A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek"

Átírás

1

2 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek

3

4 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek A november 5-i győri tanácskozás előadásai Szerkesztette Vörös Ferenc Savaria University Press Szombathely, 2011

5 Lektorálta DR. MIZSER LAJOS CSC DR. MURÁDIN LÁSZLÓ CSC DR. VÖRÖS FERENC PHD DR. VÖRÖS OTTÓ CSC Borítóterv VITÁRIS GÁBOR VÖRÖS FERENC A szerzők ISBN Minden jog fenntartva. A mű sem részleteiben, sem egészében nem reprodukálható semmilyen eljárással, továbbá semmiféle adathordozón nem tárolható a jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

6 A kötet megjelentetését a polgármesteri keretből Borkai Zsolt, a rendezvény fővédnöke, Győr város polgármestere hathatósan támogatta. A szerzőtársak nevében ezúton szeretnék neki köszönetet mondani érte. V.F.

7 Felelős kiadó: FŰZFA BALÁZS Készült: 2011-ben

8

9 Tartalomjegyzék Polgármesteri köszöntő... 9 Szerkesztői előszó VÖRÖS FERENC: Névföldrajz és térinformatika. Mutatvány a Mai magyar családnévatlasz legújabb térképlapjaiból Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords FÜLÖP LÁSZLÓ: Magyar szlovén (nyelvi) kapcsolatok a nevek tükrében. Felsőszölnöki plébánia, 18. század Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords GERSTNER KÁROLY: Személynevek a hazai német földrajzi nevekben Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN: Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon. Német, Szász, Bajor, Sváb Irodalom Absztrakt / Abstrakt FÁBIÁN ZSUZSANNA: Olasz családnevek Magyarországon Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords N. FODOR JÁNOS: Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords BENŐ ATTILA: Román eredetű családnevek a nyelvterület keleti régiójában. Eredetréteg, tipológiai Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords B. FODOR KATALIN: Moldvai családnevek Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords SZILÁGYI-KÓSA ANIKÓ: Német családnevek és helynevek kapcsolata. Bepillantás a Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas) lapjaiba Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords

10 MIZSER LAJOS: Helynévre utaló családnevek az északkelet-magyarországi határ mindkét oldalán Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET TUSKA TÜNDE MIROSLAV KAZÍK: Adalékok a szlovák nevek kutatásához Irodalom Absztrakt / Abstrakt Kulcsszavak / Keywords A kötet szerzői / Authors of the Volume

11 Polgármesteri köszöntő Tisztelettel köszöntöm A nyelvföldrajztól a névföldrajzig címmel második alkalommal meghirdettet konferencia minden kedves résztvevőjét, előadóit, hallgatóit és szervezőit. Nagy öröm számomra, hogy Győr adhat otthont ennek az egyedülálló és színvonalas eseménynek. Az ember viszonya a saját nevéhez időben ugyan változó lehet, de minden pillanatban pontosan kifejezi tudatát. A gyermek először megtanulja kimondani, az idő múlásával leírni, majd megfordul a fejében, hogy vajon miért pont így hívják, és mit jelenthet neve. Előfordul, hogy magyarázatokat keres a névre, mely övé, fémjelzi, de nem jellemzi őt. Egy ember neve nem azonos a család történetével, sem a család eredettudatával. A nevek azonban beszédesek, sok mindennek utána lehetne járni a név mentén elindulva. A név olyan azonosító, amelyre van, aki büszke, sőt van, aki ennek hatására kezdi keresni a család múltjában a gyökereit. A családnév eredetének, időbeni változásainak feltárása, végleges alaki rögzülésének kutatása egyszerre kaland, és intellektuális időutazás. Ebben a felfedezésben nyújthat iránymutatást a készülő családnévatlasz, amelyet kutatásuk során nemcsak a nyelvészek, hanem egyéb tudományterületeken tevékenykedő szakemberek, így a történészek, helyismerettel, néprajzzal, migrációval, kisebbségkutatással foglalkozó szakemberek is kamatoztathatnak. A kisalföldi megyeszékhely számára fontos, hogy hozzá tudjon járulni azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket olyan neves, városunkhoz köthető nyelvészek fémjeleznek, mint Révai Miklós vagy Czuczor Gergely. Az ő örökségükre hivatkozva sok sikert kívánok a konferencia szervezőjének, a résztvevőknek pedig eredményes tanácskozást, valamint kellemes kikapcsolódást városunkban. Bízom abban, hogy az előadások közeljövőben megjelenő szerkesztett változatából a nagyközönség is új, eddig még fel nem tárt dolgokkal ismerkedhet meg majd akkor, amikor a családnevek eredetét, nyelvföldrajzát bemutató tanulmányokat írott formában is kézbe veheti novemberében Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere a rendezvény fővédnöke

12

13 Szerkesztői előszó A november 5-én Győrben megrendezett szakmai tanácskozás előadásainak szerkesztett változatát veheti kézbe az olvasó. A kötet fő rendezőelve az volt, hogy abban a sorrendben szerepeljenek benne a szerzők, ahogy előadásuk a rendezvényen elhangzott. Ezzel némileg eltértünk az ilyenkor általánosnak mondható betűrendes szerkesztési elvtől, de úgy gondoltuk, hogy az előadások tematikus csoportosítása utólag is jelentősen megkönnyítheti a könyv forgatóinak, hogy ki-ki a maga érdeklődésének megfelelően szemezgethessen a kötetből. Másodszor gyűltek össze a családnevekkel foglalkozó Kárpát-medencei szakemberek, hogy ez alkalommal Győrben készítsenek számvetést a szakmai tanácskozás tematikájához kapcsolódó munkájukról. Az ilyen összejövetelek kiválóan alkalmasak arra, hogy az előadásokként elhangzó beszámolókon túl termékeny eszmecsere alakuljon ki a résztvevők között: Az sem utolsó szempont, hogy a szakmabéliek az érdeklődő nagyközönségnek is bepillantást engedjenek a kutatásaikba és a magyar családnévatlasz háttérmunkálataiba. A helyszín évről évre változik, csakúgy, mint a tanácskozás témája, jóllehet a főcím A nyelvföldrajztól a névföldrajzig a kereteket is nagyban behatárolja. A győri konferencián elhangzó előadások zöme a helynevek, valamint egyes magyarországi és határainkon túl élő kisebbségek családnévállományát állították középpontba. Lassan már az is hagyománnyá válik, hogy egy-egy előadás erejéig összefoglalás hangzik el a névföldrajzban előttünk járó nemzetek atlaszairól. A szombathelyi tanácskozáson Fábián Zsuzsannától az olaszországi családnévkutatások ezredfordulós állásáról kaptunk igen alapos áttekintést. Győrben ennek szerves folytatásaként Szilágyi-Kósa Anikó a német családnévatlaszt (Deutscher Familiennamenatlas) mutatta be előadásában. Győr méltó helyet biztosított a tanácskozásnak. Éppen ezért illendő köszönetet mondanunk fővédnökünknek, Borkai Zsolt polgármester úrnak és rajta keresztül a városnak, hogy biztosították számunkra a termet és az ilyenkor szükséges technikai hátteret. Ugyancsak itt kell megemlíteni, hogy az előadások szerkesztett változatának megjelentetését Borkai Zsolt tette lehetővé, aki ebben a meglehetősen ínséges időszakban polgármesteri keretéből hasította ki számunkra a kötet nyomdai költségeit Szent András havában A szerkesztő

14 VÖRÖS FERENC Névföldrajz és térinformatika Mutatvány a Mai magyar családnévatlasz legújabb térképlapjaiból A tanulmány első része beszámol a Mai magyar családnévatlasz munkálatainak jelenlegi állásáról. Szól a térképek előállításához szükséges térinformatikai rendszer, a matematikai segédprogramok és a kereső létrehozásának mikéntjéről. A dolgozat második részében a szerző négy családnév tematikus térképei alapján betekintést enged abba, milyen sokoldalú felhasználást kínál a több mint tízmillió alapadatot tartalmazó MMCsA /DHS (A mai magyar családnevek adatbázisa / Database of Hungarian Surnames), amikor a belőle kinyert adatok téri tagozódását ábrázoljuk. A tanulmányban térképre vitt családnevek lexikai típusai és változatai: Juhász ~ Ihász; Garajszki; Bozsik; Német. Linguistic Geography and Geo-Information System Sample from the Latest Maps of the Current Hungarian Family Name Atlas The first part of the study introduces the recent status of the work related to Current Hungarian Family Name Atlas. It also describes the method how to set up the geoinformation system, mathematical support programmes and the browser required to produce the maps. In the second part of the study based on the thematic maps of four family names, the author gives some insight how complex usage MMCsA /DHS (A mai magyar családnevek adatbázisa / Database of Hungarian Surnames) offers, containing more than 10 million basic data, when we display regional distribution of data gained from such. Lexical types and variants of family names displayed on the map in the study: Juhász ~ Ihász; Garajszki; Bozsik; Német. Kulcsszavak / Keywords családnévatlasz, térinformatika, tematikus térképek, elektronikusan tárolt adatbázis, izoglossza, lexikai típusok, ejtés- és írásképváltozatok Family name atlas, geo-informatics, thematic maps, electronically stored database, isogloss, lexical types, pronunciation and written-form variants

15 FÜLÖP LÁSZLÓ Szlovén családnevek névföldrajzi jellemzői Felsőszölnöki plébánia A tanulmány egy magyarországi szlovén település, Felsőszölnök plébániájának családneveit vizsgálja az közötti időszakban. Bemutatja magának a plébániának és a hozzátartozó filiáknak a történetét. Részletesebben vizsgálja az ott élők nyelvjárását, amely lényegesen eltér a szlovén irodalmi nyelvtől. Épp ezek a jellemzők, valamint egyéb térbeli, időbeli, gazdasági-társadalmi tényezők határozták meg az ott élők családnévrendszerét. Megismerhetjük az akkor leggyakoribb vezetékneveket, azok eredetét, a nevek elterjedését és alakváltozatait. Főleg ez utóbbi nagyon jellemző a vidékre, egy-egy névnek akár öt-hat írott formájával is találkozhatunk a korabeli római katolikus anyakönyvekben. A szerző mindezeket szemléletesen térképeken ábrázolja, és névföldrajzi szempontból elemzi. The characteristics of the namegeography of the Slovenian family names The Felsőszölnök parish The study analyzes the family names of a Slovenian settlement in Hungary, Felsőszölnök from 1750 to It shows the history of the parish and its branch offices. It studies the inhabitants dialect, which is much different from the standard Slovenian. The inhabitants family names were influenced by these characteristics and other geographic, chronological, economic, social factors. We can get to know the most popular family names, their origins, spread and allomorphes. The latters are typical in this region, in the roman catholic registers we meet five or six written forms of a name. The author analyzes and represents them with the help of maps in a namegeographical point of view. Kulcsszavak / Keywords Magyarországi szlovénok (vendek), Vendvidék, plébánia, nyelvjárás, nyelvi kontaktusok, családnevek, gyakoriság, elterjedés, nevek alakváltozata, névföldrajz Slovenes in Hungary, Vendvidék, Wends, parish, dialect, linguistic contacts, family names, frequency, spread, allamorphes of names, namegeography

16 GERSTNER KÁROLY Személynevek hazai német földrajzi nevekben A dunántúli megyék földrajzi neveit tartalmazó kötetekben a magyar nevek mellett a hazai németek által a saját anyanyelvükön használt nevek is nagy számban megtalálhatók. Ezek között vannak településnevek, valamint az egyes helységek bel- és külterületére lokalizálható helyek nevei is. A cikk ezen nevek közül azokat vizsgálja, amelyek valamilyen személynevet (családnevet, keresztnevet vagy ragadványnevet) tartalmaznak. A vizsgálat a következőkkel foglalkozik: milyen arányban vannak ilyen típusú nevek a korpuszban?; milyen típusú helyek jelölésére használják az ilyen neveket?; milyen névhasználati jellemzők figyelhetők meg az ilyen nevek kapcsán? Personal names in German geographical names in Hungary Besides the place names used by Hungarians, those used by the German-speaking minorities can also be found in great number in geographical name collecions of the Transdanubian counties. These names are on the one hand names of settlements, and on the other hand other names of inner or outlying territories. The article analyizes those names of the latter type which contain personal names (family names, given names, nicknames). The analysis deals with the following questions: in what proportion does the corpus contain this type of names? what types of places are assigned with these names? what characteristics of the name usage can be observed in connection with these names? Kulcsszavak / Keywords névtan, nyelvi kontaktusok, dialektológia, településtörténet, nemzeti és kulturális identitás onomastics, language contacts, dialectology, settlement history, national and cultural identity

17 FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon Német, Szász, Bajor, Sváb A népnévi, illetve népcsoportnévi eredetű családnevek más európai népek családnévállományával összevetve a magyar névanyagnak jelentős részét alkotják. A következőkben négy, német népcsoportokra utaló nevet (Német, Szász, Bajor és Sváb) kiválasztva igyekszünk bemutatni a magyar népnévi eredetű családnevek diakrón szempontú vizsgálatának lehetőségeit. Áttekintésünk kiterjed az említett szavak közszói előfordulásaira, jelentésük változásaira és a forrásokban alkalmazott idegen nyelvi megfelelőikre, valamint helyneveinkben, egyénnevekben, megkülönböztető névelemekben és családnevekben való megjelenésükre. Ahol a források lehetővé teszik, területi megoszlásukra is kitérünk. Bemutatjuk emellett a családnév-változtatásokban játszott szerepüket, a népnévi eredetű családnevek csoportjában a mesterséges névalkotás hatására végbement változásokat, végül pedig a tárgyalt elemeknek a mai magyar családnév-állományban elfoglalt helyét vesszük szemügyre. Family names referring to German ethnical groups in Hungary Német [German], Szász [Saxon], Bajor [Bavarian], Sváb [Swabian] The family names originating from the names of ethnical groups form a considerable part of the corpus of Hungarian family names, in comparison to the family name corpuses of other European nations. In our paper, taking the example of four selected family names referring to the German population (Német German, Szász Saxon, Bajor Bavarian, Sváb Swabian ), we demonstrate the possibilities of the diacronic research of the Hungarian family names referring to ethnical groups. Our survey extends to the appearance of these words as common nouns, to the changes of their meaning and their counterparts in foreign languages as used in our sources, and to their presence in place names, individual names, distinguishing elements and family names. When our sources make it possible for us, we will also touch upon their areal distributions. In addition, we present their role in family name changes, and the changes in the corpus of family names referring to ethnical groups caused by artificial name creation. Finally, we demonstrate the position of these four family names in the contemporary corpus of Hungarian family names. Kulcsszavak / Keywords népnevek, családnevek, személynévtörténet, névgyakoriság, névföldrajz, Német, Szász, Bajor, Sváb ethnonims, family names, historical anthroponymy, name frequency, name geography, German, Saxon, Bavarian, Swabian

18 FÁBIÁN ZSUZSANNA Olasz családnevek Magyarországon A tanulmány bemutatja, hogy milyen értelmezési-definíciós, adatgyűjtési és feldolgozási nehézségek merülnek fel egy adott nyelvvel kapcsolatba került idegen eredetű családnévállomány tanulmányozása során, ill. hogy milyen kép rajzolódik ki a magyarral kapcsolatba került (elsősorban XIX XX. századi) olasz eredetű családnevekről. A tanulmány első, bevezető részében a szerző kitér azokra a nehézségekre, amelyek az olasz családnév a magyarban fogalmának értelmezése körül merülnek fel. Az adatgyűjtés legfőbb nehézsége a véletlenszerűség, ill. a családtörténetek ismeretének szükségessége. A szerző Kázmér Miklósnak a régi magyar családneveket feldolgozó szótárából vett példákkal azt is bemutatja, hogy mely esetekben merül fel olasz vonatkozású névhomonímia lehetősége is. A magyarba bekerült olasz családnevek két nagy csoportját az eredeti formájukban megmaradt, ill. a meghonosodott névalakok alkotják, e kettő között helyezkednek el a még ingadozó formák. A tanulmányban ezekre a névtípusokra hoz fel adatokat a szerző, a névviselőkről szóló információkat is felsorakoztatva. A mai olasz családnevek gyakoriságára és földrajzi elterjedésére vonatkozó adatok a portálról származnak. A meghonosodott neveknél megfigyelhető nyelvi változások (példákkal kísérve) külön pontban is fel vannak sorolva. A tanulmány végén felmerül az olaszba bekerült magyar családnevek tanulmányozásának időszerűsége is. Italian Surnames in Hungary The study deals with the interpretational-definitional, data collecting and processing difficulties involved in studying the surname stock of foreign origin having come into contact with a given language, and the kind of image depicted by surnames of Italian origin that came into contact with Hungarian especially during the 19 th and 20 th century. In the first, introductory part of the study, the author elaborates on the difficulties arising out of the interpretation of the concept of "Italian surnames in Hungarian". The main difficulties in collecting data are randomness, and the need for being familiar with family histories. Through examples taken from the dictionary edited by Miklós Kázmér concerning old Hungarian family names, the author demonstrates cases in which there is the possibility of Italian related name homonymy. There are two large categories of Italian surnames in Hungarian: those retaining their original form and the naturalized ones, in between these two, however, there is a third group, the still wavering forms. The author discusses data concerning this third group with added information on the bearers of these names. Data concerning the frequency and geographical spread of present day Italian surnames were taken from the portal The linguistic changes observed in naturalized names (accompanied by examples) are also listed separately. The author mentions at the end of the study that research conducted into Hungarian surnames in Italian would also be timely. Kulcsszavak / Keywords névtan, családnevek, olasz magyar vonatkozások onomastics, family names, Italian-Hungarian realtion

19 N. FODOR JÁNOS Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában A mai családnévanyag szinkrón névföldrajzi vizsgálata mellett fontos a történeti szempont érvényesítése is, ennek okán a közelmúltban megkezdődtek a Történeti Magyar Családnévatlasz munkálatai, amelynek adatbázisához az első országos összeírás szolgáltatja az adatokat. A 160 ezres adatmennyiséggel biró névkorpusz a történelmi Magyarország területének a kétharmadát lefedi, sok szempontú elemzési lehetőséget biztosítva a névföldrajzi vizsgálatokhoz. Jelen tanulmányban a népnévi eredetű családnevek közül az Orosz, Rusznyák és Ruszin családnevek területi kiterjedése segít feltárni a különböző nyelven ugyanarra a népcsoportra vonatkozó nevek történeti tanulságait. The linguistic geography concerns of the context of a name and an ethnic group in the database of Atlas of Historical Hungarian Surnames Beside the synchronic name geography examination of the today's surnames is important the validation of the historical viewpoint, because of this the works of the Atlas of Historical Hungarian Surnames began. The database of AHHS consists of the data of the first national census in The corpus of 160 thousand names covers the big part of historical Hungary's area. In this paper I research the contexts of a name and an ethnic group, and I present the geography map of the Orosz Russian, Rusznyák Ruthenian, Ruszin Ruthenian family names with ethnonym origin. Kulcsszavak / Keywords névföldrajz, népnévi eredetű családnevek, személynév és etnikum kapcsolata, népiségtörténet, történeti családnévatlasz, Orosz, Rusznyák, Ruszin name geography, surnames with an ethnonym origin, the contact of a personal name and an ethnic group, atlas of historical surnames, family names: Orosz Russian, Rusznyák Ruthenian, Ruszin Ruthenian

20 BENŐ ATTILA Román eredetű családnevek a nyelvterület keleti régiójában Eredetréteg, tipológia A tanulmány a magyarban használatos román eredetű családneveket elemzi, és többféle szempontból tipologizálja őket: az eredet, a meghonosodottság, az alakváltozatok, a gyakoriság, a régiség és a motiváltság perspektívájából. A tanulmány több olyan elméleti kérdést is felvet, amelyeknek megoldása érinti a névtan, a nyelvföldrajz és a kontaktológia területét. Hungarian family names of Romanian origin Their origin and tipology The article analyses the Hungarian family names of Romanian origin and presents a typology of these names taking into account the following criteria: origin, integration, lexical and morphological variability, frequency, time of borrowing and semantic motivation. The study of these family names arises many theoretical questions which are closely connected to field of of family names in general, to geography of names and to linguistic contactology. Kulcsszavak / Keywords családnév, kölcsönzés, magyar nyelvváltozatok, szemantikai motiváltság, névipológia Family name, borrowing, Hungarian language variants, semantic motivation, typology of names

21 B. FODOR KATALIN Moldvai családnevek Az itt közölt írás egy a jövőben folytatandó vizsgálat első eredményeiről számol be. A moldvai nagyváros, a csángók lakta vidék fővárosa, Bákó 2002/2003. évi magán telefonelőfizetőinek névsora szolgáltatta az alapot annak kutatásához, hogy milyen magyar, illetve magyar eredetű családnevek mutathatók ki a városban. A 2002-es népszámlálási adatok szerint csupán a lakosság 1 ezreléke vallotta magát magyarnak, a telefonkönyv azonban jelentős magyar eredetű névanyag jelenlétére mutat. Az ortográfiai jellemzők és a szorosabban vett névtani sajátosságok feltárásával kimutatható, hogy legnagyobb számban a magyar személynévi eredetű családnevek ismerhetők fel a város lakosainak körében a személyes tulajdonságokat és a foglalkozást jelölő nevek mellett, s igen jelentős azoknak a családneveknek a száma, amelyeknek alig, vagy egyáltalán nem állapítható meg biztosan a származása. A több évszázados együttélés magyarok és románok között a névhasználatban is sokféle változatot hozott létre, ezek vizsgálata értékes adatokkal járulhat hozzá a moldvai magyarság történetének alaposabb megismeréséhez. Cognomen/family names in Moldva (region in Romania) The study reports the first achievements of a research which should be conducted and finalized in the future. The list of private telephone subscribers of the moldavian city, the capital of the region populated by Csangos, Bacau provided the basis of a research which aim is to point out the Hungarian and the Romanian cognomen in the city. According to the data of the 2002 census only 0,001 of the population considered themselves Hungarians although the data in the telephone directory assumes a significant quantity of names of Hungarian origin. It is demonstrable with the exhibition of the ortographical parameters and the pecularities of onomastics in the strict sense of the word that besides the names denoting personal characteristics and professions it in the group of family names deriving from Hungarian personal Names wich can be recognised the most times among the inhabitants ofthe town. The number of names whose origin is not or hardly recognisable is also relevant. The centuries of the Hungarian-Romanian cohabitation results in variants even in the names. The examination of these phaenomena could contribute to the recognition of the history of the Hungarians in Moldva (with important data). Kulcsszavak / Keywords moldvai magyarság, ortográfia, hangjelölés, szándékos és véletlen elírás, a névadás motiváltsága, párhuzamos névadás, archikus nyelvi elemek a családnevekben, kettős névhasználat hungarian population in Moldva, ortography, intentional and non-intentional errors in writing, the motivation of naming, parallel naming, archaic linguistic elements in cognomen/family names, dual names

22 SZILÁGYI-KÓSA ANIKÓ Német családnevek és helynevek kapcsolata Bepillantás a Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas) lapjaiba A német családnévanyag kialakulásában fontos szerepet játszottak a földrajzi nevek: a hagyományosan öt motivációs-szemantikai csoportba osztott német családnévanyag két nagy osztálya földrajzi névi eredetű. A készülő Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas, DFA) is egy kötetben foglalja össze a származásra, ill. a lakhelyre utaló családneveket, amelyek egyrészt a névviselők mobilitása, másrészt a névviselők földrajzi stabilitása miatt válhattak névadási indítékká. A tanulmányban bemutatjuk, hogy a német családnévanyagban milyen formában vannak jelen a különböző makro- és mikrotoponimák: az ország-, a település-, víz- és dűlőnevek, iránymegjelölések stb. The link between German family names and place names - an insight into the German Surname Atlas (Deutscher Familiennamenatlas) The names of geographic origin have played an important role in the formation of the German family names: two large categories of the German family names divided traditionally into five motivational-semantic groups have geographic origins. The German Surname Atlas in progress (Deutscher Familiennamenatlas, DFA) contains both the names referring to the origins and to the places of living in the same volume. These family names may have become motivations for naming due partly to the mobility and partly to the geographic stability of the name bearers. This study reveals which forms of different macro- and microtoponyms (country names, place names, names derived from water bodies, names indicating a direction, etc.) are present in the collected German family names. Kulcsszavak / Keywords német családnevek Német Családnévatlasz (Deutscher Familiennamenatlas) származásra utaló családnevek: mobilitás lakhelyre utaló családnevek: stabilitás German family names German Surname Atlas family names referring to the origins: mobility family names referring to places of living: stability

23 MIZSER LAJOS Helynevekre utaló családnevek az északkelet-magyarországi határ mindkét oldalán Kutatási területem a történelmi Bereg megye, ma Magyarország és Ukrajna területén fekszik. Gyűjteményemben 1402 helynévre utaló családnév van. Elemzem a neveket nyelvek szerint: magyar, német, szlovák, ruszin, cseh, horvát, lengyel, román, ukrán, orosz a következő sorrendben: puszta helynév, képzett helynév. Együttélés a nevekkel a különböző nemzeteknél. Az előadás a gyakorisági sorrendekkel zárul. Family names relating to place names that originate from both sides of the North-Eastern part of Hungary My research area is the historical county Bereg, which today is part of Hungary and Ukraine. In my collection there are 1402 family names relating to place names. I analyse the names to languages: Hungarian, German, Slovakian, Ruthenian, Czech, Croatian, Polish, Romanian, Ukrainian, and Russian in following order: place names without formation and derived place names. Coexistence with the names at different nations. The presentation ends with frequency orders. Kulcsszavak / Keywords Bereg megye, helynév, családnév County Bereg, place name, family name

24 HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET TUSKA TÜNDE MIROSLAV KAZÍK Adalékok a szlovák nevek kutatásához Az írás a magyarországi szlovákok által lakott Sári község élő személyneveinek, élő családneveinek és ház-megnevezéseinek anyagát taglalja. Az informátorok a legidősebb, közép- és fiatalabb generáció tagjai voltak. A családok élő nevei Sáriban leggyakrabban az - ovi, -ovci toldalékokkal képződnek az öröklődő előnevekből vagy családnevekből. A házak megnevezéseinek helymeghatározó értelemben többes szám birtokos eset U elöljárós formái (U Belákov), míg irányt meghatározó értelemben többes szám részeshatározó esetben (Belákom) fordulnak elő, mindkét forma hímnemű. Az egyének élő megnevezései egy vagy több olyan tagból állnak, amelyeknek funkciójuk van és amelyek a következők: 1. születési (kereszt) név, 2. családnév, 3. családi név (öröklődő előnév), 4. egyéni jellemzők, 5. köznévi tag. Az élő személynevek esetében a házak neveivel, mint funkciót hordozó tagokkal kutatási mintáinkban nem találkoztunk. A születési neveknek leggyakrabban hivatalos magyar, hivatalos szlovák, családias magyar (hipokorisztika) és családias szlovák (hipokorisztika) formájuk van. A feleségek és lánygyermekek családnevei az élő nevekben a hímnemből nőneművé alakító -ová, esetleg -ova, -ka toldalékkal bővülnek általában. A magyar báči, néna/nína köznévi kifejezések használatát is megfigyeltük a községben. Az élő megnevezések, különösen a családok öröklődő nevei a sáriak szlovák identitásának részét képezik. Additional material to the research of the Slovak names The study discusses the personal names, family names and house names of Sári village in Hungary, inhabited by the Slovaks. The informants got into the research from the oldest, middle and the youngest generation members. The families living names in Sári most often form with -ovi, -ovci suffixes from the inherited titles of nobitity or surnames. In the names of houses the adverbial modifier of place, plural genitive case has got a U preposition (U Belákov), while the meaning of direction has got a plural dative case (Belákom), both forms are in masculine gender. The individuals living names have got one or more elements, which have the following functions: 1. given name, 2. surname, 3. family name (inherited titles of nobility), 4. individual characteristics, 5. common name element. In the case of living personal names we have not met with house names carrying elements of function in our research patterns. Given names most often have got official Hungarian, official Slovak, familiar Hungarian (hypocoristic) and familiar Slovak (hypocoristic) forms. The surnames of wives and daughters in the living names from masculine gender to feminine gender usually expand with -ová or maybe -ova,-ka suffixes. The Hungarian common names -báci, néna/nínaexpressions usage can be also observed in the village. The living names, especially the inherited family names are part of the Slovak identity for the people in Sári. Kulcsszavak / Keywords magyarországi szlovákok, élő személynevek, familiáris szlovák formák Slovaks in Hungary, individuals living names, familiar Slovak forms

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet A 2012. június 4-i sárvári tanácskozás előadásai

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Curriculum Vitae. Personal Data Horváth, Orsolya

Curriculum Vitae. Personal Data Horváth, Orsolya Curriculum Vitae Personal Data Horváth, Orsolya Name PhD Title F Gender 1976 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) horvath.orsolya@kre.hu Emailaddress(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK 1. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen motivációk és elgondolások állnak a mögött, hogy szül k a Réka nevet adják gyermeküknek, és hogyan viszonyulnak

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1

Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1 Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1 Kálmán Rudolf Rudolf Emil Kalman was born in Budapest, Hungary, on May 19, 1930. He received the bachelor's degree (S.B.) and the master's degree (S.M.) in

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- OROMA, Fiona

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Department of General and Applied Linguistics

Department of General and Applied Linguistics Introduction to Linguistics NBB_NI734K2 of General and Applied Linguistics Autumn Contact Hours Weekly/Total 2 lectures, total 30 Gyula Kalcsó The notion of language, system and practice, the relation

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2. SZERZŐINKRŐL / AUTHORS Bencze Szabina a PTE Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves PhDhallgatója. Kutatási területei az oktatásfinanszírozás, a hátrányos helyzet, valamint a hallgatói mobilitás vizsgálata.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

A várossá válás reformja

A várossá válás reformja ELMÉLET MÓDSZERTAN DR. CSAPÓ TAMÁS DR. KOCSIS ZSOLT A várossá válás reformja Cikkünk hozzászólás a Tóth József által indított vitához (Tóth 2008, Kőszegfalvi 2008). Részben a várossá válásban tettesként,

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben