A VÁTI Kht. adózás elótti eredménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁTI Kht. adózás elótti eredménye"

Átírás

1 1. számú táblázat A VÁT Kht. adózás elótti eredménye Bevételek adatk ezer Ft-ban A tétel megnevezése évi évi évi évi Váltzás terv tény terv tény 2007/2006 Támgatásk ,96% Aktiváltsaját teljesítmények értéke ,98% Támgatásn felülímunkák bevétele ,22% ebbl: -kzhasznú munkák bevétele ,81% -vállalkzásímunkák bevétele ,83% Bevételek összesen ,20% Költségek és ráfrditásk A tétel megnevezése adatk ezer Ft-ban évi évi évi évi Váltzás terv tény terv tény 2007/2006 Anyagjellegu ráfrditás ,0% Anvakltsé ,4% énvbe vett szlaáltatásk értéke ,8% Egyéb szlgáltatásk értéke ,1% Személyi jellegu ráfrditás ,2% Bérkltséa ,5% Személyi jellegu egyéb kifizetések ,8% Bérjárulékk ,9% Értékcsökkenési leirás ,7% Közvetlenköltségek összesen ,8% Ráfrditásk ,9% Eladtt áruk beszerzési értéke ,4% Eladtt (közvetített) szlgáltatásk ,8% Egyéb, pü-i és rendkivüli ráfrdításk ,5% Költségek és ráfrdításk összesen ,8% Adózás el6tti eredmény ,0% VÁT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

2 A VÁT Kht. Sevételeinek alakulása között adatk ezer Ft-ban TMe. zm A "tel m.gnevez6s. ""1' ""y ""1' ""y ""y ""y "ny 2002/ & évi évi évi 'vi wi "1 évi nd. nd nd. nd. 1 KZhsznú _nyúl b_e % % % % % % Atvett ilami femd8telwáshz % % % % % % m_e kaptt_gatú 1.2 -PilyRati hnelnyen_gatú % 0.00% 1.3 -KZhasznútev.bszirm. ilbeyét % 98.63% 95.70% % 12.15% 1144._ 1.4 -Aktrviltsaját telj. 6rtke ' % % % '.5 -Egy6b betel % 69.26% 2 Vil81kzisi terik8nys6g b8y6t8e ' % '42.73% '23.24% 73.39% % 9._ 8 -- '_ $ ma 'D _ % 128, ,1ft 131'- 1Z4,211! 'T-'''' '., _ 1 ' t-- J_.Átvett államifladatllátáshzés múködésre kaptttámgat's J CPályázatiútnlnyrt támgatás....., L Aklivá saját telj.érték W, C KÖZhasznú tv.b61 szánn.bvétl.vállalkzási tevékenységbevétele. Egyébbvétr 0' /j ÉV VATKhl Jelentése a éviközhaazntevékenységeirc

3 2/b. szamq táblázal A VÁTKht. Költségeinek és ráfrdításainak alakulása között adatk ezer Ft-ban 16lels vl vl evl evl i ndex ndex ndex ndex ndex ndex zám A tétel megneveris. 6nv 6nv 6nv 6ny 6nv 16nv 6nv 2002/ / / / / / Anyagjngralrdltásk % % 10767% % % 89 98% Anyagköltség % 13431% 11298% 9014% % 87 36% génybevttszlgéllaláskérték % 11593% % 13748% 12019% 89 79% Eyébszlgéatésk érték % 11218% 80 17% % 17564% % 22 Személyijng"'rdltás % 11946% 11805% % 12316% 10120% Bérköltség % % % 12623% 12579% 10152% Személyijelleguegyéb kiflzetések % 9147% % % 13168% % Bérjérulékk % % 11510% 14049% 11284% 95 90% 2.3 Ertékcsökken6slleirts % % % % % 80.73% 24 Rtfrdltásk % % % % % % Eladttárukbeszerzési értéke % 919% % 412% % 40 40% Eladttközvetitettszl áttask % % % 55 86% 4415% 72 76% Evéb. 00-;és rendkiv.ráfrdllásk % 27963% % 15044% % % 2. KöltHak 6s rtrnutásk S_n t ta » ,13% 111,"% 122,12% 12',57% % 125,80% 3. Ad6zá.l6lll..clmtn' t U8' ,27% 107,08% % 202,1'% 2,&'% ,04% ,,'" """'" ~-_.-. Anyagjllllg,'frdftisk. Szem61yi jeueg rifrdítas [] Értékcsökknésl lelras CRAfrdltisk VATKht. Jelentése a évi kzhasznu tev6kenységeir!

4 VÁT Khl Közhasznú tevékenységek bevételei -.'" C N ~! il: Srszám Ev Fejezet Pnt Szerz6désl pntk Allrtah mgath Eleg Bevéte' Egyéb Bevétel Összes Bevétel Közvetlen Khsigés Ráfnlhés Közvetett Khség és Rilnlhés AtsrlAs Nem elszllmlhat6 Összes Köttségjs Rifrdftis TM TM 1 TM..~ r:;:;,;r 3 TM 4 TM 5 TM 6 TM 7 TM A TM 8 V. V. Áthúz6d6 tamagatask ( évlszerz6dés, ~ r ---j-~ T.rtllett.jlesztásllervezás 1. J.veslatat.rtlleti 2.3. khézióhrizntális<61(tertlletiség).. etertll.tiszinergl.=-~~~ j ! asidszek KMRPésAkcióte ; Te..ezéstásdöntéshzatehtám.tertlletiérték.lések :21666~~.~ Az rszégst.lepléshé6zat-fej.sztéslszekm.1kncepci6=+=j 8;;;;J ;;;; ' Közremkd...'ég6kk.lkötendömegéll.pdásk ~~j- -3= 4536~ ~avaslataklalakhand6 ksárséglsz9é1tat6közpnlk... -L-G~ ~~~ UjTKnymtatás. frdftb , , Kemeh t.rtllett.jlesztésl prgremk u Baleln kmplexprgram : ! e S e e C i ' C TM 9 TM 10 TM V Termál prgram "..meh ksérség.k.jleszlése ! , Terletrendezésltervezés! < TM BalatnklemettdDkörzet TM Aggtelek Dmica h.tárn é!nyl6térségtervezése ~ TM TM 13 X. 1. Eplt6sugyhz kapcsl6d61eladatk.==:1 Feletös mszakvezetknévjegyzék TM rszá90s TeNkateszte, szémft6gépes mködtetése TM 15 TM Szélkerekek elhelyezhet6sége ' laz épltlparikmtelezésl tev. Kezdés- bejelentés -1. sz.kasz ' ~ ~ TM laz épft"egy.leti e"enrzésl jegyzökönyvet készft8 -zemehetés ~ 15~ f TM 16 TM 19 LEH ~pftésfe'gye'eti ellenl5rök helyszfni munkavégzését... : ;,)- Epft..gy jgsz.bályelktás -e) -hj pntk (tanulmányk) h) 8. 10LEH Tvább uta~ támg.tás (Epftésgyljgszab) E ' r ' 377: ! TM 21 TM 22 TM 23 TM 24 TM 25 TM TM 26 x. 8.» --~""-"---t - 9. Tervezésl seaédletayerm.kbarát ~ ! 10. '"Kemelked helyi éphészeti értékeink védelme 2006" nlv6dlj pályézat. d ~' ~~.J ' -'13000 ~~041.;. ""l-;;;j- "". 1= "Azévekedálym.nteséplete2006"épftészetinlv6dljpályáz.t t= ". '''''' RPvégs6kedvezményezetti 6segy6bnemzetközi prjektek. '-~9,,~.~'" RPvégs kedv.zményez.tti és egyéb nemzet1<özlprjektek ~ i ~ C a ' J : va T Kh. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeirl

5 VÁTKhl Közhasznú tevékenységek bevételei-..., CN Aluta~_glllb Közvetktn SrszAm Költségés Egyéb.5~ 1 Bevétel Összes Bevétel LL " RAfrdttis Ev Fejezet Pnt Szerz6désl pntk EBleg Bevétel B Mködésltámgatásk és megbizásib61 végzett cél szerinti, feladatk támgatása 1évi szerz6dés' ~ TM 1. TER TM 27 TER c DC 8~ J Közvetett Költségé. Rifrdltb Atsrlis Nem elsúmlht6 ÖSszes Költségé. Rifrdttis ' , Fedezet AtsrlAls Fedezet R TM ötm 28 ll. DkumenUlclós Közpnt Dkumentációs Közpnt.- - C DC '~ ~ : ötm 31 ötm ötm 34 ötm 35 TM ötm ötm ötm /U TerltleJleszltlsl...kértBlfellldlllk -L--L t-- TerveZéstésd6ntéShzatalttámgatót8rletiértékelések- 1rész1.: decentralizált önkrménvzati fell. 3. rsztlgstelepüléshél6zat.fejlesztésl ":~'--' F L; ~~~~_~7391 =3 2., j kncepclólrepus =-=t ; r' 3. rsztlgs településhé6..t-fejlszlésl kncepcl6 ri 1S ! 4. EurópiTdú Hé16zatban vl6 kbzremkdtls ' 5. Terletfejlesztés nemzetközi feladatai 1 000DC : 6. Falu, várs, régió clmqfly6lrat megjelentetése t DC ~- Területrendezési tervelés 1. Balatn Kielemt dl6krzetterletrendezési TelVének DC 44251C TRT rvény fellvlzsgillat - törvyéntervezel kdiflkéci6jénak 2. ' DC véglgesés Európai T~ y(zgyjt6re vnatkzó összefglaló értékelés nemzeti.fejezetének kidlazása 3. _ 4. Statisztika' kistérstlgl települtlsszerkzati színig terveket SSzehangl6 térségi szerkezeti terv ' DC ~~_ ~ 5 950! Nemzetközi teruletrendezé~ feladatt Javaslat kkllgzása DC Dunai turizmus kncepciója; Dé~kelet Eur6pai társég transznaclnélls 7. prgramjéhz lleszkedbpély;\zalelbktlszltés, kapcsl6dva z peratv 6 8. la KCST ~ prjekt listák 1.kBrtls feldlgúsa. adatbézis-tlptls, rövid 8SSZagZ ~ '. 9. JavslatalrleUrtékelésekújrendszertlreésfeldalira 45, 10. T-MER tlnlbbfejleszbls 1./01. Közpnti Épltészetl-Mszakl Tervtanics évi mköd6se r elemzés pera'iv Prgramnként Prirités szinten. Közpnti Eptlszati-MGszaki Tervtanécs évimgkbdés ] ' s! ~ ~ ~ !1 _ =t L _.. -C- i ~ i '-i-f -1 -J ~9855~ 780~_~ ~ [,, ci ;j Ī!! DC < : ~ ' ~ S ~ : E & va T Kht.Jelentésea évi közhasznú tevékenységeir61

6 VÁT Kht. Közhasznú tevékenységek bevételei-,c) CN.5~ L., TM fm NF NF NF NF NF NF NF Srszám c ÉV Fejezet Pnt Prgrammegvl16sltés PHARE Szerzödésl pntk Átutalt ümgatb E8leg Bevétel Egyéb Bevétel Összes Bevétel Közvetlen Költség és ltifrdltis ~ ! ' ' ---t- -+- PHARE ~ RPKSZ ~ ~--T RPKSZ -r 52~000000r~ ' RPTA! ~ ~ NTERREG + ~ NTERREGKSZ ~ ~ NTERREGTA HU-SK.lJA-TA,. 1'~' g~ ~ Közvetett Költségés fufrdtb l ÁtsrlAs Nem elsúmlhat sszas Költség és R"rdltis < Fedezatl , Átsrlb c C ' ' NF 53 NTERREGTA HU-SK-UA- TA2. ~ ! NF NF NF NF NF NF NF NF NTERREGTAHU-R-SER-TA ~--;;~~ ' NTERREGTAHU-R0-8ER-TA2. 1~ ~ ~ --;9741zzj NTERREGTA SL-HU-CR-TA, ~ !~ NTERREG TA SL-HU-CR - TA 2. NTERREGTAAU-HU-TA ~ t-- --j NTERREGTAAU-HU-TA2. t' ~7' ~' NTERREGB ~~ i : NrvégAlap i ;;,r SEESTA t 25~ ! ! ~ ' C C ( ' ö NF NF NF U-V.!Végs8kedVezményezal1i prjektekmködta1ése "1 -- RP3.1.2mk8dés ~~ RP3.42mk8dés j ~ i ~ Költségvelé.böl klptt témgltásk (A+B+C) ~ &: ' ' ~ ~ ! E Tvábbutllásl céllll klptt támgltásk! 2 U ! NF RP 3.12 tvább uta~ támgatás NF ESP N LÉH LÉH LÉH RP tvább uta~ támgatás ESPN YUNGSTARS Szaminérium Tvább utatt támgatás LÉH Tvább uta~támgatás (ÉpMsgyljgszab) LÉH Tvább uta~ támgatás (Az év akadélymantas éplata 2008) LÉH Tvább uta~ támgatás (Kiamalkad8 halyi épftészati..) T ~ T ~ 1 840j f 20000, va T Kh. Jelantése a évi közhasznú tevékenységeir61

7 1 VÁT Khl Közhasznú tevékenységek bevételei..a Atutaft fimgalh Közvetlen év Egyib ~elsr. Fejem Pnt Szerz6désl pntk Költségés li: = súm - Bevétel. Összes Bevétel ESleg S.vétel F Nemzetközi "mgatisk ~ ] RélnlM t ~ CADS 70 REPUS ] ESB 1565~ ESP 71 ESPN YUNGSTARS Szeminárium Tvább utafttámgatás 19057] N ESP ESPN.ECP. Athén-szeminérium N 1~ 1. Témgattt tevékenység összesen (D+E+F) ! ' G j- HAttérlntézetlfeladatk ; ] ; ~ --t. J.i ' KLF FVRte~e_sbölbeflytbevétel ~ " 712~ :-KlTARmdulelkésztése,amelynekcélja,hgyBTeiR-ben ~ meglévö, teljes ~ - TM ' kara és rendszeres edetgyfijtésen alapuló statisztikaledalkb6l, e Kistérségi GKM MlkM tkeáramih 6 D 3 694' t-- =t= 3 750j 3-359~ GKM 76 Belektetéssztnzés adatbázisk 3 DD' GKM ] KllaldimkM6tke beruhézásk t-~5 01t--; , KvVM larsupprtéslajlesztés,eperadatbázisaktualizá1és20cj ~ ~_H 291D _ SZMM 79 SZMMstatisztikaladaöapjalnakleldlgzheésTelR-beillesztése i ~ 1~ ~ -r-- FVM , NVT 2005évesjelentés i ~ ~ FVM 81 AVP2005évesjelentés 'l=-j ~J f--~ ~ NF 83 VK< 84 NF 85 KKK' 86 ~~7 FVM 88 KLF 89 KLF 90 KLF 91 KLF 92 SZMM 93 Magyar-hrvátprgramdkumentumk Magyar-szerb prgramdkumentumkmagyar-hrvátprgramdkumen~ Megvalósftjsi terv készlté$e a TSZa-völgyi árapasztó rendszer 1. Qtemére Szakmai tanácsadói kzremködés, RP H szakért61 munkák Térinfrmatikai alapú. 1: léptéknek megfelel6 térképéllmény készftése a kiépftettmaqvarrszéq!jlyrsfraalml úthálózatr& vnatkzóan GP pály;lzetk mlnségblztsftása SAPARD elöcsatlakzésl prgram ex-pst értékelésének elkészftése TlSZ KNYCS Dkumentáci6s Közpnt egyéb szlgáltatás TER yébbevétel TER szlgéltatásainakb6vftése ] Közvetett Költségls RAfrdftis a] ' Atsrlás elsúmlhat6 Nem ÖSszes Köl\ség é Rélnlftés Dj ~ B j ! ' :j 31467~ ' ~18 23J ~ 915 D84 ~ ~ ~ 'm~~ 330+, i ~ Fedezet D ~ , D ! ! , l ~ ~._ ~ ~ ' ~ 1103~ DS ~ 19334t~ Átsrlis Fedezet 8. VÁTKhl Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

8 VÁT Khl Közhasznú tevékenységek bevételei- 3/a. táblázat Kartalék AtutaKtimath Ktizvetlen Közvetett Összes Sr. q Egy'b Atsrlis Nem Szerz6désl pntk Összes Bevétel KöKaé 6s KöKs'.. KöKs'.. Fedezet1. Atsrris Fedezet. képzés Fedezet..eN mm Bevétel.lsúmlhat6 Befej..etlen... Fejezet Pnt E6e Bevétel Rllfrdltis Rifrdftis RAfrdftis tennelés H Prgramvégrehajtás -NFT1, ÚMFT ! J ! NF 94 NFT RP gyrsltás ( C ( NF 95 Kzép-Magyarrszág fejlesztése peratív Prgram ( C C NF DéAffld fejlesztése peratív Prgram C C , NF 97 Észak-Affld fejlesztése perativ Prgrem ' C NF 98 Kzép-Dunántúl fejlesztése peratlv Prgram NF 99 Észak-Magyarrszág fejlesztése peretlv Prgram < 42579! r g; NF 100 Dél-unént111 fejlesztése peratv Prgram , ! & NF 101 Nyugat-DunántJ)1 fejlesztéseperallv Prgram ' NF 102 Állam Refrm peratv Prgram i , ' NF 103 Elek1rnlkusKezgatás peratvprgram E Prgramvégrehajtás.NTERREG NF 104 TA nterregmagyar-szlvák NF 105 Tacis (kijevidelegádó által flnanszlrztt feladatk) , J Nemzetközi prjektek ' Aste, 100 TudésJégi6k (ERAlN) C Cns -L Aste, 107 Nagyvárad Nemzetközi irda 1\ C Cns,. Közhasznú tevékenységb61 származó árbevétel (G+H++J) ll. Közhasznú tevékenység mindösszesen A va T Kh. Jelentése a éví kzhasznú levékenységeírill

9 3/b. számú táblázat A VÁT Kh. összes bevételei nek, költségeinek és ráfrdításainak tevékenység szerinti megszlása 2007-ben adatk: ezer Ft-ban Tételek Társaság Közhasznú Vállalkzási összesen tvékenységek tevékenységek Atutalt támgatás Támgatásbólbeszerz. eszk értékcsökk.fedeze Tvábbutaltámgatásk Támgatás összesen Számláztt árbevétel Pénzügyi muveletek bevételei Egyéb és rendkívülibevételek Bevételek mindösszesen Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegú ráfrdításk Anyagköltség génybe vett szlgáltatásk költségei Egyébszlgáltatáskköltségei Személyijellegu ráfrdításk Bérköltség Személyijelleguegyébkifizetések Bérjárulékk Ertékcsökkenési leírás Közvetlen költségek összesen Tvábbszámlázttszlgáltatásk("alvállalk Egyébráfrdításk Tvábbutaltámgatás Fizetendökamatkés kamatiellegaráfrdítás Pénzügyimaveletekegyébráfrdításai Rendkívüliráfrdításk 1 1 Ráfrdításk összesen Költségek és ráfrdításk mindösszesen Adózás elötti eredmény Adófizetésikötelezettség 72 Mérleg szerinti eredmény VAT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

10 Sr szám 4. számú táblázat A VÁT Kht. Közhasznú tevékenységei nek bevételi megszlása adatk ezer frintban Közhasznú támgatás Államigazgatási szervezetei Megszlási arány % és bevétel. 1 támaatás Háttérintézeti feladatk ,75% 2 támaatás EDítésüav ,82% 3 támatás PHARE ,83% 4 NFÜ támgatás Prgrammegvalósítás ,63% 5 Eavéb szervezetek támaatás célszerinti ,62% 6 NFÜ célszerinti Prarammevalósítás ,76% 7 Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel ,69% 8 TvábbutaltámgatáskRP3.1.2., ,45% 9 Tvábbutalttámgatásk-EDítésüav ,44% Összesen ,00% Közhasznú bevétel megszr 8 támgatás,hátté~i~t~~eti feladatk 0,44% r10,75% 18 támgatas Épltesugy 1,82% támgatás PHARE 2,83% NFÜ támgatás Prgrammegvalósítás 8 Egyéb szervezetek támgatás célszerinti CNFÜ célszerinti Prgrammegvalósítás 2,69% 8,76% 0,62% 8 Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel [1 Tvábbutalt támgatásk RP , Tvábbutalt támgatásk - Építésü *nem tartalmazza a ráesö pénzügyi muveletek-, egyéb- és rendkívüli v ÁT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

11 VÁTKht. 5. számú táblázat A saját tke alakulása között adatk ezer frintban Sr szám Saját tke elemei Jeavzetttke Tketartalék Eredménvtartalék Tárgyévi mérlegszerintieredmény Saját tke A mérleg szerinti eredmény váltzás összetétele adatk ezer frintban Sr szám Eredmény összetevk Adómentesen kédzdött saiát töke rész Adózttan kédzödött saiát töke rész Adóztt eredmény v AT Kh. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

12 VÁT Kht. 6. számú táblázat A Társaság tisztségviseli nek évi juttatásai az alábbiak szerint alakult A tisztségviselk egyéb költségtéritésben, juttatásban, kölcsönben nem részestek. Felügyel Bizttság elnöke és tagjainak évre kifizetett tiszteletdíja Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban % VAT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeirl

13 várl Khl évi gazdálkdásáhz kapcslódó bevételek és költségek f tevékenységek szerinti bntásban 7. táblázat adatk ezer Frintban Prgram- Megnevezés Összesen megvalóstás Phara Összesen NFT1 NFT1 UMFT UMFT UMFT RP RPGyrsltás RP ÁRp EKP Végs kedvezményezetti prjektek NTERREG NTERREG NTERREG NTERREG KSZ TA EGYÉB HATÁRMENT Saját bevételek mindösszesen Arbvétel-KedvezméiiVezett Arbevétel-Nemkedvezménvezett Tjj;;Wévltámgatásk Krrekció Támgatásból beszerzett eszközök miatti bevétel elhatá, Tvábbutalt támgatásk Egvéb bevételek Pénz;;;;iBevételek RendkivllBevételek Személyijellegl ráfrditásk Anyagjelleglráfrditásk rertékcsökkenésllelrás Szakmai szlg génybevétele Tvábbutalt támgatásk Ráfrdltásk Saját teljesltmények értéke KözveUenköltségek összesen Közvetlenfedezet Közvetett költségek Átsrlás Nemelsz6mlható Összes költség Fedezet Atsrlás Közvetett Fedezet Céltartalék k6dzés BefejezeUentermelés Fedezet A Nemzetközi prjektek és tarngatásk tartalmazza REPUS prjekt TM által finanszlrztt rler6 r6szét is VATKh. Jelentése a évi kzhasznú tevékenységeiról

14 vát Kht évi gazdálkdásáhz kapcslódó bevételek és költségek fó tevékenységek szerinti bntásban 7. táblázat Megnevezés adatk ezer Frintban Háttérntézet TMRPvégs6 Klemelt ésegyéb Épltésgyhöz kedvezményezetti Nemzetköz1 Célszerlntl Vállalkzási feladatk TER DkumentációsTerületfejlesztési Területrendezési Területfejlesztési és egyéb kapcslódó tevékenységek prjektekés tevékenységek Összesen Közpnt tervezés tervezés prgramk nemzetköz1 feladatk támgatásk' nrlelctgk Sajátbevételekmindösszesen Árbevétel-Kedvezménvezett Arbevétel-Nemkedvezményezett Tárgyévtámgatásk Krrekció Támgatásbólbeszerzett eszközök miatti bevétel elhatár Tvábbutalt támgatásk Egyébbevételek Pénzügyi Bevételek RendkivüliBevételek Személyijelegráfrdltásk Anyagjellegráfrdltásk !:rtékcsökkenésllelrás Szakmai szlg génybevétele Tvábbutattámgatásk Ráfrdltásk Saját teljesltmények értéke Közvetlenköltségek összesen Közvetlenfedezet Közvetett költségek Átsrlás Nemelszámlható Összesköltség Fedezet Atsrlás Közvetett Fedezet Céltartalék kédzés Befejezetlentermelés Fedezet A Nemzetközi prjektek es támgatásk tartalmazza REPUS prjekt TM, VÁT Kh. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye

A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye 1. számú táblázat Bevételek A tétel megnevezése terv terv Változás 2010/2009 Támogatások 4 391 258 2 722 581 3 430 204 2 146 921 78,86% Aktivált saját teljesítmények

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete a vagyon felhasználásáról Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Megjegyzés % eft Induló tőke 79 566 Tőkeváltozás 271 356-210 Lekötött

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NÉV Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület CÍM 7150 Bonyhád, István u. 18. 18142165-9499-529-17 Fordulónap: 2010.12.31. Megnevezés Előző évi Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I.

Részletesebben

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03.

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665 Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Székhely, telefonszáma: Tel:488-70-70 2003. december 31.

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú jelentése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú jelentése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú jelentése ~év Matarka Egyesület egyéb szervezet megnevezése 3515 Miskolc Egyetemváros címe az egyéb szervezet vezetője (képviselője) KETTŐS KÖNYVVITELT

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

flközhasznú Egyéb Szervezet' Egyszerusített EvesBeszámolója

flközhasznú Egyéb Szervezet' Egyszerusített EvesBeszámolója MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2800 Tatabánya, Kossuth u 106,. flközhasznú Egyéb Szervezet' Egyszerusített EvesBeszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Tatabánya,

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46.

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztava AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19277181-1-20 Apk.60.068/1992/20 Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u. 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Rédics, 2012. március 20. Hegedűs Józsefné elnök Barangolók a Természetért Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 211. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 212. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012. 01. 01.-2012. 12. 31 Kelt: Veszprém, 2013. február 1. Szervezet képviselője Veszprémi Turisztikai Közhasznú

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft év eredményeiről. 1. számú melléklet eft-ban. T e v é k e n y s é g i k ö r ö k, j o g c í m e k

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft év eredményeiről. 1. számú melléklet eft-ban. T e v é k e n y s é g i k ö r ö k, j o g c í m e k Megnevezés Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2015. év eredményeiről Távhőszolgáltatás T e v é k e n y s é g i k ö r ö k, j o g c í m e k Villamosenergia Egyéb tevékenység 2014. év 2015. év

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 4300 Nyírbátor, Iskola út 19. Tel.: 281-855 Fax: 281-045 Közhasznú jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) c-g

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels vámház u. 73. 18308080-9133-529-02 Pk.60.093/1995 2007. évi e Pécs, 2008. április 07. Háber János elnök 1, Számviteli beszámoló Ifjúsági Unió Pécs Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

2009 évi egyszerűsített éves beszámoló

2009 évi egyszerűsített éves beszámoló kozh_kettos_merleg 29 évi egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: 29-12-31 Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 569 - Egyéb alapítvány Fábri György

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben