Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak évi tudományos tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2009. évi tudományos tevékenységéről"

Átírás

1 9. számú melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak évi tudományos tevékenységéről Önálló kötetek, tanulmányok, szerkesztések, honlaptartalmak, kiállítás- és konferenciarendezések BÓDI ZSUZSANNA Kornfeld Móricz Trianontól Trianonig. Szerk.: Széchenyi Ágnes. Recenzió. In: Zempléni Múzsa, 2009/tavasz p. Trianon és Nógrád. Nógrád a varázslatos világ 7. Salgótarján, p. Sub Clausula 1989 Bevezető tanulmány és forrásjegyzék francia nyelvre történő fordítása Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, GALCSIK ZSOLT Okolicsányi József: A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfiája. Budapest, (METEM könyvek 67.) A kötet sajtó alá rendezése. Szécsény a középkorban. Nógrád a varázslatos világ 8. Salgótarján, p. A másfél évszázados Petőfi-per szécsényi mozzanatai. In: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi kalendárium a 2009-es esztendőre. Szécsény, p. (Szécsényi Honismereti Könyvtár 23.) I. Károly király adománylevele Szécsénynek május 5. Az oklevél átírását és fordítását készítette: Sölch Miklós. Felelős szerkesztő: Galcsik Zsolt. Szécsény, Irodalmi és történelmi barangolások Nógrád megyében. (Tourinform, 2009.) A Szécsényre vonatkozó rész. G. TORONYI JUDIT A dualizmus kori Nógrád vármegye társadalma a választói névjegyzékek tükrében a választói elit a dualizmus kori Nógrád vármegyében ( ). Doktori disszertáció. Kézirat. Budapest, p. Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése. Új Forrás Könyvek. Recenzió. In: Palócföld, 2009/4., Salgótarján, p. Neograd 2008 Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXII. Recenzió. In: Palócföld, 2009/6. Megjelenés alatt.

2 HAUSEL SÁNDOR A balassagyarmati Szentháromság plébániatemplom története. In: Uő. (szerk.): A 250 éve felszentelt balassagyarmati Szentháromság plébániatemplom. Balassagyarmat, p. Kiemelkedő bankárszemélyiségek a dualizmus kori Balassagyarmaton. In: Balassagyarmati Honismereti Híradó, p. Nógrádvár. Salgótarján, Nógrád a varázslatos világ p. A 250 éve felszentelt balassagyarmati Szentháromság plébániatemplom. Szerkesztés. Balassagyarmat, 2009, 152 p. Rácz Jenő: Koplyan alias Bakofalva Okleveles és régészeti adatok az egykori Koplány történetéhez. Szerk.: Hausel Sándor. Nagy Iván Könyvek 17., Nagy Iván Történeti Kör Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2009, 130 p. Szerkesztés. JUSZTIN PÉTER Drégely ostroma, Szondi két apródja. Nógrád a varázslatos világ 15. Salgótarján, p. Öltöztetett, hordozott ábrázolások, szakrális textilek és viseletek. Együtt élő népek szakrális szokásai Közép-Európában I. Mária hordozása, díszítése Rimócon. Megjelenés alatt. Az Écsi énekeskönyv a XVIII. századi népénekek kutatásának csomópontjai. Megjelenés alatt. Ordo thurificandi a tömjénezés módja és jelentése a Kuriális Római rítusban Egyházzene. Megjelenés alatt. Az écsi énekeskönyv Egyházzene. Megjelenés alatt. SEBESTYÉN KÁLMÁN Az MKP és MDP Nógrád megyei választmányi és bizottsági üléseinek napirendi pontjai mutatókkal ( ). Szerkesztés. Nógrád Megyei Levéltár, Segédletek 4. Salgótarján, 2009, 207 p. Mit láthatott Baglyaskő? vár és környékének története a z 1600-as évek végéig Kézirat SZEDERJESI CECÍLIA Mivé lettek a tarjáni palócok? Salgótarján őshonos lakóinak párválasztási és házasságkötési szokásai a 19. század derekán és a 20. század fordulóján. Sic Itur ad Astra, 60. sz. [20. évf. (2009)] p. Szemelvények a fehérterroristák gaztetteiről A forradalom 1957-es sajtója Nógrádban. Rendi társadalom polgári társadalom Megjelenés alatt. Kamara-kiállítás megrendezése az 1973-as balassagyarmati túszdrámáról. Balassagyarmati Madách Filmszínház, Múzeumok Éjszakája, június 20. A Nógrád Megyei Levéltár új honlapjának szerkesztése, tartalmak írása.

3 SZEPESSYNÉ JUDIK DOROTTYA Együtt, közösen a Palóc Liget természeti környezetének megóvásáért. Ismeretterjesztő füzet az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával. Balassagyarmat, Az Erzsébet-kultusz balassagyarmati példája: a Palóc liget. Kézirat. Megjelenés alatt a Balassagyarmati Honismereti Híradó kötetében. TÓTH TAMÁS Nógrádi Motoros Krónika honlap szerkesztés, anyaggyűjtés, feltöltés és weboldal készítése Nógrád Megyei Levéltár új honlapjának szerkesztésében való közreműködés. A rendszerváltás évei BGYarmat 89 C. kiállítás rendezése. Balassagyarmati Madách Filmszínház, november TYEKVICSKA ÁRPÁD Költségvetési kényszerpályák és a magyarországi levéltárak. In: Archivy v krízovych situáciách / Archives in crisis situations. Zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v Slovenskej republike. Zostavili: PhDr. Júlia Ragačová (zborník), Mgr. Monika Péková (CD-R). Spoločnosť slovenských archivárov, p. Az 1956-ot követő megtorlás áldozatai és mártírjai. Salgótarján, Nógrád a varázslatos világ p. Levéltárak és közművelődés c. konferencia szervezése és rendezése. Budapest, június 3. Börtön és levéltár című szakmai program és kiállítás szervezése és rendezése. Balassagyarmat, június 20. Az 1956-ot követő megtorlást bemutató Megfélemlít, megbüntet, megaláz c. vándorkiállítás rendezése, a kiállítási anyag összeállítása. Salgótarján, Balassagyarmat június, november december. Közös történelem értékekkel és konfliktusokkal. Magyar és szlovák múltértelmezés c. konferencia szervezése és rendezése. Balassagyarmat, november A Magyar Levéltárosok Egyesülete évi vándorgyűlésének szervezése és rendezése. Sopron, augusztus A levéltár új honlapjának tervezése, a munkálatok irányítása. Előadások BÓDI ZSUZSANNA Hat évet szolgáltam két helyen egy mátraszelei cselédlány emlékei. 20 éves az Atelier című konferencia, Budapest, március 27. Belitzky János irathagyatéka a Nógrád Megyei Levéltárban. Múzeumok a közművelődésért konferencia, Salgótarján, október 13.

4 GALCSIK ZSOLT Szécsényi írók, költők. Szécsényi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, március 24. Szécsény jeles személyiségei. Szécsény mezővárossá nyilvánításának 675. évfordulóján megrendezett emlékülés, Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, május 5. Az Egyházi levéltári forrásokat figyelő antikváriumi szolgálat éves beszámolója. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése, Gyulafehérvár, július 7. Üdvözletemet küldöm Szécsényből. Szécsény régi képeslapokon. Keresztény Értelmiségiek Szécsényi Szervezete, október 7. Pintér Sándor szécsényi könyvtárának története. A nógrádi könyvkultúra története című konferencia, Losonc, október 13. G. TORONYI JUDIT A dualizmus kori Nógrád vármegye társadalma a választói névjegyzékek tükrében a választói elit a dualizmus kori Nógrád vármegyében ( ). Doktori disszertáció védése, ELTE BTK, Budapest, április 20. HAUSEL SÁNDOR A balassagyarmati börtön építéstörténete. Múzeumok Éjszakája, Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Balassagyarmat, június 20. Berkenye két kérdőíven az 1920-as években. Magyarországi Németek Családfakutató Egyesületének szakmai napja, Berkenye, június 27. A 250 éve felszentelt balassagyarmati Szentháromság plébániatemplom. Könyvbemutató a Szentháromság plébániatemplomban, Balassagyarmat, augusztus 21. A 250 éve felszentelt balassagyarmati Szentháromság plébániatemplom című könyv bemutatása. Balassagyarmat Barátainak Találkozója, Duna-palota, Budapest, szeptember 22. Nógrád megyei evangélikus lelkészek és tanítók 18. század végi díjleveleinek megjelentetése. A nógrádi könyvkultúra története című konferencia, Losonc, október 13. A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum közművelődési tevékenysége a rendszerváltozás körüli években. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, október 14. JUSZTIN PÉTER Az Écsi énekeskönyv a XVIII. századi népénekek kutatásának csomópontjai. A lelkiségtörténeti Műhely 2. konferenciája (Népének-gyülekezeti ének), Budapest, április 24. Öltöztetett, hordozott ábrázolások, szakrális textilek és viseletek. Együtt élő népek szakrális szokásai Közép-Európában I. Mária hordozása, díszítése Rimócon. Balassagyarmat, szeptember 25.

5 CS. SEBESTYÉN KÁLMÁN Múzeumalapítási kísérletek Salgótarjánban. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, október 13. SZEDERJESI CECÍLIA Az MSZMP és az 1956-os forradalom Nógrád megyében. Ötvenhatos Vértanúk Emléknapja, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, június 12. Az 1973-as balassagyarmati túszdráma. Múzeumok Éjszakája, Balassagyarmati Madách Filmszínház, június 20. A Párt, a Pártos és a Pártatlan. Közvélemény (de)formáló kísérletek az 56-os salgótarjáni sortűz kapcsán Hajnal István Kör kommunikációtörténeti konferenciája, Miskolc, augusztus 29. Az 1973-as balassagyarmati túszdráma. MR1 Kossuth Rádió, A Hely című műsor szeptember 3. és szeptember óra TÓTH TAMÁS A balassagyarmati Kék nyomda története. A nógrádi könyvkultúra története című konferencia, Losonc, október 13. TYEKVICSKA ÁRPÁD A Balassagyarmati Honismereti Kör 30 éve c. kötet bemutatása. Balassagyarmat, február 12. Költségvetési kényszerpályák és a magyarországi levéltárak. Előadás a Szlovák Levéltáros Egyesület konferenciáján. Bajmóc, május 28. A levéltár elektronikai adatbázisai kiállítás bemutató. Ötvenhatos Vértanúk Emléknapja, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, június 12. Az 1973-as balassagyarmati túszdráma. MR1 Kossuth Rádió, A Hely című műsor szeptember 3. és szeptember óra A magyarországi levéltáros egyesületek együttműködési lehetőségei. Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség keszthelyi vándorgyűlésén. Keszthely, szeptember 16. Az január 29-i balassagyarmati csehkiverés. Laudáció a Magyar Örökség és Európa Egyesület által rendezett Magyar Örökség-díjátadó ünnepségén. Budapest, szeptember 19. A levéltárak forrásszerzési lehetőségei. Előadás az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa pécsi vándorgyűlésén. Pécs, október 20. Münchhausen gyakorlat Társadalmi kihívások és levéltáros válaszok Nógrádban. Előadás a Magyar Országos Levéltár által rendezett, A levéltárak helye és szerepe a közművelődésben és az oktatásban c. konferencián. Budapest, november 20.

6 Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Nógrádban. (Kiállításmegnyitó-előadás.) Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, november 4. Salgótarján, Borbély Lajos Műszaki Középiskola, november 11. Salgótarján, Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskolában, november 20. Salgótarján, Madách Imre Gimnázium, december 2.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

az alpolgármester munkájáról Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésére

az alpolgármester munkájáról Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésére B E S Z Á M O L Ó az alpolgármester munkájáról Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésére Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29.

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29. Események, hírek Krónika 2012. Július 7 8. A helybeli Múzsa Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a Hetyei Nemzetközi Művészeti Napokat Egyházashetyén. 8. A vasi megyeszékhelyről és környékéről elhurcolt

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

K Ö N Y V, B R O S S U R A

K Ö N Y V, B R O S S U R A PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Vastag, kurzív betűvel a gyermek és ifjúsági szervezetekkel kapcsolatos írások.) P. MIKLÓS TAMÁS K Ö N Y V, B R O S S U R A Önálló munkák 1991. 1. a reformálás az ifjabb nemzedék dolga.

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5. növendékhangverseny a rendező iskolában RMAMI 1. 13. 18.30

1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5. növendékhangverseny a rendező iskolában RMAMI 1. 13. 18.30 Balassagyarmati rendezvénynaptár a 2010. évre Dátum Óra Esemény Rendező Kőnig Frigyes festőművész kiállítását a HEGben megnyitja Somorjai Kiss Tibor grafikus- 1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben