Jelenleg 100 =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelenleg 100 = 16 + 1"

Átírás

1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt már egyenlõ 46+5-tel, máskor pedig 22+6-tal is! Ha szegény Papp Gyuszi bácsi lát onnan fentrõl, biztosan ingatja a fejét, s hümmögve mondja csak úgy maga elé: "Csak meg kellett volna buktatni ezt a Pénzest matekból!" Belátom, olyan tétován kódorogtam, és kódorgok ma is a számok világában, hogy bizony tényleg meg kellett volna. De azért remélem, ha a mondandóm végére érek (írok), talán Gyuszi bácsi szíve is megenyhül, legyint egyet az égi magasságból, s azt mondja: "Egye fene, mégse bánom, hogy átengedtem!" Mert tudom, hogy méltányolná legalábbis az erõfeszítésemet egy olyan ügyben, amelynek csak érintõlegesen van köze a számokhoz. S ez az ügy Mátészalka. Néhány éve ugyanis elhatároztam, hogy megszólítok 99 mátészalkai családot, hogy együtt csináljunk valamit Mátészalka építése, szépítése, emlékeinek megõrzése kapcsán, már ha fontos nekünk az a hely ahol élünk, s úgy egyébként pedig megengedhetjük magunknak ezt a "luxust". Elsõ próbálkozásunkat szép siker koronázta, amikor a Rossmann üzlet elõtti utcaszakasz felújítása kapcsán csatlakoztunk önkormányzatunk járdaépítõ programjához. Már ekkor volt olyan családfõ a megszólítottak, de nem csatlakozók közül, aki megállított az utcán, s elmondta, hogy miért NEM! A második esetben, amikor a Hõsök Emlékiskoláját újítottuk fel, s állítottuk vissza régi feliratozását, már jóval többen öntötték ki a szívüket, páran pedig üzentek. Most, amikor harmadszor a mûvelõdési központunk felújítása kapcsán a régi színháztörténeti emlékek megõrzése ügyében teszünk erõfeszítéseket, már egyenesen bolondnak tartanak, mondván, "Nem látod, hogy a kisujjadat sem érdemes mozdítanod?" S, hogy milyen érvekkel öntenek nyakon ilyenkor, s mivel magyarázzák kimaradásukat ezekbõl az akciókból? Amíg azok, akiknek a dolguk lenne, nem csinálják, addig Ameddig az önkormányzat nem fizeti ki a feleségemnek a tatozását, addig. Ameddig elviselhetetlenül szemetes a város addig., Ameddig kinyûvik a gyönyörû és egészséges fákat addig, Ameddig ilyen munkahelyi vezetõket ültetnek a nyakamra addig, Ameddig még egy köszönõ, vagy egy gratuláló levelet sem küldenek az embernek addig.. Az elsõ esetben még egy órán át papoltam valamiféle emelkedettségrõl, meg arról, hogy ennek sem a pártpolitikához, sem az önkormányzatban ülõkhöz, sem a személyes sértõdésekhez nem lehet köze. Késõbb már kísérletet sem tettem a magyarázkodásra. Nem tagadom, hogy engem is meglepett az, hogy a megszólított önkormányzati képviselõk és tisztségviselõk közül elsõre is mindössze négyen csatlakoztak hozzánk, de ma már egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy csak Oláh András barátom és családja maradt közöttünk. De mivel megfogadtam, hogy akkor is lesz 100 család, ha egyedül maradok benne, hát félre a kesergést, s elõ az örömöt! Mert hála Istennek az is van bõven! Velünk, mármint Pénzesékkel együtt 16 család gondolta úgy, hogy érdemes egy olyan ügy mellé állni, amelynek célja, hogy valami módon emléket állítsunk azoknak a színházi alakoknak, akik városunk hírét is vitték és viszik, amikor a "világot jelentõ deszkák"-ról közvetítették, illetve közvetítik a magyar és világirodalom nagyjainak üzeneteit. A múlt és a jelen idõ egyidejû használata azért jogos, mert úgy tûnik sikerül azoknak a színészeknek a figuráját is belopni a megújuló színházunk tereibe, akik szerencsére ma is közöttünk vannak. Hogy kik õk, s miképpen jelennek majd meg, az egyelõre legyen titok. De részt vehetünk a gyönyörûséges Szentpétery Szalon kialakításában, ahol nemcsak a nemzet nagy színészének, a megszépült épület névadójának emlékét ápoljuk, hanem na, de ez is hadd legyen majd meglepetés. Az biztos, hogy napi kapcsolatban vagyunk a Színháztörténeti Múzeummal és olyan intézményekkel, emberekkel, akik segíteni tudnak. És hogy kik azok, akik pedig a a Száz Család keretében segítik ezt a kis missziót, s akikkel együtt Ft-ot gyûjtöttünk össze? Szokás szerint a családfõk neveit sorolom, ezúton is köszönetet mondva nekik, kifejezve egész családjuk felé nagyrabecsülésemet: Bereczky Kálmán dr., Filep György, Filepné Fábián Anikó, Fogarassy Károly, Hanusi Péter, Havasi Ferenc, Kaptur Sándor, Katona István (biztosítási szakember), Nagy József (Gépészeti Szakközépiskola), Oláh András, Pataki István, Soltész Ferenc, Szombathy Géza, Tóth József (Széchenyi utca), Vargha Ferdinánd. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt az összeget egészítette ki a Mûvészetbarát Egyesület Ft-ra - Ugye Gyuszi bácsi jól számolok, az Ft pluszt jelent? - és adományozta azt a Parlamentbõl származó kézicsomózású perzsaszõnyeget, ami egykor a Vadásztermet díszítette. Végül: ott a címben is jeleztem már, hogy az a +1 is a százhoz tartozik. Bevallom, õ volt az, akinek a jelentkezése a legnagyobb öröm volt számomra. Egy városunkban élõ fiatalember, akit Semsei Ádámnak hívnak. Köszönõlevelemben ezt írtam neki: nagy öröm az egy lokálpatriótának, ha egy fiatalember szeretne valamit tenni a környezetéért, meg egyáltalán az, hogy elégedett az embertársaival, az életével. Nagy kincs ez, kívánom, egész életét ezzel a hozzáállással élje le. Ez a boldogság titka. Pénzes Ottó

2 2 MÉCSVILÁG augusztus NEMZETI ÜNNEP, HÁZAVATÁS, KITÜNTETÉSEK Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a Nyárádszeredáról érkezõ Bekecs Néptáncegyüttessel ünnepelhettünk. A protokoll szerint Kovács Sándor országgyûlési képviselõ, Seszták Oszkár megyei közgyûlési elnök és Szabó István polgármester beszédeivel, gondolataival emlékezhettünk. Az õ jelenlétükben és közremûködésükkel került felavatásra a felújított mûvelõdési központ is. Bár ez a minden magyarnak szép ünnep valóban jó alkalom lehetett az avatásra, Városunk önkormányzata Díszpolgári címet adományozott Pathó István Jászai Mari-díjas, Farkas-Ratkó díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett színmûvésznek, a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagjának. Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, a városi díszünnepségen megjelent mûvész köszönõbeszédében kifejezte ragaszkodását Mátészalkához, ahová gyermek és ifjúkora köti, s ahol megismerte késõbbi feleségét. Elmondta, hogy szinte naprakészen kíséri figyelemmel kedves városának kulturális életét, s nagyon büszke arra a minõségre, amit itt tapasztal, s ezt a véleményét a legnagyobb nyilvánosság elõtt is folyamatosan hangoztatja. Pathó István a magyar színházi élet és filmmûvészet kiemelkedõ alakja, de ha õszinték akarunk lenni, az elpazarolt 3 esztendõt nem lehet csak úgy behozni, no meg a névadóról sem ártana néhány szót mondani. Azt hiszem, egyszer még össze kell jönnünk majd ebben az ügyben a Szentpétery Zsigmondról elnevezett épületben. Addig is örüljünk annak, hogy Szent István ünnepe sok mátészalkai vagy ide kötõdõ honfitársunk munkájának, eredményeinek elismerésére is lehetõséget adott. Pathó István színmûvész városunk Díszpolgára! annak a nagy színész-generációnak a tagja, amelyet többek között Latinovits Zoltán, vagy Sinkovits Imre neve fémjelez. A neves mûvész, a közelmúltban elhuny feleségével, Móricz Ildikó színmûvésznõvel szép emlékként õrzött jelentõs képzõmûvészeti alkotást adományozott a megújuló Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színháznak. Pathó István Szatmárököritón született július 25-én. Középiskolai tanulmányait Mátészalkán végezte. A Mezõgazdasági Akadémián ban szerzett diplomát. Színi pályafutása Debrecenben, a Sztanyiszlavszkij Stúdióban indult, ahonnan Téry Árpád szerzõdtette 1956-ban a Csokonai Színház társulatához tól az egri Gárdonyi Géza Színház, 1959-tól a Békés Megyei Jókai Színház, 1961-tõl a kecskeméti Katona József Színház tagja volt tõl a Nemzeti Színház társulatának mûvésze, 2000-tõl a Pesti Magyar Színház tagja. Gyakran filmezett és szinkronizált. Az egész ország ismeri és szereti hangját, amit a híres mesehõsökön, Vízipókon és a Hupikék törpikék Lustiján át Robert Duvall-ig, vagy Charles Aznavour-ig sok, sok jelentõs figurának, világhírû mûvésznek kölcsönzött. Az egykori Film Színház Muzsika címû lap hasábjain publicistaként is bemutatkozott, tárcáival osztatlan sikert aratva. Pro Urbe díjas Szabó Menyhért, a vasúttörténet kutatója Köszöntjük Mátészalka új Érdemes Pedagógusait! Szeretettel gratulálunk egyesületünk két tagjának Virágh Katalinnak a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola német tanárának, valamint Tóth Józsefné Csicsák Zsuzsának, a Négy Évszak Óvoda pedagógusának abból az alkalomból, hogy Mátészalka Város Önkormányzata Érdemes Pedagógus kitüntetésben részesítette õket. Mindennapi munkájukkal, a kulturális közéletben mutatott aktív és lelkes ténykedésükkel méltán szolgálta rá az elismerésre. A Semmelweis Nap adott alkalmat arra, hogy a megye egészségügyi dolgozóit elismerésben részesítsék. Nagy örömünkre a kitüntettettek között szerepelt két mátészalkai orvos, egyesületünk két tiszteletreméltó tagja Dr. Varga Béla fülorr-gégész fõorvos, és Dr. Makrai Tibor belgyógyász, gasztroenterológus fõorvos is. Ritka ma már az olyan szorgalmas, alapos és nagyvonalú ember, mint Szabó Menyhért, aki 1980-ban létrehozta a Vasúti Helytörténeti Gyûjteményt, amelynek azóta lelkes, hozzáértõ kezelõje. Egyesületünk tiszteletbeli tagjának precíz és nagy szakértelemmel végzett helytörténeti kutatásai felbecsülhetetlen jelentõségûek. Értékmegõrzõ tevékenységét jelentõs áldozatvállalással, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzi. A gyûjtemény úgymond hivatalossá válására 1984-ben került sor, így bár a 30. születésnapra gyûlhettek össze az érdeklõdõk és a tisztelõk a vasútállomás utascsarnok termébe, mindenki tudta, hogy igazából Szabó Menyhért már 34 éve teszi a dolgát rendületlenül. Az említett jubileumi rendezvényre július 24-én került sor a MÁV Állomásfõnökség, a Közlekedéstudományi Egyesület és a Debreceni Vasútüzemi Szakcsoport rendezésében. Egyesületünk számára is öröm, hogy korábbi kezdeményezésünket felkarolva képviselõ testületünk tagjai is értékesnek, elismerésre méltónak ítélték Szabó Menyhért fáradhatatlan és magas színvonalú munkásságát. Kiválóságok az egészségügyben és a közigazgatásban Szintén a Semmelweis Napon kapott elismerést Szabó Katalin kórházunk ápolási igazgatója. Nemzeti ünnepünkön pedig Mátészalka Város Önkormányzata ismerte el Dr. Kerezsi Erzsébet bõrgyógyász fõorvos asszony és Ördögné Hanusi Beáta védõnõ, Kósáné Filep Erzsébet köztisztviselõ munkáját. Valamennyiüknek gratulálunk! Az oldalt írta és összeállította: Pénzes Ottó

3 2014. augusztus MÉCSVILÁG 3 Kürti László kapta a Tokají Írótábor Díját! A költõ és filozófus, a mátészalkai gimnázium tanára kapta idén a Tokaji Írótábor Díját! Kürti László a kortárs magyar irodalom egyik legjelentõsebb alkotója. Nem tudom, hogy környezete - igen, magunkra mátészalkaiakra gondolok - tisztában van-e azzal, hogy ez milyen rangot jelent. Az iskolákban a magyar irodalom jeleseit tanítva vajon érzik-e, értik-e tanáraink, hogy ki él közöttünk? Igaz, nem sokszor látott olyat a világ, hogy valaki próféta lehetett a saját hazájában. Mindenesetre megnyugtató, hogy Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Fõiskola rektora - aki laudációt mondott a díj átadásakor - pontosan felismerte Kürti jelentõségét. Szeretném ismételten felhívni a mûvészetbarátok és az irodalmat tanító pedagógusok figyelmét arra, hogy az internetet használva olyan Kürti verseket hallgathatnak meg, amelyeket jelentõs magyar színmûvészek - Mácsai Pál, Gálffi László, Lukács Sándor, Kulka János, Venczel Vera, Szacsvay László, Kaszás Gergõ, Rátóti Zoltán - mondanak el. Talán diákjaink is jobban ráéreznek a versek ízére! Szívbõl gratulálunk Kürti Lászlónak! Ismét nagy siker a Múzeumok Éjszakáján Június 21-én került megrendezésre Mátészalkán a Szatmári Múzeum tereiben és udvarán a Múzeumok Éjszakája elnevezésû program. Dr. Cservenyák László múzeumigazgató és munkatársai ezúttal is gondoskodtak arról, hogy a 17 órától éjfélig szívesen látott vendégek jól érezzék magukat. A gyerekeknek szóló mûsorok sorát az Ákom-Bákom Színház nyitotta meg, majd maguk a diákok is megmutatták mit tudnak. A Kikelet Óvoda Tûztánca után a Képes Géza Általános Iskola gyermekei zsidó táncokat adtak elõ, Fudella Annabella pedig különlegesen szép énekhangjával örvendeztette a hallgatóságot. Késõbb fellépett a Szultana Hastánccsoport, s a Latin Dance Studio táncosai is bemutatták tudásukat. Kiállítások megnyitására is sor került ezen az estén. Csutkai Csaba fotómûvész Csodarabbik emlékhelyei és emlékezõi címû anyagával a holokauszt 70. évfordulójára emlékeztek a szalkaiak. Az érdeklõdõk megtekinthették Gábor Marianne festményeit és Kertész Klára kerámiáit, valamint Janó Ákos etnográfus Pásztorélet a Hortobágyon címû fotókiállítását is. Sokakat csaltak be a pompás múzeumudvarra az egymás után kezdõdõ könnyûzenei programok is. A Cathca Lab, a Talán Teátrum mûsora után lépett színpadra Keresztes Ildikó, õt pedig a The Tery Crews Band és a Why Not együttes követte. Természetesen most is voltak kézmûves foglalkozások és nem maradhatott el a Szent Iván éji tûzgyújtás sem. A szervezõk gondoskodtak gasztronómiai különlegességekrõl is. Dobszerdák nagyszerû hangulatban A mátészalkai fiatalokból álló Szalka EgyüttEst tagjai - élükön a Filep testvérekkel - ebben az évben is megszervezték azokat a szerdai fõtéri találkozókat, amelyekre nyárestéken szívesen látogatnak el a város lakói. Jó dolog tudni, hogy kéthetente mindig történik valami a belvárosban, s ez legalább felállíthatja az embereket a televíziók és a számítógépek elõl. A június 18-án induló programsor elsõ fellépõje a veteránokból álló Orion zenekar volt. Õket a világszínvonalon gitározó Király István követte, aki a G-Jam Project formációval állt a színpadra. Bár az egyik rendezvényt a viharos szél "elfújta", annál nagyobb várakozással néztek a szalkaiak a jó öreg Kókú, azaz Kovács Zoltán és fiai, a Smith Rock Family koncertje elé. Augusztus 13-án a Why not formáció után lépett fel a budapesti Volumen együttes, amelynek tagjai rendkívül képzett zenészek, s ezt a kivételesen magas színvonalat a szalkai közönség is azonnal érzékelte. Lapunk megjelenésének idõpontjában még fix, hogy lesz egy rendezvény, annál is inkább, mert éppen a nyíregyházi Fix együttes igyekszik majd jó hangulatot csinálni Mátészalkán, ami remélhetõleg már meg is marad másnapig, amikor is kezdõdnek a Fényes Napok programjai. Az oldalt írta és összeállította: Pénzes Ottó

4 4 MÉCSVILÁG augusztus Végh József Egy építész Auschwitz-Birkenauban Rozoga sínpár Kopott talpfák felett, Az égen sötétszürke, Komor, koszos fellegek Belém szorul a lélegzet, Belépek, ahogy õk is Beléphettek Kerítés, szögesdrót, barakk, Távolabb már csak kémény, Ameddig a szem ellát, Kémény és kémény és kémény, Megannyi barakkból, ami megmaradt Megannyi felkiáltójel, Fel, kiált egy hang, Ember, kelj fel! Hangfoszlányok hullámzanak, A kopár mezõn kósza szél szalad Tégla barakk, A ház falán belül, Homály, három sor fekhely, Egymás felett, sárpadló felett, Légy csendben, németül. Egy árva vagon Mementóként álldogál, Magára hagyva, Félretolva, felsikoltva, Rozsdás, ragyás vakvágányon. A sínpár még nem ér véget, A távolban liget, ringó Vonzza magához A gyanútlan szemet Fekete, márvány emlékkövek Felirat angolul, valami hamuról Lelkekrõl és békérõl, Még mindig nem értem, Csak egyre jobban ver a szívem, Csak kalapál, csak dörömböl a szívem Az emlékek síremlékek, A háttérben rém romhalmaz, Összedõlt épület, megmaradt falak, Tábla, mely oldja a rejtélyt, Beteljesíti a baljóslatú sejtést... Ez hát a hely Egy a hat közül Ez az a lépcsõ, le a pincébe Ez a vetkõzõ és ez a fürdõ Megérint és megrémít a hely szelleme Állok tisztelettel, némán, Elõttetek, balsorsú másfél millió, Elõttetek, elárult négyszázezer Magára hagyott magyar zsidó Mélyen hallgatok, Ma a szelíd szél nektek dúdol Bús, békés sirató dallamot A talpfákon visszaindulok, Rozsdás vasak, talpcsavarok, Ha ti mesélni tudnátok Lépek fáról fára, Lassan haladok vissza, Múltból a mába (folytatás az 5. oldalon) Ami a világban akkoriban, s ami 1944 áprilisában és májusában Mátészalkán történt, arra nem lehet szavakat találni. A Kossuth, a Rákóczi, a Zöldfa és a mai Bajcsy Zsilinszky utca által határolt területen állt a körzeti gettó, ahonnan zsidó embert hurcoltak el, akik közül alig-alig tért haza valaki. A legtöbben Auschwitzban végezték be életüket. Augusztus 29-én a zsinagóga épületében kerül felavatásra az az újra felállított emléktábla, ami az elhurcoltak neveit tartalmazza. Ezen a délutánon Gerendás Péter Liszt-díjas elõadómûvész - aki családja révén maga is érintett a szörnyûségekben -, ad különleges koncertet. Dalait Pénzes Ottó szakítja majd meg, hogy történeteket meséljen el azokról az idõkrõl, felelevenítve Fuchs Jenõ, Mayer Áron, Szalkai Pál és mások alakját. Itt a Mécsvilág lapjain a mátészalkai származású Végh József építész versével emlékezünk, aki legutóbb éppen az újtelepi Égigérõ Közösségi ház terveivel örvendeztette meg a szalkaiakat. Észak fényei és Holokauszt címmel nyílt kiállítás a Szatmári Múzeumban Eugen Jenõ Bocsor és Gizy Csuzy Svédországban élõ magyar származású festõmûvészek munkáiból. A házaspár mindkét tagja Budapesten született ban hagyták el hazájukat remélve, hogy mûvészi képességeiket máshol jobban tudják érvényesíteni. Kanyargós életük ezen békés szakaszában már a kis svéd településen,tomelillában Mátészalka is emlékezik a holokauszt 70. évfordulóján Fuchs Jenõ diplomája Egy Auschwitzba elhurcolt mátészalkai zsidó ügyvéd Fuchs Jenõ egyetemi diplomáját helyezték el kis ünnepség keretében a Szatmári Múzeum falán. A Múzeumok Éjszakája címû rendezvényen, Csutkai Csaba fotómûvész Csodarabbik emlékhelyei és emlékezõi címû kiállításának megnyitójához csatlakozva, az adományozó Tempfli József megbízásából Hámorszky József adta át az értékes dokumentumot. Fuchs Jenõ, korának ismert eszperantistája volt. Erre a rendkívül sajátságos nyelvre annakidején lefordította Petõfi és Shakespeare több élnek és alkotnak. Itt van a mûtermük is, amit minden Húsvétkor megnyitnak az érdeklõdõk elõtt. Tagjai a Svéd Mûvészeti Szövetségnek és a Svéd- Magyar Panoráma Világklubnak, - ahol kapcsolatba léptek a mátészalkai Székely Lászlóné Marikával is. A kiállítás megnyitón közremûködtek a Szamár Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai, Jeney Sándorné - zongorán - és Máté Dóra fuvolán. Észak fényei a Szatmári Múzeumban mûvét is. Szép háza a katolikus templom mellett állt, ami késõbb a közfürdõ egyik részlege lett. Lebontásának semmi értelme nem volt, mint ahogyan sok régi épületének sem. Tempfli József technikumi tanár édesapja hagyatékaként õrizte meg a Fuchs diplomát, amit valamelyik hajdani tanítványától kapott. A kis ünnepség után néhány egykori tisztelõje a mátészalkai temetõben Nyéki Károly sírján helyezett el virágot. Õ a környékbeli zsidóság történetét nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel kutatta. A mûvész Székelyné Marikával és Székely Tündével Az oldalt írta és összeállította: Pénzes Ottó

5 2014. augusztus MÉCSVILÁG 5 Gábor Marianne és Mátészalka kapcsolata ben kezdõdött, amikor a Nemzeti Galériából a Szatmári Múzeumba került a mûvésznõ életmû kiállításának anyaga, s amelyért 2002-ben Pro Urbe díjat kapott. A Mûvészetbarát Egyesület is tiszteletbeli tagjának kérte fel. Mára sajnos csak néhány alkotása maradt a városban, de így megfogyatkozva is a múzeum képzõmûvészeti anyagának legértékesebb részét képezik. Gábor Marianne a magyar festészet örökifjú mestere volt. Mindig a saját maga élettörténetét festette, s közben tudni szerette volna a világot és elfogadni olyannak, amilyen. Pedig a sikeresnek induló és elismerésekkel A kerek világ közepén címû könyvének sikere után, amolyan folytatásra vállalkozott Pénzes Ottó a Mûvészetbarát Egyesület elnöke, a Képes Géza Általános Iskola tanára. Beszélgetések, történetek és persze a szerzõtõl megszokott elmélkedések Igen, úgy valóban könnyû! No, de egyesek állításával szemben, - akik maguk is "civilt" játszanak, aztán végül politikusi bõrbe bújnak - a Mûvészetbarát Egyesület nem kap milliókat, legalábbis a város önkormányzatától nem. A polgármesteri alapból - 5 évre szóló megállapodás alapján - juttatott Ft-on felül évek óta a költségvetésbõl a képviselõ testület további Ft Akit szerettek az istenek Gábor Marianne festõ- és grafikusmûvészre emlékezve gazdag mûvészpályáját szörnyû traumák keresztezték. Gábor Marianne és férje, Rónai Mihály András családja a holocaust áldozatai lettek. (Mindkét család tagjai a XIX. század óta elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar kultúrában: irodalomban, oktatásban, iskolaügyben.) Mindennek ellenére és mindennel együtt festményei azt sugallják: Az élet szép! Gábor Marianne április 26-án született Budapesten. Szõnyi István festõiskolájában tanult, majd a Képzõmûvészeti Fõiskolán Réti István tanítványa volt. Mûveit ban láthatta elõször kiállításon a közönség, negyvennél is több önálló tárlaton és több mint húsz külföldi kiállításon mutatták be õket és 1943 között a zebegényi mûvésztelepen dolgozott. Késõbb betiltották: között nem szerepelhetett kiállításokon. Mûvei közül elsõsorban karakteres, ironikus emberábrázolásai, valamint lírai hangsúlyú figurális és tájképei ismertek. Számos képét a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, valamint több külföldi, fõleg olaszországi gyûjtemény õrzi, így az Uffizi is. Gábor Marianne azon kevés festõk egyike, akinek két önarcképét is õrzi a firenzei képtár ben Hatvany-díjat, 1976-ban Leonardo-érmet kapott, 1978-ban Érdemes Mûvész lett, 1995-ben pedig Budapestért díjjal ismerték el. A Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetettje is volt. Gábor Marianne alkata szerint boldogságra termett. Ezt láthatta Heltai Jenõ is, amikor megírta róla szóló versét: Akit az istenek szeretnek, Örökre meghagyják gyereknek, Bizakodónak, nevetõnek, Az élet útja annak puha szõnyeg, Útravalója sugaras derû, Mely ólmot színarannyá aranyoz, Széppé a rútat, jóvá ami rossz És nagyszerûvé azt, mi egyszerû, Találkozások Mátészalkán Õsszel jelenik meg Pénzes Ottó új könyve kapnak helyet abban a kiadványban, ami stílusában is követi az elõzõt. Ezúttal is mesél, csak most nem a nagyon régi mátészalkai dolgokról, hanem a közelmúlt eseményeirõl. Olyan találkozások élményét eleveníti fel, amelyek az ezredforduló Mátészalkáján estek meg, s amelynek résztvevõi a magyar szellemi élet kiválóságai voltak. Több mint hetven híresség vonul fel a könyv lapjain, akik Mátészalka barátai lettek, s akik segíthetnek abban, hogy városunkról az ország közvéleménye elõtt Úgy könnyû, ha milliókat kap valaki! céltámogatást ad a szervezetnek. No, de ahogyan Szabó István polgármester úr levelében jelezte, ezt az összeget sem kaphatja meg egyelõre egyesületünk, mert a képviselõk nem szavazták meg azt a bizonyos 200 millió forintos hitelfelvételt. (Rossz rágondolni, hogy mi lett volna városunkkal, ha azt a néhány milliárd forint adósságot nem veszi le a kormány a vállunkról!) Újjá az ócskát, tengerré a tócsát. A világ annak micsoda? Mindennap millió új csoda, Sok tarka álom és kevés valóság. Tündérek és mesék víg birodalma, Amelyben gyõz a jó, kárt vall a gaz, hamis, Amelyben minden alma aranyalma És az marad befõtt korában is, Játék az élet, élet csak a játék S élet, halál egyformán szép ajándék. (...) Gábor Marianne, az "örök gyerek" július 23-án 98. életévében hunyt el. Farkas Judit (Sós Ágnes filmrendezõ dokumentumfilmet készített a mûvésznõrõl, melyben megismerhetjük kivételes személyiségét is. Megtekinthetõ a sosagnes.hu weboldalon, Akartam volna mutatni címmel.) olyan kép alakuljon ki, ami végülis az igazságot hordozza: vendégszeretõ, barátságos, az igényes kultúrára, mûvészetre fogékony kisváros. Kapturné Bíró Beáta Ahonnan azonban valóban kapunk támogatást, az az a vállalkozói kör, amelyik munkánkat elismerve immáron 12. éve áll mögöttünk. Persze számolunk még a befolyó tagdíjakkal, és azokkal az adományokkal, amelyeket azoktól a honfitársainktól kapunk, akik - akár tagok, akár nem - szintén elismeréssel adóznak másfél évtizedes tevékenységünk elõtt. Legutóbbi lapszámunk óta Kedves Gusztáv bádogosmester, az ebesi Dr. Okváthné Lászlóné, és a Németországban (is) élõóvónõ Réz Mária részesített bennünket támogatásban. Persze rendületlenül érkezik hónapról hónapra Tempfli József adománya is! Hálásan köszönjük az elismerésként is felfogható segítséget! Pénzes Ottó egyesületi elnök Végh József Egy építész Auschwitz-Birkenauban (folytatás a 4. oldalról) Elõttem feltárul még egyszer minden, A kép, a tábor terve, egy városnyi ember, Arcok a hullámzó tömegben Ahányan voltak, majdnem Budapestnyi, Vagy lehetne akár hétszer Debrecen A tábor, egy város és annak építésze Tudta vajon, hogy mit szolgál mûve? Amikor koptatta az iskolapadot, Amikor rajzolta a rajzfeladatot, Vajon ilyen sikerrõl álmodott? Építész! Mûved ma mementóként áll, Ihletõje nem az élet, A halál! Amit létrehoztál, Akartad vagy sem: Halálgyár Építész! A te tiszted, küldetésed, Hogy az életet, És ne a halált szolgáld, És a végsõ nyugalmat,a békét, A jól végzett munka jutalmát Munkáddal megszolgáld Építész! Legyen hát elõtted Auschwitz-Birkenau Intõ példa, Ne add tudásod bármihez, Ne légy eszköze bárminek, Maradj ember, értõ, érzõ bármi lesz! A talpfák alattam kopognak, elfogynak. A tábor, a barakkok a hátam mögött. A komor, koszos felhõk mögül még Kibújik néhány lenyugvó napsugár, És a múlt sötét árnyaira Csendes este száll Jótékonysági est a református templom felújításáért A mátészalkai Kossuth téri nagytemplom felújítása már ugyancsak esedékes. A gyülekezet tagjai, élükön Becsei Miklós nagytiszteletû úrral és Tóth Zoltán fõgondnok úrral, minden követ megmozgatnak, hogy a város patinás épülete újra a régi szépségét mutathassa. Pályázati lehetõségek kiaknázása mellett, az adakozás erényét is gyakorolja a közösség, hogy legalább majd az önerõt biztosítani tudja, ha végre siker koronázza az erõfeszítéseket. Ezt a célt szolgálta a június 6-án megrendezett jótékonysági est is, amelynek vendége Mészáros János Elek a évi "Csillag születik" gyõztese volt. A nagy érdeklõdés mellett megtartott eseményen a Mátészalkai Református Énekkar is közremûködött. P.O.

6 6 MÉCSVILÁG augusztus Dezsõ atya.....ha ezt a két szót bármelyik "õslakos" mátészalkai meghallja, senki más nem juthat eszébe, csak az a lobogó hitû, hihetetlen vitalitással, akarattal megáldott római katolikus pap, aki itt Mátészalkán 20 éven keresztül volt nem csak az egyházközségének, a filiáknak, hanem az egész városnak a legjobb értelemben vett szolgája, és akitõl végsõ búcsút kellett vennünk augusztus 14- én. Dr. Miklós Dezsõ volt tiszakerecsenyi, paposi, mátészalkai, érdi római katolikus plébánostól az ünnepi gyászmisén elbúcsúztak mindazok, akiknek talán "hivatalból" is illett elköszönniük. Bár a "hivatalos" szavak is szívbõl jövõ érzéseket, emlékeket fogalmaztak meg elmondva életét, papi hivatásának állomásait, kiemelve rendíthetetlen hitét és akaratát, én most mégis úgy érzem, hogy azt a hétköznapi embert kell megidéznem, attól az egyszerû lelkiatyától kell búcsúznom, akit én megismertem, s akivel összeösszekapcsolódott valamilyen módon életünk, munkánk. A pillanatot, amikor elõször találkoztunk, már nem tudom felidézni, de azt biztosan tudom, hogy azonnal valamilyen munkát adott. Amikor mondandóját így kezdte: "Beám" akkor már tudtam, hogy Dezsõ Atya fejébõl újra kipattant valami olyan ötlet, amelyet most, máris, azonnal meg kellett valósítani, de ami mindig közösségének, egyházközségének érdekeit szolgálta. A fiatalokat mágikus erõvel vonta maga köré, miután Mátészalkára került. Ellentmondást nem tûrve, kerékpárral végiglátogatva a családokat "szedte össze" azokat a fiúkat és lányokat, akik addig az egyházzal, a hittel nem találkozhattak, hiszen ez az idõszak a nyolcvanas évek közepe táján volt. És jöttek a fiatalok Volt olyan év, hogy a szûknek bizonyuló templombelsõ helyett a plébániatemplom kertjében erõsítette meg 110 fiatal a hitét, felvéve a bérmálás szentségét. Ezekkel a fiatalokkal õ személy szerint, divatos kifejezéssel élve személyre szabottan foglalkozott, ismerve mindenkinek a családját, hitbéli elõéletét. Tudva azt, hogy a vallásukat addig nem gyakorló családok gyerekeit a hit közelébe vinni hagyományos módon nem lehet, számtalan, akkor forradalminak számító újító ötlettel állt elõ. (Na ezeknek a megvalósítása kezdetén hangzott mindig el a "Beám" ). Rendszeresen szerveztünk például beatmiséket. (Persze a beatmisék elõtt próbákat kellett tartani, amelyeken a közösségformálás mellett Dezsõ Atya úgy tanított mindenkit, hogy észre sem vettük.) Egyik évben Szent Erzsébet legendáját "vittük színre", illetve a templomban játszottuk el a fiatalokkal a történetet. Ezeknek az elõadásoknak ma már tudom, hogy az elsõdleges célja nem is maga a produktum létrehozása volt, hanem a fiatalok közösséggé szervezése. Nagyon sok mindent tanultam akkoriban tõle. A legelsõ talán az volt, hogy nincs lehetetlen. Csak a célt kell kitûzni, és az oda vezetõ utat mindig megmutatja a Jóisten. Néha, amikor a cél elérése felé szaladtunk (mert Dezsõ Atyával békésen sétálgatni nem lehetett), számtalanszor sóhajtottam fel magamban: na ez már azért sok ennyi mindent nem lehet.nincs nekem más dolgom? És már éppen nyitottam volna a számat, hogy tiltakozzak, vagy esetleg ki is nyitottam és tiltakoztam, akkor mindig mondott valami olyan biztató szót, elõállt egy olyan új rendkívüli dologgal, amely mindent elfeledtetett velem. Azt is megtanultam tõle, hogy a kimondott szónak nagy súlya lehet minden tekintetben. Õ nem szépítgetett, nem finomkodott, nem kerülõutakat keresett, ha a célját el akarta érni. Pontosan ezért lehetett nem csak hiteles pap, hanem hiteles ember is, mivel tudtuk: az õ szavai mögött nincs hátsó szándék, és nincs alku sem! A családi legendárium számtalan történetet õriz vele kapcsolatban. Voltak nagyon megható, rendkívül bosszantó és mulatságos események is karácsonya. Szentestén, a katolikus plébánián gyûjtötte össze Dezsõ Atya a városunkba Romániából érkezõ olyan menekülteket, akiknek családjuk odaát maradt, nem volt kivel tölteniük a szentestét. Több tucatnyian szorongtunk a plébánián a terített asztal mellett. Emlékszem, a Boldog herceg címû elbeszélést olvastam fel, azt "tettem" a közös fánk alá. Sírtunk azon az estén valamennyien (biztos mindenki más miatt), de akkor én valami hihetetlen katartikus élményt éltem át. Az az este segített abban, hogy igazán kinyissam a szívem mások felé. És ezt a katartikus élményt azután éltem át, miután aznap délután még felháborodva tiltakoztam, dühöngtem és mérgelõdtem és kijelentettem: "na én többet soha semmit mert ami sok, az sok. és elegem van Dezsõ Atyából!" Az elõzmény az volt, hogy Dezsõ Atya ellentmondást nem tûrve december 24-én délután két óra körül a telefonban úgy kezdte mondókáját, hogy "Beám". Éreztem, hogy nem jól kezdõdik a dolog, de a folytatás a legvadabb rémálmaimat is felülmúlta. A történetet nem részletezve csak anynyit mondhatok, hogy hóban, fagyban, már sötétben, kutyák által megtámadva, megugatva, kerítésen bebújva, új dzsekimet elszakítva, friss jogosítványnyal minimális sofõri tapasztalattal, kis Polskival a Kraszna felfagyott havas töltésen mentünk és hoztuk el azokat a virágokat Kocsordról a töltés melletti kertészetbõl, amelyeket az éjféli mise oltárára szánt Dezsõ Atya. Én már majdnem sírtam, végig az járt a fejemben, hogy ki fog engem kihúzni december 24-én este a kocsimmal együtt a Krasznából. (Mert, hogy a töltésrõl biztosan le fogunk csúszni!) Dezsõ Atya rendíthetetlen nyugalommal ült mellettem, nem mutatott semmiféle félelmet (pedig sofõrtudományomat érzékelve megtehette volna), hanem annyit mondott, amikor megérkeztünk: "Látod Beám, Szûz Mária vigyázott ránk." Amikor gyerekeim megszülettek, õ keresztelte õket. A gyerekek pici koruktól templomba járók voltak, és gyakran otthon is miséztek. Egy törölközõ volt a palást, kitették a Bibliát, gyertyát, és pont úgy csukta be a fiam a szemét, és tárta ki a karját, ahogy Dezsõ Atya a miséken tette. Körülbelül négyéves lehetett, amikor megkérdezve tõle: "mi leszel, ha nagy leszel?" a leghatározottabban vágta rá: Dezsõ Atya vagy Bat Man. Egy kisgyerektõl talán nem is kellett nagyobb elismerés, mert az õ tudatában a szuperhõs majdnem olyan volt, mint Dezsõ Atya. Nem tudom, hogyan csinálta, de mindenkinek megjegyezte a nevét, mindig érdeklõdött mindenki után. Ha hoszszabb ideig nem látott valakit a templomban, azonnal "mozgósított" utcabelit, rokont, ismerõst. Tudják meg, mi van az illetõvel, nem beteg-e, kelle segítség részére. És mindig segített. Jó szóval, személyes megkereséssel, adománnyal. Szívügyének tekintette és nagyon komolyan vette a betegek látogatását, az elesettek segítését. Ezért is szorgalmazta, hogy szinte az országos központtal egy idõben, Mátészalkán hivatalosan is alakuljon meg a Máltai Szeretetszolgálat, amelynek munkáját, tagjainak életét, tevékenységét akkor is figyelemmel kísérte, amikor már elment városunkból. Igazi, közösséget építõ lelkiatyaként élt, nagyfokú szociális érzékenységgel. Karizmatikus egyéniségének köszönhetõen nem csak a szûk katolikus közösségnek volt meghatározó alakja, hanem a város közéletében is folyamatosan jelen volt, aktív szerepet játszott. A rendszerváltozás éveit együtt éltük át, tele volt tervekkel, ötletekkel a jövõt tekintve. (Sokszor beszélgettünk a majdan megalapítandó egyházi iskoláról, a felekezetek kapcsolatáról, a civil szervezetek fontosságáról, minden várost érintõ "közéleti" kérdésrõl.) Adtak a szavára a "hivatalos és nem hivatalos" emberek, mert mindenki tudta, bár néha nehezen vette tudomásul, hogy amikor Dezsõ Atya mond, kér, intéz valamit, soha nem a saját önös érdekéért, hanem mindig a közösségért teszi. És ebbe a közösségbe nem csak a római katolikus hívek tartoztak bele, hanem a város valamennyi lakója. És épített egy templomot. Amikor a templomépítés ötletével elõállt, szerintem minden épeszû ember kételkedett a sikerben. (Nehéz gazdasági idõszak volt, pénztelenség, zûrzavar minden területen.) A Ráczkertben álló katolikus templom köveinek az árát úgy "hordta össze", mint ahogy a fecske szalmaszálanként rakja meg a fészkét. Bejárva Nyugat-Európát adományokat gyûjtött, hogy letehesse nagy álmának az alapkövét. Mindent megmozgatott, minden ajtón bekopogott, mindenkivel összecsapott annak érdekében, hogy elkészüljön a Rácz-kerti templom. A templomszentelési ünnepség papi hivatásának biztosan az egyik legszebb napja volt. Húsz éves szolgálat után 2000-ben elhagyta Mátészalkát, de sosem szakadt el Mátészalkától. Ha szalkai fiatalokkal találkozott Érden vagy késõbb Székesfehérváron, nem mulasztotta el, hogy megetesse a vékonypénzû egyetemistákat, a jó szó mellé egy kis "ellátmányt" is adjon december 28-án még együtt vettünk részt gyémántmiséjén szeretett templomában. Boldogok voltunk valamennyien, hiszen láthatóan kicsit már fáradtabb volt, de még mindig ötleteit, terveit sorolta. A bûvös mondatkezdés ekkor is elhangzott. "Beám"..., és én tudtam, hogy feladat következik. Megrovást kaptam, mivel csak keveset írok a Mécsvilágban. Legyek szíves aktívabb lenni! - szólított fel határozottan. Minden érdekelte, ami kapcsolatban volt az akkor még gyerekcipõben járó, frissen átvett katolikus (Széchenyi) iskola életével. Mikor tanácsot kértem tõle, a hogyan továbbról, csak ennyit mondott: a lelkiismereted szerint tégy mindent, imádkozom értetek! A Pislákoló mécses címû könyvében így ír Dezsõ Atya: "Az Isten nem fogadja el a felmondást, hogy a harcot abba kell hagyni. Továbbra is folytatni kell a küzdelmet a Baal pogány istent szolgáló királyi házaspárral szemben. Az Isten nem engedi az alkut. A megbízást folytatni kell és végrehajtani, illetve be kell fejezni, nem lehet félbehagyni! Ilyen az én sorsom is. Folytatni kell az Istennek szentelt életem, a hit harcát, vallásom gyakorlását, az imámat, a szentmisén való részvételemet, a szentségekhez való járulásomat, a jellemem alakítását, a kísértésekkel való küzdelmet. Mert még hosszú lesz számodra is az út. Nem rövid, nincs kímélet és kegyelem. Kemény az élet! Vértezd fel magad és töltsd be hivatásod!" Dezsõ Atya a tárgyi emléken, a Ráczkerti templom épületén túl kitörölhetetlen nyomot hagyott hívei és tisztelõi lelkében. Nyugodjon békében! Kapturné Bíró Beáta

7 2014. augusztus MÉCSVILÁG 7 KÖSZÖNET PARTNEREINKNEK ÉS TÁMOGATÓINKNAK Az alább felsorolt közintézmények, vállalatok, vállalkozások, civil szervezetek, mint együttmûködõ támogatóink és partnereink teszik lehetõvé, hogy a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület a tehetséges helyi mûvészek, produkciók segítõje, nívós kulturális rendezvények szervezõje lehet és között. Partnereink: Szatmári Múzeum - Dr. Cservenyák László Városi Mûvelõdési Központ - Buzogány Béla Képes Géza Városi Könyvtár - Szabóné Dankó Erzsébet Szatmár Alapfokú Mûvészeti Iskola - Tóth Béla Esze Tamás Gimnázium - Lukács Bertalan Képes Géza Általános Iskola - Svéda István Szatmár Néptánc és Népmûvészeti Egyesület - Tóth Béla Fõnix Park - Dr. Ilku Magdolna, Dr. Ungvári Zsigmond Kossuth téri Református Egyházközség - Becsei Miklós Mátészalkai Rotary Club - Katona István Támogatóink: Mátészalka Város Önkormányzata Szabó István városunk polgármestere Nobilis Rt. - Novák Tibor "Öcsi Hús" Húsipari Zrt. - Zemlényi Gyula, Zemlényi Tibor, Zemlényi Zoltán Szatmár Optikai Kft - Radics Ilona Carl Zeiss Vision Hungary Kft - Karaffa Róbert HOYA Szemüveglencse Gyártó Zrt. - Kerekes János Szatmár-Nyír Kft - Fülöp Bálint Szatmárkerház Kft - Lábas Tibor Can-Tel East Telekommunikációs Kft - Szabó Tibor Tóth 47 Kft és Kastélyszálló - Tóth József és Tóthné Lakatos Erzsébet Szal-Tó Kft - Tóth Attila és Szalai Árpád Infó West Kft - Juhász Katalin Norinvest Kft. Könyvelõiroda - Oláh László Hellog Kft - Heller Gyula Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet - Debreczeniné Olajos Katalin, Hetényi Sándorné Médiatámogatóink: Szatmári Szó Információs Lap - Szamosi István M1 Televízió - Varga Dezsõ, Varga Zsolt Az egyesület bankszámlaszáma: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Adószám: Honlapunk a következõ címen érhetõ el: muveszetbarat.mateszalka.hu MÉCSVILÁG Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye XIV. évfolyam 3. szám Belsõ terjesztésû hírlevél Megjelenik: negyedévente Szerkesztõ bizottság tagjai: Czine Árpád, Kapturné Bíró Beáta, Losonczi Léna, Pénzes Ottó Tördelõ-szerkesztõ: Orbán Norbert A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület a következõ címeken érhetõ el: 4700 Mátészalka Csokonai utca 5. sz. Pénzes Ottó egyesületi elnök Telefon: 44/ Honlapunk: muveszetbarat.mateszalka.hu Villámposta ( ): Nyomdai munkák: INFÓ-WEST Kft. Nyomdaüzeme Mátészalka, Tompa M. u. 1. Telefon:44/ XIII. alkalommal került megrendezésre városunkban az Amatõr Színjátszó Találkozó. De, hát mit jelent az, hogy mégis? Azt jelenti, hogy a 3 éve húzódó épület felújítás, a hozzá kapcsolódó anomáliák teljesen elbizonytalanították a szervezõket, hiszen egy ilyen rendezvény tetõ alá hozásakor azért jó tudni, hogy mondjuk mikor juthatnak hozzá a színházteremhez, vagy egyáltalán, mikor vehetik birtokba az épületet. A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. munkatársai végül vállalták a kockázatot, de csak a kedvezõ idõjárásnak köszönhetõ, hogy gyõztek. Mert az épület továbbra sem került átadásra, de szerencsére a belsõ udvarban mégiscsak sikerült két szép színházi estét megrendezniük május 18-án Musica & Caritas címmel jótékonysági hangversenyre került sor a munkácsi szegények megsegítésére, étkeztetésére. Szvirida János karnagy úr meghívására e célból utazott - immár második alkalommal - a mátészalkai Zenebarátok Kórusa erre a hangversenyre. Délelõtt énekünkkel szolgáltunk a magyar nyelvû szentmisén. Elbûvölt bennünket a Szent Márton székesegyház csodálatos akusztikája, szépsége. A délután 3 órakor kezdõdõ jótékonysági hangverseny elõtt volt idõ egy kis városnézésre, vásárlásra, majd a munkácsi Szent Erzsébet Napközi Otthon vendégszeretetét élveztük, ahol egy finom ebéddel kedveskedtek nekünk. Délután 3 órára megtelt a templom a zenét kedvelõ, s adakozó közönséggel. Majnek Antal megyéspüspök atya köszöntötte a kórusokat, s örömét fejezte ki, hogy idén már 12. alkalommal sikerül megrendezni a jótékonysági hangversenyt. Amatõr Színjátszó Találkozó - mégis A fõszervezõ, Szvirida János karnagy úr megnyitotta a rendezvényt, s köszöntötte a meghívásra érkezett vendégeket: az ungvári magyar konzult, Gyurin Miklós urat, a Cserkészszövetség elnökét, Popovics Pál urat, a Cserkészszövetség tiszteletbeli elnökét, Popovics Béla urat, a történelmi egyházak képviselõit, Szabó Istvánt, Mátészalka város polgármesterét, a fellépõ kórusokat, valamint az összes érdeklõdõt. A hangversenyt a Szent Márton Székesegyház kórusa nyitotta. Stílusos, szép, s tiszta hangzású elõadásuk megadta a rendezvény alaphangulatát és színvonalát. A "Palánka" német nemzetiségi csoport kórusa elbûvölte a közönséget csodálatos üdeségével, fiatalságával, éteri hangzásával. Ezt az elõadást az ungvári Görög katolikus Szeminárium kórusának elõadása követte, melybõl csodálatos nyugalom és tisztaság áradt. A munkácsi Állami Egyetem tanári szakán tanuló fiatalok elõadása szintén kiváló ze- A kedvelt Udvarias Esték hangulatába lépett színpadra az elsõ este a Komédiás Színkör négy tagja, Halóka Zsolt, Erdõs László, Kicsákné Németh Borbála és Kohán Noémi Móricz Zsigmond A zördög címû vidám jelenetével. A jó hangulatot a Talán Teátrum énekesei, Kiss Ági és Baksa András fokozták, majd a nap a Gondolat Kamara kétszemélyes elõadásával zárult. Aldo Nikolaj Rend a lelke mindennek címû kissé abszurd darabjában Erdõs László mellett kellemes alakítással debütált gimnáziumunk kiváló pedagógusa, Kovácsné Kiss Csilla. A második nap a vendégtársulatoké volt. A Kuckó Mûvésztanya és Utcaszínház elõbb a Vacsa Vacsa címû mesejátékot, majd pedig A neiségrõl árulkodott. Elõadásuk magas színvonala után nagy kihívás volt számunkra - a rendezvény egyedüli határon túli kórusaként - a koncert utolsó fellépõjeként megszólalnunk. Mûsorunkat nagy gonddal állítottuk össze, s igyekeztünk a tõlünk telhetõ legjobb elõadást nyújtani. Számunkra nagy megtiszteltetést jelentett a meghívás, s élmény volt ebben a székesegyházban, ilyen erõs kórusok sorában fellépni, énekelni. Köszönjük a szíves meghívást erre a koncertre, melyre Mátészalka város polgármesterének anyagi támogatásával tudtunk kiutazni. Elkísért még bennünket Jeney Ferenc, néhány dézsa címû vásári komédiát mutatta be. Az est és a találkozó záró, s talán legfigyelemreméltóbb elõadása a Szentegyházi Ködszurkáló Kisszínház Gábor Áron címû elõadása volt. Kiss László és csapata régi ismerõsei a mátészalkaiaknak, s szimpatikus elõadásukkal most is nagy sikert arattak. Pénzes Ottó Jótékonysági hangverseny Munkácson A Kertvárosi Református Egyházközség folyamatosan szervezi magas színvonalú kulturális programjait. Július 16-án az Égígérõ Közösségi házban a 25 tagú Continental Singers volt a vendégük. A koncert különleges élményekkel gazdagította a résztvevõket. A Mátészalkáról elszármazottak rendszeresen találkoznak Budapesten. Kõfalviné Thiele Gabriella barátunk lelkes szervezõmunkával tartja életben a kis HÍREK csapatot, akik a legutóbbi összejövetelükön megemlékeztek régi barátjukról, a nemrég elhunyt Dr. Balogh Lászlóról. Az interneten is olvasható a Mécsvilág! Egyesületünk honlapján - muveszetbarat. családtag, akik fotóikkal, videó felvételükkel megörökítették éneklésünket. Az éneklés mellett valamennyien anyagi támogatással is hozzájárultunk a rendezvény sikeréhez. A hangverseny végén a kórusok karvezetõi szép emléket kaptak püspök úrtól, s jó érzés volt, hogy a közönség soraiból is voltak, akik elismerésüket fejezték ki az elõadás után. Köszönjük, hogy újra együtt lehettünk testvérvárosunkban, Munkácson, a Szent Márton Székesegyházban! Siket Vilmosné kórustag mateszalka.hu - valamint a Képes Géza Városi Könyvtár és Mátészalka város weblapján is elérhetõ a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület negyedévente megjelenõ lapja.

8

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Elnöki átadó 2012.06.21. kihelyezett ülés Színházi fesztiválon a régi és új Rotary kormányzókkal 2012. július Rövid

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről SZEKSZÁRD MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Szekszárd Béla tér Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről Kérésére az alábbiakban beszámolok a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Kiemelkedő Művészeti Együttes

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben