Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK."

Átírás

1 Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK Tanári kézikönyv

2 Tartalom 1. Világutazó lettem 4 A diákok megismerkednek a Junior Achievement Magyarország Alapítvány küldetésével, valamint az ÉN ÉS A VILÁG c. programjával. Szó esik önmagunkról, a barátokról, a családról és a feladatokról, a lakókörnyezeti közösségekről, a felelősségről és a közösen végzett munkáról. A témakör egyrészt gondolatébresztő jellegű, másrészt összegzi mindazokat az előismereteket is, melyekre a későbbiek során építeni tudunk. 2. Vissza az időben 9 A tanulók baráti alapon szerveződő kiscsoportokban a település térkép alapján megtervezik és felépítik azokat az épülettípusokat, amelyek az adott településrészbe üzleti, mezőgazdasági, ipari, lakónegyed- illeszthetők. Miközben a részmodellekből összeállítva felépítik saját településmodelljüket, állításokat fogalmaznak meg az ember szükségletei érdekében végzettkörnyezet átalakító tevékenységéről, s arról, hogy mindez milyen hatással van az ember mindennapi életére. 3. Az idő pénz 13 Ez a tevékenység egy nagy kalandozásra hívja a tanulókat a világmindenségben a másodperceken, az évszázadokon és a fényéveken át, hogy választ találjanak arra a kérdésre, hogy MI AZ; -ami mindig jelen van, de látni, hallani, tapintani, szagolni nem tud? MI AZ;- ami megmutatja a múltat, a jelent és a jövőt, nélkülözhetetlen az élethez és minden történet alkotója? Ez az, ami alatt bármi, bármikor végbemegy, megtörténik. 4. Élet a településen és azon túl 18 A települések fejlesztésének és az életmódnak az alapjait gazdasági tevékenységgel, termeléssel biztosítjuk. Életünk központi kérdése ezért a gazdálkodás, amelyet sokrétűsége, bonyolultsága ellenére is meg kell ismernünk. Ennek feldolgozása kisebb témakörökön keresztül, projektmódszerrel történik. 5. A régió felfedezése Mik az erőforrások? 21 A korábban tanultak alapján a diákok megkülönböztetik egymástól a természeti, emberi és tőke erőforrásokat. Kidolgoznak egy személyes környezetet, amely mindhármat tartalmazza Az erőforrások feltárása 23 A diákok felfedezik, hogy erőforrások találhatóak az Egyesült Államok régióiban. Megnevezik az erőforrásokat, amelyeket a cégek használnak termékeik előállításához Regionális erőforrások 25 A diákok felismerik, hogy a különböző régiókból az erőforrások hogyan kerülnek a cégekhez. Megkülönböztetik a cégek által előállított termékeket és szolgáltatásokat, valamint utánanéznek és megszervezik, hogy milyen erőforrások szükségesek egy bizonyos termék előállításához. 6. Vásárlói szokások 27 A foglalkozáson a tanulók megismerkednek a családok különböző vásárlási szokásaival, igényeivel. 7. A termék útja 28

3 A foglalkozásokon a tanulók ismereteket szereznek a különböző területeken termelt nyersanyagok, az alapanyagok és a kész termékek útjáról. Megismerik, milyen kapcsolatok vannak a gazdasági életben a különböző területek természeti és társadalmi adottságai között. Tisztázódik, pontosabbá válik a különböző fogalmak jelentése. 8. Hozz döntéseket 30 A diákok megállapítják, hogyan függenek össze az erőforrások a bevétellel és a kiadásokkal. Elvégeznek egy számítást, ami azt mutatja, hogyan állapítja meg egy vállalat a nyereséget illetve a veszteséget. Amikor üzleti kihívással szembesülnek, a cégek átcsoportosítják erőforrásaikat, és felülvizsgálják számításaikat. 9. Te vagy a főnök 33 A diákok olyan játékot játszanak, amely bemutatja a pénz áramlását egy vállalkozás esetében. Tanulnak az üzleti bevételről és költségekről, valamint arról, milyen szerepe van a nyereségnek egy vállalkozás sikerében. 10. A régió gazdasági és társadalmi életének összefoglalása 35 A tanulók megismerkednek a társadalmi, gazdasági élet irányításával kapcsolatos fogalmakkal. Vállalat Munkahely Alkalmazott Dolgozó Vezető Beosztott Irányító Irányított Ismereteket szereznek a tanulók arról, hogy a települések, a nagyobb közösségek, a megyék, a régiók, az ország területén milyen nyersanyag lelőhelyek, milyen termékek előállítására és forgalmazására adnak lehetőséget.

4 1. Világutazó lettem Áttekintés A diákok megismerkednek a Junior Achievement Magyarország Alapítvány küldetésével, valamint az ÉN ÉS A VILÁG c. programjával. Szó esik önmagunkról, a barátokról, a családról és a feladatokról, a lakókörnyezeti közösségekről, a felelősségről és a közösen végzett munkáról. A témakör egyrészt gondolatébresztő jellegű, másrészt összegzi mindazokat az előismereteket is, melyekre a későbbiek során építeni tudunk. Cél hogy a tanulók kapjanak átfogó képet a JAM Alapítvány működéséről, az oktatásban betöltött helyéről és szerepéről, valamint mindazon lehetőségekről amelyeket a diákoknak kínál, hogy egészítse ki a tanulók eddig megszerzett ismereteit az üzleti és gazdasági élethez kapcsolódó fogalmakkal, Szükséges eszközök Általános áttekintés falikép (ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG) Előkészületek Ismerje meg a JAM Alapítvány küldetését, céljait, hogy általános képet kapjon a JAM oktatási programjairól és a főbb témákról. A felkészüléshez nézze át az ÉN ÉS A VILÁG gazdasági és vállalkozási ismeretek- PROGRAMCSOMAG tanári kézikönyvét általános iskolák 1-4 évfolyam számára. Foglalkozás Köszöntse a diákokat, mutatkozzon be! Beszéljen magáról, a munkájáról, a családjáról, a hobbyjáról és mindazokról a dolgokról, amelyek a gyerekeket érdekelheti. Mondjon pár érdekességet azokról az időkről amikor Ön járt iskolába és hogy a tanulás, a megszerzett ismeretek hogyan hatottak az életére és hogy az élete, a tudása hogyan hat, hogyan változtatja folyamatosan a környezetét. Beszélgessen el a tanulókkal az iskoláról, és arról, hogy eddigi tapasztalataik alapján hogyan értékelik a tanulás jelentőségét a saját jövőjük szempontjából. A program bemutatásához mondassa el velük a következőket: a nevüket a családjukról néhány szót, a családjukban elfoglalt helyükről és szerepükről pár gondolatot, valamint egy családtag, barát, v. szomszéd foglalkozását néhány gondolatot az iskolához, a tanuláshoz való viszonyukról, ill. van-e kedvenc tantárgyuk, és mi a kedvenc időtöltésük? Most, hogy kölcsönösen megtörtént a bemutatkozás mutassa be a gyerekeknek a Junior Achievement Alapítványt, beszéljen az alapítvány küldetéséről, és mindazokról a programokról amelyeket a diákoknak kínál.

5 Kérdezze meg a gyerekeket, hogy hallották e már azt a kifejezést, hogy embléma vagy logo? Valószínűleg igennel fognak válaszolni, ha mégsem, akkor kérdezze meg, hogy milyen márkajelzéssel találkoztak már, mit ismernek. (Adidas, Budmil, Nike, Levi s, Puma, Diesel, Coca-Cola, Bonaqua, Schewppes, Opel, Mercedes, BMV, Suzuki, stb.) Mutassa fel a Junior Achievement Magyarország Alapítvány emblémáját, és beszéljen a három lépcsőfok jelentéséről. Kérdezze meg a diákokat, hogy a JAM neve mellett látható mit jelent? Magyarázza el, hogy a piacon / az oktatási piacon is / aktívan fellépő vállalat bizonyos benyomást kelt a közvéleményben, mert megjelenésében olyan tulajdonságokat tár a nyilvánosság elé, amelyek őt ugyanúgy összetéveszthetetlenül jellemzik, mint az egyes embereket személyi tulajdonságaik. A piac szempontjából ennek a marketingjelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, az elért eredmények ha úgy tetszik a vállalat minden marketing erőfeszítésének tükörképét mutatják. Említést érdemlő tényezők pl.: a vállalat általános képe a közvéleményben; a vállalat külső megjelenésének lényeges alkotóelemei: a vállalat neve, a vállalat jele, egyéb tényezők, amelyek a vállalat optikai képét meghatározzák, ill. befolyásolják, pl. bizonyos színek, grafikai elemek alkalmazása stb.; Emelje ki annak jelentőségét, hogy egy vállalat/cég képét meghatározó központi hordozóelemének, a márkának/védjegynek kettős jelentősége van. Mint védjegy jogi védelmet élvez és biztosítja a vállalat számára azt, hogy mások folyamatos használatát ne zavarhassák, önálló lénye, felismerhetősége megmaradjon. Mint márka megtestesíti a vállalatot vagy annak egy gyártmányát/gyártmánycsoportját, és lehetővé teszi, hogy a vevőkör, a nagyközönség a vállalatot felismerje és az árut azonosítsa. Kérje meg a gyerekeket, hogy nézzenek körül a teremben és nevezzék meg azokat a termékeket, amelyeken felfedezik a JAM márkajelzést. a márka/védjegy lehet egy kép, a márka/védjegy lehet egy szó ill. egy betű- vagy betű-számkombináció és a márka/védjegy lehet képeknek és betűknek/szavaknak a kombinációja. Hozzon példákat saját környezetéből, vállalatából, és kérje meg a tanulókat, hogy ők is gyűjtsenek márkaneveket és márkajelzéseket/emblémákat. Mondja el, hogy a márkanevek a már említett kombinációban származhatnak egy élő vagy egy holt nyelvből, de lehetnek szabadon kitalált konstrukciók is. A márkajel (embléma) szavakban vissza nem adható, szövegesen leírni, megmagyarázni nem lehet; rajzos-képi része lehet egy szimbólum, stilizált betűk kombinációja, lehet bizonyos színek és színkombinációk meghatározott alkalmazási módja és ezen megoldások kombinációi. A márka mint a piac egy jelensége, elválaszthatatlanul össze van kötve azzal, amit képvisel: a vállalattal vagy az áruval. Így funkcióját tekintve azonos a személynévvel, azzal a különbséggel, hogy míg az emberek világában minden személynek van neve, addig az áruk világában a márkacikkek kiemelkednek a névtelen áruk sokaságából. A márkacikkek jellemzői:

6 jelzés, kitüntetés állandó és / vagy az átlagnál jobb minőség, állandó mennyiségek, egységes és mindig megmaradó külső megjelenési formák, piaci ismertség magas szinten, a márkacikk egy kiterjedésében jelentős nagyságú piaci területen egységesen kapható, viszonylag állandó árszint, korábban: kötött árszint, tipikus fogyasztói reklám, a gyártó cég szempontjából közvetlen átkaroló jelleggel. Védjegy: Az árucsoport vagy az adott csoport tagjainak jogi védelmet élvező, megkülönböztető jelzése (pl.: HBO ), vagy Trade Mark Registered Márka: Név, meghatározás, jelzés, jel vagy forma, illetőleg ezek kombinációja, melyek funkciója az áruk, szolgáltatások vagy ezek gyártóinak, forgalmazóinak megkülönböztetése a versenytársaktól (Pl.: Mercedes Benz). Márkanév: Áru vagy adott árucsoport megkülönböztetésére szolgáló szó, betű vagy betűcsoport, melyek együttesen egy nevet alkotnak és feladatuk az áruk, eladók megkülönböztetése. (Pl.: CERBONA) A márka vagy márkanév használatát nemzetközileg szabályozták (1883. Párizsi Unió, Magyarország 1913 óta tagja.) A nemzetközi védjegyek listára vételét az 1891 s Madridi Nemzetközi Védjegy megállapodás határozta el. Védelem: : Trade Mark Registered Miután bemutatta a Junior Achievement Alapítványt, és az embléma jelentéstartalmát is megismerték a tanulók, értelmezzék közösen a JAM mottóját: Ha mindig ugyanazt teszed mint eddig, akkor annyit is érsz el mint eddig. De ha valami újat, mást izgalmasat szeretnél, gondolj csak arra, mi állhat még előtted. (Ismeretlen szerző) Mottó: 1. jelige, jelszó, jelmondat (különösen könyv v. egyes fejezetek elején) 2. alapgondolat, indíték Az ismeretlen szerző gondolatai meg fogják mozgatni a gyerekek fantáziáját és közelebb viszik a gondolatvilágukhoz a JAM eszmeiségét is, amellyel arra motivál, hogy Ne azt az utat kövesd, amerre az ösvény vezet. Menj, amerre még nem járt senki, és Te hagyj egy ösvényt magad mögött. Ezután mutassa be a gyerekeknek azt az ábrát (faliképet) amely egy általános áttekintést ad az általános iskolai programról, arról az üzleti és gazdasági tananyagról, amelynek révén megtanulhatják, hogy milyen összefüggés van a tanulás, a pályaválasztás és a munkalehetőségek között, miközben segít eligazodni az üzleti életben is, és megérteti velük, hogy milyen fontos, hogy egy életen át jó teljesítményt nyújtsanak.

7 Az ábrán jól láthatóak azok a témák is, amelyeken keresztül a gyerekek fokozatosan ismerkedtek (alsó tagozat) / ismerkednek ( felső tagozat) az üzleti és gazdasági fogalmakkal, s melyek mindig az előző évfolyamon tanultakra épülnek. Az ábra segítségével beszélgessen el a gyerekekkel arról, hogy ha aktív tagjai akarnak lenni társadalmunknak, akkor három fontos szerepet kell eljátszaniuk. Ezek az EGYÉN, a DOLGOZÓ, és a FOGYASZTÓ. AZ egyénnek személyes jellemzői vannak: pl.: egészséges öntudat, felelősségvállalás, másokkal való együttműködés, és személyes célok kitűzése. A dolgozó megtanulja becsülni a munka értékét és fontosságát, azt, hogy az emberek milyenfajta munkákat végeznek és a munkáltatóknak milyen elvárásaik vannak. A fogyasztó pedig eldönti, hogy mire fordítsa szűkös erőforrásait. Hozzon személyes példákat mindhárom szerepéről a saját élethelyzeteiből, és a gyerekeket is kérje meg, hogy mondjanak egy-egy példát a saját életükből, vagy a környezetük szereplőiről. Utaljon arra, hogy ezeket a szerepeket mindenki a saját közösségén belül játssza el. A közösség fogalma azt az egyre bővülő környezetet jelöli, amelyben a tanulók mozognak, és a konkrét környezetüktől elindulva egyre átfogóbb, elvontabb környezet felé haladnak. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk tevékenykedni a gazdasági életben, el kell sajátítanunk a DÖNTÉSHOZÁS és a MUNKAERŐ készenlét képességét. A döntéshozás képessége révén gazdasági kérdésekben logikus elemzést tudunk végezni. Itt térjen ki annak elmagyarázására, hogy a munkaerő készenlét fogalma olyan készségeket jelent, amelyek segítségével a dolgozó, a munkavállaló képes alkalmazkodni a munkahelyi követelményekhez és elvárásokhoz. Az Ön segítségével fogalmazzanak meg egy két ilyen jellemzőt, majd kérdezze meg a diákokat, hogy az iskolai életükben való boldoguláshoz tudnának e felsorolni hasonló készségeket? A következő módon csoportosíthatja is a felsoroltakat: MUNKAHELY ISKOLA Kommunikációs készség jó beszédkészség Alkalmazkodási készség beilleszkedés az osztályba Tettrekészség feladatvállalás Együttműködési készség csoportmunkában tud dolgozni Felelősségvállalás megbízhatóság És így tovább. Összegzés és áttekintés Éreztesse a diákokkal, hogy egy nagyszerű oktatási program révén VILÁGUTAZÓ -k lettek, s hogy a JAM tananyagai a jövőt hozzák el a jelenbe, hogy általa megtapasztalhassák mind azt amiben élnek, és hogy képesek legyenek elhinni, hogy főszerepet kaptak a világ megváltoztatásában, valami egészen új megalkotásában, hogy higgyék azt amit látnak és merjék látni azt amit hisznek!

8 2. Vissza az időben Áttekintés A tanulók baráti alapon szerveződő kiscsoportokban a település térkép alapján megtervezik és felépítik azokat az épülettípusokat, amelyek az adott településrészbe üzleti, mezőgazdasági, ipari, lakónegyed- illeszthetők. Miközben a részmodellekből összeállítva felépítik saját településmodelljüket, állításokat fogalmaznak meg az ember szükségletei érdekében végzettkörnyezet átalakító tevékenységéről, s arról, hogy mindez milyen hatással van az ember mindennapi életére. Cél a település-kialakulás történetiségének megismerése a városiasodás folyamatának felismerése a város funkcionális egységeinek, szerkezeti megoldásainak a településen való eligazodás alapjainak elsajátítása a településrészletről egyszerűsített helyszínrajzok és makettek készítése az elemi munkaszokások és algoritmusok elsajátítása Előkészületek Nézze át a 4. évfolyam Mi történik a településen? és az Építsünk települést című foglalkozás anyagát, hogy a tanulók meglévő ismereteire építhessen. Tervezze meg, hogy hová teszi a városrészek posztert és az időszalagot. Hozzon magával fényképeket, képeslapokat a településükről, valamint szerezzen be egy településtérképet is. Szükséges eszközök Városrészek poszter Településtérkép Fotók, képeslapok a településről Épületrajzok fénymásolata IV. évfolyamos tananyag építési vállalat perforált lapjai Rajzlap, olló, ragasztó Foglalkozás Miután köszöntötte a gyerekeket emlékeztesse őket, hogy ma olyan témával fognak foglalkozni, ami valószínű, hogy sokak számára ismerős lesz. Utaljon arra, hogy a 4. évfolyamon részben már megismerkedtek a település fogalmával, mint azzal a hellyel, ahol az emberek élnek és dolgoznak. Ezen túl, pedig mindenkinek vannak személyes tapasztalatai és ismeretei a saját települése életéről, fejlődéséről. Kérdezze meg a gyerekeket, hogy ki hová utazott a közelmúltban, s mi volt az az utazási emlék, amit hozott magával. Beszéljen személyes utazási élményéről, és főleg arról a kíváncsiságról, ami az embert a világ megismerésére ösztönzi. Mondja el azt is, hogy egy-egy történelmi vidék felkeresésekor mindig megpróbál gondolatban visszatekinteni arra az időszakra amikor a régi korok emberei élhettek és alkothattak. Máskor pedig előre kívánna szaladni az időben és ilyenkor elképzeli, hogy vajon mivé változik majd a világ. Miután a gyerekek is kellő kíváncsisággal gondolnak vissza a történelmi korokra, ill. vetítik előre fantáziaképeiket, mondja el, hogy a következő órák foglalkozásain utazásokat fognak bonyolítani térben és időben, hogy bővíthessék eddig megszerzett tudásukat.

9 Helyezze el a megfelelő helyen az időszalagot, és kérje meg azokat a vállalkozó szellemű tanulókat akik a településtörténeti kutatásaik révén felkészültek a javasolt témákból, hogy tartsák meg rövid kiselőadásukat. A szóban forgó kor jelzéseként használják időgépüket. Tevékenység Közösen értékeljék a kis előadók felkészülését, majd helyezze a megfelelő helyre a Városrészek térképet a szőnyegtérképpel együtt, hogy mindenki jól láthassa. Kérjen meg egy tanulót, hogy a megoldó kulcsot használva mutasson rá a különböző negyedekre, mint üzleti, mezőgazdasági, ipari, és lakónegyedre. Győződjön meg arról, hogy a tanulók tudják, hogy nem minden településen vannak ilyen negyedek, és hogy néhány városnak többfunkciós negyedei is vannak. Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a településeink alakításában mi a települések lakói is aktívan és folyamatosan részt veszünk. A települések szerkezete ezért folyamatosan alakul. Folyamatosan alakítjuk úthálózatainkat, közműveinket, megújítjuk zöldterületeinket, felújítjuk épületeinket és újakat is építünk. Ezek a változtatások a település szerkezetét módosítják. A mai órán a saját településünk egy kisebb részletének szerkezeti modelljét fogjuk elkészíteni. A szerkezeti modell készítésének folyamatábrája: ELRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE MAKETT MÉRETEINEK MEGVÁLASZTÁSA MAKETTELEMEK ELKÉSZÍTÉSE MAKETTEK ELHELYEZÉSE AZ ALAPLAPON MAKETTEK RÖGZÍTÉSE KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK KÉSZÍTÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE UTÓMUNKÁLATOK Ossza a gyerekeket két csoportra, az egyik csoport az alaplapot készíti majd, a másik az épületeket, melyhez a negyedik évfolyamos építési vállalat perforált lapjait használják fel, ill. annak mintájára újabb épületeket is készíthetnek. Ehhez elsősorban a negyedik évfolyamos tananyagban található építési vállalat perforált lapjait használjuk fel.

10 Makett elemek elkészítésének műveleti sorrendje: Először az épület jellegének és a városkép színvilágának megfelelően színezzék az épületeket. Másodszor vágják ki a házakat a rajz alapján! Harmadszor vonalzó mellett karcolják be a hajtás éleket, majd hajtsák be az élezés mentén! Negyedszer a ragasztóval bekent fülecskét helyezzék a megfelelő vágásba! Miközben folyik az építkezés remek alkalom nyílik arra, hogy beszélgetést kezdeményezzen az építkezés anyagairól, a különféle építőipari szakmunkákról, az ehhez szükséges iskolai végzettségről, valamint az építkezéseken használatos szerszámokról, gépekről és berendezésekről, valamint arról is kérdezheti a gyerekeket, hogy ki milyen pályára készül. Miután a gyerekek felépítették épületeiket, helyezzék el a szőnyegtérkép alapján modellezett alaplapon, amelyen az utakat, kerítéseket, egyéb (mű)tárgyakat és a növényzetet rajzzal jelölhetik. A további finomításhoz színes papírlapokat vagy makett elemeket használhatnak. Miközben épül a település a gyerekek nevezzék meg a funkcionális egységeket, mint pl.: Lakóterület, mely a lakóépületeket és kiszolgáló létesítményeit foglalja össze. Ide tartoznak a közintézmények, a közlekedési területek, a park és sétaterületek, valamint a kertek is. Kertgazdasági és mezőgazdasági területek összefüggő külterületek, melyeken termelés folyik. Rendszerint szervesen kapcsolódnak a településhez. Ipari terület, ahol ipari üzemek és ezeket kiszolgáló létesítmények helyezkednek el. Zöld terület, amely közhasználatú, zöld növényzettel borított, alkalmas pihenésre, üdülésre, a település levegőjének javítására, területek tagolására, elválasztására. Közlekedési terület magában foglalja a közúti és vasúti pályákat, valamint a közlekedést kiszolgáló létesítményeket. Közcélú építkezési terület olyan összefüggő települési terület, melyre közintézményeket építenek. Közmű terület a közművi létesítmények (víz, csatorna, gáz, fűtés,) és védő területeik által elfoglalt terület. Különleges területek az összefüggő, meghatározott célú területek: vadas parkok, állatkertek, gyógyfürdők, kiállítási területek stb. Építkezés közben hívjuk fel a tanulók figyelmét arra is, hogy mennyire befolyásolja a település helye az egységek elrendezését. A domborzati adottságok, a talajvizek, belvizek, az árvízvédelem szükségessége, az uralkodó széljárás stb. mind hatással van a település területi elrendezésére. Mondjuk el azt is, hogy a települések sokszor spontán módon alakultak ki, így gyakran találkozhatunk rendezetlen, kaotikus elrendezéssel. Világítson rá, hogy milyen fontos a település megtervezése a fejlődés szempontjából, s hogy miközben megtervezik egy-egy település fejlesztési ütemét, nagyon fontos döntéseket kell hozni. Mondja el, hogy építésznek lenni igen szép és komoly feladat amihez egyetemi végzettséget kell szerezni. Összegzés és áttekintés Kérje meg a diákokat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy az ember mennyire megváltoztatta a természetes élőhelyét. Zsúfolt nagyvárosokban vagy békés településeken lakik. Az ipar és a földművelés hatása mindenütt megtalálható. A környezet átalakításával beleavatkozott a természet rendjébe, megváltoztatta azt a rendszert, amely szerint élnie kell. Nagyon sokáig és igen nehezen, közvetlenül harcolt a természettel, védekezett a természet kellemetlen hatásai ellen, mialatt szükségletei kielégítésére törekedett. Az ember igényei és tudása szerint átalakította környezetét, miközben mély és gyógyíthatatlan sebeket ejtett rajta!

11 Mindez elkerülhető lett volna, és talán még ma sem késő váltani tervszerű, meggondolt, környezetkímélő gazdálkodással. Az átgondolt gazdálkodás hasznára válik az emberiségnek, de a rablógazdálkodás elpusztít mindent! A természetet szabad használni, de nem szabad kihasználni!

12 Áttekintés 3. Az idő pénz Ez a tevékenység egy nagy kalandozásra hívja a tanulókat a világmindenségben a másodperceken, az évszázadokon és a fényéveken át, hogy választ találjanak arra a kérdésre, hogy MI AZ; -ami mindig jelen van, de látni, hallani, tapintani, szagolni nem tud? MI AZ;- ami megmutatja a múltat, a jelent és a jövőt, nélkülözhetetlen az élethez és minden történet alkotója? Ez az, ami alatt bármi, bármikor végbemegy, megtörténik. Ez a világ és az egész világmindenség pályája. Mi ez? Cél - bevezesse és előkészítse a későbbi feladatokat - kialakítsa a megfelelő légkört és motivációt - tudatosítsa a célok fontosságát Előkészületek gondolja át napi időbeosztását, vegye számba azokat az eszközöket, amelyeket az ideje beosztásához használ, készítse össze az időgazdálkodáshoz nélkülözhetetlen eszközöket, hogy be tudja mutatni a diákoknak, Szükséges eszközök Különféle órák (homokóra, falióra, karóra); különböző naptárak (zsebnaptár, kártyanaptár, asztali és falinaptár); határidőnapló; ceruza, filctoll; vonalzó; olló; lyukasztó; gyorslefűző. Foglalkozás Köszöntse a gyerekeket, és kérdezze meg, hogy mennyi a pontos idő? Azt is kérdezze meg, hogy mikor csengetnek? Kérje meg őket, hogy számolják ki, hány percet fognak ma együtt tölteni? Helyezze jól látható helyre a magával hozott órát, és mondja azt, hogy előre elnézést kér, azért az illetlenségért, ha gyakran nézegeti az óráját. Sajnos muszáj szemmel tartania az idő múlását, mert nagyon fontos dolga van, amiért időben el kell indulnia. Kérje meg a gyerekeket, hogy mondjanak példákat a hétköznapi életből, hol és mikor kell tudnunk, hogy mennyi az idő? IDŐ számítás Hívja fel a gyerekek figyelmét, hogy a felsorolt példák is jól mutatják, hogy az idő mérése nélkül jól szervezett civilizációnk másodpercek alatt dugába dőlne. Amikor a reggeli rohanásban óránkra pillantunk, biztos, hogy nem gondolkodunk el azon, hányféleképpen mérték az időt azóta, hogy őseink a csillagok járásából vagy a ciklikusan visszatérő évszakok változásából tudhatták csak: idő van. Amíg őseink vándoroltak, és élelmüket gyűjtögetéssel és vadászattal szerezték meg, a csillagok égi pályája, a Nap és a Hold változásai elegendőnek bizonyultak az idő mérésére.

13 A letelepedéssel és a növénytermesztésre való átállással azonban megváltozott a helyzet, az állam és a társadalom megszervezéséhez elengedhetetlenné vált, hogy ne csak évszakokban gondolkodjanak. Ekkor jött a probléma, mert amit mérni kellene, tehát amit a mindennapi életben időnek nevezünk, annak nem volt adekvát megfelelője a valóságban. Az idő méréséhez először ki kellett alakítani az idő fogalmát. Az idő eszméje évezredek óta elbűvöli az embereket. Nagyon egyszerű fogalomnak tűnik, de látni fogjátok, hogy nem is olyan egyszerű. Ahhoz, hogy megtudd, MI AZ IDŐ? Készülj föl egy felfedező útra! Utazni fogunk a jelenből a távoli ködös múltba és az ismeretlen jövőbe. Kutatunk mindenfelé, az egyszerű semmi időtől az abszolút minden időig. Megvizsgáljuk az idő valamennyi mértékét a másodperc legapróbb töredékétől a világegyetem teljes történetéig. Gondolkozz el, mit teszel az időddel, és képzeld el, mit tesz az idő veled és a világgal. Mielőtt hozzákezdünk az utazáshoz, gondolj arra, hogyan beszélünk az időről. Repül az idő. Hosszú idő telt el. Pazarolod az idődet. Rengeteg időm van. Stb. Gyűjtsenek az időgazdálkodással összefüggésbe hozható hasonló kifejezéseket, mint pl.: időérzékenység, időfecsérlés, -pocsékolás, -lopás, -megtakarítás, -veszteség, Időhaladék, időhatár, időkímélés, időmérték, időmilliomos, időtartam, időzavar, Kérje meg a gyerekeket, hogy néhányat értelmezzenek! Hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy nem lehet véletlen, hogy ilyen sokféle kifejezés fordul elő a hétköznapi nyelvben az idővel kapcsolatban. Mondja el, hogy AZ IDŐ az egyetlen olyan tulajdonunk, ami megállíthatatlanul fogy, ugyanakkor megújíthatatlan, pótolhatatlan. Nem tehető takarékba, nem zárható palackba egy későbbi időre, amikor már képesek leszünk bölcsen felhasználni. Ezt a pillanatot csak MOST lehet bölcsen felhasználni. Később már nincs rá lehetőségünk. Éppen ezért, az idő legnagyobb ellensége, mellyel legtöbbünk naponta csatázik, a halogatás, ami nem más, mint emberi gyengeség. Ugye ismerős? Soroljátok fel, hogy kinek milyen akadályt gördített az útjába a halogatás mostanában? Hangsúlyozza, hogy a HALOGATÁS nem más, mint egy rossz szokás, amitől meg tudunk és meg is kell szabadulnunk, ha értelmesen akarunk gazdálkodni az időnkkel, és előnyünkre akarjuk bevetni energiáinkat. Mondja el, hogy az idő és energiagazdálkodás szorosan összefügg, aki jól gazdálkodik az idejével, az képes az energiáit is optimálisan felhasználni, de képes a rendelkezésére álló anyagiakat is beosztani. Az idő és pénzgazdálkodás így egymásba fonódik. Innen ered az a mondás, hogy : AZ IDŐ PÉNZ Írja fel a táblára az alábbi idézeteket, és értelmezzék közösen:

14 Ha reggel elveszítesz egy órát, egész nap azt fogod keresni. (Richard Whately) Kérje meg a gyerekeket, hogy mondjanak az idővel kapcsolatos közmondásokat! Mondja el, hogy egyik kedvenc időtöltése a graffitik (falfirkák) gyűjtése. Ebből a gyűjteményéből szeretne néhányat megmutatni: Falfirkák az időről Korán keltem. Hol az arany? Kérek egy türelemjátékot! DE MINT A VILLÁM!!! Üdvözlöm. Itt a tűzoltóság üzenetrögzítője beszél! Az idő pénz. A pénz beszél, a kutya ugat. Amelyik kutya ugat, az nem harap. Ebből következik, hogy az idő nem harap. De akkor minek van neki vasfoga? Örökké akarok élni! Eddig sikerült. Pillantson az órájára és mondja a gyerekeknek, hogy lassan lejár az ideje, és mennie kell egy fontos találkozóra. Búcsúzóul említse meg, hogy Albert Einstein ( ) arról elmélkedett, hogy a világmindenségben miként kapcsolódik össze minden, beleértve a teret és az időt is. Valami elképzelésetek bizonyára nektek is van erről, ha arra gondoltok, hogyan beszélnétek meg egy találkozót a barátaitokkal. Gondoljatok csak arra, hogy megállapodtok abban, hogy hol és mikor találkoztok. Ha csak a helyben állapodtok meg, de az időben nem, akkor egész nap ott ácsoroghattok. Ha pedig csak az időt mondjátok meg, de a helyet nem, sohasem fogtok találkozni. Mind a két adat egyformán fontos. Külön feladatok kijelölése mondja azt a gyerekeknek, hogy ma az idő rövidsége miatt otthon elvégezhető feladatokat fog adni. Kérje meg a gyerekeket, hogy végezzenek kutatásokat az idő birodalmában. Ossza ki a feladatlapokat, amelyek tartalmazzák a kutatási témákat. Egy másik választható feladatként pedig kérje meg őket, hogy készítsék el napi feladattervüket a feladatlap segítségével; Összegzés és áttekintés / érdekesség

15 Az időgazdálkodás célja az, hogy életünkből a lehető legtöbbet kihozzuk. Ehhez fel kell ismernünk, hogy mi vagyunk felelősek saját boldogulásunkért, saját sikereinkért, vagy kudarcainkért. Meg kell tanulnunk célokba fogalmazni a terveinket, és ésszerűen dolgozni rajtuk. Nem elég a feladatokat átgondolni, le is kell őket írni! A napi feladatterv nem más, mint a korábban jól átgondolt, írásba fektetett teendők listája. Ha ehhez még a rendelkezésünkre álló 24 órát is hozzárendeljük, és beosztjuk, megkapjuk a napi időbeosztásunkat, vagy más szóval a napi programunkat. A program a teendőkön túl tartalmazza azt is, mikor akarjuk ezeket a feladatokat elvégezni, és mennyi időt szánunk rájuk. INTERNETES IDŐ A globalizáció, úgy tűnik, az időre is kiterjedt, ugyanis itt a globális idő! Egy új elképzelés szerint az internetezők, akik egy adott pillanatban a világhálón vannak, az adott időzónától függetlenül ugyanazt az időt mérhetik. Ez persze azt is jelenti, hogy nincs értelme a nyári és a téli időszámításnak sem. A számítás alapja az, hogy a napot ezer részre osztották, a mi fogalmainkkal élve ezer darab 86,4 másodperces egységet takar. Éjfélre tették a nullát, míg délben 500 van. Az új időt Biel Mean Time-nak nevezték el, mivel a feltaláló patinás óragyár Biel városában található. Hogy még jellegzetesebb legyen, a szám elé jelet is odatették, tehát például most éppen a pontos idő. Ha valaki ezek után még nem tudná, hogy hány óra van, akkor a CNN internetes oldaláról letöltheti azt a programot, aminek segítségével kiszámíthatja. Személyes célok kialakítása Valaki egyszer azt mondta: Az idő az egyetlen olyan nyersanyag, amelyből naponta mindnyájan ugyanazt a mennyiséget kapjuk. Ennek ellenére minden további nélkül tárolható, mert mindaz a tudás amit gyermekéveinktől kezdve megszerzünk nem más, mint az idő tárolása. Mondja el a gyerekeknek,, hogy az iskolai évek alatt megtanuljuk a legfontosabb ismereteket, matematikai számításokat, természeti törvényeket, tényeket, adatokat, szabályokat. Megtanuljuk azt is, hogyan koncentráljunk, hogyan gondolkozzunk logikusan, hogyan cselekedjünk alkotó módon. Sok közülük eredeti állapotában hasznosítható. Sok módszerként szolgál, arra, hogyan közelítsünk a problémákhoz. Sok egyfajta háttéranyagként használható a megértéshez, és sok elraktározott ismeret egyfajta kulcs, hogy előbbre léphessünk az életben. Ha a tanulást olyan tevékenységként fogjuk fel, melynek során időt tárolunk későbbi felhasználásra, értelmét fogjuk látni az olvasásnak, az információ szerzésnek, a koncentrációnak, a különböző módszerek elsajátításának.

16 4. Élet a településeken és azon túl Áttekintés A települések fejlesztésének és az életmódnak az alapjait gazdasági tevékenységgel, termeléssel biztosítjuk. Életünk központi kérdése ezért a gazdálkodás, amelyet sokrétűsége, bonyolultsága ellenére is meg kell ismernünk. Ennek feldolgozása kisebb témakörökön keresztül, projektmódszerrel történik. Cél az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése az együttműködő tanulás módszerének elsajátítása a gazdálkodás és az életmód összefüggéseinek felismerése motiválás a további ismeretek megszerzésére Szükséges eszközök Élet a településeken és azon túl projekt kártyák/altémák Foglalkozás Üdvözölje a tanulókat, és beszéljen arról, hogy mióta él ezen a településen, hogy mi köti ide, melyek azok az igényei amelyeket ez a vidék, és ez a környezet kielégít. Kérje meg a tanulókat, hogy ők is mondják el miért szeretnek itt élni, és néhány gondolatban beszéljenek az életükről, arról, hogy milyen lehetőségeket kínál számukra jelenlegi környezetük. A kialakított környezet meghatározza életünket, életmódunkat. Ahhoz, hogy életmódunkat befolyásolni tudjuk, alapvető ismereteket kell szereznünk, amit azután élethosszig tartó TANULÁSSAL bővíteni és fejleszteni kell. EGÉSZSÉGÜNK megóvása is az egyik legfontosabb feladataink közé tartozik életünk végéig. A MUNKA, a gazdálkodás szintén életünk meghatározó eleme. Ne feledjük, hogy csak tudatos és tervezett tevékenységgel tudjuk elérni a helyes gazdálkodási szemlélet kialakítását, és tudjuk megóvni környezetünket a gazdasági növekedés vadhajtásaitól. Mindezek legfontosabb alapja a CSALÁD. Ebben a tevékenységben lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy csoportos projektmunka keretében bemutassák életünk szintereit. Ösztönözzük őket önálló kutatásra-elemzésre

17 Szükségletek, igények Bevezető A foglalkozás során a tanulók ismeretei bővülnek a szükségletek, az igények jelentésével kapcsolatban. Megismerik a foglakozásokon a két szó jelentéstartamának különbségét a gazdasági életben és saját családjuk életében is. Célok A tanulók ismerjék meg az életben maradáshoz feltétlenül szükséges dolgokat. Gyűjtsenek tapasztalatokat a szükséglet és az igény közti különbségekre. Szükséglet. Kielégítendő emberi igények. Igény: Olyan valami, amelyet az emberek próbálnak megszerezni, de nélküle is életben maradnak. Szükséglet: a szervezet számára a folyadék nélkülözhetetlen az életben maradáshoz. Igény: A szervezet számára fontos folyadékot lehet pótolni vízzel, üdítővel, az egyénenként változik, hogy kinek melyikre van lehetősége. Tapasztalatok alapján a gyűjtsenek olyan példákat, melyek a család és saját maguk szükségleteivel, igényeivel kapcsolatosak. A munkavégzés során az emberek különböző projekteket teljesítenek. Kérje meg a tanulókat a projekt definiálására. Ezután mondja el a gyerekeknek, hogy a projektfeladat a tanítás-tanulás vonatkozásában olyan komplex tevékenységi kört jelent, amelynek középpontjában egy-egy probléma áll. Az ismeretszerzés fő forrása a tapasztalás, az önálló kutatás. A cél egy-egy életszerű probléma lehető legtöbb vonatkozásának és összefüggésének feltárása. A következő témakörök feldolgozása ennek a munkamódszernek a begyakorlását célozzák. A PROJEKT MEGNEVEZÉSE: Élet a településeken és azon túl Javasolt altémák: életünk és egészségünk életünk és a tanulás életünk és a munka életünk és a család életünk és a közlekedés életünk és a gazdálkodás Munkamódszer csoportos projektek esetén A projektek előkészítését és megvalósításának nyolc lépése: 1. A tanár esetleg együttműködve az osztállyal, illetve tanár kollégáival előkészít egy sor altémával rendelkező témát. 2. A tanulók kihúznak egy egy altémát.

18 3. A tanulók maguk szervezik meg, az egyes feladatokra koncentráló kis csoportjaikat. 4. A kihúzott témák alapján megállapítják minden egyes csoport célját, a követendő eljárásokat és feladatokat, mindezt a tanárral megbeszélve. Eközben a következő négy kérdésnek van központi szerepe: Mit akarunk megvizsgálni? Hogyan tudjuk ezt megvizsgálni? Ehhez milyen forrásokra van szükségünk? Mi legyen a munka végterméke? 5. A tanulók önállóan hajtják végre a tervet. Tevékenységük során számos iskolán belüli és kívüli információforrást kell igénybe venniük olyasmire lehet gondolni mint közvélemény-kutatás, szakirodalom gyűjtése (enciklopédiák), kísérletek végrehajtása, de szerepe van a technológiai segédeszközök, úgymint diák, videofilmek és számítógépes adatállományok (cd-rom) felhasználásának is. 6. Ezek után elemzik, értékelik és integrálják a nagy mennyiségű információt. Az eredményeket jelentésbe foglalják, melynek végső célja, hogy az egész osztály előtt bemutassák a témát, az eljárásokat és az eredményeket. 7. Ezután következik a saját munka bemutatása a többi csoportnak, hogy szélesebb áttekintést kapjanak a témáról, mint egészről. A bemutató előadásokat a tanár koordinálja. 8. Végül, a tanulók és a tanár közösen értékelik a munka eredményét. Eközben értékelhetik a csoport illetve az egyes csoporttagok teljesítményét. A csoportban lejátszódott folyamatok és az egyéni munka értékelésének fontos szempontjai, többek között, mennyire volt önálló a munkavégzés, mennyire fejtették ki szabadon a véleményüket, az együttműködés foka, saját ötletek, önbizalom, a bírálat feldolgozása, dominancia, vitakészség, megalapozott ítéletalkotás és kitartás. Ezt a listát természetesen, az érintettekkel folytatott megbeszélés alapján még tetszés szerint lehet bővíteni. Összegzés és áttekintés Dicsérje meg a tanulókat a komoly munkáért amit végeztek, és hívja fel a figyelmüket arra, hogy ahogyan azt a saját életükben és életük színterein is megfigyelhették, folyamatos változás zajlik körülöttünk Utaljon arra, hogy nemcsak az üzleti élet, a vállalkozások világa fejlődik gyorsan, hanem el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a modern idők legújabb jelszava a változás. Aminek a kialakulása, a társadalomba való beivódása régebben évekig tartott, ma egyik napról a másikra megtörténhet. Ez a technika, a kommunikáció és a piaci verseny fejlődésének köszönhető.

19 5. A régió felfedezése 5.1. Mik az erőforrások Áttekintés A korábban tanultak alapján a diákok megkülönböztetik egymástól a természeti, emberi és tőke erőforrásokat. Kidolgoznak egy személyes környezetet, amely mindhármat tartalmazza. Cél A diákok megnevezik az értékkel bíró dolgokat. megállapítják, hogy az értékkel bíró dolgok erőforrások. osztályozzák az erőforrásokat: vannak természeti, emberi és tőke erőforrások. rájönnek, hogy az erőforrások régiókban találhatók. Szükséges eszközök Program előtt és utáni kérdőív Regionális erőforrások falitérkép Magyarország falitérkép Mik az erőforrások feladatlap Foglalkozás Üdvözölje a diákokat. Beszéljen a munkájáról és az érdeklődési köréről. Mondja el a diákoknak, hová járt általános iskolába. Beszéljen arról, hogyan segítette elő a tanulás a boldogulását. Fontos, hogy elmondja, mióta él ebben a megyében, és miért itt él. Például azért él ebben a városban vagy régióban, mert a munkája vagy egy barát vagy egy rokon ideköti, vagy mert szereti ezt a környéket. Lehetőleg konkrétumokat említsen. Tegye ki a falitérképet, és közben hívja föl arra a figyelmet, hogy sok oka lehet annak, hogy az emberek azon a helyen élnek, ahol élnek. Kérje meg a diákokat, hogy nevezzék meg a megyét, ahol élnek. Kérjen meg egy diákot, hogy mutassa meg a térképen. Mutasson meg néhány másik megyét vagy fontosabb földrajzi helyet, így például hegyvonulatokat vagy a Nagy Tavakat. Egyszóval, kapjanak a diákok pár percet, hogy megismerkedjenek a térképpel. Beszélgessenek főbb nevezetességekről vagy érdekes helyekről, ahol jártak, vagy az országról, ahol élnek. Majd beszélgessenek az emberekről, a helyekről és a dolgokról a következő kérdések alapján: Hol szeretnél majd egyszer élni? Mitől különleges az a hely? ( A diákok válaszai valószínűleg a természeti és emberi erőforrásokra koncentrálódnak.) Mit dolgoznál? Hogyan keresnél pénzt? (A diákok válaszai valószínűleg a természeti és tőke erőforrásokra koncentrálódnának.) Mit csinálnál, amikor nem dolgozol? Hová mennél, és mit néznél meg? ( A diákok válaszaiban valószínűleg a helyi gazdaság különböző elemei szerepelnének.) Értesse meg a diákokkal, hogy a válaszaik tükrözik, hogy mit tartanak értéknek. Határozza meg az erőforrást, mint olyan értékkel bíró dolgot, amit hasznosítunk Mondja el a diákoknak, hogy az erőforrásokat három típusra osztjuk: természeti, emberi és tőke erőforrások. Utaljon vissza a beszélgetésre, és onnan hozzon példákat mindháromra. Például a hegyek, a hó, az erdők és a homok természeti erőforrások; a képzett, szakmai, termelési tapasztalatokkal rendelkező emberek emberi erőforrások; a gazdasági tevékenységhez

20 szükséges ember alkotta tárgyak, dolgok a tőke erőforrások. Mutasson rá, hogy az osztályteremben hogyan van jelen mindhárom erőforrás: a víz természeti erőforrás; a tanár és a diákok emberi erőforrások; a padok, az iskolai felszerelés és a térképek tőke erőforrások. Beszélgessenek addig az erőforrásokról, amíg a diákok meg nem értik a fogalmat. Az erőforrás olyan értékkel bíró dolog, amit hasznosítunk. A természeti erőforrások a természet ajándékai. A képzett, szakmai, termelési tapasztalatokkal rendelkező emberek emberi erőforrások; a gazdasági tevékenységhez szükséges ember alkotta tárgyak, dolgok a tőke erőforrások. Ossza ki a diákoknak a Mik az erőforrások? című feladatlapokat. Kérje meg a diákokat, hogy alkossanak egy képet, amely olyan helyen mutatja őket, ahol majd egyszer élni szeretnének. A képen bármit megjeleníthetnek, ami számukra érték. A képen jelöljék be a diákok, hogy mely elemek ábrázolnak természeti, emberi és tőke erőforrásokat. Adjon a diákoknak körülbelül 15 percet, hogy elkészítsék a képeket. /Szabadon választott: rajzolás helyett a diákok kivágott és beragasztott újság képekkel is elkészíthetik az ábrát. Később Ön akár egy kollázst is készíthetnek a diákok munkáiból./ Kérdezze meg a diákoktól: Hogy nézne ki az a hely, ahol mindegyikőtöket és az összes erőforrásotokat elhelyeznénk? Mutassa meg a Regionális erőforrások című faliképet. Magyarázza el, hogy a régió egy erőforrásokkal rendelkező terület. Kérje meg a diákokat, hogy mutassák meg a különböző erőforrásokat, amelyek a faliképen látható területen találhatóak. A régió egy erőforrásokkal rendelkező terület. Amennyiben az Önök régiója ismert valamely erőforrásról, beszéljenek róla a diákokkal. Kérdezze meg tőlük, hogy e nélkül mennyiben lenne más a régió. Összefoglalás és ismétlés Emlékeztesse rá a diákokat, hogy ma megneveztek különböző, általuk értéknek tartott erőforrásokat. Írja fel a három típust a táblára. Kérje meg a diákokat, hogy definiálják őket, és mondjanak rájuk példát. Fejezze be azzal a foglalkozást, hogy elmondja a diákoknak, hogy a következő alkalommal ismét a régiókkal foglalkoznak, és majd megnézik, hogy az ország egyes régióiban, milyen erőforrások találhatóak. Külön feladatok kijelölése Közölje a diákokkal, hogy ma a jövőjükről gondolkodtak. Hangsúlyozza, hogy a tanulás révén több munkalehetőség közül választhatnak. Több lehetőségük lesz, hogy megválasszák, hol akarnak élni, és mit akarnak csinálni. Meghívott előadó - Hívjon meg egy előadót, hogy a régió történelmi nevezetességeiről, érdekes helyeiről, vállalatairól és természeti látnivalóiról beszéljen. Kirándulás Vigye el a diákokat a helyi idegenforgalmi irodába vagy Kereskedelmi Kamarába. Kérjen meg valakit, hogy beszéljen a diákoknak arról, hogyan reklámozzák a régiót, és milyen erőforrások teszik a régiót különlegessé vagy egyedivé.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

ELÚSZIK A PÉNZÜNK. Szükséges eszközök: Egy literes mérőedény, számológép, óra. 1 oldal; összesen 5

ELÚSZIK A PÉNZÜNK. Szükséges eszközök: Egy literes mérőedény, számológép, óra. 1 oldal; összesen 5 ELÚSZIK A PÉNZÜNK Célok: A gyerekek értsék meg, hogy a víz korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló természetes erőforrás, melyet hajlamosak vagyunk jelentős mértékben pazarolni. Egyszerű mérésen keresztül

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A foglalkozás során a tanulók részt vesznek a program megtervezésében, megvalósításában, tesztelésében és továbbfejlesztésében. SZERZŐ: Vindics Dóra

A foglalkozás során a tanulók részt vesznek a program megtervezésében, megvalósításában, tesztelésében és továbbfejlesztésében. SZERZŐ: Vindics Dóra Programot írni ma már nem csak bonyolult kódok begépelésével lehet. A Scratch segítségével könnyen írhatunk programokat, tanulóinkat gyorsan sikerélményhez juttathatjuk, ezáltal motiváltabbak lesznek bonyolultabb

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

LEADEREK ÚTMUTATÓJA NIKE- ALKALMAZÁSOK

LEADEREK ÚTMUTATÓJA NIKE- ALKALMAZÁSOK NIKE- ALKALMAZÁSOK Ez a szimbólum a képzés levezetéséhez adott tippeket jelzi. Szükséged lesz a store egyik eszközére, amelyen rajta vannak az elérhető Nike-alkalmazások. BEVEZETÉS NIKE- ALKALMAZÁSOK EZT

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az időjárás és a mindennapi

Az időjárás és a mindennapi szka102_43 É N É S A V I L Á G Az időjárás és a mindennapi élet Készítette: Wagner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 480 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva 9. évfolyam, történelem Témakör: Római kori magyar városok Választható altémák: egy-egy csoport

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben