HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke június Nemzetközi Európa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa"

Átírás

1 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli megállapítások megismertetését és az evangélium terjesztését is szolgálja tagjaink és barátaink számára mindenhol a világban ahol az egyház képviselve van. EBBEN A SZÁMBAN: A misszió az ami leginkább számít Stephen M. Veazey Miért vagyok Jézus követője Carlos Mejia Építeni fogunk Urbain Mbenga Megnyugvást és Reményt Hozni Angela Ramirez A hit által elnyert béke Paul Hardwick A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke Amikor azon a dokumentumon dolgoztam, ami most Tanok és Szövetségek 164 címen ismert, azt gondoltam, eljutottam a végkövetkeztetésig. Meglepetésemre, amint megkezdtem köszönő imámat, a Szentlélek mint szökőkút tört fel bennem. Ez vezetett végül a 164. szakasz 9. paragrafusának a megszületéséhez. Ez egy isteni megerősítés és remény az egyház vonatkozásában. A befejező mondat visszautasítást nem tűrő világossággal jött: Jézus Krisztus missziója az, ami az előttünk álló úton a leginkább számít! De miben áll Jézus Krisztus missziója? Azt hiszem, ennek a kérdésnek a megválaszolásához az a legjobb, ha ahhoz az íráshoz fordulunk, amit Jézus egy istentisztelet alkalmával lakóhelyének zsinagógájában felolvasott, keresztségét és a Szentlélekkel kötött szövetségének megerősítését követően. Mikor Jézust megkérték, hogy olvasson fel az írásból, nem tétovázott. Izajás írásainak egy tekercsét nyújtották át neki. Azt a részt választotta, amelyik megfelel Izajás 61:1-2, illetve az 58:6 bibliai szakasznak. Jézus nem véletlenül választotta ezt, hanem hogy misszióját kinyilatkoztassa. Azáltal, hogy így tett, az őt körülvevő apostoli közösségnek is lefektette a követendő irányt. A következőt ovasta fel: Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem Jézus azért mondhatta ezt, mivel nagyon jól ismerte a Szentlelket. Az írásokon, kiváltképp a próféták írásain nevelkedett. Sok időt töltött magányban, imádkozva, és másokkal is részt vett az istentiszteleteken, úgyhogy megtanulta érzékelni a Szentlélek jelenlétét és az Ő irányító erejét. Az igazi misszió a Szentlélekkel való mély kommunikációból ered.. Ez a

2 bensőséges lelki közösség engedte meg Jézusnak, hogy kimondja, hogy amit Ő tenni készül, az nem az Ő terve, hanem Isten Lelkének az unszolása. A Szentlélek volt az, aki felhatalmazta Őt, hogy azt a missziót kövesse, mely misszió Istennek a leginkább számít. Az Úr lelke rajtam, Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. -- Lukács 4:18-19 Most térjünk vissza a szöveghez! A Szentlélek arra inspirálta Jézust, hogy bátran hirdesse szolgálatát meghatározó missziót. Ha a Resztoránus Egyház komolyan veszi Jézus misszióját, akkor azt is komolyan kell vennünk, amit Ő a missziójáról világosan megmondott. Örömhírt vinni a szegényeknek, ami evangelizációt jelent a szó legteljesebb értelmében. Igehirdetést jelent szóban és cselekedetben, beleértve a meghívást és a vendégszeretetet is! A mai multikulturális és multinacionális felállásban ez azt jelenti, hogy meghívjuk az embereket Jézushoz, hogy átéljék az evangélium örömhírét, tekintet nélkül arra, hogy anyagiakban vagy lelkiekben szegények-e. A meghívás MINDIG magában foglalja annak a megértését, hogy az emberek az evangéliumot legjobban a közösségben, a szolgálat útján és az Egyház szentségei által tudják átélni. Az az elképzelés, hogy az embereket az Egyház megkerülésével Krisztus közelébe juttassuk, éppen a krisztusi evangéliumot torzítja el. Az örömhír arról szól, hogy Krisztus él, mégpedig ott, ahol az emberek helyreállítják kapcsolatukat Istennel, egymással, önmagukkal, földünk egészével. Örömhírt vinni a szegényeknek és megvilágosodást a vakoknak törődő és gyógyító szolgálatot is jelent azokkal szemben, akiket megbántottak, akiket bánat sújt, akik elvesztették a reményt. Izajás 61 a megtört szívűek felkarolását is szorgalmazza. Ez együttérző szolgálatát jelenti azoknak az embereknek, akiket fizikailag, lelkileg, vagy érzelmileg bántalmaztak. Vagyis mindannyiunkét. Ez a krisztusi szeretet mindenkire történő kiterjesztését jelenti: az egyház tagjaira, a barátokra, a szomszédokra.. És, az evangélium meghatározása szerint, szomszéd minden szükséget szenvedő, sőt még azok is, akikről a társadalom vagy a vallás azt tanította nekünk, hogy át kell nézni rajtuk, félni kell tőlük vagy elkerülni őket. Hogy szabadulást hirdessek a raboknak,, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, nyilvánvalóan az igazságosságról és a béketeremtésről szól. Az Úr kegyelmének esztendeje kifejezés informatív jellegű. A zsidó naptárnak azokra az időszakaira utal, amikor megpróbáltak egyensúlyt és harmóniát teremteni a közösségi kapcsolatokon belül. A cél az volt, hogy korrigálják a társadalmi és a gazdasági igazságtalanságokat Isten akaratának hatékonyabb érvényesülése érdekében. Jézus pedig azt mondja, hogy ez a cél nem korlátozódik bizonyos időszakokra. A misszió magában foglalja azt a szolgálatot, amit annak érdekében teszünk, hogy kiszabadítsuk az embereket a nekik fájdalmat okozó igazságtalan és megnyomorító körülmények közül. Jézus missziója arról szól, hogy visszaállítsa az egészséges közösségi élet teljességét. Úgyhogy a szegénység, az éhség, a diszkrimináció és a konfliktusok okainak gyökerei ellen kell felvennünk a harcot. A Resztoránus Egyház arra hivatott, hogy Jézus Krisztus békéjét személyes, személyek közötti és annak az egész világra kiterjedő arculatában egyaránt megossza. A Krisztus békéjében való osztozás a krisztusi misszió bármely részével elkezdhető: meghívás, együttérző szolgálat, vagy az igazság és a béke előmozdítása. Igaz ugyan, ha szolgálatunkban a valódi Jézust akarjuk követni, a szolgálat minden oldalát egyesítenünk kell. 2

3 Missziónk állítása szerint hirdessük Jézus Krisztust ÉS a közösségekben az öröm, a remény, a szeretet és a béke elősegítéséért munkálkodjunk. Arra vagyunk hivatottak, hogy Jézus Krisztus missziója egészének a követői legyünk, ne csak azt a részét válasszuk, ami éppen tetszik nekünk. Az első Krisztust követő közösségek, amint azt a Cselekedetek Könyvéből is tudjuk, megértették ezt. Krisztus első követői bátran terjesztették a hitet, másokat is a Krisztusban való hitre buzdítottak, és komoly lelki előkészítést követően meg is keresztelték őket. Ők naponta elkötelezték magukat az élő krisztusi tanítás lényegének a követésére a Hegyi Beszéd (Máté 5-7) útmutatásai szerint. Nem húzódtak vissza vagy rejtőztek el a világ elől. Abban hittek, hogy legyen valaki gazdag vagy szegény, férfi vagy nő, zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad ember, mindez nem számít, mert a keresztségben mindannyian eggyé válnak Krisztusban. Az a lelki ösztönzés, amely az első keresztény közösségek missziójának a helyreállítására törekedett, adott lendületet a korai restaurációs mozgalmaknak. Egy városban, a Resztoránus Egyház akkori tagjai óriási bankettet szerveztek, ahova a közösség minden tagja hivatalos volt. Az egyház a Megváltó befogadó szeretetét kívánta kinyilvánítani, ahogyan az Lukács evangéliumában (14:15-24) meg van írva. Hivatásunk Jézus Krisztus teljes missziójának a felvállalására, ugyanannak a látomásnak és lelkesedésnek a helyreállítására szólít bennünket ma is! Erre céloz a Tanok és Szövetségek 164:9 amikor kimondja, hogy Jézus Krisztus missziója az, ami az előttünk álló úton a leginkább számít. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy eddig nem vettünk részt a misszióban. Számos gyülekezet, miniszterek, egyházi tagok és csatlakozó szervezetek vállaltak aktív szerepet eddig is. Köszönet hűséges törekvéseikért. Amit ma hangsúlyozni szeretnék, az, hogy mostantól a Jézus Krisztus misszióját még nagyobb eltökéltséggel, felzárkózással, összehangolással és hatékonysággal fogjuk végezni. És íme, ahogyan ezt tenni fogjuk! Mostantól az egyház teljes vezetőségét, személyzetét és a Világegyház forrásait a krisztusi misszió teljességének a végrehajtása érdekében fogjuk mozgósítani. Ezt öt missziós kezdeményezésen (vagy terven) keresztül fogjuk megvalósítani. Ez az öt missziós kezdeményezés nem egy új program, amelynek kezdete és vége van. Ezek olyan, különleges jelentőséggel bíró témák, amelyek biztosítják azt, hogy a Resztoránus Egyház Jézus Krisztus missziójának teljességéhez hű maradjon. Az öt missziós terv szilárd alapját az egyház Maradandó Elvei és egyéb olyan, kulcsfontosságú kijelentések adják, mint amilyenek az Osztozunk dokumentumban találhatóak. Az első három missziós terv az a három, már korábban említett téma, amelyekkel Jézus missziója körülírható. Ezek: 1. Hívd az embereket Krisztushoz (Evangelizáció) 2. Szüntesd meg a szegénységet és vess véget a szenvedésnek a Földön (Együttérző szolgálat) 3. Törekedj arra, hogy békét teremts a Földön (Igazságot és békét termető szolgálat) A Jézus Krisztus békéjében való osztozást az említett tervek bármelyikével kezdhetjük, a lehetőségektől és a szükségletektől függően. Ne feledjük azonban, hogy ezek egymással kölcsönös kapcsolatban állnak, ezért fontos az, hogy mindegyiken egyaránt munkálkodjunk, amennyiben Jézus missziójának az egészéhez hűek akarunk lenni. Mint Jézust, bennünket is a Szentlélek kell, hogy vezéreljen a gyülekezeteinkben. A következő két missziós terv (kezdeményezés) olyan lehetőségeket teremtenek a tanítványok számára, amely lehetőségeken keresztül az Élő Krisztus Szellemével való találkozás által tovább gyarapodhatnak. 3

4 4. Nevelj tanítványokat, akik szolgálnak 5. Ismerd meg a gyülekezetet misszió közben Ezen a két missziós kezdeményezésen (terven) keresztül a tanítványok és a gyülekezetek megtalálhatják önmagukat, az adottságaikat és a hivatásukat. Amint Krisztus missziójának követésére szánják magukat, magabiztosan jelentik ki válaszul: Az Úr lelke rajtam! Fejtsük ki röviden a fent említettek mindegyikét. Meghívni az embereket Krisztushoz. A Resztoránus Egyház tagjainak illetve a tanítványok számát növelni fogjuk, csakúgy, mint a gyülekezetekét, hogy Jézus Krisztus misszióját a maga teljességében végre tudjuk hajtani. Új tagokat keresztelünk meg és erősítünk meg hitünkben, új gyülekezeteket hozunk létre, melyek arra hivatottak, hogy emberek új csoportjaiért kinyúljanak és olyan népekhez is eljuttassák az egyházat, ahol az eddig nem volt jelen. Az egyház meg nem szűnő feladata az evangéliumnak a maga teljességében történő megosztása szerte a világon. A szegénység és a szenvedés megszüntetése. Ki fogjuk terjeszteni működésünket, hogy szolgáljuk a szegényeket és az éhezőket, ahogyan azt Jézus tette. A szegénység okainak a megszüntetésén is munkálkodni fogunk. Együttérzésünkkel segítjük majd a megbántottakat, amikor csak szükségük lesz rá. Növelni fogjuk a Felajánlási alapokat, ami által azonnali segítséget nyújthatunk. Táplálni fogjuk az éhezőket a Világ Élelmezési Segélyezésén keresztül és segítjük a gyülekezeteket abban, hogy közösségeikben megtalálják az éhezés legyőzésének hatékony módját. A béke teremtésére való törekvés a Földön. Váljunk a Béke eszközévé és hangjává a világbéke megteremtésében. Tovább bővítjük a békére törekvésnek felajánlott Templomot, amely oktatási központunk, lelki-szellemi formáció és hálózatépítő központ, amely arra hivatott, hogy támogassa a békét a világban. A Fiatalok Béketeremtő Klubjain és a Gyerekek Béke Pavilonján keresztül folytatjuk a gyermekek bevonását is a béke megteremtésébe világunkban. Több béketeremtő szakmai gyakorlatot kívánunk biztosítani fiatal felnőttek számára. Továbbá folytatjuk az ökumenikus és hitközötti kapcsolatok építését, melynek béketeremtő élharcosai kívánunk lenni. Negyedik missziós tervünk (kezdeményezésünk) a szolgálatot végző tanítványok nevelése. Minden korosztályt segíteni fogunk abban- a legfiatalabbaktól a legidősebbekig- hogy lelkigyakorlatokon, közösségi tapasztalatszerzésen és célzott tanítványformáló oktatási programokon keresztül folyamatos fejlődést biztosítsunk mindenki számára, hogy nőttön növekedjenek a Jézus Krisztus tanítványa szerepében. A szolgálatot végző tanítványok nevelése magában foglalja a lelkipásztori hűség tréninget és annak támogatását, továbbá fokozott segítséget a pásztorok és a gyülekezeti vezetők csoportja számára. Ötödik missziós tervünk a gyülekezeteknek a misszió végzése közbeni megismerése. Az egyéni felkészültség és igyekezet nem elég. Különös szükségünk van a gyülekezetekre, amelyek megélik a szeretetet és Jézus Krisztus misszióját. Amit gyülekezetként teszünk, több kell, hogy legyen rutinos cselekvésnél. Mire szólít Krisztus szeretete és missziója, mire kell összpontosítanunk vagy újraértékelnünk gyülekezeti aktivitásunk során? 4

5 Hogy biztosítsuk a helyes összpontosítást és felelősségvállalást, a Világegyház teljes költségvetését- minden bevételi forrást és kapcsolódó kiadást- a következő, július elsejével kezdődő pénzügyi évvel kezdődően, az öt missziós kezdeményezés szolgálatába állítjuk. Mit jelent ez? 1. Mostantól az öt missziós terv (kezdeményezés) lesz a meghatározó mindabban, amit teszünk. 2. A Világminisztériumhoz befolyt összes adomány és minden egyéb Világegyházi bevételi forrás is az öt missziós kezdeményezést szolgálja majd. Minden missziós kezdeményezésnek bizonyos adományozási célja lesz. A missziót a nagylelkűség növelése által növeljük. 3. Tagjainknak és barátainknak jogukban áll meghatározni, melyik missziós kezdeményezés támogatását részesítik előnyben. Kifejezheted abbéli óhajodat, hogy valamennyi missziós kezdeményezést támogatni kívánod, de egyet is megnevezhetsz, melynek támogatására nagyobb elhivatottságot érzel. 4. Az egyház cserébe rendszeresen közli, milyen eredmények születtek az egyes missziós kezdeményezések terén, az adományozási célok előrehaladtát, valamint azt is, amire még szükség volna. Az evangelizációt, a béke előmozdítását, vagy a gyülekezetek megsegítését választod? Vagy inkább a szegénység eltörlését, a szenvedésnek való véget vetést, vagy annak elősegítését, hogy a különféle korú tanítványok jobban elmélyülhessenek tanítványi hivatásukban? Mindegyik missziós kezdeményezés alapvető fontosságú! Ma a központi kérdés az, hogy Jézus Krisztus missziója valójában mennyit számít nekünk. A szavak és a jó szándék nem elég. Hajlandók vagyunk az időnket, energiánkat és anyagi eszközeinket arra áldozni, hogy megmutassuk, számunkra Jézus Krisztus missziója mindennél előrébb való? Hadd szóljak néhány szót a nagylelkűségről és az adományozási hozzájárulásunkról. Isten minden hozzájárulást egyaránt értékel azért, mert azok az Isten nagylelkűségére adott köszönetet kifejező válaszok, Isten pedig, nagylelkűségénél fogva, szünet nélkül csak ad nekünk. A nagylelkű adományozás révén a lehetőségeinkhez mért és a részünkről adott válaszadás pedig lehetővé teszi, hogy missziónk eddig nem tapasztalt módon felülmúlja önmagát. A ti egy, néhány, vagy mind az öt missziós kezdeményezést érintő támogatásotok sok életnek hoz áldást. A ti életetek pedig nagyobb örömmel és boldogsággal, reménnyel és békességgel telik meg, mint amilyet valaha is tapasztaltatok. Manapság egyre erősödnek a világ végét hirdető hangok, amelyek az emberek félelmével manipulálnak. Ilyen időkben a Resztoránus Egyháznak még inkább azon kell munkálkodnia ezen a földön, hogy Jézus Krisztus missziójának teljességét láthatóvá tegye. A Resztoránus Egyháznak a félelem ellenében kell munkálkodnia. Mi a remény ragyogó irányfényét nyújtjuk válaszul Isten hívására, hogy az Ő békés királyságát megvalósítsuk ezen a Földön. Mindannyiótokat szólítom, az egyház életének ennek a fontos pillanatában, hogy szíveteket-lelketeket adjátok a misszió érdekében, annak az isteni missziónak az érdekében, amelyért Jézus Krisztus élt és az életét adta. Miért vagyok Jézus követője Írta Carlos Mejia, Tizenkét Apostol Tanácsa 5

6 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek benneteket. Máté 11:28 Sokszor az ember leterhelve, fáradtan, lesújtva érzi magát. Nem tudja, hogyan változtasson ezen az állapoton. A Szentírás tartalmaz egy csodálatos meghívást Krisztustól, aminek segítségével sikerül legyőzni ezt az érzést, de tudjátok mit? Sokan közülünk oda sem figyelnek a hívásra, a hívásra, hogy kövessék Jézust, és ezáltal békét és boldogságot találjanak Őbenne. Huszonnyolc évvel ezelőtt nagyon nehéz helyzetben voltam, és ezt senkivel sem oszthattam meg. Magába szippantott a drogok világa. 11 évesen kezdtem el drogozni, és képtelen voltam abbahagyni. Egyedül kellett küzdenem a problémával, mert nem tudtam arról, hogy valaki esetleg segíthetne is nekem megmenekülni, és újból felépíteni az életemet ben egy Hetvenes jött a városba, hogy gyülekezetet alakítson. Ez az ember és a felesége hívták az egyházba az én azóta már elhúnyt bátyámat. Akkoriban családi vállalkozásban a saját pékségünkben dolgoztunk. Egy napon bátyám, Ramos Salvador Mejia súlyosan megbetegedett. A missziós eljött hozzánk és elmagyarázta nekünk a betegek kézrátéttel való gyógyításának a szentségét. Ramos életében csoda történt. De valami különös dolog történt a családunkkal is, akik döbbent tanúi voltunk a gyógyításnak. És valami különös dolog történt velem, aki előtt felvillant a remény a problémámra. Gondolkodás nélkül elfogadtam a meghívást az egyházba és odaadóan figyeltem Krisztus hívását. Teljes szívemből kértem Őt, ha valóban létezik, gyógyítson ki engem a droghoz kötöttségemből. Megígértem, hogy követni és szolgálni fogom Őt, ha segít nekem. Krisztusnak ajánlottam az életem, és kérésem meghallgatásra talált. Minden megváltozott körülöttem. Feleségem, Carmen és én, közvetlenül érzékelni kezdtük Istent. Őt tettük kapcsolatunk középpontjába, aki két kislánnyal áldott meg bennünket. Carmen Eloisa újságírónő augusztusában feleségül ment Ronald Urbinához, és most júliusban boldog nagyapává tesznek engem! Másik lányunk, Karla Corina nem ment férjhez, ő ügyvéd és lelkipásztor, a San Pedro Sula gyülekezet SION csoportjának egyik minisztere. Krisztusban és ebben az egyházban megtaláltam azt, amit azelőtt hiányoltam és aminek a létezéséről még csak nem is tudtam. Ma boldog ember vagyok. Számtalan okom van Jézust követni és szolgálni, és szolgálni testvéreimet is Közép- és Dél-Afrikában, vagy ahova csak Isten küld engem. Jézus és a családom a legfőbb támogatóim a szolgálatban. Az ő segítségük nélkül nem tudnám végezni ezt a gyönyörű munkát, amelyet szeretek. Minden nap érzem annak a felelősségét, hogy a legjobbat adjam magamból, és így tudom elérni azt a célt, amelyre hivatva vagyok jót tenni másokkal. Ami benneteket illet, mi az, ami benneteket motivál Jézus követésében? Mondjátok el barátaitoknak az iskolában, a munkahelyeteken, a szomszédságban, mindenütt, ahova csak mentek. Ha ezt teszitek, segítetek másoknak is megtalálni azt, ami nekem olyan nagyon hiányzott, és amit Jézusban találtam meg. Építeni fogunk Írta Urbain Mbenga, Nyugat Kongó Kinshasa Missziós Központ Elnöke A gazdasági válság ellenére eljött az idő, hogy felhúzzuk az épületet a Parole Vivante, vagyis az Élő Szó gyülekezet számára. Kinshasa, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosának keleti külvárosában, a Mango negyedben kerül sor az építkezésre. Mango a környék egyik legszegényebb része, nélkülözi a vizet, az áramot, a tömegközlekedést. 6

7 A gyülekezet egy rongyokból, gallyakból, kartonpapírból és műanyag lepedővászonból összetákolt ponyva alatt jön össze, bármi megteszi, ami védi őket a forró trópusi napsugárzástól. Ennek ellenére ez egy élettel teli közösség. Ezen a sűrűn lakott területen még inkább növekszik majd, ha elkészül az új épület. A missziós központ vezetői látták ezt már három évvel ezelőtt is, amikor 900 cement tömb legyártását felügyelték. Tudták, hogy elég a beszédből, ideje cselekedni. Egy pénzügyi alapokat biztosító kampányt indítottunk a Jézussal felépítjük Mangot jelszóval június közepén. Három napon keresztül három női szónok biztatta a híveket, hogy ne nyugodjanak bele abba, hogy szegénységük elkerülhetetlen, hanem ajánlják magukat Jézusnak, és építsék fel a templomukat. Minden alkalommal, amikor a vezető felkiáltott: Mangot Jézusért, a tömeg eképpen válaszolt: A béke elérkezett! Van remény! Építeni fogunk! A Missziós Központ Pénzügyi tisztviselője, Tshiula Zshilumbayi is elindított egy kampányt, aminek eredménye 10 zsák cement lett, 130 USD értékben. Ez persze aligha elégíti ki a pillanatnyi igényeket, de az elsőrendű cél az volt, hogy a már meglévő tömböket felhasználják, ezzel is csökkentve azok eltulajdonításának a veszélyét. De a missziós központnak két nagy erőssége van: a hitük, és a Tanítványok Nagylelkű Válasza elvének magukévá tétele. Mango termékeny földdel rendelkezik, ahol mindenki be tud vetni és le tud aratni egy rá eső részt. Micsoda áldás lesz, amikor elkészül a 18x10 méter alapterületű épület, ahol Isten megkapja a neki járó tiszteletet és dicsőséget, és az emberek rossz idő esetén is hódolhatnak neki. Jézus segítségével felépítjük hát Mangot! Megnyugvást és Reményt Hozni Írta Angela Ramirez, Dominikai Köztársaság Missziós Központ Pénzügyi Vezetője Nemrégiben néhány minisztertársam és jómagam meglátogattunk egy kórházat a Dominikai Köztársaságban lévő San Pedro de Macorisban, miután hallottuk, hogy egyik pásztorunk lányát oda szállították be. Ennek a 26 éves, 3 gyermekes anyának december 31-én megváltozott az élete. Azon az estén féltékeny férje lőfegyverrel támadt rá és sok helyütt komolyan meg is sebesítette őt. Terhes volt, a baba azonnal meghalt. Az orvosok két műtétet hajtottak végre rajta. Egy még hátravan, amivel a golyó által a máján ütött sebet kell majd korrigálni. Örült a látogatásunknak, és mi megadtuk neki a betegek kézzel történő gyógyításának a szentségét. Olajjal kentük meg és imádkoztunk felette. A Szentlélek mindannyiónkat mélyen megérintett. Az a nap különlegessé vált számára. Nemcsak imádkoztunk felette, de a szükséges győgyszereket is magunkkal hoztuk, amelyek enyhítették a fájdalmát. A Felajánlási aktus tette teljessé az ott végrehajtott szolgálatunkat. Ez a fiatal nő most otthonában lábadozik és várja a következő műtétet. Testvéreim, az Úr távoli helyekre is elküld bennünket, hogy megnyugvást és reményt vigyünk az arra rászorulóknak. Ne felejtsétek el, hogy ezekben a küldetésekben ti is fontos szerepet játszotok, csak a ti támogatásotok révén tudunk másokon segíteni. A hit által elnyert béke Írta Paul Hardwick, Australia Úgy volt, hogy a nagy erejű Megi tájfun október 18-án, egy hétfői napon éri el a Fülöp szigeteket, és nekem is akkor kellett volna oda érkeznem.. Az időjárás előrejelzés miatt egy 7

8 nappal korábban utaztam, annak tudatában, hogy az adott napon a repülőút a tájfun miatt nem lesz lehetséges. A Shaw Centerben maradtunk Roxasban, Isabelán, éppen, amikor a Megi lecsapott. Akkor tértünk vissza a városból, hogy a tájfun idejére kitartó készleteinket megvásároljuk, amikor a Megi, délelőtt 10:30-kor, erőre kapott. Az épületben kis csoportnyi ember gyűlt össze. Ott voltam én, Andrew Bolton, ázsiai apostol, Julio Sampayan, Chito és Josie Magabilin (miniszterek és a Fülöp szigeteki személyzetünk). Ott volt továbbá a gondnoki család, Angie és Roderick, 3 éves kislányukkal. Egyre erősebb lett a szél, csak úgy tombolt és sivított erejében. Amint az eső kezdett bevágni az épületbe, futva csuktunk be ajtót, ablakot. Kint a fák csaknem derékszögben meghajoltak. A tető több helyen is kezdett beázni, matracokkal próbáltuk szárazon tartani a szivárgó helyeket. Az eső oldalról csapkodott. Átrendeztük a bútorzatot, hogy a víz bejutását megakadályozzuk. Odakint törmelék és horganyzott vaslemezek röpködtek mindenfelé. A tájfun ötödik kategóriás volt és a szűnni nem akaró szél 225 km/óra (140 mérföld/óra) sebességgel száguldozott, míg a széllökések erőssége 260 km/óra (162 mérföld/óra) volt. Mindannyian nagyon aggódtunk a tájfun miatt és hogy milyen pusztítítást fog végezni. Eközben a 3 éves kislány csak nyaggatott minket, hogy játsszunk vele. Hát játszottunk. Felkaptuk és bújócskáztunk, mindezt a tájfun tombolásának kellős közepén. Az ő lelki nyugalma rendíthetetlen volt és békésen fogadta a történteket. Az idő nagy részében játékos volt, mosolygó, és figyelmet követelő. Jelenléte segített nekünk, mivel rá kellett figyelnünk, és meg kellett őt nyugtatnunk viselkedésünkkel. Mindent egybevetve jelenléte ránk is megnyugtatólag hatott. Délután 3-kor a tájfun elérte csúcspontját és az egyik belső fal is megmozdult. Ahogy támasztottuk, a 3 éves gyermek még mindig játszani akart. Mosolygott, amikor figyelmünket neki szenteltük. Máté 8:23-26 így írja le, amint Jézus lecsendesítette a vihart: Bárkába szállt és tanítványai követték. Egyszerre csak heves vihar támadt a tavon, úgy, hogy a hullámok elborították a bárkát; ő azonban aludt. Tanítványai felkeltették és kérlelték: Uram, ments meg minket, elveszünk! És ő azt mondta nekik: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Aztán felkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, mire nagy csend lett. Gyakran összpontosítunk arra a részre, amelyben Jézus lecsendesítette a vihart. Csak azt felejtjük el, hogy Jézus, aki a jelenlévő Isten, maga is ott volt a viharban. Istennek a viharban való jelenléte az, ami a békét meghozza. Azon a napon, amikor a vihar lecsapott, egy gyermek jelenléte hozta meg nekünk a nyugalmat, a nevetést, valamiféle békét. Ő hozta meg Isten jelenlétét. Nem felejtettem el a nevét. A kislány neve Faith (hit) volt. Nemzetközi Hírnök - Az Európa Egyház Hírei Júniusban fogjuk ünnepelni pünkösdöt, ami azt jelenti, hogy már 50 nap elmúlt húsvét óta. Az evangéliumi történetben sok fontos dolog történik. Hallunk például Jézus megjelenéséről annak a kettőnek ott az emmausi úton. Ők már elvesztették a reményt és emlékeztetni kellett őket arra, amiről Jézus szolgálata szólt. Amikor a kenyértörésre került sor, akkor ismerték fel Jézust, vagy úgy is mondhatnánk, hogy ezáltal a mozdulat által újra rátaláltak Jézusra. Nemrégiben emlékeztünk meg Jézus mennybemeneteléről az Apostolok Cselekedeteinek 1. fejezetén keresztül. 8

9 A Lukács-Cselekedetek szerzője elmondja a jelenések történetét, megosztja az emberekkel, hogy Jézus létét ezután más módon fogják érzékelni. Ezután már nem fog köztük járni, mint bármely más ember. Még az is lehet, hogy csak nehezen ismerik fel őt amint velük tart az úton, mint az a két Emmausba tartó tanítvány. De mégis jelen lesz az életükben, emlékezni fognak rá, érzékelik őt. A mennybemenetel olyan változást is hozott, hogy attól kezdve az apostolok dolga lett, hogy Krisztus mellett tanúskodjanak, hogy Jézus nevében tanítsanak és prédikáljanak. Egyházunkban ma is vannak apostolaink, akiket a hajdani apostolokhoz hasonlóan arra szólít a hivatásuk, hogy Krisztus mellett tanúskodjanak, hogy az evangéliumi történetet újabb helyekre eljuttassák, és a szolgálat eme fontos területének a vezetői legyenek. Bizony, mindannyian hivatottak vagyunk a jó hír mellett tanúskodni. Pünkösd története sok egyéb fontos elemet is közvetít nekünk. Először is arra emlékeztet, hogy sosem vagyunk egyedül, mert Isten szelleme mindig velünk lesz. Ez a Szellem megnyugtat, vezet bennünket, megerősít, motivál, irányt mutat, és még sok más dolgot tesz az érdekünkben. Micsoda ígéret ez nekünk! De a Pünkösd fordulópont volt olyan értelemben is, hogy hozzásegítette az egyházat annak meglátásához, hogy az evangélium nem csak a zsidókhoz szól elsősorban. Igaz, Jézus szolgálata főleg Galilea területére korlátozódott, de most már Jézus követőinek a feladatává vált, hogy más nemzetek, kultúrák és nyelvek felé is közvetítsék azt. A pünkösdi történet bizonyítja, hogy mindez lehetséges - a különféle nemzetiségű emberek a saját nyelvükön hallgatták és értették meg őt. As elmúlt hónapok során egyházunk egy újabb nemzethez juttatta el az evangéliumot, amikor első grúziai testvéreinket megkereszteltük. Ephim Brudsky már hónapok óta kapcsolatban állt az irányunkban érdeklődő grúz emberek egy csoportjával. Végül neki és fiának, Kuzmának sikerült oda utazniuk, hogy meglátogassák, tanítsák őket és személyesen is osztozzanak ezekkel az emberekkel. Alkalom volt ez arra is, hogy az országban az első jelentkezőket megkereszteljék. Ennek az első látogatásnak az idején 5 személy keresztelkedett meg. Nagy valószínűséggel ebben a hónapban kerül sor a következő látogatásra, amikor is még többen vetik alá magukat a keresztségnek. Spanyolországban az elmúlt évben adódott lehetőség arra, hogy a jó hírt az érdeklődő emberekkel megosszuk. Ráadásul még olyan, Madridban élő, de a Fülöp szigetekről származó emberekkel is találkoztunk, akik alig várták, hogy újra csatlakozzanak az egyházunkhoz. Ezek a bibliai történetek ma arra késztetnek bennünket, hogy minden olyan helyen, ahol jelen vagyunk, osszuk meg másokkal is a jó hírt és éreztessük velük, hogy nincsenek egyedül. A pünkösd története ragyogó alkalom az arra való emlékezésre, hogy mekkora a Szellem hatalma, mely végigkísér minket az úton. --David Anderson és Kees Compier Naptár David Anderson: Június: 1-5 Francia Gyűlés, 6-10 Hollandia, Németország, Német Pünkösdi Konferencia, Németország, Hollandia, Springe, USA; Július: Német Gyűlés; Augusztus: 1-3 Hollandia, 4-14 Kiev, Ukrajna (Eurotribe), Európa; Szeptember: 1-18 USA, Európa (Hollandia, Spanyolország, Németország) 9

10 Kees Compier: Június: 1-5 Ukrajna (Odessa), 6-14 Oroszország (Moscow, Novosibirsk, 25- Július 10 vakáció; Július: 11-31: USA; Augusztus: 1-20 USA, 21- Sept 6 Oroszország (Moszkva, Novosibirsk, Voronezh); Szeptember: 7-21 USA, Ukrajna. Johannes Egbert Gjaltema: Június: 1-4 MEADS Ukrajna, Pünkösdi Konferencia Németország, Parizs, Ifjúsági Program Friesland, Július: 1-3 Ifjúsági Program Rotterdam, 8-10 Augsburg, Családi Tábor Németország, Augusztus: 8-13 Eurotribe Ukrajna, Ifjúsági Program Rotterdam; Szeptember: 9-11 Ifjúsági Program Leeuwarden, Dresden, Rotterdam. Információ táborokról és összejövetelekről A Német Összejövetelt Hülsában tartjuk, Németországban, július ig. Johnny és Jennifer Stabno lesznek a vendégminiszterek. Johannes Egbert Gjaltema és Dave Anderson is ott lesznek igét hirdetni. Az összejövetel témája: Teljesség Krisztus által: Egyensúly és Kapcsolat. Ha érdekel a részvétel, vagy többet szeretnél megtudni az eseményről, vedd fel a kapcsolatot Michael Botts-szal Az Eurotribe rendezvény augusztus 8-13-ig lesz Kijevben, Ukrajnában. Fiatalok és fiatal felnőttek gyűlnek majd össze e nagy nemzetközi esemény alkalmából Oroszországból, Ukrajnából, Grúziából, Hollandiából, Németországból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból és Franciaországból. Ennek a tábornak a témája A közösség akcióban lesz. Erica Blevins Nye, egyházunknak a fiatal felnőttekért felelős minisztere lesz a vendégminiszter. További információért David Andersonhoz forduljatok A Norvég Összejövetelt augusztus ig tartjuk. Kees Olijnsma lesz a vendégminiszter. Rajta kívül részt vesznek még Dave és Gail Anderson is. Akit érdekel a részvétel vagy több információhoz szeretne jutni, vegye fel a kapcsolatot Kerstin Kristiansennel Egyéb elkövetkezendő események Európában (júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben) Június Németország megtartja éves pünkösdi konferenciáját Jénában. A konferencia témája: A Szentlélek ámulatba ejt bennünket. Larry Tyree lesz a vendégminiszter. További információért Michael Arndtot keressétek a címen. Június Munkafoglalkozást ajánlunk Springében, Németországban. Ennek David Anderson az előmozdítója. Keressétek őt a címen, ha erről többet akartok megtudni. Szeptember 2-4 Ifjúsági lelkigyakorlat lesz fiatalok számára Rotterdamban, Hollandiában. Bővebb információért keressétek Johannes Egbert Gjaltemát Szeptember Szemináriumot tartunk Zwaagwesteindében, Hollandiában. Ez elvileg fiatal felnőtt tanulócsoportok számára szerveződik, de ezúttal bárki számára látogatható lesz. Vegyétek fel a kapcsolatot Hans Wielingával további információszerzés végett. 10

11 Hírek Európából innen-onnan Spanyolország: A Cselekedetekben (16:9) arról a megérzésről olvasunk, hogy Pál apostolnak El kellett mennie Makedóniába segíteni. Így éreztem én is, hogy a a Szentlélek arra biztat, menjek el Spanyolországba és ott hirdessem a Resztoránus Egyház mibenlétét, misszióját és üzenetét. A Hetvenesek elnöke, Keith McMillan tett már egy bemutatkozó látogatást októberében, amit februárjában Richard James apostol és Keith McMillan Hetvenes látogatása követett. Ők Madridban és egyéb helyeken is találkoztak az egyház tagjaival és barátaival. Az adott kép által elém tárult annak a gyönyörű látványa, amikor Santiago Cadizban, Dél- Spanyolországban a látogatás során megkeresztelkedett. Azután 2011 márciusában Jim Slauter Apostol és felesége Jan kisérte el Richardot és Keith-et Spanyolországba. Ez egy csodálatos látogatás volt, melynek során találkoztak az egyház tagjaival és barátaival Madridban és Cadizban és elindították az egyház megalapításának hivatalos megszervezését Spanyolországban. A második képen néhány tagot és barátot lehet látni Madridban, akik minden vasárnap találkoznak istentiszteleten és baráti összejövetelen. Néhány más tagunk Barcelona, Madrid és Cadiz környékén is él, s Istenben való tanúságunk megosztásával biztosak vagyunk abban, hogy egyre több és több ember ismeri majd meg a Resztoránus Egyházat. Richard James 11

12 Send by/return to: Groenezoom GM Rotterdam The Netherlands június Printed in the Netherlands, 2011

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Krisztus küldetése. A Mi Küldetésünk

Krisztus küldetése. A Mi Küldetésünk 2012. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel 57 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan vagytok! A kör közepén legyen egy gyertya, egy Szentírás és lehet más díszítés is, amit a mai naphoz illőnek

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Egy hajóban Jézussal Szentkirályszabadja, 2010. június 13. Felnőtt konfirmációs istentisztelet

Egy hajóban Jézussal Szentkirályszabadja, 2010. június 13. Felnőtt konfirmációs istentisztelet Egy hajóban Jézussal Szentkirályszabadja, 2010. június 13. Felnőtt konfirmációs istentisztelet L. Zsolt 18, 2/a 7. v. T. Lk 8, 22-25. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását.

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását. i KIF NFO 4.szám 2011. április K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

CBHF: az összefogás Alapja

CBHF: az összefogás Alapja Gyene István Hunor CBHF: az összefogás Alapja 2010. január 12-én hatalmas erejű földrengés pusztított az amerikai kontinens legszegényebb államában, Haitin. Az elmúlt században az egymást követő katonai

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bevezető gondolat. I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd

Bevezető gondolat. I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd Bevezető gondolat Az ember alapvető hivatása a szeretet. Nincs olyan ember, aki ne tudna szeretni. Isten a szeretet iránti vágyat mindannyiunkba elültette, azért hogy szeressünk,

Részletesebben