ESEMÉNYNAPTÁR TERVEZETT PROGRAMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESEMÉNYNAPTÁR TERVEZETT PROGRAMOK"

Átírás

1 MEGYE INTÉZMÉNY ESEMÉNYNAPTÁR TERVEZETT PROGRAMOK NEVE ELÉRHETŐSÉGE MÓDSZERTANI MODELL CÍME DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS időpont cím, téma időpont cím, téma időpont cím, téma időpont cím, téma Kosztolányi Dezső Gimnázium Tel.: +36/ m.hu IKT eszközök és hagyományos pedagógiai módszerek együttes alkalmazása a környezeti és természettudományos nevelésben (8.40 A testek tehetetlenségének mérése, a sűrűség. IKT eszközök és hagyományos kísérleti módszerek együttes alkalmazása. ( (13.30 A dinamika alapegyenlete, a KDG e-learning oldalának használata. A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és tapasztalatcsere. Kérdőív alkalmazása az eddigi tapasztalatokról (8.40 Az atomszerkezet és a periódusos rendszer (IKT eszközök bevezetése és hagyományos kísérleti eszközök alkalmazása) (8.40 Kovalens kötés - IKT és modellek gyakorlati elkészítése. Alkalmazások és tapasztalatok átadása. Új elemek beépíthetősége a modellbe. II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Tel.: +36/ "Angol nyelvi országismeret tanítása az internet segítségével' 'Tervezzünk együtt!' - hogyan tervezzünk meg egy internetes órát? Téma: A karácsony. A modell gyakorlati bemutatása - kooperatív módszer az internetes órán. Téma: Sportok. Egy óra irányított megtervezése mentori irányítással. Téma: Étkezési szokások Nagy- Britanniában. A prezentációs módszer használata a gyakorlatban. Téma: USA nevezetességei. II. Kerületi Pedagógiai Intézet Tel.: +36/ "A" modul - Tehetségfejlesztés a Ginkó utcában Tehetségfejlesztő foglalkozás 7-10 éves gyerekeknek. A többszörös intelligencia fejlesztése. Kiemelt területek: matematikai, logikai, interperszonális intelligencia. Tehetségfejlesztő foglalkozás 7-10 éves gyerekeknek és szülőknek. A többszörös intelligencia fejlesztése. Kiemelt területek: matematikai, logikai, interperszonális intelligencia Tehetségfejlesztő foglalkozás pedagógusoknak. A tehetségfejlsztő modell tapasztalatai. A modell folyamatba való illesztésének lehetőségei a befogadó intézmény pedagógiai programjának és működésének figyelembevételével Workshop Felkészítés a tehetségfejlesztő modell intézményi beépítésére. II. Kerületi Pedagógiai Intézet Tel.: +36/ "B" modul - Játékoskodó műhely gyerekeknek és pedagógusoknak ( Játékoskodó műhely tanulóknak. A játékba való bevonódás, a kommunikációval kapcsolatos mentális tevékenységek fejlesztése, start-cél játékok. A játéktanítás módszertana pedagógusoknak. Az alkalmazott játékok bemutatása, a mindennapi pedagógiai gyakorlatba építhető játékok. (15.30 Játékoskodó műhely tanulóknak. Szabályok, fordított szabályok alkotása, helycserés játékok.

2 II. Kerületi Pedagógiai Intézet Tel.: +36/ "C" modul - Diákvezetőnek születni vagy azzá válni Tréning tanulóknak - társasjátékok Operatív értekezlet a kerületi diákönkormányzat tagjai és a diákönkormányzatokat támogató pedagógusok számára. Hatékony együttműködés az iskolai diákönkormányzatokban Operatív értekezlet a kerületi diákönkormányzat tagjai és a diákönkormányzatokat támogató pedagógusok számára. Éredekképviselet, konstruktív véleményformálás. Fejlesztő foglalkozás: tanulók részére. Csapatépítő, érdekérvényesítő tréning. A jogszabályi környezet aktuálizálása, a pedagógus támogató attitűdjének erősítése, informális kapcsolatok, amelyek erőforrásként mozgósíthatók Operatív értekezlet a kerületi diákönkormányzat tagjai és a diákönkormányzatokat támogató pedagógusok számára. Otthonosan az iskolában - információs pontok kiépítése. Fejlesztő foglalkozás tanulók részére: Vitázás vagy vitatkozás. A vita mint kommunikációs technika. II. Kerületi Pedagógiai Intézet Tel.: +36/ "D" modul - Értékelési műhely A fejlesztő értékelés iskolai gyakorlatba való beépítése Értékelési eszközök összeállítása a fejlesztő értékeléshez. A fejlesztő értékelés elmélete: fogalmának értelmezése, a támogató és formatív értékeléssel való kapcsolata. Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Tel.: +36/ "Sajátos igények, sajátos megoldások" (8.00 Differenciált tanórák (8.00 fejlesztő fogalkozások A fejlesztő foglalkozások gyakorlata (8.00 Anyanyelvi órák bontott csoportban IKT esközök használatának lehetőségei az integrált oktatásban Budapest III. Kerületi Kerék Általános és Giknázium Tel: +36/ Diákmentor program a Kerék Általános és Gimnáziumban (14 A diák mentorok és a mentorált diákok közös mikulás ünnepsége (14.45 Részvétel a diák mentorok félévi értékelő - problémafelvető megbeszélésén (14.45 Konzultáció: Konzultáció a fejlesztő pedagógussal a program hatásairól (14.45 Konzultáció: Konzultáció az osztálytanítókkal Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános, EGYMI Tel.: +36/ Kettős különlegességű tanulók ép közegbe történő funkcionális integrációja a művészetek segítségével (11.00 Az iskola tehetséges gyerekeinek bemutatkozása a karácsonyi műsor keretében építve az idei évben néptánc és zene szakkör keretében tanultakra (a mbemutató után közös megbeszélés) ( ( Zenei képzés ÖKO hangszerek segítségével. Zenei képességfejlesztés és tehetséggondozás a Szellő EGYMIben Magyar néptánc sportági adaptációja ( ( Az iskola tehetséges gyerekeinek bemutatkozása a márciusi ifjarra történő megemlékezés műsorában, beépítve az idei évben néptánc és zene szakkör keretében tanultakat (a bemutató után közös megbeszélés) Magyar néptánc módszertani foglalkozás Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemezetiségi Általános Tel.: +36/ "Taníts velünk németül!" (08.00 Nyelvi tudatosság fejlesztése (Előljárószavak használata a német nyelvben) Kommunikációs készség fejlesztése (témakör: egészség) Az interaktív tábla használata nyelvórákon (08.00 Helyesírás és íráskészség fejlesztése a tanult betűkön keresztül Kooperációs technikák alkalmazása a nyelvórán (szövegfeldolgozó Az együttműködési készség kialakítása, fejlesztése

3 Óbudai Harrer Pál Általános Tel.: +36/ "VILÁGUNK A NYELV" Informatika: A teknőc házától a Mikulás házáig 3. osztály Activating; megbeszélés, konzultáció Környezetismeret a 2. osztályban - Focus on vocabulary Természetismeret óra az 5. osztályban - IWB Interactive WhiteBoard; megbeszélés, konzultáció Történelem óra az 5. osztályban - Guiding understanding Lázár Ervin Általános Tel.: +36/ Négyszögletű Kerek modell Ayres terápia, Kulcsár-féle mozgásfejlesztés Alapozó terápia. (15.00 Képességfejlesztés a matematika segítségével Népzene. Vizuális nevelés, tojásírás. (15.00 Vizuális nevelés. Eszközrendszer technikájának megismertetése. Újpesti Bene Ferenc Általános Tel.: +36/ Benne vagyunk! ( Floorbaal, kölyökatlétika (14.00 lehetőségeinek bemutatása,. ( Ügyességfejlesztő játékok, torna. tapasztalatok cseréje, ötletbörze, tudásmegosztás. Újpesti Károlyi István Általános és Gimnázium Tel: +36/ Köznevelési intézményekben megteremthető képzőművészeti galéria módszertani kultúrájának átvétele Emlékkiállítás az Első Világháborúról - az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény anyaga (17.00 Világörökségünk - Dátán Attila fotókiállítása a magyar kultúra napja alkalmából Tavaszváró jeles napok. Tárlat az alsó tagozatos tanulók munkáiból. Hazánk a reformkorban. Komplex művészeti foglalkozás a galériában. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Tel.: +36/ TÉKA Tegyük életszerűvé a klasszikus anyagot! ( Egy Jókai-regény rajzfilmes adaptációja Modern technikájú adaptációk és felületek felhasználása a magyartanításban (13.30 Archetipizálás a modern irodalomban ( Kortárs és klasszikus szöveg párhuzamos elemzése Irodalmi tábor szervezése, haszna (13.30 Egy mű feldolgozása fotósorozat formájában Budapest V. Kerületi Pedagógiai Intézet Tel.: +36/ A pedagógiai értékelés gyakorlata és tapasztalatai az V. kerületi Pedagógiai Intézet munkájában Visszajelzés harmadikos kerületi mérésről kollégáknak Hatodikos OKM, ötödik, hetedikes kerületi mérések Negyedéves értékelés az óvodában Mérések a tanítók eszköztárában Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Tel.: +36/ Budapest Bajza Utca "Prezentáld a tudásod" (14.00 Bemutatóóra: Christmas A prezentáció készítés lépéseinek gyakorlatban történő bemutatása Tippek a prezentáció készítéséhez előadás, beszélgetés, csoportmunka, brainstorming Bemutatóóra: Grammar in Use nyelvtani eszközök és szerkezetek a prezentáció készítése során Bemutatóóra: Stories könnyített olvasmány feldolgozása prezentáció készítéssel Alternatív megoldások prezentálásra Könnyített olvasmányok feldolgozása Bemutatóóra: British School System Reflexió, önreflexió szempontjai Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Tel.: +36/ "Család csalogató" ( Luca napi vásár ( Használt, saját készítésű tárgyak cseréje, vására. ( Kézműves délelőtt: (felső) Karácsonyi dekoráció és ajándékkészítés a szülőknek. Kézműves délelőtt: (alsó) Karácsonyi dekoráció és ajándékkészítés a szülőknek ( Bio büfé: Egészséges ételek készítése, cseréje, kínálása szünetekben. Pedagógusok közötti feladatmegosztás. i hagyományok szülői támogatással. ( ( Farsangi mulatság: (alsó) Vidám farsangi zenés mulatság szervezése. Farsangi mulatság (felső) Újrahasznosítható anyagokból jelmezek, dekoráció készítése ( ( Vár az iskola délután: Leendő elsősöknek és szüleiknek. Játékos foglakozások keretében ismerkedés a tanító nénikkel, az iskola épületével, hagyományaival. Hosszútávú stratégiai terv a programok tükrében. Kapcsolattartási formák a szülőkkel.

4 Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium Tel.: +36/ A blended learning használatának lehetőségei a középiskolai oktatásban (11.00 Fogalomtár készítése Fogalmak keresése Legfontosabb fogalmak létrehozása és definiálása a moodle felületen A definíciók közös értékelése Az ismeretszerzés, önálló tanulás, kooperáció fejlesztési lehetőségei a moodle felület segítségével Önálló előadás megszerkesztésének és előadásának tanításának lehetőségei a moodle felületen keresztül; szóbeli készségek fejlesztésének lehetőségei. (11.00 prezentáció készítés és megtartás A moodle felületre fel kell tölteni mindenkinek egy prezentációt és az órán 5-8 percben előadni azt. Az előadókat sorsolás alapján választjuk ki. Az órán 4-5 prezentáció megtartására van lehetőség. Szinyei Merse Pál Gimnázium Tel: +36/ Kooperatív módszerek és technikák az osztályfőnöki tevékenységben (12.45, ( Társas kapcsolataink (barátság, szerelem ) Osztályfőnöki óra a 11. E osztályban, majd technikák megismerése, alkalmazhatóság, a módszer bevezetésének folyamata, a facilitátor szerep (12.45 A család, család szerepe, különböző kultúrák családmodellje, családtagok és szerepek osztályfőnöki óra a 11. E osztályban, A másság (12.45-től elfogadása), workshop. A pedagógusok egyéni módszertárának gazdagítása (12.45-től Hősök, példaképek a különböző kultúrákban, osztályfőnöki óra a 11. E osztályban Szinyei Merse Pál Gimnázium Tel: +36/ Közös érdeklődésen alapuló közösségépítés, tehetséggondozás diákmentor módszerrel, a pedagógus, mint facilitátor közreműködésével ( témafelelős diákmentorok vezetésével ünnepváró műhelymunka: Az ünnepkörhöz kötődő növények (nyitvatermők, alma, dió) és anyagok (viasz, méz, sütőpor) vizsgálata ( ( a módszer átadása, kérdések megvitatása, a közösségépítő és tehetséggondozó diákmentor módszer működéséről, tapasztalatairól, módszertani kérdések diákmentorok által koordinált csoportmunka az iskola tanulóinak szülei részvételével ( a diákmentorok segítő szerepe az intézmény biológia-kémia tagozatára jelentkező tanulók szóbeli felvételijének előkészítése, megvalósítása során ( ( Diákmentorok segítő szerepe az iskola tanulói számára biológia-kémia szakmai jellegű játékos vetélkedő levezetésében a módszer átadása, kérdések megvitatása, a közösségépítő és tehetséggondozó diákmentor módszer működéséről, tapasztalatairól, módszertani kérdések Terézvárosi Kereskedelmi és Közgadasági Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 36/ "Az eredményes szakmatanulás megújító módszere - fiatal felnőttek szakmatanulásának sajátosságai alapján" Műhelymunka, Egyéni fejlesztés, ( csoportmunka, kreatív foglalkozások a szakiskolai tanulókkal ( Gyakorlatok és folyamatok a közgazdasági szakmaterületeken (számvitel pénzügy, bank - biztosítás) ( Gyakorlatok és folyamatok a kereskedelmi szakmaterületeken ( Gyakorlatok és folyamatok a kereskedelmi szakiskolai szakmaterületeken Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tel.: +36/ cím: 1082 Budapest, Üllői út 76. "Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatásánaknevelésnek támogatása" (09.30 A tanulók kompetenciáinak mérése - P.A.C. mérés előnyei, tapasztalatai, mérési körülmények megteremtése, adatok értelmezése. Informatikai eszközök felhasználása tanulóink körében - számítógépes alkalmazások lehetőségei, adaptált programok (12.00 Művészeti nevelés a szabadidős programokban - Drámapedagógiai eszközök adaptálása. ( A felnőtté válás folyamata - Felkészítési technikák a minél önállóbb életvitelre, a nevelési módszerek átalakulása. Pályaválasztás előkészítésének és irányításának lehetőségei - Tanulási és munkatevékenység iránti érdeklődés felkeltésének technikái, nyomon követési eredmények tapasztalatai. (09.00 Kultúrtechnikák oktatási eredményességének elősegítése - a számolási kompetenciák elsajátításának támogatása.

5 Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános tel.: +36/ Heterogén szociokulturális hátterű tanulók számára élményközpontú, tevékenykedtető, IKT-val támogatott idegen nyelv oktatás az 1-4. évfolyamon 4. osztály Téma: kreatív alkotás a nyelvórán, tanít: Heim Jánosné Célnyelvi országok kultúrájának, hagyományainak beépítési lehetőségei a tananyagba; Kreatív tevékenységek a nyelvórán, tartja: Heim Jánosné 4. osztály Téma: Szerepjáték, dramatizálás, bábok a nyelvórán, tanít: Heim Jánosné Valentin nap - célnyelvi országok kultúrája, hagyományai; magyarázat, szemléltetés az internet segítségével, tanít: Boda Réka óra Célnyelvi országok kultúrája, hagyományai és a gyermekirodalom beépítési lehetőségei a tananyagba, tartja: Boda Réka Interaktív tananyag használata a nyelvórán, tanít: Boda Réka IX. Kerületi József Attila Általános és AMI Tel: +36/ "Hátrányból előny" ötletbörze forgószínpadszerűen, ( Beszédértés, beszédfejlesztés a mesecsoport foglalkozáson ( ötletbörze ( forgószínpadszerűen, ( Beszédértés, beszédfejlesztés a néptánc órán ( ( ( ( ( Fejlesztő gyermektorna Beszédpercepciós modulok alkalmazása az 1. osztáyban ötletbörze forgószínpadszerűen, Beszédpercepciós modulok alkalmazása a 2. osztályban felmerült kérdések továbbgondolása, 02. ( ( Intézményi látogatás felmerült kérdések továbbgondolása, forgószínpadszerűen ( ( ( ( ( ( Óralátogatás: Beszédpercepciós modulok alkalmazása a harmadik osztályban, konzultáció, személyes tanácsadás Óralátogatás: Mesecsoport foglalkozásának megtekintése, konzultáció, személyes tanácsadás, konzultáció, programelemek megjelenése egyéb területen (sportverseny, óvodákkal közösen megvalósított programokon) Óralátogatás: Beszédpercepciós modulok alkalmazása az 1.e osztályban Óralátogatás: beszédpercepciós modulok alkalmazása a 4. osztályban támogató tréningek, Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános és Kollégium Tel.: +36/ Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók szociális és személyes hatékonyságának fejlesztése élménypedagógiai és kooperatív elemekkel Írásbeli műveletek gyakorlása 10 ezres számkörben Irányíthatóság, együttműködés párokban, érdekegyeztetés, feladatmegosztás fejlesztése A leírás gyakorlása Az alkalmazott módszerek vizsgálata A támogató-segítő felnőtt attitűd jellemzőinek meghatározása, összegyűjtése (9.00 és Értékelések, visszajelzések minősége Élménypedagógiai elemek kipróbálása: - csoportalkotás (09.00 Matematika óra: Válogatások, rendezések Kooperációs készség és megoldási stratégiák alkalmazása (09.00 és Események sorrendisége, lényegkiemelés Gyerekek hozzáállása a csoportmunkához, élménypedagógiai játékhoz-személyes és szociális kompetenciája fejlesztés megvalósulása Értékelés, fegyelmezés, fegyelmezettség a tanórán Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ Tel.: +36/ "Pedagógiai mérési-értékelési tudatosság a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás szolgálatában - Senior mentor program (09.00 A Senior mentorok alkalmazásának feltételei, a kiválasztás eszközei: interjú A Senior mentorok konzultációja - alkalmazott módszerek, a konzultációk felépítése, a mentorok tudásmegosztó technikái A mentorok felkészítésének folyamata, tevékenységük nyomon követése, értékelése A mentorok az iskolában - kapcsolatai, kompetenciái, együttműködései, fejlesztő órája

6 Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ Tel.: +36/ Pedagógiai mérési-értékelési tudatosság a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás szolgálatában -Tehetségpont működés (09.00 Tehetségpont működésen belül az intézményi együttműködésekkel történő pályázati gyakorlat bemutatása hospitálási lehetőség a Tehetségtanács és a tehetségalapítvány működésének bemutatása - szervezés, kapcsolatrendszer adaptáció feltételei, a feltételek vizsgálata, az adaptáció folyamata az Iránytű tehetségműhely működése Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ Tel.: +36/ "Pedagógiai mérési-értékelési tudatosság a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás szolgálatában - A kerületünk mérési-értékelési rendszer e (09.00 A komplex intézményi pedagógiai értékelési rendszert támogató szaktanácsadói program bemutatása (09.00 Gyorsértékelési technikák a tanórán című szaktanácsadói program bemutatása (09.00 Az országos kompetenciamérés eredményeinek kerületi szintű elemzése - Az elemzés szintjei, módszerei, munkafolymat, visszacsatolás (09.00 A tannév végi DIFER visszamérés célja, módszerei, elemzési szintjei, szerezési folyamata, visszacsatolása Kőbányai Szent László Általános Tel.: + 36/ Befogadó iskola külső és belső migráns gyermekek integrációjának segítése ( Indirekt integráció. Az újonnan érkezett tanulók bevonása az iskola hagyományos programjaiba (Előtte: 8.00-tól Tehetségnap) Fejlesztő foglalkozás: vizuális és auditív képességek fejlesztése (17.00 Tanulásmódszertan szülőknek - Mnemotechnika és gondolati térkép A fejlődés nyomonkövetése az egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon, a tapasztalatok megosztása A szülői tanulásmódszertan foglalkozássorozat tapasztalatainak átadása Fejlesztő foglalkozás: vizuális, auditív és taktilis észlelés (12.00 Tanulásmódszertan gyermekeknek - Tanulásmódszertani alapismeretek átadása a tanítási órán Fejlesztő foglalkozás: vizuális és auditív képességek fejlesztése Kultúra és népsmeret foglalkozás (Karácsonyi népszokások) Kultúra és népsmeret foglalkozás (Népművészet) Kultúra és népsmeret foglalkozás (Télbúcsúztató) (12.00 A Kultúra és népsmeret foglalkozások szerepe az integrációban Újbudai Pedagógiai Intézet Tel.: 36/ Pedagógiai hatékonyság és tanulói eredményesség fejlesztését szolgáló programok A beszédészlelés és beszédértés komplex folyamata. Rövid elméleti áttekintés után játékos, fejlesztő feladatokkal az alkalmazási lehetőség bemutatása, tapasztalatok átadása A bemeneti mérés szakértői véleményének ismertetése tanítóknak. A mérési eredmények hasznosítására javaslattétel. Fejlesztési javaslatok meghallgatása A Bemeneti mérés bemutatása, a mérőanyag megismertetése a XXII. kerület iskoláinak. A modell bemutatása, tapasztalatok átadása. A beszédészlelés és beszédértés fejlesztése óvodai csoportban. A feladatok gyakorlati bemutatása, a fejlesztés megismertetése, alkalmazása a mindennapi tevékenység során. Németvölgyi Általános Tel.: +36/ "Egy csónakban evezünk!" sulinet.hu "Nevezetes napok" (népszokások: betekintés az első osztályosok Betlehemes műsorának próbájára) (9:00 (10.00 "Víz, hó, jég " (megfigyeltetés, kísérletezés). "Hogyan készüljünk fel egy természetbarát órára?" "Mi leszel?" (az állat- és növényvilág játékos megismerése dramatizálással). (16:00 "Ökoiskola- Természetbarát osztály" (a kezdetektől napjainkig). "Zöldülés" (környezetvédelmi és kézműves, valamint mozgásos kikeleti játékok iskolai szinten). Sashegyi Arany János Általános és Gimnázium Tel.: "Néptánc tanítás a mindennapos +36/ testnevelés keretében a Timármódszer szerint" +36/ a, 3.b osztályok néptánc óráinak megtekintése, ( konzultációs lehetőség. (Kardos Georgina) ( A Krettanterv Tánc és mozgás című fejezetének áttekintése, értelmezése a napi pedagógiai gyakorlatban. (Timár Mihály) ( b, 1.b, 4.a, 2.a osztályok néptánc óráinak megtekintése, konzultációs lehetőség. (Timár Mihály) ( Képességfejlesztés a néptánc tanítás által. (Timár Mihály) Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zenei AMI Tel.: +36/ u "Zenetanítás másképptársművészetek és kreatív szemlélet a zeneiskolai oktatásban" (16.30 Szakmai bemutatóval bővített műhelymunka (a) Zenei improvizáció elemei; b) Korai készségfejlesztés tánccal, játékkal; c) Összművészet a zeneirodalomban (16.30 A három modellelem alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, ; Szakmai beszélgetés (16.30 A három modellelem bemutatása, tapasztalatok átadása. (16.30 A három modellelem alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok átadása.

7 Dr. Török Béla Óvoda, Általános, Speciális Szakiskola, EGYMI és Kollégium Tel: +36/ Tananyag adaptáció és szövegértés fejlesztésének speciális módszertana a hallássérült és szövegértési nehézségekkel küzdő tanulók számára Az elbeszélő költemény szövegének átdolgozási lehetőségei. (15.30 Bemutató óra és workshop: Az empátia és önismeret - fejlesztés lehetőségeinek bemutatása. Gyakorlatok a látott órák alapján, Petőfi János vitézének szövegével. lehetőségeinek bemutatása, forgószínpad-szerűen. Lírai művek feldolgozásának bemutatása, egy Nyugatos vers avagy a színek szimbolikája. (15.30 Egy regényrészlet adaptációjának órai feldolgozása - Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. Gyakorlatok a látott órák alapján - lírai és prózai szövegekkel. Mozgásjavító Óvoda, Általános, Szakközépiskola, EGYMI és Kollégium Tel.: +36/ Felelősség együttműködés párbeszéd Intézményen belüli együttműködések bemutatása. Feljegyzések készítése megadott szempontrendszer alapján Az intézményen kívüli együttműködések. Feljegyzések készítése megadott szempontrendszer alapján Adaptáló intézményi gyakorlat kidolgozása. Intézményi dokumentáció kidolgozása, bemutatása. Intézményi gyakorlat kipróbálása, tapasztalatok összegzése, korrekció. Implementáció. László Gyula Gimnázium és Általános Tel.: +36/ Az iskolai könyvtár, mint műhely ( Az emberi test titkai - az izomrendszer. Előadás a tárgyszavak és a fogalomháló feltárásával. Prezentáció. Egészséges táplálkozás, sport ( újság. Kooperatív csoportmunka. Projekt folyamat része. ( Reflexió az újság megvalósúlásáról. Prezentáció, nyitott beszélgetés, a munkafolyamat feltárása, kész újság bemutatása. ( Magyar parasztházak az építészetben. A feladat ismertetése frontálisan, önálló kooperatív munka. Környezetismeret másképpen. Néprajzi, építészeti, művészettörténeti ismeretek szerzése, összefüggéseik. Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános és Gimnázium Tel.: +36/ Kőrösi Mozgásfejlesztő Modell KMM Csoportos Mozgásmérés eredményeinek megbeszélése, program indítása. Mozgásprogram alkalmazása, indító modul feladatok átadása Egyéni munkavégzés: Mozgásprogram alkalmazása. Mozgásprogram az adaptáló intézményben. Első modul feladatainak ellenőrzése A programbanrésztvevő gyermekek munkájának elemzése, esetmegbeszélés Egyéni munkavégzés: Mozgásprogram az adaptáló intézményben, gyakorlati foglalkozások. Mozgásprogram az adaptáló intézményben. Haladás ellenőrzése, mentorálás. Egyéni munkavégzés: Mozgásprogram az adaptáló intézményben, gyakorlati foglalkozás. Mozgásprogram az adaptáló intzényményben. Haladás ellenőrzése, mentorálás. Bókay Árpád Általános Tel.:+36/ Hogyan tanul a google nemzedék Készségfejlesztés - országismeret. A számítőgépen olyan programok megismerése, ahol a gyerekek az adott ország történelmével, irodalmával ismerkedhetnek Feladatkészítés, feladatlapok az interneten. Gyakorlati útmutató. Ötletek a különböző óratipusok szervezséhez. Órarészlet megtekintés, önálló tervezés. Vizsgatípusok vizsgálata és kipróbálása az interneten. Értékelés kritériumai. Pestszentimrei Ady Endre Általános Tel.: +36/ Értől az óceánig - Természettudományos és digitális kompetenciák fejlesztése az SNI-s tanulóknál Előkészületek az egészségvédelmi projektre informatika órán - ismerkedés a Prezivel ( Életpályamodell, szaktanácsadói ismeretek a matematika területén ( Egészségvédelmi modul - biológia és kémia óra 8. évfolyamon Az előző évi projekt tapasztalatainak átadása, felkészülés az idei projektre.

8 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Tel.: +36/ Együttműködés a jövő tanáraiért (10.00 Óralátogatás, konzultáció, hospitálás: A hallgató gyakorló tanításával kapcsolatos mentori feladatok bemutatása az iskolai gyakorlatunkban (11.00 Konzultáció, hospitálás: A hallgató vizsgatanításával kapcsolatos mentori feladatok. Egyeztetés és tervezés az intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés módjáról. Konzultáció, hospitálás: Az iskola modelljében levő, a hallgató fogadásával kapcsolatos mentorálási feladatok bemutatása. Egyeztetés és tervezés az intézmény pedagógiai gyakorlatához Konzultáció, óralátogatás: Az iskola modelljében levő, a hallgató hospitálásával kapcsolatos mentori feladatok bemutatása. Egyeztetés és tervezés az intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés módjáról Hatékony és eredményes nyelvtanításért Óralátogatás és egyéni szakmai beszélgetés, konzultáció: A felmerülő szakmai kérdések megbeszélése (12.00 Konzultáció, egyéni szakmai megbeszélések, óralátogatások, workshop: A modell részletes bemutatása (8.00 Szakmai beszélgetés, konzultáció, óralátogatás: A modell beillesztése a pedagógiai gyakorlatba, konkrét, személyre szabott segítségnyújtás a modell adaptációjához Szakmai konzultáció, óralátogatás: Mentorálás a bevezetés és alkalmazás időszakában. Konkrét, személyre szabott segítségnyújtás a modell alkalmazásához. Kispesti Móra Ferenc Általános és EGYMI Tel.: +36/ Sajátos nevelési igényű tanulók erkölcstan tanításának módszertana (11.00 Erkölcstan óra az 5. osztályban projektezésben. Műhelyfoglalkozás: Pedagógiai projekt bemutatása, a projektorientált oktatás iskolai gyakorlata. (11.00 Erkölcstan óra a 6. osztályban. Az alkalmazott módszerek megfigyelése, elemzése. Módszertani eszköztár bővítése dramatikus játékok felhasználásával (11.00 Erkölcstan óra az 5. osztályban. Módszertani eszköztár bővítése irodalmi szemelvények, helyzetgyakorlatok, dalok, gyermek játékok alkalmazásával. (11.00 Erkölcstan óra az 1. osztályban. Magatartás minták tanulása dramatikus játékok alkalmazásával és a cselekedtetésbe ágyazott tanítás segítségével. Kispesti Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Kabinet Tel.: +36/ / "Érték és minőség"- Képességmérés 1. évfolyamon - ''Mi így csináljuk! '' (9.00 Előadás - I. félévi mérőlap készítésének lépései. A tanulói képességek és az ismeretelsajátítás összefüggései. Az I. féléves mérés technikai és tartalmi előkészítése - mérőlap és javítókulcs készítés gyakorlati megoldásai. A szókincsfejlesztés egyéni megoldásai - Matematikai készségek - bemutató / órarészletek Az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenetének segítése (matematikai képességek fejlesztése). Az iskolai egyéni fejlesztések - hasonlóságok és különbségek - bemutató óra megbeszéléssel Előadás-interaktív foglalkozás - tanév eleji és félévi 1. évfolyamos képesség és ismeretmérés összehasonlító elemzésének tapasztalatai. A tanulói teljesítmények és egyéni képességek ok-okozati összefüggéseinek feltárása. Logikus gondolkodás fejlesztési lehetőségei - tanulási módszerek - bemutató óra Az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenetének segítése (anyanyelvi képességek fejlesztése.) A drámajáték nyújtotta fejlesztési lehetőségek - I. osztályos bemutató foglalkozás és óra megbeszéléssel. Kispesti Vass Lajos Általános Tel.: +36/1/ "Az értől az óceánig" (10.00 Hospitálás, konzultáció: Kutatás, forrásfeldolgozás, a háttérinformációk beillesztése a megvalósítás folyamatába. Hospitálás, konzultáció: Aktuális tematikához kapcsolódó szabadidős foglalkozás. "Kreatív feladatok" - jelmezek, díszletek tervezése, készítése (13.15 Hospitálás, konzultáció: Próbafolyamat, projektelemek előkészítése (13.15 "3 hetes projekt" bemutatása, projektelemek próbája. Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Tel.: +36/ "ÉSZ-KÉZ-LÁB" Kézműves foglalkozás szülőkkel első osztályban Műhelymunka a modell már megismert részeiről. Bemenetmérés (17.00 "Suliváró" 1. foglalkozás Kiszeégetés A modell különböző részeinek megbeszélése Bemutató foglalkozás. Tojásfestés különböző technikákkal

9 PEST MEGYE BUDAPEST Fasang Árpád Zenei AMI Közreműködő iskola: Lajtha László Általános Tel.: +36/ Közreműködő iskola: Tel.: "Tehetség-vár" Közönség előtti szereplésre való felkészülés. Közönség előtti szereplés hatása az egyéni fejlődésre (12.00 A zenetanulás hatása egyéb képességek fejlesztésére. (08.55 Csoportos óra - gyakorlás. Zenei előadás fejlesztése. Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ Sokszínű világunk-projektszerű oktatás alkalmazásának lehetőségei az általános iskolában A projektszerű oktatás bemutatása a különböző évfolyamokon, tapasztalatok átadása műhelymunka keretében. A projektszerű oktatás bemutatása a különböző évfolyamokon, tapasztalatok átadása műhelymunka keretében. A projektszerű oktatás bemutatása a különböző évfolyamokon, tapasztalatok átadása műhelymunka keretében. A projektszerű oktatás alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a különböző évfolyamokon, műhelymunka keretében. Soroksári Pedagógiai Kabinet Tel.: +36/ "Legek" - modell - Minőségfejlesztés a tehetséggondozásban, amit pedagógiai szakmai szolgáltatóként ajánlhatunk Tehetséggondozás az óvodában (előadás és workshop, előadó és moderátor: Mády Anna a pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógusa) "Üstökösök" Ajándékműsor a kerület mozgássérülteknek. A műsorban felfedezett tehetségeink lépnek fel a Táncsics Mihály Műfelődési Házban. a pontos nap a meghívott előadó elfoglaltságai miatt szervezés alatt "Alulteljesítő tehetségek" (előadás, beszélgetés, vita) Moderátor: Phd. Gyarmathy Éva szervezés alatt SNI-s Szépíró Verseny (Sajántos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása és motivációja sikerélményhez juttatással.) (10.00 "Mesevarázs" Meselőadás nagycsoportos óvodások részére. A kerület oktatásinevelési intézményeinek színjátszócsoportjai lépnek fel. Interperszonális tehetségek fellépési lehetőséghez való juttatása. Gödöllői Petőfi Sándor Általános Tel.: / Mitől "más" a Gödöllői Petőfi? (14.00 óráig) (16.00 ( Műhelymunka, hospitálás: Esetekhez köthető magatartási problémák/tanulmányi nehézségek a Sikeresség Programban Felkészülés az Adventre és a Dreikönigstagra Advent Dreikönigstag Szupervízió, hospitálás: Magatartási/tanulmányi problémák, kapcsolattartás a szülői házzal, a szakemberekkel Felkészülés a Faschingra Fasching Műhelymunka, hospitálás: Magatartási problémák/ tanulmányi nehézségek beazonosítása, a már feltárt nehézségek kezelése (16.00 Hospitálás, workshop: Új problémák beazonosítása, megoldások keresése Felkészülés Osternre Budaörsi 1. Sz. Általános Tel.: +36/ "Csip-csup csodák, avagy környezetismeret oktatás élménypedagógiára alapozva" (8-11 óráig) Előadás: módszertani modell bemutatása 2. évfolyamos környezetismeret terepgyakorlat (Tájékozódás az iskolában és környékén) és foglalkozás megbeszélése (8-11 Előadás: módszertani modell bemutatása 1. évfolyamos környezetismeret terepgyakorlat (Téli évszak megfigyelése, környezetvédelmi játékok szerepe) és foglalkozás megbeszélése ( évfolyamos környezetismeretóra (Testünk működése és egészsége) A módszertani modell bemutatása, tapasztalatok megosztása ( évfolyamos környezetismeret terepgyakorlat (Anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságai) A módszertani modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok megosztása Kakucsi Általános Tel:+36/ "KOOP(ÉS)JÁTÉK" (11.55 Társas-játék (matematika 3. oszt) Kincskereső (magyar irodalom 4. oszt) (11.55 Észkapcsoló (matematika 3. oszt) Mátrix (magyar nyelv 4. oszt) (11.55 Furfangos számok (matematika 3. oszt) Nyíló karok - Adok kapok (magyar nyelv 4. oszt) Szakértői elemzés (kompetenciaterületenként) (11.55 Varázsdoboz (matematika 3. oszt) Ébredj fel! ( magyar irodalom 4. oszt)

10 PEST MEGYE Somogyi Imre Általános Tel.:+36/ "Csillag Tanoda" (17.00 (16.00 óra ) (16.00 Ovi-tesi, a nagycsoportos óvodások részére. Ovi-logi logikai készségfej-lesztés. Karácsonyi műsor. (16.00) (17.00) Foglalkozás: Téli versek Ovi-tesi, a nagycsoportos óvodások részére (17.00) (16.00) Ovi-tesi, a nagycsoportos óvodások részére. Foglalkozás: Farsang (16.00) Ovi-logi logikai készségfej-lesztés. (17.00) Ovi-tesi, a nagycsoportos óvodások részére. (14.30) Versmondó délután Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Tel.:.+36/ : örömteli elsajátítása kisiskolás korban" ( (11.40 Karácsonyi ünnepkör feldolgozása angol nyelvű technika órán Ünnepek szimbólumainak bevezetése kézműves technikákkal az idegen nyelvi órán (10.45 (11.40 Angol nyelvű testnevelés óra megtekintése A mozgásos tevékenységek alkalmazása a nyelvelsajátítás területén (10.45 (11.40 Angol nyelvű ének óra megtekintése A zene szerepe a nyelvoktatásban (10.45 (11.40 Az IKT alkalmazása az idegennyelvi órán Az IKT eszközök alkalmazása a nyelvoktatás területén Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ IKT eszközök használata a felső tagozatos nyelvtanításban (nemzetiségi német, angol és német nyelv) (12.30 Classmate PC használata a nemzetiségi német nyelv órán (8.a osztályban, a tanmenet aktuális részének figyelembevételével) Tananyag előreláthatóan: Ping Pong Neu Band 3 Lektion 6: Bunte Medienwelt ( Classmate PC használata a nemzetiségi német nyelv órán (8.a osztályban, a tanmenet aktuális részének figyelembevételével) Tananyag előreláthatóan: Ping Pong Neu Band 3 Lektion 7: Gefühle, Freundschaft und Liebe Nyelvtől független, IKT eszközök használatát elősegítő programok, honlapok megismertetése (12.30 Classmate PC használata a nemzetiségi német nyelv órán (8.a osztályban, a tanmenet aktuális részének figyelembevételével) Tananyag előreláthatóan: Ping Pong Neu Band 3 Lektion 8: Die Liebe Familie (12.30 Classmate PC használata a nemzetiségi német nyelv órán (8.a osztályban, a tanmenet aktuális részének figyelembevételével) Tananyag előreláthatóan: Ping Pong Neu Band 3 Lektion 8: Die Liebe Familie Kollaboratív munkát elősegítő programok, szolgáltatások megismertetése Gödöllői Damjanich János Általános Tel:+36/ , +36/ "Hagyományőrző Kézműves és Néptánc Program" Néptánc az iskolában (előadás, gyakorlati foglalkozás) (10.00 A szövés elsajátítása, gyakorlatban történő kipróbálása (10.00, Gyöngyfűzésgyöngyszövés elsajátítása. A decemberi és a januári hospitáláson bemutatott modellelem alkalmazásai, tapasztalatok átadása (10.00 Fa alapon vesszőkosáka készítése (kosárfonás) Czövek Erna Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ : Tehetséggondozás szolfézs tárgyból Tehetséggondozás egyéni foglalkozás keretében. Ritmusdiktálás, dallamdiktálás, hármashangzatok, modális hangsorok felismerésének készségszinten való gyakorlása (14:30 Hospitálás majd azt követően: Új stílusú népdalok stílusjegyeinek ismeretében daltanulás és improvizálás csoportos foglalkozáson (15:30) Hospitálás majd azt követően konzultáció: Regionális szolfézsversenyre versenyfelkészítő feladatsorok rutinjának kialakítása. (14:30) Hospitálás majd azt követően workshop: tehetséggondozás kezdőknek egyéni fejlesztés Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon Simon Antal Tagintázménye Tel.: +36/ m "Egész napos iskolai benntartózkodást támogató pedagógiai gyakorlat értelmileg akadályozottakat nevelő iskolai részen" (10.00 Átfogó projekt tervezése ünnepkörökhöz kapcsolódóan. Népszokások megismerése. ( Advent, Mikulás, Luca-nap, Karácsony) Ábrázolásalakítás Fenyőfa-díszek készítése különböző anyagokból) Délutáni foglalkozás - Mese dramatizálása bábokkal Interaktív műhely - Átfogó projekt tervezése a Farsanghoz kapcsolódóan. ( Beszédfejlesztés - versek, mondókák, énekek tanulása utánzó mozdulatokkal kísérve Interaktív műhely - Átfogó projekt tervezése húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan.

11 PEST MEGYE Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Tel.: +36/ Nemzetiségi nevelés-oktatás módszertana (8.00 Téma: Es weihnachtet- karácsonyhoz kapcsolódaó ismeretanyag játékos feldolgozásatanórán- 2. évfolyam Témanapok megvalósítási lehetőségeinek bemutatása,tapasztalatok átadása műhelymunkában ( (8.00 Téli ünnepkör feldolgozása, összefoglalása interaktív módszerekkel Szövegfeldolgozás változatos módszerei - 5. évfolyam (8.00 Téma: Napirend régen és ma - kooperatív tanulási technikák alkalmazása 5. évfolyam (12.00 Hagyományápolás tanórán kívüli tevékenység során Téma: Tavaszi ünnepkörkooperatív tanulási technikák alkalmazása a nyelvórán- 2. évfolyam Bocskai István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Tel.: +36/ Lovaskultúra oktatás a mindennapos testnevelés keretében (12.00 Elindulás és megállás futószáron; A ló és lovaglás története (12.00 Lépés, ügetés, állj átmenetek; Ló anatómia (12.00 Futószár nélkülijármódok gyakorlása; Lovak tartása, takarmányozása (12.00 Osztálylovaglás lépésben és ügetésben; Kommunikáció a lovakkal, testbeszéd. Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ "Játék és tanulás" (8.00 Hospitálás A kapcsolódó bemutató óra (7. évfolyam) témája a helyes énkép kialakítása. Módszerek: tesztek, projektmunka, játék ( (08.00 Helyes énkép kialakítás. Önismeret és társismeret. Pedagógus és az iskolapszichológus együttműködése. Módszertani börze. A kapcsolódó bemutató óra (1. évfolyam) témája a matematikai kompetencia fejlesztése. Módszerek: játék és mozgás a tanórán (08.00 Hospitálás A kapcsolódó bemutató óra (7. évfolyam) témája: Gyökereink, családkutatás. A tanulók pályaválasztásának előkészítése. Módszerek: gyűjtőmunka, csoportmunka. (11.00 Bemutató óra utána workshop: A kapcsolódó bemutató óra (1. évfolyam) témája a matematikai kompetencia fejlesztése. Az óra után a matematikai kompetenciák fejlesztését szolgáló eszközök bemutatása. Gyömrői Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: E- "Az integráció SNI és társadalmi hatékonyságának fejlesztése, módszerei: az alulszocializáltság megszüntetésére; gyerekek, tanulók fejlesztésére vonatkozó gyakorlat (óvoda-iskola átmenet, alsó tagozat)" Szakmai konzultáció: Az eddig látottak elemzése, visszajelzések Adaptációs lehetőségek Szocializáció segítése. Fejlesztés a tananyagtartalommal összhangban. Tantárgyi integráció. Magyar nyelv és iropdalom óra látogatása 2. osztályban. Konzultáció: A modell egyes elemeinek alkalmazása más tanuló csoportoknál.adaptációs tapasztalatcsere tagozati szinten. Matematika óra látogatása. Tudásalapú matematikai képességfejlesztés a tanítási órán. Tantárgyi integráció. Gödöllői Török Ignác Gimnázium Tel: + 36/ E- mail: Új módszerek a 6. osztályos matematika oktatásában (12.30) Bemutató óra és konzultáció Téma: Negatív törtek értelmezése, helyük a számegyenesen, abszolút értékük, összevonás ( Bemutató óra és konzultáció Téma: Tizedes törtek szorzása, osztása tizedes törttel Látogatás a modellt átvevő fogadó iskolában ( Bemutató óra és konzultáció Téma: Fordított arányosság Belső képzés, konzultáció tartása a fogadó iskolában (igény szerint) (12.30 Bemutató óra és konzultáció Téma: Szöveges feladatok százalékszámításra Budakeszi Széchenyi István Általános Tel.: / E- "Táj-egység Cool-túra" u próbák: minden hétfőn ( és csütörtökön Próbák és fellépés:palóc ( betlehemes. előadás: , , terepasztal készítés, a hónap során kézműves jan.23. foglalkozások (kerámia bábúkból (10.00 lakodalmas menet összeállítása) kiállítás megnyitó febr.20. ( Témazáró nap négy helyszínen egy időben. Záróaktusként táncház a diákoknak és a szülőknek témaindító értekezlet (10.00 Kárpátalja. Projekttervezés. Nyitótáncház, hangszer és viseletbemutató. Érdi Teleki Sámuel Általános Tel: 23/ "Idegennyelvi szintmérés az általános iskolában" Ünnepek, kulturák témakörben írásbeli vizsgafelkészítés kooperatív csoportmunkával (9:00 IKT eszközök használata az idegennyelv órán, ötletbörze (9:00 Sport, hobbi témakörből szóbeli vizsgafelkészítés játékos feladatokkal (14:00 Megbeszélés: szintmérő feladatlapok összeállítása, feladattípusok kiválasztásának szempontjai

12 PEST MEGYE Monori Ady úti Általános Tel.: +36/ Hatékony nyelvtanítás korszerű módszertani elemekkel a tanulók emocionális - intellektuális igényeinek figyelembevételével A megfelelő artikulációs bázis kialakításához szükséges játékok illetve a játék, mint a sikeres nyelvtanulás alapvető tényezője Kognitív képességek fejlesztése nyelvórákon, valamint a tanulást segítő közösség megteremtése adaptálható formában Változatos nyelvtanra épülő feladatsorok élményszerű, érdekes feldolgozása A kooperatív tanulás lehetőségeinek bemutatása nyelvórán Rittsmann Pál Német Nemzetiségi Általános tel.: +36/ Bibliotéka olvasóverseny Kerekasztalbeszélgetés az I.verseny tapasztalatairól, az új könyvek kijelölése, a tesztek kérdékörének szempontjai Olvasóverseny II.forduló lebonyolítása Az előző verseny tapasztalatainak kiértékelése. Új számonkérési módszerek megállapítása A II. forduló könyveinek kijelölése, tesztkérdések megvitatása Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző és Kollégium Tel.: +36/ Sztereoszkopikus 3D oktatás a természettudományok és az idegen nyelvek világában (11.00 Hospitálás angol, kémia és földrajz órán A 3D fejlesztő program bemutatása, forgószínpad szerűen lehetőségeinek bemutatása, forgószínpad szerűen lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen Kisbolt projekt Hospitálás lehetőségeinek bemutatása, forgószínpad szerűen lehetőségeinek bemutatása, forgószínpad szerűen lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen Teleki-Wattay Művészeti Tel.: +36/ Improvizáció az alapfokú zeneoktatásban Improvizációs workshop a tanároknak, hospitálás Mentorálás: a résztvevő pedagógusok elhozzák saját növendékeiket, velük való foglalkozás Előadás: Zenepedagógiai és zeneterápiás módszerek lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen Életre kelt képek- komplex művészeti nevelés Mentorálás: képzős, zenei és mozgásos workshop a tanároknak Előadás: módszertani előadás, gyakorlati tapasztalatokkal Mentorálás: képzős, zenei és mozgásos workshop a tanároknak a tanároknak, hospitálás - i bemutató óra Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: +36/ Fegyelem és figyelem ( (14.20 Előre egyeztett időpontokban Dobszakkör - "Zörgőtanfolyam" Kreatív szakkör Erdei túra Rendhagyó osztályfőnöki órák Dráma óra, mentális támogatás, fejlesztő foglalkozások, filmklub ( (14.15 ( (14.20 Előre egyeztett időpontokba: Dobszakkör - "Zörgőtanfolyam" A modellünk féléves tapasztalatainak átadása, eredményeinek kiértékelése Kihelyezett szülői értekezlet Kreatív szakkör Dráma óra, mentális támogatás, fejlesztő foglalkozások, filmklub (14.20 (14.15 ( Előre egyeztett időpontokban Dobszakkör - "Zörgőtanfolyam" A modellben szükséges változtatások megbeszélése, korrigálás, kérdések Kreatív szakkör Erdei túra Dráma óra, mentális támogatás, fejlesztő foglalkozások, filmklub. (14.20 (14.15 ( Előre egyeztett időpontokban Dobszakkör - "Zörgőtanfolyam" A modellünk féléves tapasztalatainak átadása, eredményeinek kiértékelése Kreatív szakkör Erdei túra Dráma óra, mentális támogatás, fejlesztő foglalkozások, filmklub. Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Tel.: +36/ Kooperatív technikák IKT-val kombinálva A kooperatív technikák magyar órán Tanulásmódszertan és a koooperatív technikák a tanórán kívüli foglalkozásokon Kooperatív technikák matematika órán Kooperatív technikák és az IKT a természettudományokban Szigethalmi Széchenyi István Általános Tel.: +36/ E- "Újszerű programok a matematikában" (10.55 Fejlesztés stratégiai játékokkal- Matematika 4. évf. /Pl.: sakk/ A módszertani modell bevezetése és alkalmazása innovációt támogató mentorálással Tantárgyi koncentráció - környezetismeret 2.évf. /Mérések/ Az alkalmazási lehetőségek bemutatása, tevékenységre épülő ismeretszerzés- Matematika 2.évf. /Mérések/ A modell átvételi lehetőségei, beillesztése intézményi munkatervbe Tehetséggondozó foglalkozás - Matematika 1.évf. /Interaktív tananyagok alk./ A modell bevezetésének lehetőségei, elemzése, értékelés

13 PEST MEGYE Hernád-Pusztavacs Általános Tel.:+36/ hernadsulivupcmail.hu; m Egy hajóban Kooperatív tanulási technikák alkalmazása szövegértés-szövegalkotás területen Telezsák Játék, drámajáték a magyarórán ( (11.30 Bemutató óra : Kooperatív alapelvek megfigyeltetése A köznév és a tulajdonnévhelyesírása Szerepvállalások módszerei: kártyák, számok Figyelem, koncentrációs feladatok A főnevek Koncentrációt fejlesztő játékok megtanulása, megtanítása (11.30 (11.30 Csoportalakítás bemutatása; Az események előzménye, következménye; Ötletözön, Csapatkapitány, Keresem a többit, A/4-es lapok, kártyák Kooperatív alapelvek elemzése Bemutató óra, workshop: Koordináció, ritmus, mozgásfejlesztés. A játékok megtanításának módszertana. Toldi. Drámajáték lehetőségek a mű tanítása során. Ritmusjátékok a mű előadásához. (11.30 (11.30 Néhány struktúra bemutatatása a szövegfeldolgozásban. Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma. Szövegfeldolgozás módszerei. Szóforgó. Asztalforgó. Beszélőkorongok. Memóriajátékok. Egri csillagok. Memory játék készítése, használata. (11.30 (11.30 Bemutató óra, worshop: Csoport-összeállítás módszereinek ismertetése Gárdonyi Géza: Egri csillagok (regényrészletek) gyakorlóóra Különböző csoportalakítási módszerek, képek, kártyák. Bemutató óra, workshop: Szociometrikus feladatok Játék levezetésének módszertana. Jellemzés. A szociometriához használható feladatok megismertetése. Nagykovácsi Általános Tel.: +36/ "Zöldfülű" Hospitálás, Az intézmény aktuális témahónapjának ("Szeretet") bemutatása (Herman Ottó Vándortanösvény, Madáretetés, Adventi reggelek, Adventi csoportközi foglalkozás, "Energia járőr", ÁllatoZOO szakkör: Xantus János-Ház, Egészségőr szakkör, ÖKOműhelytalálkozó) Hospitálás, Az intézmény aktuális témahónapjának ("A megújulás") bemutatása (Madáretetés, csoportközi foglalkozás, "Energia járőr", Bakancsos túra, Témahavi pályázat, ÁllatoZOO szakkör: Főemlősök, Egészségőr szakkör, ÖKO-műhelytalálkozó) Hospitálás, Az intézmény aktuális témahónapjának ("Falusi hagyományok") bemutatása (Madáretetés, csoportközi foglalkozás, "Energia járőr", "Kincskeresés Nagykovácsiban"- helytörténeti kiállítás, Témahavi totó, Farsangi mulatság ÁllatoZOO szakkör, Egészségőr szakkör, ÖKOműhelytalálkozó) Hospitálás, Az intézmény aktuális témahónapjának ("A víz") bemutatása (Vizes kísérletek, csoportközi foglalkozás, "Energia járőr", Témahavi kvíz, Témanap, ÁllatoZOO szakkör, Tanulmányi kirándulás (Ördögárok, Békás-tó) Egészségőr szakkör, ÖKO-műhelytalálkozó) Pándi Általános Tel.: +36/ Matematika tanítás módszertana (10.50 Téglalap négyzet (gyakorló 5. osztály Kooperatív technikák ismertetése 12. (9.55. Törtek értelmezése 5. osztály (9.55 Valószínűségi játékok 5. osztály Differenciálási lehetőségek áttekintése ( 9.55 Tizedestörtek 5. osztály Csemői Ladányi Mihály Általános Tel.: +36/ "Figyelsz rám? Elfogadsz? - Én ÉN vagyok!" Fogyatékkal élő művészek bemutatása, művészeti tevékenységek, gyakorlati foglalkozás Mozgáskorlátozottak életének megismerése, a modellelem lehetőségeinek bemutatása, (12.30 Érzékenyítési délután, Előkészítő foglalkozás: betekintés a vakok és gyengén látók mindennapjaiba, gyakorlati feladatok (09.00 "Láthatatlan kiállítás" Betekintés a vakok és gyengén látók életébe az előző foglalkozás tapasztalatainak megbeszélése, gyakorlati feladatok alkalmazási lehetőségei

Hospitálás: Osztálylovaglás, ügyességi akadályok. A ló biztonságos irányításának gyakorlása. 04.30. (12.00 óra)

Hospitálás: Osztálylovaglás, ügyességi akadályok. A ló biztonságos irányításának gyakorlása. 04.30. (12.00 óra) Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Tel: +36 23 343 537 Email: bocskai9@freestart.hu "Lovaskultúra oktatás a mindennapos testnevelés keretében" 04.30. Osztálylovaglás, ügyességi akadályok.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Tagintézménye Tel.:+36-72-425464 szeligterezia@gmail.com Kukkan-Tó 04.22. Az erdő élővilága.a természet

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Hospitálás: Bemutatóóra 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások. 04.15. (14.00 óra)

Hospitálás: Bemutatóóra 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások. 04.15. (14.00 óra) Székesfehérvári István Király Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Móri Radnóti Miklós Kazinczy Ferenc Tagiskolája Tel.: +36 22 504442; titkarsag@istvaniskola.hu Tel.: +36

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet Pedagógiai Program 2011 1 6 0 0 0 K e c s k e m é t, N y í r i Ú t 3 0. ,,Az oktatásban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 1 Higgy a gyermekben! S érezze meg ezt határozottan rólad! (Kiss Géza) Kiss Géza fa domborműve (Szatyor

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben