Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország, sôt az Egyesült Államok szakembereihez is eljut. Ez természetesen egyrészrôl a mi felelôsségünket növeli, másfelôl azonban garanciát jelent arra, hogy a Magazintól megszokott színvonalat nem adhatjuk alább. A hulladékgazdálkodás rendkívül innovatív, a jogszabályok, technológiák gyakran változó rendszerében jobban el tudunk igazodni, ha a fejlettebb országok gyakorlatát megismerjük. Ennek szellemében ebben a számban a biohulladékok hasznosításában élenjáró Németországról szerezhetünk a komposztálással kapcsolatos naprakész információkat, a biogáz rovatban pedig Ausztriáról olvashatunk. A hazai, jól mûködô telepeket bemutató rovatunkban ezúttal Bólyra látogatunk, ahol egyrészrôl több település szennyvíziszap elhelyezési gondját oldják meg, másrészrôl jó minôségû, mezôgazdaságban felhasználható komposztot állítanak elô. Napjaink hulladékgazdálkodásának talán legaktuálisabb kérdése, hogy mitévôk legyünk a települési szilárd hulladék szelektív gyûjtése utáni úgynevezett maradék hulladékkal. A szakemberek egy része az elôkezelés utáni hulladéklerakókba helyezést preferálja, míg másik az utóbbi idôben többségben lévô részük az energetikai úton történô hasznosítást helyezi elôtérbe. Ehhez a témakörhöz kapunk szakszerû információkat a téma vezetô szakértôjétôl. Végezetül a trágyakezeléssel foglalkozó cikk kapcsán arra szeretném az Önök figyelmét felhívni, hogy a mezôgazdasági szektor is várhatóan rövid idôn belül bekapcsolódik a biohulladék-gazdálkodásba. A körfolyamatban már eddig is fontos szerepe volt a komposztok és erjesztési maradékok felhasználása révén, de az idei évben az állattartó telepek már komoly támogatásokat vehetnek igénybe a trágyakezelés fejlesztésére, és ennek keretében az egyéb biohulladékok kezelésére alkalmas aerob és anaerob technológiákra is pályázhatnak. Bizalmukat újfent megköszönve kívánok Önöknek hasznos idôtöltést a BIOHULLADÉK MAGAZIN legújabb számával! Dr. Alexa László TARTALOMJEGYZÉK / TABLE OF CONTENTS Bevezetô / Editorial... 1 Kicsiben is érdemes komposztálni! / Small-scale composting is worth it!... 2 A szervestrágyázás jelentôsége a mezôgazdasági termelésben / The importance of organic manuring in agricultural production... 7 Biogáz helyzet Ausztriában: dinamikus fejlôdés, komoly lehetôségek / The Biogas Picture in Austria: Dynamic Development, Outstanding Opportunities Tudományos melléklet / Scientific section Lerakás kontra égetés / Landfilling vs. incineration Komposzt elôállítás biológiailag lebomló hulladékból Németországban / Compost from Biodegradable Waste in Germany Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. / Velence Lake Waste Management Ltd Dear Madam, Sir and Colleagues, You are holding in your hands the second bilingual issue of BIOWASTE MAGAZINE, which, to our great pride, reaches readers not only in Hungary but also in many European countries, and experts in the United States. This of course implies a vast responsibility on our shoulders, but at the same time, guarantees the very high quality of the Magazine you are accustomed to. By getting acquainted with the best practices of the more developed countries one may find his/her way more easily through the maze of extremely innovative systems of waste management, along with the associated everchanging legal regulations and technology. Following the above principle, in the present issue you can read up-to-date information on composting in Germany, which leads the field in organic waste utilization, and there is also an article on Austria in the biogas column. This time we are going to visit Bóly in our column on landmark national sites, where on the one hand the problem of finding a home for the wastewater sludge of more settlements is solved, and on the other, very good quality compost is produced for utilization in agriculture. Probably one of the hottest current topics of waste management is the question of utilizing the left over waste that remains after selective waste collection of municipal solid waste. One group of experts suggests deposition in waste disposal sites after pre-treatment, while another group lately, the majority of experts prefers energetic utilization. We can read the opinion of the leading expert on the topic in our column. Finally, I would like to draw your attention (with the help of our article on manure treatment) to the fact that - probably very soon- the agricultural sector is going to join the club of organic waste management. It has already had an important role in the cycle through utilizing composts and fermentation residues, but this year a considerable amount of funds is available for animal farms to develop manure treatment, thus making them eligible to apply to implement aerobic and anaerobic technologies to treat other types of organic waste as well. I would like to thank you again for your trust, and wish you productive reading of the new issue of Biowaste Magazine! 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 1

2 MINTATELEP MODEL PLANT BA GI BE Á TA PROFIKOMP KFT. Kicsiben is érdemes komposztálni! ezt bizonyítja legalábbis Bóly Város példája, ahol az Önkormányzat még ban jutott arra az elhatározásra, hogy a településen keletkezô szennyvíziszapot a jövôben komposztálással kívánja hasznosítani. A pályázati támogatással elkészült komposztáló telep 2004-ben lett beüzemelve, és azóta is folyamatosan mûködik. Lássuk, milyen eredménnyel! Ebben lesz a segítségünkre Vajta László, a komposztáló üzem telepvezetôje. TÁVOL A LAKOTT TERÜLETTÔL A BÓLYI KOMPOSZTÁLÓ TELEP MADÁRTÁVLATBÓL / FAR AWAY FROM THE SETTLEMENT BIRD EYE VIEW OF THE COMPOSTING PLANT IN BÓLY 2 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

3 MINTATELEP MODEL PLANT Sz ögezzük le az elején: a magyarországi viszonyokhoz képest annyira azért nem kicsi a komposztáló telep. Mekkora a kapacitása? A komposztáló telep engedélyezett kapacitása 3850 t/év. A települési szennyvíztisztításból származó iszap mennyisége 3250 t/év, a mezôgazdaságból származó hulladékká vált növényi szöveteké 600 t/év. Ez utóbbi kategóriába a vetômag feldolgozási hulladék, kukoricacsuta ôrlemény, és a gabonafélék szármaradványai, túlnyomórészt szalma tartozik. A települési szennyvíz tisztításából származó iszap 10 település szennyvíztisztító telepérôl érkezik, Mohácsról, Himesházáról, Somberekrôl, Bólyból, Villány és térségébôl, Siklósról, Harkányból, Beremendrôl, Olasz-Hásságy és Magyarbóly településekrôl. A beszállított szennyvíziszapok különbözô víztelenítési móddal kezeltek: szalagprés, centrifugálás, vagy szikkasztás. A fent említett magas széntartalmú struktúra anyagokat a szárazanyag tartalom beállításához használjuk. A beszállított szennyvíziszapot telephelyenként évente bevizsgáltatjuk, a vizsgálatokat az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete Akkreditált Környezeti Analitikai Laboratóriumi Osztálya végzi. A bevizsgált szennyvíziszapok paraméterei megfelelnek az 50/2001 Kormány ren delet 5.sz. mellékletében elôírtaknak, így avval nem szokott problémánk lenni. Hozzá kell tenni azt is, hogy mindegyik szennyvíztisztító teleprôl csak kommunális iszapot fogadunk. A struktúra anyagok analízisét a Bóly Mezôgazdasági Zrt. akkreditált laboratóriuma végzi. Honnan jött a szennyvíziszap komposztálás ötlete? Korábban problémák voltak az iszapel helyezésével, megváltoztak az erre vonatkozó jogszabályok. Az Önkormányzat ekkor döntötte el, hogy pályázat segítségével kívánja megoldani a helyzetet, és épít egy komposztáló telepet. A pályázat megírásával a pécsi Total Környezetfejlesztési Tervezô és Szolgáltató Kft-t bíztuk meg. A helyszín Small-scale composting is worth it! at least this is what the example of Bóly shows, where the municipality decided in 2003 to produce compost from the wastewater sludge generated in the town. The composting plant started operation in 2003 with the help of grants from a tender and has been working continuously since then. Let us look at the results with the help of Laszlo Vajta, the manager of the composting plant. Let us nail it down at the start: considering it is in Hungary, the composting plant is far from small. What is the capacity? The permitted capacity of the composting plant is 3850 t/year. The amount of communal wastewater sludge is 3250 t/year; the amount of plant tissue originating from agricultural waste is 600 t/year. This former category includes process waste from seeds, ground corncobs, and the remnants of cereal stalks - mostly straw. Sludge from the treatment of communal wastewater comes from the wastewater treatment plants of 10 settlements: Mohács, Himesha, Somberek, Bóly, Villány and its surroundings, Siklós, Harkány, Beremend, Olasz-Hásságy and Magyarbóly. PRIZMAÉPÍTÉS ELÔTT / BEFORE HEAP SETTING 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 3

4 MINTATELEP MODEL PLANT The wastewater sludges received are dewatered using various methods, such as belt presses, centrifuging / purging or desiccation. The structural materials with high carbon-content mentioned above are used for adjusting the dry substance content. The sludges received are analyzed yearly at each site by the Accredited Environmental Analysis Laboratory of the Baranya County Institute of the National Public Health and Medical Officer Service. The parameters of the analysed wastewater sludges conform to the requirements in the 5 th appendix of Governmental Decree no. 50/2001 so we usually do not have any problem with them. It should be mentioned that we only accept communal sludge from each of the wastewater treatment plants. The analysis of structure materials is performed by the accredited laboratory of Bóly Agricultural Zrt. Where did the idea of composting wastewater sludge come from? We used to have problems with the disposal of wastewater sludge and the relevant regulations have also changed. So the Municipality decided to apply for a tender to solve the problem and build a composting plant. Total Environmental Development, Planning and Services Ltd. in Pécs was contracted to prepare the application. Several aspects were taken into account when choosing the location, most importantly the distance to the nearest residential area. The chosen location is A NYERSANYAGOK ALAPOS HOMOGENIZÁLÁST IGÉNYELNEK / ROW MATERIALS NEED AN EXTENSIVE MIXING kiválasztásánál több szempontot vettünk figyelembe, elsôsorban a lakóterülettôl való távolságot. A kiválasztott terület a legközelebbi településtôl 2 kmre található, ami kedvezô a szagemissziós problémák elkerülése miatt. A major bejáratáig már volt szilárd burkolatú út, víz és áram csatlakozás, valamint a terep közel vízszintesnek mondható, hiszen az egyes részek közötti szintkülönbség alig 1 méter. A felszín alatti víz állapota szempontjából a terület kevésbé érzékeny. A major területén lévô épületek (magtár, istálló, gazdasági épület) egy részét tudtuk használni, más részét jelenleg is raktározásra használjuk. Ha valaki elôször jár ezen a telepen, mit érdemes megmutatni neki, milyen gépekkel dolgoznak? A komposztáló telep építése a 23/2003 Kormányrendelet elôírásainak megfelelôen történt. A telep rendezett, a felszín a ki- és befolyó vizek kizárása céljából szigetelt, kiemelt peremmel ellátott. A prizmák alatti levegôztetô csövek a betonburkolatban kialakított hornyokban helyezkednek el. A prizmák végénél csurgalékvíz-gyûjtô zsomp lett kialakítva. A csapadékvizet 2 db 100 m³-es, földbe süllyesztett acéltartály gyûjti, a tüzivíz tá- A kiválasztott terület a legközelebbi településtôl 2 km-re található, ami kedvezô a szagemissziós problémák elkerülése miatt. 4 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

5 MINTATELEP MODEL PLANT roló pedig szintén egy 100 m³-es földbe süllyesztett acéltartály. Az iroda, az öltözô, a WC, valamint a komposztálási technológia irányítástechnikai egysége egy iroda konténerben lett elhelyezve. Az eszközök, szerszámok részére külön raktárkonténert alakítottunk ki. A beszállított kezelendô hulladék, az iszap, valamint a kiszállított komposzt mennyiségének mérésére egy 60t hídmérleg szolgál. A mért adatokat egy számítógép regisztrálja és rögzíti. A komposztálás a zárt rendszerû, a Profikomp Kft. által szállított Gore Cover technológiával történik. A szennyvíziszap és az adalék anyagok keverését és prizmába rakás elôtti homogenizálását egy vízszintes tépôdobos szervestrágyaszóróval végezzük. A 40-60% szárazanyag-tartalmú kész keveréket homlokrakodóval rakjuk prizmákba, a hornyokba lefektetett és szalmával vékony rétegben fedett levegôztetô csövekre. A felrakás során a levegôztetô rendszer folyamatosan mûködik, az eltömôdés elkerülése miatt. A kész prizmát Gore Cover szemipermeábilis membrántakaróval fedjük, rögzítjük a széleit, és elhelyezzük a mérôszondákat. A levegôztetést számítógép vezérli a beállított paraméterek szerint. A komposztálás ezen része 30 napig tart. Az intenzív fázis befejezése után a komposztot a szilárd burkolatú utóérlelô térre visszük, ahol azt rendszeresen forgatjuk. A telep jelenleg 3 fôvel mûködik. A szennyvíziszap és az adalék anyagok keverését és prizmába rakás elôtti homogenizálását egy vízszintes tépôdobos szervestrágyaszóróval végezzük. AZ ISZAP ELÔKÉSZÍTÉSE / PREPARATION OF SLUDGE situated 2 km from the nearest settlement, which is favourable for avoiding odour emission problems. There was already a concrete road to the entrance of the farm, as well as a connection to the water and electricity networks and the terrain can be considered flat since relief is less than 1 meter. Groundwater sensitivity is low. We were able to use some of the buildings in the farm (the granary, the barn, the farm buildings); the other buildings are currently used for storage. If someone visits the plant for the first time, what is worth seeing, and what kind of machinery do you use? The construction of the composting plant conforms to the requirements of Governmental Decree no. 23/2003. The housekeeping at the farm is good; the surface is insulated with raised edges to keep out any in or out-flowing water. The ventilating pipes under the heaps are installed in grooves inside the concrete cover. Drainwater-collecting sumps are installed at the ends of the heaps. Rainwater is collected in 2 underground steel tanks of 100 m³ capacity, and water for fire protection is also stored in a 100 m 3 -capacity underground steel tank. The office, the changing room, the toilet and the operation room of the composting technology are accommodated in an office-container, while tools and equipment are stored in a warehouse container. A 60-ton bridge scale is used for the measurement of the received waste to be treated, the sludge and the produced compost. The data is recorded and archived in a computer. Composting is performed in a closed system, with Gore Cover technology supplied by Profikomp Ltd. An organic manure caster with a horizontal shredding drum is used for the mixing of sludge and additives as well as homogenizing before the waste is piled up in heaps. The generated mix with 40-60% dry substance content is piled up in heaps with the help of a front-end loader, over the ventilation pipes, which are laid in the groves and covered with thin layers of straw. During piling, the ventilation system works continuously to avoid blockage. The finished heaps are covered by a Gore Cover semi-permeable membrane cover, the edges are fixed and measuring probes are installed. Ventilation is controlled by a computer, according to set parameters. This part of the composting process lasts 30 days. After finishing the intensive phase, the compost is taken to the covered curing area, where it is mixed regularly. At the moment, there are 3 people working at the plant. 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 5

6 MINTATELEP MODEL PLANT Do you have any experience with the treatment of green waste? We are not processing green waste at the moment. There are numerous trees and bushes in the parks and streets of Bóly. Branch cuttings in winter and spring and fallen leaves in autumn cause a problem. We have plans to purchase a wood chipper and a garden leaf collector, so that the collected and shredded green waste is easer to manage and compost. Composts from wastewater sludge are usually not very popular with users. How is compost used here? In the beginning, the composted wastewater sludge was deposited on the agricultural areas of Bóly Zrt. but we are in the process of obtaining a free-trading permit. Our future development plans include the processing of animal corpses. To comply with relevant regulations, we will use heat treatment (cooking) and the sterilized material will be composted. Further plans include the building of a biogas plant but it is a distant reality at the moment. Vannak-e tapasztalataik zöldhulladék kezeléssel? Jelenleg nem dolgozunk fel zöldhulladékot. Bóly ligetes utcáin, parkjaiban sok a fa, bokor. Télen és tavasszal az ágnyesedékek, ôsszel a lehullott lomb elhelyezése okoz gondot. A terveink között szerepel egy nyesedékaprító és a lomb összeszedését segítô lombszívó beszerzése, az így aprított, összeszedett zöldhulladék már jól kezelhetô és komposztálható is lenne. A szennyvíziszap komposztok általában nem túl népszerûek a felhasználók körében. Itt megoldott a komposzt elhelyezés? A komposztált szennyvíziszapot kezdetben a Bóly Zrt. mezôgazdasági területein terveztük elhelyezni, de már folyamatban van a szabadforgalmú engedély megszerzése is. A jövôre vonatkozóan a fejlesztési terveink közt szerepel az állati hullák feldolgozása is. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen ezt hôkezeléssel (fôzés) kívánjuk megoldani, majd a sterilizált anyagot komposztálnánk. Távlati terveink között szerepel egy biogáz üzem építése is, jelenleg azonban még nem látjuk a realitását. Legutóbbi számunk Mintatelep rovatában Ferencz Károly, a Depónia Kft. ügyvezetô igazgatója adott interjút a székesfehérvári hulladékkezelô központ mûködésérôl. A cikk vége tördelési hiba miatt sajnos lecsúszott, így az interjú utolsó mondata félbemaradt. A hibát ezúton szeretnénk korrigálni, íme az utolsó mondat teljes egészében: A kísérlet során a szennyvíziszapot zöldhulladékkal együttesen komposztáljuk szintén a Gore Cover technológiával, majd az iszapkomposzt rekultivációs célokra történô felhasználhatóságát vizsgáljuk. A hibáért szíves elnézésüket kérjük! 6 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

7 JOGSZABÁLY LEGAL BACKGROUND DR. DÉR SÁNDOR PROFIKOMP KFT. A szervestrágyázás jelentôsége A koncentrált állattartás egyik legnagyobb gondja a nagy mennyiségû trágya tárolása és hasznosítása. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy a keletkezô trágya ne szennyezze a felszínalatti vizeket és a levegôt, ne terjesszen kórokozókat és gyom magvakat. Csak a szakszerûen kezelt állatürülék tekinthetô szerves trágyának, a szakszerûtlen tárolás és kezelés a környezetre veszélyes anyagot hoz létre. A földmûvelés legrégibb és egyik legértékesebb tevékenysége a szervestrágyázás. Különösen azért, mert hatása igen sokoldalú és alapanyaga megtermelhetô a gazdaságban. A szerves trágyát még a humuszban gazdagabb talajok is meghálálják. Azoknak a gazdaságoknak, amelyeknek bôven rendelkezésre áll szerves trágya, a terméshozamuk nagyobb és biztonságosabb. A szerves trágyák teljes értékû talaj- és növénytrágyák, ami annyit jelent, hogy a talaj fizikai tulajdonságaira, szerkezetére, vízgazdálkodására, majd ezek révén a talaj életére hatnak kedvezôen, fôképp a humuszanyagok szolgáltatásával. A talajban lévô, vízoldhatatlan nitrogén 96-99%-a, a foszforkészlet 35-40%- a, a kéntartalom 10-30%-a kötôdik a talajok szerves anyagához. A szerves trágyák túlnyomórészt a mezôgazdasági termelésbôl származnak, s a talajba juttatásukkal kettôs feladatot oldunk meg: a szennyezô anyagok ártalommentes elhelyezését és a talaj termékenységének növelését. A folyamatosan keletkezô trágya közvetlenül csak szakaszosan és az év kisebb hányadában hasznosítható a mezôgazdaságban. Ezért a trágya átmeneti tárolásáról és viszonylag rövid idejû kiszórásáról gondoskodni kell. Az istállótrágya a mezôgazdasági termelésben Az istállótrágya a gazdasági állatok szilárd ürülékének (bélsár), híg ürülékének (vizelet) és az alomnak különbözô arányú keveréke. Az istállótrágya szerves kötésben lévô tápanyagai hosszú idôn át folyamatosan ellátják a növényt, kedvezôen hatnak a talaj fizikai állapotára, szerkezetére és a bioló giai folyamatokra. A rendszeres istállótrágyázás hatására a növény- Dr. Sándor Dér, Profikomp Ltd. The importance of organic manuring in agricultural production One of the biggest problems in intensive livestock husbandry is the storage and utilization of the large amount of manure generated. It must be managed in way that the generated manure does not contaminate groundwater and air and it does not contribute to the spreading of pathogens or weed seeds. Only properly treated animal excrement can be considered organic manure, because improper storage and treatment result in a material that damages the environment. Organic manuring is one of the oldest and most valuable agricultural activities, particularly because of its variety of beneficial effects and because the raw material is generated right at the farm. Organic manure has a good effect even on soils with higher humus-content. Yields are bigger and production safer at farms using more organic manure. Organic manure is a whole value soil and plant manure because it has a beneficial effect on the physical properties and the structure and water management of the soil, and thus the life of the soil itself: especially through providing the raw materials for humus (96-99 % of the non-soluble nitrogen-content, 35-40%-of phosphorous resources and 10-30% of the sulphur content of the soil is bound to organic matter). Most organic manure comes from agricultural production so using it on the soil solves two problems at once: potential contaminants are safely dealt with, and the productivity of soils is increased. Manure is produced continuously but it can only be used periodically during a short part of the year, so the temporary storage and short-term use of the manure has to be taken care of. Stable manure Stable manure is a mixture of different amounts of the solid and liquid excrement (faecal and urine) of farm animals and associated bedding materials. Nutrients organically bound in the stable manure serve the plant as a continuous resource over a long time in addition to having a beneficial effect on the physical condition and structure of the soil and also on the biological processes. By using stable manure regularly, yields are more balanced and safer even in case of lower quality soils. The composition of stable manure The most valuable component of stable manure is the solid excrement (faecal), containing everything undigested from the feed, as well as bowel bacteria. It contains nitrogen, phosphorous and calcium in compounds that break down more slowly and thus have a longer acting time. Liquid excrement (urine) contains the final products of metabolism, excreted through the kidneys of the animals. Urine also contains the larger part of sodium. Animal species Faecalia (kg) Urine (kg) Cattle Pig 1,2-2,5 2,5-4,5 Sheep 1,5-2,5 0,6-1,0 Horse Daily excrement of a few farm animals 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 7

8 JOGSZABÁLY LEGAL BACKGROUND termesztés számára kedvezôtlenebb talajtípusokon a termések kiegyenlítettebbek és biztosabbak. Az istállótrágya összetétele A szilárd ürülék (bélsár) az istállótrágya legértékesebb része, amely tartalmazza mindazt, amit az állat a takarmányból nem emésztett meg, továbbá sok benne a bélbaktérium. A nitrogén-, foszfor- és a káliumvegyületeket nehezebben bomló, lassabban ható vegyületekben tartalmazza. A híg ürülék (vizelet) azokat a végsô anyagcseretermékeket tartalmazza, amelyeket az állat a veséjén keresztül választ ki. A kiürített vizelet tartalmazza a kálium nagy részét is. Besides excrement, bedding is the other important component of stable manure. It has a double function: on the one hand it provides a soft, clean and dry bed for the animals, and on the other its task is to soak up as much as possible of the liquid excrement, mix with the solid excrement and facilitate its storage and transport, as well as reduce as much as possible of the unpleasant odour. The type of bedding most widely used is the straw of autumn crops but the straw of leguminous plants and grasses, as well as corn-stalks are also used if necessary. Type of bedding Moisture capacity (%) Moisture (%) Organicmatter (%) N (%) P (%) K (%) Crop straw ,3-0,6 0,2-0,3 0,6-1,2 Hay chaff ,3-0,6 0,2-0,3 0,6-1,2 Straw of leguminous ,2-1,5 0,3-0,4 1,0-2,0 plants Forest litter ,7-1,0 0,2-0,4 0,2-0,3 Peat ,3-3,0 0,2-0,4 0,3-0,5 The amount of bedding has a significant effect on the amount of stable manure. Individual bedding compounds break down in different ways during manure treatment processes. The straw of crops and leguminous plants breaks down easily, while the straw of corn, wood chips and sawdust decompose very slowly. Cattle Horse Sheep Pig 4-5 kg 3-4 kg 0,5-1 kg 3-4 kg The daily amount of bedding needed by a few farm animals Wheat straw crop Baled wheat straw Chaffed wheat straw (2,5 cm long) Chaffed wheat straw (4-5 cm long) Volume mass of bedding components kg/m kg/m kg/m kg/m 3 The quality of stable manure depends on the composition of the excrement and the quantity and quality of bedding. The composition of the excrement is affected by the species, age and health condition of the animals as well as by feeding. For example, the excrement of cattle has a relatively low nitrogen-content with slow decomposition and thus heats up more slowly. Horse excrement is dry, with a relatively high nitrogencontent and it tends to warm faster. It is appropriate for Állatfaj Bélsár (kg) Vizelet (kg) Szarvasmarha Sertés 1,2-2,5 2,5-4,5 Juh 1,5-2,5 0,6-1,0 Ló NÉHÁNY GAZDASÁGI ÁLLAT NAPI ÜRÜLÉK MENNYISÉGE Az alom az ürülék mellett az istállótrágya másik fontos alkotója. Funkciója kettôs, egyrészt az állatok részére puha, tiszta, száraz fekhelyet biztosít, másrészt pedig feladata, hogy a híg ürülékbôl minél többet felszívjon, a szilárd ürülékkel jól elkeveredjék, annak tárolását, szállítását megkönnyítse és a kellemetlen szagokból minél többet lekössön. A legáltalánosabban használt alomanyag az ôszi gabonák szalmája, de szükség esetén felhasználják a hüvelyesek, fûfélék szalmáját, és a kukoricaszárat is. Alomanyag Nedvesség (%) Nedvszívóképesség (%) Szervesanyag (%) N (%) P (%) K (%) Gabonaszalma ,3-0,6 0,2-0,3 0,6-1,2 Szalmaszecska ,3-0,6 0,2-0,3 0,6-1,2 Hüvelyes szalma ,2-1,5 0,3-0,4 1,0-2,0 Erdei avar ,7-1,0 0,2-0,4 0,2-0,3 Tôzeg ,3-3,0 0,2-0,4 0,3-0,5 Az istállótrágya mennyiségét az alom mennyisége jelentôsen befolyásolja. Az egyes alomanyagok az trágyakezelési eljárások során különbözôképpen bomlanak le. A gabona- és hüvelyes szalma könnyen, a kukoricaszalma, a faforgács és a fûrészpor igen nehezen bomlik el. Szarvasmarha Ló Juh Sertés 4-5 kg 3-4 kg 0,5-1 kg 3-4 kg NÉHÁNY GAZDASÁGI ÁLLAT NAPI ALOMSZÜKSÉGLETE Terimés búzaszalma kg / m 3 Bálázott búzaszalma kg / m 3 Szecskázott búzaszalma (2,5 cm hosszú) kg / m 3 Szecskázott búzaszalma (4-5 cm hosszú) kg / m 3 ALOMANYAGOK TÉRFOGATTÖMEGE Az istállótrágya minôsége függ az ürülék összetételétôl, valamint az alomanyag minôségétôl és mennyiségétôl. Az ürülék összetételét az állat faja, kora, egészségi állapota, és takarmányozása határozza meg. A szarvasmarha 8 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

9 JOGSZABÁLY LEGAL BACKGROUND ürülékének például viszonylag alacsony a nitrogéntartalma, lassan bomlik, és kevésbé melegszik. A ló ürüléke száraz, aránylag nagy a nitrogéntartalma, gyorsan melegszik. Kötött, hideg talajokra alkalmas trágya. Állatfaj Nedvesség (%) Szervesanyag (%) N (%) P (%) K (%) Bélsár Szarvasmarha ,25-0,60 0,15-0,30 0,10-0,20 Sertés ,55-0,65 0,40-0,60 0,25-0,50 Juh ,55-0,65 0,30-0,35 0,15-0,20 Ló ,45-0,55 0,30-0,35 0,30-0,40 Vizelet Szarvasmarha ,6-1,0 0,10-0,15 1,0-1,5 Sertés ,5-0,6 0,05-0,15 0,8-1,0 Juh ,4-1,6 0,10-0,15 1,5-2,0 Ló ,2-1,4 0,01-0,05 1,5-1,8 Szarvasmarha (hasznosítás és korcsoport szerint) Trágyatermelés (t) Borjú 6 hónapos korig 2,0 Növendék marha választástól 1 éves koráig 5,0 Növendék üszô 1 éves kortól 7 hónapos vemhességig 6,0 Növendék bika 2 éves koráig 9,0 Tenyészbika, tehén, 7 hónap feletti vemhes üszô: 10,0 Hízómarha 11,0 Ló Szopóscsikó 1,5 Csikó választástól 2 éves korig 5,0 Csikó 2-4 éves korban 6,0 Kanca, mén, herélt 7,0 Juh Növendékjuh 0,5 Ürü 0,6 Tenyészkos, anya 0,7 Sertés Süldô 0,8 Kan, koca, elôhasi koca 1,2 Hízósertés 1,3 Baromfi Liba 0,011 Kacsa 0,008 Tyúk 0,005 A GAZDASÁGI ÁLLATOK ÉVES TRÁGYATERMELÉSE sticky, cold soils as manure. Species Moisture (%) Organic matter (%) N (%) P (%) K (%) Faecalia Cattle ,25-0,60 0,15-0,30 0,10-0,20 Pig ,55-0,65 0,40-0,60 0,25-0,50 Sheep ,55-0,65 0,30-0,35 0,15-0,20 Horse ,45-0,55 0,30-0,35 0,30-0,40 Urine Cattle ,6-1,0 0,10-0,15 1,0-1,5 Pig ,5-0,6 0,05-0,15 0,8-1,0 Sheep ,4-1,6 0,10-0,15 1,5-2,0 Horse ,2-1,4 0,01-0,05 1,5-1,8 Cattle categorized according to manure utilization and age Manure production (t) Calf - up to 6 months of age 2,0 Young cattle - from weaning to 1 year of age 5,0 Heifer - from 1 year of age to the 7th month of gestation 6,0 Young bull-calf - to 2 years of age 9,0 Bull for service, cow, heifer beyond her 7th month of gestation 10,0 Store cattle 11,0 Horse Suckling foal 1,5 Foal - from weaning to 2 years of age 5,0 Foal - between the ages of 2 and 4 6,0 Mare, stallion, castrated 7,0 Sheep Young sheep 0,5 Wether 0,6 Pedigree ram, ewe 0,7 Pig Piglet 0,8 Hog, sow, sow with farrow 1,2 Store pig 1,3 Poultry Goose 0,011 Duck 0,008 Hen 0,005 Yearly manure production of farm animals The treatment of stable manure So-called fresh stable manure which comes out of the stables daily cannot be used immediately because it is necessary to treat it and store it for a certain period. There are three basic methods of manure treatment: aerobic (composting) partially aerobic (fermentation) anaerobic (biogas production) The aim defines the choice of the manure treatment method. The aim of the treatment Aerobic (composting) Partially anaerobic (fermentation) Anaerobic (biogas) To conserve nutrients To decrease the volume /- Heat treatment, sanitizing /- To decrease odours /- To stabilize organic matter To obtain a final product that is easy to handle Energy production Application of simple technology Low investment need +/ very appropriate; ++ appropriate; + less appropriate; - not appropriate Composting organic manure The methods of composting organic manure are basically the same as the methods of composting other biowastes. 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 9

10 JOGSZABÁLY LEGAL BACKGROUND Az istállótrágyák kezelése Az istállókból naponta kikerülô, úgynevezett friss istállótrágya nem használható fel azonnal, mert kezelése, és hosszabb-rövidebb ideig tartó tárolása szükséges. A trágyakezelést alapvetôen három módszerre lehet felosztani: aerob (komposztálás) részben aerob (erjesztés) anaerob (biogáz termelés) A trágyakezelés módszereinek megválasztását meghatározza az eljárás célja. Kezelés célja Aerob Részben anaerob Anaerob (komposztálás) (erjesztés) (biogáz) Tápanyagok konzerválása Térfogat csökkentése /- Hôkezelés, higiénizálás /- Szaghatás csökkentése /- Szerves anyag stabilizálása Végtermék könnyû kezelhetôsége Energiatermelés Egyszerû technológia alkalmazása Alacsony beruházás igény +/ kiválóan alkalmas; ++ alkalmas; + kevéssé alkalmas; - nem alkalmas A szerves trágyák komposztálása The following conditions need to be ensured during composting: C/N rate (35-40:1); Moisture content (40-60%); Oxygen supply; Proper structure. The following section emphasizes a few specific requirements. During the composting of stable manure, the mixing and homogenizing of the manure is very important. Manure from the stables has to be mixed under all circumstances because the excrements and the bedding are usually not properly mixed. At smaller farms, the most appropriate tool for mixing is a broadcaster; or a sand loader with a special mixing spoon. In the case of bigger farms, a mixing machine with a higher capacity or a compost turning machine is needed. If the GORE COVER system is used for composting, it is enough to mix the compost once during maturing. In case of systems with no ventilation, mixing must be performed a few times per week. When using regular agricultural bedding, the final compost does not have to be sieved. Fermentation The aim of fermentation (maturing) is to decrease the range of the C/N rate characteristic of fresh manure. Substances with a wide range of C/N rate decompose A szerves trágyák komposztálása alapvetôen megegyezik az egyéb biohulladékok komposztálásával. A komposztálás során a következô feltételeket kell biztosítani: C/N arány (35-40:1); Nedvesség tartalom (40-60%); Oxigénellátás; Megfelelô szerkezetesség A továbbiakban néhány speciális követelményt kívánok kiemelni. Az istállótrágyák komposztálása során fontos a trágya megfelelô keverése, homogenizálása. Az istállókból kihordott trágyát mindenképpen keverni kell, mert az ürülék és az alom anyag nincs megfelelôen összekeverve. A keverésre kisebb telepek esetén legalkalmasabb egy trágyaszóró, vagy egy homlokrakodó speciális keverô kanállal, nagyobb telepek esetén mindenképpen gondoskodni kell megfelelô teljesítményû keverôgéprôl vagy komposzt forgatógéprôl. A komposztálás során amennyiben levegôztetéses GORE COVER rendszert használnak, úgy elég az érés során egyszer átforgatni/átrakni a komposztot. A nem levegôztetett rendszerek esetén a forgatást egy héten többször is meg kell ismételni. Normál mezôgazdasági alomanyagok használata esetén a kész komposztot nem kell rostálni. Erjesztés Az erjesztés (érlelés) célja az, hogy a friss trágyára jellemzô igen tág C/ N arány szûkebbé váljon. A tág C/N arányú anyagok a talajban nehezen bomlanak le, a bomlásuk során sok nitrogént kötnek meg (pentozán hatás), amely akadályozza növények megfelelô fejlôdését. Az erjesztés során 10 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

11 JOGSZABÁLY LEGAL BACKGROUND a tápanyag veszteség 20-30%, amely elsôsorban nitrogént érinti, de nem megfelelô kezelés esetén ez 50-60%-ot is elérheti. Az érlelés során trágyakazalt kell készíteni, hogy a trágya minél kisebb felületen érintkezzen a levegôvel. Ellenôrizni kell a megfelelô nedvességtartalmat, és szükség esetén a keletkezô trágyalével kell pótolni. Az istállótrágya érlelése két szakaszból áll: Aerob (oxidációs) szakasz: trágyakazal összerakását követô 3-5 nap, ha hosszabb, akkor jelentôs nitrogén veszteség léphet fel. Anaerob (redukciós) szakasz: az elsô hôtermeléssel járó aerob szakasz után a kazalban elfogy az oxigén, és erjedési folyamatok indulnak el. Ezt elô lehet segíteni tömörítéssel (pl. újabb friss trágya réteg hozzáadásával), de trágyalével történô öntözéssel is. A kazalban végbemenô biokémiai folyamatok nagyon hasonlatosak a szenázskészítés során végbemenô tejsavas erjesztéshez, idôtartama legalább 100 nap, amelynek végére a C/N arány 20:1-re. csökken. A trágya színe sötét, az alomanyag az érettségtôl függôen alig vagy egyáltalán nem ismerhetô fel. A trágya érettségének fokozatai: Félig érett trágya: a szalmaszálak még jól megkülönböztethetôk, színük még világos. Érett trágya: a szalmaszálak alig észrevehetôek, színük sötétebb, a trágya anyaga a félig éretthez képest homogénebb. Ez a legértékesebb trágya. Túlérett trágya: kenôcsös, tápanyagokban szegény, nehezen szórható. Trágyaerjesztés mélyállású istállókban Ennél a tartási módnál az istállók úgy vannak kialakítva, hogy nem szükséges a trágyát naponta kihordani, hanem az istállóban marad, amíg olyan tömegûvé válik, hogy kihordása szükséges. Ezt az eljárást leggyakrabban szarvasmarha telepeken és a juhászatokban alkalmazzák. Az állatok szabadon mozoghatnak az istállóban. Az alom az összes híg ürüléket felissza, azonban a nitrogénveszteségek elkerülése miatt ez nagyobb mennyiségû almozást igényel, ha ezt biztosítani tudjuk, akkor kitûnô minôségû trágyát nyerünk. Ha nem áll rendelkezésünkre megfelelô mennyiségû alomanyag, akkor a nitrogénveszteség miatt egészségtelen istállóklíma alakul ki a nagy mennyiségben felszabaduló ammónia miatt. Az almozást az állatok tisztántartásának érdekében rétegezve kell végezni. A mélyalmos istállók kialmozását évente legalább kétszer el kell végezni. slower in soils and bind too much nitrogen during decomposition (the pentosan effect), hindering plant growth. During maturing, nutrient loss is often 20-30% (mostly in nitrogen-content), but it may even reach 50-60% where maturing is done inappropriately. During maturing, a manure stack should be piled up to minimize surface contact between the air and the manure. Moisture content also has to be controlled and adjusted for by adding dung water if necessary. The two stages of maturing stable manure are: Aerobic (oxidation) stage: 3-5 days following the piling of the manure stack; if it is longer, significant loss in the nitrogen-content may occur. Anaerobic (reduction) stage: after the first, aerobic stage with heat production, the stack runs out of oxygen and fermentation processes start. These processes may be supported by compacting (for example adding a new layer of fresh manure), and also by adding more dung water. Biochemical processes in the stack are very similar to those which occur during lactic fermentation during haylage making; the process lasts at least 100 days and the C/N rate is decreased to 20:1 by the end. The colour of the manure is dark and bedding is hard or even impossible to identify, depending on the level of maturity. The levels of maturity of the manure are: Half-matured manure: straw can be distinguished, with a light colour. Matured manure: straw is hard to identify, with a darker colour. The texture of the manure is more homogeneous compared to that of the half-matured manure. This is the most valuable type of manure. Over-matured manure: stiff, poor in nutrients, hard to scatter. Manure fermentation in deep-bedding stables In this case, stables are constructed in a way that manure does not have to be removed daily. It is kept in the stable until it reaches a mass when it needs to be removed. This method is most widely used on cattle and sheep farms. Animas can move freely in the stables. The bedding soaks up all the liquid excrement but to avoid nitrogen loss, this method requires more bedding. If this can be ensured, manure of excellent quality is produced. If bedding is in short supply, the large amount Biogáz elôállítás A biogáz telepekrôl lapunk Biogáz rovatában folyamatosan olvashatnak. A biogáz termelés egyben energiatermelés és trágyakezelés is. A trágyakezelés tekintetében néhány fontos szempontot azonban kiemelnénk. A biogáz termelés során a felhasznált nyersanyagok higiénizációja nem minden fermentorban valósul 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 11

12 JOGSZABÁLY LEGAL BACKGROUND of ammonia discharged due to nitrogen loss results in an unhealthy stable climate. Bedding must be layered in order to keep animals clean. Bedding has to be removed from deep-bedding stables at least twice a year. Biogas plants are covered in the Biogas columns of this magazine. Biogas production is energy production and manure treatment at the same time. A few points need to be emphasized from the point of view of manure treatment. The hygienization of raw materials used in biogas production cannot be fully ensured in all fermenters. Following the mesophilic processes, it may be necessary to treat the leftovers of fermentation by heat, or compost them. With fermenters working with a thermophilic phase as well, this problem is avoided. At the end of fermentation, a significant amount of fermentation liquid is generated in the fermenter. Its treatment also requires suitable technology. Fermentation liquid and solid fermentation leftovers generated during phaseseparation can be used in agriculture, but require storage for the most part of the year. Regarding construction of all manure treating installations, the required technical protection and collection of wastewater need to be ensured. The impact of organic manuring Organic manure has proven beneficial effects on the productivity of soils; the degree of this effect depends on the method and the quality of treatment. The beneficial effects of organic manure are the following: fostering the build-up of a favourable soil structure; improving the water, temperature and air management of the soil; enriching the humus content of the soil; providing nutrients; As a beneficial biological effect, providing favourable conditions for microorganisms living in the soil; Effects on productivity: % increase in the first year % increase in the second year % increase in the third year 5-10 % increase in the forth year meg teljes mértékben. A mezofil eljárások után szükséges lehet az erjesztési maradék hôkezelése vagy komposztálása. A termofil fázist is tartalmazó fermentorok esetén természetesen ez a probléma nem áll fenn. A fermentáció végén a fermentorokból jelentôs mennyiségû fermentlé kerül ki. Ennek kezelése szintén megfelelô technológiát igényel. A fermentlé és a fázis-szeparálás során keletkezô szilárd erjesztési maradék a mezôgazdaságban jól felhasználható, azonban az év jelentôs részében tárolni kell. Minden trágyakezelô létesítmény építése esetén megfelelô mûszaki védelemrôl és csurgaléklé gyûjtésrôl kell gondoskodni. A szerves trágyázás hatása A szerves trágyák a talajok termékenységére egyértelmûen kedvezô hatással vannak; ez a kedvezô hatás a kezelés módjától és minôségétôl függôen különbözô mértékû lehet. A szerves trágyák kedvezô hatásai következôk: Elôsegítik a kedvezô talajszerkezet kialakulását Javítják a talaj víz-, hô és levegôgazdálkodását Gyarapítják a talaj humusztartalmát Tápanyagot biztosítanak Kedvezô biológiai hatás: a talajban élô mikroorganizmusok számára kedvezô életkörülményeket biztosítanak Termésnövelô hatás: elsô évben: 40-60% második évben: 30-35% harmadik évben: 10-12% negyedik évben: 5-10% Felhasznált irodalmak: Alexa L., Dér S.: Szakszerû komposztálás, elmélet és gyakorlat, Profikomp Könyvek, 2001 Ábrahám L.: A szerves trágyák kezelése és felhasználása, Mezôgazdasági Kiadó, 1980 Füleky Gy, Fekete J, Kovács D, (2003): Szervestrágyázás talajtani hatásai és mûszaki elvárásai, Tanulmány, Gödöllô Nyiri L. (szerk, 1993): Földmûveléstan, Mezôgazda Kiadó, Budapest Literature: ALEXA L., DÉR S.: Szakszerû komposztálás, elmélet és gyakorlat (Professional Composting, Theory and Practice), Profikomp Könyvek, 2001 ÁBRAHÁM L.: A szerves trágyák kezelése és felhasználása (Treatment and Utilization of Organic Manure), Mezôgazdasági Kiadó, 1980 Füleky Gy, Fekete J, Kovács D, (2003): Szervestrágyázás talajtani hatásai és mûszaki elvárásai (The Soil Science Impacts and Technological Requirements of Applying Organic Manure), Tanulmány, Gödöllô Nyiri L. (szerk, 1993): Földmûveléstan (The Science of Soil Cultivation), Mezôgazda Kiadó, Budapest 12 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

13 BIOGÁZ BIOGAS FORRÁS: ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS FORDÍTOTTA: BAGI BEÁTA KÉPEK: Biogáz helyzet Ausztriában: dinamikus fejlôdés, komoly lehetôségek A biogáz a biológiai úton bontható anyagokból elôállított gáz. A biogáz elôállítás a természetben pl. lápokban, mocsarakban lejátszódó folyamathoz hasonlítható, amikor a különbözô baktériumok és mikroszervezetek a szerves anyagokat levegôtôl elzárt körülmények között bontják le. A legalkalmasabb nyersanyagok az állati trágyák, az élelmiszeripari hulladékok, valamint a mezôgazdasági termelésbôl származó biomassza. A folyamat melléktermékeként keletkezô szilárd erjesztési maradék értékes trágyázósze rként hasznosítható a mezôgazdaságban. Abiogáz elégetésekor égéstermékként csak az a CO 2 keletkezik, amelyet a növények a légköri CO 2 megkötésével építettek saját szervezetükbe. Amennyiben tehát a nyersanyagok nem igényelnek hosszú szállítási útvonalakat, a biogáz CO 2 -semlegesnek is tekinthetô. Ezen kívül a biogáz- és földgázégetés nem jár finompor emisszióval, a mikroszemcse kibocsátás pedig 80%-kal csökkenthetô. A biogáz elôállítás helyzete Ausztriában Az utóbbi években Ausztriában dinamikus növekedésnek indult a biogáz elôállítás: 2001 óta az összteljesítmény 1,55-rôl 80 Megawattra növekedett, ami egy 50-szeres szorzónak felel meg. Ausztriában jelenleg a hazai áramigény 1%-a fedezhetô biogázból. A biogáz projektek további fejlesztéséhez azonban szükségessé vált a meglévô földgázhálózatba való betáplálás kialakítása: ennek segítségével ugyanis újabb 1,4 Mrd Nm 3 környezetbarát biogáz volna rendelkezésre bocsátható. 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 13

14 BIOGÁZ BIOGAS The Biogas Picture in Austria: Dynamic Development, Outstanding Opportunities Biogas is produced from substances that can be degraded by biological methods. The production of biogas may be compared to some natural processes where various bacteria and micro organisms degrade organic matter under anaerobic conditions; for example in marshlands and swamps. The most utilisable raw materials are animal manure, leftovers from the food industry and biomass from agricultural production. As a by-product of the process, solid fermentation residue may be used in agriculture as valuable manure. When burning biogas, the CO 2 produced equals the amount that was incorporated by the plants from the atmosphere in their growing phase. Thus, if transportation is minor, biogas can be considered CO 2 - neutral. Besides this, the burning of biogas and natural gas does not result in the emission of dust, and emission of microscopic particles can be reduced by 80%. Biogas production in Austria There has been dynamic growth in biogas production in Austria over the last years: since 2001, total output has grown from 1.55 to 80 Megawatts, which is an increase of over 50 times. At the moment, 1% of the total electricity need in Austria can be covered with biogas. To achieve further developments in biogas projects, it was necessary to achieve the feeding of biogas into the pre-existing natural gas network. This way a further 1.4 billion m 3 of environmentally-friendly biogas could be used. The basis of feeding biogas into the natural gas network Feeding biogas into the natural gas network may contribute to an increase in energy efficiency. In the case of most of the current methods of electricity production, generated heat is lost, but by feeding biogas into the natural gas network efficiency can be increased. At the moment, the efficiency of generating electricity from biogas is only 33 42%, but it may be increased up to 95% by feeding it into the natural gas network, depending on the use of bio-methane. The quality of biogas is an important factor when considering using the existing network of natural gas because the quality of natural gas must not be decreased by the input of biogas. To achieve this, the methanecontent of biogas needs to be increased to up to 97% during preparation. In Sweden (the European champion in biogas production, since more than half of the EU s 56 biogas plants are located here) most of the biogas produced is utilized by feeding it into the natural gas network. If the biogas fed in is used in power plants for the production of electricity, this electricity fraction must be defined as green electricity. A földgázhálózatra való csatlakozás alapjai A földgázhálózatra való csatlakozás jelentôs mértékben járulhat hozzá az energiahatékonyság növeléséhez. Míg a jelenlegi áramkinyerési módszerek mellett sok esetben a keletkezô hô hasznosítatlanul kárba vész, a földgáz hálózatba való betáplálással a hatékonyság jelentôsen növelhetô. Jelenleg a biogázból történô villamos energia elôállítás hatékonysági foka csupán %, a betáplálással ez az érték a bio-metán felhasználásától függôen akár a 95%-ot is elérhetné. A meglévô földgázvezeték rendszer felhasználásához alapvetô feltétel a biogáz minôsége. A földgáz minôsége a biogáz betáplálás révén nem romolhat. Ennek érdekében a biogáz elôkészítésekor annak metántartalmát legalább 97%-ra kell növelni. A biogáz-elôállításban éllovasnak tekinthetô Svédországban itt található ugyanis az EU 56 biogáz elôkészítô telepének a fele, a termelt biogáz legnagyobb részét a földgáz hálózatra való csatlakoztatás révén hasznosítják. BIOGÁZÜZEM LINZBEN / BIOGAS PLANT IN LINZ Amennyiben a betáplált biogáz elektromos erômûvekben villamos energia elôállításra is felhasználásra kerül, úgy az elektromos energia ezen részét zöld áram -ként kell definiálni. Biogáz projektek Pucking Puckingban található Ausztria elsô olyan biogáz telepe, amely a tisztított és nemesített biogázt betáplálja a földgázhálózatba. A telepen már kerek 10 éve állítanak elô biogázt a 9000 tojótyúk, 1500 húshibrid és 50 sertés trágyájából. Korábban a keletkezô biogázt egy blokkfûtômûben hasznosították, 2005 júniusától azonban a nyersgázt egy többlépcsôs eljáráson keresztül földgázminôségûre tudják javítani. A betáplálás révén a telep mintegy 40 lakás egész éves hôszükségletét képes fedezni. 14 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

15 BIOGÁZ BIOGAS Bruck an der Leitha Az alsó-ausztriai Bruck an der Leitha település biogáz üzemét idén nyáron helyezik üzembe. A kísérleti projekt során a biogáz teleprôl kikerülô nyersgázt földgázminôségûre tisztítják, majd betáplálják az ENV hálózatába, ahonnan az OMV és a Wien Energie mint projektpartnerek üzemanyag-töltôállomásain keresztül már az autósok is tankolhatnak belôle. A gáz tisztításához a gyakorlatban elterjedt aktív szén helyett elôször alkalmaznak egy teljesen új membrántechnológiát, mely során a szén-dioxidot egy féligáteresztô membrán segítségével választják el a metántól. Így viszonylag alacsony költségek mellett magas tisztasági fok érhetô el, a termelés pedig elérheti az óránkénti 100 m 3 (évente m 3 ) mennyiséget. A telepen termelt biogáz mennyisége a jelenlegi CNG-üzemû gépkocsik üzemanyag igényének több mint a felét fedezné. Leoben A leobeni szennyvíztisztító telepen szintén egy nagyberuházás van elôkészületben. Az elôzetes kutatások során a szennyvíziszapok és egyéb szerves hulladékok együttes erjesztésének (ko-fermentálásának) hatékonyságát vizsgálták különbözô elôkezelési technológiákkal. Az egyéb ipari eredetû szerves hulladékokkal történô együttes erjesztés eredményei a biogáz termelés szempontjából rendkívül sokat ígérôek, így a tervezett beruházásban már ezeket a technológiákat veszik alapul. Biogáz mint üzemanyag Bio CNG Bio- Compressed Natural Gas : Ha a földgáz felhasználható gépjármû üzemanyagként, akkor a biogáz is ezen alapszik a földgáz és biogáz üzemanyagként való együttes alkalmazásának elve. Ausztriában komoly lehetôségeket látnak a biogáz mint sûrített természetes gáz gépjármû üzemanyagként történô felhasználásában. A bio-cng 80% földgázt és 20% biogázt tartalmaz. Az EU energiastratégiai csomagjának tervei szerint az alternatív energiaforrások felhasználását 2020-ig 20%-ra kell növelni. Egyes számítások szerint ennek a 20%-nak közel kétharmada fedezhetô lenne bio-cng-vel. A GÁZMOTOR / GAS-ENGINE sûrített biogáz (CBG) termelés növelésével re lehetne emelni az Ausztria szerte bio-cng-vel közlekedô gépjármûvek számát, így évente közel másfél millió tonnával kevesebb CO 2 kerülne a légkörbe. Ezen célok eléréséhez természetesen egy átfogó intézkedéscsomagot kell létrehozni, amely újabb biogáztelepek létesítését, a biogáz felhasználás hatékonyságának növelését, valamint további fejlesztéseket is tartalmaz. A benzinhez képest a bio-cng felhasználásával a klímareleváns CO 2 kibocsátás 45%-kal, a nitrogénoxidoké közel 95%-kal, a motorfüggô finompor-emiszszió akár 100%-kal, míg a mikroszemcsék kibocsátása 80%-kal csökkenthetô. Ezek alapján a bio-cng az alternatív üzemanyagok leghatékonyabbikának tekinthetô a közlekedésbôl eredô károsanyag-kibocsátás tekintetében. Érdemes még figyelembe venni a zajcsökkentô hatást, valamint költségoldalról azt megközelítést is, hogy az ily módon csökkentett CO 2 kibocsátás költségei jóval alacsonyabbak, míg a hatékonyság jóval nagyobb az egyéb alternatív erôforrások alkalmazásához képest. Ahhoz, hogy a bio-cng a piacon hosszú távon is alternatívát jelenthessen, a gáziparnak a bio-cng árát a magasabb elôállítási költségek miatt különbözô adókedvezményekkel a normál sûrített gáz árához kell igazítani. A bioüzem anyag 2007-ben már az osztrák kormányprogramban és az energiastratégiában is szerepel. Ezen túlmenôen Biogas projects Pucking In Austria, the first plant that produced purged and refined biogas fed into the natural gas network is located in Pucking. Biogas has been produced here for exactly 10 years from the manure of 9000 laying hens, 1500 chickens and 50 pigs. The biogas produced used to be utilized in a Blockheizkraftwerk power plant; since June 2005 the raw gas has been able to be upgraded to the same quality as natural gas through a multi-stage process. By feeding it into the network, the plant can cover the yearly heat demand of 40 flats. Bruck an der Leitha In Bruck an der Leitha, situated in Lower Austria, a new biogas plant will become operational this summer. In the experimental project, the raw gas generated at the biogas plant was purged to the same quality as natural gas, and fed into the ENV network. It is then offered to drivers at the petrol stations of two project partners (OMV and Wien Energie) To purge the gas, a brand new membrane technology is applied for the first time, whereby a semipermeable membrane is used to separate carbon-dioxide and methane, rather than via the standard methods using activated carbon. With this technology it is possible to achieve a high degree of purity at a relatively low cost, and production may reach 100 m 3 per hour (800,000 m 3 per year). Biogas produced at the plant is able to cover more than half the fuel needs of the current amount of cars running on CNG. Leoben A big investment is planned at the wastewater treatment plant of Leoben. The efficiency of the cofermentation of wastewater sludge and other organic wastes was studied in preliminary research with various pre-treatment technologies. The results of studies on co-fermentation with other industrial organic wastes are promising from the aspect of biogas production, so these technologies will be used in the planned investment. Biogas as a fuel Bio CNG Bio- Compressed Natural Gas : If natural gas can be used as fuel in vehicles, then biogas may be used as well this is the basis of the combined use of natural gas and biogas as fuel. There are high hopes in Austria of using biogas in the form of compressed natural gas as fuel in vehicles. Bio CNG comprises 80% natural gas and 20% biogas. According to the energy strategy plan of the EU, the use of alternative energy sources has to be increased to 20% by Based on the results of studies, almost two thirds of this 20% may be covered by bio-cng. By increasing compressed biogas (CBG) production, the number of vehicles using bio-cng in Austria may be raised to 780,000 and, as a result, 1.5 million tons less CO 2 could be emitted into the atmosphere. To achieve these goals a comprehensive action plan has to be established, including new biogas plants and increasing the efficiency of using biogas and other further developments. Compared to petrol, the use of bio-cng results in a reduction of 45 % less climate-modifying CO 2, and a further 95% decrease in nitrogen-oxide emission, as well as a reduction in engine-dependent fine dust- 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 15

16 BIOGÁZ BIOGAS emissions of up to 100%, and micro-particulates by 80%. Considering all emissions from transport, bio-cng is the most efficient of all alternative fuels. A decrease in noise also has to be taken into account on the plus side. From a cost-efficiency aspect, the costs of reduction in CO 2 emissions are significantly lower and the efficiency is higher compared to using other types of alternative energy resources. As production costs are higher in the case of biogas, to make bio-cng competitive on the market its production requires subsidization by the gas industry (via tax-reductions) so that the price of biogas is adjusted to be similar to that of normal compressed gas. Biofuels are included in the 2007 government program and energy strategy of Austria. In addition, a long-term balanced tax policy and tax reductions, as well as other incentives are necessary. The gas market sees great potential in biogas: the number of public gas stations offering bio-cng is to be increased from the current 51 to 200 by A Bio-CNG platform was established by gas suppliers and representatives of the agriculture, with the goal of increasing the number of vehicles using bio-cng in Austria to 100,000 by As evidence of the serious intent of the government and market in this respect, a common action plan with five points was last year worked out by the Austrian ministers for agriculture, forestry, environment and water, as well as the CEO of the oil giant OMV, to encourage the use of natural gas and biogas as fuels. In their words, in order to achieve the goals of the EU transport policy, to replace 20% of conventional fuels by alternative fuels in road transport by 2020, the following points need to be fulfilled: To establish investment security by appropriate tax conditions Stable tax conditions need to be realised by 2020 to subsidize the use of methane gas as a fuel by retaining the exemption from mineral oil tax in the case of gas fuels, as well as retaining the exemption from the natural gas fee in case of biogas. To encourage the use of biogas as fuel New bio fuels need to be offered with a minimum 20% biogas content. To increase the number of vehicles using methane gas Vehicles using biogas have to be preferred when purchasing or replacing vehicles in the public transport sector. To support infrastructure development Petrol stations offering methane gas have to be constructed; support needs to be developed for biogas production, preparation and purging. To support the feeding of a biogas into the existing natural gas network To put standard ÖVGW G33 into force as soon as possible, to regulate the quality and examination conditions of feeding biogas into the natural gas network, and laying down uniform quality criteria in the EU. Source: Compiled and translated from German to Hungarian by: Beáta Bagi Pictures: azonban hosszú távú kiegyensúlyozott adópolitika, adókedvezmények, valamint további ösztönzô kedvezmények is szükségesek. A gázpiac mindenesetre már most nagy lehetôséget lát a témában: a nyilvános gázüzemanyag-töltô állomások számát a jelenlegi 51-rôl 2010-ig mintegy 200-ra kívánják növelni, természetesen a bio-cng tankolási lehetôség biztosításával. A nemrégiben a gázszolgáltatók és a mezôgazdaság képviselôi által megalakult Bio-CNG platform pedig többek között azt tûzte ki céljául, hogy 2013-ra Ausztriában a bio- CNG üzemû gépjármûvek száma érje el a et. A kormányzati és a piaci szándék komolyságát bizonyítandó az osztrák mezôgazdasági, erdészeti, környezetvédelmi és vízügyi miniszter valamint az osztrák olajóriás OMV vezérigazgatója tavaly egy közös ötpontos akciótervet fogalmazott meg, a földgáz és a biogáz üzemanyagként történô felhasználásának ösztönzésére. Megfogalmazásuk szerint az EU közlekedéspolitikai célkitûzéseinek eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy 2020-ig a közúti közlekedésben a hagyományos üzemanyag felhasználás 20%-át alternatív üzemanyagokkal helyettesítsék, az alábbi pontok teljesülése szükséges: a beruházási biztonság megteremtése az adózási keretfeltételek kialakítása révén stabil adózási keretfeltételek biztosítása 2020-ig a metángáz üzemanyag támogatására, többek között az ásványiolaj-adó alóli mentesség megtartása a gázformájú üzemanyagok, valamint földgázjárulék alóli mentesség megtartása a biogáz esetében a biogáz üzemanyagként történô felhasználásának ösztönzése új bio-üzemanyagtípus rendelkezésre bocsátása minimum 20%-os biogáz résszel metángáz-üzemû gépjármûvek állományának növelése tömegközlekedési eszközök beszerzésénél illetve állománycseréjénél a biogázüzemû jármûvek elônyben részesítése az infrastruktúra kiépítésének támogatása metángáz-üzemanyagtöltô állomások kiépítése, valamint biogáz elôállítás, elôkészítés és tisztítás támogatásának fejlesztése a biogáz hálózatra történô csatlakoztatásának támogatása a biogáz földgázhálózatra történô csatlakoztatásának minôségi és vizsgálati feltételeit meghatározó szabvány (ÖVGW G33) mielôbbi hatályba léptetése, valamint egységes minôségi kritériumok megfogalmazása az EU-ban. 16 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

17 TUDOMÁNYOS MELLÉKLET SCIENTIFIC SECTION Cserháti Mátyás, Dr. Kriszt Balázs, Dr. Szoboszlay Sándor, Atzél Béla, Dr. Kiss Jenô és Morvai Balázs Állati eredetû hulladékokból elôállított komposztok talajéletre gyakorolt hatása Absztrakt Az állati eredetû hulladékok kezelésével foglalkozó ATEVSZOLG Rt. a megváltozott jogi szabályozásokat követôen az állati eredetû hulladékok új típusú, komposztálásos ártalmatlanításának és felhasználásnak lehetôségét kereste. Célja az volt, hogy az állati eredetû veszélyes hulladékokat visszaforgassa a természetes körfolyamatokba anélkül, hogy a nagy energiával elôállított anyagok, jelen esetben állati szövetek elvesznének és kilépnének a természetes körfolyamatokból. A komposztálási kísérletekben felhasznált állati eredetû hulladékok nagy mennyiségben és koncentrációban tartalmaztak zsírokat, ezért a komposzt kihelyezési kísérletek elsôdleges célja a magas zsírtartalom talajéletre gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A kísérletek további célja, annak vizsgálata volt, hogy az állati eredetû hulladékok kötelezô sterilezési eljárása, valamint a komposztálás során fellépô hôképzôdés hogyan befolyásolja az állati eredetû hulladékokban gyakori patogén és fakultatív patogén mikroorganizmusok számát a komposzttal kezelt talajban. A kísérleti, szabadföldi parcellákból vett talajminták zsírtartalmának mennyiségi és minôségi vizsgálata gázkromatográffal történt. A magas zsírtartalom talajéletre gyakorolt hatásának megállapítását a kezelt talajminták összes csíraszámának, a zsírbontó mikroorganizmusok számának a meghatározásával és a talajélet aktivitás OXI-Top talajrespirométerben történô minôsítésével végeztük el. A patogén és fakultatív patogén mikroorganizmusok komposztokkal történô terjesztésével kapcsolatban vizsgáltuk a patogén mikroorganizmusok közül a clostridium számot, valamint a fekál coliform és a fakultatív patogén Pseudomonas aeruginosa baktérium szám alakulását. A kísérletek alapján a komposztokkal kihelyezett magas zsírtartalom (0,47-12,8 % zsírtartalom szárazanyagra vetítve) jól hasznosul, nem okoz problémát a talajban élô mikroorganizmusok számára. Ezt támasztják alá az összes élô csíraszám vizsgálatok eredményei és az Oxi-Top talajrespirációs rendszerben végzett mérések is. Kísérleteink másik célja a sterilezési eljárás és a komposztálás során fellépô hôhatás patogén mikroorganizmusokra gyakorolt hatásának vizsgálata volt. Ezek a hôhatások elégségesen visszaszorítják a patogén mikroorganizmusokat. A komposztálási kísérletekbôl származó tapasztalataink alapján a hôkezeléseken átesett komposzt alapanyagokba nem szabad utólagosan nem hôkezelt anyagokat (pl. szennyvíziszap) bekeverni, mivel ezek elôsegíthetik a patogén mikroorganizmusokkal való visszafertôzôdést. A kísérletek alapján az ATEVSZOLG Rt. eljárásával az állati eredetû hulladékokból elôállított komposztok fertôzésveszélye nem nagyobb, mint az istállótrágyából vagy szennyvíz iszapból elôállított komposztoké. Bevezetés A Magyarországon (a trágya és hígtrágya kivételével) évente keletkezô több, mint tonna állati eredetû hulladék felhasználásának szabályait egyrészt május 1-tôl közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendelet, másrészt a 71/2003(VI.27.) FVM rendelet határozza meg. A rendeletek az ilyen típusú hulladékokat 3 osztályba sorolják és az osztályba sorolástól függôen elôírják kezelési és ártalmatlanítási módokat. A rendeletek elôírásait betartva Magyarországon az állati eredetû hulladékok kb %-a hasznosítható. A hasznosítható mennyiség jelentôs része - a megfelelô kezelést követôen - állati takarmány-alapanyagként hobby állatok eledelében felhasználható (a 3. osztályba sorolt hulladékok egy része). A fennmaradó közel 150 ezer tonna állati eredetû hulladékot (1. és 2. osztályba sorolt hulladékokat) tilos a hivatkozott jogszabályok értelmében állati vagy emberi fogyasztásra szánt termék alapanyagaként felhasználni. Ártalmatlanításuk kötelezô, hasznosíthatóságuk korlátozottabb, mint a 3. osztályba sorolt állati hulladékoké. Az 1. osztályba sorolt állati eredetû hulladékokat (SRM special risk material veszélyességû hulladékok) csak közvetett vagy közvetlen elégetéssel lehet ártalmatlanítani, míg a 2. osztályba sorolt állati eredetû hulladékok komposztálással vagy biogáz elôállítással is ártalmatlaníthatók, hasznosíthatók. A 2. osztályba tartozó fontosabb hulladékok (HRMhigh risk material): nem kérôdzô állatok tetemei, trágya, hígtrágya, gyomor- és béltartalom, a vágóhidak szennyvízkezelésekor összegyûjtött állati eredetû anyag, valamint a kereskedelmi okok miatt fel nem használt állati eredetû takarmány alapanyagok. A komposztálás javára dönt a gazdaságosság és a fennmaradó hulladék összetétele, ugyanis a hulladék nagy mennyiségben tartalmaz ballasztot, hamu anyagot, mely anyagok biogázüzemben nem hasznosulnak. Biogáz üzemben mindezek miatt az elôkezelt állati hulladéknak csak egy része hasznosítható és fontos tény az is, hogy a maradék anyagot általában még komposztálni szükséges. A hazai állatállomány alakulását az es évektôl mostanáig vizsgálva azt gondolnánk, hogy az állati eredetû hulladékok mennyisége jelentôsen csökkent. Azonban az utóbbi években lassult az állatállomány csökkenésének tendenciája és a hazai húsfeldolgozó ipar a hiányzó állatmennyiséget külföldrôl pótolja, így az azok vágása során keletkezô (elsôsorban takarmány-alapanyagnak nem hasznosítható) hulladékok hazánkban kerülnek ártalmatlanításra. A hazánkban alkalmazott szigorú állategészségügyi szabályok, a bevezetett HACCP rendszerek, a szennyvízkezelés területén tapasztalható szigorítások a fajlagos hulladékmennyiséget növelik, mely részben ellensúlyozza a hazai állatállomány csökkenésébôl származó hulladék csökkenést (Kiss, 2004). Az állati eredetû hulladékok, mint potenciális fertôzô veszélyt jelentô anyagok különleges kezelési és ártalmatlanítási módot igényelnek, ami gazdaságilag ezeket a hulladékokat jelentôs költségtényezôvé emeli. Emiatt fertôzésveszélyük csökkentésével és a nagy szervesanyag-tartalom biológiai körfolyamatokba való visszajuttatásával foglalkozó technikák kutatása és fejlesztése támogatást élvez. Komposztálást befolyásoló tényezôk A komposztálás során több tényezôt is figyelembe kell venni a komposztálás folyamatainak optimális befolyásolása érdekében. Ezek közül az egyik legfontosabb a komposztálandó anyag összetétele. Az állati eredetû hulladékok összetétele: víztartalom, fehérje, zsír és hamu anyagok. A víztartalom a könnyen befolyásolható tényezôk közé tartozik. A hamu anyagok a komposztálás szempontjából semlegesek. A magas fehérjetartalom sem okoz problémát a komposztálás során, mivel egy könnyen hozzáférhetô, könnyen feltáródó és a mikrobák szempontjából ideális C/N arányt tartalmazó anyagról van szó. A fehérjék feltáródása általában problémamentesen végbemegy (Hegedûs et al, 1998). A nagy zsírtartalom nehezebben, lassabban táródik fel, mint a hulladékokat alkotó többi anyag. A komposztálódásért felelôs mikroorganizmusok a fehérjék lebontását követôen vagy azzal párhuzamosan nehezebben birkóznak meg a magas széntartalmú, nagy koncentrációban jelenlévô zsírral. A magas koncentrációban jelenlévô anyagok gátló tényezôként léphetnek fel a mikrobiális folyamatokban. A fertôzô mikroorganizmusok visszaszorítása A komposztokban elôforduló mikroorganizmusok hasonlóak az állati eredetû hulladékokban megtalálható mikroorganizmusokhoz. Ennek oka a nagy szervesanyag-tartalom és a nyersanyag és termékpályák nagy arányú átfedése. A biogáz- vagy komposztáló telepre, esetleg állati hulladéktemetôbe kerülô, szerves trágyaként, talajjavítóként történô felhasználásra szánt elôkezelt állati hulladékok közvetlenül a hôkezelés után vett mintáiknak mentesnek kell lenniük a hôrezisztens kórokozó baktériumspóráktól (Clostridium perfringens nincs jelen a termékek 1 g-jában) [71/2003. (VI.27.) FVM rendelet]. A 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet a termésnövelô anyagok engedélyezésérôl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról kimondja, hogy a komposzt kihelyezésének, forgalomba hozatalának engedélyezése elôtt higiénés mikrobiológiai vizsgálatot kell végezni. Ennek során vizsgálják a higiénés mikrobiológiai állapotot, jellemezve a fekál coliform számmal, fekál streptococcus számmal, Salmonella sp. számmal, valamint a humán parazita bélféreg pete szám meghatározásával. Talajhigiénés mikrobiológiai elôírásként a fekál coliform számot <10 sejt /g-ban határozza meg a rendelet. A komposztálás során nemcsak a szerves anyag átalakítása a cél, hanem a közegészségügyileg kifogástalan komposzt elôállítása is. A komposzt hômérsékletének talán legfontosabb hatása a higienizálás, hiszen a mezôgazdaságban, az élelmiszeriparban és a kommunális szférában keletkezô szerves hulladékok jelentôs része éppen fertôzôképessége miatt jelenthet veszélyforrást. A patogén szervezetek elpusztulásának legfontosabb garanciája a lebomlási szakaszban elért magas hômérséklet. Ez a hômérséklethatár 55 ºC, ha ezt nem éri el a komposzt egy bizonyos ideig, akkor a higienizálás nem zajlik le teljesen és ez komoly veszélyforrást jelent (Rain et al, 1999). A higienizálás során az emberi, állati patogének, paraziták, kártevôk, gyommagvak nem mind pusztulnak el, hiszen a komposzt nem steril, csak csökkent csíraszámú [23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet]. A szennyvíziszap komposztálása során olyan jelenséget is megfigyeltek, hogy a hômérséklet patogén mikroorganizmusok számára letális szintjének visszaesése után egyes patogén mikroorganizmusok visszaszaporodtak a komposztprizmában (Rain et al., 1999). Ez a jelenség több dolognak tudható be: 1. A komposzt prizmában a hômérséklet nem érte el a kritikus 55 o C-ot, vagy ha elérte azt, akkor maga a periódus nem volt elég hosszú: általában 3 napon keresztül 53 o C feletti hômérséklet már elöli a patogén szervezeteket (Rain et al, 1999). 2. A komposztprizmában a nem megfelelô homogenizálás és technológiai körülmények következtében gócok maradnak, melyekben a patogén szervezetek átvészelhetik a magas 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 17

18 TUDOMÁNYOS MELLÉKLET SCIENTIFIC SECTION hômérsékleti viszonyokat. A komposztálás során a hômérséklet hatására lecsökkent mikroorganizmus populáció már nem képez természetes gátat a patogén, nem kívánatos mikroorganizmusok elszaporodásának. A komposztálás hibás kivitelezésekor a patogén mikroorganizmusok a kedvezô körülményeket és a szabad életteret kihasználva könnyedén elszaporodhatnak, megjelenhetnek a komposztban (Shuval et al.,1991). 3. Nem a komposztból történik a visszafertôzôdés, hanem valamilyen közvetítô szervezet útján (madarak, rágcsálók, rovarok, maga az ember). A komposztokban és az állati eredetû hulladékokban sok a közös kórokozó mikroorganizmus, ami a két anyag széles kapcsolódási pályájának tulajdonítható. A bennük található kórokozó mikroorganizmusokat a fertôzés kialakulásával kapcsolatos két tulajdonság alapján lehet osztályozni. Bizonyos baktériumok a környezeti hatásoknak ellenálló, nyugvó, aszexuális kitartó sejtet, spórát hoznak létre. Amennyiben ezt a spórát az anyasejten belül hozzák létre endospóráról beszélünk. Az endospóra képzés általában akkor következik be, amikor az aktív növekedéshez szükséges tápanyag elfogy. Az endospóra rendkívül ellenálló hôvel, kiszáradással, sugárzással és különbözô kémiai ágensekkel szemben egyaránt. Ellenállóképeségét a spóra burkában (cortex) lerakodó kálcium dipikolinátoknak, illetve a spóra dehidrált állapotának köszönheti. A spórák életképességüket évszázadokig, sôt évezredekig képesek megôrizni kedvezô környezetbe kerülve aktivizálódnak, kicsíráznak és újra vegetatív növekedésbe kezdenek. A spórát képzôk a veszélyesebbek, mivel a spóráiknak köszönhetôen az extrém környezeti hatásoknak is ellenállnak, mint pl. a magas hômérséklet. A Clostridium nemzetség tagjainak vagy a Bacillus nemzetség bizonyos tagjainak spórái a o C hômérsékletet 15 percen keresztül is átvészelik. A Bacillus substilis spóráinál megfigyeltek túlélést 100 C-t elérô hôkezelést követôen (Minnich, 1979). A spórát nem képzô mikroorganizmusok, hô hatására úgy viselkednek, mint a többi sejt. A hô inaktiválja az enzimeiket, ha a hatás kellôen intenzív az enzimek teljesen mûködésképtelenné válnak és a sejt (baktérium) elpusztul. A másik tulajdonsága a kórokozó szervezeteknek a patogenitás típusa. A patogén mikroszervezeteket két csoportra oszthatjuk. Az elsô csoportba az obligált vagy nyilvánvalóan patogének tartoznak. Ezek a baktériumok mind az egészséges mind a legyengült immunrendszerû személyekben képesek betegséget okozni. A másik csoport a fakultatív patogén mikroszervezeteket foglalja magába. Ezek a mikrobák csak legyengült immunrendszerrel rendelkezô egyedekben képesek betegséget kiváltani (pl. megégett, megsebesült, frissen operált, antibiotikum kezelés alatt álló stb. embereknél). Ilyen mikroszervezeteket, pl. az Acinetobacter, Aeromonas, Pseudomonas nemzetség tagjai között találunk. Az Amerikai Egyesült Államokban az embereknél tapasztalt ételmérgezések fô okozója a C. perfringens (Madigan et al., 1998). A Clostridium perfringens számra vonatkozóan az állategészségügyi jogszabály (71/2003.VI.27. FVM rendelet) ide vonatkozó részében az állati hulladékot feldolgozó üzemek kötelesek a hulladékot hôkezelési eljárással fertôtleníteni majd az eljárást követôen azonnali mintavétellel megállapítani, hogy a hôkezelés során keletkezett termék megfelel-e a jogszabályban leírtaknak. A biogáz vagy komposztáló telepre vagy állati hulladéktemetôbe küldött, vagy szervestrágyaként, talajjavítóként történô felhasználásra szánt feldolgozott állati hulladékok, közvetlenül hôkezelés után vett mintáinak menteseknek kell lenniük a hôrezisztens kórokozó baktériumspóráktól (Clostridium perfringens nincs jelen a termékek 1 g-jában). A fekál coliform baktériumok mint a komposztokban és a szennyvíz iszapokban a helytelen kezelés következtében jellemzôen elôforduló fakultatív patogén baktériumai. Egy E. coli baktérium törzs exotoxinja révén az USA-ban ételmérgezéses megbetegedést okoz évente (Madigan et al., 1998). Maguk a fekál coliform baktériumok indikátorai más patogén mikroorganizmusoknak, mint például a Salmonella nemzetség tagjainak. A szennyvíziszapok mezôgazdasági kihelyezésekor végzett kísérletek során arra a megfigyelésre jutottak, hogy a fekál coliform baktériumok jelenléte korrelációt mutat a Salmonella törzsek jelenlétével (Gibbs et al.,1997). Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (EPA) a szennyvíziszapból elôállított komposztok esetében csak abban az esetben kér a Salmonella törzsekre vizsgálatot, ha a fekál coliform szám meghaladja az 1000 CFU/ g-ot. Több kísérlet során megfigyelték, hogy a Salmonnella törzsek hiányoztak azokból a komposztmintákból, amelyekben a fekál coliform szám kisebb volt, mint 1000 CFU/1g minta. Abban az esetben, ha a fekális coliform baktériumok száma meghaladja az 1000 CFU/ 1g minta elôfordulást, akkor már a Salmonellák jelenléte is biztosra vehetô (Roger, 1993). Pseudomonas aeruginosa baktérium egy ubikviter elterjedésû fakultatív patogén baktérium törzs, amelyet egyre nagyobb figyelem övez a tudományos életben. Az emberi környezetben közönségesen elôforduló fakultatív patogén baktérium és egyre növekvô szerepe van a kórházi kezelések alatt szerzett fertôzésekben: szepszisek, tüdôgyulladások, húgyúti megbetegedések, halálesetek. Megtalálható a házi szennyvízben, felszíni vizekben, fürdôvizekben. Jól szaporodik magas (35-42 o C) hômérsékleten is, nem ritka a termálvizekben, mélyfúrású kutak vízében, hûtôvízben, desztillálókban. A Ps. aeruginosa infektív (fertôzô) csíraszáma alacsony, 10 2 küszöbértékû (Némedi, 1998), másrészt a Ps. aeruginosa nagyon hamar megtanulja a különbözô antibiotikumokkal, fertôtlenítôszerekkel szembeni rezisztenciát elsôsorban R-faktoros plazmidátvitellel (Madigen, 2000) és rendkívül ellenálló a számára kedvezôtlen egyéb környezeti hatásokkal szemben is. Anyag és módszer Kísérleteink során a magas zsírtartalmú, komposztálásra kerülô hulladékok a következôk voltak: vágóhídi hulladék, vágóhídi szennyvíziszap, húsliszt. Komposztok összetételét, a komposztálás idôtartamát és a szabadföldi kísérletekre való kihelyezéskori minôségét az 1. számú táblázatban foglaltuk össze. 1. táblázat: Az állati eredetû hulladék anyagból elôállított és a kísérletben alkalmazott komposztok adatai Kísérlet jelölése 4.8. Komposztálás idôtartama Komposzt összetétele Vágóhídi komposzt + szennyvíziszap 4.9. Húsliszt + szalma, (1:0,5) Húsliszt + szalma, (1:0,5) Vágóhídi hulladék (húsfôzet) + szalma Húsliszt, komposztálás nem történt -levegôztetés: 2 hónap -érlelés: 10 hónap -levegôztetés: 6 hét -érlelés: nem történt -levegôztetés: 6 hét -érlelés: 6 hónap -levegôztetés: 2 hónap -érlelés: 8 hónap komposztálás nem történt Komposzt minôsége a kihelyezéskor Szagtalan, érett, aprómorzsás, jól homogenizálható Bûzös, aprózottsága nem egyenletes, cm-es húslisztrögök Bûzös, aprózottsága nem egyenletes, cm-es rögök Bûzös, aprózottsága nem egyenletes, sok cm-es rög komposztálás nem történt 2. táblázat: Az elvégzett vizsgálatok metodikája Vizsgálati cél Elvégzett vizsgálatok Vizsgálati módszerek A vizsgálatot végezte Magas zsírtartalom hatásának megállapítása a talajra Patogén és fakultatív patogén mikroorganizmusok számának alakulása a komposztálást követôen Kvalitatív és kvantitatív zsírmeghatározás Diklórmetános extrakcióval Soxhlet extraháló készülékkel HP 5890 típusú gázkromatográffal, mely közvetlen interfésszel kapcsolódik egy VG TRIO-2 típusú kvadrupol tömegspektrométerhez BKÁE, Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerminôsítô és Mûszeres Analitikai Laboratórium Összes csíraszám meghatározása MSZ 21470/ , szabványnak megfelelôen Környezeti Elemek Védelme Tanszék, Szent István Egyetem Zsírbontó mikroorganizmusok számának meghatározása Vajagaron történô hidrolízis detektálása Környezeti Elemek Védelme Tanszék, Szent István Egyetem Talajélet aktivitás vizsgálata OXI-Top talaj-respirométerben* DIN EN 29408/ISO 9408/OECD Környezeti Elemek Védelme Tanszék, Szent István Egyetem Clostridium szám meghatározása MSZ EN :1994, szabványnak megfelelôen Fôvárosi ÁNTSZ Környezetmikrobiológiai Laboratóriuma Fekál coliform szám meghatározása MSZ ISO :1993-as szabványnak megfelelôen Fôvárosi ÁNTSZ Környezetmikrobiológiai Laboratóriuma Pseudomonas aeruginosa számának meghatározása MSZ-21470/ , és az MSZ 448/ , szabványnak megfelelôen Környezeti Elemek Védelme Tanszék, Szent István Egyetem *OXI-Top talaj-respirométer. A mérés a mikroszervezetek oxigén fogyasztásán és az ezzel egyidejû szén-dioxid termelésén alapul. Zárt rendszerben a keletkezett széndioxid nátrium-hidroxid adszorbensben elnyelôdik, ezáltal a mérôedényben vákuum keletkezik. A nyomásváltozás egyenesen arányos a minta oxigénfogyasztásának változásával. A mérôedényhez csatlakoztatott Oxi-Top-C típusú mérôfej rögzíti a nyomásváltozást. Erre alkalmas, OC 110 típusú kontrollerrel az adatok lehívhatók, táblázatban, diagramon ábrázolhatók 18 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

19 TUDOMÁNYOS MELLÉKLET SCIENTIFIC SECTION A komposztálás elôkészítéseként, elsô lépésben a 71/2003 FVM rendeletben elôírt és az ATEVSZOLG Rt. által technologizált és szabadalmaztatott fizikai-kémiai eljáráson ment keresztül a hulladék. Az 50 mm-es nagyságra darabolt/ôrölt hulladékot 133 o C-on, 3 bar nyomás alatt, 20 percen keresztül sterilezték. Az így kezelt állati eredetû hulladék a minôsítést követôen már nem tartozik a veszélyes hulladékok közé. A következô lépésben a sterilezett anyagot sûrítik (víztartalmát csökkentik) a komposztálás számára elônyös adalékanyagok (pl. szalma) hozzákeverésével. A keletkezô komposztálási alapanyag vizsgálatokkal és hatósági engedélyekkel dokumentáltan nem minôsül veszélyesnek, vagy fertôzônek. Egyes komposzt alapanyagokhoz sterilezésen át nem esett vágóhídi szennyvíziszapot is kevertek, így a szennyvíziszap csak a komposztálódás során fellépô hôhatáson esett át. A szennyvíziszap hozzáadásával a fertôzôdés veszélye ebben az esetben jelentôsen megnôtt. Maga a komposztálás intenzív levegô és nedvességszabályozó rendszerrel ellátott, polietilén fedésû prizmákban történt, így biztosítva a folyamat gyors lefolyását és a lebontási körülmények optimalizálását. A komposztálást egy utóérlelési periódus követte. A komposztálási eljárásban az érlelési szakasz hossza eltérô volt a különbözô prizmák esetében. A hulladék sterilezése, majd komposztálását követôen a kész komposztokat 50 t/ha és 200 t/ha-nak megfelelô dózisokban jutatták ki október 15-én a MTA TAKI ôrbottyáni kísérleti telepének 20 db szántóföldi kísérleti parcelláira. Kontrollként 4 db kezeletlen kísérleti parcellát állítottak be. A parcellák 5x 8 méteresek voltak. A parcellákat az évszaknak és a parcellákra vetni kívánt növényeknek megfelelôen mûvelték meg. A parcellák talajának mintázása a növények betakarítását követôen történt. A talajmintákat az agrokémiai gyakorlat elfogadott módszerével vették a kísérleti telep munkatársai. Ennek során egy-egy parcella nettó területén, 1 méteres szélsô sáv elhagyásával, 15 ponton botfúróval a szántott rétegbôl (30 cm) talajmintát vettek, amibôl összekeverés, homogenizálás után átlagmintát képeztek. Az átlagmintákból 2 kgot mûanyag tasakokba csomagolva, hûtôtáskában a Szent István Egyetem Környezeti Elemek Védelme Tanszékére szállítottak. A talajmintákkal elvégzett vizsgálatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze. Eredmények és értékelés A magas zsírtartalmú komposztadagok hatásának vizsgálata a talajéletre Az analitikai vizsgálatok alapján a kezelt parcellákról származó talajminták zsírtartalma a kezeletlen kontroll mintáktól nem tér el, sôt van ahol a kezeletlen kontroll talajminta zsírtartalma meghaladja a kezelt parcellákról származókét (3. táblázat). A hôkezelt magas zsírtartalmú állati eredetû hulladékból elôállított komposztokban az érési folyamatok során a magas zsírtartalom (20% a kiindulási anyagban) lebomlott és átalakult, a mikroorganizmusok jótékony hatásának következtében. A gázkromatográfiás eredmények alátámasztják, hogy a magas zsírtartalom, mely jellemzô a feldolgozott állati eredetû hulladékra és az abból elôállított komposztokra - a kihelyezett komposztadagok szintén magas zsírtartalommal voltak jellemezhetôek (3.sz. táblázat) - a talajban a mikroorganizmusok által lejátszódó folyamatok következtében teljes mértékben lebontásra került. A zsírtartalom alakulása nyomon követhetô a 3.sz. táblázatban. 3. táblázat: A komposztok és a komposzttal kezelt talaj zsírtartalma %-ban szárazanyagra vetítve Minta jelzése A komposzt szárazanyag tartalma %-ban A komposzt zsírtartalma %-ban A komposzttal kezelt parcella gázkromatográfi ás vizsgálattal megállapított zsírtartalma %-ban 50 t/ha 200 t/ha Kezeletlen kontroll talajminták gáz kro matográfi ás vizsgálattal megállapított zsírtartalmának átlaga %-ban ,9 1,36 0,04 0,08 0, ,8 7,39 0,08 0,035 0, ,47 0,085 0,06 0, ,8 1,03 0,095 0,11 0, ,80 0,075 0,10 0,06 Az összes élô sejtszám esetében a kezelt parcellákból származó minták eredménye a kontroll mintáktól eltérô volt, egy nagyságrenddel meghaladta azokét (4.sz. táblázat). Ez valószínûleg a megnövekedett szervesanyag tartalomnak köszönhetô, mely a mikroorganizmusok számának emelkedését a talaj tulajdonságainak számukra kedvezôbbé tételével éri el. Az összes élô sejtszám vizsgálati eredményei egyértelmûen a talajélet intenzitásának megnövekedését jelzik a komposztadagokkal kezelt parcellákon. A zsírbontó mikroorganizmusok sejtszámának esetében is különbséget tapasztalunk. A kezelések csak nagyságrenden belüli változást okoztak a kontroll minták és a komposztadagokkal kezelt minták zsírbontó sejtszáma között (4. táblázat), azonban a hozzáadott komposzt menynyiségének növelésével a zsírbontók számának növekedése megfigyelhetô volt. A kontroll minták zsírbontó sejtszámát csak néhány esetben haladja meg ez a növekedés. Ez arra utal, hogy a komposzt anyagainak feldolgozásában az adott mikroba populáción belül olyan egyensúly alakul ki, amelyekben lényeges, de nem egyedüli szerepe van a zsírbontó szervezeteknek. Az összes élô sejtszámot és a zsírbontók számát tekintve viszont egyértelmûen kijelenthetô, hogy a talajéletre nézve semmilyen hátrányos hatása nincs a komposzttal való terhelésnek, sôt a komposztok stimuláló hatással vannak a mikrobáknak a szaporodására, anyagcseréjére. 4. táblázat: A magas zsírtartalom hatásának vizsgálati eredményei Kezelés Kontroll Kontroll 50 t/ha 200 t/ha 50 t/ha 200 t/ha 50 t/ha 200 t/ha 50 t/ha 200 t/ha 50 t/ha 200 t/ha Minta jelzése Összes csíraszám (CFU*/g) Összes zsírbontó csíraszám (CFU*/g) **A parcella zsírtartalma OXI-Top %-ban Biológiai szárazanyagra aktivitás (hpa) vetítve 4.8 1/I 2,67 x ,97 x ,06 230, /V 6,56 x ,26 x ,06 261, /II 8,82 x ,00 x ,06 112, /IV 9,40 x ,23 x ,06 194, /III 8,83 x ,68 x ,04 420, /IV 1,07 x ,62 x ,04 368, /I 9,48 x ,80 x ,08 389, /III 2,23 x ,58 x ,08 179, /II 1,97 x ,83 x ,08 230, /III 1,57 x ,52 x ,08 189, /I 2,94 x ,89 x , , /III 3,39 x ,60 x , , /III 7,13 x ,9 x , , /IV 1,92 x ,25 x , , /I 2,386 x ,06 x ,06 563, /II 3,30 x ,76 x ,06 481, /II 4,85 x ,78 x , , /IV 1,47 x ,36 x , , /I 1,0 x ,88 x ,11 768, /III 6,66 x ,96 x ,11 988, /II 3,52 x ,65 x , , /IV 1,75 x ,78 x , , /I 8,50 x ,1 x ,10 338, /III 5,93 x ,06 x ,10 450,8 *CFU= telepképzô egység **A komposzttal kezelt parcella gázkromatográfi ás vizsgálattal megállapított zsírtartalma %-ban Ôrbottyáni kísérletbôl származó talajminták biológiai aktivitása Halmozott nyomásváltozás [hpa] Kísérleti idô [h] Ôrbottyáni kísérletbôl származó talajminták biológiai aktivitása Halmozott nyomásváltozás [hpa] Kísérleti idô [h] Ezt a megállapítást támasztják alá a talajok biológiai aktivitásának vizsgálati eredményei is. Az Oxi-Top talajrespirométerben a biológiai aktivitás vizsgálatnál a kontroll minták aktivitását a kezelt parcellákról származó minták aktivitása %-al felülmúlja. A kezelt területekrôl származó minták aktivitása markáns különbséget mutat a kontroll mintákhoz képest (4. számú táblázat). Az 50 t/ha komposzttal kezelt parcellákról származó minták a kontrollhoz képest 20-30%-al nagyobb aktivitást, a 200 t/ha komposzttal kezelt minták két-háromszoros aktivitást 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Biohulladék 19

20 TUDOMÁNYOS MELLÉKLET SCIENTIFIC SECTION mutattak (1. és 2. ábra). A biológiai aktivitást mérô vizsgálat eredményei egyértelmûen a talajélet intenzitásának megnövekedését jelzik a komposztadagokkal kezelt parcellákon. Az eljárás következtében a kísérleti parcellákban a talajélet intenzitása %-kal emelkedett, köszönhetôen a humuszanyagokban szegény homoktalajba jutatott könnyen hozzáférhetô szervesanyagnak (komposzt), valamint a komposzt magas zsírtartalmának feltárása sem jelentett problémát a mikroorganizmusok számára. Clostridium perfringens szám esetében csak a komposzttal kezelt talajmintáknál figyelhetô meg azok jelenléte. A komposztadagokkal kezelt kísérleti parcellákból származó talajmintáknál az esetek 50%-ában meghaladta a 71/2003. (VI.27.) FVM rendeletben elôírt az állati eredetû hulladékok sterilezésére vonatkozó határértéket (0 CFU/ g). A /IV számú mintánál 7 CFU /g, a /I számú mintánál 6 CFU /g, a /III számú mintánál pedig 19 CFU /g Clostridium perfringens számot kaptunk. A 4.8-as minták komposztját vágóhídi hulladékból és szennyvíziszapból állították elô, ezekben egyértelmû a clostridium perfringens szám emelkedés a kontrollhoz illetve az egyéb kezelésekhez viszonyítva. A szennyvíziszap nem esett át a hôkezelési eljáráson, mint amin a vágóhídi hulladék kötelezôen végigment, így a sterilezett komposzt alapanyagot újrafertôzte. A többi kezelt parcellákból származó mintáknál is megfigyelhetô a Clostridium perfringens jelenléte, de ezek alacsony 1-3 CFU /g Clostridium perfringens számot jelentenek. Ezek a parcellák rosszul komposztálódott félérett adagokkal kezelték. (5. sz. táblázat). Fekál coliform szám esetében a minták nem haladták meg a vonatkozó jogszabályokban megadott elôírásokat: A fekál coliform szám nem lehet több mint 10 CFU/1g talaj. A /III-as és a kontroll 4.8.1/I-es mintákban volt 1 CFU/g feletti érték. A minták 80%-nál az elôfordulásuk <0,18 CFU/g-ot mutatott. (5. sz. táblázat) A Fôvárosi ÁNTSZ Környezetmikrobiológiai Laboratóriuma által elvégzett vizsgálatok alapján a fekál coliform számmal kapcsolatban megállapítható, hogy a kontroll parcellák és a komposztadagokkal kezelt parcellák mintáiból származó eredmények nem mutatnak eltérést. Sem a szennyvíziszapokra vonatkozó mûszaki irányelvben, sem a 8/2001. (I. 26.) FVM rendeletben megadott határértékeket a vizsgálatok eredményei nem haladják meg. Mind a hôkezelés, mind a komposztprizmában lezajló folyamatok a keletkezô komposzt sterilitását biztosítják a fekál coliform baktériumokkal és a spórát nem képzô patogén mikroorganizmusokkal szemben. A komposztkezelések nem jelentenek kockázatot a fekál coliform baktériumok terjesztésével kapcsolatban. Ps. aeruginosa számot vizsgálva megállapítható, hogy néhány komposzttal kezelt mintában tapasztaltuk elôfordulásukat. Az eredmények nem mutatnak különbséget a kihelyezett komposzt adag nagyságát illetôen (5. táblázat). A jelenlegi vizsgálatok alapján a kísérleti parcellák talajaiból visszatenyészthetô Ps. aeruginosa törzsek tulajdonságait összességében szemlélve nem jelentenek közegészségügyi kockázatot, mivel mindössze egyetlen olyan eset fordult elô, amikor az infektív csíraszámot (10 2 sejt) meghaladta a jelenlétük (10 3 sejt-4.8.5/iii. minta) és a kérdéses talajminta komposzt alapanyagához itt is hôkezelésen át nem esett szennyvíziszapot kevertek, amellyel az újrafertôzôdés esélye megnôtt. 5. táblázat: Az állati eredetû hulladék anyagból elôállított komposzttal kezelt kísérleti parcellákból származó talajminták Ps aeruginosa, Clostridium perfringens és fekál coliform száma Ps. aerugonosa szám (CFU/g) Clostridium perfringens szám (CFU/g) Határérték: 0 CFU/g Fekál coliform szám (CFU/g) Komposzt összetétele Kezelés Minta jelzése Határérték: <10 CFU/g Kontroll 4.8 1/I 0 0 1,4/g 4.8 1/IV 0 1 <0,18/g Kontroll 4.9 1/II 0 0 <0,18/g 4.9 1/IV 0 0 <0,18/g Kontroll 4.8 3/II 0 1 <0,18/g 50 t/ha Vágóhídi 4.8 3/IV 0 7 <0,18/g hulladék /I 0 6 <0,18/g 200t/ha szennyvíziszap 4.8 5/III <0,18/g 50t/ha 4.9 3/II 1 1 <0,18/g Húsliszt /III 0 0 <0,18/g szalma, érlelés 200t/ha 4.9 5/I 1 1 <0,18/g nem történt, 4.9 5/III 10 1 <0,18/g húsliszt /III 0 0 <0,18/g 50 t/ha Húsliszt /IV 0 0 0,2/g szalma, érlelés /I 0 0 0,2/g 200 t/ha volt, húsliszt /II 0 3 <0,18/g 50 t/ha /II 0 1 0,45/g Vágóhídi /IV 1 0 0,83/g hulladék 200 t/ha /I 0 1 <0,18/g (húsfôzet) /III 1 2 1,4/g szalma, húsliszt 50 t/ha /II 0 0 0,2/g /IV 0 0 0,45/g 200 t/ha /I 0 0 <0,18/g /III 0 0 <0,18/g Húsliszt Következtetések A viszonylag magas zsírtartalmú komposztok (0,47-12,8 % zsírtartalom szárazanyagra vetítve) kihelyezése a talajéletre nincs gátló hatással. Bizonyítja ezt a komposztok zsírtartalmának lebomlása (4. sz. táblázat) és az Oxi-Top talajrespirációs rendszerben mérhetô intenzívebb talajélet aktivitás (4. sz. táblázat). Az állati eredetû hulladékok jogszabályban elôírt hôkezelése és a komposztálás során kialakuló hômérsékleti viszonyok biztosítják a patogén mikroorganizmusok visszaszorítását, a folyamat végén keletkezô komposzt megfelelô csíraszámát. A hôkezelésen átesett állati eredetû hulladékok visszafertôzôdését, nagy fertôzésveszélyt hordozó anyagokkal (pl. szennyvíziszap) történô összekeverését mindenképp kerülni kell. Az állati eredetû hulladékból elôállított komposzt nagy koncentrációban tartalmaz könnyen feltáródó szerves anyagot. A két hôkezelési folyamat (törvény által elôírt sterilezés, és a komposztképzôdés során fellépô hôképzôdés) következtében a lecsökkent mikroorganizmus populációk, és az elôbb említett nagy szervesanyag koncentráció teret engedhetnek az újrafertôzéssel bevitt patogén kórokozók elszaporodásának. Az állati eredetû hulladékból elôállított komposzt fertôzésveszélye a jogszabályban elôírtak betartása mellett nem nagyobb, mint az istállótrágyából vagy szennyvíziszapból elôállított komposztoknak. Felhasznált irodalom 1. Gibbs R. A., Hu C. J., Ho G. E., Unkovich I. (1997): Regrowth of faecel coliforms and Salmonellae in stored biosolids and soil amended with biosolids. Water Science and Technology Hegedûs M., Schmidt J., Rafai P.(1998): Az állati eredetû melléktermékek kezelése, Mezôgazdasági Kiadó, Budapest, 256.p. 3. Kiss J. (2004): Kutatási jelentés,, ATEVSZOLG Rt. 4. Madigan, M. T. (2000): Prokaryotic Diversity: Bacteria. In: Brock Biology of Microorganisms. Edited by Madigan, M. T., J. M. Martinko and J. Parker. Ninth Edition. Prentice-Hall International, London, p , , p. 5. Minnich J. H., (1979): The Rodale Guide to Composting, Rodale Press, Emmaus, Pa, USA, 315p. 6. Némedi L., Jánossy L., Andrik P., Kádár M. (1998): Közegészségügyi környezetbakteriológia. In: Andrik et al., (1998): Környezetbakteriológia. 2. (bôvitett) kiadás, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, p. 7. Rain M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba (1999): Environmental Microbiology, New York, Academic Press, 348 p., 530 p. 8. Roger T. H. (1993): The Practical Handbook of Compost Engineering, Lewis Press, Torrance, Ca, USA, p 9. Shuval H., Jodice R., Consiglo M., Spaggiarri G., Spigoni C. (1991): Control of enteric microorganisms by aerobic-thermophilic co-composting of wastewater sludge and agro-industry wastes, Water Science Technology, /2001. (I. 26.) FVM rendelet, A termésnövelô anyagok engedélyezésérôl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Magyar Közlöny, Budapest, 2001/ 9., p /2001. (VII.18.) Köm. rendelet, A Hulladékok jegyzékérôl. Magyar Közlöny, Budapest, 2001/81., p /2002/ EK Rendelet /2003. (VI.27.) FVM rendelet, Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól, Magyar Közlöny, Budapest, 2001/ 75., p /2003. (XII.29.) KvvM rendelet, A biohulladék kezelésérôl és a komposztálás mûszaki követelményeirôl, Magyar Közlöny, Budapest, 2003/ 158., p. 15. MSZ 21470/ Mikrobiológiai vizsgálatok 16. MSZ 448/ Mikrobiológiai talajvizsgálatok. 20 Biohulladék 2. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

A halastavi tápanyag- gazdálkodás új szempontjai

A halastavi tápanyag- gazdálkodás új szempontjai A halastavi tápanyag- gazdálkodás új szempontjai Bercsényi Miklós Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, www.akvakultura.hu MASz, Debrecen, 2013. március 28. A tavi tápanyag- utánpótlás alapjai A mezőgazdaság

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

PhD thesis. Levente Kardos. Supervisor: Dr. Gyula Záray, professor, DSc

PhD thesis. Levente Kardos. Supervisor: Dr. Gyula Záray, professor, DSc Monitoring s fermentation processes of producing biogas on wastewater treatment plant on the basis of chemical and biochemical methods PhD thesis Levente Kardos Supervisor: Dr. Gyula Záray, professor,

Részletesebben

A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban

A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban Az agrár környezetvédelemben rejl megújuló energiaforrások A biogáz a jöv egyik megújuló energiaforrása Mosonmagyaróvár, 2003. február 25. Dr. Schmidt

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 2009 júliusa két szempontból is rendkívül fontos dátumként fog bevonulni a hazai (és az európai) hulladékgazdálkodás történetébe. Egyrészrôl,

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Bioreaktorok Magyarországon

Bioreaktorok Magyarországon Bioreaktorok Magyarországon Ifj. Sinóros-Szabó Botond 1 Stephan Maniak 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen 2

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára. Összefoglalás

Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára. Összefoglalás Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára Ragályi Péter Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest E-mail: ragalyi@rissac.hu Összefoglalás Őrbottyáni

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 375 A SILÓKUKORICA TERMÉSMENNYISÉGÉNEK ÉS BELTARTALMI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

ECONOMIC EXAMINATION OF BIOGAS GAINED FROM MUNICIPAL WASTE KOMMUNÁLIS HULLADÉKBÓL NYERT BIOGÁZ FELHASZNÁLÁSÁNAK GAZDASÁGI VIZSGÁLATA

ECONOMIC EXAMINATION OF BIOGAS GAINED FROM MUNICIPAL WASTE KOMMUNÁLIS HULLADÉKBÓL NYERT BIOGÁZ FELHASZNÁLÁSÁNAK GAZDASÁGI VIZSGÁLATA ECONOMIC EXAMINATION OF BIOGAS GAINED FROM MUNICIPAL WASTE KOMMUNÁLIS HULLADÉKBÓL NYERT BIOGÁZ FELHASZNÁLÁSÁNAK GAZDASÁGI VIZSGÁLATA *Tamás MOLNÁR, **László SALLAI, ***Dezső FODOR *University of Szeged

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 5. A szerves trágyák szerepe a tápanyag-gazdálkodásban 5.1. A szerves trágyák fő jellemzői

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. KÜLÖNFÉLE SZÓRÓSZERKEZETEK HATÁSA A SZERVES ANYAGOK KIJUTTATÁSÁRA Kassai Zsolt Summary The application of organic manure indispensable

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP)

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) Tájökológiai Lapok 3 (2): 281 290. (2005) 281 ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) BARDÓCZYNÉ SZÉKELY EMÕKE 1, BARDÓCZY EMÕKE 2, BARCZI ATTILA 1, PENKSZA KÁROLY

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development The Renewable Energy Resource s role in Rural Development Tamás Chlepkó Head of Department Department of Energetics The field of interest of the department Department of measurement Department of Informatics

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

Computer Architecture

Computer Architecture Computer Architecture Locality-aware programming 2016. április 27. Budapest Gábor Horváth associate professor BUTE Department of Telecommunications ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából MTA Metallurgiai Bizottsága Bicske, 2013 november 25. Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából Dr. Tardy Pál Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Alaphelyzet 1. 50 % körüli

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

RESEARCHING THE CONNECTION BETWEEN URBAN OPEN SPACES

RESEARCHING THE CONNECTION BETWEEN URBAN OPEN SPACES A VÁROSI SZABADTEREK ÉS AZ INGATLANÉRTÉKEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA BUDAPEST PÉLDÁJÁN RESEARCHING THE CONNECTION BETWEEN URBAN OPEN SPACES AND PROPERTY VALUES IN THE CASE OF BUDAPEST TAKÁCS DÁNIEL

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben