Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986)"

Átírás

1 Tudományos publikációk jegyzéke a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig ( ) I. Könyvfejezet: Sárvár munkásságának helyzete a két világháború között = Sárvár monográfiája. Szombathely, o. II. Tudományos cikkek: Adalékok a sárvári munkásság helyzetéhez és munkásmozgalmának fejlődéséhez között = A Politikai Főiskola Közleményei, 1971/ o. Hozzászólás a fasizmus történeti kérdéseiről rendezett vitán = Párttörténeti Közlemények, 1971/ o. Figyelemreméltó eredmények az NSZK történetírásában. A weimari köztársaság bukásának okairól = A Politikai Főiskola Közleményei, 1979/ o. A Müller-kormány bukása Németországban (1930) = NMTÉ, o. Az 1932-es poroszországi államcsíny = Párttörténeti Közlemények, 1981/ o. A magyarországi német kisebbség a magyar-német kapcsolatokban az as évek fordulóján. = I. rész. A Politikai Főiskola Közleményei, 1981/ o., II. rész uo. 1981/ o. A magyar-német katonai kapcsolatok kérdéséhez ( ) = Hadtörténelmi Közlemények, 1983/ o. A német fasizmus előretörésének fogadtatása a magyar kormánykörökben ( ) = A fasizmus ideológiájáról. Kossuth, o. A német munkásmozgalom 1933 első felében = Párttörténeti Közlemények, 1983/ o. A magyarországi fasiszta szervezetek működésének visszhangja a német és magyar kormánykörökben ( ) = A Politikai Főiskola Közleményei, 1984/ o. Az NKP 1935-ös konferenciája és az egységfront = A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa. Kossuth, o. Szakmai akadémia Baden-Württembergben = Köznevelés, június o. A magyar-német kapcsolatok fő vonásai az as évek fordulóján = Politikatudomány, 1985/ o. III. Egyetemi tankönyvek, jegyzetek: A nemzetközi munkásmozgalom a két világháború között és a második világháború éveiben = A magyar és nemzetközi munkásmozgalom története, MLEE. Kossuth, 1979/ o. A nemzetközi munkásmozgalom a két világháború között és a második világháború éveiben = MLEE, 1981/ o. 1

2 IV. Nemzetközi konferenciák cikkei: Friedensbewegung und Jugend unter besonderer Berücksichtigung der BRD = Neue Momente der revolutionären Jugendbewegung in den Ländern des Kapitals im Kampf um Frieden und Abrüstung. Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Berlin, o. Felszólalás a Komintern VII. kongresszusának 50. évfordulójára rendezett tudományos ülésszakon = Párttörténeti Közlemények, 1985/ o. V. Könyvismertetések, életrajzok, névmutatók, kronológiák: Névmutató = A nemzetközi munkásmozgalom története Kossuth, o. H. Kühnrich: Partizánháború Európában = A Politikai Főiskola Közleményei, 1974/ o. Ernst Thälmann = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv (NMTÉ). Kossuth, o. Rudolf Breitscheid = Uo o. Névmutató = A nemzetközi munkásmozgalom története Kossuth, o. Urbán Ernőre emlékezve = Honismereti Híradó, Sárvár, 1975/ o. Sárvár felszabadulása = Uo o. Fritz Heckert = NMTÉ, 1975/76. Kossuth, o. A nemzetközi munkásmozgalom története = Köznevelés, január 2. Tanulmányok a Varsói Szerződésről = Uo március 5. Korunk nemzeti felszabadító forradalmai = Uo április 16. Hans Teubner: Az emigráns német kommunisták harcáról = Párttörténeti Közlemények, 1976/ o. Willy Wolff: A Vörös Hadsereg oldalán = A Politikai Főiskola Közleményei, 1976/ o. Nemzetek születése = Köznevelés, október 15. A nemzetközi kommunista mozgalom = Uo január 28. A szocializmus és a nemzetek = Uo március 4. A proletariátus hegemóniája a demokratikus forradalomban = A Politikai Főiskola Közleményei, 1977/ o. Wilhelm Pieck-életrajz = Párttörténeti Közlemények, 1977/ o. Műsorok az évfordulóra = Köznevelés, szeptember 2. Magyarok a spanyol néppel = Köznevelés, szeptember 30. A Nagy Október kiadványai = Uo szeptember 30. A kommunista mozgalom dokumentumai = Uo január 6. Évkönyv a munkásmozgalomról = Uo február 24. Munkásmozgalom és történetírás = Uo május 12. A világ újjárendezésének fasiszta terve = A Politikai Főiskola Közleményei, 1978/ Otto Buchwitz = NMTÉ, o. Ernst Thälmann: Történelem és politika. Cikkek és beszédek között = Uo o. 2

3 Lex Ferenc Egy magyar internacionalista életrajza = Ki a jövőnek vet magot Vas megye munkásmozgalmának kiemelkedő harcosai. Szombathely, o. Honismereti szakkör Sárváron = Köznevelés, június 30. A népfront Magyarországon = Köznevelés, december 29. Könyvek a Tanácsköztársaságról = Köznevelés, március 16. Erich Weinert = NMTÉ, o. Az iskolások politikai kultúrájáról = Köznevelés, március 28. Antifasiszta küzdelmeink = Uo május 2. Heinrich Brandler = NMTÉ, o. A Komintern és a fasizmus = Köznevelés, október 10. Az 1905-ös oroszországi forradalmi események dokumentumaiból = A Politikai Főiskola Közleményei, 1980/ o. Marx szülőháza = Petőfi Népe, október 30. Munkásmozgalmi évkönyv = Köznevelés, január o. A Tanácsköztársaság és az iskola = Köznevelés, március o. A SZIT története = Köznevelés, május o. Kommunisták a Reichstagban = Párttörténeti Közlemények, 1981/ o. Kronológia és névmutató = A magyar és nemzetközi munkásmozgalom története. MLEE, 1981/ o. Moabit 8085 = Köznevelés, március o. Georgi Dimitrov a Birodalmi Törvényszék előtt = Párttörténeti Közlemények, 1982/ o Tudományos ülés Georgi Dimitrov születésének 100. évfordulóján = Párttörténeti Közlemények, 1982/ o. (Skáfár Pállal közösen) Braunbuch über Reichstagbrand und Hitlerterror. Braunbuch I. NMTÉ, o. Der antifaschistische Widerstandkampf der KPD im Spiegel der Flugblätter = NMTÉ, o. Harcban a fasizmus és háborús veszély ellen Párttörténeti Közlemények, 1982/ o. Tudományos ülés G. Dimitrov születésének 100. évfordulóján = A Politikai Főiskola Közleményei, 1982/ o. (Skáfár Pállal) Imperializmus és reformizmus = Köznevelés, január o. August Blanqui élete = Köznevelés, november o. Hans-Peter Ehni: Bollwerk Preussen? = NMTÉ, o. Évkönyv a munkásmozgalomról = Köznevelés, január o. A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Vargyai Gyula monográfiája = Magyar Nemzet, január 27. Hitler hatalomra jutása = Köznevelés, március 2. Alkalmazkodás vagy ellenállás? A német szociáldemokrácia pártelnökségének dokumentumaiból 1932/33. = NMTÉ, o. A munka humanizációja és az érdekvédelem néhány kérdése = Politikatudomány, 1985/ o. (Lakatos Gyulával) 3

4 Publikációs jegyzék a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzése után ( ) I. Könyvek: Németh István Lakatos Gyula: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban. Népszava, old. Horváth István Németh István: És a falak leomlanak. Magyarország és a német egység ( ). Magvető, old. István Horváth István Németh: Die Sonne ging in Ungarn auf. Universitas, München 2000, 391 old.) Németh István: Európa-tervek Visszapillantás a jövőbe. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, old. Németh István: Németország története. Egységtől az egységig ( ). Aula, Budapest, old. (második kiadás 2004.) Németh István: Európa A megosztástól az egységig. Aula, Budapest, old. Heinz Duchhardt und István Németh (Hrsg.): Der Europa-Gedanke in Ungarn und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, Mainz, Németh István (Szerk.): 20. századi egyetemes történet I. Európa, II. Európán kívüli országok. Osiris Kiadó, Budapest, Németh István Tollas Gábor (Szerk.): Berlin, a megosztott város ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, (megjelenés alatt) Németh István: Németország A weimari köztársaság és a Harmadik Birodalom. Összegzések és dokumentumok, 1-2. kötet. L Armattan Kiadó, Budapest, (megjelenés alatt) II. Könyvfejezetek: Ausztria politikai rendszere = Európai politikai rendszerek. Szerk.: Kardos József Simándi Irén. Osiris Kiadó, Budapest, o. (második kiadás 2004.) Németország politikai rendszere = Uo o. Németország újraegyesítése ( ) = Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba ( ) MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, o. A német konzervativizmus és a német nemzeti újjáépítés, In: Feitl István Földes György (szerk.): 1945 a világtörténelemben. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005, o. III. Egyetemi tankönyvek, jegyzetek, dokumentumgyűjtemények A német munkásmozgalom dokumentumaiból ( ). 1. kötet: A német szociáldemokrácia dokumentumaiból. Politikai Főiskola, Budapest, o., 2. kötet: A német kommunisták dokumentumaiból, uo. 269 o. 4

5 A német kérdés Dokumentumgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, o. Németország nemzetközi szerződései Dokumentumgyűjtemény. Universitas Kiadó, Budapest, o. Németországi alternatívák Korona Kiadó, Bp o. 20. századi egyetemes történet I. kötet Korona Kiadó, (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok az első világháború előtt, o., Németország a századfordulón, o., Svájc a századfordulón, o., Európa újjárendezése a párizsi békekonferencián, , Németország a két világháború között, , Svájc a két világháború között, o., Ausztria a két világháború között, o.) 20. századi egyetemes történet. II. kötet Európa. Korona Kiadó, (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok a kétpólusú világrendszerben , o., Katonai szövetségi rendszerek a második világháború után, o., Európa megosztottság és egyesítés között (Arató Krisztinával), o., Németország ( NSZK, NDK) között, o., Svájc, o., Ausztria o.) 20. századi egyetemes történet. III. kötet Európán kívüli országok. Korona Kiadó, (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Új-Zéland, o., Világproblémák a 20. század második felében (Kocsis Andrással), o.) Németország ( ) = 19. századi egyetemes történet. Korona Kiadó, o. Svájc ( ) = Uo o. Németországi alternatívák Korona Kiadó, o. Németország története között = 19. századi egyetemes történet (szerk.: Vadász Sándor), Korona Kiadó, Budapest, 2005, o. Svájc története a 19. században = Uo o. Európa-tervek és előzményei I-III. rész = Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Budapest, (3x30 o.) A német nemzeti egység megteremtése (1871) Tanítási segédanyag = Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Bp. 28 o. 20. századi egyetemes történet. I. Európa. Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Európa nemzetközi rendszere a két világháború között, o., Németország története a két világháború között, o., Ausztria története a két világháború között, o., Az ellenállási mozgalmak Európa-tervei ( ), o.), Európa megosztása, , o., A nyugat-európai integráció a második világháború után, , o., a Német Szövetségi Köztársaság története a második világháború után, o., Svájc története a két világháború között, o., Ausztria története a két világháború között, o., A népi demokratikus országok története, o., Az NDK története, , o., Európa fordulata és újjászervezése, , o. 20. századi egyetemes történet. II. Európán kívüli országok. Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok, , o. IV. Tudományos cikkek: Népfőiskola Baden-Württembergben = Pedagógiai Szemle, április (XXXVI. évf. 4. sz.) o. A munkavállaló érdekeltsége (Lakatos Gyulával) = Népszabadság, április 7. 5

6 Tézisek az SPD politikai és kulturális megújulásához = Politika-Tudomány, 1987/ o. Az Általános Német Munkásegylet megalakulása (1863) = ÉNMT, o. Munkaerőpiac és érdekvédelem = Népszabadság, február 2. Szociális gondok az NSZK-ban = Népszabadság, május 5. A nyugat-német szakszervezetek viszonya az SPD politikai alternatívájához = SZEKI Tájékoztató, 1988/ o. A német munkásmozgalom és az Anschluβ = Anschluβ München (Szerk.: Németh István) Politikai Főiskola, Bp o. Csehszlovákia feldarabolásának visszhangja a német szociáldemokraták összefoglalóiban = Uo o. Szociálliberális győzelem az NSZK 1972-es választásain. NMTÉ, o. A német lakosság menekülése és áttelepítése Európában ( ) = Migráció a Kárpátmedencében. Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba, o. Az SPD újjáalakulása. NMTÉ, o. Németország = Magyarországról és Európáról. ELTE Történelemtanári továbbképzés, Bp o. A német egyesítés dokumentumaiból I. II. rész. = Társadalmi Szemle, 1996/ o., ill. uo. 1996/ o. Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Coudenhove-Kalergi Páneurópamozgalma.(Kocsis Andrással) I-II. rész. = Társadalmi Szemle, 1997/ o., ill. 1998/ o. Német és osztrák Mitteleuropa-tervek I. rész ( )(Kocsis Andrással) = Társadalmi Szemle 1998/ o. Német és osztrák Mitteleuropa-tervek II. rész ( )(Kocsis Andrással) = Társadalmi Szemle 1998/ o. A budapesti magyar-német kereskedelmi kamara a magyar-német kapcsolatokban ( ) = Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Korona Kiadó, 2000, o. A Mackensen-hadsereg hazatérése ( ) = Emberek és eszmék Tanulmánykötet Vadász Sándor születésnapjára. Eger, o. Európa-tervek és magán Európa-szervezetek az 1920-as években = Öt kontinens, ELTE, Újés jelenkori egyetemes történeti tanszék, o. A nemzetiszocialista uralmi rendszer = Limes, 2003/ o. Történelmi Európa-tervek és Magyarország = Sine ira et studio (Harag és elfogultság nélkül) = A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, XXXII. Bp o. (Sorozatszerkesztő: Szabolcs Ottó) ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat tanári tagozatának kiadványa V. Népszerűsítő cikkek: Adenauer és Willy Brandt = Rubicon 1993/ / o. A második világháború kislexikona = Rubicon, 1995/4. 16 o. A kettészakított Németország = Rubicon, 1997/ o. Adenauer = Rubicon, 1997/ o. Hitler évi puccskísérletei = Élet és Tudomány, 1998/ o., ill. 1998/ A frontváros I-II. rész = Élet és Tudomány, 1998/ o, 1998/ o. A Marshall-terv I-II. rész = Élet és Tudomány, 1998/38. és 39. szám 6

7 Németország 1918 = Rubicon, 1998/8. (Melléklet) A Mackensen-hadsereg I-III. = Élet és Tudomány, 1998/46, 47, 48. szám A berlini fal I-II. rész. = Élet és Tudomány, 1999/7 8. szám A weimari köztársaság = Rubicon, 1999/1-2. szám o. A német egyesítés = uo o. A nürnbergi per = Rubicon, 1999/ o. Furcsa számháború A magyarországi németek kitelepítése = Élet és Tudomány, 1999/ o. A berlini felkelés I-II. rész = Élet és Tudomány, 1999/ szám A német állami egység fénykora = História, 2000/ o. Németország újraegyesítése ( ) = História, 2001/ o. Az Európa-gondolat történetéből: A Páneurópa-gróf = Élet és Tudomány, március o. Az Európa-gondolat történetéből: Közép-Európa alternatíva = Élet és Tudomány, április o. Az NSZK pártjai = Rubicon, 2002/ o. Poroszverés Államcsíny a weimari köztársaságban. I. rész. = Élet és Tudomány, július o. Akié Poroszország, azé a birodalom Államcsíny a weimari köztársaságban II. rész. = Élet és Tudomány, augusztus o. Berlin: a megosztott város = Rubicon, 2002/ o. Ég a Reichstag! I. rész. = Élet és Tudomány, 2003/ o., II. rész uo. 2003/10. Szudétanémetek I III. rész = Élet és Tudomány, 2003/ 25, 26, 27. szám Németország háborús politikája = História, 2004/ o. Az NSZK a nyugati szövetségben I-II. rész = Élet és Tudomány, december 3. és december 10. A goebbelsi kísérlet = Rubicon, 2005/ o. Felpörgetve a csatába = Élet és Tudomány, július 1. Mit akar hallani a Führer és mi lesz utána? Élet és Tudomány, július 8. Európa a második világháború végén, I-II. rész. Élet és Tudomány, szeptember 30. és október 7. Hitler családi titkai = Rubicon, 2005/ / o. Hitler és a nők (Arany Évával) = Rubicon, 2005/ /1, o. A bunker = Rubicon, 2005/ /1, o. Göring = Rubicon, 2006/5-6, o. Terrorbombázások Németország ellen = Rubicon, 2006/7, o. Himmler = Rubicon, 2006/10, o. VI. Külföldi nemzetközi konferenciák kiadványai: Die Potsdamer Konferenz und Ungarn = Potsdam Duncker & Humblot, Berlin, o. Die ungarischen Revisionsbestrebungen und die Groβmächte ( ) = Duncker & Humblot, Berlin, o. Die Staaten des östlichen Europa auf dem Weg in die europäische Integration. Hrsg. von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn, 1999, o. (Deutsche Minderheit, deutsche Kultur und Geschichte in Ungarn) 7

8 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und der DDR (Kocsis Andrással) = Die DDR Analysen eines aufgegebenen Staates. Hrsg. von Heiner Timmermann. Duncker & Humblot, Berlin, o. VII. Könyvismertetések, életrajzok, beszámolók Tankönyv a német munkásmozgalom történetéről = Párttörténeti Közlemények, 1986/ o. SPD-monográfiák = Politikatudomány, 1986/ o. Két könyv az NSZK békemozgalmáról = Párttörténeti Közlemények, 1986/ o. Ernst Meyer = NMTÉ, o. Tanulmányok a fasizmusról = Párttörténeti Közlemények, 1988/ o. Monográfia a második világháború alatti német antifasiszta ellenállásról = Párttörténeti Közlemények, 1988/ o. Tudományos tanácskozás az Anschlussról és a müncheni egyezményről = Párttörténeti Közlemények, 1988/ o. Petra K. Kelly: A reményért harcolni = A baloldal ma az európai tőkés országokban MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet o. A munkavállalói részvétel negyven éve. Uo o. Krónika a nők szerepéről a német nép és az NDK történetében = Múltunk, 1989/ o. Interjú Karsten D. Voigttal = Társadalomtudományi Közlemények, 1989/ o. A Német Kommunista Párt (DKP) IX. kongresszusa = NMTÉ, 1990, o. Theodor Neubauer = Uo o. Theodor Bergmann: Az Ár ellen. A német kommunista pártellenzék története = Múltunk, 1990/ o. A német egység dokumentumai = Múltunk, 1991/ o. A nemzetközi kapcsolatok alakulása a két világháború között = Töripuska. Tankönyvkiadó, o. Herbert Wehner ( ) = NMTÉ, o. Walter Ulbricht ( ) = NMTÉ, 1993, o. A demokrácia útján = Századok, 1993/ o. A Brüning-iratok = Századok, 1994/ o. Adenauer és Brandt = Párhuzamos politikus-portrék a XX. századi Európából. ELTE BTK Magyar Történelmi Társulat. (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp o. Kurt Schumacher = NMTÉ, o. Stresemann és Anglia = Századok, 1996/ o. A kettősszövetség 1879 = Századok, 1998/ o. B. J. Wendt: Németország = Századok, 1998/ o. Európa tündöklése és bukása = Élet és Tudomány, 2000/3. szám Der Reichstagbrand. Wie Geschichte gemacht wird = Századok, 2003/ o. 8

9 Hivatkozási lista (Németh István) Pritz Pál: Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban. Osiris, Budapest, , 17, 24, 65, 90, 288. o.: Németh István Kocsis András: Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Társadalmi Szemle, 1997/10, 1998/1, 1998/5. és 7. szám. Ormos Mária: Hitler Krausz Tamás: Sztálin. Pannonica Kiadó, Budapest, old. Németh István: Németország nemzetközi szerződései , Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Arató Krisztina: Szociális párbeszéd az Unióban. (Rejtjel Politológiai Könyvek 10.) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001, 37. és 175. o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Ujváry Gábor és Pröhle Gergely (szerk.): Újrakezdések krónikája Magyarnémet diplomáciai kapcsolatok. Corvina, Budapest, o.: Horváth István/Németh István: És a falak leomlanak. Magyarország és a német egység ( ), Magvető, Budapest, 1999, ill. Németh István/Kocsis András: Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und der DDR. In: Heiner Timmermann (Hrsg.): Die DDR Analysen eines aufgegebenen Staates Berlin, o. Horváth Jenő (szerk.): A klasszikus hidegháború időszaka Diplomáciatörténeti szöveggyűjtemény. BKÁE, Budapest, , o.: Németh István: A német kérdés , A kötet irodalmi kalauzában: Horváth István Németh István: És a falak leomlanak, ill. Németh István: Németországi alternatívák , Korona, Bp Gál Vilmos Tar Attila Szilárd: Dokumentumok a XX. század történetéhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , és 384. o.: Németh István: A német kérdés Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bihari Péter: A németek év Európa közepén. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, o.: Németh István: A német kérdés Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Howard, Michael Louis, Wm. Roger (szerk.): Oxford Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, o.: Németh István: Európa-tervek , 464. o.: Németország története Gerhard Wettig: István Horváth: Die Sonne ging in Ungarn auf. Mit einer historischen Einführung von István Németh, in: Osteuropa, 12/2002, o. Gerhard Wettig: Beweggründe für den Mauerbau,? 117. o.: István Horváth István Németh: Die Sonne ging in Ungarn auf, Universitas, München, Fiziker Róbert: A legendás borostyánszoba. Kortina Kiadó, Budapest, old. Németh István: Németország története. Egységtől az egységig ( ), Aula Kiadó, 2002, Európa-tervek Eötvös Kiadó, Bp , Németország nemzetközi szerződései Dokumentumgyűjtemény. Universitas, Budapest, Ormos Mária: Hitler élete és kora. Pannonica Kiadó, Budapest, old.: Németh István: Németország története ( ). Aula Kiadó, Budapest, Vadász Sándor: Az Európa-gondolat fejlődése a században. Rubicon, 2003/ o.: Németh István: Európa-tervek Eötvös Kiadó, Budapest, Kiss Henrietta: Páneurópa-szekció Magyarországon ( ) I. rész, Valóság, 2003/ és 64. o.: Németh István: Európa-tervek Eötvös Kiadó, Budapest, Kiss Henrietta: Páneurópa-szekció Magyarországon ( ) II. rész, Valóság, 2003/ és 80. o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,

10 Kiss Henrietta: R. N. Coudenhove-Kalergi Európa-értelmezése, Valóság, 2003/12, 56. o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Vonyó Tamás: A megkésett fejlődés porosz útja = Századok, 2003/ és o.: Németh István: Németország története. Egységtől az egységig ( ), Aula Kiadó, Budapest, Polyák Péter: A keleti élettér hitleri germanizálása. In: Századok, 2003/ és o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Dömötörfi Tibor: Németország kisebbségpolitikája és a határain kívül élő németség tól napjainkig, valamint a kettős állampolgárság kérdése. In: A kettős állampolgárság Európában. Esettanulmányok. MTA Társadalomkutató Központ, Európa Intézet, Budapest, , és 61. o.: Németh István: Németország története Aula Kiadó, Budapest, Masát Ádám: Berlin megosztottságának kialakulása. In.: Majoros István (szerk.): Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék tudományos közleményei. ELTE BTK, Budapest, , 242, 243, 244, 245, 246. o. Németh István: Európa-tervek , Németország nemzetközi szerződései , Universitas, 1994, A német kérdés Dokumentumgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kalakán László: A Mitteleuropa-gondolat fejlődés és gyakorlati-politikai megvalósulása a weimari Németországban. In.: Majoros István (szerk.): Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék tudományos közleményei. ELTE BTK, Budapest, , 117, 124, 130. o.: Németh István: Európa-tervek Ignác Romsics: Regionalismus und Europa-Gedanke im ungarischen politischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Wl. Borodziej, H. Duchhardt, M. Morawiec und I. Romsics (Hrsg.): Option Europa. Deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2005, Bd old. Németh István: Európa-tervek ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Horváth Jenő: Az olasz demokratikus erők az ország jövőjéről. Feitl István Földes György (szerk.): 1945 a világtörténelemben. Napvilág Kiadó, Bp. 2005, 132. o. Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Andrea Tuli: Die paneuropäische Sektion in Ungarn ( ), in: Heinz Duchhardt István Németh (Hrsg.): Der Europa-Gedanke in Ungarn und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 2005, 47, 68. o. Németh István: Európa-tervek ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, old. Németh István: Európa-tervek ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Kovács Gabriella: A szuverenitás problémaköre az európai integráció folyamatában a 90- es évektől napjainkig brit és német példákon keresztül. PhD-disszertáció, ELTE BTK, Németh István: Németország története , Európa-tervek Tollas Gábor: A megosztott Berlin státusza. Valóság, január, old. Németh István: Németország története , A német kérdés

11 Könyvismertetések Németh István munkáiról Papp Gábor: Németh István tanulmánya a két világháború közötti magyarországi németségről = Népszabadság, december 19. F. S. : Lakatos Gyula Németh István: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban = Népszava, október 1. Rozgonyi Tamás: Az érdekegyeztetés módja (Lakatos Gyula-Németh István: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban) = Népszabadság, március 5. Sávoly Mária: Megosztottság és egyesítés. A németkérdés dokumentumai = Magyar Nemzet, december 23. D. Molnár Erzsébet: Németh István: Németország nemzetközi szerződései Dokumentumgyűjtemény Összeáll. Németh István. Universitas Kiadó, Bp = Századok, 1995/ o. Sávoly Mária: A német kérdés Dokumentumgyűjtemény. Válogatta: Németh István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp = Századok, 1994/ o. Majoros István: Diószegi István Harsányi Iván Krausz Tamás Németh István (szerk.): 20 századi egyetemes történet I. kötet, Korona Kiadó, Budapest, = Századok, sz o. Sávoly Mária: Beszélő dokumentumok. Németh István: Németország nemzetközi szerződései = Magyar Nemzet, március 3. Sávoly Mária: Forrásgyűjtemény a német kérdésről = Iskolakultúra. Társadalomtudomány. 1995/ o. Horváth István Németh István: És a falak leomlanak = Bölcsész hírek, december, 23. o. A. É.: Horváth István Németh István: És a falak leomlanak = Élet és Tudomány, január o. Spannender Bericht mit vielen Interna (Die Sonne ging in Ungarn auf, Németh István történelmi bevezetőjével ) = Fellbacher Zeitung, június 15. Die Sonne ging in Ungarn auf (Németh István történelmi bevezetőjével) = Unsere Post, július, Nr o. Georg Paul Hefty: Die Diplomatie des Systemwechsels (Die Sonne ging in Ungarn auf) = Frankfurter Allgemeine Zeitung, október 9. Wolf J. Bell: Budapests entscheidende Rolle bei der Wende = Generalanzeiger, szept. 19. Illényi Balázs: Magyarország az Európa-tervekben (Németh István: Európa-tervek ), hvg, június és 81. o. Vadász Sándor: Egy sokoldalú könyv megjelenésére (Németh István: Európa-tervek ) = Történelempedagógiai füzetek 9. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK kiadványa. Budapest, o. Kiss Henrietta: Európa-tervek = Élet és Tudomány, augusztus o. Kiss Henrietta: Németország története = Élet és Tudomány, február o. Kiss Henrietta: Európa-tervek = Valóság, 2002/ o Kiss Henrietta: Könyvek az Európa-gondolatról és megvalósulásáról = Századok, 2003/ o. (benne Németh István: Európa-tervek o.) Vadász Sándor: Egy hasznos könyv megjelenésére =Történelempedagógiai füzetek, Budapest, 2002, o. 11

12 Kiss Henrietta: Németország története = Történelempedagógiai füzetek, Budapest, o. Tuli Andrea: Németh István: Európa között = Élet és Tudomány, június o. Illényi Balázs: Lassan oszló árnyék (Németh István: Németország története ), hvg, március 8. Tuli Andrea: Németh István: Európa = Történelempedagógiai füzetek, Bp sz o. Erdélyi S. Gábor: A feldarabolástól az egységig (Európa ) = 168 óra, 2004/43. (2004. okt. 28.) Masát Ádám: Javított kiadás?! Tanulmányok a 20. századról. Sic itur ad astra, 2005/ o. Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet 1-2. Osiris, Budapest, Badacsonyi György: 20. századi egyetemes történet = Élet és Tudomány, február 17. Nils Müller: Duchhardt, Heinz Németh, István (Hg.): Der Europa-Gedanke in Ungarn und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, Mainz, Freie Universität Berlin, Osteuropa Institut, Lehrstuhl für düdosteuropäische Geschichte, Rezension

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o. 2. Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Vági Attila Az NDK identitásról

Vági Attila Az NDK identitásról Vági Attila Az NDK identitásról Az 1949. május 23-án kihirdetett német Alaptörvénnyel (Grundgesetz) a három nyugati megszálló hatalom területén létrejött a Német Szövetségi Köztársaság. Erre válaszképpen

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

Történelem szak (kitüntetéssel)

Történelem szak (kitüntetéssel) Curriculum Vitae Hegedûs Dániel András Születési hely, idõ: Budapest, 1982. február 19. E-mail: hegedusdaniel@freemail.hu dhegeds@yahoo.com Tanulmányok: 2006. március-augusztus Praktikum Deutscher Bundestag

Részletesebben

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Sipos Levente ( ) műveinek bibliográfiája

Sipos Levente ( ) műveinek bibliográfiája Sipos Levente (1940 2015) műveinek bibliográfiája Szerkesztett kötet Munkásmozgalom-történet társadalomtudományok. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk.: Vass Henrik, Sipos Levente. Akadémiai Kiadó,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13.

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13. Németországi Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése 2015. november 12-13. Az európai

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

"... a kommunizmus gyermekbetegsége"? Baloldali radikalizmusok a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, p.

... a kommunizmus gyermekbetegsége? Baloldali radikalizmusok a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, p. PÉTER KONOK Position Email: research fellow konokp@freemail.hu EDUCATION Date Institutes 1994-2000 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST History Studies MA 1995-1999 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST Department

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Németh István Közép-Európa: német feladat? A Német-Osztrák Magyar Gazdasági Szövetség tevékenysége (1913 1918)

Németh István Közép-Európa: német feladat? A Német-Osztrák Magyar Gazdasági Szövetség tevékenysége (1913 1918) Németh István Közép-Európa: német feladat? A Német-Osztrák Magyar Gazdasági Szövetség tevékenysége (1913 1918) A Közép-Európa gondolat funkciói 1814 és 1945 között A Közép-Európa fogalom politikai értelmezése

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN Gyulavári Tamás - - Szikra Dorottya A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN * *1= Budapest, 1998 ^ h Hl I. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS NEMZETKÖZI TAPASZTALATAINAK

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Szerkesztették: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán

Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Szerkesztették: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon Szerkesztették: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Budapest, 2014 Nemzeti

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: főigazgató-helyettes feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Mikrotörténetek 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, 2011. 270. A Szent Lőrinc (KISZ)

Részletesebben

TANTÁRGYI LEÍRÁS. A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu

TANTÁRGYI LEÍRÁS. A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu 1 TANTÁRGYI LEÍRÁS A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) A tantárgy kódja: 7NK40NIV78B Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu 2 TANTÁRGY NEVE Évfolyam

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Max Weber államelmélete

Max Weber államelmélete Max Weber államelmélete Max Weber (1864-1920) a szociológiai államelmélet legnagyobb hatású képviselője eredetileg jogász volt, egyetemi pályafutását is mint a római jog és a kereskedelmi jog magántanára

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13.

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13. Németoszági Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet Budapest A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése 2015. november 12/13. Az európai

Részletesebben