4. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM"

Átírás

1 SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK 4. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola ELŐADÁSKÖTET Szervezőbizottság Dr. Kilár Ferenc (elnök), Dr. Kollár László, Dr. Nagy Géza, Bacskay Ivett, Bodó Jánosné, Göbl László, Dr. Erdősi Ferencné, Huczekné Merk Ildikó, Kiss Ibolya, Páger Csilla, Szabóné Golob Georgina SZERKESZTETTE: CSÓKA BALÁZS, KILÁR FERENC, KISS IBOLYA A Szimpózium főtámogatója PannonPower Holding Rt. A Szimpózium támogatói Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar PTE TTK, Kémia Intézet, Analitikai Kémia Tanszék PTE Marketing Igazgatóság Csertex Kft. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma MIZO Rt. Kutató Diákokért Alapítvány RK Tech. Kft. Spektrum 3D Kft. Szkarabeusz Kft. Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. I.P.S Kft. Pécsi Vízmű Rt. Pécs, április 1-3. Kiadja a PTE TTK Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék Felelős szerkesztő: Dr. Kilár Ferenc, egyetemi tanár ISBN Tördelőszerkesztő: Babarciné Stettner Lenke Nyomtatta a PTE ÁOK Nyomdája Vezető: Ollmann Ágnes

2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS KÉMIA, ANALITIKAI KÉMIA ÉS KÖRNYEZETI KÉMIA SZEKCIÓ Köllő Renáta, Bicsak Zsuzsanna - Gyergyóalfalu kútvizeinek vizsgálata... 5 Kertész Karola, Ördög Csilla, Simó Imre - A vizes élőhelyek vizsgálata a Nagy- Küküllő mentén: savasság és kétéltű fauna szempontjából Kedvek Veronika, Schaum Zsófia A kemény víz-kő nyomában Kiss Bernadett: Ivó- és ásványvíz Borsos Lehel, Incze Róbert: A csíki és gyergyói medence borvízforrásainak összehasonlítása Józsa Szabolcs: Hulladékgazdálkodás Kovács Zsuzsa: Talajszennyezés Kulcsár Péter István: Ha földbe harapsz, fűbe harapsz? - avagy mennyire szennyezett a talaj Baranyában Darvas Róbert: Csíkszereda város szennyező hatása az Olt folyóra. Szervesanyag tartalmú szennyeződés Szávuly Blanka: A közlekedés levegőszennyező hatása Karsai Gergely: A mi periódusos rendszerünk ÁLTALÁNOS KÉMIA ÉS ALKALMAZOTT KÉMIA SZEKCIÓ Laza György Károly, Gyöngyösi Balázs: Pirotechnikai érdekességek Kósa Zsófia, Somogyi Márton: Sokat érő gyanták: tömjén és mirha Scheich Bálint: "A kilenc hónapos kőszén" Szabó Előd Levente: Entrópiakompenzáció szerepe a kalixarének és semleges molekulák 'gazda-vendég' kölcsönhatásban Batik Dávid, Csankó Krisztián: Fotók színezése Vrászlai Dalma, Udvari Vivien: Az illatos szappan kémiája Markovics Márk, Kollár Dénes: Víz, víz, tiszta víz? Pécs víznyerő területei Majdán Miklós: Vegyi hadviselés tegnap és ma Kárpáti Csenge, Várgedő Zsuzsanna: Játék a tűzzel tűzijáték Brauswetter Diána: Enantiomerek szétválasztása (Aszimmetrikus szintézis) Zábori Balázs: Kvantumkémia BIOKÉMIA ÉS KÖRNYEZETI KÉMIA SZEKCIÓ Tarjányi Zoltán, Vass Csaba: Levélhullás az orvostudományban, avagy az apoptózis jelensége Szigeti László: Trombózis kialakulásának esélyét fokozó pontmutációk kimutatása Moldovan Andrea: Hogyan hat a Coca-Cola az élő szervezetekre? Nagy Botond, Nagy Beáta: A liszt minőségének hatása a házikenyérre Mede Zsuzsa, Kiss Bernadett A csalán Kovács Adrienne : A cukorbetegség (kémiai szemmel) Portik Tünde, László Kinga: Korreláció vizsgálat a gyergyóalfalvi szarvasmarhák takarmányozása és a tej összetétele között Kern György, Nagy Márton Géza: Toxinok, mint biológiai harcanyagok Szujó Szabina, Scheich Bálint: Korunk rémei Boros Klára, Hangyál Eszter: Gyógynövények kémiája Hosszú Nóra, Tóth Csenge, Lacza Nikoletta: Természetes színezékek Muráth Gerő, Sárdi Tamás: A természet sötét oldala, avagy "vegyi fegyverkezés" egy kicsit másképpen Kira Erika: Üvegházban élünk? Mutatók Névmutató Felkészítő tanárok Iskolák

3 5 Általános, Szervetlen és Analitikai Kémiai Szekció GYERGYÓALFALU KÚTVIZEINEK VIZSGÁLATA Köllõ Renáta, László Kinga Sövér Elek Szakközépiskola, Gyergyóalfalu Felkészítõ tanár: Kiss Arnold, Kiss Lóránd A DOLGOZAT CÉLJA A Gyergyó-i medence falvaiban csak az elmúlt években sikerült a vízhálózat kialakulását megvalósítani. Bizonyos normáknak megfelelôen, a munkálatok befejezését követôen, csak öt év után vehetô használatba az ivóvíz. Addig is, mint évszázadok során, a lakosság többsége nagy intenzitással használja a falvak kútvizeit. Az állam által biztosított feltételeken túl mindennapi (közéleti) követelmények, fogyasztói igények kell, hogy fellépjenek. Szerintünk szükséges megállapítani, hogy valóban alkalmas-e fogyasztásra a használt víz, illetve, hogyan lehetne javítani minôségén (ha szükséges). Tanulmányunkban elemzés alá helyeztük néhány család kútvizét. Összetétel vizsgálat során minôségi szempontból próbáltunk következtetéseket fogalmazni. A vízben található ionok kimutatása lehetôségeket biztosít, hogy a talajban levô ásványi sók milyenségét meghatározhassuk. Továbbá, a kútvíz potabilításának megállapítása összehasonlítva a standard megengedett értékekkel. Próbáltunk adatainkból fényt deríteni Gyergyóalfalu kútvizeinek milyenségére. Ha a szervezetre tekintve káros komponenseket tartalmaz, azok mibôl adódtak, vagy adódnak. Illetve feltárni, hogy van-e korreláció a rákos megbetegedések száma és a használt víz összetétele között. Analizáltuk azt a helyzetet, hogy a szennyvízhálózat hiánya mennyire befolyásol-

4 6 ja a szennyezôdés tartalmának növekedését. A szennyezôdéseket milyen javaslattal és tevékeny módszerekkel lehetne megszüntetni. A VÍZ SZÜLETÉSE Mielôtt beleugranánk a kútvízbe, talán érdemes lehet pár dolgot megemlíteni e fontos lételem múltjából. Ha az ember meg szeretné ismerni a vizet, legjobb talán, ha a múltjával kezdi, hogy megérthesse, hogyan lett olyan, amilyen a mai állapotában. A Föld körülbelül évvel ezelôtt alakult ki, az élet keletkezése pedig évvel ezelôttre tehetô. Arról, hogy milyen lehetett a Föld az élet megjelenése elôtt, nem sokat tudunk. A szakemberek szerint bolygónk forró volt és vulkánokkal teli. Erôs volt a nap- és kozmikus sugárzás. A Föld anyagai közt mindig is sok víz volt. A nagy belsô nyomás miatt a vulkánokon és kôzetrepedéseken keresztül vízgôz és gázok préselôdtek ki a Föld belsejébôl. A vulkánkitörések gôze vastag felhôzetet alkotott, amely beburkolta bolygónkat. Késôbb, ahogy a Földdel együtt a felhôk is lehûltek, a víz záporozni kezdett a felszínre. Sok százmillió évnek kellett eltelnie addig, míg a hulló esô meg tudott maradni a felszínen. Az esôvíz óceánok formájában gyûlt össze. Számtalan egyszerû vegyület sodródott szerte a fokozatosan kialakult ôsóceánokban. Néha összekapcsolódtak, együttesen alkotva bonyolultabb vegyületeket. A tudósok szerint ez volt az a pillanat, amikor az élet megjelent. Kísérleti körülmények között modellezték az ôstengereket, s amikor elektromos szikrákat juttattak a keverékbe (így utánozva a hajdani tengerekbe csapódó villámokat), egyszerû szerves vegyületek alakultak ki. Így kezdôdött az élet, melybôl késôbb mi, emberek is születhettünk. A VÍZ SZEREPE AZ EMBERISÉG ÉLETÉBEN Azért tartottam fontosnak, hogy szó essen errôl a kérdésrôl is, mert úgy gondolom, igazán csak akkor érzékelhetjük a víz jelentôségét, ha tudatosítjuk mindazt az értéket, amit a víz képvisel életünkben. Az alábbiakban jórészt nem ismeretlen vagy kevésbé ismert tényekrôl lesz szó, hanem csupa olyan dologról, amikrôl tudhat bárki, de talán nem tulajdonítunk neki elég figyelmet, jelentôséget. A víz és az ember története Az emberiség történetének alapvetô jellemzôje, hogy egymás nélkül nem lehet meg a víz és az ember. Az elsô írásos bizonyítékoknak talán azokat a barlangrajzokat tekinthetjük, amelyeken már megjelenik az ember, aki rászorul a víz használatára. A történelmi kor kezdetén a nomád, vándorló ôsember fokozatosan áttért a földmûvelésre és az állattenyésztésre. Erre elôször valószínûleg a Közel-Keleten található termékeny félhold területén került sor, i.e körül. E vidéket a Földközi-tenger, a Nílus, a Vörös-tenger, a Perzsa-öböl, a Tigris és az Eufrátesz övezi. Az összefüggés nyilvánvaló. Európában minden nagy folyó partján kialakult valamilyen nagy kultúra, de a világ egész területén folyók közelében alakultak az elsô civilizációk. Ez talán rádöbbenthet minket, hogy milyen fontos, hogy egymással szimbiózisban éljünk, mi emberek és a víz. Az ókor bölcsei a négy ôselem egyikeként tisztelték a vizet. Jelentôs kultusz és ünnepkör szervezôdött köré már az emberi civilizáció korai szakaszában is. Megjelentek a víz és az ember kapcsolatának elsô kézzel fogható nyomai, például a római korban épült vízvezetékek, szennyvízcsatornák és fürdôk. Megindult az élet a tengereken is. Hajók épültek, s ha az ember megpróbálta uralma alá hajtani a víz egy részét is, elôbbutóbb az élet mellett a halál is megjelent. Az ókoriak tudták ezt, és tisztelték a tenger (Poszeidón, Neptunus) hatalmát. Ez a tisztelet, a víz tisztelete végigkíséri az emberiség történelmét. A víz mindig meghatározó volt az emberiség életében, kultúrák felvirágzását segítette, életet teremtett, s pusztított el. Az egymást követô korok más-más fejlettségi és technikai szinten igazolták és igazolják, hogy a víz milyen fontos számunkra. Ugorva kicsit a történelemben, a középkori Európában már megjelentek a vízgazdálkodás elsô jelei, bár a rendszertelenség elég sok problémát okozott. Egészen a XVI- XVII. századig kellett várni a felfedezésre, hogy a folyókat nem lehet szakaszokra bontva kezelni. Erre egy tipikus példa, amikor a gazda elzárja a folyót, hogy mûködtesse a malmát, de ezzel mocsárosodást okoz, s gátolja a mezôgazdasági termelést. Ebben az idôszakban kezdôdtek Magyarországon is a folyók életébe történô beavatkozások. Az ivóvíz jövôje Végezetül néhány szót ejtenék a jövô vízgazdálkodásáról: az emberiség létszáma az utóbbi években hihetetlen gyorsasággal megnôtt, évi + 1,9 %-kal. Tudósok számítása szerint amennyiben ez a tendencia folytatódik, 2600-ra (ami az emberiség történetében nem túl nagy idô) annyian lennének, hogy ha mindannyian szorosan egymás mellé állnának, teljesen ellepnék a szárazföldeket. Ennyi ember vízigényének kielégítése számunkra elképzelhetetlen. Tekintve, hogy a Föld jelenlegi vízkészletének csak 3 %-a édesvíz, ennek is 75 %-a hó és jég formájában található meg, szinte lehetetlen. De a tudósok már próbálkoznak új megoldások kitervelésével. Ezek egyikét az arab országokban már ki is próbálták: a Föld vízkészletének 97 %-át kitevô tengervízbôl el- 7

5 8 távolították a sót, s így nyertek ivóvizet. Egy másik, talán nehezebben elfogadható ötlet pedig azt javasolja, hogy a sarki jéghegyeket vontassák a nélkülözô helyekre, s ott olvasszák fel azokat. Jelenleg azonban általában felszíni vizekbôl meg tudják oldani a lakosság ivóvízellátását. A FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSE A szennyezés terjedése és az öntisztulás vonatkozásában lényeges különbségek tapasztalhatók a felszín és a felszín alatti vizek között. A felszín alatti vizek szennyezése tartósabb, mint a felszín felettieké, idôtartama évtizedekre, esetleg évszázadokra tehetô. A felszín alatti vizek szennyezô forrásai A felszín alatti vizek esetében természetes illetve mesterséges (antropogén) forrásokból származhat a szennyezô anyag. A természetes eredetû szennyezô anyagok kémiai és fizikai folyamatok eredményeként az atmoszférából, bioszférából és a litoszférából kerülnek a felszín alatti vizekbe, mindenek elôtt a talajvízbe. Így például a talajvíz sótartalma a talaj illetve a közeli kôzetek vízoldható sóiból származik. A szennyezés természetes forrásaiból a vízadó rétegbe kívülrôl bekerülô anyagok jelentôs mértékben befolyásolják a felszín alatti vizek minôségét. Ezek közé sorolhatók a vízadó rétegek közötti vízcserék. Községünkben az emberi tevékenységbôl származó szennyezés forrásai a következôk lehetnek: a szilárd hulladéklerakók a szennyvíz tározók a mezôgazdaság mélyen elföldelt toxikus hulladékok. Mondhatni, hogy az elôbb felsorolt források az emberi meggondolatlanság civilizáció hatása következményei. A hulladéklerakó az emberi tevékenységek közül az egyik legjelentôsebb, a talajvíz minôséget befolyásoló tényezôk közül. A háztartási hulladékok szennyezô anyagai az egyszerû szervetlen ionok (nitrát, klorid), a nehézfémek (pl. króm) illetve szintetikus szerves vegyületek (pl. tetraklorid), stb. lehetnek. A talajvíz szennyezés másik fô forrásai a szennyvíztározók. A szennyvizet a földfelszínre vagy felszín alá helyezik el, különbözô módokkal, hogy lehetnek szeptikus tavak, dréncsövek, stb., amelyekbôl a talajba szivárog, és talajvíz szennyezés jelentôs forrásává válik. Fejlett országokban a kommunális szennyvizet I. és II. fokú szennyvíz tisztításnak vetik alá, és ez csökkenti a felszíni vizek szennyezését, de nagy mennyiségû szennyvíziszap képzôdik, mely jelentôs mennyiségû potenciális szennyezô. A talajvíz minôségét befolyásoló emberi tevékenységek közül valószínûleg a mezôgazdaság a legjelentôsebb. A talajvíz minôségének leromlását okozó fôbb mezôgazdasági tevékenységek a mûtrágyák, illetve peszticidek alkalmazása, és az alom nélküli állattartásból összegyûlô hígtrágya tározása. Tekintettel arra, hogy a mûtrágya alkalmazására évrôl-évre sor kerül, bekövetkezhet, hogy ezek N, P, K tartalmának egy része a talajba szivárgó vizekkel a talajvízbe mosódik, és a mozgó talajvízzel tovább szivárog. A három fô hatóanyag (N, P, K) közül a nitrogén, nitrát formájában a legáltalánosabb szennyezô. A talajvíz nagy nitrát koncentrációja alakult ki a világ azon részein, ahol extenzív gazdálkodás folyik. Így nagyon sok területen a talajvíz kutak vízének nitrát-koncentrációja meghaladta az ivóvízben megengedett határértéket. Ugyancsak potenciális szennyezô forrás a peszticidek alkalmazása területén bekövetkezett fejlôdés. Ezek egy jelentôs része vízben jól oldódik, és ebbôl következik, hogy a különbözô geológiai alakzatokban jól és gyorsan mozognak, és ennek következménye, hogy a vízadó rétegek szennyezôdhetnek. A veszélyes hulladékok nagyobb mélységben történô elhelyezésének számos elônye van a felszíni, illetve a felszín alatti elhelyezéssel szemben. A legfontosabb elôny, hogy a szennyezô anyagok migrációja a felszínre korlátozott, vagy lehetetlen, és így elegendô idô áll rendelkezésre az instabil vegyületek lebontásához, a radionukleidek bomlásához, illetve a toxikus anyagok hígulásához. A szennyezôk típusai A természetes felszín alatti vizek számos összetevôt tartalmaznak a környezettel való kölcsönhatás következtében. A víz minôsége a különbözô vegyületek mennyiségétôl függ. Ezek mennyiségét a felszíni vizekhez hasonlóan koncentrációban (mg l) adják meg. A kationok közül a Ca 2+, Mg 2+, Na +, az anionok közül a HCO 3 -, SO4-2, és a Cl - fordulnak többnyire elô. Általában kisebb koncentrációban fordulnak elô a K +, Fe 2+, Fe 3+, F -, B -, NO 3 - és CO3-2. Ezeken kívül nyomokban még más elemek is elôfordulhatnak, de 0,1 mg l-nél kisebb koncentrációban. A fôbb szennyezô anyagok a talajvízben a nitrát, a nehézfémek és néhány nyomokban levô nem fémes és szerves vegyület. 9

6 10 A nitrát fô forrása a mezôgazdasági tevékenység keretében végzett gondatlan mûveletek illetve a szennyvíztározók. A nitrát nem kívánatos jelenléte világszerte súlyos gondot jelent a nagyobb vízbázisok esetében. Bár a nitrogén fô formája a talajvízben a nitrát, de az oldott nitrogénvegyületek közül az ammóniumion (NH 4 +), az ammónia (NH 3 ), nitrit (NO 2 - ) nitrogén oxid (N2 O) és szerves nitrogén formájában is elôfordulhat. A nitrát a felszínen, a feltalajban és a sekély altalajban elhelyezett nitrogénben gazdag hulladékokból illetve szennyvízbôl is származhat. Az átalakulási folyamat rendszerint a talajvíz fölötti talajzónában játszódik le, ahol szervesanyag és oxigén bôségesen van jelen. Az átalakulást követôen a nitrát az a forma, amely a talajvizet szennyezi. Ennek oka, hogy koncentrációt nem korlátozza az oldhatóság és a nitrát igen mozgékony a talajvízben. Ezért általában a talajvízzel mozog, átalakulás nélkül, és minimális vagy nincs késleltetés. Az utóbbi években a toxikus nehézfém-ionok talajvízben való mozgása került az érdeklôdés középpontjába, különösen, amelyek maximális megengedett mennyisége az ivóvízszabványokban is szerepel. Így az Ag +, Cd 2+, Cr 6+, Cu 2+, Hg 2+, Mn 2+ és Zn 2+. Ezek koncentrációja a talajvízben ritkán haladja meg a megengedhetô határértéket. A koncentráció a forrástól és a kémiai környezettôl függ. A szennyezett talajvízben ezek koncentrációja általában 1 mg l alatt van. Az alacsony koncentráció oka az ásványok és amorf vegyületek oldhatósága és az anyagásványokon vagy a vas illetve mangán-hidroxidokon, illetve szerves anyagokon történô adszorpció. Így a nehézfémek koncentrációját az oldhatóság és az adszorpciós folyamatok befolyásolják. A nem fémes szennyezôk közül egynéhányra különös figyelmet fordítanak a talajvíz vizsgálatokban. Ilyenek a szén, a klór, kén, nitrogén, fluor, arzén, szelén, foszfor és a bór. Oldott formában a szelén, a klór és a kén a legtöbbször természetes és szennyezett talajvízben jelentôs mennyiségben fordul elô. Valamennyi talajvíz tartalmaz természetes eredetû, oldott szervesanyagot. Ezek a vegyületek általában a humin- illetve fulvó savak, amelyek a víz minôsége szempontjából nem jelentôsek. Az emberi tevékenységbôl származó szerves vegyületek nagy gondot okoznak. A szerves vegyületek változatossága igen jelentôs. A mesterséges szerves anyagok száma megközelíti a 2 milliót. A gond, hogy ezek jelentôs része ellenáll a biológiai lebontásnak. Több mint 1200 szintetikus vegyületet határoznak meg az ivóvízellátás keretében. A szerves vegyületek a peszticidek használatából, a szennyvíztározókból, a kôolajszármazékok tárolásából-szállításából származhatnak. A szennyezô anyagok terjedése a talajvízben A szennyezô anyagok talajvízben való terjedését számos törvény illetve jelenség befolyásolja. Ezek a következôk: a talajvíz szivárgásának Darcy törvénye az advekció a diszperzió az adszorpció a degradáció az elegyítetlen mozgás. A talajba leszivárgó szennyezô anyagok amint elérik a talajvizet mozgását, terjedését, terjedésük sebességét a talajvíz szivárgásának Darcy törvénye befolyásolja. A talajvízben lévô szennyezô anyagok viselkedése a talajvízben ezek fizikai és kémiai tulajdonságaitól és terjedésüket befolyásoló folyamatoktól függ. A vízszennyezés hatása A vízszennyezés hatására a felszíni és felszín alatti vizek minôsége oly módon változik meg, hogy a víz alkalmassága emberi használatra és a benne zajló természetes életfolyamatok biztosítására csökken vagy megszûnik. ALKALMAZÁS Kutatási munkánkat a 2002-es évben kezdtük. Jelentôs szerepet töltött be a helyi orvosi rendelô munkatársaival kialakult kapcsolatunk, ahonnan a családorvosok adatbázisából válogathattuk ki azokat a kutakat, melyek vizét terhes anyukák és a csecsemôk fogyasztják. Így összesen 52 kútnak a vizét sikerült elemzés alá helyeznünk. Analíziseink gyakorlati oldalához az IRS STANDARD ROMAN, illetve a STAN- DARD DE STAT forrásanyagok nyújtottak hátteret. Az IRS STANDARD ROMAN SR /478-as közlönye közzé teszi a 3.3-as cikkelyben a fogyasztásra alkalmas ivóvíz összetételének határértékeit. Ez alapján a megengedett fogyasztói értékeket tartalmazza az 1. táblázat. Szerves anyag NO - 2 NO - 3 KMnO 4 -ban m. mg/l mg/l mg/l 10 0, táblázat 11

7 12 13 Az alábbi táblázatokban tüntettük fel a mérési eredményeket évekre lebontva. Kiemeltük azon értékeket, melyek a megengedett fogyasztói határ fölé estek (az 1. táblázat alapján) 2002-es évi eredmények értékei mg/l-ben kifejezve Kútvíz NH 4- NO 2 - NO 3 - Sz.a. Cl - 1 0,00 0,00 200,00 7,58 156,20 2 0,00 0,00 400,00 5,68 184,60 3 0,00 0,16 450,00 30,65 120,70 4 0,00 0,00 10,00 20,85 184,60 5 0,00 0,06 150,00 6,00 113,60 6 0,00 0,11 350,00 8,21 49,70 7 0,00 0,13 250,00 9,48 56,80 8 0,00 0,00 400,00 11,17 170,40 9 0,00 0,00 200,00 21,48 305, ,00 0,00 150,00 7,28 131, ,00 0,00 200,00 8,53 170, ,00 0,00 250,00 11,69 156, ,00 0,00 300,00 15,80 184, ,00 0,16 250,00 11,06 184, ,00 0,20 250,00 16,40 213, ,12 0,00 200,00 6,79 142, ,00 0,12 150,00 19,27 85, ,00 0,00 300,00 9,79 191, ,00 0,18 250,00 8,21 71, ,00 0,00 120,00 50,54 184, ,00 0,21 50,00 9,48 21, ,00 0,25 25,00 11,06 49, ,00 0,00 90,00 8,21 78, ,00 0,00 80,00 6,95 127,80 2. táblázat Nitrát mennyiség mg/l 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 A nitrát ionok mennyisége mg/l Kútvíz Kútviz 1. diagram 2003-as évi mérési erdemények értékei mg/l-ben kifejezve Kútvíz NH - 4 NO - 2 NO - 3 Sz.a. Cl - 1 0,00 1,10 200,00 21,57 198,80 2 0,00 0,13 250,00 30,65 106,50 3 0,00 0,15 150,00 8,21 170,00 4 0,00 0,00 70,00 6,00 170,00 5 0,00 0,00 60,00 15,16 99,40 6 0,00 0,00 100,00 7,26 28,40 7 0,00 0,12 70,00 7,20 71,00 8 0,00 0,32 80,00 6,63 99,40 9 0,00 0,00 120,00 9,16 156, ,00 0,00 300,00 37,60 142, ,00 0,08 70,00 30,02 42, ,00 0,11 120,00 18,96 113, ,00 0,11 68,00 4,95 106, ,00 0,00 58,00 7,11 85, ,00 0,08 150,00 6,32 78, ,00 0,05 115,00 11,06 56,80 3. táblázat

8 14 15 A nitrát mennyiség mg/l 2003-ban A 2004-es évi eredmények nitrát mérései (mg/l) Nitrát mennyiség (mg/)l Kútvíz Kútvíz Nitrát mennyiség mg/l 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Kútvíz Kútvíz 2. diagram 3. diagram 2004-es év méréseinek eredményei mg/l-ben kifejezve Kútvíz NH - 4 NO - 2 NO - 3 Sz.a. Cl - 1 0,00 0,15 110,00 10,11 149,10 2 0,00 0,00 3,00 5,05 14,20 3 0,00 0,00 200,00 10,74 113,60 4 0,00 0,00 220,00 11,06 127,80 5 0,00 0,21 75,00 4,74 28,40 6 0,00 0,00 110,00 6,63 163,30 7 0,00 0,18 90,00 4,10 21,30 8 0,00 0,00 81,00 4,74 106,50 9 0,00 0,00 121,00 12,32 198, ,00 0,42 142,00 31,60 241, ,00 0,00 140,00 23,60 433, ,00 0,00 79,00 12,95 21,30 4. táblázat Összehasonlítva a STAS-értékeket az általunk végzett borvíz analízis eredményeivel megfigyelhetjük, hogy a legtöbb kút vizének szerves anyag, illetve NO3- ion mennyiségi értékei magasabbak a megengedettnél. A RÁK ÉS A METHEMOGLOBIN A egészséges sejtek rákos sejtté történô átalakulása a sejtek öröklött információkat hordozó anyagában, a DNS-ben történô változás következménye. Az öröklött információk változást szenvedhetnek kémiai anyagokkal való kontakt során is. Bebizonyosodott, hogy a rák keletkezéséhez több tényezô együttes fennállása szükséges. Tény az is, hogy a káros környezeti hatások és a helytelen táplálkozás a rákos megbetegedések közel 90 %-áért felelôsek. Mivel a káros hatásokra az emberek nem egyformán reagálnak, ezért általában nem károsító tényezôkrôl, hanem inkább rizikófaktorról kell beszélnünk. Rizikófaktor az ivóvizek és a táplálék nitrát- és nitrit szennyezettsége. A nitrát (NO 3 - ) hatásai a. elsôdleges: irritálja a belek nyálkahártyáját. b. másodlagos: belôle nitrit (NO 2 -) keletkezik, amely az alábbiak szerint reagálhat:

9 HbFe 2+ O 2 + 4NO H2 O 4 HbFe 3+ OH + 4NO O2 Hemoglobin Methemoglobin 2. R 2 NH + HNO 2 H +(ph=4) H 2 O + R 2 N NO Amin vagy amid Nitrózamin MEGELÔZÉS A gyergyói medence emberének mindennapi életében a kútvízfogyasztás helyet kapott. Láttuk az elôbbi gondolatokból, hogy lehet rizikófaktora a rákos megbetegedéseknek. Mentalitási okok miatt nagyon nehéz tudatosítani a fogyasztó tömegben a potenciális veszélyeket. Erre jó példa egy középkorú ember nyilatkozata: nagyapám es eszt itta, s méges 95 évig élt. Valójában a múltban is ennek a kútnak a vizét fogyasztották, viszont az évtizedek során annak összetétele, milyensége nagy változásokon ment át. Mi két alternatívát találunk megoldásnak: 1. A kút vizének tisztítása elméleti megközelítéssel lehetséges, viszont permanens munkát igényel. 2. A kanalizálás megoldása jó hír: elkezdôdött a kanalizálási folyamat, erre anyagi háttér a 3.2-es Sapard pályázat megnyerésébôl származik. A VIZES ÉLÔHELYEK VIZSGÁLATA A NAGY-KÜKÜLLÔ MENTÉN: SAVASSÁG ÉS KÉTÉLTÛ FAUNA Kertész Melinda-Karola és Simó Imre Mircea Eliade Fôgimnázium, Segesvár, Románia Felkészítõ tanár: Hártel Tibor, Simó Edit A környezetünkben végbemenô kémiai változások módosítják a légkör és a talaj savbázis jellegét. Az életteret biztosító légkör, talaj és természetes vizek állapotától függ az élet minôsége. Az esôvíz enyhén savas kémhatású, ami a benne oldott széndioxidnak tulajdonítható. Ennek a tiszta esôvíznek a ph értéke megközelítôleg 5,6. Az ember környezetszennyezô tevékenysége eredményeként az esôvíz savasabb, ph-értéke alacsonyabb ennél az értéknél. Az esôvíz savasságának további növekedését többnyire a kénvegyületek és a nitrogén oxigénnel alkotott vegyületei okozzák. Az ember földi tevékenységének együttes hatásai nemcsak egyes fajok hanyatlásában mutatkoznak meg, hanem egész ökológiai rendszerek és tájegységek mind omladozóbb állapotában is, mint pl Romániában: Levegôszennyezés szempontjából veszélyesnek minôsülô területek Romániában: Copsa Mica (Kiskapus), Zlatna (Zalatna), Baia Mare (Nagybánya) nehézfémekkel szennyezett területek (réz, ólom, kadmium), kéndioxid és egyéb nemfémkohászati szennyezôdések; Hunedoara (Vajdahunyad), Calan (Pusztakalán), Galati (Galac) fôként vasoxiddal és egyéb fémkohászatból származó, leülepedô porokkal szenynyezett területek; Talajszennyezés szempontjából veszélyesnek minôsülô területek Romániában: a. vegyiszennyezés: Zlatna (Zalatna), Baia Mare (Nagybánya), Copsa Mica (Kiskapus)-nehézfémek, fôként réz, ólom, cink és kadmium jelenléte miatt veszélyes területek; Borzesti (Berkes), Onesti, Ploiesti-kôolajkitermelés miatt szennyezett területek. Légszennyezésük miatt veszélyesnek minôsülô területek: a. színesfémkohászat: Copsa Mica (Kiskapus), Zlatna (Zalatna), Baia Mare

10 18 (Nagybánya) nehézfémek (réz, ólom, kadmium) valamint kén-oxidok és lebegô szennyezôdések Nagybányán. Dolgozatunkban összefoglaljuk a kétéltûpusztulással kapcsolatos felméréseink eredményeit. Ezeket a felméréseket a Nagy-Küküllô völgye mentén végeztük. A KÉTÉLTÛEK GLOBÁLIS PUSZTULÁSÁRÓL A kétéltûeket nem védi bunda, tollazat vagy pikkelyek, csupán egy vékony bôr, mely átjárható a levegô és a víz számára. Jelenleg ôk a föld legöregebb szárazföldlakó gerincesei, mintegy 350 millió éve élnek, túlélve meteor-becsapódásokat, jégkorszakokat, vulkánkitöréseket, a dinoszauruszok születését és pusztulását és más fajok megjelenését. Mindennek ellenére a kétéltûek jelenlegi helyzete riasztó. A kétéltû populációk pusztulását világszerte jelzik, bizonyos fajok még a legvédettebb nemzeti parkokból is eltûntek, ugyanakkor a torz fejlôdésû egyedek gyakorisága is megnôtt. Fontosabb pusztulást okozó tényezôk: Az élôhely tönkretétele és megváltozása. A vízben szaporodó fajok életciklusa kötelezô módon két szakaszt foglal magába: egy vízi periódust (szaporodás, lárvák fejlôdése) és egy szárazföldi periódust, ahol a frissen átalakult kisbékák szétterjednek, és ahol a felnôttek élnek. Emiatt az egyik élôhely (vízi vagy szárazföldi) tönkretétele a helyi populációk csökkenését okozhatja. Éghajlatváltozás. Megfigyelték a kétéltûek populációinak csökkenését olyan helyeken is, ahol semmilyen emberi perturbációt nem észleltek. Itt a pusztulás okozói: a globális éghajlatváltozás és az ózonréteg vékonyodásával járó növekedô UV-B sugárzás. Járványos megbetegedések. A járványok kitörésének oka lehet természetes vagy antropogén. Kevés információ van a járványok kitörésének pontos okáról és a járványok terjedésérôl. ph és más szennyezô anyagok. A savasságnak komoly negatív hatása van sok vízi állatfajra, köztük a kétéltûekre is. A savasság növelheti más szennyezô anyagok toxicitását. A kétéltû fajok érzékenysége a savasság iránt fajonként, populációnként változhat a körülményektôl függôen. A savasság csökkenti a túlélési valószínûséget, növeli a fejlôdési rendellenességeket, negatívan hat az embrionális fejlôdésre. A savas közegben átalakult gyepi békáknak rövidebb a testhossza, mint a semleges közegben átalakult békáké. A savas közegben élô ebihalak lényegesen kisebb mennyiségû táplálékot fogyasztanak, mint a semleges közegben élôk. Mindennek fontos hatása lehet a felnôtt kor elérésekor, amikor az egyedek rátermettségének a csökkenését eredmé- nyezheti. A savasság hatására csökken a lárvák mobilitása, és nô a kitettségük a predációra. A toxinok változásokat okozhatnak az organizmusokban molekuláris, celuláris, szöveti és individuális szinten. Mindez populáció szinten is kifejti hatását abban az esetben, ha a toxinoknak kitett egyedszám nagy. A kétéltûek, mind a lárva, mind pedig a kifejlett stádiumban kitettek a xenobiotikumoknak. A kétéltûek ellenállóbak a kolineszteráz inhibitorokra (egy általánosan használt peszticidcsoport), mint más gerinces csoport. A szénkitermelés eredményeképpen viszamaradt szén és hamu napjainkban egyre gyakoribb szennyezôforrás a természetben, mert sok nyomelemet tartalmaz (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Se), melyek felhalmozódhatnak a természetben. A szénrakások által szenynyezett vizekben élô kétéltûek rendellenesen fejlôdnek. A TERÜLET LEÍRÁSA A Nagy-Küküllô völgye Románia középsô részében található. Vizsgálatainkat 2004-ben végeztük a Nagy-Küküllô völgyében, egy körülbelül 101 km hosszú és 26 km széles területen. A területet erdôkkel borított dombság jellemzi, melyek magassága m a terület nyugati részén, és m a keleti részen. Az átlag hômérsékleti érték 9 C (nyugat) és 6.5 C (kelet), és a csapadék mennyiség 600 mm (nyugat) és mm (kelet) között változik. A tanulmányozott 62 vizes élôhely antropogén eredetû. Tudomásunk szerint nincsen természetes állandó víz (tó) a területen. MÓDSZEREK Vizsgálatainkat januárban kezdtük. A Romániában élô kétéltûeket robbanásszerû (explosive) szaporodási rendszer jellemzi, ami azt jelenti, hogy az ivarérett egyedek a hó megolvadásakor a vízbe vándorolnak, ahol rövid (pár hét) idôt töltenek (szaporodás). A szaporodási periódus magába foglal egy olyan rövid idôszakot (= peak activity, csúcs aktivitás, pár napig tart), amikor az ivarérett egyedek legnagyobb része a vízben van. Azért, hogy megnöveljük a valószínûségét annak, hogy szaporodó egyedeket találjunk a vízben (és a peak aktivitást is elkapjuk), és megbecsüljük a populációk méreteit, minden élôhelyet legalább négyszer vizsgáltunk meg március és április folyamán. Minden élôhelyet legalább egyszer éjszaka is megvizsgáltunk, mert több kétéltû faj éjszaka aktívabb, mint nappal (pl. gôték). A fajok, azonosítása merítôhálóval, petecsomók alapján, éjszaka elemlámpával lassan sétálva a tó sekély területein, hang (békák) és lárvák alapján történt. 19

11 20 21 A vizek savasságát (ph) és vezetôképességét (µs=mikrosiemens) egy OKATON (Singapore) ph- és vezetôképesség mérôvel mértük le, kb. 30 cm mélységben, 1 m távolságra a parttól. Az adatok elemzéséhez három mérés átlagát használtuk. A két fizikai paraméter valamint a kétéltûek fajszáma és az erdei béka populációk mérete közötti összefüggés vizsgálata mellett beiktattunk egy harmadik változót is, az erdôtôl való távolságot. Ezt azért tettük, mert irodalmi adatokból tudjuk, hogy az erdô fontos élôhelyet képvisel a kétéltûek számára, táplálékot és búvóhelyet (szárazság és hideg, valamint ragadozók ellen) biztosítva nekik. A savasságra és vezetôképességre vonatkozó adatok elôzetes elemzésébôl (1 táblázat) kiderült, hogy az ezek átlag- és szélsôséges értékei (leszámítva a Kis Kapuson mért erôsen nagy vezetôképesség értéket) megfelelnek a dombvidék hasonló vizes élôhelyeinek értékeivel, valamint a legtöbb kétéltûfaj optimális tûréshatára körül vannak (lásd lennebb). Éppen ezért nagy a valószínûsége annak, hogy a kétéltûfajok élôhely használatát és a populációik méreteit a ph és a vezetôképességen kívül, más tényezôk is befolyásolják. A szaporodási élôhely távolsága az erdôtôl egy ilyen potenciális tényezô. A 62 vizsgált vizes élõhely savasságának és vezetõképességének átlagértékei és szórásai Átlag Minimum Maximum Szórás ph Vezetõképesség elõfordulás pettyes gõte 1. ábra tarajos gõte 1. táblázat A savasság, vezetôképesség és az erdô távolságának a hatását a vizes élôhelyekben talált kétéltûfajok számára Pearson korrelációval vizsgáltuk. EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁS A vizsgált területen 10 kétéltûfajt azonosítottunk: tarajos gôte (Triturus cristatus), pettyes gôte (T. vulgaris), sárgahasú unka (Bombina bombina), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (B. viridis), leveli béka (Hyla arborea), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), tavi béka (Rana ridibunda), erdei béka (R. dalmatina) és gyepi béka (R. temporaria). A különbözô fajok gyakoriságát az 1. ábra mutatja be: a tavi békát a vizsgált vizes élôhelyek 90 %-ában megtaláltuk, míg a zöld varangyot csak egy tóban találtuk meg (= 1.61 %). fajszám 2. ábra

12 22 23 fajszám fajszám vezetõképesség 3. ábra A 2. és 3. ábrák azt mutatják, hogy a fajszámot a ph és a vezetôképesség növekedése enyhén negatívan befolyásolja (ph: r=-0.34; vezetôképesség: r=-0.25). Az erdô távolsága a vizes élôhelytôl szintén negatív hatással van a vízben szaporodó kétéltû fajok számára, de az erdô távolságának a hatása erôsebb, mint a ph és a vezetôképesség hatása (r=-0.39) (4. ábra). A vizes élôhelyek savasságának és vezetôképességének az áltagértékei az 1. táblázatban vannak feltüntetve. Az értékeket összehasonlítva az irodalmi adatokkal kiderül, hogy a ph-érték a legtöbb kétéltû faj tûrôképességének optimális határán belül van ( ). Viertel (1999) több vizes élôhely vizsgálásával (Németország) ph at talált, míg Laurila (1998) Svédországban ph = 5 és 7 között mérte a vizes élôhelyek savasságát. Ezek a szerzôk nem találtak semmiféle összefüggést a kétéltûek élôhely használata, valamint a ph között. Más, Észak-Amerikában végzett vizsgálatok szerint a kétéltûek képesek felismerni és elkerülni a savas vizeket. Ezekben az esetekben a vizek savassága tág határok között változott: Freda és Dunson (1986) a távolság az erdõtõl (m) 4. ábra ph=3.9 és 7.06 közötti értékeket találtak a természetes vizekben. Harte és Hoffmann (1989) a sziklás hegységben megfigyelt kétéltû populáció-hanyatlást a vizes élôhelyek savasodásával magyarázza. Az általunk vizsgált területen és periódusban, nem figyeltünk meg az irodalomban közölt (ph=3.9, lásd fennebb) értékekhez hasonló szélsôséges értékeket. Ebbôl azt a következtetést vonjuk le, hogy a vizes élôhelyeket nem veszélyezteti savasodás. A vezetôképesség átlagértéke a vizsgált periódusban nagy (1. táblázat). Ez egyrészt a tavak magas produktivitásának (természetes ok), másrészt az emberi beavatkozásnak (gyakori nádégetés, ami megnöveli az ásványi sók koncentrációját) tulajdonítható. Kiemelendôek a Kiskapuson mért rendkívül nagy értékek: 719, 1079, 1189 és 1828 µs. A Kiskapuson vizsgált tavakban csupán egyetlen kétéltûfajt, a tavi békát találtuk, de ezek a békák szaporodási sikere ezekben a tömény vizekben 0 (petéznek, de a peték/lárvák nem fejlôdnek). A Csíki-medencében és Hátszegen mért értékek

13 24 25 A KEMÉNY-VÍZ-KÔ NYOMÁBAN Kedvek Veronika, Schaum Zsófia Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest Felkészítõ tanár: Oláh Gábor Péter Most a kôképzô forrásokról beszélek, melyek közül sokféle van a Szepességben... A szabad ég alatt keletkeznek a tufának hívott kôzetek. Ezek könnyûségük és ritkaságuk révén a tajtékkôhöz hasonlítanak. (Georg Wernher: Magyarország csodálatos vizeirôl, 1549) µs-között mozognak (Hartel és mts.), míg a Retyezáti gleccsertavak vezetôképessége nem haladja meg a 20 µs-t (Cogalniceanu és mts.). Leszámítva a Kiskapuson mért rendkívül nagy értékeket, a talált értékek megfelelnek az adott periódusra várt értékeknek: átlagosan 590 µs. Összegzésképpen elmondható, hogy a vizes élôhelyek savassága és vezetôképessége a legtöbb kétéltûfaj esetén az optimális határokon belül van. Kiemelendô a kiskapusi szennyezett vizes élôhely, ahol egyetlen kétéltûfaj sem szaporodik. A Nagy-Küküllô menti kétéltûek vizes élôhely használatát, a populációk méreteit, valamint a kétéltû közösségeket nem a ph és vezetôképesség, hanem más, ebben a dolgozatban nem tárgyalt tényezôk befolyásolják: erdôtôl való távolság (lásd fennebb), a ragadozó halak jelenléte (negatívan), hiánya (pozitívan), vízi növényzettel való borítottság (pozitívan), mélység (negatívan), autóutak (negatívan), szántóföldek jelenléte a vizes élôhely közelében (negatívan) stb. Irodalom Freda, J. and William A. Dunson Effects of low ph and other chemical variables on the local distribution of amphibians. Copeia 2: Harte, J. and E. Hoffmann Possible Effects of Acidic Deposition on a Rocky Mountain Population of the Tiger Salamander Ambystoma tigrinum. Conserv. Biology, 3(2): Laurila, A Breeding habitat selection and larval performance of two anurans in freshwater rock - pools. Ecography.21: Viertel, B Salt tolerance of Rana temporaria: Spawning site selection and survival during embryonic development (Amphibia, Anura). Amphibia- Reptilia, 20: Kutatásaink során a víz keménységének és a belôle keletkezô vízkônek a nyomába eredtünk. I. KEMÉNY-VÍZ-KÔ Köztudott, hogy a víz egy nagyon jó, általános oldószer. Minden általunk használt víz az esôbôl származik, amely eredetileg lágy. Az esôvíz a felszíni kôzetrétegen átszivárogva fémsókat old ki, mint pl. a kalciumot és magnéziumot, melyeket utána oldott formában szállít tovább. Kemény vízrôl akkor beszélünk, ha az átlagosnál nagyobb mennyiségû oldott kalcium-, illetve magnézium-sót tartalmaz a víz. Azért nevezzük kemény víznek, mert kemény lerakódást okoznak a vízrendszerben, és ezt vízkônek nevezzük. H 2 O CO 2 Eso H 2 CO 3 CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CO 2 CaCO 3 Talajvíz H 2 O Új hegyek képzodése CaCO 3 Folyó Tengeri állatok váza Kemény-víz-kô és a kémia avagy a szén-dioxid körforgása Tenger H 2 O

14 26 1. lépés: szén-dioxid + víz szénsav 2. lépés: szénsav + kalcium-karbonát kalcium-hidrogén-karbonát 3. lépés: kalcium-hidrogén-karbonát kalcium-karbonát + szén-dioxid + víz I. kísérlet: Szén-dioxid oldása vízben Üres habszifonba szódapatronból szén-dioxidot engedtünk, majd a gázt óvatosan ioncserélt vízbe vezettük. A hordozható mérôeszközök lehetôvé tették, hogy könnyen és pontosan elvégezhessük a ph- és a hômérséklet mérését. Méréseink szerint a szén-dioxid oldódásának következtében az oldat kezdeti 8,0- as ph-ja lecsökkent ph=4,9-re, vagyis az oldat kémhatása gyengén savassá vált. Az oldási kísérlet közben az oldat hômérséklete 16,6 o C-ról 16,3 o C-ra csökkent. Következtetések 1. Ezzel a kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a szén-dioxid vízben jól oldódik és a szén-dioxidból valóban sav szénsav képzôdik. 2. A hômérséklet csökkenése azért történt, mert a szódapatronból a habszifonba engedett gáz jelentôsen lehûlt, és a hideg szén-dioxid hûtötte le a vizet. [Egyébként a szén-dioxid oldódása vízben exoterm (hôtermelô) folyamat.] II. kísérlet: Kalcium-karbonát oldása szénsavban Üres habszifonba szódapatronból szén-dioxidot engedtünk, majd a gázt óvatosan frissen készített meszes vízbe [Ca(OH) 2 ] vezettük. Tapasztalatunk szerint a szén-dioxid bevezetését követôen a víztiszta oldatban azonnal zavarosodás, majd fehér porszerû csapadék keletkezett, amely átlátszatlanná tette a hengert. A szén-dioxid bevezetését tovább folytatva azt tapasztaltuk, hogy rövid idôn belül az oldat elkezdett kitisztulni és végül ismét teljesen víztisztává vált. Következtetések 1. A kísérlet elsô részében a meszes vízbôl a bevezetett szén-dioxid hatására kalcium-karbonát csapódott ki: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O vagyis a kalcium-karbonát vízben rosszul oldódó anyag. 2. A kísérlet második részében a kalcium-karbonát a bevezetett szén-dioxid hatására feloldódott kalcium-hidrogén-karbonát formájában: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 vagyis a kalcium-hidrogén-karbonát vízben jól oldódó anyag. 3. Ezzel a kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a mészkôrétegeken átszivárgó széndioxidtartalmú víz (szénsav-oldat) kiválóan képes oldani a mészkövet. III. kísérlet: A kemény víz és a szappan Három kémcsôbe ioncsrélt vizet, gipszes vizet [CaSO 4 ] és kalcium-hidrogén-karbonátos vizet öntöttünk. Mindhárom kémcsô tartalmához kb. ugyanannyi szappan-oldatot adtunk. Ezután mindhárom kémcsô tartalmát összeráztuk. Tapasztalatunk szerint az ioncserélt vízben dús hab képzôdött. A gipszes vizet és a kalcium-hidrogén-karbonátos vizet tartalmazó kémcsövekben viszont pelyhes csapadék képzôdött, és habképzôdés nem volt tapasztalható. Következtetések 1. Az elsô kémcsôbeli kísérlet azt a gyermekkorunk óta ismert tapasztalati tényt bizonyította, hogy a szappanból és vízbôl könnyû szappanhabot készíteni. 2. A másik két kémcsôben látott kísérletek azt bizonyítják, hogy a kalcium-sókat tartalmazó (kemény) vízben a szappan nem habzik, hanem kicsapódik: Ca C 15 H 31 COONa (C 15 H 31 COO) 2 Ca + 2 Na + szappan kalcium-palmitát (mész-szappan) Ha kemény vízben szappannal mosdunk, vagy mosunk, akkor számolnunk kell azzal, hogy a kicsapódó mész-szappan rárakódik a testünkre vagy a ruhára. II. CSAPVÍZ VEZETÉKES IVÓVÍZ A vízellátás története az emberiség történetével kezdôdött, már az elsô településeket ott hozták létre, ahol a vízigények kielégítése biztosítható volt. Méréseink az ívóvízzel (25 mérés) Osztálytársaink egy része ivóvizet hozott saját lakóhelyérôl, melyet elemzésnek vetettünk alá. Az ivóvizek keménységét is az AQUARAPID PLUSZ II. összes keménység meghatározó készlettel határoztuk meg. Eredményeink az alábbiak: 27

15 28 Következtetések 1. Méréseink szerint a budapesti ivóvizek legnagyobb része a kemény vízminôségi kategóriába sorolható, mert keménységük 14 és 21 nk közé esik. 2. Méréseink szerint a vidéki ivóvizek zöme is a kemény vízminôségi kategóriába sorolható. Kivételt képez a közepesen kemény dombóvári víz ( 9 nk ), valamint a nagyon kemény tardosi víz ( 29 nk ). Tardos ivóvizének keménysége jól érthetô, hiszen a település a Gerecse hegységben található, mely mészkôbôl épül fel. Mérési eredményeink 29 Illusztráció és összehasonlítás 1. Méréseink jó egyezést mutatnak a Fôvárosi Vízmûvek által mért adatokkal, melyek megtalálhatók a honlapon. 2. Vízkeménységi méréseink eredményét térképen is illusztráltuk. 3. Összehasonlítottuk méréseink eredményeit és a mosóporokon található vízkeménység térképet: az egyezés szinte tökéletesnek bizonyult. III. MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYVIZEI A nagy ásványvíz-fogyasztó nemzetekhez képest a magyarok egyelôre még kevés ásványvizet isznak. A fejlôdés az 1990-es évek elején kezdôdött re az ásványvízfogyasztás 65 liter/fô értékre növekedett. A magyar ásványvizek kiváló minôségét bizonyítja, hogy a Szentkirályi ásványvíz a 2004-es Párizsi Aqua-Expo-n elnyerte a legjobb külföldi szénsavmentes ásványvíz díját. Méréseink az ásványvizekkel (8 mérés és számítás) Összegyûjtöttünk többféle ásványvizes palackot. Hét magyar és egy osztrák ásványvíz keménységét mértük meg az összes keménység meghatározó készlettel. Eredményeink a következõk: Következtetések 1. Méréseink szerint a Párizsi Aqua-Expo-n fôdíjat nyert Szentkirályi ásványvíz rendelkezik a legkisebb keménységgel, és mégis kiváló ízû. 2. Az ásványvizek keménységét összehasonlítva a vizsgált ivóvizek keménységével megállapítottuk, hogy az ásványvizek akár 2-3-szor keményebbek. Az ásványi anyagok pótlása szempontjából jobb az ásványvizek fogyasztása. 3. Méréseink jó egyezést mutatnak a címkék alapján számított értékekkel. Minden mérésünk eredménye kissé nagyobb, mint a számított. 4. Az osztrák ásványvíz (Römerquelle) keménység szempontjából nem tér el a vizsgált magyar ásványvizektôl. IV. EGÉSZSÉG A víz élettani szerepe rendkívül sokrétû az ember szervezetében. Az emberi szervezet igen takarékosan bánik vízkészletével, hiszen naponta mindössze kb. 2,6 litert választ ki, amit táplálék- és folyadékfelvétel útján pótolnunk kell. Kutatások bizonyítják, hogy a túlságosan lágy víz elôsegíti a szív- és érrendszeri betegségeket. Egy új finn kutatás szerint minden egyes keménységifok-növekedés 1 %-al csökkenti a szívinfarktus kockázatát.

16 30 Méréseink és számításaink pezsgôtablettákkal (8 mérés és számítás) Összegyûjtöttünk nyolcféle kalcium- és magnézium tartalmú pezsgôtablettát. Mindegyikbôl vízzel 800 cm 3 üdítôitalt készítettünk, hogy könnyebben mérhessük összes keménységüket. Eredményeinket az alábbi táblázat tartalmazza Eredményeink V. VÍZLÁGYÍTÁS A vízkeménység sok országban és hazánkban is használt mértékegysége az ún. német keménységi fok. Egy német keménységi fokú (jele: nkº, vagy dhº) az a víz, amelynek egy literében 10 mg kalcium-oxiddal egyenértékû kalcium- és magnézium-só található oldott állapotban. A vizek keménységük alapján osztályozhatók. A leggyakrabban alkalmazott vízkeménységi kategóriák: < 7 nkº (dhº) : lágy víz 7-14 nkº (dhº) : közepesen kemény víz nkº (dhº) : kemény víz > 21 nkº (dhº) : nagyon kemény víz 31 Az idô múlásával a vízkô kemény és vastag réteggel vonja be nem csak a mosógép fûtôszálait (amint azt a médiában nap mint nap látjuk), hanem a kazánok belsejét, a kávéfôzô gépét, a a csaptelepeket, a szanitereket és melegvizes vezetékeket; komoly kárt okozva olyan más háztartási berendezéseikben is, melyek vizet használnak fel mûködésükhöz. Élettartalmuk jelentôs mértékben lerövidül, hatásfokuk romlik, és a karbantartásuk egyre több költséget emészt fel. A lágyabb víz egyéb elônyeirôl bemutatunk három képet Következtetések 1. A Vital mag tablettából készített ital keménységét nagyon pontosan sikerült meghatároznunk. Mérésünk hibája alig több, mint 1 %. 2. A kéménység pontos meghatározását zavarta, hogy az italok nagy részében a kalcium- és magnézium-vegyületek (pl. CaCO3 és MgO) nem oldódtak fel teljesen, és zavaros maradt a minta. Nehezítették a mérést a tabletták színezékei is. A zárójelbe tett eredmények ezeket a pontatlanságokat tükrözik. 3. A pezsgôtablettákból készített italok sokszorosan keményebbek, mint az ivóvizek és az ásványvizek. Ásványi anyagok pótlása szempontjából ezek fogyasztása a legelônyösebb. 4. Kiszámítottuk, hogy 1 db Calcium-Sandos tablettával annyi kalcium jut szervezetünkbe, mint 16 liter Szentkirályi vagy 7 liter Römerquelle ásványvízzel. CSILLOGÓ POHARAK

17 32 A víz keménységét okozó kalcium- és magnézium-ionok részleges vagy teljes eltávolítását vízlágyításnak nevezzük. Tanulmányaink során már részletesen megismerkedtünk a vízlágyítási módszerekkel (desztillálás, termikus lágyítás, csapadékos lágyítás és ioncsere). Most kísérletekkel bizonyítottuk mindazt, amit eddig csak megtanultunk. SELYMESEBB ÉRZÉS, NINCS VISZKETÉS IV. kísérlet: Termikus lágyítás Gellérthegyi kristályvizet és budapesti ivóvizet töltöttünk egy-egy fôzôpohárba, majd mindkettôt felforraltuk. 5 percnyi forralás után a vizeket lehûtöttük. Megmértük a kiindulási vizek és a termikus kezelés utáni vizek összes keménységét. Tapasztalatunk szerint már forralás közben is látható volt, hogy a vizek kissé megzavarosodtak: a csapvíz kevésbé, az ásványvíz erôteljesen. Lehûtés után a csapvízben kevesebb, az ásványvízben sokkal több fehér üledék volt. A csapvíz keménysége 16 nkº-ról 9 nkº-ra csökkent, az ásványvíz keménysége pedig 40 nkº-ról 19 nkº-ra csökkent. Következtetések 1. A kicsapódott anyag a vízkô (CaCO 3 ). 2. A keményebb víz ugyanakkora mennyiségébôl több vízkô tud kicsapódni. 3. A termikus lágyítással vizeink összes keménysége kb. 50 %-kal csökkent, vagyis a módszer alkalmas vízlágyításra. V. kísérlet: Csapadékos lágyítás Kalcium-klorid-oldat egyik részletéhez nátrium-karbonátoldatot, másik részletéhez nátrium-foszfát-oldatot öntöttünk. Tapasztalatunk szerint mindkét esetben azonnal fehér, pelyhes csapadék keletkezett. Következtetések 1. A vegyszeres kezelés hatására az oldott kalcium-ionok kicsapódtak: Ca 2+ + CO 3 2- CaCO 3 3 Ca PO 4 3- Ca 3 (PO 4 ) 2, vagyis a kalcium-karbonát és a kalcium-foszfát is vízben rosszul oldódó anyag. 2. A csapadékos lágyítással vizeink keménysége biztosan csökkent, hiszen az oldott kalcium-ionok kicsapódtak: vagyis ez a módszer is alkalmas vízlágyításra. VI. kísérlet: Ioncserélôk és radiátorok vizének ellenôrzése Kémiai laboratóriumunkban is és a kazánházban is mûködik ioncserélô berendezés. Mérésünk szerint a laboratóriumi ioncserélôbôl vett víz összes keménysége 0.3 nk º és 1 nk º közötti. A kazánházi ioncserélôbôl vett víz összes keménysége 9 nk º-nak adódott! Mérésünk szerint a fôköri (radiátorokban levô) víz összes keménysége 0,06-0,09 nkº között van. Következtetések és javaslat 1. A laboratóriumi ioncserélôbôl távozó víz még elfogadható minôségû. 2. A kazánházi ioncserélôbôl távozó víz minôsége már nem felel meg az elôírt határértéknek, amely a mi esetünkben (is) 0,1 nk º. Közel százszoros keménységet mértünk!!! Javasoltuk a mûszaki vezetônek a lágyító azonnali regenerálását. 3. A fôköri (radiátorokban levô) víz összes keménysége megfelel az elôírásoknak, mert az 0,1 nkº alatti. VI. HARC A VÍZKÔ ELLEN VII. kísérlet: Vízkôellenes termékek vizsgálata A reklámokból is közismert Calgon-t és a Csillag vízlágyítót hasonlítottuk össze. Tapasztalatainkat és a megszerzett információkat táblázatban rögzítettük. 33

18 34 lázat tartalmazza: Következtetések 1. Mindkét vízkôoldó közel tíz % savat tartalmaz, kémhatásuk erôsen savas. 2. A márvány a sósavtartalmú vízkôoldóban gyorsabban oldódott, de mindkettô teljesen feloldotta a márványdarabot. 3. A mészkôpor a márványhoz hasonlóan viselkedett a két vízkôoldóban. CaCO HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 márvány, mészkô 35 (15 mosás/doboz) 750 Ft/15=50 Ft 299 Ft/15=20 Ft Következtetések 1. Mindkét vízlágyító közel 1/3 részben vízben oldhatatlan zeolitot tartalmaz, amely ioncsere révén lágyítja a vizet. 2. Mindkét vízlágyító komplexképzô anyagot is tartalmaz: a Calgon polikarboxilátot, a Csillag foszfátot. Környezetvédelmi szempontból a Csillag kedvezôtlenebb, mert sok foszfátot tartalmaz, amely tavakba kerülve eutrofizációt okoz. 3. Méréseink szerint az indikátoros ph méréssel 1 egységet tévedtünk. 4. Számításunk szerint a Csillag vízlágyító tûnik gazdaságosabbnak. 5. Sok háziasszonynak az a véleménye, hogy mire a mosógép vízlágyító nélkül esetleg tönkremenne a vízkôtôl, a vízlágyítóba fektetett pénzbôl egy új mosógép is kijönne. VIII. kísérlet: Vízkôoldók vizsgálata Kétféle vízkôoldót vizsgáltunk: a sósavat (HCl) tartalmazó Chemitat vízkôoldót, és a foszforsav (H 3 PO 4 ) tartalmú Lithosolv vízkôoldót. Megmértük az oldatok ph-ját, és márvány, illetve mészkôpont oldottunk bennük. Tapasztalatainkat a következõ táb- IX. kísérlet: Vízforraló vízkô-menetesítése Vízforraló készülékbe annyi sósavat (HCl) tartalmazó Chemitat vízkôoldót töltöttünk, hogy a fûtôszálat ellepje. Kezdetben nagyon heves pezsgést tapasztaltunk. Egy perc alatt végbement a reakció, mert a pezsgés megszûnt. A vízforralót alaposan kiöblítettük, és azt tapasztaltuk hogy a fûtôszál kifényesedett. Következtetések 1. A vízkôoldó alkalmas volt a vízkô tökéletes eltávolítására. CaCO HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 vízkô X. kísérlet: Gerbera kemény víz vízlágyító mágnes Azt vizsgáltuk, hogy hatással van-e a vágott virág tartósságára a használt víz keménysége. Három fôzôpohárba vizet töltöttünk: az elsôbe természetes ásványvizet (nagyon kemény), a másodikba szintén ugyanezt az ásványvizet és egy vízlágyító mágnest, a harmadikba pedig ioncserélt vizet (nagyon lágy 1 nk o alatt). Virágüzletben vásároltunk 6 szál teljesen egyforma, szép gerberát. Tapasztalatunk szerint leghamarabb (1 nap után!) az ioncserélt vízben hervadtak el a gerberák, majd a mágnest is tartalmazó ásványvízben (2 nap után). Legtovább (3 nap) a mágnes nélküli ásványvízben virítottak a gerberáink.

19 36 Következtetések 1. A vágott virág a lágy vízben nagyon gyorsan elhervadt, jelezve, hogy a növény nem igazán optimális életkörülmények közé került. 2. A gerberák további virítását segíti a keményebb víz használata. 3. A vízlágyító mágnes hatásosságát bizonyítottnak láttuk, mert a víz úgy viselkedett a mágnes hatására, mintha lágyabb volna: hiszen hatására hamarabb elhervadtak a gerberák. A gerberák elhervadása után a fôzôpoharakat ioncserélt vízzel feltöltöttük az eredeti mennyiségre, hogy megvizsgáljuk keménységüket, vezetôképességüket és kémhatásukat. Méréseink eredményét az alábbi táblázat tartalmazza: A tea frissen a leghasznosabb. Ha állni hagyjuk, akkor színe megsötétedik és felülete lepedékessé ( bôrössé ) válik. XI. kísérlet Fekete teák vizsgálata Megmértük a budapesti csapvíz és a kémia labor ioncserélôjébôl kijövô víz összes keménységét. Elôbbi 15 nk o -ú, utóbbi 1 nk o -ú volt. A kétféle víz segítségével két különbözô fekete teából fôztünk teát, úgy, hogy 300 cm 3 forró vízbe 1-1 filtert tettünk. Vizsgáltuk a teák átlátszóságát (zavarosságát), színét és a tetejükön képzôdô hártyákat. Tapasztalatainkat a két kép és a táblázat tartalmazza. 37 Tapasztalataink Következtetések 1. A vízlágyító mágnes valójában nem lágyította meg a vizet, csak a víz viselkedik úgy, mintha lágyabb lenne. 2. A kezdeti keménységet okozó sók egy része kivált a fôzôpohár falára illetve felszívódott a gerberákba, ezért mértünk 32 nk o keménységet a kezdeti 40 nk o helyett. VII. TEA ÉS VÍZKEMÉNYSÉG A tea a víz után a világ második legtöbbet fogyasztott itala. Neve jelentése: isteni nedû, amelyet a görög Thea (istennô) szóról neveztek el. A tea délkelet-ázsiai eredetû örökzöld cserje. Nem elég azonban megvenni a legfinomabb teát, figyelembe kell venni a rendelkezésre álló víz minôségét is. A túlságosan kemény víz tönkre teheti a legfinomabb tea ízét, aromáját is. A lágy víz pedig a közönséges teát is feljavíthatja. Szakemberek szerint a teafôzéshez legalkalmasabb a 10 keménységi fokú víz. XII. kísérlet Kamilla tea vizsgálata Sem a lágy, sem a kemény vízbôl készített kamillavirág-tea nem zavarosodott meg, és nem képzôdött rajta hártya sem. XIII. kísérlet Penészedési kísérlet Az elkészített teákat (mind a hat pohárral) a téli szünetre letakartuk alufóliával. Egy hónap elteltével a teák egy része bepenészedett. Az ioncserélt vízbôl készülteken összefüggôbb volt a penésztelep, míg a csapvízbôl készülteken több, kisebb penészfolt képzôdött.

20 38 A kamillán alig-alig volt penész. Ez a kísérlet is azt bizonyítja, hogy a kamilla anyagai gyulladáscsökkentô (baktérium- és gomba-ölô) hatásúak. VIII. A KÔKÉPZÔ FORRÁSOK VIZÉNEK TITKAI 39 XIV. Teafôzés ásványvízbôl teakóstolás Ebben a kísérletben három különbözô keménységû vízzel kísérleteztünk: egy nagyon kemény (40 nk o -ú) ásványvízzel, ioncserélt vízzel, és a kettô 1:1 arányú keverésével elôállított kb. 20 nk o keménységû vízzel. Mindháromból Earl Grey teát fôztünk. Megkóstoltuk mindhárom teát, de nem tudtuk eldönteni, melyik a legfinomabb: egyenlô szavazatot kapott a lágy és a nagyon kemény tea is. Esztétikailag azonban a lágy vízbôl készült teát tartottuk a legszebbnek. A háromféle keménységû tea tetején képzôdött hártyát mutatja a fenti kép. XV. Teafôzés vízlágyító mágnessel Ebben a kísérletben két Earl Grey teát fôztünk budapesti ivóvízbôl (15 nk o ), azonban az egyikbe vízlágyító mágnest is tettünk. Azt vizsgáltuk, hogy a tea külsô megjelenésére hatással van-e a vízlágyító mágnes. Tapasztalatunk szerint a mágnessel kezelt vízzel fôzött tea kissé tisztább, átlátszóbb volt, és a tetején is kevesebb hártya képzôdött. Következtetések 1. Tapasztalatunk szerint a fekete teák tetején a hártya képzôdése valóban összefüggésben van a víz keménységével: minél keményebb a víz, annál gyorsabban és vastagabb méretben képzôdik a hártya. 2. A kamilla tea bôrösödése sokkal lassúbb folyamat, mint a fekete teáké, vagyis nem csak a keménység játszik szerepet a bôrösödés kialakulásában (polifenolok, lipidek). 3. A rendkívül kemény vízbôl fôzött fekete tea nemcsak bôrösödik, hanem csapadék is keletkezik benne. 4. A teák ízének egységes megítélésében még van mit fejlôdnünk. 5. A vízlágyító mágnes hatásosságát a teakészítés során bizonyítottnak láttuk: a víz úgy viselkedett a mágnes hatására, mintha lágyabb volna. I. Miért képzôdhet mésztufa a Melegmány-völgyben? A Nyugati- és a Keleti-Mecsek határán, Pécs és Mánfa közigazgatási területén fekszik az 1957-ben védetté nyilvánított Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület, amely ma már a Duna-Dráva Nemzeti Park része. A patakok medrében mésztufa lépcsôk, gátak képzõdtek, amelyek közül a legnagyobb a mintegy 8 méteres Melegmányi vízesés. A mésztufa képzôdése felszíni karsztjelenség: a felszínre kerülô nagy oldott mésztartalmú víz olyan helyeken, ahol a folyása meggyorsul, a szén-dioxidot leadja. Ennek következtében a benne oldott mész is kicsapódik, lerakódik a mederben, és az abba belehullott ágakon, leveleken kéregszerû bevonatot képez. A kicsapódó mész keveredve az erózió által szállított üledékkel, laza porózus képzôdményt alkot. Az így keletkezett kôzetbôl egy idô után eltávoznak az elkorhadt növényi maradványok, ezért lyukacsos szerkezetûvé válik. Mivel a mész mindig a meredekebb esésû meder szakaszban rakódik le, ezeken a pontokon kis gátak alakulnak ki, amelyek a patakot egy szakaszon visszaduzzasztják. Így a meredek esésû hosszabb mederrészek tavacskák sorozatává alakulnak, melyeket vízesések kötnek össze.

7. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM

7. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM 7. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM ELŐADÁSKÖTET SZERKESZTETTE: CSÓKA BALÁZS, KILÁR FERENC, KISS IBOLYA Pécs, 2011. április 1-3. 2 SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Analitikai és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András FORRÁSAINKÉRT A ForrásVízŐrzők kézikönyve Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András Szerkesztette: Dukay Igor Nyelvi lektor: Végvári Györgyi Trombitás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27 1 SE VELÜK, SE NÉLKÜLÜK - A VEGYI ANYAGOK VILÁGA Oktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa Szerkesztette:

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés Szabó Szilárd 2002. A környezetvédelem sajátos területe: a talajvédelem Debreceni Szemle, 4., Debrecen, pp. 663-680. SZABÓ SZILÁRD A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM Bevezetés Ne feledd:

Részletesebben

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

2003 Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ ISBN: 963 9424 27 7

2003 Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ ISBN: 963 9424 27 7 Tanári kézikönyv A Tanári kézikönyv a Toyota Environmental Activities Grant Program 000 által támogatott Zöld útipakk környezetvédelmi oktatócsomag része a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi

Részletesebben

KUTYA DUMA NETVERSEK VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK ELFELEJTETT SZERVÜNK JAJGATÓ SÁSKA. LXIX. évfolyam 37. szám 2014. szeptember 12.

KUTYA DUMA NETVERSEK VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK ELFELEJTETT SZERVÜNK JAJGATÓ SÁSKA. LXIX. évfolyam 37. szám 2014. szeptember 12. NETVERSEK VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK ELFELEJTETT SZERVÜNK JAJGATÓ SÁSKA LXIX. évfolyam 37. szám 2014. szeptember 12. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változat: dimag.hu KUTYA DUMA

Részletesebben

Fiatalodj, ne öregedj!

Fiatalodj, ne öregedj! Harald W. Tietze Fiatalodj, ne öregedj! Hogyan fordítsuk vissza az öregedést és a korral járó betegségeket. Copyright Víztérítő Kiadó, 2001 A magyarországi kiadás joga a Víztérítő Kiadó Jakab István tulajdona

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

GYAKORLATI TRÁGYÁZÁSTAN

GYAKORLATI TRÁGYÁZÁSTAN DR. EMIL WOLFF GYAKORLATI TRÁGYÁZÁSTAN A FONTOSABB NÖVÉNYI TÁPANYAGOKRÓL SZÓLÓ BEVEZETÉSSEL. KÖZÉRTHETŐ AGROKÉMIAI VEZÉRFONAL. 1872. A magyar kiadást sajtó alá rendezte: DR. KÁDÁR IMRE Magyar Tudományos

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

147. évfolyam. A tartalomból: A mátra-bükki terület csapadékjellemzõi A bányászat helyzete Brandenburgban Borbála-napi ünnepségek 2013

147. évfolyam. A tartalomból: A mátra-bükki terület csapadékjellemzõi A bányászat helyzete Brandenburgban Borbála-napi ünnepségek 2013 BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN A tartalomból: A mátra-bükki terület csapadékjellemzõi A bányászat helyzete Brandenburgban

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag)

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag) A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A : ÁLTALÁNOS ISMERETEK (munkaközi tanfolyami anyag) Budapest Gödöllő 2003 Szerzők: Ángyán József és Podmaniczky László Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Készült:

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet KÉMIA. Középszintű érettségi

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet KÉMIA. Középszintű érettségi A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet KÉMIA Középszintű érettségi Kalydiné Dubraviczky Tímea TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben