CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: Tanulmányok: Iskolai végzettség:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség:"

Átírás

1 CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Cziráki Zsuzsanna Leánykori név: Buczkó Zsuzsanna Születés: Békéscsaba, szeptember 10. Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett Cím: 6725 Szeged, Martonosi utca 4. Tanulmányok: Iskolai végzettség: felsőfokú (egyetemi diploma), PhD (fokozatszerzés éve: 2011, disszertáció címe: Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején) Iskolák: Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola Modernkori képzési program, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelemnémet bölcsésztanári diploma, Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, érettségi, Képzések: Szegedi Tudományegyetem, német műfordítói képzés, Szegedi Tudományegyetem, angol társadalomtudományi szakfordítói képzés, Szegedi Tudományegyetem, spanyol gazdasági szakfordítói képzés, Érdeklődési terület: Erdély és Magyarország története, Habsburg birodalmi diplomácia, diplomáciatörténet a kora újkorban. Az erdélyi szászok történelme és művelődéstörténete, különös tekintettel a szász autonómia modelljére és a szászok diplomáciai kapcsolataira a században. Brassó város története. A jórészt ismeretlen vagy a történetírás által figyelmen kívül hagyott erdélyi szász források felkutatása, feltárása, integrálása a magyar és német nyelvű történettudományba. Társadalomtudományi szakfordítás, illetve műfordítás.

2 Tudományos publikációk: Monográfiák: Az erdélyi szászok története. Erdélyi szász irodalomtörténet. Imedias Kiadó, Kozármisleny, Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. ELTE Budapest, Tanulmányok: Johann Martin Honigberger: Napkeleti gyümölcsök. Tanulmány és műfordítás. Documenta Historica. Szeged, Erdélyi szász kronológia. CD-ROM. Szomszédvárak Alapítvány. Pécs, Erdélyi szász irodalomtörténet. CD-ROM. Szomszédvárak Alapítvány. Pécs, Beurteilung der historischen Rolle des Sachsentums in der älteren ungarischen Geschichtsschreibung anhand des Beispiels aus dem 17. Jahrhundert. In: In The Eyes of the Neighbours National Stereoptypes and Characteristics in Middle-East Europe. Konferencia tanulmánykötet. Szeged, Brassói és barcasági katonák Bethlen Gábor hadseregében. Belvedere meridionale (22.) Geschenke und Geschenkanlässe in Kronstadt (Siebenbürgen) am Anfang des 17. Jahrhunderts angesichts der städtischen Quellen kirchlicher Provenienz. Konferenzsammelband Pontes ad Fontes. Brno, Bethlen Gábor fejedelmi látogatásai Brassóban. Aetas Történettudományi folyóirat, 2011 (26.) Brassó és az erdélyi szászok szerepe Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalásában ( ). Századok 2011 (144.) Johannes Benkner, Kolomann Gotzmeister szócikkek. In: Erdélyi méltóságviselők Bethlen Gábor korában. I. Fejedelmi tanácsosok, főispánok, székely főtisztek. Szerk. Balogh Judit Horn Ildikó. https://sites.google.com/site/transílvaniaete/hot-news- 1/erdelyimeltosagviselokbethlengaborkoraban. Das Siebenbürgen-Konzept von Melchior Khlesl. Ungarnjahrbuch Bd München. (Szerkesztés alatt, leadva: október 1.) Felette kérem kegyelmedet, az szállásom felől provideáljon Fejedelmi reprezentáció Brassóban Bethlen Gábor látogatásai során. URBS Várostörténeti tanulmányok. Vol (Szerkesztés alatt, leadva: január 17.) Két világ határán: Johannes Benkner erdélyi szász politikus bécsi is konstantinápolyi diplomáciai tevékenysége. In: Belvedere meridionale. XXIV. évf Borfogyasztás és borkereskedelem a kora újkori Brassóban. In: Csoma Zsigmond emlékkönyv. (Szerkesztés alatt, leadva: április 15.)

3 Megjegyzések Erich Lassota zu Steblau évi titkos erdélyi megbízatásához. In: Fons Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. 19 évf. 3. szám Erdély szerepe Melchior Khlesl fennmaradt írásos véleményeiben között. In: Kármán Gábor Teszelszky Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa. Budapest, (Szerkesztés alatt, leadva: augusztus 22.) Szemelvények Melchior Khlesl és a bécsi Titkos Tanács 1611 és 1613 között keletkezett, erdélyi vonatkozású írásos véleményeiből. In: Levéltári Közlemények 83. (2012) Recenziók Végek dicsérete. Recenzió Vicze Károly Az vég Temesvárban című művéről. Aetas Történettudományi folyóirat, évf Kincseskamra a régi Magyarország peremén néhány szó a brassói szász helytörténetírásban rejlő lehetőségekről a magyar nyelvű történettudomány számára. Recenzió Georg Michael Gottlieb von Herrmann Das Alte Kronstadt című művéről. Aetas Történettudományi folyóirat, évf. 3. sz Rezension über das Werk: Tünde Katona: Caritas und Memoria. Eine Leutschauer Stiftung im Dienste der Bildungsförderung in der Zips des 16. Jahrhunderts. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. Herder-Institut. (szerkesztés alatt, leadva: április 30.) Egyéb: Interjú Gernot Nussbächer brassói szász levéltárossal. Aetas Történettudományi folyóirat, 2011 (26.) Felolvasóest. In: Hermann Hesse: Az álmok háza. (Válogatott elbeszélések III.) Cartaphilus, (műfordítás) Rendszeres fordító közreműködés az Aetas Történettudományi folyóirat számára. Tudományos előadások A magyarokról alkotott kép Johannes Tröster Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia című művében. Kora újkori magyar történeti PhD-konferencia. Szeged, Die diplomatischen Beziehungen der Kronstädter Sachsen zu Wien und Konstantinopel in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: In The Eyes of the Neighbours National Stereotypres and Characteristics in Middle-East Europe. International Conference of the University of Szeged and the International Visegrád Fund. Szeged, Die Beziehung zwischen fürstlicher Macht und autonomer Gemeinde der Stadt Kronstadt unter der Regierung von Gabriel Bethlen. Doktorandenkolloqium für Geschichte Siebenbürgens. Regensburg, 2009.

4 Brassó és Bethlen Gábor viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében. Kora újkori magyar történeti PhD-konferncia. Szeged, Geschenke und Geschenkanlässe in Kronstadt (Siebenbürgen) am Anfang des 17. Jahrhunderts angesichts der städtischen Quellen kirchlicher Provenienz. Pontes ad fontes - Kirchengeschichte im Licht der historischen Hilfswisseschaften. Masaryk Egyetem, Brno, Az erdélyi szászok szerepe Bethlen Gábor trónfoglalásában. Modern Minerva Alapítvány, Fiatal Történészek Konferenciája. Budapest, Die Rolle der Siebenbürger Sachsen in der Ostpolitik des Hauses Habsburg in den Jahren Frühneuzeitforschung in Ungarn und in Österreich. Tagung des Collegium Hungaricum und des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Bécs, május 2-4. A Szász Universitas Báthory István uralkodása idején. Báthory István Emlékkonferencia. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, szeptember 21. Felette kérem kegyelmedet, az szállásom felől provideáljon Bethlen Gábor fejedelmi látogatásai Brassóban. URBS Várostörténeti Konferencia. Budapest, november A Habsburg háborús párt Erdély-koncepciója között, bécsi források tükrében. Közös dolgaink Szlovák-magyar történszékonferencia. Szeged, november 17. Bethlen Gábor Kerekasztal. ELTE Budapest, március 9. Bethlen Gábor alakja Melchior Khlesl háborús retorikájában. Bethlen Gábor képmása történész konferencia. Miskolci Egyetem Debreceni Tudományegyetem, Miskolc, május 2-4. Melchior Khlesl és a Hofburg erdélyi politikája között. Globalizáció, modernizáció, tradíciók. Wittman Tibor Emlékkonferencia. Szeged, szeptember Eodem kompt ein Tschaus von der Port Török követek és hírvivők a XVII. század eleji Brassóban. Az oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, december 6-7. Res Publica Coronensis und Siebenbürgische Fürstenmacht zur Zeit Gabriel Bethlens ( ). Vortragsreihe des Deutschen Forums in Kronstadt. Brassó, március 26. Ösztöndíjak, tanulmányutak: Köztársasági ösztöndíj, Szeged városi ösztöndíj, Magyar Állami Doktori Ösztöndíj, A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ösztöndíja, 2005, 2008, 2010.

5 A bécsi Collegium Hungaricum 2 hónapos ösztöndíja, 2006, 2010 (Österreichische Staatsarchive, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv). Tanulmányút a Brassói Városi Levéltárba (Arhivele Naţionale ale României Filiale Braşov) és a Brassói Honterus-közösség Levéltárába (Honterusarchiv der Honterusgemeinde A. B. in Kronstadt), 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, MTA-SYLFF Ösztöndíj, Aktion Österreich-Ungarn Stipendium für Kurzaufenthalte, Bécs, 2011 májusa Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, 1 hónap Bécs, 2011 (Österreichische Staatsarchive, Haus-, Hofund Staatsarchiv) Österreichischer Austauschdienst, Stipendium für Universitätslehrer, 1 hónap Bécs, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása kutatási támogatás, Brassó, március Aktion Österreich-Ungarn, Stipendium für Kurzaufenthalte, Bécs, 2013 áprilisa Tudományszervezés: In The Eyes of the Neighbours National Stereotypres and Characteristics in Middle-East Europe. International Conference of the University of Szeged and the International Visegrád Fund. Szeged, április 4-8. (szervező) Kora újkori magyar történeti PhD-konferncia. Szeged, április XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, bíráló és zsűritag, Frühneuzeitforschung in Ungarn und in Österreich. Tagung des Collegium Hungaricum und des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Bécs, május 2-4. Oktatás Alte Texte Lesen (szeminárium, SZTE BTK Germán Filológiai Intézet) Az erdélyi szászok története a 16. században (szeminárium, SZTE BTK Történeti Intézet) Fejezetek a koraújkori Erdély történetéből (szeminárium, SZTE BTK Történeti Intézet) Elbeszélő források Erdély 17. századi történetére vonatkozóan (szeminárium, SZTE BTK Történeti Intézet) Koraújkori német paleográfiai gyakorlatok (SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Modern Kori Program)

6 Nyelvtudás: magyar (anyanyelv), német (felsőfokú nyelvvizsga, egyetemi diploma), angol (középfokú ORIGO C nyelvvizsga), spanyol (középfokú ORIGO C nyelvvizsga), latin, olasz, román (alapfok). Egyéb érdeklődés A Kárpát-medence népeinek tánc- és zenehagyománya (a Szegedi Tudományegyetem néptánccsoportjának tagjaként). Borkultúra és borvidékek Magyarországon, különös tekintettel a szekszárdi borvidék sajátosságaira. Szeged, április 23. Cziráki Zsuzsanna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Novák Ádám. (Szakmai Önéletrajz)

Novák Ádám. (Szakmai Önéletrajz) Személyes adatok Novák Ádám (Szakmai Önéletrajz) Születési idő, hely: 1987. 10. 01. Szikszó Állampolgárság: magyar Értesítési cím: 4027 Debrecen Füredi út 60 3/10. Telefon: +3630/401-4688 E-mail: tavernicorum@gmail.com

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR

26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR 26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ÉVES JELENTÉS 2011 TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 4 1.1. Az Alapítvány

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

DISSERTATION. Titel der Dissertation. Burián István, egy magyar diplomata az Osztrák- Magyar Monarchia szolgálatában. Verfasser. Mag.

DISSERTATION. Titel der Dissertation. Burián István, egy magyar diplomata az Osztrák- Magyar Monarchia szolgálatában. Verfasser. Mag. DISSERTATION Titel der Dissertation Burián István, egy magyar diplomata az Osztrák- Magyar Monarchia szolgálatában Verfasser Mag. Tamás Goreczky angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr.

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet TARDY LAJOS ÉLETRAJZI ADATAI TARDY JÁNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN Tardy Lajos 1914. július 28-án született

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 4. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens 1. Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Gondolat, Budapest 2011, 300 p. ISBN: 9789636933579 megjelenés alatt 2. Az írástudatlanok váltóképessége

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben