HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke június Nemzetközi Európa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa"

Átírás

1 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli megállapítások megismertetését és az evangélium terjesztését is szolgálja tagjaink és barátaink számára mindenhol a világban ahol az egyház képviselve van. EBBEN A SZÁMBAN: A misszió az ami leginkább számít Stephen M. Veazey Miért vagyok Jézus követője Carlos Mejia Építeni fogunk Urbain Mbenga Megnyugvást és Reményt Hozni Angela Ramirez A hit által elnyert béke Paul Hardwick A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke Amikor azon a dokumentumon dolgoztam, ami most Tanok és Szövetségek 164 címen ismert, azt gondoltam, eljutottam a végkövetkeztetésig. Meglepetésemre, amint megkezdtem köszönő imámat, a Szentlélek mint szökőkút tört fel bennem. Ez vezetett végül a 164. szakasz 9. paragrafusának a megszületéséhez. Ez egy isteni megerősítés és remény az egyház vonatkozásában. A befejező mondat visszautasítást nem tűrő világossággal jött: Jézus Krisztus missziója az, ami az előttünk álló úton a leginkább számít! De miben áll Jézus Krisztus missziója? Azt hiszem, ennek a kérdésnek a megválaszolásához az a legjobb, ha ahhoz az íráshoz fordulunk, amit Jézus egy istentisztelet alkalmával lakóhelyének zsinagógájában felolvasott, keresztségét és a Szentlélekkel kötött szövetségének megerősítését követően. Mikor Jézust megkérték, hogy olvasson fel az írásból, nem tétovázott. Izajás írásainak egy tekercsét nyújtották át neki. Azt a részt választotta, amelyik megfelel Izajás 61:1-2, illetve az 58:6 bibliai szakasznak. Jézus nem véletlenül választotta ezt, hanem hogy misszióját kinyilatkoztassa. Azáltal, hogy így tett, az őt körülvevő apostoli közösségnek is lefektette a követendő irányt. A következőt ovasta fel: Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem Jézus azért mondhatta ezt, mivel nagyon jól ismerte a Szentlelket. Az írásokon, kiváltképp a próféták írásain nevelkedett. Sok időt töltött magányban, imádkozva, és másokkal is részt vett az istentiszteleteken, úgyhogy megtanulta érzékelni a Szentlélek jelenlétét és az Ő irányító erejét. Az igazi misszió a Szentlélekkel való mély kommunikációból ered.. Ez a

2 bensőséges lelki közösség engedte meg Jézusnak, hogy kimondja, hogy amit Ő tenni készül, az nem az Ő terve, hanem Isten Lelkének az unszolása. A Szentlélek volt az, aki felhatalmazta Őt, hogy azt a missziót kövesse, mely misszió Istennek a leginkább számít. Az Úr lelke rajtam, Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. -- Lukács 4:18-19 Most térjünk vissza a szöveghez! A Szentlélek arra inspirálta Jézust, hogy bátran hirdesse szolgálatát meghatározó missziót. Ha a Resztoránus Egyház komolyan veszi Jézus misszióját, akkor azt is komolyan kell vennünk, amit Ő a missziójáról világosan megmondott. Örömhírt vinni a szegényeknek, ami evangelizációt jelent a szó legteljesebb értelmében. Igehirdetést jelent szóban és cselekedetben, beleértve a meghívást és a vendégszeretetet is! A mai multikulturális és multinacionális felállásban ez azt jelenti, hogy meghívjuk az embereket Jézushoz, hogy átéljék az evangélium örömhírét, tekintet nélkül arra, hogy anyagiakban vagy lelkiekben szegények-e. A meghívás MINDIG magában foglalja annak a megértését, hogy az emberek az evangéliumot legjobban a közösségben, a szolgálat útján és az Egyház szentségei által tudják átélni. Az az elképzelés, hogy az embereket az Egyház megkerülésével Krisztus közelébe juttassuk, éppen a krisztusi evangéliumot torzítja el. Az örömhír arról szól, hogy Krisztus él, mégpedig ott, ahol az emberek helyreállítják kapcsolatukat Istennel, egymással, önmagukkal, földünk egészével. Örömhírt vinni a szegényeknek és megvilágosodást a vakoknak törődő és gyógyító szolgálatot is jelent azokkal szemben, akiket megbántottak, akiket bánat sújt, akik elvesztették a reményt. Izajás 61 a megtört szívűek felkarolását is szorgalmazza. Ez együttérző szolgálatát jelenti azoknak az embereknek, akiket fizikailag, lelkileg, vagy érzelmileg bántalmaztak. Vagyis mindannyiunkét. Ez a krisztusi szeretet mindenkire történő kiterjesztését jelenti: az egyház tagjaira, a barátokra, a szomszédokra.. És, az evangélium meghatározása szerint, szomszéd minden szükséget szenvedő, sőt még azok is, akikről a társadalom vagy a vallás azt tanította nekünk, hogy át kell nézni rajtuk, félni kell tőlük vagy elkerülni őket. Hogy szabadulást hirdessek a raboknak,, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, nyilvánvalóan az igazságosságról és a béketeremtésről szól. Az Úr kegyelmének esztendeje kifejezés informatív jellegű. A zsidó naptárnak azokra az időszakaira utal, amikor megpróbáltak egyensúlyt és harmóniát teremteni a közösségi kapcsolatokon belül. A cél az volt, hogy korrigálják a társadalmi és a gazdasági igazságtalanságokat Isten akaratának hatékonyabb érvényesülése érdekében. Jézus pedig azt mondja, hogy ez a cél nem korlátozódik bizonyos időszakokra. A misszió magában foglalja azt a szolgálatot, amit annak érdekében teszünk, hogy kiszabadítsuk az embereket a nekik fájdalmat okozó igazságtalan és megnyomorító körülmények közül. Jézus missziója arról szól, hogy visszaállítsa az egészséges közösségi élet teljességét. Úgyhogy a szegénység, az éhség, a diszkrimináció és a konfliktusok okainak gyökerei ellen kell felvennünk a harcot. A Resztoránus Egyház arra hivatott, hogy Jézus Krisztus békéjét személyes, személyek közötti és annak az egész világra kiterjedő arculatában egyaránt megossza. A Krisztus békéjében való osztozás a krisztusi misszió bármely részével elkezdhető: meghívás, együttérző szolgálat, vagy az igazság és a béke előmozdítása. Igaz ugyan, ha szolgálatunkban a valódi Jézust akarjuk követni, a szolgálat minden oldalát egyesítenünk kell. 2

3 Missziónk állítása szerint hirdessük Jézus Krisztust ÉS a közösségekben az öröm, a remény, a szeretet és a béke elősegítéséért munkálkodjunk. Arra vagyunk hivatottak, hogy Jézus Krisztus missziója egészének a követői legyünk, ne csak azt a részét válasszuk, ami éppen tetszik nekünk. Az első Krisztust követő közösségek, amint azt a Cselekedetek Könyvéből is tudjuk, megértették ezt. Krisztus első követői bátran terjesztették a hitet, másokat is a Krisztusban való hitre buzdítottak, és komoly lelki előkészítést követően meg is keresztelték őket. Ők naponta elkötelezték magukat az élő krisztusi tanítás lényegének a követésére a Hegyi Beszéd (Máté 5-7) útmutatásai szerint. Nem húzódtak vissza vagy rejtőztek el a világ elől. Abban hittek, hogy legyen valaki gazdag vagy szegény, férfi vagy nő, zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad ember, mindez nem számít, mert a keresztségben mindannyian eggyé válnak Krisztusban. Az a lelki ösztönzés, amely az első keresztény közösségek missziójának a helyreállítására törekedett, adott lendületet a korai restaurációs mozgalmaknak. Egy városban, a Resztoránus Egyház akkori tagjai óriási bankettet szerveztek, ahova a közösség minden tagja hivatalos volt. Az egyház a Megváltó befogadó szeretetét kívánta kinyilvánítani, ahogyan az Lukács evangéliumában (14:15-24) meg van írva. Hivatásunk Jézus Krisztus teljes missziójának a felvállalására, ugyanannak a látomásnak és lelkesedésnek a helyreállítására szólít bennünket ma is! Erre céloz a Tanok és Szövetségek 164:9 amikor kimondja, hogy Jézus Krisztus missziója az, ami az előttünk álló úton a leginkább számít. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy eddig nem vettünk részt a misszióban. Számos gyülekezet, miniszterek, egyházi tagok és csatlakozó szervezetek vállaltak aktív szerepet eddig is. Köszönet hűséges törekvéseikért. Amit ma hangsúlyozni szeretnék, az, hogy mostantól a Jézus Krisztus misszióját még nagyobb eltökéltséggel, felzárkózással, összehangolással és hatékonysággal fogjuk végezni. És íme, ahogyan ezt tenni fogjuk! Mostantól az egyház teljes vezetőségét, személyzetét és a Világegyház forrásait a krisztusi misszió teljességének a végrehajtása érdekében fogjuk mozgósítani. Ezt öt missziós kezdeményezésen (vagy terven) keresztül fogjuk megvalósítani. Ez az öt missziós kezdeményezés nem egy új program, amelynek kezdete és vége van. Ezek olyan, különleges jelentőséggel bíró témák, amelyek biztosítják azt, hogy a Resztoránus Egyház Jézus Krisztus missziójának teljességéhez hű maradjon. Az öt missziós terv szilárd alapját az egyház Maradandó Elvei és egyéb olyan, kulcsfontosságú kijelentések adják, mint amilyenek az Osztozunk dokumentumban találhatóak. Az első három missziós terv az a három, már korábban említett téma, amelyekkel Jézus missziója körülírható. Ezek: 1. Hívd az embereket Krisztushoz (Evangelizáció) 2. Szüntesd meg a szegénységet és vess véget a szenvedésnek a Földön (Együttérző szolgálat) 3. Törekedj arra, hogy békét teremts a Földön (Igazságot és békét termető szolgálat) A Jézus Krisztus békéjében való osztozást az említett tervek bármelyikével kezdhetjük, a lehetőségektől és a szükségletektől függően. Ne feledjük azonban, hogy ezek egymással kölcsönös kapcsolatban állnak, ezért fontos az, hogy mindegyiken egyaránt munkálkodjunk, amennyiben Jézus missziójának az egészéhez hűek akarunk lenni. Mint Jézust, bennünket is a Szentlélek kell, hogy vezéreljen a gyülekezeteinkben. A következő két missziós terv (kezdeményezés) olyan lehetőségeket teremtenek a tanítványok számára, amely lehetőségeken keresztül az Élő Krisztus Szellemével való találkozás által tovább gyarapodhatnak. 3

4 4. Nevelj tanítványokat, akik szolgálnak 5. Ismerd meg a gyülekezetet misszió közben Ezen a két missziós kezdeményezésen (terven) keresztül a tanítványok és a gyülekezetek megtalálhatják önmagukat, az adottságaikat és a hivatásukat. Amint Krisztus missziójának követésére szánják magukat, magabiztosan jelentik ki válaszul: Az Úr lelke rajtam! Fejtsük ki röviden a fent említettek mindegyikét. Meghívni az embereket Krisztushoz. A Resztoránus Egyház tagjainak illetve a tanítványok számát növelni fogjuk, csakúgy, mint a gyülekezetekét, hogy Jézus Krisztus misszióját a maga teljességében végre tudjuk hajtani. Új tagokat keresztelünk meg és erősítünk meg hitünkben, új gyülekezeteket hozunk létre, melyek arra hivatottak, hogy emberek új csoportjaiért kinyúljanak és olyan népekhez is eljuttassák az egyházat, ahol az eddig nem volt jelen. Az egyház meg nem szűnő feladata az evangéliumnak a maga teljességében történő megosztása szerte a világon. A szegénység és a szenvedés megszüntetése. Ki fogjuk terjeszteni működésünket, hogy szolgáljuk a szegényeket és az éhezőket, ahogyan azt Jézus tette. A szegénység okainak a megszüntetésén is munkálkodni fogunk. Együttérzésünkkel segítjük majd a megbántottakat, amikor csak szükségük lesz rá. Növelni fogjuk a Felajánlási alapokat, ami által azonnali segítséget nyújthatunk. Táplálni fogjuk az éhezőket a Világ Élelmezési Segélyezésén keresztül és segítjük a gyülekezeteket abban, hogy közösségeikben megtalálják az éhezés legyőzésének hatékony módját. A béke teremtésére való törekvés a Földön. Váljunk a Béke eszközévé és hangjává a világbéke megteremtésében. Tovább bővítjük a békére törekvésnek felajánlott Templomot, amely oktatási központunk, lelki-szellemi formáció és hálózatépítő központ, amely arra hivatott, hogy támogassa a békét a világban. A Fiatalok Béketeremtő Klubjain és a Gyerekek Béke Pavilonján keresztül folytatjuk a gyermekek bevonását is a béke megteremtésébe világunkban. Több béketeremtő szakmai gyakorlatot kívánunk biztosítani fiatal felnőttek számára. Továbbá folytatjuk az ökumenikus és hitközötti kapcsolatok építését, melynek béketeremtő élharcosai kívánunk lenni. Negyedik missziós tervünk (kezdeményezésünk) a szolgálatot végző tanítványok nevelése. Minden korosztályt segíteni fogunk abban- a legfiatalabbaktól a legidősebbekig- hogy lelkigyakorlatokon, közösségi tapasztalatszerzésen és célzott tanítványformáló oktatási programokon keresztül folyamatos fejlődést biztosítsunk mindenki számára, hogy nőttön növekedjenek a Jézus Krisztus tanítványa szerepében. A szolgálatot végző tanítványok nevelése magában foglalja a lelkipásztori hűség tréninget és annak támogatását, továbbá fokozott segítséget a pásztorok és a gyülekezeti vezetők csoportja számára. Ötödik missziós tervünk a gyülekezeteknek a misszió végzése közbeni megismerése. Az egyéni felkészültség és igyekezet nem elég. Különös szükségünk van a gyülekezetekre, amelyek megélik a szeretetet és Jézus Krisztus misszióját. Amit gyülekezetként teszünk, több kell, hogy legyen rutinos cselekvésnél. Mire szólít Krisztus szeretete és missziója, mire kell összpontosítanunk vagy újraértékelnünk gyülekezeti aktivitásunk során? 4

5 Hogy biztosítsuk a helyes összpontosítást és felelősségvállalást, a Világegyház teljes költségvetését- minden bevételi forrást és kapcsolódó kiadást- a következő, július elsejével kezdődő pénzügyi évvel kezdődően, az öt missziós kezdeményezés szolgálatába állítjuk. Mit jelent ez? 1. Mostantól az öt missziós terv (kezdeményezés) lesz a meghatározó mindabban, amit teszünk. 2. A Világminisztériumhoz befolyt összes adomány és minden egyéb Világegyházi bevételi forrás is az öt missziós kezdeményezést szolgálja majd. Minden missziós kezdeményezésnek bizonyos adományozási célja lesz. A missziót a nagylelkűség növelése által növeljük. 3. Tagjainknak és barátainknak jogukban áll meghatározni, melyik missziós kezdeményezés támogatását részesítik előnyben. Kifejezheted abbéli óhajodat, hogy valamennyi missziós kezdeményezést támogatni kívánod, de egyet is megnevezhetsz, melynek támogatására nagyobb elhivatottságot érzel. 4. Az egyház cserébe rendszeresen közli, milyen eredmények születtek az egyes missziós kezdeményezések terén, az adományozási célok előrehaladtát, valamint azt is, amire még szükség volna. Az evangelizációt, a béke előmozdítását, vagy a gyülekezetek megsegítését választod? Vagy inkább a szegénység eltörlését, a szenvedésnek való véget vetést, vagy annak elősegítését, hogy a különféle korú tanítványok jobban elmélyülhessenek tanítványi hivatásukban? Mindegyik missziós kezdeményezés alapvető fontosságú! Ma a központi kérdés az, hogy Jézus Krisztus missziója valójában mennyit számít nekünk. A szavak és a jó szándék nem elég. Hajlandók vagyunk az időnket, energiánkat és anyagi eszközeinket arra áldozni, hogy megmutassuk, számunkra Jézus Krisztus missziója mindennél előrébb való? Hadd szóljak néhány szót a nagylelkűségről és az adományozási hozzájárulásunkról. Isten minden hozzájárulást egyaránt értékel azért, mert azok az Isten nagylelkűségére adott köszönetet kifejező válaszok, Isten pedig, nagylelkűségénél fogva, szünet nélkül csak ad nekünk. A nagylelkű adományozás révén a lehetőségeinkhez mért és a részünkről adott válaszadás pedig lehetővé teszi, hogy missziónk eddig nem tapasztalt módon felülmúlja önmagát. A ti egy, néhány, vagy mind az öt missziós kezdeményezést érintő támogatásotok sok életnek hoz áldást. A ti életetek pedig nagyobb örömmel és boldogsággal, reménnyel és békességgel telik meg, mint amilyet valaha is tapasztaltatok. Manapság egyre erősödnek a világ végét hirdető hangok, amelyek az emberek félelmével manipulálnak. Ilyen időkben a Resztoránus Egyháznak még inkább azon kell munkálkodnia ezen a földön, hogy Jézus Krisztus missziójának teljességét láthatóvá tegye. A Resztoránus Egyháznak a félelem ellenében kell munkálkodnia. Mi a remény ragyogó irányfényét nyújtjuk válaszul Isten hívására, hogy az Ő békés királyságát megvalósítsuk ezen a Földön. Mindannyiótokat szólítom, az egyház életének ennek a fontos pillanatában, hogy szíveteket-lelketeket adjátok a misszió érdekében, annak az isteni missziónak az érdekében, amelyért Jézus Krisztus élt és az életét adta. Miért vagyok Jézus követője Írta Carlos Mejia, Tizenkét Apostol Tanácsa 5

6 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek benneteket. Máté 11:28 Sokszor az ember leterhelve, fáradtan, lesújtva érzi magát. Nem tudja, hogyan változtasson ezen az állapoton. A Szentírás tartalmaz egy csodálatos meghívást Krisztustól, aminek segítségével sikerül legyőzni ezt az érzést, de tudjátok mit? Sokan közülünk oda sem figyelnek a hívásra, a hívásra, hogy kövessék Jézust, és ezáltal békét és boldogságot találjanak Őbenne. Huszonnyolc évvel ezelőtt nagyon nehéz helyzetben voltam, és ezt senkivel sem oszthattam meg. Magába szippantott a drogok világa. 11 évesen kezdtem el drogozni, és képtelen voltam abbahagyni. Egyedül kellett küzdenem a problémával, mert nem tudtam arról, hogy valaki esetleg segíthetne is nekem megmenekülni, és újból felépíteni az életemet ben egy Hetvenes jött a városba, hogy gyülekezetet alakítson. Ez az ember és a felesége hívták az egyházba az én azóta már elhúnyt bátyámat. Akkoriban családi vállalkozásban a saját pékségünkben dolgoztunk. Egy napon bátyám, Ramos Salvador Mejia súlyosan megbetegedett. A missziós eljött hozzánk és elmagyarázta nekünk a betegek kézrátéttel való gyógyításának a szentségét. Ramos életében csoda történt. De valami különös dolog történt a családunkkal is, akik döbbent tanúi voltunk a gyógyításnak. És valami különös dolog történt velem, aki előtt felvillant a remény a problémámra. Gondolkodás nélkül elfogadtam a meghívást az egyházba és odaadóan figyeltem Krisztus hívását. Teljes szívemből kértem Őt, ha valóban létezik, gyógyítson ki engem a droghoz kötöttségemből. Megígértem, hogy követni és szolgálni fogom Őt, ha segít nekem. Krisztusnak ajánlottam az életem, és kérésem meghallgatásra talált. Minden megváltozott körülöttem. Feleségem, Carmen és én, közvetlenül érzékelni kezdtük Istent. Őt tettük kapcsolatunk középpontjába, aki két kislánnyal áldott meg bennünket. Carmen Eloisa újságírónő augusztusában feleségül ment Ronald Urbinához, és most júliusban boldog nagyapává tesznek engem! Másik lányunk, Karla Corina nem ment férjhez, ő ügyvéd és lelkipásztor, a San Pedro Sula gyülekezet SION csoportjának egyik minisztere. Krisztusban és ebben az egyházban megtaláltam azt, amit azelőtt hiányoltam és aminek a létezéséről még csak nem is tudtam. Ma boldog ember vagyok. Számtalan okom van Jézust követni és szolgálni, és szolgálni testvéreimet is Közép- és Dél-Afrikában, vagy ahova csak Isten küld engem. Jézus és a családom a legfőbb támogatóim a szolgálatban. Az ő segítségük nélkül nem tudnám végezni ezt a gyönyörű munkát, amelyet szeretek. Minden nap érzem annak a felelősségét, hogy a legjobbat adjam magamból, és így tudom elérni azt a célt, amelyre hivatva vagyok jót tenni másokkal. Ami benneteket illet, mi az, ami benneteket motivál Jézus követésében? Mondjátok el barátaitoknak az iskolában, a munkahelyeteken, a szomszédságban, mindenütt, ahova csak mentek. Ha ezt teszitek, segítetek másoknak is megtalálni azt, ami nekem olyan nagyon hiányzott, és amit Jézusban találtam meg. Építeni fogunk Írta Urbain Mbenga, Nyugat Kongó Kinshasa Missziós Központ Elnöke A gazdasági válság ellenére eljött az idő, hogy felhúzzuk az épületet a Parole Vivante, vagyis az Élő Szó gyülekezet számára. Kinshasa, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosának keleti külvárosában, a Mango negyedben kerül sor az építkezésre. Mango a környék egyik legszegényebb része, nélkülözi a vizet, az áramot, a tömegközlekedést. 6

7 A gyülekezet egy rongyokból, gallyakból, kartonpapírból és műanyag lepedővászonból összetákolt ponyva alatt jön össze, bármi megteszi, ami védi őket a forró trópusi napsugárzástól. Ennek ellenére ez egy élettel teli közösség. Ezen a sűrűn lakott területen még inkább növekszik majd, ha elkészül az új épület. A missziós központ vezetői látták ezt már három évvel ezelőtt is, amikor 900 cement tömb legyártását felügyelték. Tudták, hogy elég a beszédből, ideje cselekedni. Egy pénzügyi alapokat biztosító kampányt indítottunk a Jézussal felépítjük Mangot jelszóval június közepén. Három napon keresztül három női szónok biztatta a híveket, hogy ne nyugodjanak bele abba, hogy szegénységük elkerülhetetlen, hanem ajánlják magukat Jézusnak, és építsék fel a templomukat. Minden alkalommal, amikor a vezető felkiáltott: Mangot Jézusért, a tömeg eképpen válaszolt: A béke elérkezett! Van remény! Építeni fogunk! A Missziós Központ Pénzügyi tisztviselője, Tshiula Zshilumbayi is elindított egy kampányt, aminek eredménye 10 zsák cement lett, 130 USD értékben. Ez persze aligha elégíti ki a pillanatnyi igényeket, de az elsőrendű cél az volt, hogy a már meglévő tömböket felhasználják, ezzel is csökkentve azok eltulajdonításának a veszélyét. De a missziós központnak két nagy erőssége van: a hitük, és a Tanítványok Nagylelkű Válasza elvének magukévá tétele. Mango termékeny földdel rendelkezik, ahol mindenki be tud vetni és le tud aratni egy rá eső részt. Micsoda áldás lesz, amikor elkészül a 18x10 méter alapterületű épület, ahol Isten megkapja a neki járó tiszteletet és dicsőséget, és az emberek rossz idő esetén is hódolhatnak neki. Jézus segítségével felépítjük hát Mangot! Megnyugvást és Reményt Hozni Írta Angela Ramirez, Dominikai Köztársaság Missziós Központ Pénzügyi Vezetője Nemrégiben néhány minisztertársam és jómagam meglátogattunk egy kórházat a Dominikai Köztársaságban lévő San Pedro de Macorisban, miután hallottuk, hogy egyik pásztorunk lányát oda szállították be. Ennek a 26 éves, 3 gyermekes anyának december 31-én megváltozott az élete. Azon az estén féltékeny férje lőfegyverrel támadt rá és sok helyütt komolyan meg is sebesítette őt. Terhes volt, a baba azonnal meghalt. Az orvosok két műtétet hajtottak végre rajta. Egy még hátravan, amivel a golyó által a máján ütött sebet kell majd korrigálni. Örült a látogatásunknak, és mi megadtuk neki a betegek kézzel történő gyógyításának a szentségét. Olajjal kentük meg és imádkoztunk felette. A Szentlélek mindannyiónkat mélyen megérintett. Az a nap különlegessé vált számára. Nemcsak imádkoztunk felette, de a szükséges győgyszereket is magunkkal hoztuk, amelyek enyhítették a fájdalmát. A Felajánlási aktus tette teljessé az ott végrehajtott szolgálatunkat. Ez a fiatal nő most otthonában lábadozik és várja a következő műtétet. Testvéreim, az Úr távoli helyekre is elküld bennünket, hogy megnyugvást és reményt vigyünk az arra rászorulóknak. Ne felejtsétek el, hogy ezekben a küldetésekben ti is fontos szerepet játszotok, csak a ti támogatásotok révén tudunk másokon segíteni. A hit által elnyert béke Írta Paul Hardwick, Australia Úgy volt, hogy a nagy erejű Megi tájfun október 18-án, egy hétfői napon éri el a Fülöp szigeteket, és nekem is akkor kellett volna oda érkeznem.. Az időjárás előrejelzés miatt egy 7

8 nappal korábban utaztam, annak tudatában, hogy az adott napon a repülőút a tájfun miatt nem lesz lehetséges. A Shaw Centerben maradtunk Roxasban, Isabelán, éppen, amikor a Megi lecsapott. Akkor tértünk vissza a városból, hogy a tájfun idejére kitartó készleteinket megvásároljuk, amikor a Megi, délelőtt 10:30-kor, erőre kapott. Az épületben kis csoportnyi ember gyűlt össze. Ott voltam én, Andrew Bolton, ázsiai apostol, Julio Sampayan, Chito és Josie Magabilin (miniszterek és a Fülöp szigeteki személyzetünk). Ott volt továbbá a gondnoki család, Angie és Roderick, 3 éves kislányukkal. Egyre erősebb lett a szél, csak úgy tombolt és sivított erejében. Amint az eső kezdett bevágni az épületbe, futva csuktunk be ajtót, ablakot. Kint a fák csaknem derékszögben meghajoltak. A tető több helyen is kezdett beázni, matracokkal próbáltuk szárazon tartani a szivárgó helyeket. Az eső oldalról csapkodott. Átrendeztük a bútorzatot, hogy a víz bejutását megakadályozzuk. Odakint törmelék és horganyzott vaslemezek röpködtek mindenfelé. A tájfun ötödik kategóriás volt és a szűnni nem akaró szél 225 km/óra (140 mérföld/óra) sebességgel száguldozott, míg a széllökések erőssége 260 km/óra (162 mérföld/óra) volt. Mindannyian nagyon aggódtunk a tájfun miatt és hogy milyen pusztítítást fog végezni. Eközben a 3 éves kislány csak nyaggatott minket, hogy játsszunk vele. Hát játszottunk. Felkaptuk és bújócskáztunk, mindezt a tájfun tombolásának kellős közepén. Az ő lelki nyugalma rendíthetetlen volt és békésen fogadta a történteket. Az idő nagy részében játékos volt, mosolygó, és figyelmet követelő. Jelenléte segített nekünk, mivel rá kellett figyelnünk, és meg kellett őt nyugtatnunk viselkedésünkkel. Mindent egybevetve jelenléte ránk is megnyugtatólag hatott. Délután 3-kor a tájfun elérte csúcspontját és az egyik belső fal is megmozdult. Ahogy támasztottuk, a 3 éves gyermek még mindig játszani akart. Mosolygott, amikor figyelmünket neki szenteltük. Máté 8:23-26 így írja le, amint Jézus lecsendesítette a vihart: Bárkába szállt és tanítványai követték. Egyszerre csak heves vihar támadt a tavon, úgy, hogy a hullámok elborították a bárkát; ő azonban aludt. Tanítványai felkeltették és kérlelték: Uram, ments meg minket, elveszünk! És ő azt mondta nekik: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Aztán felkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, mire nagy csend lett. Gyakran összpontosítunk arra a részre, amelyben Jézus lecsendesítette a vihart. Csak azt felejtjük el, hogy Jézus, aki a jelenlévő Isten, maga is ott volt a viharban. Istennek a viharban való jelenléte az, ami a békét meghozza. Azon a napon, amikor a vihar lecsapott, egy gyermek jelenléte hozta meg nekünk a nyugalmat, a nevetést, valamiféle békét. Ő hozta meg Isten jelenlétét. Nem felejtettem el a nevét. A kislány neve Faith (hit) volt. Nemzetközi Hírnök - Az Európa Egyház Hírei Júniusban fogjuk ünnepelni pünkösdöt, ami azt jelenti, hogy már 50 nap elmúlt húsvét óta. Az evangéliumi történetben sok fontos dolog történik. Hallunk például Jézus megjelenéséről annak a kettőnek ott az emmausi úton. Ők már elvesztették a reményt és emlékeztetni kellett őket arra, amiről Jézus szolgálata szólt. Amikor a kenyértörésre került sor, akkor ismerték fel Jézust, vagy úgy is mondhatnánk, hogy ezáltal a mozdulat által újra rátaláltak Jézusra. Nemrégiben emlékeztünk meg Jézus mennybemeneteléről az Apostolok Cselekedeteinek 1. fejezetén keresztül. 8

9 A Lukács-Cselekedetek szerzője elmondja a jelenések történetét, megosztja az emberekkel, hogy Jézus létét ezután más módon fogják érzékelni. Ezután már nem fog köztük járni, mint bármely más ember. Még az is lehet, hogy csak nehezen ismerik fel őt amint velük tart az úton, mint az a két Emmausba tartó tanítvány. De mégis jelen lesz az életükben, emlékezni fognak rá, érzékelik őt. A mennybemenetel olyan változást is hozott, hogy attól kezdve az apostolok dolga lett, hogy Krisztus mellett tanúskodjanak, hogy Jézus nevében tanítsanak és prédikáljanak. Egyházunkban ma is vannak apostolaink, akiket a hajdani apostolokhoz hasonlóan arra szólít a hivatásuk, hogy Krisztus mellett tanúskodjanak, hogy az evangéliumi történetet újabb helyekre eljuttassák, és a szolgálat eme fontos területének a vezetői legyenek. Bizony, mindannyian hivatottak vagyunk a jó hír mellett tanúskodni. Pünkösd története sok egyéb fontos elemet is közvetít nekünk. Először is arra emlékeztet, hogy sosem vagyunk egyedül, mert Isten szelleme mindig velünk lesz. Ez a Szellem megnyugtat, vezet bennünket, megerősít, motivál, irányt mutat, és még sok más dolgot tesz az érdekünkben. Micsoda ígéret ez nekünk! De a Pünkösd fordulópont volt olyan értelemben is, hogy hozzásegítette az egyházat annak meglátásához, hogy az evangélium nem csak a zsidókhoz szól elsősorban. Igaz, Jézus szolgálata főleg Galilea területére korlátozódott, de most már Jézus követőinek a feladatává vált, hogy más nemzetek, kultúrák és nyelvek felé is közvetítsék azt. A pünkösdi történet bizonyítja, hogy mindez lehetséges - a különféle nemzetiségű emberek a saját nyelvükön hallgatták és értették meg őt. As elmúlt hónapok során egyházunk egy újabb nemzethez juttatta el az evangéliumot, amikor első grúziai testvéreinket megkereszteltük. Ephim Brudsky már hónapok óta kapcsolatban állt az irányunkban érdeklődő grúz emberek egy csoportjával. Végül neki és fiának, Kuzmának sikerült oda utazniuk, hogy meglátogassák, tanítsák őket és személyesen is osztozzanak ezekkel az emberekkel. Alkalom volt ez arra is, hogy az országban az első jelentkezőket megkereszteljék. Ennek az első látogatásnak az idején 5 személy keresztelkedett meg. Nagy valószínűséggel ebben a hónapban kerül sor a következő látogatásra, amikor is még többen vetik alá magukat a keresztségnek. Spanyolországban az elmúlt évben adódott lehetőség arra, hogy a jó hírt az érdeklődő emberekkel megosszuk. Ráadásul még olyan, Madridban élő, de a Fülöp szigetekről származó emberekkel is találkoztunk, akik alig várták, hogy újra csatlakozzanak az egyházunkhoz. Ezek a bibliai történetek ma arra késztetnek bennünket, hogy minden olyan helyen, ahol jelen vagyunk, osszuk meg másokkal is a jó hírt és éreztessük velük, hogy nincsenek egyedül. A pünkösd története ragyogó alkalom az arra való emlékezésre, hogy mekkora a Szellem hatalma, mely végigkísér minket az úton. --David Anderson és Kees Compier Naptár David Anderson: Június: 1-5 Francia Gyűlés, 6-10 Hollandia, Németország, Német Pünkösdi Konferencia, Németország, Hollandia, Springe, USA; Július: Német Gyűlés; Augusztus: 1-3 Hollandia, 4-14 Kiev, Ukrajna (Eurotribe), Európa; Szeptember: 1-18 USA, Európa (Hollandia, Spanyolország, Németország) 9

10 Kees Compier: Június: 1-5 Ukrajna (Odessa), 6-14 Oroszország (Moscow, Novosibirsk, 25- Július 10 vakáció; Július: 11-31: USA; Augusztus: 1-20 USA, 21- Sept 6 Oroszország (Moszkva, Novosibirsk, Voronezh); Szeptember: 7-21 USA, Ukrajna. Johannes Egbert Gjaltema: Június: 1-4 MEADS Ukrajna, Pünkösdi Konferencia Németország, Parizs, Ifjúsági Program Friesland, Július: 1-3 Ifjúsági Program Rotterdam, 8-10 Augsburg, Családi Tábor Németország, Augusztus: 8-13 Eurotribe Ukrajna, Ifjúsági Program Rotterdam; Szeptember: 9-11 Ifjúsági Program Leeuwarden, Dresden, Rotterdam. Információ táborokról és összejövetelekről A Német Összejövetelt Hülsában tartjuk, Németországban, július ig. Johnny és Jennifer Stabno lesznek a vendégminiszterek. Johannes Egbert Gjaltema és Dave Anderson is ott lesznek igét hirdetni. Az összejövetel témája: Teljesség Krisztus által: Egyensúly és Kapcsolat. Ha érdekel a részvétel, vagy többet szeretnél megtudni az eseményről, vedd fel a kapcsolatot Michael Botts-szal Az Eurotribe rendezvény augusztus 8-13-ig lesz Kijevben, Ukrajnában. Fiatalok és fiatal felnőttek gyűlnek majd össze e nagy nemzetközi esemény alkalmából Oroszországból, Ukrajnából, Grúziából, Hollandiából, Németországból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból és Franciaországból. Ennek a tábornak a témája A közösség akcióban lesz. Erica Blevins Nye, egyházunknak a fiatal felnőttekért felelős minisztere lesz a vendégminiszter. További információért David Andersonhoz forduljatok A Norvég Összejövetelt augusztus ig tartjuk. Kees Olijnsma lesz a vendégminiszter. Rajta kívül részt vesznek még Dave és Gail Anderson is. Akit érdekel a részvétel vagy több információhoz szeretne jutni, vegye fel a kapcsolatot Kerstin Kristiansennel Egyéb elkövetkezendő események Európában (júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben) Június Németország megtartja éves pünkösdi konferenciáját Jénában. A konferencia témája: A Szentlélek ámulatba ejt bennünket. Larry Tyree lesz a vendégminiszter. További információért Michael Arndtot keressétek a címen. Június Munkafoglalkozást ajánlunk Springében, Németországban. Ennek David Anderson az előmozdítója. Keressétek őt a címen, ha erről többet akartok megtudni. Szeptember 2-4 Ifjúsági lelkigyakorlat lesz fiatalok számára Rotterdamban, Hollandiában. Bővebb információért keressétek Johannes Egbert Gjaltemát Szeptember Szemináriumot tartunk Zwaagwesteindében, Hollandiában. Ez elvileg fiatal felnőtt tanulócsoportok számára szerveződik, de ezúttal bárki számára látogatható lesz. Vegyétek fel a kapcsolatot Hans Wielingával további információszerzés végett. 10

11 Hírek Európából innen-onnan Spanyolország: A Cselekedetekben (16:9) arról a megérzésről olvasunk, hogy Pál apostolnak El kellett mennie Makedóniába segíteni. Így éreztem én is, hogy a a Szentlélek arra biztat, menjek el Spanyolországba és ott hirdessem a Resztoránus Egyház mibenlétét, misszióját és üzenetét. A Hetvenesek elnöke, Keith McMillan tett már egy bemutatkozó látogatást októberében, amit februárjában Richard James apostol és Keith McMillan Hetvenes látogatása követett. Ők Madridban és egyéb helyeken is találkoztak az egyház tagjaival és barátaival. Az adott kép által elém tárult annak a gyönyörű látványa, amikor Santiago Cadizban, Dél- Spanyolországban a látogatás során megkeresztelkedett. Azután 2011 márciusában Jim Slauter Apostol és felesége Jan kisérte el Richardot és Keith-et Spanyolországba. Ez egy csodálatos látogatás volt, melynek során találkoztak az egyház tagjaival és barátaival Madridban és Cadizban és elindították az egyház megalapításának hivatalos megszervezését Spanyolországban. A második képen néhány tagot és barátot lehet látni Madridban, akik minden vasárnap találkoznak istentiszteleten és baráti összejövetelen. Néhány más tagunk Barcelona, Madrid és Cadiz környékén is él, s Istenben való tanúságunk megosztásával biztosak vagyunk abban, hogy egyre több és több ember ismeri majd meg a Resztoránus Egyházat. Richard James 11

12 Send by/return to: Groenezoom GM Rotterdam The Netherlands június Printed in the Netherlands, 2011

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HIRNÖK. Az Úr Lelke Veled Van Írta: Peter A. Judd Az Integrált Miniszteriális Szolgálatok konzulense

HIRNÖK. Az Úr Lelke Veled Van Írta: Peter A. Judd Az Integrált Miniszteriális Szolgálatok konzulense 2012. március Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Krisztus küldetése. A Mi Küldetésünk

Krisztus küldetése. A Mi Küldetésünk 2012. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

2007. március Nemzetközi

2007. március Nemzetközi 2007. március Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben