Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)"

Átírás

1 Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: Születési időpont: július 22. Születési hely: Kiskunfélegyháza Állampolgárság: Magyar Besorolás: Főiskolai tanár Beosztás: Tanszékvezető Tanulmányok, tudományos fokozat: JGYTF Szeged Oklevél magyar-népművelés szak Szakdolgozat: Olvasásszociológiai vizsgálatok JATE Szeged Oklevél történelem szak Szakdolgozat: A hajósi kitelepítések történetének vázlata JATE Szeged dr. univ. bölcsészdoktori értekezés: Be- és kitelepítések Hajóson SZTE JGYTFK Szeged Oklevél orosz nyelv és irodalom szak Szakdolgozat: Маленький робот Debreceni Egyetem PhD. fokozat PhD-értekezés: A német nemzetiség kollektív felelősségre vonása Hajóson Nyelvismeret: német középfok A német középfok B orosz felsőfok C (orosz szakos oklevél) Munkahelyek, beosztások: Bartók Művelődési Központ Szeged hálózati csoportvezető JGYTF Szeged közművelődési titkár JGYTF Szeged főiskolai tanársegéd JGYTF Szeged főiskolai adjunktus SZTE JGYTFK Szeged főiskolai docens SZTE JGYPK főiskolai tanár Oktatási gyakorlat, oktatásfejlesztés: Előadások és szemináriumok tartása: művelődéstörténet, kommunikációtörténet, sajtótörténet tantárgyakból, speciálkollégium vezetése Nemzetiségek Magyarországon címmel. E tárgyak kereteinek, tartalmának, követelményeinek kidolgozása, tantárgyleírásainak, kurzusleírásainak elkészítése, folyamatos karbantartása, aktualizálása. Oktatási segédanyagok, főiskolai jegyzetek készítése, valamint kiadása és elektronikus közzététele. Elérhető: (www.jgypk.uszeged.hu/tanszek/kozmuv/molnar/indexmol.htm) 1

2 Oktatásszervezési tevékenység: Művelődéstörténet, intézménytörténet, mindennapi kultúra, sajtótörténet, kommunikációtörténet, a hazai nemzetiségek története témakörökben szakdolgozatok témavezetése, TDK dolgozatok témavezetése A közművelődési szakemberképzés megújítására alakult munkaközösség tagjaként részvétel az új, a megváltozott társadalmi igényeknek jobban megfelelő tanterv és hálóterv kidolgozásában, új tantárgyak kimunkálásában, tantárgyleírások elkészítésében A művelődésszervező szak tantervi reformjának kezdeményezése és lebonyolítása a bölcsész követelményrendszer életbelépésekor, szakfelelősként e munka irányítása. Új hálóterv, főtárgyfelelősként tantárgyleírások és kurzusleírások kidolgozása, a rendezvényszervező szakirány vezetőjeként a szakirány képzési tervének kidolgozása A bolognai folyamat megvalósításának keretében részvétel az Andragógia alapszak létesítésére létrejött a közművelődési szakemberképzéssel foglalkozó 19 felsőoktatási intézmény képviselőiből alakult konzorcium munkájában, a szaklétesítési dokumentum kimunkálásában Az Andragógia BA (alapszak) szakfelelőseként a szakindítási dokumentum elkészítésének irányítása, az új képzés, az új szak kidolgozásának megszervezése. A művelődésszervező szakirány szakirányfelelőseként a szakirány képzési tervének elkészítése. A ban bevezetett képzés hálótervének elkészítése, az új tantárgyak kidolgozásának irányítása, tantárgyfelelősként új tantárgyak leírásainak elkészítése. A bevezetendő specializációk közül a regionális tanulmányok és a turisztikai menedzser specializáció képzési tervének kidolgozása A bolognai folyamat megvalósításának keretében részvétel az Andragógia MA létesítésére létrejött a közművelődési szakemberképzéssel foglalkozó 19 felsőoktatási intézmény képviselőiből alakult konzorcium munkájában, a szaklétesítési dokumentum kimunkálásában. Vezetői tevékenység: A SZTE JGYPK Közművelődési Tanszékének vezetőjeként törekvés az idén 30 éves képzés folyamatos megújítására, az egyenletesen magas színvonalú képzés folyamatos biztosítására. Tudományos kutatások szorgalmazása, a kollégák PhD képzésben való részvételének támogatása. A tanszék infrastruktúrájának, technikai felszereltségének folyamatos fejlesztése, amire a tanszék bevételeivel való önálló racionális gazdálkodás ad lehetőséget. 2

3 Az oktatók és a hallgatók közötti jó kapcsolat kialakítása az oktatás keretében és az oktatáson kívüli lehetőségeket is kihasználva. Törekvés a hallgatók sikeres szakmai tevékenységre való felkészítésére A bolognai folyamat keretében 2006-ban indított új képzés indítási munkálatainak irányítása, az andragógia MA szakindításának előkészítése. Önálló tudományos tevékenység témái: Kutatások: A hazai nemzetiségek köztük kiemelten a német nemzetiség története. Az országos tendenciák érvényesülése a helytörténetben, helytörténeti kutatások. A hazai nemzetiségek identitásának változásai és a politikai folyamatok összefüggései. E témakörhöz kapcsolódik az egyetemi szakdolgozat, a bölcsészdoktori értekezés és a PhD értekezés, valamint több publikáció, könyv Művelődéstörténet, benne kiemelten a magyarországi művelődés kiegyezést követő, a rendszerváltásig tartó fejlődése, a kultúrpolitika kialakulása és törekvései a dualizmus korában, a két világháború között és 1945 után. Az 1920-as évek kultúrpolitikája, Klebelsberg kultuszminiszter tevékenysége, munkájának szegedi vonatkozásai. Egyesületek, egyletek, a közösségi művelődés színterei a polgári korszakban. A mindennapi kultúra története a században. A szegedi felsőoktatás története, benne a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola története 1928-tól, a közművelődési szakemberképzés története 1975-től Kommunikációtörténet, sajtótörténet. A szegedi sajtó története, művelődéstörténeti adatok a szegedi sajtóban Identitáskutatás Identitás és mindennapi kultúra a hazai nemzetiségek történetében Társadalomkutató nyári kurzusok Hajóson. A Közművelődési Tanszék oktatói és az érdeklődő hallgatók számára évente hirdetett nyári kutatótáborok szervezése, vezetése, a kutatás irányítása. A kutatási témák: a helyi társadalom, gazdaság, nemzetiség, közművelődés, mindennapi kultúra. Sikeres pályázatok a kutatások finanszírozására. (Donauschwäbische Kulturstiftung, Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, stb.) A kutatások eredményeként számos szakdolgozat, cikk, tanulmány, könyv született Nemzetközi kutatótábor szervezése, vezetése Hajóson a helyi német nemzetiség történetének, néprajzának, nyelvének, mindennapi kultúrájának, vallási életének kutatására. Résztvevők: a JGYTF 3

4 Közművelődési Tanszéke oktatói és hallgatói, valamint a tübingeni Karl Eberhard Egyetem hallgatói és oktatói Részvétel A közművelődési szakemberképzés története, helyzete, a végzett szakemberek lehetőségei, élet- és munkakörülményei c. kutatásban, melyet a MTA Szociológiai Intézete, az Országos Közművelődési Központ és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közösen szervezett, a közművelődési szakemberképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények bevonásával. A kutatás tanszéki koordinátoraként részvétel a szakmai irányításban, a feldolgozásban és publikációk a témában Kulturális állapotfelmérő vizsgálat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a MTA Szociológai Intézete szervezésében. A Csongrád megyei településeken folytatott felmérés irányítása, szervezése, összefoglaló tanulmány készítésében való részvétel Részvétel a Kiskunhalas Történeti Kutatásáért Közalapítvány irányításával létrejött munkacsoport kutatásaiban, melyek a Kiskunhalas monográfia elkészítéséért szerveződött. Ezen belül a kiskunhalasi egyesületek történetének kutatása és összefoglalása. Az elkészült tanulmány a monográfiában megjelent Identitáskutató tudományos műhely a Felnőttképzési Intézet keretei között, a határon átnyúló együttműködéssel Identitás és mindennapi kultúra a hazai nemzetiségek történetében. Nemzetközi kapcsolatok, utazások: DAAD ösztöndíj Tübingen Karl Eberhard Egyetem 1997.,2000. Tapasztalatcsere: Tübingen, Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tapasztalatcsere: Szabadka, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Magyarságkutató Tudományos Társaság Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa Közművelődési szakemberképző oktatás Együttműködés keretében közös konferenciaszervezés A népfőiskolák mint a helyi demokráciafejlesztés intézményei Konferenciák: Klebelsberg konferencia MTA Budapest április 27. A polgári iskolai tanárképzés és annak reformja Klebelsberg a miniszter és kultúrpolitikus c. konferencia Kecskemét május (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága) A polgári iskolai tanárképzés Szegeden Emlékülés Klebelsberg Kuno születése 120. évfordulójára Szeged november 27. Szeged kulturális élete Klebelsberg idején 4

5 1996. Klebelsberg - tudományos ülésszak az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rendezésében Arad november 16. Klebelsberg Kuno kultúrpolitikájának elmélete és gyakorlata Én iskolám köszönöm most neked Iskolatörténeti konferencia a Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola rendezésében Kecskemét május 29. A polgári iskola Magyarországon A régió kulturális központja, Szeged c. konferencia Szeged május 5. A felsőoktatás megjelenése és szellemi hatása a városban Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza közén c. konferencia a SZAB és a JATE Néprajzi Tanszéke rendezésében Szeged november A magyarországi németek kollektív felelősségre vonása és a migráció összefüggései Tudományos ülés Klebelsberg Kuno halála 70. évfordulója alkalmából ELTE Budapest március 21. A klebelsbergi felsőoktatás tanulságai Közművelődési Nyári Egyetem: A szükséges tudás c. konferencia Szeged július 1-5. Képzés főiskolai fokon Emlékülés a halasi csata 300. évfordulója alkalmából c. konferencia a Thorma János Múzeum rendezésében Kiskunhalas október 3. Kiskunhalasi egyesületek a században Absurdity in the Economy c. konferencia Prága szeptember th Annual Congress IAREP Risk management in tourism (társszerzőkkel) Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku c. konferencia a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete rendezésében Budapest október Kultúra, materinský jazyk, identita A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata SZTE JGYPK Közművelődési Tanszék nemzetközi konferencia március 6-8. (rendezés és előadás) Kultúraközvetítő szakemberképzés Szegeden Durkó Mátyás Konferencia Debreceni Egyetem szeptember DAB Debrecen A kultúraközvetítő szakemberek identitásának változásai X. Apáczai Nemzetközi Konferencia NYME Apáczai Csere János Kara Győr, október Identitás és mindennapi kultúra Új utakon a Pedagógusképző Kar a SZTE JGYPK Tudományos és Művészeti Műhelyei SZTE JGYPK Szeged, április 10. Nemzetiségi identitás és mindennapi kultúra 5

6 Találkozások kölcsönhatások A népfőiskolák mint a helyi demokráciafejlesztés intézményei SZTE JGYPK Közművelődési Tanszék, Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásával Magyarkanizsa, április (A konferencia rendezése és lebonyolítása) Civilszervezetek szerepvállalása a közösségfejlesztés területén SZTE JGYPK Közművelődési Tanszék, Magyarságkutató tudományos Társaság Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásával Szabadka, (A konferencia rendezése és lebonyolítása) Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában SZTE JGYPK Közművelődési Tanszék, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásával Szabadka, május 25. (A konferencia rendezése és lebonyolítása) Andragógia BA szak előadás Elismerések, díjak: Pro Iuventute elismerő oklevél Miniszteri dicséret Hajós községért kitüntető díj Klebelsberg díj Pro Iuventute Kiváló dolgozó Társasági tagság, közéleti tevékenység: Kultúraközvetítők Társasága Magyar Népművelők Egyesülete főiskolai tanácstag Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) kari tanácstag Bizottsági tevékenység: Tanulmányi Bizottság tagja Tanulmányi Bizottság elnöke Könyv, könyvrészlet: Publikációs jegyzék 1. T. Molnár Gizella: Klebelsberg az iskolaépítő (Válogatás Klebelsberg Szegedhez kapcsolódó írásaiból) Szent Gellért Kiadó Szeged, Szerkesztés és bevezető tanulmány 121.p. 2. T. Molnár Gizella: Főiskolánk a szegedi sajtó tükrében (Repertórium) Szeged, Szerkesztés és bevezető tanulmány 286.p. 3. T. Molnár Gizella: A kő marad Be- és kitelepítések Hajóson / Der Grundstein bleibt Siedlungen in Hajos a hajósi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadása Kalocsa, (kétnyelvű) 354.p. 6

7 4. A régió kulturális központja, Szeged tanulmánykötet szerkesztése és A felsőoktatás megjelenése és szellemi hatása Szegeden című tanulmány JGYTF Kiadó Szeged, p. 5. T. Molnár Gizella: Iskolareformok, polgári iskola és polgári iskolai tanárképzés Klebelsberg kultúrpolitikájában éves a tanárképzés Magyarországon Tudományos ülés A szegedi tanárképző főiskola Szeged, Szerk.: Békési Imre p. 6. T. Molnár Gizella: A Közművelődési Tanszék története - A Szegedi Tanárképző Főiskola Almanach/II. A tanszékek története Szeged, Szerk.: Békési Imre p. 7. T. Molnár Gizella: A magyarországi németek kollektív felelősségre vonása és a migráció összefüggései - Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza közén Táj és népi kultúra 2. Szeged, Szerk.: Juhász Antal p. 8. T. Molnár Gizella: A kiskunhalasi izraelita egyesületek Legyen világosság Emlékkönyv Kiskunhalasi Izraelita Hitközség és a Thorma János Múzeum kiadvány Kiskunhalas Szerk.: Szakál Aurél p. 9. T. Molnár Gizella: Egyesületek a polgári korban Kiskunhalason Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalas történetéből Szerk.: Szakál Aurél Kiskunhalas p. 10. T. Molnár Gizella: Kollektív bűnösség? A német nemzetiség a Duna-Tisza közén a második világháború után Szeged p. 11. Válogatott írások Hajós közművelődésének évtizedeiből Bibliográfia Szeged (Társszerkesztő és bevezetés) Főiskolai jegyzet: 1. T. Molnár Gizella (szerk.) Bevezetés az emberi kommunikáció történetébe Szöveggyűjtemény JGYTF Kiadó Szeged, második kiad.: 1995., harmadik kiad.: 1997., negyedik kiad.: Szerkesztés 82.p. 2. Lengyel Sándorné T. Molnár Gizella: Kommunikáció és protokoll a gyakorlatban SZTE JGYTFK Szeged p. Szakcikk: 1. T. Molnár Gizella: Hajós rövid története In.: Hajósi mozaikok Szeged, Szerk.: Kiss Tamás 3-21.p. 2. T. Molnár Gizella: A hajósi kitelepítések történeti-szociográfiai vázlata Hajós, p. 3. T. Molnár Gizella:A polgári iskolai tanárképzés és annak reformja In.: Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete Bp Szerk.: Klebelsberg Éva p. 4. T. Molnár Gizella: Szeged kulturális élete Klebelsberg idején In.: Gróf Klebelsberg Kuno emlékülés Bp Szerk.: Klebelsberg Éva p. 5. T. Molnár Gizella: A polgári iskola Magyarországon In.: Én iskolám, köszönöm most neked Kecskemét Szerk.: Székelyné Kőrösi Ilona Szepes Lajos p. 6. T. Molnár Gizella: Változások Szeged kulturális életében az 1920-as években In.: Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXIV. (A Csongrád Megyei Levéltár közleményei) Szeged, Szerk.: Blazovich László p. 7. T. Molnár Gizella: Portrévázlat gróf Klebelsberg Kunoról In.: Tanulmányok Csongrád megye történetéből (A Csongrád Megyei Levéltár közleményei) Szeged, Szerk.: Blazovich László p. 7

8 8. T. Molnár Gizella: A közművelődési szakemberek képzése a JGYTF Közművelődési Tanszékén In.: Kultúra és Közösség c. folyóirat 2000/3-4.sz p. 9. T. Molnár Gizella: Közművelődési szakemberképzés főiskolai szinten In.: Közművelődési Nyári Egyetem A szükséges tudás Szeged Szerk.: Török József ( p.) 10. T. Molnár Gizella: "Маленький робот" (Привлечение к коллективной ответственности немецкого национального меньшинства Венгрии; принудительные работы в Советском Союзе). In: SLAVICA SZEGEDIENSIA V. köt. SZTE JGYTFK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék - Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék periodikája, Szeged, p. 11. T. Molnár Gizella: Language Loss and History (Thoughts ont he Causes of the Assimilation of Ethnic Germans in Hungary) In.: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia Cluj-Napoca p. 12. T. Molnár Gizella: Történelem és identitásvesztés In.: Convieţuirea Együttélés Revista românilor din Seghedin Szeged, p 13. T. Molnár Gizella: Kultúra, materinský jazyk, identita (O príčinách asimilácie minorít žijúchich v Maďarsku) In.: Kultúra, jazyk a história slovákov v Maďarsku Békéscsaba p. 14. T. Molnár Gizella: Asszimiláció és nemzetiségpolitika In.: Kultúra és Közösség p. (Valamint e tematikus lapszám szerkesztése és bevezetője) Absztrakt: 1. Gizella T. Molnár - Janos Málovics Zoltán Veres: Risk management in tourism In.: Absurdity in the Economy CD (ISBN ) Recenzió: 1. T. Molnár Gizella: Szeged története IV. In.: Levéltári Közlemények 1996/ p. 2. T. Molnár Gizella: Mítosz és utópia Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok In.: Iskolakultúra 1998/ p. Ismeretterjesztő tanulmány: 1. T. Molnár Gizella: Megjegyzések Klebelsberg Kuno szegedi iskolaépítő munkájához In.: Szeged /12-13.sz. 2. T. Molnár Gizella: Tanárképző főiskola létesül Szegeden In.: Szeged 1993/szeptember sz. 3. T. Molnár Gizella: Pedig én nem tehetek arról, hogy svábnak születtem In.: Barátság 1994/június sz. 4. T. Molnár Gizella: Szeged kulturális élete Klebelsberg idején In.: Szeged 1996/február sz. 5. T. Molnár Gizella: A klebelsbergi reformok tanulságai az ezredfordulón In.: Szeged 2000/május 6. T. Molnár Gizella: A kultuszminiszter I. In.: Szeged 2000/november 7. T. Molnár Gizella: A kultuszminiszter II. In.: Szeged 2000/december Bölcsészdoktori értekezés: T. Molnár Gizella: Be- és kitelepítések Hajóson JATE Szeged, PhD értekezés: T. Molnár Gizella: A német nemzetiség kollektív felelősségre vonása Hajóson Debrecen,

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Javaslat a Cselekvési tervhez Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése az EU elvárások megismerése című program záró tanulmánya MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Konferenciánkra igyekeztünk meghívni mindazon felsőoktatási intézmények képviselőit, ahol tudomásunk szerint valamilyen

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben