Egy földalatti ellenállás története 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy földalatti ellenállás története 1"

Átírás

1 Egy földalatti ellenállás története 1 A kommunista uralom alatt álló Románia rádiója pár hete ezt jelentette: A Vörös Hadsereg tisztogató csapatai a román titkosrendőrség egységei vezetésével szétzúzták a Keleti-Kárpátokban demokráciánk reakciós ellenségeinek utolsó maradványait. A haramiabanda harminckét tagját megölték, hatot meg fogságba ejtettek. A halottak közt megtalálták a banda két vezérét: egyikük Forgách G., a magyar hadsereg volt hadnagya, másikuk J. Muresanu, görögkeleti pap. Mindkettő régóta körözés alatt álló háborús bűnös. E hír hosszú, szomorú történet végére tesz pontot. Küzdelmekről, hősies tettekről szóló történet volt ez. Az erdélyi földalatti ellenállási mozgalom története. S mivel most már vége a történetnek, s a felfedett titkok senkinek sem árthatnak többé a Vasfüggöny mögött, ennek az ellenállásnak egy régi harcosa, egyike a keveseknek, akiknek sikerült elmenekülnie az üldöztetés és halál elől, úgy érzi, hogy itt az ideje elmondani egy kis csapat hazafi hősies történetét, akik megpróbáltak fordítani a történelem óriás gőzkerekén, hogy hazájukat megmentsék, s akik a kerekek közé kerültek. Titkos gyűlés egy főparancsnok nappalijában Forró júliusi nap volt 1943-ban, amikor Veress Lajos tábornok, az Erdélyben állomásozó Kilencedik Magyar Hadtest főparancsnoka meghívott huszonhét embert a lakására. A meghívottak közt volt a régi erdélyi nemesség nyolc tagja, két protestáns meg egy katolikus lelkész, a román kisebbség hat képviselője, az Erdélyi Gazdaszövetség két vezetője, a szociáldemokraták két vezetője, az Erdélyi Párt két vezetője s négy tiszt a hadsereg vezérkarából. Miután Veress tábornok bemutatta ezeknek az embereknek a világpolitikai helyzetet, megegyeztek a következőkben: 1. Mivel Magyarország kormányának nem sikerült megőrizni az egész ország függetlenségét és semlegességét a német agressziótól, Erdélynek külön utat kell találnia, hogy a háború pusztításaitól megmeneküljön. 2. Amíg a háború veszélye fennáll, az összes erdélyi pártnak el kell tekintenie a köztük fennáll nézetkülönbségektől, s össze kell fogniuk, hogy megmentsék a népet a katasztrófától. 3. Földalatti mozgalmat kell kiépíteni, mely majd felkéri az amerikai és angol hadsereget, hogy foglalják el Erdélyt ejtőernyős csapatokkal. Abban az órában, ahogy ezek a csapatok földet érnek, a Kilencedik Magyar Hadsereg lezárja a határokat, s minden agressziótól megvédelmezi az országot. 4. A háború vége után szabad választások döntenek majd Erdély jövőjéről. Így született meg az Erdélyi Földalatti Mozgalom. Három évvel azután, hogy Ribbentrop és Ciano Románia felkérésére úgy oldotta meg Bécsben az úgynevezett Erdély-kérdést, hogy ezt az ezeréves földrajzi és mezőgazdaságikereskedelmi egységet kettévágta. Az északi rész huszonkét év román uralom után ismét Magyarországé lett magyar, román és német anyanyelvű lakossal. Ez a döntés nem tette jóvá a Párizsban az első 1 A Wass család az írást átnézette két történésszel is, Virágh Ajtonnyal és Dr. Ungvári Krisztiánnal. Megjegyzéseiket a kérdéses helyeken lábjegyzetben közöljük.

2 világháború után elkövetett hibát, a Magyarország és Románia közti szakadást viszont elmélyítette. A náci Románia uralta Dél-Erdély magyar lakossága által elszenvedett üldöztetések megtorlásokhoz vezettek az északi, magyar oldalon. Így valósult meg Hitler ötlete: hogy mindkét szatellit-államot a markába tartsa az egész Erdélyt ígérvén neki, ami aztán a háború során igencsak kapóra jött neki. Amikor az erdélyi ellenállási mozgalom megalakult Kolozsvárott (Észak- Erdélyben), az ország déli, Romániához tartozó része már német uralom alatt volt. Románia fejveszetten kiszolgálta Hitler céljait, hadseregük teljes erőből támogatta őt a háborúban, s nyílt titok volt, hogy Hitler Románia náci kormányzójának, Antonescunak odaígérte egész Besszarábiát,a Krími-félsziget egy részét meg egész Erdélyt jutalmul a háború után. A német megszállás A tárgyalások Hitler és Horthy kormányzó közt arra vonatkozóan, hogy a német csapatok átvonulhassanak Magyarországon és elfoglalhassanak bizonyos állásokat, melyek ezen csapatok biztonsága szempontjából fontosak voltak, szinte félévig tartottak, s hirtelen végződtek 1944 márciusában. Amikor Hitler látta, hogy fenyegetőzése, miszerint ha nem enged, megengedi a románoknak, hogy elfoglalják Magyarországot, nem tudta megrázni Horthy végleges és határozott Nem -jét, más trükkel próbálkozott. Ismét meghívta Horthyt Berchtesgadenbe, s mialatt Magyarország kormányzója azzal fárasztotta magát, hogy Hitlernek megpróbálja elmagyarázni: Magyarország nem engedheti meg magának, hogy nyílt célpont legyen az amerikai légierő számára azzal, hogy beengedi országába a német hadsereget, a német diktátor kiadta a parancsot embereinek, hogy rohanják le Magyarországot német tankegységekkel. Amikor Horthy három napi barátságtalan vita után a magyar határra ért vasúti kocsijában, azzal a kész ténnyel kellett szembenéznie, hogy egy német tankos hadtest már Budapesten állomásozik. A Gestapo vezette SS-egységek letartóztatták és likvidálták leghűbb bizalmasait a Legfőbb Haditanácsból. A csapdát jó megszervezték, s Horthy kormányzónak nem volt választása. Kénytelen volt elfogadni a kész tényeket. Addigra az erdélyi ellenállás harcra kész volt. A kolozsvári hadtestparancsnokság méhkashoz hasonlított. A Budapestről érkező hírek döntéseket kényszerítettek ki. Veress tábornok kiadta a parancsot hogy a Tiszánál meg kell állítani a németeket. Ugyanakkor megpróbálta felvenni a kapcsolatot a Szövetségesekkel. Ekkoriban a brit hírszerzés egyik őrnagya Bánffy gróf Kolozsvár melletti kastélyában rejtőzött. Együttműködött az ellenállással. Rajta keresztül kapcsolatba léptek az angol főparancsoksággal. Veress tábornok a következőt kérdezte a Szövetségesektől: Milyen segítségre számíthatunk a németek és románok ellen? Az első válasz, ami a Szövetségesektől az angol őrnagy rádióján érkezett, ez volt: Forduljanak az oroszokhoz. Veress tábornok hadsegédje voltam, s rám várt a feladat, hogy az üzenetet a Bánffy-kastélyból elvigyem neki. A tábornok kivörösödött képpel így válaszolt:

3 - Mondja meg az őrnagynak, hogy ez a legostobább ötlet, amit életemben hallottam. Sztálin ígéretei számomra ugyanannyit érnek, mint Hitler ígéretei. Úriemberekkel akartuk felvenni a kapcsolatot, nem gonosztevőkkel! Egy német tankos egység és az SS egységei a Tiszánál álltak, ahol a hidakat lezárta az erdélyi tüzérség. A németek követelték, hogy azonnal engedjék át őket, s nyílt harccal fenyegetőztek. Veress ellenállt, mondván, hogy Horthy kormányzó személyes parancsára van szükség. Visszatértem a Bánffy-kastélyba. A titkos rádió ismét működésbe lépett. Nyolcórás várakozás után az őrnagy feljött a pincéből a nappaliba. - Sajnálom, uraim mondta -, de sem Amerika, sem Anglia nem tud garantálni semmit az országukra vonatkozóan. Minden döntést, ami Európának erre a részére vonatkozik, Moszkvában kell meghozni. Amikor ezeket a szavakat elismételtem Veress tábornoknak, felsóhajtott, s egy papírdarabra mutatott az íróasztalán. Rádiós üzenet volt Budapestről. Veress tábornoknak, Kolozsvárra. Barátságos együttműködést rendelek el a német erőkkel. Aláírás: Horthy. Hat órával előbb kelt. - Kénytelenek vagyunk választani a németek és az oroszok közt mondta Veress. S mi a németeket választjuk. Csak időt nyerünk vele. Ha ellenállnánk, a németek most rombolnák földig Magyarországot. Az oroszok egy évvel később pusztítják majd el. Nem tehetünk egyebet, mint hogy megpróbáljuk megmenteni népünket. Öt perc múlva a Tiszánál állomásozó csapatok parancsot kaptak, hogy engedjék be a németeket. Hidegháború a Gestapóval Miután a németek Kolozsvárra értek, az Astoria szállóban felállították a Gestapoparancsnokságot. Hadtestparancsnokságunknak kellett mesterembereket szolgáltatnia nekik különleges munkálatokra, például falak lebontására és új telefonkábelek behúzására. Így hát Veress tábornok hadsegédjeként alkalmam volt belopni az épületbe az ellenállás néhány emberét. Ezek az emberek lehallgatókábeleket húztak az Astoria pincéjébe, mely közvetlen összeköttetésben állt a német telefonközponttal. Ez a rendszer a végsőkig kitartott, s nagy segítségünkre volt abban, hogy a titkosrendőrség terveit áthúzzuk. Sok száz életet mentett meg a gőgös német gestapósok eme apró hanyagsága, hogy létesítményükben a piszkos munkát áthárították a nem árjákra, ahogy nemzetünket nevezték. A zsidóüldözés Egy héttel a németek bejövetele után Veress tábornokhoz három látogató érkezett. Tischler, Sebestyén és Grün az erdélyi zsidóság főemberei voltak. Oltalmat kértek. - Tudjuk mondták -, hogy létezik egy ellenállás, mely a nácik ellen harcol. Hajlandók vagyunk pénzelni ezt a mozgalmat, ha segítséget kapunk, amikor kezdetét veszi az üldöztetés.

4 Jobban voltak értesülve, mint mi. Már tudták, hogy Budapesten a belügyminiszter aláírta a parancsot, hogy gyűjtsék be mindazon zsidókat, akikre az ellenséggel való együttműködés gyanúja hárul, s adják át a németeknek. - Nem tudok semmiféle ellenállásról mondta Veress -, de ami a segítséget illeti, biztos vagyok benne, hogy ebben az országban minden becsületes ember az üldöztetés ellen lesz és minden lehetséges módon igyekszik majd elrejteni önöket. Másnap kezdetét vette az üldöztetés. Az ellenállás a hadsereg néma együttműködésével több mint életet mentett meg 2 : a zsidókat és minden politikailag üldözött csoportot, például szociáldemokratákat és kommunistákat különféle titkos táborokban rejtegette. Ezek többnyire a Kárpátok rengetegében rejtőztek. A kommunisták egyik vezérét, egy kitűnő fiatal zsidó írót Teleki gróf rejtegette vendégeként a kastélyában. - Amikor a barátai bejönnek, ugye, felakasztanak engem? kérdezte az öreg Teleki gróf félig tréfásan, félig komolyan egy nap vacsoránál. - Nem fogunk felakasztani senkit biztosította a kommunista író. Csak igazságot és békét akarunk. Egy évvel eme vacsora után Teleki grófot a néptörvényszék nácibérencnek kiáltotta ki és tizenkét év kényszermunkára ítélte. Minden tulajdonát elkobozta az állam. A fiatal kommunista író igyekezett segíteni megmentőjén, de rövid idő alatt kegyvesztetté nyilvánították, és eltűnt a politika színteréről. Románia meghiúsít egy tervet Veress tábornoknak az volt az elképzelése, hogy tartsuk az orosz seregek ellen Erdély határát, ameddig csak lehet, hogy a Szövetségeseknek legyen idejük elérni minket délről, a Balkán felől. Amelyik nap az első amerikai katona erdélyi földre teszi a lábát, a Kilencedik Magyar Hadtest a németek ellen fordul azzal a feltétellel, hogy Amerika biztosítékot ad arra nézve, hogy Erdély nem kerül orosz ellenőrzés alá, csak az angolok vagy az amerikaiak fogják elfoglalni. És hogy a háború után a népnek joga legyen szabad választásokon dönteni az ország jövője felől. Ez a terv füstbe ment 1944 júliusában, amikor Románia mely mindaddig Hitler leghűségesebb csatlósa volt átállt az oroszok oldalára. Ezzel Dél-Erdély ellenséges terület lett, s Sztálin hadserege gyakorlatilag öt kilométerre volt Kolozsvártól, Észak-Erdély fővárosától. Gyorsan kellett dönteni. A németek ráparancsoltak Veress tábornokra, hogy támadja meg Dél-Erdélyt, s szabadítsa ki a Dél-Romániában bekerített tizenkilenc német egységet. Az angol őrnagy titkos rádióadója ismét működésbe lépett, Veress tábornok ajánlata a következőképpen hangzott: Erdély kész kikiáltani függetlenségét és semlegességét s tartani a határait az oroszok és németek ellen, ha Anglia és az Egyesült Államok biztosítékot adnak arra 2 Sajnos ez a szám valószínűtlenül magas. Randolp L. Braham feldolgozta a kolozsvári deportálásásokat is kétkötetes munkájában. Nem ír erről az akcióról. Virágh Ajtony nem ismer egyetlen túlélőtől származó visszaemlékezést sem, holott 10 ezer megmentett esetében egy ember írhatott volna erről. Nem hiszi, hogy százas nagyságrendnél nagyobb számról van szó.

5 vonatkozóan, hogy függetlenségét tiszteletben tartják, s az ország nem kerül orosz vagy román uralom alá. A szövetségesek válasza három napot késett. Nem tehetünk semmit érkezett az elkésett válasz. Vegyék fel a kapcsolatot az oroszokkal. Ahogy csapataink elindultak dél felé, már túl késő volt. Az oroszok elérték a Kárpátok déli hágóit, mielőtt a magyar hadseregnek alkalma lett volna lezárni azokat. A szövetséges orosz és román csapatok elözönölték az országot, s gyújtogattak, gyilkoltak és erőszakoltak minden városon és falun keresztül. Kezdetét vette Erdély borzalmas tragédiája. Az utolsó próbálkozás Ebben a reménytelen helyzetben Aczél báró, az ellenállás egyik vezéralakja azt a megbízatást kapta, hogy vegye fel a kapcsolatot az oroszokkal. Ám a válasz mindössze ennyi volt: Feltétel nélküli megadást. Veress tábornok a Kilencedik Magyar Hadtesttel elkezdte a visszavonulást Magyarország fele. Az ország északkeleti részében a román csapatok kis partizánbandákkal szövetkezve szörnyűséges vérontásba kezdtek a magyar lakosság körében. Minden férfit, asszonyt és gyermeket felkoncoltak, aki a kezük közé került 3. Ez volt a román nacionalisták régi álma: hogy írmagját is kiirtsák az erdélyi magyarságnak, és egyszer s mindenkorra megoldják az Erdély-kérdést. Az idő tökéletes volt az efféle barbár cselekedetekre. Nem volt törvény, s mindent a háború számlájára lehetett írni. Ilymódon több mint kiszolgáltatott magyar parasztot öltek meg két hét leforgása alatt. Amikor az első orosz csapatok elérték Kolozsvárt, az ellenállás vezetői segítséget kértek a román banditák ellen. Az oroszok azt az árat kérték cserében, hogy a teljes erdélyi magyarság csatlakozzon a kommunistákhoz. Nem volt más választásunk. Kikiáltottuk az Erdélyi Kommunista Pártot egy gróf és egy báró vezetésével. Még ugyanazon a héten az összes román légióst és katonai egységet, melyek részt vettek a vérontásban, letartóztatták és kivégezték az oroszok. Bár katonai elfoglaltság alatt állt, Erdély rövid ideig független államként létezett az ellenállás vezéralakjainak a vezetésével. Vendégek Moszkvából 1944 december 18-án három orosz katonai gépkocsi állt meg a kolozsvári megyeháza előtt, bennük hat civillel. Bemutatták irataikat: Moszkva teljes hatalommal ruházta fel őket, hogy megszervezzék a demokráciát és átvegyék a kommunista párt irányítását. Első dolguk az volt, hogy megszervezzék az államvédelmi rendőrséget. Ennek a vezetője annak a Grünnek az unokaöccse lett, aki ellátogatott Veress tábornokhoz a zsidóság nevében, és védelmet kért és kapott. Ennek az államvédelmi rendőrségnek több mint felét az ellenállás mentette meg a Gestapótól. Az államvédelmi rendőrség Moszkva irányításával alapos munkát végzett. Egy év leforgása alatt letartóztatták az erdélyiek minden olyan vezetőjét, aki nem volt hajlandó engedelmeskedni a parancsnokság rendelkezéseinek. Majdnem 3 Ez természetesen túlzás. Az áldozatok száma pontosan megállapítható. Szárazajtán sem MINDEN személyt gyilkoltak le. 4 Teljes túlzás. 224 fő nevét ismerjük; ennél ugyan több az áldozatok száma, de nem kétszázszor!

6 mindenkit, aki szíve szerint nem szimpatizált a kommunistákkal, de az oroszokkal kötött egyezség nyomán segített kiépíteni a pártot, letartóztattak. A vádpontok mindig ugyanazok voltak: a németekkel való kollaborálás és a nép elnyomása. Pár heti börtön után a politikai rendőrség kezében mindenki kész volt elismerni a legképtelenebb vádakat is. Aztán a Néptörvényszéknek csak annyi dolga maradt, hogy ítéletet fabrikáljon és a bábokat mozgassa. Egyetlen év alatt 686 embert ítéltek halálra s 2687-et több mint hatévnyi börtönre. Az elítéltek közt volt az ellenállás 311 tagja is 5. Megtorlás Amerika barátai ellen Amikor Sztálin külön óhajára az új párizsi szerződésben Románia Erdély egészét nyerte el gyarmatul, a kommunista párt az első nagy tisztogatással ünnepelt. Minden régi kommunista kegyvesztett lett, és eltűnt Szibériában. Ám a nagy vadászat 1948 után kezdődött, amikor Budapesten felfedezték Veress tábornokot az újjáépített ellenállási mozgalmával, s kínzások és kémek segítségével napvilágra került az erdélyi ellenállás néhány titka. A kommunisták uralta Magyarország sietett kiadni ezeket a titkokat Magyarországnak. Több mint 200 embert tartóztattak le ismét: az ellenállás minden tagját. A vád eképpen hangzott: összeesküvés idegen erőkkel a demokrácia ellen. A tény, hogy az ellenállás megpróbált kapcsolatba lépni Angliával és Amerikával a háború alatt, elegendő volt, hogy minden egyes tag szibériai munkatáborokba kerüljön, mint népellenség. A Farkasok Néhány ember, akinek volt alkalma megszökni, kijött Ausztriába vagy Németországba, és eltűntek a menekülttáborokban. Legtöbbük álnéven szerepelt, mert tudták, hogy a táborok, sőt még a Nemzetközi Menekültszövetség is, tele vannak befolyásos kommunistákkal. Négy ember Ausztriában kémelhárítás szervezésével próbálkozott Amerika számára, de az amerikai illetékesek ekkor még nem vették elég komolyan a kommunista ügyet, s a négy embert két hónap leforgása alatt titokzatos körülmények között meggyilkolták. De a régi ellenállók többsége, akiknek sikerült megszökniük a börtönből, nem hagyta el az országot. Elrejtőztek a hegyekben, és különböző helyeken kis csoportokat építettek ki, főleg a Keleti-Kárpátokban. Előbb a hegyi parasztok segítségéből éltek, és reménykedtek a jobb idők bekövetkeztében. Mindenki hitt abban és ez a hit a lakosság körében is elterjedt -, hogy Amerika visszaszorítja majd Oroszországot és Romániát saját határai közé, s Erdély ismét szabad lesz ben a Sziguranca reakciós banditákra kezdet vadászni a hegyekben. Minden parasztot, akiről kiderült, hogy hajlékot és kenyeret adott a haramiáknak, letartóztattak és megkínoztak egész családjukkal együtt. Ettől fogva a farkasok az emberek azért adták nekik ezt a nevet, mert a kemény tél ellen farkasbundával védekeztek kénytelenek voltak visszavonulni a rengeteg mélyére, nehogy veszélyt hozzanak a parasztokra. 5 A két történész szerint a számok túl magasak és ellenőrzést igényelnek. Ford. megj.

7 Ekkor kezdtek harapni a farkasok. Eredetileg úgy tervezték, hogy várnak, amíg Amerika lép, s elindul a bomlás a kommunista világban. De telt az idő, s Amerika nem lépett. A kommunisták napról napra erősebbek lettek, s az emberekből kezdett kihalni a jobb jövőbe vetett remény. A számkivetett farkasoknak tenniük kellett valamit, hogy elkerüljék az éhhalált. Az első nagy akciójuk az volt, amikor megtámadtak és kiraboltak egy orosz katonai tehervonat-szállítmányt Déda és Hévíz között. Egy 26 férfiból álló csapat tette Forgách Géza hadnagy vezetése alatt. Az orosz egységek és egy teljes román ezred átfésülte a hegyeket a következő két hétben, de nem találtak semmit. A hegyek közt több ilyen akció követte egymást, és a kommunisták elvesztették türelmüket. Minden rendelkezésükre álló eszközzel harcolni kezdtek a farkasok ellen. Üldöző és üldözött egy csávában 1951 júniusa, július és augusztusa alatt, mialatt a nagy tisztogatás dühöngött az egyházakban és a módosabb parasztok ellen, a farkasok száma nagyon felszaporodott. Legtöbbük egyszerű üldözött állampolgár volt, akinek sikerült megszökni a börtön és kínzások elől. De a farkasokhoz néhány volt kommunista is csatlakozott. Még régi szigurancatagok is, akikből bűnbakot csináltak, amikor a kommunista pártban is tisztogatásra került sor. Később, Anna Pauker bukása után néhány zsidó is menedéket keresett a hegyekben januárjában, amikor kezdetét vette a második nagy tisztogatás a partizánok és haramiák ellen, az újságok arról tudósítottak, hogy egy kétszáz emberből álló csoport rejtőzik a Keleti-Kárpátokban Forgách Géza hadnagy vezetésével, meg egy másik, százhúsz emberből álló a Déli-Kárpátokban. Géppuskáik voltak, s a romániai kommunista sajtó szerint az idegen imperialista és kapitalista erők szerelték fel őket. Ebből természetesen egyetlen szó sem volt igaz. Szerencsétlenek kénytelen voltak román és orosz katonai vonatokat, teherautókat és raktárakat megtámadni és onnan szerezni élelmet és egyebet. Az első farkasok az erdélyi ellenállás régi tagjai hamarosan kisebbségbe kerültek. Mivel az üldözötté vált régi kommunisták, a sziguranca tagjai, zsidók, lelkészek és parasztok is csatlakoztak hozzájuk, furcsa társaság gyűlt össze. Üldözők és üldözöttek kénytelenek voltak vállvetve küzdeni egy harmadik üldöző ellen, mint az oly gyakran megtörténik a diktatúrák történetében. De a keverék nem bizonyult jónak. A farkasok közé kémek vegyültek, s 1952 januárjában és februárjában minden nagyobb csapatot szétvert két román meg egy orosz ezred. Véget ér egy szomorú történet 1952 nyarán a számkivetettek egy kis csoportja még a Keleti-Kárpátokban rejtőzött Forgách vezetésével. Utolsó üzenetük 1952 szeptember 18-án jutott el egy fiatal lelkész által, aki júliusban megszökött egy munkatáborból, s akin Forgách csapata segített a hegyekben. Huszonnyolcan vannak jelentette a lelkész -, rongyosak, éhesek, s néhányukat sebek borítják. De azt mondják: hisznek Istenben és az igazságban. És ott maradnak, amíg segítség nem érkezik nyugatról.

8 A nagy öregek közül egyedül Forgách hadnagy maradt meg ebben a csoportban. Ugyanaz, aki 1944-ben közvetített az erdélyi és magyar ellenállás között ben és 46-ban ötször járt kinn Ausztriában üzenetekkel, de mindig visszatért, hogy osztozzon népe sorsában februárjában lőtték le, s vele véget ért annak a maroknyi hősies embernek a története, akik megpróbálták megmenteni hazájukat, s akik az erdélyi ellenállásként váltak ismertté. De emlékük fennmarad egy eljövendő szabad világ számára, melyért életüket adták. Eredeti angol nyelvű kézirat, CWA irattára (Gálfalvy Ágnes fordítása)

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg?

JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg? JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg? Talán az a kérdés, hogy Ahmet Zog albán király miért hagyta el országát, amikor 1939 áprilisában a fasiszta Itália elfoglalta Albániát,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A NEMZETI ELLENÁLLÁS 8. ÉVFORDULÓJÁN MONDOTT BESZÉD

A NEMZETI ELLENÁLLÁS 8. ÉVFORDULÓJÁN MONDOTT BESZÉD A NEMZETI ELLENÁLLÁS 8. ÉVFORDULÓJÁN MONDOTT BESZÉD (1954. december 19.) Harcosaink! Kádereink! Honfitársaink itthon és külföldön! Kilenc évnyi rendkívül kemény és hősies ellenállás után dicső győzelmet

Részletesebben

60 éves a kommunizmus Kínában

60 éves a kommunizmus Kínában 2009 október 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hatvan évvel ezelőtt, 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, amelynek alapjait egy ádáz

Részletesebben

2. A románok és a szlovákok már a háború elsö napjaiban csatlakoztak a németekhez. Erre való tekintettel vezetöségünk nem akarta megkockáztatni a

2. A románok és a szlovákok már a háború elsö napjaiban csatlakoztak a németekhez. Erre való tekintettel vezetöségünk nem akarta megkockáztatni a BÜNÖS NEMZET? Legjobb védekezés a támadás Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet,

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG 1921-1941 Zsitvay Tibor emlékiratai PALATÍNUS RÁDAY GYŰJTEMÉNY BUDAPEST, 1999 TARTALOM Zsitvay Tibor hagyatéka /11 Zsitvay Tibor önéletrajza /19 BETHLEN ISTVÁN GRÓF KORMÁNYZATI IDEJE 1921-1931

Részletesebben

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében Visszatérésünk a román állam szolgálatába lehetetlenné vált A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében A dél-erdélyi magyarok helyzetének összefoglalója L. Balogh Béni publikációiban: Az 1940. augusztus

Részletesebben

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28.

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Valahol az országban, rendõrök, és romák "szövetséget kötöttek". Szövetséget kötöttek arra, hogy közösen, kéz a kézben fognak fellépni mindenkivel szemben,

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben