Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014 XIII. évf. 4. szám

2 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból október-december Szolnok sz.

3 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta és a könyvek annotációit készítette: Darida Andrea Lektorálta és az előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában a könyvajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

4 Tartalom Előszó Tudománypolitika Vallástörténet Szociológia Faluszociológia Politológia Pénzügyek Európai Unió EU jog Büntető- és közigazgatási jog Néprajz Matematika Gyógyászat Rendezvényszervezés Tömegkommunikáció Informatika Életrajz Szépirodalom Hangzóanyag Idegen nyelvű szakirodalom Könyvtári portálajánló Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Elérhetőségeink

5 ELŐSZÓ 3 "Az olvasás az egyik leghatékonyabb formája a személyiségfejlesztésnek. Olvasás közben magadhoz beszélsz, és neki minden szavát elhiszed. Vele nem vitatkozol, és ebben a hatékony párbeszédben van alkalmad elgondolkozni az olvasottakon. Ezek a gondolatok, ezek a jegyzetek, észrevételek, az Aha!-érzések juttatnak el oda, ahová szeretnél menni." A könyvajánló ajánlója /Marie Clarence/ Kedves Olvasó! Könyvajánlónk legújabb száma kizárólag pályázati forrásból beszerzett művek válogatott annotációit tartalmazza. A dokumentumok a Nemzeti Kulturális Alap könyvtártámogatási programja keretében közel 1 millió Ft értékben kerültek beszerzésre. E pályázat jelentősen hozzájárult a Szolnoki Főiskolán folyó képzések legfrissebb szakirodalommal való ellátottságához. Kincses Julianna központigazgató

6 4 Tudománypolitika Vallástörténet A dokumentumok a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében kerültek beszerzésre. TUDOMÁNYPOLITIKA 1. Bődy Pál (1934-) Tudós nemzedék, magyar szellemóriások : tudománypolitika Magyarországon, / Bődy Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, p. ; 24 cm Az közötti évtizedekben született fiatalok soraiban nőtt fel és vállalt a tudományok művelése iránt elkötelezettséget az a tudós csapat Magyarországon, amelynek kiemelkedő szerepe volt a huszadik század tudományos fejlődésében. Ezek a fiatalok Magyarországon születtek, a hazai iskolarendszerben tanultak. A könyv azt a kérdést vizsgálja, milyen hatása volt a korszak magyarországi közoktatási és tudományos rendszerének a tudós nemzedék megjelenésében, tudományos elkötelezettségében, és nemzetközi tudományos szerepében. A szerző bemutatja a korszak nemzetközileg elismert tudósainak életpályáját, az közötti korszak közoktatási, felsőoktatási és tudományos fejlődését, különös tekintettel Eötvös József, Trefort Ágoston, Wlassics Gyula, Eötvös Loránd, Markusovszky Lajos és Kármán Mór szerepére. VALLÁSTÖRTÉNET 2. Isteni fabulák : az I. és a II. Vatikáni mitográfus / ford. és kiadásra előkész. Kulcsár Péter ; [szerk. Kiss István]. - Budapest : Lucidus, p. ; 21 cm. A kötet a VIII. században keletkezett latin nyelvű I. és II. Mythographus Vaticanus magyar fordítását tartalmazza. A mű rövid fejezetben adja elő a görög-római mitológia egyes istenekről, személyekről, illetve eseményekről szóló történeteit. Az eredeti elbeszéléseket a saját korában érvényes tudománynak megfelelő racionális és keresztény értelmezésekkel látja el. Kulcsár Péter véleménye szerint: Irodalmi tekintetben nem sokat érnek, stílusuk, meseszövésük primitív. A nyelvtannal is hadilábon állnak (ezt valamelyest korrigáltam). Értéküket elsősorban az adja, hogy segítségükkel belepillanthatunk a középkori értelmiség esze járásába. A kutatók szerint feltételezhető, hogy egy időben a téma nagy népszerűségnek örvendett, mert a XII-XV. századból tucatnyi kézirat maradt fenn máig. Az I. és II. számút Kulcsár Péter adta közre 1987-ben a Brepols Kiadónál. Jelen kötetben e két mű magyar fordítása olvasható. A III. számú darab nem áll rendelkezésre megbízható szövegben, valamint tárgyát a latin és görög nevek, szavak etimológiájának vizsgálata alkotja. A kötetből való kimaradását elsősorban ez indokolja.

7 Szociológia 5 SZOCIOLÓGIA 3. Hankiss Elemér (1928-) A Nincsből a Van felé : gondolatok az élet értelméről / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, p. : ill. ; 20 cm. Feljutni a Mount Everest jeges-sziklás csúcsaira? Elindulni egy törékeny hajón az Északnyugati-átjáró felfedezésére? Megírni a Divina Commediát? Megoldani az élet keletkezésének titkát? Nagy Sándorként meghódítani a fél világot? Ikaroszként felrepülni a Nap közelébe? Igen, mindez nagy kaland. De nem törpül-e el mégis a végső nagy kaland mellett? Életünk céljának, értelmének keresése, életünk átalakítása tartalmas emberi sorssá: nem ez végül is a legfontosabb emberi kaland? Könyvében Hankiss Elemér áttekinti azt, hogy az elmúlt két-három évezredben az emberiség nagy gondolkodói, tudósai, művészei és mindennapi emberei milyen választ próbáltak adni arra a kérdésre, hogy: Mi lehet az emberi élet értelme? 4. Önazonosság és tagoltság : elemzések a kulturális megosztottságról : évkönyv, / [szerk. Bárdi Nándor és Tóth Ágnes]. - [Budapest] : Argumentum, p. : ill. ; 23 cm. Az etnikai, társadalomszerkezeti és regionális adottságoknak az iskolai teljesítményre gyakorolt hatását Morauszki András és Papp Z. Attila elemzi. Eszenyi Orsolya az etnicitásnak a társadalomszerkezeti vizsgálatokban való megjelenését tekinti át. A társadalmi önszerveződések vizsgálatának keretében Bartl Ágnes a cigány pasztorációról (lelkigondozás), Lajtai Mátyás a roma civil szféráról ad statisztikai és intézményszociológiai áttekintést. A magyarországi etnikai pártszerveződést Dobos Balázs vizsgálja nagy nemzetközi kitekintéssel, Vizi Balázs pedig az Európai Unió politikájában helyezi el a Magyarország kezdeményezésére létrejött Uniós roma keretprogramot. Hluchány Hajnalka tanulmányából a magyarországi kisebbségi elitek médiafogyasztása és politikai beállítódása közötti összefüggésekről kaphatunk helyzetképet, míg Balassa Szilvia és Kovács András az etnokulturális együttélésnek az etnikai sztereotípiákra gyakorolt hatását vizsgálta. Ilyés Zoltán és Tátrai Patrik a szlovákiai Zoboralján a Híd-Most és a Magyar Koalíció Pártjának választói bázisa közti különbségeket vizsgálta a kulturális és politikai antropológia módszerével. A kötet sokféleségét az adja, hogy egymás mellett kerülnek elemzésre a kisebbségkutatás legfontosabb csoportjai: a magyarországi nemzetiségek, a cigányság, a zsidóság és a külhoni magyarok.

8 6 Faluszociológia Politológia FALUSZOCIOLÓGIA 5. Csurgó Bernadett (1977-) Vidéken lakni és vidéken élni : a városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék / Csurgó Bernadett. - [Budapest] : Argumentum, p. : ill. ; 20 cm A városból vidékre vándorlás a jelenkori magyar vidék egyik meghatározó tér- és társadalom-átalakító folyamata. A város környéki területek dinamikus térként definiálhatók, ahol a városi funkciók sorozata összeütközik a vidéki funkciókkal. A város környéke a vidéki tér egy sajátos típusa, ahol a városi szereplők, a kiköltözők fogyasztóként használják a vidéki teret, és ez hatással van a vidék átalakulására. A kötet öt Buda környéki településen végzett empirikus kutatás eredményei alapján azt vizsgálja, hogy hogyan járul hozzá a városból vidékre vándorlás a vidék térbeli-társadalmi átalakulásához. Arra keresi a választ, hogy a városból vidékre költözők milyen hatást gyakorolnak a térbeli-társadalmi viszonyok átalakulására, a vidék reprezentációjára és ezen keresztül a mindennapi élet megváltozására, és hogy erre hogyan reagál a helyi társadalom. A kötet a szűkebb szakmai közönségen és a városvidék közötti kapcsolat iránt érdeklődő fejlesztési szakembereken túl a városból vidékre költözők, illetve a költözést fontolgatók körében is érdeklődésre tarthat számot. POLITOLÓGIA 6. Borsi-Kálmán Béla (1948-) Nemzetstratégiák : politológiai és társadalom-lélektani esszék, tanulmányok a román-magyar (francia), a szlovák (cseh)-magyar, a francia-amerikai és a német-francia viszony történetéből / Borsi-Kálmán Béla. - [Šamorín] : Méry Ratio, p. ; 24 cm. A sokoldalú szerző, Borsi-Kálmán Béla történész legújabb, az Ünnepi Könyvhétre megjelenő kötete politológiai és társadalom-lélektani esszéket, tanulmányokat tartalmaz. Olyan résztémákról olvashatunk, mint Románia helye, fejlődési trendjei és a román-magyar kapcsolatok 1989 után, az 1996-os magyar-román alapszerződés, a "francia Európa", az "american dream" és a "Realpolitik" összefüggései vagy a kisebbségek helyzete Szlovákiában és Romániában. A szerző értelmezi, összehasonlítja Németh László: Magyarok Romániában és Mikecs László: Románia - Útijegyzetek című művét. Továbbá elemez egy, csak eredeti nyelven olvasható Michel Foucher-munkát is (La République européenne). Egy elgondolkodtató írás, mely arról szól, hogy vajon a német-francia megbékélés számíthat-e modellértékűnek a közép- és kelet-európai népek megbékéléséhez.

9 Pénzügyek Európai Unió 7 PÉNZÜGYEK 7. Bod Péter Ákos (1951-) Pénzügyi alapok : tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után / Bod Péter Ákos. - [Budapest] : Magyar Szemle Alapítvány, p. : ill. ; 20 cm. Bod Péter Ákos közszereplései alkalmával, mint egykori miniszter és a Magyar Nemzeti Bank valahai elnöke szokott megmutatkozni. Véleményét elsősorban aktuális pénzügyi kérdésekben szokták kérni. Kevesebb szó esik arról, hogy egyetemi tanárként a pénzügyek általános vonatkozásaival, rendszerükkel, a rájuk vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek tanításával foglalkozik. Az egyetemi tanár Bod Péter Ákos nemcsak töviről hegyire ismeri a bemutatott világot - ilyen szerzőkből több is akad - hanem egyszerűen, világosan minden érdeklődő számára érthetően, már-már egyenesen élvezetesnek mondható módon fogalmazza meg a meglehetősen elvont pénzügyi ismereteket. De túl ezen: ismeri azt is, hogy milyen ismeretekre van szükségük laikusoknak, vállalkozónak, közéleti embernek, sőt a fiataloknak, majdani szakembereknek. Szakmailag kiválóan megalapozott, a napi problémákra érzékeny, megnyerő stílusban írt kötetét Mindenkinek ajánljuk. EURÓPAI UNIÓ 8. Lőrinczné Bencze Edit Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében / Lőrinczné Bencze Edit. - Budapest : Aposztróf ; Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, p. : ill. ; 21 cm A Nyugat-Balkán problematikája és a térség vizsgálata egyre több hazai kutató figyelmét kelti fel. A jelenleg is zajló integráció sajátos, új elemeket vonultat fel, amelyek feldolgozottsága a hazai szakirodalomban jelentős hiányosságokat mutat. Ezen próbál enyhíteni Lőrinczné Bencze Edit könyve. Az átfogó munka eligazítja az olvasót a bővítési mechanizmus gyakorlati alkalmazásában, s konkrét példán, a Nyugat-Balkán és Horvátország példáján keresztül mutatja be ennek a struktúrának az érvényesülését. A horvát csatlakozás folyamatának ismertetése segít az Európai Unió természetének, működési mechanizmusainak megértésében.

10 8 EU jog EU JOG 9. Angyal Zoltán et al. EU-jog / szerk. Osztovits András ; [írták Angyal Zoltán et al.]. - Budapest : HVG- ORAC, p. ; 24 cm Az Európai Unió jogrendszerének szervezett oktatása Magyarországon az egyetemi jogászképzés keretei között másfél évtizedes múltra tekint vissza. Az egyes jogi karokon a meglévő hasonlóságok mellett hangsúlybeli különbségeket is találhatunk e tantárgy oktatásában. Tankönyvünk szerzői négy jogi karon oktatnak, és arra vállalkoztak, hogy az ott szerzett tapasztalataikat egymással megosztva közösen írják meg ezt a kiadványt. Legfontosabb céljuk az volt, hogy az Európai Unió jog- és intézményrendszerének, valamint az úgynevezett belső piac jogának esszenciáját készítsék el, azaz azt a tananyagot, amit minden joghallgatónak tudnia kell ahhoz, hogy a későbbiekben gyakorló jogászként megállja a helyét. 10. Krämer, Ludwig Az Európai Unió környezeti joga / Ludwig Krämer ; [ford. Horváth Zsuzsanna]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, p. ; 24 cm A kötet az EU környezeti politikája és joga kialakulásának és fejlődésének, nemzetközi szerepének, a tagállamok politikájára és jogára gyakorolt hatásának egyedülálló elemzését nyújtja. Elemzi a Lisszaboni Szerződéssel módosított EU szerződések környezeti rendelkezéseit, bemutatja mások mellett az EU intézményeinek szerepét a környezeti jogalkotásban, az Unió és a tagállamok környezeti hatáskörének viszonyát, a tagállamok végrehajtással kapcsolatos feladatait. Az ágazati kérdések között foglalkozik a természetvédelemmel, a biológiai sokféleség, a klíma védelemével, a víz- és levegővédelemmel, a hulladékgazdálkodással. Kifejti a fenntartható fejlődés koncepcióját, és áttekinti az energiapolitika, a termékpolitika, és más fontos ágazati politikák kérdéseit is. A könyv a joganyagon kívül szinte teljes körűen dolgozza fel az EU intézményeinek környezeti politikai dokumentumait, valamint az Európai Bíróság környezeti esetjogát.

11 Büntető- és közigazgatási jog 9 BÜNTETŐ- ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG 11. Belovics Ervin et al. Büntetőjog : a évi C. törvény alapján. - Budapest : HVG-ORAC, db ; 24 cm 1. [kötet] Általános rész / Belovics Ervin [et al.] p június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallt négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot. 12. Belovics Ervin et al. Büntetőjog : a évi C. törvény alapján. - Budapest : HVG-ORAC, db ; 24 cm 2. [kötet] Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál p. Az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel 2012-ben teljesen megújult kiadványként jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző, korábban kilenc kiadásban napvilágot látott, a szakmai körökben rendkívül népszerű szakkönyv. A változatlan szerzői csapatból ketten a Legfőbb Ügyészség vezető munkatársai, egyikük pedig a Kúria büntetőbírája, míg a kötet szerkesztő-lektora egyetemi tanár. Az új kiadványban a szerzők nem csupán az egyes bűncselekmények dogmatikai elemzésének és joggyakorlatának a bemutatására törekszenek, hanem ismertetik azok szabályozásának történeti előzményeit, a hatályos rendelkezések alapjait, a kapcsolódó joggyakorlat meghatározó döntéseit és megjelölik az idetartozó jogirodalom jelentősebb eredményeit is...

12 10 Büntető- és közigazgatási jog Néprajz 13. Patyi András (1969-) Általános közigazgatási jog : az Alaptörvény rendszerében / Patyi András, Varga Zs. András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, p. ; 24 cm. A közigazgatási jog - még ha változik is - egységes egész. Általános tanai, amint a testnek a csontok, stabilitást biztosítanak és megismerhetővé teszik. Belső állandósága ellenére máshogy látja a jegyző, az ombudsman munkatársa, az ügyész, a bíró, az alkotmánybírósági tanácsos és a kutató. Mindegyikük tapasztalata értékes, mert valóságos. Ez a kötet annyiban nyújt sajátos, immár az Alaptörvény rendszerére épülő leírást, hogy mindezeket a szempontokat megjeleníti. A szerzők megközelítései közel két évtizedes gyakorlaton és még hosszabb érdeklődésen nyugszanak. A kötet mégsem megközelítések gyűjteménye, hanem következetes munka. A szintézist az egyetemi oktató azon kötelezettsége biztosítja, hogy világos és érthető leírást adjon. A leírást két egyetem oktatóinak és hallgatóinak tizenhat szemeszteren át érkező visszajelzései hangolták finomra. Ezért bízunk abban, hogy a kötetet tan- és szakkönyvként is eredménnyel forgatja az érdeklődő és értő Olvasó. NÉPRAJZ 14. Botos József Mezőföld : Perkáta / [Pesovár Ferenc gyűjtése alapján összeáll. Botos József]. - Székesfehérvár : Alba Regia Táncegyesület, p. : ill. ; 30 cm Az Alba Regia Táncegyesület célkitűzésében mintegy 10 éve szerepel a Falvaink jussa című program. Célja, hogy visszaadja falvainak az ott összegyűjtött énekes, zenés, táncos és szokás-anyagot, a falvak szellemi hagyományát. Az egyesület igen sok munkával és fáradozással elsőként Fejér megye kulturális örökségét dolgozta fel, közöttük a nagy elődök Pesovár Ferenc, Pesovár Ernő és Martin György gyűjtéseit. Most a falvakon a sor, hogy a már feldolgozásra került és digitalizált kép-, hang-, mozgófilm- és ismeretanyagot, azaz saját kulturális örökségüket felhasználják az oktatás, a kultúra, a közművelődés, az idegenforgalom, a falusi turizmus területén, valamint továbbadják azt a falusi közösségek számára. Ennek jegyében ajánljuk figyelmükbe a Falvaink jussa című sorozat kötetét.

13 Néprajz Matematika Simányi Frigyes Kisalföld / Simányi Frigyes ; [fotók Simányi Frigyes, Gebauer Hanga, Nagy Endre]. - Budapest : Cser K., p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. Hazánk még megmaradt népi építészeti emlékei között kiemelkedő jelentőségük van a tájházaknak. Ezek ugyanis általában műemlékileg is védett épületek, néhány kivételtől eltekintve állami, önkormányzati tulajdonban vannak és múzeumi jelleggel látogathatók. Az, hogy a 21. században egy ország közel 350 népi épületet vagy épületegyüttest berendezve, tájházként, az eredeti helyén (in situ) megőrizzen, védjen, egyedülálló teljesítmény. A magyar népi építészetnek sokszínűsége ellenére is egységes karaktere van, és páratlan formagazdagsággal bír. Berendezésükön: a bútorokon, a textíliákon, a különböző anyagú edényeken, a használati tárgyakon keresztül megismerhető a magyar népművészet, a népi iparművészet, a falusi kézművesség és a kismesterségek rendkívül magas színvonala. A tájházak a magyar nép történetének, kultúrájának, alkotókészségének, tehetségének ritka értékes dokumentumai. Nem véletlenül kerültek fel néhány éve a világörökséggé MATEMATIKA 16. Ábrahám István (1943-) Döntéselméleti módszerek : optimalizálás matematikai modellezéssel / Ábrahám István. - [Budapest] : Typotex, p. : ill. ; 24 cm A számítógépek pár évtizede történt robbanásszerű elterjedése óta a matematikai modellezést különösen sok helyen és sokféle célra használják. Hagyományos matematikai modellezésnek lehet nevezni azt is, ha egy egyszerű matematikai feladathoz megoldó egyenletet írunk le, de azt is ide sorolhatjuk, ha a nukleáris energia felszabadításához az atomot, atommagot és a megvalósítás eszközeit is matematikailag modellezik. E mellett olyan területeken is használják, ami korábban elképzelhetetlen volt, így például a nyelvészet vagy a régészet egyes kutatási témáinál. A könyv a matematikai modellezést és a felvett modellek megoldásait, a variánsok elemzését tárgyalja, a gyakrabban előforduló gazdasági és szervezési problémákra fókuszálva, az ipar, a mezőgazdaság és kereskedelem vonatkozásában. Az egyes témakörök esettanulmányokon keresztül kerülnek bemutatásra. Magasabb fokú matematika nem szükséges a könyvben foglaltak megértéséhez. Az elemi (középfokú) matematikai ismereteken túl mindössze az egyszerűsíti az olvasó dolgát, ha a lineáris algebra, az operációkutatás alapjaival már találkozott.

14 12 Gyógyászat Rendezvényszervezés GYÓGYÁSZAT 17. Rácz Gábor (1928-) Gyógynövények ismerete : a fitoterápia és az alternatív medicina alapjai / Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy. ; [növényfotók: Babulka Péter] ; [műtárgyfotók: Fáryné Szalatnyay Judit]. - Budapest : Galenus, p., [5] t. : ill. ; 25 cm. Rácz Gábor és Rácz-Kotilla Erzsébet professzorok életük javát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen töltötték, tanítva gyógyszerész- és orvosnemzedékeket. Szabó László Gy. az egyetem professzorának kezdeményezésére több mint két évtizede a mai Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának vendégtanára. A szerzők alaposságát tükrözi és túlzás nélkül mondható, hogy a kereskedelemben kapható, illetve a különböző készítményekben jelenlévő gyógynövények majd minden fajtája szerepel a könyvben (szerkesztette: Dr. Szarvasházi Judit) morfológiai leírással, hatástani ismeretekkel, felhasználási lehetőségekkel, otthoni alkalmazásokkal, s a jobb felismerhetőség kedvéért mindez dr. Babulka Péter által készített és válogatott növényfotókkal illusztrálva. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 18. Dér Csaba Dezső (1975-) Kreatív eseménymenedzsment : új utak a rendezvényszervezésben / Dér Cs. Dezső. - Budapest : Arts & Business Kft., p. : ill., színes ; 24 cm A kreatív társadalom korában egyre többet hallani kreatív eseményekről; arról, hogy mennyire fontossá vált a kreatív gondolkodás a rendezvényszervezői területen is. Ahogy azt Rókusfalvy Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és - szolgáltatók Szövetségének elnökségi tagja, egyben a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek BTL tagozatának vezetője megfogalmazta: ez a szakma jelene és jövője. Ez a gondolkodás még elsősorban a marketing és kommunikációs területeken, illetve a piacról élő ügynökségek esetében követhető leginkább nyomon. A marketing szemlélet mindenhatósága miatt pedig jól látható, hogy egyre inkább teret kell hódítson a különböző nonprofit vállalkozások, intézmények, magánszemélyek között is. A kötet új megközelítésben, a kreativitás oldaláról mutatja be az eseménymenedzsment világát, az eseményszervezők feladatait.

15 Tömegkommunikáció 13 TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 19. Andok Mónika (1972-) A hírek története / Andok Mónika. - Budapest : L'Harmattan, p. : ill. ; 23 cm A hírek története empirikus szövegkutatásra épülő műfajtörténet. Arra keresi a választ, hogy milyen különbségek és milyen azonosságok ragadhatók meg a hírek eltérő tematikus beágyazottsága - politikai hírek, gazdasági hírek, bulvárhírek, stb. alapján, illetve ezen hasonlóságok és különbségek mire vezethetők vissza és milyen következményekkel járnak. Jelen kötet a kulturalista szemléletet követi, amely kulturális tudásként tekint a hírre, de természetesen nem tagadja a politikai-ideológiai vagy gazdasági indíttatású elemzések jelentőségét. Külön kitér a hírek objektivitásával kapcsolatos magyar állásfoglalásokra is, feltérképezi az objektivitásnak mind az intézménystratégiai, mind a szövegstratégiai alakulását. 20. McLuhan, Marshall ( ) Médiamasszázs : egy rakás hatás / Marshall McLuhan, Quentin Fiore ; [ford. Kiss Barnabás]. - Budapest : Typotex, [160] p. : ill. ; 18 cm Mikor először gyűjtötték egybe McLuhan profetikus kijelentéseit az elektronizált információs kor életéről, meglepetéssel tapasztalták, hogy megfigyelései négy évtized elteltével is milyen zavarba ejtően tiszták, mennyire meghökkentően pontosak és időszerűek. A Médiamasszázs egy visszapillantó tükör, amely a láthatatlan és a természeti környezet, az érzékszervi hatások, a tömegmédia mindennapjai, a fogyasztói javak, a sajtó, a reklámok és a művészetek kaleidoszkópját mutatja számunkra. Kétségkívül tudománytörténeti jelentőségű mű. Marshall McLuhan kanadai tudós, filozófus, irodalomtanár és irodalomkritikus, rétor és kommunikáció-teoretikus volt. Munkássága a médiaelmélet egyik sarokköve, melyet a reklám- és médiaipar a gyakorlatban is alkalmaz. Nevéhez fűződik "a médium maga az üzenet" ("the médium is the message") szlogen és a "globális falu" ("the global village") fogalom bevezetése, valamint a hozzájuk tartozó elméletek kidolgozása. Jelen könyvhöz kötődő érdekesség, hogy az eredeti címe a "the medium is the message" lett volna, de egy nyomtatási hiba következtében "the medium is the massage"- re változott, melynek jelentése médiamasszázs.

16 14 Informatika Életrajz INFORMATIKA 21. Detrekői Ákos ( ) Térinformatika : elmélet és alkalmazások / Detrekői Ákos, Szabó György. - [Budapest] : Typotex, p. : ill. ; 24 cm. A térinformatika vagy más néven geoinformatika környezetünk térbeli jelenségeinek leírását, modellezését szolgáló tudományág. Az internet kialakulása, a műholdas helymeghatározás (GPS), a távérzékelés és a különböző mobil informatikai és hírközlési eszközök (GSM, WIFI, RFID) térhódítása fokozatosan bővítették az alkalmazási területét és felhasználóinak körét, s mára mindennapi életünk részévé vált. A könyv bemutatja a szakterület elméleti hátterét és legfontosabb alkalmazási területeit, azaz a kormányzati rendszereket és a közszolgáltatást, az üzleti életet, a közlekedést és logisztikát, a környezetvédelmet. Foglalkozik a térinformatikai rendszerek és szolgáltatások modellezésével, valamint a helymeghatározáshoz szükséges vonatkozási rendszerekkel. A térinformatikában központi szerepet játszanak az adatok, a lehetséges adatforrások, az adatminőség, következésképp az adatok áttekintése, értékelése, megjelenítése. Ezeknek a problémáknak az elemzése adja a könyv gerincét, amelyet a függelék tesz teljessé a szükséges matematikai statisztikai, gráfelméleti, logikai alapok összefoglalásával. ÉLETRAJZ 22. Jávor Zoltán (1939-) Hit és magyarság : Szeleczky Zita élete és művészete / Jávor Zoltán. - Szeged : Délvidék Ház, p. : ill., részben színes ; 27 cm + CD Jávor Zoltán szerző a rendszerváltozás után, az élete alkonyán szülőföldjére hazatérő művésznő keresztfia, s e minőségében a Szeleczky Zitáról szóló életrajzi kötet írója. A könyv hiteles képet ad Szeleczky Zitáról eredeti dokumentumok és az ő saját visszaemlékezései alapján. Bár Szeleczky nem vezetett naplót, de emlékeit hangkazettákra rögzítette, ezek és egyéb dokumentumok felhasználásával készült a könyv. A művésznő színházi és filmszerepei, háborús bűnössé kikiáltása, meghurcoltatása, emigrációban eltöltött évei, majd visszatérése hazájába vallomásokon és dokumentumokon keresztül jelennek meg. A kötetet a több mint kétszáz fénykép, valamint a filmfelvételeit tartalmazó CD lemez teszi teljessé. Szeleczky hitének, magyarságának és művészetének kiteljesedését ismerheti meg az olvasó, s közben betekintést nyerhet az elmúlt század derekának hazai művészetébe és az emigrációban élő magyarok gondolkodásába és életébe.

17 Életrajz Szépirodalom Kiss Manyi : Thália legrakoncátlanabb tündére / szerk. Szebeni Zsuzsa. - [Budapest] : OSZMI, [2013] p. : ill. ; 24 cm Kiss Manyi fiatalkori arca nevet ránk a borítóról, a kép alatt pedig lendületes aláírása. A belső oldalon a művésznő vallomása: Addig pedig játszom mindig és mindenhol és mindennel és mindenkivel, mert ezért születtem. Tavalyelőtt, születésének századik évfordulóján a budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) égisze alatt jött létre az a vándorkiállítás, amely aztán, több helyszín után, Kolozsvárra is ellátogatott. A számos színháztörténeti jelentőségű dokumentumot, rendkívül érdekes fotókat, személyes tárgyakat felvonultató tárlat kurátora Szebeni Zsuzsa volt, az OSZMI munkatársa, grafikai kivitelezője pedig Szebeni-Szabó Róbert. A centenáriumi ünnepség alkalmával az OSZMI több esemény szervezésében is részt vett 2011-ben, a kiállítás kurátora pedig azóta is fáradhatatlanul szervezkedik: kutakodik, újabb és újabb részletekkel gazdagítva Kiss Manyi életének és művészetének aspektusait. SZÉPIRODALOM 24. Ignácz Rózsa ( ) Torockói gyász / Ignácz Rózsa. - Budapest : Pro-Print, p. ; 20 cm Az írónő így vall könyvéről: Kisgyermekkoromban magam is láttam a havasok közé ékelt erdélyi városkában a fehér falú házak ablak köré meszelt különös jelet, a vörös karikát, amit a néphagyomány torockói gyásznak nevezett, Bányás-atyafiság élőszavából hallottam először emlegetni azt a munkásnéphagyományt, mely egy kicsiny népközösség régi, történelmi jogának emlékét őrizte. Írott emlékekben mintegy tíz évvel ezelőtt találkoztam először az Aranyos menti székelyek forradalmi perének leírásával, okmányaival. Azóta egyre sarkallt a gondolat, hogy méltó emléket kell állítanom történelmünk irodalmilag mindmáig nem méltatott hőseinek: Székely Borbála bányász-parasztleánynak, két vőlegényének: két húsz esztendős bányászlegénynek, Kriza Katalin tizenhét éves papleánynak, aki a maga életét is feláldozva templomot gyújtott fel vészjelző tűzként, csak hogy egy eltiport emberi közösség igazságát világgá kiálthassa.

18 16 Szépirodalom 25. Jókai Anna (1932-) Éhes élet : regény / Jókai Anna kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, p. : ill. ; 23 cm A regény napjainkban játszódik, hősei mindennapi emberek, akik folyamatosan szembesülni kényszerülnek gyorsan változó világunk új helyzeteivel. Az egyetlen család történetében minden korosztály megjelenik. Nem hagyományos felépítésű család ez, hanem igazi mai képződmény, korábbi házasságokból származó gyerekekkel, akik sokféle, bonyolult viszonyban állnak egymással és a többiekkel. A modern, mozgalmas történet minden szereplőjét derűs távolságtartással és megértő szeretettel ábrázolja az író. 26. Szilágyi Zsófia (1973-) Móricz Zsigmond / Szilágyi Zsófia. - Pozsony : Kalligram : Budapest : Pesti Kalligram, p. : ill. ; 22 cm Szilágyi Zsófia közel egy évtizedes irodalomtörténészi kutatómunkájának eredménye e nagyszabású, a teljes írói életművet átfogó Móricz Zsigmond-monográfia. A szerző nemcsak az ismert vagy eddig ismeretlen írói élettényeket, dokumentumokat helyezi más összefüggésbe, hanem a szépirodalmi művek újraértelmezésére, esztétikai átértékelésre is vállalkozik. A mű megszületését Móricz kortársai és a családtagok visszaemlékezései, valamint szépirodalmi művek, tanulmányok, naplófeljegyezések segítették. E mellett az iskolában kialakított kép, a helyi közösségekben élő kultusz és a mai íróink újraírásai is fontos szerepet játszottak a kötet megszületésében. A tények és a fikcióképzés közti eligazodásban maga Móricz az, aki megnehezíti a feladatot, de mondhatnám másképp is: ő teszi izgalmassá a munkát. - vallja az írónő.

19 Hangzóanyag Idegen nyelvű szakirodalom 17 HANGZÓANYAG 27. Perkáta táncai és népzenéje : Fejér megyei népzene és tánc [Elektronikus dokumentum] / gyűjtötte Pesovár Ferenc ; szerkesztette Botos József. - Hangfelvétel. - Székesfehérvár : Alba Regia Táncegyesület, [2012]. - 1 CD ; 1 DVD ; 12 cm + füzet Pesovár Ferenc tánckutató és népzenegyűjtő 1966-tól végzett táncos és zenei gyűjtéseket Perkátán. Munkáját Mosonyi György perkátai könyvtáros-népművelő segítette, ő szervezte meg, hogy az adatközlők az otthonában illetve a kultúrházban átadhassák a dalokat és rögzíthessék a táncokat. A fejér megyei Perkáta népzenéje a dunántúli zenei dialektushoz tartozik. Ez a hangzóanyag a térségre jellemző népzenei hagyományból ad egy kis ízelítőt. A CD-hez tartozó füzetben olvashatunk Perkáta község történetéről, tánchagyományairól, zenei életéről, valamint 37 kotta áll rendelkezésünkre, hogy elsajátíthassuk a gyűjtemény darabjait. IDEGEN NYELVŰ SZAKIRODALOM 28. Jäger-Manz, Monika (1962-) Primäre sprachliche Sozialisation ungarndeutscher Kinder / Monika Jäger-Manz. - Baja : Eötvös József Főiskolai Kiadó, p. : ill. ; 24 cm. Az értekezés elméleti hátterét a magyarországi német kisebbség, a német-magyar nyelvi kapcsolatok (kontaktlingvisztika) kutatása, valamint a gyermeknyelvkutatás gondolati rendszere és kutatási módszerei képezik. Bemutatja a magyarországi német gyermekek primer szocializációja során kialakult nyelvkontaktus-helyzetét, feltérképezi a felnőttek, illetve a gyermekek verbális nyelvi profilját (a nyelvi kompetenciák vizsgálata által), kidolgozza a magyarországi németek nyelvközvetítésében szerepet játszó családmodelleket. Továbbá elemzi a gyermekek nyelvi kompetenciájára és nyelvhasználatára ható objektív tényezőket és vizsgálja a nyelvválasztás, valamint a nyelvhasználatot meghatározó tényezőket.

20 18 Idegen nyelvű szakirodalom Német szaknyelv 29. Bencsik Gábor (1954-) Hungarian Gypsy picture book : the historic iconology of the Gypsies in Hungary, / Gábor Bencsik ; [transl. by Barna Magyarkuti and Zsófia Gregor]. - Budapest : Magyar Mercurius, p. : ill., részben színes ; 21x25 cm Közép-Európában évszázadokon át éltek cigányok anélkül, hogy a történetírás bármilyen figyelmet szentelt volna számukra. Kevés írott forrás említi ezt a népcsoportot. Jelen kiadvány a magyarországi cigányság történetébe nyújt betekintést. Nyomon követhetjük a vándorlásukat a 17. századtól kezdve, miközben a társadalomban betöltött szerepükkel, hagyományaikkal, szokásrendszerükkel is megismerkedhetünk. Ez a kötet segít megérteni a cigánykultúrát, egyre kevesebb teret hagyva a sztereotípiáknak, melyek évszázadok óta kísérik a cigány kisebbséget, megnehezítve ezzel a társadalomba történő beilleszkedésüket. A dokumentumot az elmúlt évszázadok alatt összegyűjtött képanyagok teszik szemléletesebbé és gazdagabbá. 30. Pap Norbert (1969-) Hungary, the Balkans and the Mediterranean / Norbert Pap ; [transl. Krisztina Dénes, Tímea Györök, Zsuzsa Starkey]. - [Pécs] : Publikon, [2013] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm Az egész magyar történelemben átnyúló hivatkozási pont a Balkán, mely megjelölte az országot, és látszólag ez mára is így maradt. A tárgyalt terület túlnyúlik a jelenlegi Magyarország határain. Az egykori Magyar Királyság határterülete volt. Ám még mindig magán viseli az egykori politikai, gazdasági és társadalmi törekvéseket és ezen funkciók bonyolult térbeli szerkezetét. Le kell vonni a tanulságokat a múltból, a balkáni hatásokkal szembefordulva, Magyarországnak az ellenkező irányba kell fordulnia, hogy szerepe legyen a közép-európai régióban. A jövőben a magyarok képesek lesznek arra, hogy megszerezzék, azokat a tapasztalatokat melyekkel szorosabban kapcsolódhatnak e régió örökségével az unióhoz. Ez az oka annak, hogy ez a régió megérdemli a magyar külpolitika kiemelt figyelmét.

21 Könyvtári portálajánló 19 Látogassa meg könyvtárunkat az Interneten keresztül is: Az általános információn és az elérhetőségek mellett számos szolgáltatásunk érhető el az Internet segítségével. Ezek közül emeltünk ki néhányat kedvcsinálóként. Online könyvtári katalógus A felhasználót jogosultságok teljes készlete segíti abban, hogy könnyedén végezhessen el számos feladatot: Keresés könyvtári adatbázisainkban Aktuális kölcsönzések megtekintése, esetleg a lejárat meghosszabbítása, a könyvtár kölcsönzési szabályzata szerint EBSCO adatbázisok Az adatbázisok - Academic Search Premier. Business Source Premier. Masterfile Premier. Newspaper Source. Health source: nursing/academic edition. Health Source: consumer edition. Medline. The Educational Resource Information Center (ERIC) - részletekre kiterjedő tartalmi leírása és bemutatása, kínálatuk tételes felsorolása, közvetlen linkkapcsolattal. Fontos tudnivaló: az adatbázisok szolgáltatásai csak a könyvtárban érhetők el! A könyvtári portálon elérhető új rovat, mely a Szemle (Rólunk írták - Rólunk mondták) címet kapta és az alábbi linkre kattintva érhető el: (A sajtószemlét - melyet eddig havi összesítésben, papíralapon jutattunk el a Főiskola Vezetőinek, illetve 1 példányt a könyvtár archivált - minden általunk elérhető forrást felkutatva igyekszünk naprakészen közzétenni a mindenki által elérhető honlapunkon. Kiadványaink online elérhetősége (régebbi számok is) Könyvajánló - Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból A Könyvajánló több mint 10 éve könyvtárunk negyedéves kiadványa, melyben válogatást találhat az érdeklődő legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból és előfizetett folyóiratainkból, adatbázisainkból. A jelen dokumentum és a régebbi számok is elérhetők itt. Ízelítő - Válogatás a könyvtár Szakácskönyv különgyűjteményéből Könyvtárunk több mint 1000 kötetes Szakácskönyv külön-gyűjteményéből adunk negyedévenként - mindig a következő szezonra, évszakra irányítva a figyelmet - Ízelítő"-t. Elérhető itt Könyvtárunk szinte egyedülálló szolgáltatása az előfizetett folyóiratok, szaklapok cikkeinek formai és tartalmi feltárása, katalógusba rendezése. A képzési profiljába tartozó szaklapok cikkeiből válogatva 1991-től építünk egy külön adatbázist. Az adatbázis gyarapodási jegyzékét adjuk közre Cikk-lapozó" címmel. Elérhető itt.

22 20 CÍMMUTATÓ Cím oldal / tétel Általános közigazgatási jog : az Alaptörvény rendszerében / 13. Az Európai Unió környezeti joga / 10. Büntetőjog : a évi C. törvény alapján - 1. kötet Általános rész /11. Büntetőjog : a évi C. törvény alapján - 1. kötet Különös rész /12. Döntéselméleti módszerek : optimalizálás matematikai modellezéssel / 16. Éhes élet / 25. EU-jog / 9. Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében / 8. Gyógynövények ismerete : a fitoterápia és az alternatív medicina alapjai / 17. A hírek története / 19. Hit és magyarság : Szeleczky Zita élete és művészete / 22. Hungarian Gypsy picture book : the historic iconology of the Gypsies in Hungary, / 29. Hungary, the Balkans and the Mediterranean / 30. Isteni fabulák : az I. és a II. Vatikáni mitográfus / 2. Kisalföld / 15. Kiss Manyi : Thália legrakoncátlanabb tündére / 23. Kreatív eseménymenedzsment : új utak a rendezvényszervezésben / 18. Médiamasszázs : egy rakás hatás / 20. Mezőföld : Perkáta / 14. Móricz Zsigmond / 26. Nemzetstratégiák : politológiai és társadalom-lélektani esszék, tanulmányok a román-magyar (francia), a szlovák (cseh)-magyar, a francia-amerikai és a német-francia viszony történetéből / 6. A Nincsből a Van felé : gondolatok az élet értelméről / 3. Önazonosság és tagoltság : elemzések a kulturális megosztottságról : évkönyv, / 4. Pénzügyi alapok : tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után / 7. Perkáta táncai és népzenéje : Fejér megyei népzene és tánc / 27. Primäre sprachliche Sozialisation ungarndeutscher Kinder / 28. Térinformatika : elmélet és alkalmazások / 21. Torockói gyász / 24. Tudós nemzedék, magyar szellemóriások : tudománypolitika Magyarországon, / 1. Vidéken lakni és vidéken élni : a városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék /5.

23 NÉVMUTATÓ 21 Név oldal / tétel Ábrahám István / 16. Andok Mónika / 19. Angyal Zoltán / 9. Belovics Ervin / 11. ; 9. / 12. Bencsik Gábor / 29. Bod Péter Ákos / 7. Borsi-Kálmán Béla / 6. Botos József / 14. Bődy Pál / 1. Csurgó Bernadett / 5. Dér Csaba Dezső / 18. Detrekői Ákos / 21. Hankiss Elemér / 3. Ignácz Rózsa / 24. Jäger-Manz, Monika / 28. Jávor Zoltán / 22. Jókai Anna / 25. Krämer, Ludwig / 10. Lőrinczné Bencze Edit /8. McLuhan, Marshall / 20. Pap Norbert / 30. Patyi András / 13. Rácz Gábor / 17. Simányi Frigyes / 15. Szilágyi Zsófia / 26.

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. október - december

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013 XII. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013. április - június Szolnok

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Válogatás a Szolnoki Főiskola Könyvtárának Elektronikus dokumentumaiból 1. évfolyam 1. szám. 2015. 1. sz. Lektorálta és az Előszót írta: Kincses Julianna

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek

Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek 1 2 Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek A tudományos kutatás az oktatás, a fejlesztés, az innováció és a társadalmi szerepvállalás mellett főiskolánk polgárainak az egyik legfontosabb közös

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

INNOVÁCIÓ A NEVELÉSTUDOMÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MŰHELYEIBEN

INNOVÁCIÓ A NEVELÉSTUDOMÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MŰHELYEIBEN INNOVÁCIÓ A NEVELÉSTUDOMÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MŰHELYEIBEN Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben Tanulmánykötet Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Salgótarján, 2003. március

Salgótarján, 2003. március Salgótarján, 2003. március 19. szám S z a k f e l ü g y e l e t... Mint már 2002 tavaszán hitt adtunk róla, újra indult országosan - így megyénkben is - a települési könyvtári ellátás szakfelügyelete.

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről Salgótarján, 2001. október 13. szám A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről A 260/2001-es kormányrendeletben rögzítenék azoknak a körét, akik a 2001-es költségvetési évben szeptember

Részletesebben