A sclerosis multiplex diagnosztikája és terápiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sclerosis multiplex diagnosztikája és terápiája"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar OLKDA alapszak A sclerosis multiplex diagnosztikája és terápiája Konzulens: Dr. Martos János PhD főiskolai tanár Intézeti Tanszékvezető Klinikai Radiológiai Intézeti Tanszék Készítette: Bátorligeti Dorottya

2 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés A téma jelentősége Célkitűzések- kérdések Szakirodalmi áttekintés Az emberi agy felépítése Az agyféltekékről általában A féltekék kéregállománya A homloklebeny- lobus frontalis Fali lebeny- lobus parietalis Halántéki lebeny- lobus temporalis Szigetlebeny- lobus insularis Nyakszirti lebeny- lobus occipitalis A sclerosis multiplex Általános ismertetés Sclerosis Multiplex epidemiológiája Etiológia Pathológia Kórlefolyás Tumefaktív kórkép Diagnosztika Az SM MR kritériumai (BARKHOF) Tünettan Terápia Gyógyszeres kezelés Nem gyógyszeres kezelés A mágneses rezonanciás vizsgálat Az MR vizsgálat menete a sclerosis multiplex betegségben Anyag és módszer A kutatásom mintája A kutatásom módszere Eredmények ismertetése Betegek nem szerinti megoszlása A betegek életkor szerinti megoszlása Életkoronkénti nem megoszlása

3 7. Esetbemutatás Kórelőzmény Aktuális panaszok Vizsgálatok Tüneti kezelés Műtét Kezelés kiegészítése Megbeszélés- Következtetések Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrajegyzék Köszönetnyilvánítás

4 1.Bevezetés 1.1 A téma jelentősége A Sclerosis Multiplexet 150 éve diagnosztizálták először, azonban még a mai tudománynak is nehézséget okozhat ennek a betegségnek a felismerése. A XXI. század betegségei közül az egyik legérdekesebb, legtitokzatosabb megbetegedés, az autoimmun betegségek csoportjába sorolható Sclerosis Multiplex. A világ kutatói, orvosai még a mai napig sem tudják, hogy mi is a kiváltó oka ennek a rejtélyes betegségnek. Nagyon sok ember tisztában van a betegséggel, viszont a tünetek, a kórlefolyás sokak számára nem érthető. A megbetegedés nem új keletű, de gyógymód még a mai napig nem ismert. Sok e megbetegedésben szenvedő ember elhanyagolja magát a diagnosztizálás után, míg másokat inspirál a mozgásra. Egy a biztos, hogy az összes orvos, aki találkozott már a Sclerosis Multiplex-el és kezelik ezeket a betegeket, egyhangúan kijelentik, hogy semmiképp sem szabad az embernek elhagynia magát, az ezerarcú kórral szemben. A dolgozatomban kiemelkedően foglalkozom a betegség nemi megoszlásával, az MR berendezés fontosságával a megbetegedésben és egy kiskorú beteggel. 4

5 1.2 Célkitűzések- kérdések Dolgozatomban a következő kérdésekre szeretnék választ kapni: A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház MR Laborjában január. 1 és december. 31 között hány beteget utaltak be Sclerosis Multiplex-el? A beutalt betegek közül hány betegnek pozitív az eredménye? Feltételezem, hogy a betegek többsége nő nemű. Feltételezem, hogy a betegek többsége év közötti.. 5

6 2. Szakirodalmi áttekintés 2.1 Az emberi agy felépítése Az agykoponyában ( cranium) foglal helyet a központi idegrendszer része, az agy. Az emberi szervezet legvédettebb része, mivel a csont üregeken kívül nagy védelmet nyújt az agynak még az erős burok is. Ez az orvosi nyelvvel kifejezve kemény agy ( dura mater). Az emberi agy súlya körülbelül 1200 gramm. Egész felszíne tagolt. Megkülönböztetünk kisagy ( cerebellum), köztiagy ( diencephalon) és nagyagy ( cerebrum) részét. A kisagy ( cerebellum) a köpönyagödörben ( scala posterior) helyezkedik el. A felszínén mély barázdák ( fissurák) húzódnak, amik apró tekervényeket választanak el egymástól. A kisagy átmetszeti képét a fa lombjának rajzolatához lehet leginkább hasonlítani. A kisagy kétféle állományból épül fel, kívülről haladva befelé: szürke- és fehérállomány. A kisagykéreg (cortex cerebelli) háromrétegű szürkeállomány, külső-, középső- és belső rétegét különböztetjük meg. A kisagykéregbe az idegi információ két fontos úton, úgynevezett afferens roston jut be. A köztiagy ( diencephalon) majdnem teljesen különálló két szimmetrikus részből áll. Ide tartozik a thalamus, a meta- és epithalamus, a hypothalamus és a III. agykamra. A thalamus legfontosabb funkciója, hogy az érzőpályák itt kapcsolódnak át, de ez ennyiben nem merül ki, nem csak továbbítja a beérkező információkat, hanem szelekciót, szintézist és transzformációt is végez. Tehát nem véletlenül ez a rész a legfontosabb, subcorticalis érzőközpont. 6

7 A nagyagyat ( cerebrum) két agyfélteke ( hemisphermiumok) osztja ketté, melyeket a fissura longitudinalis cerebri választja el egymástól. A nagyagy (cerebrum) a kisagy (cerebellum) határát, fissura transversa cerebri-nek nevezzük. A két agyféltekét a rostokból álló sarló alakú képlet az ún. kéregtest (corpus callosum) köti össze, általa állnak kapcsolatban. Az agyalapi mirigy (hypophisis), jól elzártan egy csontos kamrában található az agyalapon. Amelynek fontos feladata, hogy a belső elválasztású mirigyek működését szabályozza. Az agyalapon elhelyezkedő másik mirigy az ún. tobozmirigy (glandula pinealis). Ennek funkciója kevésbé ismert. 2.2 Az agyféltekékről általában A nagyagyat kívülről köpenyszerűen borítja be az agykéreg (cortex cerebri). Az agykéreg tetején gyűrődések láthatóak, amelyeket tekervényeknek (gyrus) és barázdáknak (sulcus) nevezünk. Ezek hoznak létre mélyebb árkokat, hasadékokat (fissurák). Az agyféltekének három felszíne van: - külső, domború felszín:facies convexa cerebri - alsó, agyalapi felszín: facies inferior (basalis) cerebri - medialis, egymás felé néző felszínek: facies medialis cerebri A nagyagy felépítésében részt vesznek: I. A féltekék (hemispheriumok) kéregállománya. II. A törzsdúcok. III. A nagyagy fehérállományú összeköttetései 7

8 1. asszociációs pályák 2. commissuralis rendszerek 3. fornis- boltozat 4. corona radiara IV. A szaglóagy. V. Az oldalkamrák. [1] 2.3 A féltekék kéregállománya A féltekéken öt-öt lebenyt különböztetünk meg, melyeknek határa nem mindenhol kifejezett: 1. lobus frontalis- homloklebeny, 2. lobus parietalis- fali lebeny, 3. lobus temporalis- halántéki lebeny, 4. lobus insularis- szigetlebeny (vagy insula) 5. lobus occipitalis- nyakszirti lebeny. [1] 2.4 A homloklebeny- lobus frontalis A nagyagy elülső részét alkotja. Az embernél ez a legfejlettebb. Medialis, domború és alsó felszínét különböztethetünk meg, amelyek elől a polus frontalisban találkoznak össze. Alsó határa a Sylvius hasadék, amely a temporalis lebenytől határolja el. Hátsó határán felülről lefelé haladva húzódik végig a központi barázda, a sulcus centralis. A homloklebeny medialis felszínén húzódik végig a kéregtest felett az övtekervény (gyrus cinguli). Alsó felszínén apró, szabálytalan kis tekervényeket találunk, a 8

9 gyri orbitales, amelyeket medial felől egy sagitalis lefutású barázda, a sulcus olfactorius határol. [1] 2.5 Fali lebeny- lobus parietalis A nagyagy medialis és domború felszínének alkotásában vesz részt. Elölről a sulcus centralis határolja, amely mögött vele párhuzamosan fut a sulcus postcentralis. Ez a két sulcus a hátulsó központi tekervényt, a gyrus postcentralist fogja közre. A fali lebeny hátulsó határa a domború felszínen nem kifejezett, csak a medalis felszínén látható élesen, amelyet a fissura parietooccipitalis jelez. A sulcus intraparietalis a fali lebenyt két részre osztja, amely a lobulus parietalis superior et inferior. [1] 2.6 Halántéki lebeny- lobus temporalis A nagyagy domború és alsó felszínét alkotja. A többi lebenytől a fissura lateralis cerebri (Sylvius-hasadék) választja el. Elülső csúcsát polus temporalisnak nevezzük. Konvex felszínét három, majdnem teljesen vízszintesen húzódó barázda három tekervényt választ el egymástól: gyrus temporalis- superiort, mediust és az inferiort. Basalis felszínén mély hasadék látható, a fissura collateralis, amely a sulcus temporalis inferiorral egy hosszú tekervényt fog közre, a gyrus occipitotemporalist. Az agytörzset a temporalis lebenytől egy mélyen hasadék, a fissura hippocampi választja el, amely az agyvelő állományát az oldalkamra alsó szarvába betüremíti. Így azon a helyen egy szarv alakú képződmény jön létre, amelyet hippocampusnak vagy Ammon-szarvnak nevezünk. [1] 9

10 2.7 Szigetlebeny- lobus insularis Rejtett helyzetű agyrészlet, mivel a Sylvius- hasadék széthúzása utána válik láthatóvá. A három szomszédos lebeny (frontalis, temporalis, parietalis) elfedi. A fedő részeket operculumnak nevezzük. Annak ellenére, hogy rejtve van, benne fontos agykérgi központok helyezkednek el. [1] 2.8 Nyakszirti lebeny- lobus occipitalis A nagyagy hátulsó részét alkotja, melynek a csúcsi részét polus occipitalisnak nevezzük. Éles határa csak előrefelé van, ez a fissura parietooccipitalis. Konvex és basalis felszínén a határok nem élesek. Az occipitalis lebeny medialis és alsó felszínének a határán a fissura calcarina húzódik, amely egészen a polus occipitalisig tart. [1] 10

11 3.1 Általános ismertetés 3. A sclerosis multiplex A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer különböző fokú demyelinisatióval és axonális károsodással járó krónikus gyulladásos megbetegedése. A leggyakoribb fiatal felnőttkorban kezdődő ideggyógyászati megbetegedés, mely az esetek közel kétharmadában év kórlefolyás után maradandó rokkantsághoz és idő előtti nyugdíjazáshoz vezet. Klinikailag két alapvető formája definiálható: a visszaeső javuló forma (amely az esetek jelentős részében másodlagos progrediáló formába megy át) és a primer progresszív forma. A legutóbbi évek neuropatológiai kutatásai arra utalnak, hogy az említett klinikai formák hátterében négy elkülöníthető szövettani pathomechanizmus állhat. A sclerosis multiplex egyik formájának sem tisztázott jelenleg még az etiológiája. [2] 3.2 Sclerosis Multiplex epidemiológiája A krónikus betegség leggyakrabban a év közötti fiatalokat érinti. Az egész világon körülbelül 2,5 millió ember szenved ebben a betegségben. Hazánkban körülbelül re tehető a betegek száma. [3] 3.3 Etiológia Az SM multifaktoriális betegség, genetikai és környezeti faktorok együttes szerepe okozhatja. Az egyenlítőtől a sarkok felé haladva a praevalenciája egyre nő; valamint a migrációs tanulmányok eredményei, a vírusinfekciók és a relapsusok utalnak a környezeti tényezők szerepére. Valószínűleg több gén 11

12 együtthatása, valamint a környezeti faktorok együttesen vezetnek a betegség kialakulásához. [3] 3.4 Pathológia A betegség alapja a központi idegrendszerben zajló gyulladásos folyamat, amelynek során, a periférián aktiválódó T-sejtek keresztreagálnak a myelin egyes komponenseivel. A gyulladás következménye a myelin károsodás, illetve az axonok szekunder degenerációja. A myelinhiányos területeket pedig plakknak nevezzük. Az aktív plakkban vér-agygát zavar, prevascularis lymphocytás- plasmasejtes infiltráció, primer segmentalis demyelinisatio észlelhető. Mindazok mellett, hogy az SM főként a fehérállomány betegsége, a cortex érintettsége is megfigyelhető. [3] 12

13 1. ábra SM- pathologia H: Krónikus aktív plakk. A jobb felső sarokban a hypocelluláris központi rész látható, a bal alsó sarokban a myelinizált rostok kék színnel ábrázolódnak. A két terület közötti határon lymphocyták, macrophagok nagy száma jelzi a zajló demyelinisatiót. I: A plakkon belül a neuronok szerkezete megtartott (néhány idegsejtet a nyilak mutatnak) J: Aktív plakk biopsziás mintából, kiterjedt CD68-pozitív macrophag infiltrációval (barna színnel). H-I: Luxol fast blue-nissl festés (Klüver-Barrera): sejtek lilák, myelin kék. J: CD68-immunhisztokémia. [3] 13

14 3.5 Kórlefolyás A betegek nagy része az ún. RELAPSZÁLÓ-REMITTÁLÓ (RR-SM) altípusba tartozik, amikor a kórlefolyás hullámzó, rosszabbodásokkal, javulásokkal tarkított. A betegség kezdetén, az első relapsusokat követően teljes remisszio lehetséges. A relapsus 24 órán túl fennálló neurológiai tünetekkel járó rosszabbodást jelent; amelyet legalább egy hónapig tartó remisszió követ. A betegek nagy részénél évek, ill. egy-két évtizeden belül kialakul a SECUNDER CHRONICUS lefolyásforma (SP-SM), ebben a stádiumban a tünetek hullámzása megszűnik, lassú progresszio látható. PRIMER PROGRESSZIV (PP-SM) kórlefolyás jóval kevesebb betegnél figyelhető meg. Ebben a típusban a tünetek folyamatos rosszabbodása a jellemző. Nagyon ritka a RELAPSZÁLÓ-PROGRESSZIV kórforma (RP-SM), amikor a progressziv betegséglefolyást relapsusok is tarkítják. [3] 3.6 Tumefaktív kórkép Az SM kapcsán fontos megemlíteni a tumefaktív kórképet. Lényegében annyit érdemes erről megjegyezni, hogy a góc tumort utánozhat, annak minden tulajdonságával. MR felvételen jellegzetes a gyűrű jellegű kontrasztanyag halmozás, az ovoid alakot egy C forma váltja fel, amely kifele nyitott. Minimális térszűkület is jellemezheti. [2.ábra] 14

15 2. ábra Axiális T2- súlyozott FLAIR, MR felvétel, jobb oldali nagy hyperintens gyűrűszerűen halmozó góc 3.7 Diagnosztika A betegség diagnózisának felállításában az ún. McDonald féle diagnosztikai kritérium rendszert alkalmazzuk. Az SM diagnózisának felállításában a laesiok, illetve a klinikai események térbeli disszeminációk játszanak fő szerepet. 15

16 Az időbeni disszemináció azt jelenti, hogy két, egymástól legalább egy hónapos időintervallummal elválasztott neurológiai tünettel járó relapuszusa legyen a betegnek. [3.ábra] A térbeli disszemináció fogalma: két egyértelműen elkülönült gócra jellemző tünete legyen a betegnek, illetve a diagnosztikai kritériumrendszerben leírtaknak megfelelő MR eltéréssel rendelkezzék. [3] A 2005-ben leírt és jelenleg is használatban lévő, módosított diagnosztikai kritériumok szerint, az első klinikai esemény után, egy hónappal később kontroll MR vizsgálat készül a betegről, amellyel már felállítható a diagnózis, így újabb klinikai esemény nélkül igazolható az időbeli disszemináció. [3] Az SM MR kritériumai (BARKHOF) Az alábbi szempontok közül, 3-nak teljesülnie kell: 1. 1 halmozó, vagy 9 T2- súlyozott felvételen pozitív góc ( 3mm) 2. legalább 1 infratentorialis góc 3. legalább 1 iuxtacorticalis góc 4. legalább 1 paraventricularis góc [7] Fontos arra figyelni, hogy góc nem csak az agyban, de a gerincvelőben is előfordulhat. Egy gerincvelői góc megfelel egy agyi gócnak, a BARKHOF kritérium szerint. [7] 16

17 3. ábra McDonald- féle diagnosztikai kritérium rendszer 3.8 Tünettan A központi idegrendszer összes pályarendszerét, de leginkább a hosszú pályákat érinti. Az első tünet nagyon gyakran a szemmozgás során fellépő fájdalom és visus csökkenés. Gyakori tünetekhez tartozik a zsibbadás, fonákérzés, fájdalom és a mély érzészavar, ezek a senoros tünetek közül a leggyakrabban előfordulók. A motoros tünetek közül a leggyakrabban a paraparesis fordul elő. Törzs- végtagataxia, koordinációs- egyensúlyzavar, tremor is előfordulhat ezek a cerebellaris tünetek. A kóros fáradékonyság, depresszió színezheti a klinikai képet. [3] 17

18 3.9 Terápia A jelenlegi tudásunk szerint a Sclerosis Multiplex azon betegséges csoportjába tartozik, melyeknek a gyógyítása nem lehetséges, így a terápia, mint tüneti kezelés jöhet szóba. A kezelést a tünetek alapján alkalmazzuk Gyógyszeres kezelés a) corticosteroid b) immunsupressív kezelés c) béta- interferon kúra d) baclofen, vagy tizaridin- fájdalmas izomspasmusok enyhítésére [5] Nem gyógyszeres kezelés Nagyon fontos, hogy azok a betegek, akiknél a kórt diagnosztizálták, ne hagyják el magukat. Járjanak túrázni, úszni, kerékpározni, sétálni, amit a betegségük megenged. A növényi olajokban gazdag, telített zsírsavakban szegény, úgynevezett mediterrán étrend használata javasolt. A linolénsav g/nap lelassítja a relapsus súlyosságát. Nem bizonyított, de a terhesség hosszú távon negatívan befolyásolná a kórkép lefolyását. A terhesség előtt álló betegeket tájékoztatni kell arról, hogy a terhesség során csökkent, viszont a szoptatás alatt átmenetileg megnő 18

19 a relapsusok kockázata. A fizioterápia- decubitus megelőzésére, a járóképesség fejlesztésére ajánlott minden olyan beteg számára, aki járó bottal, vagy a nélkül közlekedik. [6] Az alap betegség műtéttel nem kezelhető! 19

20 4. A mágneses rezonanciás vizsgálat A képalkotás során a legfontosabb, hogy megállapítsuk a beteg valójában SM betegségben szenved. A megállapításhoz használt legmegfelelőbb képalkotó eljárás az MRI vizsgálat. A sclerosis multiplex betegséget a használt képalkotó vizsgálatok közül az MRI (Mágneses Magrezonanciás) berendezéssel lehet vizsgálni. A vizsgálat során több szekvenciát is alkalmazunk. Legnagyobb előnye ennek a vizsgáló módszernek az, hogy a mai tudásunk alapján nem jár semmiféle károsító hatással az emberi szervezetre, nem használ ionizáló sugárzást. Hátránya mindössze annyi, hogy a nagy erősségű mágneses tér miatt nem minden beteg vizsgálata lehetséges, főleg azoknak a pácienseknek a vizsgálata hiúsul meg, akiknek valamilyen beépített fém található a szervezetében, vagy esetleg pacemaker. A fejlett orvos tudománynak köszönhetően már gyártanak olyan beépíthető protéziseket, amelyek MRI kompatibilisek, így ennek köszönhetően a vizsgálatnak a végrehajtását nem akadályozhatja semmi. A pácienseknek okozhat még kellemetlen érzést a hangos zakatoló hang, illetve a szűk belső tér, azonban több országban elterjedt már az úgynevezett nyitott MRI berendezés. 4.1 Az MR vizsgálat menete a sclerosis multiplex betegségben A beteget hanyatt fekve pozícionáljuk, a koponya tekercset megfelelően rögzítjük a készülékhez. A tekercsen belül található fejtámasszal a beteg fejét stabilizáljuk, majd az asztalt felemelve, a tekercs közepére centrálunk, majd elindítjuk a vizsgálatot. Természetesen a vizsgálat elkezdése előtt a beleegyező nyilatkozatot alaposan áttanulmányozzuk, a legfontosabb dolgokra pedig szóban is rákérdezünk. Nagyon fontos, hogy ezt a lépést ne felejtsük el, a fent említett nagy mágneses tér miatt, illetve a kontrasztanyag 20

21 beadás miatt. Tájékoztatjuk még többek között a pácienst a vizsgálat menetéről, valamint arról is, hogy milyen fizikai érzéseket válthat ki a beadott kontrasztanyag, valamint azt is közöljük, hogy hogyan távozik ez a szer a szervezetből. A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a Sclerosis Multiplex vizsgálatára külön protokollt állítottak össze: - localizer - T2- súlyozott sagittalis FLAIR - 2D diffúziós súlyozott - T1- súlyozott coronalis - DIR sagittalis - Kontrasztanyag beadása intravénásan - PD+ T2-súlyozott axialis - T2-súlyozott axialis FLAIR - T1- súlyozott sagittalis. A T2 súlyozott felvételeken a víz fényesen ábrázolódik, tehát a liquor fehér, a laesiok nagy része a megnövekedett víztartalom miatt jól differenciálható. Az agy esetében a T2-súlyozott felvételeken a szürkeállomány világosabb, mint a fehérállomány. Míg a T1- súlyozású felvételeken a liguor feketén ábrázolódik, a zsír fehér, a szürke- és fehér állomány jól elkülöníthető, a szürke állomány sötétebb, mint a fehér. 21

22 4. ábra T2-súlyozott sagittalis MR felvétel(sm) A FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) szekvencia, ahogy a nevében is benne van inversoin recovery technikák közé tartozik. Ebben az esetben a gerjesztés egy 180 o - os pulzussal kezdődik, ezért a T1 relaxáció ideje megnő. A kezdő impulzust a spin-echo pulzus sorozat követi. Ezzel a technikával nagy T1 kontraszttal rendelkező képek készíthetők, ami kifejezetten előnyös az agy szerkezetének a vizsgálásában. A FLAIR konkrétan a szabad víz elnyomását jelenti. A technika alkalmazásánál az inverziós időt kell hosszúra állítani, ami 1,5 Teslás MRI berendezésnél 2500 ms. A DIR ( double inversion recovery) technika a fent említettektől annyival tér el, hogy kétféle inverziós idővel dolgozik. Ebben az esetben a fehér állomány sötéten, a szürke állomány világosan ábrázolódik. A sclerosis multiplex betegségnél azért fontos, hogy a két állomány megfelelően elkülönüljön, mert az aktív gócok a sötét alapon jobban láthatóak. A kontrasztanyag adása nagyon fontos a betegségben, mivel az aktív gócok, amelyek a betegeknél a tüneteket okozzák, halmozzák a kontrasztanyagot, de csak a beadás után 5 perccel érdemes a vizsgálatot elvégezni. [4] 22

23 MR spektroszkópiával megfelelően vizsgálatható a demyelinisatio, illetve az axonpusztulás mértéke. [3] 23

24 5. Anyag és módszer 5.1 A kutatásom mintája A kutatásomat a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházban végeztem, a közötti beteganyag feldolgozásával, azokat a betegeknek a leleteit néztem meg, akiket ezen időszak alatt a Sclerosis Multiplex BNO kódjával küldtek MR vizsgálatra. Ezeket a vizsgálatokat retrospektív módon dolgoztam fel. 5.2 A kutatásom módszere A meghatározott évben összesen 206 páciens leletét dolgoztam fel, amelyből 144 betegét találtam pozitívnak, amelyet úgy állapítottam meg, hogy a leletben is fel volt tüntetve a kór ismérvei. 24

25 6. Eredmények ismertetése 6.1 Betegek nem szerinti megoszlása Nemek szerinti megoszlás férfi 28% nő 72% 1. grafikon A vizsgálat egy évében 41 férfi (28%) és 105 nő (72%) szerepelt. 25

26 6.2 A betegek életkor szerinti megoszlása Életkor szerinti beteg megoszlás év között év között év között év között év között év között év között grafikon A vizsgálat betegek korösszetételének megoszlása év között 6 beteg év között 22 beteg év között 34 beteg év között 40 beteg év között 29 beteg év között 10 beteg év között 3 beteg A legfiatalabb megbetegedett ember egy 14 éves lány, míg a legidősebb egy 77 éves női beteg. A 2.grafikon alapján alá tudom támasztani, a dolgozatomban leírtakat, méghozzá a Sclerosis Multiplex epidemiológiája című részben megfogalmazottakat, melyben 26

27 azt említettem, hogy a betegség főleg 20 és 40 év közötti fiatalokat érinti. Az ábrán látható az is, hogy idősebb és fiatalabb emberek között kevesebb a megbetegedése száma. 6.3 Életkoronkénti nem megoszlása Életkoronkénti nem megoszlás nő férfi év között év között év között év között év között év között év között 3. grafikon A 3. grafikonom remekül szemlélteti az életkoronkénti nem megoszlását év között 4 nő és 2 férfi beteg év között 14 nő és 8 férfi beteg év között 25 nő és 9 férfi beteg év között 30 nő és 10 férfi beteg év között 22 nő és 7 férfi beteg év között 7 nő és 3 férfi beteg év között 3 nő és 0 férfi beteg. Következtetésként megállapítható, hogy nem csak az összes SM betegek közül a nők aránya a kimagasló, de életkoronként is a női nemnél nagyobb a megbetegedések száma. 27

28 7. Esetbemutatás 7.1 Kórelőzmény 17 éves lány beteg februárjában gyermeke született. Komolyabb betegsége nem ismert. 7.2 Aktuális panaszok A beteg elmondása alapján kimerült, gyenge, baloldalon szájzuga és bal oldali kezén zsibbadást érez. Neurológia osztályon kezelték. 7.3 Vizsgálatok Natív koponya CT felvételen, a jobb oldalon frontalisan 11 mm-es halvány hypodens terület látható. A legelső MR vizsgálatát 2013 év végén végezték, amelyen mindkét oldalon, asszimetrikusan több 5-20 mm legnagyobb átmérőjű kóros képlet látható, amely T2 és FLAIR képleten inhomogén. Diffúz gátlás ábrázolódik. Az elváltozások főként a fehérállományban jelennek meg év elején megtörtént a második MR vizsgálat, amelyet az előzővel összehasonlítva a gócok mérete 1-2 mm-rel növekedett. Kifejezett növekedést mutat a jobb oldalon parietalisan elhelyezkedő fokozott jelintenzitású terület, amely 21x22x12 mm nagyságú. [5. ábra] 28

29 5. ábra MR felvételen, jobb oldali parietalisan elhelyezkedő fokozott jelintenzitású góc 7.4 Tüneti kezelés Dolgozatomban már korábban is említettem, hogy a betegség gyógyítása, még a jelenlegi tudásunk szerint nem lehetséges, így a tünetek enyhítésére kell koncentrálni. Ennek függvényében az elsődleges tüneti kezelés a fiziotherápia. 7.5 Műtét Műtét ebben a betegségben nem lehetséges. 7.6 Kezelés kiegészítése D3 Vitamin 3000 NE/nap, 2x1 Magne B6 29

30 8. Megbeszélés- Következtetések A kutatásom végén, a 206 beteg száma lecsökkent, 144 páciensre, akiknek pozitív az eredményük. Ezt úgy állapítottam meg, hogy az MR leleteiket áttanulmányoztam és, ahol megjelent az SM kórkép leírása pozitívnak tekintettem. Szeretném ismertetni az általam felállított hipotéziseket és az azokra kapott választ. A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház MR Laborjában január. 1 és december. 31 között hány beteget utaltak be sclerosis multiplex-el? Ebben az időszakban a kórházba 206 főt utaltak be SM diagnózissal a szakorvosok. A beutalt betegek közül hány betegnek pozitív az eredménye? A beutalt és megvizsgált 206 betegből, mindössze 144 páciensnek lett pozitív MR vizsgálata. Feltételezem, hogy a betegek többsége nő nemű. A hipotézisem helyesnek bizonyult, melyet a 2. grafikon szemléltet. A 3. grafikon is a nemek megoszlását mutatja be a betöltött életkor alapján. Szépen kirajzolódik, hogy nem csak összességében több a női nemű beteg, de az életkorra levetítve is magasan, több nőbeteg él ma ezen a környéken, mint férfi. Feltételezem, hogy a betegek többsége év közötti. Az utolsó felvetésem is helyesnek bizonyult. Amelyet a 2.grafikon szemléltet. 30

31 9. Összefoglalás A dolgozatomban összefoglaltam az agy anatómiáját, a betegség általános ismérveit. Beszéltem az epidemiológiájáról, pathológiájáról. Megemlítettem a kórlefolyást, felsoroltam a tüneteket és a terápiát. Jobban kitértem az SM diagnosztikájára, főleg az MR vizsgálatok terén. Kutatásom részét azon betegek alkották, akiket a évben BNO kód alapján Sclerosis Multiplex betegséggel utaltak be a kórházba MR- vizsgálatba. A 206 beteg leletét átnézve 144 beteg leletén láttam leírva a kórképet. A beteganyagból nem, illetve kór alapján készítettem statisztikát, melyet fontosnak találok, mivel hipotéziseim között kettő kérdésre is választ találtam. Esettanulmányom leírásával azt kívántam elérni, hogy lássuk, nem csak a éves korosztály szenvedhet ilyen betegségben. Ez azt bizonyítja, hogy a betegség korra nincs tekintettel. 31

32 10. Irodalomjegyzék 1. Tarsoly Emil: Funkcionális Anatómia Medicina Könyvkiadó ZRT. Budapest, Management of multiple sclerosis in primary and secondary care. NICE clinical guideline 8. Issue date: November Bereczki Dániel, Semmelweis Egyetem, 2011, Neurológia pdf 4. Martos János- Az MR működésének alapjai (1.1 Verzió, ) 5. Szirmai Imre- Neurológia Medicina Könyvkiadó ZRT. Budapest Csikó Attila, Gajdács József: A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelés (előadás vázlat), Budapest, Barsi Péter: A CT és MR vizsgálat szerepe és lehetőségei a neurológiai diagnosztikában (előadás vázlat)

33 11. Ábrajegyzék 1. Kovács Tibor: A neuropathologia újabb eredményei: demyelinisatiós és konformációs betegségek.in: Neuroophthalmologia. Eds.: Somlai J, Kovács T Bereczki Dániel, Semmelweis Egyetem, 2011, Neurológia pdf 4. Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Kép Archívuma 5. Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Kép Archívuma 33

34 12. Köszönetnyilvánítás Elsősorban szeretném megköszönni a szakmai segítséget konzulensemnek, Dr. Martos Jánosnak, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Klinikai Radiológiai Intézeti tanszékvezetőnek. Továbbá Zelei Szabolcsnak, hogy sikeres kutatásom érdekében segítséget nyújtott. 34

Glioblastoma multiforme előfordulása a régiónkban

Glioblastoma multiforme előfordulása a régiónkban Miskolci Egyetem Egészségügyi kar OLKDA szak Glioblastoma multiforme előfordulása a régiónkban Konzulens: Készítette: Dr. Martos János Bihon Ottó Klinikai Radiológiai Tanszék 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM Mit tanulunk? Megismerkedünk idegrendszerünk alapvetı felépítésével. Hallunk az idegrendszer

Részletesebben

AGYBONCOLÁS. 1. Általános tudnivalók. 2. Az agy convex felszínének rajzolata

AGYBONCOLÁS. 1. Általános tudnivalók. 2. Az agy convex felszínének rajzolata 1. Általános tudnivalók AGYBONCOLÁS (Becher Péter, Tóth Á. Gábor és Csernus Valér) - 2 - A hemisphaerium elülső részén elhelyezkedő lebeny, amely elöl a polus frontalisban végződik. Hátsó határa a facies

Részletesebben

NEURORADIOLÓGIA. Esetmegbeszélés

NEURORADIOLÓGIA. Esetmegbeszélés NEURORADIOLÓGIA Esetmegbeszélés Vörös CT2012 32 éves nő 10 éves kora óta epilepsiás Migrációs és gyrifikációs zavar 32 éves nő 3-4 éve kezdődő bal oldali látásromlás, csőlátás N. opticus meningeoma 26

Részletesebben

A köztiagy (dienchephalon)

A köztiagy (dienchephalon) A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy (dienchephalon) Állománya a III. agykamra körül szerveződik. Részei: Epitalamusz Talamusz Hipotalamusz Legfontosabb kéregalatti érző- és

Részletesebben

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia Ez az anyagrész az önálló fejfájások pathomechanizmusát foglalja össze. A tüneti fejfájások kóreredetét terjedelmi okokból nem tárgyaljuk. III./2.2.1.: Anatómiai

Részletesebben

myelin elvesztése Patogenesis axonok nem tudják megfelelően vezetni az ingerületet

myelin elvesztése Patogenesis axonok nem tudják megfelelően vezetni az ingerületet Sclerosis multiplex Bevezetés sclerosis : hegesedés gyulladásos megbetegedés, amelyben az agyi és gerincvelőben lévő myelin hüvelyek károsodnak, demyelinizáció és hegesedés fiatal nők, 2-150 / 100.000

Részletesebben

Idegrendszer és Mozgás

Idegrendszer és Mozgás Idegrendszer és Mozgás Dr. Smudla Anikó ÁOK Egészségügyi Ügyvitelszervezői Szak 2012. november 16. Vizsga tételek Az idegrendszer anatómiai, funkcionális felosztása A vegetatív idegrendszer Az agyhalál

Részletesebben

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11.

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11. Dementiák biomarkerei Oláh Zita 2015. November 11. Mi a biomarker? A biomarkerek biológiai paraméterek, amelyek normális és kóros folyamatokat, beavatkozásokra adott válaszokat jeleznek, továbbá objektív

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek VédőHáló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás (termékkód: 15041) Nyomtatványszám: F 150410 01 1411 Jelen feltételek hatályba

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Anatómia Élettan II. Nagy Ferenc. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 3. előadás 2009. október 7.

Anatómia Élettan II. Nagy Ferenc. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 3. előadás 2009. október 7. Anatómia Élettan II. Nagy Ferenc Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat - 3. előadás 2009. október 7. Miről fogunk beszélni? Miről nem? 2 Tartalom A vizelet kiválasztó és elvezető rendszer Az emésztőszervek

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Először is hálás köszönettel tartozom Bereczki Professzor Úrnak, amiért elvállalta a disszertációm bírálatát és azt védésre alkalmasnak tartotta. A formai

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

Idegrendszer 3. Agyvelő

Idegrendszer 3. Agyvelő Idegrendszer 3. Agyvelő Agytörzs (truncus cerebri) A gerincvelő felső részének folytatása a foramen magnumon belül. Folytonos összeköttetést biztosít a gerincvelő és az agyvelő között Részei: Nyúltvelő

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben EMG-ENG ENG és s kiváltott válasz v vizsgálatok helye és s szerepe a neurológiai betegségekben gekben Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika DIAGNOSZTIKUS ALAPKÉRD RDÉS Tünetek Centrális Periféri

Részletesebben

Műtéti beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás

Műtéti beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás Műtéti beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás Alulírott..(szül. hely és idő:.) jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy engem dr. Kovács Viktória fül-orr-gégész és audiológus szakorvos mint a műtétet

Részletesebben

2.3.11. Az agyi áttétek ellátása

2.3.11. Az agyi áttétek ellátása 2.3.11. Az agyi áttétek ellátása Tóth Andrea, Torgyík László, Szentmártoni Gyöngyvér cél Ebben a fejezetben az agyi áttétek kezelésének lehetőségeit tekintjük át, érintve az epidemiológia, etiológia a

Részletesebben

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció dr. Péley Iván PTE ÁOK KK Idegsebészeti klinika Súlyos agykárosodottak rehabilitációs osztálya Forrás: az EüM szakmai irányelv neurogén eredetű

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon

MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon A BETEGSÉG NEVE: A GERINCOSZLOP INSTABILITÁSA AZ ÁGYÉKI GERINCSZAKASZON (instabilitás, sztenózis) A MŰTÉT NEVE: VENTRÁLIS(ELÜLSŐ)

Részletesebben

NEURORADIOLÓGIA 1. rész

NEURORADIOLÓGIA 1. rész NEURORADIOLÓGIA 1. rész Vörös Erika Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika A központi idegrendszer betegségei Fejlődési rendellenességek Cerebrovascularis kórképek Tumorok Gyulladások Trauma FEJLŐDÉSI

Részletesebben

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE)

Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE) Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? Az SLE diagnózisa a panaszok (mint pl. fájdalom), a

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

III./5.3. Sclerosis multiplex. Epidemiológia. Aetiológia. Pathologia

III./5.3. Sclerosis multiplex. Epidemiológia. Aetiológia. Pathologia III./5.3. Sclerosis multiplex Epidemiológia A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer leggyakoribb neuroimmunológiai betegsége. A krónikus betegség elsősorban a fiatal felnőtteket érinti, leggyakrabban

Részletesebben

A köztiagy, nagyagy, kisagy

A köztiagy, nagyagy, kisagy A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy és a nagyagy az embrinális fejlődés srán az előagyhólyagból fejlődik ki. A köztiagy (dienchephaln) Állmánya a III. agykamra körül szerveződik.

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

XII./1. fejezet: A fül daganata

XII./1. fejezet: A fül daganata XII./1. fejezet: A fül daganata XII./1.1. A külső fül daganatai XII./1.1.1. Praecancerosisok Cornu cutaneum Rendszerint idősebb egyének fülkagylóján képződik. 1. kép: Cornu cutaneum Keratoma senile Rendszerint

Részletesebben

TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS

TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS KEDVES BETEGÜNK! BETEGSÉG NEVE: TÉRDÍZÜLETI KOPÁS (arthrosis genus) A MŰTÉT NEVE: TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS (térd artroplasztika) (TEP: TOTAL ENDOPROTÉZIS) Az orvosi

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

NYÁRÁDY ERAZMUS GYULA ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA TANTÁRGYVERSENY XI. OSZTÁLY MAROSVÁSÁRHELY 2013. május 11. FELADATLAP

NYÁRÁDY ERAZMUS GYULA ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA TANTÁRGYVERSENY XI. OSZTÁLY MAROSVÁSÁRHELY 2013. május 11. FELADATLAP NYÁRÁDY ERAZMUS GYULA ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA TANTÁRGYVERSENY XI. OSZTÁLY MAROSVÁSÁRHELY 2013. május 11. FELADATLAP A feladatlap kitöltésére 1.5 órád van. A feladatlapon 60 sorszámozott tesztfeladatot

Részletesebben

Új lehetőség az SM kezelésében 2011.

Új lehetőség az SM kezelésében 2011. Új lehetőség az SM kezelésében 2011. SM Nap 2011. Debrecen Dr. Rózsa Csilla Törzskönyvezett és vizsgálat alatt álló immunmoduláló készítmények Milyen problémákkal állunk szemben? 3 Kezelhető betegség;

Részletesebben

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA A manuális medicinát, különösen annak un. Manipulációs kezeléseit csakis e téren képzett orvos végezheti. Ugyanakkor a természetgyógyásznak

Részletesebben

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE *9B GERZSENYI KATALIN DR. SKULTÉTY REZSŐ DR. SZÁSZ TIBOR DR. YERBAY JÓZSEF VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az 1076 Sü-iij folytatott kutatás során a szerzők olyan

Részletesebben

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma III./15.5. Malignus phaeochromocytoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a malignus phaeochromocytoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

III./14.2. Acusticus neurinoma

III./14.2. Acusticus neurinoma III./14.2. Acusticus neurinoma Pálos Györgyi A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az acusticus neurinoma tüneteit, illetve a betegség felismerésében és követésében fontos diagnosztikus és terápiás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. BI591 / 20150401 BI591 Várólista Képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2015. április 1. A Vienna

Részletesebben

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 LOKALIZÁCIÓS ALAPSÉMA Tünetek Centrális Perifériás Agy Gerincvelő Ideg Izom ANAMNÉZIS, FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT Anamnézis (kezesség) Jelen

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! ALKALMAZÁSI ELŐIRAT BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Glucobay

Részletesebben

Mozgás, mozgásszabályozás

Mozgás, mozgásszabályozás Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere

Részletesebben

AGYBONCOLÁS. Pécs Becher Péter, Tóth Á. Gábor és Csernus Valér

AGYBONCOLÁS. Pécs Becher Péter, Tóth Á. Gábor és Csernus Valér AGYBONCOLÁS Becher Péter, Tóth Á. Gábor és Csernus Valér Pécs 1995-2005 - 28 - AGYBONCOLÁS 1. Általános tudnivalók (Becher Péter, Tóth Á. Gábor és Csernus Valér) 12. ábra Az agyi sinusok rendszere (A nyilak

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata A következőkben az állás és járás nem műszeres vizsgálatát mutatjuk be. Megtanulható, hogy a fizikális betegvizsgálat részét képező ispekció során milyen általános

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma ellátásának lehetőségei Wikonkál Norbert A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó képet kapjon a basalioma gyakorlati ellátásáról. A fejezet áttanulmányozását

Részletesebben

Elveszett emlékek. Miről lesz szó?

Elveszett emlékek. Miről lesz szó? Miről lesz szó? Elveszett emlékek Amnéziák osztályozás, okok, magyarázó elméletek Demeter Gyula és Kardos Zsófia gdemeter@cogsci.bme.hu Emlékezeti funkciók diagnosztikája betekintés egy pár klasszikus

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

VIZSGÁLATI TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁLATI TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATI TÁJÉKOZTATÓ Mielográfia (Gerincfestés) CT vizsgálattal KEDVES BETEGÜNK! A VIZSGÁLAT NEVE: MIELOGRÁFIA (GERINCFESTÉS) CT vizsgálattal A gerinccsatorna feltételezett betegségének diagnosztizálása

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

Sclerosis multiplex. Dr. Csépány Tünde 2012. December 11.

Sclerosis multiplex. Dr. Csépány Tünde 2012. December 11. Sclerosis multiplex Dr. Csépány Tünde 2012. December 11. Mi a sclerosis multiplex? A központi idegrendszer chronikus gyulladásos betegsége Myelin (oligodendroglia) károsodás jellemzi Gyulladás eredménye:

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

Rendben van a vérnyomása?

Rendben van a vérnyomása? Rendben van a vérnyomása? A magas vérnyomás jelei lehetnek a szédülés, a fejfájás, a fáradtságérzet, nehézlégzés, orrvérzés, látászavarok, mellkasi fájdalom és idegesség is. De előfordul az is, hogy semmilyen

Részletesebben

A látás. A szem anatómiája

A látás. A szem anatómiája A látás A szem anatómiája 1:posterior chamber 2:ora serrata 3:ciliary muscle 4:ciliary zonules 5:canal of Schlemm 6:pupil 7:anterior chamber 8:cornea 9:iris 10:lens cortex 11:lens nucleus 12:ciliary process

Részletesebben

PERIFÉRIÁS NEUROPATIÁK. Pfund Zoltán PTE Neurológia Klinika 2012.02.01.

PERIFÉRIÁS NEUROPATIÁK. Pfund Zoltán PTE Neurológia Klinika 2012.02.01. PERIFÉRIÁS NEUROPATIÁK Pfund Zoltán PTE Neurológia Klinika 2012.02.01. ÁLTALÁNOS FOGALMAK Neuropátiák: perifériás idegek betegségei Perifériás idegrendszer: összes neurológiai struktúra mely a gerincvelő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

Pozitron-Diagnosztika Központ. Képet alkotunk egészségéről!

Pozitron-Diagnosztika Központ. Képet alkotunk egészségéről! Pozitron-Diagnosztika Központ Képet alkotunk egészségéről! A diagnózis: RÁK PET/CT a daganatos betegségek vizsgálatában Az egész testre kiterjedő PET/CT vizsgálattal, akár a néhány milliméteres daganatok

Részletesebben

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol Jelen kiadvány a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0025 A kiskunhalasi kistérség egészségtudatos fejlesztése egészségre

Részletesebben

Képalkotó és laboratóriumi vizsgálatok szerepe a fejfájások. Trauninger Anita PTE ÁOK Neurológiai Klinika

Képalkotó és laboratóriumi vizsgálatok szerepe a fejfájások. Trauninger Anita PTE ÁOK Neurológiai Klinika Képalkotó és laboratóriumi vizsgálatok szerepe a fejfájások diagnosztikájában Trauninger Anita PTE ÁOK Neurológiai Klinika Képalkotó vizsgálatok indikációja EFNS 2006 Akut kezdetű fejfájások esetén súlyos

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése Az idegrendszer szerveződése érző idegsejt receptor érző idegsejt inger inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer

Részletesebben

1995-ben kormányrendeletben szabályozták újra a munkaegészségügyi,üzemorvosi tevékenységet.

1995-ben kormányrendeletben szabályozták újra a munkaegészségügyi,üzemorvosi tevékenységet. 1995-ben kormányrendeletben szabályozták újra a munkaegészségügyi,üzemorvosi tevékenységet. Azóta foglalkozás-egészségügy a hivatalos neve. Lényegváltozás,hogy a fenti szolgáltatás finanszírozása kikerült

Részletesebben

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát!

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. (Albert Schweitzer) TARTALOM Önnek van férfigyógyásza? Kincs, ami nincs? Férfiegészség

Részletesebben

Neuropathiák, dysimmun neuropathiák. Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika

Neuropathiák, dysimmun neuropathiák. Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika Neuropathiák, dysimmun neuropathiák Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika A központi és környéki idegrendszer határa Központi idegrendszer: oligodendrogliák Környéki idegrendszer: Schwann-sejtek A környéki

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 3. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 3.1 Milyen laboratóriumi vizsgálatok szükségesek? A diagnóziskor bizonyos laboratóriumi

Részletesebben

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja Szabályozó rendszerek Az emberi szervezet különbözı szerveinek a mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja össze, amelynek részei az idegrendszer, érzékszervek, és a belsı elválasztású mirigyek rendszere.

Részletesebben

Az ellátás hozzáférhetőségének és a betegek túlélési idejének vizsgálata malignus melanómában szenvedők körében

Az ellátás hozzáférhetőségének és a betegek túlélési idejének vizsgálata malignus melanómában szenvedők körében Debreceni Egyészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN XIII.) Az ellátás hozzáférhetőségének és a betegek túlélési idejének vizsgálata malignus melanómában szenvedők körében Szőllősi Gergő József Pálinkás Anita,

Részletesebben

III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek

III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek III./2.1. Spondylolysis, spondylolisthesis III./2.1.1 Definíció Spondylolysis a csigolyaív pars interarticularisanak megszakadása, mely lehet egy, vagy

Részletesebben

BI550 Pajzs Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek

BI550 Pajzs Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek BI550 / 20160402 BI550 Pajzs Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2016. április

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tanulmány. Életminőség és idegrendszer. Berényi Marianne Katona Ferenc. Berényi Katona Életminőség és idegrendszer

Tanulmány. Életminőség és idegrendszer. Berényi Marianne Katona Ferenc. Berényi Katona Életminőség és idegrendszer Berényi Katona Életminőség és idegrendszer Tanulmány Életminőség és idegrendszer Klinikai fejlődésneurológia Berényi Marianne Katona Ferenc az orvostudományok kandidátusa berenyi@ella.hu az orvostudományok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja.

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Légzés az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Az életet biztosító, egymással szorosan összefüggő két

Részletesebben

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! Az elvégzett műtéti beavatkozást követően közvetlenül, Ön (Önök gyermeke) az intenzív terápiás osztályon kerül elhelyezésre. Szükséges, hogy a műtét előtt ismeretet szerezzen

Részletesebben

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! Az elvégzett műtéti beavatkozást követően közvetlenül, Ön (Önök gyermeke) az intenzív terápiás osztályon kerül elhelyezésre. Szükséges, hogy a műtét előtt ismeretet szerezzen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció

Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció A kérőlaptól a diagnózisig - MR tanfolyam orvosoknak és szakdolgozóknak "Amit tudni akarsz az MR-ről..." Bajcsy-Zsilinszky Kórház, 2014. május 9 Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció Dr.

Részletesebben

A keringési rendszer rendellenességei

A keringési rendszer rendellenességei A keringési rendszer rendellenességei Vérszegénység (anaemia) Szerkesztette: Vizkievicz András A vérszegénység olyan állapot, amelyben a vörösvértestek száma, vagy a hemoglobin mennyisége túl alacsony,

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Alvászavarok Alvászavarok és álmatlanság Az alvás-ébrenlét ciklus (cirkadián ritmus) ritmusos szervezõdése alapvetõ jellegzetessége az embernek és minden fejlettebb állatfajnak is. Az alvás olyan élettani

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Betegtájékoztató FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ. Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid. HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként.

Betegtájékoztató FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ. Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid. HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként. FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként. SEGÉDANYAG: Nátrium-klorid, trometamol, nátrium-hidroxid, injekcióhoz

Részletesebben

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ Horkolás és/vagy alvási apnoe miatt végzett műtét (rádiófrekvenciás uvula-lágyszájpad redukció) BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Alulírott. (név) (születési hely, idő).. (anyja neve).. (TAJ szám)

Részletesebben

SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat

SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat A sejtek funkcionális jellemzése 1. A sejt, a szövet, a szerv és a szervrendszer fogalma. A sejt, mint alaki és működési egység.

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel

Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel Ezek a "proaktív", komplex, áttekintõ szûrõvizsgálatok, melyek ionizáló sugárzásmentes 1,5T teljes test MR vizsgálatot alkalmaznak, a megelõzés

Részletesebben