HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke június Nemzetközi Európa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa"

Átírás

1 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli megállapítások megismertetését és az evangélium terjesztését is szolgálja tagjaink és barátaink számára mindenhol a világban ahol az egyház képviselve van. EBBEN A SZÁMBAN: A misszió az ami leginkább számít Stephen M. Veazey Miért vagyok Jézus követője Carlos Mejia Építeni fogunk Urbain Mbenga Megnyugvást és Reményt Hozni Angela Ramirez A hit által elnyert béke Paul Hardwick A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke Amikor azon a dokumentumon dolgoztam, ami most Tanok és Szövetségek 164 címen ismert, azt gondoltam, eljutottam a végkövetkeztetésig. Meglepetésemre, amint megkezdtem köszönő imámat, a Szentlélek mint szökőkút tört fel bennem. Ez vezetett végül a 164. szakasz 9. paragrafusának a megszületéséhez. Ez egy isteni megerősítés és remény az egyház vonatkozásában. A befejező mondat visszautasítást nem tűrő világossággal jött: Jézus Krisztus missziója az, ami az előttünk álló úton a leginkább számít! De miben áll Jézus Krisztus missziója? Azt hiszem, ennek a kérdésnek a megválaszolásához az a legjobb, ha ahhoz az íráshoz fordulunk, amit Jézus egy istentisztelet alkalmával lakóhelyének zsinagógájában felolvasott, keresztségét és a Szentlélekkel kötött szövetségének megerősítését követően. Mikor Jézust megkérték, hogy olvasson fel az írásból, nem tétovázott. Izajás írásainak egy tekercsét nyújtották át neki. Azt a részt választotta, amelyik megfelel Izajás 61:1-2, illetve az 58:6 bibliai szakasznak. Jézus nem véletlenül választotta ezt, hanem hogy misszióját kinyilatkoztassa. Azáltal, hogy így tett, az őt körülvevő apostoli közösségnek is lefektette a követendő irányt. A következőt ovasta fel: Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem Jézus azért mondhatta ezt, mivel nagyon jól ismerte a Szentlelket. Az írásokon, kiváltképp a próféták írásain nevelkedett. Sok időt töltött magányban, imádkozva, és másokkal is részt vett az istentiszteleteken, úgyhogy megtanulta érzékelni a Szentlélek jelenlétét és az Ő irányító erejét. Az igazi misszió a Szentlélekkel való mély kommunikációból ered.. Ez a

2 bensőséges lelki közösség engedte meg Jézusnak, hogy kimondja, hogy amit Ő tenni készül, az nem az Ő terve, hanem Isten Lelkének az unszolása. A Szentlélek volt az, aki felhatalmazta Őt, hogy azt a missziót kövesse, mely misszió Istennek a leginkább számít. Az Úr lelke rajtam, Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. -- Lukács 4:18-19 Most térjünk vissza a szöveghez! A Szentlélek arra inspirálta Jézust, hogy bátran hirdesse szolgálatát meghatározó missziót. Ha a Resztoránus Egyház komolyan veszi Jézus misszióját, akkor azt is komolyan kell vennünk, amit Ő a missziójáról világosan megmondott. Örömhírt vinni a szegényeknek, ami evangelizációt jelent a szó legteljesebb értelmében. Igehirdetést jelent szóban és cselekedetben, beleértve a meghívást és a vendégszeretetet is! A mai multikulturális és multinacionális felállásban ez azt jelenti, hogy meghívjuk az embereket Jézushoz, hogy átéljék az evangélium örömhírét, tekintet nélkül arra, hogy anyagiakban vagy lelkiekben szegények-e. A meghívás MINDIG magában foglalja annak a megértését, hogy az emberek az evangéliumot legjobban a közösségben, a szolgálat útján és az Egyház szentségei által tudják átélni. Az az elképzelés, hogy az embereket az Egyház megkerülésével Krisztus közelébe juttassuk, éppen a krisztusi evangéliumot torzítja el. Az örömhír arról szól, hogy Krisztus él, mégpedig ott, ahol az emberek helyreállítják kapcsolatukat Istennel, egymással, önmagukkal, földünk egészével. Örömhírt vinni a szegényeknek és megvilágosodást a vakoknak törődő és gyógyító szolgálatot is jelent azokkal szemben, akiket megbántottak, akiket bánat sújt, akik elvesztették a reményt. Izajás 61 a megtört szívűek felkarolását is szorgalmazza. Ez együttérző szolgálatát jelenti azoknak az embereknek, akiket fizikailag, lelkileg, vagy érzelmileg bántalmaztak. Vagyis mindannyiunkét. Ez a krisztusi szeretet mindenkire történő kiterjesztését jelenti: az egyház tagjaira, a barátokra, a szomszédokra.. És, az evangélium meghatározása szerint, szomszéd minden szükséget szenvedő, sőt még azok is, akikről a társadalom vagy a vallás azt tanította nekünk, hogy át kell nézni rajtuk, félni kell tőlük vagy elkerülni őket. Hogy szabadulást hirdessek a raboknak,, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, nyilvánvalóan az igazságosságról és a béketeremtésről szól. Az Úr kegyelmének esztendeje kifejezés informatív jellegű. A zsidó naptárnak azokra az időszakaira utal, amikor megpróbáltak egyensúlyt és harmóniát teremteni a közösségi kapcsolatokon belül. A cél az volt, hogy korrigálják a társadalmi és a gazdasági igazságtalanságokat Isten akaratának hatékonyabb érvényesülése érdekében. Jézus pedig azt mondja, hogy ez a cél nem korlátozódik bizonyos időszakokra. A misszió magában foglalja azt a szolgálatot, amit annak érdekében teszünk, hogy kiszabadítsuk az embereket a nekik fájdalmat okozó igazságtalan és megnyomorító körülmények közül. Jézus missziója arról szól, hogy visszaállítsa az egészséges közösségi élet teljességét. Úgyhogy a szegénység, az éhség, a diszkrimináció és a konfliktusok okainak gyökerei ellen kell felvennünk a harcot. A Resztoránus Egyház arra hivatott, hogy Jézus Krisztus békéjét személyes, személyek közötti és annak az egész világra kiterjedő arculatában egyaránt megossza. A Krisztus békéjében való osztozás a krisztusi misszió bármely részével elkezdhető: meghívás, együttérző szolgálat, vagy az igazság és a béke előmozdítása. Igaz ugyan, ha szolgálatunkban a valódi Jézust akarjuk követni, a szolgálat minden oldalát egyesítenünk kell. 2

3 Missziónk állítása szerint hirdessük Jézus Krisztust ÉS a közösségekben az öröm, a remény, a szeretet és a béke elősegítéséért munkálkodjunk. Arra vagyunk hivatottak, hogy Jézus Krisztus missziója egészének a követői legyünk, ne csak azt a részét válasszuk, ami éppen tetszik nekünk. Az első Krisztust követő közösségek, amint azt a Cselekedetek Könyvéből is tudjuk, megértették ezt. Krisztus első követői bátran terjesztették a hitet, másokat is a Krisztusban való hitre buzdítottak, és komoly lelki előkészítést követően meg is keresztelték őket. Ők naponta elkötelezték magukat az élő krisztusi tanítás lényegének a követésére a Hegyi Beszéd (Máté 5-7) útmutatásai szerint. Nem húzódtak vissza vagy rejtőztek el a világ elől. Abban hittek, hogy legyen valaki gazdag vagy szegény, férfi vagy nő, zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad ember, mindez nem számít, mert a keresztségben mindannyian eggyé válnak Krisztusban. Az a lelki ösztönzés, amely az első keresztény közösségek missziójának a helyreállítására törekedett, adott lendületet a korai restaurációs mozgalmaknak. Egy városban, a Resztoránus Egyház akkori tagjai óriási bankettet szerveztek, ahova a közösség minden tagja hivatalos volt. Az egyház a Megváltó befogadó szeretetét kívánta kinyilvánítani, ahogyan az Lukács evangéliumában (14:15-24) meg van írva. Hivatásunk Jézus Krisztus teljes missziójának a felvállalására, ugyanannak a látomásnak és lelkesedésnek a helyreállítására szólít bennünket ma is! Erre céloz a Tanok és Szövetségek 164:9 amikor kimondja, hogy Jézus Krisztus missziója az, ami az előttünk álló úton a leginkább számít. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy eddig nem vettünk részt a misszióban. Számos gyülekezet, miniszterek, egyházi tagok és csatlakozó szervezetek vállaltak aktív szerepet eddig is. Köszönet hűséges törekvéseikért. Amit ma hangsúlyozni szeretnék, az, hogy mostantól a Jézus Krisztus misszióját még nagyobb eltökéltséggel, felzárkózással, összehangolással és hatékonysággal fogjuk végezni. És íme, ahogyan ezt tenni fogjuk! Mostantól az egyház teljes vezetőségét, személyzetét és a Világegyház forrásait a krisztusi misszió teljességének a végrehajtása érdekében fogjuk mozgósítani. Ezt öt missziós kezdeményezésen (vagy terven) keresztül fogjuk megvalósítani. Ez az öt missziós kezdeményezés nem egy új program, amelynek kezdete és vége van. Ezek olyan, különleges jelentőséggel bíró témák, amelyek biztosítják azt, hogy a Resztoránus Egyház Jézus Krisztus missziójának teljességéhez hű maradjon. Az öt missziós terv szilárd alapját az egyház Maradandó Elvei és egyéb olyan, kulcsfontosságú kijelentések adják, mint amilyenek az Osztozunk dokumentumban találhatóak. Az első három missziós terv az a három, már korábban említett téma, amelyekkel Jézus missziója körülírható. Ezek: 1. Hívd az embereket Krisztushoz (Evangelizáció) 2. Szüntesd meg a szegénységet és vess véget a szenvedésnek a Földön (Együttérző szolgálat) 3. Törekedj arra, hogy békét teremts a Földön (Igazságot és békét termető szolgálat) A Jézus Krisztus békéjében való osztozást az említett tervek bármelyikével kezdhetjük, a lehetőségektől és a szükségletektől függően. Ne feledjük azonban, hogy ezek egymással kölcsönös kapcsolatban állnak, ezért fontos az, hogy mindegyiken egyaránt munkálkodjunk, amennyiben Jézus missziójának az egészéhez hűek akarunk lenni. Mint Jézust, bennünket is a Szentlélek kell, hogy vezéreljen a gyülekezeteinkben. A következő két missziós terv (kezdeményezés) olyan lehetőségeket teremtenek a tanítványok számára, amely lehetőségeken keresztül az Élő Krisztus Szellemével való találkozás által tovább gyarapodhatnak. 3

4 4. Nevelj tanítványokat, akik szolgálnak 5. Ismerd meg a gyülekezetet misszió közben Ezen a két missziós kezdeményezésen (terven) keresztül a tanítványok és a gyülekezetek megtalálhatják önmagukat, az adottságaikat és a hivatásukat. Amint Krisztus missziójának követésére szánják magukat, magabiztosan jelentik ki válaszul: Az Úr lelke rajtam! Fejtsük ki röviden a fent említettek mindegyikét. Meghívni az embereket Krisztushoz. A Resztoránus Egyház tagjainak illetve a tanítványok számát növelni fogjuk, csakúgy, mint a gyülekezetekét, hogy Jézus Krisztus misszióját a maga teljességében végre tudjuk hajtani. Új tagokat keresztelünk meg és erősítünk meg hitünkben, új gyülekezeteket hozunk létre, melyek arra hivatottak, hogy emberek új csoportjaiért kinyúljanak és olyan népekhez is eljuttassák az egyházat, ahol az eddig nem volt jelen. Az egyház meg nem szűnő feladata az evangéliumnak a maga teljességében történő megosztása szerte a világon. A szegénység és a szenvedés megszüntetése. Ki fogjuk terjeszteni működésünket, hogy szolgáljuk a szegényeket és az éhezőket, ahogyan azt Jézus tette. A szegénység okainak a megszüntetésén is munkálkodni fogunk. Együttérzésünkkel segítjük majd a megbántottakat, amikor csak szükségük lesz rá. Növelni fogjuk a Felajánlási alapokat, ami által azonnali segítséget nyújthatunk. Táplálni fogjuk az éhezőket a Világ Élelmezési Segélyezésén keresztül és segítjük a gyülekezeteket abban, hogy közösségeikben megtalálják az éhezés legyőzésének hatékony módját. A béke teremtésére való törekvés a Földön. Váljunk a Béke eszközévé és hangjává a világbéke megteremtésében. Tovább bővítjük a békére törekvésnek felajánlott Templomot, amely oktatási központunk, lelki-szellemi formáció és hálózatépítő központ, amely arra hivatott, hogy támogassa a békét a világban. A Fiatalok Béketeremtő Klubjain és a Gyerekek Béke Pavilonján keresztül folytatjuk a gyermekek bevonását is a béke megteremtésébe világunkban. Több béketeremtő szakmai gyakorlatot kívánunk biztosítani fiatal felnőttek számára. Továbbá folytatjuk az ökumenikus és hitközötti kapcsolatok építését, melynek béketeremtő élharcosai kívánunk lenni. Negyedik missziós tervünk (kezdeményezésünk) a szolgálatot végző tanítványok nevelése. Minden korosztályt segíteni fogunk abban- a legfiatalabbaktól a legidősebbekig- hogy lelkigyakorlatokon, közösségi tapasztalatszerzésen és célzott tanítványformáló oktatási programokon keresztül folyamatos fejlődést biztosítsunk mindenki számára, hogy nőttön növekedjenek a Jézus Krisztus tanítványa szerepében. A szolgálatot végző tanítványok nevelése magában foglalja a lelkipásztori hűség tréninget és annak támogatását, továbbá fokozott segítséget a pásztorok és a gyülekezeti vezetők csoportja számára. Ötödik missziós tervünk a gyülekezeteknek a misszió végzése közbeni megismerése. Az egyéni felkészültség és igyekezet nem elég. Különös szükségünk van a gyülekezetekre, amelyek megélik a szeretetet és Jézus Krisztus misszióját. Amit gyülekezetként teszünk, több kell, hogy legyen rutinos cselekvésnél. Mire szólít Krisztus szeretete és missziója, mire kell összpontosítanunk vagy újraértékelnünk gyülekezeti aktivitásunk során? 4

5 Hogy biztosítsuk a helyes összpontosítást és felelősségvállalást, a Világegyház teljes költségvetését- minden bevételi forrást és kapcsolódó kiadást- a következő, július elsejével kezdődő pénzügyi évvel kezdődően, az öt missziós kezdeményezés szolgálatába állítjuk. Mit jelent ez? 1. Mostantól az öt missziós terv (kezdeményezés) lesz a meghatározó mindabban, amit teszünk. 2. A Világminisztériumhoz befolyt összes adomány és minden egyéb Világegyházi bevételi forrás is az öt missziós kezdeményezést szolgálja majd. Minden missziós kezdeményezésnek bizonyos adományozási célja lesz. A missziót a nagylelkűség növelése által növeljük. 3. Tagjainknak és barátainknak jogukban áll meghatározni, melyik missziós kezdeményezés támogatását részesítik előnyben. Kifejezheted abbéli óhajodat, hogy valamennyi missziós kezdeményezést támogatni kívánod, de egyet is megnevezhetsz, melynek támogatására nagyobb elhivatottságot érzel. 4. Az egyház cserébe rendszeresen közli, milyen eredmények születtek az egyes missziós kezdeményezések terén, az adományozási célok előrehaladtát, valamint azt is, amire még szükség volna. Az evangelizációt, a béke előmozdítását, vagy a gyülekezetek megsegítését választod? Vagy inkább a szegénység eltörlését, a szenvedésnek való véget vetést, vagy annak elősegítését, hogy a különféle korú tanítványok jobban elmélyülhessenek tanítványi hivatásukban? Mindegyik missziós kezdeményezés alapvető fontosságú! Ma a központi kérdés az, hogy Jézus Krisztus missziója valójában mennyit számít nekünk. A szavak és a jó szándék nem elég. Hajlandók vagyunk az időnket, energiánkat és anyagi eszközeinket arra áldozni, hogy megmutassuk, számunkra Jézus Krisztus missziója mindennél előrébb való? Hadd szóljak néhány szót a nagylelkűségről és az adományozási hozzájárulásunkról. Isten minden hozzájárulást egyaránt értékel azért, mert azok az Isten nagylelkűségére adott köszönetet kifejező válaszok, Isten pedig, nagylelkűségénél fogva, szünet nélkül csak ad nekünk. A nagylelkű adományozás révén a lehetőségeinkhez mért és a részünkről adott válaszadás pedig lehetővé teszi, hogy missziónk eddig nem tapasztalt módon felülmúlja önmagát. A ti egy, néhány, vagy mind az öt missziós kezdeményezést érintő támogatásotok sok életnek hoz áldást. A ti életetek pedig nagyobb örömmel és boldogsággal, reménnyel és békességgel telik meg, mint amilyet valaha is tapasztaltatok. Manapság egyre erősödnek a világ végét hirdető hangok, amelyek az emberek félelmével manipulálnak. Ilyen időkben a Resztoránus Egyháznak még inkább azon kell munkálkodnia ezen a földön, hogy Jézus Krisztus missziójának teljességét láthatóvá tegye. A Resztoránus Egyháznak a félelem ellenében kell munkálkodnia. Mi a remény ragyogó irányfényét nyújtjuk válaszul Isten hívására, hogy az Ő békés királyságát megvalósítsuk ezen a Földön. Mindannyiótokat szólítom, az egyház életének ennek a fontos pillanatában, hogy szíveteket-lelketeket adjátok a misszió érdekében, annak az isteni missziónak az érdekében, amelyért Jézus Krisztus élt és az életét adta. Miért vagyok Jézus követője Írta Carlos Mejia, Tizenkét Apostol Tanácsa 5

6 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek benneteket. Máté 11:28 Sokszor az ember leterhelve, fáradtan, lesújtva érzi magát. Nem tudja, hogyan változtasson ezen az állapoton. A Szentírás tartalmaz egy csodálatos meghívást Krisztustól, aminek segítségével sikerül legyőzni ezt az érzést, de tudjátok mit? Sokan közülünk oda sem figyelnek a hívásra, a hívásra, hogy kövessék Jézust, és ezáltal békét és boldogságot találjanak Őbenne. Huszonnyolc évvel ezelőtt nagyon nehéz helyzetben voltam, és ezt senkivel sem oszthattam meg. Magába szippantott a drogok világa. 11 évesen kezdtem el drogozni, és képtelen voltam abbahagyni. Egyedül kellett küzdenem a problémával, mert nem tudtam arról, hogy valaki esetleg segíthetne is nekem megmenekülni, és újból felépíteni az életemet ben egy Hetvenes jött a városba, hogy gyülekezetet alakítson. Ez az ember és a felesége hívták az egyházba az én azóta már elhúnyt bátyámat. Akkoriban családi vállalkozásban a saját pékségünkben dolgoztunk. Egy napon bátyám, Ramos Salvador Mejia súlyosan megbetegedett. A missziós eljött hozzánk és elmagyarázta nekünk a betegek kézrátéttel való gyógyításának a szentségét. Ramos életében csoda történt. De valami különös dolog történt a családunkkal is, akik döbbent tanúi voltunk a gyógyításnak. És valami különös dolog történt velem, aki előtt felvillant a remény a problémámra. Gondolkodás nélkül elfogadtam a meghívást az egyházba és odaadóan figyeltem Krisztus hívását. Teljes szívemből kértem Őt, ha valóban létezik, gyógyítson ki engem a droghoz kötöttségemből. Megígértem, hogy követni és szolgálni fogom Őt, ha segít nekem. Krisztusnak ajánlottam az életem, és kérésem meghallgatásra talált. Minden megváltozott körülöttem. Feleségem, Carmen és én, közvetlenül érzékelni kezdtük Istent. Őt tettük kapcsolatunk középpontjába, aki két kislánnyal áldott meg bennünket. Carmen Eloisa újságírónő augusztusában feleségül ment Ronald Urbinához, és most júliusban boldog nagyapává tesznek engem! Másik lányunk, Karla Corina nem ment férjhez, ő ügyvéd és lelkipásztor, a San Pedro Sula gyülekezet SION csoportjának egyik minisztere. Krisztusban és ebben az egyházban megtaláltam azt, amit azelőtt hiányoltam és aminek a létezéséről még csak nem is tudtam. Ma boldog ember vagyok. Számtalan okom van Jézust követni és szolgálni, és szolgálni testvéreimet is Közép- és Dél-Afrikában, vagy ahova csak Isten küld engem. Jézus és a családom a legfőbb támogatóim a szolgálatban. Az ő segítségük nélkül nem tudnám végezni ezt a gyönyörű munkát, amelyet szeretek. Minden nap érzem annak a felelősségét, hogy a legjobbat adjam magamból, és így tudom elérni azt a célt, amelyre hivatva vagyok jót tenni másokkal. Ami benneteket illet, mi az, ami benneteket motivál Jézus követésében? Mondjátok el barátaitoknak az iskolában, a munkahelyeteken, a szomszédságban, mindenütt, ahova csak mentek. Ha ezt teszitek, segítetek másoknak is megtalálni azt, ami nekem olyan nagyon hiányzott, és amit Jézusban találtam meg. Építeni fogunk Írta Urbain Mbenga, Nyugat Kongó Kinshasa Missziós Központ Elnöke A gazdasági válság ellenére eljött az idő, hogy felhúzzuk az épületet a Parole Vivante, vagyis az Élő Szó gyülekezet számára. Kinshasa, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosának keleti külvárosában, a Mango negyedben kerül sor az építkezésre. Mango a környék egyik legszegényebb része, nélkülözi a vizet, az áramot, a tömegközlekedést. 6

7 A gyülekezet egy rongyokból, gallyakból, kartonpapírból és műanyag lepedővászonból összetákolt ponyva alatt jön össze, bármi megteszi, ami védi őket a forró trópusi napsugárzástól. Ennek ellenére ez egy élettel teli közösség. Ezen a sűrűn lakott területen még inkább növekszik majd, ha elkészül az új épület. A missziós központ vezetői látták ezt már három évvel ezelőtt is, amikor 900 cement tömb legyártását felügyelték. Tudták, hogy elég a beszédből, ideje cselekedni. Egy pénzügyi alapokat biztosító kampányt indítottunk a Jézussal felépítjük Mangot jelszóval június közepén. Három napon keresztül három női szónok biztatta a híveket, hogy ne nyugodjanak bele abba, hogy szegénységük elkerülhetetlen, hanem ajánlják magukat Jézusnak, és építsék fel a templomukat. Minden alkalommal, amikor a vezető felkiáltott: Mangot Jézusért, a tömeg eképpen válaszolt: A béke elérkezett! Van remény! Építeni fogunk! A Missziós Központ Pénzügyi tisztviselője, Tshiula Zshilumbayi is elindított egy kampányt, aminek eredménye 10 zsák cement lett, 130 USD értékben. Ez persze aligha elégíti ki a pillanatnyi igényeket, de az elsőrendű cél az volt, hogy a már meglévő tömböket felhasználják, ezzel is csökkentve azok eltulajdonításának a veszélyét. De a missziós központnak két nagy erőssége van: a hitük, és a Tanítványok Nagylelkű Válasza elvének magukévá tétele. Mango termékeny földdel rendelkezik, ahol mindenki be tud vetni és le tud aratni egy rá eső részt. Micsoda áldás lesz, amikor elkészül a 18x10 méter alapterületű épület, ahol Isten megkapja a neki járó tiszteletet és dicsőséget, és az emberek rossz idő esetén is hódolhatnak neki. Jézus segítségével felépítjük hát Mangot! Megnyugvást és Reményt Hozni Írta Angela Ramirez, Dominikai Köztársaság Missziós Központ Pénzügyi Vezetője Nemrégiben néhány minisztertársam és jómagam meglátogattunk egy kórházat a Dominikai Köztársaságban lévő San Pedro de Macorisban, miután hallottuk, hogy egyik pásztorunk lányát oda szállították be. Ennek a 26 éves, 3 gyermekes anyának december 31-én megváltozott az élete. Azon az estén féltékeny férje lőfegyverrel támadt rá és sok helyütt komolyan meg is sebesítette őt. Terhes volt, a baba azonnal meghalt. Az orvosok két műtétet hajtottak végre rajta. Egy még hátravan, amivel a golyó által a máján ütött sebet kell majd korrigálni. Örült a látogatásunknak, és mi megadtuk neki a betegek kézzel történő gyógyításának a szentségét. Olajjal kentük meg és imádkoztunk felette. A Szentlélek mindannyiónkat mélyen megérintett. Az a nap különlegessé vált számára. Nemcsak imádkoztunk felette, de a szükséges győgyszereket is magunkkal hoztuk, amelyek enyhítették a fájdalmát. A Felajánlási aktus tette teljessé az ott végrehajtott szolgálatunkat. Ez a fiatal nő most otthonában lábadozik és várja a következő műtétet. Testvéreim, az Úr távoli helyekre is elküld bennünket, hogy megnyugvást és reményt vigyünk az arra rászorulóknak. Ne felejtsétek el, hogy ezekben a küldetésekben ti is fontos szerepet játszotok, csak a ti támogatásotok révén tudunk másokon segíteni. A hit által elnyert béke Írta Paul Hardwick, Australia Úgy volt, hogy a nagy erejű Megi tájfun október 18-án, egy hétfői napon éri el a Fülöp szigeteket, és nekem is akkor kellett volna oda érkeznem.. Az időjárás előrejelzés miatt egy 7

8 nappal korábban utaztam, annak tudatában, hogy az adott napon a repülőút a tájfun miatt nem lesz lehetséges. A Shaw Centerben maradtunk Roxasban, Isabelán, éppen, amikor a Megi lecsapott. Akkor tértünk vissza a városból, hogy a tájfun idejére kitartó készleteinket megvásároljuk, amikor a Megi, délelőtt 10:30-kor, erőre kapott. Az épületben kis csoportnyi ember gyűlt össze. Ott voltam én, Andrew Bolton, ázsiai apostol, Julio Sampayan, Chito és Josie Magabilin (miniszterek és a Fülöp szigeteki személyzetünk). Ott volt továbbá a gondnoki család, Angie és Roderick, 3 éves kislányukkal. Egyre erősebb lett a szél, csak úgy tombolt és sivított erejében. Amint az eső kezdett bevágni az épületbe, futva csuktunk be ajtót, ablakot. Kint a fák csaknem derékszögben meghajoltak. A tető több helyen is kezdett beázni, matracokkal próbáltuk szárazon tartani a szivárgó helyeket. Az eső oldalról csapkodott. Átrendeztük a bútorzatot, hogy a víz bejutását megakadályozzuk. Odakint törmelék és horganyzott vaslemezek röpködtek mindenfelé. A tájfun ötödik kategóriás volt és a szűnni nem akaró szél 225 km/óra (140 mérföld/óra) sebességgel száguldozott, míg a széllökések erőssége 260 km/óra (162 mérföld/óra) volt. Mindannyian nagyon aggódtunk a tájfun miatt és hogy milyen pusztítítást fog végezni. Eközben a 3 éves kislány csak nyaggatott minket, hogy játsszunk vele. Hát játszottunk. Felkaptuk és bújócskáztunk, mindezt a tájfun tombolásának kellős közepén. Az ő lelki nyugalma rendíthetetlen volt és békésen fogadta a történteket. Az idő nagy részében játékos volt, mosolygó, és figyelmet követelő. Jelenléte segített nekünk, mivel rá kellett figyelnünk, és meg kellett őt nyugtatnunk viselkedésünkkel. Mindent egybevetve jelenléte ránk is megnyugtatólag hatott. Délután 3-kor a tájfun elérte csúcspontját és az egyik belső fal is megmozdult. Ahogy támasztottuk, a 3 éves gyermek még mindig játszani akart. Mosolygott, amikor figyelmünket neki szenteltük. Máté 8:23-26 így írja le, amint Jézus lecsendesítette a vihart: Bárkába szállt és tanítványai követték. Egyszerre csak heves vihar támadt a tavon, úgy, hogy a hullámok elborították a bárkát; ő azonban aludt. Tanítványai felkeltették és kérlelték: Uram, ments meg minket, elveszünk! És ő azt mondta nekik: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Aztán felkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, mire nagy csend lett. Gyakran összpontosítunk arra a részre, amelyben Jézus lecsendesítette a vihart. Csak azt felejtjük el, hogy Jézus, aki a jelenlévő Isten, maga is ott volt a viharban. Istennek a viharban való jelenléte az, ami a békét meghozza. Azon a napon, amikor a vihar lecsapott, egy gyermek jelenléte hozta meg nekünk a nyugalmat, a nevetést, valamiféle békét. Ő hozta meg Isten jelenlétét. Nem felejtettem el a nevét. A kislány neve Faith (hit) volt. Nemzetközi Hírnök - Az Európa Egyház Hírei Júniusban fogjuk ünnepelni pünkösdöt, ami azt jelenti, hogy már 50 nap elmúlt húsvét óta. Az evangéliumi történetben sok fontos dolog történik. Hallunk például Jézus megjelenéséről annak a kettőnek ott az emmausi úton. Ők már elvesztették a reményt és emlékeztetni kellett őket arra, amiről Jézus szolgálata szólt. Amikor a kenyértörésre került sor, akkor ismerték fel Jézust, vagy úgy is mondhatnánk, hogy ezáltal a mozdulat által újra rátaláltak Jézusra. Nemrégiben emlékeztünk meg Jézus mennybemeneteléről az Apostolok Cselekedeteinek 1. fejezetén keresztül. 8

9 A Lukács-Cselekedetek szerzője elmondja a jelenések történetét, megosztja az emberekkel, hogy Jézus létét ezután más módon fogják érzékelni. Ezután már nem fog köztük járni, mint bármely más ember. Még az is lehet, hogy csak nehezen ismerik fel őt amint velük tart az úton, mint az a két Emmausba tartó tanítvány. De mégis jelen lesz az életükben, emlékezni fognak rá, érzékelik őt. A mennybemenetel olyan változást is hozott, hogy attól kezdve az apostolok dolga lett, hogy Krisztus mellett tanúskodjanak, hogy Jézus nevében tanítsanak és prédikáljanak. Egyházunkban ma is vannak apostolaink, akiket a hajdani apostolokhoz hasonlóan arra szólít a hivatásuk, hogy Krisztus mellett tanúskodjanak, hogy az evangéliumi történetet újabb helyekre eljuttassák, és a szolgálat eme fontos területének a vezetői legyenek. Bizony, mindannyian hivatottak vagyunk a jó hír mellett tanúskodni. Pünkösd története sok egyéb fontos elemet is közvetít nekünk. Először is arra emlékeztet, hogy sosem vagyunk egyedül, mert Isten szelleme mindig velünk lesz. Ez a Szellem megnyugtat, vezet bennünket, megerősít, motivál, irányt mutat, és még sok más dolgot tesz az érdekünkben. Micsoda ígéret ez nekünk! De a Pünkösd fordulópont volt olyan értelemben is, hogy hozzásegítette az egyházat annak meglátásához, hogy az evangélium nem csak a zsidókhoz szól elsősorban. Igaz, Jézus szolgálata főleg Galilea területére korlátozódott, de most már Jézus követőinek a feladatává vált, hogy más nemzetek, kultúrák és nyelvek felé is közvetítsék azt. A pünkösdi történet bizonyítja, hogy mindez lehetséges - a különféle nemzetiségű emberek a saját nyelvükön hallgatták és értették meg őt. As elmúlt hónapok során egyházunk egy újabb nemzethez juttatta el az evangéliumot, amikor első grúziai testvéreinket megkereszteltük. Ephim Brudsky már hónapok óta kapcsolatban állt az irányunkban érdeklődő grúz emberek egy csoportjával. Végül neki és fiának, Kuzmának sikerült oda utazniuk, hogy meglátogassák, tanítsák őket és személyesen is osztozzanak ezekkel az emberekkel. Alkalom volt ez arra is, hogy az országban az első jelentkezőket megkereszteljék. Ennek az első látogatásnak az idején 5 személy keresztelkedett meg. Nagy valószínűséggel ebben a hónapban kerül sor a következő látogatásra, amikor is még többen vetik alá magukat a keresztségnek. Spanyolországban az elmúlt évben adódott lehetőség arra, hogy a jó hírt az érdeklődő emberekkel megosszuk. Ráadásul még olyan, Madridban élő, de a Fülöp szigetekről származó emberekkel is találkoztunk, akik alig várták, hogy újra csatlakozzanak az egyházunkhoz. Ezek a bibliai történetek ma arra késztetnek bennünket, hogy minden olyan helyen, ahol jelen vagyunk, osszuk meg másokkal is a jó hírt és éreztessük velük, hogy nincsenek egyedül. A pünkösd története ragyogó alkalom az arra való emlékezésre, hogy mekkora a Szellem hatalma, mely végigkísér minket az úton. --David Anderson és Kees Compier Naptár David Anderson: Június: 1-5 Francia Gyűlés, 6-10 Hollandia, Németország, Német Pünkösdi Konferencia, Németország, Hollandia, Springe, USA; Július: Német Gyűlés; Augusztus: 1-3 Hollandia, 4-14 Kiev, Ukrajna (Eurotribe), Európa; Szeptember: 1-18 USA, Európa (Hollandia, Spanyolország, Németország) 9

10 Kees Compier: Június: 1-5 Ukrajna (Odessa), 6-14 Oroszország (Moscow, Novosibirsk, 25- Július 10 vakáció; Július: 11-31: USA; Augusztus: 1-20 USA, 21- Sept 6 Oroszország (Moszkva, Novosibirsk, Voronezh); Szeptember: 7-21 USA, Ukrajna. Johannes Egbert Gjaltema: Június: 1-4 MEADS Ukrajna, Pünkösdi Konferencia Németország, Parizs, Ifjúsági Program Friesland, Július: 1-3 Ifjúsági Program Rotterdam, 8-10 Augsburg, Családi Tábor Németország, Augusztus: 8-13 Eurotribe Ukrajna, Ifjúsági Program Rotterdam; Szeptember: 9-11 Ifjúsági Program Leeuwarden, Dresden, Rotterdam. Információ táborokról és összejövetelekről A Német Összejövetelt Hülsában tartjuk, Németországban, július ig. Johnny és Jennifer Stabno lesznek a vendégminiszterek. Johannes Egbert Gjaltema és Dave Anderson is ott lesznek igét hirdetni. Az összejövetel témája: Teljesség Krisztus által: Egyensúly és Kapcsolat. Ha érdekel a részvétel, vagy többet szeretnél megtudni az eseményről, vedd fel a kapcsolatot Michael Botts-szal Az Eurotribe rendezvény augusztus 8-13-ig lesz Kijevben, Ukrajnában. Fiatalok és fiatal felnőttek gyűlnek majd össze e nagy nemzetközi esemény alkalmából Oroszországból, Ukrajnából, Grúziából, Hollandiából, Németországból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból és Franciaországból. Ennek a tábornak a témája A közösség akcióban lesz. Erica Blevins Nye, egyházunknak a fiatal felnőttekért felelős minisztere lesz a vendégminiszter. További információért David Andersonhoz forduljatok A Norvég Összejövetelt augusztus ig tartjuk. Kees Olijnsma lesz a vendégminiszter. Rajta kívül részt vesznek még Dave és Gail Anderson is. Akit érdekel a részvétel vagy több információhoz szeretne jutni, vegye fel a kapcsolatot Kerstin Kristiansennel Egyéb elkövetkezendő események Európában (júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben) Június Németország megtartja éves pünkösdi konferenciáját Jénában. A konferencia témája: A Szentlélek ámulatba ejt bennünket. Larry Tyree lesz a vendégminiszter. További információért Michael Arndtot keressétek a címen. Június Munkafoglalkozást ajánlunk Springében, Németországban. Ennek David Anderson az előmozdítója. Keressétek őt a címen, ha erről többet akartok megtudni. Szeptember 2-4 Ifjúsági lelkigyakorlat lesz fiatalok számára Rotterdamban, Hollandiában. Bővebb információért keressétek Johannes Egbert Gjaltemát Szeptember Szemináriumot tartunk Zwaagwesteindében, Hollandiában. Ez elvileg fiatal felnőtt tanulócsoportok számára szerveződik, de ezúttal bárki számára látogatható lesz. Vegyétek fel a kapcsolatot Hans Wielingával további információszerzés végett. 10

11 Hírek Európából innen-onnan Spanyolország: A Cselekedetekben (16:9) arról a megérzésről olvasunk, hogy Pál apostolnak El kellett mennie Makedóniába segíteni. Így éreztem én is, hogy a a Szentlélek arra biztat, menjek el Spanyolországba és ott hirdessem a Resztoránus Egyház mibenlétét, misszióját és üzenetét. A Hetvenesek elnöke, Keith McMillan tett már egy bemutatkozó látogatást októberében, amit februárjában Richard James apostol és Keith McMillan Hetvenes látogatása követett. Ők Madridban és egyéb helyeken is találkoztak az egyház tagjaival és barátaival. Az adott kép által elém tárult annak a gyönyörű látványa, amikor Santiago Cadizban, Dél- Spanyolországban a látogatás során megkeresztelkedett. Azután 2011 márciusában Jim Slauter Apostol és felesége Jan kisérte el Richardot és Keith-et Spanyolországba. Ez egy csodálatos látogatás volt, melynek során találkoztak az egyház tagjaival és barátaival Madridban és Cadizban és elindították az egyház megalapításának hivatalos megszervezését Spanyolországban. A második képen néhány tagot és barátot lehet látni Madridban, akik minden vasárnap találkoznak istentiszteleten és baráti összejövetelen. Néhány más tagunk Barcelona, Madrid és Cadiz környékén is él, s Istenben való tanúságunk megosztásával biztosak vagyunk abban, hogy egyre több és több ember ismeri majd meg a Resztoránus Egyházat. Richard James 11

12 Send by/return to: Groenezoom GM Rotterdam The Netherlands június Printed in the Netherlands, 2011

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben