PALLAGLOVARDA Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALLAGLOVARDA Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 8. info@pallaglovarda.hu www.pallaglovarda.hu 52/368-090"

Átírás

1 HÁZIREND PALLAGLOVARDA 2014 A Pallaglovarda házirendjének alapvető célja, hogy meghatározza a Lovarda gördülékeny, problémamentes működését annak érdekében, hogy minden a lovarda területén tartózkodó, valamint azt használó személy és ló számára balesetmentes és kulturált feltételeket biztosítson. Ennek értelmében betartása mindenkire nézve kötelező érvényű! ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Lovarda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA! (kivéve az erre kijelölt helyet) A Lovardában folyó tevékenységek (lovasokkal, lovakkal stb.) fokozottan balesetveszélyesek, ezért a balesetek megelőzése érdekében minden a Lovarda területére lépő személy köteles az üzemeltetővel együttműködni, az előírásokat maradéktalanul betartani, az esetlegesen tapasztalt hiányosságokat az üzemeltető felé jelezni. A lovarda területén mindenki saját felelősségére tartózkodik, a Lovarda tulajdonosa nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért, sérülésekért! A Lovarda területén, valamint a Lovarda közvetlen szomszédságában lévő lakóparkban a zavaró, sértő, veszélyeztető magatartástól és megnyilvánulástól minden lovas, látogató tartózkodni köteles. A Lovarda infrastruktúrájában, valamint a Lovardában tartózkodó lovasok, látogatók felszereléseiben, eszközeiben okozott kárért az azt okozó felelőséggel, továbbá kártérítéssel tartozik. A pályákon naponta legalább egy alkalommal reggel 8:00 és 12:00 óra között a Lovarda által megbízott személy pályakarbantartást végez. Ez idő alatt minden a Lovardában tartózkodó, ló, lovas, látogató köteles elfogadni és elhagyni a pályát a karbantartás idejére. -1-

2 A LOVARDA TERÜLETÉRE VALÓ BE ÉS KILÉPÉS SZABÁLYAI A Lovarda reggel 6:00 órától este 22:00 óráig áll rendelkezésre. 22:00 órakor minden lovasnak és látogatónak el kell hagynia a lovarda területét. Az ettől eltérő igényeket legalább 2 nappal előre írásban jelezni kell a Lovarda üzemeltetőjének. A Lovarda megbízott alkalmazottai jogosultak indokolt esetben (pl. ittas állapotban lévő személytől) a belépést megtagadni. Gépkocsival történő behajtáskor jogosult a nem a Lovarda szolgáltatását, programjait igénybevevőtől a behajtási engedélyt megtagadni. A Lovarda területére kutyát, valamint egyéb állatot, továbbá lovat (érvényes szerződés hiányában) csak a telepvezető külön engedélyével lehet behozni! A lovagló pályák területén, az istállóban, valamint az öltözőkben kutya nem tartózkodhat. A lovaglás ideje alatt a tulajdonosok kötelesek kutyájuk elzárásáról, megkötéséről vagy más jellegű felügyeletéről gondoskodni. Azon kutyák, melyek ezt nyugodtan nem tűrik, nyüszítéssel, csaholással vagy más módon a telep nyugalmát zavarják, a telepen nem tartózkodhatnak. A kutyája ürülékét minden tulajdonos köteles azonnal eltakarítani! A Lovarda megbízott alkalmazottai jogosultak a kihajtó tehergépjárművek, valamint a személygépjárművek rakományát illetve tartalmát ellenőrizni, a szállítólevél bemutatását kérni. Ló a telepet csak a kiszállítás szándékának és időpontjának előzetes jelzését követően hagyhatja el. Kérünk mindenkit, hogy a lova zökkenőmentes ellátása érdekében a visszaszállítás várható időpontját is jelezze. Kiszállítási engedélyt csak a Lovarda üzemeltetője felé semmilyen tartozással nem rendelkező tulajdonos lova kaphat. Ennek hiányában a ló telepről való elszállításának engedélyezését a Lovarda megbízott alkalmazottai megtagadhatják. Lovak elszállítása csak indokolt esetben (pl. szükséges orvosi ellátás esetén) történhet a Lovarda nyitvatartási idején túl, a Lovarda által megbízott személy jelenlétében! LOVAS KÖZLEKEDÉS RENDJE A Lovarda üzemeltetője fontosnak tartja, hogy mindenki, aki létesítményeit lovaglás céljára igénybe veszi, balesetmentes és kiszámítható körülmények között sportolhasson, ezért a lovas közlekedés alapvető szabályait rögzíti. A lovaglópályákra történő belépést és belovaglást mindenki a kapukban/ajtóban megállva a helyet kérek határozott kiáltással jelezze, és várja, meg amíg erre engedélyt kap a tessék felelettel. A lovaglópályákról történő kilépés és kilovaglás is a leírt módon történik. -2-

3 A lovagló pályákon a lovaglás során a JOBBKEZEK TALÁLKOZNAK szembejövő lovas esetén, ha mindkettő azonos jármódban van. A magasabb jármódban haladók használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartanak. A különböző patanyomfigurákon (kör, nyolcas, kígyóvonal stb.) dolgozó lovasok mindig a belső patanyomon haladnak, a többi lovast (szemből vagy azonos irányból) a fal mellett kellő helyet hagyva kötelesek elengedni. Ugró lovasoknak a többi lovassal szemben elsőbbségük van. Ugyanakkor kötelesek ugratási szándékukat a többiek felé jelezni. Ugróedzést követően minden lovas köteles elpakolni a használt akadályokat! Használatot követően a pályákról a keletkezett trágyát minden lovas köteles eltakarítani a lova után a pálya mellé kihelyezett trágyagyűjtőkbe! LOVAK JÁRTATÁSI RENDJE A lovakat kézen sétáltatni elsősorban a kialakított közlekedő utakon, a nyitott lovaglópályákon, a körkarámban, valamint a fedeles lovardában, annak időbeosztásához alkalmazkodva szabad. Lovakat szabadon jártatni elsősorban a karámokban zárt állapotban szabad, az előre egyeztetett karámbeosztás szerint. Amennyiben a fedeles lovarda beosztása megengedi, és az mások tevékenységeit (lovaglás, futószárazás) nem zavarja, a lovak - szigorúan csak felügyelet mellett - a fedelesben is jártathatóak szabadon. Futószárazás elsősorban a körkarámban vagy a fedeles lovardában, valamint a nyitott lovaglópályákon - a többi lovas tevékenységét nem zavarva - történhet. Legeltetni a lovat kézen vezetve szabad, ügyelve a gyep állapotának megóvására. A keletkezett trágyát a sportpálya minden egyes területéről (kivéve a boxokat) mindenki köteles a lova után eltakarítani! AZ ISTÁLLÓ ÉS A KÜLSŐ KÖRLET RENDJE Az istállók elsődlegesen a lovak pihenését és ellátását szolgálják, ezért hangoskodni vagy más módon az istállók nyugalmát megzavarni tilos! Látogatók, vendégek a boxokba, karámokba nem mehetnek be! -3-

4 Az istállók és a külső körlet rendben és tisztán tartása elsődlegesen a lovászok feladata, ugyanakkor nem kötelesek a munkaköri leírásukon túlmutatóan mások után takarítani, rendet rakni! Mindenki köteles tevékenységével összefüggésben felmerült szennyeződések eltakarításáról, illetve a rendetlenség megszüntetéséről önmaga gondoskodni. A Lovardához tartozó felszerelési tárgyakat (vödör, lapát, seprű, talicska, stb.) a használatot követően a helyükre vissza kell tenni! Ezzel elősegítjük, hogy más lovasok is gondoskodni tudjanak tevékenységükkel összefüggésben felmerült szennyeződések eltakarításáról, illetve a rendetlenség megszüntetéséről. A lovak mindennemű előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) a ló saját boxában, vagy a boxa előtt, majd lecsutakolásuk a patamosókban vagy a saját boxában történjen. A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt. A kialakított megkötő helyeken lovakat felügyelet nélkül hagyni tilos! A bokszok kitrágyázása, bealmozása, valamint a lovak takarmányozása kizárólag a lovászok feladata és hatásköre. Az istállókba bekészített takarmányokat és almot rajtuk kívül más nem adagolhatja! Amennyiben a lovas, vagy a tulajdonos úgy érzi, hogy lovának ellátása nem megfelelő, akkor jogosult azt a vezetőség felé jelezni. A lovasok, tulajdonosok, oktatók, látogatók az alkalmazott lovászokat nem utasíthatják! Lovak patkolása és körmölése kizárólag az angolbox előtt lévő karámfánál, valamint a külső patamosóban történhet. Az istállóban és minden egyéb helyen balesetvédelmi és tűzvédelmi okokból patkolni és körmölni tilos! A Lovarda területén biztosítottak a pata és lómosás alapvető feltételei. A Lovarda vezetősége mindenkitől elvárja, hogy az erre szolgáló eszközök használatakor a józan takarékosság szemelőt tartásával járjon el. A lovarda területén hulladékgyűjtők és szemeteskukák vannak kihelyezve, ezek használatára minden lovas, látogató figyelmét nyomatékosan felhívjuk! A telepen elhelyezett hulladéktárolók a telepen keletkezett szemét összegyűjtésére szolgálnak. Máshonnan származó hulladék elhelyezésére használni őket tilos! Mindenkire vonatkozó állandó érvényű szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után a Lovarda pályáiról, a patamosóból, az udvarról és az istállófolyosókról! -4-

5 KÖZÖS HELYISÉGEK RENDJE A Lovarda üzemeltetője a bértartói valamint vendégei részére tisztálkodási helyiséget valamint mellékhelyiség használati lehetőséget biztosít, továbbá klubhelyiségként a bértartók rendelkezésére áll a társalgó helyiség. A Lovarda vezetősége az öltőzők és egyéb közösségi helyiségek takarítására takarító személyzetet alkalmaz, aki rendszeres időközönként gondoskodik ezen helyiségek tisztántartásáról. A normális használaton túl keletkező szennyeződések eltakarításáról minden esetben annak okozója köteles gondoskodni. Ezen túlmenően mindenki köteles a rend és a tisztaság általános megtartására törekedni. A Lovarda istállójában a lovagló felszerelések elhelyezésére nyerges helyiség áll rendelkezésre. Ezen helyiségeket csak érvényes szerződéssel rendelkező lótartók vehetik igénybe. A helyiségek tisztántartásáról és zárásáról azok használói kötelesek gondoskodni. A lovarda nem vállal felelősséget az öltözőben hagyott ruházatért vagy értéktárgyakért. PARKOLÁS ÉS GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS RENDJE Személygépkocsival, lószállító járművel és utánfutóval parkolni a lovarda területén kizárólag a kijelölt helyen az angolboxok előtti placcon engedélyezett. A Lovarda területén a KRESZ szabályai érvényesek. A Lovarda területén csak fokozott körültekintéssel és lassú tempóban haladva (megengedett max. 5km/h) szabad közlekedni a lovak és lovasok testi épségének megóvása érdekében. A Lovarda lovardarendjének összeállítása a zavartalan üzemelés és a civilizált működés feltételeinek figyelembevételével történt, hogy az intézmény területén lehetőleg mindenki maximálisan jól és biztonságban érezhesse magát. Ezért a mindenkori házirend betartása mindenki számára kötelező! A Lovarda üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a körülmények alakulásának függvényében a házirendet egyoldalúan módosítsa és erről az érintetteket hirdetmény útján tájékoztassa. Debrecen-Pallag, március PALLAGLOVARDA csapat -5-

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand HÁZIREND A Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (továbbiakban: Létesítmény) elsősorban a város úszni, sportolni, kikapcsolódni vágyó lakosságát kívánja

Részletesebben

A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:

A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője: A Life1Wellness Központ Házirendje A Life1Wellness Központ üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám: 02-09-080698,

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k ... sz. melléklet a Szerződéshez Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k I. A Házirend célja, hatálya, bevezető

Részletesebben

HÁZIREND A Gyógyfürdő szolgáltatásait és létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!

HÁZIREND A Gyógyfürdő szolgáltatásait és létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja! HÁZIREND Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a Brigetio Gyógyfürdő területén való tartózkodásuk alatt kötelesek betartani! A Gyógyfürdő szolgáltatásait és létesítményeit

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Oldal 1 / 6 HÁZIREND A KECSKEMÉTI FÜRDŐ ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A

Oldal 1 / 6 HÁZIREND A KECSKEMÉTI FÜRDŐ ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A Oldal 1 / 6 HÁZIREND A KECSKEMÉTI FÜRDŐ ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A 1) A Kecskeméti Fürdő (továbbiakban Fürdő) igénybevétele csak a HÁZIREND betartásával történhet.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

WESTEND CITY CENTER HÁZIREND

WESTEND CITY CENTER HÁZIREND Szervezeti - Működési Szabályzat 1. sz. Melléklete WESTEND CITY CENTER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND Hatályos: 2012. június 01-től BEVEZETÉS A Közös Képviselő: A Társasház közös képviseletét a

Részletesebben

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Kalocsa A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. / Hunyadi

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE A házirend célja és feladata A házirend célja, hogy a gyermekotthon mindennapi életének szabályozásával kiszámítható és biztonságot nyújtó keretet biztosítson

Részletesebben

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03.

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03. Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND Jóváhagyta:.. Intézményvezető Debrecen, 2012. július 03. I. Általános rész 1. A házirend tartalma, hatálya A házirend az otthon

Részletesebben

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt. TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:029333 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2013 1 A működési szabályzat hatálya

Részletesebben

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5948 Kaszaper, Szt. Gellért tér 2. sz. OM: 201787 ÓVODAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér... 3. oldal 1.2. A házirend

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2014. Tartalom: I. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 3 AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 3 MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT... 4 II. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Házirend/Házszabályzat. Kodály Központ

Házirend/Házszabályzat. Kodály Központ Házirend/Házszabályzat Kodály Központ Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 2 2. Az ültetés rendjéről... 2 3. Biztonsági rendelkezések... 3 4. A rendezvények alatti beengedés rendjéről... 3 5.

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Budapest Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Részletesebben

OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D

OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036. Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM HÁZIREND Elfogadva: Jóváhagyva: Kollégiumi házirend 2008-2009. tanév Bevezetés: A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat

Részletesebben