Jelenleg 100 =

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelenleg 100 = 16 + 1"

Átírás

1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt már egyenlõ 46+5-tel, máskor pedig 22+6-tal is! Ha szegény Papp Gyuszi bácsi lát onnan fentrõl, biztosan ingatja a fejét, s hümmögve mondja csak úgy maga elé: "Csak meg kellett volna buktatni ezt a Pénzest matekból!" Belátom, olyan tétován kódorogtam, és kódorgok ma is a számok világában, hogy bizony tényleg meg kellett volna. De azért remélem, ha a mondandóm végére érek (írok), talán Gyuszi bácsi szíve is megenyhül, legyint egyet az égi magasságból, s azt mondja: "Egye fene, mégse bánom, hogy átengedtem!" Mert tudom, hogy méltányolná legalábbis az erõfeszítésemet egy olyan ügyben, amelynek csak érintõlegesen van köze a számokhoz. S ez az ügy Mátészalka. Néhány éve ugyanis elhatároztam, hogy megszólítok 99 mátészalkai családot, hogy együtt csináljunk valamit Mátészalka építése, szépítése, emlékeinek megõrzése kapcsán, már ha fontos nekünk az a hely ahol élünk, s úgy egyébként pedig megengedhetjük magunknak ezt a "luxust". Elsõ próbálkozásunkat szép siker koronázta, amikor a Rossmann üzlet elõtti utcaszakasz felújítása kapcsán csatlakoztunk önkormányzatunk járdaépítõ programjához. Már ekkor volt olyan családfõ a megszólítottak, de nem csatlakozók közül, aki megállított az utcán, s elmondta, hogy miért NEM! A második esetben, amikor a Hõsök Emlékiskoláját újítottuk fel, s állítottuk vissza régi feliratozását, már jóval többen öntötték ki a szívüket, páran pedig üzentek. Most, amikor harmadszor a mûvelõdési központunk felújítása kapcsán a régi színháztörténeti emlékek megõrzése ügyében teszünk erõfeszítéseket, már egyenesen bolondnak tartanak, mondván, "Nem látod, hogy a kisujjadat sem érdemes mozdítanod?" S, hogy milyen érvekkel öntenek nyakon ilyenkor, s mivel magyarázzák kimaradásukat ezekbõl az akciókból? Amíg azok, akiknek a dolguk lenne, nem csinálják, addig Ameddig az önkormányzat nem fizeti ki a feleségemnek a tatozását, addig. Ameddig elviselhetetlenül szemetes a város addig., Ameddig kinyûvik a gyönyörû és egészséges fákat addig, Ameddig ilyen munkahelyi vezetõket ültetnek a nyakamra addig, Ameddig még egy köszönõ, vagy egy gratuláló levelet sem küldenek az embernek addig.. Az elsõ esetben még egy órán át papoltam valamiféle emelkedettségrõl, meg arról, hogy ennek sem a pártpolitikához, sem az önkormányzatban ülõkhöz, sem a személyes sértõdésekhez nem lehet köze. Késõbb már kísérletet sem tettem a magyarázkodásra. Nem tagadom, hogy engem is meglepett az, hogy a megszólított önkormányzati képviselõk és tisztségviselõk közül elsõre is mindössze négyen csatlakoztak hozzánk, de ma már egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy csak Oláh András barátom és családja maradt közöttünk. De mivel megfogadtam, hogy akkor is lesz 100 család, ha egyedül maradok benne, hát félre a kesergést, s elõ az örömöt! Mert hála Istennek az is van bõven! Velünk, mármint Pénzesékkel együtt 16 család gondolta úgy, hogy érdemes egy olyan ügy mellé állni, amelynek célja, hogy valami módon emléket állítsunk azoknak a színházi alakoknak, akik városunk hírét is vitték és viszik, amikor a "világot jelentõ deszkák"-ról közvetítették, illetve közvetítik a magyar és világirodalom nagyjainak üzeneteit. A múlt és a jelen idõ egyidejû használata azért jogos, mert úgy tûnik sikerül azoknak a színészeknek a figuráját is belopni a megújuló színházunk tereibe, akik szerencsére ma is közöttünk vannak. Hogy kik õk, s miképpen jelennek majd meg, az egyelõre legyen titok. De részt vehetünk a gyönyörûséges Szentpétery Szalon kialakításában, ahol nemcsak a nemzet nagy színészének, a megszépült épület névadójának emlékét ápoljuk, hanem na, de ez is hadd legyen majd meglepetés. Az biztos, hogy napi kapcsolatban vagyunk a Színháztörténeti Múzeummal és olyan intézményekkel, emberekkel, akik segíteni tudnak. És hogy kik azok, akik pedig a a Száz Család keretében segítik ezt a kis missziót, s akikkel együtt Ft-ot gyûjtöttünk össze? Szokás szerint a családfõk neveit sorolom, ezúton is köszönetet mondva nekik, kifejezve egész családjuk felé nagyrabecsülésemet: Bereczky Kálmán dr., Filep György, Filepné Fábián Anikó, Fogarassy Károly, Hanusi Péter, Havasi Ferenc, Kaptur Sándor, Katona István (biztosítási szakember), Nagy József (Gépészeti Szakközépiskola), Oláh András, Pataki István, Soltész Ferenc, Szombathy Géza, Tóth József (Széchenyi utca), Vargha Ferdinánd. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt az összeget egészítette ki a Mûvészetbarát Egyesület Ft-ra - Ugye Gyuszi bácsi jól számolok, az Ft pluszt jelent? - és adományozta azt a Parlamentbõl származó kézicsomózású perzsaszõnyeget, ami egykor a Vadásztermet díszítette. Végül: ott a címben is jeleztem már, hogy az a +1 is a százhoz tartozik. Bevallom, õ volt az, akinek a jelentkezése a legnagyobb öröm volt számomra. Egy városunkban élõ fiatalember, akit Semsei Ádámnak hívnak. Köszönõlevelemben ezt írtam neki: nagy öröm az egy lokálpatriótának, ha egy fiatalember szeretne valamit tenni a környezetéért, meg egyáltalán az, hogy elégedett az embertársaival, az életével. Nagy kincs ez, kívánom, egész életét ezzel a hozzáállással élje le. Ez a boldogság titka. Pénzes Ottó

2 2 MÉCSVILÁG augusztus NEMZETI ÜNNEP, HÁZAVATÁS, KITÜNTETÉSEK Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a Nyárádszeredáról érkezõ Bekecs Néptáncegyüttessel ünnepelhettünk. A protokoll szerint Kovács Sándor országgyûlési képviselõ, Seszták Oszkár megyei közgyûlési elnök és Szabó István polgármester beszédeivel, gondolataival emlékezhettünk. Az õ jelenlétükben és közremûködésükkel került felavatásra a felújított mûvelõdési központ is. Bár ez a minden magyarnak szép ünnep valóban jó alkalom lehetett az avatásra, Városunk önkormányzata Díszpolgári címet adományozott Pathó István Jászai Mari-díjas, Farkas-Ratkó díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett színmûvésznek, a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagjának. Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, a városi díszünnepségen megjelent mûvész köszönõbeszédében kifejezte ragaszkodását Mátészalkához, ahová gyermek és ifjúkora köti, s ahol megismerte késõbbi feleségét. Elmondta, hogy szinte naprakészen kíséri figyelemmel kedves városának kulturális életét, s nagyon büszke arra a minõségre, amit itt tapasztal, s ezt a véleményét a legnagyobb nyilvánosság elõtt is folyamatosan hangoztatja. Pathó István a magyar színházi élet és filmmûvészet kiemelkedõ alakja, de ha õszinték akarunk lenni, az elpazarolt 3 esztendõt nem lehet csak úgy behozni, no meg a névadóról sem ártana néhány szót mondani. Azt hiszem, egyszer még össze kell jönnünk majd ebben az ügyben a Szentpétery Zsigmondról elnevezett épületben. Addig is örüljünk annak, hogy Szent István ünnepe sok mátészalkai vagy ide kötõdõ honfitársunk munkájának, eredményeinek elismerésére is lehetõséget adott. Pathó István színmûvész városunk Díszpolgára! annak a nagy színész-generációnak a tagja, amelyet többek között Latinovits Zoltán, vagy Sinkovits Imre neve fémjelez. A neves mûvész, a közelmúltban elhuny feleségével, Móricz Ildikó színmûvésznõvel szép emlékként õrzött jelentõs képzõmûvészeti alkotást adományozott a megújuló Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színháznak. Pathó István Szatmárököritón született július 25-én. Középiskolai tanulmányait Mátészalkán végezte. A Mezõgazdasági Akadémián ban szerzett diplomát. Színi pályafutása Debrecenben, a Sztanyiszlavszkij Stúdióban indult, ahonnan Téry Árpád szerzõdtette 1956-ban a Csokonai Színház társulatához tól az egri Gárdonyi Géza Színház, 1959-tól a Békés Megyei Jókai Színház, 1961-tõl a kecskeméti Katona József Színház tagja volt tõl a Nemzeti Színház társulatának mûvésze, 2000-tõl a Pesti Magyar Színház tagja. Gyakran filmezett és szinkronizált. Az egész ország ismeri és szereti hangját, amit a híres mesehõsökön, Vízipókon és a Hupikék törpikék Lustiján át Robert Duvall-ig, vagy Charles Aznavour-ig sok, sok jelentõs figurának, világhírû mûvésznek kölcsönzött. Az egykori Film Színház Muzsika címû lap hasábjain publicistaként is bemutatkozott, tárcáival osztatlan sikert aratva. Pro Urbe díjas Szabó Menyhért, a vasúttörténet kutatója Köszöntjük Mátészalka új Érdemes Pedagógusait! Szeretettel gratulálunk egyesületünk két tagjának Virágh Katalinnak a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola német tanárának, valamint Tóth Józsefné Csicsák Zsuzsának, a Négy Évszak Óvoda pedagógusának abból az alkalomból, hogy Mátészalka Város Önkormányzata Érdemes Pedagógus kitüntetésben részesítette õket. Mindennapi munkájukkal, a kulturális közéletben mutatott aktív és lelkes ténykedésükkel méltán szolgálta rá az elismerésre. A Semmelweis Nap adott alkalmat arra, hogy a megye egészségügyi dolgozóit elismerésben részesítsék. Nagy örömünkre a kitüntettettek között szerepelt két mátészalkai orvos, egyesületünk két tiszteletreméltó tagja Dr. Varga Béla fülorr-gégész fõorvos, és Dr. Makrai Tibor belgyógyász, gasztroenterológus fõorvos is. Ritka ma már az olyan szorgalmas, alapos és nagyvonalú ember, mint Szabó Menyhért, aki 1980-ban létrehozta a Vasúti Helytörténeti Gyûjteményt, amelynek azóta lelkes, hozzáértõ kezelõje. Egyesületünk tiszteletbeli tagjának precíz és nagy szakértelemmel végzett helytörténeti kutatásai felbecsülhetetlen jelentõségûek. Értékmegõrzõ tevékenységét jelentõs áldozatvállalással, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzi. A gyûjtemény úgymond hivatalossá válására 1984-ben került sor, így bár a 30. születésnapra gyûlhettek össze az érdeklõdõk és a tisztelõk a vasútállomás utascsarnok termébe, mindenki tudta, hogy igazából Szabó Menyhért már 34 éve teszi a dolgát rendületlenül. Az említett jubileumi rendezvényre július 24-én került sor a MÁV Állomásfõnökség, a Közlekedéstudományi Egyesület és a Debreceni Vasútüzemi Szakcsoport rendezésében. Egyesületünk számára is öröm, hogy korábbi kezdeményezésünket felkarolva képviselõ testületünk tagjai is értékesnek, elismerésre méltónak ítélték Szabó Menyhért fáradhatatlan és magas színvonalú munkásságát. Kiválóságok az egészségügyben és a közigazgatásban Szintén a Semmelweis Napon kapott elismerést Szabó Katalin kórházunk ápolási igazgatója. Nemzeti ünnepünkön pedig Mátészalka Város Önkormányzata ismerte el Dr. Kerezsi Erzsébet bõrgyógyász fõorvos asszony és Ördögné Hanusi Beáta védõnõ, Kósáné Filep Erzsébet köztisztviselõ munkáját. Valamennyiüknek gratulálunk! Az oldalt írta és összeállította: Pénzes Ottó

3 2014. augusztus MÉCSVILÁG 3 Kürti László kapta a Tokají Írótábor Díját! A költõ és filozófus, a mátészalkai gimnázium tanára kapta idén a Tokaji Írótábor Díját! Kürti László a kortárs magyar irodalom egyik legjelentõsebb alkotója. Nem tudom, hogy környezete - igen, magunkra mátészalkaiakra gondolok - tisztában van-e azzal, hogy ez milyen rangot jelent. Az iskolákban a magyar irodalom jeleseit tanítva vajon érzik-e, értik-e tanáraink, hogy ki él közöttünk? Igaz, nem sokszor látott olyat a világ, hogy valaki próféta lehetett a saját hazájában. Mindenesetre megnyugtató, hogy Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Fõiskola rektora - aki laudációt mondott a díj átadásakor - pontosan felismerte Kürti jelentõségét. Szeretném ismételten felhívni a mûvészetbarátok és az irodalmat tanító pedagógusok figyelmét arra, hogy az internetet használva olyan Kürti verseket hallgathatnak meg, amelyeket jelentõs magyar színmûvészek - Mácsai Pál, Gálffi László, Lukács Sándor, Kulka János, Venczel Vera, Szacsvay László, Kaszás Gergõ, Rátóti Zoltán - mondanak el. Talán diákjaink is jobban ráéreznek a versek ízére! Szívbõl gratulálunk Kürti Lászlónak! Ismét nagy siker a Múzeumok Éjszakáján Június 21-én került megrendezésre Mátészalkán a Szatmári Múzeum tereiben és udvarán a Múzeumok Éjszakája elnevezésû program. Dr. Cservenyák László múzeumigazgató és munkatársai ezúttal is gondoskodtak arról, hogy a 17 órától éjfélig szívesen látott vendégek jól érezzék magukat. A gyerekeknek szóló mûsorok sorát az Ákom-Bákom Színház nyitotta meg, majd maguk a diákok is megmutatták mit tudnak. A Kikelet Óvoda Tûztánca után a Képes Géza Általános Iskola gyermekei zsidó táncokat adtak elõ, Fudella Annabella pedig különlegesen szép énekhangjával örvendeztette a hallgatóságot. Késõbb fellépett a Szultana Hastánccsoport, s a Latin Dance Studio táncosai is bemutatták tudásukat. Kiállítások megnyitására is sor került ezen az estén. Csutkai Csaba fotómûvész Csodarabbik emlékhelyei és emlékezõi címû anyagával a holokauszt 70. évfordulójára emlékeztek a szalkaiak. Az érdeklõdõk megtekinthették Gábor Marianne festményeit és Kertész Klára kerámiáit, valamint Janó Ákos etnográfus Pásztorélet a Hortobágyon címû fotókiállítását is. Sokakat csaltak be a pompás múzeumudvarra az egymás után kezdõdõ könnyûzenei programok is. A Cathca Lab, a Talán Teátrum mûsora után lépett színpadra Keresztes Ildikó, õt pedig a The Tery Crews Band és a Why Not együttes követte. Természetesen most is voltak kézmûves foglalkozások és nem maradhatott el a Szent Iván éji tûzgyújtás sem. A szervezõk gondoskodtak gasztronómiai különlegességekrõl is. Dobszerdák nagyszerû hangulatban A mátészalkai fiatalokból álló Szalka EgyüttEst tagjai - élükön a Filep testvérekkel - ebben az évben is megszervezték azokat a szerdai fõtéri találkozókat, amelyekre nyárestéken szívesen látogatnak el a város lakói. Jó dolog tudni, hogy kéthetente mindig történik valami a belvárosban, s ez legalább felállíthatja az embereket a televíziók és a számítógépek elõl. A június 18-án induló programsor elsõ fellépõje a veteránokból álló Orion zenekar volt. Õket a világszínvonalon gitározó Király István követte, aki a G-Jam Project formációval állt a színpadra. Bár az egyik rendezvényt a viharos szél "elfújta", annál nagyobb várakozással néztek a szalkaiak a jó öreg Kókú, azaz Kovács Zoltán és fiai, a Smith Rock Family koncertje elé. Augusztus 13-án a Why not formáció után lépett fel a budapesti Volumen együttes, amelynek tagjai rendkívül képzett zenészek, s ezt a kivételesen magas színvonalat a szalkai közönség is azonnal érzékelte. Lapunk megjelenésének idõpontjában még fix, hogy lesz egy rendezvény, annál is inkább, mert éppen a nyíregyházi Fix együttes igyekszik majd jó hangulatot csinálni Mátészalkán, ami remélhetõleg már meg is marad másnapig, amikor is kezdõdnek a Fényes Napok programjai. Az oldalt írta és összeállította: Pénzes Ottó

4 4 MÉCSVILÁG augusztus Végh József Egy építész Auschwitz-Birkenauban Rozoga sínpár Kopott talpfák felett, Az égen sötétszürke, Komor, koszos fellegek Belém szorul a lélegzet, Belépek, ahogy õk is Beléphettek Kerítés, szögesdrót, barakk, Távolabb már csak kémény, Ameddig a szem ellát, Kémény és kémény és kémény, Megannyi barakkból, ami megmaradt Megannyi felkiáltójel, Fel, kiált egy hang, Ember, kelj fel! Hangfoszlányok hullámzanak, A kopár mezõn kósza szél szalad Tégla barakk, A ház falán belül, Homály, három sor fekhely, Egymás felett, sárpadló felett, Légy csendben, németül. Egy árva vagon Mementóként álldogál, Magára hagyva, Félretolva, felsikoltva, Rozsdás, ragyás vakvágányon. A sínpár még nem ér véget, A távolban liget, ringó Vonzza magához A gyanútlan szemet Fekete, márvány emlékkövek Felirat angolul, valami hamuról Lelkekrõl és békérõl, Még mindig nem értem, Csak egyre jobban ver a szívem, Csak kalapál, csak dörömböl a szívem Az emlékek síremlékek, A háttérben rém romhalmaz, Összedõlt épület, megmaradt falak, Tábla, mely oldja a rejtélyt, Beteljesíti a baljóslatú sejtést... Ez hát a hely Egy a hat közül Ez az a lépcsõ, le a pincébe Ez a vetkõzõ és ez a fürdõ Megérint és megrémít a hely szelleme Állok tisztelettel, némán, Elõttetek, balsorsú másfél millió, Elõttetek, elárult négyszázezer Magára hagyott magyar zsidó Mélyen hallgatok, Ma a szelíd szél nektek dúdol Bús, békés sirató dallamot A talpfákon visszaindulok, Rozsdás vasak, talpcsavarok, Ha ti mesélni tudnátok Lépek fáról fára, Lassan haladok vissza, Múltból a mába (folytatás az 5. oldalon) Ami a világban akkoriban, s ami 1944 áprilisában és májusában Mátészalkán történt, arra nem lehet szavakat találni. A Kossuth, a Rákóczi, a Zöldfa és a mai Bajcsy Zsilinszky utca által határolt területen állt a körzeti gettó, ahonnan zsidó embert hurcoltak el, akik közül alig-alig tért haza valaki. A legtöbben Auschwitzban végezték be életüket. Augusztus 29-én a zsinagóga épületében kerül felavatásra az az újra felállított emléktábla, ami az elhurcoltak neveit tartalmazza. Ezen a délutánon Gerendás Péter Liszt-díjas elõadómûvész - aki családja révén maga is érintett a szörnyûségekben -, ad különleges koncertet. Dalait Pénzes Ottó szakítja majd meg, hogy történeteket meséljen el azokról az idõkrõl, felelevenítve Fuchs Jenõ, Mayer Áron, Szalkai Pál és mások alakját. Itt a Mécsvilág lapjain a mátészalkai származású Végh József építész versével emlékezünk, aki legutóbb éppen az újtelepi Égigérõ Közösségi ház terveivel örvendeztette meg a szalkaiakat. Észak fényei és Holokauszt címmel nyílt kiállítás a Szatmári Múzeumban Eugen Jenõ Bocsor és Gizy Csuzy Svédországban élõ magyar származású festõmûvészek munkáiból. A házaspár mindkét tagja Budapesten született ban hagyták el hazájukat remélve, hogy mûvészi képességeiket máshol jobban tudják érvényesíteni. Kanyargós életük ezen békés szakaszában már a kis svéd településen,tomelillában Mátészalka is emlékezik a holokauszt 70. évfordulóján Fuchs Jenõ diplomája Egy Auschwitzba elhurcolt mátészalkai zsidó ügyvéd Fuchs Jenõ egyetemi diplomáját helyezték el kis ünnepség keretében a Szatmári Múzeum falán. A Múzeumok Éjszakája címû rendezvényen, Csutkai Csaba fotómûvész Csodarabbik emlékhelyei és emlékezõi címû kiállításának megnyitójához csatlakozva, az adományozó Tempfli József megbízásából Hámorszky József adta át az értékes dokumentumot. Fuchs Jenõ, korának ismert eszperantistája volt. Erre a rendkívül sajátságos nyelvre annakidején lefordította Petõfi és Shakespeare több élnek és alkotnak. Itt van a mûtermük is, amit minden Húsvétkor megnyitnak az érdeklõdõk elõtt. Tagjai a Svéd Mûvészeti Szövetségnek és a Svéd- Magyar Panoráma Világklubnak, - ahol kapcsolatba léptek a mátészalkai Székely Lászlóné Marikával is. A kiállítás megnyitón közremûködtek a Szamár Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai, Jeney Sándorné - zongorán - és Máté Dóra fuvolán. Észak fényei a Szatmári Múzeumban mûvét is. Szép háza a katolikus templom mellett állt, ami késõbb a közfürdõ egyik részlege lett. Lebontásának semmi értelme nem volt, mint ahogyan sok régi épületének sem. Tempfli József technikumi tanár édesapja hagyatékaként õrizte meg a Fuchs diplomát, amit valamelyik hajdani tanítványától kapott. A kis ünnepség után néhány egykori tisztelõje a mátészalkai temetõben Nyéki Károly sírján helyezett el virágot. Õ a környékbeli zsidóság történetét nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel kutatta. A mûvész Székelyné Marikával és Székely Tündével Az oldalt írta és összeállította: Pénzes Ottó

5 2014. augusztus MÉCSVILÁG 5 Gábor Marianne és Mátészalka kapcsolata ben kezdõdött, amikor a Nemzeti Galériából a Szatmári Múzeumba került a mûvésznõ életmû kiállításának anyaga, s amelyért 2002-ben Pro Urbe díjat kapott. A Mûvészetbarát Egyesület is tiszteletbeli tagjának kérte fel. Mára sajnos csak néhány alkotása maradt a városban, de így megfogyatkozva is a múzeum képzõmûvészeti anyagának legértékesebb részét képezik. Gábor Marianne a magyar festészet örökifjú mestere volt. Mindig a saját maga élettörténetét festette, s közben tudni szerette volna a világot és elfogadni olyannak, amilyen. Pedig a sikeresnek induló és elismerésekkel A kerek világ közepén címû könyvének sikere után, amolyan folytatásra vállalkozott Pénzes Ottó a Mûvészetbarát Egyesület elnöke, a Képes Géza Általános Iskola tanára. Beszélgetések, történetek és persze a szerzõtõl megszokott elmélkedések Igen, úgy valóban könnyû! No, de egyesek állításával szemben, - akik maguk is "civilt" játszanak, aztán végül politikusi bõrbe bújnak - a Mûvészetbarát Egyesület nem kap milliókat, legalábbis a város önkormányzatától nem. A polgármesteri alapból - 5 évre szóló megállapodás alapján - juttatott Ft-on felül évek óta a költségvetésbõl a képviselõ testület további Ft Akit szerettek az istenek Gábor Marianne festõ- és grafikusmûvészre emlékezve gazdag mûvészpályáját szörnyû traumák keresztezték. Gábor Marianne és férje, Rónai Mihály András családja a holocaust áldozatai lettek. (Mindkét család tagjai a XIX. század óta elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar kultúrában: irodalomban, oktatásban, iskolaügyben.) Mindennek ellenére és mindennel együtt festményei azt sugallják: Az élet szép! Gábor Marianne április 26-án született Budapesten. Szõnyi István festõiskolájában tanult, majd a Képzõmûvészeti Fõiskolán Réti István tanítványa volt. Mûveit ban láthatta elõször kiállításon a közönség, negyvennél is több önálló tárlaton és több mint húsz külföldi kiállításon mutatták be õket és 1943 között a zebegényi mûvésztelepen dolgozott. Késõbb betiltották: között nem szerepelhetett kiállításokon. Mûvei közül elsõsorban karakteres, ironikus emberábrázolásai, valamint lírai hangsúlyú figurális és tájképei ismertek. Számos képét a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, valamint több külföldi, fõleg olaszországi gyûjtemény õrzi, így az Uffizi is. Gábor Marianne azon kevés festõk egyike, akinek két önarcképét is õrzi a firenzei képtár ben Hatvany-díjat, 1976-ban Leonardo-érmet kapott, 1978-ban Érdemes Mûvész lett, 1995-ben pedig Budapestért díjjal ismerték el. A Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetettje is volt. Gábor Marianne alkata szerint boldogságra termett. Ezt láthatta Heltai Jenõ is, amikor megírta róla szóló versét: Akit az istenek szeretnek, Örökre meghagyják gyereknek, Bizakodónak, nevetõnek, Az élet útja annak puha szõnyeg, Útravalója sugaras derû, Mely ólmot színarannyá aranyoz, Széppé a rútat, jóvá ami rossz És nagyszerûvé azt, mi egyszerû, Találkozások Mátészalkán Õsszel jelenik meg Pénzes Ottó új könyve kapnak helyet abban a kiadványban, ami stílusában is követi az elõzõt. Ezúttal is mesél, csak most nem a nagyon régi mátészalkai dolgokról, hanem a közelmúlt eseményeirõl. Olyan találkozások élményét eleveníti fel, amelyek az ezredforduló Mátészalkáján estek meg, s amelynek résztvevõi a magyar szellemi élet kiválóságai voltak. Több mint hetven híresség vonul fel a könyv lapjain, akik Mátészalka barátai lettek, s akik segíthetnek abban, hogy városunkról az ország közvéleménye elõtt Úgy könnyû, ha milliókat kap valaki! céltámogatást ad a szervezetnek. No, de ahogyan Szabó István polgármester úr levelében jelezte, ezt az összeget sem kaphatja meg egyelõre egyesületünk, mert a képviselõk nem szavazták meg azt a bizonyos 200 millió forintos hitelfelvételt. (Rossz rágondolni, hogy mi lett volna városunkkal, ha azt a néhány milliárd forint adósságot nem veszi le a kormány a vállunkról!) Újjá az ócskát, tengerré a tócsát. A világ annak micsoda? Mindennap millió új csoda, Sok tarka álom és kevés valóság. Tündérek és mesék víg birodalma, Amelyben gyõz a jó, kárt vall a gaz, hamis, Amelyben minden alma aranyalma És az marad befõtt korában is, Játék az élet, élet csak a játék S élet, halál egyformán szép ajándék. (...) Gábor Marianne, az "örök gyerek" július 23-án 98. életévében hunyt el. Farkas Judit (Sós Ágnes filmrendezõ dokumentumfilmet készített a mûvésznõrõl, melyben megismerhetjük kivételes személyiségét is. Megtekinthetõ a sosagnes.hu weboldalon, Akartam volna mutatni címmel.) olyan kép alakuljon ki, ami végülis az igazságot hordozza: vendégszeretõ, barátságos, az igényes kultúrára, mûvészetre fogékony kisváros. Kapturné Bíró Beáta Ahonnan azonban valóban kapunk támogatást, az az a vállalkozói kör, amelyik munkánkat elismerve immáron 12. éve áll mögöttünk. Persze számolunk még a befolyó tagdíjakkal, és azokkal az adományokkal, amelyeket azoktól a honfitársainktól kapunk, akik - akár tagok, akár nem - szintén elismeréssel adóznak másfél évtizedes tevékenységünk elõtt. Legutóbbi lapszámunk óta Kedves Gusztáv bádogosmester, az ebesi Dr. Okváthné Lászlóné, és a Németországban (is) élõóvónõ Réz Mária részesített bennünket támogatásban. Persze rendületlenül érkezik hónapról hónapra Tempfli József adománya is! Hálásan köszönjük az elismerésként is felfogható segítséget! Pénzes Ottó egyesületi elnök Végh József Egy építész Auschwitz-Birkenauban (folytatás a 4. oldalról) Elõttem feltárul még egyszer minden, A kép, a tábor terve, egy városnyi ember, Arcok a hullámzó tömegben Ahányan voltak, majdnem Budapestnyi, Vagy lehetne akár hétszer Debrecen A tábor, egy város és annak építésze Tudta vajon, hogy mit szolgál mûve? Amikor koptatta az iskolapadot, Amikor rajzolta a rajzfeladatot, Vajon ilyen sikerrõl álmodott? Építész! Mûved ma mementóként áll, Ihletõje nem az élet, A halál! Amit létrehoztál, Akartad vagy sem: Halálgyár Építész! A te tiszted, küldetésed, Hogy az életet, És ne a halált szolgáld, És a végsõ nyugalmat,a békét, A jól végzett munka jutalmát Munkáddal megszolgáld Építész! Legyen hát elõtted Auschwitz-Birkenau Intõ példa, Ne add tudásod bármihez, Ne légy eszköze bárminek, Maradj ember, értõ, érzõ bármi lesz! A talpfák alattam kopognak, elfogynak. A tábor, a barakkok a hátam mögött. A komor, koszos felhõk mögül még Kibújik néhány lenyugvó napsugár, És a múlt sötét árnyaira Csendes este száll Jótékonysági est a református templom felújításáért A mátészalkai Kossuth téri nagytemplom felújítása már ugyancsak esedékes. A gyülekezet tagjai, élükön Becsei Miklós nagytiszteletû úrral és Tóth Zoltán fõgondnok úrral, minden követ megmozgatnak, hogy a város patinás épülete újra a régi szépségét mutathassa. Pályázati lehetõségek kiaknázása mellett, az adakozás erényét is gyakorolja a közösség, hogy legalább majd az önerõt biztosítani tudja, ha végre siker koronázza az erõfeszítéseket. Ezt a célt szolgálta a június 6-án megrendezett jótékonysági est is, amelynek vendége Mészáros János Elek a évi "Csillag születik" gyõztese volt. A nagy érdeklõdés mellett megtartott eseményen a Mátészalkai Református Énekkar is közremûködött. P.O.

6 6 MÉCSVILÁG augusztus Dezsõ atya.....ha ezt a két szót bármelyik "õslakos" mátészalkai meghallja, senki más nem juthat eszébe, csak az a lobogó hitû, hihetetlen vitalitással, akarattal megáldott római katolikus pap, aki itt Mátészalkán 20 éven keresztül volt nem csak az egyházközségének, a filiáknak, hanem az egész városnak a legjobb értelemben vett szolgája, és akitõl végsõ búcsút kellett vennünk augusztus 14- én. Dr. Miklós Dezsõ volt tiszakerecsenyi, paposi, mátészalkai, érdi római katolikus plébánostól az ünnepi gyászmisén elbúcsúztak mindazok, akiknek talán "hivatalból" is illett elköszönniük. Bár a "hivatalos" szavak is szívbõl jövõ érzéseket, emlékeket fogalmaztak meg elmondva életét, papi hivatásának állomásait, kiemelve rendíthetetlen hitét és akaratát, én most mégis úgy érzem, hogy azt a hétköznapi embert kell megidéznem, attól az egyszerû lelkiatyától kell búcsúznom, akit én megismertem, s akivel összeösszekapcsolódott valamilyen módon életünk, munkánk. A pillanatot, amikor elõször találkoztunk, már nem tudom felidézni, de azt biztosan tudom, hogy azonnal valamilyen munkát adott. Amikor mondandóját így kezdte: "Beám" akkor már tudtam, hogy Dezsõ Atya fejébõl újra kipattant valami olyan ötlet, amelyet most, máris, azonnal meg kellett valósítani, de ami mindig közösségének, egyházközségének érdekeit szolgálta. A fiatalokat mágikus erõvel vonta maga köré, miután Mátészalkára került. Ellentmondást nem tûrve, kerékpárral végiglátogatva a családokat "szedte össze" azokat a fiúkat és lányokat, akik addig az egyházzal, a hittel nem találkozhattak, hiszen ez az idõszak a nyolcvanas évek közepe táján volt. És jöttek a fiatalok Volt olyan év, hogy a szûknek bizonyuló templombelsõ helyett a plébániatemplom kertjében erõsítette meg 110 fiatal a hitét, felvéve a bérmálás szentségét. Ezekkel a fiatalokkal õ személy szerint, divatos kifejezéssel élve személyre szabottan foglalkozott, ismerve mindenkinek a családját, hitbéli elõéletét. Tudva azt, hogy a vallásukat addig nem gyakorló családok gyerekeit a hit közelébe vinni hagyományos módon nem lehet, számtalan, akkor forradalminak számító újító ötlettel állt elõ. (Na ezeknek a megvalósítása kezdetén hangzott mindig el a "Beám" ). Rendszeresen szerveztünk például beatmiséket. (Persze a beatmisék elõtt próbákat kellett tartani, amelyeken a közösségformálás mellett Dezsõ Atya úgy tanított mindenkit, hogy észre sem vettük.) Egyik évben Szent Erzsébet legendáját "vittük színre", illetve a templomban játszottuk el a fiatalokkal a történetet. Ezeknek az elõadásoknak ma már tudom, hogy az elsõdleges célja nem is maga a produktum létrehozása volt, hanem a fiatalok közösséggé szervezése. Nagyon sok mindent tanultam akkoriban tõle. A legelsõ talán az volt, hogy nincs lehetetlen. Csak a célt kell kitûzni, és az oda vezetõ utat mindig megmutatja a Jóisten. Néha, amikor a cél elérése felé szaladtunk (mert Dezsõ Atyával békésen sétálgatni nem lehetett), számtalanszor sóhajtottam fel magamban: na ez már azért sok ennyi mindent nem lehet.nincs nekem más dolgom? És már éppen nyitottam volna a számat, hogy tiltakozzak, vagy esetleg ki is nyitottam és tiltakoztam, akkor mindig mondott valami olyan biztató szót, elõállt egy olyan új rendkívüli dologgal, amely mindent elfeledtetett velem. Azt is megtanultam tõle, hogy a kimondott szónak nagy súlya lehet minden tekintetben. Õ nem szépítgetett, nem finomkodott, nem kerülõutakat keresett, ha a célját el akarta érni. Pontosan ezért lehetett nem csak hiteles pap, hanem hiteles ember is, mivel tudtuk: az õ szavai mögött nincs hátsó szándék, és nincs alku sem! A családi legendárium számtalan történetet õriz vele kapcsolatban. Voltak nagyon megható, rendkívül bosszantó és mulatságos események is karácsonya. Szentestén, a katolikus plébánián gyûjtötte össze Dezsõ Atya a városunkba Romániából érkezõ olyan menekülteket, akiknek családjuk odaát maradt, nem volt kivel tölteniük a szentestét. Több tucatnyian szorongtunk a plébánián a terített asztal mellett. Emlékszem, a Boldog herceg címû elbeszélést olvastam fel, azt "tettem" a közös fánk alá. Sírtunk azon az estén valamennyien (biztos mindenki más miatt), de akkor én valami hihetetlen katartikus élményt éltem át. Az az este segített abban, hogy igazán kinyissam a szívem mások felé. És ezt a katartikus élményt azután éltem át, miután aznap délután még felháborodva tiltakoztam, dühöngtem és mérgelõdtem és kijelentettem: "na én többet soha semmit mert ami sok, az sok. és elegem van Dezsõ Atyából!" Az elõzmény az volt, hogy Dezsõ Atya ellentmondást nem tûrve december 24-én délután két óra körül a telefonban úgy kezdte mondókáját, hogy "Beám". Éreztem, hogy nem jól kezdõdik a dolog, de a folytatás a legvadabb rémálmaimat is felülmúlta. A történetet nem részletezve csak anynyit mondhatok, hogy hóban, fagyban, már sötétben, kutyák által megtámadva, megugatva, kerítésen bebújva, új dzsekimet elszakítva, friss jogosítványnyal minimális sofõri tapasztalattal, kis Polskival a Kraszna felfagyott havas töltésen mentünk és hoztuk el azokat a virágokat Kocsordról a töltés melletti kertészetbõl, amelyeket az éjféli mise oltárára szánt Dezsõ Atya. Én már majdnem sírtam, végig az járt a fejemben, hogy ki fog engem kihúzni december 24-én este a kocsimmal együtt a Krasznából. (Mert, hogy a töltésrõl biztosan le fogunk csúszni!) Dezsõ Atya rendíthetetlen nyugalommal ült mellettem, nem mutatott semmiféle félelmet (pedig sofõrtudományomat érzékelve megtehette volna), hanem annyit mondott, amikor megérkeztünk: "Látod Beám, Szûz Mária vigyázott ránk." Amikor gyerekeim megszülettek, õ keresztelte õket. A gyerekek pici koruktól templomba járók voltak, és gyakran otthon is miséztek. Egy törölközõ volt a palást, kitették a Bibliát, gyertyát, és pont úgy csukta be a fiam a szemét, és tárta ki a karját, ahogy Dezsõ Atya a miséken tette. Körülbelül négyéves lehetett, amikor megkérdezve tõle: "mi leszel, ha nagy leszel?" a leghatározottabban vágta rá: Dezsõ Atya vagy Bat Man. Egy kisgyerektõl talán nem is kellett nagyobb elismerés, mert az õ tudatában a szuperhõs majdnem olyan volt, mint Dezsõ Atya. Nem tudom, hogyan csinálta, de mindenkinek megjegyezte a nevét, mindig érdeklõdött mindenki után. Ha hoszszabb ideig nem látott valakit a templomban, azonnal "mozgósított" utcabelit, rokont, ismerõst. Tudják meg, mi van az illetõvel, nem beteg-e, kelle segítség részére. És mindig segített. Jó szóval, személyes megkereséssel, adománnyal. Szívügyének tekintette és nagyon komolyan vette a betegek látogatását, az elesettek segítését. Ezért is szorgalmazta, hogy szinte az országos központtal egy idõben, Mátészalkán hivatalosan is alakuljon meg a Máltai Szeretetszolgálat, amelynek munkáját, tagjainak életét, tevékenységét akkor is figyelemmel kísérte, amikor már elment városunkból. Igazi, közösséget építõ lelkiatyaként élt, nagyfokú szociális érzékenységgel. Karizmatikus egyéniségének köszönhetõen nem csak a szûk katolikus közösségnek volt meghatározó alakja, hanem a város közéletében is folyamatosan jelen volt, aktív szerepet játszott. A rendszerváltozás éveit együtt éltük át, tele volt tervekkel, ötletekkel a jövõt tekintve. (Sokszor beszélgettünk a majdan megalapítandó egyházi iskoláról, a felekezetek kapcsolatáról, a civil szervezetek fontosságáról, minden várost érintõ "közéleti" kérdésrõl.) Adtak a szavára a "hivatalos és nem hivatalos" emberek, mert mindenki tudta, bár néha nehezen vette tudomásul, hogy amikor Dezsõ Atya mond, kér, intéz valamit, soha nem a saját önös érdekéért, hanem mindig a közösségért teszi. És ebbe a közösségbe nem csak a római katolikus hívek tartoztak bele, hanem a város valamennyi lakója. És épített egy templomot. Amikor a templomépítés ötletével elõállt, szerintem minden épeszû ember kételkedett a sikerben. (Nehéz gazdasági idõszak volt, pénztelenség, zûrzavar minden területen.) A Ráczkertben álló katolikus templom köveinek az árát úgy "hordta össze", mint ahogy a fecske szalmaszálanként rakja meg a fészkét. Bejárva Nyugat-Európát adományokat gyûjtött, hogy letehesse nagy álmának az alapkövét. Mindent megmozgatott, minden ajtón bekopogott, mindenkivel összecsapott annak érdekében, hogy elkészüljön a Rácz-kerti templom. A templomszentelési ünnepség papi hivatásának biztosan az egyik legszebb napja volt. Húsz éves szolgálat után 2000-ben elhagyta Mátészalkát, de sosem szakadt el Mátészalkától. Ha szalkai fiatalokkal találkozott Érden vagy késõbb Székesfehérváron, nem mulasztotta el, hogy megetesse a vékonypénzû egyetemistákat, a jó szó mellé egy kis "ellátmányt" is adjon december 28-án még együtt vettünk részt gyémántmiséjén szeretett templomában. Boldogok voltunk valamennyien, hiszen láthatóan kicsit már fáradtabb volt, de még mindig ötleteit, terveit sorolta. A bûvös mondatkezdés ekkor is elhangzott. "Beám"..., és én tudtam, hogy feladat következik. Megrovást kaptam, mivel csak keveset írok a Mécsvilágban. Legyek szíves aktívabb lenni! - szólított fel határozottan. Minden érdekelte, ami kapcsolatban volt az akkor még gyerekcipõben járó, frissen átvett katolikus (Széchenyi) iskola életével. Mikor tanácsot kértem tõle, a hogyan továbbról, csak ennyit mondott: a lelkiismereted szerint tégy mindent, imádkozom értetek! A Pislákoló mécses címû könyvében így ír Dezsõ Atya: "Az Isten nem fogadja el a felmondást, hogy a harcot abba kell hagyni. Továbbra is folytatni kell a küzdelmet a Baal pogány istent szolgáló királyi házaspárral szemben. Az Isten nem engedi az alkut. A megbízást folytatni kell és végrehajtani, illetve be kell fejezni, nem lehet félbehagyni! Ilyen az én sorsom is. Folytatni kell az Istennek szentelt életem, a hit harcát, vallásom gyakorlását, az imámat, a szentmisén való részvételemet, a szentségekhez való járulásomat, a jellemem alakítását, a kísértésekkel való küzdelmet. Mert még hosszú lesz számodra is az út. Nem rövid, nincs kímélet és kegyelem. Kemény az élet! Vértezd fel magad és töltsd be hivatásod!" Dezsõ Atya a tárgyi emléken, a Ráczkerti templom épületén túl kitörölhetetlen nyomot hagyott hívei és tisztelõi lelkében. Nyugodjon békében! Kapturné Bíró Beáta

7 2014. augusztus MÉCSVILÁG 7 KÖSZÖNET PARTNEREINKNEK ÉS TÁMOGATÓINKNAK Az alább felsorolt közintézmények, vállalatok, vállalkozások, civil szervezetek, mint együttmûködõ támogatóink és partnereink teszik lehetõvé, hogy a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület a tehetséges helyi mûvészek, produkciók segítõje, nívós kulturális rendezvények szervezõje lehet és között. Partnereink: Szatmári Múzeum - Dr. Cservenyák László Városi Mûvelõdési Központ - Buzogány Béla Képes Géza Városi Könyvtár - Szabóné Dankó Erzsébet Szatmár Alapfokú Mûvészeti Iskola - Tóth Béla Esze Tamás Gimnázium - Lukács Bertalan Képes Géza Általános Iskola - Svéda István Szatmár Néptánc és Népmûvészeti Egyesület - Tóth Béla Fõnix Park - Dr. Ilku Magdolna, Dr. Ungvári Zsigmond Kossuth téri Református Egyházközség - Becsei Miklós Mátészalkai Rotary Club - Katona István Támogatóink: Mátészalka Város Önkormányzata Szabó István városunk polgármestere Nobilis Rt. - Novák Tibor "Öcsi Hús" Húsipari Zrt. - Zemlényi Gyula, Zemlényi Tibor, Zemlényi Zoltán Szatmár Optikai Kft - Radics Ilona Carl Zeiss Vision Hungary Kft - Karaffa Róbert HOYA Szemüveglencse Gyártó Zrt. - Kerekes János Szatmár-Nyír Kft - Fülöp Bálint Szatmárkerház Kft - Lábas Tibor Can-Tel East Telekommunikációs Kft - Szabó Tibor Tóth 47 Kft és Kastélyszálló - Tóth József és Tóthné Lakatos Erzsébet Szal-Tó Kft - Tóth Attila és Szalai Árpád Infó West Kft - Juhász Katalin Norinvest Kft. Könyvelõiroda - Oláh László Hellog Kft - Heller Gyula Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet - Debreczeniné Olajos Katalin, Hetényi Sándorné Médiatámogatóink: Szatmári Szó Információs Lap - Szamosi István M1 Televízió - Varga Dezsõ, Varga Zsolt Az egyesület bankszámlaszáma: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Adószám: Honlapunk a következõ címen érhetõ el: muveszetbarat.mateszalka.hu MÉCSVILÁG Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye XIV. évfolyam 3. szám Belsõ terjesztésû hírlevél Megjelenik: negyedévente Szerkesztõ bizottság tagjai: Czine Árpád, Kapturné Bíró Beáta, Losonczi Léna, Pénzes Ottó Tördelõ-szerkesztõ: Orbán Norbert A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület a következõ címeken érhetõ el: 4700 Mátészalka Csokonai utca 5. sz. Pénzes Ottó egyesületi elnök Telefon: 44/ Honlapunk: muveszetbarat.mateszalka.hu Villámposta ( ): Nyomdai munkák: INFÓ-WEST Kft. Nyomdaüzeme Mátészalka, Tompa M. u. 1. Telefon:44/ XIII. alkalommal került megrendezésre városunkban az Amatõr Színjátszó Találkozó. De, hát mit jelent az, hogy mégis? Azt jelenti, hogy a 3 éve húzódó épület felújítás, a hozzá kapcsolódó anomáliák teljesen elbizonytalanították a szervezõket, hiszen egy ilyen rendezvény tetõ alá hozásakor azért jó tudni, hogy mondjuk mikor juthatnak hozzá a színházteremhez, vagy egyáltalán, mikor vehetik birtokba az épületet. A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. munkatársai végül vállalták a kockázatot, de csak a kedvezõ idõjárásnak köszönhetõ, hogy gyõztek. Mert az épület továbbra sem került átadásra, de szerencsére a belsõ udvarban mégiscsak sikerült két szép színházi estét megrendezniük május 18-án Musica & Caritas címmel jótékonysági hangversenyre került sor a munkácsi szegények megsegítésére, étkeztetésére. Szvirida János karnagy úr meghívására e célból utazott - immár második alkalommal - a mátészalkai Zenebarátok Kórusa erre a hangversenyre. Délelõtt énekünkkel szolgáltunk a magyar nyelvû szentmisén. Elbûvölt bennünket a Szent Márton székesegyház csodálatos akusztikája, szépsége. A délután 3 órakor kezdõdõ jótékonysági hangverseny elõtt volt idõ egy kis városnézésre, vásárlásra, majd a munkácsi Szent Erzsébet Napközi Otthon vendégszeretetét élveztük, ahol egy finom ebéddel kedveskedtek nekünk. Délután 3 órára megtelt a templom a zenét kedvelõ, s adakozó közönséggel. Majnek Antal megyéspüspök atya köszöntötte a kórusokat, s örömét fejezte ki, hogy idén már 12. alkalommal sikerül megrendezni a jótékonysági hangversenyt. Amatõr Színjátszó Találkozó - mégis A fõszervezõ, Szvirida János karnagy úr megnyitotta a rendezvényt, s köszöntötte a meghívásra érkezett vendégeket: az ungvári magyar konzult, Gyurin Miklós urat, a Cserkészszövetség elnökét, Popovics Pál urat, a Cserkészszövetség tiszteletbeli elnökét, Popovics Béla urat, a történelmi egyházak képviselõit, Szabó Istvánt, Mátészalka város polgármesterét, a fellépõ kórusokat, valamint az összes érdeklõdõt. A hangversenyt a Szent Márton Székesegyház kórusa nyitotta. Stílusos, szép, s tiszta hangzású elõadásuk megadta a rendezvény alaphangulatát és színvonalát. A "Palánka" német nemzetiségi csoport kórusa elbûvölte a közönséget csodálatos üdeségével, fiatalságával, éteri hangzásával. Ezt az elõadást az ungvári Görög katolikus Szeminárium kórusának elõadása követte, melybõl csodálatos nyugalom és tisztaság áradt. A munkácsi Állami Egyetem tanári szakán tanuló fiatalok elõadása szintén kiváló ze- A kedvelt Udvarias Esték hangulatába lépett színpadra az elsõ este a Komédiás Színkör négy tagja, Halóka Zsolt, Erdõs László, Kicsákné Németh Borbála és Kohán Noémi Móricz Zsigmond A zördög címû vidám jelenetével. A jó hangulatot a Talán Teátrum énekesei, Kiss Ági és Baksa András fokozták, majd a nap a Gondolat Kamara kétszemélyes elõadásával zárult. Aldo Nikolaj Rend a lelke mindennek címû kissé abszurd darabjában Erdõs László mellett kellemes alakítással debütált gimnáziumunk kiváló pedagógusa, Kovácsné Kiss Csilla. A második nap a vendégtársulatoké volt. A Kuckó Mûvésztanya és Utcaszínház elõbb a Vacsa Vacsa címû mesejátékot, majd pedig A neiségrõl árulkodott. Elõadásuk magas színvonala után nagy kihívás volt számunkra - a rendezvény egyedüli határon túli kórusaként - a koncert utolsó fellépõjeként megszólalnunk. Mûsorunkat nagy gonddal állítottuk össze, s igyekeztünk a tõlünk telhetõ legjobb elõadást nyújtani. Számunkra nagy megtiszteltetést jelentett a meghívás, s élmény volt ebben a székesegyházban, ilyen erõs kórusok sorában fellépni, énekelni. Köszönjük a szíves meghívást erre a koncertre, melyre Mátészalka város polgármesterének anyagi támogatásával tudtunk kiutazni. Elkísért még bennünket Jeney Ferenc, néhány dézsa címû vásári komédiát mutatta be. Az est és a találkozó záró, s talán legfigyelemreméltóbb elõadása a Szentegyházi Ködszurkáló Kisszínház Gábor Áron címû elõadása volt. Kiss László és csapata régi ismerõsei a mátészalkaiaknak, s szimpatikus elõadásukkal most is nagy sikert arattak. Pénzes Ottó Jótékonysági hangverseny Munkácson A Kertvárosi Református Egyházközség folyamatosan szervezi magas színvonalú kulturális programjait. Július 16-án az Égígérõ Közösségi házban a 25 tagú Continental Singers volt a vendégük. A koncert különleges élményekkel gazdagította a résztvevõket. A Mátészalkáról elszármazottak rendszeresen találkoznak Budapesten. Kõfalviné Thiele Gabriella barátunk lelkes szervezõmunkával tartja életben a kis HÍREK csapatot, akik a legutóbbi összejövetelükön megemlékeztek régi barátjukról, a nemrég elhunyt Dr. Balogh Lászlóról. Az interneten is olvasható a Mécsvilág! Egyesületünk honlapján - muveszetbarat. családtag, akik fotóikkal, videó felvételükkel megörökítették éneklésünket. Az éneklés mellett valamennyien anyagi támogatással is hozzájárultunk a rendezvény sikeréhez. A hangverseny végén a kórusok karvezetõi szép emléket kaptak püspök úrtól, s jó érzés volt, hogy a közönség soraiból is voltak, akik elismerésüket fejezték ki az elõadás után. Köszönjük, hogy újra együtt lehettünk testvérvárosunkban, Munkácson, a Szent Márton Székesegyházban! Siket Vilmosné kórustag mateszalka.hu - valamint a Képes Géza Városi Könyvtár és Mátészalka város weblapján is elérhetõ a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület negyedévente megjelenõ lapja.

8

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 I. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc Múzeum

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA Felmérés 2010.

EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA Felmérés 2010. HÍRLEVÉL 2010 nyár EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA Felmérés 2010. A Parkinson-kór által okozott, Európa szerte tapasztalható növekvő társadalmi és gazdasági teher rámutat, hogy változtatásokra van szükség a kezelés

Részletesebben

A szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 2014. évi beszámolója

A szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 2014. évi beszámolója I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11.

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11. 4. Tárogatós Világtalálkozó Vaja Vay Ádám Kastélymúzeum 2010. június 30. július 11. 12 A találkozó védnökei: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkára Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. A támogatás összege. Finanszírozás teljesítésének időpontja

Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. A támogatás összege. Finanszírozás teljesítésének időpontja Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. Támogatási sz. 2. sz. melléklet Sorsz ám Döntés Döntéshozó száma A kedvezményez ettje A célja megvalósítás helye A összege Finanszírozás teljesítésének időpontja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989 Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989 Kedves Pataki Diáktársunk! Szeretnénk informálni Téged a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körüli eseményekről és jövőbeni terveinkről,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben