Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának évi megvalósulásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról"

Átírás

1 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának évi megvalósulásáról

2 2 Előadó: Dr. Haag Éva Alpolgármester Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának évi megvalósulásáról Tisztelt Közgyűlés! I több szempontból is jelentős évnek tekinthető Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város civil szervezetei együttműködésében. A második évtizedébe lépett a koncepcióban deklarált együttműködés; ősztől új képviselőtestülete van a városnak; decemberben megtörtént a Szekszárdi Civil Kerekasztal vezetőségében is a tisztújítás; életbe léptek az új Polgári törvény rendelkezései, amelyek további kihívások elé állították a civil szervezeteket. Örömmel állapítható meg, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város a változások mentén a Civil Koncepció megvalósítása tekintetében ismét eredményes, gazdag évet tudhat maga mögött. A 2012-ben életbe lépett civil törvény által generált működési, gazdálkodási, finanszírozási gyakorlat 2014-re már bejáratódott a szervezetek többségénél a mindennapi működésben, a kapcsolattartásban, a hivatali ügyintézésben és ugyanakkor az előző években bevált jó gyakorlatokat is sikerült megőrizni évre vonatkozóan is megállapítható, hogy az önkormányzati működés során teljes mértékben megvalósult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 6. a.) pontja, mely szerint a helyi önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való állampolgári részvételt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a szekszárdi civil szervezetek az elmúlt évben is bebizonyították, hogy a folyamatos jogszabályi, társadalmi és helyi változásokhoz képesek hatékonyan, konstruktív módon alkalmazkodni, valódi partnerségben együttműködni a közjó szolgálatában. II.1. Az együttműködés lehetséges formái közül a hagyományosan kialakított és jól bevált gyakorlatot követte az önkormányzat a civil szervezetek képviseleti szerveivel történő kapcsolat-tartásban. - A Szekszárdi Civil Kerekasztallal (továbbiakban: SZCK) 2014-ben is folytatódott a hatékony, kiegyensúlyozott, korrekt együttműködés. A SZCK az egész év során aktív, tevékeny részt vállalt a város életében. Az előző évekhez hasonlóan rendszeresen részt vettek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésein és a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság ülésein is több alkalommal jelen voltak. A vezetőség tagjai mindenkor felkészülten mentek az ülésekre, kérdeztek, javaslatokat tettek, figyelemmel kísérték az aktuális ügyeket, és meg is vitatták a teendőket. Igyekeztek új ötletekkel, tapasztalatokkal, információkkal konstruktív módon segíteni a bizottságok munkáját. Részt vettek az Aranykönyv munkálataiban, a városi koszorúzásokon, együttműködési megállapodásokkal segítették a város pályázatait. A SZCK segítséget nyújtott a Humán Bizottság által kiírt Civil Keret pályázatának előkészítésében, meghirdetésében és a pályázatok elkészítésében a szervezeteknek. A döntés előtt többszöri egyeztetést folytattak a bizottsággal, javaslatokat tettek a díjazásra tavaszán a SZCK javaslatára, kérésére tekintettel az országgyűlési választásokra- nem került megrendezésre a hagyományos Civil Fórum. Azonban sikerült a városunkban már elismert két hagyományos civil nagyrendezvényt (2014. május 31-én az Önkéntesek Napját, és a szeptember között az Állampolgári

3 3 Részvétel Hetét (ÁRH)) a civil szervezőkkel közösen megrendezni. Az országban még mindig kuriózumnak számít ezen rendezvények közös előkészítése, lebonyolítása. A Civil Kerekasztal örömmel tapasztalta, hogy mind az Önkéntesek Napján, (10,11. sz. melléklet) mind az ÁRH-n (12,13 sz. melléklet) találkozhattak a város képviselőivel és vezetőivel a Garay téren. Nem csak nézőként vettek részt, hanem bekapcsolódtak a programokba is. Az Önkéntesek Napját Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg. Számos civil szervezet települt ki a nap folyamán és művészeti együttesek bemutatói színesítették a programot. A városunkban hetedik alkalommal közösen megrendezett nemzetközi civil kezdeményezést (ÁRH) a civil rendezők mellett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatala (Csillagné Szánthó Polixéna, a Humán Bizottság elnöke, dr.göttlinger István aljegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense, önkormányzati képviselők) mind személyes közreműködéssel, mind természetbeni támogatással is segítettek megvalósítani. Az ÁRH-n a Szabad Tér - Szabad Vélemény keretében az előző évhez hasonló aktivitással fogalmazták meg a szekszárdiak véleményüket a színes cetliken. A feldolgozott színes cetlik üzeneteit a Civil Kerekasztal elnöke feldolgozás után (a vélemények szó szerinti rögzítése, csoportosítása) hivatalosan átadta az Alpolgármester Asszonynak évben összesen 208 db cetli gyűlt össze; ebből 69 db a nem tetszik, 50 db a tetszik, 56 db az azt szeretném, hogy és 33 db az azt tenném, hogy vélemény A Szabad Tér Szabad Vélemény színes cetlijeinek (7. sz. melléklet) gyűjtése és az ÁRH kérdőívek (8. sz. melléklet) kitöltése jól hasznosítható a döntéshozatalban résztvevők számára. A közbizalmat tükröző ÁRH kérdőív összesítő táblázatában (8. sz. melléklet) A mennyire bízik meg? kérdésre adott a nagyon (1.) és eléggé (2.) válaszok összesítése alapján a bizalmi listát 2014-ben a rendőrség vezeti (52,9 %), majd őket az önkormányzatunk (49,9 %) követi és harmadik helyen a közigazgatási intézmények (46,2 %) szerepelnek, majd őket követik a civil-nonprofit szervezetek (43,7 %) a 4. helyen.. Kizárólag a nagyon válaszokat figyelembe véve a bizalmi listát 2014-ben a rendőrség (13%) vezeti, majd az egyházak (11,7%) következnek és őket követik 3. helyen a civil-nonprofit szervezetek (10,3 %). Az előző évhez képest jelentős változás az, hogy 2013-ban a kizárólag a nagyon válaszokat figyelembe véve abszolút listavezetők a civil-nonprofit szervezetek voltak a közbizalmat illetően, a 2. hely az egyházaké volt, őket követte azonos %-kal az önkormányzat és a közigazgatási intézmények. A kérdőívek válaszaiból az is kiderül, hogy a lakóhelyét érintő döntésekre való befolyásolás lehetőségét 15,94% % minősítette határozottan, illetve 33,8 % a valamennyire jelzővel. A válaszadók 38,55%-a a nem nagyon, 9.63% -a pedig az egyáltalán nem választ jelölte meg. Figyelemre méltó jelzés, hogy az előző évhez képest tovább nőtt a lakóhelyét érintő döntő kérdésekre befolyásolás lehetőségét igenlők aránya (45,2%-ról 49.74%-ra emelkedett!). Ezzel párhuzamosan csökkent az egyáltalán nem választ adók száma (16,5%-ról 9/63%-ra). Az év képviselője Szekszárd kitüntetésre leadott javaslatok alapján a szekszárdiak Dr.Tóth Gyula képviselő úr munkáját köszönték meg ezzel a díjjal (13. sz. melléklet). A díjhoz járó képzőművészeti alkotást ebben az évben is a Bárka Művészeti Szalon ajánlotta fel, Biszák László adta át saját művét a kitüntetett képviselőnek. Az Év képviselője díj kuratóriumában Dr. Göttlinger István aljegyző úr képviselte a törvényességet. Az előző évek után azonban hiányzott a palettáról a Mobilitási Hét, amelyet az előző években a civil szervezetek az önkormányzattal közösen rendeztek meg.

4 4 A SZCK vezetősége a tavalyi évben is kiváló kapcsolat keretében működött együtt az önkormányzat hivatalával is. Többször megkereste az aljegyző urat, aki minden alkalommal segítő szándékkal fordult a civilek felé. Az önkormányzattal való kapcsolattartását, együttműködését a Hivatalban a közművelődési és civil kapcsolatok referense és a bizottsági referensek segítették. A SZCK működésének infrastrukturális hátterét 2014-ben is a Tolna Megyei Mozgássérültek Egyesülete biztosította. A bizottsági és közgyűlési meghívókat a kerekasztal elnöke rendszeresen megkapta. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) munkáját 2014-ben is a Humán Osztály egyik dolgozója koordinálta. Feladata volt havi rendszerességgel az ülések megszervezése (meghívók kiküldése, helyszín biztosítása), a KEF tagok számára folyamatosan elektronikus úton szakmai információk továbbítása (programokról, rendezvényekről, továbbképzésekről), az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt KEF pályázatok koordinálása (elkészítése, pénzügyi lebonyolítása, elszámolása), valamint részvétel a pályázatokban megjelölt stratégiai programelemek megvalósításában. A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014-ben a hagyományos tevékenységei mellett (országos és regionális konferenciákon való részvétel, Kábítószerellenes Világnap megszervezésének támogatása, stb.) kutatási munkacsoportot hozott létre a Szekszárd Város stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására anyag elkészítésére. A munkához támpont volt a januárjában elkészült kutatási anyag, mely a helyi középiskolákban mérte fel a 16 éves korosztály körében a drogfogyasztási szokásokat. Az önkormányzat a kutatással az Echo Innovációs Műhelyt bízta meg, ennek költsége Ft összeg volt. Emellett a munkacsoport a szekszárdi nevelési-oktatási-, a prevenciót végző-, a keresletcsökkentés kezelés-ellátással foglalkozó, valamint a kínálatcsökkentéssel bűnügyekkel foglalkozó intézmények adatait is bekérte a témához kapcsolódóan. Ezeket feldolgozva készítette el a városi droghelyzetről szóló helyzetfelmérését, melynek adatait a december 12-én megszervezett KEF konferencián ismertették az érdeklődőkkel. A stratégia várhatóan tavaszán elkészül. A KEF a tevékenységét elnyert pályázati és az önkormányzat által nyújtott támogatásból finanszírozta. A KEF éves költségvetéséhez az önkormányzat az elmúlt évben a 350eFt-ot biztosított. - A Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum a évi költségvetési rendelet véleményezésében szerepet játszott. Polgármester úr meghívására alkalom nyílt a kérdések felvetésére a rendelettel és egyéb, ifjúságot érintő témákkal kapcsolatban. - A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat 2014-ben folytatta megkezdett munkáját. A Polip Ifjúsági Egyesület, valamint a Humán Osztály sport- és ifjúsági referensének koordinálásával szerveztek különböző ifjúsági programokat, továbbá képviselték a szervezetet városi ünnepségeken: - Diákpolgármester választás; - Valentin napi kézműves foglalkozás - SZIFÖN Farsang - Csapatépítő tréning - Kutyaházfestés; - XV. Tolna Megyei Diákparlament; - Nyárnyitó Buli - Karácsonyi készülődés fiatalokkal (süteménykészítés, idősek otthonába látogatás); Ifjúsági konferenciákon, táborokban, kerekasztal beszélgetéseken való részvétel.

5 5 - Ahogy azt az előző években már megfogalmaztuk, 2010-ben a Szekszárdi Civil Szervezetek Közössége beolvadt a Szekszárdi Civil Kerekasztalba, és új formáció létrejöttére azóta sem jelentkezett igény ben az egész éven átívelő választásokra (országgyűlési, EU Parlamenti, helyi önkormányzati) tekintettel a Szekszárdi Civil Kerekasztal kérésére nem került megrendezésre a városi Civil Koncepcióban foglalt Civil Fórum ben a civil szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás is követte a változásokat, egyes területeken tovább mélyült és gazdagodott, illetve átmenetileg meg is szűnt. 1. Önkormányzati pályázatokban való együttműködés 2014-ben két pályázathoz vállaltak elvi támogatást civil szervezetek. 1. KEOP-5.5.0/A Közvilágítás pályázat esetében Partnerségi Együttműködési megállapodást kötöttünk a Zöldtárs Alapítvánnyal. 2. ÁROP-1.A.3:Területi együttműködést segítő programok a szekszárdi járásban című pályázat esetében a potenciális szekszárdi együttműködő civil szervezetek: Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Egyesület, Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, Csiga-Biga Mozgás-és Képességfejlesztő Alapítvány, Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete. Itt megállapodás nem kellett, hanem csak egy informális visszajelentkezés, hogy a programban részt vesznek-e nyertesség esetén. 2. Klímabarát település Klímakör A Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány koordinálta 2014-ben is a Szekszárdi Klímakör munkáját a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az alapítvány között december 17-én létrejött a klímakoordinátori feladatok ellátására vonatkozó szerződés alapján. Az év kiemelt eseményei: Szekszárd város a klímakoordinátori feladatokat ellátó Zöldtárs Alapítványon keresztül - vesz részt az EU 5 éves klímakutatási projektjében, amely az EU országaira kiterjedő, amerikai és japán kutatóintézetek bevonásával közötti IMPRESSIONS Szélsőséges időjárási forgatókönyvek hatásai és kockázatai: Stratégiák innovatív megoldásokra projekt. Ennek a hazai koordinátora a CEU. Főbb történések e témában: -Egyeztetés a CEU (Közép-európai Egyetem) munkatársaival Szekszárd Város EU klímakutatási programjában ( IMPRESSIONS ) való részvételről Budapesten január 9-én és 28-án és erről tájékoztatás Ács Rezső alpolgármester és Kővári László GPB elnök részére. -Megbeszélés a CEU (Közép-európai Egyetem) munkatársai és a Szekszárdi közreműködők között (EU klímakutatási program) Szekszárdon március 21-én. - IMPRESSIONS Projekt adatgyűjtés október-november folyamán. - IMPRESSIONS Projekt szakmai megbeszélés a Közép-európai Egyetem, az Oxfordi Egyetem klímakutatói és a Szekszárdi klímakör által felkért helyi szakemberek részvételével Szekszárdon december 11-én. A Szekszárdi Klímakör 2014-ben is megtartotta üléseit, aktívan képviselte a várost a Klímabarát Települések Országos Szövetsége rendezvényein. -Klímakonferencia február 13-án a Polgármesteri Hivatalban.

6 6 Meghívott előadó: prof. Dr. Országh József (Belgium) -Klímakör munkacsoport megbeszélések és Klímakör elnökségi ülés (április, június). -Részvétel a Klímabarát Települések Országos Szövetsége Közgyűlésén Tápiószentmártonon április 30-án. -Részvétel a Klímabarát Települések Országos Szövetsége Konferencián Budapesten szeptember 23-án. A Szekszárdi Klímakör a városban és a város határain kívül jelentős tevékenységet végzett a környezet és egészségtudatos szemlélet, magatartás fejlesztéséért az alábbi programokkal: -Szekszárdi Hegygerinc Túrák szervezése (április, június, szeptember). -Egyeztetés a Napenergetika Kft. Ügyvezetőjével a társasházak napelemes programjának folytatásáról (társasházak közösségi villamos energia felhasználásának kiváltása napelemekkel) Szekszárdon május 8-án. -Részvétel a lépés az egészségünkért programon május 17-én. -A Szekszárdi klímakör Napkollektoros gyümölcsaszalós programjának ismertetése a Szőlő- Szem Egyesület rendezvényén június 23-án. -Energiatudatosság előadás Dr. Gyulai Iván előadóval a Magyar Természetvédők szövetsége, a PTE Illyés Gyula Kar és a Szekszárdi Klímakör szervezésében szeptember 16- án. -Autómentes Nap szervezése (Szekszárd, Garay tér Gemenc,Árvízkapu) szeptember 17-én. -Megbeszélés Kővári László elnökkel a Szekszárdi Klíma-egészségügyi programról október 22-én. - Komposztáljunk! előadás a Polgármesteri Hivatalban október 29-én és komposztláda kiosztás (október-november). -Óévbúcsúztató Zsírégető túra a Szekszárdi Hegygerinc Túra útvonalán december 27-én. A Klímakör tevékenységéről, programjairól rendszeresen jelentek meg hírek a Szekszárdi Vasárnapban, az Antritt Rádióban, ill. a honlapon, ill. a - n. 3. Szépítsük együtt Szekszárdot!, környezetvédelem 2014-ben a koordinátor személyének hiánya miatt szünetelt a Szépítsük együtt Szekszárdot! mozgalom, amely nem csak a lakóknak, hanem a civil szervezeteknek is hiányzott. és várják a program folytatását. Az önkormányzat és a civil szervezetek összefogása a környezetvédelem terén új elemmel gazdagodott az elmúlt évben a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesületen keresztül. Az egyesület környezetvédelmi tevékenységeinek két iránya volt 2014-ben. Az egyik a tájékoztatás, a gazdák környezettudatosabb életmódra és gazdálkodásra ösztönzése. A Gazdálkodj Ökosan program keretében komposztálási, aprítási és gyümölcsaszalási bemutatókat tartottak, továbbá meghívott szakértőkkel a vegyszermentes gazdálkodásról, és a dombvidéki vízgazdálkodásról beszélgettek a programjaikon. Több mint 200 gazdának tartottak előadásokat. Folyamatos munkájukkal és ezzel a programsorozattal céljuk a szekszárdi tanyások közösségének erősítése, és a környezettudatosabb gazdálkodás elősegítése. A környezetvédelmi tevékenységük másik fő iránya az illegális hulladéklerakások megfékezése és felszámolása volt. Az illegális lerakók szakmai feltérképezését is megkezdték, a felszedett hulladékokat szétválogatták, majd ártalmatlanításra átadták. Önkénteseik segítségével két illegális hulladéklerakót számoltak fel, ezzel is hozzájárulva a tisztább, élhetőbb környezetért.

7 7 4. Civil bűnmegelőzés 2014-ben A civil bűnmegelőzésben az önkormányzatunkat hagyományosan a Szekszárdi Polgárőr Egyesület, az Egészségért Alapítvány, a Mentálhigiénés Műhely, valamint a Mentálhigiénés Műhelyből 2014-re már önállóvá alakult Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület segítette a Bűnmegelőzési Koncepció megvalósításában. Közülük ellátási szerződés alapján a Mentálhigiénés Műhely vesz részt deklaráltan e fontos közfeladat ellátásában, de az egyesület jellegéből, az örökölt küldetéséből következően a civil bűnmegelőzésben a meghatározó szerepet a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület vette át városunkban. A Mentálhigiénés Műhely keretein belül létrejött Szőlő-SZEM Mozgalom - mint önkéntes, közösségi rendészeti összefogás tavaszán Balogh László személyes kezdeményezésére és vezetése alatt önálló egyesületté átszerveződött, és a továbbiakban önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetként folytatta működését ben már új stratégia mentén segítette a térségben található mintegy hatezer szőlős birtok tulajdonosainak bűnmegelőzési célú önszerveződését. Természetesen az egyesület szorosan együttműködik az önkormányzattal, a Szekszárd Városi Rendőrkapitánysággal, a Tolna Megyei Rendőr Főkapitánysággal, a katasztrófavédelemmel és a polgárőrséggel. Ezzel a döntéssel városunkban alapvetően új alapokra helyeződött a civil bűnmegelőzés, amely országosan is egy új szemlélet megerősödését tükrözi. Tiszteletben tartva ezt a döntést amelyet a város vezetése is elfogadott -, a párhuzamosságok elkerülése érdekében más, újabb bűnmegelőzési célú önkéntes civil mozgalmat nem szervezett a Mentálhigiénés Műhely. A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület (9.sz. melléklet) működésében elsődleges feladat a bűnmegelőzési tevékenység. Az egyesület legfontosabb törekvése a közrend erősítése, a közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, végső soron az állampolgárok biztonságérzetének javítása. Ennek érdekében figyelő szolgálatot szervez a külterületi és mezőgazdasági ingatlanokon. Az Egyesület önkénteseiből álló figyelőszolgálat több ezer óra munkát végzett 2014 évben is, ezzel megelőzve a bűnelkövetéseket, elsősorban a tanyabetöréseket és zöldlopásokat. A rendőrség kérésére felmérést készítettek és folyamatosan aktualizálják az életvitelszerűen a tanyavilágban élőket. Ennek jelentősége nem kizárólag a bűnmegelőzésben, hanem a kint élők szociális támogatásának segítésében is van. Tevékenységük 2014-ben új irányt is vett. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Legyen a sport a szenvedélyed programjához csatlakozva a fiatalok körében a lövészet, mint sport népszerűsítését kezdték meg a Szekszárdi Lövészklubbal együttműködve. A lövészet elsősorban önfegyelemre nevel és javítja a koncentrációt, ezért nagy jelentősége lehet a prevencióban. A Mentálhigiénés Műhely 2007 évtől foglalkozik civil bűnmegelőzéssel abból a felismerésből kiindulva, hogy mind az áldozatok, mind az elkövetők, valamint a bekövetkező jogsértések és az okozott károk feltétlen hatást gyakorolnak az emberi lélekre, ami befolyásolja a szubjektív biztonságérzetet. Bebizonyosodott, hogy a sikeres bűnmegelőzés része a testi és lelki egészségmegőrzésnek. Ebből kiindulva egyre inkább az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetem vette át azt a szerepet, amit korábban a Bűnmegelőzési Műhely és Szabadegyetem töltött be ben a II. évfolyam előadásaival a bűnmegelőzéshez szükséges szemlélet- és tudatformálást (ismeret felújítást, korszerűsítést), a nulladik típusú prevenciót, illetve promóciót sikerült szolgálni, amelynek lényege a biztonságkultúra fejlesztése, a biztonságba

8 8 befektetés, a biztonsággal kapcsolatos ismeretek, a pozitív viszonyulás fejlesztése. Jól tükrözi az új szemléletet a természetes gyógyulás támogatásának új lehetőségei -t taglaló előadás, vagy a MediBall új sportág bemutatása Szekszárdon, amely a versengés helyett a kapcsolódás, az együttműködés hangsúlyozását viszi be az emberek köztudatába, egy teljesen új szemléletet teremtve ezzel. A Mentálhigiénés Műhely keretében működő Biztonságkultúra Szolgálat és Civil Bűnmegelőzési Műhely évben nehéz helyzetben végezte munkáját, mert a korábbi évben a mini projektek nem lettek nyertesek, emiatt a megkezdett fejlesztések, közösségi kísérletek megtorpantak. A tervszerűséget számos külső és belső tényező nehezítette, így a korábbi programok nem folytatódtak. A 2013 novemberétől meghirdetett országos Bűnmegelőzési Stratégia új szemléletet követel, és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács működése is, - amellyel továbbra is jó a kapcsolat - újfajta gondolkodásmód meghonosítását igényli. A Mentőöv Mozgalom a 2013-ban már jelzett változások miatt (az általános és középiskolákban a szakmai tevékenységét érintő változások jelentős nehezítő tényezőként jelentek meg a rendszeres munkavégzésben) 2014-ben felfüggesztette működését. Azonban bizonyos, hogy a szigorú hatósági szabályozottság mellett is szükséges erre a területre a civil rásegítés, emiatt bízunk a mozgalom újbóli felélesztésében. A műhely Menedékpont Szolgálata keretében szükség esetén, a családon belüli erőszak áldozatai minden esetben segítséget kaphattak közvetve, illetve közvetlenül, mivel jó és folyamatos az együttműködés a rendőrség áldozatsegítő szolgálatával és a humán segítő hálózattal. A felsorolt tevékenységek és szolgálatok részei, mondhatni, hogy kísérleti munkaformái az országosan is fejlődő közösségi rendészetnek, amely Szekszárdon is része egy lassanként körvonalazódó komplex (szerteágazó) környezetfejlesztési programnak. 5. Testvérvárosi Kapcsolatok Az elmúlt évben is tapasztalhattuk, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város testvérvárosi kapcsolatai ápolásának jelentős, nélkülözhetetlen pillérei a civil szervezetek. Nagyon fontos színtere a nemzetközi, ill. testvérvárosi együttműködésnek a civil közösségek, művészeti együttesek közötti csereprogramok, fellépések, melyek 2014-ben is megvalósultak. A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság, az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság, a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság az elmúlt évben is kiemelt partnerei voltak önkormányzatunk testvérvárosi kapcsolatainak hatékony ápolásában. II A civil szervezetek egymás közötti együttműködését Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - az előző években kialakult jó gyakorlatokat követve - azáltal is motiválja, hogy egyes nagyrendezvényei, valamint az állami ünnepek szervezését részben vagy egészben a civil szervezetekre bízza (Gemenci Nagydíj, Borok és Húrok, Doni Áttörés Napja, Magyar Hősök Emléknapja, Október 23, Élő Szeretetet Embertársainknak,.). A Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) Szekszárdi Városi Tagozata évek óta hagyományosan segíti a város ünnepi megemlékezéseinek létrejöttét. A évben időrendi sorrendben ezek a következők voltak: Kegyeleti megemlékezés a Doni áttörés napja hőseinek tiszteletére január 12. A társszervező tagozatnak és a felkért közreműködőknek köszönhetően a évi program is a történelmi eseményhez méltó módon valósult meg. Örvendetes, hogy évről-évre mind

9 9 többen vesznek részt a megemlékezésen, különösen, hogy a város középiskoláiból diákok is képviseltetik magukat. Magyar Hősök Emlékünnepe május 25. A megemlékezésen közreműködők szervezésében aktív társszervező volt a hagyományőrző egyesület, ők biztosították a díszőrséget és a történelmi zászlókat. A Nemzeti Összetartozás Napja június 4. A HOHE tevékeny részese a megemlékezésnek. Az Aradi Vértanúk Emlékünnepe október 6.. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület aktív szerepet vállalt: kopjafát állított, amelyre diákok gyászszalagot kötöttek a vértanúk neveivel. Az 1956-os forradalom évfordulója október 23. A HOHE helyi szervezete a díszőrség, a zászlóvivők szervezésében és a koszorúzás lebonyolításában nyújtott nagy segítséget. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése az elmúlt évben is bevonta a szekszárdi civil szervezeteket a nagy sportrendezvények szervezésébe és lebonyolításába. 1. VIII. Gróf Zichy Utcai Futóverseny április 26. A rendezvény a Sportélmény Alapítvány nevéhez fűződik. A verseny elsősorban a fiatalkorúak sportolási igényeit szolgálja. A résztvevők száma évről-évre, minden korosztályban növekszik. 2. Borvidék Félmaraton május 3. A rendezvény ötlete és szervezése teljes egészében a Kadarka Futóegyesület nevéhez fűződik. A Szekszárdi Borvidék dűlőin keresztülhaladva, 2014-ben több mint 1000 futó teljesítette a félmaratoni távot. A résztvevők túlnyomó többsége az ország más településeiről érkeznek, így a verseny turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. 3. Kihívás Napja május 21. Bevont szervezetek: - Gemenc TSE - Fehérlófia SE - Szekszárdi UFC - Dynamic Triatlon Club SE - Szekszárdi Fekete Gólyák KC - Férfi Kosárlabda SE - Sportélmény Alapítvány - Szekszárdi FITT Fiatalok SE - Szekszárdi Vízmű SE - Szekszárdi Sportközpont NKft. Vízilabda Szakosztálya Szekszárd város 2014-ben is elnyerte Az év legsportosabb városa címet Gemenci Nagydíj június 7-8. A rendezvény szervezésével teljes egészében a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány lett megbízva. 5. A Magyar Úszás napja június 21.

10 10 A Magyar Úszó Szövetség kezdeményezésére Szekszárd is csatlakozott a Magyar Úszás Napja elnevezésű programjához, amely a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőben került megrendezésre, amatőr és igazolt sportolók részvételével. A program elsődleges célja az úszás népszerűsítése volt. Az országos helyszínek közös programeleme a váltóúszás volt. Bevont szervezetek: - Szekszárdi Vízmű SE - Dynamic Triatlon Club - Szekszárdi Sportközpont NKft. Vízilabda Szakosztálya A városi rendezvények sorában emlékezetesen szép és felemelő szabadtéri karácsonyváró programsorozat valósult meg 17 napon át a megújult Béla király téren. Az önkormányzat által biztosított technikai feltételek (hangosítás, fedett színpad, melegedő a hivatalban a szereplőknek,..) segítségével a Mentálhigiénés Műhely szervezésében december ig. Az Élő szeretetet embertársainknak megvalósulása az önkormányzat és a civil szervezetek közötti, illetve a civil szervezetek egymás közötti együttműködésének professzionális példája volt (14. sz. melléklet). A civil szervezetek kapcsolatrendszerének erősítésében jelentős szerepet töltött be a Tolna Megyei Civil Információs Centrum (Továbbiakban: CIC), mely az új civil törvény értemében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felé vállalt kötelezettségének eleget téve végezte munkáját 2014-ban is (6. sz. melléklet).. A Lakható Szekszárdért Egyesület a FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesülettel együttműködve a civil törvényben meghatározottak szerint elősegítette a megújult szabályozás alkalmazását, a civil szervezetek regisztrálását, működésük szakmai támogatását, a civil szervezetek közötti együttműködés hatékonyabbá tételét, az állami támogatások felhasználásának elősegítését tanácsadásokkal, információs szolgáltatásokkal, infokommunikációs szolgáltatásokkal, képzésekkel és egyéb szolgáltatásokkal. Az iroda ügyfélfogadása 2014-ben is folyamatos volt ben 22 szekszárdi civil szervezettel kötöttek hosszú távú együttműködési megállapodást, információs honlapot működtettek, havonta hírlevél formájában tájékoztatták a civil szervezeteket az aktuális civil társadalmat érintő kérdésekről, segítik a civil kezdeményezéseket. A Civil Koncepcióban megjelölt inkubátor funkciót a térbeli adottságai függvényében tudta betölteni a CIC. Kiemelt szerepe van a tanácsadások, konferenciák, kiállítások megtartására alkalmas közösségi térnek, ahol közel 40 szekszárdi rendezvényt szerveztek. Szerencsére a civil szervezetek ingyenes teremhasználati igényét 2014-ben is segítette kielégíteni a MÁV Állomás Civil Közösségi Terének használati lehetősége az év folyamán, melyet a Mentálhigiénés Műhely koordinál. A szekszárdi civil szervezetek CIC-nél történő regisztrációját az Önkormányzatunk és a Polgármesteri Hivatal 2014-ben is segítette azzal, hogy az Önkormányzat által kiírt pályázatok esetében a pályázóktól (civil szervezetek) megköveteltük a CIC regisztrációs számmal való rendelkezést. Az eredményességet az 1. sz. melléklet tükrözi, mely szerint a regisztrált szervezetek közül 160 volt szekszárdi (az összes regisztrált szervezet 80%-a), míg az előző évben ez a szám 129 volt. II A civil szervezetek és az önkormányzatunk kapcsolatát szabályzó ellátási szerződések ben az alábbi közösségekkel aktualizálódtak: - Szent Erzsébet Caritas Alapítvány - Mentálhigiénés Műhely Köznevelési megállapodás él augusztus 31-ig a Az Én Ovim Alapítvánnyal. Közművelődési megállapodás fennállt 2014-ben is Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület között.

11 11 Együttműködési megállapodás érvényben volt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárd Megyei Jogú Városi Tagozatával, illetve az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel és a Polip Ifjúsági Egyesülettel ben önkormányzati támogatás igénybevételére összesen 131 civil szervezettel kötött megállapodást (egyes szervezet esetén többet is) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, így a szakmai és pénzügyi elszámolás kontrollja is biztosított minden egyes támogatás esetében. Az elmúlt évben is jellemző volt a civil szervezetek és az önkormányzatunk együttműködésében a pályázati színtér mindkét térfélen: információk, támogatói nyilatkozatok formájában. II.2.3. A civil szervezetek és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése érdekében az önkormányzat a két szektor közvetlen kapcsolatfelvételét, közös pályázatok beadását motiválta 2014-ben is mindkét irányban, valamint a polgármester úr több esetben járt közben vállalkozóknál civil szervezetek támogatása ügyében. A hagyományosnak tekinthető vállalkozói fórumokon rendszeresen hangsúlyozta és felhívta a figyelmet a civil szervezetek jelentőségére Szekszárd szolgálatában. Ennek a törekvésnek is köszönhető, hogy az Alisca Terra Nonprofit Kft. még évben a lakosság környezettudatos magatartásának elősegítése érdekében Hulladékból adomány címmel civil szervezetek közreműködésével egész éves kampányt indított, melyet a nagy sikerre való tekintettel évben is folytattak. Cél a lakosság ösztönzése volt arra, hogy a háztartásukban keletkezett hulladékot szelektáltan vigyék el a hozzájuk legközelebb lévő hulladékudvarba. Az így bevitt hulladékok egy részét forintosították és a képződött összeget minden hónapban más civil szervezeteknek utalták át. A támogatás alapja az adott hónapban a hulladékudvarba bevitt, szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége volt. Ezt a pénzadományt minden szervezet arra a célra fordította, amely számára a legfontosabb és legaktuálisabb volt évben 6 szekszárdi civil szervezetek részesült összesen Ft támogatásban.(4/c sz. melléklet) A civil szervezetektől érkezett jelzések szerint azonban a pénzügyi támogatások, adományok mértéke tovább csökkent a vállalkozások, vállalkozók részéről az elmúlt évben. III. 1. A feltételrendszer jogi hátterét illetően megállapítható, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az érvényes megállapodáshoz híven legitim partnerének tekintette 2014-ben is a Szekszárdi Civil Kerekasztalt. Biztosította a megszólalás, a javaslattétel és a véleményezési jog gyakorlásának lehetőségeit a közgyűléseken és a bizottsági üléseken a civil közösségek megjelent delegáltjai részére. A bizottsági és közgyűlési ülésekre a meghívókat a bizottsági referensek rendszeresen megküldték a Szekszárdi Civil Kerekasztalnak. Minden esetben rendelkezésre bocsátották az előterjesztéseket is, amikor ezt igényelte valamely civil szervezet ben a Civil Kerekasztal és a civil szervezetek képviselői a Humán Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésein rendszeresen részt vettek és fogalmaztak meg olyan javaslatokat, amelyek be is épültek a bizottságok munkájába. A mindennapok során az aktuális ügyekben történt megkeresések esetében mind a polgármester úr, a bizottságok, mind a képviselők, mind a hivatal vezetői meghallgatták a civil szervezetek képviselőit (pl. sportegyesületek, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, Platán Nyugdíjas Klub, Babits Nyugdíjas Klub, Szőlő-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület, Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, Kiemelkedő Művészeti Együttesek, ), és a szükséges intézkedéseket megtették, segítették munkájukat.

12 12 III A 2014-ben a civil szervezeteknek nyújtott közvetlen pénzügyi támogatásokat a 2., 3., 4. sz. mellékletek foglalják össze. A kimutatás szerint (4.sz.melléklet) 131 civil szervezet részesült összesen Ft közvetlen pénzbeli támogatásban (támogatási megállapodások alapján átutalt összegek), ebből a legnagyobb tételt, Ft-ot a Humán Bizottság juttatta a szervezeteknek, melyből a kifejezetten sportcélú támogatás összege Ft volt. A 3.sz. melléklet kördiagramjából látható, hogy a közvetlen pénzügy támogatások teljes összege miként oszlik meg a különböző kategóriájú civil szervezetek között. A teljes támogatás 53%-át a sport célú szervezetek élvezhették ben hetedik alkalommal került sor a civil szervezetek számára pályázati keret (Civil Keret) kiírására, Ft-os kerettel. A kiírás szerint a maximálisan pályázható összeg felső határát a bizottság Ft-ban jelölte meg az előző év gyakorlatát követve. A 6 millió forintos keretre az előző évhez képest 12-vel kevesebb (összesen 69) civil szervezet nyújtotta be pályázatát, az összes támogatási igény meghaladta a forintot. Végül 49 egyesületet és 20 alapítványt tudott támogatni közvetlenül ebből a keretből a Humán Bizottság, valamint a közgyűlés Ft értékben, a fennmaradó Ft-ot átcsoportosította a Tartalék Keretére a bizottság. A megítélt támogatási összegek Ft között mozogtak. A közvetlen pénzügyi támogatások az előző évekhez hasonlóan elsősorban a civil szervezetek működését segítették. III.2.2. A civil szektor szakmai támogatását 2014-ben is a Tolna Megyei Civil Információs Centrumon (6.sz. melléklet), valamint a hivatal civil referensén keresztül biztosította az önkormányzat. III.2.3. Az infrastrukturális támogatás 2014-ban is a Civil Koncepcióban rögzített hagyományos tereken keresztül történt a civil szektor szereplői számára. A felújított Babits Mihály Kulturális Központban, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kftben és a közgyűjteményi, nevelési - oktatási intézményeinkben 2014-ben is működési tereket kaptak ingyen, illetve csökkentett térítési díj ellenében a civil szervezetek. Ennek ellenére az év folyamán több civil szervezet részéről érkezett a hivatalhoz és a város vezetőihez segítségkérés a,,teremgondjaik megoldásához. A szekszárdi Civil Kerekasztal a Mentálhigiénés Műhely mentorságával 2014-ben is biztosította a MÁV Állomás Civil Közösségi Terének működtetését, elsősorban a Civil Kerekasztal tagszervezetei alkalmi helyiség gondjának megoldása érdekében re megváltozott a nevelési-oktatási intézményekben ingyenesen biztosítható termek igénylési rendje, így tavaly kevesebb esetben éltek ezzel a lehetőséggel a civil közösségek. Az intézményeknél vezetett nyilvántartásoknak köszönhetően elég hitelesen követhető és áttekinthető a természetbeni juttatások (5. sz. melléklet) forintosított értéke, melynek összege 2013-ban Ft volt, 2014-ban azonban ennek értéke Ft. Ennek a csökkenésnek elsődleges oka a Szekszárdi Sportközpont NKft.-nél bekövetkezett térítésmentes használat lehetőségének szűkülése. Szerencsére 2014-ban a Civil Információs Centrum jelentősen tudta segíteni ezen a téren a városi civil szervezeteket, biztosítva rendezvényeikhez a helyiséget a saját működési tereiben. III.2.4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a civil szférát érintő döntéseit 2014-ben folyamatosan kommunikálta, nyilvánosságra hozta a Szekszárdi Vasárnapban. A város honlapján a civil szektort érintő testületi határozatokról interneten is tájékoztatást kaptak a civilek.

13 13 A civil szervezetek közérdekű információi a Szekszárdi Vasárnapban nehezebben jelentek meg az elmúlt évben, emiatt többször jelezték is észrevételüket, kérésüket a Humán Bizottságnál. A város honlapján minden esetben elérhetők voltak a civil szervezetek közleményei, programjai, amennyiben eljuttatták hivatalunknak a szükséges információkat. III. 3. A személyi feltételek tekintetében a Humán Osztály munkatársaiként a közművelődési és civil kapcsolatok referense, valamint a sport és ifjúsági referens jelentős szerepet töltöttek be az önkormányzat és a civil szervezetek közötti hivatalos ügyintézésben, a napi szintű kapcsolattartásban, a közös rendezvények koordinálásában, a civil szektorral kapcsolatos információk szolgáltatásában. A partner oldalon a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke, Ácsné Oláh Gabriella és a vezetőségi tagok személyében biztosított volt a korrekt kapcsolattartás, együttműködés lehetősége. Folyamatosan tájékoztatták önkormányzatunkat és hivatalunkat a Civil Kerekasztal eseményeiről, konstruktív módon törekedtek a civil szervezetek érdekképviseletét és az önkormányzati feladatok ellátásában való segítségnyújtást megvalósítani. A Szekszárdi Civil Kerekasztal újonnan megválasztott vezetősége is ezt a kialakult jó kapcsolati vonalat viszi tovább. III. 4. A Civil Koncepcióban rögzített az anyagi háttér biztosítása, amely 2014-ben a vonatkozó mellékletek kimutatása szerint teljesült városunkban. A civil szervezetek működésében az előző évekhez képest még inkább felértékelődött az önkormányzati támogatás, mivel a NEAból és egyéb központi forrásokból az elmúlt évtől jelentős mértékben csökkent az elnyerhető pénzügyi támogatás. Kivételt képeznek a kiemelt sportágakat művelő sportszervezetek, amelyek központi forrásból alanyi jogon részesülnek támogatásban. A civil szervezetek számára hatodik alkalommal kiírt Civil Keret pályázaton kívül jelentős összegekhez jutott a szektor az egyéb bizottsági keretekből, pályázatokból, költségvetésből, illetve a polgármesteri keretből. A pénzbeli támogatások mértékét tovább növelték a közvetetett, illetve az egyéb átadott önkormányzati pénzeszközök. -A Szociális és Egészségügyi Bizottság által a civil szervezeteknek juttatott karácsonyi Erzsébet utalványok értéke (4/b sz. mell.) Ft volt. -A városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósult mini projektek szerencsés nyertesei (27 civil szervezet) Ft tal gazdálkodhattak.( 4/a sz. melléklet). Érthető módon nagy sikere volt ezen pályázatnak a civil szervezetek körében. -A Hulladékból adomány című kampány keretében 2014-ben 6 civil szervezet jutott összesen Ft pénzbeli adományhoz az Alisca Terra Nonprofit Kft. által (4/c sz. melléklet). Ezen támogatásokkal együtt Ft pénzbeli támogatásban részesültek Szekszárdon a civil szervezetek 2014-ben. A 3/a sz. melléklet kördiagramján követhető a kategóriák közötti támogatási arányok változása, ezen az ábrán már kedvezőbb eloszlást mutat, tekintettel a civil szervezetek 1.sz mellékletben bemutatott. megoszlására. Mindent összevetve megállapítható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évben Ft értékű támogatást nyújtott a civil szervezetek működéséhez (2 sz. melléklet). Az adatokból, kimutatásokból egyértelműen megállapítható, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-ben is elkötelezett volt és törekedett a civil szervezetek számára a lehető legméltányosabb mértékű támogatást biztosítani. A koncepció ugyan célszerűnek tartja, de 2014-ben sem határoztuk meg külön-külön a költségvetési rendeletben a bizottsági alapokon elosztható pénzügyi keretekből a civil szervezetek számára nyújtandó támogatás minimális, %-os mértékét, mivel az egyes

14 14 bizottságoknál eltérő mértékben és mennyiségben jelentek meg a civil szervezetek támogatási igényei. A társadalmi szintű, új törvényi szabályozásból adódott változásokhoz való alkalmazkodás eredményes volt a két szektor kapcsolatát tekintve. Sikerült segíteni a civil szervezeteinket a folyamatosan megújuló jogszabályi környezetnek megfelelő működésre, gazdálkodásra való áttérésben oly módon, hogy az együttműködésben és a közös ügyek szolgálatában elért eredményeink és értékeink megőrződtek és egyes területeken még tovább is fejlődtek. Áttekintve az önkormányzatunk és a szekszárdi civil szektor tavalyi együttműködését, megállapítható, hogy érvényesültek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény bevezető gondolatai és a Civil Koncepció időszerű tartalmi elemei mind az önkormányzati, mind a hivatali munkában. Egyértelmű, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen városunk fejlődésében; a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához ; önkormányzatunk jelentősen hozzájárult a civil szervezetek működési feltételeinek biztosításához, a közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatásához; a társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez. Mindezek tükrében fontos a Civil koncepció aktualizálása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására és tudomásul vételére. Szekszárd, május 15. Dr. Haag Éva alpolgármester

15 1 sz.melléklet A Tolna Megyei Civil Információs Centrumnál 2014-ban regisztrált szekszárdi civil szervezetek március 19-ig 160 szekszárdi civil szervezet regisztráltatta magát a Tolna Megyei Civil Információs Centrumban. Kulturális, oktatási: 61 (38%) Sport: 47 (29%) Szociális, egészségügyi: 35 (22%) Közéleti, egyéb: 6 (4%) Környezetvédő: 6 (4%) Intézményfenntartó: 3 (2%) Közbiztonsági: 2 (1%) A regisztrált szervezetek kategóriai eloszlása Környezetvédő: 4% Közéleti, egyéb: 4% Intézményfenntartó: 2% Közbiztonsági: 1% Szociális, egészségügyi: 22% Sport: 29% Kulturális, oktatási: 38% 1

16 1 sz.melléklet 1. Az Én Ovim" Alapítvány Intézményfenntartó 2. "Felelős vagyok érted" Alapítvány Szociális 3. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes Kulturális 4. KÉZ - CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület Kulturális 5. Méltósággal az út végén Hospice Alapítvány Egészségügyi 6. Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület Kulturális 7. Segíts Rajtam! Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Szociális 8. Szekszárdi Röntgen Alapítvány Szociális, egészségügyi 9. A Keresztény Nevelésért Alapítvány Kulturális, intézményfenntartó 10. A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület Kulturális 11. Alisca Amatőr Art Kulturális 12. Alisca Nyilai Íjász Egyesület Sport 13. Alisca Taekwondo Klub Sport 14. Art Contact Mozgásszínház Kulturális 15. Atlétikai Club Szekszárd Sport 16. Az Egészségért Alapítvány Szociális, egészségvédelem 17. Bárka Művészeti Szalon Egyesület Kulturális 18. Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület Kulturális 19. Belvárosi Ifjúságért Alapítvány Közéleti 20. Betegápolásért Alapítvány Szociális, egészségügyi 2

17 1 sz.melléklet 21. Borászok Szekszárdért Egyesület Kulturális, hagyományápolás 22. Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Kulturális 23. Chance á Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány Kulturális,oktatás 24. Clark Ádám Flottilla Sport 25. Családban élni jó Egyesület Közéleti 26. Családi Tűzhely Alapítvány Szociális 27. Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány Szociális 28. CSIZMAZIA ALAPÍTVÁNY A JÖVŐ ÍGÉRETES GYERMEKEIÉRT Kulturális, oktatás 29. Diákélet Egyesület Kulturális 30. Dynamic Triatlon Club Sport Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete ESŐMANÓK Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület Szociális, érdekvédelem Szociális, érdekvédelem 33. ESZTERLÁNC ALAPÍTVÁNY Kultúra, oktatás 34. esz Híd Társulás Kulturális 35. ETKA Jóga Sportrekreációs Egyesület Egészségmegőrzés 36. Fáklya SE Szekszárd Sport 37. Fehérlófia Sportegyesület Sport 38. Fejlődésben Hátráltatott Gyermekek Alapítványa Egészségügyi,egészségmegőrzés 39. Felelős vagyok érted Alapítvány Szociális 40. Férfi Kosárlabda Sport Egyesület Szekszárd Sport 3

18 1 sz.melléklet 41. Fordulópont Munkába állást Segítő Alapítvány Kultúra, oktatás 42. Gagliarda Kamarakórus Egyesület Kulturális 43. Gemenc Hőlégballon SE Sport 44. Gemenc Judo Klub Egyesület Sport 45. Gemenc Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány Sport 46. Gemenc TáncSport Egyesület Sport 47. Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület Környezetvédő 48. Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd Sport 49. Gyöngysor Alapítvány Szociális 50. Hikari Aikido Egyesület Sport Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárd Megyei Jogú Városi Tagozata Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Megyei Területi Szervezet Kulturális Kulturális 53. IBERICAN Táncegyesület Sport 54. Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány Kulturális 55. Ifjúsági Unió Szekszárd környezetvédő 56. Ippon Karate Egyesület Sport 57. JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány Szociális 58. Kadarka Futóegyesület Sport 59. KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY Szociális 60. Kinyújtott Kéz Alapítvány Szociális 4

19 1 sz.melléklet 61. Kosárlabda Sport Club Szekszárd Sport 62. Kristály Lélekvédő Egyesület Kulturális 63. Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület környezetvédő 64. Lelki Egészségünkért - Szekszárd Alapítvány Szociális, egészségügyi 65. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Kulturális 66. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Szekszárdi Csoport környezetvédő 67. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja Szociális 68. Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezete Kulturális 69. Magyar Postagalamb Sportegyesület M9 Szekszárd Sport 70. Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre Kulturális 71. Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány Egy Profi Színházért Kulturális 72. Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet Egészségügyi 73. Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete Egészségügyi, szociális 74. Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület Kulturális 75. Mentálhigiénés Műhely Egészségügyi, kulturális 76. Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Szociális, egészségügyi 77. Nemzetközi Szent György Lovagrend Egyesület Kulturális, karitatív 78. Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Intézményfenntartó 79. Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület Szociális, kulturális 80. Nyitott Világ Alapítvány Oktatás 5

20 1 sz.melléklet 81. Omega Szabadidős Sportegyesület Sport 82. Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete Szociális 83. Összefogás Szekszárdért Közéleti 84. Polip Ifjúsági Egyesület Közéleti 85. PONT-E Alapítvány Oktatás 86. Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület Kulturális 87. Sakk-Kultúráért Alapítvány Kulturális 88. Sportélmény Alapítvány Sport 89. Spurkerék Modellező Sportegyesület Sport 90. STERNLEIN Egyesület Kulturális, oktatás 91. Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány Oktatás 92. Szekszárd All Stars Alapítvány Kulturális 93. Szekszárd Asztalitenisz Club Sport 94. Szekszárd Big Band Alapítvány Kulturális 95. Szekszárd Jazz Quartet Alapítvány Kulturális 96. Szekszárd Junior Stars Alapítvány Kulturális 97. Szekszárd Kórház Sportkör Sport 98. Szekszárd Városi Lövészklub Sport 99. Szekszárd- Baja Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület Sport 100. Szekszárd - Bezons Baráti Társaság Kulturális 6

21 1 sz.melléklet 101. Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület Egyéb, gazdaságszervező 102. Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület Sport 103. Szekszárdi Alisca Borrend Egyesület Egyéb/kulturális 104. Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület Sport 105. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa Egyesület Kulturális 106. Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület Kulturális 107. Szekszárdi Értelmiségi Klub, Segítő és Támogató Egyesület Kulturális 108. Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club Sport 109. Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület Sport 110. Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület Kulturális 111. Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány Kulturális 112. Szekszárdi Gitár Egyesület Kulturális 113. Szekszárdi Horgász Egyesület Sport 114. Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar Alapítvány Kulturális 115. Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület Sport 116. Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány Kulturális 117. Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület Sport 118. Szekszárdi Madrigálkórus Egyesület Kulturális 119. Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság Közéleti 120. Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület Kulturális,sport 7

22 1 sz.melléklet 121. Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Szociális 122. Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület Kulturális 123. Szekszárdi Nőegylet Egyesület Egyéb, kulturális 124. Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége Szociális 125. Szekszárdi Polgárőr Egyesület Közbiztonsági 126. Szekszárdi Rádió Klub Sport 127. Szekszárdi Szabadidős Kerekpáros Egyesület Sport 128. Szekszárdi UFC Sport 129. Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társkör Kulturális 130. Szekszárdi Városi Lövész Klub Sport 131. Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület Sport 132. Szekszárdi Vizitársulat Sportegyesület Sport 133. Szekszárdi Vízmű Sportegyesület Sport 134. Szenior Atlétikai Club Szekszárd Sport 135. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Szociális 136. SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület Közbiztonsági 137. Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány Környezetvédő 138. Tolna Megyei Bajtársi Egyesület Zrínyi Miklós Honvéd Nyugállományúak Klubja Kulturális, érdekvédelmi 139. Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Kulturális 140. Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete Szociális,egészségvédelmi 8

23 1 sz.melléklet 141. Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány Szociális, egészségvédelmi 142. Tolna Megyei Ifjúságért Alapítvány Kulturális 143. Tolna Megyei ILCO Egyesület Szociális, egészségügyi 144. Tolna Megyei Járműbarát Egyesült Kulturális, érdekvédelmi Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége,Szekszárd Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA) Egyesület Szociális, érdekvédelmi Szociális 147. Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete (TMSSE) Sport 148. Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége Sport 149. Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület Sport 150. Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Kulturális 151. Tolnai MO-ZA-IK Egyesület Kulturális 152. Tolnai Tájak Íjász Egyesület Sport 153. Tudással a Jövőért Alapítvány Kulturális 154. Tücsök Zenés Színpad Egyesület Kulturális 155. Unio Box Team Utánpótlást Nevelő Box Club Sport 156. Újra Dolgozni Tolnában Egyesület Szociális 157. YORGOS Asztalitenisz SE Sport 158. Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesülete Szociális, érdekvédelmi 159. VÍZ'P'ART Közalapítvány Kulturális 160. Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Környezet-ésTermészetvédelmi 9

24 1 sz.melléklet 10

25 2. sz. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a civil szervezetek számára nyújtott támogatások értéke ( ) Sorszám Keret 1. Kulturális célú támogatás/tartalékkeret 2. Sportkeret/ Sportcélú támogatás Évek HB HB Ft Ft Ft Ft HB Ft HB Ft Ft Ft 3. Ifjúsági Keret/Ifjúsági HB HB célú támogatás Ft Ft Ft Ft 4. Szociális- egészségügyi SZEB SZEB támogatás Ft Ft Ft Ft 5. Gazdasági Pénzügyi GPB GPB Bizottság kereté Ft Ft Ft Ft 6. Polgármesteri Keret Ft Ft Ft Ft 7. Civil Keret Civil keret Ft Civil keret Ft Civil keret / működési Ft Ft 8. Költségvetésből közvetlen Ft Ft Ft Ft 9. Egyéb Önkormányzati pénzeszközök SZEB karácsonyi SZEB karácsonyi utalványok utalványok Szépítsük Szépítsük értéke értéke együtt együtt Ft Ft Szekszárdot! Szekszárdot! Szépítsük Mini projektek * Ft * Ft együtt Ft Szekszárdot! * Ft Alisca Terrától Ft Összesen (Ft): A közvetett támogatásokkal együtt Természetbeni Mindösszesen: Természetbeni Mindösszesen: Természetbeni Mindösszesen: Természetbeni Mindösszesen: Szekszárd, március 31. Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

26 3.sz. melléklet Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben kategóriai megoszlás szerint ezer forintban: Kategória Támogatás (Ft) Százalékos megoszlás Sport: % Kulturális, oktatási: % Szociális, egészségügyi: % Közbiztonsági: % Közéleti, egyéb: % Környezetvédelmi: Intézményfenntartó: % 1.4% Összesen: % Pénzügyi támogatás megoszlása 2014.

27 3/a.sz. melléklet Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli (egyéb önkormányzati pénzeszközökkel együtt) támogatás évben kategóriai megoszlás szerint ezer forintban: Kategória Támogatás (Ft) Százalékos megoszlás Sport: ,9 % Kulturális, oktatási: ,2% Szociális, egészségügyi: ,3% Közéleti, egyéb: ,9% Közbiztonsági: ,6% Környezetvédelmi: Intézményfenntartó: ,1% 1% Összesen: % Összes pénzügyi támogatás megoszlása 2014.

28 Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben 4. sz. melléklet Sorszám Szervezet neve Sportcélú Humán Bizottság Ifjúsági keret/ Ifjúsági célú Kulturális célú/ tartalék keret Civil keret Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Költségvetés / Közgyűlés Összesen 1. "Az Egészségért" Alapítvány "Az én ovim" Alapítvány "Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány "Clark Ádám" Flottilla Egyesület "ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület 6. "JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány "KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület "Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd "Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus "Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány "Szekszárdi Röntgen" Alapítvány Alisca Nyilai Íjász Egyesület Alisca Taekwondo Klub Art Conact Mozgásszínház Atlétikai Club Szekszárd Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kórusa 17. Babits Nyugdíjas Klub Bartina Néptánc Együttes Betegápolásért Alapítvány Borászok Szekszárdért Egyesület Boróka Ének és Néptánc Egyesület Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Chance á Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért Diákélet Egyesület Dicenty Dezső Kertbarát Kör Dynamic Triatlon Club

29 2 Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben 4. sz. melléklet Sorszám Szervezet neve Sportcélú Humán Bizottság Ifjúsági keret/ Ifjúsági célú Kulturális célú/ tartalék keret Civil keret Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Költségvetés / Közgyűlés Összesen 29. Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ) 30. Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány FÁKLYA SE Szekszárd Fehérlófia Sportegyesület Férfi Kosárlabda SE Gagliarda Kamarakórus Gemenc Hőlégballon SE Gemenc Judo Klub Egyesület Gemenc Természetvédelmi és SE Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd Gyöngysor Alapítvány Hegyközség Szekszárd Hikari Aikido Egyesület Honvéd Hagyományőrző Egyesület HUN Segítő Szociális Szövetkezet Iberican Táncegyesület Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd Ifjúsági Unió Szekszárd Kadarka Futóegyesület KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) Kék Madár Alapítvány Keresztény Nevelésért Alapítvány Kosárlabda Sport Club Szekszárd Közalkalmazotti Horgász Egyesület Kristály Lélekvédő Egyesület Lakható Szekszárdért Egyesület Lelki Egészségünkért- Szekszárd Alapítvány

30 3 Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben 4. sz. melléklet Sorszám Szervezet neve Sportcélú Humán Bizottság Ifjúsági keret/ Ifjúsági célú Kulturális célú/ tartalék keret Civil keret Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Költségvetés / Közgyűlés Összesen 58. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus M9 Postagalamb SE Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete Szekszárdi Magyar Nóta Klub Mentálhigiénés Műhely/Életfa Családi Kör Mészöly Miklós Egyesület Mozgásssérültek TM-i Egyesülete Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület Nyitott Világ Alapítvány Országos Mentőszolgálat Alaptvány Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 72. POFOSZ Polip Ifjúsági Egyesület Roma Hagyományőrző Diáksport Egyesület Sportélmény Alapítvány Sternlein Egyesület Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány Szekszárd Asztalitenisz Club Szekszárd Big Band Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 81. Szekszárd Jazz Quartet Szekszárd Junior Stars Szekszárd Kórház Sportkör Szekszárd Városi Lövészklub Szekszárd Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület

31 4 Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben 4. sz. melléklet Sorszám Szervezet neve Sportcélú Humán Bizottság Ifjúsági keret/ Ifjúsági célú Kulturális célú/ tartalék keret Civil keret Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Költségvetés / Közgyűlés Összesen 86. Szekszárdi Atlétikai Klub SE Szekszárdi Fekete Gólyák KC Szekszárdi FITT Fiatalok SE Szekszárdi Fotóklub Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szekszárdi Gitár Egyesület Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány Szekszárdi Kajak-Kenu SE Szekszárdi Kamarazenekar Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület Szekszárdi Léleképítő Alapítvány Szekszárdi Madrigálkórus Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége Szekszárdi Polgárőr Egyesület Szekszárdi Rádió Klub Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC) Szekszárdi Vizitársulat SE Szekszárdi Vízmű SE Szenior Atlétikai Club Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV 110. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitász) 111. Szívküldi Dalkör Szőlőszem Egyesület

32 5 Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben 4. sz. melléklet Sorszám Szervezet neve Sportcélú Humán Bizottság Ifjúsági keret/ Ifjúsági célú Kulturális célú/ tartalék keret Civil keret Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Polgármesteri keret Költségvetés / Közgyűlés Összesen Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány Tolna Megyei ILCO Egyesület Tolna Megyei Járműbarát Egyesület Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete Tolnai MO-ZA-IK Egyesület Tolnai Tájak Íjász Egyesület Tücsök Klub Zenés Színpad Újra Dolgozni Tolnában Egyesület UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boksz Club Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Városi Diáksport Egyesület YORGOS Asztalitenisz SE ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 130. Zombai Székelyek Egyesülete Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége ÖSSZESEN:

33 4/a számú melléklet A városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósult "mini-projektek" címzettjei (civil szervezetek) 2014-ben Sorszám Szervezet neve Helyi környezettudatosság A mini-projekt címe és támogatási összegek Kultúra Sport Ifjúsági rendezvények Hagyományőrző közösségi rendezvények Összesen 1. A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület Alisca Nyilai Íjász Egyesület Alisca Taekwondo Klub Borvidék Futóegyesület Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Csizmazia Alapítvány - a Jövő Ígéretes Gyermekeiért Dynamic Triatlon Klub Fehérlófia Sportegyesület Gemenc Hőlégballon SE Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány 12. Jaszlice Családsegítő Közhasznú Alapítvány Kadarka Futóegyesület Polip Ifjúsági Egyesület Spúrkerék Modellező SE STERNLEIN Egyesület Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Szekszárád Városi Lövészklub

34 2 4/a számú melléklet A városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósult "mini-projektek" címzettjei (civil szervezetek) 2014-ben Sorszám Szervezet neve Helyi környezettudatosság A mini-projekt címe és támogatási összegek Kultúra Sport Ifjúsági rendezvények Hagyományőrző közösségi rendezvények Összesen 19. Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesülete Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szekszárdi Gitár Egyesület Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület Tolna Megyei Járműbarát Egyesület Tolnai Tájak Íjász Egyesület Víz'P' Art Közalapítvány ÖSSZESEN: Szekszárd február 24. Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

35 4/b. számú melléklet Civil szervezeteknek a SZEB által Erzsébet-ajándék utalványban nyújtott karácsonyi támogatás 2014 Támogatott Szervezet neve Összeg / Ft 1. Babits Nyugdíjas Klub Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete Magyar Máltai Szeretet Szolgálat. Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi Csoportja Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas 7. Tagozata Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Platán Nyugdíjas Klub Szekszárd-Újváros Római Katolikus Társaskör Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Tolna Megyei Felnőt Diabetesesek Közhasznú Egyesülete Tolna Megyei ILCO Egyesület Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Tolna Megyei Bajtársi Egyesület Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub Összesen:

36 4/c. számú melléklet Civil szervezeteknek az Alisca Terra Nonprofit Kft. által a Hulladékból adomány című kampány keretében nyújtott pénzadomány Támogatott Szervezet neve Összeg / Ft Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület Csiga-Biga Mozgás-és Képességfejlesztő Alapítvány Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Összesen:

37 1 5.sz.melléklet Civil szervezeteknek nyújtott természetbeni támogatás évben 1. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett Városi Sportcsarnok, valamint az ahhoz tartozó műfüves pályák térítésmentes használata 6 kategória szerint került összesítésre: Térítésmentes edzések Edzőterem Küzdőtér Bérleti díj 1 Dynamic Triatlon Club 17, Ft Ft 2 Fáklya Sportegyesület 201, Ft Ft 3 Fekete Gólyák Kézilabda Club 270, Ft Ft 4 Férfi Kosárlabda Sportegyesület 188, Ft Ft 5 Kosárlabda Sport Club Szekszárd 6 Unio Boksz Team (leánytoborzó) 373, Ft Ft 366, Ft Ft 7 Unio Boksz Team 985, Ft Ft 8 Szekszárd Asztalitenisz Club 1 552, Ft Ft Térítésmentes használat összesen: 3 953, Ft Az összóraszámhoz (6778,5) viszonyítva a térítésmentes edzések (3953,0) aránya 58,3 %. Térítésmentes - civil szervezetek által rendezett - hazai és nemzetközi sportversenyek, tornák 1 Asztalitenisz Összevont Egyéni Bajnokság (Szekszárd Asztalitenisz Club) 2 Asztalitenisz Serdülő és Ifi leány OB (Szekszárd Asztalitenisz Club) 3 Asztalitenisz Újonc Leány és Fiú OB (Szekszárd Asztalitenisz Club) 4 FGKC Gyermek Bajnokság (Fekete Gólyák Kézilabda Club) 5 FGKC Kézilabda Torna (Fekete Gólyák Kézilabda Club) 6 Gyermek Kézilabda Bajnokság (Fekete Gólyák Kézilabda Club) Edzőterem Küzdőtér Bérleti díj 8, Ft Ft 19, Ft Ft 21, Ft Ft 11, Ft Ft 17, Ft Ft 11, Ft Ft civiltáj 2015

38 2 5.sz.melléklet 7 Hungarian Open Nemzetközi Légfegyver V. (Szőlő-Szem Egyesület) 8 Kosárlabda up forduló (Kosárlabda Sport Club) 81, Ft Ft 8, Ft Ft 9 Kölyök Atlétika (Sportélmény Alapítvány) 10 Sió Kupa (Kosárlabda Sport Club) 11 Szekszárd Kupa asztalitenisz (Szekszárd Asztalitenisz Club) 12 Szivacskézilabda Gyermek Bajnokság (Fekete Gólyák Kézilabda Club) 13 Tolna Megyei Asztalitenisz Felnőtt és Ifi Bajnokság (Szekszárd Asztalitenisz Club) 14 Újonc és Serdülő Asztalitenisz Bajnokság (Szekszárd Asztalitenisz Club) 15 Újonc TOP 12 Asztalitenisz Bajnokság (Szekszárd Asztalitenisz Club) 16 XI. Kárpát-Meditop Kézilabda Kupa (Fekete Gólyák Kézilabda Club) 2, Ft Ft 22, Ft 36, Ft Ft 4, Ft Ft 10, Ft Ft 26, Ft Ft 10, Ft Ft 18, Ft Ft Összesen: 306, Ft Az összóraszámhoz (802,5) viszonyítva a térítésmentes hazai és nemzetközi tornák (306,5) aránya 38,2% Térítésmentes hazai mérkőzések 1 Fekete Gólyák Kézilabda Club 2 Fekete Gólyák Kézilabda Club up 3 Férfi Kosárlabda Sportegyesület 4 Férfi Kosárlabda Sportegyesület up 5 Kosárlabda Sport Club Szekszárd Edzőterem Küzdőtér Futsal Nagyműfű Bérleti díj 48, Ft Ft 32, Ft Ft 10, Ft Ft 6, Ft Ft 64, Ft Ft civiltáj 2015

39 3 5.sz.melléklet 6 Kosárlabda Sport Club up 7 Szekszárd Asztalitenisz Club 8 Utánpótlásnevelő Football Club 9 Utánpótlásnevelő Football Club női 10 Utánpótlásnevelő Football Club up (110 ó futs; 26 ó nagy) 36, Ft Ft 70, Ft Ft 52, Ft Ft 6, Ft 136, Ft Ft Ft Összesen: 460, Ft Az összóraszámhoz (509,5) viszonyítva a térítésmentes hazai mérkőzések (460,5) aránya 90,4 %. Térítésmentes szabadidősport Edzőterem Bérleti díj 1 Szekszárd Asztalitenisz Club Amatőr Asztalitenisz Bajnokság 3, Ft Ft 2 Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület 156, Ft Ft Összesen: Ft Az összóraszámhoz (4358,5) viszonyítva a térítésmentes szabadidősport (160) aránya 3,7 %. Térítésmentes szauna-használat Ft/ó 1 Hikari Aikido Egyesület 1, Ft Ft 3 Fekete Gólyák Kézilabda Club 2, Ft Ft 4 Kosárlabda Sport Club Szekszárd 5, Ft Ft 5 Szekszárd Asztalitenisz Club 8, Ft Ft 6 UNIO BOKSZ Team 30, Ft Ft Összesen: 47, Ft A 2014-es évben a szauna-használat 100%-ban térítésmentes volt, től azonban csak a pályabérleti díjat is fizetők számára ingyenes! Térítésmentes jégpálya használat 1 Kék Madár Alapítvány Ft 2 Családban Élni Jó Egyesület Ft Összesen: Ft civiltáj 2015

40 4 5.sz.melléklet Térítésmentes iroda-használat Ft/hó Fekete Gólyák Kézilabda Club 2 Kosárlabda Sport Club Szekszárd 1, Ft Ft Ft 2, Ft Ft Ft Összesen: 3, Ft A 7 kategóriában a civil szervezeteknek biztosított térítésmentes használat összértéke: Ft 2. Térítésmentes teremhasználatok a Babits Mihály Kulturális Központban, Ft/óra egységáron számolva Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Art Contact Mozgásszínház 513 fő 45 ó Ft Babahordozó Klub 410 fő 43 ó Ft Babits Nyugdíjas Klub fő 116 ó Ft Bartina Néptánc Egyesület fő ó Ft Bélyeggyűjtők 91 fő 13 ó Ft Clark Ádám Flotilla 32 fő 2 ó Ft Csurgó Zenekar 3 fő 4 ó Ft Dicenty Dezső Kertbarát 533 fő 29 ó Ft Kör Díszítőművész Szakkör 202 fő 60 ó Ft Erdélyi Magyarok Tolna 147 fő 2 ó Ft Megyei Szövetsége Éremgyűjtők 148 fő 16 ó Ft Esőmanók 184 fő 23 ó Ft Etka jóga 60 fő 6 ó Ft Gagliarda Kamarakórus fő 93 ó Ft Ifjú Szív Mo-i Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes fő 127 ó Ft Jelky András Egyesület 25 fő 1 ó Ft Kajsza Quartett 8 fő 5 ó Ft Kristály Lélekvédő 41 fő 17 ó Ft Egyesület Liszt Ferenc Pedagógus fő 131 ó Ft Kórus Mentálhigénés Műhely fő 77 ó Ft Mondshein Szdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület 882 fő 101 ó Ft civiltáj 2015

41 5 5.sz.melléklet Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Muslinca Kórus 176 fő 45 ó Ft Nagycsaládosok Egyesülete 250 fő 20 ó Ft Nótakedvelők Klubja fő 113 ó Ft Origami Egyesület 30 fő 2 ó Ft Platán Nyugdíjas Klub fő 75 ó Ft Sakk szakkör 592 fő 229 ó Ft Swing Mazsorett és 322 fő 92 ó Ft Táncegyesület Szekszárd fő 11 ó Ft Szekszárd Big Band 550 fő 4 ó Ft Szekszárd környéki 518 fő 90 ó Ft Foltvarró Egyesület Szekszárdi Fotóklub 5 fő 2 ó Ft Szekszárdi Madrigál Kórus fő 227 ó Ft Szerepjátszó Kör 199 fő 177 ó Ft Szívküldi Dalkör 139 fő 31 ó Ft Tolna Megyei Egyed Antal 70 fő 6 ó Ft Honismereti Egyesület Tolna megyei 58 fő 8 ó Ft Népművészeti Egyesület Tücsök Zenés Színpad fő 462 ó Ft Újra Dolgozni Tolnában 384 fő 39 ó Ft Versmondók köre 80 fő 64 ó Ft Összesen: Ft Az intézményben az alábbi szervezetek működtetnek irodát, raktárat, próbatermet amelyek értéke a következő: Szervezet Terület Ft/m2/hó Ft/év Bartina Néptánc Közhasznú 155,78 m Ft Ft Egyesület Mentálhigiénés Műhely 43 m Ft Ft Szekszárdi Jazz Quartet 30,36 m Ft Ft Polip Ifjúsági Egyesület 107,1 m Ft Ft Újra Dolgozni Tolnában 56,33 m Ft Ft Egyesület Összesen: Ft A Babits Mihály Kulturális Központban a civil szervezeteknek biztosított térítésmentes teremhasználat összértéke: Ft civiltáj 2015

42 6 5.sz.melléklet 3. Az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeiben és a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban ingyenesen biztosított teremhasználat a civil szervezetek számára Intézmény Civil szervezet Alkalom Terembérlet értéke Ft/év Szekszárdi Baka István Általános Iskola Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI Eszterlánc Alapítvány Kristály Lélekvédő Egyesület Liszt Ferenc Klub Szekszárdi Garay János Gimnázium Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szekszárdi Léleképítő Alapítvány Utánpótlásnevelő Football Club (szivacsfoci) Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány Mentálhigiénés Műhely Tájak-Korok- Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubja Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Víz P Art Alapítvány Szekszárdi Gitár Egyesület Nők Szekszárdért Egyesület Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövetsége civiltáj 2015

43 7 5.sz.melléklet Mészöly Miklós Egyesület (Budapest) és A PAD Egyesület (Szekszárd) (+IGYUK+Szd. MJV): Szekszárdi Magasiskola Mondschein Kórus Bartina Néptánc Egyesület Tücsök Zenés Színpad Tolna Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Egyesület Összesen: Ingyenes terembérlet a Polgármesteri Hivatalban Civil szervezet Alkalom Terembérlet értéke Ft/év Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV) KEF Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület Zöldtárs Alapítvány (Szekszárdi Klímakör) Honvéd Hagyományőrző Egyesület Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság MAGOSZ Összesen: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Élő Szeretetet Embertársainknak! Mentálhigiénés Műhely által szervezett szabadtéri adventi programsorozathoz biztosított szolgáltatások értéke a Béla király téren - Hangosítás: ,- Ft - Szabadtéri színpad: ,- Ft Összesen: ,-Ft civiltáj 2015

44 8 5.sz.melléklet 6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának hatáskörébe tartozó (1/2009.(II.3.) ör. 13. (2) bek.) közterület használati díj elengedésében részesült civil szervezetek 2014-ben Civil szervezet Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület (Tini disco, Roma Nemzetiségi Nap, Sportnap) Elengedett közterület használati díj Ft Kadarka Futó Egyesület (4. és 5. Borvidék Félmaraton Futóverseny) Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület (Az Ifjúság Tere) Polip Ifjúsági Egyesület (Nyárnyitó zenés rendezvény, Nyárzáró zenés rendezvény) Sportélmény Közhasznú Alapítvány (VIII. Domaine Gróf Zichy utcai futóverseny) Szekszárdi Gitár Egyesület (Béla király téri Rock Fesztivál) Új Nemzedék Kontaktpont (Diákmunka Börze) Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány (40. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpáros Verseny) Együtt a Rosszmájúság ellen Egyesület (szűrővizsgálat, ismeretterjesztő előadás) Összesen: Nem forintosított közterület használatban részesült civil szervezetek: - Alisca Taekwondó Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, Spurkerék Modellező Egyesület, Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió (bemutató, sportnap), - Spurkerék Modellező Egyesület (modellautók bemutatója) - Fürge Nyuszi Gyermek Labdarúgó Egyesület (labdarúgó torna) - Strernlein Egyesület (olvasói est) - Mentálhigiénés Műhely (zöldség, gyümölcs árusítás,észe) A civil szervezetek számára természetben biztosított támogatások évben mindösszesen: Mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft civiltáj 2015

45 6.sz.melléklet A Tolna Megyei Civil Információs Centrum éves beszámolója 2014 A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 2012 júliusában nyitotta meg a Civil Információs Centrum program Tolna megyei irodáját Szekszárdon. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 30 hónapon keresztül finanszírozta. Már a címpályázat készítésekor együttműködési megállapodások keretében támogatásukról biztosítottak minket a megye járásai (akkor még kistérségi) székhelyeinek önkormányzatai, így a CIC program alatt folyamatosan arra törekedtünk, hogy a minket támogatásukról biztosított Önkormányzatokkal jó partneri kapcsolatot alakítsunk ki. Szekszárd Megyei Jogú Város, mint a megye- és a CIC program székhelye a partnerség kialakításánál különösen fontos szerepet töltött be. Szekszárdi civil szervezetek és a CIC A Tolna megyében bejegyzett civil szervezetek száma a Szekszárdi Törvényszék nyilvántartása szerint meghaladja a 2000-et. Ebből azonban ténylegesen kevesebb, mint a fele működik. A 2012-ben létrejött Tolna Megyei Civil Információs Centrum feltett szándéka volt, hogy egy naprakész, a nem működő szervezeteket kiszűrő civil adatbázist hozzon létre. Egy általunk összeállított regisztrációs lapot küldünk minden a CIC-el kapcsolatba kerülő civil szervezet felé, melyet visszaküldve egy regisztrációs számot adtunk a szervezeteknek. A CIC program alatt eddig közel 400 szervezet regisztrálta magát szerte a megyéből, akik adatait honlapunkon területi elv szerint csoportosítva közzé is tettünk. A területi elrendeződés tekintetében elmondható, az az általános trend, hogy a civil szervezetek főként a megyeszékhelyen és annak vonzáskörzetébe koncentrálódnak. Itt a legerősebb és legszervezettebb a civil szféra. Ezt alátámasztja az a tapasztalat is, hogy a CICnél regisztrált civil szervezetek közel 80%-a szekszárdi székhelyű szervezet. A CIC keretein belül elérhető szolgáltatások 2014-ben A program keretein belül egy információs iroda került kialakításra, melynek helyszínéül egy olyan, a város szívében található épületet választottunk, mely hosszú évekig a civilek szolgáltató háza volt. Az így létrehozott irodában kiemelt szerepet kapott a jó megközelíthetőség, a tanácsadások, konferenciák megtartására alkalmas közösségi tér megléte. Az iroda ügyfélfogadása 2014-ben is folyamatos volt, nemcsak a civil szervezetek érintő kérdések megválaszolásában segítettek az iroda munkatársai, de ingyenes irodai szolgáltatásokat is biztosított az iroda a számítógéppel nem rendelkező civil vezetőknek, melyre nagy igény mutatkozott az elektronikus ügyintézések korában. A Tolna megyei iroda 4 külső szakértőt alkalmazott, jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és informatikai témakörben, a forrásteremtési tanácsadást és a magyar-külhoni partnerség kialakítását pedig az iroda dolgozói valósítják meg. Tanácsadásaik fontossága a változó civil világban megkérdőjelezhetetlen volt ben több mint 1000 órányi tanácsadás történt, nagy része Szekszárdon! Tekintettel a megyében lévő távolságokra, az iroda minden negyedévben külső információs napot szervezett a járási székhelyeken, illetve később az aktív civil szervezetekkel sűrűn ellátott kisebb településeken is. A témák minden esetben a civil társadalmat érintő aktualitások voltak. Emellett együttműködések formájában helyi civil szervezeteknek ingyenesen biztosítottunk közösségi teret közgyűléseik, kiállítások megtartására ben 22 szekszárdi civil szervezettel kötöttünk hosszú távú együttműködési megállapodást, közel 40 szekszárdi rendezvényt szerveztünk, melyeken 300-nál is több résztvevőt regisztráltunk.

46 6.sz.melléklet Rendezvényeink közül kiemelnénk olyan nagy sikerű, és hatalmas érdeklődést kiváltott előadásokat, mint például a Szekszárdi Törvényszék közhasznúságot érintő, vagy a NAV Tolna Megyei Adóigazgatósága által tartott ismertetők. Rendezvényeink szervezésénél minden esetben figyelembe vettük, hogy melyek azok a témák, amelyek leginkább érdeklik a civil szervezeteket, és sokszor Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve szerveztük meg fontosabb előadásainkat. Az iroda továbbá lehetőséget biztosított a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez bejelentett képzési programokon való részvételre is. Az idei évben számítástechnikai, német nyelvi és szervezetfejlesztési képzéseken 102 fő képzése valósult meg, képzéseink kivétel nélkül Szekszárdon történtek, helyi civil vezetők, szervezetek részvételével. Emellett információs honlapot működetünk, minden hónapban hírlevél formájában tájékoztatjuk a civil szervezeteket az aktuális civil társadalmat érintő kérdésekről, civil adatbázist tartunk fenn, együttműködünk a civilek érdekében a települési önkormányzatokkal, művelődési házakkal és nem utolsó sorban segítjük a civil kezdeményezéseket. A CIC és Szekszárd Megyei Jogú Város együttműködése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a CIC program 2012-es indulása óta szoros a kapcsolat. A városi rendezvényeken, megemlékezéseken, ahogyan az elmúlt években, úgy 2014-ben is szinte minden alkalommal részt vettek az iroda dolgozói. A nagyobb rendezvényeinket minden esetben egyeztettük az Önkormányzattal, a témától függően a képviselők meghívást kaptak. Valamint fontos kiemelni, hogy egy megállapodás keretében az Önkormányzat a CIC-nél történt regisztrálás feltételeként köti ki a Civil Keret pályázaton való indulást. Szekszárd Megyei Jogú Városban működő civil együttműködési formák munkájának segítése, szakmai háttér megteremtése, az együttműködések intenzívebbé tétele alapvető fontosságú. Ehhez a következő feladatok elvégzését tartjuk továbbra is szükségesnek: 1. Infrastrukturális háttér biztosítása a szolgáltatások igénybevételéhez 2. Szakértői kör kialakítása a szolgáltatások biztosításához. 3. Képzések, tanfolyamok szervezése ismeretterjesztés, ismeretbővítés céljából. 4. Programok, újszerű kezdeményezések szervezése a városban. A CIC célja továbbra is az, hogy a megyei civil élet szereplőinek olyan naprakész, az Önkormányzat céljaival megegyező és természetesen ingyenes szolgáltatásokat biztosítsunk, mely munkájukat, érvényesülésüket nagyban segíti. Ezzel pedig lehetőséget próbálunk teremteni arra, hogy kialakuljon együttműködés a politika, a közigazgatás és a civil szféra között. Kelt: Szekszárd, február 2. Sándor Tamás programkoordinátor

47 1 Állampolgári Részvétel Hete Szekszárd, szeptember sz. melléklet SZABAD TÉR-SZABAD VÉLEMÉNY Üzenet Szekszárd város képviselőinek Vélemények Nekem az nem tetszik, hogy.( összesen: 69 db kék cetli ) 1. Rosszak a járdák. 2. Központban a járdák állapota. 3. Nincs elegendő bicikli út. 4. A régi Otthon Áruház tetőszerkezete nincs befejezve. 5. A Bottyán hegy felé felfelé a lépcsőknél sehol nincs szemetes kuka egyik lépcsősornál se akár merre közelítjük meg a hegyet. 6. Hétvégén vasárnap reggel a sok műanyag üvegbe botlunk lépten nyomon. A Szél Kálmán a sepregető ilyenkor. Szép városunk hírnevét viszik a sétáló turisták. A törött poharak és üvegek. Miért nincs ilyenkor, aki figyelne hajnalban a dühöngő fiatalokra? 7. Nehéz az elhelyezkedés; - a köztisztaság hagy némi kívánnivalót;- járdák, utak állapota sok helyen nem megfelelő. 8. A politikusok mit csinálnak. Legkevésbé az emberek élete érdekli őket, csak a választáskor fontosak. 9. A volán nem igazítja a buszok csatlakozáshoz való 5 perccel előbb 4-es indulását.pl. B.hegyről miért nem 8:30 indulnak vasárnap reggel. 10. A köztisztaság. A járdákon és utakon a kátyúk. 11. Kevesen vagyunk a város lakosságához viszonyítva. 12. A Szekszárdi Vasárnap terjesztése. A várom perem kerületei vagy nem kapják meg vagy pedig későn. 13. Nem egyformák a feltételek az ilyen embereknek amilyen pl. én is vagyok. 14. Bevezették a lakásadót!!! 15. Sok a kéregető az áruházak környékén. 16. Az utakon sok a kátyu. 17. Nem lehet előre tervezni a jövőt. 18. Nagy a munkanélküliség.

48 2 19. Kevés a munkahely. 20. Építményadót kell fizetni. 21. Fizetni kell a parkolásért. 22. A felújított Béla király téren nincs árnyékot adó fa és szinte alig van pad,amelyre le lehet ülni. 23. Köztéri világítás cseréje után nem világosabb, nagyon sötét van, ami nem biztonságos. Lehet, hogy olcsóbb, de sötétedés után nem biztonságos a város!!! 24. Politikusok rátelepednek a civil szervezetekre. 25. Kevés a rendezvény. 26. Kevés a lehetőség a kulturális, szabadtéri programok részvételére a fiatalok számára. Az idősebb generációk nem kapunk elég figyelmet. 27. Nagyon rövid a kerékpárút a városon belül. Pl.: Az Újvárosi részre csak a 4 sávoson lehet kijutni, jó lenne, ha lenne arra is kiépített kerékpárút. Biztosan sokan használnák. 28. A Közmunkások takarításával vagyok elégedetlen, mert elég hanyag munkát végeznek, nem ellenőrzi őket senki. 29. Sötét város. Az új világítással besötétedett a város. A gyalogátkelők nincsenek kellően meg (ki) világítva. Egyes járdaszakaszok esős időben életveszélyesek. Nagyobb esélyt kaptak a bűnözők a lopásra és rablásra. Mi lesz itt télen? Ha valaki a rosszul megvilágított járdán a lábát töri, kié a felelősség? 30. Az egészségügyi ellátásra nagyon kevés pénz jut. Az idős betegeknek az az érzése, hogy a különböző területre vonatkozó előjegyzések néha szándékosan késnek. Talán azt akarják az illetékesek, hogy az idős betegek ne gyógyuljanak meg, azért úgy kevesebb pénz kellene a gyógyításukra? Aki idős és súlyos beteg haljon meg, hogy ne kelljen rá pénzt költeni?? 31. Kevés a rendezvény. 32. Az egész északi városrész elöregedett lakosságának kevés a bolt az újvárosi abc a város egyik legdrágább boltja. 33. A képviselők közül több semmilyen városi rendezvényen nem vesz részt, csak a Bartina programján. De a Bartina nem részese az önkéntes rendezvényeknek. 34. A Bottyán hegy elhanyagolt. Se bolt, se semmi (pl. gyógyszertár a környéken. 35. méltatlanul hátrányos a Szent László szobor új helye. Az eredeti helyszínen élt igazán a védőszentünk szobra. 36. A világítás lecserélése óta sokkal sötétebb lett a város!!! Gyalogos vagyok! 37. Nem igen foglalkoznak külön azokkal a problémákkal, ami közöttünk van. 38. Passz.

49 3 39. A Kálvária oldalában a fenyőfákat irtják, nem az akácot és nem is ültetnek fiatal csemetét a kivágottak helyére Az autók a városban a fő utakon parkolnak ez nagyon lelassítja a forgalmat. 2. Nyáron bezárják az uszodát, és akinek mozgáskorlátozott bérlete van, nem tudja igénybe venni a szolgáltatást az egészsége megőrzése érdekében. 41. Egyesek méreggel kívánják megoldani az állatok iránti ellenszenvüket. 42. Nincs összefogás a lakosok között. 43. Nem vigyáznak eléggé a polgárok a tisztaságra, állagmegóvásra! 44. A Szent László szobrot áttelepítették és így szinte észrevétlen a jelenléte. 45. Sok szemét, kevés rendezvény. 46. Városszerte éjszakánként kontroll nélkül randalíroznak fiatalok. 47.A városban nincs a kutyásoknak olyan kijelölt terület, ahol futtatni lehetne őket és szabadon másokat nem zavarva mozoghatnának. 48. A városban olyan ősrégi fákat vágnak ki anélkül, hogy az érintett lakossággal egyeztetnének. 49. Vasárnaponként nem tudnak a családok a moziba menni, épp akkor, amikor a családoknak lehetősége lenne közös programokat szervezni. 50. Kizárták a lakosságot az információkból azzal, hogy nincs a közgyűlésről TV közvetítés. 51. Akkor is locsolják a virágokat a közterületen, amikor esik az eső! Ezzel spórolhatna a város! 52. Bármilyen rendezvény van, lezárják a város központját. 53. Rosszak az utak. 54. A pályaudvarok (autóbusz-vonat) környéke szemetes, a várótermek, WC-k piszkosak, mocskosak. Az átutazó vendégek számára is lesújtó ez a kép. A sétáló utcákon lehet sétálni, nézelődni nem, mert nincs mit. 55. A felsőfokú végzettségű fiatalok munkalehetőség hiányában itt hagyják a várost. 56. A város kulturális életét kategorizálják. Hovatartozás képen. Nem szép dolog. Mert minden korosztálynak megvan az igénye a kultúra felé, csak korlátozzák. És nem igazságosan dotálják, segítik; és legfőképpen nem engedik. Több Százezer Ft-ért koncerteket hoznak a városba, és az igazi Tolna megyei kultúrát hagyományt mellőzik. Szomorú. 57. Már mindent eláraszt a kínai áru; nagyon ízléstelen, bóvli a Domus helyén levő új bolt kirakata. Nem szabadna engedni a rossz minőségű művirágözönt. 58. A közbiztonság, jó a polgárőrség, de az állampolgároknak is jobban figyelnie kellene egymásra és a hatóságoknak is.

50 4 59. Kevés az igazán aktív ember a városban. Mindenhol ugyanazok dolgoznak, vagy éppen közönség (kivéve a fesztiválok). 60. Ritka a fűkaszálás és az is késve; - kevés a lehetőség a fiatalok szórakozására. Munkalehetőség sincs. Mire várjuk haza őket? 61. Egyenetlen a városrészek ellátása. 62. A galambokat nem képesek száműzni a város közepéből, a Művészetek Háza mellől sem. 63. Szemetes a város, a hulló leveleket többször kellene söpörni, elvinni, nem csak a Garay és főleg Béla térről. 64. A piac visszakerült a régi új helyére. 65. A városi nagy rendezvények miatt felborul a város, főleg a központban a forgalmi rend. Hangosak!! 66. A város központjában a nagy városi rendezvények túl vannak hangosítva. A központban élők pihenéshez való jogát semmibe veszik. 67.A lakossági fórumokon tavasszal nem marad idő, nem kíváncsiak a reagálásra. Két órán át sorolja a polg.m.úr vagy alpolgármester az elért eredményeket és van tíz perc a kérésekre, hozzászólásokra évek óta. 68. A városban az útszéli fűnyírás rendszertelen: nagyon rontja a város képet. Nincs a városban zenés szórakozóhely! A parkolást ellenőrző hiénák visszataszítóak. 69. A nyilvános, ingyenes rendezvényeken túl sok ember képviseli a kisebbséget, és sokszor hátráltatják mások kikapcsolódását. Nekem az tetszik, hogy. (összesen 50 db piros cetli ) 1. Dinamikusan fejlődik Szekszárd. 2. Béla téri felújítása. 3. Béla tér felújult. 4. Megalkották az új szekszárdi borospalackot a minőségi boroknak. 5. Vannak olyan civil szervezetek, akik önkéntes munkában minden városi rendezvényen részt vesznek. Köszönet Csillagné Szánthó Polixénának, Majnay Gábornak, hogy minden program részese, valamint szívükön viselik a csapatok sorsát, munkáját. 6. A városközpont egyre szebb. 7. Szép a város, viszonylag rendezett- legalábbis a belvárosi rész! 8. Véleményt lehet mondani. 9. Szépek a terek.

51 5 10. Semmi 11. Még vannak civil szervezetek, akik részt vesznek rendezvényeken, a pénzforrások apadása, a politikai nyomásgyakorlás, és időnként a civil-civil ellentétek ellenére. 12. Szép lett a város! 13. Nagyon jó és szép rendezvények lebonyolítása! Tetszik hogy egyre virágosabb és tisztább a város. Tetszik a játszóterek rendbetétele (viszont őrizni is kéne). Nagyon jó az atlétika pálya valamint a strand! Nagy érdeklődéssel várom a fedett uszoda megépítését. 14. Egyre több a tömegsport rendezvény, futóprogramok. FutóBolond (Pocak Harcos) 15. Megújult a Kápolna tér. Példás ott a civilek és az önkormányzat összefogása. 16. Javult a helyi járati buszközlekedés; megújult a Béla tér; a sok virággal vonzó; az idősek köszöntése október elején. 17. Több fejlesztés történt a városban. 18. A város központjának rendbehozatala! A borturizmus erősödése. 19. Az idősek világnapját már sorozatosan megrendezik. Az egyedül élők örömére szórakoztatására. Köszönjük 20. Újjáépült a játszótér az Energiaparkban. 21. Új a város világítása. 22. Megújul a piactér. 23. Rendbe hozták a Remete csurgó környékét. 24. Új parkolók épültek a temetők környékén. 25. Új burkolatot kapott a Szőlőhegyi utca. 26. Gondozzák a parkokat, újító metszést kapnak az öreg fák. 27. Új funkciót kap a laktanya területe. 28. A képviselők nyitott fogadó órája Ember közelibb!!! 29. Jók lettek az utak, járdák a város nagy részében. 30. Nincs olyan ami tetszik. 31. Szép a környék. 32. Még a civilek nem adták fel karitatív tevékenységüket. 33. A Béla király tér átalakult. 34. Minden ami szép. 35. Szekszárd ízlésesen gondozott virágágyásai. 36. Jó programok, szép terek és kedves emberek vannak! ( ha vannak!) 37. Szépen táncolnak Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes. 38. Sok és jó programok láthatunk! A Tücsök zenekar kiváló! 39. Szépül a város.

52 6 40. Megszépült a Béla király tér és környéke. Elkészült az új piac. 41. Rendbe tették a járdákat. 42. Nemsokára megnyílik a Piactér. Reméljük, hogy programok szervezésére és befogadására is használhatják majd a civilek, fiatalok. 43. Szekszárd városa sokat fejlődik, sok lehetőség adódik számukra. 44. Megkérdezik a polgárok véleményét. 45. A fejlődés jelei mutatkoznak a városban (Béla tér, Piac, Interspar stb.) 46. Viszonylag sok és változatos programot rendeznek Szekszárdon, minden korosztálynak, és általában magas színvonalon. (Szüreti Feszt,; mozi, színház). 47. Amikor közös céllal összefogunk különböző szervezetek és az állampolgárokat bevonva létrehozunk valamit. Ezekből a kezdeményezésekből hagyományt teremtve kialakulnak új kapcsolatok, ötleteket, új célokat fogalmazhatunk meg. 48. Kicserélték a város egyes területén a közvilágítást= a égőket. De azt is tudom egyszerre nem lehet mindet kicserélni. De azt nem értem, hogy a két utcával feljebb vele párhuzamos utcát kicserélték, az alatta levőt pedig nem, pedig nem olyan hosszú az utca, mint a felső kettő. Csak abban módosabb emberek laknak, és a tömbházban élőkkel nem foglalkoznak. Szomorú, hogy így gondolkodnak. Amit leírok, minden igaz. 49. Sok minden bővült, újult a városban, de nem igazságosan! Talán nem így kéne!! 50. Mindig nagyszerűre sikerül a Szüreti fesztiválok. Remek fellépőket hívnak. Mindig jó hangulat is sikerül is így. Ugyan így a pünkösdi fesztivál is kiváló, mint a koncertek az árusok és az egész rendezvény. Béla király tér is egy nagyon jó hely. Jókat lehet sétálni. Jól van kialakítva a szökőkút, szobor, virágok stb. Agóra Művelődési Ház is tetszik. Mindig jó előadások vannak a színházba és moziba egyaránt. Amaretto cukrászda is jó hely és tetszik, mézesmadzag cukrászda is jó hely. Garay tér is tetszik. Vármegye Háza is tetszik. Város múzeum is nagyon jó hely. Azt szeretném, hogy (összesen 56 db zöld cetli) dik havi nyugdíj vissza vezetése. 2. Legyen több szórakozóhely. 3. Több szórakozási lehetőség legyen. 4. Ne legyen ennyi szemét. 5. Több rendezvény legyen a városban. 6. Több rendezvény legyen. 7. Egy héten egy napon a boltok tovább nyitva lehetnének.

53 7 8. Az önkormányzati képviselők politikamentesen tevékenykedjenek a város érdekében! 9. Az újvárosi temető is legalább olyan rendezett legyen, mint az alsóvárosi! 10. A rágcsálókat sikerülne visszaszorítani a városban. 11. A Szent László szobor kerüljön vissza a régi helyére. 12. A Tolnai Lajos utcában végre készüljön el a járda, amit az önkormányzat személy szerint a Polgármester úr is ígérget hosszabb ideje!!! 13. A fiataloknak és idősebb korosztálynak nagyobb szórakozási lehetősége lenne. Pl. Disco nosztalgia Buli. 14. Ne csak a városközpontban legyenek utcai szemetes kukák hanem a Bottyán hegy felé a lépcsőknél mert sehol sincs. 15. A megválasztásra kerülő önkormányzati képviselők pártállástól függetlenül, ne a saját, vagy a barátaik érdekeit képviseljék, ne a különböző zsebeket tömjék, hanem a választóik érdekeit képviseljék! 16. A Szüret utcai buszmegállók kapjanak tetőt. A Bottyán hegy felé pedig bővítsék ki a járdaszigetet, mert nem tudnak az újabb (hosszabb) buszok beállni. 17. Közvilágítás korszerűsítésnél, cseréjénél a sárga fényt használják. A fehér izzók hideg fényt adnak és a szemnek sem annyira jó. 18. Kevesebb cigány legyen Szekszárdon! 19. Több lehetőséget kapjanak a fiatalok rendezvényei. 20. Legyen több munkahely és kulturális program. 21. Több munkahely létesülne, a közmunkások is emberhez méltó munkát végezhessenek emberhez méltó bérért! És akkor már talán a magasabban képzettek is kapjanak állást! 22. Minden évben legyen ez a rendezvény. 23. Javasolom,hogy a Rákóczi utcában csak egyik oldalon legyen parkoló, így talán elférne egy kerékpár út is. 24. Több program, színház, mozi látogatás, és több meghívott vendég. 25. A felnövekvő generációknak legyen lehetőségük tartalmasan, kulturális igényüket kielégítve biztonságban részt venni programokon. Legyenek olyan közösségi terek, intézmények ahol együtt lehetnek. Akár saját társaikkal vagy az idősebbekkel együtt. 26. Ha a politikusok etikusabban dolgoznának a köz javára. 27. Ha az újvárosi temetőben a ravatalozója előtt több pad kerüljön kihelyezésre. 28. Több ilyen rendezvény legyen a városunkban. 29. A Damjanich utca északi felétől a temetőig tartó városrész is a városhoz tartozna. A templom környékét a KOLPING iskolások rendben tartanák, nem dobálnák el a sok cigaretta véget!

54 8 30. A közterek tisztaságára sokkal több figyelmet szentelne a városvezetés. 31. A Szüreti Fesztivál a város szélén legyen, ne a központban. 32. A nagy és hangos városi rendezvényeket tűzijátékostól rakják ki a város szélére. 33. A közlekedési lámpákat úgy állítanák be, hogy egy idős ember is átérjen a zöldön. 34. Emberségesen bánjanak a gazdátlan állatokkal. 35. Ha a társadalmi esélyegyenlőség működne. 36. Ha a képviselők aktívabban részt vennének a civilek programjain. 37. Rendezzék a galambügyet a városban. 38. A szép virágosítás mellé tisztaság is lenne az utcákon. 39. Megépüljön a mentőhelikopter bázis. 40. Új munkahelyek jönnének létre. 41. Ingyenes legyen a parkolás. 42. Megszűnjön az építményadó. 43. Az akadálymentesítés mindenhol elkészülne. 44. Tovább szépüljenek a játszóterek. 45. A civil szervezetek véleményét is figyelembe vegyék a döntéseknél. 46. Demokrácia és nyugalom legyen. 47. Létesüljön olyan ifjúsági tér, amely a fiatalok kulturált szórakozását lehetővé teszi, kirekesztve a káros hatásokat (dohányzás, alkohol, drog), és az internet világában a tényleges együttlétet, kapcsolatokat jelentené. Helyet adhatna színvonalas előadásoknak, beszélgetéseknek, kisebb helyigényű sportnak (pl. asztalitenisz) és személyesen játszható játékoknak, értelmes, fejlesztő társasjátékoknak. Újra kellene teremteni a tényleges közösségi létet az internet helyett/mellett. 48. A lakóhelyemen sokkal nagyobb figyelmet szentelnek az állatokkal való helyes bánásmódra. Az állatkínzásokra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. 49. A város gazdasági, politikai, kulturális munkájába az Önkormányzat bevonná a Szekszárd és környéke Általános Ipartestületet. Tájékoztatást adna a különböző rendezvényekről a várost érintő kérdésekről, igénybe vennie az iparosok tevékenységét, közreműködését. 50. Végre legyen kerékpárút ami biztonságos és a városon keresztül a szabadba visz. Ne szakadjon meg az út a város közepén. Szeretném, ha az atlétika pályán lenne öltöző egy csap ahol vizet lehet inni valamint illemhely az Uniós szabályoknak megfelelően. 51. Még több ingyenes koncert. Ha esetleg nem lenne ingyenes, de a Béla téren és Garay téren még több fesztivál, koncertek, rendezvények legyenek. Több munkahely is legyen Szekszárdon, ha meg lehet oldani. Szórakozó helyekből is lehetne több. Ha

55 9 színház műsorai kiválóak a mostaniak is. A jegy árából lehetne kicsit, ha olcsóbb lenne a belépőt. Kapcsolat építő programok, ahol az emberek jobban megismerhetnék egymást, és jó barátságok alakulhatnának ki. 52. Már végre megvalósulna B.hegy végállomásnál a kis Balaton megszüntetése. Esős idő esetén féllábszárig ér az esővíz az átkelésnél. 53. A nagycsaládosoknál sok kedvezmény legyen, és a nyugdíjasok is mindent megkapjanak. 54. A kóbormacskák ügyét oldják meg befogással és ivartalanítással. A nyilvános helyen való etetését tiltsák és büntessék! Eü. kollégium sarok minden este 22 kor meg kell nézni. Az mondja az öregasszony ha rákérdezek, hogy önkormányzati engedélye van. 2. Fedett uszoda megépítése. 3. Gyerek élménymedence kibővítése. 4. Valódi elkerülő út. 5. Valódi kerékpárút. 6. Parkolás megszüntetése a 4 sávos utakon és az elkerülő úton. 7. Holub utca meghosszabbítása Chicago felé. 8. Új közvilágítás hatékonyabb lenne, ha a fák lombját levágnák az égő alatt. 55. A köztereket jobban tisztítsák, a bejövő emberek Szekszárdra az állomásról csak a szemetet látják. Pl. a volt Gemenc Szálló környékén a sétáló parkokat. A NAGY KÍNAI áruházat lehetne kötelezni, hogy takarítsa a szemetet körülötte. És ez így van több helyen a városban, ez a kicsi szórólap nem elég a panaszok megírására. Az egyre bővülő szép városunkat ezek a dolgok elrontják. Szeretném, ha a kivágott fák helyére ültetnének több fát. Jó lenne úgy látni a várost, mint régen: tisztának és szépnek. Én már szépkorú vagyok és még mindig sokat teszek az idős emberekért. De nem kiadni kell a parancsokat, hanem ezt végre is kell hajtani. Nem egymásra mutogatni, hanem tenni érte, hogy szép legyen. Igaz, dolgozni kell érte, de ezt a mai generáció felületesen kezeli. Sajnos! Folytatom a másik szórólapon. Úgy gondolkodnának a város atyák,hogy ne csak az ő szemszögükből nézzék a dolgokat. Nem lenne szabad építményadót szedni az emberektől!! Ha meg beszedik (mert ez is politika), akkor fordítsák hasznos dolgokra. Ne drága üzleteket kínáljanak fel. Azt a középréteg nem tudja megvenni. Sajnos a mi városunkban drágább a megélhetés, mint egy nagyobb lélekszámú városban. A kicsi pénzű emberek, és a szorgalmas kezek tették széppé ezt a várost. Talán el kellene gondolkodni, hogy építeni kellene és nem rombolni. De ne üzleteket építsenek, hanem munkahelyeket. Talán akkor nem mennének el a fiatalok más városba, és külföldre. Remélem nem a

56 10 papírkosárba landol a szórólap, mert akkor a sok pénzt fölösleges volt kiadni a szórólapokra!! 56. Tisztább legyen a város. Azt tenném, hogy (azt vállalnám) ( 33 fehér cetli) 1. Segítenék közvetíteni az iskolák felé az ÁRH rendezvényeit, kihelyezett helyszínekre. 2. A szemetelőket szigorúan megbüntetném. 3. Segítenék közvetíteni civil szervezetek között. 4. Önkéntesként dolgozni. 5. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 6. Civil szervezetben önkéntes munkát. 7. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 8. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 9. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 10. Elmennék rendezvényekre. 11. Segítek önkéntességgel. 12. Részt vennék eseményeken. 13. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 14. Lehetőségeimhez mérten több tartalmas programmal színesíteném Szekszárd közéletét. Új közösségi tereket létrehozásával, vagy a rég elfeledett intézményeknek új arculatot adva. 15. Segíteni az embereknek, hogy hatékonyabban képviseljék az érdekeiket, jogaikat. 16. Vállalom és teszem régóta, hogy egy civil szervezet ügyeit intézem. Segítek rászorulókon. 17. Önkéntes munkát vállalnék nem nehezet! 18. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 19. Szemetet szednék. 20. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 21. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 22. Munka. 23. Hogy ingyen szavalnák a rendezvényeken, mert nagyon szeretem ezt a várost. 24. Hogy fiatalok és idősek évi 2x bérlése (helység) összejövetelre találkozásra. Kiss Lászlóné Református Egyház Szeretet Szolgálat 25. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni.

57 És most is csinálom a város idősek klubjában szerepelek, segítem a társaimat vidám hangulatra bíztatni! Kórustag vagyok szavaló versenyeken szerepelek. 27. Önkéntes munkát. Minden munkát. 28. A Tolna Megyei ILCO Egyesület munkáját önkéntesként segíteni. 29. Szakmunkások részére szakmai képzések szervezését, - szakmunkás tanulók részére szakmai versenyek szervezését, az Önkormányzattal közösen. - kiállítást szerveznénk a Város és környékén dolgozó tagjaink részére, ahol bemutatkozhatnának a város lakóinak. Gyurkovits Ferenc ip.test.elnöke 30. Tovább folytatnám a környezetszépítő akciókat, melyeket Bodó Kata szervezett. 31. Karitatív szervezetben közreműködés;- bármilyen társadalmi munka. 32. Hogy olyan CIVIL szervezetet támogatnék, aki a Demokráciáért kiáll. 33. Több járőrkocsi menjen ellenőrizni este, vagy éjjel. Szigorúbban kell fellépni a garázdák ellen, nem megengedni, hogy a buszmegállókat betörjék, kukákat felborítsák. Jobban kellene vigyázni a város értékeire. Ne féljenek a rendőrök, legyenek szigorúak. Arra vannak kiképezve. Azért /REND-ŐR! Tessék félretenni az ismerősökkel való kapcsolatot, és egyformán büntessék meg a rongálókat. Csak össze kellene jobban fogni, és jobb és szebb lenne minden a városban. De ez elég régóta nincs ebben a városban. Hiábavaló a sok pénzkidobás a szórólapokra, ha nincs összefogás. Több szankciót kellene a rossz ellen tenni! Tisztelettel egy régi városlakó, aki szereti a városát.

58 ÁRH kérdőívek összesítése Összesen kitöltött kérdőív: sz. melléklet I. Mennyire bízik meg? a rendőrségben az igazságszolgáltatásban a civilnonprofit szervezetekben a politikusokban a parlamentben a közigazgatási intézményekben a saját önkormányzatában az egyházakban fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 1. nagyon 93 12, , , , , , , , eléggé , , , , , , , , nem nagyon , , , , , , , , egyáltalán nem 90 12, , , , , , , , nem tudok erre válaszolni 19 2, , , , , , , ,385 Összesen: , , , , , , ,438 II. Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre? fő % 1. határozottan úgy gondolom ,8 2. valamennyire úgy gondolom 3. nem nagyon ,55 4. egyáltalán nem 69 9, nem tudok erre válaszolni 15 2,094 Összesen:

59 9.sz.melléklet Szakmai beszámoló a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület évi működéséről Az Egyesület az alapszabályában megfogalmazott céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látta el 2014-ben: Működésünk során elsődleges feladatunk a bűnmegelőzési tevékenységünk. Ennek érdekében figyelő szolgálat szervezése a külterületi és mezőgazdasági ingatlanokon, ahol ezt a személyek biztonságának, vagy ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelme leginkább indokolja. Figyelőszolgálatunk, ami az Egyesület önkénteseiből áll, több ezer óra munkát végzett 2014 évben is, ezzel megelőzve a bűnelkövetéseket, elsősorban a tanyabetöréseket és zöldlopásokat. Napi szintű kapcsolatban vagyunk mind a Szekszárd Városi Rendőrkapitánysággal, mind a Tolna Megyei Rendőrfőkapitánysággal. Munkánkra országosan is felfigyeltek (a terület olyan jó statisztikákat produkált), így az előző évben háromszor látogatott el hozzánk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács részéről Dr. Garamvölgyi László kommunikációs igazgató, és Dr. Hatala József elnök. A rendőrség kérésére felmérést készítettünk és folyamatosan aktualizáljuk az életvitelszerűen a tanyavilágban élőket. Ennek jelentősége nem kizárólag a bűnmegelőzésben, hanem a kint élők szociális támogatásának segítésében is van. Ehhez a programunkhoz kapcsolódóan együttműködtünk Szekszárd MJ Város tűzifa programjában, mellyel a rászorulókat kívánták segíteni a téli fűtés rezsiköltségének csökkentésében. Segítségünkkel olyan rászorulók jutottak téli fűtőanyaghoz, akik e nélkül, akár meg is fagyhattak volna. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a tanyavilágban kényszerből élőkkel, és segítjük őket, elsősorban a téli időszakban. Környezetvédelmi tevékenységeinknek két iránya volt 2014-ben. Az egyik a tájékoztatás, a gazdák környezettudatosabb életmódra és gazdálkodásra ösztönzése. Gazdálkodj Ökosan programunk keretében komposztálási, aprítási és gyümölcsaszalási bemutatókat tartottunk, továbbá meghívott szakértőkkel a vegyszermentes gazdálkodásról, és a dombvidéki vízgazdálkodásról beszélgettünk. Programjainkon több mint 200-an vettek részt. Az Egyesület tulajdonában lévő aprítógép hetekre előre le van foglalva, több száz üzemórát használták 2014-ben. Ennek köszönhetően csökkent a kerti gallyak égetése, mely nem csak környezetszennyező, de tűzveszélyes is. Továbbá a zöldhulladék nem megfelelő helyre történő elhelyezése az illegális hulladéklerakók keletkezésének melegágya. A környezetvédelmi tevékenységünk másik fő iránya az illegális hulladéklerakások megfékezése és felszámolása. Mivel folyamatosan járjuk a szurdikokat, ezért számos esetben tűnik fel ismeretlen kisteherautó, személygépkocsi. Ezeknek minden esetben feljegyezzük a rendszámát és értesítjük a rendőrséget. Az illegális hulladéklerakók problémakörének hosszú távú rendezéséhez nyári gyakorlatban fogadtunk egy hallgatót a Kecskeméti Főiskoláról, akivel felmértük a tanyavilágban élők hulladékgazdálkodási szokásait. Továbbá az illegális lerakók szakmai feltérképezését is megkezdtük, célunk eredetük megállapítása és a megelőzési lehetőségek kigondolása volt. Ennek érdekében három helyszínen talajmintát vettünk, melyeket a Kecskeméti Főiskola támogatásával, Galisz Szandra végzős diák szakdolgozatának keretében laborvizsgálatra küldtünk. Továbbá a felszedett hulladékokat hulladék típusonként szétválogattuk, majd ártalmatlanításra átadtuk.

60 9.sz.melléklet Tevékenységünk 2014-ben új irányt is vett. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Legyen a sport a szenvedélyed programjához csatlakozva a fiatalok körében a lövészet, mint sport népszerűsítését kezdtük meg a Szekszárdi Lövészklubbal együttműködve. A lövészet elsősorban önfegyelemre nevel és javítja a koncentrációt, ezért nagy jelentősége lehet a deviáns viselkedésű fiatalok megnyerésében, és segítésében. A sport népszerűsítése érdekében a Magyar Sportlövők Szövetségével együttműködve Szekszárdra hoztuk a Hungarian Open Nemzetközi Lövészversenyt, ahol nyolc ország több mint kétszáz versenyzője vett részt. Kérésünkre Dr. Hammer László olimpiai bajnok, a nemzet sportolója is ellátogatott a versenyre, és szívesen mutatta be a lövészsportot a gyerekeknek. Közérdekű önkénteseket fogadó szervezet vagyunk. Az idei évben két diák, és egy fő felnőttet fogadtunk önkéntesként, akik segítették Egyesületünk munkáját. Legfontosabb törekvésünk a közrend erősítése, a közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, végső soron az állampolgárok biztonságérzetének javítása. A közbiztonság a társadalom életminőségének a része, olyan kollektív, értékkel bíró termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy. A rendőrségi adatokból egyértelműen látszik, hogy mióta Egyesületünk működik, jelentősen javult a biztonság Szekszárd város külterületein. Míg például 2007-ben a tanyabetörések száma 172 volt, addig 2012-ben már csak 24, 2013-ban 19, 2014-ben 22, ez közel 90 %-os javulást jelent. Négy év alatt közel 15 millió forint kármegelőzés a mérlege a civil bűnmegelőzési mozgalomnak. Míg 2008-ban csaknem 17,5 millió forintos kárt szenvedett a borvidék a tanyabetörések által, a Szőlő-Szem tevékenységének is köszönhetően 2013-ban ez a kárösszeg már 2,7 millió forintra apadt. Gazdálkodj Ökosan programunk keretében több mint 200 gazdának tartottunk előadásokat. Szekszárd külterületén több mint 4000 tanya, szőlő, kiskert található, melyek tulajdonosai mind különböző módon gazdálkodnak. A szekszárdi tanyavilág nagy kiterjedésű, így jelentős befolyása van Szekszárd életére, hogy a tanyavilágban milyen a dombvidéki vízgazdálkodás, mennyi vegyszert használnak a gazdálkodók, vagy éppen mihez kezdenek a hulladékukkal. Folyamatos munkánkkal és ezzel a programsorozatunkkal is célunk a szekszárdi tanyások közösségének erősítése, és a környezettudatosabb gazdálkodás elősegítése. Önkénteseink segítségével két illegális hulladéklerakót számoltunk fel, ezzel hozzájárulva a tisztább élhetőbb környezetért. Munkánkat egész Tolna megye területén végezzük. Voltunk előadást tartani Dombóváron, de például egyesületünk mintájára Medinán, Sióagárdon és Várdombon is megkezdték a civil bűnmegelőzés kiépítését. Szívesen működünk együtt más civil szervezetekkel, így munkánkkal segítettük a Borvidék Félmaraton útvonal biztosítását, figyelőszolgálatunk a Szekszárdi Szüreti Napok idején a fesztiválon dolgozott. A Szekszárdi Lövész Klubbal folyamatosan együttműködünk, segítjük egy új lőtér kialakítását. Szekszárd, január 28. Balogh László, elnök

61 10.sz.melléklet Önkéntesek Napja május 31 Tücskökkel indul az Önkéntesek Napja Csillagné Szánthó Polixéna megnyitja a rendezvényt civiltáj2014

62 10.sz.melléklet A Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa készül a bemutatkozásra A év Szomjú-díjasai: Méltósággal az út végén Hospice Alapítvány és János Anna civiltáj2014

63 11.sz.melléklet ÖNKÉNTESEK NAPJA A Mentálhigiénés Műhely (Önkéntes Központ Szekszárd), a Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szeretettel meghívja a civil szervezeteket és önkénteseket az Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára május 31-én órától a Garay térre (Esőhelyszín: Szent József Katolikus Iskolaközpont) A programot megnyitja, Csillagné Szánthó Polixéna a Humán bizottság elnöke : Civil szervezetek, önkéntes kezdeményezések bemutatkozása, Szívesség Szolgálat szervezése, kézműves foglalkozások a téren Napközbeni fellépők: 9.30 Tücsök Zenés Színpad toborzója Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamara kórusa, Gárdonyi Kvartett Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület Cifra Harmonika Zenekar Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesülete Art Contact Mozgásszínház Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes Ungareska Consort Tücsök Zenés Színpad Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje Kitelepülők: "Kéz Csodák" Hagyományőrző Egyesület, Mentálhigiénés Műhely, Méltósággal az út végén Hospice Alapítvány, Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület, Szekszárdi Civil Kerekasztal, Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete, Unio Box Team, Szekszárdi Polgárőr Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus, Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd, Tolna Megyei Civil Információs Centrum óra Hála-Gála Szomjú-díj ünnepélyes kiosztása az Év Önkénteseinek Közreműködők: Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus, 2. Számú Óvoda és Bölcsőde, Tücsök Zenés Színpad, Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió óra Finálé, galambröptetés Támogatóink: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szent József Katolikus Iskolaközpont, Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., Szekszárdi Origamisok Baráti Köre, Ferger János szikvízkészítő, TESZ, Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület, Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09, Tücsök Zenés Színpad, Tudással a jövőért Alapítvány Köszönet a kitelepülő szervezeteknek, támogatóinknak és önkéntes segítőinknek Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Bővebb információ: Süle Viktória (Önkéntes Központ), Tel.: 74/ , 20/ , Ácsné Oláh Gabriella (Szekszárdi Civil Kerekasztal), Tel.: 74/ , Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense, Tel.: 74/ , 30/

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret 4. számú melléklet szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben Sorszám Humán Sportcélú Ifjúsági 1. "Az Egészségért" Alapítvány 110 000 50 000 160 000 2. "Az én ovim" Alapítvány 490 000 490 000

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: A szekszárdi székhelyű civil szerveztek kiegészítő működési támogatása E L

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013.

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013. JVSLT a ből elnyerhető ra Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet évi 1. VI. 526 Szekszárdi

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014.

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014. 1 JVSLT a bıl elnyerhetı ra 2014. Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft z alapítványi pályázatok közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet 2014. évi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka.

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka. Határozati javaslat Tárgy: Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására Ssz. Pályázó neve Pályázat címe Projekt 2015. évi összköltsége Önrész: kp Önrész: 2015. évi összes társadalmi munka 690 00 1.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi munkaterve Január Az óvodák nyári nyitva tartásának ütemterve Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 205. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2012. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Baka I. Általános Iskola VI. 384/2012. (Nem pályázati adatlapon nyújtották be a

Részletesebben

Javaslat a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2016.

Javaslat a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2016. Javaslat a ből elnyerhető ra 2016. Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft z alapítványi pályázatok közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám pályázó szervezet neve és a támogatandó cél 1. 2. 463/2016 464/2016

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZEKSZÁRDI KLÍMAKÖR ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

BESZÁMOLÓ A SZEKSZÁRDI KLÍMAKÖR ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL BESZÁMOLÓ A SZEKSZÁRDI KLÍMAKÖR 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL ( A Zöldtárs Alapítvány klímakoordinátori tevékenységérıl) A Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány és Szekszárd MJV Önkormányzata között 2009. december

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV./B/13/2016. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 365. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.december 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 261. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2010.

JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2010. Összes felosztható keret: 7.000.000- Ft JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı ra 2010. A *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám/2010.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató a Civil Koncepció évi megvalósulásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Tájékoztató a Civil Koncepció évi megvalósulásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 94. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. március

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város évi Sport Eseménynaptára

Határozati javaslat. Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város évi Sport Eseménynaptára Határozati javaslat Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi Sport Eseménynaptára Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2014. évi Sport Eseménynaptárát elfogadja

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt 2014. évi összköltsége. Önrész: kp. munka

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt 2014. évi összköltsége. Önrész: kp. munka Határozati javaslat Tárgy: Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására Ssz. Pályázó neve Pályázat címe kp 500 00 1. Autistákért Egyesület "Esőmanók - Esőmenők" Jótékonysági Futás 2016. 92 00 158 00

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkaterve E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága évi munkaterve E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE! AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 3. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 266. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. november 30-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2011.

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2011. 1 JVSLT a Civil Keretbıl elnyerhetı ra 2 Összes felosztható keret: 7.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó szervezet 1. VI. 626

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV./B/13-8/2016. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Bizottságának 2016. május 23-án (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Szekszárdi Babits

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi Civil keret felosztása Előterjesztő: Tóth Gyula

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db TÁRGY: Javaslat a Látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódóan, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornatermének teljes körű felújítására vonatkozó

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 16 számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 március 31-i rendes ülésére Tárgy: 2016 évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-i ülésére Iktató szám: Sz-497/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. adatok eft-ban Módosított VI.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Módosítás III. Módosított III. Kiadások Eredeti előirányzat 2015 Módosítás III. Módosított III. Költségvetési

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Módosított V. Teljesítés 2015.12.31. Kiadások Eredeti előirányzat 2015 Módosított V. Teljesítés 2015.12.31.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosított VI. Teljesítés 214.12.31. Kiadások Eredeti előirányzat 214 adatok eft-ban Módosított VI. Teljesítés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-17/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 22-ei ülésére Tárgy: A Művelődési Ház Kht. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 197. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat alapítványok ára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. szeptember 15-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18206490-1-13 13 Budapest Környéki Törvényszék 04 PK 60504/2010/04 13/01/0003390 2141 Csömör, Erzsébet utca 29. 2015. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE KULTURÁLIS, SPORT ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 14-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti-, kulturális egyesületei, egyesületszerűen

Részletesebben