LEÁNYVÁR TÖRTÉNETE ÉS NÉPSZOKÁSAI. Konzulens tanár: Hárs Gyuláné. Készítette: Róth Beáta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEÁNYVÁR TÖRTÉNETE ÉS NÉPSZOKÁSAI. Konzulens tanár: Hárs Gyuláné. Készítette: Róth Beáta"

Átírás

1 LEÁNYVÁR TÖRTÉNETE ÉS NÉPSZOKÁSAI Konzulens tanár: Hárs Gyuláné Készítette: Róth Beáta Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola E s z t e r g o m 1995

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 LEÁNYVÁR KÖZSÉG TÖRTÉNETE... 4 A FALU FÖLDRAJZI FEKVÉSE... 4 A FALU TÖRTÉNE'T'E... 5 LEÁNYVÁR NÉPSZOKÁSAI, HAGYOMÁNYAI FARSANG HÚSVÉT PÜNKÖSD KARÁCSONY Betlehemezés SZILVESZTER ÉS ÚJÉV VÍZKERESZT SCHUMLING SZÜRET TOLLFOSZTÁS ESKÜVŐ A LEÁNYVÁRI KÓRUS BEFEJEZÉS

3 Bevezetés Magyarország történetében fontos szerepet töltöttek be a nemzetiségek. Az anyaországból hozott szokások, hagyományok, ismeretek gazdagították, színesítették a magyar kultúrát. A kisebbségek sorsa pedig mindinkább egybefonódott a többségi nemzetével, hol egymást segítve, hol konfliktusokkal terhesen. Egy kis magyarországi nemzetiségi falu -Leányvár- történetét és hagyományait választottam dolgozatom témájául. Az első fejezetben a község történetét mutatom be, amely visszanyúlik egészen az emberiség őstörténetéig és a második világháború utáni évekig tart. A dolgozat második részét a falu népszokásai és hagyományai foglalják el. Ezt egy-egy ünnephez kapcsolódó énekkel vagy versbe szedett szöveggel próbáltam színesebbé tenni. Természetesen a sok évig működő nemzetiségi kórus sem maradt ki a feldolgozásból. 3

4 Leányvár község története Az egészen kis nemzetiségi község -Leányvár- lélekszáma 1638 fő és a becsült adatok alapján, ennek kb. 45%-a a nemzetiségi lakosok aránya. A községben német ajkú lakosok élnek. A falu földrajzi fekvése Leányvár még éppen Komárom-Esztergom megyében fekszik. Pest megyével határos. Ez a határ menti viszony olyan szoros, hogy a falu földjeinek nagy része már a másik megyében terül el. A nagy forgalmú, 10-es számú Bécsi út mentén található, Budapesttől nyugatra 32 km-re, Esztergomtól pedig 12 km-re. Az említett főút mellett húzódik a falu egyik része, a másik két domb oldalában, illetve a közöttük levő völgyben fekszik. A falu fölött helyezkedik el a 213 m magas Kálvária-domb, amelyről szép látvány tárul szemünk elé. Ennek tövében terül el a falu 3 km hosszúságban. Észak felé a Pilis sötét hegyvonulata húzódik, amelynek aljában két falu található: Kesztölc és Piliscsév. A szürkéskék hegyek és a Pilis között enyhén dombos, lapályos vidék alakult ki. Kelet felé, Budapest irányában a látóhatárt hegyek, dombok zárják le. Errefelé halad el a vasút is. A falu déli része fölött, a Kálváriával szemben egy másik domb található. E domb egyik felét búzával, a másikat kukoricával szokták bevetni. A falutól nyugat felé szintén dombok, szántóföldek húzódnak, amelyek a szomszéd falu, Csolnok felé vezetnek. Aki felmegy a Kálvária-dombra, szinte a lába 4

5 előtt látja a Kisalföld utolsó keleti nyúlványát, az esztergomi Bazilika csillogó kupoláját, valamint km hosszúságban az Esztergomtól egészen Budáig húzódó Pilis hegység és az erdőség kéklő láncolatát. A falu mögött pedig a végtelenségbe húzódnak a Gerecse szelíd, békés hangulatot árasztó lankái. A Pilis-Gerecse-Duna háromszög már az ókor emberének is tetszett, igen kedvező volt számára ez a földrajzi fekvés. Természetes, hogy ilyen központi és stratégiailag kedvező fekvése miatt a község területén, vagy annak környékén már ősidők óta élnek emberek, akik sorra rendre estek áldozatul a mindenkori történelmi eseményeknek. A falu története Egy község történetét földrajzi fekvése és a környékén illetve területén lezajlott történelmi események határozzák meg. A múlt itt nem Leányvár múltjával kezdődött. A régészeti leletek évezredekre visszanyúló emlékekkel tanúskodnak arról, hogy ez a terület is jelentősen részt vett az emberiség őstörténetének - az ősember civilizált emberré való fejlődésének - változatos színjátékában. A régészek Leányvár külterületén több helyen megtalálták a csiszolatlan kőkor emberének nyomait. Szántások során, földalakítási munkálatok közepette előbukkantak nyomok, melyek régi településre engednek következtetni. A kőkor emberének nyomait sok helyen megtalálták a régészek. Például: Csolnokon, Dorogon. A Magyar Nemzeti Múzeumban ma is láthatók ilyen kő- és csonteszközök. 5

6 A következő igen fontos változás az emberiség őstörténetében a bronzkor, amely i.e évekre tehető Magyarország területén. Ebben az időben már az agyagművesség is kifejlődött. A Leányvári Általános Iskola volt igazgatója is őriz egy nem korongozási technikával készült agyag ivópoharat, amelyet az 1930-as években a Kolostor hegy környékén találtak. A vaskor, melynek korai szakasza Magyarország területén i.e évvel kezdődik és időszámításunk elején ér véget, ugyancsak hagyott nyomokat. Ekkor telepedtek le ezen a környéken a germán eredetű kelták, akik kereskedelmükben már saját veretű pénzzel fizettek. Sok általuk használt szerszámot ma is hasonló formában készítenek. Például: olló, sarló, fejsze. A keltákat erőszakkal hajtották uralmuk alá a rómaiak, akik ezt a területet is uralták, és erős védelmi vonalrendszert építettek M erődítményeikkel, hogy a Pilis-Gerecse-Duna háromszög felé vezető h e g y s z o r o s o k a t b i z t o s í t s á k. F e l t e h e t ő e n e n n e k a z erődítményrendszer egyik őrállomásának alapjaira - kút és őrhelyszoba - bukkantak, a ma már nem létező futballpálya kialakítása során, 1949 nyarán. Feltételezhető, hogy i.sz. 400-ból való. Jelentős római kori lelet még Dorogtól Leányvár irányában, a Zsidódi-patak völgyében, az úgynevezett Hosszúréten feltárt villa. Az itt elterülő szántóföldeken, szántás közben, számos épületkő került felszínre. A virágzó római kultúra korszaka a IV. sz. vége felé lehanyatlott. Számos barbár támadás gyengítette Pannónia életét úgy, hogy 409 és 6

7 427 közt a beözönlő hunok elől meghátráltak a rómaiak. Az V. században pestis és éhínség pusztított, ennek következtében sok telep elnéptelenedett. A frankok időszakos szereplése után (a frankok legkeletibb végvára Esztergom volt) 250 éves avar uralom kezdődött. Erre az időre esik az északról jelentős mennyiségben beáramló s z l á v o k l e t e l e p e d é s e a K á r p á t - m e d e n c é b e n. A n é p megkeresztelkedett, püspökük is volt Esztergomban. Kisebb-nagyobb fejedelemségeket alapítottak, ezek egyike Esztergom tájékán alakult. A honfoglaló magyarok e járás területén kétféle népet találtak: germánokat és szlávokat. Figyelemreméltó az a tény, hogy Esztergom és környéke (ide tartozott Leányvár is) nagy szerepet játszott az Árpád-házi királyok idején, és a középkori Magyarország fővárosa volt a tatárjárásig. IV. (Kun) László király felesége, Kun Erzsébet 1278-ban elrendelte, hogy dorogi földjeit, ahol egy ideig az udvari szakácsok laktak, és amelyek a dorogi káptalani földekkel határosak, a földeken található terményekkel együtt a Duna-sziget apácáinak juttassák. A mai Leányvár területén fekvő hajdani településről tudósító első írásos adat a XIII. sz. végéről való. Egy június 22-én kelt oklevélben a Duna-szigeti apácák keresik az igazságot az esztergomi káptalannal szemben az Erzsébet hajdani királyné által az apácáknak juttatott, Dorog környékén elterülő, szakácsok földjének nevezett birtok határainak megállapítása végett. Márton bíró és a királyi megbízott - Csévi András-, jelenlétében az apácák megbízottja István comes, kiválaszthatja a földek közül azokat, amelyek az ő tulajdonukban 7

8 voltak; erről a keresztesek július 15-ig jelentést terjesszenek be. Fennmaradt a keresztesek esztergomi konventjének III. Endre királyhoz intézett válasza július 9-ről keltezve. Ebben kétszer is előfordul a falu neve, mely akkoriban Wolmoth (Walmöd, Bolnuch) volt. A korabeli magyar királyi udvarban sok külországbeli alattvaló is tartózkodott, amelyek között németek is voltak. Lehetséges, hogy valamelyik király egyik német emberének szolgálatait jutalmazva birokot adományozott neki. Ezt az embert hívhatták Wolmoth-nak. Magyar névadási szokás szerint a birtok megkapta a tulajdonos nevét, ezért kaphatta a Wolmoth nevet ez a település. Ilyen nevű emberek még ma is élnek a délnémet területeken (például: Grazban, Münchenben, Stuttgartban). Wolmoth akkoriban még királyi birtok volt, feltehetően azonban, hogy nemsokára új birtokos vette át ezt a vidéket is. Ugyanis a királyi ház a környék többi határrészét és a szomszédos falvakat (1263-ban csolnoki szőlőt kapnak az említett apácák, 1274-ben Csév egy része, 1278-ban Dorog kerül a birtokukba) már korábban a nyúlszigeti (ma Margit-sziget) apácáknak adományozta. Az 1297-es első említés után a jelenleg ismert forrásokban évszázadokig nem találkozunk a mai település elődjének nevével. Bizonyításra vár az a monda, hogy a Báthoryak vára állt a Kolostor hegyen (199 m), amelyben egy Báthory lány lakott volna- s innen ered a község neve Leányvár ben egy török adóösszeírásban bukkan fel újra a falu neve. Az esztergomi szandzsák (török közigazgatási egység, kerület) adóösszeírásában már Valmód néven szerepel. A falu ekkor lakatlan. 8

9 A másfélszázados török hódoltság idején sok más településhez hasonlóan elnéptelenedik, romba dől, pusztasággá, vadonná lesz. Ugyanis, aki csak tehette elmenekült a Duna túlsó oldalára, Esztergom vármegye északi részébe. Elmenekültek a jobbágyok, földbirtokosok, az apácák, akik már kolostort építettek Valmód és Csolnok között egy kis domb tetején (Kolostor hegy). A kolostor építésének idejéről sajnos a különféle háborúkban számtalan iratanyag is elpusztult. A török elleni harcok során a Habsburgok kormányozta Észak- Magyarország és a török megszállás alatt álló területek közti határ a csaták kimenetelétől függően vándorolt ide-oda. Ez történhetett akkor is, amikor a török egy időre elvonult erről a környékről és néhány település új gazdát kapott ban II. (Habsburg) Mátyás király Csolnokot és határát a budai klarissza apácarendnek adományozta. Valószínű, hogy a mai Leányvár területe is ekkor került az új rend birtokába. Új birtokos volt, lakosság azonban nemigen ben - Esztergom városán kívül - a megyében alig találtak több mint 2000 embert. A török hódoltság alól visszafoglalt területeket hivatalos bizottságok járták be, és Leányvár neve mellé is ez a meghatározás került: egészen elhagyott (ganz oedt). Szekfü Gyula így ír az ekkori Magyarországról: Ez az idő a vihar utáni csend pillanata volt......az Eszék és Budapest közötti vidéken sem falvak, sem emberek nem voltak láthatók, a vad legelők, homoksivatagok vagy a parttalan vizek összefüggő mocsaras területein kívül semmi nem volt. 9

10 Az 1701-ből fennmaradt első egyházlátogatási jegyzőkönyv említést tesz Leányvárról, mint Csolnok leányegyháza (Csév és Kesztölc mellett). Egy 1720-as adóösszeírás azonban Leányvárt nem említi. Ennek oka az lehet, hogy itt földnélküli jobbágyok, zsellérek éltek, akik nem voltak adókötelesek. Leányvár nevére vonatkozóan Bél Mátyás történetíró 1730-as kiadású művében azt találjuk: Leányvár a budai apácák birtoka, akiktől a nevét is kapta. Azelőtt ugyanis Ulmodvárnak hívták. (A Wolmoth- Valmód- Ulmod névalakulásának nyelvi hangtörténeti okai vannak) A harcok lecsendesülése után kezdett az elmenekült, szétszóródott lakosság visszaszivárogni. Sokan elpusztultak, ezért helyükbe máshonnan is jöttek: szökött katonák, földnélküli zsellérek, vándorlegények. Különböző vidékekről igen sok szlovák, kevés szerb sőt német bevándorló is érkezett. Közülük a legigényesebbnek az általában sváboknak nevezett német lakosság mutatkozott. A németek nem könnyen alkalmazkodtak a magyar viszonyokhoz. Sem az éghajlat, sem az elvadult, nehezen termővé tehető földekkel járó munka nem volt az ínyükre. De az ígéretek csábítóak voltak: telek, ház, adómentesség. Ennek ellenére a szokatlan éghajlati viszonyok és a fáradságos munka miatt sokan megszöktek. (Például: az óbudai klarisszák birtokáról, a beköltözött 18 jobbágy megszökött és vissza sem tért.) E tanulságok alapján a későbbi telepítéseknél már feltételt szabtak: p1. legyen 200 forintja mint indulási pénz. De mi késztette a német embereket, hogy távoli vidékre vonuljanak? A jobb élet reményében hagyták el szülőföldjüket. Ugyanis ebben az időben szinte egész Európa harcban állt, ekkor zajlott a harmincéves 10

11 háború ( ), amely a német földre is kihatott. A birodalom széttagoltsága és az örökösödési jogrend (melynek értelmében a földet csak a család egyik fiú tagja kaphatta meg) is távozásra ösztönözte a parasztokat. A környékbeli földesuraknak érdekük volt, hogy a községet benépesítsék, jobbágyokat telepítsenek, akiknek művelésre földeket adtak, és ezért ők pénzbeli és természetbeli juttatásokkal tartoztak gazdájuknak. Tehát megkezdődik az önkéntes bevándorlás mellett, a céltudatos telepítés. Sajnos, csak közvetett adatokból lehet a leányvári telepítés idejére következtetni. A XVIII. század elejétől már folyamatosan jöttek német bevándorlók Magyarországra. Ismeretes még, hogy a szomszéd falu - Csolnok ban önálló plébánia lett, Sárisáp és Leányvár leányegyházakkal. Ebben az évben Csolnokon pestisjárvány pusztított. Akik életben maradtak, elköltöztek Tinnyére, Únyra és Nagysápra. Csolnok a budai klarissza apácák birtoka volt, akik a török uralom idején Pozsonyba költöztek. A visszafoglalás után Grassalkovich Antal királyi kamarai elnök és királyi jogügyi igazgató vette bérbe tőlük Csolnok és Leányvár földjeit. A Grassalkovich - család németeket telepített be között Csolnok benépesítésére. Feltehetően Leányvárra is ekkor jöttek az első német csoportok. Az 1755-ös egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a Sándor-család telepítette be a falut. Az bizonyított tény, hogy 1755-ben jegyezték be az első leányvári lakost Csolnok egyházközség anyakönyvébe. Levéltári adatokból ismeretes, hogy 1757-ben összeírták az új leányvári betelepült lakosokat, akik három évi adómentességet kaptak, szőlő után pedig hat évi adómentesség illette meg őket. A lakosság száma akkoriban 198 volt (ebből 15 a 11

12 jobbágycsalád), valamennyien katolikus vallásúak és német anyanyelvűek. A lakosság megélhetési forrása a szőlőművelés, rozs - és burgonyatermesztés volt. Bírósági ügyiratok bizonyítják, hogy Leányvár határában ebben az időben (1720-as években ) mozgalmas események zajlottak október 14-én Grassalkovich Antal egy keresettel fordul a megyéhez, melyben az év októberében, dorogi lakosok által ellene elkövetett violentia (erőszak) miatt kér orvoslást. A perirat szerint a dorogiak 15 ökrüket a leányvári tilalmas réteken legeltették, ezért Grassalkovich uraság emberei a marhákat elhajtották. Az éjszaka leple alatt a dorogiak felfegyverkezve betörtek az udvarba, és kiszabadították az állatokat, sőt a marhákat őrző jobbágyot alaposan összeverték. Még egy marhaügyet jegyeztek fel a krónikák, amely szintén említi Leányvárt. Ez 1716-ban történt, a bűnös a káptalan (Illyés János) volt, aki részben Kiscsév és Leányvár, részben Dorog határán lévő, mindig a csolnokiak által legeltetésre használt területet nemcsak elfoglalt, hanem onnét hét marhát el is hajtott, amelyeket visszaadni nem volt hajlandó ben bizottság száll ki Dorogra, hogy megállapítsa, meddig terjedt a dorogi határ és meddig használhatták a dorogiak a közös legelőket. E bírósági pereskedések után térjünk vissza Leányvár lakosságához évi levéltári adatokból tudjuk, hogy Leányvár szegény község volt. Kevés jobbágynak kellett sok zsellért eltartani, és még a földesúrnak, az államnak adót fizetni, valamint ingyen dolgozni. A leányvári lakosok száma akkor nőtt meg jelentős mértékben, amikor Csolnokon nagy tűzvész pusztított (1782-ben). A vagyonukat 12

13 elvesztett emberek - többek között - Leányváron telepedtek le. Ezt bizonyítják a korabeli csolnoki egyházi anyakönyvben szereplő és a mai leányvári családnevek ben például ezeket a neveket jegyezték be: Spielman, Stadtmüller, Groß, Gerstner, Kniebeißer, Heinz, Locher, Weißenburger stb. Ezek a nevek Leányváron ma is léteznek, Csolnokon viszont nem. Az es népszámlálás adatai szerint a népesség 500 fő volt. A feljegyzésekből kitűnik, hogy ezekben az években az első iparosok között volt két takács, két varga, egy kovács, egy mészáros, egy földesúri kocsmáros, egy községi kocsmáros és egy kőműves. A leányvári plébánia 1803-ban lett önálló. Az első anyakönyvi bejegyzés december 19-ről való. A község temploma 1806-ban épült. A már említett német családnevek sora az es adatokból bővült. Pl.: Parti (ma:bartl), Puchler, Eifert, Schißler, Baumstark, Geltz (ma: Gölcz), Walter. Ezek is arra utalnak, hogy a németek betelepítésekor nem volt magyar anyanyelvű őslakosság a faluban, vagyis lakatlan volt Leányvár. Az 1840-es évektől kezdve a mezőgazdaság mellett egyre erősebben jelentkezett egy újabb munkalehetőség: a szénbányászat. Az itt élő emberek életében sorsdöntő fordulatot hoz. Dorogon szenet találnak, mely iránt fokozódik az érdeklődés. A sok zsellérből többen bányászokká válnak. Feljegyzésekből ismeretes, hogy a mezőgazdaságból csak a nagyobb földdel rendelkező parasztok tudtak 13

14 megélni, másoknak viszont a bányászatból szerzett jövedelem jelentette a megélhetést. Talán ennek köszönhető, hogy a falu lakossága növekedésnek indult. Míg 1755-ben 198-an, addig 1863-ban már 609- en vannak. Az 1848-as márciusi események, Kossuth és Petőfi lelkesítő szónoklatai hatottak a jobbágy és zsellérsorban élő, szegénységgel és földesúrral folytonosan küzdelmet vívó lakosságra ben 17 fő állt be honvédnak. A szabadságharc leverése utáni években Schiller György fegyverrejtegetés vádjával állt bíróság előtt től kezdődően a község vállalja az egy iskolamester egy tantermes iskola fenntartási gondjait. Bár már 1803-ban van egy egy tantermes iskolája a falunak, de ezt a valláslap szervezte és tartotta fenn 1857-ig ben az iskola egy tanteremmel, és egy tanerővel bővült ben már vasútállomás és távírda volt a faluban. (posta 1926-tól) Az első világháború ( ) kb leányvári lakost szólított hadba, akik közül 31 fő hősi halált halt. A hősök emlékművét ben leplezte le a község. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az itt maradt asszonyok, milyen hősiesen viselték a nehéz körülményeket. Az árvákkal együtt végezték a nehéz mezőgazdasági munkákat, a ház körüli teendőket. Sok helyen öt - hat gyermek ellátása mellett állatokkal is foglalkoztak, hogy a mindennapi létfenntartást biztosítsák a reménytelennek látszó, örömtelen élet továbbfolytatásához. 14

15 A Tanácsköztársaság kikiáltása sem hagyta közömbösen a kis falu lakosságát. Meg is alakították a direktóriumot (irányító társadalmi szerv). A direktóriumi vezetőknek és tagoknak a Tanácsköztársaság bukása után üldöztetésben volt részük. Az iparosodás további fejlődésével némileg javultak a munkalehetőségek, munkakörülmények, de az évről évre visszatérő szanálások, elbocsátások, a munkanélküliségtől való félelem rettegésben tartotta az itteni embereket. A német ajkú lakosság munkaszeretetének, szorgalmának, az új iránti fogékonyságának, takarékos életmódjának érdeme elsősorban, hogy a község szép fejlődésnek indult. Századunk első negyedében Leányvár már bányászfalunak tekintendő. A férfiak Dorogra és Csolnokra jártak dolgozni. A húszas évek közepén indítottak munkásvonatokat, addig pedig gyalog vagy kerékpárral jártak dolgozni. Télen gyakran derékig érő hóban kellett a munkahelyre eljutni. Tavasszal pedig a ház körüli föld is adott bőven munkát. Akinek nem volt földje, az a kiscsévi uradalomtól bérelhetett. Ha a bányákban keresett pénz és a föld adománya sem volt elég, - márpedig ez sokszor előfordult - akkor az asszonyok és a nagyobb gyerekek is napszámba mentek. A család megélhetésének elősegítése miatt az idősebb fiúk munkába álltak, a többség a bányánál. Leányvár október 20-ig Dorog csatolt községe volt, igy önálló közigazgatással nem rendelkezett október 21-től vált önálló 15

16 községgé. Ettől kezdve fejlődése meggyorsult. Az 1920-as években kiépítették az elektromos hálózatot. A község székházát 1924-ben építették. Felépült a tűzoltószertár és az iskola harmadik tanterme a nevelői lakással ben létesült a Bécsi út mentén egy kőőrlő üzem, majd mészégető kemencék is. A közlekedés javulását, gyorsulását jelentette a 30-as évek elején a Bécsi út felújítása, majd 1936-ban a mai Erzsébet üt megépítése. Az út két oldalán diófákat ültettek, melyek közül néhány még ma is megvan ben felépült a bányászok támogatásával a Munkásotthon, amely a mai Kultúrház elődje. Itt találhatjuk a község könyvtárát is ben az iskola már négy tanteremmel és négy tanítóval működik. Takaros kis falu lett Leányvárból... A hitleri fajelmélet borzalmas zűrzavart okozott, és még borzalmasabb háborúhoz vezetett. A volksbundista szervezkedés következtében a német ajkú lakosok egy része belépett a szervezetbe. A német hadseregbe is jelentős számban soroztak be katonának fiatalokat. A német ajkú fiatalok szülőföldhez való ragaszkodása szépen kifejezésre jut, ugyanis sok fiatal önként a magyar hadseregbe jelentkezett annak dacára, hogy még nem hívták be őket. A volksbundista szervezet tagjait a szovjet csapatok menekülésre kényszerítették. Leányváron húsvétja előtt egy héttel fejeződött be a háború. Mint ismeretes, a háborúból győztesen kikerült nagyhatalmak által megkötött Potsdami Szerződés egyik pontja előírja, a magyarországi német nemzetiségűek kitelepítését Németországba. Leányváron 75 család, mintegy 250 fő került kitelepítésre. Megjegyezni kívánom, hogy a kitelepítési listára többen is fel voltak véve, de az akkori kormány intézkedésére, a már vasúti 16

17 kocsikba elhelyezett családok - akik mint bányászok és hozzátartozóik voltak - visszamaradtak. Igen nehéz körülmények között, amit a háború szörnyűségei okoztak, még a nemzetiségi problémákkal bonyolítva kezdődött a község vérkeringésének megindítása. A kitelepített lakosság helyére Magyarország más vidékeiről érkeztek emberek. Például a Békés megyei Bucsáról. Ettől kezdve a falu lakosságának kb. a fele magyar anyanyelvű. Az újonnan érkezettek megkapták a kitelepített németek házát, földjét. Sokan beálltak a téeszbe, ahol csak a szántóföldekkel foglalkoztak. Így a gyümölcsösök és a szőlőskertek csakhamar tönkrementek. 17

18 Leányvár népszokásai, hagyományai A falu ismét fejlődésnek indult, most már a vegyes anyanyelvű (német és magyar) lakosság szorgalmából. Az oktatás április 4-én már megkezdődött, igaz, hogy csak egy tanteremben mert az iskola nagy része romos állapotban volt. A berendezést és a szemléltetőeszközöket elhurcolták és megsemmisítették, a tanulók a földön ültek. Később kilenc teremmel gazdagodott az iskola, ahol 12 tanár tanított után a nemzetiségek oktatásának megvalósításáról törvényerejű rendelet intézkedett. Ezzel a lehetőséggel élt Leányvár község vezetősége is, és Erdély Jenő akkori iskolaigazgató a szülők kérésére 1954-ben bevezette a nemzetségi nyelvoktatást, majd az óvodában ben 25 fővel nemzetiségi csoportot indítottak. Sajnos azonban azok a hagyományok és szokások, amelyekről a továbbiakban írni szeretnék, már nem kerültek be újból a közéletbe. Aki mégis sok mindent tett és tesz ennek megváltoztatásáért, Erdély Jenő a Leányvári Általános Iskola volt igazgatója. Az ő munkásságára később fogok kitérni. Most azonban azokat a népszokásokat és hagyományokat kívánom bemutatni, amelyeket egy idős néni, Kisvölgyi Antalné mesélt el hosszú délutánokon keresztül. Először is nézzük meg a népszokás szó általában vett értelmezését. Népszokásnak nevezzük szűkebb értelemben az évenként ismétlődő ünnepek és az emberi élet nagy fordulóinak megülési módját, melyet 18

19 a hagyomány évszázadokon át alakított ki és kapcsolt össze meghatározott mondandóval, költészettel és cselekedetekkel. Az ünnepi szokásoknak két nagy csoportját külön szokták bemutatni és tanulmányozni. Az emberélet fordulóinak, vagyis a családi élet népszokásait a születéstől a halálig, valamint a naptári és gazdasági év jeles napjaihoz, egyházi ünnepeihez kapcsolódó népszokásait. Szélesebb értelemben a hagyományos műveltség a népszokásban szabályozza egy közösség és a benne élő emberek mindennapi munkáját, viselkedését, egymás közti érintkezését: miként kell aludni, fölkelni, tisztálkodni, köszönni, megszólítani, enni, dolgozni, játszani, gyászolni, dalolni, táncolni és az érzelmeket másokkal közölni. Én a szűkebb értelemben használt népszokásokat szeretném felsorolni ill. bemutatni. Farsang A farsang ellen minden hazai egyház harcolt, ugyanis az ördög ünnepének tartották. Bod Péter így vélekedik a farsangról: Fársáng vagy Hus-hagyó Kedd Napja. Azt a nevezetet Fársáng, a' Magyarok vették a Németektől, a' kik sokféle játékot 's bolondságokat indítottak ezen a' napon, s ez időben vendégeskedvén, nyargalódzván 's magokat mulatván. A farsang szó - Bod Péter szerint - német jövevényszó. A Waschang megjelölés 1283-ban jelenik meg bajor - osztrák írásos emlékekben, az egész ünnepi periódust jelző Fasnacht, Fastnacht mellett. Lehetséges, hogy a hazai németségtől vették át a magyarok ezt a kifejezést. Eredetileg a vízkereszttől ( január 6. ) hamvazó szerdáig (a húsvét előtti 40. nap) terjedő időszak. 19

20 Leányváron az volt a szokás, hogy csak az a legény mehetett bálba, aki a 18. évét betöltötte. Egy legényes házban összegyűltek és a lányokkal együtt koszorút készítettek, amelyet szalagokkal díszítettek fel. A szalagra minden lány ráírta a nevét. A fiatalok zenei kísérettel mentek a kocsmáig, ahová csak ügy léphettek be, ha elmondtak egy verset. A kocsma közepére felakasztották a koszorút. Éjfélkor minden legény a kalapjára tűzte azt a szalagot, amelyiken a kedvese neve állt. A fiatalok körbe-körbe táncoltak, ami igazán gyönyörű látványt nyújtott. Ez a mulatság vasárnaponként zajlott. Másnap a fiúk beöltöztek különféle ruhákba, és így járták végig a falut. Lányos házaknál megálltak és tojást, tyúkot, kakast, pénzt kaptak. Aztán farsang keddjén ebből a gyűjtésből éjfélig tartó közös vacsorát rendeztek. Ekkor történt a kaszálás is, ami abból állt, hogy a kapott kakast beásták a földbe. A vállalkozó legények szemét bekötötték, megpörgették és így kellett a kakas fejét lekaszálni. Ezért persze pénzzel fizettek (kalapba gyűjtötték) és ha sikeresek voltak, a pénzt megkapták, a kakasból pedig a vendéglős megfőzte a közös vacsorát. Érdekes, de elgondolkoztató szokás ez. Magyarlakta vidékeken is él. Napjainkban lehet, hogy az állatvédők fognak véget vetni ennek a szokásnak. A farsang utolsó napján eltemették az emberek a farsangot. Egy fiú papnak öltözött, aki a koporsónál (amit egy teknő szimbolizált) állva ezt mondta: 20

21 Pfarrer: Der Martin Luther wollte mit seiner Frau Khadl das Vesper singen; er greift iara wohl an das Köpfelein! Leute: Köpfelein zelitz-zelorum, das war dem Martin Luther sein ganz Prinzession! Pfarrer: Leute: Der Martin Luther wollte mit seiner Frau Khadl das Vesper singen; er greift iara wohl an das Wandelein! Wandelein, Köpfelein zelitz-zelorum, das war dem Martin Luther sein ganz Prinzession! Pfarrer: Leute: Der Martin Luther wollte mit seiner Frau Khadl das Vesper singen; er greift iara wohl an das Knäppelein! Knäppelein, Wandelein, Köpfelein zelitz-zelorum, das war dem Martin Luther sein ganz Prinzession! Pfarrer: Leute: Der Martin Luther wollte mit seiner Frau Khadl das Vesper singen! er greift iara wohl an das Zäherein! Zähelein, Knäppelein, Wandelein, Köpfelein zelitz zelorum, das war dem Martin Luther sein ganz Prinzession! 21

22 Húsvét A húsvéti ünnepkör kezdetét a virágvasárnaptól számíthatjuk. A szokások ettől az időponttól a húsvét vasárnapot követő fehér vasárnapig, illetve az ezt követő hétfőig tartó periódusban helyezkednek el. A szokások sok eleme egyházi jellegű, amelyek régebbi pogány képzetekhez kapcsolódnak. A nem egyházi jellegű szokások a tavaszhoz kötődnek: a természet megújulásával és a termékenységgel vannak összefüggésben. Ilyen például az öntözés és a tojással kapcsolatos játékok. A húsvéthétfői öntözés napjainkban is él. Bár a környező népek jelentős része ismeri, a szlovákoknál, cseheknél és különböző germán népeknél azonban öntözés helyett vesszővel való csapulást találunk. Nagycsütörtökön a harangok Rómába mentek. A harangszó helyett a gyerekek jártak körbe Leányváron, és kerepeltek minden harangozási időben. Például: délben, litánia, mise idején. A kereplést különféle szövegekkel kisérték. Ezt délben mondták: Mia ratschn, mia ratschn, die 12. Stund, was Jesus für uns leiden muß. Da geben wir allen christlichen Menschen zu Kund' in der 12. Stund. Az esti harangszó helyetti kereplésnél pedig ez hangzott el: 22

23 Mia ratschn, mia ratschn, englischer Gruß, was jeder Christ beten muß. Fallet nieder auf eueren Knie, und betet drei Vaterunser und Ave Marie. Nagyszombaton a fiúk és a lányok házról házra jártak énekelni. Ezért sok helyen tojást és pénzt kaptak. Szombat reggel a mise előtt kerepeltek és ezt énekelték: Christus ist erstanden von allen seinen Marten. Da sollen wir all froh sein, Christus will unser Tröster sein. Alleluja! Lob und Dank dir, o großer Gott! Und wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; Nun seit, daß er erstanden ist, loben wir den Herrn Jesu Christ. Alleluja! Lob und Dank dir, o großer Gott! Es gingen drei framme Frauen, sie wolln das Grab beschauen. Sie suchen den Herrn Jesu Christ, der vom Tod erstanden ist. Jetzt singet Alleluja, Alleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Wir wünschen euch frohe Osternfeiertage! Nagyszombaton este újra megszólaltak a harangok. A locsolóbált hétfőnként rendezték a faluban. A lányok fehérben voltak a bál elején, majd este felé színes ruhába öltöztek át. A zenészek olyan zenét játszottak, amilyet a fiatalok kívántak. Sokszor a fiúk így küldtek egyegy szerelmes nótát kedvesüknek. 23

24 A mai napig szerveznek húsvétkor bált Leányváron. De azt hiszem ennek a hangulata egészen más, mint az akkori mulatságnak. Pünkösd A húsvétot követő hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény egyházi ünnep, annak emlékére, hogy a biblia szerint a Szentlélek eltöltötte a tanítványokat. A pünkösd éppen olyan mozgó ünnep, mint a húsvét. Nevét a görög pentékoszté, ötvenedik nap jelentésből nyerte. A pünkösd ünnepe ősi zsidó hagyományból származik: e napon adtak hálát az ókori Izraelben a sikeresen befejezett aratásért. Később a keresztény kultúra is átvette az ünnepet. A középkor óta a pünkösdi király és pünkösdi királynő választás szokása kapcsolódik hozzá. A pünkösdi király választás vasárnap történt a délelőtti mise vagy istentisztelet után. A templomból kiáradó tömeg szolgáltatta a nézőközönséget a legények lovaglási és ügyességi vetélkedőjéhez. A győztes lett a pünkösdi király: egy esztendeig a falu első legényének számított, minden lakodalomba hivatalos volt. Egy év múlva új királyt választottak. E szokás általánosan ismert volt az országban. Erről tanúskodik egy közismert szóláshasonlat: Rövid, mint a pünkösdi királyság. Leányváron ilyen értelemben vett királyválasztás tulajdonképpen nem volt. A legények kijelöltek maguk közül egyet, aki jól tudott lovagolni. Virágból koszorút készítettek, amelyet a király viselt. Lovakkal végigvonultak a falun. A lovak virággal, pünkösdirózsával és 24

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

LEÁNYVÁR TÖRTÉNETE ÉS NÉPSZOKÁSAI. Konzulens tanár: Hárs Gyuláné. Készítette: Róth Beáta

LEÁNYVÁR TÖRTÉNETE ÉS NÉPSZOKÁSAI. Konzulens tanár: Hárs Gyuláné. Készítette: Róth Beáta LEÁNYVÁR TÖRTÉNETE ÉS NÉPSZOKÁSAI Konzulens tanár: Hárs Gyuláné Készítette: Róth Beáta Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Esztergom 1995 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 LEÁNYVÁR KÖZSÉG TÖRTÉNETE...

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

LEÁNYVÁR MÚLTJA. Összeállította: Erdély Jenő 1975. április hónapban

LEÁNYVÁR MÚLTJA. Összeállította: Erdély Jenő 1975. április hónapban LEÁNYVÁR MÚLTJA Összeállította: Erdély Jenő 1975. április hónapban Leányvár a XVII. században, a török hódoltság utáni évtizedekben telepített új községek egyike. A nagy forgalmú Bécsi út mentén fekszik,

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Sprechen Sie Englisch? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám ADATTÁR ItK (ItK), 110(2006). UJVÁRI HEDVIG PETŐFI-VERSEK SCHNITZER IGNÁC FORDÍTÁSÁBAN Jelen vizsgálódás alapjául Schnitzer Ignácnak az ban -ben közölt öt német nyelvű Petőfi-fordítása szolgál. Az összehasonlítás

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Lakásbérlés A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget német nyelvterületen való lakásbérléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Bonvolu helpi min. Sprechen Sie Englisch? Ĉu vi parolas la anglan? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul

Részletesebben

2012/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2012/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2012/1 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Tisztelt Klubtagok! Egyesületünk az új esztendôben is igyekszik megfelelni az Önök elvárásainak: hat hangversennyel és nagy borkóstolós vacsorával várjuk majd

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Mă puteți ajuta, vă rog? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Vorbiți în engleză? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI

A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI Szlávics Károly A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI Csonoplyát 1747-ben telepítették újra leszerelt bunyevác határőrök. A magyarok szervezett betelepítése 1752-ben, a németeké pedig 1786-ban volt,

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola. Deutsche Nationalitätenschule Werischwar. 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola. Deutsche Nationalitätenschule Werischwar. 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Deutsche Nationalitätenschule Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tartalomjegyzék Deutsche Nationalitätenschule PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Wenn auch die Welt im ganzen fortschreitet,

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett 50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett Alltag 1. Wie geht's? Wie fühlst du dich? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? 2. Wann kommst du nach

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 13. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Benő Eszter Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban

Benő Eszter Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban Benő Eszter Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban I Ha egy zenemű, kép, olvasmány vagy bármi felkavar és feszültséget kelt az emberben, az ember máris gazdagabb lett. Megérintette a művészet.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1.

Részletesebben

XII. Váci Egyházmegyei Találkozó 2016. június 25. Vecsés programfüzet

XII. Váci Egyházmegyei Találkozó 2016. június 25. Vecsés programfüzet XII. Váci Egyházmegyei Találkozó 2016. június 25. Vecsés programfüzet Boldogok az irgalmasok, mert 1 ők irgalmasságot nyernek. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Irgalmas Istenünk (ének) 2 Támogatóink 2

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben