MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ikt.sz: /2007-SZMM Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 1

2 Tervezet A szociális és munkaügyi miniszter../2007. (.) SZMM rendelete az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 7. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében foglalt ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke szakképesítések felsorolását tartalmazó része és a szakképesítésekhez tartozó mesterképzések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó része az e rendelet melléklete szerint egészül ki. (2) A Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben meghatározott szakképesítésekhez illeszkedő mestervizsga követelményeket tartalmazza. A Rendeletben kiadott szakképesítések és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006.(II. 17.) OM rendeletben kiadott szakképesítések közötti megfeleltetést tartalmazó táblázatot a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, amelyben foglaltak alapján mestervizsga szervezhető. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Kiss Péter Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 2

3 Melléklet a /2007.(...) SZMM rendelethez Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke 61. Gipszmintakészítő 62. Takarító 61. GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakmai előképzettség (szakmák) egyikével kell rendelkeznie a jelöltnek: A szakképesítés (szakma) Megnevezése OKJ azonosító száma FEOR száma OSZJ szakmaszáma Gipszmintakészítő Gipszmintakészítő Keramikus 3729 Kőfaragó, épületszobrász, 7636 műköves Kályhás 7637 vagy a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések. 2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlat Mestervizsgára az bocsátható, aki a munkáltató által vagy egyéb hitelt érdemlő módon írásban igazolni tudja a szakképesítésnek megfelelő munkakörben eltöltött 6 év szakmai gyakorlatot. Amennyiben a szakmai gyakorlat részidőkből áll össze, az utolsó időszak nem lehet a vizsgára jelentkezés időpontját megelőző 1 évnél régebbi. II. A MESTER MUNKATERÜLETE, A SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK A mester munkaterületének rövid leírása: A gipszmintakészítő mester tervező, kivitelező, javító, szakoktató és szakértő tevékenységet végez. Kivitelező munkáját szakműhelyben végzi, a vonatkozó szakmai szabályok betartásával. A gipszmintakészítő mester olyan vizuális képzettséggel, rajzi és plasztikai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a porcelánkészítéshez szükséges modellek és gipszformák Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 3

4 különböző területein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Elmélyült szakmai tudása, művészeti és művészettörténeti ismeretei képessé teszik tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozónként is. Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint a gyári és az autonóm porcelán területén. Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása birtokában a tevékenységi körök mindegyikét magas fokon képes művelni. Tevékenysége során megrendeléseket vállalhat, termékei értékesítésével kereskedelmi tevékenységet folytathat. Tevékenységének fontos eleme a modell és gipszforma készítés gyakorlati oktatása, valamint a szakmával kapcsolatos szaktanácsadás. Munkájának minden mozzanatára jellemző: az önállóság, magas hatékonyság, kiváló minőség. III. MESTERVIZSGA SZINT SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakma mester szintű gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok Szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, műszerekkel, megbízásra illetve megrendelésre az alábbi tipikusan jellemző szakmai munkatevékenységeket végzi: - porcelánáruk (dísztárgy, szerviz, figura), fazekasáruk, cserépkályha, kerti és épületkerámiák, klinker, majolika, kőedény, és higiéniai agyagáruk, kőagyagáruk egyedi vagy kisszériás, saját tervezésű vagy kész terv alapján magmodell, modellberendezés, gipszforma előállítása a szükséges kézi vagy gépi eszközök alkalmazásával, - a készítendő munkatermékhez a követelményeknek, előírásoknak megfelelő alapanyagok, segédanyagok megválasztása, azok előkészítése, felhasználása, a technológiai előírásoknak megfelelő kezelése, - a munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki dokumentáció használata, - egyszerűbb anyagvizsgálatok elvégzése, - a munkafolyamatok során előforduló segédanyagok gépi és kézi eszközeinek kiválasztása, használata, karbantartása, elkészítése - a műveletek elvégzéséhez szükséges gépek, berendezések beállítása, kezelése, karbantartása, - a munkatárgyak alakjának, méreteinek, súlyának méréséhez és ellenőrzéséhez szükséges mérőeszközök használata, - a jellemző hibák, selejtek és azok okainak felismerése, a kiváltó okok megszüntetése, a selejt elkerüléséhez szükséges következtetetések levonása, - helyreállító műtárgyvédelmi tevékenység elvégzése a porcelán dísztárgyak, díszműtárgyak muzeális tagjainak felismerése után (muzeológus és műemlékvédelmi szakemberek bevonásával), a speciális követelmények betartásával, - a megrendelő igényei alapján egyedi tárgyak modelljeinek és gipszformáinak megtervezése és kivitelezése, 2. Követelmények 2.1. Elméleti szakmai elvárások A mesterjelölt anyagismeretből ismerje: - a kerámia és porcelán ipar nyersanyagait (keletkezésüket, kitermelésüket, felhasználásukat), - porcelánipar ipar gyártmányait, Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 4

5 - a földtani, ásvány és kőzettani alapokat, - a kerámiaipar nyersanyagainak tulajdonságait és azok vizsgálatát, - a kerámiaiparban felhasználásra kerülő egyéb anyagokat (gipsz, műanyagok, segédanyagok, folyósító anyagok, oxidok, égetési segédanyagok), - a kerámia masszákat, - a kerámia mázakat és nyersanyagaikat, - a kerámiaipar díszítő festékeit, tulajdonságukat, fajtájukat, viselkedésüket. A mesterjelölt technológiai ismeretből ismerje: - a porcelánipar történeti áttekintését és az egyes korok jellemző stílusát, - a szakma anyagait, az alap és segédanyagok előkészítés utáni felhasználását, - a kéziszerszámokat, segédeszközöket és berendezéseket, a mérőeszközöket és műszereket, valamint ezek tárolását, használatát és karbantartásának szabályait, - a gipszmintakészítő szakma tevékenységeinek végzéséhez szükséges műveleteket, - az egyszerű modell és gipszforma készítés végrehajtásának módjait, a munkaigényes, bonyolult összeállítású termékek modelljeinek és gipszformáinak készítését, a részfolyamatok fontosságának kiemelésével, - a különböző célú modellberendezések és gipszformák készítésének eljárásait és annak módozatait, - a munkavédelmi, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásokat és balesetelhárítási módokat. - ismerje az ISO 9001:2000, az ISO 14001:1997 és a BS 8800 szabvány követelményeit, A mesterjelölt művészettörténetből és szakmatörténetből ismerje: - a művészettörténet stíluskorszakait, irányzatait, jellemző forma és díszítővilágát, - egy egy korszak kiemelkedő alkotásait és alkotóit, - azokat a meghatározó értékeket, amit szakmájában kreatív módon alkalmaz, adaptál A mesterjelölt szakmatörténetből ismerje: a kerámia és porcelánipar történetét, fejlődését. Általános szakmai elvárások: - A kivitelezendő termékek megtervezése, szükség szerint műhelyrajz készítése. - Formázó-, öntő- sajtoló- gépek működéséhez megfelelő szerszám, forma méretezése, elkészítése a speciális igények figyelembe vételével. Pl. porozitás, terhelhetőség, megfelelő anyag kiválasztása. - Az alkalmazandó technológia terveinek elkészítése. - A szükséges alapanyag mennyiségi és minőségi meghatározása és kiválasztása. - A szükséges vegyi és segédanyagok megválasztása, szakszerű kezelése. - A gyártáshoz szükséges gépi és kézi eszközök meghatározása, kezelése karbantartása elkészítése. - Alap és segédanyagok megrendelése, beszerzése, tárolása, raktározása és nyilvántartása. - Kész és félkész termékek szakszerű tárolása. - A termék, illetve a javítás, szolgáltatás ellenértékének kalkulálása és elszámolása a hatályos jogszabályok szerint - Az adminisztrációs és pénzügyi feladatok szabályos elvégzése. Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 5

6 - Környezetvédelmi, munka és egészségvédelmi előírások szerint a munkavégzés feltételeinek megteremtése, betartása és betartatása. - Teljes körű szakmai felelősséggel irányítja a műhely tervezési és kivitelezési tevékenységét, ellenőrzi a gépi és kézi berendezések szakszerű, biztonságos használatát Szakmai gyakorlati követelmények A mesterjelölt szakrajzból ismerje: - az ábrázoló geometria alkalmazását a művészi tervezés, a műszaki dokumentáció területén, - a műhelyrajz készítését és a rajzolvasását, - az emberi test művészi ábrázolását, - a sík, a tér, a forma alakításának törvényszerűségeit. - a forma és díszítmény összhangját, kompozíciós szabályait, különböző díszítési módokat és stílusokat. A mesterjelölt - legyen képes a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat szakszerűen használni, alkalmazni és karbantartani, - tudja a technológiai feladatok elvégzéséhez szükséges gépeket és kéziszerszámokat, célszerszámokat, felszereléseket kiválasztani, kezelni, karbantartani, - ismerje a modell gipszforma készítés során alkalmazott gépek, készülékek, szerszámok, segédeszközök felépítését, működési elvét, - magas szinten tudja elvégezni az előkészítő, megmunkálási alapműveleteket, - képes legyen díszítő elemek elkészítésére, ezek összeállítására, kivitelezésére modell, rajz, műszaki rajz technológiai leírás vagy elképzelés alapján, - tudjon műszaki és műhelyrajzokat készíteni és olvasni, tudjon különböző szerkesztési és számítási műveleteket alkalmazni, - ismerje a porcelán égetés fizikai és kémiai tulajdonságait, - rendelkezzen fejlett esztétikai érzékkel, és a gyakorlatban alkalmazza tapasztalatait, - tudja használni a hagyományos mérőeszközöket és a legújabb mérő és ellenőrző műszereket, - ismerje a felhasználásra kerülő alap és segédanyagok tulajdonságait, azok biztonságos felhasználásának előírásait, helyes tárolási és kezelési módját, - ismerje és tudja alkalmazni a modell és gipszforma készítésre vonatkozó érvényes hatósági előírásokat, és az érvényben lévő szabványokat (EURO szabványok). Legyen járatos a fizikai vizsgálatok elvégzésében, kiszámításában, fontosságában. - tudja alkalmazni és önállóan használni a védőberendezéseket, védőfelszereléseket és a tűzoltó berendezéseket, - legyen tájékozott a szakmában élenjáró hazai és külföldi cégek tevékenysége és a legmodernebb eljárások terén, - ismerje a szakmát képző oktatási intézmények rendszerét, az oktatás módszereit, a képzés problémáit, - rendelkezzen alapvető pedagógiai ismeretekkel, - munkája során tudja megtervezni és megszervezni tevékenységét, - legyen képes a szakmában elvárható magatartási követelményeket munkája során a megrendelővel és a munkatársakkal szemben alkalmazni. - a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében környezetkímélő módon dolgozni. Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 6

7 IV. A SZAKMAI MINŐSÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE A mestervizsga célja és feladata annak megállapítása, hogy a mesterjelölt: - elsajátította e a gipszmintakészítő tevékenység mesterszinten szükséges, szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit, valamint a vállalkozási és a pedagógiai ismereteket, - képes e munkáját magas színvonalon önállóan végezni, - rendelkezik e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel, valamint a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, emberi tulajdonságokkal. A mestervizsgát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mestervizsga szabályzatába (a továbbiakban: MKIK Vizsgaszabályzat) foglaltak szerint kell előkészíteni, és megszervezni. A sikertelen vizsgarészből a Mestervizsga Szabályzatba foglaltaknak megfelelően pótvizsgát kell tenni, de a többi vizsgarészből folyamatosan folytatható a vizsga. A mestervizsga részei: - pedagógiai ismeretek, vállalkozási ismeretek, - szakmai elméleti vizsga (szakmai írásbeli, és szóbeli), - szakmai gyakorlati vizsga A vállalkozási ismeretek, a pedagógiai ismeretek vizsgarészek követelményrendszere valamennyi szakmában azonos, azokat a 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet tartalmazza. A vizsga egyéb kérdéseiben az MKIK Vizsgaszabályzata előírásait kell alkalmazni. 1. Szakmai gyakorlati vizsga és értékelése A gyakorlati vizsga keretében a mesterjelöltnek szakmai gyakorlati tudásról kell számot adnia. A gyakorlati vizsga két részből áll: mesterremeket, és helyszíni gyakorlati vizsgafeladatot kell készítenie a jelöltnek A mesterremeknek egyedinek, technológiai kivitel szempontjából magas szintűnek és esztétikusnak kell lennie. A remekről műszaki dokumentációt, műhelyrajzot kell készítenie a jelöltnek. A mesterremek tárgyát a Mestervizsga Bizottság elnöke a vizsgabizottsági tagokkal egyetértésben a jelölttel egyetértésben határozza meg. Elkészítésére 30 nap áll a mesterjelölt rendelkezésére. Az elkészítés folyamatát a Mestervizsga Bizottság tagjai közül megbízott konzulens kíséri figyelemmel és dokumentálja írásos jegyzőkönyvben a mesterremek készítésének helyszínén. A konzultációs ellenőrzésre a készültségi fok figyelembevételével legalább 3 alkalommal kell sort keríteni. Az elkészült mesterremek a jelölt tulajdonát képezi. A helyszíni gyakorlati vizsgafeladatot a jelentkezők szakmai követelményének figyelembevételével a Mestervizsga Bizottság határozza meg. A vizsga helyszínét a Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 7

8 Mestervizsga Bizottság elnöke jelöli ki. A vizsgafeladat húzott tétel alapján A és B tételből tevődik össze. A vizsgabizottság gondoskodik a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokról és eszközökről. A vizsga időtartama maximun 420 perc. A helyszíni gyakorlati vizsga megkezdésének előfeltétele az elkészült, és a Vizsgabizottság által elfogadott mesterremek leadása. A vizsga teljesítményét a mesterremekkel együtt kell értékelni. Az értékelés pontozással történik. Értékelés szempontjai: az elérhető maximális pontszám a mesterremek esetén 100 pont (technológiai és esztétikai kivitel), megfelelő minősítést kap az a vizsgázó, aki az elérhető pontszám legalább 70 %-át elérte. A gyakorlati vizsga értékelési szempontjait és az elérhető összpontszámot a gyakorlati vizsga előtt a vizsgázókkal ismertetni kell. 2. Szakmai elméleti vizsga és értékelése A szakmai elméleti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga tartalma: - technológia (a szakmát átfogó technológiai ismeret, szakmai számítás) - szakrajz (műhelyrajz, vetületi rajz, axonometrikus ábrázolás) - anyag és gyártásismeret Az írásbeli vizsga időtartama legfeljebb 240 perc. Az írásbeli vizsgára központilag kiadott tételek alapján kerül sor (amíg központi feladatbázis nincs, addig az adott vizsgafeladatot a vizsgabizottság a szakmai szint alapján állítja össze, amelyet a vizsgabizottság elnöke hagy jóvá) Tantárgyanként adható maximális pontszám 100 pont. Számológépen, táblázatokon és rajzeszközökön kívül a mesterjelölt más segédeszközt nem használhat. Az írásbeli vizsgán a minden kérdéscsoportot külön külön kell értékelni, majd ezek figyelembevételével kell az írásbeli vizsgát minősíteni. A sikeres írásbeli vizsga minősítése: "megfelelt"."nem felelt meg" minősítést kell adni az írásbeli vizsgára, ha bármelyik kérdéscsoport megoldása nem felelt meg "Megfelelt" minősítést kap az a jelölt, aki a pontszámok 60 % át témakörönként teljesítette. Szóbeli vizsga A szakmai szóbeli vizsga témakörei: - anyagismeret, - technológiai ismeretek, - munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek, - művészettörténet, szakmatörténet A mesterjelölt minden tantárgyból húzott tétel alapján ad feleletet. A felkészülés időtartama: 30 perc. A szóbeli vizsgán az egyes témaköröket külön külön kell értékelni. (megfelelt nem megfelelt) "Nem felelt meg" minősítést kell adni a szóbeli vizsgára, ha bármelyik témakör értékelése nem felelt meg A sikeres szóbeli vizsga minősítése "megfelelt". Minden témakört külön külön értékelni kell, a minősítést a vizsgabizottság egyszerű szótöbbséggel dönti el. Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 8

9 3. A vizsga egyes részei alóli felmentés lehetőségei és feltételei A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható. A szakirányú egyetemi, főiskolai végzettséggel, illetve akkreditált szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező jelöltnek a mestervizsga szóbeli vizsgarésze alól felmentés adható az MKIK Vizsgaszabályzatában foglaltak szerint. A mestervizsga vállalkozási ismeretek és pedagógiai ismeretek vizsgarészei alóli felmentés az MKIK Vizsgaszabályzata szerint adható. 62. TAKARÍTÓ mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek A szakképesítés (szakma), szakképzettség Megnevezése OKJ azonosító száma OSZJ szakmaszáma Takarító vagy a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések. 2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlat A szakképesítés munkaterületein a szakirányú képesítés megszerzését követően eltöltendő 5 év szakmai gyakorlat. Megjegyzés: Azok számára, akik rendelkeznek az MKIK és a FIDEN által elismert Master of Cleaning végzettséggel azok a vizsgától számított 6 hónap után mestervizsgára bocsáthatók. II. A MESTER MUNKATERÜLETE, A SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 1. A mester szakmai munkaterületének leírása A takarító mester szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, berendezésekkel, szerszámokkal és anyagokkal - megbízásra, ill. megrendelésre - az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi: - Épületek belsőépítészeti elemeinek és berendezési tárgyainak tisztítása ápolása és védelme, valamint hulladékok eltávolítása - Minősített funkciójú épületek belsőépítészeti elemeinek és berendezési tárgyainak speciális fertőtlenítő vagy dekontaminációs tisztítása és bizonyos kártevőirtási intézkedések megtétele, - Gépészeti berendezéséken végzett takarítás és ápolás, valamint termelési hulladékok eltávolítása - Közlekedési eszközökön és berendezéseken valamint világítóberendezéseken végzett tisztítás, ápolás és védelem Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 9

10 - Épületek külső felülete és szabadtéri műalkotások vagy járművek külső tisztítása, ápolása és védelme - Közlekedési utak és szabad területek takarítása, beleértve a téli szolgáltatásokat - Vegyi anyaggal szennyezett felületek szennyezettségének eltávolítása 2. A mester tevékenységi területe és feladatköre - Beltéri területen = Portalanítás (Nem tapadó szennyeződések) = Tisztító-, ápoló-, és felületkezelő szerek alkalmazása (Tapadó szennyeződések) = Gépek és kézi eszközök alkalmazása (Nem tapadó és tapadó szennyeződések) = Szennyezet oldatok eltávolítása (Tapadó szennyeződések) = Véglegesítési munkák (Tapadó szennyeződések) = Kiegészítő feladatok - Minősített beltéri területen = Speciális rendszerű portalanítás (Nem tapadó szennyeződések) = Minősített tisztító-, ápoló-, és fertőtlenítő, felületkezelő szerek alkalmazása (Nem tapadó és tapadó szennyeződések) = Gépek és kézi eszközök alkalmazása (Nem tapadó és tapadó szennyeződések) = Szennyezet oldatok eltávolítása (Nem tapadó és tapadó szennyeződések) = Véglegesítési munkák (Nem tapadó és tapadó szennyeződések) = Speciális feladatok (Állagmegóvás) - Kültéri területen: = Tisztító-, ápoló-, és fertőtlenítő, felületkezelő szerek alkalmazása = Gépek és kézi eszközök alkalmazása = Hó és jégkezelés = Katasztrófa elhárítás = Homlokzat és ablaktisztítás III. MESTERVIZSGASZINT SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakma mester szintű gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok) - Területfelmérés, burkolatazonosítás és kockázatelemzés - Eljárás és technológia meghatározás (beleértve a szükséges fejlesztést is) - A megbízás kidolgozása - Humán Erőforrás menedzsment - Szolgáltatásértékesítés - Hálóterv készítés, folyamatirányítás és végrehajtás (beleértve a vállaltvezetést és a szolgáltatás teljesítésének munkavezetését is) - Területátvétel és átadás 2. Követelmények 2.1. Általános szakmai elvárások A mesterjelölt ismerje: - Területfelmérés, burkolatazonosítás és kockázatelemzés feladatcsoporton belül: = Az építészeti rajzok ábrázolási módját, rendszerét, = A rajzokon nem ábrázolt funkcionalitásból és forgalomból származó szennyezettségi terhelések megismerését interjúval, Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 10

11 = A vegyi, fizikai, mikrobiológiai, anyagismereti összefüggéseket a takarítandó terület vagy felület és a szennyeződések és azok jelenléte által megjelenő kockázatok vonatkozásában. - Eljárás és technológiai meghatározás feladatcsoporton belül: = Az alapvető Technológiai Fegyelem elv törvényszerűségeit - Nem tapadó szennyeződések eltávolítása szállodákban, panzióban, lakásban, ipari és kereskedelmi területeken, egészségügyi intézményekben, irodákban, közintézményekben, járművekben, külső felületekről és területekről - Tapadó szennyeződések eltávolítása beleértve a véglegesítési műveleteket is, szállodában, panzióban, lakásban, ipari és kereskedelmi területeken, egészségügyi intézményekben, irodákban, közintézményekben, járművekben, külső felületekről és területekről - Kiegészítő feladatok ellátása szállodákban, panzióban, lakásban, - Speciális feladatok lát el egészségügyi intézményekben, irodákban, közintézményekben, járművekben, külső felületekről és területekről = A lehetséges eljárásokat és technológiákat OKJ Takarító szakmai és vizsgakövetelményszint szerint és az azokkal elérhető eredményeket - A megbízás kidolgozása feladat csoporton belül: = Az összes ármeghatározó tényezőt és azok szerepét és mértékét a végső szolgáltatási díjra hatóan - Időnormák - Bértarifa - Személyi összetétel - Felhasznált kezelőszerek - Alkalmazott gépek és kézi eszközök - Humán Erőforrás menedzsment feladatcsoporton belül: = Az utánpótlás biztosítás alapvető módszereit, tanulóképzés = Az alapvető szakma specifikus oktatási módszereket = Motiváció - Szolgáltatásértékesítés feladatcsoporton belül: = Interjútechnika = A kifogáskezelést = Lezárás - Hálóterv készítés és folyamatirányítás (beleértve a vállaltvezetést és a szolgáltatás tejesítésének munkavezetését is) feladatcsoporton belül: = A piacfelmérési folyamat = Kommunikációs folyamat = Minőségirányítási folyamat = Szerződéskötési folyamat = Szolgáltatási folyamat = Beszerzési és logisztikai folyamat = Minőségmérési folyamat az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerint = Gazdálkodási folyamat - Területátvétel és átadás feladatcsoporton belül: = Takarítandó tárgyak és felületek tételes leltára = Vevői igényfelmérés = A vevő tulajdona (felelősségbiztosítás) = Vevői elégedettségmérés Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 11

12 A mesterjelölt legyen jártas: - A burkolatok és felületek azonosításában - A területek és felületek takarítási szempontból való felmérésben és a tartósan a területen tartózkodó személyekre illetve berendezési tárgyakra leselkedő egészségügyi, közérzeti és biztonsági illetve állagmegóvási, továbbá a járulékos kockázatok elemzésben - Eljárás és technológia meghatározásban - A megbízás kidolgozásban - Humán Erőforrás menedzsmentben - Szolgáltatásértékesítésben - Hálóterv készítés és folyamatirányítás és végrehajtásban - Területátvétel és átadásban Szakmai elméleti követelmények - Fizikai, kémiai, mikrobiológia és munkavédelmi ismeretek, fogalmak és környezetvédelmi összefüggések - Piktogramos szakmai kommunikáció - Tisztító-, ápoló-. és felületkezelő szerek ismerte és azok kölcsönhatásai a környezetre vonatkozóan - Kézi eszközök, gépek és tartozékinak ismerete - Technológiai Fegyelem törvényszerűségeinek ismerete beleértve minden alkalmazott eljárást és technológiát - Illemtan, protokoll - Andragógia - Menedzsment - Kommunikáció - Szociológia Szakmai gyakorlati követelmények A mesterjelölt tudja elvégezni: - A területfelmérést és a burkolatazonosítást - A kockázatelemzést - Meghatározni a szükséges eljárást vagy technológiát - A megbízás kidolgozását - Takarítási és tisztítási technológiát végrehajtani (Önálló, önfejlesztő, kreatív és felügyeleti szinten) - A Humán Erőforrás menedzsmentjét - A szolgáltatásértékesítést - A hálóterv készítését és folyamatirányítását illetve végrehajtását - A területátvételét és átadását IV. A SZAKMAI MINŐSÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE A mesterjelöltnek a mestervizsga bizottság előtt kell számot adnia elméleti felkészültségéről, gyakorlati tudásáról. A mestervizsga célja és feladata annak megállapítása, hogy a mesterjelölt: - elsajátította-e a takarítás és tisztítás mesterszintű gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit, valamint a vállalkozási és illetve pedagógiai ismereteket, Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 12

13 - rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel, valamint a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, emberi tulajdonságokkal. - mindezek birtokában képes-e munkáját mester színvonalon önállóan végezni. A mestervizsga részei: - vállalkozási ismeretek (általános gazdasági, alapvető jogi, munkaügyi stb. ismeretek) vizsga, - pedagógiai (munkapedagógiai) ismeretek vizsga, - szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) vizsga - szakmai gyakorlati vizsga, A szakmai vizsgarészek előírt sorrendje: - gyakorlati, - írásbeli, - szóbeli Megjegyzés: A vállalkozási ismeretek, a pedagógiai ismeretek vizsgarészek követelményrendszere valamennyi szakmában azonos, azokat a 31/1996 (VI. 19.) IKM rendelet tartalmazza. A vizsga egyéb kérdéseiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hatályos Mestervizsga Szabályzatának előírásait kell alkalmazni. A vizsgarészekből külön-külön el kell érni a megfelelt szintet. 1. Szakmai gyakorlati vizsga és értékelése A gyakorlati vizsga keretében a mesterjelöltnek a szakmunkásvizsgánál magasabb fokú szakmai tudást igénylő komplex vizsgamunkát kell készítenie. A gyakorlati vizsga helyét és a vizsgamunkát a vizsgabizottság jelöli ki. A mestervizsga bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínt, a tárgyi feltételeket, a kifogástalan minőségű anyagokat, eszközöket és gépi berendezéseket, valamint az előírás szerinti munka-, egészségügyi- és higiéniai feltételeket. A bizottság előírhatja a mesterjelöltnek, hogy a saját eszközeit használja a szakma szokásos szerszámainak köréből, pl. egytárcsás súroló gép, por- és vízszívó gép, stb. A gyakorlati vizsga három részből áll. A) A munka előkészítése, hatékonysás vizsgálat, B) A feladat végrehajtása C) A tisztított terület átadása A vizsgafeladat három különböző felületen lévő konkrét szennyeződéshez tartozó technológia eljárás, ennek megfelelő tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek alkalmazása, eszközök, gépek és tartozékok kiválasztása, előkészítése, üzemeltetése és raktárra való előkészítése, a munka eredményének átadása. A konkrét vizsgafeladatot a vizsga előtt legalább 15 nappal a vizsgabizottság elnökének irányításával a területi kamara, mint vizsgaszervező állítja össze. A gyakorlati vizsga időtartama legfeljebb 360 perc. Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 13

14 A gyakorlati mestervizsga munkavédelmi oktatással kezdődik. Fel kell hívni a vizsgázó figyelmét a munkavégzés során alkalmazandó munka- és környezetvédelmi, valamint az ergonómiai és higiéniai előírások, szabályok betartására. A gyakorlati vizsga és vizsgamunka értékelése a mestervizsga bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. A mesterjelölt gyakorlati munkáját a bizottság a szolgáltatási termék minősége alapján bírálja el, figyelembe véve a munkavégzés szakszerűségét, pontosságát, technikai és technológiai folyamatát, továbbá a munkavédelmi szabályok betartását. Az a mesterjelölt, aki a gyakorlati vizsgán nem éri el a maximálisan adható pontszám 70%-át, annak a minősítése nem felelt meg. Több részfeladat esetén mindegyik részfeladattal el kell érni a pontszám 50%-át, az összesített átlagnak azonban legalább 70%-nak kell lennie. Sikertelen gyakorlati vizsga ismétlésére legkorábban 6 hónap múlva lehet jelentkezni. 2. Szakmai elméleti vizsga és értékelése A szakmai elméleti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásbeli vizsga: Helye a mestervizsga bizottság által célszerűen megválasztott helyiség. Időtartama maximum 480 perc lehet. Az írásbeli vizsga során el kell készíteni a gyakorlati vizsgára kiválasztott, előkészített és annak alkalmával kitakarított létesítmény takarítási tervét: területbeosztással és az időráfordítások meghatározásával, bértarifa táblázattal, humánerőforrás összeállítással, havi tisztító-, ápoló- és kezelőszer felhasználással, gépek és eszközök amortizációs tervével. Ehhez kapcsolódóan el kell készíteni az árajánlatot és a feltételezetten elkészült munkáról, pedig a számlát. Az írásbeli vizsga értékelése a bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. Annak a mesterjelöltnek, aki a maximálisan adható pontszám 60%-át nem éri el, ezt a vizsgarészt meg kell ismételnie, de a szóbeli vizsgát megkezdheti. A vizsgafeladathoz szükséges szakirodalmat (pl. normagyűjtemény) a vizsgabizottság biztosítja. Meg nem engedett eszköz használata esetén a mesterjelöltnek a teljes vizsgát meg kell ismételnie. Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsga helye a vizsgabizottság által kijelölt helyszín. A kihúzott tétel feldolgozásához mintegy fél óra (20-30 perc) felkészülési időt kell biztosítani. A szóbeli vizsgarész a következő témakörből áll: - komplex szakmai elméleti ismeretek, melyek 3 témakört ölelnek fel: anyagismeret, eszközismeret, technológia. A mesterjelölt önállóan számol be felkészültségéről. A vizsgabizottság tagjai csak akkor tesznek fel kérdéseket, ha a mesterjelölt elakad feleletében, illetve ha az orientálás feltétlenül szükséges. Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 14

15 Amint a mesterjelölt feleletét befejezte, a vizsgabizottságnak joga van a tételanyagon felül, de a szakma tevékenység, ill. tárgykörébe tartozó további kiegészítő kérdéseket is feltenni, az objektívebb értékelés és minősítés érdekében. A mesterjelölt megfelelt, ha a vizsgabizottság egyszerű többséggel (vagy elnöki szavazat alapján) a feleletet minden témakörből külön-külön elfogadja. Nem felelt meg a szóbeli vizsga minősítése, ha bármelyik témakörből nem felelt meg a mesterjelölt. Ebben az esetben a szóbeli vizsgát teljes egészében meg kell ismételnie. 3. A vizsga egyes részei alóli felmentés lehetőségei és feltételei A szakirányú egyetemi, főiskolai végzettséggel, illetve akkreditált felsőfokú szakképesítéssel rendelkező mesterjelöltnek a mestervizsga szóbeli vizsgarésze alól felmentés adható, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzatában foglaltak szerint. A mestervizsga vállalkozási ismeretek és pedagógiai ismeretek vizsgarészei alóli felmentés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint adható annak, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 2 éven belül más szakmából sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga többi része alól felmentés nem adható. Készítette: Barna Anikó Látta: Mátyus Mihály Jóváhagyta: Székely Judit 15

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT I. Tartalmi összefoglaló DÖNTÉSI JAVASLAT A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Agrárkamara kidolgozta a Kutyakozmetikus szakképesítésre szervezhető

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez 2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 2. melléklete a következő

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni 1. Hogyan tekintenek a fogyasztók a mesterre A mester kifejezést a hétköznapi szóhasználatban is elterjedten használják a fogyasztók, ha

Részletesebben

21/2009. (X. 9.) PM rendelet

21/2009. (X. 9.) PM rendelet 21/2009. (X. 9.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése

7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése 1 7. RÉSZ A TŰZVÉDELMI OKTATÁS, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA ÉS A TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről - 1-9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Keramikus Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az ortopédiai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az ortopédiai

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben