellett költséghelyre/rendelésre is könyvel. A könyvvezetésnél a Társaság érvényesíti az Sztv. által nevesített számviteli alapelveket. A Társaság éves beszámolóját a számviteli törvény előírásai alapján összeállított Számviteli politikában előírtak szerint készíti el. Az éves beszámoló készítésének fordulónapja: az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év január 20. A Társaság éves beszámolót készít, a beszámoló készítésénél figyelembe veszi a VET és végrehajtási rendeletei előírásait. A Társaság a mérleget az Sztv. 1. sz. mellékletének A változata, az eredménykimutatást összköltség eljárással az Sztv. 2. sz. mellékletének A változata szerinti tagolásban készíti el, az anyavállalattal egyezően. A következetesség elve, valamint belső és külső információs igények hatékonyabb kielégítése érdekében Társaságunk elkészíti a Sztv. 3. sz. mellékletének A változata szerinti, fokozatos elrendezésű, forgalmi költség eljárásra épülő eredmény-kimutatást is. A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei Társaságunk a 100 ezer forint alatti bekerülési értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben leírja. A használatbavételkor egy összegben le nem írt eszközök körében: Társaságunk minden eszköznél egyedileg a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján a várható használati időre az időarányos lineáris leírás módszerével számolja el az értékcsökkenést. A várható használati idő meghatározásának kérdéseit, módszereit és eljárási szabályait az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Maradványérték csak a nem termelési célú járművek esetében kerül értelmezésre. Nulla a maradványérték, ha az alacsonyabb a bekerülési érték 10 %-ánál. A többi eszköz vonatkozásában azok jellegéből adódóan maradványértékkel nem számolunk

17 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Az értékcsökkenést a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés napjától kezdve számítjuk, naptári napokra arányosan, amíg a rendeltetésszerű használatból ki nem vonjuk, vagy a maradványértéket el nem érjük. Az értékcsökkenés elszámolását havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan végezzük el. Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszaírása a terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a nem technológiai célú járművek esetén maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. Társaságunk: a piaci árak változása miatti terven felüli értékcsökkenésnél csak a maradványérték változhat, ha az eltérés több mint 20 %, illetve a műszaki, fizikai okok miatti terven felüli értékcsökkenés esetén a hasznos élettartamot, illetve a maradványértéket akkor módosítjuk, ha a változás nagyobb, mint 1 év, illetve a maradványérték legalább 20 %-kal eltér. A.2.3. Főbb értékelési szabályok Egy adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékét a Számviteli törvény 47. (1-8) bekezdéseiben foglaltak képezik, a 47. (9) bekezdése szerinti utólagos módosításra akkor kerül sor, ha a módosítás mértéke a bekerülési érték 1%-át, de legalább az 1 millió Ft-ot meghaladja, ellenkező esetben a különbséget a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni. Követelések értékelése a számviteli törvény vonatkozó előírásai alapján egyedileg történik. Az értékvesztés elszámolására, illetve visszaírására abban az esetben kerül sor, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet jelentős, ez akkor számít jelentősnek, ha a könyv szerinti érték 10 %-át meghaladja. Az értékvesztés elszámolásakor a különbség akkor minősül tartósnak, ha az legalább egy éve kimutatható. A valuta, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek értékelése az alábbi: A forintért vásárolt valutát, devizát bekerülési (ténylegesen fizetett) összegben vesszük nyilvántartásba, és ez alapján határozzuk meg a nyilvántartásba-vételi árfolyamot. Társaságunk a valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés, illetve szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. A Társaság az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli az exportértékesítés, illetve az importbeszerzés teljesítéskori értékét is

18 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Társaságunk a külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket, a különbözet nagyságára való tekintet nélkül, minden esetben átértékeli az MNB fordulónapra vonatkozó hivatalos devizaárfolyamra. A devizaszámla csökkenő forgalmait súlyozott átlagáras eljárással értékeljük

19 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az eszköz- és forrástételek mérleg főcsoportonkénti alakulása évhez viszonyítva az alábbi: MEGNEVEZÉS Eltérés Megoszlás E Ft E Ft E Ft % BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,15 FORGÓESZKÖZÖK ,56 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,29 ESZKÖZÖK ,00 SAJÁT TŐKE ,07 CÉLTARTALÉKOK ,00 KÖTELEZETTSÉGEK ,00 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,93 FORRÁSOK ,00 Az MVM Partner ZRt. mérleg főösszege E Ft, az eszköz- és forrásállománya a bázis időszakhoz képest E Ft-tal nőtt. Mérlegsorok szerint haladva a december 31-i állomány a következőképpen alakult. B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök mérlegsorainak bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Immateriális javak ,85 Tárgyi eszközök ,77 Befektetett pénzügyi eszközök ,21 Befektetett eszközök ,91 Az eszközökön belül a befektetett eszközök állománya nem jelentős, tárgyévi állománya 1,15 %-ot képvisel. A mérlegfordulónapon értékük E Ft volt. B.1.1. Immateriális javak Az immateriális javak állományának változásait a mérlegsoronkénti bruttó érték és az értékcsökkenés állományának részletezésével a B.1. melléklet mutatja be. Az egyes mérlegsorok változása a bázis évhez viszonyítva: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,00 Vagyoni értékű jogok ,09 Szellemi termékek ,30 Immateriális javakra adott előlegek ,00 Immateriális javak összesen ,

20 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Az immateriális javak nettó állománya a bázis évhez viszonyítva E Ft-tal nőtt, mely növekedést főként az alábbi tételek összevont hatása eredményezte: A tárgyévi új beszerzések értéke Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege E Ft E Ft B.1.2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állományának változásait a mérlegsoronkénti bruttó érték és az értékcsökkenés állományának részletezésével a B.2. melléklet mutatja be. A mérlegsorok bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,00 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,26 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,74 Beruházások, felújítások ,00 Beruházásokra adott előlegek ,00 Tárgyi eszközök összesen ,77 A tárgyi eszközök nettó állományváltozásának E Ft-os csökkenése az alábbi tételek együttes hatásának az eredménye: Tárgyévi új beruházás (beszerzés, létesítés) értéke Tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege Értékesített tárgyi eszköz nettó értéke Selejtezett eszközök nettó értéke E Ft, E Ft, E Ft, -206 E Ft, Az üzembe helyezések (aktiválások) értéke E Ft volt. A befejezetlen beruházások és az üzembe helyezések (aktiválások) kiemelt tételeinek állományváltozását a B.3. melléklet tartalmazza A B.4. mellékletben a terv szerinti értékcsökkenési leírás részletezése, a B.5. mellékletben pedig a terven felüli értékcsökkenés alakulása kerül bemutatásra. B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsoronkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,88 Egyéb tartósan adott kölcsön ,00 Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,

21 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) A kapcsolt vállalkozásban lévő tartós részesedés mérlegsor E Ft-os növekedése az MVM Partner ZRt. regionális terjeszkedésének eredménye. A Társaság a már meglévő szerb leányvállalatán kívül 2011-ben további leányvállalatokat alapított a környező országokban (Románia, Horvátország és Szlovénia), így biztosítva részvételét a regionális villamosenergia-piacon. Az egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsoron a munkavállalóknak lakásvásárlásra és építésre nyújtott hosszú lejáratú kölcsönöket mutatjuk ki, melyek mérlegfordulónapi értéke E Ft, az állomány bázis időszakhoz viszonyított 750 E Ft-os csökkenését az alábbi fő tényezők befolyásolták: A tárgyévben folyósított kölcsönök összege A 2011-ben esedékes részlet átvezetése E Ft E Ft A részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni befektetett pénzügyi eszközöket a B.7. melléklet tartalmazza. B.2. FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök mérlegsorainak bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Készletek ,16 Követelések ,30 Értékpapírok ,00 Pénzeszközök ,94 Forgóeszközök ,99 Az eszközökön belül a forgóeszközök tárgyévi állománya 96,56 %-ot képvisel. Mérlegfordulónapon értékük E Ft volt. B.2.1. Készletek A készletek mérlegsorainak bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Anyagok ,00 Áruk ,00 ebből: kereskedelmi földgázkészlet ,00 Készletekre adott előlegek ,45 Készletek összesen ,16 A készletek E Ft-os tárgyévi növekedésére az alábbi főbb tényezők voltak hatással: Társaságunk a 13/2011 NFM rendeletben meghatározottak szerint megvásárolt E Ft értékű földgáz nagy részét a tárgyidőszakban értékesítette, a készleten maradt állomány fordulónapi értéke E Ft, melyből a mérlegfordulónapot követően értékesítésre került E Ft értékű gázkészlet

22 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) A kapcsolt vállalkozásoknak villamos energia vásárlásra adott előlegek záró értéke a tárgyidőszakban E Ft-tal kevesebb volt, mint a bázis évben. B.2.2. Követelések A követelések mérlegsorainak a évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,72 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ,00 Váltókövetelések ,00 Egyéb követelések ,57 Összesen ,30 A követelések állománya a bázis évhez viszonyítva E Ft-tal nőtt, a tárgyévi állomány E Ft. Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelések jelentős növekedését elsősorban az MVM Partner ZRt. új üzletágának bevezetése (ezen belül a kereskedelmi földgázkészlet tárgyidőszak végi értékesítése) eredményezte, hatása a vevőkövetelésekre E Ft, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésekre E Ft. Az utóbbi mérlegsor bázis időszakhoz viszonyított E Ft-os növekedéséhez hozzájárult továbbá az anyavállalat által működtetett cash pool rendszerben a Társaság cash pool követelésének növekedése ( E Ft). Az egyéb követelések részleteiben az alábbiak szerint alakultak: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Költségvetéssel szembeni követelések ,64 Társasági adó ,71 Energiaellátók jövedelemadója ,94 Ágazati különadó ,00 Egyéb ki nem emelt követelés ,25 Önkormányzatokkal szembeni követelések ,00 Adott előlegek ,26 Munkavállalókkal szembeni követelések ,56 Tartozik egyenlegű szállítók ,30 Villamos energia kaució ,94 Különféle egyéb követelés ,00 Összesen ,57 Az elszámolt értékvesztés bemutatását a B.6. melléklet tartalmazza. A részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni tőke és egyéb követeléseket a B.7. melléklet részletezi

23 MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (Minden adat ezer forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) B.2.3. Értékpapírok Társaságunk nem rendelkezik értékpapírokkal. B.2.4. Pénzeszközök A pénzeszközök változása a bázis évhez viszonyítva az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Pénztár, csekkek ,59 Bankbetétek ,75 Összesen ,94 A pénzeszközök állománya a bázis időszakhoz képest 0,94 %-kal csökkent, mérlegfordulónapi értéke E Ft. B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsorainak bázishoz viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás E Ft E Ft E Ft % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,79 Villamos energia értékesítés árbevétele ,42 Földgáz kereskedelem árbevétele ,00 Egyéb árbevételek ,12 Kamatbevétel ,19 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,65 Igénybe vett szolgáltatások elhatárolása ,01 Egyéb szolgáltatások elhatárolása ,04 Villamos energia beszerzés ELÁBÉ ,00 Halaszott ráfordítások ,00 ÖSSZESEN ,53 A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között jelentős tétel a villamos energia értékesítés ( E Ft), valamint a földgáz kereskedelem ( E Ft) árbevételének elhatárolása. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron a tárgyidőszakot követő üzleti évet terhelő, de már elszámolt költségek, ráfordítások értékét szerepeltetjük. Az igénybe vett szolgáltatások elhatárolásai között kiemelkedő tétel a kereskedelmi földgázkészlet tárolásáért fizetendő díj évre vonatkozó összege ( E Ft)

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben