A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek"

Átírás

1

2 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek

3

4 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek A november 5-i győri tanácskozás előadásai Szerkesztette Vörös Ferenc Savaria University Press Szombathely, 2011

5 Lektorálta DR. MIZSER LAJOS CSC DR. MURÁDIN LÁSZLÓ CSC DR. VÖRÖS FERENC PHD DR. VÖRÖS OTTÓ CSC Borítóterv VITÁRIS GÁBOR VÖRÖS FERENC A szerzők ISBN Minden jog fenntartva. A mű sem részleteiben, sem egészében nem reprodukálható semmilyen eljárással, továbbá semmiféle adathordozón nem tárolható a jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

6 A kötet megjelentetését a polgármesteri keretből Borkai Zsolt, a rendezvény fővédnöke, Győr város polgármestere hathatósan támogatta. A szerzőtársak nevében ezúton szeretnék neki köszönetet mondani érte. V.F.

7 Felelős kiadó: FŰZFA BALÁZS Készült: 2011-ben

8

9 Tartalomjegyzék Polgármesteri köszöntő... 9 Szerkesztői előszó VÖRÖS FERENC: Névföldrajz és térinformatika. Mutatvány a Mai magyar családnévatlasz legújabb térképlapjaiból Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords FÜLÖP LÁSZLÓ: Magyar szlovén (nyelvi) kapcsolatok a nevek tükrében. Felsőszölnöki plébánia, 18. század Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords GERSTNER KÁROLY: Személynevek a hazai német földrajzi nevekben Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN: Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon. Német, Szász, Bajor, Sváb Irodalom Absztrakt / Abstrakt FÁBIÁN ZSUZSANNA: Olasz családnevek Magyarországon Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords N. FODOR JÁNOS: Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords BENŐ ATTILA: Román eredetű családnevek a nyelvterület keleti régiójában. Eredetréteg, tipológiai Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords B. FODOR KATALIN: Moldvai családnevek Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords SZILÁGYI-KÓSA ANIKÓ: Német családnevek és helynevek kapcsolata. Bepillantás a Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas) lapjaiba Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords

10 MIZSER LAJOS: Helynévre utaló családnevek az északkelet-magyarországi határ mindkét oldalán Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET TUSKA TÜNDE MIROSLAV KAZÍK: Adalékok a szlovák nevek kutatásához Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords A kötet szerzői / Authors of the Volume

11 Polgármesteri köszöntő Tisztelettel köszöntöm A nyelvföldrajztól a névföldrajzig címmel második alkalommal meghirdettet konferencia minden kedves résztvevőjét, előadóit, hallgatóit és szervezőit. Nagy öröm számomra, hogy Győr adhat otthont ennek az egyedülálló és színvonalas eseménynek. Az ember viszonya a saját nevéhez időben ugyan változó lehet, de minden pillanatban pontosan kifejezi tudatát. A gyermek először megtanulja kimondani, az idő múlásával leírni, majd megfordul a fejében, hogy vajon miért pont így hívják, és mit jelenthet neve. Előfordul, hogy magyarázatokat keres a névre, mely övé, fémjelzi, de nem jellemzi őt. Egy ember neve nem azonos a család történetével, sem a család eredettudatával. A nevek azonban beszédesek, sok mindennek utána lehetne járni a név mentén elindulva. A név olyan azonosító, amelyre van, aki büszke, sőt van, aki ennek hatására kezdi keresni a család múltjában a gyökereit. A családnév eredetének, időbeni változásainak feltárása, végleges alaki rögzülésének kutatása egyszerre kaland, és intellektuális időutazás. Ebben a felfedezésben nyújthat iránymutatást a készülő családnévatlasz, amelyet kutatásuk során nemcsak a nyelvészek, hanem egyéb tudományterületeken tevékenykedő szakemberek, így a történészek, helyismerettel, néprajzzal, migrációval, kisebbségkutatással foglalkozó szakemberek is kamatoztathatnak. A kisalföldi megyeszékhely számára fontos, hogy hozzá tudjon járulni azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket olyan neves, városunkhoz köthető nyelvészek fémjeleznek, mint Révai Miklós vagy Czuczor Gergely. Az ő örökségükre hivatkozva sok sikert kívánok a konferencia szervezőjének, a résztvevőknek pedig eredményes tanácskozást, valamint kellemes kikapcsolódást városunkban. Bízom abban, hogy az előadások közeljövőben megjelenő szerkesztett változatából a nagyközönség is új, eddig még fel nem tárt dolgokkal ismerkedhet meg majd akkor, amikor a családnevek eredetét, nyelvföldrajzát bemutató tanulmányokat írott formában is kézbe veheti novemberében Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere a rendezvény fővédnöke

12

13 Szerkesztői előszó A november 5-én Győrben megrendezett szakmai tanácskozás előadásainak szerkesztett változatát veheti kézbe az olvasó. A kötet fő rendezőelve az volt, hogy abban a sorrendben szerepeljenek benne a szerzők, ahogy előadásuk a rendezvényen elhangzott. Ezzel némileg eltértünk az ilyenkor általánosnak mondható betűrendes szerkesztési elvtől, de úgy gondoltuk, hogy az előadások tematikus csoportosítása utólag is jelentősen megkönnyítheti a könyv forgatóinak, hogy ki-ki a maga érdeklődésének megfelelően szemezgethessen a kötetből. Másodszor gyűltek össze a családnevekkel foglalkozó Kárpát-medencei szakemberek, hogy ez alkalommal Győrben készítsenek számvetést a szakmai tanácskozás tematikájához kapcsolódó munkájukról. Az ilyen összejövetelek kiválóan alkalmasak arra, hogy az előadásokként elhangzó beszámolókon túl termékeny eszmecsere alakuljon ki a résztvevők között: Az sem utolsó szempont, hogy a szakmabéliek az érdeklődő nagyközönségnek is bepillantást engedjenek a kutatásaikba és a magyar családnévatlasz háttérmunkálataiba. A helyszín évről évre változik, csakúgy, mint a tanácskozás témája, jóllehet a főcím A nyelvföldrajztól a névföldrajzig a kereteket is nagyban behatárolja. A győri konferencián elhangzó előadások zöme a helynevek, valamint egyes magyarországi és határainkon túl élő kisebbségek családnévállományát állították középpontba. Lassan már az is hagyománnyá válik, hogy egy-egy előadás erejéig összefoglalás hangzik el a névföldrajzban előttünk járó nemzetek atlaszairól. A szombathelyi tanácskozáson Fábián Zsuzsannától az olaszországi családnévkutatások ezredfordulós állásáról kaptunk igen alapos áttekintést. Győrben ennek szerves folytatásaként Szilágyi-Kósa Anikó a német családnévatlaszt (Deutscher Familiennamenatlas) mutatta be előadásában. Győr méltó helyet biztosított a tanácskozásnak. Éppen ezért illendő köszönetet mondanunk fővédnökünknek, Borkai Zsolt polgármester úrnak és rajta keresztül a városnak, hogy biztosították számunkra a termet és az ilyenkor szükséges technikai hátteret. Ugyancsak itt kell megemlíteni, hogy az előadások szerkesztett változatának megjelentetését Borkai Zsolt tette lehetővé, aki ebben a meglehetősen ínséges időszakban polgármesteri keretéből hasította ki számunkra a kötet nyomdai költségeit Szent András havában A szerkesztő

14 VÖRÖS FERENC Névföldrajz és térinformatika Mutatvány a Mai magyar családnévatlasz legújabb térképlapjaiból A tanulmány első része beszámol a Mai magyar családnévatlasz munkálatainak jelenlegi állásáról. Szól a térképek előállításához szükséges térinformatikai rendszer, a matematikai segédprogramok és a kereső létrehozásának mikéntjéről. A dolgozat második részében a szerző négy családnév tematikus térképei alapján betekintést enged abba, milyen sokoldalú felhasználást kínál a több mint tízmillió alapadatot tartalmazó MMCsA /DHS (A mai magyar családnevek adatbázisa / Database of Hungarian Surnames), amikor a belőle kinyert adatok téri tagozódását ábrázoljuk. A tanulmányban térképre vitt családnevek lexikai típusai és változatai: Juhász ~ Ihász; Garajszki; Bozsik; Német. Linguistic Geography and Geo-Information System Sample from the Latest Maps of the Current Hungarian Family Name Atlas The first part of the study introduces the recent status of the work related to Current Hungarian Family Name Atlas. It also describes the method how to set up the geoinformation system, mathematical support programmes and the browser required to produce the maps. In the second part of the study based on the thematic maps of four family names, the author gives some insight how complex usage MMCsA /DHS (A mai magyar családnevek adatbázisa / Database of Hungarian Surnames) offers, containing more than 10 million basic data, when we display regional distribution of data gained from such. Lexical types and variants of family names displayed on the map in the study: Juhász ~ Ihász; Garajszki; Bozsik; Német. Kulcsszavak / Keywords családnévatlasz, térinformatika, tematikus térképek, elektronikusan tárolt adatbázis, izoglossza, lexikai típusok, ejtés- és írásképváltozatok Family name atlas, geo-informatics, thematic maps, electronically stored database, isogloss, lexical types, pronunciation and written-form variants

15 FÜLÖP LÁSZLÓ Szlovén családnevek névföldrajzi jellemzői Felsőszölnöki plébánia A tanulmány egy magyarországi szlovén település, Felsőszölnök plébániájának családneveit vizsgálja az közötti időszakban. Bemutatja magának a plébániának és a hozzátartozó filiáknak a történetét. Részletesebben vizsgálja az ott élők nyelvjárását, amely lényegesen eltér a szlovén irodalmi nyelvtől. Épp ezek a jellemzők, valamint egyéb térbeli, időbeli, gazdasági-társadalmi tényezők határozták meg az ott élők családnévrendszerét. Megismerhetjük az akkor leggyakoribb vezetékneveket, azok eredetét, a nevek elterjedését és alakváltozatait. Főleg ez utóbbi nagyon jellemző a vidékre, egy-egy névnek akár öt-hat írott formájával is találkozhatunk a korabeli római katolikus anyakönyvekben. A szerző mindezeket szemléletesen térképeken ábrázolja, és névföldrajzi szempontból elemzi. The characteristics of the namegeography of the Slovenian family names The Felsőszölnök parish The study analyzes the family names of a Slovenian settlement in Hungary, Felsőszölnök from 1750 to It shows the history of the parish and its branch offices. It studies the inhabitants dialect, which is much different from the standard Slovenian. The inhabitants family names were influenced by these characteristics and other geographic, chronological, economic, social factors. We can get to know the most popular family names, their origins, spread and allomorphes. The latters are typical in this region, in the roman catholic registers we meet five or six written forms of a name. The author analyzes and represents them with the help of maps in a namegeographical point of view. Kulcsszavak / Keywords Magyarországi szlovénok (vendek), Vendvidék, plébánia, nyelvjárás, nyelvi kontaktusok, családnevek, gyakoriság, elterjedés, nevek alakváltozata, névföldrajz Slovenes in Hungary, Vendvidék, Wends, parish, dialect, linguistic contacts, family names, frequency, spread, allamorphes of names, namegeography

16 GERSTNER KÁROLY Személynevek hazai német földrajzi nevekben A dunántúli megyék földrajzi neveit tartalmazó kötetekben a magyar nevek mellett a hazai németek által a saját anyanyelvükön használt nevek is nagy számban megtalálhatók. Ezek között vannak településnevek, valamint az egyes helységek bel- és külterületére lokalizálható helyek nevei is. A cikk ezen nevek közül azokat vizsgálja, amelyek valamilyen személynevet (családnevet, keresztnevet vagy ragadványnevet) tartalmaznak. A vizsgálat a következőkkel foglalkozik: milyen arányban vannak ilyen típusú nevek a korpuszban?; milyen típusú helyek jelölésére használják az ilyen neveket?; milyen névhasználati jellemzők figyelhetők meg az ilyen nevek kapcsán? Personal names in German geographical names in Hungary Besides the place names used by Hungarians, those used by the German-speaking minorities can also be found in great number in geographical name collecions of the Transdanubian counties. These names are on the one hand names of settlements, and on the other hand other names of inner or outlying territories. The article analyizes those names of the latter type which contain personal names (family names, given names, nicknames). The analysis deals with the following questions: in what proportion does the corpus contain this type of names? what types of places are assigned with these names? what characteristics of the name usage can be observed in connection with these names? Kulcsszavak / Keywords névtan, nyelvi kontaktusok, dialektológia, településtörténet, nemzeti és kulturális identitás onomastics, language contacts, dialectology, settlement history, national and cultural identity

17 FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon Német, Szász, Bajor, Sváb A népnévi, illetve népcsoportnévi eredetű családnevek más európai népek családnévállományával összevetve a magyar névanyagnak jelentős részét alkotják. A következőkben négy, német népcsoportokra utaló nevet (Német, Szász, Bajor és Sváb) kiválasztva igyekszünk bemutatni a magyar népnévi eredetű családnevek diakrón szempontú vizsgálatának lehetőségeit. Áttekintésünk kiterjed az említett szavak közszói előfordulásaira, jelentésük változásaira és a forrásokban alkalmazott idegen nyelvi megfelelőikre, valamint helyneveinkben, egyénnevekben, megkülönböztető névelemekben és családnevekben való megjelenésükre. Ahol a források lehetővé teszik, területi megoszlásukra is kitérünk. Bemutatjuk emellett a családnév-változtatásokban játszott szerepüket, a népnévi eredetű családnevek csoportjában a mesterséges névalkotás hatására végbement változásokat, végül pedig a tárgyalt elemeknek a mai magyar családnév-állományban elfoglalt helyét vesszük szemügyre. Family names referring to German ethnical groups in Hungary Német [German], Szász [Saxon], Bajor [Bavarian], Sváb [Swabian] The family names originating from the names of ethnical groups form a considerable part of the corpus of Hungarian family names, in comparison to the family name corpuses of other European nations. In our paper, taking the example of four selected family names referring to the German population (Német German, Szász Saxon, Bajor Bavarian, Sváb Swabian ), we demonstrate the possibilities of the diacronic research of the Hungarian family names referring to ethnical groups. Our survey extends to the appearance of these words as common nouns, to the changes of their meaning and their counterparts in foreign languages as used in our sources, and to their presence in place names, individual names, distinguishing elements and family names. When our sources make it possible for us, we will also touch upon their areal distributions. In addition, we present their role in family name changes, and the changes in the corpus of family names referring to ethnical groups caused by artificial name creation. Finally, we demonstrate the position of these four family names in the contemporary corpus of Hungarian family names. Kulcsszavak / Keywords népnevek, családnevek, személynévtörténet, névgyakoriság, névföldrajz, Német, Szász, Bajor, Sváb ethnonims, family names, historical anthroponymy, name frequency, name geography, German, Saxon, Bavarian, Swabian

18 FÁBIÁN ZSUZSANNA Olasz családnevek Magyarországon A tanulmány bemutatja, hogy milyen értelmezési-definíciós, adatgyűjtési és feldolgozási nehézségek merülnek fel egy adott nyelvvel kapcsolatba került idegen eredetű családnévállomány tanulmányozása során, ill. hogy milyen kép rajzolódik ki a magyarral kapcsolatba került (elsősorban XIX XX. századi) olasz eredetű családnevekről. A tanulmány első, bevezető részében a szerző kitér azokra a nehézségekre, amelyek az olasz családnév a magyarban fogalmának értelmezése körül merülnek fel. Az adatgyűjtés legfőbb nehézsége a véletlenszerűség, ill. a családtörténetek ismeretének szükségessége. A szerző Kázmér Miklósnak a régi magyar családneveket feldolgozó szótárából vett példákkal azt is bemutatja, hogy mely esetekben merül fel olasz vonatkozású névhomonímia lehetősége is. A magyarba bekerült olasz családnevek két nagy csoportját az eredeti formájukban megmaradt, ill. a meghonosodott névalakok alkotják, e kettő között helyezkednek el a még ingadozó formák. A tanulmányban ezekre a névtípusokra hoz fel adatokat a szerző, a névviselőkről szóló információkat is felsorakoztatva. A mai olasz családnevek gyakoriságára és földrajzi elterjedésére vonatkozó adatok a portálról származnak. A meghonosodott neveknél megfigyelhető nyelvi változások (példákkal kísérve) külön pontban is fel vannak sorolva. A tanulmány végén felmerül az olaszba bekerült magyar családnevek tanulmányozásának időszerűsége is. Italian Surnames in Hungary The study deals with the interpretational-definitional, data collecting and processing difficulties involved in studying the surname stock of foreign origin having come into contact with a given language, and the kind of image depicted by surnames of Italian origin that came into contact with Hungarian especially during the 19 th and 20 th century. In the first, introductory part of the study, the author elaborates on the difficulties arising out of the interpretation of the concept of "Italian surnames in Hungarian". The main difficulties in collecting data are randomness, and the need for being familiar with family histories. Through examples taken from the dictionary edited by Miklós Kázmér concerning old Hungarian family names, the author demonstrates cases in which there is the possibility of Italian related name homonymy. There are two large categories of Italian surnames in Hungarian: those retaining their original form and the naturalized ones, in between these two, however, there is a third group, the still wavering forms. The author discusses data concerning this third group with added information on the bearers of these names. Data concerning the frequency and geographical spread of present day Italian surnames were taken from the portal The linguistic changes observed in naturalized names (accompanied by examples) are also listed separately. The author mentions at the end of the study that research conducted into Hungarian surnames in Italian would also be timely. Kulcsszavak / Keywords névtan, családnevek, olasz magyar vonatkozások onomastics, family names, Italian-Hungarian realtion

19 N. FODOR JÁNOS Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában A mai családnévanyag szinkrón névföldrajzi vizsgálata mellett fontos a történeti szempont érvényesítése is, ennek okán a közelmúltban megkezdődtek a Történeti Magyar Családnévatlasz munkálatai, amelynek adatbázisához az első országos összeírás szolgáltatja az adatokat. A 160 ezres adatmennyiséggel biró névkorpusz a történelmi Magyarország területének a kétharmadát lefedi, sok szempontú elemzési lehetőséget biztosítva a névföldrajzi vizsgálatokhoz. Jelen tanulmányban a népnévi eredetű családnevek közül az Orosz, Rusznyák és Ruszin családnevek területi kiterjedése segít feltárni a különböző nyelven ugyanarra a népcsoportra vonatkozó nevek történeti tanulságait. The linguistic geography concerns of the context of a name and an ethnic group in the database of Atlas of Historical Hungarian Surnames Beside the synchronic name geography examination of the today's surnames is important the validation of the historical viewpoint, because of this the works of the Atlas of Historical Hungarian Surnames began. The database of AHHS consists of the data of the first national census in The corpus of 160 thousand names covers the big part of historical Hungary's area. In this paper I research the contexts of a name and an ethnic group, and I present the geography map of the Orosz Russian, Rusznyák Ruthenian, Ruszin Ruthenian family names with ethnonym origin. Kulcsszavak / Keywords névföldrajz, népnévi eredetű családnevek, személynév és etnikum kapcsolata, népiségtörténet, történeti családnévatlasz, Orosz, Rusznyák, Ruszin name geography, surnames with an ethnonym origin, the contact of a personal name and an ethnic group, atlas of historical surnames, family names: Orosz Russian, Rusznyák Ruthenian, Ruszin Ruthenian

20 BENŐ ATTILA Román eredetű családnevek a nyelvterület keleti régiójában Eredetréteg, tipológia A tanulmány a magyarban használatos román eredetű családneveket elemzi, és többféle szempontból tipologizálja őket: az eredet, a meghonosodottság, az alakváltozatok, a gyakoriság, a régiség és a motiváltság perspektívájából. A tanulmány több olyan elméleti kérdést is felvet, amelyeknek megoldása érinti a névtan, a nyelvföldrajz és a kontaktológia területét. Hungarian family names of Romanian origin Their origin and tipology The article analyses the Hungarian family names of Romanian origin and presents a typology of these names taking into account the following criteria: origin, integration, lexical and morphological variability, frequency, time of borrowing and semantic motivation. The study of these family names arises many theoretical questions which are closely connected to field of of family names in general, to geography of names and to linguistic contactology. Kulcsszavak / Keywords családnév, kölcsönzés, magyar nyelvváltozatok, szemantikai motiváltság, névipológia Family name, borrowing, Hungarian language variants, semantic motivation, typology of names

21 B. FODOR KATALIN Moldvai családnevek Az itt közölt írás egy a jövőben folytatandó vizsgálat első eredményeiről számol be. A moldvai nagyváros, a csángók lakta vidék fővárosa, Bákó 2002/2003. évi magán telefonelőfizetőinek névsora szolgáltatta az alapot annak kutatásához, hogy milyen magyar, illetve magyar eredetű családnevek mutathatók ki a városban. A 2002-es népszámlálási adatok szerint csupán a lakosság 1 ezreléke vallotta magát magyarnak, a telefonkönyv azonban jelentős magyar eredetű névanyag jelenlétére mutat. Az ortográfiai jellemzők és a szorosabban vett névtani sajátosságok feltárásával kimutatható, hogy legnagyobb számban a magyar személynévi eredetű családnevek ismerhetők fel a város lakosainak körében a személyes tulajdonságokat és a foglalkozást jelölő nevek mellett, s igen jelentős azoknak a családneveknek a száma, amelyeknek alig, vagy egyáltalán nem állapítható meg biztosan a származása. A több évszázados együttélés magyarok és románok között a névhasználatban is sokféle változatot hozott létre, ezek vizsgálata értékes adatokkal járulhat hozzá a moldvai magyarság történetének alaposabb megismeréséhez. Cognomen/family names in Moldva (region in Romania) The study reports the first achievements of a research which should be conducted and finalized in the future. The list of private telephone subscribers of the moldavian city, the capital of the region populated by Csangos, Bacau provided the basis of a research which aim is to point out the Hungarian and the Romanian cognomen in the city. According to the data of the 2002 census only 0,001 of the population considered themselves Hungarians although the data in the telephone directory assumes a significant quantity of names of Hungarian origin. It is demonstrable with the exhibition of the ortographical parameters and the pecularities of onomastics in the strict sense of the word that besides the names denoting personal characteristics and professions it in the group of family names deriving from Hungarian personal Names wich can be recognised the most times among the inhabitants ofthe town. The number of names whose origin is not or hardly recognisable is also relevant. The centuries of the Hungarian-Romanian cohabitation results in variants even in the names. The examination of these phaenomena could contribute to the recognition of the history of the Hungarians in Moldva (with important data). Kulcsszavak / Keywords moldvai magyarság, ortográfia, hangjelölés, szándékos és véletlen elírás, a névadás motiváltsága, párhuzamos névadás, archikus nyelvi elemek a családnevekben, kettős névhasználat hungarian population in Moldva, ortography, intentional and non-intentional errors in writing, the motivation of naming, parallel naming, archaic linguistic elements in cognomen/family names, dual names

22 SZILÁGYI-KÓSA ANIKÓ Német családnevek és helynevek kapcsolata Bepillantás a Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas) lapjaiba A német családnévanyag kialakulásában fontos szerepet játszottak a földrajzi nevek: a hagyományosan öt motivációs-szemantikai csoportba osztott német családnévanyag két nagy osztálya földrajzi névi eredetű. A készülő Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas, DFA) is egy kötetben foglalja össze a származásra, ill. a lakhelyre utaló családneveket, amelyek egyrészt a névviselők mobilitása, másrészt a névviselők földrajzi stabilitása miatt válhattak névadási indítékká. A tanulmányban bemutatjuk, hogy a német családnévanyagban milyen formában vannak jelen a különböző makro- és mikrotoponimák: az ország-, a település-, víz- és dűlőnevek, iránymegjelölések stb. The link between German family names and place names - an insight into the German Surname Atlas (Deutscher Familiennamenatlas) The names of geographic origin have played an important role in the formation of the German family names: two large categories of the German family names divided traditionally into five motivational-semantic groups have geographic origins. The German Surname Atlas in progress (Deutscher Familiennamenatlas, DFA) contains both the names referring to the origins and to the places of living in the same volume. These family names may have become motivations for naming due partly to the mobility and partly to the geographic stability of the name bearers. This study reveals which forms of different macro- and microtoponyms (country names, place names, names derived from water bodies, names indicating a direction, etc.) are present in the collected German family names. Kulcsszavak / Keywords német családnevek Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas) származásra utaló családnevek: mobilitás lakhelyre utaló családnevek: stabilitás German family names German Surname Atlas family names referring to the origins: mobility family names referring to places of living: stability

23 MIZSER LAJOS Helynevekre utaló családnevek az északkelet-magyarországi határ mindkét oldalán Kutatási területem a történelmi Bereg megye, ma Magyarország és Ukrajna területén fekszik. Gyűjteményemben 1402 helynévre utaló családnév van. Elemzem a neveket nyelvek szerint: magyar, német, szlovák, ruszin, cseh, horvát, lengyel, román, ukrán, orosz a következő sorrendben: puszta helynév, képzett helynév. Együttélés a nevekkel a különböző nemzeteknél. Az előadás a gyakorisági sorrendekkel zárul. Family names relating to place names that originate from both sides of the North-Eastern part of Hungary My research area is the historical county Bereg, which today is part of Hungary and Ukraine. In my collection there are 1402 family names relating to place names. I analyse the names to languages: Hungarian, German, Slovakian, Ruthenian, Czech, Croatian, Polish, Romanian, Ukrainian, and Russian in following order: place names without formation and derived place names. Coexistence with the names at different nations. The presentation ends with frequency orders. Kulcsszavak / Keywords Bereg megye, helynév, családnév County Bereg, place name, family name

24 HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET TUSKA TÜNDE MIROSLAV KAZÍK Adalékok a szlovák nevek kutatásához Az írás a magyarországi szlovákok által lakott Sári község élő személyneveinek, élő családneveinek és ház-megnevezéseinek anyagát taglalja. Az informátorok a legidősebb, közép- és fiatalabb generáció tagjai voltak. A családok élő nevei Sáriban leggyakrabban az - ovi, -ovci toldalékokkal képződnek az öröklődő előnevekből vagy családnevekből. A házak megnevezéseinek helymeghatározó értelemben többes szám birtokos eset U elöljárós formái (U Belákov), míg irányt meghatározó értelemben többes szám részeshatározó esetben (Belákom) fordulnak elő, mindkét forma hímnemű. Az egyének élő megnevezései egy vagy több olyan tagból állnak, amelyeknek funkciójuk van és amelyek a következők: 1. születési (kereszt) név, 2. családnév, 3. családi név (öröklődő előnév), 4. egyéni jellemzők, 5. köznévi tag. Az élő személynevek esetében a házak neveivel, mint funkciót hordozó tagokkal kutatási mintáinkban nem találkoztunk. A születési neveknek leggyakrabban hivatalos magyar, hivatalos szlovák, családias magyar (hipokorisztika) és családias szlovák (hipokorisztika) formájuk van. A feleségek és lánygyermekek családnevei az élő nevekben a hímnemből nőneművé alakító -ová, esetleg -ova, -ka toldalékkal bővülnek általában. A magyar báči, néna/nína köznévi kifejezések használatát is megfigyeltük a községben. Az élő megnevezések, különösen a családok öröklődő nevei a sáriak szlovák identitásának részét képezik. Additional material to the research of the Slovak names The study discusses the personal names, family names and house names of Sári village in Hungary, inhabited by the Slovaks. The informants got into the research from the oldest, middle and the youngest generation members. The families living names in Sári most often form with -ovi, -ovci suffixes from the inherited titles of nobitity or surnames. In the names of houses the adverbial modifier of place, plural genitive case has got a U preposition (U Belákov), while the meaning of direction has got a plural dative case (Belákom), both forms are in masculine gender. The individuals living names have got one or more elements, which have the following functions: 1. given name, 2. surname, 3. family name (inherited titles of nobility), 4. individual characteristics, 5. common name element. In the case of living personal names we have not met with house names carrying elements of function in our research patterns. Given names most often have got official Hungarian, official Slovak, familiar Hungarian (hypocoristic) and familiar Slovak (hypocoristic) forms. The surnames of wives and daughters in the living names from masculine gender to feminine gender usually expand with -ová or maybe -ova,-ka suffixes. The Hungarian common names -báci, néna/nínaexpressions usage can be also observed in the village. The living names, especially the inherited family names are part of the Slovak identity for the people in Sári. Kulcsszavak / Keywords magyarországi szlovákok, élő személynevek, familiáris szlovák formák Slovaks in Hungary, individuals living names, familiar Slovak forms

Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon

Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon KISEBBSÉGEK INTERETNIKUS KONTAKTZÓNÁBAN. CSEHEK ÉS SZLOVÁKOK ROMÁNIÁBAN ÉS MAGYAR- ORSZÁGON Szerkesztők: Jakab

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5 Előszó Előszó Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével 1 invitálása ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, mert nincs megszelídítve. Megszelídíteni pedig annyit tesz-, megy tovább a diskurzus

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2014. április NR 17 A p r i l 2 0 1 4 A Magyar

Részletesebben

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

LECHNER LECHNER. Nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából

LECHNER LECHNER. Nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából LECHNER Nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából LECHNER International conference on the occasion of the 100 th anniversary of Ödön Lechner s death Lechner Nemzetközi

Részletesebben

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG STIFTUNG AUFARBEITUNG 56 JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG CONTEMPORARY HISTORY HUNGARY Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja 2014. március 13. 13.00-14.00: Regisztráció 14.00-15.00: Plenáris ülés 15.00-16.40: Szekcióülések 16.40-17.00: Kávészünet 17.00-19.00: Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Merkovity Norbert A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

Az ásványok vonzásában

Az ásványok vonzásában E tanulmánykötetben Szakáll Sándor korábbi és jelenlegi kollégái, magyar és külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársai, egykori és jelenlegi hallgatói, illetve ásványgyűjtők tudományos, valamint ismeretterjesztő

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ

FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ PUSZTAI GABRIELLA ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ EZREDFORDULÓN Lektorálta: Kozma Tamás és Tomka Miklós GONDOLAT A magyar közoktatás napjainkban zajló átalakulási folyamatának egyik jelentős

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban

ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 7 th International Congress of Hungarian Studies Cluj-Napoca/Kolozsvár, 2011. augusztus

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

Névföldrajz és etimológia

Névföldrajz és etimológia N. Fodor János: Névföldrajz és etimológia 451 Névföldrajz és etimológia Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból 1 1. A családnevekhez kapcsolódó névföldrajzi kutatások terén

Részletesebben

A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. Chances of Hungarian-Slovakian Cross-Border Relations

A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. Chances of Hungarian-Slovakian Cross-Border Relations A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei Doktori (PhD) értekezés tézisei Chances of Hungarian-Slovakian Cross-Border Relations PhD thesis Mezei István Debreceni Egyetem Debrecen Miskolc 2005. I.

Részletesebben