RomaNet. Együttműködési Hálózat Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna"

Átírás

1 RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

2 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával. Írta és szerkesztette: Bata Boglárka Kelemen Roland Lakatos Julietta Magyar Anikó Fotók: Havasi Norbert Kárpátok Alapítvány - Magyarország Kiadó: Kárpátok Alapítvány Magyarország 3300 Eger, Mekcsey I. u. 1. Felelős Kiadó: Bata Boglárka ügyvezető igazgató Készült 250 példányban Nyomdai előkészítés: Garamond 91 Kft., Eger Eger, 2011

3 Tartalom 3 A RomaNet Program...4 A RomaNet Együttműködési Hálózat....5 A projekt lebonyolítói...6 A projekt elemei, célkitűzései A projekt eredményei...8 Résztvevő szervezetek rövid bemutatkozása Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete...10 Dél-hevesi Kistérségi Roma Magyar Egyesület...11 Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja...12 Siroki Roma Magyar Egyesület...13 Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa...14 Szomolyai Romákért Egyesület...15 Fórum a Roma Nőkért Közös cél a Romákért Egyesület...17 Roma Egyesület Medves...18 Roma Egyesület Hrcianska Ves...19 Synergy Roma Egyesület...20 További terveink...21

4 4 RomaNet A RomaNet Program Eredményeink A Kárpátok Alapítvány 2002-ben indult RomaNet programjának célja a Kárpátok régióban élő roma közösségek által megfogalmazott égető problémák megoldására, a hátrányok csökkentésére, és a roma kulturális értékek megőrzésére irányuló projektek támogatása. A Program során az Alapítvány ez idáig olyan projektekhez nyújtott támogatást, amelyek a roma szervezetek határ menti együttműködését, hálózatépítését és fejlesztését segítették. tapasztalatcseréket és tréningprogramokat szerveztünk azért, hogy bemutassuk a sikeres roma kezdeményezéseket és példaértékű projekteket; Hálózatot építettünk az azonos célkitűzésű roma kezdeményezések között; Elősegítettük a roma szervezetek együttműködését a roma érdekképviselet erősítése érdekében; támogattuk azokat a gazdaságfejlesztési programokat, amelyek a romák munkanélküliségének csökkentését és a roma közösségek életminőségének javítását tűzték ki célul; közös, határokon átívelő rendezvényeket és programokat szerveztünk. 9 év folyamatos programmunka, több mint 500 megszólított roma szervezet, 1000-nél több résztvevő a tréningeken, fórumokon, rendezvényeken, 16 támogatott projekt Magyarországon, 54 támogatott projekt Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában, a programról elkészült egy értékelő tanulmány és egy helyzetértékelés a részt vevő szervezetekről, valamint létrejött a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat. A 2005-től folyamatosan lebonyolított képzéseink eredményeképpen látványosan javult a programban részt vevő hátrányos helyzetű cigány non-profit szervezetek projekttervezési és megvalósítási képessége. A szervezetek a képzések sikeres elvégzése óta közel nyertes pályázatot írtak és valósítottak meg. A program részeként 2008-ban megalakult a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat, amelynek fő célja a régióban élő roma közösségek érdekképviseleti és érdekérvényesítési képességének fejlesztése. A RomaNet Programot az különbözteti meg más, hasonló programoktól, hogy hangsúlyt fektet azokra a határon átnyúló együttműködésekre is, amelyek ösztönzik az országok közötti tapasztalatcserét és mérhető eredményekhez vezetnek. A határon átnyúló sikeres együttműködés egyik példája a jelen kiadványban bemutatott RomaNet Együttműködési Hálózat elnevezésű projektünk.

5 Együttműködési Hálózat 5 A RomaNet Együttműködési Hálózat A RomaNet Együttműködési Hálózat című projekt a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül valósult meg február 1. és február 28. között. A program az Európai Unió támogatásával a magyar szlovák határ menti térségek közös fejlesztését célozta meg, azon belül is az ebben a térségben tevékenykedő roma civil szervezetek képzését támogatta. Háttér A roma közösségeket általánosságban alacsony képzettségi szint, magas munkanélküliségi ráta, az orvosi ellátáshoz és egyéb alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége (vagy hiánya), a szegényes lakhatási feltételek és a feléjük irányuló erőteljes diszkrimináció jellemzi. Az európai cigányság többszörösen hátrányos helyzetben van a többségi társadalommal és a többi kisebbségi csoporttal szemben, mert szociális és gazdasági helyzetüket az őket körülvevő előítéletek is súlyosbítják. A roma közösségek fejlődési lehetőségeit nagyban befolyásolja a cigány civil szervezetek szakmai felkészültsége. Szlovákiában a besztercebányai és kassai kerületekben, Magyarországon pedig az Észak-magyarországi régióban (mindkét ország leghátrányosabb területei) működő roma szervezetek szakmai felkészültségüket tekintve hátrányban vannak más magyarországi és szlovákiai régiókban tevékenykedő roma és egyéb szervezetekkel szemben. Jelentős akadályokat kell leküzdeniük jogaik és érdekeik érvényesítése érdekében. A főbb hiányosságok oka többek között a megfelelő információ és tudás hiánya, mely az integrációs kezdeményezések hosszú távú eredményességét biztosítja. Mindezek elérése érdekében úgy gondoljuk, hogy szükség van a roma civil szektor megerősítésére, ami elképzelhetetlen képzések és hatékony együttműködési formák kialakítása és fenntartása nélkül.

6 6 RomaNet A projekt lebonyolítói A fenti problémákra reagálva a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, a Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete és a Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban kezdeményezésére született meg ez a projekt. A partnerek évek óta a roma szervezetek fejlesztése érdekében tevékenykednek, így gyakorlati és napi szintű, konkrét tapasztalattal, beható ismeretekkel rendelkeznek szükségleteiket illetően. Kárpátok Alapítvány Magyarország Az egri székhelyű, 1995-ben alakult Kárpátok Alapítvány Magyarország az öt, önálló jogi személyiséggel rendelkező Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja, mely Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határ menti térségeiben pénzügyi és szakmai segítséget nyújtva bátorítja a civil, állami és profitorientált szervezetek együttműködését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket: közösség alapú vidékfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési, kulturális és környezeti értékmegőrző, társadalmi kapcsolatokat fejlesztő programjaival és projektjeivel. Az Alapítvány 2002 óta több sikeres projektet, programot bonyolított le roma civil szervezetek fejlesztése érdekében. Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete A kiskörei székhelyű szervezet 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy egy országos szervezetet hozzon létre a roma közösségek fejlesztése érdekében. Az egyesület fő tevékenységi köre szociális, kulturális, és oktatási feladatok ellátása Kiskörén, valamint a roma, és megváltozott munkaképességű lakosság rehabilitációs és integrált foglalkoztatási helyzetének javítása, érdekképviselete, szociális segítő feladatok ellátása, a foglalkoztathatóság feltételeinek elősegítése; felzárkóztató képzések szervezése; folyamatos munkaerőpiaci-tájékoztatás, állásinterjúkra történő felkészítés. Az egyesület 2002-ben, kezdetben a Dél-hevesi kistérségben végezte munkáját, majd a rendszeres fejlesztések eredményeképpen 2005-ben már az egész megyében ban egy fő képzett vezető és egy rehabilitációs munkatárs szakmai irányításával, Heves megye hevesi és Tarna menti körzetében is kiépült ez a szolgáltatás.

7 Együttműködési Hálózat 7 Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban A projekt elemei, célkitűzései A szervezet 2005 februárjában alakult Rimaszombaton, három alapító taggal, azzal a fő céllal, hogy projektjeivel és működésével elősegítse a roma és a nem roma társadalom életminősége közötti különbségek csökkentését. Tevékenységeik célcsoportját roma gyerekek, fiatalok és felnőttek képezik. A szervezet fő tevékenységei: különféle színes, a roma kultúrát ápoló programok (képzőművészeti műhely, kiállítások, prímásverseny) megrendezése; szociális tanácsadás, szociális asszisztencia, különböző felvilágosító, közösségfejlesztő tevékenységgel, szabadidőt kitöltő programokkal és prevenciós tevékenységekkel egybekötve. A szervezet minden évben megünnepli a roma világnapot, az ifjúság számára nyári táborokat szervez, ahol a roma és nem roma gyerekek együtt üdülhetnek. A RomaNet Együttműködési Hálózat című projekt a határon átnyúló roma és nem roma civil kapcsolatokat, az Észak-magyarországi és besztercebányai, kassai térségben működő szervezetek hálózatosodását kívánta elősegíteni. Célja az ezeken a területeken működő roma szervezetek: ismereteinek, készségeinek bővítése, szakmai és érdekérvényesítő képességének fejlesztése; egy erős, szakmai hálózat kialakítása és fenntartása, ezáltal a határ térségében élő roma lakosság helyzetének javítása; közvetetten pedig a szegénység és a romákat sújtó szegregáció és diszkrimináció csökkentése volt.

8 8 RomaNet A projekt eredményei Képzések, közös fórumok A partnerek e célok megvalósítása érdekében a határtérségben tevékenykedő roma civil szervezetek részére képzéseket, közös határon átívelő találkozókat, szemináriumokat és egy jó gyakorlat látogatást szerveztek. Nyitó konferencia A projekt április 30-án, Rimaszombaton egy nyitó konferenciával indult, amelyen a meghívott szakértőkkel, vendégekkel együtt összesen 50 fő vett részt. A rendezvényen a projekt ismertetése mellett a meghívott szakmai előadók (Dr. Farkas Zsuzsanna szociológus, szociálpolitikus, Mgr. Alena Horváthova roma ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott) ismertették a magyarországi és a szlovákiai cigányság helyzetét, valamint a roma integráció érdekében megvalósuló sikeres programokat, kezdeményezéseket. A projekt keretén belül összesen három-három, a határ mindkét oldalán megszervezett képzés és három közös találkozó, fórum került lebonyolításra. A képzéseken a résztvevők ismereteket szereztek jogvédelem, érdekérvényesítés, demokratikus és közügyekben való részvétel, önkormányzati feladatok átvállalása, esélyegyenlőség; eredményes kommunikáció, tárgyalástechnika; projektötlet-generálás, pályázatírás és projekt-végrehajtási ismeretek; forrásteremtés területeken. A témákat a bevont szakértők a magyarországi illetve a szlovákiai törvényi és egyéb körülményekhez igazítva, játékos feladatok, interaktív gyakorlatok, illetve előadások keretében dolgozták fel. A képzések végén minden részt vevő civil szervezet kidolgozott 1 1 projektötletet, amit szakértők által végzett kiértékelés követett; így a projekt közvetve hozzájárult ahhoz, hogy a legéletképesebb projektek a jövőben megvalósulhassanak. A közös fórumok során a projektben részt vevő, Magyarországon és Szlovákiában élő roma civil szervezetek képviselői megismerték egymást, a szervezetek célkitűzéseit, munkáját. Megoszthatták egymással tapasztalataikat, a képzésen tanultakat, illetve közös munka, és együttműködések alakultak ki, melyek eredményeképpen a későbbiekben határon átnyúló közös projektek jönnek létre, reményeink szerint.

9 Együttműködési Hálózat 9 Jó gyakorlat látogatás Honlap és adatbázis A látogatás célja egy sikeresen működő program, projekt bemutatása által megismertetni a résztvevőket azokkal a módszerekkel, példákkal, amelyeket akár saját szervezetükben, közösségükben, munkájukban is hasznosítani tudnak. A jó példák leképezhetők, alkalmazhatók a különböző, akár földrajzilag távol eső területeken is. A projekt keretén belül a magyarországi és a szlovákiai résztvevők 2010 szeptemberében a siroki SIROMA Egyesület szegregált telepfelszámolási programját, illetve a SI- ROMA cigányság integrációja érdekében végzett munkáját ismerték meg. Záró konferencia 2011-ben a projekt egy konferenciával zárult, ahol a résztvevők egy Együttműködési Protokoll aláírásával nyilvánították ki hosszú távú együttműködési szándékukat egymás, azaz a RomaNet Együttműködési Hálózat iránt. A projekt eredményeként létrejött a négynyelvű (magyar, szlovák, angol és lovári) honlap: elsődlegesen azon roma civil szervezetek számára, akik részt vettek a projektben. A honlap a későbbiekben azoknak a cigány civil szervezeteknek is bemutatkozási lehetőséget biztosít, akik a projektmegvalósítók más roma szervezeteknek szóló programjaiban vesznek részt, azaz kapcsolódni szeretnének a kialakult civil hálózathoz. A honlapon egy adatbázis is található, amely az együttműködő roma szervezeteket mutatja be: céljaikat, tevékenységeiket és támogatási kéréseiket, esetlegesen együttműködési, partneri felkéréseiket. A honlap és az adatbázis közvetlen célja, hogy a projektben részt vevő szervezetek számára akik még nem rendelkeznek saját honlappal lehetőséget biztosítson tapasztalataik bemutatására, ezáltal ismertebbé, könnyebben elérhetővé váljanak más szervezetek és támogatók számára. Az adatbázisban megtalálható elérhetőségek, szervezeti bemutatkozások, feltöltött hírek, felhívások, hasznos pályázati oldalak, kiírások segítségével könnyebben épülhetnek ki akár határon átívelő partnerségek, együttműködések is. A honlap arra is felhívja a figyelmet, hogy térségünkben több eredményes roma civil szervezet tevékenykedik a cigányság helyzetének javítása érdekében; érdemes rájuk figyelnünk, munkájukat segítenünk.

10 10 RomaNet Résztvevő szervezetek rövid bemutatkozása Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete A Perkupán működő Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (BVCHESZ) ben alakult. A szervezet kiemelt célja a Bódva völgyében élő, ezen belül is elsősorban a perkupai roma emberek megélhetésének segítése, munkaerő-piaci helyzetük javítása. A szervezet a BRIDGE Fejlesztési Partnerség tagjaként részt vett a 2005-ben indult, 22 hónapig tartó EQUAL programban. A program keretén belül az egyesület feladata a képzések és foglalkoztatás helyi koordinációja volt, Perkupán 10 fő ács és 10 fő kovács képzése és foglalkoztatása valósult meg. A szervezet további célja, hogy foglalkoztató szervezetté váljon, és a következő 3 évben mintegy 30 főnek tudjon építőiparral, erdészettel illetve kályhaépítéssel kapcsolatos munkákat, jövedelmet biztosítani. A szervezet távlati céljaihoz tartozik egy fűrészüzem és egy ehhez (is) kapcsolódó brikettáló létrehozása és működtetése. A szervezet képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos célja, hogy minél több roma embert segítsen szakképesítéshez illetve jövedelemszerzési lehetőséghez, minél több hátrányos helyzetű roma család megélhetését segítse. Mindezen célokat képzési és foglalkoztatási programokon keresztül kívánják megvalósítani.

11 Együttműködési Hálózat 11 Dél-Hevesi Kistérségi Roma Magyar Egyesület A Szervezet január végén, Kiskörén alakult meg 60 fővel. Célja a Dél-Hevesi Kistérségben élő szegény emberek megsegítése, illetve, a roma magyar ellentétek csökkentése, enyhítése. Mivel a szervezet mindössze egy éve alakult, kevés tapasztalattal rendelkezik pályázatírás terén, illetve a megfelelő irodai eszközök hiánya különösen nehezíti ennek megvalósítását. Pályázatok híján a Szervezet az elmúlt évben nagyobb projekteket nem tudott lebonyolítani, azonban más támogató szervezetek közreműködésével használt ruhaneműt és bútorokat adományozott az arra rászorulóknak.

12 12 RomaNet Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja A szervezet 2008 nyarán alakult meg Kerecsenden 11 fővel. Fő célja, hogy tevékenységein, programjain keresztül ösztönözze a helyi fiatalokat, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék. Szervezetünk a kamaszkorú és annál idősebb fiatalokat szólítja meg, de kortól függetlenül bárkinek segítünk, ha hozzánk fordul. Megalakulásunk évében segédkeztünk a gyermeknap, a romanap és a PODÓ-HÍD rendezvény szervezésében is. De szerveztünk káros szenvedélyek ellen propagáló előadást, részt vettünk Egerben a drogellenes napon, és szerveztünk mozihetet is. Sikeresen végződtek ezek a programok, sok pozitív visszajelzést kaptunk, aminek nagyon örülünk.

13 Együttműködési Hálózat 13 Siroki Roma Magyar Egyesület Az egyesület 2008-ban, 14 taggal alakult meg azzal a célkitűzéssel, hogy a szegénységben és mélyszegénységben élő siroki gyerekek és családjaik esélyegyenlőségét javítsa. A jelenleg 11 tagból álló szervezet a Tarnai kőlyukak projekt egyik konzorciumi partnere volt. A SZETA Egri Alapítványa, a Siroki Roma Magyar Egyesület és a siroki községi önkormányzat közös projektjének célja többek között a helybéli nehéz sorsú, szegénységben élő családok lakhatási feltételeinek javítása, és oktatásukkal a felnőttek munkához jutási esélyeinek növelése volt. Összesen tizenegy családnak sikerült közösen új otthont teremteniük, a projekt végére pedig teljesen felszámolták a nagyrészt romák lakta siroki Bánya-telepet, és a barlanglakásokból (kőlyukakból) is kiköltöztették az ott élőket új otthonaikba. Az egyesület céljai közt szerepel a helyi szegénységben élő, roma családok, emberek részére a szociális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, elősegítése. Az Egyesület fennállása óta számos közösségi programot szervezett: romanap, Halloween- ünnepség, Mikulás-est valamint havi rendszerességgel családi hétvége és a bolhapiac. Ezen kívül a gyerekek és fiatalok a Közösségi házban pingpongasztal, csocsóasztal, számítógépek és társasjátékok használatával tölthetik el a szabadidejüket.

14 14 RomaNet Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa Az egri SZETA 1989-ben jött létre s 1998-ban sikerült intézményesülnie. Ekkor jött létre az Alapítvány által fenntartott Ifjúsági Segítőház, amely egyúttal az Alapítvány székhelye is. Az Alapítvány célja, hogy a szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással, vagy intézményi elhelyezéssel támogassa. A fenti célok megvalósítása során különös figyelmet fordít az egri, illetve a székhelyétől néhány száz méterre található Béke-telep cigánycsaládjainak, fiataljainak, és gyermekeinek társadalmi integrációjának segítésére, társadalmi, mobilitási esélyeik javítására, érdekeik szociális és jogi képviseletére, diszkrimináció elleni védelmükre, etnikai identitástudatuk megőrzésére. Az Ifjúsági Segítőházban működik egy gyermekek átmeneti otthona is, ami minden olyan Heves megye közigazgatási területén lévő gyermek számára biztosít lakhatást, aki lakóhelyéről önkéntesen eltávozott, vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatásával március október 31. között valósult meg a Tarnai Kőlyukak projekt, melynek fő célja, hogy Sirok községben végérvényesen megszűnjenek a nyomorszintű cigánytelepi (Bánya-telep) putrik és a kőlyuk barlanglakások, a gyermekek és a felnőttek kikerüljenek az embertelen lakhatási körülmények közül. A projekt másik fontos célkitűzése, hogy a munkaerőpiacról kirekesztődött felnőttek munkához jutásának esélyei javuljanak a projekt által támogatott foglalkoztatással és képzéssel.

15 Együttműködési Hálózat 15 Szomolyai Romákért Egyesület A szervezet 2005-ben alakult Szomolyán, 11 helyi roma ember aktivitásával. Az Egyesület elsődleges célja, hogy a helyi embereket (cigány, nem cigány) hozzásegítse azokhoz a szolgáltatásokhoz, információkhoz, amelyek során életük, életminőségük jobb lehet. Másodlagos célja, hogy a helyi roma embereket segítse az integráció folyamatában, valamint a helyi társadalmat a roma emberek elfogadásában. A célok érdekében az Egyesület szociális irodát működtet, képzéseket, közösségi programokat szervez, munkalehetőségeket keres az emberek számára. Az Egyesület alakulása óta több kisebb és nagyobb programot valósított meg. Ezek közül a legnagyobb az úgynevezett telep-felszámolási program volt, melynek keretein belül Szomolyán 23 család költözhetett barlanglakásokból integrált lakókörnyezetbe. Mindemellett a projekt jóvoltából a helyi emberek számára szervezett képzéseken 24 személy szerzett OKJ-s bizonyítványt, és 15 személy szerezte meg az általános iskolai bizonyítványt. Az Anda Romano Lyako Cigány szokás szerint elnevezésű, 2010-ben lebonyolított projektjük célja az volt, hogy megmutassák, hogyan éltek a cigány és nem cigány emberek, családok évszázadokon keresztül a helyi barlanglakásokban. Ennek érdekében egy megüresedett barlanglakást felújítottak, amely amellett, hogy autentikus berendezésével bemutatja az arra látogatóknak, hogyan éltek ott pár éve az emberek; közösségi rendezvények színtere is lett, ahol a helyiek, romák és nem romák együtt tölthetik hasznosan szabadidejüket. A barlanglakás idegenforgalmi funkciót is betölt, és mintegy falusi szálláshelyként az érdeklődők az egyesülettől kibérelhetik majd a jövőben. Az Egyesület egy másik nagyszabású programja során átlépte a település határait is, hiszen a Roma szolgáltató hálózat című programjuk keretében öt településen, Mezőkövesd kistérségén belül, munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosítanak mélyszegénységben élőknek.

16 16 RomaNet Fórum a Roma Nőkért (Fórum Pre Rómske Ženy) A szervezet 2006-ban alakult meg 3 fővel. A szervezet célcsoportját a kirekesztettségben élő roma nők képezik, így tevékenységük középpontjában a roma női aktivisták felkészítése és támogatása áll, valamint olyan projektek, programok megvalósítása, amelyek a roma nők öntudatát, identitását, műveltségét, iskolázottságát és életminőségét növelik. A szervezet fő célja a szlovákiai cigány nők önbecsülésének növelése, ennek érdekében tanácsadást nyújtanak számukra, és azért tevékenykednek, hogy munkájuk sikerességének növelése érdekében együttműködéseket építsenek ki nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A jövőben további roma női klubok létrehozását szeretnék elősegíteni egész Szlovákia területén. Fennállásuk óta két nagyobb projektet bonyolítottak le: Túl fiatal roma anya és Roma aktivisták címmel, melyek elsősorban a fiatal roma nők egészségnevelésére, anyaságra való felkészítésére irányult, valamint roma embereket készítettek fel szakértők bevonásával közéleti szereplésre. A szervezet ezen kívül különböző, többek között, a cigányságot is érintő aktuális szociális problémák kezelésével is foglalkozik, úgy, mint kilakoltatások, kilakoltatás utáni szociális helyzet megoldása, a drogok elterjedésének következménye, valamint a roma nők prostitúciója is.

17 Együttműködési Hálózat 17 Közös cél a Romákért Egyesület (Spoločny cieľ rómov) A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel, azzal a céllal, hogy segítse a rimajánosi roma emberek integrációját, valamint hogy bemutassa a roma kultúrát, és segítse a helyi cigány ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését. Célja továbbá elmélyíteni az együttműködést az önkormányzattal, aki a roma problémákat a helyi roma civil szervezetek bevonásával kívánja megoldani. A szervezet célcsoportját elsődlegesen a rimajánosi fiatalok alkotják, de a szervezet az idősebb generáció problémáinak megoldásával, szociális tanácsadással és közösségfejlesztéssel is foglalkozik.

18 18 RomaNet Roma Egyesület Medves (Občianske združenie Medves) A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel. Fő célja, hogy elősegítse a roma kulturális örökség megőrzését; valamint szociális asszisztenciát nyújtson a helyi cigányság számára, mint: szociális tanácsadás, segítségnyújtás a szlovák nyelvű hivatalos dokumentumok, kérelmek kitöltésében. Ezen kívül hasonló tevékenységet végző klubok, szervezetek számára segítenek a megalakulásban a környező falvakban. A szervezet hosszú távú céljai között szerepel, hogy munkájával elősegítse a roma és a nem roma emberek békés egymás mellett élését. Ennek érdekében a szervezet különböző intézményekkel, önkormányzatokkal, iskolákkal, óvodákkal és a közszféra képviselőivel állandó és jó kapcsolatot tart fent. A szervezet eddigi legfőbb eredményei a roma ifjúság számára szervezett táborok, klubok működtetése, olvasókör és színjátszó csoport fenntartása, valamint a romák foglalkoztatási esélyeinek növelésére irányuló képzések szervezése.

19 Együttműködési Hálózat 19 Roma Egyesület Cserepes (Združenie Rómov Hrnčiarska Ves) A szervezet 2000-ben alakult meg 3 fővel, jelenleg 5 tagja van. A szervezet fő célja a roma kultúra terjesztése, ápolása, valamint településükön az oktatás, a sport fellendítése és a roma civil szektor fejlesztése. További céljuk a romák életminőségének javítása olyan projektek megvalósításával, amelyek a roma hagyományőrzésre irányulnak. Ennek érdekében az elmúlt években a szervezet fesztiválokat rendezett, amelyeken részt vettek más helyszínről érkező roma csoportok zenei és táncegyüttesei is, így a résztvevők kölcsönösen megismerték egymás kultúráját.

20 20 RomaNet Synergy Roma Egyesület (Synergy O.Z.) A szervezet 2009-ben alakult Rimaszombaton, három taggal. Az egyesület elsősorban számítástechnika-oktatással foglalkozik, fő céljuk, hogy az érdeklődőknek, és főként a hátrányos helyzetű embereknek, romáknak segítsenek a számítástechnikai ismeretek, internethasználat stb. elsajátításában, amely tudás, készség napjainkban elengedhetetlen a munkaerő-piaci érvényesüléshez. Mindemellett a szervezet kiemelten foglalkozik fiatal, tehetséges roma művészek felkarolásával, támogatásával is. Eddigi legjelentősebb programjuk egy roma fiatalokból álló tánccsoport (STREET DANCE GROUP) bemutatása volt. A tehetséges fiatalokból álló tánccsoportnak a szervezet segített olyan helyiséget bérelni, ahol gyakorolni tudtak.

21 Együttműködési Hálózat 21 További terveink A RomaNet Program további céljai: ösztönözni a roma szervezeteket és közösségeket, hogy keressék más közösségekkel a kapcsolatot, osszák meg tapasztalataikat, problémáikat és megoldási javaslataikat; a már létező hálózat erősítése, jól működő roma civil hálózattá válásának támogatása, fenntartása; a hálózatban részt vevő és a program során folyamatosan bekapcsolódó szervezetek szervezeti fejlesztése; a hálózatban részt vevő szervezetek közötti és az önkormányzati, államigazgatási és üzleti szervezetekkel való együttműködés ösztönzése.

22 22 RomaNet

23 Együttműködési Hálózat 23 Szer ve ze tek listája: Kárpátok Alapítvány Magyarország (Eger HU) Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete (Kisköre HU) Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban (Rimaszombat SK) Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (Perkupa HU) Dél-Hevesi Kistérségi Roma Magyar Egyesület (Kisköre HU) Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja (Kerecsend HU) Siroki Roma Magyar Egyesület (Sirok HU) Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa (Eger HU) Szomolyai Romákért Egyesület (Szomolya HU) Fórum a Roma Nőkért (Gyetva SK) Közös cél a Romákért Egyesület (Rimajánosi SK) Roma Egyesület Medves (Somoskőújfalu HU) Roma Egyesület Cserepes (Cserepes SK) Synergy Roma Egyesület (Rimaszombat SK)

24 Kárpátok Alapítvány Magyarország a Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja 3300 Eger, Mekcsey István utca 1. Tel.: Fax: web: adószám: bankszámlaszám: Készült a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Kárpátok Alapítvány-Magyarország által elnyert RomaNet Együttműködési Hálózat című projekt (HUSK 0801/1.5.1/0018) részeként. A programmal kapcsolatos további információ a honlapon érhető el. Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló A 2.6.2.-12/1-2013-0068 program célja Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és

Részletesebben

AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE

AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE A MEGYE BEMUTATÁSA Baranya megye területe 4487 km 2, lakosságszáma 402 700 fő, országos viszonylatban

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

zöld: szolgáltatások

zöld: szolgáltatások ELŐSZÓ Türelmes munkája gyümölcsét boldogan szemléli tenyerében az öreg aranyász írta a Magyar Világhíradó 1932-ben, mikor a győri Duna-parton ősi mesterségnek számító aranymosást gépesíteni tervezték.

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben