ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron"

Átírás

1 TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron július INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 8. évfolyam 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete június 19. napján tartotta soros ülését, ahol az alábbi döntéseket hozta. A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót elfogadta. A Képviselõ-testület a közrend és közbiztonság helyzetérõl szóló beszámolót elfogadta, és kérte a mezõberényi rendõrõrstõl a körzeti megbízottak fokozott jelenlétének biztosítását a településen. A Képviselõ-testület a szennyvízberuházásról szóló beszámolót elfogadta, tekintettel arra, hogy a szennyvíz beruházás fõvállalkozóját, az Erforex Zrt-t felszámolják, így új közbeszerzést kell lefolytatni. A Képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy kössön megbízási szerzõdést Dr. Szathmáry Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadóval Köröstarcsa Község szennyvízelvezetés és tisztítás III. ütem elnevezésû építési beruházás közbeszerzési eljárásának teljes körû lebonyolítására. A Képviselõ-testület intézményvezetõi megbízásokról döntött. Az iskolaigazgatói és az óvoda vezetõi állásra kiírt pályázatokra 1-1 pályázat érkezett. A Képviselõ-testület Török Imre Mihályt augusztus 01-tõl az Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízta július 31-ig. A Képviselõ-testület Juhász Antalnét, a jelenlegi vezetõt ismételten az Napköziotthonos Óvoda vezetõjének megbízta július 31-ig. Halmosi József jelenlegi igazgatónak a Képviselõ-testület augusztus 01. napjától címzetes igazgatói címet adományoz, melyhez 100 %-os pótlékot állapított meg. A Képviselõ-testület a 7/2008.(VI.03.) SZMM rendelet alapján a július 01. napján hatályba lépõ megváltozott pályázati feltételek miatt július 01. napját követõen ír ki pályázatot az Alapszolgáltatási Központ vezetõi álláshelyére. A Képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendeletét módosította, melynek kiadási és bevételi fõösszege is eft. Az önkormányzat tartaléka összesen eft, melybõl mûködési célú 550 eft, felhalmozású célú eft. A Képviselõ-testület az ingatlanadó bevezetésének vizsgálatát levette a napirendrõl. A Képviselõ-testület módosította a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Megbízta a jegyzõt a méltányossági lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok kidolgozásával, és a javaslat novemberi Képviselõ-testületi ülésen történõ elõterjesztésével. A Képviselõ-testület módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról, az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról, illetve az Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye alapfokú mûvészeti oktatástérítési díjáról szóló rendeletét. 2008/2009. tanév Térítési díj: Elõképzõ: Ft/év 1. évfolyam Ft/év 2., 3. és 4. évfolyam 4,51 átlag felett Ft/év 4,00-4,50 átlagig Ft/év 3,51-3,99 átlagig Ft/év 3,00-3,5 átlagig Ft/év 3,00 átlag alatt Ft/év 5. évfolyam 4,51 átlag felett Ft/év 4,00-4,50 átlagig Ft/év 3,51-3,99 átlagig Ft/év 3,00-3,5 átlagig Ft/év 3,00 átlag alatt Ft/év Tandíj: 4,51 átlag felett Ft/év 4,00-4,50 átlagig Ft/év 3,51-3,99 átlagig Ft/év 3,00-3,50 átlagig Ft/év 3,00 átlag alatt Ft/év A Képviselõ-testület az idõsek otthona létesítésérõl szóló elõterjesztést elfogadta. A tervezett építéshez helyszínt és együttmûködõ partnert keresnek. Szeptemberi ülésen visszatérnek a téma tárgyalására. A Képviselõ-testület megállapította, hogy községünkben az ipari park létesítésének nincsenek meg a feltételei. A szociális foglalkoztatás kérdésére februárjában visszatér a testület. A Képviselõ-testület a 0157/4 hrsz-ú 3,716 ha nagyságú vásártér területét eladásra vagy bérbeadásra meghirdeti elsõsorban ipari, kereskedelmi és feldolgozó ipari tevékenység folytatása céljára. (Lásd: keretes hirdetés) A Képviselõ-testület a 0157/4 hrsz-ú 3,716 ha nagyságú vásártér területét eladásra vagy bérbeadásra meghirdeti elsõsorban ipari, kereskedelmi, feldolgozó ipari tevékenység folytatása céljára. Az ajánlatokat zárt borítékban VÁSÁRTÉR felirattal ellátva a Polgármesteri Hivatal címére kérjük beadni augusztus 30-ig. Az ajánlat tartalmazza a végezni kívánt tevékenység, az ajánlott vételár, (bérleti díj) megjelölését, és a tervezett tevékenység kezdeti idõpontját. Érdeklõdni Nosza József polgármesternél a es telefonon.

2 2 TARCSAI HÍRADÓ július A Képviselõ-testület a II. félévi munkatervét elfogadta. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõtestületének II. félévi munkaterve szeptember 11. (csütörtök) óra - Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl - Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása - Lakáscélú támogatásokról döntés - Települési sportkoncepció elkészítése. - Az önkormányzat sportról szóló rendeletének felülvizsgálata. - Önkormányzati kitüntetések és díjak adományozásáról döntés. (zárt ülés) - Bejelentések október 23. (csütörtök) - Ünnepi Képviselõ-testületi ülés. november 27. (csütörtök) óra - Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl - A Békési Hulladékgyûjtõ Kft. tájékoztatója a települési szilárd hulladék gyûjtésérõl és szállításáról. A évi díjtétel megállapítása. - Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése - Helyi adórendeletek felülvizsgálata - Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása - Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata. - A képviselõ-testület I. félévi munkatervének elkészítése - Bejelentések A Képviselõ-testület elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Délalföldi Operatív Program keretében belterületi csapadék- és belvíz elvezetés támogatására, Köröstarcsa község belterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer rekonstrukciója, II. ütem címmel. A beruházás összköltsége bruttó Ft. A Képviselõ-testület bruttó Ft-ra nyújt be pályázatot, és a beruházáshoz szükséges bruttó Ft saját forrást a évi költségvetésében biztosítja. A Képviselõ-testület a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás június 11-i módosítását jóváhagyta. A Képviselõ-testület a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület alapító tagja kíván lenne, és vállalta, hogy az Egyesület rendelkezésére bocsát Ft-ot az Egyesület induló vagyonához. A Képviselõ-testület elfogadta az Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény esélyegyenlõségi helyzetelemzését és esélyegyenlõségi programját, és megbízta hivatalát, hogy készítse el a települési esélyegyenlõségi programot. ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK TÁJÉKOZTATÓJA Békés megyében nagy hagyományokra tekint vissza a mind a fûszerpaprika, mind pedig az egyéb fajták termesztése. Az utóbbi idõszakban egyre több termelõ küzd azzal a problémával, hogy a paprikatermesztés feltételei, költségei jelentõsen romlottak hazánkban. Több, korábban jól bevált vegyszert betiltottak, ugyanakkor a fóliás termelõket érzékenyen érintõ energia árak folyamatosan emelkednek, amelyet sajnos nem követnek a felvásárlási árak. Többen tudni vélik, hogy az országba behozott paprika mennyisége viszont folyamatosan emelkedik. Erdõs Norbert Köröstarcsa országgyûlési képviselõje a gazdákkal folytatott konzultáció után írásbeli kérdéssel fordult Gráf József Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter úrhoz, melyben arról érdeklõdött, hogy a szaktárca milyen lehetõségeket ajánl a szorult helyzetbe került magyar paprika termesztõknek. Válaszában a szakminiszter leszögezte, hogy a megyék sorában Békés a harmadik helyen áll a hazai fûszerpaprika termesztésben, ezért fontos tényezõnek tekinthetõ. A nehézségek növekedését elsõsorban az energiaárak emelkedésével magyarázó tárcavezetõ részletes tájékoztatást adott a kertészeti létesítmények energiaellátásával kapcsolatos pályázati és támogatási lehetõségekrõl. A szaktárca fontosnak tartja a termelõk érdekképviseletét, ugyanakkor nem kerülhetõ meg az újabb vegyszerek kérdése, hiszen ezek használatához igazodik a számunkra meghatározó uniós piac. Erdõs Norbert bízik abban, hogy megkeresése nyomán sikerült némileg több figyelmet vonni a szorult helyzetben lévõ hazai termelõkre. Fontos, hogy a termelõk a továbbiakban is jelezzék problémáikat, melyek képviseletét Erdõs Norbert elengedhetetlennek tartja Erdõs Norbert (FIDESZ) Az infláció mértékével emelkedetek az év közepén nyugdíjak és a reálbérek A januárban szokásos, idén 5,0 százalékos emelésen felül mintegy 760 ezer ember kapott többletemelést az "igazságossági nyugdíjprogram" keretében. Emellett májusi nyugdíjjal a nyugdíjasok, mind pedig a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban részesülõk visszamenõleg további 1,1 százalék soron kívüli emelésben részesültek. A mindenkori, januárban megállapított nyugdíjakat az év második felében, novemberben kell korrigálni, ha eltérõ inflációs folyamatok vannak. Erre az idén - a miniszterelnök javaslata értelmében - nem novemberben, hanem az év elsõ felében került sor. A nyugdíjakat érintõ 5 százalékos januári emelés átlagos összege forint volt. A soron kívüli emeléssel átlagosan további mintegy 850 forintos emelésben részesülnek az érintettek, azaz mintegy 2,7-2,8 millió nyugdíjas. Ez azt jelenti, hogy átlagosan havonta közel 4500 forinttal kapnak többet a jogosultak, mint 2007-ben. Az emelések után az öregségi nyugdíj így átlagosan közel 86 ezer forint lesz. A nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások a nyugdíjemelésekkel megegyezõ mértékben emelkedtek januárban és emelkedtek most is. Ezen ellátások januári emelése átlagosan havi forinttal, míg a mostani emelés átlagosan további 360 forinttal növeli az érintettek - hozzávetõleg 425 ezer fõ jövedelmét. A magasabb infláció miatt béremelés lesz a közszférában is, mert a kormány tartja magát ahhoz a bérmegállapodáshoz, amiben 0,4 százalékos reálbér növekedést vállalt 2008-ra. A kormány a béremelés mellett egyösszegû bérkiegészítést is nyújt az érintettek számára. A június havi bérrel együtt minden köztisztviselõ, közalkalmazott, valamint költségvetési szervvel munkaviszonyban álló dolgozó fejenként bruttó 15 ezer forint bérkiegészítést kap. A többletjuttatás beépül az illetményrendszerbe. Ez azt jelenti, hogy jövõre nem a korábbi megállapodás szerinti négyszázalékos, hanem az idei többletinflációval növelt mértékû keresetemelésre számíthatnak a közszférában foglalkoztatottak. Nagy László (MSZP)

3 2008. július TARCSAI HÍRADÓ 3 Rendõrségi tájékoztató A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen tettes ellen, aki február 15-e és március 10-e közötti idõben Köröstarcsa külterületén lévõ egyik halastó bekerítetlen területén magához vett különbözõ gépi berendezést, fémtárgyat, melyet távozáskor eltulajdonított. A lopással forint kár keletkezett. A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a bûncselekmény elkövetésével három felnõtt korú köröstarcsai lakos gyanúsítható megalapozottan, akik kihallgatásuk során a bûncselekmény elkövetését elismerték. Ugyancsak nyomozás elrendelésére került sor, mert ismeretlen tettes március 24. és március 31. közötti idõben Köröstarcsa egyik kereskedelmi egységének utcai kerítésén keresztül az üzlet udvarába mászott, majd az udvarban lévõ gázpalacktároló rácsának átvágását követõen magához vett 7 darab gázpalackot, melyet távozáskor eltulajdonított A lopással okozott kár forint, a rongálással okozott kár forint volt. A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a bûncselekmény elkövetésével két felnõtt korú köröstarcsai lakos gyanúsítható megalapozottan, akik között olyan személyek is vannak, aki a korábbi a bûncslekmény elkövetésében, a halastónál történt lopásban is részt vettek. A gázpalackokat egy mezõberényi lakos részére értékesítették, akivel szemben orgazdaság vétség megalapozott gyanúja miatt kezdeményeztünk büntetõeljárást. A gázpalackokat az eljárás során lefoglaltuk, és azokat a sértett részére visszaadtuk május 08-án óra körüli idõben Köröstarcsa egyik családi házánál rendõri intézkedés foganatosítására került sor, mert ismeretlen tettesek a házban lakók távollétét kihasználva a családi ház utcai kerítésén keresztül a házhoz tartozó udvarba másztak, a családi ház bejárati ajtaját testi erõvel befeszítették, a házban kutatást végeztek, amely során a bejelentést követõen soron kívül helyszínre érkezõ rendõrjárõrök az elkövetõket elfogták, majd a Mezõberényi Rendõrõsre elõállították. A bûncselekmény elkövetésével Békés megyén kívüli település lakói gyanúsíthatók megalapozottan, akik a gyors rendõri intézkedés miatt a helyszínrõl semmit nem tulajdonítottak el. A büntetõeljárás jelenleg is folyamatban van. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy gyanús személy, vagy gyanús körülmény észlelése esetén továbbra is tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívószámon. A jármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának elõsegítése, illetve a közlekedés biztonságának javítása érdekében az elmúlt idõszakban jelentõs változások történtek. Nõttek a közlekedési szabálysértésekért kapható büntetõ pontértékek, nõtt a szabály-sértésekért kiszabható helyszíni bírság összege ( forinttól forintig), bevezetésre került az ittas jármûvezetõkkel szembeni zéró tolerancia, illetve a 410/2007.(XII.29.) Kormányrendelettel május 01-étõl bevezetésre került a közigazgatási bírság jogintézménye. A közigazgatási bírság lényege, hogy a jármûvek tulajdonosai, üzembentartói fokozott felelõsséget érezzenek a közlekedési szabályok betartására. A Kormányrendelet hét olyan közlekedési szabálysértést határoz meg, mely megszegése esetén mérlegelés nélkül közigazgatási bírságot kell alkalmazni. 1./ Megengedett legnagyobb sebesség túllépése, 2./ Vasúti átjárón való áthaladás szabályainak megsértése, 3./ Jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülék jelzéseinek figyelmen kívül hagyására, 4./ Jármûvel történõ megállás és várakozás szabályainak megsértése, 5./ Autópálya leállósávjának igénybevételére vonatkozó szabályok megsértése, 6./ Behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási irányra vonatkozó szabályok megsértése, 7./ A természet védelmére vonatkozó elõírások megsértése. A kormányrendeletben foglaltak szerint az üzemben tartóval, illetve a használóval szemben az egyes elõírások megszegése esetén szabálysértési eljárás lefolytatásával a szabályszegés súlyosságának arányában forinttól forintig terjedõ bírságot kell alkalmazni. A fenti hét szabálysértés elkövetése esetén az intézkedõ rendõr videó kamera, vagy fényképezõgép alkalmazásával rögzíti a szabálysértést, majd a jármû vezetõjével, illetve - abban az esetben ha a jármû vezetõje az intézkedés során nem állapítható meg - az üzembentartójával szemben eljárást kezdeményez. A szabálysértési eljárást a Rendõrség folytatja le, mely során a határozat meghozatalára 60 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a jármûvet a tulajdonos másnak adta használatba, és ezt dokumentumokkal (menetlevéllel, fuvarlevéllel, vagy egyéb okmánnyal) bizonyítani tudja, akkor a bírságot a használatba vevõ személynek kell megfizetnie. A jármû más személynek történõ használatba adása esetén fokozott körültekintéssel célszerû eljárni, mert amennyiben a használatba vevõ személy a bírságot nem fizeti meg, vagy nem lehet tõle behajtani, akkor azt az üzemben tartónak kell megfizetni. A évben tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a Mezõberényi Rendõrõrs illetékességi területén a korábbi évekhez képest kismértékben, az elõzõ év hasonló idõszakához képest pedig jelentõsen csökkent a közlekedési balesetek száma. A Rendõrõrs járõrei által végrehajtott közterületi szolgálat során azonban tapasztalható, hogy továbbra is követnek el közlekedési szabálysértést a kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedõk. Több esetben látható kerékpárral a járdán, vagy úttesten közlekedõ kerékpáros, annak ellenére, hogy kiépített kerékpárút halad az út mentén. Az is több esetben elõfordul, hogy a járda helyett az úttesten haladnak a gyalogosok. Külön felhívjuk az elektromos kerékpárral közlekedõk figyelmét, hogy a hagyományos kerékpár használatánál lényegesen nagyobb körültekintéssel vezessék jármûveiket, mert tömege, sebességképessége, illetve csendes üzemmódja miatt fokozottabb a baleset bekövetkezésének veszélye. A Mezõberényi Rendõrõrs illetékességi területén évben illetve év elsõ félévében összesen 11 elektromos kerékpárral közlekedõ személy volt részese közlekedési balesetnek, amely közül 8 esetben az elektromos kerékpárral közlekedõ volt a baleset okozója. A bekövetkezett közlekedési balesetek során 5 alkalommal súlyos sérülés, 2 alkalommal könnyû sérülés történt, és csak 1 esetben nem keletkezett sérülés. Az elektromos kerékpárral közlekedõk által okozott balesetek túlnyomó többsége a biztonságos közlekedés nagyobb sebesség megválasztása miatt, vagy éppen a nagyobb sebesség miatt a menet közben történt iránytartás elvesztése miatt következett be. Ezen kívûl tapasztalható, hogy az elektromos kerékpárral közlekedõk több esetben a járdán, vagy kerékpárút ellenére az úttesten kerékpároznak. Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az elektromos kerékpárral közlekedõkre a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok vonatkoznak, így kötelesek a KRESZ jogszabályainak betartásával részt venni a forgalomban. Örömmel számolhatok be arról, hogy Köröstarcsa község területén év I. félévében csupán egy esetben történt közlekedési baleset, amely során nem keletkezett sérülés.

4 4 TARCSAI HÍRADÓ július Ennek ellenére továbbra is kérem a tisztelt lakosságot, hogy a balesetek megelõzése, a saját maguk, illetve mások testi épségének megóvása érdekében maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánok! Jakusovszki Zoltán r. õrnagy õrsparancsnok INTÉZMÉNYI HÍREK Óvodai hírek Akikkel a következõ tanévben már nem találkozunk. Óvodánkban a es tanévben 28 gyermekkel kevesebb lesz a létszám az elõzõ évekhez képest. Sokszor, sok helyen olvashattuk, hogy fogy a magyar, kevés gyermek születik, de ebbõl idáig nem éreztünk semmit. Most már elért bennünket is. Így 4 csoporttal mûködik az óvoda tovább, ami azt is jelentette, hogy kevesebb dolgozó szükséges a kevesebb gyerekhez. A tanévzáró értekezleten 4 dolgozónkat búcsúztattuk. Szabóné Tóth Mária-Marcsi óvó néni 11 évet dolgozott óvodánkban. Energikus, széles látókörû, rugalmas, jól alkalmazkodó munkatárs volt. Bármilyen probléma felmerült mindig a megoldást kereste. Éveken keresztül õ volt a könyvárus, az újságterjesztõ, a fényképelszámolós és két éve a munkaközösség vezetõ. Jó szervezõkészsége megmutatkozott egy-egy rendezvény kapcsán és a hétköznapokban. Informatikai ismereteire sokszor támaszkodtunk. A szülõk ragaszkodtak hozzá, a gyerekek szerették. Varga Julianna-Julcsi óvó néni Szintén 11 évet dolgozott nálunk. Kedves halk szavú, de határozott egyénisége volt az óvodának. Évekig õ volt a könyvtáros és az elmúlt tanévben a biztosításokkal foglalkozott. A Kossuth úti óvodában könyvárusítással és újságterjesztéssel segítette a közösség munkáját. Szakirányú végzettsége: néptánc oktató, ez megmutatkozott a csoportja szellemiségén és a mûsorokban. A gyerekekhez, szülõkhöz egyaránt kedves volt, akik szerették. Kovács Tiborné-Erika néni dajka Mindössze egy évet dolgozott az óvodában, de szülõként régen ismertük. Az elsõ naptól kezdve azonnal beilleszkedett a közösségbe. A munkatársaival, a gyerekekkel, a szülõkkel jó kapcsolatot alakított ki, mely nyitottságából, kedvességébõl, humorából fakadt. Minden munkafázist lelkesen, pontosan végzett. Sokszor vállalt pluszmunkát a csoportjáért, hogy az még szebb, még otthonosabb legyen. Maczkóné Vozár Márta óvónõ 14 éve gyes-en van, elõtte 3 évet dolgozott az akkori Széchenyi úti óvodában. Akik akkor óvodások voltak ma már évesek, de biztosan emlékeznek még rá, ahogy mi is fogunk sokáig. Mind a 4 volt munkatársunknak a magam és a közösség nevében jó egészséget további munkájukhoz sok sikert kívánok. Forró Antalné óvodavezetõ helyettes Dolgozni csak pontosan, szépen... A 2007/2008. tanév végén az általános iskola diákjai közül 41 tanuló vehetett át kituno tanulmányi eredményrol szóló bizonyítványt. Az 1-3. osztályos tanulók közül kiválóan teljesítetek: Gyalog Vivien, Földi Gergõ, Vámos Gréta, Bokor Péter, Gyaraki Imre, Földesi László, Kristóf Henrietta, Pap Imre elsõ osztályos Boldizsár Dóra, Marton Máté, Machó Alexandra, Mojsziás Roxána, Szilágyi Szilvia, Csák Melinda Stefána, Kopányi Boglárka, Szegedi Zita, Szentpéteri Bence második osztályos Ábel Dóra, Bakó Emese, Bátori Réka, Borgula Benedetta, Kopányi Angelika, Tóth Kinga, Somogyi Dóra, Várhalmi Antónia, Vetési Viktória harmadik osztályos tanulók. A 4-8. osztályos tanulók közül kitûnõ tanulók lettek: Balázsházi Krisztina, Gyaraki Bettina, Kõmûves Orsolya, Horváth Viktória, Nyíri Olga, Szegedi Dóra negyedik osztályos Budai Adrienn, Sziráczki Martin ötödik osztályos Gyaraki Boglárka, Kovács Viktória hatodik osztályos Hajdú Andrea, Kerekes András, Kopányi Anna hetedik osztályos Boldizsár Mária, Vámos Krisztina 8. osztályos tanulók. Valamennyi kitûnõ tanuló a Lehetõséget a tehetségnek Alapítványtól könyvjutalomban részesült. Nevelõtestületi dicséretet kapott Boldizsár Mária nyolcadik osztályos tanuló, aki az általános iskolai tanulmányai alatt valamennyi tanévben kitûnõ tanuló volt, s ezért a Lehetõséget a tehetségnek Alapítvány külön is jutalmazta, Eredményükhöz gratulálunk! CIVIL SZERVEZETEK június 21. Nagycsaládos gyermeknap Köröstarcsán Szombaton délután a ragyogó napsütésben benépesült a községi sportpálya. Egymás után érkeztek a családok, ki gépkocsival, ki kerékpárral, ki gyalogosan, vagy babakocsival. Sokan jöttek Mezõberénybõl is. A focipálya mellett levegõbe emelkedett az ugrálóvár nagy zsiráfja, mellette felépült a trambulin is a gyerekek örömére. Hosszú sor várta, hogy kipróbálhassa. Sorban érkeztek a lovaskocsik és a hintó, csilingelve járták a falut, vitték a gyerekeket kocsikázni. A lovak gazdájuk irányításával rendületlenül rótták a köröket, hátukon szintén gyerekek ültek. Ügyes kis lovasaink akrobatikus bemutatót is tartottak. Tanárnéni és óvónéni sorversenyekkel várta az érdeklõdõket, csokit kaptak a résztvevõk. A pályán labdajátékok zajlottak. Mókás vetélkedõk váltották egymást. Aki hûvösre vágyott, felkereshette a kézmûves foglalkozást, gyöngyöt fûzhetett. Míg a gyerekek vetélkedtek, asszonyaink két üstben szabadtûzön fõzték a betyárost, amit jóízûen elfogyasztottunk. Az étel alapanyagát a lebbencstésztát a nõklub és a hozzá csatlakozó asszonyok készítették adományként, amit ezúton is köszönünk nekik. Evés után megérkezett a fagyis autó is, minden gyerek ingyen ehetett jégkrémet. Finom süteménnyel is megvendégeltük a résztvevõket. A büfében lehetett üdítõt és sört kapni. Sok-sok tombolatárgy gyûlt össze, melynek nagy részét tagjaink hozták, de mi is vásároltunk sok apró játékot, hogy minél többen nyerjenek. Jó sokáig elhúzódott a sorsolás. Beesteledett mire ismét elcsendesedett és kiürült a sportpálya. Itt szeretnék köszönetet mondani, mindenkinek, aki a hely biztosításával, munkájával, adományával, vagy csupán részvételével hozzájárult, hogy egy szép tartalmas délutánt tölthessünk el együtt jókedvben vidámságban és szeretetben. Róbert Lászlóné Elnök, Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

5 2008. július TARCSAI HÍRADÓ 5 Evés után megérkezett a fagyis autó is, minden gyerek ingyen ehetett jégkrémet. Finom süteménnyel is megvendégeltük a résztvevõket. A büfében lehetett üdítõt és sört kapni. Sok-sok tombolatárgy gyûlt össze, melynek nagy részét tagjaink hozták, de mi is vásároltunk sok apró játékot, hogy minél többen nyerjenek. Jó sokáig elhúzódott a sorsolás. Beesteledett mire ismét elcsendesedett és kiürült a sportpálya. Itt szeretnék köszönetet mondani, mindenkinek, aki a hely biztosításával, munkájával, adományával, vagy csupán részvételével hozzájárult, hogy egy szép tartalmas délutánt tölthessünk el együtt jókedvben vidámságban és szeretetben. Róbert Lászlóné elnök Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete 2008.június 6-án (pénteken) órakor került megrendezésre a VIII. Nemzetközi Küzdõsport Fesztivál, a szentesi Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. A köröstarcsai Kiss Károly 60 kg-ban gyõzött a kunszentmártoni Tóth (Kicsi Tyson) Csaba ellen a 3. menet második percében K.O.-val. Így õ lett az ISKA Thai Box Magyar Bajnoki címmérkõzés gyõztese szombat Községi Sporttelep Ábel János Emléktorna FERENCVÁROS ÖREGFIÚK - KÖRÖSTARCSA barátságos mérkõzés Liget II. LIGETI TÓ KUPA Körös völgyi hal és tájjellegû ételek fõzõversenye Házi kenyér és Bukta Börze Termékbemutató és kóstoló a Körös Pékség termékeibõl Eredményhirdetés: Közremûködik: Mazsorett csoport Testvértelepülések fogadása Falujárás lóháton és lovas fogatokkal a Berényi Lovas Barátok Egyesületével Arany János utca A Som-kert díszkapujának avatása A kaput adományozza a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete Hal és Falunapok Köröstarcsa július péntek Mûvelõdési ház A természet pillanatai Hegedûs Zsolt festõmûvész kiállítását Papp Zoltán nyitja meg Liget színpad Fekete Gyöngyök és Napsugár Hagyományõrzõ Tánccsoport Kopányi Rebeka és Geszti Imre táncbemutató Asszonykórus Bukor Csaba Hastánc bemutató Plaveczné Sonkoly Anitával SAS KABARÉ RETRO BULI A MEDITERRÁN EGYÜTTESSEL Tájház és Népi Kulturális Ökocentrum Elszármazottak találkozója KÖBE közgyûlés Játszóház és lovaskultúra bemutató Népi életmód kiállítás Gyöngyékszerek kiállítás Liget Színpad Balkán Táncegyüttes Margaréta csoport Sziluett Tánc Sport Egyesület Kõmûves Orsolya - Kõmûves Miklós Varga Adrienn Fehér József Lukoniczki Katalin Tímár Tamás Berény Népdalkör és Gyermek Citerazenekar Szilágyi Ida nótaénekes Tombola Társastánc bemutató Hajdú Andrea Korponai Attila Pálfi Katalin és Bögre János Feketén-fehéren (4. oszt.) MARY ZSUZSI SOLYMOS TÓNI ÉS ZENEKARA Disco - Dj Shaba

6 6 TARCSAI HÍRADÓ július Hal és Falunapok Köröstarcsa július Találkozzon a közelmúlt nagy játékosaival, Nyilasival, Ebedlivel, Törõcsikkel és csapattársaikkal! Ferencváros Öregfiúk-Köröstarcsa bemutató mérkõzés július Köröstarcsa Községi Sporttelep Jegyek: Elõvételben Ft (megválthatók a mûvelõdési házban) a helyszínen Ft Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! II. LIGETI-TÓ KUPA Tájékoztató a hal- és tájjellegû ételek fõzõ versenyérõl Köröstarcsa július 19. Liget A verseny ideje: óráig (a fõzéshez rendelkezésre álló idõ) Nevezés a zsûri asztalánál 8.00 órakor. A fõzést a ligetben a pavilonon kívül kell megoldani. A fõzéshez szükséges tûzifát biztosítjuk. A fõzés helyszínén - korlátozott számban - asztalok és székek lesznek, ahol saját vendéget is fogadhat a versenyzõ csapat. A fõzésre kijelölt helyen mosogatási lehetõséget is biztosítanak a szervezõk (forró víz, öblögetõ) között 5 tagú zsûri értékeli az ételeket. A zsûrihez egy tányér ételt kell leadni (a tányért a szervezõk biztosítják). A többi étellel a versenyzõ szabadon rendelkezik órakor eredményhirdetés órakor a fõzés helyét mindenki tisztán, feltakarítva köteles átadni a szervezõknek. Halétel fõzõ kategória 1. Nevezési díj: Ft Minden csapat a saját alapanyagát ésfõzõedényeit használja. 2. Nevezési díj: Ft 2 kg tisztított halat biztosítunk. Minden csapat a saját fõzõedényeit használja. A készülõ halétel nem csak halászlé lehet, hanem más halétel is. Értékes ajándékokat, kupát biztosítunk a verseny gyõztesének, helyezettjeinek. Helyszíni nevezés esetén nem tudunk halat biztosítani. Tájjellegû étel fõzõ kategória Nevezési díj: Ft Minden csapat a saját alapanyagát és fõzõedényeit használja. A készülõ étel bármilyen Körös-menti tájjellegû étel lehet. Értékes ajándékokat, kupát biztosítunk a verseny gyõztesének, helyezettjeinek. Minden résztvevõ csapat emléklapot kap. Részvételi szándékukat július 14-ig a részvételi lap visszaküldésével (fax.: 66/ ; ), vagy a 66/ , illetve a 30/ telefonszámokon jelezzék A nevezési díj a helyszínen fizetendõ. Hal és Falunapok Köröstarcsa II. Ligeti Tó Kupa, július 19. Házi Kenyér és Bukta Börze Kedves Háziasszonyok! Tisztelt Lakosság! A Reneszánsz év 2008 év keretében különösen nagy hangsúlyt kap a hagyományok, a helyi értékek felkutatása, ápolása. E gondolat mentén a köröstarcsai Hal és Falunapok gasztronómiai rendezvényének keretében meghirdetjük a Házi Kenyér és Bukta Börzét. A Börze célja kettõs: bemutatni az érdeklõdõknek a köröstarcsai, térségben élõ családok kedvelt házi kenyerét, kelt tésztából készült hagyományos süteményét, valamint ezek receptjeinek összegyûjtése, közreadása (Tarcsai Híradó).Nevezni lehet: bármilyen házi technikával készült db/szelet (vagy ennek a mennyiségnek megfelelõ e- gész) kenyérrel és kelt tésztából készült süteménnyel (bukta, kalács), melyet a ligetben július 19-én óra között kell a fõzõverseny információs asztalánál leadni. Az elkészített finomságokat a fõzõverseny zsûrije értékeli. Az értékelési szempontok között a minõség, íz mellett nagy hangsúlyt kap a tálalás. Minden jelentkezõ emléklapot és a legjobbnak ítélt kenyér, bukta, kalács készítõi ajándékot kapnak. Tel./fax: , Következõ számunk tervezett megjelenése: szeptember 12. Lapzárta: szeptember 5. Tarcsai Híradó önkormányzati információs idõszaki lap Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u Tel./fax: 06-66/ E- mail: korostarcsa.koznet.hu Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság Kiadja: Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselõtestülete Felelõs kiadó: Nosza József polgármester A szerkesztõség nem szükségszerûen azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal. Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája Nyilvántartási szám: 2.2/7898/2000

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület 2015. október 15-én rendkívüli képviselõtestületi

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület 2015. október 15-én rendkívüli képviselõtestületi TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2015. november INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 15. évfolyam 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 7. évfolyam 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. március INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK INTÉZMÉNYI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK INTÉZMÉNYI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. február INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév KESZÜI HÍREK XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév Keszü Község Önkormányzata 2015. december 4-én tartotta meg 2015. évi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös közmeghallgatását, alacsony lakossági

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. április INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2010. szeptember INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 10. évfolyam 7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ. Folytatódnak községünkben az önkormányzati beruházások és felújítások

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ. Folytatódnak községünkben az önkormányzati beruházások és felújítások TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2013. október INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 13. évfolyam 7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ Alapfokú Mûvészeti

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZSÉGI GYERMEKNAP MEGHÍVÓ. Emlékezés Köröstarcsa háborúban elesett hõseire a Hõsök napján

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZSÉGI GYERMEKNAP MEGHÍVÓ. Emlékezés Köröstarcsa háborúban elesett hõseire a Hõsök napján TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2014. május INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 14. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZSÉGI GYERMEKNAP MEGHÍVÓ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2008. szeptember INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 8. évfolyam 7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa Község

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

Községi karácsonyi ünnepség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Községi karácsonyi ünnepség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2015. december INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 15. évfolyam 10. szám Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT. ellen hajtottak végre biztonsági intézkedést.

ÖNKORMÁNYZAT. ellen hajtottak végre biztonsági intézkedést. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS Kiegyensúlyozott körülmények a 2011. évi pénzügyi tervben Az az önkormányzat vállalhat térségközponti feladatokat, amelyik a térség részére szolgáltat Megújul a város

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 152/2012. (IX. 13.) önkormányzat határozat 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb

Részletesebben

A képviselõ-testület 2009. május 14-i ülésén került megfogalmazásra az az igény, hogy a lakosság minél szélesebb

A képviselõ-testület 2009. május 14-i ülésén került megfogalmazásra az az igény, hogy a lakosság minél szélesebb Pol gárme ste ri Hi vatal Szuhakáll ó Önkormányzati Hírlevél 2009. május hó Fontos közlemények: 2009. május 28: Óvodai évzáró ünnepség 2009. június 7: Európai Parlamenti Választás Általános iskolai ballagás:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Cím: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. Bankszámlaszám:

BESZÁMOLÓ. Cím: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. Bankszámlaszám: BESZÁMOLÓ AZ MKE HEVES MEGYEI SZERVEZETE 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓl I. TAGSÁGI INFORMÁCIÓK: Tagok száma: 98 fő Aktív tagok száma: 86 fő Testületi tagok száma: 2 Nyugdíjas tagok száma: 7 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák AKTUÁLIS RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák Cserényi Iván õrsparancsnok jelentése alapján: Január 1-jén egy Virág úti lakossal szemben garázdaság

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Hor to bá gyi Hír adó

Hor to bá gyi Hír adó Hor to bá gyi Hír adó HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2009. február XII. év fo lyam 2. szám 2009. január 26-i ülésen a képviselő-testület módosította az önkormányzat Szer ve zeti- és Működési

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA KIDOBOLÓ X X I. é v f o l y a m 2. s z á m I N G Y E N E S 2 0 1 3. m á r c i u s Meghívó A tartalomból Polgármesteri sorok...2 Képviselô-testületi hírek...2 Jegyzôi sorok...6

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2009. szeptember INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 9. évfolyam 7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyertes pályázatok

Részletesebben

HATÁROZATOK 2016 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

HATÁROZATOK 2016 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: HATÁROZATOK 2016 1/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS Jótékonysági est a vörös iszap károsultjainak megsegítésére A Mûvelõdés Házában 2010. november 19- én 18 órai kezdettel X.évfolyam

Részletesebben

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányzdvK"jf; ;-;yi~~l'o~t~~)ü:1~~os x. KER fl LET T T 00 00 00 1.. fitb,;, 'H'!d

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21-i ülésére

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek.

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek. EZ TÖRTÉNT ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS AZ ÓVODÁBAN Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál John Dewey Lokálpatrióta szemlélet csíráinak kialakítása a projektpedagógia módszereivel címmel tartottak

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Meghívó. Meghívó. A képviselõ-testület 2015. január 29-én tartotta soros ülését.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Meghívó. Meghívó. A képviselõ-testület 2015. január 29-én tartotta soros ülését. TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2015. február INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 15. évfolyam 2. szám Meghívó Köröstarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey RÉPCESZEMEREI Hírlevél VI. évfolyam, 1 szám 2010. Május SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ A Répceszemeréért Egyesület hagyományőrző tevékenységei között szerepel a falu múltjának ápolása. Ennek a gondolatnak

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja II évfolyam 6. szám 2007. június Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõtestülete Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszönti Apátfalva

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft.

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. KEMECSEI POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. VIII. évfolyam, 2. szám 2005. április Hírek Édesanyák, Nevelõanyák, Nagymamák, Pótmamák, Keresztanyák! Május elsõ vasárnapján virág és illatözön

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Sokan, s jót mulattunk

Sokan, s jót mulattunk XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. július Sokan, s jót mulattunk Díszpolgár és s köszöntõje Kovács Kati mûsorára sokan voltak kiváncsiak FAL ALUN UNAP AP A fõzõver ersen

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén címû pályázat záró rendezvénye 2013. július 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 6. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AKTUÁLIS. Üdvözöljük újszülötteinket

AKTUÁLIS. Üdvözöljük újszülötteinket 2. oldal RENDÕRSÉGI HÍREK AKTUÁLIS Cserényi Iván hadnagy jelentése alapján az alábbi rendõrségi események történtek az elmúlt hónapban: Januárban is számos feljelentés készült szabálysértési ügyekben,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KISVÁRDAI TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító 202803. Beszámoló 2014-15.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KISVÁRDAI TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító 202803. Beszámoló 2014-15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KISVÁRDAI TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító 202803 Beszámoló 2014-15. A Beszámolót készítette: Himicsné Papik Gabriella igazgató A Beszámolót az alkalmazotti

Részletesebben

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Dorog Város Képviselõ-testületének lapja 2013. augusztus 24. évfolyam 7. szám 1 TESTÜLETI HÍREK 2013. június 28. Napirend elõtt dr. Tittmann János polgármester átadta az Év Köztisztviselõje Díjat Lajos

Részletesebben

EZ IS - AZ IS. Fokozott együttmûködés a gyermekek védelmében. Csodák nincsenek. Martfûn láttuk. 2008. április. 2. oldal

EZ IS - AZ IS. Fokozott együttmûködés a gyermekek védelmében. Csodák nincsenek. Martfûn láttuk. 2008. április. 2. oldal EZ IS - AZ IS Fokozott együttmûködés a gyermekek védelmében Csodák nincsenek Gyermekvédelmi tanácskozás keretében értékelték a gyermekek érdekében végzett elmúlt évi munkát és összegezték a jövõbeni terveket,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jelen voltak: Bogács Község Képviselő-testülete a mellékelt jelenléti ív szerint Kásáné

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója Elıkészítette: Polgár Zoltán ügyvezetı Békési Férfi Kézilabda Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

152/2006. (11. 23.) Képviselıtestületi határozat

152/2006. (11. 23.) Képviselıtestületi határozat 152/2006. (11. 23.) Képviselıtestületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Iskola történeti kiállítás kapcsán a nyugdíjas pedagógusok részére ajándékcsomagot készíttet, melyhez

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Önkormányzati határozatok A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2014. május 28. XV. ÉVFOLYAM TARTALOM Önkormányzati hírek 1. o. Női önvédelmi sport 2. o. Lurkó Óvoda hírei 3. o. Iskolai sportsikerek 4. o. Kalandtúra

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Helye: Művelődési Ház Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

Önkormányzati Lap 12. évf. 125. sz. 2010. Május. Önkormányzati Hírek FALUNAPI ELŐZETES

Önkormányzati Lap 12. évf. 125. sz. 2010. Május. Önkormányzati Hírek FALUNAPI ELŐZETES ZSADÁNYI HÍRLAP Önkormányzati Lap 12. évf. 125. sz. 2010. Május Önkormányzati Hírek Rendkívüli testületi ülést tartott képviselő-testületünk május 4.-én az ivóvíz minőségjavító programmal kapcsolatos végső

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014.

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014. Bikali Újság 2014. június Reviczky Gyula Nyári dal...vadvirágokat szedek S kötözöm füzérbe. Vagy a fűben heverek, S felnézek az égre. S haja hopp! A madárral dalolok... Szép világ, te, jó napot! www.bikal.hu

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám S Z E M É T M E N T E S 2006 Pár hete lassan egy hónapja, hogy beköszöntött az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel többet, 2006-ot

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR - május

ESEMÉNYNAPTÁR - május ESEMÉNYNAPTÁR - május HEMO Csanádi Imre: Májusdícsérő Május, mosolygó, békák torkát megoldó, gyöngyvirág-nyitogató, cserebogár-zúgató. Röptetsz madarat, meghozod a nyarat, pölyhös fecskét, fára cseresnyét!

Részletesebben