Kovács Magda Díj. Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Magda Díj. Preambulum"

Átírás

1 Kovács Magda Díj Preambulum Az informatika területén elért kimagasló tanulmányi eredmények, az informatikai alkalmazások során tanúsított kreatív hozzáállás, valamint a távoktatás és tudásmegosztás korszerű módszereinek kidolgozásához, adaptálásához vagy elterjesztéséhez köthető szellemi teljesítmény és azok gyakorlati megvalósításának fokozott elismerése és megbecsülése érdekében az LSI Kuratóriuma az Alapító Okiratban megfogalmazott célokkal összhangban úgy döntött, hogy díjat alapít a széles értelemben vett innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedő főiskolai és egyetemi hallgatók elismerésére. A díj Dr. Kovács Magdáról, az LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány létrehozójáról és megszervezőjéről kapta nevét. Az Alapítványt húsz magyar cég és ipari kutatóintézet alapította 1979-ben az informatikai kultúra elsősorban az oktatás révén megvalósuló formálására, fejlesztésére. Az LSI a hazai számítástechnikai kultúra terjesztésében, az oktatásban és különösen a szakmai könyvkiadásban rövid időn belül széles körben ismert és elismert intézménnyé vált. Az LSI küldetése, hogy az Alapító Okiratnak megfelelően a korszerű infokommunikációs technológiák terjesztését, fejlesztését és elsajátítását támogató központként működjön a felsőoktatás, felnőttképzés és a szakképzés területén. Minőségi tartalomszolgáltatás-fejlesztést nyújtó szervezetként hatékonyan működtesse, és kiegyensúlyozottan fejlessze a tudásalapú, innovatív és versenyképes gazdaság fejlődéséhez szükséges (e-)tanulási módszereket, környezeteket és elektronikus oktatástechnológiai kompetenciákat. Az LSI 1992-ben a SZÁMALK-kal együttműködésben hozta létre a nyitott, távoktatási módszerrel oktató intézményt, a Gábor Dénes Főiskolát. Dr. Kovács Magda, a főiskola fontos küldetésének tekintette, hogy országos távoktatási hálózaton keresztül házhoz vigye a tanulás lehetőségét. Az elmúlt 15 év egyik kiemelkedő teljesítménye, a Bécsi úti Campus létrehozása volt. A Kovács Magda Díj elsősorban e Campus, valamint a Gábor Dénes Főiskola diákjainak jövőbeni teljesítményét kívánja ösztönözni a tanulásuk komplex feltételrendszerének támogatásával. A feltételeket és az ösztöndíj intézményi és egyénenkénti mértékét az LSI Kuratóriuma oktatási félévenként határozza meg és hirdeti meg az érintett intézmények tanévnyitóin és honlapján. 1

2 A Kovács Magda Díjra benyújtható pályázatok A díjra pályázatot kell benyújtani. Pályázni lehet az olyan pályaművel, TDK dolgozattal, a szakmai elvárásokon túlmutató tanulmánnyal vagy oktatásban használható önálló eredménnyel, amely valamely, az informatikai műveltség területén újdonságot, innovációt, előrelépést jelent. Pályázóknak javasolt témakörök, ötletek (nem rangsor, csak lista!): 1. informatikai ismeretek megszerzése, feldolgozása, terjesztése (ide értve pl. Okostelefon használati alapismeretek digitális nagyiknak elearning tananyag koncepció is) 2. nyelvtanulás, nyelvgyakorlás, rétegnyelvi ismeretek (ide értve pl.online nyelvi játékok is) 3. természettudományos ismeretek megszerzése, feldolgozása, terjesztése (ide értve pl. okostelefonos mérési adatgyűjtés is) 4. műszaki ismeretek megszerzése, feldolgozása, hasznosítása, terjesztése (ide értve pl. 3D nyomtatás is) 5. vállalkozási ismeretek megszerzése, feldolgozása, terjesztése (ide értve pl. adó és egyéb -bevallási, -befizetési naptári figyelmeztető applikációt is) 6. üzleti (B2B) kapcsolatépítés és kapcsolatkezelés informatikai támogatása (ide értve pl. névjegykártya kezelést is) 7. végfelhasználói (B2C) kapcsolatépítés és kapcsolatkezelés informatikai támogatása (ide értve pl. Facebook, LinkedIn használati kisokos készítése is) 8. és egyéb hardverfejlesztések, szoftverfejlesztések, informatikai ötletek (ide értve pl. Raspberry PI mikrogépre alapozott fejlesztések is). A pályázat díja A Kovács Magda Díj egy díszoklevél, valamint a féléves költségtérítésnek megfelelő összeg, amely költségtérítési igazolás vagy a pályázó előzetes nyilatkozata alapján a számviteli szabályoknak megfelelő levonások után készpénzben-formájában vehető át (lásd adatlap hallgató nyilatkozata). A pályázatok elbírálásának általános szempontjai Általános elvárás, hogy a pályázó és pályaművek kreatív, felbecsülhető értékről szóló, önálló vagy kiscsoportos munka eredménye legyen, ide értve más megoldások önálló kombinációját és honosítását is, de tiszteletbe tartva és nevesítve a szerzői joggal kapcsolatos kérdéseket. Diplomamunka nem adható be. Az abszolutóriummal rendelkező hallgatók, nem pályázhatnak. 2

3 A pályázatok elbírálásának tartalmi szempontjai 1. A pályamű az informatikai műveltség mely szintjén jelent újdonságot, innovációt, előrelépést? (informatikai műveltség szintje: alapfokú digitális írástudás, készség szintű informatika alkalmazási képesség, informatikai rendszer üzemeltetésének tudása, informatikai eszköz professzionális, értékteremtő használati tudása, informatikai szakember) 2. A pályamű milyen mértékben állít elő, jelenít meg az informatika eszközeivel használati értéket? (használati érték: szórakoztatás, egyéni játék, csoportos játék, játszva tanulás/tanító használat, tudásgyűjtő és tudásmegosztó érték, gazdálkodási, termelés avagy egyéb, meg nem nevezett általános társadalmi érték, eszmei érték) 3. A pályamű mekkora területre lehet hatással a társadalmi közegben, a termelésben, a szolgáltatásokban? (kiscsoport, család, lakókörzet, országos, globális, avagy egyéb csoport számára értékes hasznosulási lehetőség) A dolgozat, pályamű formai követelményei: A pályaművet papíron (bekötve, 1 példányban) és digitális formában, teljesen megegyezően kell elkészíteni. A pályázatot 1 példányban ki kell nyomtatni, be kell köttetni. A beköttetett pályamű, az aláírt nyomtatványokat, az alább leírt felsorolt sorrendbe tartalmazza. A dolgozatot a külső borító oldalon Kovács Magda díj - dolgozat felirattal és a szerző nevének feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követő címlap tartalmazza a főiskola, megnevezését, ahol a dolgozat készült, továbbá a szerző nevét, évfolyamát, szakot és a dolgozat pontos (adatlapon szereplő címmel megegyező) címét. A dolgozatot A4 es lapon (normál géppapír) kb oldal terjedelműre kell elkészíteni. Javasolt a 12 pontos Arial, vagy Times New Roman betűtípusok, valamint a 1,5 sorköz használata. Az elektronikus, és az 1 példányban kinyomtatott pályamű is tartalmazza az alábbiakat (az aláírt dokumentumokat: adatlap, nyilatkozat, be kell szkennelni, és pdf formátumban kell feltölteni): 1. CÍMLAP (külső borító) 2. Borítót követő címlap 3. ADATLAP (letölthető az ILIAS-ból) 4. NYILATKOZAT (letölthető az ILIAS-ból) 3

4 5. 1 oldalas tartalmi összefoglaló magyarul 6. 1 oldalas tartalmi összefoglaló angolul 7. pályamű TARTALOMJEGYZÉK (javaslat) Bevezető rész: - a megoldásra váró probléma, a feladat ismertetése, - a témaválasztás indoklása, célkitűzések. Téma kifejtése: - a körülmények ismertetése, helyzetfelmérés, - probléma és annak tágabb összefüggésrendszerének bemutatása, - a probléma elemzése, részekre bontása, - alkalmazásra kerülő módszertan rövid ismertetése, - megoldási alternatívák felvetése, - a kiválasztási kritériumok kidolgozása, - a megoldási javaslat kidolgozása. Befejező, záró gondolatok: - az eredményeinek összefoglalása, - önálló vélemény, javaslattétel, - további teendők, Irodalomjegyzék Mellékletek (ha van) CD, DVD melléklet Amennyiben a pályamunkához valamilyen elektronikus melléklet is tartozik (program, film, stb.) a CD, DVD-ét tartalmazó papírtasakot be kell ragasztani a pályamunka utolsó oldalára, valamint a digitális tartalmat fel kell tölteni egy szerverre és az elérési utat, hivatkozást meg kell adni a dolgozatban. A pályamű nyilvános bemutatása, védése: A benyújtott pályamunkához a hallgató egy prezentációt is készít, amelyet szintén a megadott helyre a pályamű beadásával egy időben kell feltöltsön. A prezentációt a pályázó a nyilvános pályázati bemutató alkalmából mutatja be (ezt nem kell kinyomtatni), de fel kell tölteni az ILIASBA. A pps bemutatására a hallgatónak 10 perc áll a rendelkezésére. 4

5 A pályaművet a kitűzött időpontban megtartandó nyilvános előadással személyesen kell ismertetni. A max. 10 perces prezentáció felépítése, megjelenítése és az élőszavas beszéd előadás-technikája az elbírálásnál plusz pontokat jelent. A személyes bemutató meg nem tartása kizáró ok. Kérjük a bemutatókat az alábbi leírás szerint mentsék el (töltsék föl az ILIASBA): vezetéknév_keresztnév_neptun kód.pps (Fontos: kérem, ne használjon ékezeteket) Feltöltés határideje: március óra. Az előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi: az előadás módja, nyelvezete; az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása; az előadás tartalma és szakmai színvonala; az előadás szemléltetése; az előadó vitakészsége. A pályamunka leadásának módja 1. Elektronikus példány A pályamunkát PDF és doc fájlban is fel kell tölteni az ILIASBA. A digitális mellékleteket is ide kérjük feltölteni. A feltöltés helye: Itt: Taneszköztároló - Kovács Magda Díj. Minden hallgató a saját felhasználónevével tud belépni az ILIASBA, és a pályázati határidő lezárása előtt a fájlokat tudja törölni, frissíteni. A pályázati határidő lejárta után a pályázó a fájlokat nem tudja sem törölni, sem szerkeszteni. Feltölteni 1 fájlt, illetve zip csomagot is lehet. Kérjük, hogy a pályázók zip csomagként töltsék föl a fájlokat, amennyiben több fájljuk van! A zip csomag tartalmazza a teljes pályaművet: doc, pdf formátumban (ebbe benne van a címlap, adatlap, nyilatkozat és a pályamű is) illetve a digitális tartalmat (ha van). Minden pályázó, csak a saját maga által feltöltött tartalmat látja! A pályázat feltöltésének határideje: február 23. hétfő 12:00 óra. 2. Nyomtatott példány A pályamunkát egy példányban kinyomtatva, bekötve, lezárt borítékban, a CD, vagy DVD melléklettel együtt, le kell adni a GDF aulában levő információs pultnál. A pályázat beadási határideje: február 23. hétfő 12:00 óra. A pályamű leadásakor, a pályázó egy átvételi igazolást kap az átvevőtől. A pályázó az átvételi igazolást előre kitölti és 2 példányban magával viszi az 5

6 információs pulthoz, ahol mindét igazolást kölcsönösen aláírjak, majd egy példányt a pályázónak visszaadnak. (Az átviteli igazolás itt letölthető). A fenti kritériumok bármelyikének nem teljesítése kizáró ok. A Pályázó hozzájárul a tartalmi összefoglalók publikálásához a GDF webes felületén és az Informatika című nyomtatott kiadványában, illetve az LSI weboldalán. A pályázat ütemezése A pályázat meghirdetése: 2014.december 05. A pályázat feltöltési és beadási határideje: február 23. hétfő 12:00 óra. A Kovács Magda Díj pályázatok nyilvános bemutatójának ideje: március 17. (kedd) 14:00 óra, Neumann terem A bírálóbizottság a pályázati bemutatókat értékeli, a helyszínen kihirdeti és megindokolja döntését. Kovács Magda Díj jelen pályázati kiírása megjelenik mind a GDF, mind az LSI Alapítvány weboldalán. A pályázati döntés módja A díjat az LSI-ből, az érintett felsőoktatási intézményből és annak hallgatói önkormányzatából álló hattagú, arányosan delegált Bírálóbizottság, nyilvános ülésen hallgatja meg a pályázatokat bemutató előadásokat és az intézmény érintett oktatóinak véleményét, ajánlását. E mellett a GDF 2 szakembere is bírálja a pályázatokat, meghallgatja a prezentációkat és javaslatot tesz a sorrend kialakítására. A két bíráló pontszáma szintén a bírálóbizottság 6 tagú pontjaihoz adódik hozzá. Az eredményhirdetésre, a prezentációk meghallgatása után kerül sor. Egyéb szempontok A keretösszeg 2014/15 tanév első félévében 1 millió forint. A díj legalacsonyabb értéke a mindenkori féléves költségtérítési díj. Az adott félévben megmaradó összeg átvihető a következő félévre. 6

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat Pályázati felhívás A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest 2012.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat 1. Preambulum Az év fiatal könyvtárosa díj Alapító okirat A könyvtári rendszerben felhalmozott tárgyi és információs kincs értő gondozója és szolgáltatója a könyvtáros. A kommunikációs technológia gyors

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben