Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986)"

Átírás

1 Tudományos publikációk jegyzéke a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig ( ) I. Könyvfejezet: Sárvár munkásságának helyzete a két világháború között = Sárvár monográfiája. Szombathely, o. II. Tudományos cikkek: Adalékok a sárvári munkásság helyzetéhez és munkásmozgalmának fejlődéséhez között = A Politikai Főiskola Közleményei, 1971/ o. Hozzászólás a fasizmus történeti kérdéseiről rendezett vitán = Párttörténeti Közlemények, 1971/ o. Figyelemreméltó eredmények az NSZK történetírásában. A weimari köztársaság bukásának okairól = A Politikai Főiskola Közleményei, 1979/ o. A Müller-kormány bukása Németországban (1930) = NMTÉ, o. Az 1932-es poroszországi államcsíny = Párttörténeti Közlemények, 1981/ o. A magyarországi német kisebbség a magyar-német kapcsolatokban az as évek fordulóján. = I. rész. A Politikai Főiskola Közleményei, 1981/ o., II. rész uo. 1981/ o. A magyar-német katonai kapcsolatok kérdéséhez ( ) = Hadtörténelmi Közlemények, 1983/ o. A német fasizmus előretörésének fogadtatása a magyar kormánykörökben ( ) = A fasizmus ideológiájáról. Kossuth, o. A német munkásmozgalom 1933 első felében = Párttörténeti Közlemények, 1983/ o. A magyarországi fasiszta szervezetek működésének visszhangja a német és magyar kormánykörökben ( ) = A Politikai Főiskola Közleményei, 1984/ o. Az NKP 1935-ös konferenciája és az egységfront = A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa. Kossuth, o. Szakmai akadémia Baden-Württembergben = Köznevelés, június o. A magyar-német kapcsolatok fő vonásai az as évek fordulóján = Politikatudomány, 1985/ o. III. Egyetemi tankönyvek, jegyzetek: A nemzetközi munkásmozgalom a két világháború között és a második világháború éveiben = A magyar és nemzetközi munkásmozgalom története, MLEE. Kossuth, 1979/ o. A nemzetközi munkásmozgalom a két világháború között és a második világháború éveiben = MLEE, 1981/ o. 1

2 IV. Nemzetközi konferenciák cikkei: Friedensbewegung und Jugend unter besonderer Berücksichtigung der BRD = Neue Momente der revolutionären Jugendbewegung in den Ländern des Kapitals im Kampf um Frieden und Abrüstung. Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Berlin, o. Felszólalás a Komintern VII. kongresszusának 50. évfordulójára rendezett tudományos ülésszakon = Párttörténeti Közlemények, 1985/ o. V. Könyvismertetések, életrajzok, névmutatók, kronológiák: Névmutató = A nemzetközi munkásmozgalom története Kossuth, o. H. Kühnrich: Partizánháború Európában = A Politikai Főiskola Közleményei, 1974/ o. Ernst Thälmann = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv (NMTÉ). Kossuth, o. Rudolf Breitscheid = Uo o. Névmutató = A nemzetközi munkásmozgalom története Kossuth, o. Urbán Ernőre emlékezve = Honismereti Híradó, Sárvár, 1975/ o. Sárvár felszabadulása = Uo o. Fritz Heckert = NMTÉ, 1975/76. Kossuth, o. A nemzetközi munkásmozgalom története = Köznevelés, január 2. Tanulmányok a Varsói Szerződésről = Uo március 5. Korunk nemzeti felszabadító forradalmai = Uo április 16. Hans Teubner: Az emigráns német kommunisták harcáról = Párttörténeti Közlemények, 1976/ o. Willy Wolff: A Vörös Hadsereg oldalán = A Politikai Főiskola Közleményei, 1976/ o. Nemzetek születése = Köznevelés, október 15. A nemzetközi kommunista mozgalom = Uo január 28. A szocializmus és a nemzetek = Uo március 4. A proletariátus hegemóniája a demokratikus forradalomban = A Politikai Főiskola Közleményei, 1977/ o. Wilhelm Pieck-életrajz = Párttörténeti Közlemények, 1977/ o. Műsorok az évfordulóra = Köznevelés, szeptember 2. Magyarok a spanyol néppel = Köznevelés, szeptember 30. A Nagy Október kiadványai = Uo szeptember 30. A kommunista mozgalom dokumentumai = Uo január 6. Évkönyv a munkásmozgalomról = Uo február 24. Munkásmozgalom és történetírás = Uo május 12. A világ újjárendezésének fasiszta terve = A Politikai Főiskola Közleményei, 1978/ Otto Buchwitz = NMTÉ, o. Ernst Thälmann: Történelem és politika. Cikkek és beszédek között = Uo o. 2

3 Lex Ferenc Egy magyar internacionalista életrajza = Ki a jövőnek vet magot Vas megye munkásmozgalmának kiemelkedő harcosai. Szombathely, o. Honismereti szakkör Sárváron = Köznevelés, június 30. A népfront Magyarországon = Köznevelés, december 29. Könyvek a Tanácsköztársaságról = Köznevelés, március 16. Erich Weinert = NMTÉ, o. Az iskolások politikai kultúrájáról = Köznevelés, március 28. Antifasiszta küzdelmeink = Uo május 2. Heinrich Brandler = NMTÉ, o. A Komintern és a fasizmus = Köznevelés, október 10. Az 1905-ös oroszországi forradalmi események dokumentumaiból = A Politikai Főiskola Közleményei, 1980/ o. Marx szülőháza = Petőfi Népe, október 30. Munkásmozgalmi évkönyv = Köznevelés, január o. A Tanácsköztársaság és az iskola = Köznevelés, március o. A SZIT története = Köznevelés, május o. Kommunisták a Reichstagban = Párttörténeti Közlemények, 1981/ o. Kronológia és névmutató = A magyar és nemzetközi munkásmozgalom története. MLEE, 1981/ o. Moabit 8085 = Köznevelés, március o. Georgi Dimitrov a Birodalmi Törvényszék előtt = Párttörténeti Közlemények, 1982/ o Tudományos ülés Georgi Dimitrov születésének 100. évfordulóján = Párttörténeti Közlemények, 1982/ o. (Skáfár Pállal közösen) Braunbuch über Reichstagbrand und Hitlerterror. Braunbuch I. NMTÉ, o. Der antifaschistische Widerstandkampf der KPD im Spiegel der Flugblätter = NMTÉ, o. Harcban a fasizmus és háborús veszély ellen Párttörténeti Közlemények, 1982/ o. Tudományos ülés G. Dimitrov születésének 100. évfordulóján = A Politikai Főiskola Közleményei, 1982/ o. (Skáfár Pállal) Imperializmus és reformizmus = Köznevelés, január o. August Blanqui élete = Köznevelés, november o. Hans-Peter Ehni: Bollwerk Preussen? = NMTÉ, o. Évkönyv a munkásmozgalomról = Köznevelés, január o. A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Vargyai Gyula monográfiája = Magyar Nemzet, január 27. Hitler hatalomra jutása = Köznevelés, március 2. Alkalmazkodás vagy ellenállás? A német szociáldemokrácia pártelnökségének dokumentumaiból 1932/33. = NMTÉ, o. A munka humanizációja és az érdekvédelem néhány kérdése = Politikatudomány, 1985/ o. (Lakatos Gyulával) 3

4 Publikációs jegyzék a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzése után ( ) I. Könyvek: Németh István Lakatos Gyula: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban. Népszava, old. Horváth István Németh István: És a falak leomlanak. Magyarország és a német egység ( ). Magvető, old. István Horváth István Németh: Die Sonne ging in Ungarn auf. Universitas, München 2000, 391 old.) Németh István: Európa-tervek Visszapillantás a jövőbe. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, old. Németh István: Németország története. Egységtől az egységig ( ). Aula, Budapest, old. (második kiadás 2004.) Németh István: Európa A megosztástól az egységig. Aula, Budapest, old. Heinz Duchhardt und István Németh (Hrsg.): Der Europa-Gedanke in Ungarn und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, Mainz, Németh István (Szerk.): 20. századi egyetemes történet I. Európa, II. Európán kívüli országok. Osiris Kiadó, Budapest, Németh István Tollas Gábor (Szerk.): Berlin, a megosztott város ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, (megjelenés alatt) Németh István: Németország A weimari köztársaság és a Harmadik Birodalom. Összegzések és dokumentumok, 1-2. kötet. L Armattan Kiadó, Budapest, (megjelenés alatt) II. Könyvfejezetek: Ausztria politikai rendszere = Európai politikai rendszerek. Szerk.: Kardos József Simándi Irén. Osiris Kiadó, Budapest, o. (második kiadás 2004.) Németország politikai rendszere = Uo o. Németország újraegyesítése ( ) = Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba ( ) MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, o. A német konzervativizmus és a német nemzeti újjáépítés, In: Feitl István Földes György (szerk.): 1945 a világtörténelemben. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005, o. III. Egyetemi tankönyvek, jegyzetek, dokumentumgyűjtemények A német munkásmozgalom dokumentumaiból ( ). 1. kötet: A német szociáldemokrácia dokumentumaiból. Politikai Főiskola, Budapest, o., 2. kötet: A német kommunisták dokumentumaiból, uo. 269 o. 4

5 A német kérdés Dokumentumgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, o. Németország nemzetközi szerződései Dokumentumgyűjtemény. Universitas Kiadó, Budapest, o. Németországi alternatívák Korona Kiadó, Bp o. 20. századi egyetemes történet I. kötet Korona Kiadó, (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok az első világháború előtt, o., Németország a századfordulón, o., Svájc a századfordulón, o., Európa újjárendezése a párizsi békekonferencián, , Németország a két világháború között, , Svájc a két világháború között, o., Ausztria a két világháború között, o.) 20. századi egyetemes történet. II. kötet Európa. Korona Kiadó, (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok a kétpólusú világrendszerben , o., Katonai szövetségi rendszerek a második világháború után, o., Európa megosztottság és egyesítés között (Arató Krisztinával), o., Németország ( NSZK, NDK) között, o., Svájc, o., Ausztria o.) 20. századi egyetemes történet. III. kötet Európán kívüli országok. Korona Kiadó, (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Új-Zéland, o., Világproblémák a 20. század második felében (Kocsis Andrással), o.) Németország ( ) = 19. századi egyetemes történet. Korona Kiadó, o. Svájc ( ) = Uo o. Németországi alternatívák Korona Kiadó, o. Németország története között = 19. századi egyetemes történet (szerk.: Vadász Sándor), Korona Kiadó, Budapest, 2005, o. Svájc története a 19. században = Uo o. Európa-tervek és előzményei I-III. rész = Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Budapest, (3x30 o.) A német nemzeti egység megteremtése (1871) Tanítási segédanyag = Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Bp. 28 o. 20. századi egyetemes történet. I. Európa. Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Európa nemzetközi rendszere a két világháború között, o., Németország története a két világháború között, o., Ausztria története a két világháború között, o., Az ellenállási mozgalmak Európa-tervei ( ), o.), Európa megosztása, , o., A nyugat-európai integráció a második világháború után, , o., a Német Szövetségi Köztársaság története a második világháború után, o., Svájc története a két világháború között, o., Ausztria története a két világháború között, o., A népi demokratikus országok története, o., Az NDK története, , o., Európa fordulata és újjászervezése, , o. 20. századi egyetemes történet. II. Európán kívüli országok. Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok, , o. IV. Tudományos cikkek: Népfőiskola Baden-Württembergben = Pedagógiai Szemle, április (XXXVI. évf. 4. sz.) o. A munkavállaló érdekeltsége (Lakatos Gyulával) = Népszabadság, április 7. 5

6 Tézisek az SPD politikai és kulturális megújulásához = Politika-Tudomány, 1987/ o. Az Általános Német Munkásegylet megalakulása (1863) = ÉNMT, o. Munkaerőpiac és érdekvédelem = Népszabadság, február 2. Szociális gondok az NSZK-ban = Népszabadság, május 5. A nyugat-német szakszervezetek viszonya az SPD politikai alternatívájához = SZEKI Tájékoztató, 1988/ o. A német munkásmozgalom és az Anschluβ = Anschluβ München (Szerk.: Németh István) Politikai Főiskola, Bp o. Csehszlovákia feldarabolásának visszhangja a német szociáldemokraták összefoglalóiban = Uo o. Szociálliberális győzelem az NSZK 1972-es választásain. NMTÉ, o. A német lakosság menekülése és áttelepítése Európában ( ) = Migráció a Kárpátmedencében. Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba, o. Az SPD újjáalakulása. NMTÉ, o. Németország = Magyarországról és Európáról. ELTE Történelemtanári továbbképzés, Bp o. A német egyesítés dokumentumaiból I. II. rész. = Társadalmi Szemle, 1996/ o., ill. uo. 1996/ o. Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Coudenhove-Kalergi Páneurópamozgalma.(Kocsis Andrással) I-II. rész. = Társadalmi Szemle, 1997/ o., ill. 1998/ o. Német és osztrák Mitteleuropa-tervek I. rész ( )(Kocsis Andrással) = Társadalmi Szemle 1998/ o. Német és osztrák Mitteleuropa-tervek II. rész ( )(Kocsis Andrással) = Társadalmi Szemle 1998/ o. A budapesti magyar-német kereskedelmi kamara a magyar-német kapcsolatokban ( ) = Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Korona Kiadó, 2000, o. A Mackensen-hadsereg hazatérése ( ) = Emberek és eszmék Tanulmánykötet Vadász Sándor születésnapjára. Eger, o. Európa-tervek és magán Európa-szervezetek az 1920-as években = Öt kontinens, ELTE, Újés jelenkori egyetemes történeti tanszék, o. A nemzetiszocialista uralmi rendszer = Limes, 2003/ o. Történelmi Európa-tervek és Magyarország = Sine ira et studio (Harag és elfogultság nélkül) = A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, XXXII. Bp o. (Sorozatszerkesztő: Szabolcs Ottó) ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat tanári tagozatának kiadványa V. Népszerűsítő cikkek: Adenauer és Willy Brandt = Rubicon 1993/ / o. A második világháború kislexikona = Rubicon, 1995/4. 16 o. A kettészakított Németország = Rubicon, 1997/ o. Adenauer = Rubicon, 1997/ o. Hitler évi puccskísérletei = Élet és Tudomány, 1998/ o., ill. 1998/ A frontváros I-II. rész = Élet és Tudomány, 1998/ o, 1998/ o. A Marshall-terv I-II. rész = Élet és Tudomány, 1998/38. és 39. szám 6

7 Németország 1918 = Rubicon, 1998/8. (Melléklet) A Mackensen-hadsereg I-III. = Élet és Tudomány, 1998/46, 47, 48. szám A berlini fal I-II. rész. = Élet és Tudomány, 1999/7 8. szám A weimari köztársaság = Rubicon, 1999/1-2. szám o. A német egyesítés = uo o. A nürnbergi per = Rubicon, 1999/ o. Furcsa számháború A magyarországi németek kitelepítése = Élet és Tudomány, 1999/ o. A berlini felkelés I-II. rész = Élet és Tudomány, 1999/ szám A német állami egység fénykora = História, 2000/ o. Németország újraegyesítése ( ) = História, 2001/ o. Az Európa-gondolat történetéből: A Páneurópa-gróf = Élet és Tudomány, március o. Az Európa-gondolat történetéből: Közép-Európa alternatíva = Élet és Tudomány, április o. Az NSZK pártjai = Rubicon, 2002/ o. Poroszverés Államcsíny a weimari köztársaságban. I. rész. = Élet és Tudomány, július o. Akié Poroszország, azé a birodalom Államcsíny a weimari köztársaságban II. rész. = Élet és Tudomány, augusztus o. Berlin: a megosztott város = Rubicon, 2002/ o. Ég a Reichstag! I. rész. = Élet és Tudomány, 2003/ o., II. rész uo. 2003/10. Szudétanémetek I III. rész = Élet és Tudomány, 2003/ 25, 26, 27. szám Németország háborús politikája = História, 2004/ o. Az NSZK a nyugati szövetségben I-II. rész = Élet és Tudomány, december 3. és december 10. A goebbelsi kísérlet = Rubicon, 2005/ o. Felpörgetve a csatába = Élet és Tudomány, július 1. Mit akar hallani a Führer és mi lesz utána? Élet és Tudomány, július 8. Európa a második világháború végén, I-II. rész. Élet és Tudomány, szeptember 30. és október 7. Hitler családi titkai = Rubicon, 2005/ / o. Hitler és a nők (Arany Évával) = Rubicon, 2005/ /1, o. A bunker = Rubicon, 2005/ /1, o. Göring = Rubicon, 2006/5-6, o. Terrorbombázások Németország ellen = Rubicon, 2006/7, o. Himmler = Rubicon, 2006/10, o. VI. Külföldi nemzetközi konferenciák kiadványai: Die Potsdamer Konferenz und Ungarn = Potsdam Duncker & Humblot, Berlin, o. Die ungarischen Revisionsbestrebungen und die Groβmächte ( ) = Duncker & Humblot, Berlin, o. Die Staaten des östlichen Europa auf dem Weg in die europäische Integration. Hrsg. von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn, 1999, o. (Deutsche Minderheit, deutsche Kultur und Geschichte in Ungarn) 7

8 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und der DDR (Kocsis Andrással) = Die DDR Analysen eines aufgegebenen Staates. Hrsg. von Heiner Timmermann. Duncker & Humblot, Berlin, o. VII. Könyvismertetések, életrajzok, beszámolók Tankönyv a német munkásmozgalom történetéről = Párttörténeti Közlemények, 1986/ o. SPD-monográfiák = Politikatudomány, 1986/ o. Két könyv az NSZK békemozgalmáról = Párttörténeti Közlemények, 1986/ o. Ernst Meyer = NMTÉ, o. Tanulmányok a fasizmusról = Párttörténeti Közlemények, 1988/ o. Monográfia a második világháború alatti német antifasiszta ellenállásról = Párttörténeti Közlemények, 1988/ o. Tudományos tanácskozás az Anschlussról és a müncheni egyezményről = Párttörténeti Közlemények, 1988/ o. Petra K. Kelly: A reményért harcolni = A baloldal ma az európai tőkés országokban MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet o. A munkavállalói részvétel negyven éve. Uo o. Krónika a nők szerepéről a német nép és az NDK történetében = Múltunk, 1989/ o. Interjú Karsten D. Voigttal = Társadalomtudományi Közlemények, 1989/ o. A Német Kommunista Párt (DKP) IX. kongresszusa = NMTÉ, 1990, o. Theodor Neubauer = Uo o. Theodor Bergmann: Az Ár ellen. A német kommunista pártellenzék története = Múltunk, 1990/ o. A német egység dokumentumai = Múltunk, 1991/ o. A nemzetközi kapcsolatok alakulása a két világháború között = Töripuska. Tankönyvkiadó, o. Herbert Wehner ( ) = NMTÉ, o. Walter Ulbricht ( ) = NMTÉ, 1993, o. A demokrácia útján = Századok, 1993/ o. A Brüning-iratok = Századok, 1994/ o. Adenauer és Brandt = Párhuzamos politikus-portrék a XX. századi Európából. ELTE BTK Magyar Történelmi Társulat. (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp o. Kurt Schumacher = NMTÉ, o. Stresemann és Anglia = Századok, 1996/ o. A kettősszövetség 1879 = Századok, 1998/ o. B. J. Wendt: Németország = Századok, 1998/ o. Európa tündöklése és bukása = Élet és Tudomány, 2000/3. szám Der Reichstagbrand. Wie Geschichte gemacht wird = Századok, 2003/ o. 8

9 Hivatkozási lista (Németh István) Pritz Pál: Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban. Osiris, Budapest, , 17, 24, 65, 90, 288. o.: Németh István Kocsis András: Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Társadalmi Szemle, 1997/10, 1998/1, 1998/5. és 7. szám. Ormos Mária: Hitler Krausz Tamás: Sztálin. Pannonica Kiadó, Budapest, old. Németh István: Németország nemzetközi szerződései , Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Arató Krisztina: Szociális párbeszéd az Unióban. (Rejtjel Politológiai Könyvek 10.) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001, 37. és 175. o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Ujváry Gábor és Pröhle Gergely (szerk.): Újrakezdések krónikája Magyarnémet diplomáciai kapcsolatok. Corvina, Budapest, o.: Horváth István/Németh István: És a falak leomlanak. Magyarország és a német egység ( ), Magvető, Budapest, 1999, ill. Németh István/Kocsis András: Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und der DDR. In: Heiner Timmermann (Hrsg.): Die DDR Analysen eines aufgegebenen Staates Berlin, o. Horváth Jenő (szerk.): A klasszikus hidegháború időszaka Diplomáciatörténeti szöveggyűjtemény. BKÁE, Budapest, , o.: Németh István: A német kérdés , A kötet irodalmi kalauzában: Horváth István Németh István: És a falak leomlanak, ill. Németh István: Németországi alternatívák , Korona, Bp Gál Vilmos Tar Attila Szilárd: Dokumentumok a XX. század történetéhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , és 384. o.: Németh István: A német kérdés Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bihari Péter: A németek év Európa közepén. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, o.: Németh István: A német kérdés Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Howard, Michael Louis, Wm. Roger (szerk.): Oxford Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, o.: Németh István: Európa-tervek , 464. o.: Németország története Gerhard Wettig: István Horváth: Die Sonne ging in Ungarn auf. Mit einer historischen Einführung von István Németh, in: Osteuropa, 12/2002, o. Gerhard Wettig: Beweggründe für den Mauerbau,? 117. o.: István Horváth István Németh: Die Sonne ging in Ungarn auf, Universitas, München, Fiziker Róbert: A legendás borostyánszoba. Kortina Kiadó, Budapest, old. Németh István: Németország története. Egységtől az egységig ( ), Aula Kiadó, 2002, Európa-tervek Eötvös Kiadó, Bp , Németország nemzetközi szerződései Dokumentumgyűjtemény. Universitas, Budapest, Ormos Mária: Hitler élete és kora. Pannonica Kiadó, Budapest, old.: Németh István: Németország története ( ). Aula Kiadó, Budapest, Vadász Sándor: Az Európa-gondolat fejlődése a században. Rubicon, 2003/ o.: Németh István: Európa-tervek Eötvös Kiadó, Budapest, Kiss Henrietta: Páneurópa-szekció Magyarországon ( ) I. rész, Valóság, 2003/ és 64. o.: Németh István: Európa-tervek Eötvös Kiadó, Budapest, Kiss Henrietta: Páneurópa-szekció Magyarországon ( ) II. rész, Valóság, 2003/ és 80. o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,

10 Kiss Henrietta: R. N. Coudenhove-Kalergi Európa-értelmezése, Valóság, 2003/12, 56. o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Vonyó Tamás: A megkésett fejlődés porosz útja = Századok, 2003/ és o.: Németh István: Németország története. Egységtől az egységig ( ), Aula Kiadó, Budapest, Polyák Péter: A keleti élettér hitleri germanizálása. In: Századok, 2003/ és o.: Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Dömötörfi Tibor: Németország kisebbségpolitikája és a határain kívül élő németség tól napjainkig, valamint a kettős állampolgárság kérdése. In: A kettős állampolgárság Európában. Esettanulmányok. MTA Társadalomkutató Központ, Európa Intézet, Budapest, , és 61. o.: Németh István: Németország története Aula Kiadó, Budapest, Masát Ádám: Berlin megosztottságának kialakulása. In.: Majoros István (szerk.): Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék tudományos közleményei. ELTE BTK, Budapest, , 242, 243, 244, 245, 246. o. Németh István: Európa-tervek , Németország nemzetközi szerződései , Universitas, 1994, A német kérdés Dokumentumgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kalakán László: A Mitteleuropa-gondolat fejlődés és gyakorlati-politikai megvalósulása a weimari Németországban. In.: Majoros István (szerk.): Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Történeti Tanszék tudományos közleményei. ELTE BTK, Budapest, , 117, 124, 130. o.: Németh István: Európa-tervek Ignác Romsics: Regionalismus und Europa-Gedanke im ungarischen politischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Wl. Borodziej, H. Duchhardt, M. Morawiec und I. Romsics (Hrsg.): Option Europa. Deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2005, Bd old. Németh István: Európa-tervek ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Horváth Jenő: Az olasz demokratikus erők az ország jövőjéről. Feitl István Földes György (szerk.): 1945 a világtörténelemben. Napvilág Kiadó, Bp. 2005, 132. o. Németh István: Európa-tervek , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Andrea Tuli: Die paneuropäische Sektion in Ungarn ( ), in: Heinz Duchhardt István Németh (Hrsg.): Der Europa-Gedanke in Ungarn und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 2005, 47, 68. o. Németh István: Európa-tervek ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, old. Németh István: Európa-tervek ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Kovács Gabriella: A szuverenitás problémaköre az európai integráció folyamatában a 90- es évektől napjainkig brit és német példákon keresztül. PhD-disszertáció, ELTE BTK, Németh István: Németország története , Európa-tervek Tollas Gábor: A megosztott Berlin státusza. Valóság, január, old. Németh István: Németország története , A német kérdés

11 Könyvismertetések Németh István munkáiról Papp Gábor: Németh István tanulmánya a két világháború közötti magyarországi németségről = Népszabadság, december 19. F. S. : Lakatos Gyula Németh István: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban = Népszava, október 1. Rozgonyi Tamás: Az érdekegyeztetés módja (Lakatos Gyula-Németh István: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban) = Népszabadság, március 5. Sávoly Mária: Megosztottság és egyesítés. A németkérdés dokumentumai = Magyar Nemzet, december 23. D. Molnár Erzsébet: Németh István: Németország nemzetközi szerződései Dokumentumgyűjtemény Összeáll. Németh István. Universitas Kiadó, Bp = Századok, 1995/ o. Sávoly Mária: A német kérdés Dokumentumgyűjtemény. Válogatta: Németh István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp = Századok, 1994/ o. Majoros István: Diószegi István Harsányi Iván Krausz Tamás Németh István (szerk.): 20 századi egyetemes történet I. kötet, Korona Kiadó, Budapest, = Századok, sz o. Sávoly Mária: Beszélő dokumentumok. Németh István: Németország nemzetközi szerződései = Magyar Nemzet, március 3. Sávoly Mária: Forrásgyűjtemény a német kérdésről = Iskolakultúra. Társadalomtudomány. 1995/ o. Horváth István Németh István: És a falak leomlanak = Bölcsész hírek, december, 23. o. A. É.: Horváth István Németh István: És a falak leomlanak = Élet és Tudomány, január o. Spannender Bericht mit vielen Interna (Die Sonne ging in Ungarn auf, Németh István történelmi bevezetőjével ) = Fellbacher Zeitung, június 15. Die Sonne ging in Ungarn auf (Németh István történelmi bevezetőjével) = Unsere Post, július, Nr o. Georg Paul Hefty: Die Diplomatie des Systemwechsels (Die Sonne ging in Ungarn auf) = Frankfurter Allgemeine Zeitung, október 9. Wolf J. Bell: Budapests entscheidende Rolle bei der Wende = Generalanzeiger, szept. 19. Illényi Balázs: Magyarország az Európa-tervekben (Németh István: Európa-tervek ), hvg, június és 81. o. Vadász Sándor: Egy sokoldalú könyv megjelenésére (Németh István: Európa-tervek ) = Történelempedagógiai füzetek 9. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK kiadványa. Budapest, o. Kiss Henrietta: Európa-tervek = Élet és Tudomány, augusztus o. Kiss Henrietta: Németország története = Élet és Tudomány, február o. Kiss Henrietta: Európa-tervek = Valóság, 2002/ o Kiss Henrietta: Könyvek az Európa-gondolatról és megvalósulásáról = Századok, 2003/ o. (benne Németh István: Európa-tervek o.) Vadász Sándor: Egy hasznos könyv megjelenésére =Történelempedagógiai füzetek, Budapest, 2002, o. 11

12 Kiss Henrietta: Németország története = Történelempedagógiai füzetek, Budapest, o. Tuli Andrea: Németh István: Európa között = Élet és Tudomány, június o. Illényi Balázs: Lassan oszló árnyék (Németh István: Németország története ), hvg, március 8. Tuli Andrea: Németh István: Európa = Történelempedagógiai füzetek, Bp sz o. Erdélyi S. Gábor: A feldarabolástól az egységig (Európa ) = 168 óra, 2004/43. (2004. okt. 28.) Masát Ádám: Javított kiadás?! Tanulmányok a 20. századról. Sic itur ad astra, 2005/ o. Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet 1-2. Osiris, Budapest, Badacsonyi György: 20. századi egyetemes történet = Élet és Tudomány, február 17. Nils Müller: Duchhardt, Heinz Németh, István (Hg.): Der Europa-Gedanke in Ungarn und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, Mainz, Freie Universität Berlin, Osteuropa Institut, Lehrstuhl für düdosteuropäische Geschichte, Rezension

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-nemetorszag-a-magyarkozoktatasban-03-02-15/

Részletesebben

Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén

Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Adolf Hitler Németországának Közép Kelet Európával is is ugyanaz

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben