RomaNet. Együttműködési Hálózat Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna"

Átírás

1 RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

2 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával. Írta és szerkesztette: Bata Boglárka Kelemen Roland Lakatos Julietta Magyar Anikó Fotók: Havasi Norbert Kárpátok Alapítvány - Magyarország Kiadó: Kárpátok Alapítvány Magyarország 3300 Eger, Mekcsey I. u. 1. Felelős Kiadó: Bata Boglárka ügyvezető igazgató Készült 250 példányban Nyomdai előkészítés: Garamond 91 Kft., Eger Eger, 2011

3 Tartalom 3 A RomaNet Program...4 A RomaNet Együttműködési Hálózat....5 A projekt lebonyolítói...6 A projekt elemei, célkitűzései A projekt eredményei...8 Résztvevő szervezetek rövid bemutatkozása Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete...10 Dél-hevesi Kistérségi Roma Magyar Egyesület...11 Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja...12 Siroki Roma Magyar Egyesület...13 Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa...14 Szomolyai Romákért Egyesület...15 Fórum a Roma Nőkért Közös cél a Romákért Egyesület...17 Roma Egyesület Medves...18 Roma Egyesület Hrcianska Ves...19 Synergy Roma Egyesület...20 További terveink...21

4 4 RomaNet A RomaNet Program Eredményeink A Kárpátok Alapítvány 2002-ben indult RomaNet programjának célja a Kárpátok régióban élő roma közösségek által megfogalmazott égető problémák megoldására, a hátrányok csökkentésére, és a roma kulturális értékek megőrzésére irányuló projektek támogatása. A Program során az Alapítvány ez idáig olyan projektekhez nyújtott támogatást, amelyek a roma szervezetek határ menti együttműködését, hálózatépítését és fejlesztését segítették. tapasztalatcseréket és tréningprogramokat szerveztünk azért, hogy bemutassuk a sikeres roma kezdeményezéseket és példaértékű projekteket; Hálózatot építettünk az azonos célkitűzésű roma kezdeményezések között; Elősegítettük a roma szervezetek együttműködését a roma érdekképviselet erősítése érdekében; támogattuk azokat a gazdaságfejlesztési programokat, amelyek a romák munkanélküliségének csökkentését és a roma közösségek életminőségének javítását tűzték ki célul; közös, határokon átívelő rendezvényeket és programokat szerveztünk. 9 év folyamatos programmunka, több mint 500 megszólított roma szervezet, 1000-nél több résztvevő a tréningeken, fórumokon, rendezvényeken, 16 támogatott projekt Magyarországon, 54 támogatott projekt Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában, a programról elkészült egy értékelő tanulmány és egy helyzetértékelés a részt vevő szervezetekről, valamint létrejött a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat. A 2005-től folyamatosan lebonyolított képzéseink eredményeképpen látványosan javult a programban részt vevő hátrányos helyzetű cigány non-profit szervezetek projekttervezési és megvalósítási képessége. A szervezetek a képzések sikeres elvégzése óta közel nyertes pályázatot írtak és valósítottak meg. A program részeként 2008-ban megalakult a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat, amelynek fő célja a régióban élő roma közösségek érdekképviseleti és érdekérvényesítési képességének fejlesztése. A RomaNet Programot az különbözteti meg más, hasonló programoktól, hogy hangsúlyt fektet azokra a határon átnyúló együttműködésekre is, amelyek ösztönzik az országok közötti tapasztalatcserét és mérhető eredményekhez vezetnek. A határon átnyúló sikeres együttműködés egyik példája a jelen kiadványban bemutatott RomaNet Együttműködési Hálózat elnevezésű projektünk.

5 Együttműködési Hálózat 5 A RomaNet Együttműködési Hálózat A RomaNet Együttműködési Hálózat című projekt a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül valósult meg február 1. és február 28. között. A program az Európai Unió támogatásával a magyar szlovák határ menti térségek közös fejlesztését célozta meg, azon belül is az ebben a térségben tevékenykedő roma civil szervezetek képzését támogatta. Háttér A roma közösségeket általánosságban alacsony képzettségi szint, magas munkanélküliségi ráta, az orvosi ellátáshoz és egyéb alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége (vagy hiánya), a szegényes lakhatási feltételek és a feléjük irányuló erőteljes diszkrimináció jellemzi. Az európai cigányság többszörösen hátrányos helyzetben van a többségi társadalommal és a többi kisebbségi csoporttal szemben, mert szociális és gazdasági helyzetüket az őket körülvevő előítéletek is súlyosbítják. A roma közösségek fejlődési lehetőségeit nagyban befolyásolja a cigány civil szervezetek szakmai felkészültsége. Szlovákiában a besztercebányai és kassai kerületekben, Magyarországon pedig az Észak-magyarországi régióban (mindkét ország leghátrányosabb területei) működő roma szervezetek szakmai felkészültségüket tekintve hátrányban vannak más magyarországi és szlovákiai régiókban tevékenykedő roma és egyéb szervezetekkel szemben. Jelentős akadályokat kell leküzdeniük jogaik és érdekeik érvényesítése érdekében. A főbb hiányosságok oka többek között a megfelelő információ és tudás hiánya, mely az integrációs kezdeményezések hosszú távú eredményességét biztosítja. Mindezek elérése érdekében úgy gondoljuk, hogy szükség van a roma civil szektor megerősítésére, ami elképzelhetetlen képzések és hatékony együttműködési formák kialakítása és fenntartása nélkül.

6 6 RomaNet A projekt lebonyolítói A fenti problémákra reagálva a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, a Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete és a Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban kezdeményezésére született meg ez a projekt. A partnerek évek óta a roma szervezetek fejlesztése érdekében tevékenykednek, így gyakorlati és napi szintű, konkrét tapasztalattal, beható ismeretekkel rendelkeznek szükségleteiket illetően. Kárpátok Alapítvány Magyarország Az egri székhelyű, 1995-ben alakult Kárpátok Alapítvány Magyarország az öt, önálló jogi személyiséggel rendelkező Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja, mely Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határ menti térségeiben pénzügyi és szakmai segítséget nyújtva bátorítja a civil, állami és profitorientált szervezetek együttműködését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket: közösség alapú vidékfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési, kulturális és környezeti értékmegőrző, társadalmi kapcsolatokat fejlesztő programjaival és projektjeivel. Az Alapítvány 2002 óta több sikeres projektet, programot bonyolított le roma civil szervezetek fejlesztése érdekében. Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete A kiskörei székhelyű szervezet 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy egy országos szervezetet hozzon létre a roma közösségek fejlesztése érdekében. Az egyesület fő tevékenységi köre szociális, kulturális, és oktatási feladatok ellátása Kiskörén, valamint a roma, és megváltozott munkaképességű lakosság rehabilitációs és integrált foglalkoztatási helyzetének javítása, érdekképviselete, szociális segítő feladatok ellátása, a foglalkoztathatóság feltételeinek elősegítése; felzárkóztató képzések szervezése; folyamatos munkaerőpiaci-tájékoztatás, állásinterjúkra történő felkészítés. Az egyesület 2002-ben, kezdetben a Dél-hevesi kistérségben végezte munkáját, majd a rendszeres fejlesztések eredményeképpen 2005-ben már az egész megyében ban egy fő képzett vezető és egy rehabilitációs munkatárs szakmai irányításával, Heves megye hevesi és Tarna menti körzetében is kiépült ez a szolgáltatás.

7 Együttműködési Hálózat 7 Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban A projekt elemei, célkitűzései A szervezet 2005 februárjában alakult Rimaszombaton, három alapító taggal, azzal a fő céllal, hogy projektjeivel és működésével elősegítse a roma és a nem roma társadalom életminősége közötti különbségek csökkentését. Tevékenységeik célcsoportját roma gyerekek, fiatalok és felnőttek képezik. A szervezet fő tevékenységei: különféle színes, a roma kultúrát ápoló programok (képzőművészeti műhely, kiállítások, prímásverseny) megrendezése; szociális tanácsadás, szociális asszisztencia, különböző felvilágosító, közösségfejlesztő tevékenységgel, szabadidőt kitöltő programokkal és prevenciós tevékenységekkel egybekötve. A szervezet minden évben megünnepli a roma világnapot, az ifjúság számára nyári táborokat szervez, ahol a roma és nem roma gyerekek együtt üdülhetnek. A RomaNet Együttműködési Hálózat című projekt a határon átnyúló roma és nem roma civil kapcsolatokat, az Észak-magyarországi és besztercebányai, kassai térségben működő szervezetek hálózatosodását kívánta elősegíteni. Célja az ezeken a területeken működő roma szervezetek: ismereteinek, készségeinek bővítése, szakmai és érdekérvényesítő képességének fejlesztése; egy erős, szakmai hálózat kialakítása és fenntartása, ezáltal a határ térségében élő roma lakosság helyzetének javítása; közvetetten pedig a szegénység és a romákat sújtó szegregáció és diszkrimináció csökkentése volt.

8 8 RomaNet A projekt eredményei Képzések, közös fórumok A partnerek e célok megvalósítása érdekében a határtérségben tevékenykedő roma civil szervezetek részére képzéseket, közös határon átívelő találkozókat, szemináriumokat és egy jó gyakorlat látogatást szerveztek. Nyitó konferencia A projekt április 30-án, Rimaszombaton egy nyitó konferenciával indult, amelyen a meghívott szakértőkkel, vendégekkel együtt összesen 50 fő vett részt. A rendezvényen a projekt ismertetése mellett a meghívott szakmai előadók (Dr. Farkas Zsuzsanna szociológus, szociálpolitikus, Mgr. Alena Horváthova roma ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott) ismertették a magyarországi és a szlovákiai cigányság helyzetét, valamint a roma integráció érdekében megvalósuló sikeres programokat, kezdeményezéseket. A projekt keretén belül összesen három-három, a határ mindkét oldalán megszervezett képzés és három közös találkozó, fórum került lebonyolításra. A képzéseken a résztvevők ismereteket szereztek jogvédelem, érdekérvényesítés, demokratikus és közügyekben való részvétel, önkormányzati feladatok átvállalása, esélyegyenlőség; eredményes kommunikáció, tárgyalástechnika; projektötlet-generálás, pályázatírás és projekt-végrehajtási ismeretek; forrásteremtés területeken. A témákat a bevont szakértők a magyarországi illetve a szlovákiai törvényi és egyéb körülményekhez igazítva, játékos feladatok, interaktív gyakorlatok, illetve előadások keretében dolgozták fel. A képzések végén minden részt vevő civil szervezet kidolgozott 1 1 projektötletet, amit szakértők által végzett kiértékelés követett; így a projekt közvetve hozzájárult ahhoz, hogy a legéletképesebb projektek a jövőben megvalósulhassanak. A közös fórumok során a projektben részt vevő, Magyarországon és Szlovákiában élő roma civil szervezetek képviselői megismerték egymást, a szervezetek célkitűzéseit, munkáját. Megoszthatták egymással tapasztalataikat, a képzésen tanultakat, illetve közös munka, és együttműködések alakultak ki, melyek eredményeképpen a későbbiekben határon átnyúló közös projektek jönnek létre, reményeink szerint.

9 Együttműködési Hálózat 9 Jó gyakorlat látogatás Honlap és adatbázis A látogatás célja egy sikeresen működő program, projekt bemutatása által megismertetni a résztvevőket azokkal a módszerekkel, példákkal, amelyeket akár saját szervezetükben, közösségükben, munkájukban is hasznosítani tudnak. A jó példák leképezhetők, alkalmazhatók a különböző, akár földrajzilag távol eső területeken is. A projekt keretén belül a magyarországi és a szlovákiai résztvevők 2010 szeptemberében a siroki SIROMA Egyesület szegregált telepfelszámolási programját, illetve a SI- ROMA cigányság integrációja érdekében végzett munkáját ismerték meg. Záró konferencia 2011-ben a projekt egy konferenciával zárult, ahol a résztvevők egy Együttműködési Protokoll aláírásával nyilvánították ki hosszú távú együttműködési szándékukat egymás, azaz a RomaNet Együttműködési Hálózat iránt. A projekt eredményeként létrejött a négynyelvű (magyar, szlovák, angol és lovári) honlap: elsődlegesen azon roma civil szervezetek számára, akik részt vettek a projektben. A honlap a későbbiekben azoknak a cigány civil szervezeteknek is bemutatkozási lehetőséget biztosít, akik a projektmegvalósítók más roma szervezeteknek szóló programjaiban vesznek részt, azaz kapcsolódni szeretnének a kialakult civil hálózathoz. A honlapon egy adatbázis is található, amely az együttműködő roma szervezeteket mutatja be: céljaikat, tevékenységeiket és támogatási kéréseiket, esetlegesen együttműködési, partneri felkéréseiket. A honlap és az adatbázis közvetlen célja, hogy a projektben részt vevő szervezetek számára akik még nem rendelkeznek saját honlappal lehetőséget biztosítson tapasztalataik bemutatására, ezáltal ismertebbé, könnyebben elérhetővé váljanak más szervezetek és támogatók számára. Az adatbázisban megtalálható elérhetőségek, szervezeti bemutatkozások, feltöltött hírek, felhívások, hasznos pályázati oldalak, kiírások segítségével könnyebben épülhetnek ki akár határon átívelő partnerségek, együttműködések is. A honlap arra is felhívja a figyelmet, hogy térségünkben több eredményes roma civil szervezet tevékenykedik a cigányság helyzetének javítása érdekében; érdemes rájuk figyelnünk, munkájukat segítenünk.

10 10 RomaNet Résztvevő szervezetek rövid bemutatkozása Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete A Perkupán működő Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (BVCHESZ) ben alakult. A szervezet kiemelt célja a Bódva völgyében élő, ezen belül is elsősorban a perkupai roma emberek megélhetésének segítése, munkaerő-piaci helyzetük javítása. A szervezet a BRIDGE Fejlesztési Partnerség tagjaként részt vett a 2005-ben indult, 22 hónapig tartó EQUAL programban. A program keretén belül az egyesület feladata a képzések és foglalkoztatás helyi koordinációja volt, Perkupán 10 fő ács és 10 fő kovács képzése és foglalkoztatása valósult meg. A szervezet további célja, hogy foglalkoztató szervezetté váljon, és a következő 3 évben mintegy 30 főnek tudjon építőiparral, erdészettel illetve kályhaépítéssel kapcsolatos munkákat, jövedelmet biztosítani. A szervezet távlati céljaihoz tartozik egy fűrészüzem és egy ehhez (is) kapcsolódó brikettáló létrehozása és működtetése. A szervezet képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos célja, hogy minél több roma embert segítsen szakképesítéshez illetve jövedelemszerzési lehetőséghez, minél több hátrányos helyzetű roma család megélhetését segítse. Mindezen célokat képzési és foglalkoztatási programokon keresztül kívánják megvalósítani.

11 Együttműködési Hálózat 11 Dél-Hevesi Kistérségi Roma Magyar Egyesület A Szervezet január végén, Kiskörén alakult meg 60 fővel. Célja a Dél-Hevesi Kistérségben élő szegény emberek megsegítése, illetve, a roma magyar ellentétek csökkentése, enyhítése. Mivel a szervezet mindössze egy éve alakult, kevés tapasztalattal rendelkezik pályázatírás terén, illetve a megfelelő irodai eszközök hiánya különösen nehezíti ennek megvalósítását. Pályázatok híján a Szervezet az elmúlt évben nagyobb projekteket nem tudott lebonyolítani, azonban más támogató szervezetek közreműködésével használt ruhaneműt és bútorokat adományozott az arra rászorulóknak.

12 12 RomaNet Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja A szervezet 2008 nyarán alakult meg Kerecsenden 11 fővel. Fő célja, hogy tevékenységein, programjain keresztül ösztönözze a helyi fiatalokat, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék. Szervezetünk a kamaszkorú és annál idősebb fiatalokat szólítja meg, de kortól függetlenül bárkinek segítünk, ha hozzánk fordul. Megalakulásunk évében segédkeztünk a gyermeknap, a romanap és a PODÓ-HÍD rendezvény szervezésében is. De szerveztünk káros szenvedélyek ellen propagáló előadást, részt vettünk Egerben a drogellenes napon, és szerveztünk mozihetet is. Sikeresen végződtek ezek a programok, sok pozitív visszajelzést kaptunk, aminek nagyon örülünk.

13 Együttműködési Hálózat 13 Siroki Roma Magyar Egyesület Az egyesület 2008-ban, 14 taggal alakult meg azzal a célkitűzéssel, hogy a szegénységben és mélyszegénységben élő siroki gyerekek és családjaik esélyegyenlőségét javítsa. A jelenleg 11 tagból álló szervezet a Tarnai kőlyukak projekt egyik konzorciumi partnere volt. A SZETA Egri Alapítványa, a Siroki Roma Magyar Egyesület és a siroki községi önkormányzat közös projektjének célja többek között a helybéli nehéz sorsú, szegénységben élő családok lakhatási feltételeinek javítása, és oktatásukkal a felnőttek munkához jutási esélyeinek növelése volt. Összesen tizenegy családnak sikerült közösen új otthont teremteniük, a projekt végére pedig teljesen felszámolták a nagyrészt romák lakta siroki Bánya-telepet, és a barlanglakásokból (kőlyukakból) is kiköltöztették az ott élőket új otthonaikba. Az egyesület céljai közt szerepel a helyi szegénységben élő, roma családok, emberek részére a szociális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, elősegítése. Az Egyesület fennállása óta számos közösségi programot szervezett: romanap, Halloween- ünnepség, Mikulás-est valamint havi rendszerességgel családi hétvége és a bolhapiac. Ezen kívül a gyerekek és fiatalok a Közösségi házban pingpongasztal, csocsóasztal, számítógépek és társasjátékok használatával tölthetik el a szabadidejüket.

14 14 RomaNet Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa Az egri SZETA 1989-ben jött létre s 1998-ban sikerült intézményesülnie. Ekkor jött létre az Alapítvány által fenntartott Ifjúsági Segítőház, amely egyúttal az Alapítvány székhelye is. Az Alapítvány célja, hogy a szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással, vagy intézményi elhelyezéssel támogassa. A fenti célok megvalósítása során különös figyelmet fordít az egri, illetve a székhelyétől néhány száz méterre található Béke-telep cigánycsaládjainak, fiataljainak, és gyermekeinek társadalmi integrációjának segítésére, társadalmi, mobilitási esélyeik javítására, érdekeik szociális és jogi képviseletére, diszkrimináció elleni védelmükre, etnikai identitástudatuk megőrzésére. Az Ifjúsági Segítőházban működik egy gyermekek átmeneti otthona is, ami minden olyan Heves megye közigazgatási területén lévő gyermek számára biztosít lakhatást, aki lakóhelyéről önkéntesen eltávozott, vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatásával március október 31. között valósult meg a Tarnai Kőlyukak projekt, melynek fő célja, hogy Sirok községben végérvényesen megszűnjenek a nyomorszintű cigánytelepi (Bánya-telep) putrik és a kőlyuk barlanglakások, a gyermekek és a felnőttek kikerüljenek az embertelen lakhatási körülmények közül. A projekt másik fontos célkitűzése, hogy a munkaerőpiacról kirekesztődött felnőttek munkához jutásának esélyei javuljanak a projekt által támogatott foglalkoztatással és képzéssel.

15 Együttműködési Hálózat 15 Szomolyai Romákért Egyesület A szervezet 2005-ben alakult Szomolyán, 11 helyi roma ember aktivitásával. Az Egyesület elsődleges célja, hogy a helyi embereket (cigány, nem cigány) hozzásegítse azokhoz a szolgáltatásokhoz, információkhoz, amelyek során életük, életminőségük jobb lehet. Másodlagos célja, hogy a helyi roma embereket segítse az integráció folyamatában, valamint a helyi társadalmat a roma emberek elfogadásában. A célok érdekében az Egyesület szociális irodát működtet, képzéseket, közösségi programokat szervez, munkalehetőségeket keres az emberek számára. Az Egyesület alakulása óta több kisebb és nagyobb programot valósított meg. Ezek közül a legnagyobb az úgynevezett telep-felszámolási program volt, melynek keretein belül Szomolyán 23 család költözhetett barlanglakásokból integrált lakókörnyezetbe. Mindemellett a projekt jóvoltából a helyi emberek számára szervezett képzéseken 24 személy szerzett OKJ-s bizonyítványt, és 15 személy szerezte meg az általános iskolai bizonyítványt. Az Anda Romano Lyako Cigány szokás szerint elnevezésű, 2010-ben lebonyolított projektjük célja az volt, hogy megmutassák, hogyan éltek a cigány és nem cigány emberek, családok évszázadokon keresztül a helyi barlanglakásokban. Ennek érdekében egy megüresedett barlanglakást felújítottak, amely amellett, hogy autentikus berendezésével bemutatja az arra látogatóknak, hogyan éltek ott pár éve az emberek; közösségi rendezvények színtere is lett, ahol a helyiek, romák és nem romák együtt tölthetik hasznosan szabadidejüket. A barlanglakás idegenforgalmi funkciót is betölt, és mintegy falusi szálláshelyként az érdeklődők az egyesülettől kibérelhetik majd a jövőben. Az Egyesület egy másik nagyszabású programja során átlépte a település határait is, hiszen a Roma szolgáltató hálózat című programjuk keretében öt településen, Mezőkövesd kistérségén belül, munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosítanak mélyszegénységben élőknek.

16 16 RomaNet Fórum a Roma Nőkért (Fórum Pre Rómske Ženy) A szervezet 2006-ban alakult meg 3 fővel. A szervezet célcsoportját a kirekesztettségben élő roma nők képezik, így tevékenységük középpontjában a roma női aktivisták felkészítése és támogatása áll, valamint olyan projektek, programok megvalósítása, amelyek a roma nők öntudatát, identitását, műveltségét, iskolázottságát és életminőségét növelik. A szervezet fő célja a szlovákiai cigány nők önbecsülésének növelése, ennek érdekében tanácsadást nyújtanak számukra, és azért tevékenykednek, hogy munkájuk sikerességének növelése érdekében együttműködéseket építsenek ki nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A jövőben további roma női klubok létrehozását szeretnék elősegíteni egész Szlovákia területén. Fennállásuk óta két nagyobb projektet bonyolítottak le: Túl fiatal roma anya és Roma aktivisták címmel, melyek elsősorban a fiatal roma nők egészségnevelésére, anyaságra való felkészítésére irányult, valamint roma embereket készítettek fel szakértők bevonásával közéleti szereplésre. A szervezet ezen kívül különböző, többek között, a cigányságot is érintő aktuális szociális problémák kezelésével is foglalkozik, úgy, mint kilakoltatások, kilakoltatás utáni szociális helyzet megoldása, a drogok elterjedésének következménye, valamint a roma nők prostitúciója is.

17 Együttműködési Hálózat 17 Közös cél a Romákért Egyesület (Spoločny cieľ rómov) A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel, azzal a céllal, hogy segítse a rimajánosi roma emberek integrációját, valamint hogy bemutassa a roma kultúrát, és segítse a helyi cigány ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését. Célja továbbá elmélyíteni az együttműködést az önkormányzattal, aki a roma problémákat a helyi roma civil szervezetek bevonásával kívánja megoldani. A szervezet célcsoportját elsődlegesen a rimajánosi fiatalok alkotják, de a szervezet az idősebb generáció problémáinak megoldásával, szociális tanácsadással és közösségfejlesztéssel is foglalkozik.

18 18 RomaNet Roma Egyesület Medves (Občianske združenie Medves) A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel. Fő célja, hogy elősegítse a roma kulturális örökség megőrzését; valamint szociális asszisztenciát nyújtson a helyi cigányság számára, mint: szociális tanácsadás, segítségnyújtás a szlovák nyelvű hivatalos dokumentumok, kérelmek kitöltésében. Ezen kívül hasonló tevékenységet végző klubok, szervezetek számára segítenek a megalakulásban a környező falvakban. A szervezet hosszú távú céljai között szerepel, hogy munkájával elősegítse a roma és a nem roma emberek békés egymás mellett élését. Ennek érdekében a szervezet különböző intézményekkel, önkormányzatokkal, iskolákkal, óvodákkal és a közszféra képviselőivel állandó és jó kapcsolatot tart fent. A szervezet eddigi legfőbb eredményei a roma ifjúság számára szervezett táborok, klubok működtetése, olvasókör és színjátszó csoport fenntartása, valamint a romák foglalkoztatási esélyeinek növelésére irányuló képzések szervezése.

19 Együttműködési Hálózat 19 Roma Egyesület Cserepes (Združenie Rómov Hrnčiarska Ves) A szervezet 2000-ben alakult meg 3 fővel, jelenleg 5 tagja van. A szervezet fő célja a roma kultúra terjesztése, ápolása, valamint településükön az oktatás, a sport fellendítése és a roma civil szektor fejlesztése. További céljuk a romák életminőségének javítása olyan projektek megvalósításával, amelyek a roma hagyományőrzésre irányulnak. Ennek érdekében az elmúlt években a szervezet fesztiválokat rendezett, amelyeken részt vettek más helyszínről érkező roma csoportok zenei és táncegyüttesei is, így a résztvevők kölcsönösen megismerték egymás kultúráját.

20 20 RomaNet Synergy Roma Egyesület (Synergy O.Z.) A szervezet 2009-ben alakult Rimaszombaton, három taggal. Az egyesület elsősorban számítástechnika-oktatással foglalkozik, fő céljuk, hogy az érdeklődőknek, és főként a hátrányos helyzetű embereknek, romáknak segítsenek a számítástechnikai ismeretek, internethasználat stb. elsajátításában, amely tudás, készség napjainkban elengedhetetlen a munkaerő-piaci érvényesüléshez. Mindemellett a szervezet kiemelten foglalkozik fiatal, tehetséges roma művészek felkarolásával, támogatásával is. Eddigi legjelentősebb programjuk egy roma fiatalokból álló tánccsoport (STREET DANCE GROUP) bemutatása volt. A tehetséges fiatalokból álló tánccsoportnak a szervezet segített olyan helyiséget bérelni, ahol gyakorolni tudtak.

21 Együttműködési Hálózat 21 További terveink A RomaNet Program további céljai: ösztönözni a roma szervezeteket és közösségeket, hogy keressék más közösségekkel a kapcsolatot, osszák meg tapasztalataikat, problémáikat és megoldási javaslataikat; a már létező hálózat erősítése, jól működő roma civil hálózattá válásának támogatása, fenntartása; a hálózatban részt vevő és a program során folyamatosan bekapcsolódó szervezetek szervezeti fejlesztése; a hálózatban részt vevő szervezetek közötti és az önkormányzati, államigazgatási és üzleti szervezetekkel való együttműködés ösztönzése.

22 22 RomaNet

23 Együttműködési Hálózat 23 Szer ve ze tek listája: Kárpátok Alapítvány Magyarország (Eger HU) Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete (Kisköre HU) Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban (Rimaszombat SK) Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (Perkupa HU) Dél-Hevesi Kistérségi Roma Magyar Egyesület (Kisköre HU) Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja (Kerecsend HU) Siroki Roma Magyar Egyesület (Sirok HU) Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa (Eger HU) Szomolyai Romákért Egyesület (Szomolya HU) Fórum a Roma Nőkért (Gyetva SK) Közös cél a Romákért Egyesület (Rimajánosi SK) Roma Egyesület Medves (Somoskőújfalu HU) Roma Egyesület Cserepes (Cserepes SK) Synergy Roma Egyesület (Rimaszombat SK)

24 Kárpátok Alapítvány Magyarország a Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja 3300 Eger, Mekcsey István utca 1. Tel.: Fax: web: adószám: bankszámlaszám: Készült a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Kárpátok Alapítvány-Magyarország által elnyert RomaNet Együttműködési Hálózat című projekt (HUSK 0801/1.5.1/0018) részeként. A programmal kapcsolatos további információ a honlapon érhető el. Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kárpátok RomaNet Program 2008-2009 Helyzetértékelés

Kárpátok RomaNet Program 2008-2009 Helyzetértékelés Kárpátok RomaNet Program 2008-2009 Helyzetértékelés Tartalom Bemutatkozás... 3 A RomaNet Program... 3 RomaNet 2008-2009 Fórumsorozat... 4 I. Személyi - szervezeti problémák... 7 II. Infrastrukturális problémák...

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAMJA

A KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAMJA ÖGYP A KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAMJA Tisztelt Hölgyem/Uram, A Kárpátok Alapítvány Önkéntes és Gyakornoki Program keretében célul tűzte ki, hogy a hallgatók számára gyakorlati lehetőséget

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Magyarországi Magiszter Alapítvány. Esélyek növelése a non-profit szférában. c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030

Magyarországi Magiszter Alapítvány. Esélyek növelése a non-profit szférában. c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030 1 Esélyek növelése a non-profit szférában c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030 Projekt időszak: 2010. 08. 01.- 2012. 03. 31. Projekt akcióterülete: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Megítélt támogatás:

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Szervezeti bemutató Gyulafehérvári Caritas......26 éve a közösség érdekében...679 munkatárs...789 önkéntes...több mint 35.000 gondozott... 7 megyében jelen, 123

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben