Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK."

Átírás

1 Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK Tanári kézikönyv

2 Tartalom 1. Világutazó lettem 4 A diákok megismerkednek a Junior Achievement Magyarország Alapítvány küldetésével, valamint az ÉN ÉS A VILÁG c. programjával. Szó esik önmagunkról, a barátokról, a családról és a feladatokról, a lakókörnyezeti közösségekről, a felelősségről és a közösen végzett munkáról. A témakör egyrészt gondolatébresztő jellegű, másrészt összegzi mindazokat az előismereteket is, melyekre a későbbiek során építeni tudunk. 2. Vissza az időben 9 A tanulók baráti alapon szerveződő kiscsoportokban a település térkép alapján megtervezik és felépítik azokat az épülettípusokat, amelyek az adott településrészbe üzleti, mezőgazdasági, ipari, lakónegyed- illeszthetők. Miközben a részmodellekből összeállítva felépítik saját településmodelljüket, állításokat fogalmaznak meg az ember szükségletei érdekében végzettkörnyezet átalakító tevékenységéről, s arról, hogy mindez milyen hatással van az ember mindennapi életére. 3. Az idő pénz 13 Ez a tevékenység egy nagy kalandozásra hívja a tanulókat a világmindenségben a másodperceken, az évszázadokon és a fényéveken át, hogy választ találjanak arra a kérdésre, hogy MI AZ; -ami mindig jelen van, de látni, hallani, tapintani, szagolni nem tud? MI AZ;- ami megmutatja a múltat, a jelent és a jövőt, nélkülözhetetlen az élethez és minden történet alkotója? Ez az, ami alatt bármi, bármikor végbemegy, megtörténik. 4. Élet a településen és azon túl 18 A települések fejlesztésének és az életmódnak az alapjait gazdasági tevékenységgel, termeléssel biztosítjuk. Életünk központi kérdése ezért a gazdálkodás, amelyet sokrétűsége, bonyolultsága ellenére is meg kell ismernünk. Ennek feldolgozása kisebb témakörökön keresztül, projektmódszerrel történik. 5. A régió felfedezése Mik az erőforrások? 21 A korábban tanultak alapján a diákok megkülönböztetik egymástól a természeti, emberi és tőke erőforrásokat. Kidolgoznak egy személyes környezetet, amely mindhármat tartalmazza Az erőforrások feltárása 23 A diákok felfedezik, hogy erőforrások találhatóak az Egyesült Államok régióiban. Megnevezik az erőforrásokat, amelyeket a cégek használnak termékeik előállításához Regionális erőforrások 25 A diákok felismerik, hogy a különböző régiókból az erőforrások hogyan kerülnek a cégekhez. Megkülönböztetik a cégek által előállított termékeket és szolgáltatásokat, valamint utánanéznek és megszervezik, hogy milyen erőforrások szükségesek egy bizonyos termék előállításához. 6. Vásárlói szokások 27 A foglalkozáson a tanulók megismerkednek a családok különböző vásárlási szokásaival, igényeivel. 7. A termék útja 28

3 A foglalkozásokon a tanulók ismereteket szereznek a különböző területeken termelt nyersanyagok, az alapanyagok és a kész termékek útjáról. Megismerik, milyen kapcsolatok vannak a gazdasági életben a különböző területek természeti és társadalmi adottságai között. Tisztázódik, pontosabbá válik a különböző fogalmak jelentése. 8. Hozz döntéseket 30 A diákok megállapítják, hogyan függenek össze az erőforrások a bevétellel és a kiadásokkal. Elvégeznek egy számítást, ami azt mutatja, hogyan állapítja meg egy vállalat a nyereséget illetve a veszteséget. Amikor üzleti kihívással szembesülnek, a cégek átcsoportosítják erőforrásaikat, és felülvizsgálják számításaikat. 9. Te vagy a főnök 33 A diákok olyan játékot játszanak, amely bemutatja a pénz áramlását egy vállalkozás esetében. Tanulnak az üzleti bevételről és költségekről, valamint arról, milyen szerepe van a nyereségnek egy vállalkozás sikerében. 10. A régió gazdasági és társadalmi életének összefoglalása 35 A tanulók megismerkednek a társadalmi, gazdasági élet irányításával kapcsolatos fogalmakkal. Vállalat Munkahely Alkalmazott Dolgozó Vezető Beosztott Irányító Irányított Ismereteket szereznek a tanulók arról, hogy a települések, a nagyobb közösségek, a megyék, a régiók, az ország területén milyen nyersanyag lelőhelyek, milyen termékek előállítására és forgalmazására adnak lehetőséget.

4 1. Világutazó lettem Áttekintés A diákok megismerkednek a Junior Achievement Magyarország Alapítvány küldetésével, valamint az ÉN ÉS A VILÁG c. programjával. Szó esik önmagunkról, a barátokról, a családról és a feladatokról, a lakókörnyezeti közösségekről, a felelősségről és a közösen végzett munkáról. A témakör egyrészt gondolatébresztő jellegű, másrészt összegzi mindazokat az előismereteket is, melyekre a későbbiek során építeni tudunk. Cél hogy a tanulók kapjanak átfogó képet a JAM Alapítvány működéséről, az oktatásban betöltött helyéről és szerepéről, valamint mindazon lehetőségekről amelyeket a diákoknak kínál, hogy egészítse ki a tanulók eddig megszerzett ismereteit az üzleti és gazdasági élethez kapcsolódó fogalmakkal, Szükséges eszközök Általános áttekintés falikép (ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG) Előkészületek Ismerje meg a JAM Alapítvány küldetését, céljait, hogy általános képet kapjon a JAM oktatási programjairól és a főbb témákról. A felkészüléshez nézze át az ÉN ÉS A VILÁG gazdasági és vállalkozási ismeretek- PROGRAMCSOMAG tanári kézikönyvét általános iskolák 1-4 évfolyam számára. Foglalkozás Köszöntse a diákokat, mutatkozzon be! Beszéljen magáról, a munkájáról, a családjáról, a hobbyjáról és mindazokról a dolgokról, amelyek a gyerekeket érdekelheti. Mondjon pár érdekességet azokról az időkről amikor Ön járt iskolába és hogy a tanulás, a megszerzett ismeretek hogyan hatottak az életére és hogy az élete, a tudása hogyan hat, hogyan változtatja folyamatosan a környezetét. Beszélgessen el a tanulókkal az iskoláról, és arról, hogy eddigi tapasztalataik alapján hogyan értékelik a tanulás jelentőségét a saját jövőjük szempontjából. A program bemutatásához mondassa el velük a következőket: a nevüket a családjukról néhány szót, a családjukban elfoglalt helyükről és szerepükről pár gondolatot, valamint egy családtag, barát, v. szomszéd foglalkozását néhány gondolatot az iskolához, a tanuláshoz való viszonyukról, ill. van-e kedvenc tantárgyuk, és mi a kedvenc időtöltésük? Most, hogy kölcsönösen megtörtént a bemutatkozás mutassa be a gyerekeknek a Junior Achievement Alapítványt, beszéljen az alapítvány küldetéséről, és mindazokról a programokról amelyeket a diákoknak kínál.

5 Kérdezze meg a gyerekeket, hogy hallották e már azt a kifejezést, hogy embléma vagy logo? Valószínűleg igennel fognak válaszolni, ha mégsem, akkor kérdezze meg, hogy milyen márkajelzéssel találkoztak már, mit ismernek. (Adidas, Budmil, Nike, Levi s, Puma, Diesel, Coca-Cola, Bonaqua, Schewppes, Opel, Mercedes, BMV, Suzuki, stb.) Mutassa fel a Junior Achievement Magyarország Alapítvány emblémáját, és beszéljen a három lépcsőfok jelentéséről. Kérdezze meg a diákokat, hogy a JAM neve mellett látható mit jelent? Magyarázza el, hogy a piacon / az oktatási piacon is / aktívan fellépő vállalat bizonyos benyomást kelt a közvéleményben, mert megjelenésében olyan tulajdonságokat tár a nyilvánosság elé, amelyek őt ugyanúgy összetéveszthetetlenül jellemzik, mint az egyes embereket személyi tulajdonságaik. A piac szempontjából ennek a marketingjelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, az elért eredmények ha úgy tetszik a vállalat minden marketing erőfeszítésének tükörképét mutatják. Említést érdemlő tényezők pl.: a vállalat általános képe a közvéleményben; a vállalat külső megjelenésének lényeges alkotóelemei: a vállalat neve, a vállalat jele, egyéb tényezők, amelyek a vállalat optikai képét meghatározzák, ill. befolyásolják, pl. bizonyos színek, grafikai elemek alkalmazása stb.; Emelje ki annak jelentőségét, hogy egy vállalat/cég képét meghatározó központi hordozóelemének, a márkának/védjegynek kettős jelentősége van. Mint védjegy jogi védelmet élvez és biztosítja a vállalat számára azt, hogy mások folyamatos használatát ne zavarhassák, önálló lénye, felismerhetősége megmaradjon. Mint márka megtestesíti a vállalatot vagy annak egy gyártmányát/gyártmánycsoportját, és lehetővé teszi, hogy a vevőkör, a nagyközönség a vállalatot felismerje és az árut azonosítsa. Kérje meg a gyerekeket, hogy nézzenek körül a teremben és nevezzék meg azokat a termékeket, amelyeken felfedezik a JAM márkajelzést. a márka/védjegy lehet egy kép, a márka/védjegy lehet egy szó ill. egy betű- vagy betű-számkombináció és a márka/védjegy lehet képeknek és betűknek/szavaknak a kombinációja. Hozzon példákat saját környezetéből, vállalatából, és kérje meg a tanulókat, hogy ők is gyűjtsenek márkaneveket és márkajelzéseket/emblémákat. Mondja el, hogy a márkanevek a már említett kombinációban származhatnak egy élő vagy egy holt nyelvből, de lehetnek szabadon kitalált konstrukciók is. A márkajel (embléma) szavakban vissza nem adható, szövegesen leírni, megmagyarázni nem lehet; rajzos-képi része lehet egy szimbólum, stilizált betűk kombinációja, lehet bizonyos színek és színkombinációk meghatározott alkalmazási módja és ezen megoldások kombinációi. A márka mint a piac egy jelensége, elválaszthatatlanul össze van kötve azzal, amit képvisel: a vállalattal vagy az áruval. Így funkcióját tekintve azonos a személynévvel, azzal a különbséggel, hogy míg az emberek világában minden személynek van neve, addig az áruk világában a márkacikkek kiemelkednek a névtelen áruk sokaságából. A márkacikkek jellemzői:

6 jelzés, kitüntetés állandó és / vagy az átlagnál jobb minőség, állandó mennyiségek, egységes és mindig megmaradó külső megjelenési formák, piaci ismertség magas szinten, a márkacikk egy kiterjedésében jelentős nagyságú piaci területen egységesen kapható, viszonylag állandó árszint, korábban: kötött árszint, tipikus fogyasztói reklám, a gyártó cég szempontjából közvetlen átkaroló jelleggel. Védjegy: Az árucsoport vagy az adott csoport tagjainak jogi védelmet élvező, megkülönböztető jelzése (pl.: HBO ), vagy Trade Mark Registered Márka: Név, meghatározás, jelzés, jel vagy forma, illetőleg ezek kombinációja, melyek funkciója az áruk, szolgáltatások vagy ezek gyártóinak, forgalmazóinak megkülönböztetése a versenytársaktól (Pl.: Mercedes Benz). Márkanév: Áru vagy adott árucsoport megkülönböztetésére szolgáló szó, betű vagy betűcsoport, melyek együttesen egy nevet alkotnak és feladatuk az áruk, eladók megkülönböztetése. (Pl.: CERBONA) A márka vagy márkanév használatát nemzetközileg szabályozták (1883. Párizsi Unió, Magyarország 1913 óta tagja.) A nemzetközi védjegyek listára vételét az 1891 s Madridi Nemzetközi Védjegy megállapodás határozta el. Védelem: : Trade Mark Registered Miután bemutatta a Junior Achievement Alapítványt, és az embléma jelentéstartalmát is megismerték a tanulók, értelmezzék közösen a JAM mottóját: Ha mindig ugyanazt teszed mint eddig, akkor annyit is érsz el mint eddig. De ha valami újat, mást izgalmasat szeretnél, gondolj csak arra, mi állhat még előtted. (Ismeretlen szerző) Mottó: 1. jelige, jelszó, jelmondat (különösen könyv v. egyes fejezetek elején) 2. alapgondolat, indíték Az ismeretlen szerző gondolatai meg fogják mozgatni a gyerekek fantáziáját és közelebb viszik a gondolatvilágukhoz a JAM eszmeiségét is, amellyel arra motivál, hogy Ne azt az utat kövesd, amerre az ösvény vezet. Menj, amerre még nem járt senki, és Te hagyj egy ösvényt magad mögött. Ezután mutassa be a gyerekeknek azt az ábrát (faliképet) amely egy általános áttekintést ad az általános iskolai programról, arról az üzleti és gazdasági tananyagról, amelynek révén megtanulhatják, hogy milyen összefüggés van a tanulás, a pályaválasztás és a munkalehetőségek között, miközben segít eligazodni az üzleti életben is, és megérteti velük, hogy milyen fontos, hogy egy életen át jó teljesítményt nyújtsanak.

7 Az ábrán jól láthatóak azok a témák is, amelyeken keresztül a gyerekek fokozatosan ismerkedtek (alsó tagozat) / ismerkednek ( felső tagozat) az üzleti és gazdasági fogalmakkal, s melyek mindig az előző évfolyamon tanultakra épülnek. Az ábra segítségével beszélgessen el a gyerekekkel arról, hogy ha aktív tagjai akarnak lenni társadalmunknak, akkor három fontos szerepet kell eljátszaniuk. Ezek az EGYÉN, a DOLGOZÓ, és a FOGYASZTÓ. AZ egyénnek személyes jellemzői vannak: pl.: egészséges öntudat, felelősségvállalás, másokkal való együttműködés, és személyes célok kitűzése. A dolgozó megtanulja becsülni a munka értékét és fontosságát, azt, hogy az emberek milyenfajta munkákat végeznek és a munkáltatóknak milyen elvárásaik vannak. A fogyasztó pedig eldönti, hogy mire fordítsa szűkös erőforrásait. Hozzon személyes példákat mindhárom szerepéről a saját élethelyzeteiből, és a gyerekeket is kérje meg, hogy mondjanak egy-egy példát a saját életükből, vagy a környezetük szereplőiről. Utaljon arra, hogy ezeket a szerepeket mindenki a saját közösségén belül játssza el. A közösség fogalma azt az egyre bővülő környezetet jelöli, amelyben a tanulók mozognak, és a konkrét környezetüktől elindulva egyre átfogóbb, elvontabb környezet felé haladnak. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk tevékenykedni a gazdasági életben, el kell sajátítanunk a DÖNTÉSHOZÁS és a MUNKAERŐ készenlét képességét. A döntéshozás képessége révén gazdasági kérdésekben logikus elemzést tudunk végezni. Itt térjen ki annak elmagyarázására, hogy a munkaerő készenlét fogalma olyan készségeket jelent, amelyek segítségével a dolgozó, a munkavállaló képes alkalmazkodni a munkahelyi követelményekhez és elvárásokhoz. Az Ön segítségével fogalmazzanak meg egy két ilyen jellemzőt, majd kérdezze meg a diákokat, hogy az iskolai életükben való boldoguláshoz tudnának e felsorolni hasonló készségeket? A következő módon csoportosíthatja is a felsoroltakat: MUNKAHELY ISKOLA Kommunikációs készség jó beszédkészség Alkalmazkodási készség beilleszkedés az osztályba Tettrekészség feladatvállalás Együttműködési készség csoportmunkában tud dolgozni Felelősségvállalás megbízhatóság És így tovább. Összegzés és áttekintés Éreztesse a diákokkal, hogy egy nagyszerű oktatási program révén VILÁGUTAZÓ -k lettek, s hogy a JAM tananyagai a jövőt hozzák el a jelenbe, hogy általa megtapasztalhassák mind azt amiben élnek, és hogy képesek legyenek elhinni, hogy főszerepet kaptak a világ megváltoztatásában, valami egészen új megalkotásában, hogy higgyék azt amit látnak és merjék látni azt amit hisznek!

8 2. Vissza az időben Áttekintés A tanulók baráti alapon szerveződő kiscsoportokban a település térkép alapján megtervezik és felépítik azokat az épülettípusokat, amelyek az adott településrészbe üzleti, mezőgazdasági, ipari, lakónegyed- illeszthetők. Miközben a részmodellekből összeállítva felépítik saját településmodelljüket, állításokat fogalmaznak meg az ember szükségletei érdekében végzettkörnyezet átalakító tevékenységéről, s arról, hogy mindez milyen hatással van az ember mindennapi életére. Cél a település-kialakulás történetiségének megismerése a városiasodás folyamatának felismerése a város funkcionális egységeinek, szerkezeti megoldásainak a településen való eligazodás alapjainak elsajátítása a településrészletről egyszerűsített helyszínrajzok és makettek készítése az elemi munkaszokások és algoritmusok elsajátítása Előkészületek Nézze át a 4. évfolyam Mi történik a településen? és az Építsünk települést című foglalkozás anyagát, hogy a tanulók meglévő ismereteire építhessen. Tervezze meg, hogy hová teszi a városrészek posztert és az időszalagot. Hozzon magával fényképeket, képeslapokat a településükről, valamint szerezzen be egy településtérképet is. Szükséges eszközök Városrészek poszter Településtérkép Fotók, képeslapok a településről Épületrajzok fénymásolata IV. évfolyamos tananyag építési vállalat perforált lapjai Rajzlap, olló, ragasztó Foglalkozás Miután köszöntötte a gyerekeket emlékeztesse őket, hogy ma olyan témával fognak foglalkozni, ami valószínű, hogy sokak számára ismerős lesz. Utaljon arra, hogy a 4. évfolyamon részben már megismerkedtek a település fogalmával, mint azzal a hellyel, ahol az emberek élnek és dolgoznak. Ezen túl, pedig mindenkinek vannak személyes tapasztalatai és ismeretei a saját települése életéről, fejlődéséről. Kérdezze meg a gyerekeket, hogy ki hová utazott a közelmúltban, s mi volt az az utazási emlék, amit hozott magával. Beszéljen személyes utazási élményéről, és főleg arról a kíváncsiságról, ami az embert a világ megismerésére ösztönzi. Mondja el azt is, hogy egy-egy történelmi vidék felkeresésekor mindig megpróbál gondolatban visszatekinteni arra az időszakra amikor a régi korok emberei élhettek és alkothattak. Máskor pedig előre kívánna szaladni az időben és ilyenkor elképzeli, hogy vajon mivé változik majd a világ. Miután a gyerekek is kellő kíváncsisággal gondolnak vissza a történelmi korokra, ill. vetítik előre fantáziaképeiket, mondja el, hogy a következő órák foglalkozásain utazásokat fognak bonyolítani térben és időben, hogy bővíthessék eddig megszerzett tudásukat.

9 Helyezze el a megfelelő helyen az időszalagot, és kérje meg azokat a vállalkozó szellemű tanulókat akik a településtörténeti kutatásaik révén felkészültek a javasolt témákból, hogy tartsák meg rövid kiselőadásukat. A szóban forgó kor jelzéseként használják időgépüket. Tevékenység Közösen értékeljék a kis előadók felkészülését, majd helyezze a megfelelő helyre a Városrészek térképet a szőnyegtérképpel együtt, hogy mindenki jól láthassa. Kérjen meg egy tanulót, hogy a megoldó kulcsot használva mutasson rá a különböző negyedekre, mint üzleti, mezőgazdasági, ipari, és lakónegyedre. Győződjön meg arról, hogy a tanulók tudják, hogy nem minden településen vannak ilyen negyedek, és hogy néhány városnak többfunkciós negyedei is vannak. Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a településeink alakításában mi a települések lakói is aktívan és folyamatosan részt veszünk. A települések szerkezete ezért folyamatosan alakul. Folyamatosan alakítjuk úthálózatainkat, közműveinket, megújítjuk zöldterületeinket, felújítjuk épületeinket és újakat is építünk. Ezek a változtatások a település szerkezetét módosítják. A mai órán a saját településünk egy kisebb részletének szerkezeti modelljét fogjuk elkészíteni. A szerkezeti modell készítésének folyamatábrája: ELRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE MAKETT MÉRETEINEK MEGVÁLASZTÁSA MAKETTELEMEK ELKÉSZÍTÉSE MAKETTEK ELHELYEZÉSE AZ ALAPLAPON MAKETTEK RÖGZÍTÉSE KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK KÉSZÍTÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE UTÓMUNKÁLATOK Ossza a gyerekeket két csoportra, az egyik csoport az alaplapot készíti majd, a másik az épületeket, melyhez a negyedik évfolyamos építési vállalat perforált lapjait használják fel, ill. annak mintájára újabb épületeket is készíthetnek. Ehhez elsősorban a negyedik évfolyamos tananyagban található építési vállalat perforált lapjait használjuk fel.

10 Makett elemek elkészítésének műveleti sorrendje: Először az épület jellegének és a városkép színvilágának megfelelően színezzék az épületeket. Másodszor vágják ki a házakat a rajz alapján! Harmadszor vonalzó mellett karcolják be a hajtás éleket, majd hajtsák be az élezés mentén! Negyedszer a ragasztóval bekent fülecskét helyezzék a megfelelő vágásba! Miközben folyik az építkezés remek alkalom nyílik arra, hogy beszélgetést kezdeményezzen az építkezés anyagairól, a különféle építőipari szakmunkákról, az ehhez szükséges iskolai végzettségről, valamint az építkezéseken használatos szerszámokról, gépekről és berendezésekről, valamint arról is kérdezheti a gyerekeket, hogy ki milyen pályára készül. Miután a gyerekek felépítették épületeiket, helyezzék el a szőnyegtérkép alapján modellezett alaplapon, amelyen az utakat, kerítéseket, egyéb (mű)tárgyakat és a növényzetet rajzzal jelölhetik. A további finomításhoz színes papírlapokat vagy makett elemeket használhatnak. Miközben épül a település a gyerekek nevezzék meg a funkcionális egységeket, mint pl.: Lakóterület, mely a lakóépületeket és kiszolgáló létesítményeit foglalja össze. Ide tartoznak a közintézmények, a közlekedési területek, a park és sétaterületek, valamint a kertek is. Kertgazdasági és mezőgazdasági területek összefüggő külterületek, melyeken termelés folyik. Rendszerint szervesen kapcsolódnak a településhez. Ipari terület, ahol ipari üzemek és ezeket kiszolgáló létesítmények helyezkednek el. Zöld terület, amely közhasználatú, zöld növényzettel borított, alkalmas pihenésre, üdülésre, a település levegőjének javítására, területek tagolására, elválasztására. Közlekedési terület magában foglalja a közúti és vasúti pályákat, valamint a közlekedést kiszolgáló létesítményeket. Közcélú építkezési terület olyan összefüggő települési terület, melyre közintézményeket építenek. Közmű terület a közművi létesítmények (víz, csatorna, gáz, fűtés,) és védő területeik által elfoglalt terület. Különleges területek az összefüggő, meghatározott célú területek: vadas parkok, állatkertek, gyógyfürdők, kiállítási területek stb. Építkezés közben hívjuk fel a tanulók figyelmét arra is, hogy mennyire befolyásolja a település helye az egységek elrendezését. A domborzati adottságok, a talajvizek, belvizek, az árvízvédelem szükségessége, az uralkodó széljárás stb. mind hatással van a település területi elrendezésére. Mondjuk el azt is, hogy a települések sokszor spontán módon alakultak ki, így gyakran találkozhatunk rendezetlen, kaotikus elrendezéssel. Világítson rá, hogy milyen fontos a település megtervezése a fejlődés szempontjából, s hogy miközben megtervezik egy-egy település fejlesztési ütemét, nagyon fontos döntéseket kell hozni. Mondja el, hogy építésznek lenni igen szép és komoly feladat amihez egyetemi végzettséget kell szerezni. Összegzés és áttekintés Kérje meg a diákokat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy az ember mennyire megváltoztatta a természetes élőhelyét. Zsúfolt nagyvárosokban vagy békés településeken lakik. Az ipar és a földművelés hatása mindenütt megtalálható. A környezet átalakításával beleavatkozott a természet rendjébe, megváltoztatta azt a rendszert, amely szerint élnie kell. Nagyon sokáig és igen nehezen, közvetlenül harcolt a természettel, védekezett a természet kellemetlen hatásai ellen, mialatt szükségletei kielégítésére törekedett. Az ember igényei és tudása szerint átalakította környezetét, miközben mély és gyógyíthatatlan sebeket ejtett rajta!

11 Mindez elkerülhető lett volna, és talán még ma sem késő váltani tervszerű, meggondolt, környezetkímélő gazdálkodással. Az átgondolt gazdálkodás hasznára válik az emberiségnek, de a rablógazdálkodás elpusztít mindent! A természetet szabad használni, de nem szabad kihasználni!

12 Áttekintés 3. Az idő pénz Ez a tevékenység egy nagy kalandozásra hívja a tanulókat a világmindenségben a másodperceken, az évszázadokon és a fényéveken át, hogy választ találjanak arra a kérdésre, hogy MI AZ; -ami mindig jelen van, de látni, hallani, tapintani, szagolni nem tud? MI AZ;- ami megmutatja a múltat, a jelent és a jövőt, nélkülözhetetlen az élethez és minden történet alkotója? Ez az, ami alatt bármi, bármikor végbemegy, megtörténik. Ez a világ és az egész világmindenség pályája. Mi ez? Cél - bevezesse és előkészítse a későbbi feladatokat - kialakítsa a megfelelő légkört és motivációt - tudatosítsa a célok fontosságát Előkészületek gondolja át napi időbeosztását, vegye számba azokat az eszközöket, amelyeket az ideje beosztásához használ, készítse össze az időgazdálkodáshoz nélkülözhetetlen eszközöket, hogy be tudja mutatni a diákoknak, Szükséges eszközök Különféle órák (homokóra, falióra, karóra); különböző naptárak (zsebnaptár, kártyanaptár, asztali és falinaptár); határidőnapló; ceruza, filctoll; vonalzó; olló; lyukasztó; gyorslefűző. Foglalkozás Köszöntse a gyerekeket, és kérdezze meg, hogy mennyi a pontos idő? Azt is kérdezze meg, hogy mikor csengetnek? Kérje meg őket, hogy számolják ki, hány percet fognak ma együtt tölteni? Helyezze jól látható helyre a magával hozott órát, és mondja azt, hogy előre elnézést kér, azért az illetlenségért, ha gyakran nézegeti az óráját. Sajnos muszáj szemmel tartania az idő múlását, mert nagyon fontos dolga van, amiért időben el kell indulnia. Kérje meg a gyerekeket, hogy mondjanak példákat a hétköznapi életből, hol és mikor kell tudnunk, hogy mennyi az idő? IDŐ számítás Hívja fel a gyerekek figyelmét, hogy a felsorolt példák is jól mutatják, hogy az idő mérése nélkül jól szervezett civilizációnk másodpercek alatt dugába dőlne. Amikor a reggeli rohanásban óránkra pillantunk, biztos, hogy nem gondolkodunk el azon, hányféleképpen mérték az időt azóta, hogy őseink a csillagok járásából vagy a ciklikusan visszatérő évszakok változásából tudhatták csak: idő van. Amíg őseink vándoroltak, és élelmüket gyűjtögetéssel és vadászattal szerezték meg, a csillagok égi pályája, a Nap és a Hold változásai elegendőnek bizonyultak az idő mérésére.

13 A letelepedéssel és a növénytermesztésre való átállással azonban megváltozott a helyzet, az állam és a társadalom megszervezéséhez elengedhetetlenné vált, hogy ne csak évszakokban gondolkodjanak. Ekkor jött a probléma, mert amit mérni kellene, tehát amit a mindennapi életben időnek nevezünk, annak nem volt adekvát megfelelője a valóságban. Az idő méréséhez először ki kellett alakítani az idő fogalmát. Az idő eszméje évezredek óta elbűvöli az embereket. Nagyon egyszerű fogalomnak tűnik, de látni fogjátok, hogy nem is olyan egyszerű. Ahhoz, hogy megtudd, MI AZ IDŐ? Készülj föl egy felfedező útra! Utazni fogunk a jelenből a távoli ködös múltba és az ismeretlen jövőbe. Kutatunk mindenfelé, az egyszerű semmi időtől az abszolút minden időig. Megvizsgáljuk az idő valamennyi mértékét a másodperc legapróbb töredékétől a világegyetem teljes történetéig. Gondolkozz el, mit teszel az időddel, és képzeld el, mit tesz az idő veled és a világgal. Mielőtt hozzákezdünk az utazáshoz, gondolj arra, hogyan beszélünk az időről. Repül az idő. Hosszú idő telt el. Pazarolod az idődet. Rengeteg időm van. Stb. Gyűjtsenek az időgazdálkodással összefüggésbe hozható hasonló kifejezéseket, mint pl.: időérzékenység, időfecsérlés, -pocsékolás, -lopás, -megtakarítás, -veszteség, Időhaladék, időhatár, időkímélés, időmérték, időmilliomos, időtartam, időzavar, Kérje meg a gyerekeket, hogy néhányat értelmezzenek! Hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy nem lehet véletlen, hogy ilyen sokféle kifejezés fordul elő a hétköznapi nyelvben az idővel kapcsolatban. Mondja el, hogy AZ IDŐ az egyetlen olyan tulajdonunk, ami megállíthatatlanul fogy, ugyanakkor megújíthatatlan, pótolhatatlan. Nem tehető takarékba, nem zárható palackba egy későbbi időre, amikor már képesek leszünk bölcsen felhasználni. Ezt a pillanatot csak MOST lehet bölcsen felhasználni. Később már nincs rá lehetőségünk. Éppen ezért, az idő legnagyobb ellensége, mellyel legtöbbünk naponta csatázik, a halogatás, ami nem más, mint emberi gyengeség. Ugye ismerős? Soroljátok fel, hogy kinek milyen akadályt gördített az útjába a halogatás mostanában? Hangsúlyozza, hogy a HALOGATÁS nem más, mint egy rossz szokás, amitől meg tudunk és meg is kell szabadulnunk, ha értelmesen akarunk gazdálkodni az időnkkel, és előnyünkre akarjuk bevetni energiáinkat. Mondja el, hogy az idő és energiagazdálkodás szorosan összefügg, aki jól gazdálkodik az idejével, az képes az energiáit is optimálisan felhasználni, de képes a rendelkezésére álló anyagiakat is beosztani. Az idő és pénzgazdálkodás így egymásba fonódik. Innen ered az a mondás, hogy : AZ IDŐ PÉNZ Írja fel a táblára az alábbi idézeteket, és értelmezzék közösen:

14 Ha reggel elveszítesz egy órát, egész nap azt fogod keresni. (Richard Whately) Kérje meg a gyerekeket, hogy mondjanak az idővel kapcsolatos közmondásokat! Mondja el, hogy egyik kedvenc időtöltése a graffitik (falfirkák) gyűjtése. Ebből a gyűjteményéből szeretne néhányat megmutatni: Falfirkák az időről Korán keltem. Hol az arany? Kérek egy türelemjátékot! DE MINT A VILLÁM!!! Üdvözlöm. Itt a tűzoltóság üzenetrögzítője beszél! Az idő pénz. A pénz beszél, a kutya ugat. Amelyik kutya ugat, az nem harap. Ebből következik, hogy az idő nem harap. De akkor minek van neki vasfoga? Örökké akarok élni! Eddig sikerült. Pillantson az órájára és mondja a gyerekeknek, hogy lassan lejár az ideje, és mennie kell egy fontos találkozóra. Búcsúzóul említse meg, hogy Albert Einstein ( ) arról elmélkedett, hogy a világmindenségben miként kapcsolódik össze minden, beleértve a teret és az időt is. Valami elképzelésetek bizonyára nektek is van erről, ha arra gondoltok, hogyan beszélnétek meg egy találkozót a barátaitokkal. Gondoljatok csak arra, hogy megállapodtok abban, hogy hol és mikor találkoztok. Ha csak a helyben állapodtok meg, de az időben nem, akkor egész nap ott ácsoroghattok. Ha pedig csak az időt mondjátok meg, de a helyet nem, sohasem fogtok találkozni. Mind a két adat egyformán fontos. Külön feladatok kijelölése mondja azt a gyerekeknek, hogy ma az idő rövidsége miatt otthon elvégezhető feladatokat fog adni. Kérje meg a gyerekeket, hogy végezzenek kutatásokat az idő birodalmában. Ossza ki a feladatlapokat, amelyek tartalmazzák a kutatási témákat. Egy másik választható feladatként pedig kérje meg őket, hogy készítsék el napi feladattervüket a feladatlap segítségével; Összegzés és áttekintés / érdekesség

15 Az időgazdálkodás célja az, hogy életünkből a lehető legtöbbet kihozzuk. Ehhez fel kell ismernünk, hogy mi vagyunk felelősek saját boldogulásunkért, saját sikereinkért, vagy kudarcainkért. Meg kell tanulnunk célokba fogalmazni a terveinket, és ésszerűen dolgozni rajtuk. Nem elég a feladatokat átgondolni, le is kell őket írni! A napi feladatterv nem más, mint a korábban jól átgondolt, írásba fektetett teendők listája. Ha ehhez még a rendelkezésünkre álló 24 órát is hozzárendeljük, és beosztjuk, megkapjuk a napi időbeosztásunkat, vagy más szóval a napi programunkat. A program a teendőkön túl tartalmazza azt is, mikor akarjuk ezeket a feladatokat elvégezni, és mennyi időt szánunk rájuk. INTERNETES IDŐ A globalizáció, úgy tűnik, az időre is kiterjedt, ugyanis itt a globális idő! Egy új elképzelés szerint az internetezők, akik egy adott pillanatban a világhálón vannak, az adott időzónától függetlenül ugyanazt az időt mérhetik. Ez persze azt is jelenti, hogy nincs értelme a nyári és a téli időszámításnak sem. A számítás alapja az, hogy a napot ezer részre osztották, a mi fogalmainkkal élve ezer darab 86,4 másodperces egységet takar. Éjfélre tették a nullát, míg délben 500 van. Az új időt Biel Mean Time-nak nevezték el, mivel a feltaláló patinás óragyár Biel városában található. Hogy még jellegzetesebb legyen, a szám elé jelet is odatették, tehát például most éppen a pontos idő. Ha valaki ezek után még nem tudná, hogy hány óra van, akkor a CNN internetes oldaláról letöltheti azt a programot, aminek segítségével kiszámíthatja. Személyes célok kialakítása Valaki egyszer azt mondta: Az idő az egyetlen olyan nyersanyag, amelyből naponta mindnyájan ugyanazt a mennyiséget kapjuk. Ennek ellenére minden további nélkül tárolható, mert mindaz a tudás amit gyermekéveinktől kezdve megszerzünk nem más, mint az idő tárolása. Mondja el a gyerekeknek,, hogy az iskolai évek alatt megtanuljuk a legfontosabb ismereteket, matematikai számításokat, természeti törvényeket, tényeket, adatokat, szabályokat. Megtanuljuk azt is, hogyan koncentráljunk, hogyan gondolkozzunk logikusan, hogyan cselekedjünk alkotó módon. Sok közülük eredeti állapotában hasznosítható. Sok módszerként szolgál, arra, hogyan közelítsünk a problémákhoz. Sok egyfajta háttéranyagként használható a megértéshez, és sok elraktározott ismeret egyfajta kulcs, hogy előbbre léphessünk az életben. Ha a tanulást olyan tevékenységként fogjuk fel, melynek során időt tárolunk későbbi felhasználásra, értelmét fogjuk látni az olvasásnak, az információ szerzésnek, a koncentrációnak, a különböző módszerek elsajátításának.

16 4. Élet a településeken és azon túl Áttekintés A települések fejlesztésének és az életmódnak az alapjait gazdasági tevékenységgel, termeléssel biztosítjuk. Életünk központi kérdése ezért a gazdálkodás, amelyet sokrétűsége, bonyolultsága ellenére is meg kell ismernünk. Ennek feldolgozása kisebb témakörökön keresztül, projektmódszerrel történik. Cél az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése az együttműködő tanulás módszerének elsajátítása a gazdálkodás és az életmód összefüggéseinek felismerése motiválás a további ismeretek megszerzésére Szükséges eszközök Élet a településeken és azon túl projekt kártyák/altémák Foglalkozás Üdvözölje a tanulókat, és beszéljen arról, hogy mióta él ezen a településen, hogy mi köti ide, melyek azok az igényei amelyeket ez a vidék, és ez a környezet kielégít. Kérje meg a tanulókat, hogy ők is mondják el miért szeretnek itt élni, és néhány gondolatban beszéljenek az életükről, arról, hogy milyen lehetőségeket kínál számukra jelenlegi környezetük. A kialakított környezet meghatározza életünket, életmódunkat. Ahhoz, hogy életmódunkat befolyásolni tudjuk, alapvető ismereteket kell szereznünk, amit azután élethosszig tartó TANULÁSSAL bővíteni és fejleszteni kell. EGÉSZSÉGÜNK megóvása is az egyik legfontosabb feladataink közé tartozik életünk végéig. A MUNKA, a gazdálkodás szintén életünk meghatározó eleme. Ne feledjük, hogy csak tudatos és tervezett tevékenységgel tudjuk elérni a helyes gazdálkodási szemlélet kialakítását, és tudjuk megóvni környezetünket a gazdasági növekedés vadhajtásaitól. Mindezek legfontosabb alapja a CSALÁD. Ebben a tevékenységben lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy csoportos projektmunka keretében bemutassák életünk szintereit. Ösztönözzük őket önálló kutatásra-elemzésre

17 Szükségletek, igények Bevezető A foglalkozás során a tanulók ismeretei bővülnek a szükségletek, az igények jelentésével kapcsolatban. Megismerik a foglakozásokon a két szó jelentéstartamának különbségét a gazdasági életben és saját családjuk életében is. Célok A tanulók ismerjék meg az életben maradáshoz feltétlenül szükséges dolgokat. Gyűjtsenek tapasztalatokat a szükséglet és az igény közti különbségekre. Szükséglet. Kielégítendő emberi igények. Igény: Olyan valami, amelyet az emberek próbálnak megszerezni, de nélküle is életben maradnak. Szükséglet: a szervezet számára a folyadék nélkülözhetetlen az életben maradáshoz. Igény: A szervezet számára fontos folyadékot lehet pótolni vízzel, üdítővel, az egyénenként változik, hogy kinek melyikre van lehetősége. Tapasztalatok alapján a gyűjtsenek olyan példákat, melyek a család és saját maguk szükségleteivel, igényeivel kapcsolatosak. A munkavégzés során az emberek különböző projekteket teljesítenek. Kérje meg a tanulókat a projekt definiálására. Ezután mondja el a gyerekeknek, hogy a projektfeladat a tanítás-tanulás vonatkozásában olyan komplex tevékenységi kört jelent, amelynek középpontjában egy-egy probléma áll. Az ismeretszerzés fő forrása a tapasztalás, az önálló kutatás. A cél egy-egy életszerű probléma lehető legtöbb vonatkozásának és összefüggésének feltárása. A következő témakörök feldolgozása ennek a munkamódszernek a begyakorlását célozzák. A PROJEKT MEGNEVEZÉSE: Élet a településeken és azon túl Javasolt altémák: életünk és egészségünk életünk és a tanulás életünk és a munka életünk és a család életünk és a közlekedés életünk és a gazdálkodás Munkamódszer csoportos projektek esetén A projektek előkészítését és megvalósításának nyolc lépése: 1. A tanár esetleg együttműködve az osztállyal, illetve tanár kollégáival előkészít egy sor altémával rendelkező témát. 2. A tanulók kihúznak egy egy altémát.

18 3. A tanulók maguk szervezik meg, az egyes feladatokra koncentráló kis csoportjaikat. 4. A kihúzott témák alapján megállapítják minden egyes csoport célját, a követendő eljárásokat és feladatokat, mindezt a tanárral megbeszélve. Eközben a következő négy kérdésnek van központi szerepe: Mit akarunk megvizsgálni? Hogyan tudjuk ezt megvizsgálni? Ehhez milyen forrásokra van szükségünk? Mi legyen a munka végterméke? 5. A tanulók önállóan hajtják végre a tervet. Tevékenységük során számos iskolán belüli és kívüli információforrást kell igénybe venniük olyasmire lehet gondolni mint közvélemény-kutatás, szakirodalom gyűjtése (enciklopédiák), kísérletek végrehajtása, de szerepe van a technológiai segédeszközök, úgymint diák, videofilmek és számítógépes adatállományok (cd-rom) felhasználásának is. 6. Ezek után elemzik, értékelik és integrálják a nagy mennyiségű információt. Az eredményeket jelentésbe foglalják, melynek végső célja, hogy az egész osztály előtt bemutassák a témát, az eljárásokat és az eredményeket. 7. Ezután következik a saját munka bemutatása a többi csoportnak, hogy szélesebb áttekintést kapjanak a témáról, mint egészről. A bemutató előadásokat a tanár koordinálja. 8. Végül, a tanulók és a tanár közösen értékelik a munka eredményét. Eközben értékelhetik a csoport illetve az egyes csoporttagok teljesítményét. A csoportban lejátszódott folyamatok és az egyéni munka értékelésének fontos szempontjai, többek között, mennyire volt önálló a munkavégzés, mennyire fejtették ki szabadon a véleményüket, az együttműködés foka, saját ötletek, önbizalom, a bírálat feldolgozása, dominancia, vitakészség, megalapozott ítéletalkotás és kitartás. Ezt a listát természetesen, az érintettekkel folytatott megbeszélés alapján még tetszés szerint lehet bővíteni. Összegzés és áttekintés Dicsérje meg a tanulókat a komoly munkáért amit végeztek, és hívja fel a figyelmüket arra, hogy ahogyan azt a saját életükben és életük színterein is megfigyelhették, folyamatos változás zajlik körülöttünk Utaljon arra, hogy nemcsak az üzleti élet, a vállalkozások világa fejlődik gyorsan, hanem el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a modern idők legújabb jelszava a változás. Aminek a kialakulása, a társadalomba való beivódása régebben évekig tartott, ma egyik napról a másikra megtörténhet. Ez a technika, a kommunikáció és a piaci verseny fejlődésének köszönhető.

19 5. A régió felfedezése 5.1. Mik az erőforrások Áttekintés A korábban tanultak alapján a diákok megkülönböztetik egymástól a természeti, emberi és tőke erőforrásokat. Kidolgoznak egy személyes környezetet, amely mindhármat tartalmazza. Cél A diákok megnevezik az értékkel bíró dolgokat. megállapítják, hogy az értékkel bíró dolgok erőforrások. osztályozzák az erőforrásokat: vannak természeti, emberi és tőke erőforrások. rájönnek, hogy az erőforrások régiókban találhatók. Szükséges eszközök Program előtt és utáni kérdőív Regionális erőforrások falitérkép Magyarország falitérkép Mik az erőforrások feladatlap Foglalkozás Üdvözölje a diákokat. Beszéljen a munkájáról és az érdeklődési köréről. Mondja el a diákoknak, hová járt általános iskolába. Beszéljen arról, hogyan segítette elő a tanulás a boldogulását. Fontos, hogy elmondja, mióta él ebben a megyében, és miért itt él. Például azért él ebben a városban vagy régióban, mert a munkája vagy egy barát vagy egy rokon ideköti, vagy mert szereti ezt a környéket. Lehetőleg konkrétumokat említsen. Tegye ki a falitérképet, és közben hívja föl arra a figyelmet, hogy sok oka lehet annak, hogy az emberek azon a helyen élnek, ahol élnek. Kérje meg a diákokat, hogy nevezzék meg a megyét, ahol élnek. Kérjen meg egy diákot, hogy mutassa meg a térképen. Mutasson meg néhány másik megyét vagy fontosabb földrajzi helyet, így például hegyvonulatokat vagy a Nagy Tavakat. Egyszóval, kapjanak a diákok pár percet, hogy megismerkedjenek a térképpel. Beszélgessenek főbb nevezetességekről vagy érdekes helyekről, ahol jártak, vagy az országról, ahol élnek. Majd beszélgessenek az emberekről, a helyekről és a dolgokról a következő kérdések alapján: Hol szeretnél majd egyszer élni? Mitől különleges az a hely? ( A diákok válaszai valószínűleg a természeti és emberi erőforrásokra koncentrálódnak.) Mit dolgoznál? Hogyan keresnél pénzt? (A diákok válaszai valószínűleg a természeti és tőke erőforrásokra koncentrálódnának.) Mit csinálnál, amikor nem dolgozol? Hová mennél, és mit néznél meg? ( A diákok válaszaiban valószínűleg a helyi gazdaság különböző elemei szerepelnének.) Értesse meg a diákokkal, hogy a válaszaik tükrözik, hogy mit tartanak értéknek. Határozza meg az erőforrást, mint olyan értékkel bíró dolgot, amit hasznosítunk Mondja el a diákoknak, hogy az erőforrásokat három típusra osztjuk: természeti, emberi és tőke erőforrások. Utaljon vissza a beszélgetésre, és onnan hozzon példákat mindháromra. Például a hegyek, a hó, az erdők és a homok természeti erőforrások; a képzett, szakmai, termelési tapasztalatokkal rendelkező emberek emberi erőforrások; a gazdasági tevékenységhez

20 szükséges ember alkotta tárgyak, dolgok a tőke erőforrások. Mutasson rá, hogy az osztályteremben hogyan van jelen mindhárom erőforrás: a víz természeti erőforrás; a tanár és a diákok emberi erőforrások; a padok, az iskolai felszerelés és a térképek tőke erőforrások. Beszélgessenek addig az erőforrásokról, amíg a diákok meg nem értik a fogalmat. Az erőforrás olyan értékkel bíró dolog, amit hasznosítunk. A természeti erőforrások a természet ajándékai. A képzett, szakmai, termelési tapasztalatokkal rendelkező emberek emberi erőforrások; a gazdasági tevékenységhez szükséges ember alkotta tárgyak, dolgok a tőke erőforrások. Ossza ki a diákoknak a Mik az erőforrások? című feladatlapokat. Kérje meg a diákokat, hogy alkossanak egy képet, amely olyan helyen mutatja őket, ahol majd egyszer élni szeretnének. A képen bármit megjeleníthetnek, ami számukra érték. A képen jelöljék be a diákok, hogy mely elemek ábrázolnak természeti, emberi és tőke erőforrásokat. Adjon a diákoknak körülbelül 15 percet, hogy elkészítsék a képeket. /Szabadon választott: rajzolás helyett a diákok kivágott és beragasztott újság képekkel is elkészíthetik az ábrát. Később Ön akár egy kollázst is készíthetnek a diákok munkáiból./ Kérdezze meg a diákoktól: Hogy nézne ki az a hely, ahol mindegyikőtöket és az összes erőforrásotokat elhelyeznénk? Mutassa meg a Regionális erőforrások című faliképet. Magyarázza el, hogy a régió egy erőforrásokkal rendelkező terület. Kérje meg a diákokat, hogy mutassák meg a különböző erőforrásokat, amelyek a faliképen látható területen találhatóak. A régió egy erőforrásokkal rendelkező terület. Amennyiben az Önök régiója ismert valamely erőforrásról, beszéljenek róla a diákokkal. Kérdezze meg tőlük, hogy e nélkül mennyiben lenne más a régió. Összefoglalás és ismétlés Emlékeztesse rá a diákokat, hogy ma megneveztek különböző, általuk értéknek tartott erőforrásokat. Írja fel a három típust a táblára. Kérje meg a diákokat, hogy definiálják őket, és mondjanak rájuk példát. Fejezze be azzal a foglalkozást, hogy elmondja a diákoknak, hogy a következő alkalommal ismét a régiókkal foglalkoznak, és majd megnézik, hogy az ország egyes régióiban, milyen erőforrások találhatóak. Külön feladatok kijelölése Közölje a diákokkal, hogy ma a jövőjükről gondolkodtak. Hangsúlyozza, hogy a tanulás révén több munkalehetőség közül választhatnak. Több lehetőségük lesz, hogy megválasszák, hol akarnak élni, és mit akarnak csinálni. Meghívott előadó - Hívjon meg egy előadót, hogy a régió történelmi nevezetességeiről, érdekes helyeiről, vállalatairól és természeti látnivalóiról beszéljen. Kirándulás Vigye el a diákokat a helyi idegenforgalmi irodába vagy Kereskedelmi Kamarába. Kérjen meg valakit, hogy beszéljen a diákoknak arról, hogyan reklámozzák a régiót, és milyen erőforrások teszik a régiót különlegessé vagy egyedivé.

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG.

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG. Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG Tanári kézikönyv Tartalom Bevezető 4 1. Kicsi lett a világ 5 A tevékenység

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Álláskeresők kézikönyve

Álláskeresők kézikönyve Álláskeresők kézikönyve 1 Kézikönyv tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1. Keretrendszer 5 2. Célcsoportok 7 3. Áttekintés 9 4. Tanulási pálya 11 5. Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák 14 5.1. Egyéni

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői kézikönyv 1.0 verzó 2013 2083 Solymár, József Attila utca 26. +36/ 26 360-306 kommunikacio@feszekiskola.hu www.feszekiskola.hu

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

Környezeti nevelés a matematika órákon

Környezeti nevelés a matematika órákon Környezeti nevelés a matematika órákon Készítette: Sulyokné Reicz Magdolna A modul címe: A parlagfű nyomában Százalékszámítás, diagramok készítése Környezetvédelem a 9. osztályos matematikaórákon A modul

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné.

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné. Bevezetés Manapság a változás a sikeres üzleti menedzsment egyetlen legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az egyre agresszívabb piacon, a szervezeteknek (és a bennük dolgozó egyéneknek)

Részletesebben